A területi elmaradottság kifejezésének lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területi elmaradottság kifejezésének lehetőségei"

Átírás

1 A területi elmaradottság kifejezésének lehetőségei Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP A/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretei között valósult meg VII. Magyar Földrajzi Konferencia Magyar Földrajz a XXI. században Miskolc-Lillafüred szeptember 2-4.

2 Az elmaradottság megközelítése A centrum-periféria dichotóm fogalompár relatívnak tekinthető ebből fakad az a sajátosság, hogy nincsen egyértelmű definíciója és kifejezése a fejlettségnek és az elmaradottságnak; Az elmaradottság többdimenziós jelenség, egyetlen mutatószámmal csak erős korlátok között fejezhető ki; Dinamikus rendszerről van szó, mely idővel nem csak területileg strukturálódik át, hanem minőségében is átalakul; Az elmaradottságot kifejező mutatószámok is átalakul(hat)nak: egy része elveszti egyenlőtlenségeket hordozó tartalmát; egy része stabilan fejezi ki a fejlettség-elmaradottság kettősségét; egy részük pedig újonnan jelenik meg (JAKOBI Á. 2004).

3 A komplex kistérségi elmaradottság mérésénél vizsgált tényezők, az alkalmazás gyakorisága szerint, Típus Folyamatosan vizsgált tényezők Időnként mellőzött tényezők Újonnan bekerülő tényezők Idővel elhagyott tényezők Mutató vándorlás korszerkezet urbanitás, településszerkezet munkanélküliség jövedelmi viszonyok gépkocsi ellátottság lakásépítés üteme ivóvíz-ellátottság telefonellátottság iskolázottság foglalkoztatási szerkezet vállalkozássűrűség turizmus (forgalom) gázellátottság csatornázottság kutatás-fejlesztés szociális támogatások helyi adók hulladékgyűjtés elérhetőség kábeltelevízió ellátottság internet-ellátottság mezőgazdasági adottságok (forrás: VÁTI 2008, 15 p.; NAGY A. 2012, 9. táblázat, 57. oldal)

4 A változókkal kapcsolatos észrevételek Földrajzi sajátosságokat is visszatükröznek direkt, vagy közvetett módon pl. felszíni és felszín alatti vízkészletek aránya Irán esetében (ZIARI, K. 2007), illetve a településhálózati jellemzőkön keresztül; Fontos felhívni a figyelmet a társadalmi értékrend kérdésére is. Ebből a szempontból a hazai viszonyokat az anyagi jellegű indikátorok némi dominanciája hatja át (KOÓS B. - NAGY G. 2013); A fejlesztési politikai szempontok az elmaradott térségek és települések hivatalos lehatárolása kapcsán mindenképpen fontos szerepet játszanak különösen akkor, ha a lehatárolásra valamilyen támogatási mechanizmus épül.

5 A változókkal kapcsolatos elvárások a felhasznált indikátorok fejezzék ki a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket és lehetőség szerint korlátozott legyen a számuk; minél kevesebb népszámlálási adatot tartalmazzon az indikátorkészlet; az indikátorokkal szemben az is elvárás, hogy statisztikai módszertani szempontból megfelelőek legyenek, és előállításuk ne igényeljen nagymértékű erőfeszítéseket és költségeket; jelenjenek meg benne a területfejlesztés célkitűzései, egyes indikátorok reflektáljanak a tervezett szakpolitikai intézkedésekre; a térségek és a települések lehatárolásának eljárása és mutatói lehetőleg azonosak legyenek de erre ellenérv is megfogalmazódott; a kedvezményezettség megállapítása során nem az évenkénti ismételt számítás, hanem a több évre szóló kiszámítható lehatárolás a fontos, emiatt statikus és dinamikus mutatók együttes alkalmazása bár módszertanilag dilemmák vetődhetnek fel (VÁTI 2008; KEZÁN A. 2014).

6 Az elmaradottság mérése során alkalmazott indikátorok hazai példákon keresztül fejlettséget-elmaradottságot gyakran szokták egyetlen mutatóval is kifejezni: makroszinten a GDP/fő, míg lokális szinteken a jövedelem a legtöbbször alkalmazott mutató (emellett munkanélküliségi ráta, iskolázottság stb.); a számos mutatót egyszerre figyelembe vevő többváltozós módszerek során alkalmazott mutatók száma széles skálán mozog, akár 600 változóra alapuló vizsgálattal is lehet találkozni; utóbbiak esetén komplex mutatót szükséges előállítani, melynek vannak egyszerűbb és meglehetősen bonyolult matematikai-statisztikai, sőt térinformatikai lehetőségei; rendelkezésre állnak olyan komplex mutatók, melyek általánosan elfogadottak és kiforrott módszertannal rendelkeznek, egy részüket a közelmúltban adaptálták a hazai viszonyokra.

7 Az elmaradottság mérése során alkalmazott indikátorok hazai példákon keresztül fejlettséget-elmaradottságot gyakran szokták egyetlen mutatóval is kifejezni: makroszinten a GDP/fő, míg lokális szinteken a jövedelem a legtöbbször alkalmazott mutató (emellett munkanélküliségi ráta, iskolázottság stb.); a számos mutatót egyszerre figyelembe vevő többváltozós módszerek során alkalmazott mutatók száma széles skálán mozog, akár 600 változóra A VÁTI alapuló által vizsgálattal 2008-ban javasolt is lehet mutatószámok: találkozni; utóbbiak esetén komplex mutatót szükséges előállítani, melynek Egy vannak lakosra egyszerűbb jutó bruttó hozzáadott és meglehetősen érték (1000Ft); bonyolult matematikai-statisztikai, Ezer sőt főre térinformatikai jutó működő lehetőségei; társas vállalkozások száma (db); Belföldi nettó jövedelem/lakos (Ft); Regisztrált rendelkezésre munkanélküli/15-64 állnak olyan éves komplex (%); mutatók, melyek általánosan Közcsatorna-hálózatba elfogadottak és kiforrott bekapcsolt módszertannal lakások aránya rendelkeznek, (%); egy részüket a Megyeszékhely közelmúltban átlagos adaptálták elérési a hazai ideje viszonyokra. a megye településeiről, perc. (VÁTI 2008)

8 A területfejlesztés kedvezményezett térségei 2007-ben, illetve 2011-ben (forrás: saját szerkesztés saját szerkesztés a 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet és a 116/2011. (VII.7.) kormányrendelet alapján)

9 A települési (területi) gazdasági erő egy lakosra jutó értéke a kistérségekben, 2011-ben, 1000 Ft (forrás: saját szerkesztés a KSH és a NAV adatai alapján)

10 A települési (területi) gazdasági erő egy lakosra jutó értéke a kistérségekben, 2011-ben, 1000 Ft (forrás: saját szerkesztés a KSH és a NAV adatai alapján) A megyei GDP dezaggregálásával jön létre az adóköteles jövedelemből, a helyi adók volumenéből és a regisztrált vállalkozások számából számítva (LŐCSEI H. - NEMES NAGY J. 2003).

11 A térségi versenyképesség tényezőinek országos átlaghoz viszonyított átlagértéke a kistérségekben, 2011-ben (forrás: saját szerkesztés a KSH és a NAV adatai alapján)

12 A térségi versenyképesség tényezőinek országos átlaghoz viszonyított átlagértéke a kistérségekben, 2011-ben Versenyképesség triadikus felbontása: GDP népesség = GDP foglalkoztatottak * foglalkoztatottak aktív _ korúak * aktív _ korúak népesség jövedelem: adóköteles jövedelem (NAV-APEH) a GDP helyett; népesség: állandó népesség (KSH népszámlálás); (forrás: saját szerkesztés a és a NAV adatai alapján) aktív korúak: éves korcsoport (KSH népszámlálás); foglalkoztatottak (KSH népszámlálás). (NEMES NAGY J. 2004).

13 A korrigált humán fejlettségi index a kistérségekben 2011-ben (forrás: saját szerkesztés a KSH és a NAV adatai alapján) hosszú és egészséges élet + életszínvonal + iskolázottság (FARKAS M. B. 2012)

14 A térségi deprivációs index a kistérségekben 2011-ben (forrás: saját szerkesztés a KSH és a NAV adatai alapján)

15 A térségi deprivációs index a kistérségekben 2011-ben munkanélküliek aránya; foglalkoztatott nélküli háztartások aránya; komfort nélküli lakások aránya; átlag adózott jövedelem havonta egy állandó lakosra; SZJA adófizetők a éves korosztály arányában; legalább középfokú (forrás: iskolai saját végzettségűek szerkesztés a KSH és a a 25-x NAV adatai népesség alapján) arányában; 100 fő 60 év feletti jutó 15 év alatti (KOVÁCS K. 2010; KOÓS B. 2014).

16 10 mutatócsoportban 30 indikátor szerepel, a Stieglitz-Sen-Fitoussi jelentés alapján (KOÓS B. - NAGY G. 2013) Az objektív jól-léti index a kistérségekben 2011-ben (forrás: saját szerkesztés KOÓS B. - NAGY G adatai alapján)

17 TGE_2011 TGE_2007_11 TCOMP_2011 KHDI_2011 TDI_2011 JOLLET_2011 INCOME_2011 KSH_2007 ELM_RANK A vizsgált komplex mutatók korrelációs mátrixa a Spearman-féle rangkorrelációval számolva TGE_2011 1,000 0,989 0,838 0,843 0,845 0,827 0,818 0,839 0,737 TGE_2007_11 0,989 1,000 0,860 0,878 0,865 0,855 0,838 0,867 0,769 TCOMP_2011 0,838 0,860 1,000 0,949 0,964 0,907 0,990 0,922 0,852 KHDI_2011 0,843 0,878 0,949 1,000 0,936 0,950 0,944 0,922 0,854 TDI_2011 0,845 0,865 0,964 0,936 1,000 0,928 0,951 0,946 0,883 JOLLET_2011 0,827 0,855 0,907 0,950 0,928 1,000 0,894 0,932 0,876 INCOME_2011 0,818 0,838 0,990 0,944 0,951 0,894 1,000 0,902 0,831 KSH_2007 0,839 0,867 0,922 0,922 0,946 0,932 0,902 1,000 0,880 ELM_RANK 0,737 0,769 0,852 0,854 0,883 0,876 0,831 0,880 1,000 (forrás: saját szerkesztés KOÓS B. - NAGY G. 2013, a NAV és a KSH adatai alapján)

18 TGE_2011 TGE_2007_11 TCOMP_2011 KHDI_2011 TDI_2011 JOLLET_2011 INCOME_2011 KSH_2007 ELM_RANK A vizsgált komplex mutatók korrelációs mátrixa a Spearman-féle rangkorrelációval számolva TGE_2011 TGE_2011 és TGE_2007_11 1,000 0,989 0,838 települési 0,843 (térségi) 0,845 0,827 gazdasági 0,818 erő 0, re, 0,737 illetve a közötti időszakra számolva; TGE_2007_11 0,989 1,000 0,860 0,878 0,865 0,855 0,838 0,867 0,769 TCOMP_2011 területi versenyképesség triadikus mérőszáma; TCOMP_2011 0,838 0,860 1,000 0,949 0,964 0,907 0,990 0,922 0,852 KHDI_2011 korrigált humán fejlettségi index; KHDI_2011 0,843 0,878 0,949 1,000 0,936 0,950 0,944 0,922 0,854 TDI_2011 települési (térségi) deprivációs index; TDI_2011 0,845 0,865 0,964 0,936 1,000 0,928 0,951 0,946 0,883 JOLLET_2011 objektív jól-léti mutató; JOLLET_2011 0,827 0,855 0,907 0,950 0,928 1,000 0,894 0,932 0,876 INCOME_2011 adóköteles jövedelem egy főre jutó értéke; INCOME_2011 0,818 0,838 0,990 0,944 0,951 0,894 1,000 0,902 0,831 KSH_2007 a KSH által legutoljára közreadott és az elmaradott térségek KSH_2007 0,839 0,867 0,922 0,922 0,946 0,932 0,902 1,000 0,880 lehatárolásának alapját jelentő kistérségi komplex mutató értéke; 0,737 0,769 0,852 0,854 0,883 0,876 0,831 0,880 1,000 ELM_RANK - az elmaradott települések részarányának megfelelően (forrás: saját szerkesztés KOÓS B. - NAGY G. 2013, a NAV és a KSH adatai alapján) kialakított kistérségi rangsor

19 Konklúziók A fejlettséget-elmaradottságot mérő módszerek során számos körülményre kell tekintettel lenni az indikátorok kiválasztása során; A bemutatott módszerek mindegyike az elmaradottság sajátos szegmensére mutat rá, ugyanakkor mindenképpen a komplexebb szemléletű módszerek tűnnek relevánsabbnak; Ugyanakkor a szóba jöhető indikátorok körét le lehet szűkíteni az egyenlőtlenséget jól kifejező néhány magyarázóváltozóra; Lehetetlen találni olyan módszert és olyan mutatóhalmazt, mely minden igényt kielégítene, illetve minden szempontból megfelelő lenne; Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne kellene a kérdéskörrel foglalkozni, különösen hogy dinamikus rendszerről van szó, mely folyamatosan változik.

20 Köszönöm a figyelmet! Felhasznált források: FARKAS M. B. 2012: A korrigált humán fejlettségi mutató kistérségek közötti differenciáltsága Magyarországon. Területi Statisztika, 3. pp JAKOBI Á. 2004: Az információs társadalom területi egyenlőtlenségeinek tartama és értelmezési lehetőségei. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. CD kiadvány 15 p. KEZÁN A. 2014: Hátrányos helyzetű térségek és települések lehatárolása. Előadás-prezentáció, MTA, Budapest. KOÓS B. 2014: Deprivációs index. MTA KRTK, Budapest. kézirat KOÓS B. - NAGY G. 2013: A jól-lét jelentősége és mérhetőségének módszertana, az objektív jól-lét modellezés és első eredményei Magyarországon. MTA KRTK, Békéscsaba Budapest. Kézirat KOVÁCS K. 2010: Területi-társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltozás utáni Magyarországon. In: Párbeszéd és együttműködés. Területfejlesztési Szabadegyetem (szerk. Fábián A.), Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp LŐCSEI H. - NEMES NAGY J. 2003: A Balatoni régió gazdasági súlya és belső térszerkezete. In: Kistérségi mozaik (szerk. Nemes Nagy J.), Regionális Tudományi tanulmányok 8. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. pp NAGY A. 2012: A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában. Doktori értekezés, ELTE TTK, Budapest. 150 p. NEMES NAGY J. 2004: Új kistérségek, új városok. Új versenyzők? In: Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon. Regionális Tudományi Tanulmányok 9. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. pp VÁTI 2008: A kistérségek komplex fejlettségi mutatóinak módszertani összehasonlítása és alkalmazhatóságuk vizsgálata. VÁTI Kht. Területi Tervezési és Értékelési Iroda Területi Elemzési és Értékelési Osztály, Budapest. 81 p. ZIARI, K. 2007: Measuring degrees of development in the different regions of Iran. In: Issues in Geographical Marginality General and theoretical aspects (eds. Jones, G. - Leimgruber, W. - Nel, E.), IGU, Rhodes University, Grahamstown, South Africa. pp

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 686-699

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 686-699 Pénzes János 1 A TERÜLETI JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉGEK TENDENCIÁI ÉS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI MAGYARORSZÁG FEJLETT ÉS ELMARADOTT RÉGIÓIBAN 2 BEVEZETÉS Jelen tanulmányban kísérletet teszünk a területi jövedelemegyenlőtlenségi

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

A Sarkadi kistérség humánerőforrás elemzése

A Sarkadi kistérség humánerőforrás elemzése A Sarkadi kistérség humánerőforrás elemzése Malatyinszki Szilárd 1. Bevezetés Az Európai Unió finanszírozási politikájában egyre inkább felértékelődik a különböző céllal szerveződött társulások, közösségek

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország idegenforgalmi régiói

Magyarország idegenforgalmi régiói Magyarország idegenforgalmi régiói Vezető szerző: Dávid Lóránt, Aubert Antal, Bujdosó Zoltán, Csapó János, Darabos Ferenc, Dávid Lóránt, Jónás-Berki Mónika, Gyuricza László, Horváth Pál, Kovács Tibor,

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére 54 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére Jelen fejezetben a nemzetközi szakirodalom térségi versenyképességgel, illetve fejlettséggel

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program

Közép-dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Közép-dunántúli Operatív Program 2007-2013 Egyezetési változat V.4.0f 2006. október 13. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KONVERGENCIA CÉLKITŰZÉS

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK

AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK Készítette: Ritter Krisztián Gödöllő 2008 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái

A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái DR. DUSEK TAMÁS DR. KISS JÁNOS PÉTER A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái Egy ország gazdasági teljesítményének regionális szintű nyomon követése a gazdaságpolitikai döntéshozók,

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

A győri járműipari körzet hozzáadott értékének becslése*

A győri járműipari körzet hozzáadott értékének becslése* DR. DUSEK TAMÁS DR. KOPPÁNY KRISZTIÁN DR. KOVÁCS NORBERT SZABÓ DÁNIEL RÓBERT A győri járműipari körzet hozzáadott értékének becslése* Győr és vonzáskörzete Magyarország egyik felfejlettebb és legerősebb

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI

A FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI SZENT ISTVÁN EGYETEM A FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVEK CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS INTÉZKEDÉSEINEK TÜKRÉBEN Doktori értekezés MOZSGAI KATALIN Gödöllő, 2011 A doktori

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

IV. INDIKÁTORRENDSZER

IV. INDIKÁTORRENDSZER IV. INDIKÁTORRENDSZER Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű

Részletesebben

Megjelent: Varjú V.: Aprófalvak környezeti politikája. A FALU 28:(3) pp. 45-55. (2013)

Megjelent: Varjú V.: Aprófalvak környezeti politikája. A FALU 28:(3) pp. 45-55. (2013) Megjelent: Varjú V.: Aprófalvak környezeti politikája. A FALU 28:(3) pp. 45-55. (2013) Aprófalvak környezeti politikája Varjú Viktor 1 Abstract Jelen cikk arra keresi a választ, hogy 2012-ben milyen a

Részletesebben

HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL ABSTRACT ABSZTRAKT DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.4.115. Portrait of child poverty

HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL ABSTRACT ABSZTRAKT DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.4.115. Portrait of child poverty HARCSA ISTVÁN HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.4.115 ABSTRACT Portrait of child poverty In the frame of Health Impact Assessment we have prepared a portrait, which shows the

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány ADAPT2DC New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE KÍSÉRLETI PROJEKT A JÁSZSÁGBAN - NŐK

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. A régiók gazdasági szerepének felértékelődése. iii. Ábrák jegyzéke Táblázatok jegyzéke. Bevezető

Tartalomjegyzék. I. A régiók gazdasági szerepének felértékelődése. iii. Ábrák jegyzéke Táblázatok jegyzéke. Bevezető Előszó A területi verseny és versenyképesség fogalmakra először kb. egy évtizede figyeltem fel, amikortól használatuk szinte kötelező divat lett az Európai Uniós és hazai területfejlesztési dokumentumokban.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Prof. dr. Nagy

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben