Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi kohéziós szerep elemzése"

Átírás

1 Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP /

2 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és gazdasági szerepek Mérhető szerepek Felsőoktatási intézmények és térségek Kohéziós mutatók Néhány példa A kutatás során megfogalmazott legfontosabb javaslatok

3 Társadalmi és gazdasági szerepek A felsőoktatási intézmények: munkahelyeket teremtenek és élénkítik a gazdaságot fenntartják a térség vitalitását, formálják humán erőforrását hozzáadott értéket jelent a közösség életében, hiszen értékteremtő és közösségi szerepein keresztül erősítik a társadalmi kohéziót.

4 Mérhető szerepek A foglalkoztatási szerep A gazdasági szerep A rekrutációs képesség A megtartó képesség A társadalmi mobilitás elősegítése 13 kohéziós mutató

5 FOI típusok 1. FOI mérete 2. képzési típusok 3. képzési struktúra

6 Mutatók 1 Foglalkoztatási szerep A FOI foglalkoztatási súlya A FOI diplomás foglalkoztatási súlya A FOI jövedelmi súlya Gazdasági szerep A gazdaságba áramló direkt kifizetések Hallgatói fogyasztási csoport súlya Továbbgyűrűző gazdasági hatás Pályázati forrásvonzás

7 Mutatók 2 Rekrutációs képesség Rekrutációs bázis alapvető mutatói Vonzási egyenlegmutatók Versengő és niche vonzási indexek Megtartási képesség Megtartási képesség Társadalmi mobilitás Társadalmi mobilitás elősegítése Leghátrányosabb kistérségek becsatornázása

8 A mutatók tárgyalása Célja A mutató értelmezése Értelmezési példák A mutatók számítása Adatforrás A mutató előnyei A mutató korlátai Javaslatok a fejlesztésre

9 Forrás: Intézményi mérlegadatok 2009, VÁTI 2009 Példák a kohéziós mutatókra 1. A FOI foglalkoztatási súlya: megmutatja, egy intézmény az adott város összes főállású foglalkoztatottjának mekkora hányadának ad közvetlenül munkát. (2.1 fejezet) A FOI jövedelmi súlya: Megmutathatja, hogy a FOI nem csak számosságában, de kínált jövedelem tekintetében mennyire számít jelentős munkahelyteremtőnek a térségben Felsőoktatási intézmény A FOI által befizetett személyi jövedelemadó aránya A FOI által főállásban foglalkoztatottak aránya % % Pécsi Tudományegyetem* 13,7 9,7 Debreceni Egyetem* 12,2 5,6 Kaposvári Egyetem 5,3 1,3 Eszterházy Károly Főiskola 5,3 3,7 Széchenyi István Egyetem 2,4 0,6 Kecskeméti Főiskola 1,5 0,6

10 Példák a kohéziós mutatókra 2. Hallgatói fogyasztási csoport súlya: bemutatja, egy adott intézmény helyben működő karainak nappali képzésben résztvevő hallgatói mekkora létszámot képviselnek a város lakónépességéhez képest. (3.2 fejezet) Felsőoktatási intézmény Hallgatói fogyasztási csoport súlya Nem helyi (megyei) hallgatói fogyasztási csoport súlya % % Pécsi Tudományegyetem (pécsi karok) 10,6 1,7 Pannon Egyetem (veszprémi karok) 8,9 1,5 Debreceni Egyetem (debreceni karok) 8,7 1,4 Eszterházy Károly Főiskola 5,8 1,3 Miskolci Egyetem 3,9 0,3 3,9 0,7 Széchenyi István Egyetem Nyíregyházi Főiskola 3,4 0,3 Kaposvári Egyetem 2,6 0,4 Kecskeméti Főiskola 1,9 0,3

11 Példák a kohéziós mutatókra 3. Helyi hallgatók egyenlegmutatója: a mutató megmutatja, hogy egy adott évben a helyi származású sikeres felvételizők inkább helyben maradnak, vagy más térségekbe vándorolnak. (4.2 fejezet) Hallgatói egyenlegmutató: a mutató megmutatja, hogy egy adott évben az elvándorló hallgatókat milyen mértékben pótolják a bevándorló hallgatók. (4.2 fejezet) Felsőoktatási intézmény Helyiek Hallgatói egyenlegmutatójmutató egyenleg- % pont % pont Pécsi Tudományegyetem (pécsi karok) 10,6 67,1 Pannon Egyetem (veszprémi karok) -8,1 66,1 Eszterházy Károly Főiskola -10,6 62,1 Debreceni Egyetem (debreceni karok) 5,6 57,9 Széchenyi István Egyetem -3,6 50,5 Nyugat-Magyarországi Egyetem (soproni karok) -32,6 42,1 Miskolci Egyetem 4,0 34,7 Nyíregyházi Főiskola -43,0 8,6 Kaposvári Egyetem -56,8-1,1 Kecskeméti Főiskola -106,8-53,7

12 % Példák a kohéziós mutatókra 4. Leghátrányosabb kistérségek becsatornázása: A mutató célja, annak bemutatása, hogy egy FOI milyen mértékben segíti elő a felsőfokú végzettséggel a leghátrányosabb kistérségekből érkezők bekapcsolódását a felsőfokú oktatásba NYF DE (debreceni karok) ME EKF PTE (pécsi karok) KF PE (veszprémi karok)

13 Adatkezelési javaslatok Kari szintű adatkezelés: javasoljuk, hogy az AVIR, FIR rendszere egészüljön ki a kari aggregáltságú adatkezeléssel. A kari szintű adatkezelés kiemelkedően fontos a vidéki FOI-k kohéziós szerepének bemutatásában, hiszen több FOI is több településen tart fenn karokat, így több esetben nem azonosíthatóak a jótékony hatások hasznosulásának helyei. (5.1 fejezet) NAV adatokra való átállás: javasoljuk, hogy a munkavégzés helyszínének meghatározása az AVIR integrált adatbázisában, a NAV által nyilvántartott adatok történjen, így nagyobb bizonyossággal lehetne nyomon követni a végzettek diplomázás utáni földrajzi mobilitását. (5.1 fejezet) Rekrutációs és megtartási mutatók összekapcsolása: a rekrutációs és megtartási mutatók alapját képező adatok összekapcsolása lehetővé tenne olyan mutatók elkészítését, amik az eddigieknél finomabban szemléltetné a felsőoktatási intézmények vonzó és megtartó szerepét. A jövőben megfontolásra javasoljuk olyan adatstruktúrák kialakítását, amik lehetőséget teremtenének input-output mutatók képzésére. (5.1 fejezet) Adatgyűjtések: javasoljuk, hogy kari bontásban az intézmények szolgáltassanak a mutatók számításához szükséges adatokat az AVIR rendszerbe: foglalkoztatottak száma (2.1 fejezet), diplomás foglalkoztatottak száma (2.2 fejezet), befizetett SZJA (2.3 fejezet), FOI kiadások (3.1 fejezet), foglalkoztatottak életvitelszerű lakóhelye (3.3 fejezet).

14 Köszönöm a figyelmet!

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer?

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer? A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer? CSEHNÉ PAPP Imola Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő papp.imola@gtk.szie.hu Az oktatás közvetlenül meghatározza egy

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, SZOCIÁLIS, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Tartalom Rövid összefoglaló...3 Bevezetés...7 Szociális-gazdasági státusz

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Sablon a jó gyakorlatok azonosításához A jó gyakorlat neve A jó gyakorlat típusa A megvalósítás időtartama Területi hatókör Legfontosabb célcsoport(ok) A jó gyakorlat

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben