Felsőoktatási intézmények jellegzetességei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatási intézmények jellegzetességei"

Átírás

1 Felsőoktatási intézmények jellegzetességei Összeállította:Eruditio-Hungária Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP / azonosító számú projekt támogatásával. Budapest, 2011

2 Tartalomjegyzék A téma indoklása... 3 Az alapsokaság és a megfigyelési egység... 4 A csoportosítási dimenziók... 6 A hallgatók száma... 6 Nappali képzésben részt vevők aránya... 7 Jelentős jelenlét egy képzési területen... 8 Képzési súly index A klaszterképző dimenziók összefüggései A csoportok Összefoglalás

3 A téma indoklása A felsőoktatási intézmények társadalmi kohéziós szerepelemzése elnevezésű kutatás célja, hogy olyan mutatók elkészítésére tegyen javaslatot, amiken keresztül megragadhatók a vidéki intézmények gazdasági-társadalmi hatásai. Bármilyen aspektusból, bármilyen mutatón keresztül mutatjuk be és hasonlítjuk össze azonban a felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásait, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az intézmények méretükben, képzési struktúrájukban és munkaerő-piaci relevanciájukban jelentős mértékben eltérnek egymástól. Az egyes szerepek, hatások összehasonlításához tehát nélkülözhetetlen a típusokban való gondolkodás, ellenkező esetben olyan megállapításokhoz juthatunk, mint amikor a körtét hasonlítjuk az almához. Egy egyszerű példával élve: igazságtalan lenne a Kaposvári gazdaságélénkítő hatását a Pécsi Tudományegyeteméhez mérni, amikor, előbbi alig több mint 3000, utóbbi pedig több mint hallgatóval rendelkezik. A pécsi intézmény továbbá szélesebb képzési perspektívát kínál hallgatóinak, lényegesen nagyobb arányt képviselnek foglalkoztatottai, nagyságrendekkel nagyobb összeget csatornáz a helyi gazdaságba és néhány képzési területen országos jelentőségű. Ezért a következőkben bemutatunk egy olyan, statisztikai módszereken alapuló csoportosítási módszertant, amin keresztül nemcsak megismerhetőek az egyes intézmények közötti hasonlóságok és különbségek, hanem hangsúlyos szerepet játszanak a kohéziós mutatók értelmezésében is. Fontosnak tartjuk ismételten hangsúlyozni, hogy az egyes csoportokba tartozó intézmények még számos; számításba nem vett jellemző mentén különbözhetnek egymástól. Jelen kutatási programnak nem volt célja a felsőoktatási intézmények különböző jellemzők mentén való csoportosítása, ezért az eredményeket kezeljük egyfajta segédanyagként a kohéziós mutatók értelmezéséhez. Tanulmányunk első részében ismertetjük az alapsokaságot és a megfigyelési egységet, majd bemutatjuk a csoportosítás alapját képző dimenziókat. Végül a negyedik fejezetben rátérünk az ajánlott csoportosításra. 3

4 Az alapsokaság és a megfigyelési egység A kiírásából fakadóan csak az állami fenntartású, vidéki intézményeket vizsgáljuk. A Közép-Magyarországon működő karok és a magán-, illetve egyházi fenntartású intézmények tehát nem tartoznak bele a vizsgálati alapsokaságba. A Pest megyei állami fenntartású intézményeket sajátos földrajzi elhelyezkedésük, a főváros közelsége miatt szintén kizártuk az elemzésből. Kézenfekvő lenne, ha megfigyelési egységnek a felsőoktatási intézményeket választanánk, azonban egy FOI több településen is működtethet karokat. Gondoljuk meg: ha például a térségre gyakorolt hatásáról akarnánk megállapításokat megfogalmazni, akkor azonnal felmerülne a kérdés, melyik térségre is gondolunk? A NYME ugyanis Sopron mellett Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Székesfehérváron és Győrben is működtet karokat. Megfigyelési egységnek ezért egy felsőoktatási intézmény egy adott településen lévő karait tekintjük. Eszerint 31 megfigyelési egységet lajstromoztunk. Ezért is javasoljuk az AVIR rendszerébe tartozó FIR adatok kari szintű bontásban való megjelenítését, hiszen csak ilyen módon fogalmazhatóak meg adatalapú megállapítások felsőoktatási intézmények és térségek egymásra hatásáról. Adathiányok miatt azonban a BGF zalaegerszegi és salgótarjáni intézményeit, illetve a bajai székhelyű Eötvös József Főiskolát ki kellett hagyni az elemzésből. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola bevonásáról egyéb módszertani okokból kellett utóbb lemondanunk, ennek részletesebb okai a csoportosítási lehetőségekről szóló fejezetben kerülnek kifejtésre tábla: Az elemzés megfigyelési egységei Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény 1 Békéscsaba Szent István 2 Debrecen Debreceni 3 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola 4 Eger Eszterházy Károly Főiskola 5 Győr Széchenyi István 6 Győr 7 Gyula Szent István 8 Hajdúböszörmény Debreceni 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 10 Jászberény Szent István 11 Kaposvár Kaposvári 12 Kecskemét Kecskeméti Főiskola 13 Keszthely Pannon 14 Miskolc Miskolci 15 Mosonmagyaróvár 16 Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola 4

5 17 Nyíregyháza Debreceni 18 Pécs Pécsi Tudományegyetem 19 Sárospatak Miskolci 20 Sopron 21 Szarvas Szent István 22 Szeged Szegedi Tudományegyetem 23 Székesfehérvár 24 Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 25 Szolnok Szolnoki Főiskola 26 Szombathely 27 Veszprém Pannon 5

6 A csoportosítási dimenziók Célunk, hogy különböző szempontok egységes figyelembevételével meghatározzuk a felsőoktatási intézmények közötti hasonlóságokat és különbségeket, és így csoportosítjuk azokat. Három dimenzió mentén képzeltük el a csoportosítást: FOI mérete: Méret alatt a foglalkoztatottak és hallgatók számát értjük. Mivel azonban ezen mutatók erősen korrelálnak, így a foglalkoztatottak számára vonatkozó információt elhagytuk. Képzési típusok: Itt lényegében a nappali és esti-levelező hallgatók arányára gondolunk. A dimenzió indokoltságát az adja, hogy jelentős különbségek vannak az egyes intézmények által kínált képzések munkarendje között. A két végletet említve: a Debreceni helyben működő karain 81 százalékban nappali képzésben résztvevőket találunk, míg ugyanez az arány a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán mindössze 20 százalék. Képzési struktúrája: A képzési struktúrát két mutatóval ragadjuk meg. Az első jelentős jelenlét mutató, ami prezentálja, hogy egy felsőoktatási intézmény hány olyan képzési terülten oktat, ahol a nappali képzésben részt vevő hallgatók legalább 9,5 százalékát tanítja. A másik a képzési súly index, ami megmutatja, hogy egy intézmény a nappali hallgatók létszámát tekintve mennyire jelentős mértékben járul hozzá a felsőfokú képzéshez. A hallgatók száma Az összes hallgató száma standardizált formában került felhasználásra. Erre azért van szükség, mert a klaszterképző dimenziók eltérő terjedelemben vehetnek fel értékeket, így torzítaná a K-means klaszterezés eredményeit. A standardizálás lényegében azt jelenti, hogy nulla várható értékű és egyes szórású terjedelemre transzformáljuk a változót tábla: A hallgatók száma Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók száma fő Standardizált érték pont 1 Békéscsaba Szent István , 61 2 Debrecen Debreceni , 43 3 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola , 26 4 Eger Eszterházy Károly Főiskola , 24 5 Győr Széchenyi István , 54 6 Győr , 29 7 Gyula Szent István 686-0, 71 6

7 8 Hajdúböszörmény Debreceni , 56 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 417-0, Jászberény Szent István , Kaposvár Kaposvári , Kecskemét Kecskeméti Főiskola , Keszthely Pannon , Miskolc Miskolci , Mosonmagyaróvár 889-0, Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola , Nyíregyháza Debreceni , Pécs Pécsi Tudományegyetem , Sárospatak Miskolci 546-0, Sopron , Szarvas Szent István , Szeged Szegedi Tudományegyetem , Székesfehérvár 588-0, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem , Szolnok Szolnoki Főiskola , Szombathely , Veszprém Pannon , 31 Forrás: NEFMI 2010 Nappali képzésben részt vevők aránya A nappali képzésben részt vevők aránya standardizált formában került felhasználásra. Erre azért van szükség, mert a klaszterképző dimenziók eltérő terjedelemben vehetnek fel értékeket, így torzítaná a K-means klaszterezés eredményeit. A standardizálás lényegében azt jelenti, hogy nulla várható értékű és egyes szórású terjedelemre transzformáljuk a változót tábla: Nappali képzésben résztvevők aránya Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Nappalisok Standardizált érték aránya % pont 1 Békéscsaba Szent István 46, 22% -0, 81 2 Debrecen Debreceni 80, 85% 1, 75 3 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola 55, 19% -0, 15 4 Eger Eszterházy Károly Főiskola 51, 42% -0, 45 5 Győr Széchenyi István 67, 19% -0, 67 6 Győr 48, 29% 0, 72 7

8 7 Gyula Szent István 38, 34% -1, 40 8 Hajdúböszörmény Debreceni 26, 18% -2, 28 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 53, 24% -0, Jászberény Szent István 45, 17% -0, Kaposvár Kaposvári 66, 03% 0, Kecskemét Kecskeméti Főiskola 55, 52% -0, Keszthely Pannon 79, 32% 1, Miskolc Miskolci 62, 15% 0, Mosonmagyaróvár 66, 37% 0, Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola 52, 21% -0, Nyíregyháza Debreceni 44, 20% -0, Pécs Pécsi Tudományegyetem 69, 09% 0, Sárospatak Miskolci 57, 33% -0, Sopron 59, 65% 0, Szarvas Szent István 33, 83% -1, Szeged Szegedi Tudományegyetem 75, 73% 1, Székesfehérvár 59, 86% 0, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 56, 06% -0, Szolnok Szolnoki Főiskola 50, 49% -0, Szombathely 64, 06% 1, Veszprém Pannon 74, 36% 1, 24 Forrás: NEFMI 2010 Jelentős jelenlét egy képzési területen Jelentős jelenlétnek számít, ha egy felsőoktatási intézmény az egy képzési területen tanuló, nappali képzésben részt vevő hallgatók legalább 9, 5 százalékát tanítja. A számításokhoz az alábbi képzési területeket vettük figyelembe: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, informatikai, jogi-igazgatási, műszaki, művészeti, művészetközvetítési, orvos-egészségtudományi, pedagógusképzési, sporttudományi, társadalomtudományi, természettudományi tábla: Jelentős jelenlét egy képzési területen Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Jelentős jelenlét Standardizált érték db pont 1 Békéscsaba Szent István 0-0, 51 2 Debrecen Debreceni 6 2, 94 3 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola 0-0, 51 4 Eger Eszterházy Károly Főiskola 2 0, 64 5 Győr Széchenyi István 1-0, 51 8

9 6 Győr 0 0, 06 7 Gyula Szent István 0-0, 51 8 Hajdúböszörmény Debreceni 0-0, 51 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 0-0, Jászberény Szent István 0-0, Kaposvár Kaposvári 1 0, Kecskemét Kecskeméti Főiskola 0 0, Keszthely Pannon 0-0, Miskolc Miskolci 0-0, Mosonmagyaróvár 0-0, Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola 1-0, Nyíregyháza Debreceni 0 0, Pécs Pécsi Tudományegyetem 4 1, Sárospatak Miskolci 0-0, Sopron 0-0, Szarvas Szent István 0-0, Szeged Szegedi Tudományegyetem 6 2, Székesfehérvár 0-0, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 0-0, Szolnok Szolnoki Főiskola 0-0, Szombathely 2 0, Veszprém Pannon 0-0, 51 A mutató standardizált formában került felhasználásra. Erre azért van szükség, mert a klaszterképző dimenziók eltérő terjedelemben vehetnek fel értékeket, így torzítaná a K-means klaszterezés eredményeit. A standardizálás lényegében azt jelenti, hogy nulla várható értékű és egyes szórású terjedelemre transzformáljuk a változót. 9

10 Képzési súly index A képzési súly index kifejezi, hogy egy intézmény a nappali hallgatók létszámát tekintve mennyire jelentős mértékben járul hozzá a felsőfokú képzéshez. Az index képzési területek szerint veszi figyelembe a nappali képzésben résztvevők számát és a képzési terület súlyát tábla: Képzési súly index Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Képzési súly index pont 10 Standardizált érték pont 1 Békéscsaba Szent István 0, 27-0, 58 2 Debrecen Debreceni 9, 23 2, 86 3 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola 0, 94-0, 32 4 Eger Eszterházy Károly Főiskola 1, 63-0, 06 5 Győr Széchenyi István 3, 08 0, 50 6 Győr 0, 80-0, 38 7 Gyula Szent István 0, 12-0, 64 8 Hajdúböszörmény Debreceni 0, 21-0, 60 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 0, 10-0, Jászberény Szent István 0, 27-0, Kaposvár Kaposvári 0, 86-0, Kecskemét Kecskeméti Főiskola 1, 16-0, Keszthely Pannon 0, 27-0, Miskolc Miskolci 3, 67 0, Mosonmagyaróvár 0, 26-0, Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola 1, 93 0, Nyíregyháza Debreceni 0, 39-0, Pécs Pécsi Tudományegyetem 7, 92 2, Sárospatak Miskolci 0, 12-0, Sopron 1, 17-0, Szarvas Szent István 0, 24-0, Szeged Szegedi Tudományegyetem 8, 37 2, Székesfehérvár 0, 16-0, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 0, 31-0, Szolnok Szolnoki Főiskola 0, 76-0, Szombathely 1, 10-0, Veszprém Pannon 2, 66 0, 34 Forrás: NEFMI 2010 Egy példával illusztrálva: hiába hallgat egy karon számos diák művészeti területen és ezért a kar jelentős képzési intézménynek is számíthat a szegmensben művészeti képzés súlya alacsony, így a képzési súly indexben nem jelentkezik jelentősen a művészeti képzésben játszott kimagasló szerep. Továbbá ha egy másik karon jelentős a gazdasági képzésben résztvevők száma, de az összes ezen a területen tanuló nappali hallgatón belüli arányuk alacsony ez könnyen elfordulhat, mert ez a legszámosabb képzési terület, akkor szintén nem számíthatunk magas súlyértékekre. Igazán magas

11 indexértékek kétféleképpen képzelhetőek el: (1) ha egy intézmény, számosságát tekintve, jelentős képzési területen magas arányban képez hallgatókat; vagy (2) ha egy intézmény, számosságát tekintve, több nem jelentéktelen képzési területen is nem alacsony arányban képez hallgatókat. Lényegében tehát a képzési súly index egyfajta súlyozott koncentrációját méri az intézményeknek, és nem fejezi ki a képzési specializációt. Megmutatja, hogy egy adott intézményen mennyire koncentrálódik a felsőfokú képzés. A mutató elméletileg 0 és 100 között vehet fel értékeket. A szélsőségekre a gyakorlatban természetesen sosem kerülhet sor, hiszen a százas érték például, azt jelentené, hogy egy intézménybe koncentrálódik az összes képzési terület összes hallgatója. A számításokban az összes felsőoktatási intézményi hallgató figyelembe lett véve. A kari alapú mutató számítása a következőképpen történik. (A kari képzési indexek intézményi szintre aggregáltak.) Ahol: m a kiszámolt kari fontossági mutató; i a kar által fedett egyes képzési területeket jelzi; KTÖ az adott képzési terület összlétszáma; ÖH az összes nappali hallgató; KKT a képzési terület nappali hallgatóinak száma az adott karon A mutató standardizált formában került felhasználásra. Erre azért van szükség, mert a klaszterképző dimenziók eltérő terjedelemben vehetnek fel értékeket, így torzítaná a K-means klaszterezés eredményeit. A standardizálás lényegében azt jelenti, hogy nulla várható értékű és egyes szórású terjedelemre transzformáljuk a változót. 11

12 A klaszterképző dimenziók összefüggései Az alábbi ábrasorozat szemlélteti az egyes klaszterképző dimenziók közötti különbségeket tábla: A klaszterképző dimenziók közötti összefüggések Pontok sorszámainak elnevezése: 12

13 1 Gyula 25 Debrecen Szent István 2 Jászberény 26 Szent Szeged István 3 Békéscsaba 27 Szent Pécs István 4 Szarvas Szent István 5 Nyíregyháza Debreceni 6 Hajdúböszörmény Debreceni 7 Győr Ny.-magyarországi 8 Szolnok Szolnoki Főiskola 9 Hódmezővásárhely Szegedi Tudományegyetem 10 Sárospatak Miskolci 11 Ny.-Magyarországi Székesfehérvár 12 Mosonmagyaróvár Ny.-Magyarországi 13 Keszthely Pannon 14 Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 15 Kaposvár Kaposvári 16 Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola 17 Sopron Ny.-Magyarországi 18 Kecskemét Kecskeméti Főiskola 19 Eger Eszterházy Károly Főiskola 20 Veszprém Pannon 21 Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola 22 Győr Széchenyi István 23 Szombathely Ny.-Magyarországi 24 Miskolc Miskolci Debreceni Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem 13

14 A csoportok Az A csoportba a három legnagyobb intézmény tartozik: 25 ezernél nagyobb hallgatói létszámmal jellemezhetőek, magas a nappali képzésben résztvevő hallgatók aránya, jelentős a felsőoktatási képzésben játszott súlyuk, illetve több képzési területen is jelentős képzési központnak számítanak tábla: Az A csoportba tartozó intézmények adatai Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók összlétszá ma Nappali hallgatók aránya Képzési súly index Jelentős képzési központ fő % pont db 1 Debrecen Debreceni , Szeged Szegedi Tudományegyetem , Pécs Pécsi Tudományegyetem , 92 4 Forrás: NEFMI 2010 A B csoportba három nagy intézmény tartozik: 8 ezernél nagyobb hallgatói létszámmal jellemezhetőek, magas a nappali képzésben résztvevő hallgatók aránya, jelentős a felsőoktatási képzésben játszott súlyuk, - de mégis harmad akkora, mint az A csoport intézményeié. A B és a C csoportban tartozó intézmények között a lényegi különbség, hogy utóbbiak képzési súlya kisebb, viszont legalább egy képzési területen jelentősnek számítanak tábla: A B csoportba tartozó intézmények adatai Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók összlétszá ma Nappali hallgatók aránya Képzési súly index Jelentős képzési központ fő % pont db 2 Veszprém Pannon % 2, Győr Széchenyi István % 3, Miskolc Miskolci % 3, 67 0 Forrás: NEFMI 2010

15 tábla: A C csoportba tartozó intézmények adatai Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók összlétszá ma Nappali hallgatók aránya Képzési súly index Jelentős képzési központ fő % pont db 1 Eger Eszterházy Károly Főiskola % 1, Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola % 1, Szombathely Forrás: NEFMI % 1, 10 2 A D és E csoportba a vidéki intézmények többsége, összesen 18 intézmény tartozik. Együtt tárgyalásukat az indokolja, hogy lényegében csupán egy dimenzió mentén térnek el lényegesen egymástól: a D csoportban jelentősen alacsonyabb a nappali hallgatók aránya. Mindkét csoport sok tekintetben jóval heterogénebb összetételű, mint a korábbiak: hallgatatói létszámuk széles skálán mozog, de minden esetben kisebb, mint ötezer. A relatív magasabb hallgatói létszámmal bíró intézményekhez sem tartozik azonban jelentős képzési súly és egy-két kivételtől eltekintve nem jellemző rájuk, hogy a nappalis hallgatók számát figyelembe véve képzési területek kiemelt intézményei lennének tábla: A D csoportba tartozó intézmények adatai Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók összlétszá ma Nappali hallgat ók aránya Képzési súly index Jelentős képzési központ fő % pont db 1 Hódmezővásárhely Szegedi % 0, Sárospatak Tudományegyetem Miskolci % 0, Székesfehérvár % 0, Mosonmagyaróvár % 0, Keszthely Pannon % 0, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem % 0, Kaposvár Kaposvári % 0, Dunaújváros Dunaújvárosi Főiskola % 0, Sopron % 1, Kecskemét Kecskeméti Főiskola % 1, 16 0

16 tábla: A E csoportba tartozó intézmények adatai Ssz. Székhely Felsőoktatási intézmény Hallgatók összlétszá ma Nappali hallgatók aránya Képzési súly index Jelentős képzési központ fő % pont db 1 Gyula Szent István % 0, Jászberény Szent István % 0, Békéscsaba Szent István % 0, Szarvas Szent István % 0, Nyíregyháza Debreceni % 0, Hajdúböszörmény Debreceni % 0, Győr % 0, Szolnok Szolnoki Főiskola % 0, 76 0 Forrás: NEFMI 2010 A gyöngyösi székhelyű Károly Róbert Főiskola kakukktojásnak tekinthető. Nem került egy csoportba sem besorolásra, mivel jellegzetességei semelyik másik intézményre nem hasonlítnak. Közel 12 ezer összhallgatói létszáma ugyan a B csoportba emelné, de a nappali képzésben résztvevők aránya alacsony (20 százalék) és így képzési súlya inkább a D csoportba tartozó intézményekre jellemző.

17 Összefoglalás Fontosnak tartjuk ismételten hangsúlyozni, hogy az egyes csoportokba tartozó intézmények még számos, számításba nem vett jellemző mentén különbözhetnek egymástól. A megállapítás különösen igaz a C és D csoportokra. Ezen csoportok a figyelembe vett jellegzetességek mentén is több tekintetben rendkívül heterogének, pontosabb csoportosításukra további dimenziók bevonása és mélyebb elemzések szükségesek. A kutatási programnak nem volt célja a felsőoktatási intézmények különböző jellemzők mentén való csoportosítása, ezért jelen elemzéseket kezeljük egyfajta segédanyagként a kohéziós mutatók értelmezéséhez. Javaslatunk: A nem relatív kohéziós mutatók értelmezésekor, amikor intézmények értékeit hasonlítjuk össze, mindenképpen vegyük figyelembe, hogy egy intézmény jelen tanulmányban leírt jellegzetességeit. A csoportok besorolásokat kezelhetjük elnagyoltan, javasoljuk: az A csoport megkülönböztetését a B és C csoport együtt kezelését a D és E csoport együtt kezelését

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Chip kártya, parkolóbérlet, mobiltelefon, jegy

Chip kártya, parkolóbérlet, mobiltelefon, jegy Megyei Jogú város 5 perces szabály Utólagos bemutatás Díj megfizetéséne k módja Nyíregyháza Igen 3 napon belül. Pótdíj fejében Jegy, bérlet, parkoló kártya Miskolc Igen 5 napon belül, korlátozottan, pótdíj

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Csőd- és felszámolási eljárások

Csőd- és felszámolási eljárások Csőd- és felszámolási eljárások 3. 4. 1. Csődeljárások száma Terület Érkezett megszüntetés Befejezett ebből egyezség egyéb Az év végén folyamatban maradt Fővárosi Törvényszék 91 12 24 27 63 56 Pécsi Törvényszék

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye

Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye A Magyarországon érvényben lévő szabályozások szerint - ezekről bővebben a Jogszabályok címszó alatt tájékozódhat - a 2,55 m szélességet meghaladó

Részletesebben

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 91. szám 12717 Iktatószám: NGM/5254/24 (2010) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az

Részletesebben

A Phare programok helye és szerepe országos áttekintés

A Phare programok helye és szerepe országos áttekintés A Phare programok helye és szerepe országos áttekintés Galovicz Mihály PAO 2006. január 31. Területfejlesztési Phare programok Határ menti (CBC) 1995-2006 137 millió euró Regionális (ESC) 1992-2006 180

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Felnőttápolás és gondozás szakmacsoport

Felnőttápolás és gondozás szakmacsoport Felnőttápolás és gondozás szakacsoport alapján) intézény neve cíe intézény kapcsolat tartója e-ail cíe Baranya Baranya Szociális Háló Egyesület Szociális Háló Egyesület 7632 Pécs Szövetség u. 19. Pécs

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Budapest, 2012. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

A HBONE projekt. Martos Balázs <martos@sztaki.hu> MTA-SZTAKI/ASZI

A HBONE projekt. Martos Balázs <martos@sztaki.hu> MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE projekt Martos Balázs MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE az NIIF Program által fejlesztett és fenntartott országos gerinchálózat, amelynek hálózati protokollja az internet protokoll (IP).

Részletesebben

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON ORSZÁGJÁRÓ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS OKTATÓ PROGRAM 2012. A PROGRAM IDŐTARTAMA március 20 - március 25. március 27 - április 1. április 3 - április 8. április 10 - április

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája 1 Tartalom BEVEZETÉS 5 A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLJA: 5 STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA: 5 A STRATÉGIAI JAVASLAT SZERKEZETE 6 1. HELYZETÉRTÉKELÉS

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Közlekedéstudományi Egyesület Dr. Kormányos László Marketing és fejlesztési vezető Előadó: Kozák Tamás

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY POLLENSZEZON 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT SZEGED Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007- ig (19 mérőállomás: Budapest-OKI, Budapest-Svábhegy,

Részletesebben

Választott sportágak. Támogatás összege

Választott sportágak. Támogatás összege Ssz. Sporti módszertani központ neve Helység Kiemelt sporti módszertani központ neve Helység Választott sportágak Támogatás összege Megjegyzés Támogatás Mintaértékű típusa fokonként -egyesület kapcsolat

Részletesebben

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Részletesebben

OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI

OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA KRTK RKI NYUTO, Győr Kelet-Közép-Európa területi folyamatai 1990-2015 Magyar Regionális

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Vizsgahelyek találkozója, 2011. február 9. Euroexam akkreditált tanárképzések

Vizsgahelyek találkozója, 2011. február 9. Euroexam akkreditált tanárképzések Vizsgahelyek találkozója, 2011. február 9. Euroexam akkreditált tanárképzések Östör Zsuzsa, Euroexam Nyelvvizsga Központ ostorzsuzsa@euroexam.org Részletek a partnereinkkel kötött együttműködési megállapodásból

Részletesebben

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 E 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Budapest Lövőház u. -. ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1 Budapest Október Huszonharmadika utca - DUNA PLAZA MÁRKAKÉPVISELET Budapest Váci út 1. WEST END CITY

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

1 Beírási napló / Törzslap Pécs Mérlegképes könyvelő vállalkozási szak 2001/2002; 2002 /2003

1 Beírási napló / Törzslap Pécs Mérlegképes könyvelő vállalkozási szak 2001/2002; 2002 /2003 VIII. 818. fond: Perfekt Szakközép- és Szakiskola iratai Kötet sz. Cím Képzés helye Szakképesítés megnevezése Évkör 1 Beírási napló / Törzslap Pécs Számviteli ügyintéző vállalkozási szak 2000/2001 1 Beírási

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Az Akadémiai Kiadó Zrt. által forgalmazott online folyóiratcsomagok valamint elektronikus szótárcsomagok, lexikonok beszerzése a 2015. évre

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015 Monostori Ádám Monostori Éva Nyári Kitti: Szakmai képzés elhelyezkedés Jelen fejezetben vizsgáljuk a hazai felsőfokú ifjúságsegítő szakképesítés alakulását, továbblépési irányait; ezen túlmenően megnézzük,

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás 1. sz. melléklet 267 1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás (Forrás: NKA hírlevél: 2007: 111-113) A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁ- SOS PÁLYÁZATI

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON Dr. Berke József PhD, CSc berke@georgikon.hu www.georgikon.hu/digkep/konf.htm Pannon Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika

Részletesebben

bemutatja Hegedüs Endre festőművész kiállítását Budapest 2012 szeptember

bemutatja Hegedüs Endre festőművész kiállítását Budapest 2012 szeptember bemutatja Hegedüs Endre festőművész kiállítását Budapest Vörösfenyő olaj, vászon; 100,5x80,5 cm Nysz.: 10354 Barackfa olaj, vászon; 60x70 cm Nysz.: 10255 Faluvége (Kisbánya) 2011 olaj, farost; 40x55 cm

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

2009 februárjában induló képzések neve/idıtartama. Helyszín

2009 februárjában induló képzések neve/idıtartama. Helyszín Anyagbeszerzı OKJ.: 54 345 02 0100 31 01 u összeállító OKJ.: 31 341 02 0100 21 01 uterítı OKJ.: 54 345 02 0100 31 02 Bérügyintézı OKJ.: 54 343 05 0100 52 01 Biztonságszervezı I. OKJ.:54 861 01 0000 00

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész. kiállítását

Hegedüs Endre festőművész. kiállítását bemutatja Hegedüs Endre festőművész Hajók a Dunán című kiállítását Az Adony az Újpesti-öbölben 97x140 cm olaj, rétegelt lemez Nytsz.:10296 Hajó a Margit-hídnál 80x100 cm olaj, vászon Nytsz.:10297 Uszályok

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

Szemétszállítás aranyáron

Szemétszállítás aranyáron Szemétszállítás aranyáron Veszprémben július 1-jétől 1 brutális szemétszállítási díjemelés lesz. A városvezetés előretolt ékeként erről tájékoztatta a nyilvánosságot a szolgáltatást végző cég vezérigazgatója.

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés)

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés) Nyílvántartási szám Pályázó MEC-00484/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00485/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00531/2004 MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Készítés időpontja: 2015.08.25. Hatályos: 2015.08.25. Utolsó

Részletesebben

dr. Navracsics Judit

dr. Navracsics Judit Tájékoztató 2016 Kiadja a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének Pannon Nyelvvizsgaközpontja Felelős kiadó: dr. Navracsics Judit Készült a Pannon Egyetem nyomdájában. Veszprém,

Részletesebben

Aktuális évi tervezett értékesítések

Aktuális évi tervezett értékesítések Aktuális évi tervezett értékesítések A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31-én a MÁV Zrt.-be történő beolvadással megszűnt. Tisztelt Érdeklődő! A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr

Részletesebben

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok TÁJÉKOZTATÓ A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről szóló 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozatból adódó helyi önkormányzati

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Aktuális pollenhelyzet

Aktuális pollenhelyzet Aktuális pollenhelyzet Budapest, 2016-02-04 Az átvonuló frontot kísérő esők csökkentették a levegőben lévő virágpor mennyiségét, ugyanakkor a csapadékos időszak elmúltával várhatóan ismét emelkedik a pollenkoncentráció.

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6.

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

PARLAGFŰ SZEZON 2013

PARLAGFŰ SZEZON 2013 PARLAGFŰ SZEZON 213 KORÁBBI ÉVEKKEL ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Páldy Anna, Apatini Dóra, Bobvos János, Udvardy Orsolya, Mányoki Gergely, Magyar Donát, Novák Edit, Józsa Edit Országos Környezetegészségügyi Intézet,

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves Jelentés 2010 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje

Részletesebben

Válasz: A 2. sorban szereplő rendezvény során két alkalom előre láthatóan egy hónapban kerül megrendezésre.

Válasz: A 2. sorban szereplő rendezvény során két alkalom előre láthatóan egy hónapban kerül megrendezésre. Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő Vállalkozási keretszerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30.

Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30. Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30. Pályázó neve Ir.sz. Település Megye Javasolt támogatás Ft 'Bandica'

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév 1. Pedagógus 1 Bessenyei György 2. Pedagógus 2 3. Pedagógus 3 Eötvös József Baja 4. Pedagógus 4 Bessenyei György

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére MUT Pályázati Felhívás A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére 1. Általános feltételek A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

4 Kulturalis bizottsag jelestesé -

4 Kulturalis bizottsag jelestesé - Cr i ásyűies Hivatala eromenyszám : 114 O I~ Kijelölt bizottsáq Érkezett: 2015 NOV 2 5. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 4 Kulturalis bizottsag jelestesé - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ 1 AV-6/2009. MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Az AGRIA VOLÁN Zrt.által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratainak 2009. karácsonyi és 2010. újévi ünnepek körüli forgalmi rendje. (Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok A A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok Balatonföldvár, 2008. május 14. Thoroczkay

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben