A KOO Zrt. éves eredménye , mely az alábbi összetevőkből kalkulálódik:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOO Zrt. éves eredménye -561 551, mely az alábbi összetevőkből kalkulálódik:"

Átírás

1 BERUHÁZÓI ÉVES JELENTÉS Publikus verzió A Központi Okoshálózati Operátor Zrt. éves jelentése az Intelligens Hálózat Mintaprojekt előrehaladásáról 2013 Budapest, január

2 I. Bevezetés Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelv 10c. cikke lehetőséget biztosított arra, hogy a Magyar Állam átmenetileg ingyenes CO2 kvótákat bocsásson ki, amennyiben a Bizottság által támogatható Derogációs Kérelmet és - annak részeként - olyan Nemzeti Tervet terjeszt elő, amely alkalmas az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére. Az átmeneti kiosztás lényege, hogy az abból származó bevételt a Magyar Állam olyan beruházásokra fordíthatja, amelyek az energetikai infrastruktúra modernizálását és felújítását szolgálják. Ennek megfelelően a Magyar Állam által benyújtott Derogációs Kérelemben rögzítésre került a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. ( MAVIR ZRt. ), illetve annak leányvállalata által megvalósítani tervezett Intelligens Hálózat Mintaprojekt is. Az Európai Unió Bizottsága a november 30-án kelt, C(2012) 8675 sz. határozatával jóváhagyta a Magyar Állam kérelmében foglaltakat, ezáltal lehetővé vált, hogy a 10c derogáción alapuló CO2 kibocsátásból származó bevétel meghatározott része az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra. A Bizottság a Derogációs Kérelmet jóváhagyó határozatát követően megvizsgálta, hogy a projekttámogatás összeegyeztethető-e a belső piac működési mechanizmusával, azaz nem minősül-e versenytorzító hatású, tiltott állami támogatásnak. A Bizottság - vizsgálatának lefolytatását követően - a december 19-én kelt, C(2012) 9463 sz. határozatában megállapította, hogy az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a támogatás összeegyeztethető a belső piaccal. A bizottsági jóváhagyást követően került megalkotásra és hatályba léptetésre az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény módosítása, valamint a végrehajtására kiadott 341/2013. (IX.25) Korm. rendelet, amelyek a kvótakiosztást, valamint a Nemzeti Tervben szereplő és a Bizottság által jóváhagyott projektek támogatásának, illetve ellenőrzésének részletszabályait tartalmazzák. A MAVIR ZRt. - összhangban a Derogációs Kérelemmel és a bizottsági határozatokkal - a mintaprojekt megvalósítása érdekekében, megalapította a Központi Okoshálózati Operátor Zrt.-t, amely 100%-os tulajdonában áll. A Központi Okoshálózati Operátor Zrt. feladata, hogy az uniós és a nemzeti jogi aktusok alapján végrehajtsa a Derogációs Kérelemben foglaltak.

3 II. Részletes jelentés A) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatban 2013-ban felmerült költségek én került befizetésre a KOO Zrt. Jegyzett tőkéje. Év végéig a vállalatnál a következő gazdasági események történtek: Kiadások (Ft) Összesen kamarai tagdíj havi bankköltség havi bankköltség havi bankköltség havi bankköltség elhatárolása 5000 Változás bejegyzése - Cégbíróság változás bejegyzése - K.I.M MAVIR szolgáltatások elhatárolása beszámoló könyvvizsgálatának (E&Y Kft) elhat Havi kiadások Bevételek (Ft) Összesen Kapott folyószámla kamat kapott folyószámla kamat elhatárolása Havi bevételek Bevételek és kiadások egyenlege Október hónapban kiadást jelentett a kötelező kamarai tagdíj, illetve az első hónap bankköltsége. Novemberben a bankköltség mellett a jegyzett tőke után kapott kamat jelenik meg. December hónapban a 11. és elhatárolásként a 12. havi bankköltség mellett a MAVIR és a KOO Zrt közötti szolgáltatási szerződés szerint 2013-ra meghatározott összeg, illetve a évi beszámoló könyvvizsgálati díja került elhatárolásra. További költséget jelentett a Cégbíróság és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé benyújtott módosítási igények illetéke. Bevételi oldalon a 11. és 12. havi folyószámla kamat került elszámolásra. A fent felsorolt, eddig jelentkező költség elemek mindegyike a Mintaprojektben elszámolható költségeknek minősülnek. A KOO Zrt. éves eredménye , mely az alábbi összetevőkből kalkulálódik:

4 B) 2013-ban a Központi Okoshálózati Operátor Zrt. részére folyósított támogatások A KOO Zrt., mint az Intelligens Hálózat Mintaprojekt beruházója számára 2013-ban nem került támogatási összeg folyósításra. Tekintettel arra, hogy 2013-ban nem került sor támogatás kifizetésére, a jelentéshez nem kerül benyújtásra a 341/2013. (IX.25) Korm. rendelet által előírt, a támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által készített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentés.

5 C) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt évi előrehaladása A 2013-as év folyamán a Mintaprojekt előkészítése zajlott, fizikai megvalósítási előrehaladás nem történt. Az előkészítés során elvégzett feladatok összefoglalása a következőkben található. A Mintaprojekt során követett működési modell, a műszaki megvalósíthatóság, a pénzügyi és finanszírozhatósági vizsgálat mellett a Mintaprojekt kommunikációs kampánytervét előkészítő koncepcióterv elkészítése történt meg a MAVIR ZRt. által a as időszakban. A MAVIR ZRt. és a KOO ZRt. a projekt előkészítése során felmerült költségeket 2014 I. negyedévében tervezik elszámolni. A Mintaprojekt Megvalósíthatósági Tanulmányában vizsgált megvalósítási esetek elemzése alapján a MAVIR ZRt. Felügyelő Bizottsága egy új alapítású, 100%-ban MAVIR tulajdonú leányvállalat, mint projekttársaság felelősségi körébe rendelte a Mintaprojekt megvalósítását. A döntés értelmében én megalakult a Központi Okoshálózati Operátor Zrt. (KOO Zrt.). A KOO Zrt. az elfogadott Alapító Okirata szerint megkezdte működését. A KOO Zrt. vállalati működését meghatározó belső szabályzatok kialakítása megtörtént, melyek lefedik mind a szükséges pénzügyi, mind a szervezeti felépítést leíró, mind pedig az egyéb vállalati működést meghatározó szabályzatokat. A Mintaprojektet megvalósító szervezet belső kompetencia kialakítása is megkezdődött, egyrészt az anyavállalat előkészítő projektjébe bevont szakértők kirendelésével a KOO Zrt.-be, másrészt új munkatársak felvételével. A projekttársaság működésének kialakítása mellett megtörtént a központi okos hálózati mintaprojekt feltételeit meghatározó Kormányrendelet előkészítésében való közreműködés, valamint a tervezet benyújtása az illetékes hivatalhoz, ill. minisztériumhoz. A Mintaprojekt előkészítésének eredményeit felhasználva készült el a projekt megvalósítás koncepcióterve, mely az elérendő projektcélok részletezése, valamint a Mintaprojekt során megvalósuló infrastruktúra által nyújtott szolgáltatások bemutatásán túl kiindulási alapot képez a részletes műszaki specifikációk elkészítéséhez. A műszaki tervezés mellett megkezdődött a beszerzési eljárások vizsgálata és elemzése abból a célból, hogy a Mintaprojekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kockázatokat minimalizáljuk. Az OKTF jelenleg vizsgálja, hogy egyedi eljárásrenden vagy támogatási szerződésen alapuló konstrukcióban kerül a mintaprojekt finanszírozásra, illetve támogatási szerződés megkötése esetén, kinek szükséges a Magyar Állam oldaláról aláírnia a szerződést. Megtörtént a KOO Zrt. könyvvizsgálójának kiválasztása és megbízása.

6 D) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatása Lecsökkent támogatási összeg Tekintettel arra, hogy a Derogációs Kérelem elfogadása (2012. november/december) és a tényleges derogációs kiosztás (2013. november) között hosszabb idő telt, ezen időszak alatt egyes, a Derogációs Kérelemben kiosztásra jogosult üzemeltetőként feltüntetett létesítmények körülményeiben jelentős változások álltak be. Annak érdekében, hogy a derogációs kiosztás maradéktalanul megfeleljen az uniós jognak, ideértve különösen az Iránymutatás a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének opcionális alkalmazásához című bizottsági Közleményt, a Magyar Állam úgy döntött, hogy egyes üzemeltetőket nem részesít derogációs kiosztásban. Ebből következően, a derogáció során összesen kibocsátási egység került kiosztásra, amely közel egységgel kevesebb a Derogációs Kérelemben előirányzottnál. Ezen túlmenően a Derogációs Kérelem benyújtásakor feltételezett 8 /t kvóta árfolyam a tényleges kiosztáskor lecsökkent 4,88 /t-ra. Ennek megfelelően, az erőművi befizetések nyomán a beruházások megvalósítására rendelkezésre álló források is csökkentek, ezért az Intelligens Hálózat Mintaprojekt vonatkozásában nem látszik megvalósíthatónak az eredeti projektméret megtartása. Annak érdekében, hogy az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása ne kerüljön veszélybe, célszerű a projekt méretét oly módon csökkenteni, hogy a projekt legfontosabb célkitűzései ne kerüljenek veszélybe. Álláspontunk szerint az Intelligens Hálózat Mintaprojekt méretének csökkentése, a projekt célkitűzéseinek veszélyeztetése nélkül, leginkább a kihelyezendő mérőórák számának csökkentésén keresztül valósítható meg. Határidő módosítás igénye Magyarország a Derogációs Kérelem kidolgozása során, a Mintaprojekt beruházási ciklusa tervezésekor azzal számolt, hogy a Derogációs Határozat az Irányelv 10c. cikk (6) bekezdése szerinti 6 hónapon belül, vagyis március 31-ig megszületik, majd ezt követően, az Irányelv 11. cikk (2) bekezdésével összhangban és a nemzeti jogszabályok szükséges megalkotását követően február 28-ig sor kerülhet az átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására. A fenti számítástól eltérően, két alkalommal is szükséges volt kiegészítő információt szolgáltatni a Kérelemhez, a Bizottság május 31-én ben és november 9-én levélben továbbított kérdéseire válaszolva. Ezt

7 követően, november 30-án hozta meg az Európai Bizottság a Derogációs Határozatot. Az átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására így nem kerülhetett sor az előzetesen kalkulálható dátumig, február 28-ig. Az Európai Bizottság az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013/448/EU határozatát szeptember 5-én hozta meg ( Nemzeti Végrehajtásról Szóló Határozat ). A Nemzeti Végrehajtásról Szóló Határozat a derogációs kiosztás lényeges előfeltétele volt. Ezt követően Magyarország november 26-án osztotta ki az ingyenes kibocsátási egységeket a villamosenergia-termelő létesítmények között, így a derogációs kiosztás az eredetileg tervezett időponthoz képest jelentős időbeni csúszást szenvedett. Ez az objektív, külső körülmény jelentős késedelmet okoz az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítási ütemtervében is.

8 E) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt évi tervezett ütemezése A beruházás megvalósítás tárgyévet követő évben tervezett ütemezésének meghatározásánál a teljes Mintaprojektre vonatkozóan december 31. véghatáridőt vettünk figyelembe. Ezek alapján a évben tervezett feladatok ütemezése a megvalósítás szempontjából legfőbb témakörönként az alábbi: A Mintaprojekt során megvalósítandó infrastruktúra beszerzése 1. Beszerzési dokumentumok összeállítása, beleértve a szükséges közbeszerzési dokumentáció valamint a megvalósítandó teljes rendszer műszaki specifikációjának elkészítését február-március 2. Beszerzési dokumentumok véglegesítése, jóváhagyása, a pályáztatási eljárások megindítása március-április 3. Beszerzési eljárások lebonyolítása, szükséges tárgyalások lefolytatása az ajánlattevőkkel, szerződéses megállapodások megkötése a nyertes ajánlattevőkkel június-július 4. A megvalósítandó rendszer egyes elemeinek szállítása, telepítése és üzembe helyezése (2015. év során folytatódik) december Jogszabályi háttér kialakítása 1. Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt működésének feltételeit és szabályait részletező Üzletszabályzat elkészítése és benyújtása a Magyar Energetikai és Közmű Hivatal (MEKH) felé április-május Mintaprojektbe bevont felhasználási helyek meghatározása 1. Mintaprojekt lehetséges végponti helyszíneinek kiválasztása március Mintaprojekt működtetés 1. Projekttársaság telephely kialakítás (bérlés) február 2. Mintaprojekt kommunikációs, PR terv elkészítése febr.-márc. 3. Szervezetfejlesztés, új munkatársak felvétele május 4. Mintaprojekt kiértékelési módszertan meghatározása május

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről A Kormány, az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4. FELHÍVÁS Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.1-2015 Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

B/3568. számú beszámoló

B/3568. számú beszámoló Magyarország Kormánya B/3568. számú beszámoló az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2013. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv 2007-2010. 2010. március 25.

Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv 2007-2010. 2010. március 25. Közlekedés Operatív Program 5. prioritás: Városi és elővárosi Akcióterv 2007-2010 2010. március 25. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 5 - Városi és elővárosi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember JELENTÉS a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről 1023 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-112/2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben