KUTATÁSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ MIKROFILMEK JEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ MIKROFILMEK JEGYZÉKE"

Átírás

1 KUTATÁSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ MIKROFILMEK JEGYZÉKE Készítette: Garadnai Zoltán főosztályvezető június 14.

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A jegyzékben közölt, kutatási korlátozás alatt álló filmek kutatására és másolására az illetékes iratőrző főosztály engedélyével, a hatályos levéltári törvényben foglaltak szerint van mód (támogatói nyilatkozat megléte, valamint nyilatkozat kitöltése a megismert és kigyűjtött személyes adatok megfelelő felhasználásáról, illetve a felhasználás helyéről lásd erre vonatkozóan az évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 24. paragrafusát). 2. Nem a Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő anyag esetén a kutatási engedélyt az adott levéltártól kell kérni. 3. A XX. századi adatokat tartalmazó levéltári anyag (így az anyakönyvek) kutatása nem vagy csak abban az esetben lehetséges, ha a törvényben foglalt védelmi idő már lejárt. A mikrofilm levéltári egységnek minősül, ilyenformán annak rendjét megbontani (pl. film szétdarabolásával) nem lehet. Ha egy mikrofilmen vegyesen található korlátozás alá eső és szabadon kutatható anyag, a mikrofilm nem adható ki, a szabadon kutatható anyagról azonban másolat rendelhető. 4. A síkfilmek és üveglemezek eredeti negatívok, azokról másolattal nem rendelkezünk. Ilyenformán azok állomány- és balesetvédelmi okokból, valamint a szükséges olvasóberendezések hiányában szintén kutatási korlátozás alá esnek. A kutatási korlátozás alá eső mikrofilmekről bővebb tájékoztatás Garadnai Zoltán főosztályvezető úrtól kérhető:

3 Anyakönyvi mikrofilmek Kalocsai Egyházmegye. Kalocsai Érsekség Levéltára. Szabadkai Helynökség. Körtési plébánia vegyes anyakönyvei Dunaszerdahely anyakönyv Index 1950-ig ig ak Nagypaka anyakönyv (vegyes) 2015-ig ak Csütörtök anyakönyv (születési) 2015-ig ak Vágsellye anyakönyv (index) 2022-ig ak Csütörtök anyakönyv (születési) 2015-ig ak Dunaszerdahely anyakönyv (születési és vegyes) 2036-ig ak Bácsi anyakönyvek ig ak Orosházi anyakönyvek ig ak Piarista anyakönyvek ig kutatható Csúz anyakönyvei (szül.) , ig ak Udvard (conf.) ig ak Felsővesztény anyakönyvei (szül.) ig ak Felsővesztény anyakönyvei (szül.) ig ak Felsőszőllős anyakönyv (vegyes) ig ak Ógyala anyakönyvei (vegy.) ig ak Ógyala anyakönyvei (szül.) ig ak Hetény anyakönyvei (szül.) ig ak Almás anyakönyvei (vegy.) ig ak Garamszentgyörgy anyakönyvei (szül.) ig ak Nagykálna anyakönyv (bérm.) ig ak Kémend anyakönyv (szül. index) ig ak Tőkésújfalu anyakönyv (szül. index) ig ak Kovarc anyakönyv (vegyes) ig Ószéplak anyakönyvei (ház.) ig Érsekkéty anyakönyvei (szül.) ig Léva anyakönyvei (szül.) ig Kiskeresnye anyakönyvei (szül.) ig Martos anyakönyvei (szül.) ig Nyitrakiskér anyakönyv (szül. index) ig Nemcsény anyakönyv (szül. index) ig

4 52756 Nyitra anyakönyvei (szül.) ig Nyitragerencsér anyakönyvei (szül.) ig Érsekújvár anyakönyvei (szül.) ig Tótmegyer anyakönyvei (szül.) ig Fakóvezekény anyakönyvei (vegy.) ig Berekalja anyakönyvei (vegy.) ig Privigye anyakönyvei (szül.) ig Dunaradvány anyakönyv (vegyes) ig Komáromszemere anyakönyv (szül. index) ig Lakszakállas anyakönyv (szül.) ig Salgó anyakönyv (szül.) ig Ipolyság anyakönyv (szül.) ig Nagysurány anyakönyv (szül.) ig Nagysalló anyakönyv (szül.) ig Orosházai Evangélikus Gyülekezet (anyakönyvi adatok) ig Kistapolcsány anyakönyv (szül.) ig Barsfüss anyakönyv (szül. index) ig Tardoskedd anyakönyv (vegyes) ig Ugróc anyakönyv ig Nagyemőke anyakönyv (szül.) ig Nagyölved anyakönyv (vegyes) ig Verebély anyakönyv (szül.) ig Vicsápapáti anyakönyv (szül.) ig Ipolyvisk anyakönyv (szül. index) ig Nemeskosztolány anyakönyv (vegyes) ig Nyitrazsámbokrét anyakönyv (szül.) ig A 5395 Hadikfalva 2034-ig A 5397 Hadikfalva, Istensegíts 2048-ig A 5398 Hadikfalva 2031-ig

5 Egyéb levéltári anyagról készült mikrofilmek Esztergomi Prímási Egyház Klerikális reakció iratanyaga Külügyminisztérium Reservált politikai iratok A Területileg illetékes levéltárakból a Magyar Munkásmozgalmi Intézet részére kiválogatott és kikölcsönzött iratok Miskolci főispáni biz. iratok Vas megyei alispáni elnöki iratok Bodor család levéltára. Válogatott iratok Esztergomi Prímási Egyházi Levéltár Révay István által az 1946-os béketárgyalásra összegyűjtött anyag Dr. Türr Tibor közellátási felügyelő iratai (1944. nov márc. Magyarországi javak kiszállítása Németországba) Népfőügyészség XVIII. A 1 17; XVIII. B, C, D; XIX. A, B csoportok iratai Igazságügyi Minisztérium vál. felv. A II. világháborús német ügyek Szegedi Állami Levéltár Tanácsköztársasági anyag Csanád megye főispánjának és alispánjának iratai Szegedi Állami Levéltár Tanácsköztársasági anyag Szeged város főispánjának iratai Belügyminisztériumtól kapott, évekből származó, többségében a Szálasiperrel kapcsolatos iratok felvételei Belügyminisztérium. Szálasi-per népbírósági iratai évi földosztásra vonatkozó iratok Győri Állami Levéltár: Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyék földhivatalának iratai Szegedi Állami Levéltár Baranyai Béla: Einrichtungswerk des Königreich Ungarn A fenti irat jegyzetei

6 Igazságügyi Minisztérium Irattára A nemzetközi jogi csoport által készített és vezetett mutatókönyvek tétel: Nemzetközi szerződések Egyezmény a Magyar Köztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársaság kormánya között a Magyarország által teljesítendő jóvátételi szállítások tárgyában. Budapesten év május hó 11. napján kelt magyar jugoszláv egyezmény és az azt kiegészítő megállapodások egyes rendelkezéseinek módosításáról Egyezmény a Magyar Köztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársaság kormánya között az évi jóvátételi egyezmény szállítási kötelezettségei egy részének a két kormány közötti rendes kereskedelmi megállapodás keretébe való átutalása tárgyában Egyezmény a Magyar Köztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársaság kormánya között amaz áruk (anyagok) szállítása tárgyában, amelyeket Magyarország Jugoszláviának évi január hó 20. napjától évi január hó 20. napjáig terjedő időben az 1948-as jóvátételi évben jóvátételként szállítani tartozik 7. tétel: A Magyar Beruházási Bank ügyrendje, tétel: Általános Értékforgalmi Bank: Zsidóüldözésre vonatkozó iratok Szegedi Állami Levéltár. A jogszolgáltatás területi szervei. Büntető és javítóintézetek. A Szegedi Kerületi Börtön és Államfogház iratai Miniszterelnökségi Levéltár. Miniszterelnökség. A nemzetiségi és kisebbségi főosztály iratai (K 28) Magánosok birtokában levő iratokról készített és magánosok által ajándékozott felvételek. Lázár Ferenc bemutatja Lázár Károly altábornagynak visszaemlékezéseit

7 19060 Magyar Országos Levéltár. Irattár (Y szekció). Áthelyezett dolgozók személyi anyaga Külföldre vitt családi iratok. Schilling család iratai 1 5. tétel: Szovjetunióból beérkezett anyagok 6. tétel: A katonaorvoslás története ( ) 7. tétel: Paulinyi Oszkár kézirata. A Fuggerek sókamara bérlete ( ) 8. tétel: Dolonnen-gyűjtemény. Thököly Imre levele (1697) 9. tétel: Földművelésügyi Minisztérium Levéltára, Földművelésügyi Minisztérium, Általános iratok (K 184), A kehidai földműves iskola ( ) 10. tétel: Magángyűjtemények. Kaló Mátyás gyűjteménye. Summásszerződések ( ) Magángyűjtemények. Kálnoki Kis Tamás gyűjtése. Kelemen Lajos levelei Római Katolikus Egyház. Kalocsai Főegyházmegye kalocsai Érsekség Levéltára. Szabadkai vikáriátus. Anyakönyvek Bencés rend Pannonhalmi főapátság A belga királyi család tagjainak levelei Lónyai Stephanie-hoz Magángyűjtemények. Károlyi Mihályné gyűjteménye. Károlyi Mihály levelezése Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok Magángyűjtemények. Károlyi Mihályné gyűjteménye. Károlyi Mihály levelezése és vele kapcsolatos iratok Magángyűjtemények. Károlyi Mihályné gyűjteménye. Károlyi Mihály levelezése Új Magyar Központi Levéltár A jogszolgáltatás felsőbb szervei Népbíróságok Országos Tanácsa. Általános iratok XVIII XX. sz. XIII XX. sz Külföldi levéltár iratanyaga

8 Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től. Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től. Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től. Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től. Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok Izrael Yad Vashem Központi Levéltár Record Group 0 15 (0 15 sz. fond) Tanúvallomások Izrael Yad Vashem Központi Levéltár Record Group 0 15 (0 15 sz. fond) Személyi kartonok, Mauthausen Magyar Országos Levéltár. Országos Levéltári Levéltár. Országos Levéltár től. Általános iratok (Y 7). Kiselejtezett iratok tétel: Magángyűjtemények. Magánosok által bemutatott iratok. Fodor Lőrincné védett iratai ( ) 5. tétel: 1526 utáni gyűjtemény. Naplók, feljegyzések (R 31) ( ) XVI XX. sz Hegyvidék XII. Kerületi Helytörténeti Gyűjtemény. Semsey család iratai Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt. Történeti iratok Szolnok Megyei Levéltár. Bíróságok és ügyészségek. A szolnoki törvényszék iratai. Büntetőperek iratai. A tiszazugi arzénes per (VII.-1a) MOL előtti nem kormányzati szervek iratai. Cserkészszövetség. Sajtótermékek (P 1359) Németország. Staatsarchiv Nürnberg. Kriegsverbrecherprozesse Fall 11: Edmund Veesenmayer A felvételek a Nürnbergi Állami Levéltárban készültek.

9 MOL. Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai. Cserkészszövetség. Iratok (P 1359) MOL. A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Szocialista Munkáspárt. Tudományos, közoktatási és kulturális főosztály (M-KS ) MOL. A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP központi szervei. Központi vezetőség titkársága (M-KS ) MOL utáni Politikai Kormányzati szervek iratai. Belügyminisztérium. Különböző Szervezeti Egységek Állambiztonsági vonatkozású iratainak gyűjteménye (XIX-B-1-v) MOL. A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP központi szervei. Egri Gyula titkári iratai (M- KS ) MOL. Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai. Cserkészszövetség. Iratok (P 1359) Állami Egyházügyi Hivatal iratai A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Farkas Mihály titkári iratai (M-KS ) A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Gerő Ernő titkári iratai (M-KS ) Az eredeti anyag mikrofilmezés után a Történeti Hivatal állományába került A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Rákosi Mihály titkári iratai (M-KS ) A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Révai József titkári iratai (M-KS )

10 A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Szalai Béla titkári iratai (M-KS ) A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. Magyar Dolgozók Pártja. Központi és közvetlen alárendeltségű szervek. MDP Központi szervei. Tudományos és Kulturális Főosztály (M-KS ) Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (XIX-A-83-a) Pálos rend (P 1376) Z Pénzintézeti Központ XIX-L-1-b XIX-L-1-q Nagy Imre (román anyag) Zárolt anyag! XXIX-L-1-m M-KS Bákó Megyei Prefektúra (Teleki Intézet anyaga) Bákó Városi Rendőrparancsnokság (Teleki Intézet anyaga) Bákói Csendőr kirendeltség (Teleki Intézet anyaga) Z Tanácsülési jegyzőkönyvek K XIX-C K P P P M-KS XIX-A-21-a XIX-A-83-a M-KS M-KS SOTE SOTE iratanyaga

11 52396 P P P P Z P P 1447 ( ) sz Z XIX-A-16-b XIX-A-83-a Z K K Visitationes canonicae Z Z P K K MKS-288 f K ÁEH K K K K OT H 582 Köz- és magángyűjteményekből elhurcolt művészeti alkotások ügyeinek Miniszteri Bizottsága 163/1947. sz. ügyirata XX. sz. I 1 I 180 Holokauszt-gyűjtemény KSH-N KSH-filmek KSH-V KSH-filmek XXXII-23-j-10. Igazgatóságo k-1-245

12 Hofkammerarchiv, Ungarisches Camerale Hofkammerarchiv, Siebenbürgische Akten Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinetarchív Staatsratsprotokolle Hofkammerarchiv, Protokolle und Indices P C K A C P K XIX-A-16-b OT Tük K XIX-J-1-q XIX-E-1-m XIX-A-127-c MKS-288-f K P C 22, C 24, C 26-28, C 32-38, C 40, C 42; BEG-BRÜG A Z és az AA BAsorozat AR-sorozat Leica-kisfilmek, síkfilmek és üveglemezek, ill. síkfilmek, kisfilmek, üveglemezek Címereslevelek, fényképmásolatban kutathatók, U szekció)

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

Hadtörténelmi levéltár

Hadtörténelmi levéltár Hm Him Hadtörténelmi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés,

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951)

Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951) Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951) 1950-ben készült el szigorúan bizalmas besorolással a Külügyminisztérium új szervezeti felépítésének tervezete. 1 1951. január

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1612/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A levéltárak

Részletesebben

SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai

SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai Az intézményes lakosságcserét kisebb-nagyobb megszakításokkal három szakaszban bonyolították le. Az elsõ 1947. április 12-étõl

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 674 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől

levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől Dolgainkról Műhely 9 Molnár Tibor a családtörténeti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban Mottó: Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1]

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka egyházi könyvtárakban[1] Ásványi Ilona: Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1] Bármilyen könyvtártípusról beszélünk, a könyvtárnak, mint intézménynek vannak olyan általános jellemzői (állomány,

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 7., szerda Tartalomjegyzék 3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 401 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK A XIX XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NAGY PÁL PAPP JÓZSEF A z ember ősi idők óta társas lény utazik, társasági életet él, ügyeit intézi,

Részletesebben

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 A tanácsadói rendszer kiépítése Magyarországon hasonlóan a szovjet blokk többi országához elsősorban katonai-politikai vonalon kezdődött

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben