IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ"

Átírás

1 IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995

2 341 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.. 5 Szerkesztői megjegyzések A Szovjetunió külügyminisztériumának feljegyzése külpolitikai kérdésekkel kapcsolatban (Moszkva, január [?]) Az SZKP tájékoztatója a Jugoszláviával való viszony rendezésének néhány eredményéről (1956. január [?]) Az MDP politikai bizottságának jegyzőkönyve (Budapest, február 22.) Részlet Ny. Sz.Hruscsovnak, az SZKP XX. kongresszusa zárt ülésén elmondott beszédéből (Moszkva, február 25.) Az MDP központi vezetőségének tájékoztatója a kommunista és munkáspártok Tájékoztató Irodája működésének megszüntetéséről (Budapest, április 16.) Sík Endrének, a külügyminiszter első helyettesének feljegyzése D. Soldatié jugoszláv követtel folytatott megbeszéléséről (Budapest, április 27.) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság egyezménye függőben lévő pénzügyi és gazdasági kérdések rendezéséről (Belgrád, május 29.) Sík Endrének, a külügyminiszter első helyettesének feljegyzése D. Soldatié jugoszláv nagykövettel folytatott tárgyalásáról (Budapest, június 20.) Köböl Józsefnek, az MDP KV Párt és Tömegszervezeti Osztálya vezetőjének javaslata az MDP titkárságához (Budapest, június 20.) K. J. Vorosilov marsall feljegyzése az SZKP KB elnöksége számára Rákosi Mátyással folytatott beszélgetésről (Moszkva, június 26.) Feljegyzés a magyar pártdelegáció június 24-i moszkvai tárgyalásairól (Budapest, június 27.).. ' A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának határozata a függőben levő pénzügyi és gazdasági kérdések rendezéséről május 29-én aláírt egyezmény végrehajtásáról (Budapest, július 5.) 73

3 Ny. Sz. Hruscsov levele Rákosi Mátyásnak az 1956 júniusában le-. zajlott szoyjet-jugoszláv tárgyalások eredményeiről ([Moszkva], július 13.) Rákosi Mátyásnak az MDP központi vezetőségéhez intézett lemondó levele (Budapest, július 18.) ' Gerő Ernőnek, a politikai bizottság tagjának beszéde az MDP központi vezetősége ülésén (Budapest, július 18.) Révai József beszéde az MDP központi vezetőségének ülésén (Budapest, július 18.) Kádár János felszólalása az MDP központi vezetőségének ülésén (Budapest, július 18.) Részletek az MDP központi vezetőségének Pártegységgel a szocialista demokráciáért" című határozatából (Budapest, július 21.) Gerő Ernőnek, az MDP központi vezetősége első titkárának levele Joszip Broz Titónak, a JKSZ főtitkárának (Budapest, július 19.) J. V. Andropov nagykövet jelentése D. T. Sepilov külügyminiszternek (Budapest, július [?]) Vég Béla előterjesztése az MDP politikai bizottsága számára (Budapest, július 25.) Az MDP politikai bizottságának jegyzőkönyve (Budapest, július 26.) Piros László belügyminiszter előterjesztése az MDP politikai bizottságához (Budapest, augusztus 1.) Az MDP politikai bizottságának jegyzőkönyve (Budapest, augusztus 9.) Bognár József külkereskedelmi miniszter feljegyzése Gerő Ernő számára (Budapest, augusztus 13.) Emlékeztető Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártja első titkára és D. Zelmanovié, a Vjesnik különtudósítója közötti beszélgetésről (Budapest, augusztus 25.) J. V. Andropov szovjet nagykövet jelentése az SZKP KB elnökségének (Budapest, augusztus 30.) J. B. Tito levele Gerő Ernőhöz, az MDP első titkárához (Belgrád, szeptember 11.) Az MDP politikai bizottsága ülésének jegyzőkönyve (Budapest, szeptember 14.) Az MDP politikai bizottsága ülésének jegyzőkönyve (Budapest, szeptember 28.) 118

4 31. Kovács Istvánnak, az MDP központi vezetősége titkárának feljegyzése D. Soldatic budapesti jugoszláv nagykövettel folytatott megbeszéléséről (Budapest, október 1.) Az MDP politikai bizottsága rendkívüli ülésének jegyzőkönyve (Budapest, október 5.) A Szabad Nép Belgrádi Tárgyalások" című szerkesztőségi cikke (Budapest, október 14.) Gerő Ernő beszéde a magyar pártküldöttség Belgrádba érkezésekor (Belgrád, október 15.) J. B. Tito és Gerő Ernő nyilatkozata a Magyar Rádiónak (Belgrád, október 17.) Közlemény a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége képviselői és a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége képviselői közötti, megbeszélésekről (Budapest, október 23.) Jegyzőkönyv a minisztertanács rendkívüli üléséről (Budapest, október 23.) ' D. Soldatié nagykövet távirata a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság külügyi államtitkárságának (Budapest, október 23.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 23.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 25.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 25.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 25.) P. T. Haymannek, a belgrádi angol nagykövetség tanácsosának távirata a külügyminisztériumnak (Belgrád, október 26.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 26.) D. Soldatic nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 26.) D. Soldatic nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, október 27.) Az Esti Hírlap interjúja jugoszláv újságírókkal (Budapest, október 27.) J. B. Tito levele az MDP központi vezetősége elnökségéhez (Belgrád, október 29.) P. T. Haymannek, a belgrádi brit nagykövetség tanácsosának távirata a külügyminisztériumnak (Belgrád, október 31.) Koőa Popovié külügyi államtitkár utasítása D. Soldatié budapesti nagykövetnek (Belgrád, október 31.)

5 Az SZKP KB elnökségének határozata a magyarországi helyzetről (Moszkva, október 31.) D. Soldatié nagykövet beszélgetése Nagy Imre miniszterelnökkel (Budapest, november 1.) D. Soldatic nagykövet beszélgetése Kádár Jánossal (Budapest, november 1.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 1.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 1.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, 1956, november 2.) ; V. Miéunovié moszkvai jugoszláv nagykövet naplófeljegyzése Ny. Sz. Hruscsov és J. B. Tito brioni találkozójáról (1956. november 3.) P. T. Haymannek, a belgrádi angol nagykövetség tanácsosának távirata a külügyminisztériumnak (Belgrád, november 3.) P. T. Haymannek, a belgrádi angol nagykövetség tanácsosának a levele W. H. Youngnak a külügyminisztériumba (Belgrád, november 3.) A külügyi államtitkárság távirata D. Soldatiénak (Belgrád, november 3.) D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 4.) A JSZNK kormányának utasítása D. Soldatic nagykövetnek (Belgrád, november 4.) A jugoszláv külügyi államtitkárság utasítása D. Soldatié nagykövetnek (Belgrád, november 4.) A TANJUG külpolitikai szerkesztőjének kommentárja a magyarországi eseményekről (Belgrád, november 4.) Ny. P. Firjubinnak, a Szovjetunió jugoszláviai nagykövetének távirata (Belgrád, november 4.) Távirat Ny. P. Firjubin belgrádi szovjet nagykövetnek ([Moszk- > va], november 4.) Ny. Sz.Hruscsov és G. M. Malenkov levele J. B. Titóhoz, A. Rankovichoz és E. Kardeljhez (Moszkva, november 5.) Losonczy Géza feljegyzése a jugoszláv követségen történtekről (Budapest, november 5.) D. Soldatié távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 5.) Losonczy Géza feljegyzése a jugoszláv követségen történtekről (Budapest, november 5.) 167

6 71. Losonczy Géza feljegyzése a jugoszláv követségen történtekről (Budapest, november 5.) A. Rankovié jugoszláv miniszterelnök-helyettes távirata D. Soldatié nagykövetnek (Belgrád, november 5.) M. Nikezié prágai jugoszláv nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Prága, november 5.) V. Popovié pekingi jugoszláv nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Peking, november 5.) N. Vujanovié bukaresti jugoszláv nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Bukarest, november 6.) P. T. Haymannek, a belgrádi brit nagykövetség tanácsosának távirata a külügyminisztériumhoz (Belgrád, november 5.) Ny. Sz. Hruscsov levele a JKSZ központi bizottságához (Moszkva, november 7.)., D. T. Sepilov külügyminiszter feljegyzése V. Micunovic moszkvai jugoszláv nagykövettel folytatott tárgyalásáról (Moszkva, november 7.) ' A JSZNK kormányának távirata D. Soldatic nagykövetnek (Belgrád, november 7.) J. V. Andropov szovjet nagykövet távirata az SZKP KB elnökségének (Budapest, november 8.) Feljegyzés D. Soldatié nagykövet Kádár Jánossal folytatott megbeszéléséről (Budapest, november 8.) J. B. Tito levele Ny. Sz. Hruscsovnak, az SZKP KB első titkárának (Brioni, november 8.) Joze Brilej jugoszláv delegátus felszólalása az ENSZ közgyűlés rendkívüli ülésén (New York, november 8.) A. A. Gromikónak, a külügyminiszter első helyettesének távirata J. V. Andropov budapesti szovjet nagykövetnek ([Moszkva], november 9.) A Rankovié távirata D. Soldatic nagykövetnek (Belgrád, november 9.) Nagy Imre levele A. Rankovicnak (Budapest, november 10.) A jugoszláv kormány távirata D. Soldatic nagykövetnek (Belgrád, november 10.) Levél D. Soldatic nagykövetnek (Belgrád, november 11.) Az MSZMP Intéző Bizottságának ülése a jugoszláv nagykövetségen (Budapest, november 11.) Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága ülésének jegyzőkönyve (Budapest, november 11.)

7 J. B. Tito beszéde az isztriai pártaktíva előtt (Pula, november 11.) M. A. Szuszlovnak, az SZKP KB elnöksége tagjának és A. B. Arisztovnak, az SZKP KB titkárának távirata (Budapest, november 12.) Kádár János beszéde az MSZMP aktívaülésén (Budapest, november 13.) Az MSZMP Intéző Bizottságának ülése a jugoszláv nagykövetségen (Budapest, november 14.) Losonczy Géza feljegyzése a jugoszláv nagykövetnél történt megbeszélésről (Budapest, november 14.) Ion Popescu román'nagykövet távirata a külügyminiszternek (Budapest, november 15.) ' Nagy Imre és társainak levele J. B. Titónak (Budapest, november 16.) Szántó Zoltán memoranduma a jugoszláv követségre kerülés körülményeiről (Budapest, november 16.).' Vladimír Saicic tanácsos és László István, a magyar követség gazdasági tanácsosa közötti megbeszélés jegyzőkönyve ([Belgrád], november 16.) Kádár János beszámolója az MSZMP Intéző Bizottságának ülésén a Nagy Imre-csoport helyzetéről (Budapest, november 16.).! Nagy Imre és társai ügyében folytatott magyar-jugoszláv tárgyalás a miniszterelnökségen I. ([Budapest,] november 16.) 233 1Ö2. D. Soldatié nagykövet távirata a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 16.) Nagy Imre és társai ügyében folytatott magyar-jugoszláv tárgyalás a miniszterelnökségen II. ([Budapest], november 17.) G. M. Malenkov miniszterelnök-helyettes, M. A. Szuszíov, az SZKP KB elnökségének tagja és A. B. Arisztov, az SZKP KB titkárának távirata az SZKP Központi Bizottságának (Budapest, november 17.) Magyar jegyzőkönyv Kádár János és D. Soldatic tárgyalásairól III. (Budapest, november 18.) E. Kardelj miniszterelnök-helyettes levele a Forradalmi Munkásparaszt Kormányhoz (Belgrád, november 18.) Jugoszláv feljegyzés D. Vidié külügyi államtitkárhelyettes és Kádár János megbeszéléséről (Budapest, november 19.) Magyar jegyzőkönyv Kádár János és D. Vidié közötti tárgyalásról I. ([Budapest], november 20.) 253

8 109. Feljegyzés D. Vidié külügyi államtitkár-helyettes Nagy Imrével, Losonczyval, Donáthtal és Harasztival folytatott megbeszéléséről (Budapest, november 19.) Losonczy Géza feljegyzése D. Soldatic nagykövettel folytatott megbeszéléséről ([Budapest], november 19.) Jugoszláv feljegyzés Kádár János és D. Vidié megbeszéléséről ([Budapest], november 21.) Magyar jegyzőkönyv Kádár János és D. Vidié megbeszéléséről II. ([Budapest], november 21.) Kádár János levele E. Kardelj miniszterelnök-helyetteshez (Budapest, november 21.) Jugoszláv feljegyzés Kádár János és D. Vidié megbeszéléséről (Budapest, november 21.) ;, Jegyzőkönyv Kádár János és D. Vidié közötti tárgyalásról III. ([Budapest], november 22.) Münnich Ferenc levele E. Kardelj miniszterelnökhelyetteshez (Budapest, november 21.) Nagy Imre és társainak megbeszélése D. Soldatié nagykövettel és D. Vidié államtitkár-helyettessel (Budapest, november 22.) A Nagy Imre-csoport tagjainak nyilatkozata (Budapest, november 22.) D. Soldatié nagykövet jelentése a külügyi államtitkárságnak (Budapest, november 22.) Jugoszláv közlemény a magyar és jugoszláv kormány közötti megállapodásról Nagy Imre és társai ügyében (Belgrád, november 22.) Frank Roberts belgrádi angol nagykövet távirata Selwyn Lloyd külügyminiszternek (Belgrád, november 22.) Aurél Málnásanu külügyminiszter-helyettes levele Sebes István külügyminiszter-helyettesnek (Budapest, november 22.) D. Vidié államtitkár-helyettes szóbeli jegyzéke Kuti Jenő belgrádi magyar ügyvivőnek (Belgrád, november 23.) D. Soldatic jugoszláv nagykövet levele Kádár Jánoshoz (Budapest, november 23.) G. M. Malenkov, M. A. Szuszlov és A. B. Arisztov távirata az SZKP Központi Bizottságának ([Budapest, november 23.]) Nagy Imre levele Donáth Ferenchez ([Budapest, november 23.])

9 Kádár János beszámolója az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsági ülésén Nagy Imre és csoportjának ügyéről (Budapest, november 23.) Frank Roberts távirata Selwyn Lloyd külügyminiszternek (Belgrád, november 24.) A jugoszláv kormány jegyzéke a belgrádi magyar nagykövetséghez (Belgrád, november 24.) A JSZNK külügyi államtitkárságának jegyzéke a belgrádi szovjet nagykövetséghez (Belgrád, november 24.) F. N. Grjaznov feljegyzése Kuti Jenővel a Magyar Népköztársaság jugoszláviai ideiglenes ügyvivőjével folytatott beszélgetésről ([Belgrád], november 26.) Kádár János tájékoztatója az MSZMP megyei és budapesti kerületi titkárainak értekezletén ([Budapest], november 27.) Kádár János levele J. B. Titóhoz (Budapest, november 29.) A magyar külügyminisztérium szóbeli jegyzéke a jugoszláv nagykövetségnek (Budapest, december 1.) 305 Névmutató. 309

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

9. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról. Bukarest, június

9. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról. Bukarest, június TARTALOM ELŐSZÓ... 5 BEVEZETŐ... 7 1. A sztálini divide et impera... 12 2. A királyságtól a népi demokráciáig... 19 2. 1. Magyar vagyon a román állam kezén... 22 2. 2. A magyar tanügyi autonómia felszámolása...

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA 1956 Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2006 TARTALOM ELOSZO 21 I. FORRÁSOK A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI 27 1953. évi I. törvény Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének

Részletesebben

História 1991/5 6., 23 27. Az MDP Titkársága ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1951. máj. 4.

História 1991/5 6., 23 27. Az MDP Titkársága ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1951. máj. 4. I. Források Ennél a kérdéstípusnál a feladat egy rövid forrásrészlet (4-5 mondat, egy bekezdés) alapján a forrás felismerése. A felismerés akkor teljes, ha szerepel a válaszban a forrás szerzője/kiadója,

Részletesebben

Beszámoló a Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett moszkvai kutatómunkáról

Beszámoló a Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett moszkvai kutatómunkáról Baráth Magdolna Beszámoló a Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett moszkvai kutatómunkáról A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Klebelsberg Ösztöndíja támogatásával 2001 óta három ízben

Részletesebben

A MAGYAR SZÓ CIKKEI A FORRADALOMRÓL

A MAGYAR SZÓ CIKKEI A FORRADALOMRÓL 1956 a vajdasági sajtóban Vladimír Popin A MAGYAR SZÓ CIKKEI A FORRADALOMRÓL (1956. július 1.-1958. június 29.) 1956 Július 2. - A Magyar Dolgozók Pártjának határozata a pártellenes nézetekről - A budapesti

Részletesebben

A kötet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából jelent meg

A kötet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából jelent meg Vladimir Popin 1956 A kötet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából jelent meg Fordította: Bálint István A kötet megjelenését a Magyar Könyv Alapítvány és a Tartományi

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13.

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13. Németoszági Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet Budapest A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése 2015. november 12/13. Az európai

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13.

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13. Németországi Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése 2015. november 12-13. Az európai

Részletesebben

Kis októberi forradalom Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés

Kis októberi forradalom Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés 170 [ ] BARÁTH MAGDOLNA Kis októberi forradalom Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés Román népzenész (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára) Talán nem túlzás az SZKP KB 1964. október 14-i ülésén

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Az MKP Nagy-Budapesti Bizottsága titkára 1945. november 22. 1948. augusztus 18. Belügyminiszter 1948. augusztus 5. 1950. június 23.

Az MKP Nagy-Budapesti Bizottsága titkára 1945. november 22. 1948. augusztus 18. Belügyminiszter 1948. augusztus 5. 1950. június 23. KÁDÁR JÁNOS 1912. május 26. Fiume 1989. július 6. Budapest MTI Fotó/Horling Róbert FŐBB TISZTSÉGEI Az MKP KB/KV, illetve MDP KV tagja 1945. január 19. 1951. május 22. A Magyar Államrendőrség Budapesti

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI 1957. július 1.-december 31. BUDAPEST TARTALOM Bevezető (Horváth Sándor, Majtényi György, Tóth Eszter Zsófia) 5 I. DOKUMENTUMOK

Részletesebben

P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)

P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) NYITÓNAP 2016. július 12., kedd Helyszín: KKM Bem József tér, Konferenciaterem 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 8.30 Regisztráció 9.00 Szijjártó Péter

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE ÚJABB POLITIKAI GYILKOSSÁGOK JOGI FÜGEFALEVÉLLEL. ZINNER TIBOR tb. egyetemi tanár (PPKE JÁK)

NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE ÚJABB POLITIKAI GYILKOSSÁGOK JOGI FÜGEFALEVÉLLEL. ZINNER TIBOR tb. egyetemi tanár (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/1. 45 64. In memoriam 1956 * NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE ÚJABB POLITIKAI GYILKOSSÁGOK JOGI FÜGEFALEVÉLLEL tb. egyetemi tanár (PPKE JÁK) 1955. január 8-án, Moszkvában az SZKP

Részletesebben

Az 1956-os forradalom eseményei a vajdasági magyar nyelvű sajtóban 1

Az 1956-os forradalom eseményei a vajdasági magyar nyelvű sajtóban 1 Molnár Tibor Az 1956-os forradalom eseményei a vajdasági magyar nyelvű sajtóban 1 Az 1956-os magyarországi forradalom megdöbbenést keltett a világban. Európa szívében a hidegháború közepette egy nép megpróbálta

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi vonatkozásai

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi vonatkozásai Horváth Miklós 1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi vonatkozásai DOI 10.17047/HADTUD.2016.26.3-4.114 Hatvan éve annak, hogy a magyar nép forradalmát és szabadságharcát mint az történelmünk

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

Miszcellánea. Markovics-Majtényi András

Miszcellánea. Markovics-Majtényi András Miszcellánea Markovics-Majtényi András Az ötvenhatos forradalom és az Újvidéki Rádió A címben megjelölt két szubjektum sorrendje akár fel is cserélhető: lényegében arról a médiahatásról lesz szó a továbbiakban,

Részletesebben

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII.

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989 A válogatást összeállította, sajtó alá rendezte a bevezetőt és a

Részletesebben

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet 1956. X. 24-én részt vettem az SZKP KB elnökségének ülésén. Meghívást kaptak még a Német Szocialista Egységpárt, a Bolgár Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - december 31. 1. oldal, összesen: 9

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - december 31. 1. oldal, összesen: 9 KISS TIBOR 17775 Szak LA GRANJA VÁRKONYI LÁSZLÓ 17748 Szak HELSINKI EU MINISZTEREK INFORMÁLIS TALÁLKOZÓJA TALÁLKOZÓ A FINN HELYETTES KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRRAL. BALÁZS PÉTER DR. 17443 Miniszter RIGA, VILNIUS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

200 forint. VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 33. SZÁM 2011. augusztus 27. Ördögi kör

200 forint. VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 33. SZÁM 2011. augusztus 27. Ördögi kör 2011. augusztus 27. MUNKÁSPÁRT 2011. AUGUSZTUS 27. 1 200 forint Ördögi kör Adó, számla, követelés. A kormány a válságban a bankokat segíti, a lakosságot viszont szinte életfogytiglani hitel-rabszolgaságba

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Törekedni kell a sebek begyógyítására Jugoszlávia, Magyarország és az 1968-as Prágai Tavasz a magyar külügyi dokumentumok tükrében

Törekedni kell a sebek begyógyítására Jugoszlávia, Magyarország és az 1968-as Prágai Tavasz a magyar külügyi dokumentumok tükrében Hindu istenek, sziámi tigrisek Balogh András 70 éves. ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2014. Dobrowiecki Péter Törekedni kell a sebek begyógyítására Jugoszlávia, Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 1. A szókeresőben a második világháborút követő időszakra jellemző tíz fogalmat rejtettünk

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Molnár Tibor, levéltáros (Történelmi Levéltár Zenta)

Molnár Tibor, levéltáros (Történelmi Levéltár Zenta) Molnár Tibor, levéltáros (Történelmi Levéltár Zenta) AZ 1956-OS FORRADALOM ESEMÉNYEI A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVŐ SAJTÓBAN (elhangzott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának VII. Levéltári Napján

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS HELYETT 5. FEJEZETEK A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉBŐL Történeti háttér a dokumentumok tartalmának értelmezéséhez

TARTALOM BEVEZETÉS HELYETT 5. FEJEZETEK A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉBŐL Történeti háttér a dokumentumok tartalmának értelmezéséhez TARTALOM BEVEZETÉS HELYETT 5 FEJEZETEK A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉBŐL Történeti háttér a dokumentumok tartalmának értelmezéséhez A SZOVJETUNIÓ HÁBORÚJA ELLEN 9 Szovjet csapatok Magyarországon

Részletesebben

História 1986-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1986-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1986-056 História 1986-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 104/60/2012 sz. példány Darabszintű raktári jegyzék 1.12.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai 1957-1990 A jegyzéket adatvédelmi

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc SZAMOSI LÓRÁNT Az 1956-os forradalom és szabadságharc 1. Aki magyar velünk tart! Az események Rajk László újratemetése után gyorsultak fel. Október 13-án rehabilitálták Nagy Imrét, október 16-án a szegedi

Részletesebben

Ripp Zoltán A MAGYAR-JUGOSZLÁV VISZONY ÉS A NAGY IMRE-KÉRDÉS ( )

Ripp Zoltán A MAGYAR-JUGOSZLÁV VISZONY ÉS A NAGY IMRE-KÉRDÉS ( ) Ripp Zoltán A MAGYAR-JUGOSZLÁV VISZONY ÉS A NAGY IMRE-KÉRDÉS (1957-1958) 1956 végére kétségtelenné vált, hogy a szovjet-jugoszláv-magyar kapcsolatrendszerben az 1955-56-os kibékülési folyamattal gyökeresen

Részletesebben

Az SZKP XX. kongresszusának hatása a magyar kínai kapcsolatokra 1

Az SZKP XX. kongresszusának hatása a magyar kínai kapcsolatokra 1 Múltunk, 2006/2. 235 256. 235 [ ] VÁMOS PÉTER Az SZKP XX. kongresszusának hatása a magyar kínai kapcsolatokra 1 Az 1940-es évek végére két kínai állam jött létre: a kommunista Kínai Népköztársaság, a Szovjetunió

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

Az 1956-os magyar forradalom

Az 1956-os magyar forradalom Az 1956-os magyar forradalom Tisztelt Olvasók! Az 1956-os események megítélése az elmúlt évtizedekben meglehetősen ellentmondásos. Titulálták ellenforradalmi lázadásnak, forradalomnak, népfelkelésnek.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Vámos Péter: Mi történt a kínaiakkal? A magyar kínai kapcsolatok 1956 1966 között

Vámos Péter: Mi történt a kínaiakkal? A magyar kínai kapcsolatok 1956 1966 között VI. évfolyam 2009/1. TANULMÁNY Vámos Péter: Az 1956-os forradalom és a nagy proletár kulturális forradalom 1966-os kirobbanása közötti évtizedben Kína és a szovjet tömb országainak viszonya fokozatosan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

2. Az ÁVO-t (az ÁVH elődjét), aminek börtönében aztán ő maga is ült, egyébként Rajk László hívta életre, és az első koncepciós pereket is ő indította.

2. Az ÁVO-t (az ÁVH elődjét), aminek börtönében aztán ő maga is ült, egyébként Rajk László hívta életre, és az első koncepciós pereket is ő indította. A tüntetés 1. 1956. október 6-án újratemették Rajk Lászlót, a korábbi belügy-, majd külügyminisztert, akit Rákosi féltékenységből 1949-ben, koncepciós perben elítéltetett és kivégeztetett. Az ünnepségen

Részletesebben

TITO MÜVEI ÉS A MAGYAR OLVASÓKÖZÖNSÉG

TITO MÜVEI ÉS A MAGYAR OLVASÓKÖZÖNSÉG TITO MÜVEI ÉS A MAGYAR OLVASÓKÖZÖNSÉG CSÁK Y S. PIROSKA A Híd 1980. májusi számában közölt bibliográfia alapján figyelemmel kísérhetjük, hogyan ismerkedett meg, a művek közvetítésével, a vajdasági magyar

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Jobbágyi Gábor: Előkészületek az 56-os felkelés kirobbantására

Jobbágyi Gábor: Előkészületek az 56-os felkelés kirobbantására 2014 október 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Jobbágyi értékelve Gábor: Előkészületek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tudós, 1956-ra specializálódott történészeink negyedszázada állítják, hogy

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 6., péntek Tartalomjegyzék 1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat A Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956-os forradalom és a megtorlás

Nagy Imre és kora. Az 1956-os forradalom és a megtorlás Nagy Imre és kora Az 1956-os forradalom és a megtorlás A pályázatot készítette: Surenbaator Darisuren 8. osztályos tanuló Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola. 1213 Budapest, Szárcsa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAO CE-TUNG SZEREPE A KATONAI BEAVATKOZÁSRÓL HOZOTT SZOVJET DÖNTÉSBEN

MAO CE-TUNG SZEREPE A KATONAI BEAVATKOZÁSRÓL HOZOTT SZOVJET DÖNTÉSBEN 109 SEN CSE-HUA MAO CE-TUNG SZEREPE A KATONAI BEAVATKOZÁSRÓL HOZOTT SZOVJET DÖNTÉSBEN Hruscsov hatalomra kerülése után Szovjetunió és Kína kapcsolata a korábbiaknál szorosabbá vált. A barátságra és együttműködésre

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel módosulhat!

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések,

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 38 doboz (4, 56 ifm), 1 kötet (0,02 ifm); ö.: 4,58 ifm Raktári elhelyezés:

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2015. július 6-án 10 15 órai állapot szerint JÚLIUS 6. HÉTFŐ üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától (napirend

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860-1989) Szerkesztette VINCZE GÁBOR Teleki László Alapítvány Budapest

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ,

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben