JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata"

Átírás

1 JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a dm - drogerie markt Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 4, adószám: ; cégjegyzékszám: Cg ; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a dm drogerie markt Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 4, adószám: ; cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban:: "Adatkezelő"), a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: , adószám: , a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi. 2. A Játékban résztvevő személyek 2.1. A Játékban részt vehet minden természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a sorsjegy készletek erejéig a Játék időtartama alatt legalább bruttó 5000 FT értékben vásárol a dm magyarországi üzleteiben. A játék kiterjesztett részében (a továbbiakban: "Kiterjesztett játék ) való részvételhez elektronikusan regisztrálni kell a domain alatti weboldalon a sorsjegyeken található egyedi kóddal (a továbbiakban: Honlap"). A Kiterjesztett Játékban a 14. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgárságú, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek vehetnek részt A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatkezelő, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, üzletek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be 18. életévét, úgy a jelen részvételi- és játékszabályzat (a továbbiakban: "Játékszabály") 1. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított húsz (20) naptári napon belül postai úton, ajánlott küldeményként megküldi Lebonyolító alábbi címére (Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf. 135.), ellenkező esetben nyereményre nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy az 1. sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében. Az 1. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonelérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervező és a Lebonyolító jogosult a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni. 3. A Játékban résztvevő vásárlások A dm - drogerie markt Kft magyarországi üzleteiben történt vásárlások alkalmával a vevők sorsjegyet kapnak, amennyiben a blokkon szereplő vásárlásuk összege eléri a bruttó 5000 FT ot. A vásárló tudomásul veszi, hogy az egyes üzletekben a sorsjegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre és a dm a készleteinek erejéig tudja biztosítani. 4. A Játék időtartama

2 2 A Játék március óra 00 perctől az egyes üzletekben a sorsjegy készletének erejéig, de legfeljebb május óra 59 percig tart. 5. A Játék menete 5.1. A Játék menete a) A dm magyarországi üzleteiben bruttó 5000 FT felett sorsjegyet kap a vásárló a kasszánál fizetéskor a játék időtartama alatt a sorsjegy készletek erejéig. A sorsjegy nem választható, az véletlenszerűen kerül kiosztásra. Minden elköltött bruttó 5000 Ft után jogosult egy sorsjegyre a vásárló a sorsjegy készleteinek erejéig. b) A sorsjegy két kaparós felülettel van ellátva. Az alsó perforált kaparós felület alatt azonnali nyeremények vagy kedvezményes ajánlatot vannak véletlenszerűen elosztva. c) A sorsjegy felső részén, a kisebb lekaparható felület alatt egy egyedi kód található. Az egyedi kód a játék oldalára való feltöltésével további sorsolásokban vehet részt a Játékos. A kódfeltöltéshez, így tehát a kiterjesztett Játékban való részvételhez regisztrálni szükséges a honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, születési dátum, nem, cím, lakcím, telefonszám), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e- mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. d) A Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell tölteni a kapott sorsjegy elején, a felső kaparós rész alatt található egyedi, 10 karakterből álló kódot. Regisztrált Játékos választhat, hogy melyik kategóriába szeretné feltölteni az adott egyedi kódját. A két kategória: Tűsarok és Főzőkesztyű (a továbbiakban: Kategória ). A két kategóriában különböző heti és főnyeremények találhatóak meg (a továbbiakban Kategória nyeremények ) Minden kód csak egy alkalommal és csak egy Kategóriában vehet részt a Játékban. Valamennyi kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot több kategóriában és több alkalommal nem lehet feltölteni. Azonos kód többszöri feltöltése esetén mindig az első feltöltést fogadja el a rendszer érvényesnek. Egy Játékos viszont korlátlan számú rendelkezésére álló kódot tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat. e) A Játék időtartama alatt a 6. pont alatt megtalálható különböző azonnali, valamint a Kiterjesztett játékban heti kategória nyeremények és 2 db kategória főnyeremény talál gazdára A Kiterjesztett Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár Amennyiben a Kiterjesztett játékban a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: Tartaléknyertes ) minősül nyertes Játékosnak.

3 3 A heti nyeremények és főnyeremények esetében Tartaléknyertesnek Lebonyolító által számítógépes program segítségével nyereményenként kisorsolt öt (5) Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a sorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztja a feltételeknek megfelelő fődíj Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 5.5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető Nyeremények átvétele a) azonnali termék nyeremények esetén a dm magyarországi üzleteiben vehető át a nyeremény a sorsjegy alsó, perforált kaparós részének leadásával a megjelölt átvételi időn belül. Amennyiben garantált kedvezményt nyert a Játékos, úgy a kedvezmény az ajánlat leírásában található határidőig váltható be, az ajánlat szövegében részletezett módon. b) heti nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a regisztráció során megadott címre küldött útján a sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül. Nyertesnek az értesítésre 8 napon belül választ kell adnia, amelyben megerősíti adatai helyességét. A nyereményt Lebonyolító ezt követően futárszolgálattal juttatja el a Játékos által az online regisztráció során megadott címre minden nyertesnek legkésőbb május 31-ig. A nyeremények kiszállítása folyamatosan történik, a nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg. Javasolt olyan szállítási cím megadása, amelyen nyertes napközben elérhető. Kétszeri sikertelen szállítás megkísérlését követően nyertes a nyereményről való jogosultságtól elesik és helyébe a tartalék nyertes lép. Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg május 31-ig és arról nyertes értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén május 31-ét követően a nyereményekkel kapcsolatos semmiféle reklamációt Szervezőnek nem áll módjában elfogadni. c) a főnyeremények esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott címre küldött útján, a sorsolást követően 24 órán belül. Lebonyolító a nyeremény átvételének helyéről, idejéről, illetve módjáról a nyertes Játékossal egyeztet. d) Amennyiben a Szervező észleli, hogy bármelyik Nyertes nem elérhető vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül a Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott címre küldött útján, a tudomásszerzést követően 24 órán belül. A nyertes Játékos a megkeresésre (8) naptári napon belül köteles vagy telefon útján visszajelezni a nyereményértesítőben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek és a (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. Ez mindaddig így folytatódik, amíg a nyeremény gazdára nem talál. e) Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó sorsjegyet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Játékban résztvevő sorsjegyeket június 30- ig meg kell őrizni. f) Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. g) A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének/ igénybe vételének helyszínére történő utazás költségei, stb.) a nyertes Játékost terhelik.

4 4 6. A Nyeremények A nyeremények kiosztása: 6.1. A sorsjegy alsó, perforált kaparós része alatt azonnali nyeremények vagy kedvezmények vannak. Az azonnali nyeremények vagy kedvezmények fajtáit az 2. sz. melléklet tartalmazza A Kiterjesztett játék során az oldalon regisztrált Játékos szabadon választhat a Kategóriák között, hogy melyik Kategória további nyeremény sorsolásaiban szeretne részt venni a sorsjegy elején a kaparós rész alatt található egyedi kódjával. a) a heti nyeremények az adott Kategóriában az adott hét csütörtöki napjának 0:00 percétől a következő hét szerdai napjának 23:59 perce között feltöltött összes érvényes kódja között kerül kisorsolásra a következő napon. Tehát az első heti sorsolás napja: március :30, az utolsó heti sorsolás napja pedig május :30 b) a Kategória főnyeremények az adott Kategóriában a Játék teljes időtartama alatt feltöltött összes érvényes kódja között kerülnek kisorsolásra május 15-én délután 14:30- kor. Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető nyeremények és számuk: 6.3. Azonnali nyeremények vagy kedvezmények (2. sz. melléklet) 6.4. Heti Kategória nyeremények: a) Tűsarok kategória: hetente egy (1) darab HEWLETT PACKARD ProBook G1 430 laptop, összesen 10 db b) Főzőkesztyű kategória: az első két hétben egy-egy (1-1) darab Max Factor ajándékcsomag, összesen 2 db; a további hetek során wellness hétvége 2 főre a Lifestyle Hotel Mátrában, összesen 8 db A heti nyeremények részletes leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza Főnyeremények: a) Tűsarok kategória: 1 (egy) db új SKODA FABIA típusú személygépjármű A nyeremény személygépjármű részletes leírását a 4. sz. melléklet tartalmazza (felszereltségi lista). b) Főzőkesztyű kategória: 1 (egy) db 2 személyre szóló egy hetes (8 nap, 7 éj) gasztro utazás Szicíliába A nyeremény utazás részletes leírását a 5. sz. melléklet tartalmazza. 7. A garantált kedvezmények 7.1. A garantált kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: legalább 5000 Ft összértékű vásárlás a dm- drogerie markt magyarországi üzleteiben A kedvezmények fajtái: azonnali kedvezmények és a Kiterjesztett játékban a Honlapon letölthető kategória kedvezmények Az azonnali kedvezmények és azok felhasználásának részletei a sorsjegyek alsó, perforált kaparós felülete alatt találhatóak, amelyek azonnali ajánlatokat tartalmaznak Az azonnali ajánlatok a dm üzleteiben, vagy az adott sorsjegyen megjelölt partnernél válthatóak be a sorsjegy alsó perforált részének leadásával A sorsjegyek ajánlat tartalma és az egyes sorsjegyek kiosztása véletlenszerű és nem választható Játékosok a Honlapon feltöltött érvényes egyedi kód után jogosulttá válnak a Szervező partnerei által biztosított további kedvezménykupon letöltésére a választott Kategóriában Játékos a Honlapon szabadon választhat kódfeltöltéskor a Kategóriák, kuponletöltéskor pedig a választott Kategória kedvezményei közül egyet A Honlapon letöltött kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt.

5 Minden sorsjegyen lévő ajánlat és a Honlapról letöltött kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A sorsjegyeken lévő ajánlatok és a kedvezménykuponok felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a jelen Játékszabályzatban, a promóciós weboldal Garantált kedvezmények menüpontja alatt, valamint a sorsjegyen és a kedvezménykuponon találhatók meg A garantált kedvezményre jogosító sorsjegyek és kedvezménykuponok felhasználási ideje ajánlatonként eltérő, minden sorsjegyen vagy kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A sorsjegy ajánlatok és a kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező nem fogad el Az ajánlatok nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval A kedvezmények nem értékesíthetők, készpénzre nem válthatók, és más ajánlattal nem vonhatók össze Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek, Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére a promóció időtartama alatt A Honlapon lévő kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs lehetőség A Honlapon a kedvezménykuponok letöltésének végső határideje: május óra 59 perc 59 mp. Az a Játékos, aki a megadott határidőig nem nyomtatja ki kedvezménykuponját a Játékszabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát a garantált kedvezményre vonatkozóan május 13. után a promóciós oldal kuponnyomtatási aloldalai már nem állnak rendelkezésre Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a garantált kedvezményre nem jogosult) személy által keletkeztetett igényt. Garantált kedvezményre csak az ajánlatot tartalmazó sorsjegyet megkapó és a Játékszabályzat rendelkezései szerint regisztráló és az ott megadott feltételek szerint kódot feltöltő személyek válhatnak jogosulttá Szervező és Lebonyolító nem felelősek a sorsjegy ajánlatok és a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak A garantált kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Lebonyolító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Játék teljes időtartama alatt, éjjel-nappal a telefonszámon, vagy a címen. 8.Információ a Játékról A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, a as telefonszámon valamint internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel, kedvezményekkel kapcsolatos kérdések esetén a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. nyújt ügyfélszolgálatot a promóció teljes időtartama alatt, éjjel-nappal a telefonszámon, vagy az címen. 9. Személyi jövedelemadó A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb

6 6 esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 10. Vegyes rendelkezések A Szervező illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak illetve a kedvezményesen megvásárolt termékek vagy szolgáltatások hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény vagy kedvezmény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel A sorsjegyek és egyéb kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják A hamisított sorsjegyek érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a sorsjegyek felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő sorsjegyek és a rajtuk levő vonalkódok illetve egyedi, 10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a sorsjegyek tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy a) A Szervező, az Adatkezelő illetve annak bármely leányvállalata, illetve a Játék lebonyolításában közreműködő Lebonyolító a Játékosok és a Honlapon regisztrálók személyi adatait és személyes jellegű információit (név, cím, életkor, cím, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint a Játékra vonatkozó, azzal összefüggő marketing tevékenysége céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes. A Játék adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82816/2015. b) A Szervező, az Adatkezelő és Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak és a Honlapon regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a promóció ideje alatt a Lebonyolító által üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálaton keresztül ( telefonszámon, vagy az címen). Továbbá a Játékost és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a nyereményjátékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A játékot követően a honlapon regisztráló játékosok adatai törlésre kerülnek, kivételt képezek ez alól a nyertes játékosok. c) a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a

7 7 tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata, így különösen az Adatkezelő díjmentesen felhasználja a jövőben is. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. d) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük Az azonnali nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti egyedi sorsjegy részt adnak át az üzletben, amelyet az üzlet dolgozója azonosított és elfogadott. A heti nyereményeket és a főnyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan egyedi kódot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről a sorsolást követően visszaigazoló üzenetet küldött A Honlapon történt Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt, amely megtalálható a honlapon Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassa A dm a dm drogerie markt bejegyzett védjegye A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

8 8 1. Melléklet A törvényes képviselő nyilatkozata a Játékszabályzatról Alulírott TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:... TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:... TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:... TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):... KISKORÚ NEVE:... KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:... KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:... KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):... a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú részvételéhez a dm drogerie markt Kft. által szervezett Tűsarok vagy Főzőkesztyű megnevezésű nyereményjátékban, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertesség esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom. Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok., ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő):... Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő): NÉV: LAKCÍM: ALÁÍRÁS: NÉV: LAKCÍM: ALÁÍRÁS:......

9 9 2. Melléklet A sorsjegy alsó perforált kaparós felülete alatt lévő azonnali nyeremények vagy kedvezmények ECOVER VÍZKŐOLDÓ 500ML POKKA LEMON 0,5L 1000MG C VITAMINNAL DETKI HÁZT.KEKSZ 180G ÁLLATFIGURÁS DUCK FRESH GÉL CSÍK 3DB LIME BU NATURAL SPRAY 75ML HIPPY SOUL 'K' ÖRDÖGNYELV KAPSZULA 60DB SZŰZTEA KEKSZ 120G SZŰZTEA KAPSZULA SUPER CLA 60DB ZÖLD KÁVÉ TEA 20X3G L-KARNITIN KAPSZULA 500MG 60DB NATURLAND KRÉM 100ML FEK. NADÁLYTŐ 2IN1 NATURLAND KRÉM 70G INNO-REUMA FORTE NATURLAND KRÉM 70G INNO-REUMA NATURLAND LÁBPUHÍTÓ KRÉM 100ML TURBO D. INTENZÍV ITALPOR 525G CAPPUC. TURBO D. INTENZÍV ITALPOR 525G CSOKI TURBO D. INTENZÍV ITALPOR 525G EPER TURBO D.INTENZ ITALPOR 525G VANILIA TETESEPT F.SÓ 80G IZOM ÉS IZ. LAZ. DOVE DEO ROLL-ON 50ML ORIGINAL DOVE BODY TESTÁPOLÓ 250ML HIDRATÁLÓ TEJ DOVE SZAPPAN 100GR CREAM BAR Alpro főzőkrém 250ml rizs Alpro főzőkrém 250ml kókusz REV.T.SZOLÁRIUM ZSELÉ 50ML FRUIT BIOPONT BIO EXT KÖLESGOLYÓ 60G FAHÉJAS CSALÁNLEVÉL FILTERES TEA 25X1G WILKINSON XTREME3 SENS.ELD BOR 3+1 DR.M OXIGÉNES FEHÉRÍTŐ 500G PALMOLIVE SZAPPAN 90G, ALOE&OLIVE PALMOLIVE SZAPPAN 90G, BLACK ORCHID PALMOLIVE SZAPPAN 90G, MILK&HONEY ACTIVAL KID O-3 KAPSZULA 30DB TUTI-FRUTI BÉRES E.TÁR C-VIT 50MG RTABL GYEREK 30DB BÉRES EGÉSZSÉGTÁR KOLESZ.KONTR.TABL.60DB BÉRES SZÉPSÉG VITAMIN+Q10 TABLETTA 30DB BÉRES D3-VITAMIN FILMTABLETTA 30DB CARNATION KÉNYELEM TALPBETÉT 1 PÁR CHIO ENERGY MIX 125G SUNDANCE nap.spray átl. FF50 200ml SUNDANCE nap.spray FF50 200ml CERBONA SZELET 20G, ÁFONYA CERBONA SZELET 20G, BANÁN

10 10 CERBONA SZELET 20G, CSOKI-MOGYORÓ CERBONA SZELET 20G, EPER-JOGHURT CERBONA SZELET 20G, KÁVÉ CERBONA SZELET 20G, KÓKUSZ CERBONA SZELET 20G, CUKORM. KAKAÓ-MOGYI CERBONA SZELET 20G, CUKORM.PIROSGYÜMÖLCS CERBONA SZELET 20G, CSOKIS CERBONA SZELET 20G, FITT CERBONA SZELET 20G, GYÜMÖLCSÖS CERBONA SZELET 20G, MEGGYES Balea narancs tusfürdő 250ml Balea MEN Hang Loose hajsampon 300ml Balea mélytisztító maszk 50ml HIMALAYA TESTÁPOLÓ 200ML NORM.BŐRRE WICK TOROKCUKORKA 72G MENTOLOS WICK TOROKCUKORKA 72G MÉZES LACTIV PLUS GRANUL. 10DB C-VITAMINNAL HÉLIA-D MICELLÁS SMINKLEMOSÓ VÍZ 200ML 10%-os Vásárlás végösszegi kedvezmény 25%-os Joker-termék 15% Dockyard kedvezmény (O'NEILL, Fundango, Columbia) 20% Tchibo kedvezmény 20% Happy Boksz kedvezmény 15 % Régió Játék kedvezmény 20% Libri kedvezmény 20% Budmil kedvezmény A nyeremények és kedvezmények beváltási feltételei a sorsjegyeken találhatók. A külső kedvezmények beváltási helyszínei: DOCKYARD BUDAPEST: Allée Center: 1117 Budapest, Október 23. u. 1. Arena Plaza: 1081 Budapest, Kerepesi út 9. Árkád Pest: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A I. em. Mammut I: 1024 Budapest, Lövőház u FSZT (a mozgólépcső mellett) Westend City Center - Columbia: 1062 Budapest, Váci út 1-3. I. em. WestEnd City Center Fundango O Neill: 1062 Budapest, Váci út 1-3. I. em. BALATONFÜRED Helly Hansen: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 6. DEBRECEN - Fórum: 4024 Debrecen, Csapó u. 30 (-1 szint)

11 11 EGER Agria Park: 3300 Eger, Törvényház u. 4. földszint GYŐR Árkád: 9027 Győr, Budai út 1. KESZTHELY: 8360 Keszthely, Kossuth. u. 14. PÉCS - Árkád: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. I. em. (a Rákóczi úti bejárat felöl) SZEGED Árkád: 6724 Szeged, London krt. 3. SZOMBATHELY: 9700 Szombathely, Fő tér 17. TCHIBO BUDAPEST: Arena Plaza: 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Árkád Budapest Bevásárlóközpont: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a KÖKI Terminál: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/c. Mammut II.: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (1. emelet) MOM Park: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. WestEnd City Center: 1062 Budapest, Váci út 1-3. DEBRECEN Fórum: 4024 Debrecen, Csapó u. 30. GYŐR Árkád: 9027 Győr, Budai út 1. (földszint) KECSKEMÉT Malom Központ: 6000 Kecskemét, Korona u. 2. PÉCS Árkád: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. HAPPY BOX BUDAPEST: Árkád Budapest: 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. (1.04 számú üzlet) Mammut II.: 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. (K-124 számú üzlet) Pólus Center: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Santa Fe Drive 391) DEBRECEN - Fórum: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. (73. számú üzlet) EGER Agria Park: 3300 Eger, Törvényház utca 4. (137. számú üzlet) GYŐR Árkád: 9027 Győr, Budai út 1. (009. számú üzlet)

12 12 SZEGED Árkád: 6724 Szeged, Londoni körút 3, 1. emelet (U.44. számú üzlet) RÉGIÓ JÁTÉK BUDAPEST: Allée: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8. Aréna Pláza: 1087 Budapest, Kerepesi út. 9. BP Központ: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út Campona: 1221 Budapest, Nagytétényi út 37. (a Csodák Palotája mellett) Campona Disney: 1222 Budapest, Nagytétényi út (a MOZI mellett) KÖKI Terminál: 1191 Vak Bottyán utca 75. M3 Városkapu: 1152 Budapest, Városkapu utca 7. M5 Soroksár: 1239 Budapest, Bevásárló u. 4. Pólus Center Játékdzsungel: 1151 Budapest, Szentmihályi út 131. Váci út: 1138 Budapest, Váci út 168. BUDAKALÁSZ: 2011 Budakalász, Omszk park 1. BUDAÖRS: 2040 Budaörs, Malomkő utca 7. DEBRECEN 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 9. Debrecen Pláza: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. DUNAKESZI: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 7. EGER: 3300 Eger, Régi Cifrakapu utca 26. GYŐR: 9023 Győr, Fehérvári út 3. Győr Pláza: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/a. KECSKEMÉT Malom Központ: 6000 Kecskemét, Korona utca 2. (2. emelet) KESZTHELY: 8322 Keszthely, Csapás út 7-9. MISKOLC: 3527 Miskolc, József Attila utca 90. Miskolc Avas: 3508 Miskolc, Mésztelep u. 1/a. Miskolc Pláza: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6.

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben