AzAlba Plaza által szervezett évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )"

Átírás

1 AzAlba Plaza által szervezett évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője azúj Alba 2002 Kft. (1138 Budapest, Váci út 178., Cg.: , a továbbiakban: Szervező ). A játékban azon 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik június óra és június óra között azalba Plaza (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.) (a továbbiakban: Alba Plaza ) üzleteiben adott napon legalább összesen bruttó5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárolnak, majd az ezen vásárlásaikat igazoló blokk (a továbbiakban vagylagosan: blokk vagy bizonylat ) mellé az adott üzletbenkapott Részvételi Szelvényt (a továbbiakban: Szelvény ) kitöltik és elhelyezik az Információs Pultnál lévő gyűjtőládába. A Szelvény kitöltése, valamint a játékba történő regisztrálás a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti A Szelvény megszerzésének szabályai: Ha valaki ugyanazon a napon ugyanabban az üzletben vásárol 5.000,- Ft többszörösének megfelelő összegért, akkor csak egy (1) Szelvényre jogosult. Ha valaki ugyanazon napon több üzletben, üzletenként elkölt legalább Ft-ot, akkor minden 5.000,- Ft-ot meghaladó vásárlást bizonyító blokk után 1 (egy) Szelvényre jogosult, ennek megfelelően, pl. ha a vásárló 3 db Ft-nál nagyobb összegű blokkot mutat be, akkor 3 (három) Szelvényre jogosult. A Nyereményjátékban az alábbi üzletek blokkjai vesznek részt: Alexandra, 576 Kbyte, Amnesia, Apacs, Balance, BijouBrigitte, C&A, Cinema City, ColorNails, Csak Hajvágás, Devergo and Friends, Don Pepe, Euronics, Extrametal, Görög Étterem, Háda, Hervis, It s Time Shop, J.Press, Játékvár, Marionnaud, MK Leder Bőrdíszmű, Office Shoes, Optic World, Orsay, Pesti Ékszer, Promod, Regál papír írószer, Saxoo London, Thomas Jeans, T-Pont-Telekom, Yves Rocher. Ajándékutalvány (pl. könyvutalvány) vásárlása esetén, kizárólag az utalvány vásárlója jogosult Szelvényre, a kedvezményezett, azaz az ajándékutalvány beváltója nem Nyeremények: A Szervező a Nyereményjátékban a regisztráló részvevők között a Játék végén a következő nyereményeket (továbbiakban: Nyeremények )sorsolja ki: Fődíj: EM36 típusú elektromos robogó és EB01-N típusú elektromos kerékpár 15 db értékes ajándékcsomag Nyeremények sorsolása:2015.június 25. Nem nyilvános sorsolás keretén belül, 3 fős sorsolási bizottság mellett, jegyzőkönyv ellenében kerül sor a sorsolásra. A nyerteseket a Szervező a Sorsjegyen megadott telefon, elérhetőségen keresztül értesíti. A nyereményt a nyertes nem ruházhatja át.

2 2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos ). A játékból kizárt személyek: a Szervező, illetve a Klepierre Management Magyarország Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1 (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; az Új Alba 2002Kft. megbízásából a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek, üzletek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, e személyeknek a Ptk. 8:1 (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Fentiek alapján nem vehetnek részt a Nyereményjátékban (illetve érvénytelen a részvételük) a nem természetes személyek, illetve a 18. életévüket nem betöltött, a Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel nem rendelkező személyek Fentiek alapján a Játékban nem lehet részt venni olyan vásárlást igazoló bizonylattal, amely a 2.1 pont alatti játékból kizárt személyek nevére szól. 3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 3.1. A Nyereményjáték június 8. 09:00 órakor kezdődik, és június 22-én 20:00 órakor ér véget. Ha valamely üzlet június 8. napján 09:00 óránál hamarabb nyit ki, akkor a Nyereményjáték kezdő időpontja ez az óra Fenti időszak alatt a Játékosok azalba Plaza nyitvatartási idejében való megjelenésükkel és a regisztrációs lap kitöltésével jogosultak részt venni a Nyereményjátékban. A Játékosok Szelvényeinek leadása, az Alba Plaza InformációsPultjánál található gyűjtőládába történik Az üzletek, az InformációsPult, illetve a Plaza nyitva tartását, a házirend határozza meg. Szervező a nyitva tartás esetleges módosítása következtében való változtatás jogát fenntartja. 4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK 4.1 A Nyereményjátékban a 3. pontban megjelölt időtartam alatt azalba Plaza minden üzlete részt vesz a fenti korlátozásokkal Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, azon vásárlások, amelyekkel folyamatos jellegű szolgáltatások (előfizetés, számla befizetés) ellenértéke kerül kiegyenlítése, valamint a vásárlási utalványok kedvezményezettjei, beváltói. Részletre, áruhitelre történő vásárlás esetén, a Játékos által ténylegesen teljesített kifizetés értéke erejéig vesz részt a játékban. A Nyeremények nem használhatók fel a hitel vagy részfizetés kiegyenlítésére Amennyiben a vásárló a beadását követően a megjelölt bizonylattal a vásárolt árut kicseréli, vagy eláll a vásárlástól, és így a bizonylat visszaadására kényszerül, úgy az adott bizonylat vonatkozásában a Szelvény érvénytelennek minősül A fenti pontokban foglalt szabályok megsértése az érintett Szelvény érvénytelenségét eredményezi.

3 5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 5.1 A Szelvényen található nyeremények sorsolásán való részvételhez a Játékosnak a 3. pontban feltüntetett időszakban legalább 5.000,-Ft értékben kell vásárolnia azalbaplazaban a jelen Játékszabályzatban rögzített részletes feltételekkel. A nyereményekért induló játékos regisztrálása és Szelvénye beadása az alábbiak szerint történik: A vásárlást igazoló blokk mellé a Játékos kap egy Szelvényt, amely szabályszerű kitöltése által jogosult lesz a Nyereményjátékban való részvételre. A Játékosok részvételi szelvényt kötelesek maradéktalanul kitölteni. a. Ennek megfelelően kötelesek nevüket, állandó, vagy ideiglenes lakcímüket, címüket és telefonos elérhetőségüket megadni. A nyertes Játékosok a megadott személyi adataik alapján, -en, vagy telefonon, vagy postai úton lesznek kiértesítve, illetve a nyereményre való jogosultságot a nyertes, a megjelölt blokkok bemutatása mellett, a személyi adatait igazoló okmány bemutatásávaligazolja. b. Kötelesek feltűntetni továbbá az adott Szelvényen résztvevő blokkok AP számát, a vásárlás összegét és a vásárlás dátumát. Kizárólag a fenti adatok időben történő, maradéktalan és olvasható megadása esetén tekinthető a Szelvény érvényesnek. A Játékos köteles érvényes, létező és olyan valós adatokat megadni, ahol elérhető. A részvételi szelvényt ezt követően a Játékos köteles azinformációspultnál található gyűjtőládába dobni. A gyűjtőláda lezárt állapotban található és kizárólag a sorsolás során kerül felnyitásra A gyűjtőládába bedobott 1 db részvételi szelvény egy nyerési esélyt biztosít. Ha egy játékos több érvényes Szelvényt dob be, a Játékos valamennyi Szelvénye részt vesz a sorsoláson. 6. NYEREMÉNYEK 6.1. A nyeremények készpénzre nem válthatók A Szervezőt a Nyereményekkel kapcsolatban azok átadásán túl felelősség nem terheli Az egyes nyereményeket megnyerő nyertesek a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és nyereményük azalba Plaza honlapján (www.albaplaza.hu) nyilvánosságra kerüljön, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a Nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 7.1. A nyeremények átadása a sorolást és a nyertesek értesítését követően, 8 napon belül, a Játékos rendelkezésére bocsátott Átvételi elismervény aláírása után, személyesen történik.ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

4 8. ADÓZÁS A nyeremények után felmerülő SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 9. ADATVÉDELEM 9.1. A Klepierre Management Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 178.; cégjegyzékszáma: ; továbbiakban: Adatkezelő ) a Nyereményjáték szervezőjének megbízásából a Játékosok jelen 9.2 pontban meghatározott személyes adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból a Játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Nyereményjátékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a jelen 9.2 pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Nyereményjátékokban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező weboldalán (www.albaplaza.hu), valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet A kezelt személyes adatok köre Az Adatkezelő a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a Nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek mint például név, cím, levelezési cím, képfelvétel (a Személyes Adat ) Adatkezelés célja Az Adatkezelő jogosult a Játékosok Személyes Adatait a Nyereményjátékban történő részvétel céljából, valamint közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenység (elsősorban, de nem kizárólagosan elektronikus hírlevél küldése) folytatása céljából kezelni Adatkezelő, adatfeldolgozó Az Adatkezelő jogosult a Játékosok Személyes Adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kezelni. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az Adatkezelő az Ön Személyes Adatainak kezelése során a Karma Kreatív Stúdió Kft. (8000 Székesfehérvár, Alvinczi utca 44.; ) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait (az adatfeldolgozón kívül) harmadik személynek nem adja át, sem ellenszolgáltatásért cserébe, sem ellenszolgáltatás nélkül Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Játékosok Személyes Adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból a Játékosok hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni Adatbiztonság Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási

5 szabályokat, melyek a Játékosok Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják Hozzájárulás visszavonása Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják az alábbi címre küldött ben vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.) Jogorvoslat Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. törvény ( Infotv. ) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, (ii) kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és (iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághozfordulhat. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-70377/ A Szervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek. Budapest, június 3.

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Impresszum. Hírlevél

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Impresszum. Hírlevél ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg a Hároméves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖTÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg az Ötéves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció ) részletes

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. 1. A Szerencsejáték

Részletesebben