AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából október 1- jén elindította PartnerKártya Programját (a továbbiakban: Program). A Program határozatlan időre meghirdetett csoportos ügyfél-jutalmazási rendszer, amelyben a Programban kártyabirtokosként részt vevő ügyfelek, a Programhoz csatlakozó kereskedők és szolgáltatók (a továbbiakban: Elfogadóhelyek) által biztosított, nyilvánosan meghirdetett és minden Kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. A Kártyabirtokosok az MVM Partner Zrt. azon ügyfelei, akik a PartnerKártya birtokában - annak felmutatásával, illetve online használatával - jogosultak a Program keretében nyújtott kedvezmények igénybevételére. Az Elfogadóhelyek azok a Magyarországon, illetve Magyarországon kívül működő (gazdasági, szolgáltató tevékenységet végző) kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyek a PartnerKártyával megvalósított vásárlások, illetőleg visszterhes szolgáltatások igénybevétele esetén a Kártyabirtokosok részére kedvezményeket biztosítanak. A PartnerKártya elfogadóhelyek száma a Nyereményjáték meghirdetésének időpontjában megközelíti a 400 darabot. Az MVM Partner Zrt szeptember 1-jétől további lehetséges Elfogadóhelyek elérése, megnyerése és szerződtetése céljából, Lépjen be körünkbe! elnevezéssel nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) hirdet, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiak szerint határozza meg. 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója 1.1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az MVM Partner Zrt. (a továbbiakban: Szervező). Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út Cégjegyzékszám: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: Szervező a Nyereményjátékot a PartnerKártya Program hivatalos weboldalán (www.partnerkartya.mvmp.hu), valamint a Programban való részvételre megnyerni 1

2 kívánt, potenciális Elfogadóhelyeknek megküldésre kerülő elektronikus levélben hirdeti meg A Játékszabályzat a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező honlapján, a aloldalon érhető el Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén a as telefonszámon, a 3. számú menüpontban, illetve a címen ad felvilágosítást A Nyereményjátékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti Szervező bármely, jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető Szervező kizárja a Nyereményjátékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték törlésére vagy felfüggesztésére, a Résztvevők részére jelen Szabályzatban 4. pontjában részletezett Juttatások részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse, illetve módosítsa Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor egyoldalúan leállítani. 2. A Nyereményjátékban résztvevők köre (a továbbiakban: Résztvevő) 2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, amely, illetve aki - a Nyereményjáték időtartama alatt a weboldal Elfogadóhelyeknek menüpont alatt található online elfogadóhelyi regisztrációs lap (továbbiakban Űrlap) kitöltésével és megküldésével jelzi a Programhoz való csatlakozás szándékát és - Szervezővel legkésőbb október 15-éig Együttműködési Megállapodást köt és - a Résztvevővel szemben támasztott követelményeknek megfelel és - a Nyereményjáték kezdő napján nem rendelkezik a Szervezővel kötött érvényes Együttműködési Megállapodással, és nem is kezdeményezett semmilyen formában és csatornán keresztül a Szervezővel tárgyalást elfogadóhelyi csatlakozás céljából. 2

3 2.2. A Résztvevővel szemben támasztott követelmények: - Rendelkezzen valamennyi, a kereskedelmi tevékenység folytatásához, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedéllyel, illetve tegyen eleget a szükséges hatósági bejelentéseknek. - Rendelkezzen kereskedelmi, szolgáltató egységgel, vagy webáruházzal ahol, illetve amelyen keresztül a PartnerKártya Program Kártyabirtokosai a termékeket megvásárolhatják, a szolgáltatásokat igénybe vehetik. - A Program keretében biztosítson minimum 10% kedvezményt az általa forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások árából. - Kössön minimum 1 évre szóló együttműködési megállapodást a Szervezővel, mint PartnerKártya Elfogadóhely. Szervező fenntartja a jogot, hogy az Együttműködési Megállapodás Résztvevővel történő megkötéséről saját mérlegelési körében döntsön A weboldalon elérhető Űrlaptól eltérő csatornán beérkező jelentkezéseket Szervező a Nyereményjátékban nem veszi figyelembe Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért azzal kapcsolatban a felelősség és minden azzal járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli. 3. Nyereményjáték időtartama 3.1. A Nyereményjáték keretében az Űrlap kitöltésére és beküldésére szeptember 1- jén 00:00 órától szeptember 30-án 24:00 óráig van lehetőség. 4. Promóció 4.1. A 2.1 pont alapján megvalósított elfogadóhelyi jelentkezések beérkezésének időpontját figyelembe véve, Szervező az alábbi megjelenési lehetőségeket biztosítja: - Az első 10 (tíz) elfogadóhelynek jelentkező Résztvevő számára egy hónap időtartamra, önálló, a jogosult Résztvevő igényeinek figyelembevételével kialakításra kerülő slidert (1062*295 pixel nagyságú) biztosít a nyitóoldalán, a november november 30. közötti időszakban. A megjelenési lehetőség biztosításának feltétele, hogy az érintett Résztvevő az ahhoz szükséges marketing anyagokat a megfelelő formátumban átadja Szervező részére, legkésőbb október 20-áig. A marketing anyagok kívánatos paramétereit Szervező legkésőbb október 16- áig közli az érintett Résztvevőkkel. 3

4 - Az első 5 (öt), elfogadóhelynek jelentkező Résztvevővel a Szervező maximum 2, 500 karakteres szöveges interjút készít, amelyet megjelenít EnergiaPartner elnevezésű elektronikus hírlevelének valamely, az érintett Résztvevővel egyeztetésre kerülő, számában. A megjelenési lehetőség biztosításának feltétele, hogy az érintett Résztvevő kijelölt képviselője az anyagleadás időbeli ütemezésének megfelelően a Szervező rendelkezésére álljon az interjú elkészítése céljából A Nyereményre való jogosultság feltétele az Elfogadóhelyi Megállapodás Elfogadó Partner és Szervező részéről történő aláírása, legkésőbb október 15-éig Amennyiben a Résztvevő a címre küldött elektronikus levélben további lehetséges Elfogadóhelye(ke)t ajánl a Szervező figyelmébe, részére a Szervező garantált ajándékként egy billegő led és asztaldísz elnevezésű ajándéktárgyat biztosít. A garantált ajándék átadásának feltétele, hogy az Együttműködési Megállapodás mind az ajánlott Elfogadóhely, mind a Szervező részéről aláírásra kerüljön. A Szervező a garantált ajándékot az Együttműködési Megállapodás megkötését követő legkésőbb 30 napon belül, postai úton küldi meg a Résztvevő székhelyének címére A 4.3 pont szerint a Szervező címére küldött elektronikus levélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Elfogadóhelyet ajánló cég adatai: - Cégnév: - Székhely cím: - Elfogadóhely neve: - Kapcsolattartó neve és beosztása: - Kapcsolattartó mobil és/vagy vezetékes telefonszáma: - Kapcsolattartó címe: Elfogadóhelynek ajánlott cég adatai: - Cégnév: - Székhely cím: - Elfogadóhely neve: - Kapcsolattartó neve és beosztása: - Kapcsolattartó mobil és/vagy vezetékes telefonszáma: - Kapcsolattartó címe: 4.4. A Szervező által biztosított megjelenési lehetőségek más juttatásra nem cserélhetők, másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók Amennyiben a nyertes Résztvevő a 4.1. pontban megnevezett megjelenési lehetőségekkel nem kíván élni, vagy a kivitelezéshez kapcsolódó egyeztetések során nem mutat együttműködési hajlandóságot, a Szervező a megjelenési lehetőségek nyújtásának kötelezettsége alól mentesül. 4

5 4.6. A Szervező fenntartja a jogot a jogosult Résztvevő által a 4.1 pont alapján rendelkezésre bocsátott anyagok felülvizsgálatára és esetleges módosítására, mely módosított anyagokat megküldi a Résztvevő számára. 5. Résztvevők értesítése A Szervező a 2.1 pont szerint megvalósított elfogadóhelyi jelentkezések beérkezésének sorrendjében, de legkésőbb október 16-án értesítést küld a nyertes Résztvevő számára, a jelentkezése során megadott elektronikus elérhetőségére, közölve a Résztvevő által leadni szükséges marketing anyagok kívánatos paramétereit is A 4. pontban megnevezett megjelenési lehetőségek kivitelezésével kapcsolatos körülményeket Szervező és az érintett Résztvevő közvetlenül egyeztetik egymással. 6. Adatvédelem 6.1. Szervező a Nyereményjáték keretében kizárólag a Résztvevők által az Űrlap kitöltésével megadott adatokat használja fel Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a megadott adataikat a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, a Nyereményjáték időtartama alatt a nyertes Résztvevők adatait pedig a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított nyolc (8) évig nyilvántartásában rögzítse, kezelje Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Űrlap kitöltésével megadott adatokat a Szervező a PartnerKártya Program megvalósítása érdekében, az ehhez szükséges mértékben harmadik személynek adatkezelés céljából megadja, illetve megossza Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől A Szervező nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek: - a weboldala használatával kapcsolatosak, - a weboldala használatából, használatra képtelen állapotából származnak, - a weboldala nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek. Budapest, augusztus 29. MVM Partner Zrt. 5

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS amely létrejön egyrészről a CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 27. I/4a - postacím:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben