NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI"

Átírás

1 NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Negro Anno Időkapszula elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) (a továbbiakban: Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.) (a továbbiakban: Lebonyolító ) látja el. 2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 9.1 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) található promóciós microsite felületen vagy a Játék előre meghatározott helyszínein (az előre meghatározott helyszíneket és időpontokat a Szervező a Weboldalon és a márka Facebook oldalán megfelelő idővel előre közzéteszi) regisztrál, és ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, cím ( Regisztráció ), és (b) a Regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő a jelen Játékszabályban írtak szerinti kezeléséhez, és (c) üzenetet küld az időkapszulába a 4. pontban foglaltak szerint. (a továbbiakban együtt: Pályázat ). 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 3.1 A Játék február 23. napján 00 óra 00 perctől március 29. napján 23 óra 59 percig tart. 4. A JÁTÉK MENETE 4.1 A Játék lényege, hogy a Játékos képi vagy szöveges tartalommal üzenetet (a továbbiakban üzenet ) küldjön a következő generációnak címezve a Weboldalon keresztül vagy a Játék előre meghatározott helyszínein személyesen (személyesen kizárólag szöveges üzenetek beküldésére van lehetőség). A beérkezett üzeneteket a Szervező időkapszulába helyezi, és 30 év múlva megosztja a jövő generációjával. 4.2 Minden egyes, a jelen pontban írtak szerint feltöltött, illetve beküldött üzenet külön Pályázatnak minősül. 4.3 A Játékos által követendő lépések a Weboldalon történő Pályázat beküldés esetén: a) Kitölti az adatait (teljes név, kor, cím) b) Feltölti az üzenetét (képes vagy szöveges formában) c) Az ELKÜLD gomb-ra kattintva beküldi az üzenetet az időkapszulába. 1

2 4.3. A Weboldalra feltöltött Pályázatok formai követelményei: a) A szöveges üzenetek legfeljebb 512 karakterből (szóközökkel együtt) állhatnak. b) A képi üzenetek feltöltése jpg formátum(ok)ban és legfeljebb 1MB file méretben lehetséges A Játékos által követendő lépések a személyesen történő Pályázat beküldés esetén: a) a Weboldalon közzétett promóciós helyszíneken és időpontokban a Játékra regisztrál, és b) a Szervező által biztosított képeslapra írja üzenetét, amelyet c) átad a Szervező/Lebonyolító részére Egy Játékos egy hét alatt maximum 5 db Pályázat beküldésére, azaz a Játék időtartama összesen 25 db Pályázat beküldésére jogosult. 5. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 5.1 Minden, a Játékba beküldött Pályázat utólagos szűrésen esik át. A beküldést követő legfeljebb 24 órán belül a Lebonyolító a Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok tartalma nem sértő, illetve nem jogellenes-e. 5.2 A Lebonyolító a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek: bármilyen okból jogszabályba ütköznek; káromkodást tartalmaznak; megbotránkoztató tartalmúak; obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; pornográf vagy szexuális tartalmúak; bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; a Játékosra nézve sértő jellegűek; harmadik személyekre nézve sértőek; harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; más honlapra irányítanak; más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. 5.3 Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy egy Pályázat egy korábban benyújtott Pályázattal megegyezik vagy ahhoz rendkívül hasonló, úgy kizárólag a korábban benyújtott Pályázatot tekinti érvényesnek és a később benyújtott Pályázat a Játékból kizárásra kerül. A Szervező, illetve a Lebonyolító a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Lebonyolítónak jogában áll a beküldött Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni. 5.4 Amennyiben a feltöltött Pályázat a Lebonyolító szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint az 5.2. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból, és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Játékban. A Játékosnak nem áll jogában sem a Lebonyolító döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Lebonyolítóval szemben. 5.5 A Játékban való részvétellel és a Pályázat 4. pont szerinti feltöltésével/beküldésével a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, illetve a Lebonyolító a Pályázatot a Játékkal összefüggésben adathordozón rögzítse a Játék időtartama alatt, illetve papírformában és 2

3 digitalizált formában adathordozón rögzítve időkapszulába helyezze, majd a Játék lezárultát követő 30 év elteltével kibontsa az időkapszulából és nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, továbbá ezzel összefüggésben többszörözze. 5.6 A Játékos által feltöltött Pályázatért, annak 5.5 pont szerinti felhasználásáért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani. 6. NYEREMÉNYEK 6.1 A Játékban a következő nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény ) kerülnek kisorsolásra: heti 1 db Negro Classic Collection póló Játék teljes időtartama alatt összesen 5 darab kerül kiosztásra; heti 1 karton Negro Classic 79 g, azaz 32 csomag NEGRO/karton), Játék teljes időtartama alatt összesen 5 karton kerül kiosztásra. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Weboldal felületén a Nyereményekről megjelenő képek kizárólag illusztrációk. 6.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 6.3 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab Nyeremény megnyerésére lehet jogosult. 7. SORSOLÁSOK 7.1 Szervező a Játék időtartama alatt az alábbi periódusokban érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott periódust követő első munkanapon 15 óra 00 perckor a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a 6.1. pontban írt nyeremények vonatkozásában összesen 1-1 darab heti nyertes Pályázatot sorsol ki. A heti sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (cím: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3). Heti sorsolási periódusok: február 23. napján 00 óra 00 perctől március 1. napján 23 óra 59 percig; március 2. napján 00 óra 00 perctől március 8. napján 23 óra 59 percig; március 9. napján 00 óra 00 perctől március 15. napján 23 óra 59 percig; március 16. napján 00 óra 00 perctől március 22. napján 23 óra 59 percig március 23. napján 00 óra 00 perctől március 29. napján 23 óra 59 percig. Szervező a Nyereményeket a 6.1. pont szerinti lista szerinti sorrendben sorsolja ki. 7.2 Egy adott periódusban érvényesen beküldött Pályázat kizárólag az adott periódushoz tartozó sorsoláson vesz részt. Amennyiben a Játékos további heti sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik periódusban. 7.3 Egy adott periódushoz tartozó sorsoláson minden Játékos annyi Pályázattal vehet részt, ahány érvényes Pályázatot az adott periódusban beküldött a Játékba. 3

4 7.4 A Szervező minden egyes periódus sorsolásán 6.1. pontban írt nyeremények vonatkozásában összesen 5 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre a 8. pontban foglaltak szerint, amennyiben a heti nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 7.5 A Szervező a nyertes Játékosokat a Weboldal felületén közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 8. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 8.1. A Szervező a nyertes Játékosokat a 7.1. pontban írt sorsolás napján értesíti egy alkalommal a Játékos által a Regisztrációkor megadott címen ( Értesítés ). A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül visszaigazolni az Értesítést és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál vagy a kért adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Pályázata kizárásra kerül és a Nyereményre a 7.4. pontban írtak szerinti tartaléknyertes lesz jogosult A Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy a 18. életévét betöltötte. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációkor megadott, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 9. JÁTÉKOSOK KIZÁRÁSA 9.1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Mondelēz International, Inc. magyarországi leányvállalatai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat, illetve azokat a Pályázatokat, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárja, míg az időkapszula tartalmát képező érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek adathordozón digitális formában, illetve papírformában és a Szervező székhelyén tárolásra kerülnek az időkapszulában a Játék lezárását követő 30 évre A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos postafiók 4

5 használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár A Szervező az időkapszula, illetve az üzeneteket rögzítő adathordozó meghibásodásáért és az ebből eredő bármely következményért felelősséget nem vállal. A Szervező kizár továbbá minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve különösen azt az esetet is, ha az időkapszula eltűnésére, megrongálására kerülne sor Szervező kizárólag abban az esetben vállal felelősséget az időkapszula felbontásáért és az üzenetek nyilvánosságra hozataláért, amennyiben Szervező vagy jogutódja a Játék lezárását követő 30 év múlva létezik és rendelkezik magyarországi székhellyel vagy telephellyel. A Szervező jogutód nélküli megszűnése esetén az időkapszula nem kerül felnyitásra. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált címekkel vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 10. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 11. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező mint adatkezelő, valamint Lebonyolító mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a jelen 11. pontban írtak szerint a Játék lebonyolítása (így különösen a Játékosok és Pályázataik azonosítása, a nyertes Játékosok értesítése és a Nyeremények kézbesítése, valamint a Szervezőt terhelő SZJA fizetési kötelezettség teljesítése) céljából kezeljék és feldolgozzák; 5

6 a megadott személyes adataik közül a Játékosok nevét és címét a Szervező az időkapszula tartalmának nyilvánosságra hozatalát követő 1 évig kezelje az üzenetek azonosítása céljából; nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. A megadott személyes adatok kezelője a Mondelez Europe Services GmbH. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az HPS Kft. (1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.) mint adatfeldolgozó végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82597/ Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 12. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Játékosok és a Pályázatok a Regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Szervező - az általa gyártott és/vagy forgalmazott Nyeremények kivételével - a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 6

7 12.7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest, Mondelez Europe Services GmbH Szervező 7

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT 1. A pályázat témája Itt az alkalom, hogy kiemelt szerepet kapj a Mozilla által fejlesztett Firefox OS rendszerű okostelefonok népszerűsítésében:

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Selfie az új 10 euróssal címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely 2014. szeptember

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben