PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT 1. A pályázat témája Itt az alkalom, hogy kiemelt szerepet kapj a Mozilla által fejlesztett Firefox OS rendszerű okostelefonok népszerűsítésében: A Telenor Magyarország Zrt. a Mozilla fejlesztésében debütáló új mobiloperációs rendszerhez kapcsolódóan alkalmazásfejlesztői pályázatot hirdet. A szervezők olyan pályamunkákat várnak, amelyek megmutatják az új operációs rendszerben rejlő nagyszerű lehetőségeket és népszerűbbé tehetik azt a felhasználók körében. A fejlesztői pályázat a Mozilla és a Telenor együttműködésében valósul meg, amelynek célja, hogy segítse az új operációs rendszert futtató okostelefonok elterjedését a magyar piacon. A szervezők reményei szerint a pályamunkák segítenek megmutatni az újszerű rendszerben rejlő lehetőségéket és a hozzá társuló nagyszerű felhasználói élményt. A Mozilla egy szabad és nyílt mobil-operációs rendszert épített, amely egészen más szemléletű, mint az eddig megismert operációs rendszerek (Pl.: Android, Windows Phone, ios). A Telenor elkötelezett az új rendszer bevezetésében és népszerűsítésében, mert hisz az innovációban és a Firefox platform újszerű, értékteremtő erejében. Ha az elsők között szeretnél jelen lenni a születőben lévő új platformon, mutasd meg mindenkinek, milyen kreatívan lehet kihasználni az új rendszer adta lehetőségeket mobilapplikációkon keresztül: ha megvan az ötleted, fejleszd le gyorsan és töltsd fel a Firefox Marketplace-re! Ha tiéd a legjobb, a zsűri által legkreatívabbnak ítélt alkalmazás, akkor kategória-győztesként Ft a jutalmad! A győztes applikációk és a 6 fős zsűri által legjobbnak ítélt alkalmazások a Firefox Marketplace Telenor válogatásában kapnak helyet, illetve a jövőben lehetőséget kaphatnak! Mutasd meg te is Firefox operációs rendszerben rejlő nagyszerű lehetőségeket! 2. Díjazás A pályázók közül a 6. A. pontban megjelölt kategóriákban kerülnek ki a nyertesek. Minden kategóriában egy győztes kerül kihirdetésre. A kategóriánkénti fődíj Ft (azaz kétszázötvenezer forint) és megjelenési lehetőség a Firefox Marketplace Telenor válogatásában. A nyertesek mellett azok az alkalmazások is lehetőséget kaphatnak Firefox Marketplace Telenor válogatásában való megjelenésre, amelyeket a zsűri arra érdemesnek talál. 3. Zsűri A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai: Bodnár Csaba (Mobilaréna.hu), Dojcsák Dániel (HWSW.hu), Lippai Gergő (Magyar Mozilla Közösség), Szalai Kálmán (Magyar Mozilla Közösség), Tóth Balázs (Index.hu) és Májer Bálint (Telenor Magyarország Zrt.). A pályázat

2 végeredményét a Szervező a Telenor.hu weboldalon és a Telenor Facebook oldalakon teszi közzé. A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri döntése a pályázat jellegéből fakadóan jelentős részben szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. 4. Határidők A pályázat kihirdetése: június 25. Pályázati anyagok benyújtásának határideje: szeptember 8. 24:00 Zsűrizés: szeptember A győztesek kihirdetése: szeptember 13. FONTOS: a pályázaton való részvétel feltétele a Firefox Marketplacen jóváhagyott alkalmazás linkjének csatolása. A Firefox Marketplace alkalmazás-jóváhagyási vállalása maximum 18 munkanap! 5. Pályamunkák beadásának feltételei A pályázaton bármely magyar állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy részt vehet. A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja maga után. A pályázó pályázati anyaga feltöltésével szavatolja, hogy az saját szerzői műve, a feltöltéssel felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerző jogát. A más szerzői vagy felhasználási jogát sértő pályázatokból eredő károkért a jogsértő pályázó felelősséget vállal az alkalmazás feltöltésével. Amennyiben a szerzői jogokat megsértő tényállás a verseny eredményhirdetése és a nyeremény átvételét követően áll elő, abban az esetben a nyertestől a győztes cím visszavonható, a nyertes személy a pénznyeremény visszafizetésére kötelezhető. Egy pályázó maximum 5 pályamunkával nevezhet. Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályamunka feltöltésre kerül a Firefox Marketplacere és a Pályázó jelzi az app feltöltését a címen a FFOS Pályázat tárggyal a következő adatok megadása mellett: név, elérhetőség (mobiltelefon, ), alkalmazás neve, linkje (Firefox Marketplace link) és az applikáció célja, rövid leírása (max 500 karakterben). A pályázatra történő nevezés ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Szervezők, vagy harmadik személyek részére. A pályázati anyagban elvárt link az alkalmazás Firefox Marketplacen történő jóváhagyott státuszát feltételezi, ezért felhívjuk a pályázók figyelmét a Firefox Marketplace jóváhagyási folyamatának 18 munkanapos vállalási határidejének szem előtt tartására. Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázati jelentkezési anyag (az alkalmazás FF Marketplace linkjével) szeptember 8. éjfélig beérkezzen. A határidőn túl beérkező, vagy a 6. pont A. alpontjában előírt formai követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.

3 Szervezők továbbá, a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a címre beküldött adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli. 6. Pályázat benyújtásának módja, kategóriák (pályamű) A pályázati anyagnak a következő elemeket kell tartalmaznia: A. Pályamű: A Firefox mobil operációs rendszerű készülékre telepíthető és azokon futtatható alkalmazás, amely feltöltésre került és a Mozilla jóváhagyásával megjelent a Firefox Marketplace-en. A pályamunkákat - Közösség (Social), - Játékok (Games), - Média (Media), - Utazás/Közlekedés (Travel/Transport) - és Egyéb (Other) kategóriákban lehet nevezni. A pályázók a pályamunka feltöltésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a 9. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők pályaműveiket felhasználják. A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan elfogadják, hogy a zsűri-nyertes pályázatban a díj átadásához a szervezők kisebb szintű módosításokat kérhetnek a fejlesztőtől, mely egyaránt kiterjedhet a tartalmi elemek cserélésére vagy kisebb funkcionális kiegészítésre, módosításra. A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázónak nem lehet lejárt fizetési határidejű tartozása Telenor Magyarország Zrt-vel felé, illetve nem állhat peres viszonyban a Telenor Magyarország Zrt-vel. Ezek bármelyikének megléte a pályázaton való részvételből kizáró ok. Egy pályázó maximum két kategóriában lehet kategória-nyertes. A kategória-nyertesek nyereménye bruttó Ft. A pénznyeremény utáni adóterhek a pályázót terhelik, erre Telenor felelőssége nem terjed ki. A pénznyeremény másra át nem ruházható. 7. Pályázat eredményének közzététele A pályázat eredményét szeptember 13-án a Telenor weboldalán és Facebook oldalán tesszük közzé, illetve a nyertest az -ben megadott elérhetőségek valamelyikén értesítjük. A nyertes pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul a nevének nyilvánosságra hozásához.

4 A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak. 8. Szerzői és felhasználói jogok A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat. A Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályamunka felhasználására a pályázó (szerző) nevének feltüntetése mellett. A pályázat benyújtója (szerző) a játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói az alkalmazásokról készített, a mű integritását nem sértő reprodukciót reklámcélból másolják, sokszorosítsák, valamint megjelentessék (nyilvánossághoz közvetítse), és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de időben, térben és mértékben korlátlan felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró a pályázó (szerző) nevét minden megjelenés esetén feltünteti. A pályamunka feltöltésével a pályázó elfogadja, hogy nevét, képmását és a pályázatában foglaltakat a szerzői jogról szóló évi LXXVI. Tv.-ben felsorolt módon a Telenor térítésmentesen felhasználhatja, beleértve a telenor.hu weboldalon történő közzétételt is. A díjazott pályázatok készítői vállalják, hogy alkalmazásukat a verseny eredményének kihirdetésétől számítva egy éven át karban tartják, tartalmát az applikáció tartalmának megfelelően frissítik, fogyasztói hibajelentésekre figyelemmel szükség esetén javítják, fejlesztik díjazott applikációikat. 9. Adatvédelem, adatkezelés Pályázó a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az ben megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed a Pályázó kérdéseire adott válaszok megküldésére, en és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a pályázaton helyezést elért alkalmazások esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a díjátadó rendezvényre történő meghívásra. A pályázó hozzájárul, hogy a Telenor jövőbeni pályázatainak hírével vagy az Okostelefon Akadémia rendezvénysorozatának hirdetményével ben megkeresse. Adatvédelmi szempontból Telenor (adatvédelmi nyilvántartási szám: ) minősül adatkezelőnek és adatfeldolgozónak. A Pályázók személyes adatait a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen kereskedelmi jellegű direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére. Pályázó jogosult a Szervezőktől a kezelt adataira vonatkozóan tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai helyesbítését, törlését kérni. Pályázó tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz

5 bejelentéssel élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni. 10. Egyéb rendelkezések Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, valamint a Firefox Marketplace, a Telenor és Facebook weboldallal kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, Internet szolgáltatók hibája, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.) A pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást, indokolt esetben megváltoztathassa. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A játékból ki vannak zárva a pályázat kiírói, valamint a megbízásukból eljáró közreműködő, továbbá a játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Telenor Magyarország Zrt. a pályázat kiírója

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Selfie az új 10 euróssal címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely 2014. szeptember

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Kik adhatnak be pályázatot? Nem-kormányzati szervezetek, egyházi intézmények, iskolák, egyetemek és természetes személyek. Politikai pártok

Részletesebben