Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit."

Átírás

1 A leggyorsabb 1 millió! Nyereményjáték szabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: Játékszabályzat ) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a Játékos(ok), a Játékot szervező Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: , adószám: ) pedig Szervező. A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A nyeremények személyre szólóak, másra át nem ruházható. 1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete a) A versenyen csak a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek vehetnek részt. A versenyben részt vevő felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a pályázatában a hatályos magyar jogszabályokat meg nem sértő tartalmat közöl. b) A játékban minden Játékos csak saját maga által készített fényképpel vehet részt. Az ennek nem megfelelő pályázatokból eredő károkért a Szervező minden felelősségét kizárja. c) A Játék során a Szervező Hipernet 4G felirattal ellátott matricákat bocsát ki saját üzlethálózatában (www.telenor.hu/uzletkereso) és szervezett rendezvényei során tesz elérhetővé. A játék során a Játékosok saját telefonjukra és/vagy internetezésre alkalmas mobil eszközeikre (telefon, okostelefon, táblagép, laptop) elhelyezik a Telenor által kibocsátott matricát. Szervező a kampány üzenetéhez kapcsolódóan mobiltelefon háttérképet is elérhetővé tesz a oldalon. A játékos játékban való részvételhez kötött feladata, hogy a készüléken elhelyezett matricáról (vagy készüléken beállított háttérképről) a jó ízlés határait nem sértő tetszőleges élethelyzetben fényképet készítsen és azt a játékban a Szabályzat 1/e pontja szerint indítsa. A játékban indított fénykép továbbiakban: Pályázat. A játékban szabályosan indított Pályázatok közül a Játék végén a Szervező 1 fődíj nyertest és 3 kisebb nyeremény nyertest, ill. a nyertesek számának megfelelő tartaléknyertest sorsol véletlenszerű sorsolással. d) A Játékban indított Pályázati fényképekkel szembeni kritériumok: a fényképnek minimum 1024x768 pixel méretűeknek kell lenniük. Mérete megabyte-ban nem haladhatja meg a 4 MB-ot. Minden Játékos egy pályázattal indulhat a versenyen. A játékosokat mobiltelefonszám alapján azonosítjuk, így eltérő Játékosok azonos telefonszám esetén is egy azon Játékosként kezeljük, illetve egy Játékos, ha eltérő telefonszámmal regisztrál, külön pályázónak tekintjük. A Pályázati anyagban a Telenor által kibocsátott matricának a készüléken, jól láthatóan kell elhelyezkednie. A Pályázaton nem szerepelhet a Telenor versenytársi körébe tartozó márka logója, neve, arculati eleme. A pályázati anyag nem tartalmazhat erőszakos, sértő, kirekesztő tartalmat ilyen tartalmú pályázatok a Játékból kizárásra kerülnek; ezen tartalomtípusok fennállásának megítélése kizárólag szervező hatásköre eldönteni, a döntéssel szemben a Játékos panasszal nem élhet.

2 e) Pályázat indítása a Nyereményjátékban: A Játékosok az erre a célra létrehozott online felületen (továbbiakban: weboldal ) keresztül tölthetik fel saját maguk által készített fényképeiket, így részt vehetnek a Játékban. A fénykép feltöltése mellett a játékban való részvételhez ugyanezen felületen kötelezően megadandó adatok: Név, cím, telefonszám, cím, illetve, hogy a Játékos jelenleg mely mobilszolgáltató előfizetője (ez a sorsolás kimenetelét nem befolyásolja), a játékszabályzat megismerését (különös tekintettel az adatkezelésre) és megértését igazoló beleegyezés. f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. g) A Játékból ki van zárva minden olyan személy, akinek lejárt tartozása áll fent a Telenor Magyarország Zrt.-vel szemben, vagy aki szerepel az elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény a szerint létrehozott közös adatállományban. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli arra az esetre, ha a Játékos a Szervező mindenkor hatályos általános szerződési feltételeinek nem felel meg, vagy azt, illetve az egyedi előfizetői szerződés rendelkezéseit nem fogadja el, és ezáltal az előfizetői jogviszony, illetve a Nyeremény átadása neki felróható okból nem jöhet létre. 2. A Játék időtartama a) A játék időtartama: február :00 óra március :00 óra. b) Csak azok a Nevezések érvényesek, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek a weboldalon és megfelelnek a szabályzatban foglalt tartalmi és formai követelményeknek. c) Sorsolás időpontja: április 8, kedd 10: Nyeremények a) A sorsolás alkalmával 1 főnyeremény és 3 kisebb nyeremény kerül kisorsolásra. b) A nyertesek mellett nyereményenként 3-3 fő tartaléknyertest sorsolunk, akik a sorsolás sorrendjében az aktuális fő-nyertes kiesése esetén lépnek az ő helyébe. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli arra az esetre, ha a Nyeremény átadása a Játékosnak felróható okból nem jöhet létre. A Nyeremények és a Főnyeremény készpénzre vagy bármely egyéb tárgyi jutalomra, kárpótlásra nem átválthatóak, ill. harmadik személyre nem ruházhatóak át. c) Főnyeremény: forint bankkártyán

3 a. A nyertes az összeget bankkártyán kapja, amelyhez tartozó számla tulajdonosa a Szervező. Szervező vállalja a számlanyitással kapcsolatos költségeket. d) 3 további nyeremény: 1-1, összesen 3 fő részére, fejenként 30 perces exkluzív sportautó tesztvezetés. a. A tesztvezetésre előre meghatározott időpontban kerül sor. A tesztvezetés helyszínére a nyertesnek magának kell gondoskodnia. A tesztvezetésen a nyertes saját felelősségére vesz részt, a részvétel feltétele, hogy teljesítse a nyereményszolgáltató által rögzített feltételeket és írásban nyilatkozzon a részvételi feltételek elfogadásáról. Amennyiben a nyertes nem jelenik meg a tesztvezetés alkalmával, nyereményétől elesik. A tesztvezetés az X-Drive Kft. tesztvezetés vagy élményautózáshoz kapcsolódó részvételi szabályzatának megfelelően történhet. Amennyiben a nyertes az adott időpontban a tesztvezetés vagy élményautózás feltételeinek nem felel meg, a nyeremény későbbi átvételére nincs mód, nyereményétől elesik. b. A játékban e nyereményeken kívül más nyeremény nincs. A nyertesek nevét a Szervező a weboldalon és a Telenor Hungary Facebook oldalon a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzését követően teszi közzé. 4. A Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése a) A Szervező a Nyertesekkel a kapcsolatot az pályázat benyújtása során megadott címükön keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Játékos nyereményre való jogosultságáról és a nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 7 napon (168 óra) belül (vagy nem felel meg jelen játékszabályban rögzített feltételeknek), úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Helyébe a kisorsolt tartaléknyertes lép. b) A Szervező azokat a személyeket tekinti Nyertesnek, akik a játékszabálynak megfelelően részt vettek a játékban, és megfeleltek a versenykiírásoknak. Ezt követően Szervező a Nyertesek nevét a Telenor Hungary Facebook oldalon is közzéteszi. 5. A Nyeremény átvétele a) Az 1 millió Forintot Telenor Bankkártyán adja a nyertesnek. A Porsche tesztvezetésre a szervező a nyertesekkel történt előzetes egyeztetések alapján időpontot tűz ki, amely alaklommal a nyeremény személyesen átvehető. b) A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja. c) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. d) A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Facebook hozzáféréssel, illetve cím segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. e) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény és a

4 Főnyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban, vagy a megadott postai címen bármely okból nem elérhető. f) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. g) A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a Szervező állja, a nyertest adókötelezettség nem terheli. 6. Egyéb tudnivalók a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget. b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, módosítsa, vagy eredményhirdetés nélkül leállítsa. A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a címre LEGGYORSABB tárggyal küldött en keresztül kérhető tájékoztatás. d) A Szervező a játék idejére fenntartja a játékszabály változtatásnak jogát. 7. Személyes adatok kezelése és védelme Adatvédelmi Tájékoztató a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül felhasználónevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli. b) A Szervező a játékban résztvevők (Pályázók) személyes adatait jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel, valamint 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek esetében név, telefonszám és cím adatait későbbiekben direkt marketing célokra is felhasználhatja. A játékos a játék során,

5 vagy azt követően a címen kérheti adatainak törlését, ADATTÖRLÉS tárgyú levél küldésével. Amennyiben ez a játék folyamán történik, úgy a Játékos pályázata is semmisnek minősül. Amennyiben a játék eredményhirdetését követően kéri adatai törlését, az adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos a címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Törökbálint, február 04.

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Pedigree Leggondosabb Örökbefogadó Program Játékszabályzat

Pedigree Leggondosabb Örökbefogadó Program Játékszabályzat Pedigree Leggondosabb Örökbefogadó Program Játékszabályzat A Pedigree Leggondosabb Örökbefogadó Program célja felhívni a figyelmet arra, hogy a menhelyi kutyák örökbefogadásakor milyen fontos szerepe van

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata Hivatalos játékszabályzat 1. A promóció szervezője A Válogassa meg, kihez hűséges!

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu

Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve: BWT Hungária Kft. (a továbbiakban: BWT) Az adatkezelő/adatfeldolgozó székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7. Adószám:

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., Cégjegyzékszám: 01-09-729523, a továbbiakban: Szervező), A Myrtis Creative Kft. (telephelye: 1052

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata 1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-881828, továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

"Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 1112 Budapest Budaörsi út 161.) a továbbiakban

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben