Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata"

Átírás

1 Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő személyek (továbbiakban "Résztvevő") vehetnek részt, akik a Program ideje (lásd 2. pont) alatt a jelen Programszabályzatban (a továbbiakban: "Programszabályzat") meghatározott módon regisztrálnak és pályáznak a Bónusz Program weboldalán keresztül, valamint megfelelnek a Programszabályzatban írt valamennyi feltételnek. 1. Résztvevők A Szervező megbízásából a Lead Generation Kft. (továbbiakban: Lebonyolító) által lebonyolított Programban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: a) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes, cselekvőképes személy vagy nem természetes személy (például egyéni vállalkozó) b) a Program ideje alatt a jelen Programszabályzatban meghatározott módon regisztrálnak és pályáznak a Bónusz Program weboldalán keresztül valamint megfelelnek a Programszabályzatban írt valamennyi feltételnek. c) Víz-gáz, vagy kazánszerelők. 2. Időtartam A Program február :00 órától december :59 óráig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve az 4. pontban írtak szerint nem vagy nem megfelelően beérkezett pályázatok a Programban nem vesznek részt. A Program időtartamán belül a

2 Szervező három periódust különít el: 1. periódus: február : május :59 2. periódus: június 1. 00: szeptember :59 3. periódus: október 1. 00: december :59 3. Promóció menete 1. Regisztráljon a 2. Szereljen fel egyet, az Ariston Thermo Hungária Kft. kondenzációs kazánjai közül. 3. A felszerelt kazán adatait töltse fel a a Kazán feltöltés gombra kattintva. A 2015-ös évben az Ariston Thermo Hungária Kft. kondenzációs kazánjai vesznek részt a programban. A kazánok regisztrálása minden periódus alkalmával újraindul, vagyis az előző periódusban beküldött pályázatok nem vihetőek át a következő periódusra. A periódus zárása után a weboldalra feltöltött kazánok a következő időszakra tolódnak át. A promóció december :59 óráig tart, az ez után feltöltött kazánokat nem áll módunkban elfogadni. 4. Regisztráció A Résztvevőnek a Program ideje alatt regisztrálnia kell a az alábbiaknak megfelelően: REGISZTRÁCIÓ Teljes név megadása (kötelező): a Résztvevő vezeték- és utóneve cím megadása (kötelező): a Résztvevő által megadott, létező, jegyzett cím. Egy címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat Lakcím (kötelező): a Résztvevő értesítési címe Mobiltelefonszám megadása (kötelező): a Résztvevő által megadott, létező mobiltelefonszám. Egy mobiltelefonszámhoz csak egy regisztráció kapcsolódhat. Cégnév megadása (nem kötelező): a Résztvevő bejegyzett cégneve Gázszerelői engedély megadás (opcionális): Hivatalos gázszerelői engedély száma

3 A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Programban résztvevő, általuk regisztrált cím és telefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem. A -n pályázók úgy pályázhatnak, hogy az Ariston Thermo Hungária Kft. kondenzációs kazánjai közül legalább egyet felszerelnek, illetve a felszerelt kazán adatait feltölti a Felszerelt kazán regisztrálása menüpontba. A 2015-ös évben is kizárólag kondenzációs kazánok vesznek részt a programban. A feltöltött kazánok összesített száma alapján kerülnek kiküldésre az ajándékok. Abban az esetben, ha Résztvevő a weboldalra feltöltött kazánjai mellett Matricagyűjtő füzetbe is küld vissza kazánokat, összesítjük az összes általa felszerelt kazánt és az összesített kazánok száma alapján jutalmazzuk az online programba járó ajándékkal. Abban az esetben, ha a résztvevő a weboldalra, illetve a Matricagyűjtő füzetbe ugyanazt a kazánt küldi vissza, akkor az az általa felszerelt kazánok összesítésekor egynek számít. Minél több kazánt szerel fel a Résztvevő, annál több opció közül választhatja ki a weboldalon keresztül az adott időszakban azt az 1-et, ami számára a legideálisabb. A második periódusban a feltöltött kazánok összesítése alapján az alábbi garantált ajándékok közül választhat 1-et: 1 db feltöltéssel - 1 db piké póló 2 db feltöltéssel - 1 db pulóver 3 db feltöltéssel - 1 db Fat Max vízpumpa fogó vagy 1 db széldzseki választható Illetve, magasabb felszerelés szám esetén további ajándékok közül választhat. Az ajándékokat a Résztvevők GLS futárszolgálat segítségével vagy a viszonteladói üzletekben kaphatják kézhez a negyedév zárását követő adminisztrációs időszak lezárását követő 20 munkanapon belül. A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből fakadó hiányos adattartamból eredő problémákért.

4 5. Adatkezelés A résztvevő a regisztrációjával és pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Programszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy: a) személyes adatait [név, telefonszám, lakcím, cím] a Lebonyolítók a program lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt harmadik félnek, e célból átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes. b) adatait a Lebonyolítók díjmentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Program lebonyolítása céljára. c) a Nyertesek személyes adatai közül a nyertesek lakóhelye városának nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Lebonyolítók az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét, lakóhelyük, illetve székhelyük városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást is. A regisztráció során a Résztvevő az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a Szervező és Lebonyolító a Bónusz Programmal kapcsolatos reklámcélú üzeneteket (például ) küldjön. A Résztvevő hozzájáruló nyilatkozata alapján az általa önkéntesen megadott személyes adatok a Szervező Adatkezelő adatbázisába kerülnek és azokat a Résztvevő esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig minden további feltétel nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az Adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 11-16/A. -aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az adatok feldolgozását a Lebonyolító, a Lead Generation Kft szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus

5 nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő vagy postai címen: vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/b. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Résztvevő adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve elektronikus mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/b, Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a Résztvevők által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Program céljára és a jelen Programszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik az 5. pontban foglaltak szerint. 6. Vegyes rendelkezések A Programból ki vannak zárva: (a) a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk b.); (b) a Program lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk b.). Szervező a futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Programmal kapcsolatban levelezést nem folytatnak, telefonos felvilágosítást kizárólag a as telefonszámon keresztül adnak munkanapokon 9 és 16 óra között. A Szervező fenntartja a jogot jelen Programszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalon történő egyidejű közzétételével! Ariston Thermo Hungária Kft Budapest, február 15.

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben