Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat"

Átírás

1 Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: , továbbiakban mint Szervező ). A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását a Szervező megbízásából a Isobar Budapest Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Kacsa utca , cégjegyzékszám: Cg ; a továbbiakban: Ügynökség ) és a Webpont Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35., cg.: ) végzi. 1. A Játék leírása: Szervező július 22-én 10:00-kor meghirdeti a Játékot a TESCO Magyarország Facebook oldalon (http://www.facebook.com/tescoaruhazak) és a weboldalon. A Játék augusztus 19-én 23:59 percig tart. A Violetta kvízjáték egy naponta új kérdéssel frissülő, 4 héten át tartó kvízjáték. Egy héten, minden Játékos 7 darab Violetta témájú kérdésre tud választ adni. A kérdések minden nap 23:59-kor frissülnek. A játék lényege, hogy a játékos a heti 7 darab kérdésből, legalább 3 darab kérdésre helyesen válaszoljon. Amennyiben a játékos a heti 7 darab kérdésből, legalább 3 darab kérdésre helyesen válaszolt, lehetősége van részt venni a heti sorsolásban. A Violetta Kvízjáték a TESCO Magyarország Facebook oldalán (fb elérhetőség) vagy akár a TESCO Magyarország Violetta weboldalán (http://violetta.tesco.hu) a Kvízjáték menüpontban érhető el. A kvíz kérdések az alábbi időpontokban frissülnek: július 22-én, 23:59-kor július 23-án, 23:59-kor július 24-én, 23:59-kor július 25-én, 23:59-kor július 26-án, 23:59-kor július 27-én, 23:59-kor július 28-án, 23:59-kor július 29-én, 23:59-kor július 30-án, 23:59-kor július 31-én, 23:59-kor augusztus 1-jén, 23:59-kor augusztus 1-án, 23:59-kor augusztus 3-án, 23:59-kor augusztus 4-én, 23:59-kor augusztus 5-én, 23:59-kor augusztus 6-án, 23:59-kor augusztus 7-én, 23:59-kor augusztus 8-án, 23:59-kor augusztus 9-én, 23:59-kor augusztus 10-én, 23:59-kor augusztus 11-én, 23:59-kor augusztus 12-én, 23:59-kor augusztus 13-án, 23:59-kor augusztus 14-én, 23:59-kor augusztus 15-én, 23:59-kor augusztus 16-án, 23:59-kor augusztus 17-én, 23:59-kor augusztus 18-án, 23:59-kor.

2 A játékos minden válaszadás előtt nyilatkozik a részvételi feltételek elolvasásáról és elfogadásáról. A játékosnak minden kódfeltöltés előtt lehetősége van kijelenteni, hogy személyesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait a TESCO-GLOBAL Zrt. (cg.: , székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), mint adatkezelő (a továbbiakban:adatkezelő) piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing és ) céljából kezelje a hozzájárulása visszavonásáig, és a megadott címemre a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. megbízásából a Webpont Kft. és a VISIONLINE Kft. adatfeldolgozóként hírlevelet küldjön. Továbbá a játékos minden válaszadás előtt kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, megértette, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A játékos tudomásul veszi, hogy tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve megilleti a tiltakozás és a bírósági jogérvényesítés joga. Nyeremények: A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra: Heti nyeremények: Azok között, akik játszottak a Violetta kvízjátékon és legalább három helyes választ adtak az adott héten a TESCO Magyarország Facebook oldalán (fb elérhetőség) vagy akár a TESCO Magyarország Violetta weboldalon (website elérhetőség) elérhető kvízjáték menüpontban, A TESCO Magyarország heti 1 darab Violetta írószercsomagot sorsol ki. A nyerteseket a regisztrált címükre küldött ben értesítjük nyereményeikről. Az így megkapott után heti nyeremények nyertesei 15 munkanapon belül kötelesek felvenni az abban megjelölt személlyel a kapcsolatot. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a nyertes egy emlékeztető mailt kap nyereményéről. Ha erre az re sem válaszol 24 órán belül, úgy a nyereményére a továbbiakban igényt nem tarthat és a tartaléknyertes lép a helyébe. A Szervezőnek a nyertesnek a visszajelzéstől számított 30 munkanapon belül biztosítja a nyeremény átadását. A heti nyeremény másra nem átruházható. 2. Játékosok A Játékban bármely valós címmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki Céges cím megadása esetén pedig az címben szereplő természetes személy, aki elmúlt 18 éves és nem tartozik a 3. pontban meghatározott kategóriába, valamint megfelel az 1. pontban foglalt feltételeknek. Minden cím csak egyszer regisztrálhat és vehet részt az egyes sorsolásokon. A sorsolásokon egy Játékos maximum egy valós címmel vehet részt. A sorsolásból indoklás nélkül a Szervező egyoldalú döntése alapján kizárható az a Játékos, aki egynél több címmel regisztrál a Játékra. A Játékban való részvétellel a Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják. 3. A Játékban nem vehetnek részt: A TESCO-GLOBAL Zrt. Központi Irodájának (cím: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) BEK. 1. pont), továbbá a Nyereményjáték lebonyolítását végző Isobar Budapest Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Kacsa utca ) és Webpont Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35., cg.: ), vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói.

3 4. Sorsolás A sorsolás elektronikus úton, számítógépes sorsoló program igénybevételével történik. A sorsolásokra a Szervező megbízásából az Ügynökség székhelyén (1027 Budapest, Kacsa utca ) kerül sor. A július 22. és július 28. között regisztráló játékosok között: július 29-án, 10:00-kor sorsolunk. A július 29. és augusztus 4. között regisztráló játékosok között augusztus 5- én, 10:00-kor sorsolunk. A augusztus 5. és augusztus 11. között regisztráló játékosok között: augusztus 12-én, 10:00-kor sorsolunk. A augusztus 12. és augusztus18. között regisztráló játékosok között: augusztus 19-én, 10:00-kor sorsolunk. Szervező a heti sorsolásnál 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesre a jelen Játékszabály nyertesre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. 5. Kiértesítés A nyerteseket a sorsolást követő 15 napon belül a regisztrált címükre küldött e- mailben értesítjük nyereményeikről. Az így megkapott után heti nyeremények nyertesei 15 munkanapon belül kötelesek felvenni az abban megjelölt személlyel a kapcsolatot. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. 6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik. Ennek megfelelően a heti nyeremény nyertesét terhelik mindazon költségek, amelyek a főnyeremény tárgyát képező utazáson történő részvétellel merülnek fel, de amelyek Szervező általi viselését jelen Játékszabály nem rögzíti kifejezetten. 7. Nyeremények átruházása A nyeremények másra át nem ruházhatók. 8. Nyeremények átadása Szervező nyertesnek, a visszajelzéstől számított 30 munkanapon belül biztosítja a nyeremény átadását. Szervező a heti nyereményként megnyert Violetta írószer csomagot postai úton juttatja el a nyertes címére. Amennyiben a Violetta írószercsomag postai kézbesítése a nyertes által megadott postacím helytelenségéből kifolyólag sikertelen, vagy a nyertes a helyes címre megküldött nyereményt bármely okból nem veszi át, a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti. Sem Szervező, sem Ügynökség nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a nyertes a megadott címre küldött értesítésre (5. pont) nem válaszol vagy részére a nyeremény a nyertes érdekkörében felmerülő bármely okból nem volt kézbesíthető. 9. Adatvédelem A Játék során megadott személyes adatok kezelését a TESCO-GLOBAL Zrt., mint adatkezelő, a feldolgozását az Ügynökség és a Webpont Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a Játékban való részvétel céljából.

4 A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost terheli. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos neve, telefonszáma, címe. A személyes adatok kezelésére kizárólag a Játék lebonyolítása, illetve az alkalmazás üzemeltetése céljából kerül sor. A személyes adatok a Játék lebonyolítását követően, augusztus 20-án törlésre kerülnek, kivéve a nyertesek személyes adatait, amelyek törlésére a nyeremények átadását követően kerül sor. A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Zrt. adatvédelmi nyilvántartási száma: Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik. A TESCO-GLOBAL Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a weboldalon található. 10. Általános rendelkezések Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a TESCO Magyarország Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a TESCO Magyarország Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e- mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban, ideértve különösen a főnyeremény tárgyát képező utazáson történő részvétellel összefüggésben felmerülő minden kárt. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

5 A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban és a TESCO-GLOBAL Zrt.-nek a oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére történik. Budaörs, július 22. TESCO-Global Zrt. Szervező

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező ). A

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976, székhely:

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben