Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat"

Átírás

1 Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Selfie az új 10 euróssal címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely szeptember 23-án 11:00 órától november 30-án 23:59-ig tart, és amely kizárólag a következő weboldalon érhető el: (a továbbiakban Weboldal ). Megjegyzendő, hogy: az eurós alaptőkével rendelkező és a nanterre-i cégjegyzékben számon szerepelő, 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Franciaország székhelyű részvénytársaság, a Havas Media France lesz a Verseny technikai szolgáltatója (a továbbiakban Havas Media France vagy Szolgáltató ). 2. CIKK A VERSENYSZABÁLYZAT ELFOGADÁSA A Versenyben való indulással egyidejűleg a résztvevő (a továbbiakban Résztvevő ) elfogadja a Versenyszabályzatot. Amennyiben egy Résztvevő a Versenyszabályzat bármely cikkét megszegi, kizárják a Versenyből. 3. CIKK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A Versenyben minden olyan nagykorú természetes személy részt vehet, akinek állandó lakhelye az euroövezetben 1 található, és aki rendelkezik: - internet-hozzáféréssel; - nyilvános Twitter- és/vagy Instagram-fiókkal; - címmel. Az EKB és a Szolgáltató azon dolgozói, akik közvetlenül érintettek a Verseny szervezésében és lebonyolításában, valamint közeli hozzátartozóik (házastárs, élettárs, egyenes ági felmenő vagy leszármazott, testvér) nem vehetnek részt a Versenyben. A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyazonosságukat, postacímüket és/vagy címüket bármilyen módon ellenőrizzék. Amennyiben a Résztvevő hamis személyes adatokat és/vagy téves postacímet és/vagy címet, illetve hibás 1 Az euroövezet országai a következők: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

2 adatokat ad meg magáról, részvételét és esetleges nyereményeit semmisnek kell tekinteni. 4. CIKK A VERSENY ALAPELVEI A Verseny az alábbi lépésekből áll: - A Résztvevő készít magáról egy selfie-t, melyen egyedül ő látható az új 10 eurós bankjeggyel (a továbbiakban Beküldött fotó és/vagy Selfie ). - A Résztvevő kiteszi a Selfie-t saját Twitter- vagy Instagram-falára a #mynew10 hashtaggel; a Selfie-nek közvetlenül a tweetben vagy posztban kell szerepelnie, nem lehet linkbe illeszteni. - A Résztvevő megnyitja a Weboldalt. - A Résztvevő kitölti a regisztrációs lapot (azaz megadja a Twitter- vagy Instagramfiókjához tartozó felhasználónevét és jelszavát, valamint az címét), és ennek részeként elfogadja a Versenyszabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához. - A Szolgáltató, mielőtt kitenné a Weboldalra a Selfie-t, ellenőrzi, hogy az megfelele a Versenyszabályzatban foglaltaknak. - A Résztvevő es visszaigazolást kap Selfie-je jóváhagyásáról. - A Verseny november 30-i lezárása után az 5. cikkben meghatározott közjegyző a Beküldött fotók közül kisorsol 100-at, amelyeknek a készítői nyereményben részesülnek. A részvétel akkor számít érvényesnek, ha a Résztvevő kitöltötte a regisztrációs lapot, ennek részeként elfogadta a Versenyszabályzatot, valamint hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához, és Beküldött fotóját jóváhagyta a Szolgáltató. Minden Résztvevő csak egyszer vehet részt a Versenyben. Csak azok a Beküldött fotók fogadhatók el, amelyeken látszik a 10 eurós bankjegy és amelyeket a #mynew10 hashtaggel láttak el. A Beküldött fotón azonosítható és nem azonosítható személy is lehet. Utóbbi esetben kizárólag a regisztrációs lap hitelességét a fenti szabályoknak megfelelően megerősítő személy lehet a Selfie-n, akinek igazolnia kell, hogy valóban az ő arca látszik a képen. Azok a Selfie-k, amelyeken a Résztvevőn kívül egy vagy több további személy is szerepel, nem kerülnek ki a Weboldalra, és a Résztvevőt ilyen esetben megkérik, hogy töltsön fel egy új Selfie-t, amely megfelel a Versenyszabályzat előírásainak. 2

3 A Selfie-k semmilyen körülmények között nem ábrázolhatják a 10 eurós bankjegyet olyan helyzetben, amely hátrányosan befolyásolná az EKB hírnevét és tisztességét, vagy amely bántó, becsületsértő, rasszista, erkölcstelen, megbotránkoztató, pornográf, diszkriminatív, illetve faji, vallási, nemi, megjelenésbeli vagy bármilyen egyéb alapon bűncselekmény elkövetésére vagy gyűlöletre buzdít. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Selfie nem felel meg a Versenyszabályzatnak, a Selfie nem kerül ki a Weboldalra, a fotót feltöltő Résztvevőt pedig kizárják a Versenyből. A Szolgáltató által a fentiekben ismertetett módon jóváhagyott minden Selfie egy Selfiemozaik részeként kerül ki a Weboldalra. Technikai okok miatt a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy átméretezze a Selfie-ket annak érdekében, hogy be tudja őket illeszteni a mozaikba; ha azonban a felhasználók rákattintanak a képre, az az eredeti formátumban jelenik meg. Az EKB és a Szolgáltató ezért semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre. A hiányos Twitter-, illetve Instagram-posztok érvénytelenek. Azokat a Beküldött fotókat, amelyeket a fentiekben megadott időpontok előtt vagy után küldenek be, nem bírálják el. Amennyiben a Résztvevő Beküldött fotóját a fentiekben leírtaktól eltérő módon küldi be, részvételét nem veszik figyelembe. Szükség esetén és a törvényi feltételeknek megfelelően a Szolgáltató megoszthatja az ezekhez, a fentiekben leírtaktól eltérő módon beküldött fotókhoz kapcsolódó forgalmi adatokat harmadik felekkel vagy a hatóságokkal. A Résztvevők a Versenyszabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Twitter- és Instagram-felületekhez kapcsolódó elemek, a részvétel és a nyertesek megállapításának tekintetében csupán a Szolgáltató számítógépes rendszerében és fájljaiban szereplő információknak van bizonyító erejük. 5. CIKK A NYERTESEK KIJELÖLÉSE A nyerteseket Maître Crussard közjegyző sorsolja ki, akinek az irodája a 16 rue du pont neuf Párizs, Franciaország cím alatt található. A Verseny végén száz (100) véletlenszerűen kiválasztott Résztvevőt jelölnek ki nyertesnek, akik a 6. cikkben részletezett nyeremények közül egyet-egyet kapnak. A sorsolás után ellenőrzik, hogy a kisorsolt Résztvevők teljesítették-e a Versenyszabályzatban felsorolt részleteket, és csak ezután nyilvánítják őket nyertesnek. A nyertesnek nyilvánított Résztvevőket a sorsolás után ben értesítik, és az elküldését követő tíz (10) munkanapon belül meg kell írniuk postacímüket a Szolgáltatónak az ben erre a célra megadott linken, valamint csatolniuk kell 3

4 személyi igazolványuk vagy útlevelük elektronikus másolatát. Az EKB és a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a Résztvevő teljesíti-e a nyeremény jogosultsági feltételeit. Az ellenőrzés után azokat a Résztvevőket, akik megfelelnek a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, végérvényesen nyertesnek nyilvánítják (a továbbiakban Nyertesek ). Azokat a Résztvevőket, akik nem felelnek meg a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, kizárják a Versenyből. Az EKB és a Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Nyertesekkel nem lehet en kapcsolatba lépni. Amennyiben a Nyertesek nem válaszolnak a fent megadott határidőn belül a nyereményükről szóló re, a kisorsolt nyereményükre vonatkozó joguk semmissé válik. Minden Nyertes azáltal, hogy elfogadja a nyereményt, felhatalmazza az EKB-t és a Szolgáltatót, hogy a Versenyben való részvétele során megadott személyes adatait a nyeremény kiküldéséhez felhasználja. Ebből a felhatalmazásból eredően azonban a Nyertesnek semmilyen joga nem keletkezik, és a nyeremény kivételével semmilyen javadalmazásra nem tarthat igényt. 6. CIKK A NYEREMÉNY LEÍRÁSA Az 5. cikk szerint kisorsolt Nyertesek a következő nyereményekben részesülnek: - Öt (5) ipad mini, melyeknek értéke egyenként 599,00 euro; - Kilencvenöt (95) új, akrilba foglalt 10 eurós bankjegy, melyeknek értéke egyenként 20,00 euro. Összesen száz (100) nyeremény kerül kiosztásra, és fontos kiemelni, hogy minden Nyertes csupán az egyiket nyerheti meg. A nyereményeket a sorsolás sorrendjében osztják ki, vagyis az első öt (5) Nyertes ipad minit kap, a többi kilencvenöt (95) Nyertes pedig (azaz a 6.-nak kihúzott Nyertestől a 100.-nak kihúzott Nyertesig) egy-egy akrilba foglalt 10 eurós bankjegyet. Az EKB fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket ugyanolyan értékű nyereményekkel helyettesítse; ezzel kapcsolatban az EKB-val szemben semmilyen követelés nem merülhet fel. A Nyertesek elfogadják olyannak a nyereményeket, amilyennek a Versenyszabályzatban leírták őket. A nyereményeket nem lehet kicserélni, visszaküldeni vagy pénzre váltani. Amennyiben a Nyertesek a nyereményt nem kérik vagy nem tudják birtokba venni, nem jogosultak semmilyen kártérítésre. Ilyen esetben a nyereményt nem osztják ki, az az EKB tulajdonában marad. 4

5 7. CIKK A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE Minden nyereményt a Szolgáltatónak korábban megadott címre kézbesítenek a Nyerteseknek, körülbelül két (2) hónappal azután, hogy a Nyertes megadta a postacímét a Szolgáltatónak. Azokat a nyereményeket, amelyeket a Nyertes által hiányosan vagy tévesen megadott cím miatt visszaküldenek az EKB-hoz, a Nyertes nem kaphatja meg, azok az EKB tulajdonában maradnak, és ezekért az esetekért az EKB-t nem terheli felelősség. Hasonlóképpen, amennyiben egy nyereményt a postán nem vesznek át, azt a Nyertes nem kaphatja meg, és az EKB tulajdonában marad. Általános esetben az EKB nem vonható felelősségre azért, ha a nyeremény kiküldése vagy kézbesítése során a nyereményben kár keletkezik, ellopják vagy elvész. Ezenkívül az EKB nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, amely a nyeremény használata vagy élvezete során bekövetkezik. Megjegyzendő, hogy az EKB és a Szolgáltató nem kínálnak semmilyen szolgáltatást és nem vállalnak garanciát a nyeremények használatára vonatkozóan. 8. CIKK A VERSENYSZABÁLYZAT HITELESÍTÉSE A Résztvevők jelen Versenyszabályzathoz ingyenesen hozzáférhetnek a Weboldalon található Versenyszabályzat linkre kattintva. A Versenyszabályzatot Maître Crussard, az 5. cikkben említett közjegyző hitelesíti. Az EKB fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny folyamán megváltoztassa a Versenyszabályzatot, amennyiben a Weboldallal vagy annak működésével kapcsolatban változás állna be. 9. CIKK FELELŐSSÉGVISELÉS Bármely személynek a Weboldalra való belépése, illetve a Versenyben történő részvétele a Résztvevők kizárólagos felelőssége. Valamennyi Résztvevőnek a felelősségi körébe tartozik minden, a számítástechnikai eszközén tárolt adatainak és/vagy szoftvereinek bármely támadás elleni védelméhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele. A Versenyben történő részvétel feltételezi az internet jellemzőinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai teljesítmény, az ellenőrzéshez, lekérdezéshez és az adatátvitelhez szükséges válaszidő, a megszakadás kockázata, továbbá a kapcsolódással, az egyes adatokkal való visszaélés 5

6 elleni védelem hiányával és az interneten keringő vírusokkal való megfertőződéssel együtt járó kockázatok vonatkozásában. A Résztvevők hozzájárulnak a hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek való megfeleléshez, különösen azon vonatkozásban, hogy nem tölthetnek fel, kommunikálhatnak, illetve továbbíthatnak információt, tartalmat és képeket, különösen pedig a Beküldött fotókat oly módon, amely a 4. cikkben említett feltételek alapján kizáráshoz vezetne. Az EKB és/vagy a Szolgáltató fenntartják maguknak a jogot arra, hogy: i. minden intézkedést megtegyenek a Selfie-knek az interneten történő terjesztéséből eredő zavar megszüntetése ellen; ii. kártérítési pert indítsanak a Résztvevő ellen a szóban forgó Selfie-knek az interneten történő terjesztéséből eredően elszenvedett káraik megtérítése érdekében. A Résztvevők vállalják, hogy tiszteletben tartják a harmadik személyek jogait, különösen a szellemi tulajdonjogok védelméhez valamint az alábbi, 10. cikkben részletezettek szerint a magánélethez fűződő jog vonatkozásában. Az EKB és a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevő számítógépéhez kapcsolódó visszaélés vagy esemény miatt, illetve az internethez való kapcsolódás hibája, vagy magának az internetnek a hibája miatt (megszakítás, törlés, lassú átvitel stb.), amely a Verseny szervezésében, biztonságosságában, igazságosságában, integritásában, illetve irányításában bekövetkező hibákat eredményez. Hasonlóképpen, az EKB és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Résztvevőknek okozott, illetve a számítástechnikai eszközeikben és az azokon tárolt adatokban ideértve a személyes, szakmai vagy az üzleti tevékenységeiket bekövetkezett semmilyen akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért, illetve bármely közvetlen vagy közvetett következményekért. A Szolgáltatónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a Weboldalról a Versenyhez bármely időpontban történő hozzáférés biztosítása érdekében, az erre vonatkozó kötelezettség nélkül. A Szolgáltató bármikor különösen technikai okokból, illetve frissítés vagy karbantartás miatt felfüggesztheti a Weboldalhoz és/vagy a Versenyhez való hozzáférést. Az EKB és a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az ilyen megszakításokért és az azokból származó következményekért. Az EKB részben vagy egészben felfüggesztheti a Versenyt az esetleges csalás bármely formájának észlelése esetén ideértve a Versenyben való részvétel, illetve a Nyertes(ek) kiválasztása során elektronikus úton elkövetett csalást is. Az EKB fenntartja magának a jogot arra, hogy ebben az esetben ne részesítse Nyereményben a csaló(ka)t, és/vagy hogy az ilyen csalásokért felelős személyek ellen jogi lépéseket tegyen. Mindazonáltal az EKB nem vállal a bármely csalásból eredő semmilyen felelősséget a Résztvevőkkel szemben. 6

7 10. CIKK SZELLEMI TULAJDONJOG Valamennyi Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyben történő részvétele feltételezi azt, hogy különösen az általa beküldött fotó és az online közzétett valamennyi tartalom (azaz a Résztvevő által feltöltött tartalom) az euróhoz kapcsolódó kampányokkal kapcsolatban ingyenesen terjeszthető az EKB és a Központi Bankok Európai Rendszerében részt vevő nemzeti központi bankok (a továbbiakban: NKB-k) által bármely médiában, 10 éves időtartamban. Ennélfogva a Versenyben történő részvétel által valamennyi Résztvevő szabad és kizárólagos, az egész világra kiterjedő engedélyt bocsát az EKB és az NKB-k rendelkezésre a Beküldött fotónak és a fent említett tartalomnak a Beküldött fotó feltöltését követő tíz évig történő felhasználásra. Ez az engedély magában foglalja különösen az EKB-nak és az NKB-knak: - a tartalomnak tárolás céljából a fogadó alkalmazás különböző technikai platformjain történő sokszorosítására vonatkozó jogát; - a Beküldött fotóhoz kapcsolódó tartalomnak valamennyi médiában történő reprodukálására vonatkozó jogát; - a tartalom egészének vagy egy részének valamennyi sajtóközleményben és újságcikkben, promóciós anyagokban vagy kiadványokban történő bemutatására vonatkozó jogát, függetlenül attól, hogy az valamely más elemhez kapcsolódik-e vagy sem. A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a fent említett feltételekkel megegyező módon felhatalmazza az EKB-t és az NKB-kat arra, hogy felhasználják az általa benyújtott Selfie-n szereplő arcképét. Ennek érdekében valamennyi Résztvevőnek felhatalmazást kell adnia a képmása felhasználására a Weboldalon feltüntetett képfelhasználási engedély elfogadásával. Az EKB és a Szolgáltató fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a Selfie-n szereplő bankjegyet eltérő címletű bankjegyre cseréljék. Végezetül valamennyi Résztvevő garanciát vállal arra, hogy az EKB és az NKB-k zavartalanul élhetnek az általa beküldött fotó jogaival, és mentesíti az EKB-t és az NKBkat minden olyan igénytől vagy jogorvoslattól, amely az említettek szerint beküldött fotó felhasználása miatt ellenük irányul. 11. CIKK VIS MAIOR Az EKB és a Szolgáltató nem tartoznak felelősséggel a Verseny vis maior következtében történő elhalasztása esetén. Az EKB fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor véget vessen a Versenynek anélkül, hogy emiatt erkölcsi vagy anyagi kárfelelősséggel tartozna a Résztvevők felé. 7

8 12. CIKK SZEMÉLYES ADATOK Az EKB és a Szolgáltató a részvétel előfeltételeként a 4. és az 5. cikkben említett személyes adatokat közvetlenül a Résztvevőktől gyűjti be. A személyes adatok felhasználására kizárólag a 4. és 5. cikkben hivatkozott célokból kerül sor. Az EKB és a Szolgáltató minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék az engedély nélküli hozzáférést vagy nyilvánosságra hozatalt, és ezért fizikai, elektronikus, valamint vezetői eljárásokat alkalmaznak az összegyűjtött információ védelme és biztonsága érdekében. Az EKB és a Szolgáltató által feldolgozott adatokhoz a Résztvevők a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján férhetnek hozzá. Ezen adatok maximális tárolási ideje a Verseny végétől számított öt (5) év. Az adatok ezt követően törlésre kerülnek. A Résztvevők a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel útján jogosultak hozzáférni a személyes adataikhoz, kijavítani bármely pontatlanságot vagy hiányos személyes adatot, és jogosultak az adataik törlésére. A Résztvevők minden egyéb kérelemmel az EKB-hoz fordulhatnak. A Résztvevők jogosultak az európai adatvédelmi biztosnál panaszt benyújtani. Az EKB elérhetősége: Olivier Radelet Tájékoztatási és Protokoll Osztály Kommunikáció és Nyelvi Szolgálatok Főigazgatósága Európai Központi Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Németország Telefon:

9 A Szolgáltató elérhetősége: Általános adatfeldolgozók: Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Franciaország Telefon: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Franciaország Telefon: CIKK ALKALMAZANDÓ JOG Az ezen Versenyre irányadó alkalmazandó jog a német jog. Az ezen Versenyszabályzatban nem szereplő valamennyi eset vonatkozásában az EKB dönt, és ezen döntések véglegesnek minősülnek. Bármely, az ezen Versennyel kapcsolatos jogvita esetén peren kívüli megállapodásra kell törekedni. Amennyiben ilyen megállapodás megkötése nem lehetséges, az ügyet az illetékes hatóságok elé kell terjeszteni. Valamennyi igényt a Verseny lezárultát követő két hónapon belül elő kell terjeszteni. 9

Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS

Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Tetris új 20 -s címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely 2015. február 5-én 10:00 órától

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben