pénzügy Önkormányzati Adó Számvitel Ellenőrzés Költségvetés Kitekintő A helyi adóztatás évi anyagi törvényi változásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pénzügy Önkormányzati Adó Számvitel Ellenőrzés Költségvetés Kitekintő A helyi adóztatás 2011. évi anyagi törvényi változásai"

Átírás

1 Önkormányzati pénzügy közigazgatási szaklap Nov. DEc szám Adó Számvitel Ellenőrzés Költségvetés Kitekintő A helyi adóztatás évi anyagi törvényi változásai Költségvetési szervek bizonylati rendjére, bizonylati fegyelmére vonatkozó főbb követelmények Az állami feladat- (közfeladat-) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzése Rossz döntések, rossz kommunikáció, kiszámíthatatlan jogi környezet. Interjú Mosnier Zsuzsával, a Dexia Kommunalkredit vezérigazgatójával

2 Önkormányzati pénzügy Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) , +36 (1) Fax: +36 (1) Internet: Tartalom Adózás Az önkormányzati adóigazgatás napi gyakorlatához A helyi adóztatás évi anyagi törvényi változásai Felelős vezető: A CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. igazgatója A kiadásért felelős: dr. Báldy Péter A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Vajda Krisztina Felelős szerkesztő: Szántó Dóra Műszaki osztályvezető: Schuller Krisztina Gyártási menedzser: Kerek Imréné A tördelésért felelős: Vigh Ágnes Nyomdai munkálatok: Yeloprint Nyomda Kft. Felelős vezető: Dávid Péter igazgató A lapot megrendelheti honlapunkon (www.complex.hu), ben, levélben, faxon vagy bemutatótermünkben személyesen: Költségvetés Költségvetési szervek bizonylati rendjére, bizonylati fegyelmére vonatkozó főbb követelmények II III Ellenőrzés Az állami feladat- (közfeladat-) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzése Kitekintő Csődök vagy kitartás? Interjú Dr. Kovács Róberttel, önkormányzati szakértővel a kistelepülések gazdálkodási attitűdjének követéses kutatási eredményeiről III Rossz döntések, rossz kommunikáció, kiszámíthatatlan jogi környezet. Interjú Mosnier Zsuzsával, a Dexia Kommunalkredit vezérigazgatójával Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Postacím: 1518 Budapest, Pf Kiadó és bemutatóterem: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft Budapest, Prielle Kornélia u A bemutatóterem nyitva tartása: H Cs.: , P.: (ebédidő: ) Hirdetési információ: Szőcs Károly Telefon: +36 (1) Mobil: (20) ISSN Jelzőszám: KK-381P A lap Általános Szerződési Feltételei a www. complex.hu honlapon olvashatók.

3 Az önkormányzati adóigazgatást segítő támpontok 1. Betonaljzatra helyezett, bármikor elmozdítható konténer építményadó-kötelezettségének feltételei A Htv. 52. (2009. évtől módosult) 5. pontja definiálja az építmény fogalmát. Eszerint a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre, a Htv. alkalmazásában építménynek tekintendő. Az idézett rendelkezésből következően minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely többek között a talaj megváltoztatásával (pl. földmunkák és építési, szerelési munkálatok során, amelyben/amelyen az emberek csak karbantartási, közlekedési céllal vagy rendkívüli esetben ideiglenesen tartózkodnak) korábban nem létező műtárgyként jön létre, megfelel a Htv. fogalmának. Az építmény az épület és az épületnek nem minősülő építmény (műtárgy) gyűjtő fogalma. Az épület és a műtárgy elhatárolása az építmény rendeltetése alapján történik. A Htv. 52. (2009. évtől hatályos) 6. pontja az épület fogalmát határozza meg. Eszerint az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van, a Htv. alkalmazásában épületnek minősül. Ez utóbbi rendelkezés, valamint az építményfogalom logikai összevetése alapján az építmények közül kizárólag azok tekintendők épületnek, amelyek a környező külső tértől épületszerkezeti elemekkel (pl. fa, tégla, betonpanel) mesterségesen kialakított teret alkotnak és azzal az állandó vagy időszakos emberi tartózkodás, használat feltételei biztosítottak. A Htv. 11. (1) bekezdése alapján az építményadókötelezettség azaz, az adónem tárgyi hatálya csak az épületre, épületrészre terjed ki szám november december 1 Azaz, a betonaljzatra helyezett, onnan bármikor elmozdítható konténer általánosságban megfelelhet a Htv. építmény és az annál szűkebb épület fogalmának. Ugyanis a betonra helyezett konténer olyan helyhez kötött műszaki alkotás függetlenül a létesítés időtartamától, mely a talaj megváltoztatása révén jön létre, a környező külső tértől épületszerkezetekkel elválasztott teret alkot, s ezzel az időszakos tartózkodás, használat feltételeit is biztosíthatja. Egy betonaljzatra helyezett konténer építményadó tárgyi hatálya alá való tartozásának megítéléséhez a jellemzően helyszíni szemle során is feltárt tényállás pontos ismerete elengedhetetlen. Az előzőeken túlmenően, a tárgyi hatály tisztázása mellett még két tényállási elem léte vizsgálandó. Egyfelől, hogy építményadó-kötelezettség keletkezett-e a konkrét adótárgy vonatkozásban, azaz a jogerős használatbavételi engedély kiadását, annak hiányában engedély nélküli építkezés esetén az épület tényleges használatbavételét követő év 1. napján létezik-e még az adótárgy [Htv. 14. (1) bek.]. Másfelől, hogy a tárgyi adókötelezettség alá eső épületnek legyen hasznos alapterülete, azaz m 2 -en alapuló adóztatása esetén adóalapja [Htv pont]. 2. Az iparűzésiadó-előleg mérséklése csak az előlegfizetési időszakra (keresztfélévre) már megállapított és bevallott, a kérelem benyújtását követően közvetlenül esedékessé váló előlegre vonatkozik A Htv január 1-jétől módosult 41. (1) bekezdésének, illetve az Art. 42. (1) bekezdés első mondatának összefüggése értelmében az iparűzési adóban a vállalkozó a évtől kezdődő előlegfizetési időszakra önadózással állapítja meg és vallja be az adóelőleget. A Htv. 41. (2) bekezdése alapján a folyamatosan működő és naptári évvel azonos üzleti évet választó adózó esetén a évben kezdődő előlegfizetési időszak július 1-jétől június 30-áig tart. Ebből következően adózás

4 Adózás 2 az iparűzési adóban az adóév időszaka nem azonos az előlegfizetési időszakkal, az utóbbi ugyanis keresztfélévre (tárgy adóév II. félévére és a tárgyévet követő adóév I. félévére) vonatkozik. Az Art. 42. (2), illetve (4) bekezdése alapján az adózó iparűzésiadó-előlegének módosítását az esedékesség időpontjáig kérheti az önkormányzati adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (jelen esetben év) adatai alapján fizeti, s számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A hivatkozott anyagi és eljárási jogszabályhelyek nyelvtani és logikai értelmezése alapján az iparűzésiadó-előleg mérséklése iránti kérelem kizárólag az előlegfizetési időszakra (bevallott), még esedékessé nem vált előleg(ek)re korlátozódik. A Htv. 41. (5) bekezdés b) pontja értelmében az előlegfizetési időszak első előlegrészletének (adóév II. félév) összege az adóévet megelőző adóév adójának és adóév I. félévére már megállapított adóelőleg összegének kü lönbözete a tárgyévi adóelőlegek összege előlegmérséklésnek (akár részben) helyt adó adóhatósági határozat hiányában a tárgyévet megelőző év adója, míg a második előlegrészlet összege az adóévet megelőző adóév adójának fele. Mindezekre tekintettel az adóelőleg-mérséklés kapcsán az alábbi példa jogszabályhelyi megalapozása a következő: Példa: az adózó március 15-éig esedékességgel évről bevallott és az adóhatóság által fizetési meghagyásban előírt előlege 1000 E Ft volt, melyet az adóhatóság a mérséklés iránti kérelemnek helyt adva (600 E Ft-tal csökkentve) 400 E Ft-ban állapított meg határozatában. Az adózó évről benyújtott adóbevallásában a évi adó összegét 1600 E Ft-ban állapított meg. A adóév II. félévére vonatkozó adóelőleg összege a törvényi szabályozásból az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott (várható adó esetén bejelentett) adóelőleg-részlet pozitív különbözete [Htv. 41. (5) bek. a) pont] egyértelműen következve [2009. évi adó 1600 E Ft I. félévére bevallott (megállapított) adó 1000 E Ft pozitív különbözete] 600 E Ft. Azaz, a adóév II. félévére vonatkozó adóelőleg megállapításánál csak és kizárólag az adóév I. félévére már bevallott (megállapított) előlegösszeget és az adóévet megelőző adóév adójának összegét lehet alapul venni. Ebből következően az adóév I. félévére már bevallott (megállapított, de adózói kérelem alapján, adóhatósági határozattal), mérsékelt adóelőleg összegének nincsen relevanciája az adóév II. félévére vonatkozóan megállapítandó adóelőleg összegére. Az előzőekből az következik, hogy az adózó adóelőleg-módosítás iránti kérelme csak az előlegfizetési időszakra (keresztfélévre) már megállapított és be vallott, a kérelem benyújtását követően közvetlenül esedékessé váló előlegre vonatkozhat. Ha például az adózó az előlegfizetési időszakra bevallott első előlegrészlet (adóév II. félévi előleg) mérséklését kéri, akkor az adóhatóságnak kizárólag az adóév szeptember 15-ei adóelőleg kérdésében kell határozatot hoznia. Ekkor az adózónak az adóév II. félévi adóelőleg mérséklésére irányuló kérelmében ugyanis azt kell bizonyítani, hogy az adóévi várható előlege kisebb lesz az adóévi fizetendő előleg összegénél. Mindebből természetesen az is következik, hogy az adózó az adóév I. félévi előlegének (előlegfizetési időszak második előlegrészlete) mérséklésekor az adóév II. félévi előlegének (következő előlegfizetési időszak első előlegrészlete) módosítását nem kérheti, illetve az esetleges ilyen kérelmet az adóhatóság (Ket. szerint érdemi vizsgálat nélkül) köteles elutasítani, mivel az adóév II. félévére vonatkozóan az adózó még nem állapított meg és vallott be (bevallás hiányában) adóelőleget. [Megjegyzem, elvileg nincs akadálya annak, hogy az adózó az előlegfizetési időszak első részletének (adóév II. félévi előleg) mérséklése iránti kérelmében egyidejűleg az előlegfizetési időszak második részletének (következő adóév I. félévi előleg) csökkentését is kérje. Ekkor azonban az adózónak azt kell bizonyítania, hogy a következő adóévi várható adóelőleg fele összege kisebb lesz a következő adóévi fizetendő előleg fele összegénél. Ezen kérelem a (legalább) félévvel később esedékes előleg miatt vállalkozás szintjén például végelegesen bezárt gyáregységek tényének okirati bizonyításával támasztható alá.] 3. A törvényi határidőn túl (például novemberben) benyújtott évi iparűzési adóbevallás mely a évben kezdő előlegfizetési időszak előlegeit is tartalmazza adóhatósági feldolgozásának ismérvei A Htv január 1-jétől hatályos 41. (1) bekezdése alapján a évtől kezdődő előlegfizetési időszak évben már működő vállalkozás Önkormányzati pénzügy

5 esetén, keresztfélév miatt július 1-jétől június 30-áig tart. Az adózónak a évről benyújtott iparűzési adóbevallás 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 12. számú melléklet szerinti VIII. rubrikájában kellett a évben kezdődő előlegfizetési időszak (Art. szerinti) esedékességi időpontjaira az előlegeket megállapítani és bevallania. [Megjegyzem, hogy az adóelőleg-bevallást az adózó utólag önellenőrzéssel helyesbítheti, illetve az adóhatóság az ellenőrzés eredményként (adózótól eltérő) megállapításra juthat.] Az adózó a II. félévtől az előlegeket fizetési meghagyás (vagy külön, az előleg összegére/esedékességére vonatkozó önkormányzati adóhatósági felhívás) nélkül köteles teljesíteni. Az önkormányzati adóhatóságnak évtől ugyanis megszűnt Htv. 41. módosulása következtében az iparűzésiadó-előleg összegét és esedékességét tartalmazó fizetési meghagyás (előírás) kiadásának jogalapja. Az előlegfizetési időszakra vonatkozó adóbevallás késedelmes benyújtásának az eljárási késedelemnek nincs relevanciája sem az előlegfizetési időszak időtartamára, sem az Art. szerinti esedékességi időpontokra. Amennyiben az adózó az előlegfizetési időszakra vonatkozó adóbevallását törvényi határidőn túl, az előlegfizetési időszakra eső valamely Art. szerinti esedékességet követően nyújtja be, akkor bevallásával egyidejűleg az elmulasztott esedékességi időpont(ok)ra vonatkozó, általa megállapított adóelőlege(ke)t is meg kell fizetnie. Ekkor az önkormányzati adóhatóság a késedelem napjaira az Art (1) bekezdése alapján késedelmi pótlékot köteles felszámítani. Az előlegfizetési időszakra vonatkozó adóbevallás végrehajtható okirat [Art ], így ha az adózó az esedékes előleget nem vagy nem a bevallott összegben fizeti meg, akkor a különbözetet az adóhatóság végrehajtás útján szedheti be. [Az előzőekben kifejtettek a vállalkozók kommunális adójában II. félévére szintén irányadók, hiszen a Htv a ezen adónemre és az iparűzési adóra azonos szabályozást tartalmaz.] Mindezek alapján az önkormányzati adóhatóság(nak) az adózó törvényi határidőn túl benyújtott bevallása alapján az előlegfizetési időszak Art. szerinti esedékességi időpontjai szerint köteles az adózó folyószámláján előírni az adót, az adóbevallás feldolgozásáról az adózót nem kell értesítenie, a feldolgozás kapcsán nem kell (nem lehet) döntést hozni szám november december 3 4. Az üdülőépület után január 1-jétől megszűnő idegenforgalmi adó építményadóval való felváltásához néhány támpont az építményadó-rendelet adóhatósági előkészítéséhez Az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó összhangban a évi XC. törvény 24. -ával rendeleti szabályainak január 1-jei hatályon kívül helyezése, s egyúttal építményadó-rendelet hatálybaléptetése következtében január 1-jétől az önkormányzat új adónemet működtethet illetékességi területén. Az önkormányzati adóhatóság valamely adónemhez kapcsolódó (fizetési kötelezettséget, adókedvezményt vagy adómentességet tartalmazó) adómegállapítási eljárása kizárólag adóbevalláson (Art ) vagy ellenőrzésen (Art ) alapulhat. Ebből az is következik, hogy a évi építményadó adóhatósági kivetéséhez az adóalanyoknak függetlenül attól, hogy az adó tárgya fizikai paramétereiben nem változott, gyakorlatilag a korábbi idegenforgalmi adótárggyal (üdülőépület) azonos új bevallást kell benyújtaniuk. Bevallás hiányában ugyanis csak ellenőrzéssel állapítható meg a évi építményadó-fizetési kötelezettség. Ezen túlmenően az adóhatóságnak hivatalból mivel a változás nem az adótárgyában, illetve az adóalany személyi körülményeiben áll elő december 31-ével üdülőépület utáni idegenforgalmi adóalanyiságot és adókötelezettséget megszüntető határozatot is kell hoznia. Az Alkotmánybíróság 55/2008. (IV. 24.) AB határozata szerint az építményadó alanyai homogén csoportot alkotnak, függetlenül attól, hogy ingatlanuk állandó lakóhelyüknek minősül-e vagy sem. Az építményadó szempontjából tehát nem önálló csoportképző tényező az, hogy az ingatlan az adóalany lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül vagy csak (pl. öröklés révén) tulajdonául szolgál. Hivatkozott AB határozat utal arra is, hogy az Alkotmánybíróság esetről esetre vizsgálja, hogy a támadott megkülönböztetésnek van-e tárgyilagos (pl. gazdaságpolitikai, szociálpolitikai), alkotmányosan elfogadható indoka. Azaz, az 55/2008. (IV. 24.) AB határozat a vizsgált ürömi adórendelet vonatkozásában bír relevanciával, nem tekinthető precedensértékűnek. Azért sem, mivel az Alkotmánybíróság korábbi években hozott több olyan határozatot is s nemcsak a magánszemély kommunális adója tárgyában, hanem építményadóban is, melyekben nem kifogásolta konkrét gazdaságpolitikai, szociálpolitikai indokkal adózás

6 Adózás megtámogatott lakóhellyel, ill. tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyok közötti adórendeleti különbségtételt. Mindezek alapján nehezen prognosztizálható, hogy a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint az adóalanyok között alkotmányos indokolással disztingváló adórendeleti szabályozást az Alkotmánybíróság Alkotmányba ütközőnek minősítené-e vagy sem. Az új építményadó-rendelethez kapcsolódó esetleges alkotmánybírósági vizsgálat megelőzése, illetve (hatályon kívül helyezést tartalmazó) megállapítása esélyének tompítása érdekében a következők megfontolása indokolt: Az egyes épületfajtákra lehetne differenciált adómértéket (pl. lakás után akár 0 Ft-ot is) alkalmazni, ekkor az egyes épületfajták tárgyi jellegét, s nem az ingatlant használók (személyi státusán alapuló) fogalmát rendeletben szükséges szabályozni, figyelemmel a Htv. értelmező rendelkezéseire is. (Megjegyzem, ha a köznapi értelemben használt hétvégi ház a lakás Htv pontjában foglaltaknak megfelel, akkor arra is csak a lakásra irányadó rendeleti adómérték alkalmazható.) Teljes adómentesség helyett lehetne adókedvezményi szabályt is beiktatni, például a lakást (a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerint) lakóhelyül, életvitelszerűen használó személyek után az adóalapból személyenként X m 2 mentes lenne a fizetés alól. Ennek következtében a lakásának egy részét üdülésre kiadó adóalanyt is csak részleges kedvezmény illetné meg az adótárgy utáni adóból. Fontos, hogy a Htv. 7. e) pontja alapján rendeleti kedvezmény/mentesség a vállalkozó üzleti célt szolgáló épület(rész)e után évtől már nem adható, így az egyéni vállalkozó lakása után sem, erre a szabályozásnál indokolt figyelni. Megjegyzem, hogy az önkormányzat illetékességi terültén korábban kialakított több adóövezetbe tartozó adóalanyok (lakóhely, tartózkodási hely vagy ezek hiányában ingatlantulajdonlás) szerinti rendeleti szabályozás alapján adóteherben jelentkező különbségtétele véleményem szerint komoly alkotmányos aggályt vetne fel. Ugyanis egy vagyoni típusú adónemben több földrajzi övezet szerinti besorolás, különbözőségtétel egyértelműen csak tárgyi alapú lehet. 5. Az önellenőrzés jogintézményéhez kapcsolódó adalékok (joghatás beállta, önellenőrzési pótlék és/vagy késedelmi pótlék kérdése) a) Az Art a (1) bekezdésének értelmében az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot (is) az adózó helyesbítheti. Az Art. 50. (1) bekezdésének értelmében pedig a helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül az erre a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap) kell bevallani. Az idézett rendelkezésekből következően az önellenőrzés a helyesbítést tartalmazó önellenőrzési lap benyújtásával szabályszerűnek tekinthető akkor is, ha a megállapított és bevallott adókülönbözetet, illetve az önellenőrzési pótlékot az adózó esetlegesen nem fizette meg. Kétségtelen tény, hogy az Art. 51. (1) bekezdése értelmében a helyesbített adó és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes, ugyanakkor az önellenőrzés érvényességének nem feltétele a helyesbített összeg megfizetése is. b) Az Art (1) bekezdése szerint, ha az adózó az adót az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet. Ennek alapján az adózó javára mutatkozó helyesbítés kivételével, ha az adózó önellenőrzéssel él, akkor minden esetben önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettség terheli, mely kötelezettsége akkor is fennáll, ha az önellenőrzésben megállapított tartozása rendezésének elmulasztása, vagy annak késedelmes teljesítése miatt az önellenőrzéssel feltárt adókülönbözet után egyébként késedelmi pótlék fizetésére is köteles. Az Art a értelmében az adózó az önellenőrzéssel megállapított, helyesbített adóalap, adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Mindezek alapján az adókülönbözet és az önellenőrzésipótlék-fizetési kötelezettség határidőben az önellenőrzés bevallásával egyidejűleg történő teljesítése esetén az adózót késedelmi pótlék fizetésének kötelezettsége nem terheli. Az Art. hivatkozott rendelkezései alapján az adózó azonban csak akkor mentesül valamennyi jogkövet 4 Önkormányzati pénzügy

7 kezmény (adóbírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság) alól, ha a bevallás, illetve az önellenőrzési lap benyújtása, valamint amennyiben az önrevízió fizetési kötelezettséggel jár az adó megfizetése határidőben történt. Az adózó már az adóalap, illetve az adó bevallásával mentesül az adóbírság, illetve a mulasztási bírság alól. Az önellenőrzéssel feltárt adó megfizetésének, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetésének ugyanakkor csak az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól történő mentesülés szempontjából van jelentősége, azaz a pótlék önkéntes jogkövetéssel az egyébként fizetendő késedelmi pótlék felére vagy rosszabbik esetben ismételt önellenőrzés esetén a háromnegyedére is csökkenthető. Az adókülönbözet, illetőleg a megállapított önellenőrzési pótlék az önellenőrzési lapon feltüntetett esedékesség időpontjáig történő megfizetésének elmulasztása az adókülönbözet összege után késedelmipótlék-fizetési kötelezettséget eredményez az adózó számára az adókülönbözet eredeti esedékességének időpontjától, annak tényleges megfizetése időpontjáig. c) Az önellenőrzési pótlék késedelmes megfizetése a b) pontnál hivatkozott hatáson túl álláspontom szerint a befizetni elmulasztott önellenőrzési pótlék összege után késedelmi pótlék felszámításával is jár az önellenőrzés esedékessége és az önellenőrzési pótlék megfizetésének tényleges időpontja közötti időszakra. Ezen logikai értelmezés nem ellentétes az Art (2) bekezdésében szabályozott, a pótlék utáni pótlék tilalmával, mert azt az Art. csak a késedelmi pótlékra nézve mondja ki. Mindezek alapján álláspontom szerint az önellenőrzési pótlék más jogkövetkezményekhez hasonlóan az adózás rendje szempontjából adónak minősül, melyet annak önkéntes meg nem fizetése esetén az adóhatóságnak a többi adónemhez hasonlóan végrehajtás útján is be kell hajtania. Az önellenőrzési pótlék adó jellegéből következően például az önellenőrzési pótlék összegének téves megállapítása is okot adhat az önellenőrzésre, és a helytelenül megállapított önellenőrzési pótlék korrekciójára. 6. Az étkezési térítésidíj-hátralék nem adók módjára behajtandó köztartozás, október 1-jétől azonban csak magánjogi úton hajtható be A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerinti (például) étkezési térítési díj az Art. 4. (2) bekezdésére figyelemmel nem adók módjára behajtandó köztartozás, mivel e köztartozás esetén törvény az adók módjára való behajtást nem rendeli el. A Korm. rendelet 15. (3) bekezdése alapján a településen működő intézmény (pl. iskola, óvoda) vezetője tájékoztatja a fenntartó önkormányzatot az étkezési térítésidíjhátralékosokról a hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. Az étkezésidíjhátralék behajtása a jegyző feladata. A díjhátralék végrehajtására általában amennyiben a Ket ában foglalt feltételek fennállnak a Ket. VIII. Fejezete alapján kerülhet sor. Az étkezési díj hátralék a Korm. rendelet szeptember 30-áig hatályos (4) bekezdése alapján a Ket. végrehajtási szabályai alapján volt végrehajtó. Ez utóbb hivatkozott jogszabályhelyet a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 61. -ának (2) bekezdése október 1-jével hatályon kívül helyezte. Ebből következően a Korm. rendelet szerinti (például) étkezési térítésidíj-hátralékot október 1-jétől kizárólag polgári jogi úton lehet érvényesíteni, mégpedig a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, vagy a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény alapján. A magánjogi úton történő igényérvényesítéshez kapcsolódó feladatokat a polgármesteri hivatal bármely így például az adóügyi szervezeti egysége elláthat, figyelemmel az SzMSz-re. Erről részletesebben magyarázatot az Önkormányzati pénzügy 2010/7 8. szám Az adóigazgatás egyes eljárási intézményeihez kapcsolódó támpontok 9. pontja tartalmaz. adózás dr. Kovács Attila szám november december 5

8 Adózás 6 A helyi adóztatás évi anyagi törvényi változásai (2010. december 3-áig kihirdetett törvények és ismert információk alapján) 1. Az önkormányzati rendeletalkotási mozgástér és az építményadó-szabályok változása közötti összefüggés 1.1. A differenciált adómérték-megállapítás alapjául szolgáló szempontok bővítése, illetve a hasznos alapterület fogalmának kiegészítése A évi szabályozás alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni építményadóban, illetve telke utáni telekadóban az önkormányzat képviselőtestülete m 2 alapú adóztatás esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetőleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján állapíthat meg rendeletében differenciált adómértékeket. A évtől hatályos Htv. alapján az önkormányzat jogalkotó szerve differenciált adómérték-megállapításra vonatkozó mozgástere kibővül a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, telke utáni adó mértékének megállapítása tárgyában. Az önkormányzat az adótárgy (hasznos alap)területének nagyságára, illetve funkciójára (használati módjára), továbbá a kereskedelemről szóló törvény szerint vendéglátás célját szolgáló épület után annak nyitvatartási ideje alapján is állapíthat meg differenciált adómértéket rendeletében. A Htv. m 2 szerinti építményadóztatás alapjául szolgáló hasznos alapterület fogalma évtől kiegészül, mely szerint az egy helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület esetén azok összesített hasznos alapterületét kell az adó alapjának tekinteni. Ezen rendelkezés összefügg, s így együtt értelmezendő az épület fajtája szerinti differenciált adómérték-megállapítás szabályával. Az egyes épületfajtákra (pl. kereskedelmi egység, szállásépület) a Htv a tartalmaz értelmező rendelkezéseket. Az önkormányzat illetékességi területén az egy helyrajzi számon lévő, azonos épületfajtába tartozó adótárgyak hasznos alapterületének adóalapként való összeszámítására csak és kizárólag akkor van lehetőség, ha az épületfajtába tartozó adótárgyak hasznos alapterületének nagysága szerint is differenciált adómértéket állapít meg az adórendelet. A évtől beépülő hasznos alapterületre vonatkozó kiegészítő új szabályozástól függetlenül az építményadóban, mint tárgyi adóban főszabályként az egy helyrajzi számon lévő épület(rész)ek vonatkozásában azok számától függetlenül továbbra is adótárgyanként kell a bevallást benyújtani, az adóhatóságnak az adóhatósági eljárást lefolytatva az adókötelezettséget (így például az adóalapot, fizetési kötelezettséget vagy mentességet) megállapítania, továbbá a bevallásokat feldolgoznia A törvényi felső (tételes) építményadómérték emelkedése, illetve annak valorizálása Építményadóban a évi szabályok szerint a törvényi felső adómérték m 2 szerinti megállapítás esetén 900 Ft/m 2, míg a korrigált forgalmi érték szerinti megállapítás esetén 3% évtől a törvényi felső adómérték m 2 szerinti megállapítás esetén 1100 Ft/m 2, míg a korrigált forgalmi érték szerinti megállapítás esetén 3,6%. Az adónemben a évtől hatályos törvényi felső adómérték és a Htv. 6. c) pontjának második fordulatán alapuló évtől a tárgyévet megelőző második évig (2009. év) az egyes naptári évek fogyasztói árindexének és a törvényi tételes mértéknek a szorzata valorizáció eredményeként január 1-jétől alkalmazható adómérték-maximum 1580,8 Ft/m 2 lehet. 2. A differenciált adómértékmegállapítás alapjául szolgáló, évtől irányadó törvényi szempontok magyarázata az adórendelet előkészítéséhez a) Az építményadóztatásnál az adótárgy fajtáját a Htv. ugyan külön nem értelmezi, de az épületfajtákat illetően a Htv ának 8., illetve pontja tartalmaz értelmező rendelkezést, mégpedig a lakásra, a kereskedelmi egységre, a szállásépületre, az Önkormányzati pénzügy

9 egyéb nem lakáscélú épületre és a lakáshoz/üdülőhöz tartozó gépjárműtárolóra. A Htv.-nek az egyes épületfajtákra vonatkozó egzakt fogalommeghatározásából következően az önkormányzat adórendeletében Htv.-től eltérő, vagy azt tovább cizelláló épületfajta fogalmának meghatározására álláspontom szerint nincs lehetőség. A terület szerinti telekadómegállapításnál Htv. szerinti kifejezett rendelkezés hiányában ellenben nincs akadálya annak, hogy az önkormányzat (rendeletben definiált) telekfajták (pl. építési telek, illetőleg nem építési telek) szerint differenciált adómértékeket állapítson meg. b) Az adótárgy települési elhelyezkedése (földrajzi fekvése) szerinti differenciált adómérték-megállapítás lehetősége azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat (hasznos alap)terület szerinti adóztatás esetén is érvényre juttathassa az adó összegében a településen belüli eltérő értékviszonyokat (pl. belvárosi területen az üzletek utáni adómérték magasabb, mint a külvárosi részen.) Ez racionálisan a földrajzi értelemben eltérő területi övezetek létét (rendeletben való definiálást) tételezi fel, oly módon, hogy az értékövezetek kialakítása összefügg az ingatlanok eltérő forgalmi értékével. Felhívom a figyelmet, hogy az adórendeletben maghatározandó földrajzi övezet nem lehet azonos egy adott helyrajzi számmal, hiszen ez önkényes jogalkotáshoz vezetne, joggal vetődne fel egy adóalany diszkriminatív módon való adóztatása. Az más kérdés, hogy egy földrajzi övezet akár több helyrajzi szám taxatív felsorolásával is meghatározható, feltéve, hogy ezen övezetbe sorolt adótárgyak 1 m 2 -re jutó fajlagos forgalmi értéke közel azonos szám november december 7 c) Az adótárgy funkciója (használati módja) szerinti differenciálás akkor valósul meg, ha az adórendelet az eltérő használati jelleghez eltérő adómértéket kapcsol. A használati mód szerinti kategóriák nem feltétlenül az ingatlan-nyilvántartásban használt fogalmi rendszert követik, hanem az önkormányzatoknak ennél tágabb, az épületben, telken folytatott tevékenység jellegéhez kötődő differenciálási lehetőséget biztosítanak. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen megkülönböztetés alapján létrejövő ingatlancsoportok kialakításánál, bár ezek szükségképpen egy közös rendező elv alapján állnak elő (az azonos kategóriába, azaz azonos adómértéksávba tartozó ingatlanok egy jól megfogható jellemző alapján egy csoportot alkotnak), a jogalkotó nem teremthet olyan helyzetet, hogy objektíve összehasonlítható ingatlanok között használójuk személyére tekintettel differenciál. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben az önkormányzat a január 1-jét követő időszak vonatkozásában élni kíván azzal a jogával, hogy az adótárgy épület, illetve telek funkciójára (használati módjára) tekintettel differenciálja az adómértéket ezt csak úgy teheti meg, hogy az egyes kategóriákat az ingatlanhoz kötődő funkció általános jellegére tekintettel alakítja ki. Így pl. külön kategóriát alkothat az az ingatlan-csoport (épület), ahol javító tevékenység folyik (műhelyek), ahol kereskedelmi tevékenység zajlik (e körbe tartoznak a pékségek, gyógyszertárak, hipermarketek is), ahol irodai tevékenységet folytatnak (bankok, biztosítók, ügyvédi irodák stb.), illetve ahol termékelőállító-tevékenység folyik (pl. gyárak, üzemek). Általánosan rögzíthető, hogy a Htv. ezen újonnan elfogadott adómegállapítási szabályára tekintettel minden olyan ingatlan-csoportok közti különbségtétel elfogadható, amely nem diszkriminál az adótárgyak között szektorálisan (azaz a benne tevékenykedő vállalkozó specifikált tevékenység végzésére figyelemmel). Ennek alapján rendkívül aggályos lenne egy speciális adómértéket csak például a hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végző adóalanyok épületeire vonatkozóan megállapítani, ez ugyanis diszkriminatív lenne más azonos funkciójú, használatú (irodai célokat szolgáló egyéb adminisztratív tevékenység, adatfeldolgozási, ügyfélszolgálati tevékenység céljára használt) épületek utáni adóalanyokkal összehasonlítva. d) Az adótárgy adóalapjának építményadó esetén hasznos alapterület, míg telekadó esetén terület nagysága szerint is helye van az adómérték-differenciálásnak. Ezen törvényi lehetőség nem zárja ki, hogy az adótárgy nagyságához képest progresszív vagy degresszív, vagy sávosan differenciált legyen az adómérték, feltéve, hogy a választott megoldás (pl. gazdaságpolitikailag, az adóalanyok teherviselő képessége szempontjából) kellően megindokolt. Példa: + az önkormányzati rendelet szövege sávosan progresszív mértékre: Az adó mértéke építményadó esetén az adóalap 100 m 2 -t meg nem haladó része után 0 Ft/m 2, az adóalap 100 m 2 -t meghaladó, de 500 m 2 -t meg nem haladó része után 400 Ft/m 2, az adóalap 400 m 2 -t meg nem haladó, de 1000 m 2 -t meg nem haladó része után 800 Ft/m 2, az adóalap 1000 m 2 -t meghaladó része után 1200 Ft/m 2. + az önkormányzati rendelet szövege sávosan differenciált adómértékre: Az adó mértéke, ha a) az adótárgy alapja nem haladja meg a 100 m 2 -t, 0 Ft/m 2, b) az adótárgy alapja több mint 100 m 2, de nem haladja meg az 500 m 2 -t, 350 Ft/m 2, adózás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be. Útmutató 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben