E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai"

Átírás

1

2

3 E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható alakulását, különös tekintettel a időszak magyarországi információs társadalmát meghatározó tényezőkre. A projekt keretében az áttekintést 12 témakörben végezzük, témakörönként meghatározva 6-8 legfontosabb részterületet, röviden jellemezve azok fejlődési tendenciáit. Ennek alapján kerül majd kiválasztásra az az összesen technológiai jelenség, amelyekkel kapcsolatban a tárgyidőszak magyarországi helyzetére vonatkozóan jelentős, nem-triviális állítások fogalmazhatók meg és kerülnek a tanulmányban részletes elemzésre. A tanulmány kidolgozásának részeredményeként Körképünkben a témakörökhöz kapcsolódó, olyan híreket ismertetünk, amelyek a témakörökkel kapcsolatos anyaggyûjtés során kerültek látókörünkbe, és amelyek (valamilyen szinten) igazolják, alátámasztják azokat az állításokat, amelyek az adott témakörrel kapcsolatosan elõreláthatólag meg lesznek fogalmazva. Tekintettel a nagymennyiségû információra, nem törekedhetünk a témakörök teljes lefedésére, így valóban csak a legjelentõsebbnek, legátfogóbbnak vélt híreket közöljük. Természetesen elõfordul, hogy egy-egy hír több témakörhöz is kötõdik ilyen esetekben a legerõsebb kapcsolatra való utalást tesszük az elsõ helyre, s egyben utalunk az egyéb vonatkozásokra is. A témakörökhöz piktogramokat rendelünk és a híreknél ezekkel jelöljük meg, hogy az adott hír melyik témakör(ök)höz kapcsolódik.! alapok " hírközlés # végberendezések $ rendszertechnika % alkalmazási eszközök & tartalom-kezelés ' fejlesztés és mûködtetés ( biztonság ) üzlet * közszolgálat + magánfelhasználás szabályozás (A témakörök meghatározása az IT3 Körkép 2005 áprilisi számában található.) 3

4 A jövő adatközpontja: az információ közműszerű szolgáltatása nagyipari módszerekkel Tetszik vagy sem, de a web egyre kevésbé emlékeztet valamilyen romantikusan kanyargós úthálózatra. A webvilág fejlődését ma már az internet-protokoll információs autósztrádájára rátelepült információgyárak biztosítják, amelyek a sztrádán autózók igényeit, kéréseit hatékony, nagyüzemi módszerekkel elégítik ki. E hatalmas létesítmények (tkp. adatközpontok), amelyek számítógépek ezreit fogadják be, és biztosítanak számukra megfelelő működési és üzemeltetési feltételeket, valójában a web hiperszámítógépei (számítógépekből álló számítógépek), amelyeken belül az egyes számítógépek, de maguk ezek a hiperszámítógépek is az internet egységes protokolljával kommunikálnak egymással. Visszatértünk tehát az informatika hajnalának (ötvenes évek) több teremnyi helyet elfoglaló "számítógépcsodáihoz"? Természetesen nem, de abban az értelemben igen, hogy a világ információfeldolgozó kapacitásának jelentős része ismét terem- ill. épületméretű üzemeltetési egységekbe koncentrálódik. A következőkben áttekintjük az elmúlt évtized azon történéseit, amelyek ehhez a helyzethez vezettek. Szerverteremtől az adatparkok kialakulásáig A 90-es évek közepén hatalmas összegeket fektettek egyes vállalkozások adatközpontjainak kialakításába azzal a céllal, hogy a web-es tartalomszolgáltatásokat működtető szerverek számára elhelyezést biztosítsanak. Ezen vállalkozások jelentős része rosszul becsülte meg a valós igényeket, ezért hamarosan be is fejezte tevékenységét. Az ezredforduló környékén, azonban a nagy tartalomszolgáltatók (Google, MSN, Yahoo, stb.) által tárolt adatmennyiségek hihetetlen méretű növekedése újra lökést adott az iparágnak. A fellendülést a webes tartalomszolgáltatások fejlődése mellett jelentősen elősegítette az internetes adatátviteli költségek csökkenése, a házon belüli szerver elhelyezési megoldásokhoz kapcsolódó biztonsági kockázatok növekedése, valamint a több telephelyről történő munkavégzés (mobilitás) és a közös online munkavégzés (kollaboráció) iránti igény növekedése. E változásoknak köszönhetően ugyanis mind több cég - kisebb és nagyobb egyaránt - jutott arra a következtetésre, hogy előnyösebb a belső alkalmazásait működtető szervereihez szükséges alapinfrastruktúrát bérelnie, mint saját adatközpontot vagy szervertermet kialakítania. Időközben persze maga az iparág is átalakult, létrejöttek és stabilizálódtak a szabványok, a kezdeti kisebb, néhány ezer négyzetméteres adatközpontokat pedig felváltották a bevásárlóközpontok területével vetekedő megalétesítmények. Az iparág fejlődését jól mutatja az az adat, hogy az Egyesült Államokban a becslések szerint évente több mint 10 milliárd dollárt költenek outsourcing-szolgáltatást kínáló új adatközpontok létrehozására, és úgy tűnik, hogy az iparág növekedési kilátásai még jó néhány évig kedvezőek maradnak. 4

5 Az informatika közművesedése Joggal merül fel a kérdés: mi idézte elő ezt a változást? Vajon egy technológiai jellegű változás az oka, az adatközpontok gyors fejlődésének, vagy más tényezőkkel - esetlegesen újszerű üzleti modellek kialakulásával - magyarázható a változás? A válasz talán az, hogy technológiai és üzleti tényezők együttesen játszanak közre a változásban. Technológiai oldalról kiemelendő, hogy az egyre összetettebbé váló felhasználói igények miatt, amelyek közvetlenül használható szoftverfunkciókat, alkalmazásokat preferálnak, egyre kifinomultabb és komplexebb üzemeltetési technológiákra, egyre speciálisabb tudásra van szükség. Mindez jelentős nyomást gyakorol arra, hogy ne házon belül hozzák létre az adatközpontot, hanem inkább béreljék a szükséges infrastruktúrát a szükséges szoftverekkel és szakértelemmel együtt. Emellett azonban gazdasági megfontolások is szerepet játszanak, mivel a szélessávú adatátviteli szolgáltatások árának zuhanása véget vetett a házon belül és kívül elhelyezett szerverek nyújtotta szolgáltatások közti árkülönbségnek. Mindezek mellett azonban egy általánosabb felhasználói attitűd változás szintén megfigyelhető, ami nem annyira a technológia jellegéhez vagy annak árához, hanem a technológiával, az informatikai infrastruktúrával szembeni elvárások átalakulásával jellemezhető. Ez a változás röviden az informatika "közművesedéseként" ragadható meg. Lényegében arról van szó, hogy az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások privát és üzleti mindennapjaink szerves részévé váltak. Ma már nem úgy merül fel a kérdés, hogy jó-e, előnyös-e informatikát használni, hanem, hogy ha valaki nem használ ilyen eszközöket és szolgáltatásokat, akkor hogyan tudja elkerülni az esetleges behozhatatlan hátrányt. A mindennapok szükséges részét adó infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz ezért már másképpen viszonyul a felhasználó. Az informatikára és informatikai szolgáltatásokra is egyre inkább úgy tekintenek, mint a hagyományos infrastruktúrára és közműszolgáltatásokra. Ez a szemlélet viszont olyan magas megbízhatósági, rendelkezésre állási és biztonsági elvárásokkal jár együtt, amelyek nem vagy csak rendkívül költségesen elégíthetők ki egyedi, "házi készítésű" megoldásokkal. Az adatközpontok nyújtotta szolgáltatások pedig éppen ezeknek az elvárásoknak felelnek meg. Az adatközpontok iránti igény növekedése tehát az informatika közműszerűvé válásának első komoly jele, a fellendülés mögötti hajtóerő pedig nem kizárólag üzleti vagy technológiai igényekből származik, hanem átfogóbb szemléleti változás eredménye. Az informatika közművesedése az adatközpontok jellegének átalakulásában szintén tetten érhető. A adatközpontok nyújtotta szolgáltatások tartalma ugyanis a megbízható, katasztrófatűrő fizikai környezet biztosítása mellett egyre inkább a tárolási, számítási és szoftverkapacitások biztosítása irányába tolódik el. A hagyományosnak tekinthető szerverterem helynagysághoz és a szerverszámhoz igazított árazása mellett ugyanis egyre gyakoribbá válik a tárolási vagy számítási kapacitásokhoz - új fejleményként pedig - az energiafelhasználáshoz 5

6 igazodó árazás. Ez viszont egy olyan közműszolgáltatásokra jellemző, átalányjellegű árazás kialakulását eredményezi, amely elfedi a felhasználó elől az általa konkrétan igénybe vett technológiai elemek költségeit. A szolgáltatás árának alapját ugyanis már nem a ténylegesen igénybe vett konkrét eszközök költsége, hanem az adatközpont, mint egységes fizikai és műszaki infrastruktúra fenntartásához szükséges összkiadás adja. Az adatközpontok sajátos technológiai problémái A közműszerű működést az adatközpontok oldalán elsősorban méretük és az ebből adódó méretgazdaságosság teszi lehetővé. A méretek növekedésének azonban többek között sajátos, új technológiai problémákat szülő ára is van, például az adatközpontban elhelyezett gépek megfelelő hűtése, és az ehhez megfelelő áramellátás biztosítása. Évi 30 megawattos kapacitást, ami egy nagyobbacska adatközpont éves fogyasztása és aminek az előállításához egy kisebb erőműre van szükség, ugyanis nem lehet akárhol biztosítani, ráadásul lehetőség szerint több független forrásnak is rendelkezésre kell állnia. Hasonló problémák merülnek fel az adatátviteli kapcsolatok biztosítása tekintetében is. Mindez rávilágít arra is, hogy az informatika mint közmű jelentősen függ más közművek és közműszolgáltatások (pl. áramellátás) elérhetőségétől és minőségétől. Éppen ezért nem véletlen, hogy az adatközpontok szolgáltatásai ugyan az informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódnak, azonban a szolgáltató adatközpontok ott jelennek meg elsősorban, ahol a hagyományos infrastruktúra is kellően fejlett. A témához kapcsolódik a "Szerverfarmok vagy energiafaló információgyárak?" címü hír is. ld.: IT3 Körkép 2006/094. 6

7 ! " # $ % & ' ( ) * + HÍRGYÛJTEMÉNY Informatikai közmû

8

9 ! Az európai kvantuminformatikai kutatások jövője A kvantuminformatika ma az informatika "fúziós erőműve": elméletileg lehetséges, laboratóriumi kísérletek léteznek, de senki sem gondolkodik abban, hogy a közeljövőben gyakorlati értelemben valahol is ilyen alapon információt "termeljenek". Megvalósulás tekintetében leghamarabb a 2020 utáni időszakra lehet gondolni, és egyelőre mindenképpen csak valamilyen speciális számítási feladatra, amivel a kvantuminformatika majdan hozzá tud járulni az akkorra már mindent átható és egységesült informatikai világrendszer működéséhez. Habár jelenleg még nagyon fiatal terület a kvantum-információtudomány és -technika (Quantum Information Science and Technology - QIST), lehet, hogy nagyon is lényeges szerepet fog betölteni a jövő információs és kommunikációs technológiáiban. Legalábbis így vélekedik Daniele Binosi a kvantumoptika és -információ innsbruck-i intézetében, aki emellett a nukleáris fizika és kapcsolódó területeinek Trento-ban (Olaszország) székelő európai központjában dolgozik, és részt vesz az ERA (European Research Area - Európai Kutatási Térség) kísérleti QIST-projektjében. E projekt az európai kutatási munkák előmozdítására törekszik a QIST területén azzal, hogy megvizsgálja az európai kvantumkutatások jelenlegi helyzetét, meghatározza az együttműködési lehetőségeket a különböző kutató csoportok között, és ajánlásokat fogalmaz meg a további kutatásokra, valamint a finanszírozási politikákra mind nemzeti, mind európai szinten. A projekt egyik fő célja a QIST-kutatás elősegítése Európában egy speciálistákból álló kutatási közösség szervezésével, és korszerűbb kommunikációs csatornák és együttműködési módszerek kiépítésével a különböző érintett csoportok között. Habár létezik egy erős QIST-hálózat, jelenleg még csak igen korlátozott az együttműködés a QIST-tudósok és ipari partnereik között: a kihívás éppen az, hogy felkészültté tegyék e hálózatot és ennek ipari kapcsolatait a jövőbeli ipari alkalmazásokra és piacokra. (077/2006) Forrás: "Forradalmi" Intel-chipek Megjött az Intel válasza az AMD kétmagos processzorára! Több mint 60 millió kétmagos processzort tervez az Intel leszállítani 2006 végéig, amelyek a nagyobb teljesítményt kisebb energiafelvétel mellett adják le. Ezen túlmenően a jelenlegi 65 nm-es technológiáját 2007-ben 45 nm-essel váltja fel, ami lehetővé teszi majd az Intel négymagos processzorainak megjelenését is. Az amerikai processzorgyártó óriás, az Intel nagy hírverés mellett jelentette be gyors, alacsonyfogyasztású processzorainak új családját "forradalmi ugrás"-ként állítva azokat az informatikai ipar elé. Az Intel 10 új, július 27-én bemutatott Core 2 Duo ( kétmagos) és Core 2 Extreme (kétmagos, extra) processzorai növelik a mobil-, az asztali és a szervergépek teljesítményét a videójátékoktól az üzleti alkalmazásokig. A kétmagos csipek millióit ontják világszerte az Intel gyárai, és szállítják folyamatosan - mondta Paul Otellini a cég vezérigazgatója. A csipek leszállítása üzleti célú szerverekhez júniusban kezdődött, és augusztus közepén lesz a megrendelők kezében személyi számítógépekhez - mondta Otellini a bemutató rendezvény alkalmával az Intel kaliforniai (Santa Clara) székházában. Ez olyan forradalmi ugrás, amely nem történik meg minden nap - hívta fel annak a kb. 500 fős hallgatóságnak a figyelmét Otellini, amely az Intel telephelyén felállított sátras pavilonban zsúfolódott össze, majd így folytatta - Ez a legjobb processzor, amit valaha is terveztek és építettek. Az Intel azt állítja, hogy teljesen megújította a processzorkészletét az elmúlt hónap sorozatos kibocsátásaival. Otellini szerint az Intel a szilikonfeldolgozási technológiában bekövetkezett fejlődést használta ki a processzorcsipek látványos teljesítménynöveléséhez miközben csökkentette az energiafogyasztást. (078/2006) Forrás: 9

10 !) Az újra feltalált tranzisztor A hordozható- és a beágyazott ICT rendszerek egyik kulcsproblémáját, az energiafogyasztást kivánják megoldani a legújabb kutatások. A Nokia cég alacsony energiafogyasztású chipek kifejlesztésébe kezdett, amelyek alacsony feszültségen is működő, és így kevés energiát igénylő tranzisztorokra épülnek. A kutatás várható sikere alacsonyabb energia igényű ICT eszközöket hoz majd létre, csökkenti az energiahálózatoktól való függést, és kihat a hordható vagy implantálható végberendezésekre is. Amint egyre több funkció épül be a cellás telefonokba és a hordozható elektornikus eszközökbe, az akkumulátor teljesítőképességét egyre komolyabban igénybe veszik. Ennek a kihívásnak megfelelve, a finn végberendezés gyártó NOKIA egy új megközelítés felé fordul a chipek területén, amely az energiafogyasztást a jövőben jelentősen csökkentheti. A technológia olyan chipen levő tranzisztorokra épül, amelyek sokkal alacsonyabb feszültség mellett működnek, mint normálisan szükséges a be- vagy kikapcsoláshoz. Valójában a tranzisztornak és az egyéb funkcióknak ez megengedi egyfajta stand-by üzemmódra váltani. "A computer tervezésben a legnagyobb hajtóerő az energiafogyasztás tervezése" mondja Jamey Hicks, a Nokia Research Center Cambridge, MA. vezetője. Ez a helyzet mind a hordozható, mind a beágyazott rendszerekkel, mondja: "A berendezés mérete limitálja a az egész energia fogyasztást is." Hogy megküzdjenek a problémával, a Nokia kutatói összefogtak Anantha Chandrakasan-nal, az MIT's Microsystems Technology Laboratories vezetőjével, hogy kifejlesszenek alacsony teljesítmény igényű eszközöket, amelyek alacsony feszültségű tranzisztorokkal működnek. Ha alacsonyabb feszültséggel dolgoznak a tranzisztorok, mint a normál bekapcsolt állapot, akkor kapcsolóként tudnak működni, de a működésük kevésbé stabil, mondja Chandrakasan. Alacsony feszültségen egy kis változás a bemeneti feszültségben masszív változást okozhat a kimeneti feszültségben. Így az alacsony feszültségű tranzisztor kifejlesztésében az a kihívás, hogy mennyire lehet stabilizálni a bemeneti feszültséget, és nem kiváltani ezt a bizonytalan állapotot. (079/2006) Forrás: ") Majdnem ingyen telefonálunk? Az elmúlt években sorra jelentek meg a Gizmo Project-hez hasonló internetes telefon szolgáltatók, amelyek nem számítnak fel külön díjat azért, ha hagyományos vezetékes számokat hívunk fel az internet kapcsolattal rendelkező számítógépünkön futó kliens program segítségével. Az ilyen szolgáltatások üzleti modelljének lényege, hogy a hívásokon keletkező veszteséget a hívásokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatások és tevékenységek bevételeivel kompenzálják. First it was Skype, then came Jajah, and now it is the turn of Gizmo Project to offer almost free voice calls to the old PSTN numbers. We are seeing the price of plain vanilla voice collapse to almost zero. (Some argue, with Skype to Skype calling, those prices are already zero.) Gizmo, in fact is going one step further and offering free dialing to old-fashioned phone and mobile numbers in 60 countries. When you sign up for Gizmo Project, you fill out your profile and add your work; mobile, and home phone numbers to that profile. These are the numbers that can be called for free. To be eligible for All Calls Free, users have to log in to their account and make a call using Gizmo Project to attain "active" status. The countries included in this plan are China, the United States, Brazil, Japan, Germany, Thailand, France, the United Kingdom, Italy, South Korea, Spain, Canada, and more. What kind of a loss is acceptable to these companies? Jajah officials say they can make up all the losses in premium services such as scheduled conference calling, or other such services. Like Jajah, Jason Droege, chief executive of SIPphone believes that there are many other ways to make money off usage here - pay-per-call ads, premium services, calling to non-covered countries, virtual numbers. (080/2006) Forrás: 10

11 ") Zöld wi-fi Napenergiával működő vezeték nélküli, olcsó hálózattal kívánja ellátni a fejlődő országokat egy non-profit szervezet. A technikai megoldás egyszerű: az elemről működő routereket napelem táplálja..a prototipusnál tart a kezdeményezés, és több szervezet kifejezte érdeklődését. Az ötlet azt a jelenséget használja ki, hogy a fejlődő országokban szinte mindig süt a nap. Az információs társadalom non-profit elvű terjedésének lehetünk tanúi, ha elterjed az ötlet. Bruce Baikie and Marc Pomerleau are putting an earth-friendly spin on wireless networks. Their nonprofit organization, Green Wi-Fi, is trying to bring Internet access to schools in developing countries via cheap, solar-powered Wi-Fi networks. The newly formed venture came out of a wish to which many parents can relate: showing their kids there's more to life than the daily grind of corporate politics. "When you have children, you start really thinking about what you want to tell them that you do with your life," Pomerleau said. The technical concept behind the Green Wi-Fi network is fairly simple. Each node in the network consists of a battery-powered router and a solar panel to charge the battery. The nodes are mounted on rooftops, and the network's Wi-Fi signals are transferred over a grid using a wireless network standard known as b/g. The first seed money has arrived, enough to produce and test prototype nodes. It came from the One Laptop Per Child initiative (OLPC). OLPC showed immediate interest in the Wi-Fi initiative, Pomerleau said. The two men decided that Wi-Fi technology would make the most sense, since it is standardized, relatively inexpensive and simple to deploy. The trick to operating a Wi-Fi system in many developing countries is to find a consistent source of electrical power. But while billions of people don't have reliable electricity, most of the developing world doesn't lack sunlight. (081/2006) Forrás:html "( PIN-kód helyett biometrikus azonosítás Az ujjlenyomat-olvasók és írisz-szkennerek viszonylag huzamosabb ideje ismertek, a mobil eszközök világában viszont csak az utóbbi időben kezdtek el foglalkozni biometrikus megoldásokkal. Jelen fejlesztés nemcsak az elveszett/ellopott készülékekkel való visszaélések ellen tűnik hatékonynak, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználó digitális aláírásával audió-, szöveg- és képfájlokat hitelesítsen, bizonyítva eredetiségüket. A jelenlegi kommunikációs infrastruktúra hiába biztonságos, a felhasználók azonosítását végző módszerek nem elég hatékonyak. Az európai uniós SecurePhone platform teljes mértékben szoftveralapú (könnyen implementálható, külön hardvert nem igénylő) biometrikus hitelesítő-rendszere sokkal megbízhatóbbnak tűnik, mint az eddig jól bevált PIN-kód. A rendszer három, egymással kombinált azonosító-módszert használ. Az egyik digitális kamerával és arcfelismerő szoftverrel, a másik a szájmozgás és a beszéd "rendellenességeit" is kimutató, mindenféle manipulációt ellehetetlenítő hangfelismerő programmal, míg a harmadik az érintőképernyőn látható aláírást ellenőrizve hitelesít. Két főelemből tevődik össze: a felhasználó személyazonosságát hitelesítő modulból, mely hozzáférést biztosít a második, az adatokat digitálisan szignáló modulnak. Újdonsága, hogy a biometrikus-alapú digitálisaláírás-alkalmazásnak köszönhetően garantálja az érzékeny adatok teljesen biztonságos tárolását és feldolgozását az adott készülék SIM kártyáján. (082/2006) Forrás: 11

12 $ Működő 3D-s televízió A televíziózás történetében a színes képernyők megjelenése óta a 3D számít a legfontosabb újdonságnak. Az eddigi projektekkel összehasonlítva, a - magyar Holografika céggel is partneri viszonyban lévő - Philips WOWwx technológiája speciális segédeszközök (szemüveg, stb.) nélkül is valóban majdnem tökéletes 3D élményt nyújt. Komoly probléma egyelőre az otthoni felhasználók számára alkalmas 3D-s tartalom hiánya. Legfőbb forrásnak a videójátékok tűnnek, de várható, hogy a stúdiók előbb-utóbb egy-egy film 3D-s változatát is elkészítik. A woman on the TV tossed a handful of rose petals out of the screen, where they floated in the air before the eyes. The image resided on a perfectly flat, 42-inch LCD screen. But the 3-D illusion was fully believable, and the spectators didn't have to wear dorky sets of polarizing glasses. A new line of 3-D televisions by Philips uses the familiar trick of sending slightly different images to the left and right eyes -- mimicking our stereoscopic view of the real world. But where old-fashioned 3-D movies rely on the special glasses to block images meant for the other eye, Philips' WOWvx technology places tiny lenses over each of the millions of red, green and blue sub pixels that make up an LCD or plasma screen. The lenses cause each sub pixel to project light at one of nine angles fanning out in front of the display. A processor in the TV generates nine slightly different views corresponding to the different angles. From almost any location, a viewer catches a different image in each eye. Providing so many views is key to the dramatic results. Sharp Electronics makes an LCD display that projects just two views, requiring an audience to sit perfectly still in front of the screen. With the Philips technology, viewers can move around without losing much of the effect -- one set of left/right views slips into another, with just a slight double-vision effect in the transitions. The TV can also display standard two-dimensional images, close to HD quality. (083/2006) Forrás: #") Mobil telefonok versenytársa lehet a Wi-Fi kommunikátor A Sony új, Mylo ("my life online") névre keresztelt, telefon méretű, személyi kommunikátora a közösségi és otthoni Wi-Fi hálózatok által biztosított internet kapcsolatokat használja. A mylo-hoz hasonló eszközök megjelenése - a Wi-Fi hálózatok terjedési ütemétől függően - komoly kihívást jelenthetnek a mobil beszéd és adatátviteli szolgáltatások számára. Hoping to tap into the growth of wireless networks across college campuses, other public spaces and within homes, Sony announced a new pocket-sized gadget for instant messaging and other Internet-based communications. The Sony mylo, slated for availability in September at a retail price of about $350, is a first-of-its-kind product that uses Wi-Fi networks, analysts say. It is not a cellular phone and thus doesn't carry monthly service fees. And though it could handle Web-based services, it doesn't support corporate programs. Instead, the slim, oblong-shaped gizmo that has a 2.4-inch display and slides open to expose a thumb keyboard is specifically geared toward young, mainstream consumers for messaging and Internet-based calls, commonly known as VoIP (Voice over Internet Protocol) calls. As long as a Wi-Fi network is accessible, a mylo user could chat away or browse the Web. The mylo - which stands for "my life online," - will be marketed toward 18- to 24-year-olds, the multitasking generation that relies heavily on instant messaging and is already viewing as passe, Sony said. The consumer electronics giant has partnered with Yahoo Inc. and Google Inc. to integrate their instant-messaging services, and is looking to expand mylo's support to other services as well, most notably the leading messaging provider, Time Warner Inc.'s America Online. (084/2006) Forrás: 12

13 #&+ Telepatikus képességek tesztelése A virtuálisvalóság-technológiák terjednek a pszichológiai kutatásokban is. Jelen kísérlet vezetői a telepátiáról kívánnak minél objektívebb képet alkotni. A tudományos kritériumoknak maximálisan megfelelő módszerük a jelenség létezését sem bizonyítani, sem cáfolni nem akarja, viszont lehetőséget nyújt annak hiteles vizsgálatára. A kísérlet legfőbb újdonsága a VR e szakterületen történő alkalmazása. A Manchester Egyetem tudósai telepatikus képességek tesztelését célzó virtuális számítógépes világot terveztek. A rendszer nagyjából ugyanolyan alámerülést (immersion) biztosít, mint egy életszerű computeres játék. A kísérletben körülbelül százan vesznek részt. A kutatók arra igyekeznek választ találni, hogy a felhasználók között létezik-e telepatikus kapcsolat, és ez a kapcsolat miként hat vissza, mennyire változtatja meg telepatikus képességeiket, milyen eltéréseket generál. A tesztet először két önkéntessel végzik, akik lehetnek barátok, munkatársak vagy akár családtagok. Ugyanazon épület különböző emeleteinek egymástól jól elkülönített szobáiban helyezik el őket, gondosan ügyelve, hogy semmiféle kommunikáció ne alakulhasson ki közöttük. A számítógép generálta világban történő navigációhoz szükséges fejre húzható 3D-s sisakféle és egy elektronikus kesztyű segítségével lépnek be a virtuális környezetbe. Mihelyst "ott" vannak, véletlenszerű válogatást pillantanak meg computeres módszerekkel létrehozott tárgyakból: telefont, focilabdát, esernyőt Az első szobában lévő személy egyszerre csak egy tárgyat lát. Felkérik, hogy koncentráljon rá, próbáljon interakciót folytatni vele. Szimultán, a másik résztvevőnek is megmutatják ugyanazt a tárgyat, valamint - csalétekként, félrevezetésként - másik hármat is, majd ki kell választania közülük azt, amelyikről feltételezi, hogy társa el akarja küldeni neki. Az eredményeket elején teszik közzé. (085/2006) Forrás: $%* Életeket menthet a valósidejű döntéstámogató rendszer Valós idejú döntéstámogató rendszert hoznak létre kritikus helyzetek kezelésére. Tűzeseteknél és egyéb katasztrófa elhárításnál életeket menthet, ha megfelelő döntések születnek. Például vegyianyag raktáraknál vagy egyéb nehéz helyzetekben szükség lehet arra a háttér tudásra, amit az AMIRA rendszer több helyről össze tud állítani. A tudás-összesítés kritikus helyzetekben csak két másodpercet vesz igénybe. Az informatika betör a kritikus biztonsági alkalmazásokba is. Jó döntést hozni nyomás alatt, a sikert és a hibát illetően különböző eredményt hozhat a kritikus biztonsági alkalmazásokban. Például, ha nagyobb tűzvésszel kell szembenézni, a jóó döntés életeket menthet, ahogyan a legutóbbi példák is mutatják. Ez a háttere az AMIRA IST projektnek.a résztvevők az AMIRA -ban egy döntéstámogató rendszert kívánnak kiépíteni, amely elég gyors és rugalmas ahhoz, hogy valós idejű válaszokat adjon, amikor kritikus döntéseket kell hozni életveszély esetén vagy egyéb kritikus szituációiban. A rendszer hangkapcsolatot nyújt a felhasználóval, vezeték nélküli hálózaton egy lap-top támogató szöveges információt nyújt, és még flash grafika is megjelenik.. A felhasználó információs igényét egy kihelyezett csomóponti szerver átja el, amely IP protokollon kapcsolódik elosztott tudásbázisokhoz, amelyek bárhol lehetnek a világon. A tudásbázis maga egy többrétegű szoftver rendszer ami gyors keresővel rendelkezik és eset-alapú indoklásokkal a megoldás megtalálásához. AMIRA 2006 júniusában lett kész, élő demonstrációval mutatták be az Egyesült Királyság Tűzoltó Akadémiáján. " Mi ezer plasztik kenyeret helyeztünk el, hogy szimuláljunk egy tüzet egy pékségben" mindta Eric Auriol projekt vezető, a párizsi Kaidara Software munkatársa. " A tűzoltók a tüzet vízzel kezdték oltani, pedig tudták, hogy az nem jó megoldás a plasztik tüzekhez. Amikor a tűz tovaterjedt, az AMIRA rendszerből megkapták a korrekt választ. A rendszer a témát eljuttatta egy Párizsban és egy Norvégiában levő tudásbázishoz. A válasz egy vagy két másodperc alatt érkezett meg, a tűzoltók a fűlhallgatójukon keresztül kapták meg a hangos választ, használva a szöveg-hang átalakító egységet is. (086/2006) Forrás: 13

14 % Láb és kerék helyett labdán jár a robot Elképzelhető, hogy paradigmaváltás megy végbe a mobil robotikában: mivel a jelenlegi, lábakon és kerekeken mozgó gépek komplexitásuk miatt nehézkesek (és túl költségesek), a mozgékonyabb, például egyetlen labdán egyensúlyozók könnyebben alkalmazkodnak a(z emberi) környezethez, és (többek között az idősápolásban kamatoztatandó) hatékonyabb, tartalmasabb ember-gép interakcióra képesek. A pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem kutatói új típusú, lábak és kerekek helyett labdán egyensúlyozó mobil robotot fejlesztenek. A viszonylag önálló Ballbot elemmel működtetett, többirányú mozgásra képes, uretánborítású fémgömbön egyensúlyozó gép. Körülbelül negyvenhárom kiló, s mivel magas, vékony és szűk terekben is képes manőverezni, a mostani robotoknál valószínűleg jobban fog működni emberi környezetben. A projektet vezető, az ötvenes évek óta robotikával foglalkozó Ralph Hollis jelenleg azon dolgozik, hogy bebizonyítsa: a Ballbot-féle, dinamikai szempontból stabil robotok képesek felülmúlni statikusabb hasonmásaikat. A hagyományos, a talajjal stabil "végtagokkal" érintkező mobil gépek általában három-négy kerékkel rendelkeznek, és ezért túl szélesek ahhoz, hogy hatékonyan mozogjanak emberek és bútorok között. Például gyakran buknak orra, ha túl gyorsak. "Olyan robotot akartunk, amely könnyen manőverez, és elég magas ahhoz, hogy a szemünkbe nézhessen" - jelentette ki Hollis. "Ballbot elég nagyra nőtt, elég sovány, a kerekes robotokénál magasabban van a gravitációs központja." A fémlabdát mozgásba lendítő görgőket aktiváló beépített számítógépét egyensúlyérzékelők látják el információval. (087/2006) Forrás: %' Új típusú szövegbányászat Ez az új technika ismét egy lépéssel közelebb visz a jelentésalapú (szemantikai) keresés még sok meglepetést tartogató világához. Segítségével már nemcsak konkrét szavak (karaktersorozatok) alapján lehet szövegekhez (pl. hírek) hozzáférni, hanem az egyes szavakat magába foglaló magasabb szintű fogalmak szerint is - anélkül, hogy az adott fogalom ténylegesen meg lenne nevezve a szövegben. Google-ni vagy nem google-ni? Ez már nem igazán kérdés többé. Természetesen mindenki használja a Google-t, aki egyáltalán használja az internetet. A legnépszerűbb internetes keresőmotorok segítenek megtalálni bármire is "vadászunk": Birkenstock Arizona márkájú szandálokra, a "Talladega Nights " előadásainak időpontjára, vagy arra, hogyan működik a hulladékfeldolgozás. De mi történik, ha nem tudjuk pontosan, hogy mit is keresünk? Ez esetben fordulhatunk David Newman számítástudóshoz és kollégáihoz a Kaliforniai Egyetemen Irvine-ban, aki egy olyan szoftver készítéséhez járult hozzá, amely hatalmas mennyiségű szöveget képes átvizsgálni anélkül, hogy megmondtuk volna, pontosan mit keressen. A "szövegbányászat"-nak ez a módja a statisztikus topikmodellezés technikáját használja, amelynek valószínűleg lesznek következményei az internet-keresésen túl is. Használhatják piackutatók, akik kulturális tendenciákat akarnak tanulmányozni; történészek, akik a modern társadalom gyökereit kutatják; orvosok, akik orvosi kutatások "hegyei"-vel találják magukat szemben; vagy hírszerzők, akik esetleges terroristák közötti -forgalom hatalmas tömegét elemzik. A topikmodellezés az adatokat kategóriákba szervezi a gyakran együtt előforduló szavak követésével és táblázatba foglalásával. A számítógéphasználó számára e kategorizált eredmények azt jelentik, mintha valakinek egy könyvesboltban kellene böngészni ahelyett, hogy on-line megrendelne egy adott könyvet. Egyszerűen fogalmazva: a szövegbányászatban evolúciós ugrás történt - mondja Newman, - Néhány éven belül mindenki számára hasznos eszközzé válhat az orvosoktól a hírdetőkig, a kiadóktól a politikusokig. (088/2006) Forrás: 14

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elő

Részletesebben

Közműszerű IT-szolgáltatás Krauth Péter

Közműszerű IT-szolgáltatás Krauth Péter Közműszerű IT-szolgáltatás Krauth Péter Az IT-szolgáltató szervezetek üzleti, illetve közfeladataik megoldásánál az ügyfeleik által egyre fokozottabban elvárt garantált szolgáltatásminőség érdekében, de

Részletesebben

A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc

A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a web már, mint teljes működési környezet (platform)

Részletesebben

Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2

Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2 Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban

Részletesebben

a 2008 évben készült Körkép számok

a 2008 évben készült Körkép számok Jelen kötet az NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projektjének keretében a évben készült Körkép számok tartalmának gyűjteménye, amelynek kiadására a Nemzeti Hírközlési és Informatikai

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Informatikai stratégia Magyarországon

Köztestületi Stratégiai Programok. Informatikai stratégia Magyarországon Köztestületi Stratégiai Programok Informatikai stratégia Magyarországon Köztestületi Stratégiai Programok Informatikai stratégia Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012 Szerkesztette:

Részletesebben

A tanulmányt készítették: Dömölki Bálint Kósa Zsuzsanna Kömlődi Ferenc Rátai Balázs

A tanulmányt készítették: Dömölki Bálint Kósa Zsuzsanna Kömlődi Ferenc Rátai Balázs Első Kötet Bevezetés A tanulmányt készítették: Dömölki Bálint Kósa Zsuzsanna Kömlődi Ferenc Rátai Balázs A tanulmány kidolgozását segítő szakértői panel tagjai: Bartolits István Krauth Péter Mojzes Imre

Részletesebben

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Szani Ferenc Merkovity Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Bevezetés Ahogyan az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) egyre szélesebb körben hódítják meg a társadalmakat,

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 3 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 3 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

INTRANET INTERNET A SZERVEZETEN BELÜL. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék

INTRANET INTERNET A SZERVEZETEN BELÜL. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék INTRANET INTERNET A SZERVEZETEN BELÜL Készítette: Fojt Béla V. évf. Gazdálkodási Szak Vezetés-Szervezés Szakirány 1996. Szakszemináriumvezető:

Részletesebben

Green computing, azaz zöld IT

Green computing, azaz zöld IT IT3 Green computing, azaz zöld IT KRAUTH FERENC krauth.peter@kfki.com Kulcsszavak: zöld IT, energiafelhasználás, energiatakarékosság, újrafelhasználás A fenntartható gazdaság és társadalom elméletéhez

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK FORDÍTÁS ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL NYELVPÁROKBAN GAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI TÉMÁBAN

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány AZ INTERNET JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KERESKEDELEMBEN Készítette:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet, mint az információs társadalom alapvető infrastruktúrája, az elkövetkező években még meghatározóbb szerepet játszik: a beszéd, a

Részletesebben

MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS. Az informatikai felhők gazdaságtana üzleti modellek versenye az informatikában

MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS. Az informatikai felhők gazdaságtana üzleti modellek versenye az informatikában MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. július augusztus (673 688. o.) BŐGEL GYÖRGY Az informatikai felhők gazdaságtana üzleti modellek versenye az informatikában A gazdasági válság

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

Valóban csúcsszínvonal. Kimagasló képességű adatközpontok, hálózatok és biztonsági megoldások számára. Virtuális világok. A mágikus szó: SIEM

Valóban csúcsszínvonal. Kimagasló képességű adatközpontok, hálózatok és biztonsági megoldások számára. Virtuális világok. A mágikus szó: SIEM 2008. évi 2. szám Az S&T Csoport nemzetközi ügyfélmagazinja Virtuális világok A mágikus szó: SIEM Valóban csúcsszínvonal Kimagasló képességű adatközpontok, hálózatok és biztonsági megoldások számára Make

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ AZ ÜZLETI FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: NAGY GABRIELLA BUDAPEST, 2012. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló 1999. NYÁR. Foto: Markovics

MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló 1999. NYÁR. Foto: Markovics MAGASYN 1999. NYÁR Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral Foto: Markovics Például a tõzsdén Fókuszban a vásárló 3 (meg) J egyzés Tartalom: Felülnézet 5 Visszhang 6 Fókuszban a vásárló 7 Programajánló

Részletesebben

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás

Részletesebben