Időtartam augusztus augusztus 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Időtartam 1982. augusztus 15. - 1999. augusztus 14."

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) MÁV telep A/1. H-5741 Kétegyháza Magyarország Telefonszám(ok) Mobil Fax(ok) (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum augusztus 12. Neme Nő Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Oldal 1 / 8 - önéletrajza augusztus 15. pályaválasztási tanácsadó, pedagógiai előadó Kiadványszerkesztő : intézményi periodikák és más ajánló kiadványok szerkesztése (Hírvivő, Óvodai Hírlevél, Diákhírvivő, továbbképzésről szóló kiadványok, szakmai szolgáltatásik ajánlása stb.); egyéb könyvek, tanulmánykötetek szerkesztése (összesen 22 kiadvány) Pályaválasztási tanácsadó : pályaválasztási tanácsadás koordinálása megyei szinten tagozatvezetőként (foglalkozás-egészségügyi szakorvos, gyógypedagógus, pszichológus, tanácsadó); megyei pályaválasztási tájékoztató megjelenésének gondozása (adatok összegyűjtése, szerkesztés, terjesztés); pályaválasztási tanácsadás végzése heti 14 órában, pályaválasztási szülői értekezletek, osztályfönőki órák tartása; tanári továbbképzések szervezése a pályaválasztás területén, továbbképzések tartása osztályfőnökök számára, az intézmény képviselete megyei, országos projektekben, konferenciákon pályaválasztás területén Pedagógiai előadó : szaktanácsadók munkájának koordinálása (magyar nyelv és irodalom- általános és középiskola, romológia, szlovák nyelv, testnevelés); továbbképzések szervezése, foglalkozások levezetése, előadások tartása tantestületeknek, szakmai munkacsoportok számára, bemutató foglalkozások, órák vezetése; különböző megyei mérésekben részfeladatok ellátása (mérőlapok kidolgozása-anyanyelv, szövegértés, mérőbiztosi feladatok ellátása, adatelemzés; tanulmányi versenyek szervezése, zsűrizés; pályázatok írása, gondozása, konferenciák szervezése Óraadóként magyar nyelv és irodalom tanítása között a Madách Utcai Általános Iskolában, majd között a Petőfi Utcai Általános Iskolában A munkáltató neve és címe Névváltoztatás után Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Összevonás miatt Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Névváltoztatás miatt Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ Békés Megyei Pedagógia Intézet Kiss Ernő utca 3. sz., 5600 Békéscsaba Tevékenység típusa, ágazat Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyéb szolgáltatás Időtartam augusztus augusztus 14. általános iskolai tanár tanító : 3., 2. majd 4. osztály osztálytanító, iskolaotthonos osztály tanítója tanár: magyar nyelv és irodalom, történelem, orosz nyelv osztályfőnök:

2 A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat iskolai könyvtáros: 2 évig megbízással és alkalmanként (helyettesítés) Szakmai tevékenységek: NYIK-program felső tagozaton történő bevezetése, tanítása 4. osztálytól kezdve 8. osztályig (bemutató órák, megyei továbbképzések keretén belül előadások tartása, országos továbbképzéseken való részvétel); évfolyamos egységes (komprehenzív) iskola fejlesztése az iskolában dr. Lóránd Ferenc vezetésével, évenkénti intenzív továbbképzések a komprehenzivitás elméletéről, működési feltételeiről, gyakorlatáról, az értéklési módszerekről, tantárgyi programok kidolgozása (szövegértés-szövegalkotás); általános iskolai magyar nyelv és irodalom tantárgy megyei szaktanácsadója a Békés Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére; Békés Megyei Művelődési Központ Kézműves Szakiskolájában közismereti tárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem) tanítása, osztályfőnöki feladatok ellátása osztályban; Szaktanácsadó Békés Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére magyar nyelv és irodalom tantárgy gondozója: tanulmányi versenyek, szakmai napok, továbbképzések szervezése, részvétel a "Genius Loci" önkéntes tanári csoport munkájában, mely célul tűzte ki a hon- és népismeret tanításának beépítését a magyar nyelv és irodalom tantárgyba (vezetője dr. Forgács Anna FPI vezető szaktanácsadó) Padrah Lajos majd névváltoztatás után Madách Utcai Általános Iskola Madách utca 2. sz., 5600 Békéscsaba Egyéb Szolgáltatás Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam szeptember augusztus 14. Tanulmányok feldolgozó könyvtáros a könyvek megrendelése, nyilvántartásba vétele, katalogizálásra való előkészítése, Békés megyei repetórium készítése Békés Megyei Szakszervezetek Központi Könyvtára Tanácsköztársaság útja 24. sz., 5600 Békéscsaba Egyéb Szolgáltatás Időtartam szeptember 15. Végzettség / képesítés Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, bölcsész Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Cím(ek) Magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, bevezetés a nyelvtudományba, leíró magyar nyelvtan, pragmatika, szemantika, stilisztika, nyelvtörténet, nyelvjárástan, nyelvtan és irodalom módszertan Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (egyetem) Szeged Egyetem utca 2. sz. Időtartam február július 3. Végzettség / képesítés Pályaorientációs szakirányú szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Cím(ek) Pályaorientáció elmélete és gyakorlata, pályapedagógia, pályaismeret, személyiségértékelés, csoportos orientáció, munkaerő-piaci ismeretek, számítógéppel támogatott orientáció, közigazgatási és vezetési ismeretek, munkajog, nevelési és oktatási intézmények mint szervezet, - hatékonysága, pályaorientáció a pedagógiai programban, speciális nevelési ismeretek Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (főiskola) Gödöllő Páter Károly utca 1. sz. Időtartam Végzettség / képesítés Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (főiskola) Oldal 2 / 8 - önéletrajza

3 Időtartam Végzettség / képesítés Orosz szakos speciálkollégium (4-6. osztály tanítása) Tanítóképző Főiskola Debrecen Posztgraduális képzés Időtartam Végzettség / képesítés Okleveles könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár Egyéni készségek és kompetenciák Szombathelyi Tanárképző Főiskola (főiskola) Anyanyelv Magyar Egyéb nyelv(ek) Orosz Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés nyelvhasználó A2 Olvasás nyelvhasználó A2 Társalgás nyelvhasználó A2 Folyamatos beszéd nyelvhasználó A2 nyelvhasználó A1 Társas készségek és kompetenciák JÓ CSAPATSZELLEM A Békés Megyei Munkaügyi Központ által vezetett két program munkájában vettem részt évben. Az egyik egy Leonardo da Vinci mobilitási program volt, melynek címe: "Munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő pályaorientációs pályaválasztási rendszer modelljének kialakítása" (HU/02/EX/415). Ennek során a megyéből felkért 18 pályaorientáció területén érdekelt szakember egy év alatt az ír tapasztalatokat alapul véve kidolgozott egy modellt, melyet nemcsak elképzeltünk, hanem meg is valósítunk. Az ekkor kialakított együttműködés tovább folytatódik más területeken is. A másik egy PHARE projekt volt, melynek címe: Dél-alföldi regionális pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat létrehozása (HU ). Ennek keretében részt vettem a koncepció kidolgozásában, egy németországi tanulmányúton, az internetes honlap szakmai véleményezésében, kipróbálásában, a Pályaív című periodika struktúrájának kialakításában, cikkeket írtam a lap számára, dr. Zakar Andrással (SZTE) egy 120 órás pedagógus-továbbképzési program és annak tananyagának kidolgozását végeztük el, munkaügyi központban dolgozó munkatársak számára továbbképzést tartottam, magam is részt vettem a 40 órás pedagógustovábbképzési programon. A projekt értékelésénél is képviseltem az intézményemet. Az NSZI megkeresésére a szakiskolai fejlesztési program pályaorientációs tanártovábbképzésében vettem részt mint csoportvezető 2004 tavaszán. Ennek során mintegy 70 iskola képviselője ismerkedhetett meg 3 nap alatt egy új tankönyvvel, a strukturált csoportfoglalkozás gyakorlatával. ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉG MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETEKBEN Szülő- és lakóhelyem román nemzetiségi település nagyszámú roma lakossággal, munkahelyem szlovák nyelvet is tanító iskola volt, rokoni és baráti kapcsolatok alakultak ki az elmúlt évek során mind családomban, mind a környezetemben. Az együttélést és együttműködést, a toleranciát, az elfogadást, egymás megismerését gyermekkorom óta gyakorlom, s pedagógusként ezt próbálom átadni. Ennek szellemében irányítottam a nemzetiségi szaktanácsadók munkáját is. Szervezési készségek és kompetenciák Oldal 3 / 8 - önéletrajza SZERVEZÉSI KÉSZSÉG Az általam elkészített és sikeres pályázatok végrehajtása és elszámolása is a feladatom közé tartozik. Így szerveztem már több tanulmánykötet megjelenését (Pedagógiai innovációk Békés megyében BMHUFIK, Szűrésen alapuló, adaptációs és fejlesztő program a szakiskolások tanulási kudarcának és sikertelenségének megelőzésére /programkézikönyv és konferencia/ - Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola), ahol több szerző munkáját is koordináltam. A Magyartanárok Egyesületének módszertani továbbképző nyári táborában 12 alkalommal, mint a szervezésért felelős választmányi tag vettem részt (tárgyi feltételek megteremtése, adminisztráció, pénzügyek intézése).

4 Regionális és megyei rendezvényeket szerveztem több területen is (tantárgyi továbbképzések; holokauszttal kapcsolatos pályázatok, megemlékezések). A szervezés mellett az irányításba is beletanultam, mert a feladok megoldása ezen képességemet is fejlesztette, mindig egy kisebb csoportot kellett vezetnem, tulajdonképpen egy-egy projektet végrehajtanom. Műszaki készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Jó kézügyesség, szerszámok használatában gyakorlat, eszközök összeszerelése, IKT eszközök gyakorlott használata (laptop+projektor) A Microsoft Word, Excel, PowerPoint, az Internet és különböző levelező programok területén felhasználói ismeretek, digitális fényképezőgép szakszerű felhasználása, projektor kezelése Békés Megyei Pedagógiai Intézet 27-5 / óra Alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam Ismeretek, technikai készségek és képességek továbbfejlesztése érdeklődés és szükség miatt szabadidőben Jogosítvány B kategória FEJLESZTŐ MUNKA sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest Kompetencia alapú programcsomagok kidolgozása Szövegértés-szövegalkotás A évfolyam programfejlesztő, szakmai vezető Korányi Margit HEFOP projekt keretében évfolyam és 4. évfolyam MENTORI MUNKA Educatio Kht. felkérésére vezetőmentori feladatok ellátása a szövegértés-szövegalkotás A 5-8. évfolyam kompetencia területen 1 évig HEFOP K mentorprojekt keretében koordinátor: Dr. Farkasné Juhász Krisztina A mentori munkával kapcsolatos műhelyfoglalkozások tartása három alkalommal az azonos kompetenciaterületen dolgozó mentorok számára a sulinova Kht. irányításával Folyamatos egyéni konzultáció biztosítása (telefonos és on-line kapcsolattartás) a hozzá tartozó terület mentorainak. Együttműködés a többi vezetőmentorral, valamint az NFT Koordinációs Központ koordinátorával, akinek operatív irányítása alatt végzi feladatát. Információszerzés, szakmai segítségkérés a Programfejlesztési Központ szakmai vezetőitől. SZAKTANÁCSADÓI MUNKA A HEFOP 2.1. B A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben projekt Új módszerek kidolgozása az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére című alprojektben szaktanácsadói munka végzése Békés megye két középfokú iskolájában (részvétel az előzetes képzésen, a szaktanácsadói munka, közös megbeszélések, a program zárása). TRÉNERI GYAKORLAT Magyartanárok Egyesülete óra csoportvezető Hogyan kezdjünk hozzá? nyári továbbképző tábor Székesfehérvár Magyartanárok Egyesülete óra csoportvezető Hogyan kezdjünk hozzá? nyári továbbképző tábor Debrecen Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ óra Pályaválasztási és pályaorientációs pedagógus továbbképzés 24 óra tréner Phare programok keretében szervezett továbbképzések A projektmódszer 24 óra tréner Mezőhegyes A projektmódszer 24 óra tréner Gyula BMHUFIK szervezésében tobábbképzésen csoportfoglalkozás tartása Differenciálás tanítási órákon 15 óra Nagymágócs tantestületi továbbképzés 3 óra Csorvás tantestületi továbbképzés 1 óra Tanulás tanítása továbbképzés 12 óra Tempus Közalapítvány: Mentorok a hátrányos helyzetű gyermekekért (elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítés a mentori tevékenységre) mentorok képzése 3 alkalommal ( ) 30 óra összesen 90 óra Oldal 4 / 8 - önéletrajza

5 Békés Megyei Önkormányzat: Kézen fogva a munka világában Munkavállalói készségek, álláskeresési technikák óra Ec-Pec Alapítvány: Oktatással a társadalmi igazságosságért A befogadó társadalomiskolai erősítése projekt keretében előítélet kezelő tréning pedagógusoknak 80 óra: óra Cered Általános Iskola, 30 óra Gyomaendrőd Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola. Átmenet képzés 5-6. osztályban tanító pedagógusoknak, Békéscsaba csoport 120 óra Átmenet képzés 5-6. osztályban tanító pedagógusoknak, Ormosbánya csoport 120 óra Átmenet képzés 5-6. osztályban tanító pedagógusoknak, Agárd csoport 60 óra Átmenet képzés 5-6. osztályban tanító pedagógusoknak, Békéscsaba csoport 120 óra HEFOP projekt keretében kompetencia alapú programcsomagok vezetésével kapcsolatos tréningek vezetése: Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 5-8. osztály 4 csoport 4x30 óra; Életpálya-építés kompetenciaterület 1-6. osztály 3 csoport 3x30 óra. Tanulói differenciálás heterogén csoportban 2 csoport 2x30 óra HEFOP projekt keretében két területen csoportok vezetése: Tanulói differenciálás heterogén csoportban 2 csoport 3x30 óra A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése 1 csoport 30 óra sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. majd Educatio Kht. megbízásából tréning tartása a következő területen: Továbbképzés az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számára módszertan az átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak Kecskemét óra, Békéscsaba óra, Kecskemét óra, Békéscsaba 2008/ csoport 240 óra Békés Megyei Tudásház és Könyvtár megbízásából végzett tréneri munka: Tanulói differenciálás heterogén csoportban csoport 2x30 óra Tanulói differenciálás heterogén csoportban csoport 30 óra Qualy-Co Pedagógiai Szakmai Szolgáltató megbízásából végzett tréneri munka: Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 5-8. osztály 1 csoport 30 óra Pomáz Qualitás Kft. megbízásából végzett tréneri munka: Életpálya-építés kompetenciaterület osztály 1 csoport 30 óra Békéscsaba TOVÁBBKÉPZÉSEK NYIK-program tanítására felkészítő tanfolyamok osztály; osztály; osztály; osztály ELTE BTK Pedagógus Továbbképző MR / óra - Előadások a nyelvtudomány műhelyéből Békés Megyei Pedagógiai Intézet / óra - Hogyan készítsek szakszerűen tantárgyi mérőlapot? Magyartanárok Egyesülete 12 / óra - Hogyan kezdjünk hozzá? nyári továbbképző edag Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola - Tanítjuk a tanítványt tanulni? 4 / óra - Nem vagyok én pszichológus 17 / óra Külügyminisztérium DHV Magyarország Kft. Szervezésében - Európai Uniós ismeretek oktatása a középiskolában I március - Európai Uniós ismeretek oktatása a középiskolában II január CED Rotterdam MPI Magyarország Projekt 10 / BGR-M óra - Belső gondozás rendszere (BGR edag) - Konzulensi tréning: BGR-modell kiépítése I-II. Modul Oktatási Minisztérium, Magyarország, Yad Vashem Intézet, Izrael óra - Továbbképzés a holokauszt tanításáról Hannah Arendt Egyesület és a Goethe-Institut Inter Nationes közös Nemzetközi Oktatási Fóruma - Engedelmesség és ellenállás: alternatívák a nemzetiszocialista diktatúra idején Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 30 óra - A holokauszt téma feldolgozásának elmélete és gyakorlata Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 02718/ óra - Pályaválasztási és pályaorientációs pedagógus továbbképzés Oktatási Minisztérium, Magyarország, Yad Vashem Intézet, Izrael óra - Továbbképzés a holokauszt tanításáról sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Pilisborosjenő óra Oldal 5 / 8 - önéletrajza

6 - Továbbképzés az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számára módszertan az átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak képzők képzése sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest óra - Csapatépítés próbatréning HEFOP keretében - A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6. évfolyamon. Képzők képzése. - A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában - A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az évfolyamon. Képzők képzése. Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest óra - Pályázatírás és projektmenedzsment - Tanulói differenciálás heterogén csoportban. Képzők képzése. - A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése. Képzők képzése. Hannah Arendt Egyesület, Budapest Németországi tanulmányút Oktatási Minisztérium, Magyarország, Yad Vashem Intézet, Izrael Továbbképzés a holokauszt tanításáról sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest óra A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák fejlesztése az 1-6. évfolyamon. Képzők képzése. PUBLIKÁCIÓK EGYÉNI ALKOTÁS: Viharsarok. Modulfüzet a magyar irodalom tanításához. 5. osztály. Békés megye. Comenius Kiadó, Pécs, 1997 ALKOTÓ-, SZERZŐTÁRSKÉNT: A világ és én. II. Szövegértés szövegalkotás éveseknek. Olvasókönyv és szöveggyűjtemény. Calibra Kiadó, Budapest, 1995 A világ és én. III. Szövegértés szövegalkotás éveseknek. Olvasókönyv és szöveggyűjtemény. Calibra Kiadó, Budapest, 1995 Magyar nyelv I. Calibra Kiadó, Budapest 1996 Magyar nyelv II. Calibra Kiadó, Budapest 1996 Magyar nyelv III. Calibra Kiadó, Budapest 1996 Kommunikáció. Feladatgyűjtemény 9-12 éveseknek. Calibra Kiadó, Budapest, 1996 Útmutató a kommunikációs feladatgyűjtemény tanításához. Calibra Kiadó, Budapest, 1996 Tanári kézikönyv A világ és én című, a szövegértést és szövegalkotást tanító olvasókönyvekhez. Calibra Kiadó, Budapest, 1997 Magyar nyelv és irodalom 10. osztály Szakiskolai tankönyv. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002 Irodalmi szöveggyűjtemény 10. osztály Szakiskolai tankönyv. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002 Pályaválasztás és pályaorientáció. Tankönyv. Szerkesztette Zakar András. Békés Megyei Munkaügyi Központ, Szeged, 2003 Pályaválasztás és pályaorientáció. Tanári kézikönyv. Szerkesztette Zakar András. Békés Megyei Munkaügyi Központ, Szeged, 2003 Pályaválasztás és pályaorientáció. Előolvasmány. Szerkesztette Zakar András. Szeged, 2003 CIKKEK: Egy tankönyv Szarvasról. Dr. Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998 = Szarvas és Vidéke, 1998 M.E.: Arcélek. Vendég. = Fogalmazástanítás I. évf. 4. sz FELELŐS BEOSZTÁS SZAKMAI SZERVEZETBEN MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE 1996 óta egyesületi tag, 1999 óta a választmány tagja A KÖRÖS VIDÉK DRÁMAPEDAGÓGIÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY tagja, az alapítvány egyik titkára A KÖRÖS IRODALMI TÁRSASÁG tagja Oldal 6 / 8 - önéletrajza

7 SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG Közoktatási szakértő sorszám: Szakterület(ek): szakrendszerű oktatás, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai fejlesztő szakértő Szakirány(ok): alapfokú nevelés-oktatás szakrendszerben magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret; nem szakrendszerű oktatás; kompetenciafejlesztés Érvényes: június június 1. Kétegyháza, november 21. Oldal 7 / 8 - önéletrajza

8

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc Önéletrajz Név: Márta Születési hely: Budapest Születési idő: 1972. május 24. Tanulmányok: 1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus (Oklevél száma: 516./1997.) EÖTVÖS LORÁND

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázat a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázó: okl. növénytermesztői szakmérnök tanár szakvizsgázó pedagógus, közoktatási vezető

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1976. 08.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A "KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ" 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A.

PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A "KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ" 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt... Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben