Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2014/2015. tanévre A nevelőtestület a augusztus 29-én megtartott értekezleten elfogadta. Kazincbarcika, augusztus 29. Pál-Kutas Dénesné igazgató 0

2 Tartalom I. A legfontosabb célkitűzések a ös tanévre... 3 II. A ös tanév legfontosabb adatai... 7 III. Oktatás A tanterv A tanórai munka A tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az érettségire való felkészülés Szakmai mérések, ellenőrzések Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása Tanórán kívüli munka Közéleti tevékenység Diákmozgalom Kultúra, szabadidő Környezeti- és egészségnevelés Könyvtár Sportmunka Beiskolázás, továbbtanulás Kapcsolatok A szülői munkaközösségek működése Külső kapcsolatok Ifjúságvédelem Továbbképzések Tankönyv Diákotthon A 2014/2015. tanév rendje Eseménynaptár Ellenőrzési terv az iskolavezetés számára IV. Mellékletek sz. melléklet Tanulmányi versenyek sz. melléklet Diákotthoni munkaterv sz. melléklet A könyvtár munkaterve a 2014/2015-ös tanévre sz. melléklet A gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve ( tanév) sz. melléklet IDÖK (Irinyi Diákönkormányzat) munkaterve sz. melléklet Tantárgyfelosztás tanév sz. melléklet Órarend tanév sz. melléklet Munkaközösségek munkatervei tanév

3 A munkaterv a következő dokumentumok alapján készült: Nobiscum Deus! A hatályos jogszabályok és törvények; évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a évi II. és a évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben; Etikai kódex - A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára - Országos Református Tanáregyesület (ORTE), 1998; évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről; évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg); évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg); évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről; Az intézmény Pedagógiai Programja; Az intézmény SZMSZ-e; Az intézmény munkaközösségeinek munkatervei; Az intézmény Házirendje. 2

4 Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain. (Zsolt 90:16) I. A legfontosabb célkitűzések a ös tanévre Tárgyi feltételek: 3 Legfontosabb feladatunk az intézmény épületének állagán való javítás, felújításának előkészítése; a hiányzó kerítés megépíttetése; Pályázati lehetőségek keresése, előkészítés; Energetikai pályázatban való részvétel előkészítése; Az iskola szakmai eszközparkjának fejlesztése ütemezés szerint. Személyi feltételek A megerősített a személyi állománnyal a minőségi oktatás felmutatása; A személyi állomány aktivizálása az elvégzendő feladatok számbavételére; Az elkötelezettség kiterjesztése (hivatás, ref. egyház). Oktató-nevelő munka: Elsődleges a tanuló! A ránk bízott ifjúság nevelő-oktató munkája a tanulóink támogató tanítását jelenti. Empátiával és toleranciával végzett nevelő-oktató munkát. A kötelező tanóra 24, s a további tanulókkal töltött 32-ig. Az otthoni felkészülés ideje 8 óra. Minden gyermeket abban kell fejleszteni, amiben tehetséges (Csányi Alapítvány). A magas bukási százalék csökkentése érdekében a tanulás tanítása, felzárkóztatók biztosítása tanulóinknak.

5 A hiányzások okának lehetőség szerinti feltárása, a késések és igazolatlan mulasztás csökkentése érdekében tett lépések következetes betartása. A kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése minden órán; az intézkedési terv mellékletének további fejlesztése, a tanmenetbe való beépítése. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítása, előkészítők szervezése általános iskoláskorúaknak is. Az idegen nyelvi oktatás életszerűbb lehetőségeinek gyakorlati megvalósítása; ennek érdekében külföldi kapcsolatok élénkítése. A természettudományos tantárgyak előtérbe helyezése - Ökoiskola cím elérésére törekszünk versenyek, programok által népszerűsíteni ezt a területet. Folyamatosan felkészülni a minősítő eljárásra. Az intézmény arculatának alakítása. Szabadidős tevékenység, diákmozgalom: Az iskolai diákmozgalom hatékony és új alapokon való (egyházi ifjúsági programok) szervezése, működtetése környező világunk értékeinek felfedezése, óvása; Kapcsolatépítés: református diákönkormányzatok képviselőivel; Az iskola szabadidős programjának, a nevelésnek szorosabbra fűzése; a tanulók családjaival való kapcsolatok programokon való realizálása; Kollégák részvétele elvárt a diák- és szabadidős programokon, valamint a családiházzal való kapcsolatépítésben; Az iskolai közösség által szervezett lelki alkalmak népszerűsítése. Kapcsolatok: A szülői házzal; A szülői munkaközösséggel; Református pedagógiai intézettel, - iskolákkal, - pedagógus szervezetekkel; Külső partnerekkel: pl. BC Rt.; ÉRV; Príma Kft., Ambrózia étterem; mellékelt lista. Újabb információáramlási csatornák kialakítása: helyi média, facebook, kommunikáció, a város oktatási egységei; A beiskolázás hatékonyságának növelése (általános iskolák, OKJ-s szakok, levelező képzés, felnőtt oktatás); Belső kapcsolatok mélyítése, az esetleges kommunikációs problémák feltárása, kezelése. Tanügyigazgatás: Egy éves tapasztalatok tükrében javítottuk az intézmény alapdokumentumait, amelyekkel ezt a tanévet kezdhetjük (A szükséges változtatásokat keresztül vittük, s a megújított program hatékonyságát tanév végén értékeljük.). Pontos adminisztrációra törekszünk a nyilvántartások minden területén!!! 4

6 Pedagógiai, szakmai ellenőrzések 1. Pedagógusra vonatkozóan: az életpályamodell elvárásainak megfelelően szervezni munkánkat a portfólió előkészítése, a minősítés és tanfelügyelet érdekében tematikus tervek és egyéb tervek készítése, szakmai- és belső továbbképzések szervezése. 2. Felkészülés az intézményi önértékelésre (a várhatóan 2014 decemberében megjelenő útmutató alapján). Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területei 1. Pedagógus ellenőrzése Általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése. Módszere: o foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, o pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, o interjú felvétele. Megbeszélést követően értékelőlap készítése. 2. Intézményvezető ellenőrzése Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. Módszere: o dokumentumok vizsgálata, o interjú a vezetői program megvalósulásáról, o kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése. Megbeszélést követően értékelőlap készítése 3. Intézményellenőrzés Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, amennyiben o az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, o az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik. Módszere: o nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri kérdőíves felmérés, o intézményvezető által elkészített intézményi önértékelés, o fenntartói értékelés, o interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával, o legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése. Az intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A református hitelvek megjelenése a mindennapi munkában 5

7 1. A dolgozók ebben a református iskolában - a keresztyén értékrendet elfogadó, ( ) emberek legyenek. Integrálódjanak a református gyülekezetekbe, illetve alakítsuk meg az intézményünk gyülekezetét., amelyben lelki fejlődésünk hivatásunkat erősíti. 2. osztálydíszítés, amelyben megjelenik a református egyházi jelleg 3. Tanulóinkkal szolgáljunk a gyülekezeteikben. 4. Segítjük a reánk bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését; Istenhez hűséges, egyházával, hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását osztályés közösségi programjainkkal. 5. Megjelenésünkkel, nyilatkozatainkkal, valamint életvitelünkkel segítjük az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. (48..) 6. Vezessük rá tanulóinkat a keresztyén életszemlélet kialakítására, kortársaik és a felnőttek tiszteletére, szeretetére (programjainkban tükröződjön). 6

8 II. A ös tanév legfontosabb adatai 1. Létszámadatok ös tanévre nappali tagozatra beiratkozott: 9. évfolyam 148 fő levelező tagozatra 14 fő OKJ (13.) 86 fő Összesen: 248 fő A nappali tagozatosok megoszlása évfolyamra 582 fő Szakképző évfolyamra 143 fő Nappali tagozaton összesen: 735 fő Levelező tagozatra 14 fő Összesen: 739 fő Diákotthonunk lakói Fiúk 17 fő Lányok 12 fő összesen: 29 fő 2. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység tanév lelki szakmai egyéb összesen Engedélyezett létszám: Betöltve: jén jén A teljes munkaidő bizonyos %-ban megbízással: 2 fő (Nyesőné Anga Judit, Boros Géza,) Óraadói megbízási szerződéssel: 4 fő (Ivády Emil Miklós, Szabó-Salagvárdi Anita, Harasztosi Viola, Hegedűs Mária) Helyettesítő dolgozók létszáma: 0 fő Oktatást segítők 1 fő iskolatitkár 3 fő ügyviteli dolgozó 1 fő oktatástechnikus 5 fő portaszolgálatos 7

9 7 fő takarító ös tanévben 1 fő konyhalány-takarító; 1 fő adminisztrátor 2 fő karbantartó Az intézményünk nyitó állományi létszáma: A teljes munkaidő bizonyos %-ában alkalmazott: Óraadói tevékenységet megbízási szerződéssel: Oktatást segítők: Munkajogi nyitó létszám: Szakmai álláshely változás 64 fő 2 fő 4 fő 21 fő 91 fő Tanévben határozatlan idejű szerződés keretében 0 fő új munkavállaló Tanévben határozott idejű szerződés keretében 16 fő új munkavállaló 1.Berzeviczy Beáta, 2.Farkas Imréné, 3.Hilóczkiné Ülveczki Anikó 4.Lukács Balázs 5.Lukán Béla (Bencsik Ferenc helyére) 6.Molnár Gábor (Dr. Szabó Katalin helyére) 7.Mucsicska Judit 8.Palcsó László 9.Szűcsné Pál-Kutas Orsolya vegyész, kémia vegyész, kémia vegyész, kémia elektrotechnika informatika elektrotechnika informatika közgazdaságtan közgazdaságtan ügyvitel 10.Nyesőné Anga Judit angol nyelv szakos (%) 11.Szabó-Salagvárdi Anita 12.Tóth Máté történelem (óa) testnevelés 13.Boros Géza vallástanár (%) 14. Hegedűs Mária ügyvitel (óa) 15. Harasztosi Viola gépírás (óa) 16. Ivády Emil Miklós fizikai kémia (óa) Szakember ellátottság: Az intézmény pedagógus állományú munkavállalói közül mindenki rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. A törvénynek való megfelelés miatt 5 főnek szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó). Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a 8

10 hiányzó végzettség megszerzésére. 1 (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Horváth Tibor) Gyakornokként végezheti feladatát: Mucsicska Judit, Szűcsné Pál-Kutas Orsolya Mentori feladatokat lát el: Hocza Zsuzsanna, Gérus Andrea főiskolai hallgatók esetében: Bokorné Ádám Eszter és Répási László Osztályfőnökök, szaktanárok, munkaközösség vezetők osztály osztályfőnök 9.NY Takács Györgyné 9.A Kerekes Anita 9.B Tóthné Poczok Julianna 9.C Molnár Gábor 9.D Krappai Barbara 9.EV Tóth Máté 10.B Gaszperné Kondás Judit 10.C Csontos Dénes 10.D Bozsóné Kolosai Éva 10.EV Demeterné Mérai Mária 11.A Bokorné Ádám Eszter 11.B Lovas Tünde 11.C Darai Imre 11.D Hilovszky Eszter 12.A Molnár Csabáné 12.B Holopcevné Hocza Zsuzsanna 12.C Kalocsai Éva 12.D Borsodi Csaba 12.E Pócsi Lajos 13.A Molnár Beáta 13.J Máténé Tóth Edit I/13.P Palcsó László I/13.E Horváth Tibor I/13.VZ Berzeviczy Beáta I/13.D Budai György II/14.EP Bábás Gabriella II/14.V Farkas Imréné II/14.D Jabelkó Gabriella 13.LV Bakai Szilárd 14.LV Kasza Géza (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 9

11 Munkaközösségek A tanév során az alábbi munkaközösségek kezdik el működésüket. ssz. a munkaközösség megnevezése a munkaközösség vezetője 1. Humán1 Szabó László 2. Humán2 Forgonyné Viszlai Margit 3. Idegen nyelvi Kerekes Anita 4. Matematika - közgazdasági Hocza Zsuzsanna 5. Fizika elektronika Kiss László 6. Természettudományi Kasza Géza 7. Informatika Molnár Gábor megjegyzés 8. Osztályfőnöki1 Hilovszky Eszter évf. 9. Osztályfőnöki2 Borsodi Csaba évf. 10. kollégiumi még nem alakult meg, csoportként működik 3. Beiskolázás A 9. évfolyamon 5 osztály 148 fő tanulóval kezdi el a munkát. Az OKJ-s évfolyamokra 86 fő iratkozott be. Pénzügyi-számviteli ügyintéző: Elektronikai technikus: Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: vízügyi technikus 26 fő 16 fő 15 fő 15 fő 14 fő 10 Vegyipari technikus: levelező tagozat: 14 fő A vegyipari technikus levelező képzés beiskolázása továbbra is a BorsodChem Zrt. és a környező vegyipari cégek szakképzetlen munkavállalói körében történik. Az újonnan induló vízügyi képzést az ÉRV Zrt támogatásával indítjuk. Szükséges erősíteni és még kiegyensúlyozottabbá tenni a beiskolázást, s ezért valamennyiünknek tennie kell. Hosszú távon kell gondolkodnunk, s eszerint valamennyi szak megtartása szükséges, sőt újabbak indítása válik szükségessé, a mindenkori helyi környezetünk és a társadalmi elvárást figyelembe véve. Meg kell szerettetnünk a szakmát a évfolyamon, hogy itt maradjanak tanulóink az érettségi utáni szakképzésen is. Ez a feladat főként a szakmai tantárgyakat tanító tanárokra hárul, ugyanakkor a közismereti tantárgyakat oktató kollégák felelőssége abban áll, ki tudják-e alakítani a diákokban az iskolához való kötődést, megfelelő motivációval. 4. Továbbképzés: ig tartó 5 éves továbbképzési időszakra elkészítettük tervezetünket. A továbbtanulást, továbbképzést sajnos csak saját költségvetésből lehet finanszírozni, éppen ezért szükséges körültekintően megválasztani a továbbképzés területét.

12 - Elsődlegesen támogatott a végzettségi szintet az intézményi elvárás miatt teljesítők (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Pócsi Lajos) tovább tanulása, valamint Harsányiné Kovács Marianna közoktatási vezető szakvizsgára felkészítő továbbképzése. - Lehetőség szerint (a költségvetés terhelhetősége) támogatjuk a további, az intézmény szakmai munkáját emelő képzést. - Szakértői felkészítésben vett részt a nyár folyamán: Gérus Béla igh., és Forgonyné Viszlai Margit mkv. Várhatóan 2015 januárjától számítanak munkájukra, s változik besorolásuk 18 órára szeptember - októberétől további kollégák vesznek részt szaktanácsadói, szakértői felkészítésben, így 1 év mulva már az ő foglalkoztatásuk miatt is lesznek létszámbeli változások. (Bokorné Ádám Eszter, Kiss László, Lukácsné Járdánházi Emese, Máténé Tóth Edit) Továbbképzés iránya szerinti lehetőségek: - végzettségi szintet emelő képzés - szakirányú szakvizsga - a beiskolázásnak megfelelő hiányszakok - fejlesztő pedagógus 5. A nem pedagógus állomány tevékenysége. Engedélyezett létszámkeret: a tanárok létszámának 30 %-a, jelenleg 21 fő Betöltve Üres állás: 21 fő 0 fő Az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosításokkal, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra, illetve a munkaügyi központ jóvoltából pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, így nyerünk néhány munkaerőt. Jelenleg +3 fő, de reménység szerint a karbantartók is kapnak segítséget. Tevékenységenkénti megoszlás: Ügyviteli dolgozók: Igazgatói titkárság: Gazdasági dolgozó Gondnok Karbantartó Portás A épület Iskolatitkár: Portás kollégium épülete Takarító Oktatástechnikus konyhalány-takarító Takarítónői munkakörben dolgozó munkavállalók (6800m2 területet gondoznak) látják el a hivatalsegédi feladatokat is. 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 2 fő 3 fő 7 fő 1 fő 1 fő 11

13 6. Felújítás, karbantartás 12 - A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben adottak. A munka jobbítása érdekében, közérzetünk javításáért, s a hygiene biztosítására a nyár folyamán végzett karbantartási, javítási, felújítási munkáink: - Az iskola és a diákotthon alagsorának lomtalanítása, takarítása - Irattári anyagok átpakolása a diákotthon alagsorába - Diákotthonban az összes (aula kivételével) WC festése (glettelés, csiszolás) - zuhanyozók mennyezetének festése, meszelés -. I. emeleti fiú WC-ben mennyezet gipszkartonozása bontás helyén (beázás miatt) - I. em. diák fiú mosdóban csempe hiánypótlás, leszakadt mosdó felszerelése es tanterem beázás miatti festés javítás - K 2 ajtó előtt vakolatjavítás - Az intézmény székeinek átnézése, javítása - Iskolában 101, 103-as tanterem teljes festése festés előtti javítás, csiszolás, - olajláb készítés os terem részleges PVC csere as tanteremben a szakadt PVC javítása, pótlása (padlócsatorna fedlap hegesztés, kiegyenlítés) terem PVC ragasztás - II. emeleti dühöngő és folyosó falának javítása, olajláb festése os tanterem PVC csere es terembe polcok vágása, szegése, felrakása (új fekvő számítógépeknek) - Titkárságra polcok vágása, szerelése, az irodában bútorok cseréje - Tornaterem vakolás, glettelés, oljaláb festés - Tornaterem parketta szegőléc javítás - Székek szétszedése, összerakása (kárpitozás előtt és után), összes tanulói szék átnézése javítása: szegecselés, csavarozás Bontott anyagok válogatása, raktározása (WC, mosdó, csap) - Tantermek költöztetése 3 - Fémipari műhely költöztetése - Garázs takarítása - Udvari munkák folyamatos végzése - Eszközök beszerzésével biztosítjuk az előttünk álló tanév normalizált, kulturált kezdését (fizika-elektronika munkaközösség eszközei; gyakorlati műhely anyagszükséglete; zárcserék tantermeken, tanári mosdóknál, kistanácskozó esetében;. Nagy javítás, felújítás történt A főépület vizesblokkjai esetében. Kialakításra kerültek a tanulói mosdók mellett a tanárik is (ffi és női), Megújult az I. előadó (Lini Terem), Kialakítottuk a tanárok számára a kistanácskozóban az étkezés bonyolításához szükséges helyet, A könyvtár tároló helyiségének átalakítását, korszerűbbé tételét végeztük el a földszinti könyvtároló bővítésével.

14 Folyamatban van a pedagógia szakosok számára a gyakorlati hely kialakítása (2. emeleti helyiségek felújításával) III. Oktatás A tanterv A 2013/14-es tanévben az elmúlt tanévben aktualizált kerettanterv, illetve ennek megfelelően a helyi tanterv szerint oktatunk. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, ahol is a 9. évf. már az új, a 10. évfolyamon az elmúlt évben történt módosítás, míg a évfolyamok a régi helyi tanterv alapján oktatunk. Az elmúlt tanévben indított nyelvi előkészítő évfolyam közgazdasági osztályként folytatja tanulmányait. Fokozottan figyelni kell a törvényi előírások betartására, teljesítésére. (A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését:) A szakképző évfolyamon OKJ-s képzés folyik. Minden szakon az új OKJ-nak megfelelően folyik majd a képzés. A képzés szerkezetét a gyakorlat irányába erősítették. Az elmélet aránya általában 60%, a gyakorlaté pedig 40%. Kivétel az elektronikai technikus ahol 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A nyáron zajlott az első belső nyári összefüggő gyakorlat, amely ha kissé döcögősen indult is, végül jól sikerült és eredményes volt. Intézményi akkreditáció mid=674 A változásokat és lehetőségeketfigyelembe vevő akkreditáció kellene intézményünkbe, hiszen 2012-ben az intézményi akkreditáció lejárt, sajnos aug. 31-ig már nem volt lehetséges a megújítása, s az elmúlt tanévben megakadt a pályázati lehetőség. Talán még érdemes várni rá A tanórai munka Az augusztus végi javító- és osztályozó vizsgák eredményessége után tanulóink elkezdhetik az új tanév kihívásainak való megfelelést, a mindennapos, következetes tanulást. Törekednünk kell, hogy az iskola átlageredménye megelégedésünkre alakuljon, s a fejlesztő órák eredményeként minél kevesebb legyen a bukás. Az oktatásban végbemenő folyamatok kedveznek a lemaradó tanulók felzárkóztatásának. Az ilyen célra felhasználható órakeretet nagyon körültekintően kell beosztani csoportbontásra, tehetséggondozásra, emelt szintű előkészítőre, korrepetálásra, szakkörre. A tananyag mennyisége nem változott, amit a tanulókkal az eredményes érettségi érdekében el kell sajátíttatni, s emiatt a motiválás szerepe eldőleges. 13

15 Viszont szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a kompetenciák fejlesztése a cél, valamint az elégséges szint 25%-nál kezdődik. Szerencsére többen vannak a szorgalmas, kitartó gyerekeink, amit ismét bizonyíthatnak kitűnő tanulmányi- és országos versenyeredményeikkel is. A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében Kooperatív technikákkal munkáltatunk (páros munkák, projektek) egyre inkább. Differenciálással törekszünk a képességfejlesztésre, s a tanulók képességeinek figyemmel kísérésére, segítésére. Törekszünk a szóbeli számonkérés hangsúlyosabbá tételére, s a jegyek, osztályzatok következetes biztosítására. Törekszünk változatos módszerekkel motiválni tanulóinkat, elismerve ennek hatékonyságát a tanulási folyamatban. A házi feladatok mennyiségére és minőségére fokozottan figyelünk. A tanulók írásbeli munkája esetében fokozottan elvárjuk tanulóinktól az igényes, szép munkát. Jobban megismertetjük a szülőkkel a MozaNapló előnyeit, s általa a szülők interneten való értesítésének alkalmazását segítjük. Bevezetjük a kompetencia alapú oktatást, minden tantárgy esetében erre törekszünk. A tanórai munka tervezése: Az oktató-nevelő munka hatékonyságát nagyban befolyásolja a tervszerűség. Ezért célszerű, ha a pedagógusok (formai megkötés nélkül) munkaközösségen belüli munkamegosztásban tananyag beosztást készítenek. A tananyag beosztást a munkaközösségi munkatervek szerint a munkaközösség vezetőknek, majd az iskolavezetésnek kell bemutatni. A tananyag beosztást megtekintik az igazgatóhelyettesnek, vagy/és az igazgató. A tananyag beosztást követően folyamatosan készített tematikus terv, óravázlat, csoport profil készül. Az igényes munka már része lehet a portfóliónak. Csoportbontás: Határidő: szeptember 20. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettesek Az idegen nyelv és az informatika csoportbontás mellett a 9. évfolyamon a matematika tantárgyat is csoportbontásban oktatjuk ismét, biztosítva tanítványainknak ez által az azonos szintről való indulás lehetőségét. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az évfolyamon tanuló diákok arányát, tudásszintjét. Szintfelmérés alapján sávos nyelvoktatást szervezünk. A csoportok kialakításának határideje: szeptember első hete Felelősök: a szaktanárok, munkaközösség vezetők 14

16 A vegyészet kiemelt szerepe Továbbra is szem előtt tartjuk, s mindent megteszünk a szak népszerűsítéséért, s a tanulók előzetes felkészítéséért. (találkozók, szakkörök, versenyek) Határidő: Felelős: folyamatos Gérus Béla igh., természettudományi mk.v. Az informatika kiemelt szerepe: Az informatika oktatása során segítenünk kell tanulóinkat, hogy 12. évfolyam végén ECDLvizsgát tehessenek. Ehhez biztosítjuk a számítógépek használatát, és a kellő időtartamú gyakorlatot. Az ECDL vizsgalehetőségekről a tanulókat és a szülőket is rendszeresen tájékoztatjuk. Határidő: Felelős: folyamatos Gérus Béla igh., informatika mk.v. Valamennyi informatika osztályban a legfrissebb szoftverekkel készítjük fel tanulóinkat az érettségi vizsgára. Korszerűbb programot alkalmazunk a megújult sz.gépek lehetőségét kihasználva. Az átállást következetesen ellenőrizzük. Határidő: Felelős: azonnal Gérus Béla igh., informatika mk.v. A pedagógiai és családsegítő munkatárs szakterület kiemelt szerepe: Az új-régi szakként induló szakmacsoport népszerűsítése, a beiskolázás sikerességének előkészítése. Határidő: Felelős: október első hete Gérus Béla igh., Humán2 mk.v. Szemléltetés a tanórán: A tankönyvek egyre színesebbek, alkalmazkodnak a kompetenciaalapú oktatáshoz. Közismereti tárgyak esetén sem nehézkesek már a számítógépes órák, hiszen az aktív táblák lehetőséget biztosítanak a legkorszerűbb módszerek alkalmazására. Továbbra is célszerű a házi feladatoknál kihasználni, hogy egyre több tanulónak van otthon számítógépe. A tantermekben elhelyezett interaktív táblákat használjuk, s ez által szaktantermi osztályok kialakítása kezdődött el. A naplóban továbbra is jelezni kell zöld színnel az eszköz használatát (IKT). A szertárak eszközeinek felülvizsgálata esedékes a tanév során, s az elhasználódott eszközök cseréjének tervezése szükségszerű. A közgazdasági képzéshez nagy segítséget nyújt a taniroda, ami az elméleti képzéshez kapcsolódva a gyakorlati képzést szolgálja életszerűen. A természettudományos és egyéb szaktantermek kialakítására törekszünk, hogy ez által is színesebbé váljon a tanóra, és jobban motiváljon a tanár. Ezt segíti majd a szakmai hét, ahol az egyes szakok a látogatók számára teszik ismertté napi tevékenységüket. 15

17 Határidő: Felelős: október 2. hete Gérus Béla igh., valamennyi pedagógus Anyanyelvi és érzelmi nevelés: Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, arra kell törekednünk, hogy minél több pozitív érzelmi hatás érje a tanulókat. Az irodalomórák és a tanórán kívüli rendezvények különösen fontosak, de minden órán meg kell találnunk a lehetőséget a család, az emberi kapcsolatok árnyaltságának érzékeltetésére. Az irodalmi művek segítségével kiemelhetjük ezek fontosságát, árnyaltságát. A beszédkészség és kultúra fejlesztése is fontos. Figyelmet kell fordítanunk a tanulók szókincsének bővítésére, jellemének alakítására. Az anyanyelvi nevelésen kívül fontos a szakmai nyelv elsajátítása, melyben a szakmai tantárgyakat tanító tanárok lehetnek a tanulók segítségére. A hagyományos helyi, megyei és országos versenyekbe is bekapcsolódunk (pl. Nemzeti forradalmi szavalóverseny, Tompa-, Tollas-szavalóverseny, helyesírási versenyek stb.). Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi pedagógus, humán1 munkaközösség v. A követelményszint egységessé és világossá tétele: A kollégák munkaközösségen belül megvitatják az adott tantárgyra vonatkozó követelményeket (mikor, milyen dolgozatok íratására kerül sor, az egyes osztályzatok milyen súllyal szerepelnek a félévi illetve év végi osztályzat kialakításakor). Természetesen ezt ismertetni kell a tanulókkal, és a szülőkkel. Célszerű leíratni a füzetbe és aláíratni a szülőkkel is. Illetve az osztályfőnökök szánjanak rá időt a szülői értekezleten. Ajánlott a munkaközösség által meghatározott időpontban egységes felmérő dolgozatokat íratni és az eredményeket elemezni, a megelőző dolgozatok eredményével összevetni. Minden pedagógus legalább 1 csoportra és a legalább 2 órában tanított szaktantárgyára kidolgozza a külső ellenőrzés alapját képező dokumentumokat. A követelmények egyeztetésének határideje: augusztus 31. Az ellenőrzés folyamatos. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők, iskolavezetés. Fokozatos követelményszint emelés a 9. évfolyamon: A hiányzásokat csökkentésére törekvés szerint az előre bejelentett dolgozatokról (csak arról az óráról vagy napról) hiányzók a következő órán írnak, esetleg nehezebb anyagból felelnek. Az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent a kilencedik és 10. évfolyamosok számára, talán a jelenleg itt maradt tanulókkal már érdemi munkát tudunk végezni. A diagnosztikai felmérők megíratása a tanév kezdetén meghatározza a tanuló fejlesztésének pedagógiai hátterét. 16 Határidő: szeptember 20. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők

18 A tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az intézmény ellenőrzési rendszerének egyik alappillére a tanulók tanulmányi munkájának rendszeres értékelése. Minden pedagógusnak törekednie kell a tanulók és a szülők folyamatosan értesítésére: tanulmányi előmenetel, eredmények és hiányosságok tekintetében. Ehhez arra van szükség, hogy az osztályzatok időben megszülessenek és bekerüljenek a MozaNaplóba. Az osztályfőnökök ellenőrizzék a jegyek számát és hiányuk esetén jelezzék a szaktanárnak, eredménytelenség esetén a Vezetőség felé. Az iskolavezetés is rendszeresen ellenőrzi a MozaNaplót. Továbbra is jegyzőkönyv és elmarasztalás készül a hiányosságokról. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok Az ellenőrzésért felelősek: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Ellenőrzési határidő: kéthavonta, a követő hónap első hetében A tanulók munkájának és tudásának ellenőrzésénél és értékelésénél törekedni kell a változatos módszerek alkalmazására. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok Szükség van a diákotthoni nevelőkkel való fokozott kapcsolattartásra, a diákotthoni tanulók eredményeinek és esetleges hiányzásainak jelzésére. Lehetőség szerint szervezzük meg a diákotthonban lakó tanítványaink szaktárgyi segítését. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok, osztályfőnökök, diákotthoni nevelők A késések és hiányzások csökkentésével növelhető az oktatás hatékonysága! Az érettségire való felkészülés A 10. évfolyamosok: A pedagógiai programban meghatározásra kerültek, hogy mely tantárgyakból vállalja az iskola az emelt szintű érettségire való felkészítést. A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnökök tájékoztatják a tudnivalókról. A jelentkezéseket írásban szülői aláírással kell leadni az osztályfőnököknek a megadott határidőig (május 20.). Határidő: a törvényi előírás szerint Felelős: Harsányiné Kovács Marianna igh. A évfolyamosok: Az érettségire való felkészítés történik igény és lehetőség szerint, akár emelt szintű foglalkozások keretében. 17

19 18

20 Megváltozik az érettségi A szokásos érettségi után évekig a legnépszerűbb vizsgatípus volt az előrehozott érettségi, amelyre 2014-től kevesebb tantárgyból és szigorúbb feltételekkel lehet jelentkezni. A május júniusi vizsgaidőszakban ezentúl csak informatikából, élő idegen nyelvekből és latinból lehet előrehozott érettségit tenni. Ezentúl az október novemberi érettségi időszakban már csak szintemelő vizsgára mehetnek azok, akik még nem fejezték be a középiskolát. 19

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül NEVELÉSI PROGRAM Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Egységes hatások elve Az intézmény személyi- és tárgyi feltételeivel egységes nevelési rendszert

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MISKOLC 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Igazgatói előszó... 4 1.2. Az iskola adatai... 5 1.3. Az iskola arculata, sajátosságai... 5 2. AZ ISKOLA

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben