Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2014/2015. tanévre A nevelőtestület a augusztus 29-én megtartott értekezleten elfogadta. Kazincbarcika, augusztus 29. Pál-Kutas Dénesné igazgató 0

2 Tartalom I. A legfontosabb célkitűzések a ös tanévre... 3 II. A ös tanév legfontosabb adatai... 7 III. Oktatás A tanterv A tanórai munka A tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az érettségire való felkészülés Szakmai mérések, ellenőrzések Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása Tanórán kívüli munka Közéleti tevékenység Diákmozgalom Kultúra, szabadidő Környezeti- és egészségnevelés Könyvtár Sportmunka Beiskolázás, továbbtanulás Kapcsolatok A szülői munkaközösségek működése Külső kapcsolatok Ifjúságvédelem Továbbképzések Tankönyv Diákotthon A 2014/2015. tanév rendje Eseménynaptár Ellenőrzési terv az iskolavezetés számára IV. Mellékletek sz. melléklet Tanulmányi versenyek sz. melléklet Diákotthoni munkaterv sz. melléklet A könyvtár munkaterve a 2014/2015-ös tanévre sz. melléklet A gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve ( tanév) sz. melléklet IDÖK (Irinyi Diákönkormányzat) munkaterve sz. melléklet Tantárgyfelosztás tanév sz. melléklet Órarend tanév sz. melléklet Munkaközösségek munkatervei tanév

3 A munkaterv a következő dokumentumok alapján készült: Nobiscum Deus! A hatályos jogszabályok és törvények; évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a évi II. és a évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben; Etikai kódex - A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára - Országos Református Tanáregyesület (ORTE), 1998; évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről; évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg); évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg); évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről; Az intézmény Pedagógiai Programja; Az intézmény SZMSZ-e; Az intézmény munkaközösségeinek munkatervei; Az intézmény Házirendje. 2

4 Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain. (Zsolt 90:16) I. A legfontosabb célkitűzések a ös tanévre Tárgyi feltételek: 3 Legfontosabb feladatunk az intézmény épületének állagán való javítás, felújításának előkészítése; a hiányzó kerítés megépíttetése; Pályázati lehetőségek keresése, előkészítés; Energetikai pályázatban való részvétel előkészítése; Az iskola szakmai eszközparkjának fejlesztése ütemezés szerint. Személyi feltételek A megerősített a személyi állománnyal a minőségi oktatás felmutatása; A személyi állomány aktivizálása az elvégzendő feladatok számbavételére; Az elkötelezettség kiterjesztése (hivatás, ref. egyház). Oktató-nevelő munka: Elsődleges a tanuló! A ránk bízott ifjúság nevelő-oktató munkája a tanulóink támogató tanítását jelenti. Empátiával és toleranciával végzett nevelő-oktató munkát. A kötelező tanóra 24, s a további tanulókkal töltött 32-ig. Az otthoni felkészülés ideje 8 óra. Minden gyermeket abban kell fejleszteni, amiben tehetséges (Csányi Alapítvány). A magas bukási százalék csökkentése érdekében a tanulás tanítása, felzárkóztatók biztosítása tanulóinknak.

5 A hiányzások okának lehetőség szerinti feltárása, a késések és igazolatlan mulasztás csökkentése érdekében tett lépések következetes betartása. A kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése minden órán; az intézkedési terv mellékletének további fejlesztése, a tanmenetbe való beépítése. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítása, előkészítők szervezése általános iskoláskorúaknak is. Az idegen nyelvi oktatás életszerűbb lehetőségeinek gyakorlati megvalósítása; ennek érdekében külföldi kapcsolatok élénkítése. A természettudományos tantárgyak előtérbe helyezése - Ökoiskola cím elérésére törekszünk versenyek, programok által népszerűsíteni ezt a területet. Folyamatosan felkészülni a minősítő eljárásra. Az intézmény arculatának alakítása. Szabadidős tevékenység, diákmozgalom: Az iskolai diákmozgalom hatékony és új alapokon való (egyházi ifjúsági programok) szervezése, működtetése környező világunk értékeinek felfedezése, óvása; Kapcsolatépítés: református diákönkormányzatok képviselőivel; Az iskola szabadidős programjának, a nevelésnek szorosabbra fűzése; a tanulók családjaival való kapcsolatok programokon való realizálása; Kollégák részvétele elvárt a diák- és szabadidős programokon, valamint a családiházzal való kapcsolatépítésben; Az iskolai közösség által szervezett lelki alkalmak népszerűsítése. Kapcsolatok: A szülői házzal; A szülői munkaközösséggel; Református pedagógiai intézettel, - iskolákkal, - pedagógus szervezetekkel; Külső partnerekkel: pl. BC Rt.; ÉRV; Príma Kft., Ambrózia étterem; mellékelt lista. Újabb információáramlási csatornák kialakítása: helyi média, facebook, kommunikáció, a város oktatási egységei; A beiskolázás hatékonyságának növelése (általános iskolák, OKJ-s szakok, levelező képzés, felnőtt oktatás); Belső kapcsolatok mélyítése, az esetleges kommunikációs problémák feltárása, kezelése. Tanügyigazgatás: Egy éves tapasztalatok tükrében javítottuk az intézmény alapdokumentumait, amelyekkel ezt a tanévet kezdhetjük (A szükséges változtatásokat keresztül vittük, s a megújított program hatékonyságát tanév végén értékeljük.). Pontos adminisztrációra törekszünk a nyilvántartások minden területén!!! 4

6 Pedagógiai, szakmai ellenőrzések 1. Pedagógusra vonatkozóan: az életpályamodell elvárásainak megfelelően szervezni munkánkat a portfólió előkészítése, a minősítés és tanfelügyelet érdekében tematikus tervek és egyéb tervek készítése, szakmai- és belső továbbképzések szervezése. 2. Felkészülés az intézményi önértékelésre (a várhatóan 2014 decemberében megjelenő útmutató alapján). Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területei 1. Pedagógus ellenőrzése Általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése. Módszere: o foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, o pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, o interjú felvétele. Megbeszélést követően értékelőlap készítése. 2. Intézményvezető ellenőrzése Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. Módszere: o dokumentumok vizsgálata, o interjú a vezetői program megvalósulásáról, o kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése. Megbeszélést követően értékelőlap készítése 3. Intézményellenőrzés Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, amennyiben o az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, o az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik. Módszere: o nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri kérdőíves felmérés, o intézményvezető által elkészített intézményi önértékelés, o fenntartói értékelés, o interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával, o legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése. Az intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A református hitelvek megjelenése a mindennapi munkában 5

7 1. A dolgozók ebben a református iskolában - a keresztyén értékrendet elfogadó, ( ) emberek legyenek. Integrálódjanak a református gyülekezetekbe, illetve alakítsuk meg az intézményünk gyülekezetét., amelyben lelki fejlődésünk hivatásunkat erősíti. 2. osztálydíszítés, amelyben megjelenik a református egyházi jelleg 3. Tanulóinkkal szolgáljunk a gyülekezeteikben. 4. Segítjük a reánk bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését; Istenhez hűséges, egyházával, hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását osztályés közösségi programjainkkal. 5. Megjelenésünkkel, nyilatkozatainkkal, valamint életvitelünkkel segítjük az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. (48..) 6. Vezessük rá tanulóinkat a keresztyén életszemlélet kialakítására, kortársaik és a felnőttek tiszteletére, szeretetére (programjainkban tükröződjön). 6

8 II. A ös tanév legfontosabb adatai 1. Létszámadatok ös tanévre nappali tagozatra beiratkozott: 9. évfolyam 148 fő levelező tagozatra 14 fő OKJ (13.) 86 fő Összesen: 248 fő A nappali tagozatosok megoszlása évfolyamra 582 fő Szakképző évfolyamra 143 fő Nappali tagozaton összesen: 735 fő Levelező tagozatra 14 fő Összesen: 739 fő Diákotthonunk lakói Fiúk 17 fő Lányok 12 fő összesen: 29 fő 2. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység tanév lelki szakmai egyéb összesen Engedélyezett létszám: Betöltve: jén jén A teljes munkaidő bizonyos %-ban megbízással: 2 fő (Nyesőné Anga Judit, Boros Géza,) Óraadói megbízási szerződéssel: 4 fő (Ivády Emil Miklós, Szabó-Salagvárdi Anita, Harasztosi Viola, Hegedűs Mária) Helyettesítő dolgozók létszáma: 0 fő Oktatást segítők 1 fő iskolatitkár 3 fő ügyviteli dolgozó 1 fő oktatástechnikus 5 fő portaszolgálatos 7

9 7 fő takarító ös tanévben 1 fő konyhalány-takarító; 1 fő adminisztrátor 2 fő karbantartó Az intézményünk nyitó állományi létszáma: A teljes munkaidő bizonyos %-ában alkalmazott: Óraadói tevékenységet megbízási szerződéssel: Oktatást segítők: Munkajogi nyitó létszám: Szakmai álláshely változás 64 fő 2 fő 4 fő 21 fő 91 fő Tanévben határozatlan idejű szerződés keretében 0 fő új munkavállaló Tanévben határozott idejű szerződés keretében 16 fő új munkavállaló 1.Berzeviczy Beáta, 2.Farkas Imréné, 3.Hilóczkiné Ülveczki Anikó 4.Lukács Balázs 5.Lukán Béla (Bencsik Ferenc helyére) 6.Molnár Gábor (Dr. Szabó Katalin helyére) 7.Mucsicska Judit 8.Palcsó László 9.Szűcsné Pál-Kutas Orsolya vegyész, kémia vegyész, kémia vegyész, kémia elektrotechnika informatika elektrotechnika informatika közgazdaságtan közgazdaságtan ügyvitel 10.Nyesőné Anga Judit angol nyelv szakos (%) 11.Szabó-Salagvárdi Anita 12.Tóth Máté történelem (óa) testnevelés 13.Boros Géza vallástanár (%) 14. Hegedűs Mária ügyvitel (óa) 15. Harasztosi Viola gépírás (óa) 16. Ivády Emil Miklós fizikai kémia (óa) Szakember ellátottság: Az intézmény pedagógus állományú munkavállalói közül mindenki rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. A törvénynek való megfelelés miatt 5 főnek szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó). Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a 8

10 hiányzó végzettség megszerzésére. 1 (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Horváth Tibor) Gyakornokként végezheti feladatát: Mucsicska Judit, Szűcsné Pál-Kutas Orsolya Mentori feladatokat lát el: Hocza Zsuzsanna, Gérus Andrea főiskolai hallgatók esetében: Bokorné Ádám Eszter és Répási László Osztályfőnökök, szaktanárok, munkaközösség vezetők osztály osztályfőnök 9.NY Takács Györgyné 9.A Kerekes Anita 9.B Tóthné Poczok Julianna 9.C Molnár Gábor 9.D Krappai Barbara 9.EV Tóth Máté 10.B Gaszperné Kondás Judit 10.C Csontos Dénes 10.D Bozsóné Kolosai Éva 10.EV Demeterné Mérai Mária 11.A Bokorné Ádám Eszter 11.B Lovas Tünde 11.C Darai Imre 11.D Hilovszky Eszter 12.A Molnár Csabáné 12.B Holopcevné Hocza Zsuzsanna 12.C Kalocsai Éva 12.D Borsodi Csaba 12.E Pócsi Lajos 13.A Molnár Beáta 13.J Máténé Tóth Edit I/13.P Palcsó László I/13.E Horváth Tibor I/13.VZ Berzeviczy Beáta I/13.D Budai György II/14.EP Bábás Gabriella II/14.V Farkas Imréné II/14.D Jabelkó Gabriella 13.LV Bakai Szilárd 14.LV Kasza Géza (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 9

11 Munkaközösségek A tanév során az alábbi munkaközösségek kezdik el működésüket. ssz. a munkaközösség megnevezése a munkaközösség vezetője 1. Humán1 Szabó László 2. Humán2 Forgonyné Viszlai Margit 3. Idegen nyelvi Kerekes Anita 4. Matematika - közgazdasági Hocza Zsuzsanna 5. Fizika elektronika Kiss László 6. Természettudományi Kasza Géza 7. Informatika Molnár Gábor megjegyzés 8. Osztályfőnöki1 Hilovszky Eszter évf. 9. Osztályfőnöki2 Borsodi Csaba évf. 10. kollégiumi még nem alakult meg, csoportként működik 3. Beiskolázás A 9. évfolyamon 5 osztály 148 fő tanulóval kezdi el a munkát. Az OKJ-s évfolyamokra 86 fő iratkozott be. Pénzügyi-számviteli ügyintéző: Elektronikai technikus: Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: vízügyi technikus 26 fő 16 fő 15 fő 15 fő 14 fő 10 Vegyipari technikus: levelező tagozat: 14 fő A vegyipari technikus levelező képzés beiskolázása továbbra is a BorsodChem Zrt. és a környező vegyipari cégek szakképzetlen munkavállalói körében történik. Az újonnan induló vízügyi képzést az ÉRV Zrt támogatásával indítjuk. Szükséges erősíteni és még kiegyensúlyozottabbá tenni a beiskolázást, s ezért valamennyiünknek tennie kell. Hosszú távon kell gondolkodnunk, s eszerint valamennyi szak megtartása szükséges, sőt újabbak indítása válik szükségessé, a mindenkori helyi környezetünk és a társadalmi elvárást figyelembe véve. Meg kell szerettetnünk a szakmát a évfolyamon, hogy itt maradjanak tanulóink az érettségi utáni szakképzésen is. Ez a feladat főként a szakmai tantárgyakat tanító tanárokra hárul, ugyanakkor a közismereti tantárgyakat oktató kollégák felelőssége abban áll, ki tudják-e alakítani a diákokban az iskolához való kötődést, megfelelő motivációval. 4. Továbbképzés: ig tartó 5 éves továbbképzési időszakra elkészítettük tervezetünket. A továbbtanulást, továbbképzést sajnos csak saját költségvetésből lehet finanszírozni, éppen ezért szükséges körültekintően megválasztani a továbbképzés területét.

12 - Elsődlegesen támogatott a végzettségi szintet az intézményi elvárás miatt teljesítők (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Pócsi Lajos) tovább tanulása, valamint Harsányiné Kovács Marianna közoktatási vezető szakvizsgára felkészítő továbbképzése. - Lehetőség szerint (a költségvetés terhelhetősége) támogatjuk a további, az intézmény szakmai munkáját emelő képzést. - Szakértői felkészítésben vett részt a nyár folyamán: Gérus Béla igh., és Forgonyné Viszlai Margit mkv. Várhatóan 2015 januárjától számítanak munkájukra, s változik besorolásuk 18 órára szeptember - októberétől további kollégák vesznek részt szaktanácsadói, szakértői felkészítésben, így 1 év mulva már az ő foglalkoztatásuk miatt is lesznek létszámbeli változások. (Bokorné Ádám Eszter, Kiss László, Lukácsné Járdánházi Emese, Máténé Tóth Edit) Továbbképzés iránya szerinti lehetőségek: - végzettségi szintet emelő képzés - szakirányú szakvizsga - a beiskolázásnak megfelelő hiányszakok - fejlesztő pedagógus 5. A nem pedagógus állomány tevékenysége. Engedélyezett létszámkeret: a tanárok létszámának 30 %-a, jelenleg 21 fő Betöltve Üres állás: 21 fő 0 fő Az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosításokkal, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra, illetve a munkaügyi központ jóvoltából pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, így nyerünk néhány munkaerőt. Jelenleg +3 fő, de reménység szerint a karbantartók is kapnak segítséget. Tevékenységenkénti megoszlás: Ügyviteli dolgozók: Igazgatói titkárság: Gazdasági dolgozó Gondnok Karbantartó Portás A épület Iskolatitkár: Portás kollégium épülete Takarító Oktatástechnikus konyhalány-takarító Takarítónői munkakörben dolgozó munkavállalók (6800m2 területet gondoznak) látják el a hivatalsegédi feladatokat is. 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 2 fő 3 fő 7 fő 1 fő 1 fő 11

13 6. Felújítás, karbantartás 12 - A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben adottak. A munka jobbítása érdekében, közérzetünk javításáért, s a hygiene biztosítására a nyár folyamán végzett karbantartási, javítási, felújítási munkáink: - Az iskola és a diákotthon alagsorának lomtalanítása, takarítása - Irattári anyagok átpakolása a diákotthon alagsorába - Diákotthonban az összes (aula kivételével) WC festése (glettelés, csiszolás) - zuhanyozók mennyezetének festése, meszelés -. I. emeleti fiú WC-ben mennyezet gipszkartonozása bontás helyén (beázás miatt) - I. em. diák fiú mosdóban csempe hiánypótlás, leszakadt mosdó felszerelése es tanterem beázás miatti festés javítás - K 2 ajtó előtt vakolatjavítás - Az intézmény székeinek átnézése, javítása - Iskolában 101, 103-as tanterem teljes festése festés előtti javítás, csiszolás, - olajláb készítés os terem részleges PVC csere as tanteremben a szakadt PVC javítása, pótlása (padlócsatorna fedlap hegesztés, kiegyenlítés) terem PVC ragasztás - II. emeleti dühöngő és folyosó falának javítása, olajláb festése os tanterem PVC csere es terembe polcok vágása, szegése, felrakása (új fekvő számítógépeknek) - Titkárságra polcok vágása, szerelése, az irodában bútorok cseréje - Tornaterem vakolás, glettelés, oljaláb festés - Tornaterem parketta szegőléc javítás - Székek szétszedése, összerakása (kárpitozás előtt és után), összes tanulói szék átnézése javítása: szegecselés, csavarozás Bontott anyagok válogatása, raktározása (WC, mosdó, csap) - Tantermek költöztetése 3 - Fémipari műhely költöztetése - Garázs takarítása - Udvari munkák folyamatos végzése - Eszközök beszerzésével biztosítjuk az előttünk álló tanév normalizált, kulturált kezdését (fizika-elektronika munkaközösség eszközei; gyakorlati műhely anyagszükséglete; zárcserék tantermeken, tanári mosdóknál, kistanácskozó esetében;. Nagy javítás, felújítás történt A főépület vizesblokkjai esetében. Kialakításra kerültek a tanulói mosdók mellett a tanárik is (ffi és női), Megújult az I. előadó (Lini Terem), Kialakítottuk a tanárok számára a kistanácskozóban az étkezés bonyolításához szükséges helyet, A könyvtár tároló helyiségének átalakítását, korszerűbbé tételét végeztük el a földszinti könyvtároló bővítésével.

14 Folyamatban van a pedagógia szakosok számára a gyakorlati hely kialakítása (2. emeleti helyiségek felújításával) III. Oktatás A tanterv A 2013/14-es tanévben az elmúlt tanévben aktualizált kerettanterv, illetve ennek megfelelően a helyi tanterv szerint oktatunk. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, ahol is a 9. évf. már az új, a 10. évfolyamon az elmúlt évben történt módosítás, míg a évfolyamok a régi helyi tanterv alapján oktatunk. Az elmúlt tanévben indított nyelvi előkészítő évfolyam közgazdasági osztályként folytatja tanulmányait. Fokozottan figyelni kell a törvényi előírások betartására, teljesítésére. (A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését:) A szakképző évfolyamon OKJ-s képzés folyik. Minden szakon az új OKJ-nak megfelelően folyik majd a képzés. A képzés szerkezetét a gyakorlat irányába erősítették. Az elmélet aránya általában 60%, a gyakorlaté pedig 40%. Kivétel az elektronikai technikus ahol 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A nyáron zajlott az első belső nyári összefüggő gyakorlat, amely ha kissé döcögősen indult is, végül jól sikerült és eredményes volt. Intézményi akkreditáció mid=674 A változásokat és lehetőségeketfigyelembe vevő akkreditáció kellene intézményünkbe, hiszen 2012-ben az intézményi akkreditáció lejárt, sajnos aug. 31-ig már nem volt lehetséges a megújítása, s az elmúlt tanévben megakadt a pályázati lehetőség. Talán még érdemes várni rá A tanórai munka Az augusztus végi javító- és osztályozó vizsgák eredményessége után tanulóink elkezdhetik az új tanév kihívásainak való megfelelést, a mindennapos, következetes tanulást. Törekednünk kell, hogy az iskola átlageredménye megelégedésünkre alakuljon, s a fejlesztő órák eredményeként minél kevesebb legyen a bukás. Az oktatásban végbemenő folyamatok kedveznek a lemaradó tanulók felzárkóztatásának. Az ilyen célra felhasználható órakeretet nagyon körültekintően kell beosztani csoportbontásra, tehetséggondozásra, emelt szintű előkészítőre, korrepetálásra, szakkörre. A tananyag mennyisége nem változott, amit a tanulókkal az eredményes érettségi érdekében el kell sajátíttatni, s emiatt a motiválás szerepe eldőleges. 13

15 Viszont szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a kompetenciák fejlesztése a cél, valamint az elégséges szint 25%-nál kezdődik. Szerencsére többen vannak a szorgalmas, kitartó gyerekeink, amit ismét bizonyíthatnak kitűnő tanulmányi- és országos versenyeredményeikkel is. A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében Kooperatív technikákkal munkáltatunk (páros munkák, projektek) egyre inkább. Differenciálással törekszünk a képességfejlesztésre, s a tanulók képességeinek figyemmel kísérésére, segítésére. Törekszünk a szóbeli számonkérés hangsúlyosabbá tételére, s a jegyek, osztályzatok következetes biztosítására. Törekszünk változatos módszerekkel motiválni tanulóinkat, elismerve ennek hatékonyságát a tanulási folyamatban. A házi feladatok mennyiségére és minőségére fokozottan figyelünk. A tanulók írásbeli munkája esetében fokozottan elvárjuk tanulóinktól az igényes, szép munkát. Jobban megismertetjük a szülőkkel a MozaNapló előnyeit, s általa a szülők interneten való értesítésének alkalmazását segítjük. Bevezetjük a kompetencia alapú oktatást, minden tantárgy esetében erre törekszünk. A tanórai munka tervezése: Az oktató-nevelő munka hatékonyságát nagyban befolyásolja a tervszerűség. Ezért célszerű, ha a pedagógusok (formai megkötés nélkül) munkaközösségen belüli munkamegosztásban tananyag beosztást készítenek. A tananyag beosztást a munkaközösségi munkatervek szerint a munkaközösség vezetőknek, majd az iskolavezetésnek kell bemutatni. A tananyag beosztást megtekintik az igazgatóhelyettesnek, vagy/és az igazgató. A tananyag beosztást követően folyamatosan készített tematikus terv, óravázlat, csoport profil készül. Az igényes munka már része lehet a portfóliónak. Csoportbontás: Határidő: szeptember 20. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettesek Az idegen nyelv és az informatika csoportbontás mellett a 9. évfolyamon a matematika tantárgyat is csoportbontásban oktatjuk ismét, biztosítva tanítványainknak ez által az azonos szintről való indulás lehetőségét. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az évfolyamon tanuló diákok arányát, tudásszintjét. Szintfelmérés alapján sávos nyelvoktatást szervezünk. A csoportok kialakításának határideje: szeptember első hete Felelősök: a szaktanárok, munkaközösség vezetők 14

16 A vegyészet kiemelt szerepe Továbbra is szem előtt tartjuk, s mindent megteszünk a szak népszerűsítéséért, s a tanulók előzetes felkészítéséért. (találkozók, szakkörök, versenyek) Határidő: Felelős: folyamatos Gérus Béla igh., természettudományi mk.v. Az informatika kiemelt szerepe: Az informatika oktatása során segítenünk kell tanulóinkat, hogy 12. évfolyam végén ECDLvizsgát tehessenek. Ehhez biztosítjuk a számítógépek használatát, és a kellő időtartamú gyakorlatot. Az ECDL vizsgalehetőségekről a tanulókat és a szülőket is rendszeresen tájékoztatjuk. Határidő: Felelős: folyamatos Gérus Béla igh., informatika mk.v. Valamennyi informatika osztályban a legfrissebb szoftverekkel készítjük fel tanulóinkat az érettségi vizsgára. Korszerűbb programot alkalmazunk a megújult sz.gépek lehetőségét kihasználva. Az átállást következetesen ellenőrizzük. Határidő: Felelős: azonnal Gérus Béla igh., informatika mk.v. A pedagógiai és családsegítő munkatárs szakterület kiemelt szerepe: Az új-régi szakként induló szakmacsoport népszerűsítése, a beiskolázás sikerességének előkészítése. Határidő: Felelős: október első hete Gérus Béla igh., Humán2 mk.v. Szemléltetés a tanórán: A tankönyvek egyre színesebbek, alkalmazkodnak a kompetenciaalapú oktatáshoz. Közismereti tárgyak esetén sem nehézkesek már a számítógépes órák, hiszen az aktív táblák lehetőséget biztosítanak a legkorszerűbb módszerek alkalmazására. Továbbra is célszerű a házi feladatoknál kihasználni, hogy egyre több tanulónak van otthon számítógépe. A tantermekben elhelyezett interaktív táblákat használjuk, s ez által szaktantermi osztályok kialakítása kezdődött el. A naplóban továbbra is jelezni kell zöld színnel az eszköz használatát (IKT). A szertárak eszközeinek felülvizsgálata esedékes a tanév során, s az elhasználódott eszközök cseréjének tervezése szükségszerű. A közgazdasági képzéshez nagy segítséget nyújt a taniroda, ami az elméleti képzéshez kapcsolódva a gyakorlati képzést szolgálja életszerűen. A természettudományos és egyéb szaktantermek kialakítására törekszünk, hogy ez által is színesebbé váljon a tanóra, és jobban motiváljon a tanár. Ezt segíti majd a szakmai hét, ahol az egyes szakok a látogatók számára teszik ismertté napi tevékenységüket. 15

17 Határidő: Felelős: október 2. hete Gérus Béla igh., valamennyi pedagógus Anyanyelvi és érzelmi nevelés: Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, arra kell törekednünk, hogy minél több pozitív érzelmi hatás érje a tanulókat. Az irodalomórák és a tanórán kívüli rendezvények különösen fontosak, de minden órán meg kell találnunk a lehetőséget a család, az emberi kapcsolatok árnyaltságának érzékeltetésére. Az irodalmi művek segítségével kiemelhetjük ezek fontosságát, árnyaltságát. A beszédkészség és kultúra fejlesztése is fontos. Figyelmet kell fordítanunk a tanulók szókincsének bővítésére, jellemének alakítására. Az anyanyelvi nevelésen kívül fontos a szakmai nyelv elsajátítása, melyben a szakmai tantárgyakat tanító tanárok lehetnek a tanulók segítségére. A hagyományos helyi, megyei és országos versenyekbe is bekapcsolódunk (pl. Nemzeti forradalmi szavalóverseny, Tompa-, Tollas-szavalóverseny, helyesírási versenyek stb.). Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi pedagógus, humán1 munkaközösség v. A követelményszint egységessé és világossá tétele: A kollégák munkaközösségen belül megvitatják az adott tantárgyra vonatkozó követelményeket (mikor, milyen dolgozatok íratására kerül sor, az egyes osztályzatok milyen súllyal szerepelnek a félévi illetve év végi osztályzat kialakításakor). Természetesen ezt ismertetni kell a tanulókkal, és a szülőkkel. Célszerű leíratni a füzetbe és aláíratni a szülőkkel is. Illetve az osztályfőnökök szánjanak rá időt a szülői értekezleten. Ajánlott a munkaközösség által meghatározott időpontban egységes felmérő dolgozatokat íratni és az eredményeket elemezni, a megelőző dolgozatok eredményével összevetni. Minden pedagógus legalább 1 csoportra és a legalább 2 órában tanított szaktantárgyára kidolgozza a külső ellenőrzés alapját képező dokumentumokat. A követelmények egyeztetésének határideje: augusztus 31. Az ellenőrzés folyamatos. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők, iskolavezetés. Fokozatos követelményszint emelés a 9. évfolyamon: A hiányzásokat csökkentésére törekvés szerint az előre bejelentett dolgozatokról (csak arról az óráról vagy napról) hiányzók a következő órán írnak, esetleg nehezebb anyagból felelnek. Az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent a kilencedik és 10. évfolyamosok számára, talán a jelenleg itt maradt tanulókkal már érdemi munkát tudunk végezni. A diagnosztikai felmérők megíratása a tanév kezdetén meghatározza a tanuló fejlesztésének pedagógiai hátterét. 16 Határidő: szeptember 20. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség vezetők

18 A tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az intézmény ellenőrzési rendszerének egyik alappillére a tanulók tanulmányi munkájának rendszeres értékelése. Minden pedagógusnak törekednie kell a tanulók és a szülők folyamatosan értesítésére: tanulmányi előmenetel, eredmények és hiányosságok tekintetében. Ehhez arra van szükség, hogy az osztályzatok időben megszülessenek és bekerüljenek a MozaNaplóba. Az osztályfőnökök ellenőrizzék a jegyek számát és hiányuk esetén jelezzék a szaktanárnak, eredménytelenség esetén a Vezetőség felé. Az iskolavezetés is rendszeresen ellenőrzi a MozaNaplót. Továbbra is jegyzőkönyv és elmarasztalás készül a hiányosságokról. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok Az ellenőrzésért felelősek: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Ellenőrzési határidő: kéthavonta, a követő hónap első hetében A tanulók munkájának és tudásának ellenőrzésénél és értékelésénél törekedni kell a változatos módszerek alkalmazására. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok Szükség van a diákotthoni nevelőkkel való fokozott kapcsolattartásra, a diákotthoni tanulók eredményeinek és esetleges hiányzásainak jelzésére. Lehetőség szerint szervezzük meg a diákotthonban lakó tanítványaink szaktárgyi segítését. Határidő: Felelős: folyamatos szaktanárok, osztályfőnökök, diákotthoni nevelők A késések és hiányzások csökkentésével növelhető az oktatás hatékonysága! Az érettségire való felkészülés A 10. évfolyamosok: A pedagógiai programban meghatározásra kerültek, hogy mely tantárgyakból vállalja az iskola az emelt szintű érettségire való felkészítést. A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnökök tájékoztatják a tudnivalókról. A jelentkezéseket írásban szülői aláírással kell leadni az osztályfőnököknek a megadott határidőig (május 20.). Határidő: a törvényi előírás szerint Felelős: Harsányiné Kovács Marianna igh. A évfolyamosok: Az érettségire való felkészítés történik igény és lehetőség szerint, akár emelt szintű foglalkozások keretében. 17

19 18

20 Megváltozik az érettségi A szokásos érettségi után évekig a legnépszerűbb vizsgatípus volt az előrehozott érettségi, amelyre 2014-től kevesebb tantárgyból és szigorúbb feltételekkel lehet jelentkezni. A május júniusi vizsgaidőszakban ezentúl csak informatikából, élő idegen nyelvekből és latinból lehet előrehozott érettségit tenni. Ezentúl az október novemberi érettségi időszakban már csak szintemelő vizsgára mehetnek azok, akik még nem fejezték be a középiskolát. 19

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben