13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 13T180 számú adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról tölthető le, mely letöltés ingyenes. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni. Az adatlap kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a NAV honlapjáról ( a Letöltések / Nyomtatványkitöltő programok menüpontból. Az adózó, illetve képviselője ezen az Adatlapon teljesítheti az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 17. (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét. Az Adatlap tekintetében képviselő: a törvényes képviselő, illetve az Art. szerint állandó képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazott, megbízott. Amennyiben Ön nem köteles elektronikus bevallás benyújtására, és bevallási kötelezettségének önkéntesen, elektronikus úton, képviselő nélkül kíván eleget tenni, úgy az adatlapot nem kell benyújtania, elegendő a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, vagy az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatain, illetve kijelölt kirendeltségein regisztráltatnia (a továbbiakban: regisztráció) magát. Ezen az Adatlapon jelentheti be továbbá a képviselő, hogy az általa képviselt adózó tekintetében mely adóügyek elektronikus intézésére jogosult. Az Adatlapot minden esetben az adózó (ha a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor az A részben feltüntetett személy, ha a bejelentő képviselőként más adózó nevében jár el, akkor az E részben feltüntetett személy/szervezet) illetékessége szerinti alsó fokú állami adóhatósághoz kérjük postai úton, vagy személyesen benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus bevallásra kötelezett adózó részére a regisztrációs kötelezettség elmulasztása, a regisztrációs kötelezettség teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes, hibás, valótlan adattartalmú vagy hiányos benyújtás esetén az Art a alapján mulasztási bírság szabható ki. A BEJELENTÉS HATÁRIDEJE: Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint a 31/B. szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett újonnan alakult adózók az adószám megszerzését követően 8 napon belül kötelesek regisztráltatni magukat az elektronikus ügyintézés érdekében, és erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített ügyfélkaput, úgy a 8 napos bejelentési határidőt az adószám megszerzésétől kell számítani.

2 Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. AZ ADATLAP ELSŐ ÍZBEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: AMENNYIBEN A BEJELENTŐ KÉPVISELŐKÉNT AZ ADATLAPOT AZ ÁLTALA KÉPVISELT ADÓZÓ(K) VONATKOZÁSÁBAN ELSŐ ÍZBEN NYÚJTJA BE, AKKOR AZT KIZÁRÓLAG PAPÍRALAPON LEHET MEGTENNI. AMENNYIBEN A T201INT JELŰ ADATLAPON ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE IS REGISZTRÁLT, ELSŐ ÍZBEN ELEKTRONIKUSAN IS BENYÚJTHATJA VÁLTOZÁS BEJELENTÉSKÉNT A T180 JELŰ ADATLAPOT. Amennyiben a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor az Adatlapot papíralapon és elektronikus úton is benyújthatja. Ebben az esetben elegendő csak az A és B rész kitöltése. Az Adatlap ABEV internetes kitöltő programja segítséget nyújt a hibátlan kitöltésben, és az adatok gyorsabb adóhivatali feldolgozásában. Kérjük, hogy az Adatlap adóhivatali feldolgozásának megkönnyítése érdekében téves adat esetén a kinyomtatott Adatlapot ne íróeszközzel (tollal, ceruzával stb.) javítsa, hanem új a kitöltő program által ellenőrzött Adatlapot szíveskedjék kinyomtatni a helyes adatokkal. VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSE ( D RÉSZ): Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő/képviselő ugyanezen az Adatlapon tudja bejelenteni az állami adóhatósághoz korábban első ízben papíralapon már benyújtott Adatlapon bejelentett képviseleti jogosultságban, valamint az Adatlapon feltüntetett, a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő adatokban bekövetkezett változásokat. A KÉPVISELŐ A VÁLTOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON JELENTHETI BE! Amennyiben ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja a meghatalmazott, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, akkor ezt a tényt a képviselő köteles bejelenteni az adatlapon, melynek alapján a meghatalmazás szerinti elektronikus ügyintézési jogosultságok a jogutód szervezet alkalmazottja, tagja esetében lesznek biztosítottak. Jogutódlás esetén a D részben a 2. pontot (A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése) kell jelölni, valamint meg kell adni a jogelőd számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, illetve ügyvédi iroda adószámát is a 8/b. pontban. Jogutódlás esetén, a változásbejelentéshez hasonlóan, a bejelentést kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY AMENNYIBEN A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ (AZ A BLOKKBAN SZEREPLŐ) SZEMÉLYE IS VÁLTOZIK, NEM LEHET A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉT JELÖLNI, EBBEN AZ ESETBEN EGY ÚJ T180 JELŰ ADATLAPOT KELL PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI AZ ÚJONNAN ALAKULT ADÓZÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT. A bejelentő/képviselő kizárólag elektronikus úton benyújtható változásbejelentő Adatlapot tehát csak akkor nyújthat be, ha az adóhatósághoz korábban papíralapú Adatlapon már tett írásos bejelentést, továbbá képviselőként csak arra az általa képviselt adózóra vonatkozóan jelenthet be változást, akit/amelyet az Adatlapon korábban írásban már bejelentett. Nem minősül változásbejelentésnek: Amennyiben az adóhatósághoz korábban Adatlapot már benyújtott bejelentő/képviselő általa korábban be nem jelentett adózóra vonatkozóan nyújt be Adatlapot. Amennyiben az Adatlapon korábban már bejelentett adózóra vonatkozóan egy újabb képviselő nyújt be Adatlapot. 2

3 FONTOS TUDNI, HOGY VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ILLETVE JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSE ESETÉN AZ ADATLAPON NEM ELEGENDŐ CSAK A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT ADATOKAT FELTÜNTETNI, HANEM AZ ADATLAPOT ÚJBÓL TELJES EGÉSZÉBEN KI KELL TÖLTENI, MIVEL A KORÁBBAN BENYÚJTOTT ADATLAPON SZEREPLŐ ADATOK HELYETT AZ ADÓHATÓSÁG AZ UTÓBB VÁLTOZÁSBEJELENTÉSKÉNT BENYÚJTOTT ADATLAP ADATAIT TEKINTI HATÁLYOSNAK!!! A KÉPVISELŐNEK TEHÁT A VÁLTOZÁSBEJELENTÉS NAPJÁN, ILLETVE A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉNEK NAPJÁN FENNÁLLÓ KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA TELJES TERJEDELMÉT BE KELL JELENTENIE. Az adóügyek elektronikus úton történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás változásának bejelentése, valamint a jogutódlás bejelentése esetén AZ ADATLAPHOZ SZKENNELT FORMÁBAN CSATOLNI KELL AZ ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁS MEGVÁLTOZÁSÁT TARTALMAZÓ, SZABÁLYSZERŰEN ALÁÍRT NYOMTATVÁNYT IS; hiányában az Adatlap nem dolgozható fel! Az állandó meghatalmazás nyomtatvány az Adatlaphoz csatolt pótlapként is letölthető, használata ajánlott, de nem kötelező. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a pótlap használata esetén nem elegendő annak programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt ki kell nyomtatni, majd aláírás után az Adatlaphoz szkennelt formában kell csatolni. Amennyiben az adózó nem a letölthető pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Amennyiben az adóügyek elektronikus intézéshez adott, és ezen az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését kívánja bejelenteni, akkor ezt az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon teheti meg, mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról letölthető. Amennyiben kizárólag az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére feljogosító meghatalmazás, megbízás megszűnését kívánja bejelenteni, azt a T180 adatlap változás-bejelentésként történő benyújtásával teheti meg, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az adóügyek elektronikus intézéséhez adott meghatalmazás nem szűnik meg, kizárólag a képviseleti jogosultság terjedelmében történik változás. 13T180-Főlap Adatlap A része Bejelentő/képviselő adatai Az Adatlap A részében a bejelentő (magánszemély adózó, törvényes képviselő, meghatalmazott/megbízott) magánszemély családi és utónevét (1. rovat), születési nevét (2. rovat) adószámát (3. rovat, amennyiben azzal rendelkezik), adóazonosító jelét (4. rovat) kell feltüntetni. Amennyiben a bejelentő magánszemély még nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy kérjük, hogy a T34 számú adatlap (mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról letölthető) kitöltésével kezdeményezze az adóazonosító jel megképzését az illetékes állami adóhatóságnál. A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE HIÁNYÁBAN AZ ADATLAP NEM FOGADHATÓ EL! Amennyiben az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett magánszemély adózó (pl. egyéni vállalkozó) a saját regisztrációját jelenti be, akkor a 6. rovatot kérjük üresen hagyni, és ebben az esetben elegendő az A részben az 1., 2., 3., 4., illetve az 5. rovat, valamint a B részben az 1. és 3. rovat kitöltése. A bejelentő/képviselő címének megadására az 5. rovat szolgál. 3

4 A képviselet jogcíme kódkockába (6. rovat) a bejelentő személynek az elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására vonatkozó képviselői jogcímét kérjük az alábbiak közül kiválasztott kóddal jelölni: Képviseleti jogcím kódok lehetnek: Törvényes képviselő: 1 = vezető tisztségviselő (pl. ügyvezető, elnök stb.) 2 = cégvezető (gazdasági társaság esetén) 3 = képviseleti joggal felruházott munkavállaló, vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos (pl. gazdasági társaság esetén) 12 = magánszemély törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) 14 = felszámoló, végelszámoló Meghatalmazott: 4 = nagykorú alkalmazott, tag (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet esetén) 5 = ügyvéd 6 = ügyvédi iroda 7 = adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő 8 = megbízás alapján eljáró jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet esetén) 9 = könyvelő (amennyiben nem gazdasági társaság vagy szervezet tagjaként, hanem egyéni vállalkozóként látja el az adózó képviseletét) 13 = európai közösségi jogász 15 = számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 16 = pénzügyi képviselő 17= Magyar Államkincstár alkalmazottja 18= adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 19= termékdíj ügyintéző 99 = más tagállamban letelepedett könyvelő Ellenjegyző: 11 = bevallás ellenjegyzésére jogosult adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő (csak az F részben jelölhető) Az igazolvány típusát a következő kódok szerint lehet feltüntetni: 1 = könyvelői 2 = adótanácsadói 3 = adószakértői 4 = jogtanácsosi 5 = ügyvédi Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) választása esetén kötelező kitölteni az igazolvány típusa és az igazolvány száma mezőket a 6. rovatban. Felhívjuk figyelmét, hogy az Art (16) bekezdése értelmében január 1-től adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység az adópolitikáért felelős miniszter engedélyével folytatható. E tevékenységek folytatását az adópolitikáért felelős miniszter annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, és nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli, vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. 4

5 Az adópolitikáért felelős miniszter a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet. Az adópolitikáért felelős miniszter az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, vagy alkalmazottja az e bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a bejelentő adószakértőként, okleveles adószakértőként, adótanácsadóként, illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként képviseli az adózót, akkor a 6. rovatban kérjük megadni az Art (19) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát is. A könyvelő státuszt abban az esetben kell megjelölni, ha a meghatalmazott olyan magánszemély, aki mint erre képesítéssel rendelkező személy vállalkozási/megbízási jogviszony alapján folytat számviteli tevékenységet. A könyvelő státusz jelölése esetén tekintettel arra, hogy adóköteles tevékenység csak adószám birtokában folytatható a meghatalmazott természetes személy adószáma rovat kötelezően kitöltendő, illetve e mellett kitölthető az igazolvány típusa és az igazolvány száma rovat is. Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén), meghatalmazott, megbízott esetén a könyvelőnél leírt okok miatt a regisztrációs adatlapon jelölni kell a képviselő adószámát is. Kérjük, hogy amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a meghatalmazó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nagykorú alkalmazottja, tagja, abban az esetben ne a könyvelő státuszt, hanem a nagykorú alkalmazott, tag (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) státuszt jelölje meg. Amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottjaként vagy tagjaként jár el, úgy szintén ne a könyvelő státuszt, hanem a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, vagy az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja státuszt jelölje. Amennyiben a bejelentő a meghatalmazott ügyvédi irodában tevékenységet folytató ügyvéd (képviseleti jogcím = 6), vagy a meghatalmazott számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 15), a meghatalmazott adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 18), vagy pénzügyi képviselő nevében jár el (képviseleti jogcím = 16) úgy kérjük az iroda, illetve a gazdasági társaság vagy szervezet nevét, adószámát és székhelyének címét is megadni a 7., 8/a. és 9. rovatban. A 8/b. rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a képviselő szervezet jogutódlását kívánják bejelenteni, de a bejelentő, képviselő személye nem változik. Az Art. 7. -a alapján a magánszemélyt, az egyéni vállalkozó magánszemélyt, a jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. A termékdíj ügyintézőnek kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben adható állandó meghatalmazás. Amennyiben a meghatalmazott egyszerre a termékdíj ügyintéző és más képviseleti jogcímkódot (pl. nagykorú alkalmazott) is választhat, és a meghatalmazása a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyeken kívül más adóügy elektronikus intézésére is kiterjed, akkor a szélesebb körű eljárási jogosultságot biztosító képviseleti jogcímkódot válassza, tekintettel arra, hogy a termékdíj ügyintézőn kívüli, többi képviseleti jogcímkód esetén jogszabály nem korlátozza az intézhető adóügyek körét. A képviselő egyszerre egy jogcímkódot jelölhet be, és az utoljára jelölt jogcímkód minden esetben felülírja az előzőt. A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző jogcímkód jelölése esetén a képviselő az alábbi adóügyeket intézheti: a bizonylatok közül kizárólag a KT, TKORNY bizonylatot jelölheti, 5

6 a nyomtatvány 11/c. pontjában a folyószámla kivonat lekérdezése, a nyomtatvány 11/d. pontjában az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtása, a nyomtatvány 11/e. pontjában az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezése, a nyomtatvány 11/f. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtása, a nyomtatvány 11/h. pontjában a feljogosítás az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra. AMENNYIBEN A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT KÉPVISELŐ NEM RENDELKEZIK AZ ADÓZÓTÓL KAPOTT ÉRVÉNYES, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT, VALAMENNYI NEM CSAK ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ADÓÜGY INTÉZÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ KORÁBBAN (AZ ADATLAP BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN VAMO ADATLAPON) MÁR BEJELENTETT ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁSSAL, MEGBÍZÁSSAL, AKKOR A MEGHATALMAZÁSÁT, MEGBÍZÁSÁT AZ ADATLAPON KELL BEJELENTENIE (ADATLAP E RÉSZÉNEK 9. ROVATA), ÉS CSATOLNIA KELL A MEGHATALMAZÁST, MEGBÍZÁST, VAGY AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYT, AMELY AZ ADATLAP PÓTLAPJAKÉNT KITÖLTHETŐ. Az Adatlapon történő állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatvány az Adatlap pótlapjaként kitölthető. Az állandó meghatalmazás nyomtatvány használata ajánlott, de nem kötelező. Tekintettel arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésének bejelentésére rendszeresített T180-as nyomtatványon és az állandó meghatalmazás bejelentésére rendszeresített nyomtatványon (pótlapon) feltüntetett adatoknak értelemszerűen meg kell egyezniük, a pótlap használata esetén, az Adatlap kitöltésekor megadott adatok/ügycsoportok automatikusan megjelennek az állandó meghatalmazás nyomtatványon (pótlapon). A pótlap használata esetén nem elegendő annak programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt minden esetben ki kell nyomtatni, majd aláírva kell az Adatlaphoz csatolni (változásbejelentés esetén szkennelt formában). Amennyiben az adózó nem a pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Tájékoztatjuk, hogy az állandó meghatalmazás a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott együttes aláírása nélkül érvénytelen! Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 40/A. (2) bekezdése értelmében az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Közokiratnak minősül a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Pp.) 195. (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést, vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A teljes bizonyító erejű magánokirat a Pp (1) bekezdése értelmében az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik); b) két tanú az okiraton lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 6

7 e) ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. A fentiek alapján az állandó meghatalmazáson szükséges két tanú alkalmazása (név, lakcím, aláírás). Eltérő szabályt tartalmaz a Ket. 40/A. (2) bekezdése az ügyvédnek adott meghatalmazásra nézve: ehhez nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá. A Pp (1) bekezdés d) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okirat így a meghatalmazás is amennyiben azt szabályszerűen aláírták, ezért a tanúk alkalmazása ebben az esetben sem szükséges. Gazdálkodó szervezeten a Ptk c) pontjában megjelölt szervezeteket kell érteni, melyek a következők: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz. A tanúk alkalmazása a fentiekből következően abban az esetben szükséges, amikor a meghatalmazó: (nem egyéni vállalkozó) magánszemély, vagy olyan, az Art pontjában felsorolt egyéb szervezet, amely nem minősül gazdálkodó szervezetnek (szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társasüdülő, társasgarázs, építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés), és a meghatalmazott a következők valamelyike: adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. Adatlap B része A bejelentés jogcíme (Az elektronikus adóbevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett adózók esetében!) AZ ADATLAP B RÉSZÉT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA AZ ADÓZÓ AZ ART (9) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VALAMENNYI BEVALLÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT, VALAMINT FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSI ÉS ADÓMÉRSÉKLÉSI TÁRGYÚ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT, TOVÁBBÁ ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELES TELJESÍTENI (a továbbiakban: elektronikus bevallási kötelezettség/elektronikus bevallásra kötelezett adózó)! Az A rész 6. rovatában feltüntetett képviseleti jogcímnek megfelelően a B rész 1. vagy 2. rovatában kell X - szel jelölni a bejelentés jogcímét, valamint a 3. rovatban a regisztráció időpontját. Az 1. rovatot azon adózók töltik ki, akik/amelyek elektronikus bevallási, illetve összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségüknek saját maguk (pl. egyéni vállalkozóként), illetőleg törvényes képviselőik (pl. vezető tisztségviselőik, cégvezetőik) tesznek eleget. 7

8 A 2. rovatot azon meghatalmazottak, megbízottak töltik ki, akik az elektronikus bevallásra, illetve összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó nevében kívánják a bevallásokat és adatszolgáltatásokat elektronikus úton megküldeni. Az 1. és 2. rovatok közül csak az egyik kódkocka tölthető ki! Adatlap C része Az adóhatósági regisztráció jogcíme (Az elektronikus adóbevallást és adatszolgáltatást önkéntesen választó és képviselő útján teljesítő adózók részére!) Amennyiben az Art (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra nem kötelezett adózó egyes adóügyeit nem saját maga, hanem képviselője (törvényes képviselő vagy meghatalmazott/megbízott) által elektronikus úton kívánja teljesíteni, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. A FŐLAPON A B ÉS A C RÉSZ EGYSZERRE NEM TÖLTHETŐ KI! Adatlap D része 1. Változás bejelentése Abban az esetben, ha az Adatlapot a bejelentő/képviselő változásbejelentésként nyújtja be, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. Az Adatlap ebben az esetben kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 2. A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése (A. blokk 8/b. pont jelölése esetén) Amennyiben a meghatalmazott az ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, abban az esetben a jogutódlás bejelentését kell bejelölni, valamint a 8/b. pontban meg kell adni a jogelőd meghatalmazott szervezet adószámát is. Az Adatlap ebben az esetben a változásbejelentéshez hasonlóan - kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon lehet bejelenteni. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN AZ ADATLAPOT ELSŐ ÍZBEN, PAPÍRALAPON (KINYOMTATVA) NYÚJTJA BE AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ, AKKOR A LAP ALJÁN BEJELENTÉSÉT (HELYSÉG ÉS DÁTUM FELTÜNTETÉSÉVEL) SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTSE. ALÁÍRÁS NÉLKÜL AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELEN! 13T A és B lap Adatlap E része A képviselt adózó adatai Az Adatlap E részét abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a bejelentő nem a saját regisztrációját jelenti be, hanem képviselőként más nevében jár el (vagyis nem az adózó a bejelentő, hanem annak törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja, megbízottja) az egyes adóügyek elektronikus teljesítése során. 8

9 Az E részben annak az adózónak az adatait kell megadni, akinek a nevében a bejelentő képviselőként eljár. Az 1. rovatban az adózó nevét (elnevezését), a 2/a. rovatban adószámát, míg a 3. rovatban (magánszemély adózó esetén) adóazonosító jelét kell megadni. A 4. és 5. rovatban - az adóhivatali ügyintézés, illetve az Adatlap feldolgozásakor esetlegesen szükségessé váló kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az ügyintéző nevét, telefonszámát lehet megadni. A 6. rovatban az adózó címét lehet megadni. A 2/b. rovatban az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a csoportképviselő tünteti fel a csoportazonosító számot. A 2/b. rovatot csak a csoportképviselő adózó esetén kell kitölteni! Amennyiben az Adatlapot a csoportképviselő nevében eljárva a képviselője nyújtja be, akkor a csoportképviselő saját adószáma a 2/a. rovatban szerepel. A csoportazonosító szám feltüntetésével a képviselő jogosultságai egyaránt vonatkoznak a csoportképviselőre és az áfa-csoportra. Amennyiben a csoportképviselő nevében eljárva a képviselő változást jelent be, akkor elegendő egy adatlapot benyújtani, ugyanis a 2/b. rovat (csoportazonosító szám) kitöltésével ez a változásbejelentés egyben az áfa-csoportra is érvényes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a csoportképviselőre beadott korábbi regisztrációját felülírja a változás bejelentése abban az esetben is, ha a képviselő csupán az áfa-csoportra vonatkozóan kívánja a regisztrációt kiterjeszteni a csoportazonosító szám feltüntetésével. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, úgy kérjük a 7. rovatban a kódkockát X -szel jelölni, és a képviseletet igazoló okiratot (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, kinevezési okirat, jogtanácsosi igazolvány másolata) az adatlaphoz csatolni! Törvényes képviselőnek az E rész 8. vagy 9. rovatát, továbbá a 9. rovathoz tartozó, meghatalmazás bejelentésére szolgáló 10., illetve 11. rovatot nem kell kitölteni, mivel a 7. rovat jelölésével valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosulttá válik. A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐNEK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI MINŐSÉGÉBŐL EREDŐEN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ MEGHATALMAZOTTJA, MEGBÍZOTTJA, úgy a 8. és 9. rovatok közül csak az egyiket kell kitölteni az alábbiak szerint: A bejelentő/képviselő a 8. rovatban jelölheti X -szel, a meghatalmazás, megbízás keletkezésének dátumával, hogy rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi nem csak elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosító, az állami adóhatósághoz korábban (az Adatlap benyújtását megelőzően az erre a célra rendszeresített VAMO nyomtatványon) már bejelentett állandó meghatalmazással, megbízással. Ezt a pontot kell kitölteni abban az esetben, ha a bejelentő pénzügyi képviselő nevében jár el. A 8. ROVAT KITÖLTÉSE ESETÉN A MEGHATALMAZOTTNAK, MEGBÍZOTTNAK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT A 8. ROVATBAN JELÖLT MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁSA ALAPJÁN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. Amennyiben a bejelentő/képviselő az előző pont szerinti, érvényes állandó meghatalmazással vagy megbízással még nem rendelkezik, úgy a 9. rovatot kell X -szel megjelölni, és az ezt követő, Az adózótól kapott, az adóügyek elektronikus úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése elnevezésű blokkot kell kitölteni (a 01-A lap 10. blokkja, vagy a 01-B lap 11. blokkja). Az adatok kitöltését követően a blokkot az adózónak (meghatalmazó(k)nak, megbízó(k)nak a neve/nevük feltüntetésével) valamint a bejelentőnek/képviselőnek (meghatalmazottnak, megbízottnak) alá kell írnia és 9

10 csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást vagy az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványt (pótlapot) [Ezt jelölni kell a Főlap alsó részén is.]. Felhívjuk figyelmét, hogy a 9. rovatot követő blokkban található bejelentés alapján a meghatalmazott/megbízott csak AZ E BLOKKBAN (A 10. PONTBAN, VAGY A 11. PONTBAN) MEGJELÖLT ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉRE JOGOSULT! Amennyiben az adózó más, elektronikus úton nem intézhető kötelezettségek tekintetében is állandó meghatalmazást, megbízást kíván adni a bejelentőnek/képviselőnek, úgy azt külön be kell nyújtania az adóhatósághoz az Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján letölthető meghatalmazás-bejelentő adatlap segítségével ( VAMO).! A 9. rovatot követő blokkban, a 01-A lapon, a 10-es számmal jelölt rovathoz tartozó a. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó valamennyi, az Adatlap benyújtásának időpontjában elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosítja a képviselőt. Ebben az esetben a 11-es számmal jelölt rovatban megnevezett egyes adóügyeket már nem kell külön megjelölni. b. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy a meghatalmazott vagy megbízott képviseleti jogosultsága az egyes adóügyek telefonon történő intézésére is kiterjed (mely magában foglalja a telefonos ügyintézéshez kapcsolódó űrlapok elektronikus úton történő benyújtását is). A 10. rovathoz tartozó, a telefonos ügyintézésre vonatkozó pont önmagában nem, csak a 10. rovat első kódkockájával együtt tölthető ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat jelölése esetén a meghatalmazott vagy megbízott kizárólag akkor lesz jogosult a telefonos ügyintézésre, illetve az ahhoz kapcsolódó űrlapok elektronikus úton történő benyújtására, ha ezt a 10. rovatban külön is megjelöli, és az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített TEL (2013. előtt UK30) jelű nyomtatványon PIN kódot igényelt. c. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikusan intézhető adóügy intézésére is feljogosítja. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat c. pontjának jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot; a c. pont megjelölése csak az a. ponttal együtt lehetséges. Amennyiben az adózó nem valamennyi, hanem csak egyes külön is nevesített adóügyek elektronikus intézésére jogosítja fel a képviselőt, akkor a 01-B lapon, a 11-es számmal jelölt rovathoz tartozó a. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó valamennyi vagy csak egyes elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés, továbbá elektronikusan előterjeszthető beadvány benyújtására feljogosítja a képviselőt (Az egyenként jelölhető bizonylatokat a kitöltési útmutató melléklete tartalmazza.); o Amennyiben a képviselő jogosultsága valamennyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belüli első kódkockában kérjük ezt X -szel megjelölni. o Amennyiben az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján valamennyi, újonnan rendszeresített bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés/beadvány benyújtására feljogosítja, akkor az a) ponton belül, a második kódkockában lehet ezt megjelölni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 11. rovat második pontjának jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot. o Amennyiben a jogosultság csak egyes bevallás(ok), adatszolgáltatás(ok), illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés(ek), továbbá elektronikusan előterjeszthető beadvány(ok) elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belüli harmadik kódkockában kérjük ezt a tényt X -szel jelölni, majd a megfelelő űrlap(ok)at szintén X jel beírásával kiválasztani. b. pontban lehet X -szel megjelölni, ha a képviselő a magánszemély adózó (pl. ÁFA fizetésre nem kötelezett magánszemély, ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, vagy egyéni vállalkozó) szja 1+1 %- ról rendelkező elektronikus nyilatkozatának a benyújtására jogosult; 10

11 Amennyiben a magánszemély adózó képviselője az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására külön rendszeresített elektronikus űrlap ( egysza) benyújtására jogosult, akkor ezt a tényt a kódkockába tett X -szel kell megjelölni. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás részeként is benyújtható elektronikus úton, ezért amennyiben a képviselő a magánszemély adózó személyi jövedelemadó bevallásának elektronikus úton történő benyújtására jogosult, akkor már nem kell külön megjelölni, hogy az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására is jogosult. Az szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozat állami adóhatósághoz történő benyújtásának határideje május 20. c. pontban lehet X -szel jelölni, hogy az adózó a folyószámla kivonat elektronikus úton történő igénylésére feljogosítja a képviselőt; d. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtására feljogosítja a képviselőt; e. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezésére feljogosítja a képviselőt; f. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtására feljogosítja a képviselőt; g. pontban (MNYP) lehet X -szel megjelölni, hogy a képviselő a magánnyugdíjpénztár által benyújtott megkeresés elektronikus benyújtására jogosult; Felhívjuk figyelmét, hogy az MNYP-t csak a magánnyugdíjpénztárak jelölhetik. Erre való tekintettel kérjük, hogy ezt a pontot csak abban az esetben szíveskedjen megjelölni, ha képviselőként az adatlapot a 01-es lapon feltüntetett magánnyugdíjpénztár meghatalmazottjaként, megbízottjaként nyújtja be! h. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy az adózó az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra feljogosítja a képviselőt. i. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy a képviselő az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély(ek) adatait jogosult lekérdezni. Az Art (15) bekezdés a) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adózó az állami adóhatóság által nyilvántartott, nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély adóazonosító jelét megtekintheti. j. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy a képviselő a munkáltató, kifizető képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés b) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a munkáltató (kifizető) az általa teljesített, az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás adataihoz. k. pontban lehet X -szel megjelölni, hogy a képviselő a magánszemély adózó képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés c) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a magánszemély adózó az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás saját magára vonatkozó adataihoz. Az a. ponttal kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adózó nem valamennyi elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására jogosítja fel a képviselőt, úgy a képviselő által elektronikusan benyújtható adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat, illetve bejelentéseket egyenként kell megjelölni. [Ez esetben a kiválasztott bevallás(ok), adatszolgáltatás(ok) és bejelentés(ek) melletti kódkocká(ka)t kérjük X -szel megjelölni]. Mivel új adóbevallási, adatszolgáltatási, 11

12 illetve elektronikusan teljesíthető bejelentési nyomtatványok jelenhetnek meg, az adózónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a változásokat. Amennyiben az adózó nem rendelkezik olyan benyújtott Adatlappal, melynek alapján a bejelentő/képviselő valamennyi elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesítendő bejelentés benyújtására jogosult lenne, változásbejelentő Adatlapot szükséges benyújtani, ellenkező esetben az új nyomtatványokat elektronikus úton nem tudja eljuttatni az adóhatósághoz! A bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések, beadványok szöveges megnevezése a kitöltési útmutató mellékletében található. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések szöveges megnevezései évenként is változhatnak, az utólagos pótlás, önellenőrzés esetén eltérés mutatkozhat a kitöltési útmutató melléklete és a korábbi évekre vonatkozó bizonylatok pontos nevei között. Amennyiben a korábbi évekre vonatkozóan, pótlólag, vagy önellenőrzésként kíván valamely bizonylatot benyújtani, mindig szíveskedjen meggyőződni a nyomtatvány pontos nevéről a NAV honlapján ( Ugyancsak a melléklet tartalmazza a KT, NETA, valamint J03 kódok jelölése esetén a képviselő által benyújtható bevallások listáját. Amennyiben a képviselő a TKORNY adat- és változásbejelentő lapot jelöli, akkor a korábbi évekre vonatkozó környezetvédelmi termékdíj bejelentésekre is jogosult. A TKORNY rovat jelölése estén a benyújtható adatlapok körét szintén a melléklet tartalmazza. Kérjük a meghatalmazás, megbízás keletkezésének időpontját, valamint (a helység és dátum feltüntetésével) az adózó, illetve a nevében eljáró (aláíró) meghatalmazó, megbízó személy(ek) nevét is megadni! A 9. ROVATOT KÖVETŐ BLOKKOK KITÖLTÉSE ESETÉN AZ ADATLAP AZ ADÓZÓ (VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) ÉS A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!!! 13T lap Adatlap F része Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén további jóváhagyók adatai Az F részt abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az elektronikus űrlap benyújtására (aláírására) együttesen többen jogosultak, vagy az Art. 31. (14) bekezdése szerint adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői ellenjegyzést kívánnak igénybe venni. Tekintettel arra, hogy az elektronikus űrlap jóváhagyása is az Ügyfélkapun keresztül történik, a bejelentőhöz hasonlóan az együttes jóváhagyónak is regisztrációval kell rendelkeznie! FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATLAP F RÉSZÉNEK KITÖLTÉSE ESETÉN, AMENNYIBEN AZ ADOTT ELEKTRONIKUS ŰRLAPOT AZ EGYÜTTES JÓVÁHAGYÓ, ILLETVE AZ ELLENJEGYZŐ NEM HAGYJA JÓVÁ, ÚGY AZ ŰRLAPON TELJESÍTENDŐ ADÓKÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTETTNEK, ILLETVE AZ ADÓÜGY ELEKTRONIKUSAN EL NEM INTÉZETTNEK MINŐSÜL!!! Együttes jóváhagyásra az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja/megbízottja jogosult. Együttes jóváhagyó lehet továbbá az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő. A 2. együttes jóváhagyó adatai (8-14. rovat) csak abban az esetben tölthetők ki, ha az 1. együttes jóváhagyó adatai kitöltöttek! Az 1. (és 8.) rovatban kérjük az együttes jóváhagyó/ellenjegyző személy(ek) családi és utónevét feltüntetni. A 2. (és 9.) rovatban az együttes jóváhagyó(k)/ellenjegyző(k) adóazonosító jelét, a 3. (és 10.) rovatban az ellenjegyző 12

13 adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószámát (ha ilyennel rendelkezik), illetve az Art (19) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát, valamint az igazolvány típusát és számát kell beírni. A 4/a. (illetve 11/a. ) rovat szolgál az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet nevének megadására, a 4/b. (és 11/b.) rovatban pedig az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet adószámát kérjük feltüntetni. A jóváhagyás jogcímének kódját (mely 1-13 lehet - lásd A rész 6. rovat kódjai) az 5. (és 12.) rovatba kérjük beírni. A 6. és 7. (valamint a 13. és 14.) rovatoknál lehet jelölni az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog jellegét. Kérjük, hogy a 6. és 7. rovatok (illetve a 13. és 14.) rovatok közül csak az egyiket szíveskedjenek megjelölni. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog valamennyi elektronikus űrlapra (a. pont), továbbá az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikus űrlapok jóváhagyására (b. pont) vonatkozik, úgy a 6. (illetve a 13.) rovatnál kérjük az a. vagy b. ponthoz tartozó kódkockát X -szel jelölni, valamint kérjük a csoportkódot is kitölteni (ld. később); a b. pont megjelölése csak az a. ponttal együtt lehetséges. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog nem valamennyi elektronikus űrlapra vonatkozik, úgy a 7. (illetve 14.) rovatot kell X -szel jelölni. Ez esetben a 15. rovatban kell kiválasztani az együttes jóváhagyással/ellenjegyzéssel érintett adóügyfajtát, illetve űrlapot. Kérjük, hogy a kívánt adóügyfajta, illetve űrlap mellett található kódkockában szerepeltessék azt, hogy az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog milyen formájú (csoportkód). Egyszerre több adóügyfajta, illetve űrlap is kiválasztható, akár eltérő csoportkóddal is. Amennyiben a 15. rovat a. pontjában az adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés jóváhagyását választja, akkor az a. pont előtti kódkockát X -szel kérjük megjelölni. Ezt követően o Amennyiben a jóváhagyás valamennyi bevallásra, adatszolgáltatásra és elektronikusan teljesíthető bejelentésre vonatkozik, akkor az a. ponton belüli első kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. o Amennyiben az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján valamennyi, újonnan rendszeresített bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés/beadvány benyújtására feljogosítja, akkor az a) ponton belül, a második kódkockában lehet ezt megjelölni o Amennyiben a jóváhagyás csak egyes bevallás(ok)ra, adatszolgáltatás(ok)ra, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés(ek)re, továbbá elektronikusan előterjeszthető beadvány(ok)ra vonatkozik, akkor az a. ponton belüli harmadik kódkockában kérjük ezt a tényt X -szel jelölni, majd a jóváhagyással érintett űrlap(ok)hoz tartozó kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. b. pontjában az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem jóváhagyását választja, akkor a b. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. c. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem jóváhagyását választja, akkor a c. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a 15. rovatban csak olyan adóügyfajta, illetve űrlap választható, melynek benyújtására a bejelentő/képviselő az Adatlap szerint jogosult! A csoportkód kódkockába az együttesen jóváhagyásra/ellenjegyzésre jogosult személynek az elektronikus űrlap jóváhagyására/ellenjegyzésére vonatkozó csoportkódját kérjük megadni. Csoportkódok lehetnek: 2 = kétszemélyi; két személy általi: I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 1. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 3 = kétszemélyi; két személy általi: 13

14 I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 9. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 4 = háromszemélyi; három személy általi: I. az A részben (1. személy), valamint II. az F rész 1. rovatában (2. személy), és III. az F rész 9. rovatában (3. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása! AZ F RÉSZ 6., 13. ÉS 15. ROVATAIBA EGYSZERRE BEÍRHATÓ CSOPORTKÓDOK (2, 3, 4), ILLETVE A 7. ÉS 14. ROVATOKNÁL AZ X JELÖLÉSEK ÖSSZEFÜGGÉSEI: Rovat száma 1. eset (kétszemélyi) 2. eset (kétszemélyi) 3. eset (háromszemélyi) 4. eset (háromszemélyi) 5. eset (háromszemélyi) 6. eset (háromszemélyi) F/6. 2 Nem kitöltött 2 Nem kitöltött 4 Nem kitöltött F/7. Nem kitöltött X Nem kitöltött X Nem kitöltött X F/13. Nem kitöltött Nem kitöltött Nem kitöltött 3 4 Nem kitöltött F/14. Nem kitöltött Nem kitöltött X Nem kitöltött Nem kitöltött X F/15. Nem kitöltött Nem kitöltött 2 és 3, vagy 2 és 4, vagy 3 és 4, vagy 2 és 3 és 4, vagy csak 4 A 13T számú lapból többet is ki lehet tölteni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14

15 Melléklet A 13T180 számú adatlapon külön jelölhető bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések BEVALLÁSOK Sorszám Bevallás száma Bevallás megnevezése Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben a havi és évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Bevallás a szakképzési hozzájárulás tárgyévi bevallását módosító (nem társasági adóalany), valamint az előleg és éves nettó kötelezettség különbözetet elszámoló eltérő üzleti éves, vagy eltérő üzleti évre váltó adózók részére Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére Negyedéves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére Bevallás az utólag megfizetendő osztalékadóról Bevallás a társasági adóelőlegről, valamint az innovációs járulék-előlegről a tárgyévben átalakulással létrejött jogutód adózó részére Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg Bevallás a tárgyévi társasági adóról valamint a különadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére Bevallás és 29-A adatszolgáltatás a tárgyévi társasági adóról, hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről Bevallás a tárgyév utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására Bevallás a tárgyév utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság pótlásáról Önellenőrzési lap a magánszemély személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Bevallás a társasházak részére a tárgyévi személyi jövedelemadóról Önellenőrzési lap a társasházak személyi jövedelemadójának helyesbítéséhez Bevallás a társasházak részére a határidőben be nem nyújtott személyi jövedelemadó bevallás pótlására Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről Bevallás a tárgyévi innovációs járulékelőlegről, valamint járulékkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás, és a biztosított mezőgazdasági őstermelő 15

16 járulék és tagdíj kötelezettségeiről Áfa bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) Bevallás a tevékenységét évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó, a kisadózó vállalkozások tételes adóját évben választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót évtől választó adózók részére EVA Bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy egyszerűsített vállalkozói adót évtől választó adózók részére Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) Áfa-bevallás a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről Bevallás a mezőgazdasági őstermelő negyedéves járulék és tagdíj kötelezettségeiről Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére EUD Bevallás a tárgyévben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról, illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére 37. A215 Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben negyedéves/éves összesítő benyújtására kötelezett adózók részére 38. A60 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről 39. A88 Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez Bevallás az adóhatósági megállapítást választó az adóévben a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek vagy nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként járulékot fizető magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan tárgyévre levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról Bevallás a szeptember 1-jétől havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről Bevallás az éves és a soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó, járulék és hozzájárulás kötelezettségekről Bevallás az éves és soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék, hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről 48. NY Nyilatkozat (nemleges) Bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítéséről és a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről 16

17 Bevallás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról 51. BEU A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. (5)-(8) bekezdései alapján 52. P90 Bevallás a pénzügyi szervezetek különadójáról és a tranzakciós illeték kötelezettségéről Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségről INT Havi bevallás a Tbj. 56/A. szerinti kötelezettek részére a járulékokról és az egyéb adatokról K Bevallás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadóról és annak önellenőrzéséről K Bevallás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadóról és annak önellenőrzéséről (az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 9. (1a) bekezdése szerinti adózók esetén) ANY Adónyilatkozat a személyi jövedelemadó kötelezettségről TAO Bevallás az egyszerűsített vállalkozói vagy a kisvállalati adó-alanyiság megszűnésével a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről B Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére M Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére 62. KIVA Bevallás a kisvállalati adóról 63. KATA Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozások részére Bevallás a közművezetékek adójáról 65. KT január 1-től február 14-ig BEV_KTONELL_2007 Környezetvédelmi termékdíj önellenőrzés/2007 BEV_KTPOT_2007 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás/2007 BEV_KT08 Környezetvédelmi termékdíj bevallása / önellenőrzése évi bevallás BEV_KT09BEV Környezetvédelmi termékdíj évi havi és negyedéves bevallása BEV_KT09BEVEV Környezetvédelmi termékdíj évi bevallása BEV_KT09KESZ Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása BEV_KT10BEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása BEV_KT10KESZ Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása BEV_KT10UHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása BEV_KT11BEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása BEV_KT11UHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása BEV_KT12BEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása február 15-től KTBEVEV Környezetvédelmi termékdíj évi bevallása 12KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása 11KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása 10KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása 09KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi havi és negyedéves bevallása 08KT Környezetvédelmi termékdíj bevallása / önellenőrzése évi bevallás 11KTUHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása 10KTUHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása 10KTKESZ Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési 17

18 bevallása 09KTKESZ Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása január 1-től 13KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása 12KESZ Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása 12KTA Bevallás a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére év 66. NETA február 14-ig BEV_11NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról évi BEV_12NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról évi február 15-től 11NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról évi 12NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról évi 13NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2013 évi 67. J03 J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről február 14-ig 13J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről február 15-től 18

19 ADATSZOLGÁLTATÁSOK Sorszám Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás megnevezése száma 1. K33 A kifizető adatszolgáltatása a társasházak, társasüdülők adóköteles jövedelmeiről 2. K36 Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemély tulajdonába értékpapír formájában adott adómentes természetbeni juttatás értékéről 3. K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön elengedett összegéről 4. K46 A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről 5. K48 A biztosítóintézet adatszolgáltatása 6. K50 A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről 7. K51 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása adókedvezményre jogosító igazolásokról 8. K52 A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által adott nyilatkozatról 9. K53 A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről 10. K54 Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról 11. K55 A megszűnő MRP adatszolgáltatása a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapír együttes értékéről 12. K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról 13. K58 Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról 14. K59 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása 15. K64 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti megszüntetésekor 16. K65 Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása az adókedvezményre jogosító igazolásokról 17. K70 Letétkezelő (programszervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról 18. K71 A társas vállalkozás adatszolgáltatása jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról 19. K72 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről 20. K73 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról 21. K74 A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére tőzsdei ügyletekről kiállított bizonylat tartalmáról 22. K75 Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről 23. K76 A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről 24. K77 Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről 25. K79 A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére kifizetett osztalék jövedelemről 26. K80 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és a magánnyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról 19

20 27. K81 Munkáltató adatszolgáltatása a START-Kártyával foglalkoztatottról 28. K82 Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan 29. K83 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról 30. K84 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által teljesítendő adatszolgáltatás 31. K85 A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitel törlesztésével kapcsolatban 32. K86 A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére augusztus 31. napját követően kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylatról 33. K88 A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatása K A április 1-jétől havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó részére, I. negyedévre K Adatszolgáltatás I. negyedévről a magánszemélynek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és egyéb adatokról A Adatszolgáltatás a Kt. 5/D. alapján láncügylettel érintett kötelezett által teljesítendő bejelentéshez 37. M29 A munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása 38. M63 A bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulásának megállapítása 39. ESZIG Szigorú számadású bizonylatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 40. GIRO A hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének teljesítéséről 41. K87 A hálózati műsorszolgáltató, valamint az AM micro műsorszolgáltató adatszolgáltatása 42. K89 A nyugdíjat rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellet kereső tevékenységet folytatókról 43. K90 Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról 44. K91 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben kifizetett összegekről 45. K92 A kifizető adatszolgáltatása a csereügyletből származó jövedelemről 46. K95 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott - kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról 47. ÖKO Önkormányzati köztartozás bejelentése K Adatszolgáltatás a magánszemélyek különadó alapot képező jövedelmeiről 49. K98 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott/visszavont/ismételten kiadott igazolásról 50. EPTG Adatközlő lap a pénztárgép üzembe helyezéséről, használatában bekövetkezett változásáról, nyilvántartásba vételéről 51. ETAX Adatközlő lap a taxaméter üzembe helyezéséről, használatában bekövetkezett változásáról, nyilvántartásba vételéről 52. KOCKERD Kérdőív adóregisztrációt követő kockázatelemzéshez 53. ASZ SZIGEL Kísérőlap a számla, egyszerűsített adattartalmú számla és nyugtanyomtatványok értékesítéséről 54. K97 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó évi jövedelemről 55. K99 A munkáltató adatszolgáltatása az általa a munkavállalójának az évi CXII. törvény 200/B. (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegéről 20

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság előtti eljárásban

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adó és vámhatóság előtti

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Űrlapos regisztráció esetén az űrlaphoz (VI. Csatolandó dokumentumok) csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, amely a cégkapu-regisztrációval

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON JELENTHETI BE!

VÁLTOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON JELENTHETI BE! 08T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus intézését képviselő útján teljesítő

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az állami adó- és vámhatóság

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú melléklet 14. pontjában foglaltak alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Meghatalmazás, képviselet

Meghatalmazás, képviselet Meghatalmazás, képviselet Vonatkozó főbb jogszabályok: 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

12T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

12T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 12T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítı nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 14T34START jelzésű adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Az energiahatékonysági törvény 2018. december 15-én kihirdetett változásai Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Budapest, 2019. március 1. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35, levelezési cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

1.1. A Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálati irodáiban személyesen elintézhető ügyek

1.1. A Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálati irodáiban személyesen elintézhető ügyek Jelen tájékoztatónkban tagjaink, a pénztárba belépni szándékozó magánszemélyek és a pénztártag képviseletében érdeklők számára foglaltuk össze a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálati irodáiban (továbbiakban:

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25036756 VPID Adózó ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 764789720 KR érkeztetési szám 5824752060628093496490 Beküldő CSINCSIK

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE P17-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÉRINTETT FELEK... 4 3. OLDAL JOGUTÓD... 5 4. OLDAL

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat. Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: A) A nyilatkozatot tevő adatai

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat. Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: A) A nyilatkozatot tevő adatai SZF_42 Jelentős önkorlátozó nyilatkozat Vonalkód helye Hivatal tölti ki! Iktató bélyegző Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: 1. Családi és utónév: 2. Születési családi és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN P16-18-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL TÁMOGATOTT FELEK... 3 3. OLDAL BEAVATKOZÓ... 4 4. OLDAL - BEAVATKOZÓ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET TÁJÉKOZTATÓ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. (1) bekezdése alapján az Egyházasrádóci

Részletesebben

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról 1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéjszakák

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben