15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 15T180 számú adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról tölthető le, mely letöltés ingyenes. Felhívjuk figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni. A nyomtatvány kitöltő- és ellenőrző programja valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV internetes honlapjáról az alábbi elérési útvonalon: (http://www.nav.gov.hu / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Egyszerű keresés/összetett keresés). Az adózó, illetve képviselője ezen az Adatlapon teljesítheti az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 17. (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét. Az Adatlap tekintetében képviselő: a törvényes képviselő, illetve az Art. szerint állandó képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazott, megbízott. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozók saját nevükben, az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozók, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások törvényes képviselői, állandó meghatalmazottai, megbízottjai, valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások) törvényes képviselői, állandó meghatalmazottai, megbízottjai jelenthetik be ezen nyomtatványon a képviseleti jogosultságukat. Amennyiben Ön magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozóként nem köteles elektronikus bevallás benyújtására, és bevallási kötelezettségének önkéntesen, elektronikus úton, képviselő nélkül kíván eleget tenni, úgy az adatlapot nem kell benyújtania, elegendő az ügyfélkapu létesítésére feljogosított szerveknél (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, fővárosi és megyei kormányhivatalok, ezek járási hivatalai, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatai és kijelölt kirendeltségei, a Magyar Posta Zrt. hivatalai, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletei) regisztráltatnia (a továbbiakban: regisztráció) magát. Az Adatlapot minden esetben az adózó (ha a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor a Főlap A részében feltüntetett személy, ha a bejelentő képviselőként más adózó nevében jár el, akkor a 01-A lap E részében feltüntetett személy/szervezet) illetékessége szerinti alsó fokú állami adóhatósághoz kérjük postai úton, vagy személyesen benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus bevallásra kötelezett adózó részére a regisztrációs kötelezettség elmulasztása, a regisztrációs kötelezettség teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes, hibás, valótlan adattartalmú vagy hiányos benyújtás esetén az Art a alapján mulasztási bírság szabható ki. A bejelentés határideje: Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint a 31/B. szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett újonnan

2 alakult adózók az adószám megszerzését követően 8 napon belül kötelesek regisztráltatni magukat az elektronikus ügyintézés érdekében, és erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített ügyfélkaput, úgy a 8 napos bejelentési határidőt az adószám megszerzésétől kell számítani. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Az Adatlap első ízben történő benyújtásának módja: AMENNYIBEN A BEJELENTŐ KÉPVISELŐKÉNT AZ ADATLAPOT AZ ÁLTALA KÉPVISELT ADÓZÓ(K) VONATKOZÁSÁBAN ELSŐ ÍZBEN NYÚJTJA BE, AKKOR AZT KIZÁRÓLAG PAPÍRALAPON LEHET MEGTENNI. AMENNYIBEN A T201INT JELŰ ADATLAPON ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE IS REGISZTRÁLT, ELSŐ ÍZBEN ELEKTRONIKUSAN IS BENYÚJTHATJA VÁLTOZÁS BEJELENTÉSKÉNT A T180 JELŰ ADATLAPOT. Amennyiben a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor az Adatlapot papíralapon és elektronikus úton is benyújthatja. Ebben az esetben elegendő csak a Főlap A és B részeinek kitöltése. Az Adatlap internetes kitöltő és ellenőrző programja (ÁNYK-AbevJava) segítséget nyújt a hibátlan kitöltésben, és az adatok gyorsabb adóhivatali feldolgozásában. Kérjük, hogy az Adatlap adóhivatali feldolgozásának megkönnyítése érdekében téves adat esetén a kinyomtatott Adatlapot ne íróeszközzel (tollal, ceruzával stb.) javítsa, hanem új a kitöltő program által ellenőrzött Adatlapot szíveskedjék kinyomtatni a helyes adatokkal. Változás, jogutódlás bejelentése ( Főlap D rész): Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő/képviselő ugyanezen az Adatlapon tudja bejelenteni az állami adóhatósághoz korábban első ízben papíralapon már benyújtott Adatlapon bejelentett képviseleti jogosultságban, valamint az Adatlapon feltüntetett, a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő adatokban bekövetkezett változásokat. a képviselő a változásokat kizárólag elektronikus úton jelentheti be! Amennyiben ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja a meghatalmazott, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, akkor ezt a tényt a képviselő köteles bejelenteni az adatlapon, melynek alapján a meghatalmazás szerinti elektronikus ügyintézési jogosultságok a jogutód szervezet alkalmazottja, tagja esetében lesznek biztosítottak. Jogutódlás esetén a D részben a 2. pontot (A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése) kell jelölni, valamint meg kell adni a jogelőd számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, illetve ügyvédi iroda adószámát is a 8/b. pontban. Jogutódlás esetén, a változásbejelentéshez hasonlóan, a bejelentést kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ (A FŐLAP A RÉSZÉBEN SZEREPLŐ) SZEMÉLYE IS VÁLTOZIK, NEM LEHET A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉT JELÖLNI, EBBEN AZ ESETBEN EGY ÚJ T180 JELŰ ADATLAPOT KELL PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI AZ ÚJONNAN ALAKULT ADÓZÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT. A bejelentő/képviselő kizárólag elektronikus úton benyújtható változásbejelentő Adatlapot tehát csak akkor nyújthat be, ha az adóhatósághoz korábban papíralapú Adatlapon már tett írásos bejelentést, továbbá képviselőként csak arra az általa képviselt adózóra vonatkozóan jelenthet be változást, akit/amelyet az Adatlapon korábban írásban már bejelentett. Nem minősül változásbejelentésnek: 2

3 Amennyiben az adóhatósághoz korábban Adatlapot már benyújtott bejelentő/képviselő általa korábban be nem jelentett adózóra vonatkozóan nyújt be Adatlapot. Amennyiben az Adatlapon korábban már bejelentett adózóra vonatkozóan egy újabb képviselő nyújt be Adatlapot. FONTOS TUDNI, HOGY VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ILLETVE JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSE ESETÉN AZ ADATLAPON NEM ELEGENDŐ CSAK A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT ADATOKAT FELTÜNTETNI, HANEM AZ ADATLAPOT ÚJBÓL TELJES EGÉSZÉBEN KI KELL TÖLTENI, MIVEL A KORÁBBAN BENYÚJTOTT ADATLAPON SZEREPLŐ ADATOK HELYETT AZ ADÓHATÓSÁG AZ UTÓBB VÁLTOZÁSBEJELENTÉSKÉNT BENYÚJTOTT ADATLAP ADATAIT TEKINTI HATÁLYOSNAK!!! A KÉPVISELŐNEK TEHÁT A VÁLTOZÁSBEJELENTÉS NAPJÁN, ILLETVE A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉNEK NAPJÁN FENNÁLLÓ KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA TELJES TERJEDELMÉT BE KELL JELENTENIE. Az adóügyek elektronikus úton történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás változásának bejelentése, valamint a jogutódlás bejelentése esetén AZ ADATLAPHOZ SZKENNELT FORMÁBAN CSATOLNI KELL AZ ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁS MEGVÁLTOZÁSÁT TARTALMAZÓ, SZABÁLYSZERŰEN ALÁÍRT NYOMTATVÁNYT IS; ennek hiányában az Adatlap nem dolgozható fel! Az állandó meghatalmazás nyomtatvány az Adatlaphoz csatolt pótlapként is letölthető, használata ajánlott, de nem kötelező. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a pótlap használata esetén nem elegendő annak az internetes programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt ki kell nyomtatni, majd aláírás után az Adatlaphoz szkennelt formában kell csatolni. Amennyiben az adózó nem a letölthető pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Amennyiben az adóügyek elektronikus intézéshez adott, és ezen az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését kívánja bejelenteni, akkor ezt az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon teheti meg, mely a NAV internetes honlapjáról letölthető. Az ebev portál Képviseletek menüpontjában is bejelentheti a képviseleti jog megszűnését, amely esetén nem kell a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére szolgáló T182 jelű adatlapot benyújtani. Amennyiben kizárólag az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére feljogosító meghatalmazás, megbízás megszűnését kívánja bejelenteni, azt a T180 adatlap változás-bejelentésként történő benyújtásával teheti meg, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az adóügyek elektronikus intézéséhez adott meghatalmazás nem szűnik meg, kizárólag a képviseleti jogosultság terjedelmében történik változás. A NAV bevezette az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állandó meghatalmazások adását megkönnyítő új szolgáltatását az ebev portálon. Az ebev portál Képviseletek menüpontjából elérhető új szolgáltatással a cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaságok törvényes képviselői kezelhetik az adóügyek elektronikus intézésére már jogosultsággal rendelkező állandó meghatalmazottaik ügyintézési jogait. Erre oly módon van lehetőségük, hogy a webes felületen a meghatalmazást módosítják, a módosított meghatalmazást csatolják. Az új meghatalmazás a meghatalmazott jóváhagyásával válik érvényessé. Az ügyfélkapun módosított meghatalmazás esetén nem szükséges az adóhatósághoz a T180 jelű adatlapot benyújtani változásbejelentésként. 15T180-Főlap Adatlap A része Bejelentő/képviselő adatai Az Adatlap A részében a bejelentő (magánszemély adózó, törvényes képviselő, meghatalmazott/megbízott) magánszemély családi és utónevét (1. rovat), születési nevét (2. rovat), adószámát (3. rovat, amennyiben azzal 3

4 rendelkezik), adóazonosító jelét (4. rovat) kell feltüntetni. Amennyiben a bejelentő magánszemély még nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy kérjük, hogy a T34 számú adatlap (mely a NAV internetes honlapjáról letölthető) kitöltésével kezdeményezze az adóazonosító jel megképzését az illetékes állami adóhatóságnál. A bejelentő/képviselő címének megadására az 5. rovat szolgál. A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE HIÁNYÁBAN AZ ADATLAP NEM FOGADHATÓ EL! Amennyiben az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett magánszemély adózó (pl. egyéni vállalkozó) a saját regisztrációját jelenti be, akkor a 6. rovatot kérjük üresen hagyni, és ebben az esetben elegendő az A részben az 1., 2., 3., 4., 5. rovat, valamint a B részben az 1. és 3. rovat kitöltése. A képviselet jogcíme kódkockába (6. rovat) a bejelentő személynek az elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására vonatkozó képviselői jogcímét kérjük az alábbiak közül kiválasztott kóddal jelölni: Képviseleti jogcím kódok lehetnek: Törvényes képviselő: 1 = vezető tisztségviselő (pl. ügyvezető, elnök stb.) 2 = cégvezető (gazdasági társaság esetén) 3 = képviseleti joggal felruházott munkavállaló, vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos (pl. gazdasági társaság esetén) 12 = magánszemély törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) 14 = felszámoló, végelszámoló Meghatalmazott, megbízott: 4 = nagykorú alkalmazott (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet esetén), nagykorú tag (jogi személy, egyéb szervezet esetén) 5 = ügyvéd 6 = ügyvédi iroda 7 = adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő 8 = megbízás alapján eljáró jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet esetén) 9 = könyvelő (amennyiben nem gazdasági társaság vagy szervezet tagjaként, hanem önálló könyvelőként látja el az adózó képviseletét) 13 = európai közösségi jogász 15 = számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 16 = pénzügyi képviselő 17= Magyar Államkincstár alkalmazottja 18= adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 19= termékdíj ügyintéző 23= könyvvizsgáló 99 = más tagállamban letelepedett könyvelő Ellenjegyző: 11 = bevallás ellenjegyzésére jogosult adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő (csak az F részben jelölhető) Az igazolvány típusát a következő kódok szerint lehet feltüntetni: 4

5 1 = könyvelői 2 = adótanácsadói 3 = adószakértői 4 = jogtanácsosi 5 = ügyvédi 6 = könyvvizsgálói Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos, könyvvizsgáló (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) választása esetén kötelező kitölteni az igazolvány típusa és az igazolvány száma mezőket a 6. rovatban. Felhívjuk figyelmét, hogy az Art. 175/A. (1) bekezdése alapján adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az adópolitikáért felelős miniszter - engedélyével folytatható. E tevékenységek folytatását az adópolitikáért felelős miniszter, mint nyilvántartásba vételt végző szervezet annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, és nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli, vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik az Art-ban és az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek. Az adópolitikáért felelős miniszter a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartása - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, vagy alkalmazottja a nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői igazolványának száma, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait, illetve a nyilvántartásban szereplő nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján évente - a tárgyévet követő év március 31-ig - közzéteszi, továbbá a nyilvántartásba vételt végző szervezet honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános adatait nyilvánosságra hozza. Amennyiben a bejelentő adószakértőként, okleveles adószakértőként, adótanácsadóként, illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként képviseli az adózót, akkor a Főlap A rész 6. rovatában kérjük megadni az Art. 175/E. (3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát is. A könyvvizsgáló státuszt abban az esetben kell megjelölni, ha a meghatalmazott olyan magánszemély, aki a kamara engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult Magyarország területén. A könyvvizsgáló státusz jelölése esetén tekintettel arra, hogy adóköteles tevékenység csak adószám birtokában folytatható a meghatalmazott természetes személy adószáma rovat kötelezően kitöltendő, illetve e mellett kitöltendő az igazolvány típusa és az igazolvány száma rovat is. A könyvelő státuszt abban az esetben kell megjelölni, ha a meghatalmazott olyan magánszemély, aki mint erre képesítéssel rendelkező személy vállalkozási/megbízási jogviszony alapján folytat számviteli tevékenységet. A könyvelő státusz jelölése esetén tekintettel arra, hogy adóköteles tevékenység csak adószám birtokában folytatható a meghatalmazott természetes személy adószáma rovat kötelezően kitöltendő, illetve e mellett kitölthető az igazolvány típusa és az igazolvány száma rovat is. Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén), meghatalmazott, megbízott esetén a könyvelőnél leírt okok miatt a regisztrációs adatlapon jelölni kell a képviselő adószámát is. 5

6 Kérjük, hogy amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a meghatalmazó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nagykorú alkalmazottja, tagja, abban az esetben ne a könyvelő státuszt, hanem a nagykorú alkalmazott, tag (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) státuszt jelölje meg. Amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottjaként vagy tagjaként jár el, úgy szintén ne a könyvelő státuszt, hanem a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, vagy az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja státuszt jelölje. Amennyiben a bejelentő a meghatalmazott ügyvédi irodában tevékenységet folytató ügyvéd (képviseleti jogcím = 6), vagy a meghatalmazott számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 15), a meghatalmazott adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 18), vagy pénzügyi képviselő nevében jár el (képviseleti jogcím = 16) úgy kérjük az iroda, illetve a gazdasági társaság vagy szervezet nevét, adószámát és székhelyének címét is megadni a 7., 8/a. és 9. rovatban. A 8/b. rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a képviselő szervezet jogutódlását kívánják bejelenteni, de a bejelentő, képviselő személye nem változik. Az Art. 7. -a alapján a magánszemélyt, az egyéni vállalkozó magánszemélyt, a jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző a termékdíj ügyintézői szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványt, igazolást köteles csatolni az első alkalommal, papír alapon benyújtott T180 jelű adatlaphoz. A termékdíj ügyintézőnek kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben adható állandó meghatalmazás. Amennyiben a meghatalmazott egyszerre a termékdíj ügyintéző és más képviseleti jogcímkódot (pl. nagykorú alkalmazott) is választhat, és a meghatalmazása a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyeken kívül más adóügy elektronikus intézésére is kiterjed, akkor a szélesebb körű eljárási jogosultságot biztosító képviseleti jogcímkódot válassza, tekintettel arra, hogy a termékdíj ügyintézőn kívüli, többi képviseleti jogcímkód esetén jogszabály nem korlátozza az intézhető adóügyek körét. A képviselő egyszerre egy jogcímkódot jelölhet be, és az utoljára jelölt jogcímkód minden esetben felülírja az előzőt. A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző jogcímkód jelölése esetén a képviselő az alábbi adóügyeket intézheti: a bevallások, bejelentések, beadványok, kérelmek közül kizárólag a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallásokat, bejelentéseket, kérelmeket jelölheti a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/c. pontjában a folyószámla kivonat lekérdezése, pótléklevezetés adatainak megjelenítése a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/e. pontjában az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezése, a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/h. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtása, a nyomtatvány 11/j. pontjában a feljogosítás az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra. AMENNYIBEN A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT KÉPVISELŐ NEM RENDELKEZIK AZ ADÓZÓTÓL KAPOTT ÉRVÉNYES, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT, VALAMENNYI NEM CSAK ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ADÓÜGY INTÉZÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ KORÁBBAN (AZ ADATLAP BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN VAMO ELNEVEZÉSŰ ADATLAPON) MÁR BEJELENTETT ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁSSAL, MEGBÍZÁSSAL, AKKOR A MEGHATALMAZÁSÁT, MEGBÍZÁSÁT AZ ADATLAPON KELL BEJELENTENIE (ADATLAP 01-A LAP E RÉSZÉNEK 9. ROVATA), ÉS 6

7 CSATOLNIA KELL A MEGHATALMAZÁST, MEGBÍZÁST, VAGY AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYT, AMELY AZ ADATLAP PÓTLAPJAKÉNT KITÖLTHETŐ. Az Adatlapon történő állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatvány az Adatlap pótlapjaként kitölthető. Az állandó meghatalmazás nyomtatvány használata ajánlott, de nem kötelező. Tekintettel arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésének bejelentésére rendszeresített T180-as nyomtatványon és az állandó meghatalmazás bejelentésére rendszeresített nyomtatványon (pótlapon) feltüntetett adatoknak értelemszerűen meg kell egyezniük, a pótlap használata esetén, az Adatlap kitöltésekor megadott adatok/ügycsoportok automatikusan megjelennek az állandó meghatalmazás nyomtatványon (pótlapon). A pótlap használata esetén nem elegendő annak programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt minden esetben ki kell nyomtatni, majd aláírva kell az Adatlaphoz csatolni (változásbejelentés esetén szkennelt formában). Amennyiben az adózó nem a pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Tájékoztatjuk, hogy az állandó meghatalmazás a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott együttes aláírása nélkül érvénytelen! Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 40/A. (2) bekezdése értelmében az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Közokiratnak minősül a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Pp.) 195. (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést, vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A teljes bizonyító erejű magánokirat a Pp (1) bekezdése értelmében az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik); b) két tanú az okiraton lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. A fentiek alapján az állandó meghatalmazáson szükséges két tanú alkalmazása (név, lakcím, aláírás). Eltérő szabályt tartalmaz a Ket. 40/A. (2) bekezdése az ügyvédnek adott meghatalmazásra nézve: ehhez nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá. A Pp (1) bekezdés d) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okirat így a meghatalmazás is amennyiben azt szabályszerűen aláírták, ezért a tanúk alkalmazása ebben az esetben sem szükséges. 7

8 Gazdálkodó szervezeten a Pp ában megjelölt szervezeteket kell érteni, melyek a következők: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A tanúk alkalmazása a fentiekből következően abban az esetben szükséges, amikor a meghatalmazó: (nem egyéni vállalkozó) magánszemély, vagy olyan, az Art pontjában felsorolt egyéb szervezet, amely nem minősül gazdálkodó szervezetnek (jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni cég, szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társasüdülő, társasgarázs, építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés), és a meghatalmazott a következők valamelyike: adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. Adatlap B része A bejelentés jogcíme (Az elektronikus adóbevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett adózók esetében!) AZ ADATLAP FŐLAP B RÉSZÉT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA AZ ADÓZÓ AZ ART (9) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VALAMENNYI BEVALLÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT, VALAMINT FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSI ÉS ADÓMÉRSÉKLÉSI TÁRGYÚ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT, TOVÁBBÁ ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELES TELJESÍTENI (a továbbiakban: elektronikus bevallási kötelezettség/elektronikus bevallásra kötelezett adózó)! A Főlap A rész 6. rovatában feltüntetett képviseleti jogcímnek megfelelően a Főlap B rész 1. vagy 2. rovatában kell X -szel jelölni a bejelentés jogcímét, valamint a 3. rovatban az ügyfélkapu létesítés, azaz regisztráció időpontját. Az 1. rovatot azon adózók töltik ki, akik/amelyek elektronikus bevallási, illetve összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségüknek saját maguk (pl. egyéni vállalkozóként), illetőleg törvényes képviselőik (pl. vezető tisztségviselőik, cégvezetőik) tesznek eleget. A 2. rovatot azon meghatalmazottak, megbízottak töltik ki, akik az elektronikus bevallásra, illetve összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó nevében kívánják a bevallásokat és adatszolgáltatásokat elektronikus úton megküldeni. Az 1. és 2. rovatok közül csak az egyik kódkocka tölthető ki! Adatlap C része Az adóhatósági regisztráció jogcíme (Az elektronikus adóbevallást és adatszolgáltatást önkéntesen választó és képviselő útján teljesítő adózók részére!) 8

9 Amennyiben az Art (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra nem kötelezett adózó egyes adóügyeit nem saját maga, hanem képviselője (törvényes képviselő vagy meghatalmazott/megbízott) által elektronikus úton kívánja teljesíteni, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. A FŐLAPON A B ÉS A C RÉSZ EGYSZERRE NEM TÖLTHETŐ KI! Adatlap D része 1. Változás bejelentése Abban az esetben, ha az Adatlapot a bejelentő/képviselő változásbejelentésként nyújtja be, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. Az Adatlap ebben az esetben kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 2. A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése (a Főlap A rész 7/b. rovatának jelölése esetén) Amennyiben a meghatalmazott az ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, abban az esetben a jogutódlás bejelentését kell bejelölni, valamint a Főlap A rész 7/b. rovatában meg kell adni a jogelőd meghatalmazott szervezet adószámát is. Az Adatlap ebben az esetben a változásbejelentéshez hasonlóan - kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon lehet bejelenteni. Az ebev portál Képviseletek menüpontjában is bejelentheti a képviseleti jog megszűnését, amely esetén nem kell a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére szolgáló T182 jelű adatlapot benyújtani. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN AZ ADATLAPOT ELSŐ ÍZBEN, PAPÍRALAPON (KINYOMTATVA) NYÚJTJA BE AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ, AKKOR A LAP ALJÁN BEJELENTÉSÉT (HELYSÉG ÉS DÁTUM FELTÜNTETÉSÉVEL) SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTSE. ALÁÍRÁS NÉLKÜL AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELEN! 15T A és B lap Adatlap E része A képviselt adózó adatai Az Adatlap E részét abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a bejelentő nem a saját regisztrációját jelenti be, hanem képviselőként más nevében jár el (vagyis nem az adózó a bejelentő, hanem annak törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja, megbízottja) az egyes adóügyek elektronikus teljesítése során. Az E részben annak az adózónak az adatait kell megadni, akinek a nevében a bejelentő képviselőként eljár. Az 1. rovatban az adózó nevét (elnevezését), a 2/a. rovatban adószámát, míg a 3. rovatban (magánszemély adózó esetén) adóazonosító jelét kell megadni. A 4. és 5. rovatban - az adóhivatali ügyintézés, illetve az Adatlap feldolgozásakor esetlegesen szükségessé váló kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az ügyintéző nevét, telefonszámát lehet megadni. A 6. rovatban az adózó címét lehet megadni. A 2/b. rovatban az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a csoportképviselő tünteti fel a csoportazonosító számot. A 2/b. rovatot csak a csoportképviselő adózó esetén kell kitölteni! Amennyiben az Adatlapot a csoportképviselő nevében eljárva a képviselője nyújtja be, akkor a 9

10 csoportképviselő saját adószáma a 2/a. rovatban szerepel. A csoportazonosító szám feltüntetésével a képviselő jogosultságai egyaránt vonatkoznak a csoportképviselőre és az áfa-csoportra. Amennyiben a csoportképviselő nevében eljárva a képviselő változást jelent be, akkor elegendő egy adatlapot benyújtani, ugyanis a 2/b. rovat (csoportazonosító szám) kitöltésével ez a változásbejelentés egyben az áfa-csoportra is érvényes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a csoportképviselőre beadott korábbi regisztrációját felülírja a változás bejelentése abban az esetben is, ha a képviselő csupán az áfa-csoportra vonatkozóan kívánja a regisztrációt kiterjeszteni a csoportazonosító szám feltüntetésével. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, úgy kérjük a 7. rovatban a kódkockát X -szel jelölni, és a képviseletet igazoló okiratot (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, kinevezési okirat, jogtanácsosi igazolvány másolata) az adatlaphoz csatolni! Törvényes képviselőnek az E rész 8. vagy 9. rovatát, továbbá a 9. rovathoz tartozó, meghatalmazás bejelentésére szolgáló 10., illetve 11. rovatát nem kell kitölteni, mivel a 7. rovat jelölésével valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosulttá válik. A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐNEK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI MINŐSÉGÉBŐL EREDŐEN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ MEGHATALMAZOTTJA, MEGBÍZOTTJA, úgy a 01-A lap 8. és 9. rovata közül csak az egyiket kell kitölteni az alábbiak szerint: A bejelentő/képviselő a 01-A lap 8. rovatához tartozó kódkockába tett X -szel, - a meghatalmazás, megbízás keletkezésének dátumát is beírva - jelölheti, hogy rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi nem csak elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosító, az állami adóhatósághoz korábban (az Adatlap benyújtását megelőzően az erre a célra rendszeresített VAMO nyomtatványon) már bejelentett állandó meghatalmazással, megbízással. Ezt a pontot kell kitölteni abban az esetben, ha a bejelentő pénzügyi képviselő nevében jár el. A 01-A LAP 8. ROVATÁNAK KITÖLTÉSE ESETÉN A MEGHATALMAZOTTNAK, MEGBÍZOTTNAK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT A 8. ROVATBAN JELÖLT MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁSA ALAPJÁN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. Amennyiben a bejelentő/képviselő az előző pont szerinti, érvényes állandó meghatalmazással vagy megbízással még nem rendelkezik, úgy a 01-A lap 9. rovatához tartozó kódkockába tett X -szel jelölje, és az ezt követő, Az adózótól kapott, az egyes adóügyek elektronikus úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése elnevezésű blokkot kell kitölteni (a 01-A lap 10. blokkja, vagy a 01-B lap 11. blokkja). Az adatok kitöltését követően a blokkot az adózónak (meghatalmazó(k)nak, megbízó(k)nak a neve/nevük feltüntetésével) valamint a bejelentőnek/képviselőnek (meghatalmazottnak, megbízottnak) alá kell írnia és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást vagy az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványt (pótlapot) Ezt jelölni kell a Főlap alsó részén is.. Felhívjuk figyelmét, hogy a 01-A lap 9. rovatát követő blokkban található bejelentés alapján a meghatalmazott/megbízott csak A 01-A LAP E BLOKKJÁBAN (A 10., VAGY A 11. PONTBAN) MEGJELÖLT ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉRE JOGOSULT! Amennyiben az adózó más, elektronikus úton nem intézhető kötelezettségek tekintetében is állandó meghatalmazást, megbízást kíván 10

11 adni a bejelentőnek/képviselőnek, úgy azt külön be kell nyújtania az adóhatósághoz a NAV internetes honlapján letölthető meghatalmazás-bejelentő adatlap segítségével ( VAMO).! A 01-A lap 9. rovatát követő blokkban, a 01-A lapon, a 10-es számmal jelölt rovathoz tartozó a. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó valamennyi, az Adatlap benyújtásának időpontjában elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosítja a képviselőt. Ebben az esetben a 11-es számmal jelölt rovatban megnevezett egyes adóügyeket már nem kell külön megjelölni. b. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a meghatalmazott vagy megbízott képviseleti jogosultsága az egyes adóügyek telefonon történő intézésére is kiterjed (mely magában foglalja a telefonos ügyintézéshez kapcsolódó TEL jelű űrlap elektronikus úton történő benyújtását is). A 10. rovathoz tartozó, a telefonos ügyintézésre vonatkozó pont önmagában nem, csak a 10. rovat a. ponthoz tartozó kódkockájával együtt tölthető ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat jelölése esetén a meghatalmazott vagy megbízott kizárólag akkor lesz jogosult a telefonos ügyintézésre, illetve az ahhoz kapcsolódó űrlapok elektronikus úton történő benyújtására, ha ezt a 10. rovatban külön is megjelöli, és az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített TEL (2013. előtt UK30) jelű nyomtatványon PIN kódot igényelt. c. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikusan intézhető adóügy intézésére is feljogosítja. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat c. pontjához tartozó kódkocka jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot; a c. pont megjelölése csak az a. ponthoz tartozó kódkocka megjelölésével együtt lehetséges. Amennyiben az adózó nem valamennyi, hanem csak egyes külön is nevesített adóügyek elektronikus intézésére jogosítja fel a képviselőt, akkor a 01-B lapon, a 11-es számmal jelölt rovat a. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó valamennyi elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás, elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány benyújtására, vagy a bizonylatok közül kizárólag a bevallások, adatszolgáltatások, vagy a bejelentések, beadványok, kérelmek bizonyos körének benyújtására jogosítja fel a képviselőt (A bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések, beadványok, kérelmek csoportjainak nyomtatványszám és szöveges megnevezés szerinti részletezését a kitöltési útmutató melléklete tartalmazza.); o Amennyiben a képviselő jogosultsága valamennyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belüli első kódkockában kérjük ezt X -szel megjelölni. o Amennyiben az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján valamennyi, újonnan rendszeresített bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem benyújtására feljogosítja, akkor az a) ponton belül, a második kódkockában lehet ezt megjelölni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 11. rovat második pontjának jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot. o Amennyiben a jogosultság csak a bevallás(ok), adatszolgáltatás(ok), vagy a bejelentés(ek), beadvány(ok) bizonyos csoportjainak elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belül a megfelelő kódkockákban kérjük ezt a tényt X -szel jelölni. b. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, ha a képviselő a magánszemély adózó (pl. ÁFA fizetésre nem kötelezett magánszemély, ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, vagy egyéni vállalkozó) szja 1+1 %-ról rendelkező elektronikus nyilatkozatának a benyújtására, a felajánlások lekérdezésére jogosult; Amennyiben a magánszemély adózó képviselője az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására külön rendszeresített elektronikus űrlap ( egysza) benyújtására jogosult, akkor ezt a tényt a kódkockába tett X -szel kell megjelölni. 11

12 Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás részeként is benyújtható elektronikus úton, ezért amennyiben a képviselő a magánszemély adózó személyi jövedelemadó bevallásának elektronikus úton történő benyújtására jogosult, akkor már nem kell külön megjelölni, hogy az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására is jogosult. Az szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozat állami adóhatósághoz történő benyújtásának határideje május 20. c. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a folyószámla kivonat elektronikus úton történő igénylésére, a pótléklevezetés adatainak megjelenítésére feljogosítja a képviselőt; d. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtására, az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk lekérdezésére feljogosítja a képviselőt; e. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezésére, az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintésére feljogosítja a képviselőt; f. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az ellenőrzésről szóló megbízólevél és értesítés érvényességének ellenőrzésére feljogosítja a képviselőt; g. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a bevallási kötelezettségekkel kapcsolatos lekérdezésekre h. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtására feljogosítja a képviselőt; i. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a kérelemre indult ügyekről tájékoztatást kérni j. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra feljogosítja a képviselőt. k. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély(ek) adatait jogosult lekérdezni. Az Art (15) bekezdés a) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adózó az állami adóhatóság által nyilvántartott, nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély adóazonosító jelét megtekintheti. l. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő a munkáltató, kifizető képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés b) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a munkáltató (kifizető) az általa teljesített, az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás adataihoz. m. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő a magánszemély adózó képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés c) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a magánszemély adózó az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás saját magára vonatkozó adataihoz. n. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő meghatalmazása kiterjed az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállítására. Az Art. 38. (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi 12

13 számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, amely megvalósulhat a külön jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül átutalással történő fizetés útján is. o. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő hozzáférhet az Art (15) bekezdés d) pontja alapján a meghatalmazója által befogadott számlák tekintetében más adózó által az Art. 31/B. alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz. p. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a MOSS Mini Egyablakos Rendszer használatára, amely a Közösségben letelepedett adóalanyok által nyújtott távközlési, rádió-, vagy televízió műsor, vagy elektronikus szolgáltatások bejelentésére, bevallására szolgáló egyablakos rendszer. A 01-B lap 11. rovat a. pontjával kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adózó nem valamennyi elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására jogosítja fel a képviselőt, úgy a képviselő által elektronikusan benyújtható bevallásokat, adatszolgáltatásokat, illetve bejelentések/beadványok/kérelmek pont valamelyikét kell megjelölni. A bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések/beadványok/kérelmek csoportjainak nyomtatványszám és szöveges megnevezés szerinti részletezése a kitöltési útmutató mellékletében található. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések szöveges megnevezései évenként is változhatnak, az utólagos pótlás, önellenőrzés esetén eltérés mutatkozhat a kitöltési útmutató melléklete és a korábbi évekre vonatkozó bizonylatok pontos nevei között. Amennyiben a korábbi évekre vonatkozóan, pótlólag, vagy önellenőrzésként kíván valamely bizonylatot benyújtani, mindig szíveskedjen meggyőződni a nyomtatvány pontos nevéről a NAV honlapján (www.nav.gov.hu). Kérjük a meghatalmazás, megbízás keletkezésének időpontját, valamint (a helység és dátum feltüntetésével) az adózó, illetve a nevében eljáró (aláíró) meghatalmazó, megbízó személy(ek) nevét is megadni! A 01-A LAP 9. ROVATÁT KÖVETŐ (10. VAGY 11.) BLOKKOK KITÖLTÉSE ESETÉN AZ ADATLAP A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN! Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviseleti jogosultságot a képviselőnek kell bejelentenie, tehát a meghatalmazó, megbízó aláírása a 01-A és 01-B lapon nem kötelező elem, azonban az adatlap mellékleteként csatolt meghatalmazást minden esetben alá kell írnia a meghatalmazónak is! 15T lap Adatlap F része Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén további jóváhagyók adatai A 02-es lap F részét abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az elektronikus űrlap benyújtására (aláírására) együttesen többen jogosultak, vagy az Art. 31. (14) bekezdése szerint adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői ellenjegyzést kívánnak igénybe venni. Tekintettel arra, hogy az elektronikus űrlap jóváhagyása is az Ügyfélkapun keresztül történik, a bejelentőhöz hasonlóan az együttes jóváhagyónak is regisztrációval kell rendelkeznie! FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATLAP 02-ES LAP F RÉSZÉNEK KITÖLTÉSE ESETÉN, AMENNYIBEN AZ ADOTT ELEKTRONIKUS ŰRLAPOT AZ EGYÜTTES JÓVÁHAGYÓ, ILLETVE AZ ELLENJEGYZŐ NEM HAGYJA JÓVÁ, ÚGY AZ ŰRLAPON TELJESÍTENDŐ ADÓKÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTETTNEK, ILLETVE AZ ADÓÜGY ELEKTRONIKUSAN EL NEM INTÉZETTNEK MINŐSÜL!!! 13

14 Együttes jóváhagyásra az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja/megbízottja jogosult. Együttes jóváhagyó lehet továbbá az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő. A 2. együttes jóváhagyó adatai (8-14. rovat) csak abban az esetben tölthetők ki, ha az 1. együttes jóváhagyó adatai kitöltöttek! Az 1. (és 8.) rovatban kérjük az együttes jóváhagyó/ellenjegyző személy(ek) családi és utónevét feltüntetni. A 2. (és 9.) rovatban az együttes jóváhagyó(k)/ellenjegyző(k) adóazonosító jelét, a 3. (és 10.) rovatban az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószámát (ha ilyennel rendelkezik), illetve az Art. 175/E. -ban foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát, valamint az igazolvány típusát és számát kell beírni. A 4/a. (illetve 11/a. ) rovat szolgál az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet nevének megadására, a 4/b. (és 11/b.) rovatban pedig az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet adószámát kérjük feltüntetni. A jóváhagyás jogcímének kódját (mely 1-13 lehet - lásd Főlap A rész 6. rovat kódjai) az 5. (és 12.) rovatba kérjük beírni. A 6. és 7. (valamint a 13. és 14.) rovatoknál lehet jelölni az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog jellegét. Kérjük, hogy a 6. és 7. rovatok (illetve a 13. és 14.) rovatok közül csak az egyiket szíveskedjenek megjelölni. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog valamennyi elektronikus űrlapra (a. pont), továbbá az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikus űrlapok jóváhagyására (b. pont) vonatkozik, úgy a 6. (illetve a 13.) rovatnál kérjük az a. vagy b. ponthoz tartozó kódkockát X -szel jelölni, valamint kérjük a csoportkódot is kitölteni (ld. később); a b. pont megjelölése csak az a. ponttal együtt lehetséges. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog nem valamennyi elektronikus űrlapra vonatkozik, úgy a 7. (illetve 14.) rovatánál kell a kódkockába tett X -szel jelölni. Ez esetben a 15. rovatban kell kiválasztani az együttes jóváhagyással/ellenjegyzéssel érintett adóügyfajtát, illetve űrlap csoportot. Kérjük, hogy a kívánt adóügyfajta, illetve űrlapcsoport mellett található kódkockában szerepeltessék azt, hogy az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog milyen formájú (csoportkód). Egyszerre több adóügyfajta, illetve űrlapcsoport is kiválasztható, akár eltérő csoportkóddal is. Amennyiben a 15. rovat a. pontjában az adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés/beadvány jóváhagyását választja, akkor az a. pont előtti kódkockát X -szel kérjük megjelölni. Ezt követően a bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések, beadványok csoportjait lehet bejelölni a megfelelő csoportkód megadásával. b. pontjában az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem jóváhagyását választja, akkor a b. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. c. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem jóváhagyását választja, akkor a c. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a 15. rovatban csak olyan adóügyfajta, illetve űrlapcsoport választható, melynek benyújtására a bejelentő/képviselő az Adatlap szerint jogosult! A csoportkód kódkockába az együttesen jóváhagyásra/ellenjegyzésre jogosult személynek az elektronikus űrlap jóváhagyására/ellenjegyzésére vonatkozó csoportkódját kérjük megadni. Csoportkódok lehetnek: 2 = kétszemélyi; két személy általi: I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 1. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 3 = kétszemélyi; két személy általi: 14

15 I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 8. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 4 = háromszemélyi; három személy általi: I. az A részben (1. személy), valamint II. az F rész 1. rovatában (2. személy), és III. az F rész 8. rovatában (3. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása! AZ F RÉSZ 6., 13. ÉS 15. ROVATAIBA EGYSZERRE BEÍRHATÓ CSOPORTKÓDOK (2, 3, 4), ILLETVE A 7. ÉS 14. ROVATOKNÁL AZ X JELÖLÉSEK ÖSSZEFÜGGÉSEI: Rovat száma 1. eset (kétszemélyi) 2. eset (kétszemélyi) 3. eset (háromszemélyi) 4. eset (háromszemélyi) 5. eset (háromszemélyi) 6. eset (háromszemélyi) F/6. 2 Nem kitöltött 2 Nem kitöltött 4 Nem kitöltött F/7. Nem kitöltött X Nem kitöltött X Nem kitöltött X F/13. Nem kitöltött Nem kitöltött Nem kitöltött 3 4 Nem kitöltött F/14. Nem kitöltött Nem kitöltött X Nem kitöltött Nem kitöltött X 2 és 3, vagy 2 és 4, vagy 3 és 4, vagy F/15. Nem kitöltött Nem kitöltött 2 és 3 és 4, vagy csak 4 A 15T számú lapból többet is ki lehet tölteni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 15

16 Melléklet A 15T180 számú adatlapon jelölhető bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések csoportjai Bevallás száma Bevallás megnevezése Jogszabály alapján magánszemély részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, ill. járuléktípusú bevallások 53 Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről 53ADÓNYILATKOZA Adónyilatkozat a személyi jövedelemadó kötelezettségről T 53NY Bevallás az egyszerűsített bevallás ('53E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) 53E Bevallás a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről 53M Bevallás a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről 53INT Külföldi illetőségű előadóművészek személyi jövedelemadó bevallása M29 Munkáltatói adómegállapítás a személyi jövedelemadó megállapításához T29 Tájékoztatás az adóhátralékról AJK Bejelentés az adó- és járulékkülönbözet elszámolásáról 41 Bevallás a társasházak részére a személyi jövedelemadóról 53K Bevallás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadóról és annak önellenőrzéséről 08 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról, és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 08E Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra 58 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 85 Bevallás a mezőgazdasági őstermelő negyedéves járulék és tagdíj kötelezettségeiről 82 Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról 582 Bevallás a szeptember 1-jétől havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről 83 Bevallás az éves és a soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről 583 Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó, járulék és hozzájárulás kötelezettségekről 84 Bevallás az éves és soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék, hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről 584 Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások 65 Áfa bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 86 Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 16

17 A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. alapján teljesített bevallása 08INT Havi bevallás az évi LXXX. törvény 56/A. szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások 09KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi havi és negyedéves bevallása KTBEVEV Környezetvédelmi termékdíj évi bevallása KTKESZ Környezetvédelmi termékdíj készletre vételezési bevallása KTBEV Környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallása KTUHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás bevallása KESZ Környezetvédelmi termékdíj készletre vételezési bevallása KTA Bevallás a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 15KTA Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználó részére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére év Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is) 10B Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére 10M Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére 20 Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről 21 Bevallás a tűzvédelmi hozzájárulásról és annak önellenőrzéséről 01 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 11 Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről 110 Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez 12 Bevallás a szakképzési hozzájárulás tárgyévi bevallását módosító (nem társasági adóalany), valamint az előleg és éves nettó kötelezettség különbözetet elszámoló eltérő üzleti éves, vagy eltérő üzleti évre váltó adózók részére 17 Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez 251 Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulék-előlegről, valamint az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről a tárgyévben átalakulással létrejött jogutód adózó részére 26 Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg 28 Bevallás a tárgyévi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére 29 Bevallás és 29-A adatszolgáltatás a tárgyévi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról 152 Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 215 Negyedéves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 43 Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről és adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról,innovációs járulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére 49 Bevallás a tárgyévben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről 50 Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről 17

18 71 Bevallás a tevékenységét megszüntető, átalakulással megszűnő adózók, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót választó valamint az egyszerűsített vállalkozói adót választó adózók részére 71EVA Bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy egyszerűsített vállalkozói adót választó adózók részére 78 Bevallás a távszerencsejáték valamint játékautomaták játékadójáról 51 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére 29EUD Bevallás a tárgyévben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról, illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére A215 Negyedéves/éves összesítő bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállító tevékenységek szerinti adatairól szolgáltatáscsoportonként évi negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 46 Bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadója kiegészítéséről és a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítésről 42 Bevallás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról P90 Bevallás a pénzügyi szervezetek különadójáról 91 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 48 Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségről 56 Bevallás az adóhatósági megállapítást választó az adóévben a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek vagy nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként járulékot fizető magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan tárgyévre levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére NY 43TAO KIVA KATA Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról Bevallás az egyszerűsített vállalkozói, a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti, vagy a kisvállalati adó-alanyiság megszűnésével a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről Bevallás a kisvállalati adóról Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozások részére 92 Bevallás a közművezetékek adójáról NETA Bevallás a tárgyévi népegészségügyi termékadóról 93 Bevallás a pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről BEU Bevallás a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. (5)-(8) bekezdései alapján. 94 Bevallás a Bevallás a évi reklámadóról, adóelőleg-kiegészítéséről, évi reklámadó-előlegéről, reklám-közzététel megrendelőt terhelő havi kötelezettségéről, továbbá az adóévben jogelőd nélkül kezdő, az átalakulással létrejött adóalany évi reklámadó-előlegéről TAONY Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. (5) bekezdése alapján ADATSZOLGÁLTATÁSOK Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás megnevezése száma Magánszemély jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások 18

19 K36 Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemély tulajdonába értékpapír formájában adott adómentes természetbeni juttatás értékéről K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön elengedett összegéről K48 A biztosítóintézet adatszolgáltatása K50 A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről K51 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása adókedvezményre jogosító igazolásokról K55 A megszűnő MRP adatszolgáltatása a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapír együttes értékéről K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról K59 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása K64 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti megszüntetésekor K70 Letétkezelő (programszervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról K72 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről K73 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról K76 A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről K77 Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről K79 A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére kifizetett osztalék jövedelemről K83 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról K84 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által teljesítendő adatszolgáltatás K85 A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitel törlesztésével kapcsolatban K86 A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére augusztus 31. napját követően kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylatról K89 A nyugdíjat rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellet kereső tevékenységet folytatókról K90 Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról K91 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben kifizetett összegekről K92 A kifizető adatszolgáltatása a csereügyletből származó jövedelemről K95 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott - kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról K97 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó tárgyévi jövedelemről K100 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról K102 Az egyéni vállalkozó és a jogutód nélkül megszűnő adózó adatszolgáltatása a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, 1 millió forintot 19

20 K103 M63 53K K46 K52 K53 meghaladó kifizetésről A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról A bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulásának megállapítása Adatszolgáltatás a magánszemélyek különadó alapot képező jövedelmeiről A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által adott nyilatkozatról A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről K80 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és a magánnyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról Egyéb kontroll adatszolgáltatások K58 Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról K71 A társas vállalkozás adatszolgáltatása jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról K75 Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről K82 Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan K54 Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról K65 Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása az adókedvezményre jogosító igazolásokról K88 A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatása K98 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott/visszavont/ismételten kiadott igazolásról K99 A munkáltató adatszolgáltatása az általa a munkavállalójának az évi CXII. törvény 200/B. (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegéről K101 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv március 31-éig történő adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról K104 A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás évi összegéről K105 Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó évi jövedelméről 13SMSZ A hitelintézet évre vonatkozó adatszolgáltatása a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről SMSZ A hitelintézet adatszolgáltatása a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről FATCA Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások PTG Adatlap az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek adattartalmának NAPLO megküldéséhez PTGOPTA Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező pénztárgépek adattartamának CD/DVD-n, illetőleg egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez ESZIG Szigorú számadású bizonylatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 20

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben