15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 15T180 számú adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról tölthető le, mely letöltés ingyenes. Felhívjuk figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni. A nyomtatvány kitöltő- és ellenőrző programja valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV internetes honlapjáról az alábbi elérési útvonalon: ( / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Egyszerű keresés/összetett keresés). Az adózó, illetve képviselője ezen az Adatlapon teljesítheti az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 17. (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét. Az Adatlap tekintetében képviselő: a törvényes képviselő, illetve az Art. szerint állandó képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazott, megbízott. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozók saját nevükben, az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozók, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások törvényes képviselői, állandó meghatalmazottai, megbízottjai, valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások) törvényes képviselői, állandó meghatalmazottai, megbízottjai jelenthetik be ezen nyomtatványon a képviseleti jogosultságukat. Amennyiben Ön magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozóként nem köteles elektronikus bevallás benyújtására, és bevallási kötelezettségének önkéntesen, elektronikus úton, képviselő nélkül kíván eleget tenni, úgy az adatlapot nem kell benyújtania, elegendő az ügyfélkapu létesítésére feljogosított szerveknél (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, fővárosi és megyei kormányhivatalok, ezek járási hivatalai, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatai és kijelölt kirendeltségei, a Magyar Posta Zrt. hivatalai, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletei) regisztráltatnia (a továbbiakban: regisztráció) magát. Az Adatlapot minden esetben az adózó (ha a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor a Főlap A részében feltüntetett személy, ha a bejelentő képviselőként más adózó nevében jár el, akkor a 01-A lap E részében feltüntetett személy/szervezet) illetékessége szerinti alsó fokú állami adóhatósághoz kérjük postai úton, vagy személyesen benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus bevallásra kötelezett adózó részére a regisztrációs kötelezettség elmulasztása, a regisztrációs kötelezettség teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes, hibás, valótlan adattartalmú vagy hiányos benyújtás esetén az Art a alapján mulasztási bírság szabható ki. A bejelentés határideje: Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint a 31/B. szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett újonnan

2 alakult adózók az adószám megszerzését követően 8 napon belül kötelesek regisztráltatni magukat az elektronikus ügyintézés érdekében, és erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített ügyfélkaput, úgy a 8 napos bejelentési határidőt az adószám megszerzésétől kell számítani. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Az Adatlap első ízben történő benyújtásának módja: AMENNYIBEN A BEJELENTŐ KÉPVISELŐKÉNT AZ ADATLAPOT AZ ÁLTALA KÉPVISELT ADÓZÓ(K) VONATKOZÁSÁBAN ELSŐ ÍZBEN NYÚJTJA BE, AKKOR AZT KIZÁRÓLAG PAPÍRALAPON LEHET MEGTENNI. AMENNYIBEN A T201INT JELŰ ADATLAPON ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE IS REGISZTRÁLT, ELSŐ ÍZBEN ELEKTRONIKUSAN IS BENYÚJTHATJA VÁLTOZÁS BEJELENTÉSKÉNT A T180 JELŰ ADATLAPOT. Amennyiben a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, akkor az Adatlapot papíralapon és elektronikus úton is benyújthatja. Ebben az esetben elegendő csak a Főlap A és B részeinek kitöltése. Az Adatlap internetes kitöltő és ellenőrző programja (ÁNYK-AbevJava) segítséget nyújt a hibátlan kitöltésben, és az adatok gyorsabb adóhivatali feldolgozásában. Kérjük, hogy az Adatlap adóhivatali feldolgozásának megkönnyítése érdekében téves adat esetén a kinyomtatott Adatlapot ne íróeszközzel (tollal, ceruzával stb.) javítsa, hanem új a kitöltő program által ellenőrzött Adatlapot szíveskedjék kinyomtatni a helyes adatokkal. Változás, jogutódlás bejelentése ( Főlap D rész): Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő/képviselő ugyanezen az Adatlapon tudja bejelenteni az állami adóhatósághoz korábban első ízben papíralapon már benyújtott Adatlapon bejelentett képviseleti jogosultságban, valamint az Adatlapon feltüntetett, a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő adatokban bekövetkezett változásokat. a képviselő a változásokat kizárólag elektronikus úton jelentheti be! Amennyiben ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja a meghatalmazott, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, akkor ezt a tényt a képviselő köteles bejelenteni az adatlapon, melynek alapján a meghatalmazás szerinti elektronikus ügyintézési jogosultságok a jogutód szervezet alkalmazottja, tagja esetében lesznek biztosítottak. Jogutódlás esetén a D részben a 2. pontot (A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése) kell jelölni, valamint meg kell adni a jogelőd számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, illetve ügyvédi iroda adószámát is a 8/b. pontban. Jogutódlás esetén, a változásbejelentéshez hasonlóan, a bejelentést kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ (A FŐLAP A RÉSZÉBEN SZEREPLŐ) SZEMÉLYE IS VÁLTOZIK, NEM LEHET A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉT JELÖLNI, EBBEN AZ ESETBEN EGY ÚJ T180 JELŰ ADATLAPOT KELL PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI AZ ÚJONNAN ALAKULT ADÓZÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT. A bejelentő/képviselő kizárólag elektronikus úton benyújtható változásbejelentő Adatlapot tehát csak akkor nyújthat be, ha az adóhatósághoz korábban papíralapú Adatlapon már tett írásos bejelentést, továbbá képviselőként csak arra az általa képviselt adózóra vonatkozóan jelenthet be változást, akit/amelyet az Adatlapon korábban írásban már bejelentett. Nem minősül változásbejelentésnek: 2

3 Amennyiben az adóhatósághoz korábban Adatlapot már benyújtott bejelentő/képviselő általa korábban be nem jelentett adózóra vonatkozóan nyújt be Adatlapot. Amennyiben az Adatlapon korábban már bejelentett adózóra vonatkozóan egy újabb képviselő nyújt be Adatlapot. FONTOS TUDNI, HOGY VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ILLETVE JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSE ESETÉN AZ ADATLAPON NEM ELEGENDŐ CSAK A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT ADATOKAT FELTÜNTETNI, HANEM AZ ADATLAPOT ÚJBÓL TELJES EGÉSZÉBEN KI KELL TÖLTENI, MIVEL A KORÁBBAN BENYÚJTOTT ADATLAPON SZEREPLŐ ADATOK HELYETT AZ ADÓHATÓSÁG AZ UTÓBB VÁLTOZÁSBEJELENTÉSKÉNT BENYÚJTOTT ADATLAP ADATAIT TEKINTI HATÁLYOSNAK!!! A KÉPVISELŐNEK TEHÁT A VÁLTOZÁSBEJELENTÉS NAPJÁN, ILLETVE A JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉNEK NAPJÁN FENNÁLLÓ KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA TELJES TERJEDELMÉT BE KELL JELENTENIE. Az adóügyek elektronikus úton történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás változásának bejelentése, valamint a jogutódlás bejelentése esetén AZ ADATLAPHOZ SZKENNELT FORMÁBAN CSATOLNI KELL AZ ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁS MEGVÁLTOZÁSÁT TARTALMAZÓ, SZABÁLYSZERŰEN ALÁÍRT NYOMTATVÁNYT IS; ennek hiányában az Adatlap nem dolgozható fel! Az állandó meghatalmazás nyomtatvány az Adatlaphoz csatolt pótlapként is letölthető, használata ajánlott, de nem kötelező. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a pótlap használata esetén nem elegendő annak az internetes programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt ki kell nyomtatni, majd aláírás után az Adatlaphoz szkennelt formában kell csatolni. Amennyiben az adózó nem a letölthető pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Amennyiben az adóügyek elektronikus intézéshez adott, és ezen az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését kívánja bejelenteni, akkor ezt az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon teheti meg, mely a NAV internetes honlapjáról letölthető. Az ebev portál Képviseletek menüpontjában is bejelentheti a képviseleti jog megszűnését, amely esetén nem kell a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére szolgáló T182 jelű adatlapot benyújtani. Amennyiben kizárólag az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére feljogosító meghatalmazás, megbízás megszűnését kívánja bejelenteni, azt a T180 adatlap változás-bejelentésként történő benyújtásával teheti meg, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az adóügyek elektronikus intézéséhez adott meghatalmazás nem szűnik meg, kizárólag a képviseleti jogosultság terjedelmében történik változás. A NAV bevezette az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állandó meghatalmazások adását megkönnyítő új szolgáltatását az ebev portálon. Az ebev portál Képviseletek menüpontjából elérhető új szolgáltatással a cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaságok törvényes képviselői kezelhetik az adóügyek elektronikus intézésére már jogosultsággal rendelkező állandó meghatalmazottaik ügyintézési jogait. Erre oly módon van lehetőségük, hogy a webes felületen a meghatalmazást módosítják, a módosított meghatalmazást csatolják. Az új meghatalmazás a meghatalmazott jóváhagyásával válik érvényessé. Az ügyfélkapun módosított meghatalmazás esetén nem szükséges az adóhatósághoz a T180 jelű adatlapot benyújtani változásbejelentésként. 15T180-Főlap Adatlap A része Bejelentő/képviselő adatai Az Adatlap A részében a bejelentő (magánszemély adózó, törvényes képviselő, meghatalmazott/megbízott) magánszemély családi és utónevét (1. rovat), születési nevét (2. rovat), adószámát (3. rovat, amennyiben azzal 3

4 rendelkezik), adóazonosító jelét (4. rovat) kell feltüntetni. Amennyiben a bejelentő magánszemély még nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy kérjük, hogy a T34 számú adatlap (mely a NAV internetes honlapjáról letölthető) kitöltésével kezdeményezze az adóazonosító jel megképzését az illetékes állami adóhatóságnál. A bejelentő/képviselő címének megadására az 5. rovat szolgál. A BEJELENTŐ, KÉPVISELŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE HIÁNYÁBAN AZ ADATLAP NEM FOGADHATÓ EL! Amennyiben az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett magánszemély adózó (pl. egyéni vállalkozó) a saját regisztrációját jelenti be, akkor a 6. rovatot kérjük üresen hagyni, és ebben az esetben elegendő az A részben az 1., 2., 3., 4., 5. rovat, valamint a B részben az 1. és 3. rovat kitöltése. A képviselet jogcíme kódkockába (6. rovat) a bejelentő személynek az elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására vonatkozó képviselői jogcímét kérjük az alábbiak közül kiválasztott kóddal jelölni: Képviseleti jogcím kódok lehetnek: Törvényes képviselő: 1 = vezető tisztségviselő (pl. ügyvezető, elnök stb.) 2 = cégvezető (gazdasági társaság esetén) 3 = képviseleti joggal felruházott munkavállaló, vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos (pl. gazdasági társaság esetén) 12 = magánszemély törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) 14 = felszámoló, végelszámoló Meghatalmazott, megbízott: 4 = nagykorú alkalmazott (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet esetén), nagykorú tag (jogi személy, egyéb szervezet esetén) 5 = ügyvéd 6 = ügyvédi iroda 7 = adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő 8 = megbízás alapján eljáró jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet esetén) 9 = könyvelő (amennyiben nem gazdasági társaság vagy szervezet tagjaként, hanem önálló könyvelőként látja el az adózó képviseletét) 13 = európai közösségi jogász 15 = számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 16 = pénzügyi képviselő 17= Magyar Államkincstár alkalmazottja 18= adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó esetén) alkalmazottja, tagja 19= termékdíj ügyintéző 23= könyvvizsgáló 99 = más tagállamban letelepedett könyvelő Ellenjegyző: 11 = bevallás ellenjegyzésére jogosult adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő (csak az F részben jelölhető) Az igazolvány típusát a következő kódok szerint lehet feltüntetni: 4

5 1 = könyvelői 2 = adótanácsadói 3 = adószakértői 4 = jogtanácsosi 5 = ügyvédi 6 = könyvvizsgálói Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos, könyvvizsgáló (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) választása esetén kötelező kitölteni az igazolvány típusa és az igazolvány száma mezőket a 6. rovatban. Felhívjuk figyelmét, hogy az Art. 175/A. (1) bekezdése alapján adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az adópolitikáért felelős miniszter - engedélyével folytatható. E tevékenységek folytatását az adópolitikáért felelős miniszter, mint nyilvántartásba vételt végző szervezet annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, és nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli, vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik az Art-ban és az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az Art. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek. Az adópolitikáért felelős miniszter a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartása - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, vagy alkalmazottja a nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői igazolványának száma, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait, illetve a nyilvántartásban szereplő nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján évente - a tárgyévet követő év március 31-ig - közzéteszi, továbbá a nyilvántartásba vételt végző szervezet honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános adatait nyilvánosságra hozza. Amennyiben a bejelentő adószakértőként, okleveles adószakértőként, adótanácsadóként, illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként képviseli az adózót, akkor a Főlap A rész 6. rovatában kérjük megadni az Art. 175/E. (3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát is. A könyvvizsgáló státuszt abban az esetben kell megjelölni, ha a meghatalmazott olyan magánszemély, aki a kamara engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult Magyarország területén. A könyvvizsgáló státusz jelölése esetén tekintettel arra, hogy adóköteles tevékenység csak adószám birtokában folytatható a meghatalmazott természetes személy adószáma rovat kötelezően kitöltendő, illetve e mellett kitöltendő az igazolvány típusa és az igazolvány száma rovat is. A könyvelő státuszt abban az esetben kell megjelölni, ha a meghatalmazott olyan magánszemély, aki mint erre képesítéssel rendelkező személy vállalkozási/megbízási jogviszony alapján folytat számviteli tevékenységet. A könyvelő státusz jelölése esetén tekintettel arra, hogy adóköteles tevékenység csak adószám birtokában folytatható a meghatalmazott természetes személy adószáma rovat kötelezően kitöltendő, illetve e mellett kitölthető az igazolvány típusa és az igazolvány száma rovat is. Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén), meghatalmazott, megbízott esetén a könyvelőnél leírt okok miatt a regisztrációs adatlapon jelölni kell a képviselő adószámát is. 5

6 Kérjük, hogy amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a meghatalmazó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nagykorú alkalmazottja, tagja, abban az esetben ne a könyvelő státuszt, hanem a nagykorú alkalmazott, tag (egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) státuszt jelölje meg. Amennyiben a könyvelésre jogosító képesítéssel rendelkező személy a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottjaként vagy tagjaként jár el, úgy szintén ne a könyvelő státuszt, hanem a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, vagy az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja státuszt jelölje. Amennyiben a bejelentő a meghatalmazott ügyvédi irodában tevékenységet folytató ügyvéd (képviseleti jogcím = 6), vagy a meghatalmazott számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 15), a meghatalmazott adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén) alkalmazottja, tagja (képviseleti jogcím = 18), vagy pénzügyi képviselő nevében jár el (képviseleti jogcím = 16) úgy kérjük az iroda, illetve a gazdasági társaság vagy szervezet nevét, adószámát és székhelyének címét is megadni a 7., 8/a. és 9. rovatban. A 8/b. rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a képviselő szervezet jogutódlását kívánják bejelenteni, de a bejelentő, képviselő személye nem változik. Az Art. 7. -a alapján a magánszemélyt, az egyéni vállalkozó magánszemélyt, a jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző a termékdíj ügyintézői szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványt, igazolást köteles csatolni az első alkalommal, papír alapon benyújtott T180 jelű adatlaphoz. A termékdíj ügyintézőnek kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben adható állandó meghatalmazás. Amennyiben a meghatalmazott egyszerre a termékdíj ügyintéző és más képviseleti jogcímkódot (pl. nagykorú alkalmazott) is választhat, és a meghatalmazása a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyeken kívül más adóügy elektronikus intézésére is kiterjed, akkor a szélesebb körű eljárási jogosultságot biztosító képviseleti jogcímkódot válassza, tekintettel arra, hogy a termékdíj ügyintézőn kívüli, többi képviseleti jogcímkód esetén jogszabály nem korlátozza az intézhető adóügyek körét. A képviselő egyszerre egy jogcímkódot jelölhet be, és az utoljára jelölt jogcímkód minden esetben felülírja az előzőt. A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző jogcímkód jelölése esetén a képviselő az alábbi adóügyeket intézheti: a bevallások, bejelentések, beadványok, kérelmek közül kizárólag a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallásokat, bejelentéseket, kérelmeket jelölheti a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/c. pontjában a folyószámla kivonat lekérdezése, pótléklevezetés adatainak megjelenítése a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/e. pontjában az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezése, a nyomtatvány 01-B lap E rész 11/h. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtása, a nyomtatvány 11/j. pontjában a feljogosítás az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra. AMENNYIBEN A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT KÉPVISELŐ NEM RENDELKEZIK AZ ADÓZÓTÓL KAPOTT ÉRVÉNYES, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT, VALAMENNYI NEM CSAK ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ADÓÜGY INTÉZÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ, AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ KORÁBBAN (AZ ADATLAP BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN VAMO ELNEVEZÉSŰ ADATLAPON) MÁR BEJELENTETT ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁSSAL, MEGBÍZÁSSAL, AKKOR A MEGHATALMAZÁSÁT, MEGBÍZÁSÁT AZ ADATLAPON KELL BEJELENTENIE (ADATLAP 01-A LAP E RÉSZÉNEK 9. ROVATA), ÉS 6

7 CSATOLNIA KELL A MEGHATALMAZÁST, MEGBÍZÁST, VAGY AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG ÁLTAL RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYT, AMELY AZ ADATLAP PÓTLAPJAKÉNT KITÖLTHETŐ. Az Adatlapon történő állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatvány az Adatlap pótlapjaként kitölthető. Az állandó meghatalmazás nyomtatvány használata ajánlott, de nem kötelező. Tekintettel arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésének bejelentésére rendszeresített T180-as nyomtatványon és az állandó meghatalmazás bejelentésére rendszeresített nyomtatványon (pótlapon) feltüntetett adatoknak értelemszerűen meg kell egyezniük, a pótlap használata esetén, az Adatlap kitöltésekor megadott adatok/ügycsoportok automatikusan megjelennek az állandó meghatalmazás nyomtatványon (pótlapon). A pótlap használata esetén nem elegendő annak programmal történő kitöltése, hanem a kitöltést követően azt minden esetben ki kell nyomtatni, majd aláírva kell az Adatlaphoz csatolni (változásbejelentés esetén szkennelt formában). Amennyiben az adózó nem a pótlapot használja az állandó meghatalmazáshoz, akkor az Adatlaphoz kötetlen formában írt állandó meghatalmazást kell csatolni! Tájékoztatjuk, hogy az állandó meghatalmazás a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott együttes aláírása nélkül érvénytelen! Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 40/A. (2) bekezdése értelmében az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Közokiratnak minősül a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Pp.) 195. (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést, vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A teljes bizonyító erejű magánokirat a Pp (1) bekezdése értelmében az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik); b) két tanú az okiraton lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. A fentiek alapján az állandó meghatalmazáson szükséges két tanú alkalmazása (név, lakcím, aláírás). Eltérő szabályt tartalmaz a Ket. 40/A. (2) bekezdése az ügyvédnek adott meghatalmazásra nézve: ehhez nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá. A Pp (1) bekezdés d) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okirat így a meghatalmazás is amennyiben azt szabályszerűen aláírták, ezért a tanúk alkalmazása ebben az esetben sem szükséges. 7

8 Gazdálkodó szervezeten a Pp ában megjelölt szervezeteket kell érteni, melyek a következők: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A tanúk alkalmazása a fentiekből következően abban az esetben szükséges, amikor a meghatalmazó: (nem egyéni vállalkozó) magánszemély, vagy olyan, az Art pontjában felsorolt egyéb szervezet, amely nem minősül gazdálkodó szervezetnek (jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni cég, szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társasüdülő, társasgarázs, építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés), és a meghatalmazott a következők valamelyike: adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. Adatlap B része A bejelentés jogcíme (Az elektronikus adóbevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett adózók esetében!) AZ ADATLAP FŐLAP B RÉSZÉT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA AZ ADÓZÓ AZ ART (9) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VALAMENNYI BEVALLÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT, VALAMINT FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSI ÉS ADÓMÉRSÉKLÉSI TÁRGYÚ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT, TOVÁBBÁ ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉT ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELES TELJESÍTENI (a továbbiakban: elektronikus bevallási kötelezettség/elektronikus bevallásra kötelezett adózó)! A Főlap A rész 6. rovatában feltüntetett képviseleti jogcímnek megfelelően a Főlap B rész 1. vagy 2. rovatában kell X -szel jelölni a bejelentés jogcímét, valamint a 3. rovatban az ügyfélkapu létesítés, azaz regisztráció időpontját. Az 1. rovatot azon adózók töltik ki, akik/amelyek elektronikus bevallási, illetve összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségüknek saját maguk (pl. egyéni vállalkozóként), illetőleg törvényes képviselőik (pl. vezető tisztségviselőik, cégvezetőik) tesznek eleget. A 2. rovatot azon meghatalmazottak, megbízottak töltik ki, akik az elektronikus bevallásra, illetve összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó nevében kívánják a bevallásokat és adatszolgáltatásokat elektronikus úton megküldeni. Az 1. és 2. rovatok közül csak az egyik kódkocka tölthető ki! Adatlap C része Az adóhatósági regisztráció jogcíme (Az elektronikus adóbevallást és adatszolgáltatást önkéntesen választó és képviselő útján teljesítő adózók részére!) 8

9 Amennyiben az Art (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra nem kötelezett adózó egyes adóügyeit nem saját maga, hanem képviselője (törvényes képviselő vagy meghatalmazott/megbízott) által elektronikus úton kívánja teljesíteni, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. A FŐLAPON A B ÉS A C RÉSZ EGYSZERRE NEM TÖLTHETŐ KI! Adatlap D része 1. Változás bejelentése Abban az esetben, ha az Adatlapot a bejelentő/képviselő változásbejelentésként nyújtja be, akkor ezt a kódkockában X -szel kell jelölni. Az Adatlap ebben az esetben kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 2. A képviselő szervezet tekintetében bekövetkezett jogutódlás bejelentése (a Főlap A rész 7/b. rovatának jelölése esetén) Amennyiben a meghatalmazott az ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra illetve adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, és a meghatalmazott szervezettel kapcsolatos változás, szervezeti átalakulás (jogutódlás) történt, abban az esetben a jogutódlás bejelentését kell bejelölni, valamint a Főlap A rész 7/b. rovatában meg kell adni a jogelőd meghatalmazott szervezet adószámát is. Az Adatlap ebben az esetben a változásbejelentéshez hasonlóan - kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az Adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultságának megszűnését az erre a célra rendszeresített T182 számú adatlapon lehet bejelenteni. Az ebev portál Képviseletek menüpontjában is bejelentheti a képviseleti jog megszűnését, amely esetén nem kell a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére szolgáló T182 jelű adatlapot benyújtani. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN AZ ADATLAPOT ELSŐ ÍZBEN, PAPÍRALAPON (KINYOMTATVA) NYÚJTJA BE AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ, AKKOR A LAP ALJÁN BEJELENTÉSÉT (HELYSÉG ÉS DÁTUM FELTÜNTETÉSÉVEL) SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTSE. ALÁÍRÁS NÉLKÜL AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELEN! 15T A és B lap Adatlap E része A képviselt adózó adatai Az Adatlap E részét abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a bejelentő nem a saját regisztrációját jelenti be, hanem képviselőként más nevében jár el (vagyis nem az adózó a bejelentő, hanem annak törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja, megbízottja) az egyes adóügyek elektronikus teljesítése során. Az E részben annak az adózónak az adatait kell megadni, akinek a nevében a bejelentő képviselőként eljár. Az 1. rovatban az adózó nevét (elnevezését), a 2/a. rovatban adószámát, míg a 3. rovatban (magánszemély adózó esetén) adóazonosító jelét kell megadni. A 4. és 5. rovatban - az adóhivatali ügyintézés, illetve az Adatlap feldolgozásakor esetlegesen szükségessé váló kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az ügyintéző nevét, telefonszámát lehet megadni. A 6. rovatban az adózó címét lehet megadni. A 2/b. rovatban az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a csoportképviselő tünteti fel a csoportazonosító számot. A 2/b. rovatot csak a csoportképviselő adózó esetén kell kitölteni! Amennyiben az Adatlapot a csoportképviselő nevében eljárva a képviselője nyújtja be, akkor a 9

10 csoportképviselő saját adószáma a 2/a. rovatban szerepel. A csoportazonosító szám feltüntetésével a képviselő jogosultságai egyaránt vonatkoznak a csoportképviselőre és az áfa-csoportra. Amennyiben a csoportképviselő nevében eljárva a képviselő változást jelent be, akkor elegendő egy adatlapot benyújtani, ugyanis a 2/b. rovat (csoportazonosító szám) kitöltésével ez a változásbejelentés egyben az áfa-csoportra is érvényes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a csoportképviselőre beadott korábbi regisztrációját felülírja a változás bejelentése abban az esetben is, ha a képviselő csupán az áfa-csoportra vonatkozóan kívánja a regisztrációt kiterjeszteni a csoportazonosító szám feltüntetésével. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, úgy kérjük a 7. rovatban a kódkockát X -szel jelölni, és a képviseletet igazoló okiratot (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, kinevezési okirat, jogtanácsosi igazolvány másolata) az adatlaphoz csatolni! Törvényes képviselőnek az E rész 8. vagy 9. rovatát, továbbá a 9. rovathoz tartozó, meghatalmazás bejelentésére szolgáló 10., illetve 11. rovatát nem kell kitölteni, mivel a 7. rovat jelölésével valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosulttá válik. A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐNEK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI MINŐSÉGÉBŐL EREDŐEN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. AMENNYIBEN A BEJELENTŐ AZ ADÓZÓ MEGHATALMAZOTTJA, MEGBÍZOTTJA, úgy a 01-A lap 8. és 9. rovata közül csak az egyiket kell kitölteni az alábbiak szerint: A bejelentő/képviselő a 01-A lap 8. rovatához tartozó kódkockába tett X -szel, - a meghatalmazás, megbízás keletkezésének dátumát is beírva - jelölheti, hogy rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi nem csak elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosító, az állami adóhatósághoz korábban (az Adatlap benyújtását megelőzően az erre a célra rendszeresített VAMO nyomtatványon) már bejelentett állandó meghatalmazással, megbízással. Ezt a pontot kell kitölteni abban az esetben, ha a bejelentő pénzügyi képviselő nevében jár el. A 01-A LAP 8. ROVATÁNAK KITÖLTÉSE ESETÉN A MEGHATALMAZOTTNAK, MEGBÍZOTTNAK AZ EGYES ADÓÜGYEK TELEFONON TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉRE (MELY MAGÁBAN FOGLALJA A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT IS) VONATKOZÓAN NEM KELL KÜLÖN NYILATKOZNIA, MERT A 8. ROVATBAN JELÖLT MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁSA ALAPJÁN ERRE KÜLÖN BEJELENTÉS NÉLKÜL IS JOGOSULT, AMENNYIBEN AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGTÓL AZ ERRE A CÉLRA RENDSZERESÍTETT TEL (2013. ELŐTT UK30) JELŰ NYOMTATVÁNYON PIN KÓDOT IGÉNYELT. Amennyiben a bejelentő/képviselő az előző pont szerinti, érvényes állandó meghatalmazással vagy megbízással még nem rendelkezik, úgy a 01-A lap 9. rovatához tartozó kódkockába tett X -szel jelölje, és az ezt követő, Az adózótól kapott, az egyes adóügyek elektronikus úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése elnevezésű blokkot kell kitölteni (a 01-A lap 10. blokkja, vagy a 01-B lap 11. blokkja). Az adatok kitöltését követően a blokkot az adózónak (meghatalmazó(k)nak, megbízó(k)nak a neve/nevük feltüntetésével) valamint a bejelentőnek/képviselőnek (meghatalmazottnak, megbízottnak) alá kell írnia és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást vagy az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványt (pótlapot) Ezt jelölni kell a Főlap alsó részén is.. Felhívjuk figyelmét, hogy a 01-A lap 9. rovatát követő blokkban található bejelentés alapján a meghatalmazott/megbízott csak A 01-A LAP E BLOKKJÁBAN (A 10., VAGY A 11. PONTBAN) MEGJELÖLT ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉRE JOGOSULT! Amennyiben az adózó más, elektronikus úton nem intézhető kötelezettségek tekintetében is állandó meghatalmazást, megbízást kíván 10

11 adni a bejelentőnek/képviselőnek, úgy azt külön be kell nyújtania az adóhatósághoz a NAV internetes honlapján letölthető meghatalmazás-bejelentő adatlap segítségével ( VAMO).! A 01-A lap 9. rovatát követő blokkban, a 01-A lapon, a 10-es számmal jelölt rovathoz tartozó a. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó valamennyi, az Adatlap benyújtásának időpontjában elektronikusan intézhető adóügy intézésére feljogosítja a képviselőt. Ebben az esetben a 11-es számmal jelölt rovatban megnevezett egyes adóügyeket már nem kell külön megjelölni. b. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a meghatalmazott vagy megbízott képviseleti jogosultsága az egyes adóügyek telefonon történő intézésére is kiterjed (mely magában foglalja a telefonos ügyintézéshez kapcsolódó TEL jelű űrlap elektronikus úton történő benyújtását is). A 10. rovathoz tartozó, a telefonos ügyintézésre vonatkozó pont önmagában nem, csak a 10. rovat a. ponthoz tartozó kódkockájával együtt tölthető ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat jelölése esetén a meghatalmazott vagy megbízott kizárólag akkor lesz jogosult a telefonos ügyintézésre, illetve az ahhoz kapcsolódó űrlapok elektronikus úton történő benyújtására, ha ezt a 10. rovatban külön is megjelöli, és az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített TEL (2013. előtt UK30) jelű nyomtatványon PIN kódot igényelt. c. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikusan intézhető adóügy intézésére is feljogosítja. Felhívjuk figyelmét, hogy a 10. rovat c. pontjához tartozó kódkocka jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot; a c. pont megjelölése csak az a. ponthoz tartozó kódkocka megjelölésével együtt lehetséges. Amennyiben az adózó nem valamennyi, hanem csak egyes külön is nevesített adóügyek elektronikus intézésére jogosítja fel a képviselőt, akkor a 01-B lapon, a 11-es számmal jelölt rovat a. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó valamennyi elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás, elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány benyújtására, vagy a bizonylatok közül kizárólag a bevallások, adatszolgáltatások, vagy a bejelentések, beadványok, kérelmek bizonyos körének benyújtására jogosítja fel a képviselőt (A bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések, beadványok, kérelmek csoportjainak nyomtatványszám és szöveges megnevezés szerinti részletezését a kitöltési útmutató melléklete tartalmazza.); o Amennyiben a képviselő jogosultsága valamennyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belüli első kódkockában kérjük ezt X -szel megjelölni. o Amennyiben az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján valamennyi, újonnan rendszeresített bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem benyújtására feljogosítja, akkor az a) ponton belül, a második kódkockában lehet ezt megjelölni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 11. rovat második pontjának jelölése esetén az állami adóhatóság a képviselő részére automatikusan megadja az újonnan elektronikus úton intézhető adóügyek intézésére vonatkozó jogosultságot. o Amennyiben a jogosultság csak a bevallás(ok), adatszolgáltatás(ok), vagy a bejelentés(ek), beadvány(ok) bizonyos csoportjainak elektronikus benyújtására vonatkozik, akkor az a. ponton belül a megfelelő kódkockákban kérjük ezt a tényt X -szel jelölni. b. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, ha a képviselő a magánszemély adózó (pl. ÁFA fizetésre nem kötelezett magánszemély, ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, vagy egyéni vállalkozó) szja 1+1 %-ról rendelkező elektronikus nyilatkozatának a benyújtására, a felajánlások lekérdezésére jogosult; Amennyiben a magánszemély adózó képviselője az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására külön rendszeresített elektronikus űrlap ( egysza) benyújtására jogosult, akkor ezt a tényt a kódkockába tett X -szel kell megjelölni. 11

12 Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás részeként is benyújtható elektronikus úton, ezért amennyiben a képviselő a magánszemély adózó személyi jövedelemadó bevallásának elektronikus úton történő benyújtására jogosult, akkor már nem kell külön megjelölni, hogy az szja 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat benyújtására is jogosult. Az szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozat állami adóhatósághoz történő benyújtásának határideje május 20. c. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a folyószámla kivonat elektronikus úton történő igénylésére, a pótléklevezetés adatainak megjelenítésére feljogosítja a képviselőt; d. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtására, az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk lekérdezésére feljogosítja a képviselőt; e. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő lekérdezésére, az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintésére feljogosítja a képviselőt; f. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az ellenőrzésről szóló megbízólevél és értesítés érvényességének ellenőrzésére feljogosítja a képviselőt; g. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a bevallási kötelezettségekkel kapcsolatos lekérdezésekre h. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elektronikus benyújtására feljogosítja a képviselőt; i. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a kérelemre indult ügyekről tájékoztatást kérni j. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy az adózó az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra feljogosítja a képviselőt. k. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély(ek) adatait jogosult lekérdezni. Az Art (15) bekezdés a) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adózó az állami adóhatóság által nyilvántartott, nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemély adóazonosító jelét megtekintheti. l. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő a munkáltató, kifizető képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés b) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a munkáltató (kifizető) az általa teljesített, az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás adataihoz. m. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő a magánszemély adózó képviselőjeként jogosult a munkáltatói, kifizetői bejelentések, bevallások lekérdezésére. Az Art (15) bekezdés c) pontja alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül férhet hozzá a magánszemély adózó az Art. 16. (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentés és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás saját magára vonatkozó adataihoz. n. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő meghatalmazása kiterjed az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállítására. Az Art. 38. (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi 12

13 számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, amely megvalósulhat a külön jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül átutalással történő fizetés útján is. o. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő hozzáférhet az Art (15) bekezdés d) pontja alapján a meghatalmazója által befogadott számlák tekintetében más adózó által az Art. 31/B. alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz. p. ponthoz tartozó kódkockába tett X -szel lehet megjelölni, hogy a képviselő jogosult a MOSS Mini Egyablakos Rendszer használatára, amely a Közösségben letelepedett adóalanyok által nyújtott távközlési, rádió-, vagy televízió műsor, vagy elektronikus szolgáltatások bejelentésére, bevallására szolgáló egyablakos rendszer. A 01-B lap 11. rovat a. pontjával kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adózó nem valamennyi elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés benyújtására jogosítja fel a képviselőt, úgy a képviselő által elektronikusan benyújtható bevallásokat, adatszolgáltatásokat, illetve bejelentések/beadványok/kérelmek pont valamelyikét kell megjelölni. A bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések/beadványok/kérelmek csoportjainak nyomtatványszám és szöveges megnevezés szerinti részletezése a kitöltési útmutató mellékletében található. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések szöveges megnevezései évenként is változhatnak, az utólagos pótlás, önellenőrzés esetén eltérés mutatkozhat a kitöltési útmutató melléklete és a korábbi évekre vonatkozó bizonylatok pontos nevei között. Amennyiben a korábbi évekre vonatkozóan, pótlólag, vagy önellenőrzésként kíván valamely bizonylatot benyújtani, mindig szíveskedjen meggyőződni a nyomtatvány pontos nevéről a NAV honlapján ( Kérjük a meghatalmazás, megbízás keletkezésének időpontját, valamint (a helység és dátum feltüntetésével) az adózó, illetve a nevében eljáró (aláíró) meghatalmazó, megbízó személy(ek) nevét is megadni! A 01-A LAP 9. ROVATÁT KÖVETŐ (10. VAGY 11.) BLOKKOK KITÖLTÉSE ESETÉN AZ ADATLAP A MEGHATALMAZOTT, MEGBÍZOTT SZABÁLYSZERŰ, EREDETI ALÁÍRÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN! Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviseleti jogosultságot a képviselőnek kell bejelentenie, tehát a meghatalmazó, megbízó aláírása a 01-A és 01-B lapon nem kötelező elem, azonban az adatlap mellékleteként csatolt meghatalmazást minden esetben alá kell írnia a meghatalmazónak is! 15T lap Adatlap F része Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén további jóváhagyók adatai A 02-es lap F részét abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az elektronikus űrlap benyújtására (aláírására) együttesen többen jogosultak, vagy az Art. 31. (14) bekezdése szerint adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői ellenjegyzést kívánnak igénybe venni. Tekintettel arra, hogy az elektronikus űrlap jóváhagyása is az Ügyfélkapun keresztül történik, a bejelentőhöz hasonlóan az együttes jóváhagyónak is regisztrációval kell rendelkeznie! FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATLAP 02-ES LAP F RÉSZÉNEK KITÖLTÉSE ESETÉN, AMENNYIBEN AZ ADOTT ELEKTRONIKUS ŰRLAPOT AZ EGYÜTTES JÓVÁHAGYÓ, ILLETVE AZ ELLENJEGYZŐ NEM HAGYJA JÓVÁ, ÚGY AZ ŰRLAPON TELJESÍTENDŐ ADÓKÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTETTNEK, ILLETVE AZ ADÓÜGY ELEKTRONIKUSAN EL NEM INTÉZETTNEK MINŐSÜL!!! 13

14 Együttes jóváhagyásra az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja/megbízottja jogosult. Együttes jóváhagyó lehet továbbá az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő. A 2. együttes jóváhagyó adatai (8-14. rovat) csak abban az esetben tölthetők ki, ha az 1. együttes jóváhagyó adatai kitöltöttek! Az 1. (és 8.) rovatban kérjük az együttes jóváhagyó/ellenjegyző személy(ek) családi és utónevét feltüntetni. A 2. (és 9.) rovatban az együttes jóváhagyó(k)/ellenjegyző(k) adóazonosító jelét, a 3. (és 10.) rovatban az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószámát (ha ilyennel rendelkezik), illetve az Art. 175/E. -ban foglaltak szerinti nyilvántartásban szereplő nyilvántartási/regisztrációs számát, valamint az igazolvány típusát és számát kell beírni. A 4/a. (illetve 11/a. ) rovat szolgál az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet nevének megadására, a 4/b. (és 11/b.) rovatban pedig az adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet adószámát kérjük feltüntetni. A jóváhagyás jogcímének kódját (mely 1-13 lehet - lásd Főlap A rész 6. rovat kódjai) az 5. (és 12.) rovatba kérjük beírni. A 6. és 7. (valamint a 13. és 14.) rovatoknál lehet jelölni az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog jellegét. Kérjük, hogy a 6. és 7. rovatok (illetve a 13. és 14.) rovatok közül csak az egyiket szíveskedjenek megjelölni. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog valamennyi elektronikus űrlapra (a. pont), továbbá az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikus űrlapok jóváhagyására (b. pont) vonatkozik, úgy a 6. (illetve a 13.) rovatnál kérjük az a. vagy b. ponthoz tartozó kódkockát X -szel jelölni, valamint kérjük a csoportkódot is kitölteni (ld. később); a b. pont megjelölése csak az a. ponttal együtt lehetséges. Amennyiben az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog nem valamennyi elektronikus űrlapra vonatkozik, úgy a 7. (illetve 14.) rovatánál kell a kódkockába tett X -szel jelölni. Ez esetben a 15. rovatban kell kiválasztani az együttes jóváhagyással/ellenjegyzéssel érintett adóügyfajtát, illetve űrlap csoportot. Kérjük, hogy a kívánt adóügyfajta, illetve űrlapcsoport mellett található kódkockában szerepeltessék azt, hogy az együttes jóváhagyási/ellenjegyzési jog milyen formájú (csoportkód). Egyszerre több adóügyfajta, illetve űrlapcsoport is kiválasztható, akár eltérő csoportkóddal is. Amennyiben a 15. rovat a. pontjában az adóbevallás, adatszolgáltatás, illetve elektronikusan teljesíthető bejelentés/beadvány jóváhagyását választja, akkor az a. pont előtti kódkockát X -szel kérjük megjelölni. Ezt követően a bevallások, adatszolgáltatások, bejelentések, beadványok csoportjait lehet bejelölni a megfelelő csoportkód megadásával. b. pontjában az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti kérelmek, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem jóváhagyását választja, akkor a b. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. c. pontjában a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem jóváhagyását választja, akkor a c. pont előtti kódkockában kérjük a megfelelő csoportkódot megadni. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a 15. rovatban csak olyan adóügyfajta, illetve űrlapcsoport választható, melynek benyújtására a bejelentő/képviselő az Adatlap szerint jogosult! A csoportkód kódkockába az együttesen jóváhagyásra/ellenjegyzésre jogosult személynek az elektronikus űrlap jóváhagyására/ellenjegyzésére vonatkozó csoportkódját kérjük megadni. Csoportkódok lehetnek: 2 = kétszemélyi; két személy általi: I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 1. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 3 = kétszemélyi; két személy általi: 14

15 I. az A részben (1. személy), és II. az F rész 8. rovatában (2. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása 4 = háromszemélyi; három személy általi: I. az A részben (1. személy), valamint II. az F rész 1. rovatában (2. személy), és III. az F rész 8. rovatában (3. személy) feltüntetett személyek együttes jóváhagyása! AZ F RÉSZ 6., 13. ÉS 15. ROVATAIBA EGYSZERRE BEÍRHATÓ CSOPORTKÓDOK (2, 3, 4), ILLETVE A 7. ÉS 14. ROVATOKNÁL AZ X JELÖLÉSEK ÖSSZEFÜGGÉSEI: Rovat száma 1. eset (kétszemélyi) 2. eset (kétszemélyi) 3. eset (háromszemélyi) 4. eset (háromszemélyi) 5. eset (háromszemélyi) 6. eset (háromszemélyi) F/6. 2 Nem kitöltött 2 Nem kitöltött 4 Nem kitöltött F/7. Nem kitöltött X Nem kitöltött X Nem kitöltött X F/13. Nem kitöltött Nem kitöltött Nem kitöltött 3 4 Nem kitöltött F/14. Nem kitöltött Nem kitöltött X Nem kitöltött Nem kitöltött X 2 és 3, vagy 2 és 4, vagy 3 és 4, vagy F/15. Nem kitöltött Nem kitöltött 2 és 3 és 4, vagy csak 4 A 15T számú lapból többet is ki lehet tölteni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 15

16 Melléklet A 15T180 számú adatlapon jelölhető bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések csoportjai Bevallás száma Bevallás megnevezése Jogszabály alapján magánszemély részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, ill. járuléktípusú bevallások 53 Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről 53ADÓNYILATKOZA Adónyilatkozat a személyi jövedelemadó kötelezettségről T 53NY Bevallás az egyszerűsített bevallás ('53E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) 53E Bevallás a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről 53M Bevallás a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről 53INT Külföldi illetőségű előadóművészek személyi jövedelemadó bevallása M29 Munkáltatói adómegállapítás a személyi jövedelemadó megállapításához T29 Tájékoztatás az adóhátralékról AJK Bejelentés az adó- és járulékkülönbözet elszámolásáról 41 Bevallás a társasházak részére a személyi jövedelemadóról 53K Bevallás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadóról és annak önellenőrzéséről 08 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról, és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 08E Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra 58 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 85 Bevallás a mezőgazdasági őstermelő negyedéves járulék és tagdíj kötelezettségeiről 82 Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról 582 Bevallás a szeptember 1-jétől havi bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozó egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről 83 Bevallás az éves és a soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről 583 Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó, járulék és hozzájárulás kötelezettségekről 84 Bevallás az éves és soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózó államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék, hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről 584 Az egyéni vállalkozók soron kívüli és éves bevallása az egyes adó-, járulék- és hozzájárulás kötelezettségeiről Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások 65 Áfa bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 86 Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 16

17 A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. alapján teljesített bevallása 08INT Havi bevallás az évi LXXX. törvény 56/A. szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások 09KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi havi és negyedéves bevallása KTBEVEV Környezetvédelmi termékdíj évi bevallása KTKESZ Környezetvédelmi termékdíj készletre vételezési bevallása KTBEV Környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallása KTUHA Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás bevallása KESZ Környezetvédelmi termékdíj készletre vételezési bevallása KTA Bevallás a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 15KTA Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználó részére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére év Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is) 10B Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére 10M Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére 20 Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről 21 Bevallás a tűzvédelmi hozzájárulásról és annak önellenőrzéséről 01 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 11 Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről 110 Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez 12 Bevallás a szakképzési hozzájárulás tárgyévi bevallását módosító (nem társasági adóalany), valamint az előleg és éves nettó kötelezettség különbözetet elszámoló eltérő üzleti éves, vagy eltérő üzleti évre váltó adózók részére 17 Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez 251 Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulék-előlegről, valamint az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről a tárgyévben átalakulással létrejött jogutód adózó részére 26 Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg 28 Bevallás a tárgyévi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére 29 Bevallás és 29-A adatszolgáltatás a tárgyévi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról 152 Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 215 Negyedéves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a tárgyévben negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 43 Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről és adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról,innovációs járulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére 49 Bevallás a tárgyévben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről 50 Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről 17

18 71 Bevallás a tevékenységét megszüntető, átalakulással megszűnő adózók, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót választó valamint az egyszerűsített vállalkozói adót választó adózók részére 71EVA Bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy egyszerűsített vállalkozói adót választó adózók részére 78 Bevallás a távszerencsejáték valamint játékautomaták játékadójáról 51 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére 29EUD Bevallás a tárgyévben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról, illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére A215 Negyedéves/éves összesítő bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállító tevékenységek szerinti adatairól szolgáltatáscsoportonként évi negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére 46 Bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadója kiegészítéséről és a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítésről 42 Bevallás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról P90 Bevallás a pénzügyi szervezetek különadójáról 91 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 48 Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségről 56 Bevallás az adóhatósági megállapítást választó az adóévben a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek vagy nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként járulékot fizető magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan tárgyévre levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére NY 43TAO KIVA KATA Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról Bevallás az egyszerűsített vállalkozói, a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti, vagy a kisvállalati adó-alanyiság megszűnésével a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről Bevallás a kisvállalati adóról Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozások részére 92 Bevallás a közművezetékek adójáról NETA Bevallás a tárgyévi népegészségügyi termékadóról 93 Bevallás a pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről BEU Bevallás a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. (5)-(8) bekezdései alapján. 94 Bevallás a Bevallás a évi reklámadóról, adóelőleg-kiegészítéséről, évi reklámadó-előlegéről, reklám-közzététel megrendelőt terhelő havi kötelezettségéről, továbbá az adóévben jogelőd nélkül kezdő, az átalakulással létrejött adóalany évi reklámadó-előlegéről TAONY Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. (5) bekezdése alapján ADATSZOLGÁLTATÁSOK Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás megnevezése száma Magánszemély jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások 18

19 K36 Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemély tulajdonába értékpapír formájában adott adómentes természetbeni juttatás értékéről K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön elengedett összegéről K48 A biztosítóintézet adatszolgáltatása K50 A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről K51 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása adókedvezményre jogosító igazolásokról K55 A megszűnő MRP adatszolgáltatása a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapír együttes értékéről K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról K59 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása K64 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti megszüntetésekor K70 Letétkezelő (programszervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról K72 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről K73 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról K76 A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről K77 Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére június 30. napja után keletkezett és kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről K79 A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére kifizetett osztalék jövedelemről K83 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról K84 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által teljesítendő adatszolgáltatás K85 A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitel törlesztésével kapcsolatban K86 A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére augusztus 31. napját követően kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylatról K89 A nyugdíjat rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellet kereső tevékenységet folytatókról K90 Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról K91 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben kifizetett összegekről K92 A kifizető adatszolgáltatása a csereügyletből származó jövedelemről K95 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott - kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról K97 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó tárgyévi jövedelemről K100 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról K102 Az egyéni vállalkozó és a jogutód nélkül megszűnő adózó adatszolgáltatása a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, 1 millió forintot 19

20 K103 M63 53K K46 K52 K53 meghaladó kifizetésről A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról A bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulásának megállapítása Adatszolgáltatás a magánszemélyek különadó alapot képező jövedelmeiről A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által adott nyilatkozatról A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről K80 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és a magánnyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról Egyéb kontroll adatszolgáltatások K58 Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról K71 A társas vállalkozás adatszolgáltatása jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról K75 Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről K82 Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan K54 Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról K65 Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása az adókedvezményre jogosító igazolásokról K88 A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatása K98 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott/visszavont/ismételten kiadott igazolásról K99 A munkáltató adatszolgáltatása az általa a munkavállalójának az évi CXII. törvény 200/B. (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegéről K101 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv március 31-éig történő adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról K104 A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás évi összegéről K105 Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó évi jövedelméről 13SMSZ A hitelintézet évre vonatkozó adatszolgáltatása a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről SMSZ A hitelintézet adatszolgáltatása a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről FATCA Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások PTG Adatlap az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek adattartalmának NAPLO megküldéséhez PTGOPTA Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező pénztárgépek adattartamának CD/DVD-n, illetőleg egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez ESZIG Szigorú számadású bizonylatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 20

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság előtti eljárásban

Részletesebben

13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 13T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adó és vámhatóság előtti

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Űrlapos regisztráció esetén az űrlaphoz (VI. Csatolandó dokumentumok) csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, amely a cégkapu-regisztrációval

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az állami adó- és vámhatóság

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Meghatalmazás, képviselet

Meghatalmazás, képviselet Meghatalmazás, képviselet Vonatkozó főbb jogszabályok: 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 19T1045NY Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú melléklet 14. pontjában foglaltak alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő,

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON JELENTHETI BE!

VÁLTOZÁSOKAT KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON JELENTHETI BE! 08T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus intézését képviselő útján teljesítő

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 16EGYREG jelű adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

NYÍRPARASZNYA TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐl

NYÍRPARASZNYA TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐl NYÍRPARASZNYA TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐl Az Önkormányzat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET TÁJÉKOZTATÓ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. (1) bekezdése alapján az Egyházasrádóci

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-03 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE P17-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÉRINTETT FELEK... 4 3. OLDAL JOGUTÓD... 5 4. OLDAL

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Az energiahatékonysági törvény 2018. december 15-én kihirdetett változásai Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Budapest, 2019. március 1. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 14T34START jelzésű adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

LŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

LŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ LŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26. TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464 VILLÁMPOSTA: jegyzo@lorinci.hu Nyomtatvány az önkormányzati adóhatóság előtti képviselet ellátására

Részletesebben

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról 1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéjszakák

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25036756 VPID Adózó ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 764789720 KR érkeztetési szám 5824752060628093496490 Beküldő CSINCSIK

Részletesebben

ŰRLAP PERBEHÍVÁS ELFOGADÁSÁNAK/ELUTASÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP PERBEHÍVÁS ELFOGADÁSÁNAK/ELUTASÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP PERBEHÍVÁS ELFOGADÁSÁNAK/ELUTASÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ P15-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL BEAVATKOZÓ... 4 3. OLDAL - BEAVATKOZÓ KÉPVISELŐI... 9 4. OLDAL - BEAVATKOZÓ JOGI

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat. Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: A) A nyilatkozatot tevő adatai

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat. Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: A) A nyilatkozatot tevő adatai SZF_42 Jelentős önkorlátozó nyilatkozat Vonalkód helye Hivatal tölti ki! Iktató bélyegző Postára adás dátuma: Beérkezés dátuma: Személyes benyújtás dátuma: 1. Családi és utónév: 2. Születési családi és

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN P16-18-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL TÁMOGATOTT FELEK... 3 3. OLDAL BEAVATKOZÓ... 4 4. OLDAL - BEAVATKOZÓ

Részletesebben