BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele"

Átírás

1 BAROKKMŰVÉSZET 17.századés18.századelsőfele

2 Ellenreformáció jezsuiták(1540,jézustársasága) inkvizíció 17.századeleje apápasághatalmaújraarégifényébentündökölt abarokkstílusazellenreformációhatásárajöttlétrerómában Aművészetahatalomirányításaésellenőrzésealattállt: Itália,Spanyolország EGYHÁZIMŰVÉSZET akatolikusegyházideológiáját, adogmáktiszteletbentartását aszigorúfegyelmethirdette Franciaország,Anglia VILÁGIMŰVÉSZET azabszolutisztikushatalommalrendelkező uralkodókhatalmátfejezteki akirályiudvarfényűzőigényeitszolgálta

3 JacopoVignola:IlGésu,Róma homlokzat:giacomodellaporta

4 IlGésualaprajza: ahosszantiésacentrálistéregyesítése jellemzőabarokktemplomokra

5 FrancescoBorromini:SanCarloalleQuattroFontane templom,róma

6 Abarokképítészet: célja:akatolikusegyháznagyságánakbemutatása lenyűgözés, megnyerés,propaganda színpadiasszertartások fény árnyék hatások,perspektíva Monumentalitás,améretekfokozása mozgalmasság hullámzóformák,azegyenesvonalakmegtörése erősentagoltfalfelületek,homorú domborúfaltagolás változatosnyílások dinamikustéralakítás

7 DonatoBramante( ) centrális,középpontoselrendezésűtér(érettreneszánsz) Michelangelo leegyszerűsítetteabramante félealaprajzot anégyezetfölémagaskupoladobra(tamburra)hatalmaskupolátemelt kettőskorinthoszioszlopok(manieristastílus) CarloMaderna latinkeresztalakúalaprajz(barokk) kulisszahomlokzat korinthosziféloszlopokáltaltagolt

8

9 LorenzoBernini:SzentPétertér,Róma,kolonnád

10 LorenzoBernini:ASzentPéter bazilikabaldachinja

11 LorenzoBernini: SzentPétertrónusa

12 SirChristopherWren:SzentPálkatedrális,London

13 LouisLeVau:Vaux levicomte ikastély

14 AndréLeNotre:AVaux le Vicomte ikastélykertje

15

16

17

18

19

20

21

22 AndréLeNotre:Aversailles ikastélykertje

23

24 LouisLeVau,JulesHardouinMansart: Aversailles ikastélykertihomlokzataés2szimmetrikusoldalszárnya

25 barokktéralakítás:szervesenegymáshoz kapcsolódóterek,épületeketösszekötősugárutak, hangsúlyostengelyrefelfűzöttterek Ualaprajz összművészetialkotás rizalit:azépülethomlokzatvonalábólannakteljes magasságábanelőreugró,tagolt,erősebbendíszített rész(közép,oldal,vagysarokrizalit) abelsőterekbenaranyozottstukkódíszítés

26 PhilibertLeRoy:Versailles,Márványudvar

27 JulesHardouinMansart:Tükörterem

28 CharlesLeBrun:AVersailles ipalotabelsődíszítése akirálynészobája

29

30 Barokkszobrászatjellemzői: lenyűgözni,meghatni,megnyerniszeretnéa szemlélőt színpadiasság illúziókeltés látványosfény árnyékhatás erősplaszticitás anézőtudatosmanipulálása

31 LorenzoBernini: SzentTerézextázisa avallásoslátomást színpadképbefoglalta papírkéntkezelt márványdrapéria összművészet építészet, szobrászat,festészet szintézise ahatásmég megdöbbentőbb

32 LorenzoBernini:Dávid

33 azemberitestszépségeszményének ábrázolása antikpóz kontraposzt nyugodtarckifejezés harmonikusösszhatás acselekvésábrázolása kicsavartmozdulat,bonyolulttesttartás elszántanösszeszorítottajkak mozgalmas,diszharmonikushatás

34 LorenzoBernini:ApollónésDaphné

35 NicolaSalvi:Trévi kút,róma

36 AndreadelPozzo: arómaiszentignác templom mennyezetfreskója illuzionisztikusfalfestés

37 Caravaggio: SzentPálmegtérése avalóságfényképszerű ábrázolása naturalistafelfogású természethű,aprólékos, részletgazdagelőadásmód hétköznapiemberek bibliaitémák

38 Caravaggio:HitetlenTamás

39 Caravaggio: SzentPéterkeresztrefeszítése

40 GeorgesdelaTour: SzentJózsef,azács

41 GeorgesdelaTour:Azújszülött

42 GeorgesdelaTour:Hamiskártyások

43 DiegoVelazquez:Étkezőparasztok,SzépművészetiMúzeum

44 DiegoVelazquez: X.Incepápaportréja

45 DiegoVelazquez: Sevillaivízárus

46 Velazquez: LasMeninas (Udvarhölgyek)

47 Velazquez: MargaritaTeresainfánsnő

48 DiegoVelazquez:Bredakulcsainakátadása

49 PETERPAULRUBENS

50 Rubens:Levételakeresztről

51 Rubens:MediciMária

52 Rubens:Leukippidák elrablása Argoszkirályának, Leukipposznaka lányaitraboljaelcastor éspollux

53 Rubensfestészeténekjellemzői: monumentális,zsúfoltkompozíciók izgatott,erőteljesecsetkezelés egymásbagabalyodó,erőteljes,gömbölydedtestek erőteljes,vaskosformák nőiaktok barokkéletöröm dinamizmus melegszínekhasználata anyagszerűfestésmód

54 Rubens:Aháromgrácia Aköltészet,zene,tánc patrónusai Ahrodité,Apollónés Dionüszoszkísérői: Aglaia Euphroszüné Thaleia

55 RENESZÁNSZ Raffaello:Háromgrácia BAROKK Rubens:Háromgrácia

56 VanDyck: I.Károlyangolkirály

57 REMBRANDTHARMENSZVANRIJN

58

59 Rembrandt: Atékozlófiúhazatérése

60 Rembrandt:Azsidómenyasszony

61 Rembrandt:Tulpdoktoranatómiája

62 Rembrandt:Éjjeliőrjárat

63 Rembrandt:Aposztóscéhelöljárói

64

65 JANVERMEERVAN DELFT

66 Vermeer:Delftlátképe

67 Zsánerképfestészet (=életképfestészet) 1500körülalakultkiHollandiában téma:polgári,paraszti, udvariéletmindennapjai

68 Vermeer:Afestőműterme

69 Vermeer: Szerelemeslevél hétköznapi emberek csendéletek, életképek avilágreális, naturalisztikus ábrázolása

70 Vermeer: Gyöngymérőnő

71

72

73 Cameraobscura:elsősorbantájkép ésvárosképfestőkáltalhasznált sötétkamraaperspektivikusábrázolásmegkönnyítésére 15.századtólhasználták Hateljesenelsötétítünkpéldáulegyszobát,defúrunkráegypicilyukat, alyukonaszemköztifalravetítődikakülvilágfordított,színesképe.

74 Vermeer:Leveletolvasónő

75 Vermeer: Aföldrajztudós

76 BAROKKMŰVÉSZETMAGYARORSZÁGON MáriaTeréziaidejénpezsdültfeligazánabarokkművészet arisztokráciakastélyai,egyháziépítkezések

77 FertődiEszterházy kastély,a magyarversailles

78 Fénykora1760 tól 1790 igtartott GrófEsterházy Miklósépíttette JosephHaydntöbb művétittmutattákbe

79 LucasvonHildebrandt:RáckeveiSavoyai kastély

80 Amagyarbarokkkastélyokjellemzői: Ualaprajz egyemeletesfelépítés pavilonszerűenkiemeltközéprizalit adíszteremmel hangsúlyossarokrizalitok szigorúalá ésfölérendelés atermekelhelyezkedésébenis megmutatkozik díszítés:csiga,kagyló,rácsminta,ívesenhajlítotterkély, kővázák,csavartoszlopok,kőbáboskorlát(=ballusztrád),

81 MayerhofferAndrás:GödöllőiGrassalkovich kastély,

82

83 GÖDÖLLŐIKIRÁLYIKASTÉLY I.GrassalkovichAntal,királyiszemélynök,aMagyarKirályiKamaraelnöke, bárói,majdgróficímetkapottmáriateréziától nekiköszönhetőenajánlottákfela magyarrendekkatonaisegítségüketazosztrákörökösödésiháborúban 1751 benmáriateréziaislátogatásttettagödöllőikastélyban,márványborítású szobátkészítettekszámára II.GrassalkovichAntalbirtokait,agödöllőikastélytiselhanyagoltaésadósságokkal terheltemeg III.GrassalkovichAntaltelketéspénztadományozottaNemzetiSzínházésa NemzetiMúzeumlétrehozásához,utódnélkülhaltmeg elsőépítésiszakasz( )MayerhofferAndrásvezetésévelindultelaz építkezés1735 ben,ualakúalaprajz,váréskastélykeveréke,védelmiszempontok másodiképítésiszakasz( )2újszárny,kastélytemplom,istállószárny harmadiképítésiszakasz( )lovardavörösmárványoszlopokkal,sörház, pincerendszer,narancsház,reprezentatívlépcsőház,afőhomlokzatátépítése rokokóstílusú,kovácsoltvaserkélyrács,aközéprizalithangsúlyozásaa2kupolával a gödöllőistílus számoskorabelikastélyrahatássalvolt

84 Kastélypark:Alsópark fácános,konyhakert,vadaskert,felsőpark franciastílusú park,külföldrőlmeghonosítottvirágokkal,narancsfákkal,kertipavilon amagyarkirályok arcképeivel,iii.grassalkovichantalfelesége,eszterházyleopoldinaalakíttattaáta franciaparkotangolparkká(2hattyústóafőhomlokzatelőtt) 1867kiegyezésOsztrák MagyarMonarchia,FerencJózsefésErzsébetkirályné koronázásiajándékkéntkaptaakastélyt afehérmárványstukkóvalgazdagonaranyozottrokokóstílusúdíszterembőlnyíltaka király(fehér,vörös,aranyszínek)ésakirálynélakosztályai(ibolyaszínűfalak),összesen 136helyiség II.világháborúutánszociálisotthonkéntüzemelt 1996 bankezdtékelakastélyfelújítását

85 HefeleMenyhért: szombathelyiszékesegyház

86 GeorgeDonner:SzentMártonésakoldus, eredetilegapozsonyidómfőoltáránakrészevolt

87 FranzAntonMaulbertsch:Asümegiplébániatemplomfreskói

88 MányokiÁdám: II.RákócziFerencportréja

89 AROKOKÓMŰVÉSZETE 18.századmásodikfele abarokknehézkességével,drámaiságávalszemben árnyaltabb,játékosabb,könnyedebbstílus XV.Lajosuralkodásaalattjöttlétre gazdaságifellendülés megnőazigényakényelemésaluxusiránt intimebb terek,kisebbbudoárok(=nőiszalonok) rocaille=kagylódísz jellemzőarokokóra szeszélyesenasszimmetrikus,szabálytalanvonalvezetés játékos,zsúfoltstukkódíszítés túldíszített,ornamentális,hullámzóvonalak idillikustájbahelyezett,kacéranmosolygónők

90 Neumann:Awürzburgiérsekipalotacsászárterme

91 Arokokókedveltea pasztellszíneket: bolhafejésbolhahát szín nimfacomb apácahas megmérgezett majomszín

92 MarieAntoinette

93

94 ROKOKÓSZOBRÁSZAT: kisméretűfestettporcelánfigurák,szobrocskák,vázák,használati tárgyak pl.marieantoinettetintatartója Porcelán EurópalegrégebbiporcelángyáraMeissen,Németország Sevres,Franciaország Magyarország,Herend,FischerMóralapította,1839 ben

95 AntoineWatteau: Agitáros

96 Watteau:IndulásCythereszigetére

97 Fragonard:Kispark

98 Fragonard:Ahinta,1767

99 ROKOKÓFESTÉSZET: idillikushangulatúzsánerképek azarisztokráciaönfeledt világa gálánsudvariéletképek Fragonardfestményei melankolikus,sejtelmeshangulat,pikánsjelenetek aprólékosanmegfestettvirágokéslombok arokokó belsőépítészetéttükrözik könnyedecsetkezelés,világos,melegtónusok,pasztellszínek

A XVII. század korstílusa kb. 1600-tól kb. 1750-ig

A XVII. század korstílusa kb. 1600-tól kb. 1750-ig A XVII. század korstílusa kb. 1600-tól kb. 1750-ig Bernini: Szent Teréz extázisa 1 A "barokk" szó eredeti jelentése: "szabálytalan gyöngy", "rendhagyó következtetés egy gondolatsorban". A stílusok általában

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Művészettörténet korszakainak kiemelkedő alkotói, építészete, szobrászata, festészete, jellemző bútor- és tárgyformálása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét

Részletesebben

10. évfolyam. Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra. Részletes fejlesztési célok és követelmények

10. évfolyam. Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra. Részletes fejlesztési célok és követelmények 10. évfolyam Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra Részletes fejlesztési célok és követelmények Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Rajz és vizuális kommunikáció

Rajz és vizuális kommunikáció Rajz és vizuális kommunikáció Készítette:Némethné Nagy Zsuzsanna Mozaik kerettantervi ajánlás felhasználásával 2013. 5.évf. heti 1 óra évi 36 óra 6.évf. heti 1 óra évi 36 óra 7. évf. heti 1 óra évi 36

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI KÉPJEGYZÉK - Mőtárgylistal

ÉRETTSÉGI KÉPJEGYZÉK - Mőtárgylistal ÉRETTSÉGI KÉPJEGYZÉK - Mőtárgylistal A 435 tételbıl álló jegyzék az érettségi vizsga központi képanyagát tartalmazza. A befogadói ismeretek mérése során minden más, a listában nem szereplı alkotó, mőtárgy,

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola Róma,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A részletes követelmények felépítése és használata A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola IPSO FACTO VANITAS. Adalékok egy Willem Claesz Heda festményhez. DLA értekezés. Filp Csaba.

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola IPSO FACTO VANITAS. Adalékok egy Willem Claesz Heda festményhez. DLA értekezés. Filp Csaba. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola IPSO FACTO VANITAS Adalékok egy Willem Claesz Heda festményhez DLA értekezés Filp Csaba Budapest 2010 Témavezető: Dr. habil, DLA Károlyi Zsigmond Tartalom Bevezetés

Részletesebben

Nevezetességek ismertetője

Nevezetességek ismertetője Salzburg város látnivalóinak ismertetése A Rezidencia dísztermei A középkori püspöki székhely pompás korai barokk épületegyüttese a XVI. század végén kapta mostani formáját. A rezidenciában ma is megtekinthető

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 18-24-ig

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 18-24-ig Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 18-24-ig 18-20-ig Cine-Mis moziműsor. 15:30 Dínó kaland 3D. 17:30 Bosszúállók: Ultron kora 3D. 20:15 Torrente 5. Uránia art terem 18-20-ig Cine-Mis

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 4-10-ig

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 4-10-ig Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. május 4-10-ig 5-én 17 órakor A zongorától a mikrofonig. Zenés beszélgetés Kazai Ági jazzénekes-zeneszerzővel. Beszélgetőtárs: Angyal Zsuzsa tanszakvezető-művésztanár.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8.

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

SEM ÖLNIÜK, SEM MEGHALNIUK

SEM ÖLNIÜK, SEM MEGHALNIUK 16 SZEMLE Dobai Lili SEM ÖLNIÜK, SEM MEGHALNIUK A lecsapó sas gondod van minden utamra 1 Hogy a lecsapó sas és a lant között összefüggés van, soha nem tudta volna meg, ha nem vállalja el azt a kutatómunkát,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben