Barokk korszak művészete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barokk korszak művészete"

Átírás

1 Barokk korszak művészete Készítette: Kiss Bernadett Sára Bogdán Dorottya Konzulens: Dátum november 19., Tótvázsony, Felsőörs

2 Történelmi háttere A barokk a reneszánszot követő stílustörténeti korszak és korstílus, amely Európában kb. a 16. századtól a 18. század közepéig tartott, azonban Magyarországon a század végéig elhúzódott. Közvetlenül a manierizmusból alakult ki, késői ága a copf és a rokokó stílus. A barokk, a barocco olasz szóból származik, aminek a jelentése bonyolult, nyakatekert okoskodás. Ez a korra jellemző túldíszítettségre utal. A korstílus Itáliából indult, majd eljutott Spanyolországon és a Délnémet területeken keresztül a Habsburg Birodalomba, sőt még Dél- Amerikába is. A barokk kor a humanizmus és a felvilágosodás közé tehető, amikor az ellenreformáció és az abszolút monarchiák alakultak ki. Ezzel az ellenreformációval próbálta a katolikus egyház a híveit visszaszerezni. Ezt a jezsuita rend tagjai kezdeményezték, akik a korszak legjobb diplomatái voltak, és a földesurakat környékezték meg. Ennek az volt az oka, hogy a feudális rend újra megszilárdult, és akié a föld, azé a vallás elv uralkodott. Filozófiai háttere A barokk szó az olasz barocco szóból származik, jelentése: bonyolult, nyakatekert okoskodás. Célja a lenyűgözés, valamint megmutatni a gazdagságot, a pompát, a mozgást, a küzdelmet, a lendületet, szenvedélyt és az erőt. Ezenkívül bizonyítani akarja a katolikus egyház és az arisztokrácia hatalmát. A barokk stílusnak nincs külön nyelvezete, hanem a korábbi korok eszközeit használja fel, főként az antik kultúráét. Például az antik mitológiai elemeket, a középkori számszimbolikát vagy a reneszánsz jellegű természeti képeket. Ezért a barokk művészet megalkotásához és befogadásához a korok pontos ismerete volt szükséges. Az utókor azonban csak a díszítőművészetet érzékeli. A barokk világképe: a Földön káosz uralkodik, Isten világában rend van. Ezért jelennek meg az erőteljes ellentétek: fény-árnyék, világosság-sötétség. Ez a kettősség szorosan összekapcsolódik: a látványoknak látomásokat kell megidézniük, a realitás mögött misztikum található. Festészet 2

3 A barokk festészet a cselekmény bemutatására törekszik, még akkor is, ha a kép például csak egy tájat vagy egy portrét ábrázol. Jellemzői a lendületes vonalvezetés, és minden műalkotásban megtaláljuk a fény és árnyék ellentétét. A barokk művészeket legtöbbször a főurak és az ellenreformációs egyház béreli föl, akik látványos, a képzeletet megragadó alkotásokat várnak. Ezért meghatározott az alkotás témája és a művész módszerei: gyakran használja a szemet megtévesztő illuzisztikus formákat, de a kor racionális gondolkodásmódja is megjelenik. A barokk az illuzionizmust az érzékelés határainak kitágítására használja fel. A barokk festészet témái Bibliai és mitológiai elemek Főúri portrékon gazdagság érzékeltetése: ruhák, ékszerek Új ág: csendéletek Tájképek és Zsánerképek: a mindennapi életből vett jelenetek Jellemzői: mozgás ábrázolása, dinamizmus gazdag, élénk színek fény és árnyék ellentéte fontos térbeli (perspektíva) játékok fontos a kidolgozottság pl. mellékalakok, ruhák redőzete, háttér, fénysugarak érzelmek eltúlzott, patetikus ábrázolása, fontos az arc mimikája pompa, pátosz és színpadiasság jellemző, az alakok eltúlzott pózban vannak alakok/alakcsoportok bonyolultan fonódnak össze 1. Michelangelo Caravaggio ( ) Ő találta ki a fény és árnyék ellentétének használatát a barokk művészetben. Művei általában a mindennapi életből vet jeleneteket 3

4 ábrázolt, valósághűen és a fény-árnyék ellentét maximális kihasználásával. Leghíresebb alkotásai: Izsák feláldozása és Bűnbánó Madonna. Festészeti stílusa a 17. század közepéig majdnem minden festészre hatott. 2. Charles Le Brun Leghíresebb alkotásai a fal- és mennyezetfreskók, amelyeknél a barokk festészet elemeit keverte a hagyományos francia festészet elemeivel. XIV. Lajos első udvari festője volt, ő festette XIV. Lajos apoteózisa című képet. 3. Lorrain Idealizált tájképeket festett: lemásolta a természetet, de megszépíti azt. Az emberek a mindennapokból való kiszakadást akarták elérni, ezért ábrázolták az aranykort a képek. Az emberalakok is megjelennek az alkotásban, de a háttérben maradnak. 4. Rigaud Hyacinthe Az egyik legjelentősebb portréfestő a korban. Francia arisztokratákat, a francia udvar tagjait és XIV. Lajost is lefestette. 4. Pieter Pauwel Rubens Az ellenreformáció határozta meg a művészetét. Mestere volt a színhasználatnak, a fény és az árnyékellentétének kihasználásában és a formák találékonyságában. Mitológia témákat dolgozott fel és szerette a szenvedélyes jeleneteket. Egyik legismertebb alkotása: A három grácia. 5. Anton van Dyck Fiatal korában Rubens tanítványa volt. I. Károly udvarában volt festő, szinte angol űvésznek tekinthető. Hiteles arcképeket festett, nem szépítette a valóságot. Gondosan beállította az alakokat, fontosak a mozdulatok és a kéztartások. Alapja a következő évszázadok angol portréfestésének. Egyik fő műve: Bentivoglio bíboros arcképe. 6. Rembrandt van RijnAz egyik legnagyobb festő, ő tudta a legjobban és a legegyszerűbbn megutatni a léle 4

5 mélységeit. Önarcképeket, az első feleségéről portréképeket és csoportos arcképeket festett. Egyik leghíresebb alkotása: Éjjeli őrjárat. Sajnos az éjjeli háttér eltűnt, amikor leszedtek róla egy megsárgult lakkréteget. Nem nagyon tetszhetett a kép a lövészegylet tagjainak, ugyanis nem mindenki szerepel rajta teljes alakban. A muskétások egy mindennapi jelenet mozgalmas részébe lettek ábrázolva. Mély színek és a fény árnyék ellentéte jellemző arcképre. Másik híres műve a tékozló fiúról készült. Rembrandt az utolsó pillanatát festette meg az elbeszélésnek. Ebben a rézkarccal készült műben az alakok közelebb kerülnek egymáshoz és mély, bensőséges érzéseket mutat. Ebben a műben nincsenek nagy mozdulatok, és az erős érzelemkitörések. 7. Vermeer Vermeer a fényt használja a tárgyak elkülönítésére, lényegének megvilágítására. Leggyakrabban zenélő férfiakról és nőkről, szolgálólányokról munka közben, szerelmeslevelet olvasó vagy csipkeverő nőkről fest. Szinte minden jelenet ugyanabban a szobában játszódik. Egyik leghíresebb műve a Műterem vagy A festő műtermében című képe. Figyelemre méltó a hideg, finoman eloszlatott világítás a műben,amely a hátteret emeli ki és a sötét előtér, amely a mélységet mutatja meg. A tér hangsúlyosabb a szereplőknél, ami Vermeer utolsó alkotó korszakát mutatja. 8. El Greco Művészetét nem lehet egyértelműen besorolni sem a manierista, sem a barokk festészeti stílushoz. Jellegzetes színeket, keskeny arcokat és sajátosan megnyújtott emberi alakokat festett. Foltszerű volt az ecsetkezelése Egyik híres festménye Fernando Nino de Guevara kardinális képmása. Ritka az ehhez hasonló egész alakos portrékép. A képen látható toledói főinkvizítor tekintete szigorú, félelmet keltő. Ez a másik különlegessége az alkotásnak. 9. Velázquez 5

6 A spanyol művész korai képei vallásos és hétköznapi témájú. Udvari festő volt, ezért a királyi családtagokat ábrázolta. Ezek a képek hűen adják vissza a valóságot, nem szépített rajtuk. Egyik leghíresebb arcképe X. Ince pápát ábrázolja. Gyönyörű a színkezelése és kifelyezőek a vészt jósló szemei. Másik híres festménye a Vénusz a tükörrel. Érdekes kompozíció, mert az akt háttal van, de látjuk az arcát a tükörben. Ez érzékelteti a szépséget és a szerelmet. 10.Mányoki Ádám Szegény családból származott, külföldön tanult majd udvari festő volt Drezdában, Berlinben és Varsóban. Leghíresebb alkotása II. Rákóczi Ferenc portréja, amit külföldön festett meg. Irodalom A barokk hatás a művek stílusán, szerkezetén figyelhető meg. A művek keletkezésének a célja a gyönyörködtetés, meghökkentés, monumentalitás és az emberek lenyűgözése volt. Az irodalmi barokknak számos jellemzője megjelenik a művekben. Idetartozik a patetikus stílus, vagyis a fennkölt, ünnepélyes hangvétel, a virtuóz rímtechnika, az újszerű költői képek merész gondolattársítással, ami a metafóránál volt a legjelentősebb, az ellentétektől feszülő hasonlatok, a bonyolult összetételű, de áttekinthető körmondat, a rokon értelmű szavak, mondatok halmozása és az erős érzelmi tartalmú kifejezések. Újműfajok jelennek meg, mint például a barokk eposz, amely sok részletből, epizódból felépülő, poklot, földet, mennyet bemutató monumentális alkotás. A kor legfontosabb szerzőinél meg kell említeni Tassot,Marinot,Miltont( Az elveszett paradicsom),pázmány Pétert,Zrínyi Miklóst,Lope de Vegast,Mikes Kelement,és az erdélyi emlékírókat, Kemény Jánost,Bethlen Miklóst,(Árva) Bethlen Katát,Tótfalusi Kis Miklóst és II.Rákóczi Ferencet. Pázmány Péter élt. Nagyváradon született, a jezsuita rend tagja és esztergomi érsek volt. Fontos szerepet töltött be az ellenreformációban.1623-ban papneveldét indít Bécsben,ez lesz a Pazmaneum,illetve 1635-ben megalapítja a nagyszombati egyetemet. Fontos,hogy nála lesz először európai rangú kifejező eszköz a magyar prózai nyelv,és a 6

7 műveiben a barokk stílus díszítő elemeit használja( hosszúkörmondatok, érzékletes,realisztikus képek,közmondásszerű megállapítások). Műveit több csoportba tudjuk osztani. 1.,fordítás: Kempis Tamás: Krisztus követése,amelyben tisztázza a magyar fordításelmélet alapjait. 2., vitairatok: Pázmány Péter felelete, ebben az fejti ki,hogy ki a felelős az ország pusztulásáért. Illetve a vitairatok közé soroljuk még Alvinci Péter uramhoz írt öt szép levelét.3., hitvédelmi műve: Isteni igazságra vezérlő kalauz 4., imádságos könyv 5., Prédikációk című könyve,amely 101 szentbeszédet tartalmaz, 3-as követelménynek(téríteni, tanítani, gyönyörködtetni) megfelel és a magyar élő beszédet emeli szónoki művészetté. Zrínyi Miklós egyik kiemelkedő műve a Szigeti veszedelem, amely telein keletkezett, mivel az év többi részében a törökök ellen harcolt. A Szigeti veszedelem megírásánál több forrást is felhasznált. A horvát és olasz krónikákon kívül Istvánffy Miklós és Zsámboki János 16.sz.-i történetírók műveiből is merített ötleteket. A műfaji előzményeknél 3 szerzőt kell megemlíteni. Homérosz Iliászából a vezérek veszekedése, Vergilius Aeneis, amelyből a propozíciót szó szerint átvette, és végül Tassót, akinek a művéből pedig a múzsa személyét, Szűz Máriát. A mű szereplői 3 csoportba oszthatók. A valós történelmi személyek közé tartozik Zrínyi Miklós, Szulejmán és Rusztán. Több figurából formázta Delimánt, Farkasicsot és Deli Videt. Végül pedig a mondabeli alakok Radivoj és Borbála. A cselekmény szerkezeténél két típusról tudunk beszélni. Az első a 3 pillérű kompozíció, amely a reneszánsz szerint elemezze a művet és nincsen tetőpontja. Ebben az alappillérek az 5., a 10. és a 15. ének. Az 5. énekben a magyar sereg részletes leírása, illetve a magyarok fő erényei szerepelnek. A 10. ének az ostromének, a 15. ének pedig Zrínyiék megdicsőülését mutatja be. A másik féle szerkezeti elemzésben a 10. éneket tekintik a mű tetőpontjának, amelyben a törökök nagyon készülnek, hogy beveszik Szigetvárat. Itt ének az ostrom előkészítéséről, ének a közvetlenül ostrom előtti helyzetről, a ének a felkészülésről az ostromra és a megdicsőülésről szól. A két tábornál azt vehetjük észre, hogy sokban eltérnek, és ezért, a két tábor összehasonlítása céljából írja meg a művet. Az eposzban számos barokk jegy figyelhető meg, mint például az invokáció Szűz Máriához, Zrínyit a barokk eszmének megfelelően a költő Krisztus katonájaként mutatja be, alá-és fölérendeltségi viszony a mennyben és a földön, ami itt harmóniát eredményez. Ezeken kívül idetartozik még a monumentális képek használata, a túldíszítettség, a hasonlatok, a jelzők, a gazdag nyelvhasználat, a költői túlzás, az imitatio Christi és a keresztény elemek megjelenése (mennybemenetel). 7

8 Az erdélyi emlékiratírás a barokk prózairodalom vezető műfaja volt, amely a 17. sz. második felére és a 18.sz.-ra tehető. A műfaj a történetírás és a tényirodalom határán van. Kemény János erdélyi fejedelem volt, azonban nincs sok anyag róla. Bethlen Gábor Erdély kormányzója volt, a művei saját életéről illetve Erdély létéért folytatott küzdelem volt. (Árva) Bethlen Kata második férje halála után nevezi magát Árvának. Nő létére felvállalta írását, ami a saját életéről szólt, innen tudunk sok mindent az akkori korról. Tótfalusi Kis Miklósnak a nyomdásztevékenysége a jelentős. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem volt, a háta mögött kötötték meg a vasvári békét, és Rodostóra száműzték. Mikes Kelemen volt II. Rákóczi Ferenc inasa és kamarása ben szegődött a fejedelem mellé, és követte őt mindenhova. Mária Teréziának írt egy levelet, azonban ő visszautasította, mert úgy gondolta, hogy veszélyes lehet től írt fiktív leveleket, ami azt jelenti, hogy a címzett kitalált személy volt, ez esetben P.E. grófnő Konstantinápolyba. Összesen 207 levelet írt, amelynek témái Rákóczi élete, a törökök és az örmények szokásai és saját érzései, mint például a szerelem voltak. Barokk szobrászat A barokk szobrok szerves egységet képeznek az épület részeivel. Ebben a korban a szobrászatra a reneszánsz mértéktartásával és kiegyensúlyozottságával szemben a hangsúly a világi ábrázolásra, a szenvedélyes mozgásra, az alakok színpadias beállítására, a mélyen árnyékolt ruharedőkre, a pillanat varázsának megragadására és az ötletgazdaságra került át. Ezenkívül leginkább a portré szobrászat volt a jellemző. A kor legnagyobb alkotói között meg kell említeni Giovanni Lorenzo Berninit, Francois Girardont, Leonhard Kent, Andreas Schlütert, Juan Martinez Montanezt, Donnert, Straubot, Messerschmidtet és Marschal Antalt. Ebben a dolgozatban Bernini fogom részletesen kifejteni. Az egyik legjelentősebb munkája a római Szent Péter székesegyházban található, a címe Szent Péter trónja. A trón felett angyalok és felhők mozgalmas kompozíciója látható, az ablak közepén elhelyezkedő galamb és az azt körülvevő aranydíszítés az isteni fényt szimbolizálja. 8

9 Legjelentősebb műve az Apolló és Daphné. A szobor mitológiai témájú, amit Bernini alig 25 évesen faragott. Azt az eseményt örökíti meg, amikor Apolló szerelme elől menekülő Daphné épp babérfává változik. Lassan fává változó nő és a csodálkozó férfi. Az alkotónak a hosszú eseménysort egyetlen szoborcsoportban kellett ábrázolnia (üldözés, segélykérés és az átváltozás). Éppen ezért megpróbálta azt a pillanatot kiragadni, ami magába foglalja az előzményeket, magát az üldözést és a következményeket. Ezekkel együtt próbálta megtalálni egyben a legérzelemdúsabb részt is. A Szent Teréz eksztázisa című alkotása a 16. században élt szentnek visszaemlékezéseiből a híres vízió jelenetét dolgozza fel. A karmelita apáca előtt egy gyönyörű angyal jelenik meg, és egy tüzes hegyű nyílvesszővel átszúrja Szent Teréz testét. A földöntúli egyesülés az égi vőlegénnyel a barokk egyik kedvelt, sokszor ábrázolt témája. A művész idejére már megjelentek az eksztatikus elragadottság megjelenítési formái, itt is ezt vehetjük észre. Bernini a belső élményt jól érthetően ábrázolja, erre szolgál Szent Teréz arckifejezése, az érzelmek megjelenítése. Az oltár felett színpadszerű, oszlopokkal körülvett ovális tér látható. A ruha redőin is megjelenik az érzelem hullámzása, ezenkívül az arc finom vonásai alapján a szobor idealizált. A Borghese bíboros mellszobrán észlelhető pillanatnyiság Bernini találmánya volt. Talán vita, beszélgetés közben van, szinte olyan érzése van az embernek, mintha mindjárt megszólalna. Az építészet A barokk korban az építész feladata az ellenreformációs egyház templomainak, a királyi és a fejedelmi kastélyoknak, főúri megbízóknak és a vagyonos polgárok városi palotáinak építése. Kisebb számban polgári lakóházak is építettek ebben a stílusban. Lényegesen megnőtt a városépítészet jelentősége: Oroszországban Nagy Péter Szentpétervárt egységes terv szerint építtette és Rómában sugárutakat építettek. Ezenkívül nagy városi terek, parkok épültek. Fejlődött az új-olasz erődrendszer, és francia hadmérnökök lettek befolyásolók a katonai építészetben. A barokk építészet célja is a gazdagság és monumentalitás bemutatása, az ámulatba ejtés. Ezért használták a következő eszközöket: 9

10 a klasszikus elemek túlzsúfolása, például: rengeteg oszlop oszlopok csavarása kupola kör alaprajz, pl.: parkok, rózsaablakok csigavonalak, hajlatok aranyozott szobrok falak festése, mennyezeten freskók 1.Giovanni Lorenzo Bernini Az olasz barokk legismertebb művésze volt, szobrászként és építészként is. Legjelentősebb munkája a római Szent Péter bazilika köríves oszlopsora. Építését nem ő kezdte el, már álltak a falak, ő csak az arányokon és a részleteken dolgozott. A bazilikában ő készítette kupola alatt álló hatalmas aranyozott bronz tabernákulumot. 2.Fellner Jakab A késő copfstílusú barokk egyik legjobb mestere volt Magyarországon. Ő építette a veszprémi püspöki palotát, ami az európai késői barokk legszebb emléke. Fellner Jakab építette ezenkívül Veszprémben az aggok házát. A pápai plébániatemplom volt az utolsó nagy alkotása, aminek a klasszicizáló homlokzata és világos, tágas belsőtere meghatározta a következő korszak irányát. 3.Johann Bernhard Fischer von Erlach I. Lipót császár schönbrunni kastélyához készített kiépítési tervet, ami eléggé módosulva jelent meg, viszont a császár felfigyelt rá. Kinevezte fia építész- és rajztanárává és 1 0

11 nemei címet is adott neki. Ő tervezte a bécsi Károly-templomot (és még sok más templomot is Bécsben) VI. Károly tiszteletére. Az előtte található két oszlop a Traianus oszlop mintájára épült, ezzel is mutatva a császár nagyságát. 4.Matthäus Daniel Pöppelmann Rengeteg épületet tervezett és épített Drezdába. Ebből a legjelentősebb a drezdai Zwinger. Az épület eredetileg védelmi funkcióból épült, később építtette át Erős Ágost Pöppelmann tervei alapján. Az ud-varán barokk ünnepségeket tartottak. Zene A barokk zenei korszak az első opera megkomponálásától Johann Sebastian Bach haláláig tart. Az ebben a korszakban megjelenő új zenei formákat és műfajokat ma is használjuk. Ekkor kezdődött el az énekes és a hangszeres zene szétválasztása, a szólóének és a kórus. Létrejöttek a csak egyféle hangszerből álló kamaraegyüttesek és a mai zenekar alapja. Általános jellemzői: Ünnepélyes hangvétel Monumentális, lenyűgöző arányok Ellentétek Váratlan, gyors tempóváltások Feszültséget okozó, mozgalmas, sűrű díszítések Új műfajok: 1. madrigál: egy rövid költemény megzenésítése több hangra, eleinte zenekari kíséret nélkül. Sok dalformát foglal magába, és sok szempontból az opera előlege. 2. concerto műfaj :a versenyműben a szólóhangszeré a vezető szerep. Három tételből áll: gyors- lassú- gyors. 3. korál: protestáns egyházi népének, ami általában egyszólamú. 4. kánon: ugyanaz a dallam megszólal meghatározott idő múlva, és ugyanúgy végigmegy. 1 1

12 5. fúga: több szólam egy rövid zenei frázist vagy tételt több száz ütemen keresztül, minden rokonhangnemben ismétel. Zeneszerzők: 1.Claudio Monteverdi Elsősorban az operáiról híres: Orfeo, Poppea megkoronázása, Arianna (csak Lamento d Arianna c. áriarészlet maradt fenn belőle). Rengeteg madrigált írt, amit 8 kötetben adott közre. Műveit 1-8 szólam között írja meg. A hetedik kötetben már hangszeres kísérettel ír műveket. 2. Antonio Vivaldi Legfontosabb munkássága a concerto műfaj kialakítása, a versenymű forma tökéletesítése. Legismertebb alkotása a Négy évszak. A négy évszak négy versenymű címe, ahol a szólóhangszer kiemelkedően a hegedű. Vivaldi megfogalmazta szóban is, hogy mit akar mondani a zenéjével szonett vagy próza formában. 3. Johann Sebastian Bach Majdnem minden korabeli műfajban alkotott, kivétel az opera. Kedvenc műfajai a korál, a korálvariáció, a kánon és a fúga, amelyekből tökéletes megszerkesztésű darabokat írt. 250 kantátája közül 200 egyházi, ugyanis evangélikus egyházba járt. Ezenkívül írt azonban másik egyházi műveket is, például a h-mol misét. 4. Georg Friedrich Händel Egyik legjelentősebb műve a Vízizene. Három szvittből áll, I. György britt uralkodó tiszteletére készült. Akkor adták elő, amikor ünnepséget rendeztek a Temzén. Néhány híres operája: Agrippina, Rionaldo, Orlando. Ezenkívül rengeteg jelentős művet komponált más műfajokban. Barokk ruha és frizura A barokk öltözetek: Női: 1 2

13 A divatot a 17. század első felében a németalföldi polgárok indították. Viseletüknél egyre fontosabbnak tartották a kényelmet. A női ruháknál eltűnt az abroncs és a fűző. Számos alsószoknyát használtak, a gallér alacsonyabb lett, széles csipkéből készült, és a ruhaujj szabadon hagyta az alsókar nagy részét. A francia udvar legfontosabb eleme a paróka lett. Először a nyakkivágás már a vállra is kiterjedt, a felsőszoknyát elől középen kinyitották, majd újra divatba jött a karcsúság, és ezzel a fűzők megjelenése és a ruha összevarrása a deréknál. Majd a kor vége felé a játékosság vette át a szerepet. A parókák kisebbek lettek, a nők ruhakivágása még nagyobb lett, a derekat csak elől, enyhén fűzték be, és megint elterjedt az abroncsszoknya. Schneppe:a felsőruha derekát elől meghosszabító hegyes vagy lekerekített rész. A szoknya két részből állt, és ennek hosszát is rendeletekkel szabályozták. Jupe: látszódó alsószoknya, amelyet díszítettek, hátrafelé rövid selyem vagy csipke kötény takarta térdig. Fontage: fejkötő merev, redős csipkefodrokkal, melyek elől az égbemeredtek( drótváz). Férfi: A férfiviseletet rövid, kényelmes felsőzeke jellemezte, amin sűrű pitykegombok sora volt. Elől a széles, szétnyíló fekvőgallért csipke szegélyezte. A nadrág egyre bővült, térd alattig ért és oldalt a hasítékait szalagcsokor díszítette. A kardot most már nem az övön, hanem különböző szélességű bandalléron viselték. Szögletes orrú kokárdás cipőt vagy csizmát hordtak magas sarokkal, sarkantyúval és tölcsérszerű szárral, hogy a nadrágra fel tudják húzni. Ezenkívül félvállra vetett köpeny és széles karimájú, strucctollas kalap volt a kiegészítőjük.escarpes: vastag selyemöv. Manteau: köpeny, ujjatlan. 1 3

14 Forrás: A barokk hajviselet: A barokk hajviseletek kialakulását döntő módon befolyásolta a gallér, és ez által a nők és a férfiak hajviselete is megrövidült, mivel a férfiak is hordtak gallért akkoriban. Kedvelték a póthajat, és ezeknek a díszítése nem nagyon különbözött egymástól a férfiaknál és a nőknél. A férfiaknál a vállra omló fürtök és a hegyes szakáll növesztése volt a jellemző. Ezt a spanyol haj elnevezéssel illették. A nőknél ilyen vállra omló egyik hajviselet neve az ún. á lá Cadenette: a hajat szalaggal összefogták és ékszerekkel díszítették. Másik elterjedt forma az ún. garcette (tollpamacs), nevét onnan kapta, hogy a homlokot rojtszerűen kis hajpamacsok vették körül. A harmadik volt a kutyafül- hajviselet, amikor a sűrűn hullámosított leomló hajat kétoldalt laposra nyomták. XIV. Lajos korában változás következett be. A férfiaknál a spanyol haj helyett az alonge paróka terjedt el, amely a társadalmi osztálykülönbségek külső megjelölésére szolgált. A hölgyeknél először Franciaországban majd egész Európában a Fontanges-stílus lett a divat. Ez először alacsony volt és laza, majd elől lant alakú volt, amit drótvázzal támasztottak alá, és kettős csúcsból állt, hátul, a fej búbján összefogták, de néhány fürt lazán a vállra omlott. Bécsi barokk A bécsi művészek Olaszországból a térszervezést, a franciáktól a tömegalakítás módszerét vették át. Rengeteg épület épült ebben a stílusban. Ezek közül a leghíresebbeket sorolom fel a tervezőjük feltüntetésével: Szent Péter templom: Hildebrandt Schönbrunn: J. B. Fischer von Erlach Belveder: J. L. von Hildebrandt Karlskirche: J. B. Fischer von Erlach A könyvtár épülete: a Hoffburg része, J. B. Fischer von Erlach Hoffburg Források: Történelmi háttér: Filozófiai háttér: 1 4

15 Irodalom: 10.-es irodalom füzetem Festészet: Szobrászat: Építészet: irodalom füzetem Zene: Ruha, frizura: Bécsi barokk: Szabó György: Ausztria, Panoráma, Győr,

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL Amikor felvételt nyertem a SAS páholyba, azon törtem a fejem, vajon mit jelent ez a szó, a madár jelentésén kívül. Túl egyszerű, gondoltam, biztos, hogy valaminek a rövidítése.

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

BAROKK. Eckert Szonja. Kőrösi Eszter. Szilágyi Dóra. Készítették: 10.B

BAROKK. Eckert Szonja. Kőrösi Eszter. Szilágyi Dóra. Készítették: 10.B BAROKK Készítették: Eckert Szonja Kőrösi Eszter Szilágyi Dóra 10.B 1 A barokk szó jelentése A "barokk" kifejezés eredete máig vitatott; valószínűleg a portugál barrucával (szabálytalan formájú gyöngy)

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN Boris Mašić A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN A török hódoltság után, a XVII. század végén Apatin környéke is, akárcsak az egész Bácska, kifosztott, megdöbbentően elnéptelenedett vidék volt. A XVIII.

Részletesebben

I. RÉSZ: a filmnyelv. 1. Bevezetés. 1.1. A mozgókép jelentései és élményei. 2.1. Monitor élmények: televíziós műsorok

I. RÉSZ: a filmnyelv. 1. Bevezetés. 1.1. A mozgókép jelentései és élményei. 2.1. Monitor élmények: televíziós műsorok I. RÉSZ: a filmnyelv 1. Bevezetés 1.1. A mozgókép jelentései és élményei A mozgókép mindent a maga konkrétságában tud csak bemutatni. Temérdek olyan elemet, motívumot rögzít, amelynek a közlendő szempontjából

Részletesebben

A BAROKK KÉSZÍTETTE: PÁLI DOROTTYA, HEGEDÜS ESZTER KONZULENS: JUHÁSZ ORSOLYA 2015. NOVEMBER 18.

A BAROKK KÉSZÍTETTE: PÁLI DOROTTYA, HEGEDÜS ESZTER KONZULENS: JUHÁSZ ORSOLYA 2015. NOVEMBER 18. A BAROKK KÉSZÍTETTE: PÁLI DOROTTYA, HEGEDÜS ESZTER KONZULENS: JUHÁSZ ORSOLYA 2015. NOVEMBER 18. Tartalom: - Művészet - Tudomány - Filozófia - Divat - Irodalom - Zene - Ütemterv 1 A barokk-kor művészete

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé 2009-ben emlékezik meg a világ a zeneszerző halálának kétszázadik évfordulójáról. Négy évünk van, hogy a fertődi Esterházy-kastélyt, ahol élete legtermékenyebb évtizedeit

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelési skála: 81 100 pont 5 (jeles) 71 80 pont 4 (jó) 61 70 pont 3 (közepes) 51 60 pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Tájékoztató. Értékelési skála: 81 100 pont 5 (jeles) 71 80 pont 4 (jó) 61 70 pont 3 (közepes) 51 60 pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet vizsgakövetelménye alapján. (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 815 01 Gyakorló fodrász Tájékoztató

Részletesebben

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI?

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? 4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? (A hagyomány eltékozlása) A kedves fiam jóvoltából, aki nagy szegénységében meghívott és vendégül látott (még akkoriban, amikor alkalmi napszámból tengődött Olaszországban);

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL Farkas Gábor Farkas, farkas_g@ludens.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár Az Egyetemi Könyvtár őrzi

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi

Részletesebben

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt 2016.04.23 05.01. További információk 1.nap: Budapest-Velence Indulás a késő esti órákban Budapestről Velencébe.

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Molnár Farkas (1895, Pécs 1945, Budapest)

Molnár Farkas (1895, Pécs 1945, Budapest) Molnár Farkas (1895, Pécs 1945, Budapest) Dárdai Balázs előadása a Vándoriskolában 2007. március 30., péntek (vázlat, legfőbb gondolatok) Molnár Farkas a magyar Bauhaus legnagyobb mestere. Kortársaihoz

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A terület teljes egésze a budapesti műemléki jelentőségű terület részeként területi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Az 1956-os szocialista plakátmővészet Magyarországon

Az 1956-os szocialista plakátmővészet Magyarországon ELTE BTK Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet Az 1956-os szocialista plakátmővészet Magyarországon Pesthy Fruzsina Veronika* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest,

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Nem akarok állni, ha futnak a percek. Előzmények

Nem akarok állni, ha futnak a percek. Előzmények 1. felirat I. Nem akarok állni, ha futnak a percek A bejárati ajtótól jobbra az A falon. 2. felirat II. Méret: 70x100 cm Előzmények Pestszentlőrinc-Pestszentimre 1950. január 1- től Nagy-Budapest XVIII.

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

Bakony. A fenyőfői ősfenyves. A Cuha-patak völgye

Bakony. A fenyőfői ősfenyves. A Cuha-patak völgye Bakonyi Tájakon Bakony A Bakony hazánk legnagyobb kiterjedésű és legváltozatosabb morfológiájú hegysége, amely elnyúló dolomit- platóival, lomha hegyhátaival, meredek vulkáni kúpjaival, hol szelíd, hol

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Indikátorok

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Labirintus és útvesztő

Labirintus és útvesztő Labirintus és útvesztő 1. lépés: mi is az a labirintus? A labirintus egy egyjáratú, ívelt (út)vonal, amely a bejárattól elvezet a központig. Ez egy ősi, egyetemes minta, amelyet majd minden kultúrában

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése

SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG várossá nyilvánításának kezdeményezése Sülysáp, 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. SÜLYSÁP FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI...6 1. SÜLYSÁP FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI...6

Részletesebben

B/5787. számú BESZÁMOLÓ

B/5787. számú BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYliLÉS HIVATAL. Érkezett : 2015 JuL 2 8. B/5787. számú BESZÁMOLÓ a világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményb

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Csapatnév:. (Összesen elérhető pontszám 60 pont)

Csapatnév:. (Összesen elérhető pontszám 60 pont) Csapatnév:. (Összesen elérhető pontszám 60 pont) 1. Egészítsétek ki a szövegeket! A szőlőhegyek környékén fekvő földeket az 1850-es években kezdték kiparcellázni. Kőbánya fejlődése új lendületet vett ebben

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Természet és harmónia Emléksorok B. Szabó Edit szobrászművészről

Természet és harmónia Emléksorok B. Szabó Edit szobrászművészről Mucsi András Természet és harmónia Emléksorok B. Szabó Edit szobrászművészről Nehéz szólni egy olyan fiatal művészről, aki nemrégen még az élők sorába tartozott. Ami benne emberi érték volt, személyes

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes Város Közművelődési Koncepciója (első olvasat) Mell.: 1 db. koncepció Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Városlődi díszkulacs

Városlődi díszkulacs Városlődi díszkulacs Harminc-negyven esztendővel ezelőtt a néprajzkutatók és a művészettörténészek, ha a múlt tárgyi emlékei után kutattak, faluban városban egyaránt a házakat keresték fel. Ott aztán a

Részletesebben