CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 A budapesti Európa Ház idôszakos kiadványa "A mi Európánk a mi eszmecserénk a mi hozzájárulásunk" A polgárokat megszólító újszerû kezdeményezés Európai parlamenti munka 4. oldal Az Európa Ház (EH) budapesti székhelyû magyar civil szervezet, melynek vezetôje Barabás Miklós, aki 2004 óta az EGSZB tagja. Az EH négy másik - osztrák, olasz, szlovák, illetve szlovén - civil szervezettel karöltve koordinálja "A mi Európánk - a mi eszmecserénk - a mi hozzájárulásunk" elnevezésû projektet. A projekt nagymértékben épít az Európai Bizottság által életre hívott "Dterv" gondolataira: a polgárok, a nem kormányzati szervezetek, az EU, valamint a nemzeti intézmények - így a parlamentek és kormányok - közötti napi és közvetlen párbeszédet támogatja. A projekt specialitása a regionális megközelítés: Ausztria, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia között sok a hasonlóság, de igen különbözô a történelmi hátterük. A projekt keretében különös figyelmet fordítanak arra, hogy tájékoztassák a nagyközönséget arról, hogy a különféle uniós szakpolitikák milyen hatást gyakorolnak a polgárok mindennapi életére, emellett vitákat kezdeményeznek, melyekben a polgárok az európai kérdéseket illetôen hangot adhatnak aggodalmaiknak, elmondhatják véleményüket és javaslatokat tehetnek. Ez hozzájárul a polgárok és "Európa" között meglévô szakadék áthidalásához. A projekt egyes elemei figyelembe veszik a nemzeti sajátosságokat, ám ugyanakkor túllépnek a nemzeti szintû elképzeléseken, súlyt helyezve arra, hogy milyen többletet nyújt a közös "európai projekt". "A mi Európánk - a mi eszmecserénk - a mi hozzájárulásunk" kezdeményezés, melynek célcsoportjai a fiatalok, a civil szervezetek, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tagjai, a tanárok, az Unióról tájékoztatást nyújtó hivatalok, a helyi és regionális önkormányzatok, a kulturális egyesületek, a mûvészek, az újságírók és a tömegmédia, fel kívánja hívni a nagyközönség figyelmét az európai vállalkozás fontosságára, külön kiemelve a polgárok bevonásának és részvételének jelentôségét az európai szakpolitikák formálásában. Ezen a téren arra ösztönzi majd a polgárokat, hogy a szokványostól eltérô módon juttassák kifejezésre nézeteiket, véleményüket és javaslataikat egy polgárbarát európai projektrôl, és támogatja részvételüket az európai szakpolitikák formálásában. A projekt célja emellett az is, hogy új, polgárbarát képet alakítson ki a nagyközönség körében az európai intézmények jelentôségérôl, amit az európai projekt elgondolásai melletti, újszerû kommunikációs eszközöket alkalmazó, nyílt, számos tárgykörre kiterjedô és sokakat elérô kampánnyal kívánnak megvalósítani. (A cikk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság EESCInfo címû havilapjának januári számában jelent meg.) Amit az 1%-ról tudni érdemes 6. oldal A mi cigánylányunk a második 11. oldal Beszámoló az NCA-ról 14. oldal Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégia: egyeztetésen 15. oldal A projekt bemutatása a Civiliáda 2006-on Átláthatóság és semlegesség Civilek tanulmányútja Svédországban Jó napot kívánok! Szeretném megkapni a miniszterelnök mai hivatalos jeit. Természetesen. A délelôttiekre vagy a délutániakra kíváncsi? A beszélgetés Magyarországon legfeljebb fikció lehet, Svédországban azonban nem csak elméleti lehetôség, hanem gyakorlat is. A svéd nyitottság és átláthatóság mindennapjaival magyar civil delegáció ismerkedett március elején az Európa Ház által szervezett és az Európai Unió által támogatott átláthatósági program keretében. Folytatás a következô oldalon

2 Az Európai Parlament percrôl percre Átláthatósági kezdeményezés "Az Európai Parlament percrôl percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés" a címe annak a programnak, melyet az Európa Ház valósít meg 2007 folyamán az Európai Bizottság Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Fôigazgatósága támogatásával. Lényege, hogy nyomon kövesse az Európai Parlament bizottsági munkáját Brüsszelben, és a tapasztalatokról hazai beszámolókat szervezzen magyar európai parlamenti képviselôk bevonásával. Ugyancsak fontos cél civil javaslatok kidolgozása és lobbizás elfogadtatásukért az elôkészítô (bizottsági) munka során. Mindez hozzásegít ahhoz, hogy nyitottabb, közvetlenebb, ellenôrizhetôbb és átláthatóbb legyen a bizottsági munka az Európai Parlamentben. Nem mellékes szempont az sem, hogy élôbbé váljanak az európai parlamenti képviselôk hazai társadalmi kapcsolatai, nôjön munkájuk ismertsége. A program nyitórendezvényére egy jól sikerült konferencia formájában január 26-án Budapesten került sor. A rendezvényen mintegy 70 civil szervezeti képviselô ismerkedhetett a nyitottság és átláthatóság hazai és uniós gyakorlatával. Elôadásában Kósáné Kovács Magda európai parlamenti képviselô hangsúlyozta, hogy az átláthatóság fokozott érvényesítésével a demokratikus követelményeknek lehet és kell eleget tenni. Ebben fontos szerep jut ma már a civil szervezeteknek is - tette hozzá Viviane Van Oosterwijck, az Európai Bizottság Igazságügyi Fôigazgatóságának elôadója, kiemelve, hogy az Európai Unió egyre több forrást biztosít civil társadalmi szereplôk részére. Király Edina, a magyar Országgyûlés Civil Irodájának vezetôje hozzátette: a nyilvánosság kérdése a magyar közintézmények közül talán az Országgyûlésben a legrendezettebbek, hiszen az ülések nyilvánossága biztosított, azok jegyzôkönyvei szabadon elérhetôk és lekérdezhetôk az interneten is. Beszámolt arról is, hogy az Országgyûlés egy civil szervezeti listát is mûködtet, ahová az érdeklôdô szervezetek bejelentkezés alapján kerülhetnek fel. Az átláthatóság kérdésével az Európai Bizottság is foglalkozik ban a kérdésrôl zöld könyvet bocsátott ki. A társadalmi vitára bocsátott vitaanyag elmúlt háromnegyed éves történetét Széles Zoltán (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete) ismertette. Jan Olsson, a brüsszeli Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviseletében az EGSZB átláthatóságról készült állásfoglalását ismertette. A projekt megvalósításában az Európa Ház svéd partnere, az országos hálózattal rendelkezô Felnôttképzési Szövetség (SV) képviseletében Raymond Svensson elmondta: Svédország azzal tud hozzájárulni a projekt sikeréhez, hogy megosztja a svéd -sokak által a korrupció elleni hatékony fellépés etalonjának - nyilvánosság és átláthatóság gyakorlatát. A projekt következô eleme egy svédországi tanulmányút lesz március elején, majd a szervezôk az Európai Parlament bizottságainak munkáját fogják tanulmányozni Brüsszelben, azokról és az ott tárgyalt témákról beszámolnak idehaza és kezdeményezik a civil szervezetek bekapcsolódását az európai parlamenti bizottságok által tárgyalt témák véleményezésébe. Átláthatóság és semlegesség folytatás az 1. oldalról A nyilvánosság gyakorlata A svéd szabályozás egyszerû: minden hivatalos dokumentum nyilvános, kivéve ha azt titkosították. Egy hivatalos szerv vagy minisztérium tipikus napja például azzal kezdôdik, hogy a média képviselôinek elküldi az ott született dokumentumokról szóló listát, amit az újságíró a reggeli kávé közben átböngészhet, majd jelzi az adott intézmény felé, hogy mely dokumentumokat küldjenek meg neki. És akkor az apparátus fogja és elküldi. Eva Sterndal, a Svéd Parlament Európai Uniós Ügyek Bizottságának titkárságvezetôje ezt azzal egészíti ki, hogy a hivatalos dokumentumok nyilvánosságával szemben a svéd parlament bizottságainak ülései zártak. Ennek alapvetô oka, hogy a bizottságokban (17 bizottság van, mindegyik 17 taggal) igazi munkát végezzenek és éppen a nyilvánosság miatt ne a folyosón jussanak konszenzusra a képviselôk. A plenáris ülések természetesen nyilvánosak és bejelentkezés nélkül látogathatóak. Egyetlen szabály, hogy a földszinti ruhatárat kötelezô igénybe venni és az ülésterem szintjén elektromos kapun kell áthaladni az ülések idején. A megerôsített biztonsági intézkedések viszont nem igazán jellemzik Svédországot: az említett csoport tagjai 2

3 az elôzetes részvételi lista alapján ugyan névre szóló belépôkártyát kaptak, de a parlamenti belépésnél például semmilyen azonosítót, útlevelet nem kértek. A Környezetvédelmi Minisztériumban még belépôkártya sem volt, ahol Kristina Sundelöf és Hans Höglund tartott tájékoztatót. Kiderült, hogy bizonyos kérdésekben a minisztérium konzultál civil szervezetekkel, szám szerint néggyel. A dolog érdekessége, hogy a konzultációban részt nem vevô szervezetek eddig még nem szólaltak fel a létezô gyakorlat ellen, legalábbis az elôadó nem emlékezett ilyenre. A nyilvánosság ilyen szélsôséges alkalmazása a magánéletben is tapasztalható. Ugyanis egy svédnek lehetôsége van arra is, hogy az elôtte haladó autó rendszámát bepötyögje a mobiljába, azt elküldje a megfelelô számra, ahonnan azonnal információt kap az autó tulajdonosának nevérôl, lakhelyérôl, de ha akarja a fizetését is megtudhatja. Például megtudhatjuk, hogy a szomszédunk hogyan áll anyagilag. És éppen ez az: több mint valószínû, hogy ki fog derülni: a szomszéd nagyjából úgy áll, ahogy mi. Ugyanis a magas adók nem csak arra jók, hogy fenntartsák a nemzetközileg is elismert erôs szociális hálót, hanem arra is hogy a meggazdagodást keretek közé szorítsák és elérjék, hogy mindenki egy elfogadott jó színvonalon éljen (bár ez nem gátolja meg, hogy ne legyenek hajléktalanok Stockholm utcáin, ill. az IKEA-tulajdonos Ingvar Kampradot sem, hogy ne legyen a világ egyik leggazdagabb embere). Ez a fajta, visszaélésekre is alkalmat nyújtó szabad információs rendszer már többször kérdéseket ébresztett a döntéshozókban, de eddig a mostani gyakorlat maradt, mivel a svédeket kevéssé irritálja, ha az állam belenéz a pénztárcájukba. Sôt, tulajdonképpen szeretik a gondoskodó államot (a kíváncsiskodó szomszédot pedig elviselik). A leghátsó udvar legeldugottabb szegletében Sok mindent lehet Svédországról mondani, de hogy az Európai Unió nagy támogatója lenne, azt biztosan nem. A brit mellett talán a svéd euroszkepticizmus a legismertebb, melynek legutóbbi megnyilvánulása az euró bevezetésének népszavazáson történô elutasítása volt 2003-ban. Az európai unióval foglalkozó intézmények ennek megfelelôen nincsenek a figyelem központjában. A Svéd Parlament Európai Uniós Információs Központjának irodájához például olyan bonyolult labirintuson keresztül vezet az út, hogy helyi kísérônk talán maga is meglepôdött, hogy egybôl odatalált. A központ munkatársa, Jakob Nyström nem is a látogatók számára, hanem a 12 fôt foglalkoztató iroda által mûködtetett és évente mintegy 7000, fôleg interneten, ben feltett kérdésre válaszoló információs szolgáltatásra büszke. Ugyanilyen eldugott helyen található az Európai Bizottság és Magyar civilek a Svéd Parlamentben az Európai Parlament a magyar gyakorlathoz hasonlóan egy helyen lévô kirendeltsége és a kapcsolódó uniós információs iroda. A bejáratnál például egy mini EU-zászlón kívül semmi nem utal arra, hogy ott az Európai Unióval foglalkozna bárki. Markus Bonekamp, az európai parlamenti iroda helyettes vezetôje szerint ez azért van, mert a svédek nem zászlólengetô népek ("We are not flag people."), de annak érdekében, hogy irodájuk "láthatóbb" legyen nemsokára elérhetôbb helyre költöznek. Eric Degerbeck az európai bizottsági iroda kommunikációért felelôs vezetôje megemlítette, hogy az EU-gyakorlatnak megfelelôen Europe Direct hálózatot mûködtetnek Svédország-szerte, ahol a helyi képviselôk mind elkötelezettek Európa és az Európai Unió ügye iránt. Ez volt a tanulmányút során az elsô és egyben egyetlen utalás arra, hogy Svédországban vannak az EU mellett elkötelezett emberek. Ugyanis a már említett svéd parlamenti információs központ munkatársa is leginkább az el nem kötelezettségét hangsúlyozta amikor arról kérdezték, hogy akkor most ô támogatja az Európai Uniót vagy sem. Nem szabályozott civilség Svédországban mintegy 60 ezer civil szervezet mûködik. Hogy honnan tudjuk ezt? Pontosan sehonnan, ugyanis Svédországban nem regisztrálják hivatalosan a civil szervezeteket. Egy szervezet megalakításához bizonyos formai feltételek szükségesek, így alapszabályt kell alkotni és vezetôséget is választani, de ezt sehol nem kell bejelenteni. Illetve mégis. Természetesen az adóhatóságnál kell kérniük adószámot, de az nem szolgál a nyilvántartásra. (Magyarországon a helyileg illetékes bíróságok tartják nyilván az egyesületeket/alapítványokat. Így számuk pontosan meghatározható. Azonban arra a kérdésre, hogy a regisztrált szervezetek közül hány mûködik nem lehet pontos választ adni. Ez nem csak azért van így mert nagyon nehéz meghatározni, hogy mik a mûködés feltételei, hanem azért is mert a megszüntetés feltételei túlbürokratizáltak.) A háttérben az a bizalmi elv húzódik, hogy egy ember akkor lesz tag egy civil szervezetnél, ha azonosul a szervezetet céljaival, törekvéseivel és megbízik a többi tagban (ezzel így vannak máshol, így Magyarországon is). Ebbôl következôen viszont a külön regisztráció felesleges, hiszen bízunk abban, hogy a szervezet létezik és a céljai szerint mûködik (nos, ez a fajta bizalom nálunk hiánycikk), erre többek között a nevüket adó tagok adnak garanciát. Sôt, azt is mondhatnánk, hogy magát a regisztrációt tulajdonképpen a függetlenség megkérdôjelezéseként élnék meg. A támogatásokkal Svédországban is el és be kell számolni, így egy civil szervezet is ír pénzügyi beszámolót, illetve 3

4 önkéntes alapon regisztráltathatja magát a helyi önkormányzatnál. A tisztességes viselkedés azért is fontos, hogy a szervezet ne zárja el további pénzügyi támogatás lehetôségét, ami érzékenyen érinthet egyeseket. Raymond Svensson és Ann-Marie Winberg, a program svéd partnereként szereplô Felnôttképzési Szövetség (Studieförbundet Vuxenskolan, SV) képviselôi elmondták: országszerte 200 helyen évi 50 ezer (!) tanfolyamot szerveznek, a költségek 50 %-át az állami költségvetésbôl fedezik. Közbevetôleg. A bizalmi elvet talán még jobban megvilágítja a pénzügyi elszámolás gyakorlatának kérdése. Magyarországon a gyakorlat (és az elvárás) az, hogy a támogatásokról pénzügyi elszámolást készítünk, aminek alapját a kifizetések bizonyságául szolgáló áfás számlák jelentik. Svédországban (és sok más országban) a magyar elvárásoknak megfelelô áfás számla, ami tartalmazná a vevô nevét és címét teljesen ismeretlen (talán a szállodákat kivéve). Így aztán egy számlaösszesítôben szereplô nemzetközi tétel elfogadása magyar viszonylatban gyakran a támogató pénzügyi osztályának jóindulatán múlik (mert a költségeket fedezô bizonylatokon, blokkokon nem szerepel a vevô jelen esetben a támogatott neve, ugyebár). Máshol, így a fantomcégekkel és számlagyárakkal kevéssé terhelt Svédországban a kérdést úgy teszik fel: miért számolnám el ezt a blokkot, hiszen ez nem a projetkhez tartozik (hanem mondjuk munkából hazafelé taxival menekültünk a lezúduló hirtelen esô elôl). Mindezt nem azért írtuk le, mintha a kérdés ne lenne ismert, vagy mert megoldást találtunk volna a problémára, hanem azért, mert hosszú évek óta elôször sikerült egy ártatlan nyugateurópaival (jelen esetben egy svéddel) megértetni, hogy bizalom ide vagy oda miért lenne ildomos feltüntetni a vevôt a számlán. Igaz, az adott pillanatban már egy jelentôsebb összeggel gyarapítottuk az állami alkoholmonopólium kasszáját. Egy kérdésben sikerült konkrét konfliktussal találkozni: természetesen civilekrôl van szó. Ludvig Sandberg, az Önkéntes és Szociális Munka Nemzeti Tanácsa képviselôje elmondta, hogy jelenleg is zajlik és a hazai gyakorlatnak megfelelôen évek óta húzódik egy, a svéd kormányzat és a civil szervezetek közötti megállapodás (ún. compact) létrehozása. Ingemar Farm, a Svéd Mozgáskorlátozottak Szövetségének elnöke szerint viszont az egész gondolat elhibázott és semmi szükség egy ilyen megállapodásra. Gyôzelem. A konszenzusra épülô svéd társadalom két tagja a külsô szemlélô számára is értelmezhetô módon ellentétes álláspontot fogalmazott meg. A tanulmányút során a magyar civil delegációt fogadta többek között Iklódy Gábor nagykövet és Tábori György kulturális tanácsos a stockholmi magyar nagykövetségen, Anders Gradin az SV fôtitkára, Ann-Christine Bard-Sandström, Mozgáskorlátozott Emberek Egyesülete, Agnetta Setterberg, Svéd Parlament Nemzetközi Osztálya, Jan Olsson, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Hanna Hallin, Svéd Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, Gunnar Lassinantti, Olof Palme Nemzetközi Központ. A továbbiakban "Az Európai Parlament percrôl percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés" az Európai Bizottság Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Fôigazgatósága által támogatott program következô etapja során az Európai Parlament bizottsági munkáját fogják magyar civilek nyomon követni Brüsszelben, többek között a svéd tapasztalatok figyelembe vételével. A tapasztalatokról hazai beszámolókat szerveznek magyar európai parlamenti képviselôk bevonásával, civil javaslatokat dolgoznak ki és lobbiznak elfogadtatásukért az elôkészítô (bizottsági) munka során. Mindezt azzal a céllal, hogy nyitottabb, közvetlenebb, ellenôrizhetôbb és átláthatóbb legyen a bizottsági munka az Európai Parlamentben. Extrém Visszatérve az eredeti párbeszédhez. Az elbeszélés szerint megtörtént, hogy a volt miniszterelnök Göran Persson egyik jét egy külsôs érdeklôdô hamarabb olvasta, mint maga a címzett. Teljesen extrém. Képviselôi munka az Európai Parlamentben Magyarországnak 24 képviselôje van az Európai Parlamentben. Egyikük Lévai Katalin, aki az Európa Ház szervezésében találkozott magyarországi civil szervezetek képviselôivel és számolt be munkájáról április 3-án. Az Európai Parlamentben (EP), a magyarhoz hasonló módon pártfrakciókban ülnek a képviselôk; így a Fidesz és az MDF listájáról megválasztott képviselôk az európai néppárt frakciójában ülnek, az MSZP által delegáltak az európai szocialistákéban, az SZDSZ képviselôi pedig az európai liberálisok frakciójában. Amellett, hogy van frakciófegyelem, munkájuk során sokszor egy adott ügy mentén szervezôdnek és szavaznak a képviselôk és több esetben sikerül mindenki által támogatott döntést hozni az EP-ben. Például az EP egységesen támogatta az online zenei jogokról szóló parlamenti bizottsági jelentést, melynek bizottsági jelentéstevôje Lévai volt. 4

5 A magyar képviselôknek hamar sikerült beilleszkedniük és elismert részesei az európai parlamenti munkának. Lévai elmondta, hogy megbízatásuk sok munkával jár: egy képviselô általában egy vagy két európai parlamenti fôbizottság tagja, többnek póttagja, illetve különbözô legtöbbször harmadik országokkal (a sor Mexikótól Kazahsztánig terjed) foglalkozó vegyes bizottságoknak és küldöttségeknek. A parlamenti munkát a kétlakiság teszi bonyolulttá, ugyanis Brüsszel mellett Strasbourgban is ülésezik az EP. A belga fôvárosban a bizottsági üléseket tartják, a plenáris ülésekre azonban Franciaországba kell utazni. Ez önmagában még nem lenne gond, de ilyenkor nem csak a képviselôk, de az egész apparátus is költözik két napra, majd vissza. A párhuzamos intézmények fenntartása hihetetlen pazarlást jelent, költségeit évente mintegy 200 millió euróra teszik (korábban egy svéd EP képviselô például több mint 1 millió aláírást gyûjtött annak érdekében, hogy az EP székhelye csak Brüsszel legyen). Lévai szerint azonban a francia ellenállás miatt kevés esély van ennek a pazarlásnak a megszüntetésére rövid távon. Lévai szerint fontos, hogy az EP képviselôk munkája hazájukban is széles körben legyen ismert. Ennek érdekében sokan adnak ki hírlevelet és szinte mindenkinek van saját honlapja. Lévai ezen kívül blogot is ír, illetve könyvet is megjelentetett az európai parlamenti munkáról. Sok kérdésben van szükségük az EP képviselôknek külsô véleményekre, hogy egyegy kérdést a lehetô legtöbb oldalról ismerjenek meg. Megkeresésekben nincs is hiány: Brüsszelben ezerre teszik a lobbisták számát, akik különbözô érdekek mentén próbálják a döntéseket befolyásolni. Lévai szerint fontos, hogy civil szempontok is megjelenjenek a döntésekben, fôleg olyan társadalmi kérdésekben, mint a tolerancia vagy a rasszizmus elleni fellépés. A rendezvényen Flamm László, az EU Munkacsoport képviselôje beszámolót tartott az Európai Parlamentben szerzett tapasztalatairól, ahová a bizottsági munkát tanulmányzta március végén, illetve felszólalt Ann-Marie Winberg a svéd Felnôttképzési Szövetség képviseletében és tájékoztatott magyarországi civilek a svéd átláthatósági gyakorlatot tanulmányozó útjáról Stockholmba. Barabás Miklós, az Európaház igazgatója és Lévay Katalin Ann-Marie Winberg Kisebbségi szervezeteket támogat az Országgyûlés Bizottsága Pályázat [www.parlament.hu] Az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága pályázata nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) mûködését támogatja összesen 110 millió forinttal. Elszámolható költségek: személyi juttatások; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fûtési költségek, víz, áramszolgáltatás, stb.), bérleti díj, telefonköltség, postaköltség, útiköltség. A pályázatot (adatlap és mellékletek) egy példányban - postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben - (1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyûlés Hivatala, Postabontó Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani február 15-ig az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához "Szervezettámogatási pályázat" cím megjelölésével. Pályázati adatlap és további információ: ttp://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=181&p_fomenu=20&p_almenu=26&p_ckl=&p _rec=&p_nyelv=hu 5

6 Amit az 1%-ról tudni érdemes Ez volt a témája a nnak a nyílt civil konzultációnak, melyre az Európa Ház szervezésében került sor február 12-én Budapesten. Nagy József A több mint hatvan résztvevôt Nagy József, az APEH Titkársági és Kommunikációs Fôosztályának vezetôje és Molnár Szabolcs, az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiumának elnöke tájékoztatta az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos legfontosabb fejleményekrôl, tervekrôl. Nagy József bevezetô elôadásában elmondta, hogy ez év februárjától megváltozik a személyi jövedelemadó benyújtási rendszere, valamint a technológiában is újítások történtek: az elektronikus eljárás szerepe egyre nô. A felajánlók száma évek óta stagnál (1,3-1,4 millió körüli), viszont az 1%-os kedvezményezettek száma jelentôs növekedést mutat (a korábbi ezerrôl ra nôtt a számuk 2006-ban) és a felajánlott összegek nagyságában is pozitív változás történt. Az átlagos felajánlások egyébként 5800 forint/fô körül mozognak. A kedvezményezettek körében igen jelentôs eltéréseket lehet megfigyelni: 19 olyan "mega-gyûjtô" szervezet van, mely 10 ezernél is több adózó 1%-át tudhatta magáénak 2006-ban. A másik végletet az a kedvezményezett jelentette, akik mindössze egyetlen felajánlást kaptak 2006-ban. Sok szervezet - általában a forint alatti felajánlások esetében - fel sem veszik a részükre felajánlott összeget. Magyarországon kb. 4,5 millió állampolgár kerül kapcsolatba a személyi jövedelemadó bevallással, viszont mindössze 2,9 millió tényleges szja-adófizetô (és így potenciális 1% felajánló) van (a többiek adóalapja "kinullázódik"). Az SZJA törvény decemberi módosításával kapcsolatban érdemes tudni, hogy visszaállt a munkáltatói adó-megállapítás lehetôsége, így február 15-ig minden munkavállalónak lehetôsége van arra, hogy munkáltatói adómegállapítást kérjen. Ez esetben a munkavállalónak május 21-ig kell nyilatkoznia, hová kívánja felajánlani személyi jövedelemadója 1+1%-át. Lehetôség van adóhatósági adómegállapítás kérésére is, mellyel kapcsolatban a munkáltató köteles közremûködni, amennyiben nem vállalja a munkavállalói bevallásának elkészítését. Ekkor a munkavállalónak február 15-ig kell leadnia a szükséges dokumentumokat az 1+1%-os nyilatkozatokkal együtt a munkáltatónak, aki azt március 12-ig köteles továbbítani az adóhatóság felé. Amennyiben valaki sem a munkáltatói, sem az adóhatósági adó-megállapításra nem jogosult, úgy önbevallóvá válik és május 21-ig van lehetôsége az 1%-os felajánlásról nyilatkozni. Molnár Szabolcs elmondta, hogy az elérhetô összeg 64%-át ajánlották fel 2006-ban az állampolgárok, a hajlandóság a magasabb jövedelmûek körében nagyobb. Azért, hogy ez az arány javuljon, minél több szervezet részesülhessen felajánlásban és minél több adózó állampolgár érezze fontosnak az 1%-os felajánlást, a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiuma idén is támogat célzott kampányokat. A legutóbbi 1%- os kampányok szervezésére irányuló pályázati felhívásra mintegy 9-szeres volt a túljelentkezés. Az NCA Tanácsa országos, az 1%-os felajánlásra buzdító általános kampányt támogat. Kisebb, speciális célcsoportokat megcélzó kampányok NCA-s támogatásáról is döntés született. A konzultáció második részében a résztvevôk azt vitatták meg, hogy milyen javaslatokat tartanak szükségesnek ahhoz, hogy egyszerûbben és civilbarátabban mûködjön az 1%-os törvény, melynek módosítása napirenden van. Ezzel kapcsolatban közös javaslat-csomagot dolgoztak ki, melyhez más civil szervezetek támogatását is kérik. Civil Mozaik Ingyenes tanácsadás civileknek a Közép-Magyarországi Régióban A Közép-Magyarországi Régióban mûködô civil tanácsadó szolgálatot a gödi Fiatalok a Vidékért Egyesület és az Európa Ház közösen mûködtetni. Egyéni tanácsokért elsôsorban jogi, pénzügyi, pályázati, projekt-tervezési, szervezetfejlesztési kérdésekkel lehet hozzájuk fordulni. A tanácsadás regisztrációhoz kötött és ingyenes. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. További információ, regisztráció és tanácsadás: 6

7 Magyarországi civil szervezetek javaslatai a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. (az ún. 1%-os) törvény módosításához 1. Mára a személyi jövedelemadó 1%-ának civil szervezetek számára történô felajánlása társadalmilag jelentôs, széles körben elfogadott gyakorlattá vált. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk a hazai civil szektor fejlôdése szempontjából fontos rendszer egyszerûsítését, nyilvánosságának növelését, mûködése hatékonyabbá, civilbarátabbá tételét. Javaslataink ezt a célt szolgálják. 2. Az 1% jelenlegi felajánlási rendjét indokolatlanul bonyolultnak, bürokratikusnak tartjuk. Egyszerûsítést javaslunk többek között az adóbevallási íven történô külön sor bevezetésével, ahol a felajánlást meg lehetne tenni. 3. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a közalapítványok is a kedvezményezettek körébe tartozzanak (4. 1. bekezdés c. pont) 4. Javasoljuk a törvény bekezdés d-i. pontjaiban felsorolt és alanyi jogon kedvezményezett intézmények körének radikális csökkentését. 5. Fontosnak tartjuk a nyilvánosság, az átláthatóság növelését, a felajánló és a kedvezményezett közötti közvetlen kapcsolatfelvétel lehetôségének megteremtését oly módon, hogy a fogadó szervezet ne csak a felajánlott összesített összegrôl kapjon az APEH-tôl tájékoztatást (ez a jelenlegi gyakorlat), hanem a felajánló egyetértése esetén az ô személyérôl is (a felajánlott összeg megadása nélkül). 6. Egyetértünk azzal, hogy az Országgyûlés döntése alapján az adózók kiemelt költségvetési elôirányzatok számára is felajánlhatják személyi jövedelemadójuk 1%-át. E célok meghatározását széleskörû társadalmi tájékozódás, konzultáció elôzze meg! 7. Szabályozásra szorul a kiemelt költségvetési elôirányzatok számára felajánlott összeg felhasználási rendje (legyenek ismertek a címzettek!) és az arról szóló társadalmi tájékoztatás. 8. A felajánlott, de különbözô okok miatt célba nem ért összegek ne kerüljenek ki a rendszerbôl, hanem civil társadalmi célok megvalósítását szolgálják! 9. A rendszer egyszerûsítése tegye lehetôvé, hogy a kedvezményezett a jelenleginél hamarabb, vagyis a rendelkezô év november 30-a elôtt kapja meg a felajánlott összeget! 10. Jelenleg a kedvezményezettnek sajtóközleményben kell tájékoztatást adnia az átutalt összeg cél szerinti felhasználásáról. Indokoltnak tartjuk más közzétételi mód(ok), pl. honlap bevezetését. 11. Az APEH honlapján jelenleg az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevérôl, székhelyérôl és a felajánlott összeg egészérôl található tájékoztató. Javasoljuk, hogy ez az adatsor egészüljön ki a kedvezményezett szervezet adószámával. Budapest, február 13. Közös civil javaslatokhoz csatlakozók listája: Számú Zrínyi Ilona Úttörôcsapat, Advocatus Pro Urbe Alapítvány, Alapítvány az Alapítványokért, Alapítvány az Egészséges Életért, Általános Mûvelôdési Központok Országos Egyesülete, Anyaoltalmazó Alapítvány, Baranya-Steiermark Baráti Egyesület, Bárka Alapítvány, BAZ Megyei Civil Közéletiek Szövetsége, Bosta Uniós Felzárkóztatásáért Egyesület, CIVILSZERVIZ Közösségfejlesztôk Közhasznú Egyesülete, Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetség, Ébredés Alapítvány, ECOVAST Magyarország, Egri Civitan Club Alapítvány, Egyház-és Vallástörténeti Akadémia Közhasznú Alapítvány, Életfa Kulturális Alapítvány, Empátia Egyesület, Épületfenntartók Országos Egyesülete, Érted, Veled Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Szociális Forrásközpont, Esztergomi Evezôsök Hajós Egylete, EUROART Alapítvány, Európa Ház, Európa Jövôje Egyesület, Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület, Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete, Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága, Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete, Francia Kulcs Alapítvány, Generation Europe Magyarország Alapítvány, Goszthony Mária Alapítvány, Nemzetközi Üveg Alkotótelep, Gyermekek Egészségnevelô Prevenciós Alapítványa, Gyomaendrôd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány, Gyôri Civil Kontroll Egyesület, Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány, Hûvösvölgyi Sakkiskola Sport Club, Ifjúsági Elsôsegélynyújtók Országos Egyesülete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmûvészeti Egyesület, JNSZ Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Társaság, Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, Karitászt Támogató Alapítvány, Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány, 7

8 Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, Kenderkóc Hagyományôrzô Egyesület, KINCSESTÁR Kulturális, Környezetvédelmi és Egészségmegôrzô Egyesület, Kis Túr Természetvédelmi Egyesület, Kiskassáért Német Egyesület, Kiskôrös Városi Petôfi Sándor Nyugdíjas Egyesület, Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány, Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület, Közös Pont Egyesület, Krajczáros Alapítvány, Látásunkért Alapítvány Magyar RP Betegek Képviselete, LURKÓ Gyermekvédelmi Egyesület, Magyar Atlanti Tanács, Magyar Békeszövetség, Magyar Gazdaságért Alapítvány, Magyar Település-és Területfejlesztôk Szövetsége, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Magyarországi Strucctenyésztôk Közhasznú Egyesülete, Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet, Mentálhihénés Mûhely, Méntelek Jövôjéért Közhasznú Alapítvány, Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, Nôk a Médiában Egyesület, Nyikom Hegyisport-és Természetvédô Klub, Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Alapívány, Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Országos Nôi Érdekvédelmi Egyesület/Országos Nôi Civil Kerekasztal, Óvó-és Tanítóképzôk Egyesülete, Örökség Népfôiskolai Szövetség, Páneurópa Jogász Unió, Pax Corporis Természetes Életmód Egyesület, Perspectiva Nova Egyesület, Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület, Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány, Pszichotikusok Egyesülete, Püspökladányi Regionális Rádiós Sportklub, Püspökladányi Városi Lövész és Tömegsport Klub, Rábapatonai Sportegyesület, Roma Nôvédelmi Közhasznú Szervezet, Rügyecskék Alapítvány, Sas-Vár Sport, Kultúr és Ifjúságnevelô Egyesület, Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete, Segítôkéz Egyesület, Smaragd SM Egyesület, Szakértôk Regionális Egyesülete Miskolc, Száraz-Ér Társaság Természetkutató és Környezetvédô Egyesület, Szülôk Egyesülete a Gyermekekért, Tolna Megyei Állat-és Természetvédô Alapítvány, Ürömi Nosztalgia Klub, Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület, Ùttörôk Pest Megyei Társulása, Védegylet Egyesület, Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület, XXI. Század Magyarországáért Alapítvány, Zene Alapítvány, Zöld Akció Egyesület, Zöld-Híd Alapítvány, Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért SE, Somfai András Nyilatkozatok az 50 éves EU szülinapján március 25-én ünnepelte az Európai Unió fennállásának 50. évfordulóját: március 25-én a hat alapító tagállam (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország) aláírta a Római Szerzôdést és ezzel létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget. A hivatalos berlini megemlékezésen az Európai Unió vezetôi: Angela Merkel, az Európai Unió soros elnökségét betöltô Németország kancellárja, Hans- Gert Pöttering az Európai Parlament elnöke és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a 27 tagország állam- és kormányfôi jelenlétében írták alá az alkalomra készített ún. Berlini Nyilatkozatot. A Nyilatkozat leszögezi, hogy "Európa egyesülése békét és jólétet hozott" és a középkelet-európaiak szabaság-szeretete miatt "Európa természetellenes kettéosztottsága mára végérvényesen megszûnt". A Nyilatkozat felsorolja közös értékeinket: béke, szabadság, demokrácia, szolidaritás és szót ejt a közösen leküzdendô nehézségekrôl: terrorizmus, rasszizmus. "Történelmünk arra int bennünket, hogy Európa egységét a jövôbeli generációk számára is ôrizzük meg" - mondja a nyilatkozat "hiszen tisztában vagyunk vele, hogy Európa jelenti a közös jövônket." Az alkalomra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) is állásfoglalást fogadott el. A dokumentum rögzíti: az EGSZB-t a Római Szerzôdés hozta létre, hogy terepe legyen az összeurópai társadalmi egyeztetéseknek. Az elmúlt 50 év tapasztalataival a szervezet a továbbiakban is kész, hogy a véleménynyilvánítás fontos helyszíne legyen. A dokumentum kiáll az európai alkotmány szükségessége mellett, mivel az "Európai Unió új megalapozása azt jelenti, hogy... erôsebb és átfogóbb szerzôdéses alapot kap. Ennek során nem szabad megelégedni mûködési szabályainak felülvizsgálatával, hanem jövôbeni céljait is meg kell fogalmazni...". Több civil szervezeti nyilatkozat is született az évfordulóra. Az Európa Mozgalom nyilatkozata szerint Európa a sorozatos bôvítések során vált igazán közössé; a közös Európa-projektet modern társadalmi alapokon kell megszervezni, ami nem csak gazdasági kérdéseket kell, hogy jelentsen. A Civil Társadalmi Kapcsolattartó Csoport (EU Civil Society Contact Group - elsôsorban uniós szintû szervezeteket összefogó hálózat) "Adjanak okot, hogy 2057-ben is ünnepelhessünk!" címû nyilatkozata felhívja az európai vezetôket, hogy a megfogalmazott közös célokat meg is kell valósítani. A hatékonyabb közös európai fellépés eszközének az európai intézményi reform véghezvitelét és nem utolsó sorban a rövid távú nemzeti célokat a hosszú távú európaiak mögé sorolását gondolják. A német hátterû Solidar szociális kérdésekkel foglalkozó szervezet nyilatkozatában többek között kinyilvánítja: az állampolgárok és civil szervezetek bevonása záloga egy demokratikusabb Európának. 8

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Hívjuk, várjuk a magyarországi civil szervezetek éves találkozójára! CIVILIÁDA 2006 kiállítás és szakmai programsorozat ahol a civilek találkoznak Budapest, 18-19. Szakmai

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Hírlevél 2008. október 18. - október 24.

Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Öt magyar párt újra közösen emlékezett az 1956-os forradalomra az Európai Parlamentben

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása A HÓNAP TÉMÁJA UNIÓS ÉRTESÍTÕ 1 Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása Pozitív hangvételû kormányzati nyilatkozatok, és az ezzel szembeforduló szakmai, vagy ellenzéki bírálatok láttak napvilágot

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai 1 A kiadvány megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. A Szerkesztô: Letenyeiné Mráz Márta Olvasószerkesztô: Debreczy Márta

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE

AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁG Magyar Helsinki Bizottság 2008. május A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság Foglalkoztatási,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/4. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Még több civil az információs sztrádán Új irányokat keres az NCA

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 1. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA Mit hoz nekünk a második 50? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A valóság korlátai 3 NAPIREND:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010.

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010. 2010. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal Húszéves az MSZOSZ 6. oldal! NÕNAPI KÖSZÖNTÕ Postás Dolgozó 2010. február Március 8.: fejet

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben