CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 A budapesti Európa Ház idôszakos kiadványa "A mi Európánk a mi eszmecserénk a mi hozzájárulásunk" A polgárokat megszólító újszerû kezdeményezés Európai parlamenti munka 4. oldal Az Európa Ház (EH) budapesti székhelyû magyar civil szervezet, melynek vezetôje Barabás Miklós, aki 2004 óta az EGSZB tagja. Az EH négy másik - osztrák, olasz, szlovák, illetve szlovén - civil szervezettel karöltve koordinálja "A mi Európánk - a mi eszmecserénk - a mi hozzájárulásunk" elnevezésû projektet. A projekt nagymértékben épít az Európai Bizottság által életre hívott "Dterv" gondolataira: a polgárok, a nem kormányzati szervezetek, az EU, valamint a nemzeti intézmények - így a parlamentek és kormányok - közötti napi és közvetlen párbeszédet támogatja. A projekt specialitása a regionális megközelítés: Ausztria, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia között sok a hasonlóság, de igen különbözô a történelmi hátterük. A projekt keretében különös figyelmet fordítanak arra, hogy tájékoztassák a nagyközönséget arról, hogy a különféle uniós szakpolitikák milyen hatást gyakorolnak a polgárok mindennapi életére, emellett vitákat kezdeményeznek, melyekben a polgárok az európai kérdéseket illetôen hangot adhatnak aggodalmaiknak, elmondhatják véleményüket és javaslatokat tehetnek. Ez hozzájárul a polgárok és "Európa" között meglévô szakadék áthidalásához. A projekt egyes elemei figyelembe veszik a nemzeti sajátosságokat, ám ugyanakkor túllépnek a nemzeti szintû elképzeléseken, súlyt helyezve arra, hogy milyen többletet nyújt a közös "európai projekt". "A mi Európánk - a mi eszmecserénk - a mi hozzájárulásunk" kezdeményezés, melynek célcsoportjai a fiatalok, a civil szervezetek, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tagjai, a tanárok, az Unióról tájékoztatást nyújtó hivatalok, a helyi és regionális önkormányzatok, a kulturális egyesületek, a mûvészek, az újságírók és a tömegmédia, fel kívánja hívni a nagyközönség figyelmét az európai vállalkozás fontosságára, külön kiemelve a polgárok bevonásának és részvételének jelentôségét az európai szakpolitikák formálásában. Ezen a téren arra ösztönzi majd a polgárokat, hogy a szokványostól eltérô módon juttassák kifejezésre nézeteiket, véleményüket és javaslataikat egy polgárbarát európai projektrôl, és támogatja részvételüket az európai szakpolitikák formálásában. A projekt célja emellett az is, hogy új, polgárbarát képet alakítson ki a nagyközönség körében az európai intézmények jelentôségérôl, amit az európai projekt elgondolásai melletti, újszerû kommunikációs eszközöket alkalmazó, nyílt, számos tárgykörre kiterjedô és sokakat elérô kampánnyal kívánnak megvalósítani. (A cikk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság EESCInfo címû havilapjának januári számában jelent meg.) Amit az 1%-ról tudni érdemes 6. oldal A mi cigánylányunk a második 11. oldal Beszámoló az NCA-ról 14. oldal Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégia: egyeztetésen 15. oldal A projekt bemutatása a Civiliáda 2006-on Átláthatóság és semlegesség Civilek tanulmányútja Svédországban Jó napot kívánok! Szeretném megkapni a miniszterelnök mai hivatalos jeit. Természetesen. A délelôttiekre vagy a délutániakra kíváncsi? A beszélgetés Magyarországon legfeljebb fikció lehet, Svédországban azonban nem csak elméleti lehetôség, hanem gyakorlat is. A svéd nyitottság és átláthatóság mindennapjaival magyar civil delegáció ismerkedett március elején az Európa Ház által szervezett és az Európai Unió által támogatott átláthatósági program keretében. Folytatás a következô oldalon

2 Az Európai Parlament percrôl percre Átláthatósági kezdeményezés "Az Európai Parlament percrôl percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés" a címe annak a programnak, melyet az Európa Ház valósít meg 2007 folyamán az Európai Bizottság Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Fôigazgatósága támogatásával. Lényege, hogy nyomon kövesse az Európai Parlament bizottsági munkáját Brüsszelben, és a tapasztalatokról hazai beszámolókat szervezzen magyar európai parlamenti képviselôk bevonásával. Ugyancsak fontos cél civil javaslatok kidolgozása és lobbizás elfogadtatásukért az elôkészítô (bizottsági) munka során. Mindez hozzásegít ahhoz, hogy nyitottabb, közvetlenebb, ellenôrizhetôbb és átláthatóbb legyen a bizottsági munka az Európai Parlamentben. Nem mellékes szempont az sem, hogy élôbbé váljanak az európai parlamenti képviselôk hazai társadalmi kapcsolatai, nôjön munkájuk ismertsége. A program nyitórendezvényére egy jól sikerült konferencia formájában január 26-án Budapesten került sor. A rendezvényen mintegy 70 civil szervezeti képviselô ismerkedhetett a nyitottság és átláthatóság hazai és uniós gyakorlatával. Elôadásában Kósáné Kovács Magda európai parlamenti képviselô hangsúlyozta, hogy az átláthatóság fokozott érvényesítésével a demokratikus követelményeknek lehet és kell eleget tenni. Ebben fontos szerep jut ma már a civil szervezeteknek is - tette hozzá Viviane Van Oosterwijck, az Európai Bizottság Igazságügyi Fôigazgatóságának elôadója, kiemelve, hogy az Európai Unió egyre több forrást biztosít civil társadalmi szereplôk részére. Király Edina, a magyar Országgyûlés Civil Irodájának vezetôje hozzátette: a nyilvánosság kérdése a magyar közintézmények közül talán az Országgyûlésben a legrendezettebbek, hiszen az ülések nyilvánossága biztosított, azok jegyzôkönyvei szabadon elérhetôk és lekérdezhetôk az interneten is. Beszámolt arról is, hogy az Országgyûlés egy civil szervezeti listát is mûködtet, ahová az érdeklôdô szervezetek bejelentkezés alapján kerülhetnek fel. Az átláthatóság kérdésével az Európai Bizottság is foglalkozik ban a kérdésrôl zöld könyvet bocsátott ki. A társadalmi vitára bocsátott vitaanyag elmúlt háromnegyed éves történetét Széles Zoltán (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete) ismertette. Jan Olsson, a brüsszeli Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviseletében az EGSZB átláthatóságról készült állásfoglalását ismertette. A projekt megvalósításában az Európa Ház svéd partnere, az országos hálózattal rendelkezô Felnôttképzési Szövetség (SV) képviseletében Raymond Svensson elmondta: Svédország azzal tud hozzájárulni a projekt sikeréhez, hogy megosztja a svéd -sokak által a korrupció elleni hatékony fellépés etalonjának - nyilvánosság és átláthatóság gyakorlatát. A projekt következô eleme egy svédországi tanulmányút lesz március elején, majd a szervezôk az Európai Parlament bizottságainak munkáját fogják tanulmányozni Brüsszelben, azokról és az ott tárgyalt témákról beszámolnak idehaza és kezdeményezik a civil szervezetek bekapcsolódását az európai parlamenti bizottságok által tárgyalt témák véleményezésébe. Átláthatóság és semlegesség folytatás az 1. oldalról A nyilvánosság gyakorlata A svéd szabályozás egyszerû: minden hivatalos dokumentum nyilvános, kivéve ha azt titkosították. Egy hivatalos szerv vagy minisztérium tipikus napja például azzal kezdôdik, hogy a média képviselôinek elküldi az ott született dokumentumokról szóló listát, amit az újságíró a reggeli kávé közben átböngészhet, majd jelzi az adott intézmény felé, hogy mely dokumentumokat küldjenek meg neki. És akkor az apparátus fogja és elküldi. Eva Sterndal, a Svéd Parlament Európai Uniós Ügyek Bizottságának titkárságvezetôje ezt azzal egészíti ki, hogy a hivatalos dokumentumok nyilvánosságával szemben a svéd parlament bizottságainak ülései zártak. Ennek alapvetô oka, hogy a bizottságokban (17 bizottság van, mindegyik 17 taggal) igazi munkát végezzenek és éppen a nyilvánosság miatt ne a folyosón jussanak konszenzusra a képviselôk. A plenáris ülések természetesen nyilvánosak és bejelentkezés nélkül látogathatóak. Egyetlen szabály, hogy a földszinti ruhatárat kötelezô igénybe venni és az ülésterem szintjén elektromos kapun kell áthaladni az ülések idején. A megerôsített biztonsági intézkedések viszont nem igazán jellemzik Svédországot: az említett csoport tagjai 2

3 az elôzetes részvételi lista alapján ugyan névre szóló belépôkártyát kaptak, de a parlamenti belépésnél például semmilyen azonosítót, útlevelet nem kértek. A Környezetvédelmi Minisztériumban még belépôkártya sem volt, ahol Kristina Sundelöf és Hans Höglund tartott tájékoztatót. Kiderült, hogy bizonyos kérdésekben a minisztérium konzultál civil szervezetekkel, szám szerint néggyel. A dolog érdekessége, hogy a konzultációban részt nem vevô szervezetek eddig még nem szólaltak fel a létezô gyakorlat ellen, legalábbis az elôadó nem emlékezett ilyenre. A nyilvánosság ilyen szélsôséges alkalmazása a magánéletben is tapasztalható. Ugyanis egy svédnek lehetôsége van arra is, hogy az elôtte haladó autó rendszámát bepötyögje a mobiljába, azt elküldje a megfelelô számra, ahonnan azonnal információt kap az autó tulajdonosának nevérôl, lakhelyérôl, de ha akarja a fizetését is megtudhatja. Például megtudhatjuk, hogy a szomszédunk hogyan áll anyagilag. És éppen ez az: több mint valószínû, hogy ki fog derülni: a szomszéd nagyjából úgy áll, ahogy mi. Ugyanis a magas adók nem csak arra jók, hogy fenntartsák a nemzetközileg is elismert erôs szociális hálót, hanem arra is hogy a meggazdagodást keretek közé szorítsák és elérjék, hogy mindenki egy elfogadott jó színvonalon éljen (bár ez nem gátolja meg, hogy ne legyenek hajléktalanok Stockholm utcáin, ill. az IKEA-tulajdonos Ingvar Kampradot sem, hogy ne legyen a világ egyik leggazdagabb embere). Ez a fajta, visszaélésekre is alkalmat nyújtó szabad információs rendszer már többször kérdéseket ébresztett a döntéshozókban, de eddig a mostani gyakorlat maradt, mivel a svédeket kevéssé irritálja, ha az állam belenéz a pénztárcájukba. Sôt, tulajdonképpen szeretik a gondoskodó államot (a kíváncsiskodó szomszédot pedig elviselik). A leghátsó udvar legeldugottabb szegletében Sok mindent lehet Svédországról mondani, de hogy az Európai Unió nagy támogatója lenne, azt biztosan nem. A brit mellett talán a svéd euroszkepticizmus a legismertebb, melynek legutóbbi megnyilvánulása az euró bevezetésének népszavazáson történô elutasítása volt 2003-ban. Az európai unióval foglalkozó intézmények ennek megfelelôen nincsenek a figyelem központjában. A Svéd Parlament Európai Uniós Információs Központjának irodájához például olyan bonyolult labirintuson keresztül vezet az út, hogy helyi kísérônk talán maga is meglepôdött, hogy egybôl odatalált. A központ munkatársa, Jakob Nyström nem is a látogatók számára, hanem a 12 fôt foglalkoztató iroda által mûködtetett és évente mintegy 7000, fôleg interneten, ben feltett kérdésre válaszoló információs szolgáltatásra büszke. Ugyanilyen eldugott helyen található az Európai Bizottság és Magyar civilek a Svéd Parlamentben az Európai Parlament a magyar gyakorlathoz hasonlóan egy helyen lévô kirendeltsége és a kapcsolódó uniós információs iroda. A bejáratnál például egy mini EU-zászlón kívül semmi nem utal arra, hogy ott az Európai Unióval foglalkozna bárki. Markus Bonekamp, az európai parlamenti iroda helyettes vezetôje szerint ez azért van, mert a svédek nem zászlólengetô népek ("We are not flag people."), de annak érdekében, hogy irodájuk "láthatóbb" legyen nemsokára elérhetôbb helyre költöznek. Eric Degerbeck az európai bizottsági iroda kommunikációért felelôs vezetôje megemlítette, hogy az EU-gyakorlatnak megfelelôen Europe Direct hálózatot mûködtetnek Svédország-szerte, ahol a helyi képviselôk mind elkötelezettek Európa és az Európai Unió ügye iránt. Ez volt a tanulmányút során az elsô és egyben egyetlen utalás arra, hogy Svédországban vannak az EU mellett elkötelezett emberek. Ugyanis a már említett svéd parlamenti információs központ munkatársa is leginkább az el nem kötelezettségét hangsúlyozta amikor arról kérdezték, hogy akkor most ô támogatja az Európai Uniót vagy sem. Nem szabályozott civilség Svédországban mintegy 60 ezer civil szervezet mûködik. Hogy honnan tudjuk ezt? Pontosan sehonnan, ugyanis Svédországban nem regisztrálják hivatalosan a civil szervezeteket. Egy szervezet megalakításához bizonyos formai feltételek szükségesek, így alapszabályt kell alkotni és vezetôséget is választani, de ezt sehol nem kell bejelenteni. Illetve mégis. Természetesen az adóhatóságnál kell kérniük adószámot, de az nem szolgál a nyilvántartásra. (Magyarországon a helyileg illetékes bíróságok tartják nyilván az egyesületeket/alapítványokat. Így számuk pontosan meghatározható. Azonban arra a kérdésre, hogy a regisztrált szervezetek közül hány mûködik nem lehet pontos választ adni. Ez nem csak azért van így mert nagyon nehéz meghatározni, hogy mik a mûködés feltételei, hanem azért is mert a megszüntetés feltételei túlbürokratizáltak.) A háttérben az a bizalmi elv húzódik, hogy egy ember akkor lesz tag egy civil szervezetnél, ha azonosul a szervezetet céljaival, törekvéseivel és megbízik a többi tagban (ezzel így vannak máshol, így Magyarországon is). Ebbôl következôen viszont a külön regisztráció felesleges, hiszen bízunk abban, hogy a szervezet létezik és a céljai szerint mûködik (nos, ez a fajta bizalom nálunk hiánycikk), erre többek között a nevüket adó tagok adnak garanciát. Sôt, azt is mondhatnánk, hogy magát a regisztrációt tulajdonképpen a függetlenség megkérdôjelezéseként élnék meg. A támogatásokkal Svédországban is el és be kell számolni, így egy civil szervezet is ír pénzügyi beszámolót, illetve 3

4 önkéntes alapon regisztráltathatja magát a helyi önkormányzatnál. A tisztességes viselkedés azért is fontos, hogy a szervezet ne zárja el további pénzügyi támogatás lehetôségét, ami érzékenyen érinthet egyeseket. Raymond Svensson és Ann-Marie Winberg, a program svéd partnereként szereplô Felnôttképzési Szövetség (Studieförbundet Vuxenskolan, SV) képviselôi elmondták: országszerte 200 helyen évi 50 ezer (!) tanfolyamot szerveznek, a költségek 50 %-át az állami költségvetésbôl fedezik. Közbevetôleg. A bizalmi elvet talán még jobban megvilágítja a pénzügyi elszámolás gyakorlatának kérdése. Magyarországon a gyakorlat (és az elvárás) az, hogy a támogatásokról pénzügyi elszámolást készítünk, aminek alapját a kifizetések bizonyságául szolgáló áfás számlák jelentik. Svédországban (és sok más országban) a magyar elvárásoknak megfelelô áfás számla, ami tartalmazná a vevô nevét és címét teljesen ismeretlen (talán a szállodákat kivéve). Így aztán egy számlaösszesítôben szereplô nemzetközi tétel elfogadása magyar viszonylatban gyakran a támogató pénzügyi osztályának jóindulatán múlik (mert a költségeket fedezô bizonylatokon, blokkokon nem szerepel a vevô jelen esetben a támogatott neve, ugyebár). Máshol, így a fantomcégekkel és számlagyárakkal kevéssé terhelt Svédországban a kérdést úgy teszik fel: miért számolnám el ezt a blokkot, hiszen ez nem a projetkhez tartozik (hanem mondjuk munkából hazafelé taxival menekültünk a lezúduló hirtelen esô elôl). Mindezt nem azért írtuk le, mintha a kérdés ne lenne ismert, vagy mert megoldást találtunk volna a problémára, hanem azért, mert hosszú évek óta elôször sikerült egy ártatlan nyugateurópaival (jelen esetben egy svéddel) megértetni, hogy bizalom ide vagy oda miért lenne ildomos feltüntetni a vevôt a számlán. Igaz, az adott pillanatban már egy jelentôsebb összeggel gyarapítottuk az állami alkoholmonopólium kasszáját. Egy kérdésben sikerült konkrét konfliktussal találkozni: természetesen civilekrôl van szó. Ludvig Sandberg, az Önkéntes és Szociális Munka Nemzeti Tanácsa képviselôje elmondta, hogy jelenleg is zajlik és a hazai gyakorlatnak megfelelôen évek óta húzódik egy, a svéd kormányzat és a civil szervezetek közötti megállapodás (ún. compact) létrehozása. Ingemar Farm, a Svéd Mozgáskorlátozottak Szövetségének elnöke szerint viszont az egész gondolat elhibázott és semmi szükség egy ilyen megállapodásra. Gyôzelem. A konszenzusra épülô svéd társadalom két tagja a külsô szemlélô számára is értelmezhetô módon ellentétes álláspontot fogalmazott meg. A tanulmányút során a magyar civil delegációt fogadta többek között Iklódy Gábor nagykövet és Tábori György kulturális tanácsos a stockholmi magyar nagykövetségen, Anders Gradin az SV fôtitkára, Ann-Christine Bard-Sandström, Mozgáskorlátozott Emberek Egyesülete, Agnetta Setterberg, Svéd Parlament Nemzetközi Osztálya, Jan Olsson, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Hanna Hallin, Svéd Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, Gunnar Lassinantti, Olof Palme Nemzetközi Központ. A továbbiakban "Az Európai Parlament percrôl percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés" az Európai Bizottság Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Fôigazgatósága által támogatott program következô etapja során az Európai Parlament bizottsági munkáját fogják magyar civilek nyomon követni Brüsszelben, többek között a svéd tapasztalatok figyelembe vételével. A tapasztalatokról hazai beszámolókat szerveznek magyar európai parlamenti képviselôk bevonásával, civil javaslatokat dolgoznak ki és lobbiznak elfogadtatásukért az elôkészítô (bizottsági) munka során. Mindezt azzal a céllal, hogy nyitottabb, közvetlenebb, ellenôrizhetôbb és átláthatóbb legyen a bizottsági munka az Európai Parlamentben. Extrém Visszatérve az eredeti párbeszédhez. Az elbeszélés szerint megtörtént, hogy a volt miniszterelnök Göran Persson egyik jét egy külsôs érdeklôdô hamarabb olvasta, mint maga a címzett. Teljesen extrém. Képviselôi munka az Európai Parlamentben Magyarországnak 24 képviselôje van az Európai Parlamentben. Egyikük Lévai Katalin, aki az Európa Ház szervezésében találkozott magyarországi civil szervezetek képviselôivel és számolt be munkájáról április 3-án. Az Európai Parlamentben (EP), a magyarhoz hasonló módon pártfrakciókban ülnek a képviselôk; így a Fidesz és az MDF listájáról megválasztott képviselôk az európai néppárt frakciójában ülnek, az MSZP által delegáltak az európai szocialistákéban, az SZDSZ képviselôi pedig az európai liberálisok frakciójában. Amellett, hogy van frakciófegyelem, munkájuk során sokszor egy adott ügy mentén szervezôdnek és szavaznak a képviselôk és több esetben sikerül mindenki által támogatott döntést hozni az EP-ben. Például az EP egységesen támogatta az online zenei jogokról szóló parlamenti bizottsági jelentést, melynek bizottsági jelentéstevôje Lévai volt. 4

5 A magyar képviselôknek hamar sikerült beilleszkedniük és elismert részesei az európai parlamenti munkának. Lévai elmondta, hogy megbízatásuk sok munkával jár: egy képviselô általában egy vagy két európai parlamenti fôbizottság tagja, többnek póttagja, illetve különbözô legtöbbször harmadik országokkal (a sor Mexikótól Kazahsztánig terjed) foglalkozó vegyes bizottságoknak és küldöttségeknek. A parlamenti munkát a kétlakiság teszi bonyolulttá, ugyanis Brüsszel mellett Strasbourgban is ülésezik az EP. A belga fôvárosban a bizottsági üléseket tartják, a plenáris ülésekre azonban Franciaországba kell utazni. Ez önmagában még nem lenne gond, de ilyenkor nem csak a képviselôk, de az egész apparátus is költözik két napra, majd vissza. A párhuzamos intézmények fenntartása hihetetlen pazarlást jelent, költségeit évente mintegy 200 millió euróra teszik (korábban egy svéd EP képviselô például több mint 1 millió aláírást gyûjtött annak érdekében, hogy az EP székhelye csak Brüsszel legyen). Lévai szerint azonban a francia ellenállás miatt kevés esély van ennek a pazarlásnak a megszüntetésére rövid távon. Lévai szerint fontos, hogy az EP képviselôk munkája hazájukban is széles körben legyen ismert. Ennek érdekében sokan adnak ki hírlevelet és szinte mindenkinek van saját honlapja. Lévai ezen kívül blogot is ír, illetve könyvet is megjelentetett az európai parlamenti munkáról. Sok kérdésben van szükségük az EP képviselôknek külsô véleményekre, hogy egyegy kérdést a lehetô legtöbb oldalról ismerjenek meg. Megkeresésekben nincs is hiány: Brüsszelben ezerre teszik a lobbisták számát, akik különbözô érdekek mentén próbálják a döntéseket befolyásolni. Lévai szerint fontos, hogy civil szempontok is megjelenjenek a döntésekben, fôleg olyan társadalmi kérdésekben, mint a tolerancia vagy a rasszizmus elleni fellépés. A rendezvényen Flamm László, az EU Munkacsoport képviselôje beszámolót tartott az Európai Parlamentben szerzett tapasztalatairól, ahová a bizottsági munkát tanulmányzta március végén, illetve felszólalt Ann-Marie Winberg a svéd Felnôttképzési Szövetség képviseletében és tájékoztatott magyarországi civilek a svéd átláthatósági gyakorlatot tanulmányozó útjáról Stockholmba. Barabás Miklós, az Európaház igazgatója és Lévay Katalin Ann-Marie Winberg Kisebbségi szervezeteket támogat az Országgyûlés Bizottsága Pályázat [www.parlament.hu] Az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága pályázata nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) mûködését támogatja összesen 110 millió forinttal. Elszámolható költségek: személyi juttatások; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fûtési költségek, víz, áramszolgáltatás, stb.), bérleti díj, telefonköltség, postaköltség, útiköltség. A pályázatot (adatlap és mellékletek) egy példányban - postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben - (1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyûlés Hivatala, Postabontó Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani február 15-ig az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához "Szervezettámogatási pályázat" cím megjelölésével. Pályázati adatlap és további információ: ttp://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=181&p_fomenu=20&p_almenu=26&p_ckl=&p _rec=&p_nyelv=hu 5

6 Amit az 1%-ról tudni érdemes Ez volt a témája a nnak a nyílt civil konzultációnak, melyre az Európa Ház szervezésében került sor február 12-én Budapesten. Nagy József A több mint hatvan résztvevôt Nagy József, az APEH Titkársági és Kommunikációs Fôosztályának vezetôje és Molnár Szabolcs, az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiumának elnöke tájékoztatta az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos legfontosabb fejleményekrôl, tervekrôl. Nagy József bevezetô elôadásában elmondta, hogy ez év februárjától megváltozik a személyi jövedelemadó benyújtási rendszere, valamint a technológiában is újítások történtek: az elektronikus eljárás szerepe egyre nô. A felajánlók száma évek óta stagnál (1,3-1,4 millió körüli), viszont az 1%-os kedvezményezettek száma jelentôs növekedést mutat (a korábbi ezerrôl ra nôtt a számuk 2006-ban) és a felajánlott összegek nagyságában is pozitív változás történt. Az átlagos felajánlások egyébként 5800 forint/fô körül mozognak. A kedvezményezettek körében igen jelentôs eltéréseket lehet megfigyelni: 19 olyan "mega-gyûjtô" szervezet van, mely 10 ezernél is több adózó 1%-át tudhatta magáénak 2006-ban. A másik végletet az a kedvezményezett jelentette, akik mindössze egyetlen felajánlást kaptak 2006-ban. Sok szervezet - általában a forint alatti felajánlások esetében - fel sem veszik a részükre felajánlott összeget. Magyarországon kb. 4,5 millió állampolgár kerül kapcsolatba a személyi jövedelemadó bevallással, viszont mindössze 2,9 millió tényleges szja-adófizetô (és így potenciális 1% felajánló) van (a többiek adóalapja "kinullázódik"). Az SZJA törvény decemberi módosításával kapcsolatban érdemes tudni, hogy visszaállt a munkáltatói adó-megállapítás lehetôsége, így február 15-ig minden munkavállalónak lehetôsége van arra, hogy munkáltatói adómegállapítást kérjen. Ez esetben a munkavállalónak május 21-ig kell nyilatkoznia, hová kívánja felajánlani személyi jövedelemadója 1+1%-át. Lehetôség van adóhatósági adómegállapítás kérésére is, mellyel kapcsolatban a munkáltató köteles közremûködni, amennyiben nem vállalja a munkavállalói bevallásának elkészítését. Ekkor a munkavállalónak február 15-ig kell leadnia a szükséges dokumentumokat az 1+1%-os nyilatkozatokkal együtt a munkáltatónak, aki azt március 12-ig köteles továbbítani az adóhatóság felé. Amennyiben valaki sem a munkáltatói, sem az adóhatósági adó-megállapításra nem jogosult, úgy önbevallóvá válik és május 21-ig van lehetôsége az 1%-os felajánlásról nyilatkozni. Molnár Szabolcs elmondta, hogy az elérhetô összeg 64%-át ajánlották fel 2006-ban az állampolgárok, a hajlandóság a magasabb jövedelmûek körében nagyobb. Azért, hogy ez az arány javuljon, minél több szervezet részesülhessen felajánlásban és minél több adózó állampolgár érezze fontosnak az 1%-os felajánlást, a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiuma idén is támogat célzott kampányokat. A legutóbbi 1%- os kampányok szervezésére irányuló pályázati felhívásra mintegy 9-szeres volt a túljelentkezés. Az NCA Tanácsa országos, az 1%-os felajánlásra buzdító általános kampányt támogat. Kisebb, speciális célcsoportokat megcélzó kampányok NCA-s támogatásáról is döntés született. A konzultáció második részében a résztvevôk azt vitatták meg, hogy milyen javaslatokat tartanak szükségesnek ahhoz, hogy egyszerûbben és civilbarátabban mûködjön az 1%-os törvény, melynek módosítása napirenden van. Ezzel kapcsolatban közös javaslat-csomagot dolgoztak ki, melyhez más civil szervezetek támogatását is kérik. Civil Mozaik Ingyenes tanácsadás civileknek a Közép-Magyarországi Régióban A Közép-Magyarországi Régióban mûködô civil tanácsadó szolgálatot a gödi Fiatalok a Vidékért Egyesület és az Európa Ház közösen mûködtetni. Egyéni tanácsokért elsôsorban jogi, pénzügyi, pályázati, projekt-tervezési, szervezetfejlesztési kérdésekkel lehet hozzájuk fordulni. A tanácsadás regisztrációhoz kötött és ingyenes. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. További információ, regisztráció és tanácsadás: 6

7 Magyarországi civil szervezetek javaslatai a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. (az ún. 1%-os) törvény módosításához 1. Mára a személyi jövedelemadó 1%-ának civil szervezetek számára történô felajánlása társadalmilag jelentôs, széles körben elfogadott gyakorlattá vált. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk a hazai civil szektor fejlôdése szempontjából fontos rendszer egyszerûsítését, nyilvánosságának növelését, mûködése hatékonyabbá, civilbarátabbá tételét. Javaslataink ezt a célt szolgálják. 2. Az 1% jelenlegi felajánlási rendjét indokolatlanul bonyolultnak, bürokratikusnak tartjuk. Egyszerûsítést javaslunk többek között az adóbevallási íven történô külön sor bevezetésével, ahol a felajánlást meg lehetne tenni. 3. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a közalapítványok is a kedvezményezettek körébe tartozzanak (4. 1. bekezdés c. pont) 4. Javasoljuk a törvény bekezdés d-i. pontjaiban felsorolt és alanyi jogon kedvezményezett intézmények körének radikális csökkentését. 5. Fontosnak tartjuk a nyilvánosság, az átláthatóság növelését, a felajánló és a kedvezményezett közötti közvetlen kapcsolatfelvétel lehetôségének megteremtését oly módon, hogy a fogadó szervezet ne csak a felajánlott összesített összegrôl kapjon az APEH-tôl tájékoztatást (ez a jelenlegi gyakorlat), hanem a felajánló egyetértése esetén az ô személyérôl is (a felajánlott összeg megadása nélkül). 6. Egyetértünk azzal, hogy az Országgyûlés döntése alapján az adózók kiemelt költségvetési elôirányzatok számára is felajánlhatják személyi jövedelemadójuk 1%-át. E célok meghatározását széleskörû társadalmi tájékozódás, konzultáció elôzze meg! 7. Szabályozásra szorul a kiemelt költségvetési elôirányzatok számára felajánlott összeg felhasználási rendje (legyenek ismertek a címzettek!) és az arról szóló társadalmi tájékoztatás. 8. A felajánlott, de különbözô okok miatt célba nem ért összegek ne kerüljenek ki a rendszerbôl, hanem civil társadalmi célok megvalósítását szolgálják! 9. A rendszer egyszerûsítése tegye lehetôvé, hogy a kedvezményezett a jelenleginél hamarabb, vagyis a rendelkezô év november 30-a elôtt kapja meg a felajánlott összeget! 10. Jelenleg a kedvezményezettnek sajtóközleményben kell tájékoztatást adnia az átutalt összeg cél szerinti felhasználásáról. Indokoltnak tartjuk más közzétételi mód(ok), pl. honlap bevezetését. 11. Az APEH honlapján jelenleg az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevérôl, székhelyérôl és a felajánlott összeg egészérôl található tájékoztató. Javasoljuk, hogy ez az adatsor egészüljön ki a kedvezményezett szervezet adószámával. Budapest, február 13. Közös civil javaslatokhoz csatlakozók listája: Számú Zrínyi Ilona Úttörôcsapat, Advocatus Pro Urbe Alapítvány, Alapítvány az Alapítványokért, Alapítvány az Egészséges Életért, Általános Mûvelôdési Központok Országos Egyesülete, Anyaoltalmazó Alapítvány, Baranya-Steiermark Baráti Egyesület, Bárka Alapítvány, BAZ Megyei Civil Közéletiek Szövetsége, Bosta Uniós Felzárkóztatásáért Egyesület, CIVILSZERVIZ Közösségfejlesztôk Közhasznú Egyesülete, Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetség, Ébredés Alapítvány, ECOVAST Magyarország, Egri Civitan Club Alapítvány, Egyház-és Vallástörténeti Akadémia Közhasznú Alapítvány, Életfa Kulturális Alapítvány, Empátia Egyesület, Épületfenntartók Országos Egyesülete, Érted, Veled Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Szociális Forrásközpont, Esztergomi Evezôsök Hajós Egylete, EUROART Alapítvány, Európa Ház, Európa Jövôje Egyesület, Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület, Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete, Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága, Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete, Francia Kulcs Alapítvány, Generation Europe Magyarország Alapítvány, Goszthony Mária Alapítvány, Nemzetközi Üveg Alkotótelep, Gyermekek Egészségnevelô Prevenciós Alapítványa, Gyomaendrôd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány, Gyôri Civil Kontroll Egyesület, Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány, Hûvösvölgyi Sakkiskola Sport Club, Ifjúsági Elsôsegélynyújtók Országos Egyesülete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmûvészeti Egyesület, JNSZ Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Társaság, Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, Karitászt Támogató Alapítvány, Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány, 7

8 Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, Kenderkóc Hagyományôrzô Egyesület, KINCSESTÁR Kulturális, Környezetvédelmi és Egészségmegôrzô Egyesület, Kis Túr Természetvédelmi Egyesület, Kiskassáért Német Egyesület, Kiskôrös Városi Petôfi Sándor Nyugdíjas Egyesület, Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány, Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület, Közös Pont Egyesület, Krajczáros Alapítvány, Látásunkért Alapítvány Magyar RP Betegek Képviselete, LURKÓ Gyermekvédelmi Egyesület, Magyar Atlanti Tanács, Magyar Békeszövetség, Magyar Gazdaságért Alapítvány, Magyar Település-és Területfejlesztôk Szövetsége, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Magyarországi Strucctenyésztôk Közhasznú Egyesülete, Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet, Mentálhihénés Mûhely, Méntelek Jövôjéért Közhasznú Alapítvány, Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, Nôk a Médiában Egyesület, Nyikom Hegyisport-és Természetvédô Klub, Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Alapívány, Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Országos Nôi Érdekvédelmi Egyesület/Országos Nôi Civil Kerekasztal, Óvó-és Tanítóképzôk Egyesülete, Örökség Népfôiskolai Szövetség, Páneurópa Jogász Unió, Pax Corporis Természetes Életmód Egyesület, Perspectiva Nova Egyesület, Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület, Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány, Pszichotikusok Egyesülete, Püspökladányi Regionális Rádiós Sportklub, Püspökladányi Városi Lövész és Tömegsport Klub, Rábapatonai Sportegyesület, Roma Nôvédelmi Közhasznú Szervezet, Rügyecskék Alapítvány, Sas-Vár Sport, Kultúr és Ifjúságnevelô Egyesület, Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete, Segítôkéz Egyesület, Smaragd SM Egyesület, Szakértôk Regionális Egyesülete Miskolc, Száraz-Ér Társaság Természetkutató és Környezetvédô Egyesület, Szülôk Egyesülete a Gyermekekért, Tolna Megyei Állat-és Természetvédô Alapítvány, Ürömi Nosztalgia Klub, Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület, Ùttörôk Pest Megyei Társulása, Védegylet Egyesület, Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület, XXI. Század Magyarországáért Alapítvány, Zene Alapítvány, Zöld Akció Egyesület, Zöld-Híd Alapítvány, Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért SE, Somfai András Nyilatkozatok az 50 éves EU szülinapján március 25-én ünnepelte az Európai Unió fennállásának 50. évfordulóját: március 25-én a hat alapító tagállam (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország) aláírta a Római Szerzôdést és ezzel létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget. A hivatalos berlini megemlékezésen az Európai Unió vezetôi: Angela Merkel, az Európai Unió soros elnökségét betöltô Németország kancellárja, Hans- Gert Pöttering az Európai Parlament elnöke és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a 27 tagország állam- és kormányfôi jelenlétében írták alá az alkalomra készített ún. Berlini Nyilatkozatot. A Nyilatkozat leszögezi, hogy "Európa egyesülése békét és jólétet hozott" és a középkelet-európaiak szabaság-szeretete miatt "Európa természetellenes kettéosztottsága mára végérvényesen megszûnt". A Nyilatkozat felsorolja közös értékeinket: béke, szabadság, demokrácia, szolidaritás és szót ejt a közösen leküzdendô nehézségekrôl: terrorizmus, rasszizmus. "Történelmünk arra int bennünket, hogy Európa egységét a jövôbeli generációk számára is ôrizzük meg" - mondja a nyilatkozat "hiszen tisztában vagyunk vele, hogy Európa jelenti a közös jövônket." Az alkalomra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) is állásfoglalást fogadott el. A dokumentum rögzíti: az EGSZB-t a Római Szerzôdés hozta létre, hogy terepe legyen az összeurópai társadalmi egyeztetéseknek. Az elmúlt 50 év tapasztalataival a szervezet a továbbiakban is kész, hogy a véleménynyilvánítás fontos helyszíne legyen. A dokumentum kiáll az európai alkotmány szükségessége mellett, mivel az "Európai Unió új megalapozása azt jelenti, hogy... erôsebb és átfogóbb szerzôdéses alapot kap. Ennek során nem szabad megelégedni mûködési szabályainak felülvizsgálatával, hanem jövôbeni céljait is meg kell fogalmazni...". Több civil szervezeti nyilatkozat is született az évfordulóra. Az Európa Mozgalom nyilatkozata szerint Európa a sorozatos bôvítések során vált igazán közössé; a közös Európa-projektet modern társadalmi alapokon kell megszervezni, ami nem csak gazdasági kérdéseket kell, hogy jelentsen. A Civil Társadalmi Kapcsolattartó Csoport (EU Civil Society Contact Group - elsôsorban uniós szintû szervezeteket összefogó hálózat) "Adjanak okot, hogy 2057-ben is ünnepelhessünk!" címû nyilatkozata felhívja az európai vezetôket, hogy a megfogalmazott közös célokat meg is kell valósítani. A hatékonyabb közös európai fellépés eszközének az európai intézményi reform véghezvitelét és nem utolsó sorban a rövid távú nemzeti célokat a hosszú távú európaiak mögé sorolását gondolják. A német hátterû Solidar szociális kérdésekkel foglalkozó szervezet nyilatkozatában többek között kinyilvánítja: az állampolgárok és civil szervezetek bevonása záloga egy demokratikusabb Európának. 8

9 Nyilatkozat a Római Szerzôdések aláírásának 50. évfordulója alkalmából Európa évszázadokon keresztül egy eszmét, a béke és megértés reményét testesítette meg. Ez a remény beteljesült. Európa egyesülése békét és jólétet hozott számunkra. Egyetértést teremtett, és gyôzedelmeskedett az ellentétek felett. Európa egyesítéséhez, valamint a demokrácia és a jogállamiság megerôsítéséhez minden tagállam hozzájárult. A közép-és keleteurópai emberek szabadságszeretetének köszönhetjük, hogy Európa természetellenes kettéosztottsága mára végérvényesen megszûnt. Európa egyesítésével levontuk a tanulságot a véres harcokból és a szenvedéssel teli történelembôl. Ma úgy élünk egymás mellett, ahogy arra korábban soha nem nyílt lehetôség. Minket, az Európai Unió polgárait boldogsággal tölt el Európa egyesítése. I. Az Európai Unióban közös eszményeinket valósítjuk meg: számunkra az ember áll a középpontban. Az ember, akinek méltósága sérthetetlen és akinek jogai elidegeníthetetlenek. A nôk és a férfiak egyenlô jogokat élveznek. Törekszünk a békére és a szabadságra, a demokráciára és a jogállamiságra, a kölcsönös tiszteletre és felelôsségvállalásra, a jólétre és a biztonságra, a toleranciára és a részvételre, valamint az igazságosságra és a szolidaritásra. Az Európai Unióban egyedülálló módon élünk és mûködünk együtt egymással. Ez a tagállamok és az európai intézmények demokratikus együttmûködésében fejezôdik ki. Az Európai Unió az egyenjogúságon és az egymás iránti szolidaritáson alapul. Ily módon teszi lehetôvé a tagállami érdekek közötti igazságos egyensúlyt. Az Európai Unió óvja tagjai egyediségét és sokszínû hagyományait. A nyitott határok, valamint a nyelvek, kultúrák és régiók élénk sokfélesége gazdagabbá tesznek bennünket. Számos olyan cél van, amelyet külön-külön nem, csak közösen érhetünk el. Az Európai Unió, a tagállamok, valamint azok regiói és önkormányzatai megosztják egymás között a feladatokat. II. Nagy kihívások elôtt állunk, melyek átlépik a nemzeti határokat. Ezen kihívásokra az Európai Unió a válaszunk. Csak együtt ôrizhetjük meg a jövôben is az Európai Unió valamennyi polgárának javát szolgáló európai társadalmi modellünket. Ez a társadalmi modell egyesíti a gazdasági eredményességet és a társadalmi felelôsséget. A közös piac és az euro erôssé teszbennünket. Így a gazdaság fokozódó, világméretû összefonódását és a nemzetközi piacokon tapasztalható egyre nagyobb versenyt saját értékeink szerint alakíthatjuk. Európa gazdagsága az emberek tudásában és képességeiben rejlik, ez jelenti a növekedés, a foglalkoztatás és a társadalmi összetartás kulcsát. Közösen fogunk küzdeni a terrorizmus, a szervezett bûnözés és az illegális bevándorlás ellen. A szabadságjogokat és a polgári jogokat megvédjük az ezen jogok ellenfeleivel szemben folytatott küzdelemben is. A rasszizmus és az idegengyûlölet soha többé nem nyerhet teret. Mindent megteszünk azért, hogy a világban jelentkezô konfliktusok békés úton rendezôdjenek, valamint hogy az emberek ne eshessenek háború, terrorizmus vagy erôszak áldozatául. Az Európai Unió az egész világon támogatni kívánja a szabadságot és a fejlôdést. Vissza akarjuk szorítani a szegénységet, az éhínséget és a betegségeket. Ezen a területen továbbra is vezetô szerepet szándékozunk betölteni. Az éghajlatváltozás világméretû veszélyének elhárítása érdekében az energiapolitika és az éghajlatvédelem területén közösen akarunk fellépni, és együttesen kívánunk hozzájárulást nyújtani. III. Az Európai Unió a jövôben is a nyitottságából, valamint tagjainak arra irányuló akaratából táplálkozik, hogy az Európai Unió belsô fejlôdését közösen szilárdítsák meg. Az Európai Unió továbbra is elômozdítja a határain túli demokráciát, stabilitást és jólétet. Európa egyesülésével az elôzô generációk álma vált valóra. Történelmünk arra int bennünket, hogy Európa egységét a jövôbeli generációk számára is ôrizzük meg. Ennek érdekében, lépést tartva az idôvel, folyamatosan meg kell újítanunk Európa politikai kereteit. Ezért ma 50 évvel a Római Szerzôdések aláírása után közös célunk, hogy a évi európai parlamenti választásokig egy megújított közös alapra helyezzük az Európai Uniót. Hiszen tisztában vagyunk vele, hogy Európa jelenti a közös jövônket. 9

10 Civil poltikák és érdekérvényesítés az Európai Unióban Az Európai Unió civil politikája nem kôbevésett dolog, sôt, az együttmûködés és érdekérvényesítés lehetôségei is változóak az egyes európai intézmények esetében -- tudhatták meg azok az érdeklôdôk, akik január 30-án részt vettek az "Európai civil politikák" címû képzésen Budapesten. Az Európa Ház és a Fiatalok a Vidékért Egyesület által szervezett és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósuló hatrészes képzéssorozat keretében immár második alkalommal gyûlt össze szép számú résztvevô, hogy információkhoz és tanácsokhoz jusson a legfontosabb, civil szervezeteket (is) érintô európai kérdésekben. Sokszor elhangzott már, hogy Magyarország 2004-es csatlakozása az Európai Unióhoz a civil szervezetek számára is új lehetôségeket teremtett. Ezeket a lehetôségeket érdemes felismerni és élni is tudni kell velük - hívta fel a figyelmet Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója bevezetô elôadásában. A brüsszeli történések, melyeket sokszor távolinak, megfoghatatlannak érzünk, nagymértékben hatnak a mindennapi életünkre, legyen akár szó fogyasztóvédelemrôl, környezetvédelemrôl, biztonsági, szociális kérdésekrôl, vagy munkahelyteremtésrôl. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a magyarországi civilek szervezetten, tudatosan és szakmai érvekkel alátámasztva legyenek képesek kifejezésre juttatni véleményüket akár európai szintû kérdésekben is. Az érdekérvényesítésre jelenleg is számos lehetôség adódik, ráadásul az európai intézmények is egyre inkább nyitottak a párbeszédre. Kapcsolatba lehet lépni például a 24 magyar európai parlamenti képviselôvel vagy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 4 magyar civil tagjával. Az Európai Parlament bizottsági ülései is a magyar parlamenti bizottságokhoz hasonlóan nyitottak, ugyanúgy, mint az Európai Tanács ülései. Az Európai Bizottság fôigazgatóságai szintén jól kialakult mechanizmusokkal rendelkeznek a társadalmi szereplôkkel történô kapcsolattartásra, bár partnerként leginkább az európai szinten szervezôdô, brüsszeli központtal rendelkezô civil hálózatokat kezelik, melyekhez azonban magyar szervezetek is bátran csatlakozhatnak. Lehetôség van az Európai Bizottság honlapján közzétett dokumentum-tervezetek véleményezésére is. Fontos lenne továbbá kiépíteni nemzeti szinten azokat a mechanizmusokat, melyeken keresztül civil szempontból is nyomon követhetô, hogyan alakul ki az EU-s fórumokon képviselt magyar álláspont. Ennek kialakítása során lehetôséget kell biztosítani a civil javaslatok befogadására. A képzés második felében élénk vita bontakozott ki a résztvevôk körében többek között az Európai Alkotmány sorsával kapcsolatban. Többféle megoldási javaslat is felmerült, például, hogy egyszerûbb, közérthetôbb formába kellene önteni a dokumentumot és így folytatni a ratifikációs folyamatot. Igen ám, de mi történjen abban a 18 tagállamban így Magyarországon is mely már jóváhagyta az eredeti Alkotmány szövegét? Egy másik gondolat szerint európai szintû népszavazást lehetne tartani a kérdésben. De ezzel kapcsolatban is felmerültek bizonyos kérdôjelek, például: a közel 500 millió EU-s állampolgárból hánynak kellene elmenni szavazni, hogy a népszavazás érvényes legyen? Vagy a résztvevôk hány százalékának kellene igennel szavazni a dokumentum elfogadásához? Figyelemre méltó, hogy a képzés résztvevôinek legnagyobb része %-ra becsülte egy esetleges európai szintû népszavazáson történô részvétel arányát. Azt sem lehet továbbá tudni, hogy milyen eredménnyel járna a népszavazás azokban a tagországokban, mint például hazánk, ahol a Parlament ratifikálta a dokumentumot. Felmerült az is, hogy felelôtlenség lenne úgy szavazni, hogy az emberek nincsenek felkészítve, nem ismerik pontosan a dokumentum tartalmát, melyrôl átfogó társadalmi vitát kellene tartani európai szinten. Ez különösen nehéz kérdés, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg az EU költségvetésébôl 0,26 Euro (kb. 60 Ft) jut évente egy állampolgár tájékoztatására. De vajon mennyire ismerjük például a magyar Alkotmányt? És mennyire vannak vajon az állampolgárok döntéshozatali helyzetben ilyen kérdésekben? Ilyen és ehhez hasonló felvetések fogalmazódtak meg a résztvevôkben az Európai Alkotmány kapcsán, melyekre a válasz jelenleg az európai uniós döntéshozók elôtt sem világos. Az európai állam- és kormányfôk március végi csúcstalálkozójukon a tervek szerint konszenzussal elfogadják az ún. berlini nyilatkozatot a közös európai célokról és értékekrôl. Ehhez kapcsolódik az a javaslat, hogy magyarországi civil szervezetek is dolgozzanak ki az európai csúcs elôtt egy közös álláspontot, melyrôl a magyar kormányt is tájékoztatják. Az is felmerült, hogy legyen esetleg az ülések elôtt hozzáférhetô a magyar kormány Európai Tanács elôtt képviselt álláspontja. Az álláspontok nyilvánosságra hozatala viszont adott esetben ellenkezhet a nemzeti érdekekkel a tárgyalások során. Számos vélemény és javaslat fogalmazódott meg a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma számára is a 2007-es elsô körös pályázatokkal kapcsolatban. Több résztvevô szerint nagyban segítené például a szervezetek munkáját az, ha NCA-támogatás segítségével bekapcsolódhatnának az említett európai civil hálózatok munkájába, vagy ezek vezetô munkatársait egy-egy rendezvény keretében Magyarországra lehetne hívni konzultációra. Felvetôdött, hogy NCA-forrásból is lehessen támogatást kapni EU-s pályázatok önrészéhez. Egy másik javaslat szerint az egyébként forráshiánnyal küzdô, de képzett és nyelveket beszélô szakemberekkel rendelkezô szervezetek ellátogathatnának például az európai intézmények munkaüléseire, vagy nemzetközi szakmai rendezvényekre. Többen jelezték azt is, hogy szeretnének pályázati támogatással tájékoztató rendezvényeket és fórumokat szervezni EU-s kérdésekrôl. A képzéssorozat következô részére február végén kerül sor, melynek témája az EU-s pályázatírással kapcsolatos tanácsadás lesz. A rendezvény ingyenes és mindenki számára nyitott. 10

11 A diszkrimináció titkos meséje nyerte el az EU sajtódíját A magyar jelölt második lett A évi "A sokszínûségért. A diszkrimináció ellen" EU-újságíródíj elsô helyezését egy megrázó beszámoló kapta, amely a külföldi munkások kizsákmányolását mutatja be a délolaszországi Puglia tartományban. A második helyezés Magyarországé, a harmadik Belgiumé, a fiatal újságírás különdíját pedig egy finn pályázat kapta. A díjakat idén harmadik alkalommal ítélték oda. A díj az Európai Bizottság kezdeményezése azoknak az újságíróknak a kitüntetésére, akik munkájukkal hozzájárulnak a sokszínûség és a diszkrimináció jobb megértéséhez. "A média figyelemfelkeltô szerepe kulcsfontosságú ezeknél a fontos kérdéseknél. A diszkrimináció semmilyen formáját sem tûrhetjük meg" jelentette ki Vladimír Spidla. "Üdvözlendô ezeknek az újságíróknak a bátorsága és elkötelezettsége, ami rámutat arra, hogy továbbra is mennyire törekedni kell a társadalmi sokszínûségre." A gyôztes cikk a "Rabszolga voltam Pugliában" címet viseli Fabrizio Gatti tollából, és a L'Espresso hetilapban jelent meg: bevándorló mezôgazdasági munkásokról szól, akik a szerzô véleménye szerint a rabszolgákéval megegyezô munkakörülmények között dolgoznak. A második díjat a magyar Hargitai Miklós kapta a Népszabadság Online-on (http://www.nol.hu/cikk/429837/) publikált "A mi cigány lányunk" címû cikkéért, amely a kisebbségi - jelen esetben roma - csoportokból történô örökbefogadás körüli összetett kérdéseket tárja fel. A harmadik díjat a belga Petra Sjouwerman, a De Morgen lap skandináviai tudósítója kapta "A vállalat csak autistákat vesz fel" címû cikkéért, amely azt mutatja be, hogyan lehet a különbözôség érték. A fiatal újságírás különdíját a finn Henna Helne cikke nyerte el, amely az Anna magazinban jelent meg, címe: "Az anyák gyermekeik nyelvét tanulják". Az írás pozitív betekintést nyújt az integrálódási vitába, miközben felhívja a figyelmet a többszörös diszkriminációra, amely ebben az esetben kor, nem és nemzetiségi származás alapján történik. A fô kategória három gyôztesét 568 valamennyi tagállamból beérkezett érvényes nevezés közül, míg a különdíj nyertesét 125 minôsített cikk közül választották ki. A nevezéseket egy médiaszakemberekbôl és diszkriminációs szakértôkbôl álló testület minôsítette hírértékük, a kutatás mélysége és a cikk eredetisége alapján. A gyôztesek különbözô értékû (5000, 3000, 2000, illetve 2500 euró) utazási lehetôségeket nyertek. Az EU-újságíródíj következô fordulójára a 27 tagállam valamelyikében január 1. és szeptember 30. megjelent cikkekkel lehet pályázni. Internet: Diszkrimináció-mentes Európát! Aláírásgyûjtés Az európai fogyatékosüggyel foglalkozó szervezetek egymillió aláírást akarnak gyûjteni egy olyan közös európai nyilatkozathoz, amely kiáll a fogyatékkal élô állampolgárok mellett és fellép a diszkrimináció minden formájával szemben. Mintegy 50 millió fogyatékos ember él Európában, ez a népesség több mint 10 százaléka. A fogyatékosok sokszor nehezen vagy egyáltalán nem tudnak élni alapvetô jogaikkal és így hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Ezekre a mindennapi életre is hatással lévô problémákra kívánja felhívni a figyelmet az Európai Fogyatékosügyi Fórum (Magyarországon pedig a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) által koordinált európai akció, melyet január 23-án indítottak el Brüsszelben. Ennek formája egy nyilatkozat, amely kiáll "egy olyan Európai Unió mellett, amelyben a fogyatékossággal élôszemélyek jogait hatékony jogi szabályozás védi, amely fellép a diszkrimináció minden formájával szemben, és az európai társadalmakban élô több mint 50 millió fogyatékos állampolgár teljeskörû befogadását garantálja." A téma azért is aktuális, mert 2007 az esélyegyenlôségnek szentelt év Európában. A meghirdetés óta eltelt egy hónapban több mint 11 ezren írták alá a nyilatkozatot. A kampány október 3-ig tart, másnap a nyilatkozatot az összegyûjtött aláírásokkal együtt a szervezôk átadják az Európai Bizottság és az Európai Parlament képviselôinek. 11

12 Az atlanti gondolatot és a NATO-ismeretek terjesztését támogatja a Külügyminisztérium További információ és részletes pályázati kiírás: kulugyminiszterium.hu /kum/hu/bal/aktualis /Palyazatok/ 2 pályázatot hirdetett meg a Külügyminisztérium. Az egyik olyan civil szervezetek mûködési költségeit támogatja, akiknek fôtevékenysége az atlanti gondolat népszerûsítése, a másik NATOismereteket terjesztô programokat támogat. A pályázatok benyújtásának határideje: március 23. (atlanti gondolat) és április 27. (NATO-ismeretek) "Együtt" az Európai Unióban a következô 50 évben Konferencia További információ: Gyárfásné dr. Fekete Judit, Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Fôosztály Internet: A Külügyminisztérium "EGYÜTT" az Európai Unióban a következô 50 évben címmel konferenciát szervez Magyarország hároméves európai uniós tagságának és a Római Szerzôdések aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából. A korábbi évek hagyományait követve ismét szeretnék köszönteni azon szervezeteket és egyéneket, akik számára fontos hazánk európai uniós tagsága. Idén a civil valamint az oktatási szektor és a média képviselôivel szeretnének beszélgetést, együtt gondolkodást kezdeményezni a szervezôk. A konferencián ismert közéleti személyiségek Európa értékeirôl, ezen értékek jövôbeli szerepérôl, valamint Magyarország helyérôl és szerepérôl mondják el véleményüket. A délutáni szakmai beszélgetéseken az oktatás, a civil közösségfejlesztés és a média uniós lehetôségeinek gyakorlata kerül megvitatásra. A konferencián a részvétel ingyenes, elôzetes regisztráció szükséges. A szervezôk csak a visszaigazolt jelentkezôk részvételét tudják biztosítani. Jelentkezési határidô: április 6. Idôpont: május 4. (péntek), óra Helyszín: Parlament Kongresszusi terme (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.) Szervezô: Külügyminisztériuma A magyar fejlesztési együttmûködés szerbiai eredményei Civil szervezetek is közremûködnek [A Külügyminisztérium "Közkapcsolatok" címû, civileknek szóló elektronikus hírlevele (3. évfolyam, 1. szám) alapján.] A Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés (NEFE) magyar programjára vonatkozó statisztikai adatok szerint az utóbbi években általánossá vált az a tendencia, hogy Magyarország hivatalos fejlesztési támogatásának (Official Development Assistance - ODA) több mint 10%-át szerbiai projektekre fordítja. Ez érthetô is, figyelembe véve, hogy Szerbia a magyar NEFE stratégiai partnerországa ben OECD DAC statisztikánk szerint a 21 milliárd forint összértéket elérôteljes nemzetközi fejlesztési támogatásból Szerbiára 2,2 milliárd forint jutott. Ezen belül a Külügyminisztérium NEFE-elôirányzatából 430 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás nemzetközi fejlesztési projektek megvalósítására Szerbiában. A Külügyminisztérium partnerei mint projektvégrehajtók között fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek. A teljesség igénye nélkül, az alábbi néhány projekt ad ízelítôt a sokrétû tevékenység eredményeibôl: A Magyar Nemzeti Szívalapítvány mobil tüdôszûrô-állomást adott át a vajdasági tartományi kormánynak. A digitális mobil szûrôállomás segítségével a Vajdaságban a korábbinál hatékonyabban kiszûrhetôk a tbc-fertôzöttek. Szenvedélybetegeket segítô hálózat kiépítésére került sor a Vajdaságban a Katolikus Karitász programja keretében. A Századvég Alapítvány projektje szerbiai civil szervezetek képzésében segített. Európai uniós képzést valósított meg a vajdasági civil szervezetek részére a Transzparens Alapítvány szervezésében. 12

13 Önkéntesség - nemzetközi szinten március 7-én Budapesten jártak az ENSZ Önkéntesek Programjának (UN Volunteers UNV) képviselôi, akik, miután tárgyalást folytattak a Külügyminisztérium illetékes Fôosztályaival, találkoztak a nemzetközi humanitárius és fejlesztési segítségnyújtási tevékenység iránt érdeklôdô magyarországi szervezetek egy csoportjával is. Dagmar Schumacher, az UNV vezetô munkatársa elmondta, hogy az ENSZ Fejlesztési Programjához (UNDP) szorosan kapcsolódó programot 1970-ben hozta létre az ENSZ Közgyûlése. Mûködésének három legfontosabb területe az önkéntesek mozgósítása, az önkéntesség jelentôségének hangsúlyozása és szerepének elismertetése, valamint az önkéntességgel kapcsolatos szempontok bevonása a fejlesztéspolitikai tervezési folyamatokba. A program nemzetközi önkéntesek mozgósításán és bevonásán keresztül rendkívül jelentôs szerepet vállal az ún. Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításában. Az ENSZ-önkéntesek különféle szolgáltatásokat látnak el a fejlôdô országokban, pl. választások esetén, vagy katasztrófák sújtotta területeken. A helyi közösségekben tevékenykedve jelentôs mozgósító szerepet vállalnak, valamint segítik a lakosság bevonását az adott térséget érintô problémák kezelésébe. Szintén fontos szerepük van a világméretû kampányok lebonyolításában is, mint például az a gyermekparalízis elleni harc esetében történt. Jelenleg több mint 8000 ENSZ-önkéntes tevékenykedik a világ 144 országában. Magyarországról mindössze hárman vesznek részt a programban, de a Budapestre érkezett delegáció képviselôi reményüket fejezték ki, hogy ez a szám a közeljövôben emelkedni fog. Az ENSZ Online Önkéntes Szolgálatának honlapján (ld. lent) viszont már 15 magyar regisztrált. Az önkéntesek 64%-a egyébként férfi, különösen igaz ez például azon területekre, ahol békefenntartó, vagy humanitárius tevékenységekben van szükség segítségre. Érdekes, hogy az önkéntesek átlag életkora 39 év, ami jól mutatja, hogy egyáltalán nem csak fiatalok vesznek részt a programban. Az ENSZ Önkéntesek Programja kiterjedt együttmûködést folytat többek egyetemekkel, akadémiai kutatóintézetekkel, a Vöröskereszttel és a világ számos civil szervezetével. Dagmar Schumacher kiemelte, hogy például a magyar önkéntes törvény (2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekû önkéntes tevékenységrôl) követendô lehet más országok számára is. A civil szervezetek fontos szerepet játszhatnak többek között a potenciális önkéntesek mozgósításában, valamint felkészítésében pl. képzéseken, tanácsadáson keresztül. Civil vezetôk európai hálózata Új európai szintû civil szervezetet hoztak létre március 16-án Párizsban. A brit civil szektor vezetôit összefogó ACEVO szervezet által kezdeményezett és EUCLID (Harmadik Szektor Vezetôinek Európai Hálózata) névre keresztelt új szervezet célja, hogy nevébôl adódóan európai szinten fogja össze a harmadik szektor képviselôit. A rendezvényen részt vett és az EUCLID egyik alapítója Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója, aki hangsúlyozta, hogy az új szervezôdés csak abban az esetben töltheti be hivatását, ha abban jelentôségüknek megfelelôen vesznek részt civil szervezeti vezetôk Kelet- Közép-Európából is. Az eseményen az alapítók közös nyilatkozatot fogadtak el, melyben csatlakozásra és összefogásra hívják fel az európai civil szektor képviselôit, vezetôit. Várhatóan az év végéig megválasztják az EUCLID vezetôségét és elvégzik a szervezet hivatalos regisztrációját. https://www.acevo.org.uk/ index.cfm/display_page/ international_euclid 1 milliárd 333 milló forintnyi pályázat Két NCA-kollégium jelentette meg évi mûködési pályázatát. A közép-magyarországi pályázat keretösszege 903 millió forint, az észak-alföldié 429 millió forint. Ezeket a pályázatokat legkésûbb április 27-ig kell beadni. 13

14 Hozta a kötelezôt Kiss Péter az országgyûlési bizottságban számolt be az NCA-ról Kiss Péter beszámol Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, ezen felül a kormányban ô felelôs a Nemzeti Civil Alapprogramért (NCA) is. Az NCA-törvény éves országgyûlési beszámolási kötelezettséget ír elô számára a civil alapról. Erre március 20-án került sor, ahol az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságában a fô téma az NCA évi mûködése volt. Kiss Péter beszámolójában elmondta, hogy a civil alap az elmúlt három éves mûködése során sok mindenben segítette a civil szervezeteket, így természetesen azok mûködését (2005-ös keret 67%-a erre a többi pénz programok támogatására fordítódott), de hozzájárult a szervezetek közötti területi egyenlôtlenségek kisimításához és a civil szervezeti mûködés szabályainak formális jobb betartásához is. A közötti három évben összesen mintegy 50 ezer pályázat érkezett (azért mintegy, mert a év pontos adatai még nem állnak rendelkezésre), amibôl 27 ezer támogatást is nyert. A kétszeres túljelentkezés igen kedvezô adatnak tûnik, de a helyzet már sokkal rosszabb, ha a túligénylést összegszerûen nézzük, mert az már ötszörös volt 2005-ben. Bár a vesztes pályázóknak nem vigasztaló ez utóbbi adat jól mutatja az NCA népszerûségét. Ugyan az elszámolásokban sok hiba van és rengeteg a hiánypótlás, a támogatásokkal a szervezet legnagyobb része elszámol; eddig 88 szervezet esetében volt szükség arra, hogy a támogatási szerzôdést visszavonják - mondta Kiss. A miniszternek feltett kérdésekbôl többek között az is kiderült, hogy egy átlag magyar képviselô nem nagyon tud elvonatkoztatni a mai magyar kétosztatú társadalmi valóságtól. Így az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire járnak jól anyagilag kormánypártokhoz közel álló szervezetek a nem kormánypárti szervezetekhez képest és hogy van-e erre nézve valamilyen kimutatás. Egy ilyen kimutatás azt feltételezné, hogy létezik az NCA-hoz pályázók politikai nézeteit tartalmazó adatbázis, amit a támogatásokkal összevetve rögvest megkapnánk a kívánt eredményt. Nos, itt szeretnénk jelezni, hogy szerencsére nem ez a helyzet, ilyen kimutatás nincs és kedvezô esetben nem is lesz. Ezzel együtt normálisabb arcát mutatta a magyar politikai elit az ülésen és a hozzászólások konstruktív hangnemben járták körül a civil alapot. A jövôre vonatkozólag Kiss Péter még ismertette az NCA-t érintô változtatásokat, így a már ismert kezelôszervezet-váltást (2007. január 1-tôl az ESZA Kht. kezeli a civil alapot), a kereszt- (és egyben elô-) finanszírozás bevezetését (az új mûködési pályázatokban június 1. és a következô év május 31-e között lehet számlát gyûjtögetni), ill. az EPER névre keresztelt elektronikus pályázati rendszert. Egyszerû és ingyenes Pénzügyi nyilvántartó segédprogram civil szervezetek számára A Civitalis Egyesület egyszerû és bárki számára hozzáférhetô pénzügyi nyilvántartó programot bocsát a civil szervezetek rendelkezésére. Az excel programból indítható alkalmazás segítségével tételenként rögzíthetôk a különféle bevételek és kiadások, azok automatikusan idôrendbe állíthatók, így bármikor naprakész banki és házipénztári egyenleg készíthetô. A program és a programleírás az alábbi linkrôl ingyenesen letölthetô és szabadon terjeszthetô. A program természetesen nem alkalmas a számviteli jogszabályokban elírt könyvviteli kötelezettségek kielégítésére, de hasznos segítség a szervezetek mindennapi pénzügyi helyzetének ismeretéhez. 14

15 Társadalmi egyeztetésen Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégia Megtárgyalta és társadalmi vitára bocsátotta a Kormány a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégia tervezetét, amelynek fô célkitûzése, hogy elôsegítse a hazai társadalmi-gazdaságikörnyezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlôdésének közép-, illetve hosszú távon fenntartható pályára való áttérését. Az Európai Tanács június 16-i csúcstalálkozóján fogadta el az Európai Unió megújított Fenntartható Fejlôdési Stratégiáját. Ez a dokumentum a tagállamok számára elôírta Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégiák elkészítését illetve megújítását, illetve az azokhoz kapcsolódó kétéves Akciótervek elkészítését. A most társadalmi vitára bocsátott Stratégia a fenntartható fejlôdés koncepciójára, szemléletére és értékrendjére építve hosszú távú, átfogó, folyamatosan felülvizsgálandó és megújítandó keretet nyújt a hazai ágazati, fejlesztési és más stratégiák, programok, tervek számára. A Stratégia tervezete, illetve a hozzá tartozó kérdôív és a kitöltési útmutató letölthetô a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapjáról. A véleményeket május 31-ig lehet elküldeni az címre. A Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Stratégia társadalmi egyeztetése során beérkezô javaslatokat, észrevételeket az átláthatóság elvének megfelelôen mindenki számára elérhetôvé teszik az NFÜ honlapján. Aktív fiatalok Európában "Az oktatás és képzés szerepe a fiatalok aktív állampolgárrá nevelésében" a címe annak a projektnek, melynek keretében 6 ország (Ciprus, Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Törökország) partnerszervezetei azt vizsgálják, hogy milyen módon válhatnak a fiatalok aktív állampolgárokká, hogyan lehetne ösztönözni az állampolgári nevelést a partnerországok oktatási rendszereiben, valamint az informális és nem-formális oktatás és képzés keretein belül. (Ezek olyan tanulási formákat jelentenek, melyek nem kapcsolódnak szorosan az iskolarendszerhez pl. tanfolyamok, részvétel különféle szervezetek munkájában, családon, vagy a baráti társaságon belüli információ-áramlás stb.) A partnerszervezetek között található középiskola, nyelviskola, szakközépiskola, felnôttképzéssel foglalkozó esti iskola és civil szervezet egyaránt Magyarországról a budapesti Európa Ház vesz részt az együttmûködésben. A projekt az Európai Unió Socrates/Grundtvig2 programja támogatásával valósul meg. Mint arról korábban beszámoltunk (Civil Európa Civil Magyarország november), a partnerek közötti elsô találkozót október végén szervezte meg a koordinátor intézmény Litvániában. A második találkozóra a franciaországi Carpentras-ban került sor március között, melynek keretében mindenki beszámolt többek között az elôzô féléves elvégzett munkáról. Elsô lépésként december elejéig a partnerországokban szakértôi munkacsoportok alakultak tanárok, fiatalok, felnôttképzéssel foglalkozó szakemberek és civil szervezetek képviselôinek bevonásával. Február-március folyamán kérdôíves felmérés készült éves fiatalok körében arról, hogy mit jelent számukra az aktív állampolgárság, mennyire tájékozottak, mennyire aktívan vesznek részt a társadalmi folyamatokban és kezdeményezésekben, mennyire toleránsak, milyen értékek és magatartásformák a legfontosabbak számukra stb. A (nem reprezentatív) felmérés fôbb tanulságait a franciaországi találkozón összegezték a partnerintézmények, ezek eredményérôl a késôbbiekben számolunk be. A féléves idôszakban különféle tájékoztató rendezvényekre is sor került a témában a szakértôi munkacsoportok segítségével, valamint magyar nyelvû információs kiadvány is készült. A franciaországi partnertalálkozón egy aktív állampolgársággal kapcsolatos játékos foglalkozást rendeztek a magyarországi résztvevôk a partnerországokból érkezô fiatalok számára, valamint a programot színesítették a francia fiatalok által a tolerancia és a kulturális sokszínûség jegyében megrendezett események: szobor- és festménykiállítás, zenés színházi programok. A munka természetesen tovább folytatódik, következô féléves idôszakban újabb aktív állampolgársággal kapcsolatos felmérésre kerül sor a kérdôívek eddigi tapasztalatainak figyelembe vételével, folytatódnak a hat országban zajló tájékoztató események fiatalok számára, pl. a május 9-i Európa Naphoz kapcsolódva, gyûjtemény készül az iskolarendszeren belüli és azon kívüli tapasztalatokból, legjobb gyakorlatokból és tovább folyik a megkezdett szakértôi együttmûködés is. Carpentras, március

16 Könyvajánló A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ ÉS KORUNK BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSAI Szabó A. Ferenc Alig két-három évtized alatt megduplázódott a Föld népessége. Elsôsorban a harmadik világban ment végbe ez a nagyléptékû embergyarapodás. A nagy népességnövekedés és a világ fejlett részén megnövekedett fogyasztási lehetôségek a világ jövôbeli sorsáért aggódó gondolkodók körében az ökológiai szemlélet elterjedéséhez vezettek. Népesedési szempontból ugyanis két, egymással ellentétes tendencia osztja meg glóbuszunkat. A túlnépesedés következtében kialakult a demográfiai válság a világ kevésbé fejlett területein, ami alulfoglalkoztatáshoz, ala csony életszínvonalhoz és ennek következtében társadalmi elégedetlenséghez vezet. A fejlettebb régiókban itt él a világ népességének mintegy hatoda relatív munkaerôhiány van, jól a keresetek, magas a fogyasztás szintje, viszont a lakosság elöregedôben van. HM ZRÍNYI KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KHT. - ZRÍNYI KIADÓ BUDAPEST, 2006 ISBN oldal 2980 Ft KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Horváth Zoltán Hatodik, átdolgozott, bôvített kiadás A könyv az EU mûködését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthetô nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának mûködését. A kötet több mint 300 kifejezésbôl álló fogalomgyûjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A hatodik kiadás feldolgozza az EU bôvítésének következményeit, ismerteti az EU Alkotmányszerzôdését, és kitekintést ad a as költségvetési idôszakra, annak finanszírozási kérdéseire, az egyes szakpolitikák várható fejlôdési irányaira is. HVG-ORAC LAP-ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST, 2005 ISBN oldal ft MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN Dezsô Márta Vincze Attila A könyv célja, hogy Magyarország évi az európai integrációs szervezethez történt csatlakozásának közjogi, alkotmányjogi problémáit tárgyalja. Ennek során figyelmet kapnak a magyar alkotmányos berendezkedés sajátosságai, illetve ezek változásai a csatlakozás során, továbbá a kötet az európai unió jogának egyes, alkotmányjogi szempontból fontosnak ítélt kérdéseit is részletesebben tárgyalja, valamint bevezetést kíván nyújtani a transznacionalitás - magyar szempontból lényeges - közjogi kihívásaiba is. A kiadvány nemcsak szakkönyv és tankönyv, hanem a téma iránt érdeklôdôk szélesebb köréhez is szól, így az egyes kérdések feldolgozása során jogesetek bemutatásával és feldolgozásával segíti a megértést olyan módon, hogy az egyes kérdéseket a bírósági gyakorlat egészében helyezi el, illetve figyelembe veszi más tagállamok gyakorlatát is. HVG-ORAC LAP-ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST, 2006 ISBN oldal 5500 Ft Civil Európa - Civil Magyarország Az Európa Ház idôszakos kiadványa Felelôs kiadó: Európa Ház Európa Ház Cím: 1016 Bp., Dezsô u. 3. Levélcím: 1389 Bp., 62., Pf Telefon: (1) Fax: (1) Internet: Szerkesztô: Barabás Miklós Közremûködôk: Barabás Áron, Flamm László, Kiss Zsófia A kiadvány megjelenését az Európa Bizottság Oktatási és Kulturális Fôigazgatósága, a Külügyminisztérium és a Szerencsejáték Rt. támogatja. Nyomdai munkák: Count Press Nyomda Internet: 16

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám A. Meghívó B. Jelentkezési lap C. Hírek D. EU2011 magyar civil esemény E. Állás

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási RECIPROCALITY pályp lyázat CItizens network to REspect and PROmote Cultural And Linguistic heritage and diversity Hálózat a kulturális lis és s nyelvi örökség g népszern pszerűsítéséért és s fenntartásáé

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TALÁLJON KI AZ EU-LABIRINTUSBÓL SZEPTEMBER 9-ÉN A WESTEND ELŐTT

TALÁLJON KI AZ EU-LABIRINTUSBÓL SZEPTEMBER 9-ÉN A WESTEND ELŐTT Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2012. szeptember 3. - 11. évfolyam 12. szám A. Meghívó - EU-labirintus szeptember 9-én a WestEnd-nél B. Hírek C. A hírlevélről

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Központ október 12.

Magyar Fejlesztési Központ október 12. Magyar Fejlesztési Központ 2015. október 12. Létrehívás A magyar Kormány felismerte, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló, az Európai Strukturális és Beruházási

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

(Diák)Jogvédk Magyarországon

(Diák)Jogvédk Magyarországon (Diák)Jogvédk Magyarországon Jogvédelemmel foglalkozó civilek DIPA Egyesület Civil jogvédelem Jogok valamely védettnek tekintett köre (pl. I, II generációs alapjogok) Elvont Elv Feminista, PMM Valamely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25.

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. A Társadalmi Unió, 23 országos hatókörű civil szervezet együttműködésének szövetsége, regionális hatókörű fogyasztóvédelmi/közösségi klubok fenntartója,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

MINDENNAPI SZOLIDARITÁS - MEGHÍVÓ DEVECSERBE ÉS KOLONTÁRRA 2011. december 13.

MINDENNAPI SZOLIDARITÁS - MEGHÍVÓ DEVECSERBE ÉS KOLONTÁRRA 2011. december 13. Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. november 30. - 10. évfolyam 20. szám A. Meghívó - Autóbusszal Devecserbe és Kolontárra B. Jelentkezési lap C. Önkéntesség

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben