Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása"

Átírás

1 A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei I. negyedév idõszaka április 30.

2 A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása Közel 400 milliós pozitív eredményt hozó cég és ingatlanértékesítés Erõteljes növekedés a csomagoló üzletágban a Pannunion Csoportnál A tervezettnél több önkormányzati partnerrel és bõvebb kutatási munkával halad a geotermikus stratégia Nyárra tõzsdén lehet a Pannunion Csoport Kiemelt mutatószámok millió forint PANNERGY CSOPORT* I. Negyedév I. negyedév Index (%) Értékesítés árbevétele ,0% Bruttó fedezet ,4% Fedezeti szint 25,2% 17,0% EBITDA EBITDA szint 28,1% EBIT Adózás elõtti eredmény Beruházás és befektetés ,8% Saját tõke*** ,9% Nettó készpénz/adóság (+/-) állomány PANNUNION CSOPORT** Értékesítés árbevétele ,0% Bruttó fedezet ,1% Fedezeti szint 20,9% 21,6% EBITDA ,7% EBITDA szint 10,6% 8,1% EBIT 69 2 Adózás elõtti eredmény Beruházás és befektetés ,2% Saját tõke ,4% Nettó készpénz/adóság (+/-) állomány * Pannunion Csoport kivételével ** Konszolidált adat (elõzetes) nem összehasonlítható a korábbi k összesített adataival *** Teljes PannErgy konszolidációs kör április 30. 1

3 1. Üzletágak teljesítményének bemutatása (tagvállalatok részletezése csak a jelentõsebb jogi személyiségekre korlátozódik) 1.1. PannErgy Csoport PannErgy Nyrt. Pannonplast Polifin A Kft. (Geotermia Holding) PMM Zrt. (Ingatlan kezelés) Synergon Nyrt. A Csoport idõszaki eredményét meghatározta a Synergon részvények árfolyamának közel 30%-os esése. Ennek árfolyam hatása megközelítette az 550 millió forintot. A PannErgy re kötött tõzsdei határidõs pozíciók szintén pénzügyi veszteséget hoztak, mivel az árfolyam közel 10%-ot esett, melynek hatása 140 millió forint. A pozitív egyszeri tételek csak részben tudták kompenzálni az árfolyamveszteségeket. Ilyen pozitív tétel volt a korábbi mûszaki mûanyaggyártás helyszínéül szolgáló szombathelyi ingatlanunk értékesítése, melynek idõszaki hatása 270 millió forint nyereség, illetve az FCI tagvállalatunk értékesítésének 140 millió forintos pozitív hatása. A geotermikus energiahasznosítás területén tovább folytatódtak a tárgyalások és a szerzõdéskötések önkormányzati partnereinkkel. A tárgyalások több mint 40 önkormányzatot takarnak, míg a megállapodások száma meghaladja a 20-at. Célunk a tárgyalások második negyedéves lezárása. Az önkormányzati tárgyalásokkal párhuzamosan tovább folytattuk a melegvíz bázisok, így pontos telepítési helyszínek meghatározására vonatkozó kutatásainkat izlandi szakmai partnerünk segítségével. A kutatásokat és kielemzésüket, továbbá az elsõ tesztfúrások helyszínének meghatározását a második negyedév végén véglegesítjük. Az energetikai üzletág (beleértve a vagyonkezelési tevékenységet), 130 milliós költséggel gazdálkodott. A PMM Zrt. a szombathelyi ingatlan tranzakció második negyedéves lezárása érdekében, további ingatlanfejlesztési tevékenységet végzett. A székesfehérvári ingatlan esetében tovább folytatódott a korábban felállított lízing konstrukció és az abból származó stabil bevétel. A lízing jelenértékét az euró forint árfolyam és az aktuális kamatszintek tekintetében átértékeltük materiális eredményhatás nélkül. A Synergon Nyrt. nem tartozik a konszolidációs körbe (fordulónapon 12,7%-os szavazati jog). Ennek következtében a befektetést a Synergon részvények tõzsdei árfolyamán tartjuk nyílván. A Synergon Nyrt. tõzsdei ket és egyéb nyilvános információkat publikál, melyek hozzáférhetõk a BÉT (www.bet.hu) és a társaság honlapján (www.synergon.hu) Pannunion Csoport Pannunion Zrt. Unical (Románia) Interagropack (Ukrajna) Unionplast (Szerbia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. A Pannunion tõzsdei bevezetésének (BÉT) folyamata a csoport évvégi és historikus eredményeinek konszolidációjával folytatódott. A második negyedév során készülnek el a kibocsátási dokumentumok. Az árbevétel és a mögöttes volumen tekintetében minden egység felülmúlta a bázisidõszak teljesítményét. Kiemelendõ az Almand 70%-ot, az Interagropak 40%-ot és az Unical 20%-ot meghaladó árbevétel alapú növekedése. A termelés bõvülésén és a kereskedelmi tevékenység sikerességén túl, ki kell emelni a forint gyengülésének exportra ható pozitív hatását április 30. 2

4 Az Unionplast szerbiai tagvállalat alapításának lezárását követõen, megkezdõdtek a próbatermelések. A második negyedévre várjuk a berendezések és folyamatok tesztfázist követõ stabilizálását. Az üzletág létszámának 1 %-os növekedését, a kibocsátás növekedésének figyelembevételével hatékonyság növekedésként értékelhetjük. A bruttó fedezeti tömeg jelentõsen növekedett, míg a fedezeti szint mérséklõdött. A fedezeti tömeg tekintetében a Pannunion és Pannon Effekt stagnált, a többi egység viszont kiemelkedõen bõvült. Az üzletág összesített üzleti eredménye és üzleti cashflow-ja (EBITDA) kiemelkedõen bõvült, melyhez az anyavállalaton és az indulási fázisban lévõ szerb leányvállalaton kívül minden egység hozzájárult. Az üzletág beruházásokra 18%-kal kevesebbet fordított a bázis idõszakénál, ami a tavaly befejezett korszerûsítési és bõvítési program következménye. Az üzletág jelentõs pénzügyi veszteséget szenvedett el a magas euró alapú hitelállomány forinttal szembeni felértékelõdésének következtében. 2. Pénzügyi elemzés 2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele millió forintot ért el az elsõ negyedévben, amely 24%- al magasabb az elõzõ év hasonló idõszakának értékénél. A növekedés elsõdleges okai, a csomagoló üzletág bõvülése és az FCI tagvállalatunk értékesítésének bruttó fedezet feletti, bruttó elszámolása. A közvetlen költségek szintje a bázishoz mérten kedvezõbben alakult. Növekedése elmaradt az árbevétel növekedésének mértékét. Az árbevétel és a közvetlen költségek nála kisebb arányú növekedése következtében a bruttó fedezet értéke 812 millió forintot ért el az idõszakban. A bruttó fedezeti hányad 21,0%-ról 21,8 %-ra nõtt, elsõsorban az FCI részesedés tranzakciós eredménye következtében. Az értékesítés közvetett költsége 661 millió forintot tett ki a tárgyidõszakban, amely 17,8%-a az árbevételnek és 81,5%-a bázisidõszaki értéknek. A csökkenés elsõdleges oka az FCI konszolidációs körbõl való kikerülése. A csoport teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázis 684 értékrõl 617 fõre csökkent szint az FCI tranzakció következtében. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege az évben 106 millió forint, a bázisidõszak -13 milliós passzívumához képest. A javulás legjelentõsebb oka a szombathelyi ingatlanértékesítés pozitív hatása. A mûködési eredmény (EBIT) 257 millió forint nyereség volt a negyedévben és 194 millió forint veszteség a bázisidõszakban. Az egyszeri pozitív tételek eredményét eliminálva is, javulást tapasztalhatunk. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 528 millió forint, ami 458 millió forinttal meghaladja a bázisidõszakét. A tárgyidõszakban 271 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 7 millió forinttal haladja meg a bázisértéket. Ennek oka az értékcsökkenés szintjén realizálódott beruházási tevékenység. A pénzügyi mûveletek eredménye 859 millió forint nettó ráfordítás volt a negyedévben, ami millió forinttal kedvezõtlenebb hasonló értékénél. A veszteség legjelentõsebb tételei a Synergon részesedésen elszámolt 543 milliós, míg a PannErgy határidõs pozíciókon elszámolt közel 140 milliós nem realizált árfolyam veszteség. A forint euróval szembeni gyengülése a április 30. 3

5 Pannunion Csoport euró alapú hitelein jelentõs árfolyamveszteséget generált, melyet határidõs fedezeti ügyletekkel kis mértékben mérsékelni tudtunk. A szokásos vállalkozási eredmény 602 millió forint veszteség, ami jelentõsen elmarad a bázisidõszak 49 milliós pozitív eredményétõl. A társaságnak rendkívüli eredménye, illetve jelentõs adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A konszolidált nettó eredmény, 599 millió forint veszteség eddig eltelt idõszakában, a fentiekben részletezett okok miatt, mely alulmúlja a bázisidõszak 63 milliós nyereségét Mérleg Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszköz- és forrás állományaira az értékesített FCI csökkentõ hatással van. Az immateriális javak közt 107 millió forint kutatási költséget aktiváltunk. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a lízingbe adott székesfehérvári ingatlan. A forgóeszköz állomány növekedése a pénz jellegû eszközök bõvülésének elsõdleges következménye. A társaság saját tõkéjének csökkenése elsõdlegesen elsõ negyedév veszteségének következménye. Az egy részvényre jutó saját tõke kis mértékben, 629 forintra (bázis: 656) csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése hátterében a Pannunion Csoport hitelfinanszírozásának tulajdonosi forrás helyett, banki forrású átstrukturálása áll. Ezzel összhangban a rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest szintén emelkedett. (nettó hitel: millió forint). A nettó hitelállomány stagnált. A nettó hitel / saját tõke aránya 0,10- re csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a bázis érték alatt alakult. A legnagyobb tételek a folyó mûködéshez kapcsolódó adó, bér, TB kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások Cash-flow A mûködésbõl származó pénzeszköz 63 millió forintos nem materiális kiáramlást mutat. Az új beruházások és befektetések összege 567 millió forint volt, ugyanakkor befektetett eszközök értékesítése millió forintot tett ki. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja enyhe 96 millió forintos kiáramlás. A Csoport készpénz- és értékpapír állománya a bázisidõszakhoz viszonyítva, a befektetés értékesítések miatt jelentõsen emelkedett. 3. Egyebek 3.1. Halasztott adó A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jövõben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel 585 Elszámolt adóbevétel 577 A Társaság 8 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 16%-os társasági adókulcsot használtunk április 30. 4

6 3.2. Társasági események A Társaság megtartotta éves rendes közgyûlését április 18-án, melynek határozatai a hivatalos közzétételi helyeken megjelentek Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak zárólétszáma a tárgy negyedév kezdetén 675 fõ volt, míg a tárgyidõszak végére 617 fõre változott. Az összlétszámból 132 munkavállaló dolgozik külföldi tagvállalatainknál. A bérelt munkaerõ létszáma továbbra is elhanyagolható csoport szinten. Saját létszám december március 31. Változás PannErgy Nyrt PannErgy Csoport A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások december 31-én a jegyzett tõke forint volt, amely eddig eltelt idõszakában nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tõke és részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények névértékével és mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra. A Társaság március 31-vel, db PannErgy Nyrt. részvénnyel és db részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a negyedéves tõzsdei gyorsjelentés a társaság március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet adna. Budapest, április 30. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa április 30. 5

7 Adatlapok A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Társaság címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Ágazati besorolás: Vagyonkezelés, Energetika Idõszak: I. negyedév Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati jog 1 Besorolás 2 hányad (%) (%) Pannunion Zrt ,0 97,0 97,0 L Pannonplast Mûszaki 710,0 100,0 100,0 L Mûanyagok Zrt. Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Unionplast Doo 360,6 65,0 65,0 L Unical Kft ,9 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 201,5 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L Pannonplast Polifin A Kft. 3,0 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezendõk április 30. 6

8 PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2008.III III.31 index (%) A. Befektetett eszközök ,7 Immateriális javak ,6 Tárgyi eszközök ,1 Halasztott adó eszköz ,7 Befektetett pénzügyi eszközök ,6 B. Forgóeszközök összesen ,1 Készletek ,9 Követelések ,7 Értékpapírok, pénzeszközök ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 D. Saját tõke összesen ,9 Jegyzett tõke ,1 Tõketartalék, eredménytartalék ,6 Mérleg szerinti eredmény (599) 63 Kisebbségi részesedés ,1 E. Céltartalék ,1 F. Kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek ,3 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú hitelek ,2 - Egyéb rövid kötelezettségek ,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN , április 30. 7

9 PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) Q Q1 index (%) Értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés közvetlen költségei (2 910) (2 376) 122,5 Bruttó fedezet ,9 Értékesítés közvetett költségei (661) (811) 81,5 Egyéb ráfordítások (194) (50) 388,0 Egyéb bevételek ,8 A. Üzleti tevékenység eredménye 257 (194) Pénzügyi mûveletek bevétele ,1 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (1 088) (114) B. Pénzügyi mûveletek eredménye (859) 243 C. Szokásos vállalkozási eredmény (602) 49 D. Rendkívüli eredmény 0 0 E. Adózás elõtti eredmény (602) 49 Nyereségadó (9) 0 F. Adózott eredmény (611) 49 Kisebbségi részesedés ,7 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény (599) 63 EBITDA , április 30. 8

10 PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) Q Q1 Adózott eredmény (599) 63 Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében 131 (39) Egyéb kiigazítások 134 (300) Mûködésbõl származó pénzeszközök (63) (12) Befektetett eszközök beszerzése (567) (453) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 1 (29) Beruházásból származó pénzeszközök 958 (377) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása (136) (29) Rövid lejáratú hitelállomány változása (28) 25 Osztalék 0 0 Egyéb finanszírozásból származó pénzeszköz 68 6 Finanszírozásból származó pénzeszközök (96) 2 Pénzeszközök változása 799 (387) Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya 981 (361) Pénzeszközök záró állománya (748) Elkülönített betétszámla 0 0 Értékpapírok Folyószámla hitel Pénzeszközök mérleg szerinti állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: A március 31-i fordulónapon a társaság 3 millió euró, forinttal szembeni, forward eladási megállapodással rendelkezett 2008-ban teljesítendõ lejáratokra. A március 31-i fordulónapon a társaság db PannErgy Nyrt. részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett április 30. 9

11 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke december március 31. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 41,12 45, ,52 47, Külföldi intézményi 25,40 28, ,13 25, Belföldi magánszemély 15,14 16, ,02 17, Külföldi magánszemély 0,68 0, ,67 0, Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 7,65 8, ,65 8, Saját tulajdon * 9, , Államháztartás részét képezõ 0,02 0, ,02 0, tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog. * Saját tulajdon: A társaság 100%-os tulajdonában lévõ PMM Zrt. sajátrészvény állománya. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben december március 31. PannErgy Nyrt. 0 0 Leányvállalatok * Mindösszesen * A társaság 100%-os tulajdonában lévõ PMM Zrt. sajátrészvény állománya A társaság nyitott nettó határidõs pozícióállománya március 31-én 356 db vételi kontraktus. PMM Zrt. nyitott nettó határidõs pozícióállománya 2008.március 31-én 40 db vételi kontraktus. RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Megjegyzés (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 5 Benji Invest Kft. B I ,94 14,38 P Lazarus Vagyonkezelõ Zrt. Berenberg- Balkan_Baltikum_ Univ.-Fund B I ,50 10,55 P K I ,89 7,66 P április

12 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyidõszak vége PannErgy Nyrt. 5 5 Csoport szinten TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök határozatlan ideig IT Gyimóthy Dénes* Tag, megbízott vezér- és gazdasági igazgató határozatlan ideig IT Briglovics Gábor Tag határozatlan ideig IT Juhász Attila Tag határozatlan ideig - IT Töröcskei István Tag határozatlan ideig Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT) * Saját részvényekre szóló derivatív pozíciók a március 31-i fordulónapon: Gyimóthy Dénes, db részvényre vonatkozó tõzsdei vételi határidõs pozíció; Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes vezetõi részvényopciós program keretében összesen db részvény tekintetében szerzett vételi jogot április

13 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT, 100%-os tulajdon az FCI Furukawa Kft.-ben BÉT, Adásvételi szerzõdés az FCI-Furukawa Kft. 100%-os üzletrészének értékesítésérõl BÉT, Határidõs sajátrészvény ügyletek BÉT, Cégbírósági végzés a Pannonplast Nyrt. névváltozásáról BÉT, Értékesítésre került a szombathelyi mûszaki mûanyaggyártás ingatlanja BÉT, Sajtóhelyreigazítási kérelem a HVG valótlan állításaival kapcsolatban BÉT, Pannonplast - PannErgy névváltozásának átvezetése a tõzsdei kereskedésben BÉT, A PannErgy Nyrt. közgyûlési meghívója a Társaság üzleti évet lezáró rendes közgyûlésére BÉT, Befolyáscsökkenés bejelentése Rendszeres tájékoztatások Szavazati jogok száma a Pannonplast Mûanyagipari Nyrt-nél december 31-én I-IV. negyedéves gyorsjelentés Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél január 31-én Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Egyéb tájékoztatások Önkormányzati partnereink, VGK-Hönnun Magyarországon április

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. május 18. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

2 Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 3 1. A vállalkozás bemutatása... 3 2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások... 5 3. Vállalkozások felsorolása... 7 II. Mérleghez

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév Budapest, 2015. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.03.31 2014.12.31 2015.03.31 2015.03.31/ 2014.12.31

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. második negyedéves jelentése Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Vagyonkezelés

Részletesebben

Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben