Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása"

Átírás

1 A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei I. negyedév idõszaka április 30.

2 A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása Közel 400 milliós pozitív eredményt hozó cég és ingatlanértékesítés Erõteljes növekedés a csomagoló üzletágban a Pannunion Csoportnál A tervezettnél több önkormányzati partnerrel és bõvebb kutatási munkával halad a geotermikus stratégia Nyárra tõzsdén lehet a Pannunion Csoport Kiemelt mutatószámok millió forint PANNERGY CSOPORT* I. Negyedév I. negyedév Index (%) Értékesítés árbevétele ,0% Bruttó fedezet ,4% Fedezeti szint 25,2% 17,0% EBITDA EBITDA szint 28,1% EBIT Adózás elõtti eredmény Beruházás és befektetés ,8% Saját tõke*** ,9% Nettó készpénz/adóság (+/-) állomány PANNUNION CSOPORT** Értékesítés árbevétele ,0% Bruttó fedezet ,1% Fedezeti szint 20,9% 21,6% EBITDA ,7% EBITDA szint 10,6% 8,1% EBIT 69 2 Adózás elõtti eredmény Beruházás és befektetés ,2% Saját tõke ,4% Nettó készpénz/adóság (+/-) állomány * Pannunion Csoport kivételével ** Konszolidált adat (elõzetes) nem összehasonlítható a korábbi k összesített adataival *** Teljes PannErgy konszolidációs kör április 30. 1

3 1. Üzletágak teljesítményének bemutatása (tagvállalatok részletezése csak a jelentõsebb jogi személyiségekre korlátozódik) 1.1. PannErgy Csoport PannErgy Nyrt. Pannonplast Polifin A Kft. (Geotermia Holding) PMM Zrt. (Ingatlan kezelés) Synergon Nyrt. A Csoport idõszaki eredményét meghatározta a Synergon részvények árfolyamának közel 30%-os esése. Ennek árfolyam hatása megközelítette az 550 millió forintot. A PannErgy re kötött tõzsdei határidõs pozíciók szintén pénzügyi veszteséget hoztak, mivel az árfolyam közel 10%-ot esett, melynek hatása 140 millió forint. A pozitív egyszeri tételek csak részben tudták kompenzálni az árfolyamveszteségeket. Ilyen pozitív tétel volt a korábbi mûszaki mûanyaggyártás helyszínéül szolgáló szombathelyi ingatlanunk értékesítése, melynek idõszaki hatása 270 millió forint nyereség, illetve az FCI tagvállalatunk értékesítésének 140 millió forintos pozitív hatása. A geotermikus energiahasznosítás területén tovább folytatódtak a tárgyalások és a szerzõdéskötések önkormányzati partnereinkkel. A tárgyalások több mint 40 önkormányzatot takarnak, míg a megállapodások száma meghaladja a 20-at. Célunk a tárgyalások második negyedéves lezárása. Az önkormányzati tárgyalásokkal párhuzamosan tovább folytattuk a melegvíz bázisok, így pontos telepítési helyszínek meghatározására vonatkozó kutatásainkat izlandi szakmai partnerünk segítségével. A kutatásokat és kielemzésüket, továbbá az elsõ tesztfúrások helyszínének meghatározását a második negyedév végén véglegesítjük. Az energetikai üzletág (beleértve a vagyonkezelési tevékenységet), 130 milliós költséggel gazdálkodott. A PMM Zrt. a szombathelyi ingatlan tranzakció második negyedéves lezárása érdekében, további ingatlanfejlesztési tevékenységet végzett. A székesfehérvári ingatlan esetében tovább folytatódott a korábban felállított lízing konstrukció és az abból származó stabil bevétel. A lízing jelenértékét az euró forint árfolyam és az aktuális kamatszintek tekintetében átértékeltük materiális eredményhatás nélkül. A Synergon Nyrt. nem tartozik a konszolidációs körbe (fordulónapon 12,7%-os szavazati jog). Ennek következtében a befektetést a Synergon részvények tõzsdei árfolyamán tartjuk nyílván. A Synergon Nyrt. tõzsdei ket és egyéb nyilvános információkat publikál, melyek hozzáférhetõk a BÉT (www.bet.hu) és a társaság honlapján (www.synergon.hu) Pannunion Csoport Pannunion Zrt. Unical (Románia) Interagropack (Ukrajna) Unionplast (Szerbia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. A Pannunion tõzsdei bevezetésének (BÉT) folyamata a csoport évvégi és historikus eredményeinek konszolidációjával folytatódott. A második negyedév során készülnek el a kibocsátási dokumentumok. Az árbevétel és a mögöttes volumen tekintetében minden egység felülmúlta a bázisidõszak teljesítményét. Kiemelendõ az Almand 70%-ot, az Interagropak 40%-ot és az Unical 20%-ot meghaladó árbevétel alapú növekedése. A termelés bõvülésén és a kereskedelmi tevékenység sikerességén túl, ki kell emelni a forint gyengülésének exportra ható pozitív hatását április 30. 2

4 Az Unionplast szerbiai tagvállalat alapításának lezárását követõen, megkezdõdtek a próbatermelések. A második negyedévre várjuk a berendezések és folyamatok tesztfázist követõ stabilizálását. Az üzletág létszámának 1 %-os növekedését, a kibocsátás növekedésének figyelembevételével hatékonyság növekedésként értékelhetjük. A bruttó fedezeti tömeg jelentõsen növekedett, míg a fedezeti szint mérséklõdött. A fedezeti tömeg tekintetében a Pannunion és Pannon Effekt stagnált, a többi egység viszont kiemelkedõen bõvült. Az üzletág összesített üzleti eredménye és üzleti cashflow-ja (EBITDA) kiemelkedõen bõvült, melyhez az anyavállalaton és az indulási fázisban lévõ szerb leányvállalaton kívül minden egység hozzájárult. Az üzletág beruházásokra 18%-kal kevesebbet fordított a bázis idõszakénál, ami a tavaly befejezett korszerûsítési és bõvítési program következménye. Az üzletág jelentõs pénzügyi veszteséget szenvedett el a magas euró alapú hitelállomány forinttal szembeni felértékelõdésének következtében. 2. Pénzügyi elemzés 2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele millió forintot ért el az elsõ negyedévben, amely 24%- al magasabb az elõzõ év hasonló idõszakának értékénél. A növekedés elsõdleges okai, a csomagoló üzletág bõvülése és az FCI tagvállalatunk értékesítésének bruttó fedezet feletti, bruttó elszámolása. A közvetlen költségek szintje a bázishoz mérten kedvezõbben alakult. Növekedése elmaradt az árbevétel növekedésének mértékét. Az árbevétel és a közvetlen költségek nála kisebb arányú növekedése következtében a bruttó fedezet értéke 812 millió forintot ért el az idõszakban. A bruttó fedezeti hányad 21,0%-ról 21,8 %-ra nõtt, elsõsorban az FCI részesedés tranzakciós eredménye következtében. Az értékesítés közvetett költsége 661 millió forintot tett ki a tárgyidõszakban, amely 17,8%-a az árbevételnek és 81,5%-a bázisidõszaki értéknek. A csökkenés elsõdleges oka az FCI konszolidációs körbõl való kikerülése. A csoport teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázis 684 értékrõl 617 fõre csökkent szint az FCI tranzakció következtében. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege az évben 106 millió forint, a bázisidõszak -13 milliós passzívumához képest. A javulás legjelentõsebb oka a szombathelyi ingatlanértékesítés pozitív hatása. A mûködési eredmény (EBIT) 257 millió forint nyereség volt a negyedévben és 194 millió forint veszteség a bázisidõszakban. Az egyszeri pozitív tételek eredményét eliminálva is, javulást tapasztalhatunk. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 528 millió forint, ami 458 millió forinttal meghaladja a bázisidõszakét. A tárgyidõszakban 271 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 7 millió forinttal haladja meg a bázisértéket. Ennek oka az értékcsökkenés szintjén realizálódott beruházási tevékenység. A pénzügyi mûveletek eredménye 859 millió forint nettó ráfordítás volt a negyedévben, ami millió forinttal kedvezõtlenebb hasonló értékénél. A veszteség legjelentõsebb tételei a Synergon részesedésen elszámolt 543 milliós, míg a PannErgy határidõs pozíciókon elszámolt közel 140 milliós nem realizált árfolyam veszteség. A forint euróval szembeni gyengülése a április 30. 3

5 Pannunion Csoport euró alapú hitelein jelentõs árfolyamveszteséget generált, melyet határidõs fedezeti ügyletekkel kis mértékben mérsékelni tudtunk. A szokásos vállalkozási eredmény 602 millió forint veszteség, ami jelentõsen elmarad a bázisidõszak 49 milliós pozitív eredményétõl. A társaságnak rendkívüli eredménye, illetve jelentõs adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A konszolidált nettó eredmény, 599 millió forint veszteség eddig eltelt idõszakában, a fentiekben részletezett okok miatt, mely alulmúlja a bázisidõszak 63 milliós nyereségét Mérleg Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszköz- és forrás állományaira az értékesített FCI csökkentõ hatással van. Az immateriális javak közt 107 millió forint kutatási költséget aktiváltunk. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a lízingbe adott székesfehérvári ingatlan. A forgóeszköz állomány növekedése a pénz jellegû eszközök bõvülésének elsõdleges következménye. A társaság saját tõkéjének csökkenése elsõdlegesen elsõ negyedév veszteségének következménye. Az egy részvényre jutó saját tõke kis mértékben, 629 forintra (bázis: 656) csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése hátterében a Pannunion Csoport hitelfinanszírozásának tulajdonosi forrás helyett, banki forrású átstrukturálása áll. Ezzel összhangban a rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest szintén emelkedett. (nettó hitel: millió forint). A nettó hitelállomány stagnált. A nettó hitel / saját tõke aránya 0,10- re csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a bázis érték alatt alakult. A legnagyobb tételek a folyó mûködéshez kapcsolódó adó, bér, TB kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások Cash-flow A mûködésbõl származó pénzeszköz 63 millió forintos nem materiális kiáramlást mutat. Az új beruházások és befektetések összege 567 millió forint volt, ugyanakkor befektetett eszközök értékesítése millió forintot tett ki. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja enyhe 96 millió forintos kiáramlás. A Csoport készpénz- és értékpapír állománya a bázisidõszakhoz viszonyítva, a befektetés értékesítések miatt jelentõsen emelkedett. 3. Egyebek 3.1. Halasztott adó A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jövõben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel 585 Elszámolt adóbevétel 577 A Társaság 8 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 16%-os társasági adókulcsot használtunk április 30. 4

6 3.2. Társasági események A Társaság megtartotta éves rendes közgyûlését április 18-án, melynek határozatai a hivatalos közzétételi helyeken megjelentek Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak zárólétszáma a tárgy negyedév kezdetén 675 fõ volt, míg a tárgyidõszak végére 617 fõre változott. Az összlétszámból 132 munkavállaló dolgozik külföldi tagvállalatainknál. A bérelt munkaerõ létszáma továbbra is elhanyagolható csoport szinten. Saját létszám december március 31. Változás PannErgy Nyrt PannErgy Csoport A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások december 31-én a jegyzett tõke forint volt, amely eddig eltelt idõszakában nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tõke és részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények névértékével és mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra. A Társaság március 31-vel, db PannErgy Nyrt. részvénnyel és db részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a negyedéves tõzsdei gyorsjelentés a társaság március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet adna. Budapest, április 30. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa április 30. 5

7 Adatlapok A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Társaság címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. Ágazati besorolás: Vagyonkezelés, Energetika Idõszak: I. negyedév Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati jog 1 Besorolás 2 hányad (%) (%) Pannunion Zrt ,0 97,0 97,0 L Pannonplast Mûszaki 710,0 100,0 100,0 L Mûanyagok Zrt. Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Unionplast Doo 360,6 65,0 65,0 L Unical Kft ,9 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 201,5 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L Pannonplast Polifin A Kft. 3,0 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezendõk április 30. 6

8 PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2008.III III.31 index (%) A. Befektetett eszközök ,7 Immateriális javak ,6 Tárgyi eszközök ,1 Halasztott adó eszköz ,7 Befektetett pénzügyi eszközök ,6 B. Forgóeszközök összesen ,1 Készletek ,9 Követelések ,7 Értékpapírok, pénzeszközök ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 D. Saját tõke összesen ,9 Jegyzett tõke ,1 Tõketartalék, eredménytartalék ,6 Mérleg szerinti eredmény (599) 63 Kisebbségi részesedés ,1 E. Céltartalék ,1 F. Kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek ,3 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú hitelek ,2 - Egyéb rövid kötelezettségek ,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN , április 30. 7

9 PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) Q Q1 index (%) Értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés közvetlen költségei (2 910) (2 376) 122,5 Bruttó fedezet ,9 Értékesítés közvetett költségei (661) (811) 81,5 Egyéb ráfordítások (194) (50) 388,0 Egyéb bevételek ,8 A. Üzleti tevékenység eredménye 257 (194) Pénzügyi mûveletek bevétele ,1 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (1 088) (114) B. Pénzügyi mûveletek eredménye (859) 243 C. Szokásos vállalkozási eredmény (602) 49 D. Rendkívüli eredmény 0 0 E. Adózás elõtti eredmény (602) 49 Nyereségadó (9) 0 F. Adózott eredmény (611) 49 Kisebbségi részesedés ,7 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény (599) 63 EBITDA , április 30. 8

10 PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) Q Q1 Adózott eredmény (599) 63 Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében 131 (39) Egyéb kiigazítások 134 (300) Mûködésbõl származó pénzeszközök (63) (12) Befektetett eszközök beszerzése (567) (453) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 1 (29) Beruházásból származó pénzeszközök 958 (377) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása (136) (29) Rövid lejáratú hitelállomány változása (28) 25 Osztalék 0 0 Egyéb finanszírozásból származó pénzeszköz 68 6 Finanszírozásból származó pénzeszközök (96) 2 Pénzeszközök változása 799 (387) Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya 981 (361) Pénzeszközök záró állománya (748) Elkülönített betétszámla 0 0 Értékpapírok Folyószámla hitel Pénzeszközök mérleg szerinti állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: A március 31-i fordulónapon a társaság 3 millió euró, forinttal szembeni, forward eladási megállapodással rendelkezett 2008-ban teljesítendõ lejáratokra. A március 31-i fordulónapon a társaság db PannErgy Nyrt. részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett április 30. 9

11 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke december március 31. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 41,12 45, ,52 47, Külföldi intézményi 25,40 28, ,13 25, Belföldi magánszemély 15,14 16, ,02 17, Külföldi magánszemély 0,68 0, ,67 0, Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 7,65 8, ,65 8, Saját tulajdon * 9, , Államháztartás részét képezõ 0,02 0, ,02 0, tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog. * Saját tulajdon: A társaság 100%-os tulajdonában lévõ PMM Zrt. sajátrészvény állománya. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben december március 31. PannErgy Nyrt. 0 0 Leányvállalatok * Mindösszesen * A társaság 100%-os tulajdonában lévõ PMM Zrt. sajátrészvény állománya A társaság nyitott nettó határidõs pozícióállománya március 31-én 356 db vételi kontraktus. PMM Zrt. nyitott nettó határidõs pozícióállománya 2008.március 31-én 40 db vételi kontraktus. RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Megjegyzés (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 5 Benji Invest Kft. B I ,94 14,38 P Lazarus Vagyonkezelõ Zrt. Berenberg- Balkan_Baltikum_ Univ.-Fund B I ,50 10,55 P K I ,89 7,66 P április

12 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyidõszak vége PannErgy Nyrt. 5 5 Csoport szinten TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök határozatlan ideig IT Gyimóthy Dénes* Tag, megbízott vezér- és gazdasági igazgató határozatlan ideig IT Briglovics Gábor Tag határozatlan ideig IT Juhász Attila Tag határozatlan ideig - IT Töröcskei István Tag határozatlan ideig Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT) * Saját részvényekre szóló derivatív pozíciók a március 31-i fordulónapon: Gyimóthy Dénes, db részvényre vonatkozó tõzsdei vételi határidõs pozíció; Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes vezetõi részvényopciós program keretében összesen db részvény tekintetében szerzett vételi jogot április

13 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT, 100%-os tulajdon az FCI Furukawa Kft.-ben BÉT, Adásvételi szerzõdés az FCI-Furukawa Kft. 100%-os üzletrészének értékesítésérõl BÉT, Határidõs sajátrészvény ügyletek BÉT, Cégbírósági végzés a Pannonplast Nyrt. névváltozásáról BÉT, Értékesítésre került a szombathelyi mûszaki mûanyaggyártás ingatlanja BÉT, Sajtóhelyreigazítási kérelem a HVG valótlan állításaival kapcsolatban BÉT, Pannonplast - PannErgy névváltozásának átvezetése a tõzsdei kereskedésben BÉT, A PannErgy Nyrt. közgyûlési meghívója a Társaság üzleti évet lezáró rendes közgyûlésére BÉT, Befolyáscsökkenés bejelentése Rendszeres tájékoztatások Szavazati jogok száma a Pannonplast Mûanyagipari Nyrt-nél december 31-én I-IV. negyedéves gyorsjelentés Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél január 31-én Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Egyéb tájékoztatások Önkormányzati partnereink, VGK-Hönnun Magyarországon április

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Rt. a nemzetközi szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2001. III. negyedévi

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. III. 2004. november 12. A Pannonplast Rt. 2004. III. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A Pannonplast Rt. a megváltozott piaci körülményekre reagálva a stratégia aktualizálását, a piacépítési munka fokozását, a működési

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló

A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló 2012. I. negyedév id szaka 2012. május 11. 1. Vezet i összefoglaló A PannErgy Csoport, a m anyag üzletág tavaly évvégi sikeres értékesítése után, letisztult,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2007. I-III. negyedéves gyorsjelentése Rövid összefoglaló Külső környezet Főbb események és eredmények

A RÁBA Nyrt. 2007. I-III. negyedéves gyorsjelentése Rövid összefoglaló Külső környezet Főbb események és eredmények A RÁBA Nyrt. 2007. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA 2010. NOVEMBER 1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt. Székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben