KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 11"

Átírás

1 KOPINT-Datorg Rt. Államigazgatási-kormányzati modul: Szolgáltató állam, e-közigazgatás kutatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 11 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére november

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a Kopint- Datorg Rt. Piackutató Főosztálya készítette. A kutatás szakmai vezetőji a KOPINT-Datorg Rt részéről: Nagyné Vajdai Teréz, Bogóné Jehoda Rozália Kopint-Datorg Rt Budapest, Csokonai u. 3. Tel: ; Fax:

3 2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 BEVEZETŐ AZ E-KORMÁNYZÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG A MINISZTÉRIUMOKNÁL A MINTÁRÓL ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TÁVMUNKÁT ELŐSEGÍTŐ IKT- ESZKÖZÖK A MINISZTÉRIUMOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ELEKTRONIZÁLHATÓSÁGA INTERNETES HONLAPOK BELSŐ HÁLÓ, INTRANET HASZNÁLAT KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ Kommunikáció más hazai kormányzati szervekkel Kommunikáció saját alárendelt szerveikkel Kommunikáció a lakossággal Kommunikáció az üzleti szférával KOMMUNIKÁCIÓ AZ EU SZERVEIVEL KOMMUNIKÁCIÓ MÁS KÜLFÖLDI INTÉZMÉNYEKKEL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ADATBANKOK, ADATVAGYON, NYILVÁNTARTÁSOK AZ ADATBÁZISOK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS IKTATÓ/ÜGYKEZELŐ/ÜGYVITELI RENDSZEREK ELŐTERJESZTÉSEK KÉSZÍTÉSE SAJTÓFIGYELÉS ELEKTRONIKUS BEJELENTKEZÉS, IDŐPONTKÉRÉS VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ELEKTRONIKUS ÉRTEKEZLET OKMÁNYIRODÁK SOROZÁSI ADATOK MÓDOSÍTÁSA VÉSZHELYZETI INFORMATIKAI KÖZPONT TETRA-RENDSZER CÉGNYILVÁNTARTÁS, CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS EGYABLAKOS CÉGALAPÍTÁS INFORMATIKAI KÉPZETTSÉGI ELŐÍRÁSOK KÉPZÉS SUPPORT ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK FELKÉSZÜLTSÉGE AZ E- KÖZIGAZGATÁSRA A MINTA E-KORMÁNYZÁS A közszolgáltatások elérhetősége Az elérhetőség mélysége E-kormányzati eszközök használata az államapparátuson belül Az üzleti szférának és a társadalmi szervezeteknek nyújtott szolgáltatások elektronizáltsága Az e-kormányzati elemek súlya a teljes ügyfélforgalomban Elektronikus közbeszerzés INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ESZKÖZELLÁTOTTSÁG A számítógépek állománya... 41

4 Egyes hardver és szoftver elemek állománya HUMÁN ERŐFORRÁSOK INFORMATIKAI ISMERETEK A munkatársakkal szemben támasztott e-követelmények Informatikai oktatás ALKALMAZÁS KOMMUNIKÁCIÓ Belső kommunikáció Külső kommunikáció AZ INTERNETTEL KAPCSOLATOS FONTOSABB FELMÉRÉSI ADATOK...60 MELLÉKLETEK... 64

5 4 Vezetői összefoglaló 1. A kormányzati szektor infokommunikációs érettségének monitorozása, az eredmények publikálása az Európai Unió által 2002-től már a tagjelöltek számára is előírt kötelezettség. 2. A kormányzatiszektor-monitorozás módszertana az EU által megkövetelt struktúrát veszi figyelembe, és szervesen illeszkedik a Központi Statisztikai Hivatalban folyó adatgyűjtő és elemző munkához. 3. Az Európai Tanács decemberi ülésén 23 indikátorcsoportból álló csomagot fogadott el. Minden tagállam köteles ezeket az indikátorokat megfigyelni. 4. A kormányzatra értelmezhető indikátorok: az alapvető közszolgáltatások on-line elérhetősége az on-line elérhető közszolgáltatások lakossági és vállalati igénybevétele A tagjelölt országok számára még egy pótlólagos indikátor is előírt: az elektronikus közbeszerzési eljárások aránya. 5. Az e-kormányzatot úgy lehet kvantitatíve értékelni, ha a felhasználói oldalt vizsgáljuk mit nyújt az elektronikus kormányzás az állampolgárok, valamint az üzleti szféra számára. 6. Az egyes szolgáltatások elektronizálásának négy fokozatát különböztetik meg 1. fokozat: Információ 2. fokozat: Interakció; 3. fokozat: Kétoldalú interakció; 4. fokozat: Tranzakció. 7. Az államigazgatási/kormányzati szervek technikai és személyi felkészültségét is megfigyelésünk tárgyává tettük. milyen a számítástechnikai műveltség a távmunkavégzés feltételei; számítógép ellátottság, Internet-hozzáférés; gépparkok korszerűsége; belső és külső kommunikáció. 8. A jelenlegi kutatás célja az induló állapot felmérése. 9. A minisztériumi megkérdezések fő célkitűzése konkrét, kvalitatív információk szerzése.

6 5 az IKT eszközök felhasználásáról az elektronikus kormányzás fejlettségi szintjéről és a minisztériumok elektronikus kommunikációs gyakorlatáról. 10. Elektronikus kormányzati eljárásokat még csak részlegesen alkalmaznak a minisztériumok. Nincs olyan minisztérium, amely célul tűzné a papír nélküli irodát. 11. Az elektronikus kormányzás valamennyi minisztériumban jelen van. 12. Azokat a kormányzati aktusokat is dokumentálják írásban, amelyek on-line valósultak meg. 13. Az elektronikus formátumú üzenetek, dokumentumok érkeztetésére, iktatására, aláírására, hitelesítésére nem megoldott. 14. A papíralapú és az elektronikus ügyintézés még sokáig egymás mellett, párhuzamosan fog működni. 15. A minisztériumok jól ellátottak személyi számítógépekkel és programokkal 16. A minisztériumi alapfeladatok a válaszadók egy része szerint alkalmatlan terepet jelentenek az elektronikus kormányzás bevezetése számára. 17. Általában 1% körüli arányt jelöltek meg az elektronikus kormányzás jelenlegi alkalmazási szintjére, de van olyan minisztérium, amely 60%-ot jelölt. 18. Valamennyi minisztériumnak van az Interneten honlapja. 19. A minisztériumok nagyobbik fele csak a Miniszterelnöki Hivatal honlapjáról érhető el egyetlen mozdulattal. 20. A Belügyminisztérium honlapján kérdezni is lehet, a válasz elektronikus úton érkezik. 21. A minisztériumok szinte kivétel nélkül működtetnek belső hálót, illetve Intranetet, ez a minisztériumi belső kommunikáció fontosabb eszközévé vált. 22. A nehézkesebb hivatali utak mellet gyakran az elektronikus kommunikáció biztosítja, hogy tartani tudják a különböző feladatokra megszabott határidőket. 23. A külső kommunikáció során alkalmazott elektronikus csatornák és eszközök igénybevétele általában nem kötelező, spontán, és mintegy 80%-ban párhuzamos, illetve átfedő a papíralapú kommunikációval. 24. Egyes minisztériumok, a kormányzati kommunikációban a kormányzati levelezési rendszert használják. Mások kizárólag papírformában kommunikálnak. 25. A lakosság tájékoztatásában a honlapok fontos szerepet játszhatnának, ha a lakosság fogadókészsége ennek nem szabna gátat. 26. A lakosság számára interaktivitást kevés helyen terveznek.

7 6 27. A minisztériumi honlapokról számos űrlap letölthető, de ezek általában nem adhatók be elektronikusan. Ezt az elektronikus aláírás hiánya is indokolja. 28. Az ügyfelek nem tudnak elektronikusan bejelentkezni, illetve regisztráltatni magukat. 29. A minisztériumok a lakosságot érintő egyedi döntéseket, határozatokat minden esetben írásos formában közlik. 30. Az informális kommunikáció az EU-val kizárólag elektronikus, a hivatalos, formális egyes minisztériumok esetében minden esetben papíralapú, mások kiépítettek elektronikus kommunikációt. 31. Az államigazgatás számára az elektronikus aláírás küszöbön álló bevezetésének jelentősége aligha becsülhető túl. 32. Az államigazgatás adatbankjai, nyilvántartásai magától értetődően elektronikus formájúak. Ezek a nyilvántartások tartalmazzák a nemzeti adatvagyon jelentős részét. 33. Az elektronikus közbeszerzés szabályozási, eszköz- és tudásoldali feltételei minden minisztériumban rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. 34. Az irodai munka elektronizáltsága száz százalék. 35. A kifejezetten informatikusi állásokon kívül csak a titkársági beosztásokban feltétel a számítástechnikai tudás. 36. A minisztériumok egy részében az érdemi munkatársak jelentős része (20-30%-a) rendelkezik ECDL-vizsgával, összefüggésben a köztisztviselői képzési és vizsgakövetelményekkel. 37. Valamennyi minisztériumban folyamatosan az informatikai képzések, elsősorban ECDLtanfolyamok. 38. A köztisztviselők számára az Informatikai Kormánybiztosság által kiírt számítástechnikai pályázat rendkívüli mértékben felkeltette az érdeklődést az ECDL-tanfolyamok iránt. 39. Az interjúalanyok saját minisztériumuknak az alábbi osztályzatokat adták Információs szolgáltatások elektronizáltsága: 4 Interakció: 2 Tranzakciós, ügyintézési lehetőségek: 1 Információtechnológiai eszközellátottság: 4 Informatikai írástudás: 3 Infokommunikációs eszközök használata a kommunikációban: A minisztériumokéhoz hasonló kép bontakozott ki a minisztériumoknak alárendelt kormányzati szerveknél.

8 7 41. Az e szervek biztosította közszolgáltatásoknak csupán elenyésző hányada érhető el elektronikus úton. 42. A lehetőségek mértékével és a szóba jövő elektronikus kormányzati eljárások választékával alig vannak tisztában a hazai intézmények. 43. A közszolgáltatások elektronikus elérhetőségét, intézményük elektronizálásának lehetőségét eltérően ítélik meg az egyes minisztériumok alá tartozó szervek. 44. Alacsony a nyújtott szolgáltatások elektronizáltsági szintje az egészségügyhöz és az agráriumhoz tartozó szervezeteknél. 45. Szolgáltatásaik elektronizálásra való alkalmasságát is igen nagy szórással ítélik meg a különféle tárcákhoz tartozó intézmények. 46. A magyarországi e-kormányzásra, az EU által felállított kritériumrendszer legalacsonyabb fokozatának túlsúlya a jellemző. 47. Azok a szervezetek, amelyek egyáltalán nyújtanak elektronikus úton közszolgáltatásokat, ezt ma még főleg az információszolgáltatás szintjén teszik. 48. Az elektronikus közszolgáltatások nyújtása terén aktívabbak a fővárosi intézmények. 49. Interjúalanyaink 5%-a számára az e-kormányzás eszköztárába sorolható infokommunikációs eljárások túlnyomóak államapparátuson belüli kapcsolataikban. 50. A központi igazgatás szerveinek mindössze 22%-a nyilatkozott úgy, a hagyományos eszközök mellett kihasználja a korszerű infokommunikáció lehetőségeit. 51. A megkérdezettek vállalatokkal és más intézményekkel való kapcsolataira egyelőre igen csekély mértékben jellemző az elektronizáció. 52. A válaszadók becslése szerint átlagosan ügyfélforgalmuk 12,17%-át teszik ki az on-line is elérhető szolgáltatások. 53. Az elektronikus közbeszerzésre való felkészültségben legjobb a helyzet az eszközellátottság terén, hiányos a szervezetek belső szabályozása. 54. Az államigazgatási intézményekben átlagosan 1,56 főre jut egy személyi számítógép. 55. A közepes teljesítményű PC-k a legelterjedtebbek. 56. Az államigazgatásban használt PC-k 8%-a hordozható. 57. Egy államigazgatási szervnél átlagosan 3,5 munkaállomást és kereken 1 nagygépet használnak. 58. Egy államigazgatási intézményben átlagosan 2,2 a saját üzemelésű számítógépes hálózatok száma (beleértve a lokális hálózatokat is). Átlagosan három alkalmazottra két hálózati munkahely jut.

9 8 59. Az intézmények húsz százalékánál fontos kritérium az informatikai ismeretek megléte. 60. Az összlétszám 9,1%-a részesül pillanatnyilag valamilyen számítástechnikai képzésben. A legnépszerűbb oktatási forma a belső oktatás. 61. A válaszadók intézményinél leginkább irodai munkavégzésre és adatfeldolgozásra használják az infokommunikációs technológiát. 62. Az intézmények belső kommunikációjára még mindig a hagyományos formák túlsúlya jellemző. 63. Az intézmények közel 90%-ában használnak Intranetet, s ez az arány csupán a közintézetek esetében alacsonyabb valamivel. 64. Az belső kommunikációra való használata jóval alatta marad az Intranetének; az intézmények kevesebb, mint kétharmada él csak ezzel. 65. Az elektronikus kommunikáció a más kormányzati szervekkel, valamint az alá- és fölérendelt szervezetekkel való kapcsolattartásban ma már hasonló jelentőséggel bír, mint a hagyományos kommunikációs formák. A vállalatokkal, és különösen a lakossággal való kommunikációban ez még nem jellemző.

10 9 Bevezető Az ország és ezen belül a kormányzati szektor infokommunikációs érettségének feltérképezése, folyamatos monitorozása, az eredmények publikálása elengedhetetlen feltétele Magyarország reális nemzetközi megítélésének. Ezen túlmenően, hamarosan eleget kell tennünk az Európai Unió által eddig csak a tagállamok, de 2002-től már a tagjelöltek számára is - előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek, mely szerint primer forrásokra támaszkodó, saját gyűjtésű információk révén kell bemutatni az információs társadalom fejlettségét. A különféle nemzetközi összehasonlításokban e primer forrásokból származtatott statisztikai becslések alapján sorolják be Magyarországot, e besorolásokat tehát közvetlenül befolyásolja, hogy milyen információforrásból, milyen módszertani alapokon készülnek a becslések és előrejelzések. Ezért a kormányzati szektor monitorozása módszertanának kidolgozása során arra törekedtünk, hogy a vizsgálatunk eredményeként összegyűlő információk, amennyire csak lehetséges, az EU által megkövetelt struktúrában álljanak rendelkezésre. Ugyancsak fontos célunk volt, hogy az általunk megfigyelendő területek szervesen illeszkedjenek a magyarországi infokommunikációval összefüggő, a Központi Statisztikai Hivatalban folyó adatgyűjtő és elemző munkához. 1 Az Európai Unió állam és kormányfőinek márciusi lisszaboni csúcstalálkozóján elfogadott eeurope Akcióterv kimondja, hogy kvalitatív és kvantitatív mutatók segítségével rendszeresen követni, ellenőrizni, mérni kell az egyes tagállamokban az információs társadalom fejlődését. Az Európai Tanács decemberi ülésén egy 23 indikátorcsoportból álló csomagot fogadott el. Ezentúl minden tagállam ezen indikátorok alapján köteles információt szolgáltatni az Európai Bizottság Információs Társadalom Igazgatósága felé. (Az EU által monitorozandóként előírt indikátorok ismertetését lásd az 1. Mellékletben.) 1 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Dr. Győrfi Mihálynak, a KSH osztályvezetőjének, akinek a témavázlatunkhoz fűzött értékes megjegyzései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a KSH és a Kopint-Datorg Rt. vizsgálati módszerei között ne legyenek diszkrepanciák.

11 10 Az Európai Unió direktíváinak szellemében a kormányzat e-gazdasági érettségét két szempontból kell vizsgálni. Egyrészt folyamatosan figyelni kell, mennyiben felel meg a tagállamok kormányzata az információs társadalom egyik igen fontos elvárásának, az e- kormányzás megvalósításának, másrészt pedig figyelemmel kell kísérni azt is, hogy az egyes tárcák irányítása alá tartozó területeken hogyan halad előre az információs társadalom fejlődéséhez szükséges feltételrendszer kiépítése, illetve gyakorlati alkalmazása. Az EU-tagállamok számára folyamatosan monitorozandó mutatók közül 2 indikátorcsoport vonatkozik az e-kormányzásra. Ezek a következők: az alapvető közszolgáltatások on-line elérhetősége fejlődésének figyelemmel kísérése, és annak regisztrálása, hogyan változik az on-line elérhető közszolgáltatások lakossági és vállalati igénybevételének aránya. 2 A tagjelölt országok infokommunikációs fejlődését elősegítő, júniusában elfogadott eeurope+ Akcióterv is előírja az érintett országok számára e két terület figyelését és az Európai Bizottság számára rendszeres jelentéstételi köterlezettségét. Sőt, esetü(n)kben még egy indikátorral kiegészül az e-kormányzás monitorozása, ez pedig az elektronikus úton lefolytatható közbeszerzési eljárások arányának alakulása. Véleményünk szerint a magyar kormányzati szektor monitorozása során ezekre a kérdésekre nekünk is mindenképpen ki kellett térnünk. Az Európai Unió apparátusán belül működő egovernment Munkacsoport február 22-én hozta nyilvánosságra, milyen módszerekkel kell a tagállamok illetékes hatóságainak monitorozniuk az e-kormányzás előrehaladását. E módszer követése egyelőre még csak a tagállamok számára kötelező, de igen nagy a valószínűsége annak, hogy hamarosan ugyanezt várják majd el az eeurope+-hoz tartozó országoktól, köztük Magyarországtól is. Ezért 2 Az Eurobarometer legutóbbi számában közzétett erre vonatkozó grafikont lásd a 2. Mellékletben!

12 11 munkánk során arra törekedtünk, hogy az e-kormányzás monitorozásával kapcsolatos mutatóinkat ebben a szellemben készítsük el. Az EU egovernment Munkacsoportja által kidolgozott módszer lényege röviden összefoglalva a következő: Az e-kormányzat eredményességét csak úgy lehet kvantitatív módszerekkel vizsgálni, ha a keresleti, más szóval felhasználói oldalt vesszük górcső alá. Vagyis azt kell feltérképezni, mit nyújt az elektronikus kormányzás az állampolgárok, valamint az üzleti szféra számára. Köztudomású, hogy egyes alapvető szolgáltatások az infokommunikáció fejlődése folytán lényeges átalakuláson mennek át. Az EU szakértői február 12-i ülésükön 20 szolgáltatást jelöltek meg, amelyek segítségével objektíven mérhető, hol tart az egyes országokban az elektronikus kormányzás fejlődésének folyamata. (Az állampolgároknak nyújtott 12 és az üzleti szférával kapcsolatos 8 szolgáltatás ismertetését lásd a 3. Mellékletben!) A méréshez és a nemzetközi összehasonlításhoz a dán kormány szakértői által kidolgozott egészen egyszerű algoritmus használata mellett döntött a grémium. Ennek lényege, hogy az egyes szolgáltatások elektronizálásának négy fokozatát különböztetik meg; minél több szolgáltatás található minél magasabb fokozatban, annál fejlettebbnek minősül az adott ország e-kormányzata. A fokozatok a következők: 1. fokozat: Információ az adott szolgáltatásról a lakosság és/vagy az üzleti szféra teljes körű információt szerezhet be az Internet segítségével; 2. fokozat: Interakció a szükséges formanyomtatványok letölthetők az Internetről; 3. fokozat: Kétoldalú interakció a nyomtatványok nemcsak letölthetők, hanem kitölthetők és hitelesíthetők is elektronikus úton; 4. fokozat: Tranzakció teljes körű on-line ügyintézés valósítható meg, beleértve a határozathozatalt és a pénzmozgásokat is. A tagállamok erre kijelölt hatósága évente kétszer köteles kitölteni és az Európai Bizottság Eurobarometer c. kiadványát összeállító részlegéhez eljuttatni a 3. Mellékletben található űrlapot. Az e-kormányzás fejlettségi állapotának meghatározása roppant egyszerűen történik

13 12 majd. Minden egyes szolgáltatás esetében minden elért fokozat egy-egy pontot jelent. A pontok összegének a maximálisan elérhető 73 ponthoz 3 viszonyított aránya mutatja meg az adott ország e-kormányzásra való felkészültségének szintjét. A felkészültség mérésén túlmenően regisztrálni kell a lehetőségek igénybevételének mértékét, az új lehetőségeknek a hagyományos módszerekkel szembeni elterjedésének ütemét is. Az e-kormányzás fent említett monitorozásán túlmenően feladatunknak tekintettük az államigazgatás beleértve a minisztériumokat, az államigazgatási szerveket, a közintézeteket információstársadalom-érettségének vizsgálatát is. Vagyis az output oldal vizsgálatán túlmenően az input oldalt, tehát az államigazgatási/kormányzati szervek technikai és személyi felkészültségét is megfigyelésünk tárgyává tettük. Az egyes szakminisztériumok és szakhatóságok helyzetének feltérképezése során olyan információkat is begyűjtöttünk, amelyek az EU által monitorozandónak megjelölt 23 indikátorcsoport közül ugyan nem az e- kormányzásra vonatkoznak, de az államigazgatási/kormányzati szervek felkészültségének érzékeltetéséhez igencsak fontosak. Így megnéztük, hogy az államigazgatási/kormányzati szektorban milyen az alkalmazottak számítástechnikai műveltsége; hol tart a távmunkavégzés feltételrendszerének kialakítása; milyen az alkalmazottak számítógép ellátottsága, Internet-hozzáférési lehetősége; az ellátandó feladatok függvényében mennyire korszerű az egyes intézmények gépparkja; mennyire fejlettek a belső és külső kommunikációjukat biztosító hálózatok. Az intézmények hardver- és szoftverellátottságának, az alkalmazottak számítástechnikai írástudásának feltérképezése mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk az e-kormányzás legfontosabb platformjai, az egyes intézmények honlapjai vizsgálatának is. Megvizsgáltuk, hogy jelenleg mire használhatók az egyes kormányzati/államigazgatási intézmények honlapjai; 3 Azért nem 20x4=80, mert bizonyos szolgáltatások esetében, azok jellegéből adódóan,

14 13 a főbb felhasználói csoportok milyen mértékben veszik igénybe a rendelkezésükre álló lehetőségeket; milyen fejlesztéseket terveznek az intézmények; a honlapok milyen tájékoztatást nyújtanak a releváns EU-jogszabályokról, programokról és pályázati lehetőségekről; alkalmasak-e a honlapok a portál szerepkör betöltésére. A jelenlegi kutatás célja a folyamatos monitorozás beindításához szükséges induló állapot felmérése. Ezért a kormányzati/államigazgatási intézmények minél szélesebb körét igyekeztünk vizsgálatunkba bevonni. A minisztériumok esetében arra törekedtünk, hogy a vizsgálat teljes körű legyen, vagyis a hardver- és szoftver ellátottságra, az alkalmazottak számítástechnikai felkészültségére vonatkozó adatlapok kitöltésén túlmenően valamennyi minisztérium informatikai vezetőjével mélyinterjút szerettünk volna készíteni. Ez főleg az elfoglalt vezetőkkel való időegyeztetési problémák miatt - nem sikerült teljes mértékben. Mindazonáltal az elkészült tizenegy interjú alapján levonható következtetések, az eredmények és a problémák hasonló voltából fakadóan, jól reprezentálják a minisztériumi szféra helyzetét, felkészültségét és gondjait. Az államigazgatást jelentő intézményi kör (közel 900 intézmény) helyzetét és szolgáltatásait többszörösen rétegzett mintavétel segítségével 150 reprezentáns intézmény informatikai vezetőjével lefolytatandó face-to-face kérdőíves lekérdezéssel kívántuk felmérni. A minta kialakításakor a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Az országos hatáskörű szervek minél nagyobb számban kerüljenek be a mintába; Minél szélesebb szakmai kör reprezentációját biztosítsuk; Az ország valamennyi régiójának intézményei képviselve legyenek; Lehetőség szerint valamennyi minisztérium dekoncentrált szervei képviselve legyenek. Azon országos hatáskörű szervek informatikai vezetőit, amelyek fogadókészséget mutattak, előzetes telefonbejelentkezés után keresték fel kérdezőbiztosaink. A területi dekoncentrált szervek kiválasztásához egy olyan szűrőkérdőívet használtunk, amely segítségével az azt legfeljebb 3 fokozat érhető el.

15 14 kitöltve visszaküldő intézmények eszközellátottságáról és felkészültségéről, szolgáltatásaik elektronizáltságáról alapinformációkhoz juthattunk, továbbá megtudtuk, hogy hajlandóak-e rendelkezésünkre állni egy face-to-face interjú erejéig. Mivel a visszaküldött szűrőkérdőívek alapján kiderült, hogy bizonyos ágazatok illetve régiók képviseleti aránya nem lesz megfelelő a mintánkban, boosterként az elektronikus lekérdezés eszközét is bevetettük. Végül is 145 kompletten kitöltött kérdőív alapján végezhettük el az elemzésünket. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt a tényt, hogy sok potenciális interjúalanyunk azért hőkölt vissza, mert felesleges időpocsékolásnak tekintette azt a munkát, ami az eszközellátottságra, beruházásokra, a dolgozók számítástechnikai felkészültségére vonatkozó, az OSAP-lapokra erősen hasonlító, táblázataink kitöltésével járt volna, hiszen ezeket az adatokat rendszeresen közlik a KSH-val. Nehezen látták be, hogy a Statisztikai Törvény értelmében mi csak azután dolgozhatnánk a KSH-nak szolgáltatott adatokkal, ha azok felhasználásával már publikus kiadvány készült volna, s mivel a monitoring lényege a naprakészség (vagy legalábbis az arra irányuló törekvés), kénytelenek vagyunk mi is adatlapok kitöltésével zaklatni őket. A vezetői összefoglalót követően tanulmányunk első részében a minisztériumi mélyinterjúk tapasztalatainak összegzése, a másodikban az intézményeknél végzett kérdőíves lekérdezés elemzése található. A minisztériumokban lefolytatandó mélyinterjúk vázlata a 4. Mellékletben, a szűrőkérdőív, valamint az intézményeknél lekérdezendő kérdőív tervezete az 5. illetve a 6. Mellékletben található.

16 15 1. Az e-kormányzásra való felkészültség a minisztériumoknál A október-november hónap során elvégzett minisztériumi megkérdezések fő célkitűzése az volt, hogy az egyes minisztériumoktól konkrét, kvalitatív információkat szerezzünk az IKT eszközök felhasználásáról az elektronikus kormányzás fejlettségi szintjéről és a minisztériumok elektronikus kommunikációs gyakorlatáról. Elektronikus kormányzati eljárásokat az interjúk tanúsága szerint jelenleg még csak részlegesen, egyes részfunkciók megvalósítása érdekében alkalmaznak a minisztériumok. Nincs, és a belátható jövőben nem is lesz olyan minisztérium, amely megvalósítaná, vagy akár csak célul tűzné a papír nélküli iroda, ügyvitel, illetve kormányzat eszméjét. Ez nem is lenne reális célkitűzés. Az elektronikus kormányzás eszközei, módszerei és konkrét alkalmazásai azonban valamennyi minisztériumban jelen vannak, és használják is ezeket. Lényegében minden érdemi munkatársnak van számítógépe és a zömük azon is dolgozik. Igaz, e gépekhez magától értetődő módon nyomtatók is kapcsolódnak. Jellegzetes és széles körben jellemző gyakorlat, hogy egyidejűleg, esetenként időbeli késéssel azokat a kormányzati aktusokat is dokumentálják írásban, lepapírozzák, amelyek on-line valósultak meg. Ennek oka az, hogy az elektronikus üzenetek, információk objektíve sem teljes mértékben egyenértékűek a papíralapú dokumentumokkal, okmányokkal. Ennek elsőrendű oka az elektronikus formátumú üzenetek, dokumentumok érkeztetésére, iktatására, aláírására, hitelesítésére szolgáló eszközrendszer törvényi hátterének illetve végrehajtása intézményrendszerének hiánya. Nagyon fontos lenne az elektronikus formájú okmányok utólagos megváltoztathatatlanságának biztosítása is, hogy megszűnjön a papíralapú párhuzamos dokumentáció indokoltsága. A megkérdezett szakemberek egybecsengő véleménye szerint a minisztériumokon belül az ügyviteli munka teljes mértékben elektronizálható, az eljárások részlegesen, ezeknél az

17 16 ésszerűség dönti majd el, áttevődik-e elektronikus adathordozóra az eljárások dokumentációja, iratanyaga. Mindenesetre a papír még sokáig a legfontosabb adathordozó lesz a minisztériumokban, a papíralapú és az elektronikus ügyintézés még sokáig egymás mellett, részben párhuzamosan fog működni. Fontos tehát, hogy a két szféra között legyen ésszerű átjárhatóság A mintáról A kormányzati szektor infokommunikációs gyakorlatának monitorizálásához a minisztériumok körében teljeskörű mélyinterjú-sorozatot terveztünk. Bár a minisztériumoknál, csekély számú kivétellel a fogadókészség megvolt, néhány estben munkacsúcsra, illetve egyéb specifikus okokra hivatkozva nem sikerült időpontot egyeztetni. Végülis 11 minisztériumi interjú készült, 2 minisztériumnál pedig sikerült kitölteni-kitöltetni az intézményi kérdőívet Eszközellátottság A minisztériumok, saját véleményük szerint, jól ellátottak személyi számítógépekkel, programokkal és tartozékokkal, természetesen a modernizálás folyamatos feladat. Több felkeresett minisztérium, különböző okokból nem tudta az eszközellátottságra vonatkozó részletes táblázatokat kitölteni. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium arra hivatkozva nem töltötte ki a táblázatokat, hogy az adatokat már megadta a Központi Statisztikai Hivatalnak. 1.3.Távmunkát elősegítő IKT- eszközök Bár minden minisztériumban vannak laptopok, kisebb számban egyéb, távmunkát elősegítő IKT eszközök, ezek általában nem jelentenek érdemi arányt az eszközállományon belül. A közigazgatási államtitkári értekezleteken van komoly funkciójuk, illetve a Belügyminisztériumban, amely 180 laptopot üzemeltet. A Honvédelmi Minisztériumnál a külföldi továbbképzésen résztvevő munkatársak kapnak laptopot, amelyet kiküldetésük lejárta után is megtarthatnak.

18 A minisztériumok által nyújtott szolgáltatások elektronizálhatósága Az interjúkészítési céllal felkeresett minisztériumokban szinte kivétel nélkül úgy ítélik meg, hogy az adott intézmény viszonylag kevés szolgáltatást nyújt széles ügyfélkörnek lakosságnak, szakmai csoportoknak, vállalkozásoknak, társadalmi szervezeteknek. Jelentős létszámú ügyfélkör híján viszont nincs sem kényszer, sem igazi lehetőség arra, hogy a külső kapcsolatokat digitalizálják. A minisztériumi alapfeladatok zöme a válaszadók véleménye szerint eleve alkalmatlan terep az elektronikus kormányzás bevezetése számára. Kivételként kell megemlíteni az Oktatási Minisztériumot, amelynél teljes mértékben bevezethetőnek tekintik az elektronikus kormányzási módszereket. A Gazdasági Minisztériumnál úgy ítélik meg, hogy számos területen az elektronikus kormányzás bevezetésének legfőbb akadályát egyik kiemelt célcsoportjuk, a kis- és közepes vállalkozások meglehetősen csekély szintű informatikai írástudása jelenti. Van azonban olyan minisztérium is (ilyen például az Egészségügyi Minisztérium), amely részben outsourcinggal szinte keresi azokat kiegészítő, esetenként széles ügyfélkört involváló feladatokat, szolgáltatásokat, amelyek a minisztérium érdemi alapfeladatának (adott esetben a betegellátás, illetve utógondozás) teljesebb, jobb megvalósítását elősegítik. Az Egészségügyi Minisztérium érvényes miniszteri programjának negyedik pontja az informatikára vonatkozik. Egységes ágazati információs rendszert kívánnak létrehozni, ezen kívül egy olyan kommunikációs rendszert, amely kiterjed az egészségügy területén működő kormányzati és önkormányzati szervekre. De hasonló feladatvállalásról más minisztériumok (pl. a turizmushoz kapcsolódóan a Gazdasági Minisztérium valamint az Oktatási Minisztérium) is beszámoltak. E többletfeladatok egy részének anyagi forrása az Informatikai Kormánybiztosság pályázataiból származik. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Minisztériumban felvetették, milyen súlyos problémát okoz, ha a megpályázottnál kisebb összeget nyer egy-egy intézmény az IKB pályázatán, és abból kell/kellene finanszíroznia a teljes projekteket. Általában 1% körüli arányt jelöltek meg az elektronikus kormányzás jelenlegi alkalmazási szintjére, de van olyan minisztérium, amely 60%-ot jelölt meg (Belügyminisztérium). Papíralapú és elektronikus ügyvitel még itt is párhuzamosan létezik. Ez azt jelenti, hogy az

19 18 elektronikus információt szinte minden esetben kinyomtatják, és az adott ügy okmányszerűen, papíron (is) dokumentáltatik. A Honvédelmi Minisztérium havi munkaterve viszont csak elektronikusan készül, és csak digitálisan terjesztik. Ennek célja, pilot projekt jelleggel az, hogy valamennyi munkatársat mintegy rávegyenek számítógépe és a belső háló használatára. (Így nem fordulhat elő olyan eset, amelyről egy másik minisztériumban számoltak be, nevezetesen: ott van egy olyan alkalmazott, aki az elmúlt másfél évben nem nyitotta ki számítógépét.) 1.5. Internetes honlapok Valamennyi minisztériumnak van az Interneten honlapja. Ezek között jöttek létre. A honlap tartalma, arculata általában szabályozott, de a kötelező tartalmi minimum előírása ritka. A frissítés minden minisztériumnál folyamatos, a naponkénti gyakoriságtól a hetikéthetiig terjed. Általában kormányzati linket tartalmaznak a minisztériumi honlapok, és mintegy feleennyi, az EU-ra, illetve más nemzetközi szervezetre utaló csatlakozást. A minisztériumok nagyobbik fele csak a Miniszterelnöki Hivatal honlapjáról érhető el egyetlen mozdulattal, más minisztériumok több helyről is (pl. a jelentősebb hazai hírportálokról). A Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok miatt a Gazdasági Minisztérium minden vállalkozás-, regionális illetve turisztikai fejlesztéssel foglalkozó honlapról elérhető. A Belügyminisztérium Web-lapján (www.bm.hu) keresztül nemcsak informálódni, de kérdezni is lehet, a választ 1-2 napon belül, elektronikus úton kapja meg a kérdező. Chatfórumot is üzemeltetnek. Törekvésük, hogy a Web-lap ne csak a minisztérium önmagáról alkotott hivatalos véleményét tükrözze, ezért minden további nélkül rögzítik és minden látogató számára olvashatóvá teszik még az igen kritikus, esetenként a vezetőket, minisztert személyében bíráló, minősítő hozzászólásokat is. Ezek száma a chat-vonal beindítása után egyébként gyorsan és minimálisra csökkent. A Honvédelmi Minisztérium honlapján (www.honvedelem.hu) megindították az elektronikus toborzást Belső háló, Intranet A minisztériumok szinte kivétel nélkül működtetnek belső hálót, illetve Intranetet. A saját

20 19 Intranet, illetve belső háló a minisztériumi belső kommunikáció legfontosabb eszközévé vált, természetesen az élőszó és a telefon mellett. A fő funkció a belső levelezés és a belső tájékoztatás. A rendszerek adatátviteli sebesség szempontjából általában vegyes kiépítettségűek; a minisztériumok épületei (a házak ) között általában 2 megabit/sec, a házakon belül jelenleg tipikusan 10 megabit/sec az adatátviteli sebesség. A fejlesztés jelenleg is folyamatos, jövőre a házakon belül általában elérik a 100 megabites szintet. A cél általában a gigabites sebesség elérése. Van olyan alkalmazásra is példa, amely a megnyitott leveleket automatikusan okmányolja, vagyis nincs szükség arra, hogy a leveleket iktatáshoz kinyomtassák. Egyes minisztériumok sajátos, a belső hálón elérhető belső honlapot is üzemeltetnek, ez sokat segít a frissen belépők számára az informális tájékozódásban, pl. tartalmazza a házon belüli pletykák (egy részét) is használat A minisztériumokban a belső háló kiépítése ellenére a belső kommunikációban továbbra is sűrűn használnak -t. Ennek oka részben a megszokás, részben a csatolt file-ok lehetősége. A külső kommunikációban is gyakori az használat. A bürokratikus ügyintézés hierarchizáltsága és lassúsága mellett igen gyakran az testesíti meg a gyorsaságot és a prakticizmust; a nehézkesebb hivatali utak mellet gyakran az elektronikus kommunikáció biztosítja, hogy tartani tudják a különböző feladatokra megszabott határidőket Külső kommunikáció A külső kommunikáció során alkalmazott elektronikus csatornákra és eszközökre az jellemző, hogy ezek igénybevétele általában nem kötelező, spontán, és mintegy 80%-ban párhuzamos, illetve átfedő a papíralapú kommunikációval. A jellemző az, hogy a papír, a kinyomtatott szöveg az elsődleges ( könnyebb olvasni, lapozni"), az elektronikus változatot azért kérik, mert az viszont könnyedén szerkeszthető. E téren a közeljövőben nagy valószínűséggel változások várhatók, a külső kommunikációban érzékelhetően nőni fog az elektronikus

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: N. Vajdai Teréz (2004) Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program A kutatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával jött létre (GVH

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK A RENDSZEREK ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ELŐZMÉNYEK 2011-ben elkészült és üzembe állt

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 009. évi munkatervében határozta

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Fiatal kutatók. Az MTA fiatal kutatói álláshelyrendszerének. szemszögéből

Fiatal kutatók. Az MTA fiatal kutatói álláshelyrendszerének. szemszögéből Fiatal kutatók Az MTA fiatal kutatói álláshelyrendszerének értékelése az érintettek szemszögéből Kutatói pályakövetés: egy multidimenziós rendszer körvonalai MTA KIK TTO műhelybeszélgetés, 2013. június

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben