1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. -a alapján az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: E Ft összes bevétellel, melyből E Ft intézményi működési bevétel E Ft sajátos működési bevétel E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel E Ft költségvetési támogatás, kiegészítés E Ft támogatásértékű működési bevétel E Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel E Ft működési célú pénzeszköz-átvétel E Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel E Ft előző évi pénzmaradvány átvétel E Ft működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft finanszírozási bevétel ebből: E Ft hitelek bevételei E Ft átfutó-függő bevétel E Ft összes kiadással, ebből E Ft működési kiadás, melyből E Ft személyi juttatás E Ft ebből: - szociális keret E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszköz-átadás E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft ellátottak pénzbeli juttatása E Ft előző évi pénzmaradvány átadás E Ft felhalmozási és tőkejellegű kiadás, ebből

2 E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadás E Ft egyéb beruházás E Ft lakástámogatás E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás E Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átadás E Ft pénzügyi befektetések kiadása E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai E Ft hitelek kamata E Ft működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ebből E Ft felhalmozási célú támogatás, kölcsön nyújtás E Ft finanszírozási kiadás ebből: E Ft - hitelek kiadása E Ft - befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása E Ft - átfutó, függő kiadás E Ft - bevétel-kiadás különbsége, valamint az elszámolást követően E Ft módosított pénzmaradvánnyal állapítja meg. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását részleteiben az alábbiakban határozza meg: /1/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi pénzügyi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ Kazincbarcika Városi Önkormányzatának évi bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza, a évi forráshiányt, bevételi többletet bevételek-kiadások egyenlegét a 3/a. sz. melléklet, a évi finanszírozási bevételeknek, kiadásoknak egyenlegét a 3/b. sz. melléklet, a évi forráshiányt és bevételi többletet pedig a 3/c. sz. melléklet. /4/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeinek és kiadásainak összevont eredeti előirányzatát a 4. sz. melléklet, a módosított előirányzatát a 4/a. sz. melléklet, teljesítését pedig a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

3 3 /6/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek évi bevételeit és kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. /7/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 7. sz. melléklet tartalmazza. /8/ A évi állami hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi feladatmutatóinak állományát a 9. sz. melléklet tartalmazza. /10/ A központosított előirányzatok elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza. /11/ A tárgyévet megelőző év kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /12/ A évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza. /13/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeit megillető kötött felhasználású előirányzat évi alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza. /14/ Kazincbarcika Város Önkormányzata által a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket a 14. sz. melléklet tartalmazza. /15/ A foglalkoztatottak létszámát és a személyi juttatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza. /16/ A szociális juttatások évi teljesítését a 16. sz. melléklet tartalmazza. /17/ A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek alakulását a 17.sz. melléklet tartalmazza. /18/ A ROMA Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek-kiadásainak alakulását a 18. sz. melléklet tartalmazza. /19/ A sporttámogatások évi alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /20/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat átadott pénzeszközeinek évi alakulását a 20. sz. melléklet, míg a civilszervezetek támogatását a 20/a.sz. melléklet tartalmazza. /21/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi támogatásértékű működési kiadásainak alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4 4 /22/ A évi céltartalék alakulását a 22. sz. melléklet tartalmazza. /23/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi hitelállományát a 23. sz. melléklet tartalmazza. /24/ Kazincbarcika Város Önkormányzatának hiteleit, tőkerészének törlesztéseit évben a 24. sz. melléklet tartalmazza. /25/ A évi felújítási feladatok teljesítését a 25. sz. melléklet tartalmazza. /26/ A évi felhalmozási jellegű kiadások alakulását a 26. sz. melléklet tartalmazza. /27/ Az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről szóló kimutatást a 27. sz. melléklet tartalmazza. /28/ Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 28. sz. melléklet tartalmazza. /29/ A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 29. sz. melléklet tartalmazza. /30/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi közvetett támogatásainak alakulását a 30. sz. melléklet tartalmazza. /31/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 31. sz. melléklet tartalmazza. /32/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi pénzforgalmának egyeztetését a 32. sz. melléklet tartalmazza. /33/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi letéti számla pénzforgalmát a 33. sz. melléklet tartalmazza. /34/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségvállalás alakulását a 34. sz. melléklet tartalmazza. /35/ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények évi vagyonának alakulását a 35. sz. melléklet tartalmazza. /36/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását a 36. sz. melléklet tartalmazza. /37/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat követelések állományának alakulását a 37. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 /38/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat eszközeinél elszámolt értékvesztést a 38. sz. melléklet tartalmazza. /39/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségek állományának alakulását a 39. sz. melléklet tartalmazza. /40/ A helyi (helyi kisebbség) önkormányzat adósságszolgálatának alakulását a 40. sz. melléklet tartalmazza. /41/ A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról és felhasználásáról szóló kimutatást a 41.sz. melléklet tartalmazza. /42/ A devizaszámla alakulását a 42.sz. melléklet tartalmazza. /43/ a kötvény felhasználását a 43.sz. melléklet tartalmazza. /44/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 44. sz. melléklet tartalmazza. /45/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 45. sz. melléklet tartalmazza. /46/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 46. sz. melléklet tartalmazza. /47/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 47. sz. melléklet tartalmazza. /48/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatását a 48. sz. melléklet tartalmazza. 3.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4..

6 6 /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet. /3/ Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 10/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 18/2011. (IV.21.), 22/2011. (VI.24.), 26/2011. (IX.23.), 35/2011. (XI.18.), 2/2012. (III.02.) és a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletek. Kazincbarcika, április 20. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna al jegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: április 20. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző

7 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról. Kazincbarcika, április 20.

8 2 I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 18-án fogadta el a város évi költségvetését, ami a beszámolási időszakban többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében július 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el valamennyi intézmény gazdálkodási és számviteli feladatait. Ezen túl augusztus 31-től a Ságvári Endre Gimnázium fenntartói joga átkerült a Szalézi Szent Ferenc Társasághoz (Don Bosco Szalézi Társasága). Az önkormányzat novemberében fogadta el az önkormányzat integrált település üzemeltetési rendszere koncepcióját, melynek következtében a közfeladatok ellátása január 1-től hat gazdasági társaság részvételével létrehozott vállalatcsoportban résztvevő társaságok útján kerül ellátásra ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma január 1-jén A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből ( fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2011. XII. 20-án) fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 596 fő. Járadék típusú ellátásban 352 fő, segély típusú ellátásban 22 fő, rendelkezésre állási támogatásban bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 894 fő részesült. A Képviselő-testület a város évi költségvetését E Ft forráshiány, finanszírozási hitel betervezésével fogadta el. A beszámolási időszakban összesen E Ft hitelt vettünk fel, melyből év közben E Ft visszafizetésre került, ebből E Ft az előző évi hitelállomány visszafizetése. Önkormányzatunk E Ft működési hitelállománnyal zárta a évet. A kiadások csökkentése miatt a hitelkeret igénybevételére teljes egészében nem került sor. Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra évben sem pályázhatott. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is az előző évet jellemző kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves

9 3 pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

10 4 II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege E Ft, mely az év során E Ft-tal E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az összes bevétel megoszlása: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Előirányzat Teljesí- Megoszlás Teljesítés eredeti módosított tés %-a %-a folyó évi működési bevétel ,9 101,0 felhalmozási és tőke jellegű ,8 34,1 bevétel a felhalmozásra átvett pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön ,1 100,0 pénzmaradvány ,5 100,0 forráshiány, hitel ,9 28,8 átfutó, függő bevételek ,2 MINDÖSSZESEN: ,0 80,1 Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (60,9 %) a meghatározó, mely évhez viszonyítva 4,9 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2010-ben és 2011-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Teljesítés () Teljesítés %-os Teljesítés megoszlása %-a év év év év Saját bevételek ,3 23,8 29,0 Központi támogatások, átenge ,9 29,4 27,6 dett adó Felhalmozási jellegű bevételek ,6 1,3 1,4 Átvett pénzeszközök ,8 9,5 15,6

11 5 Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és ,7 0,1 0,2 igénybevétel Pénzmaradvány ,0 35,7 25,5 Hitel ,4 2,6 0,9 Átfutó-függő bevétel ,2-2,4-0,2 MINDÖSSZESEN: ,5 100,0 100,0 Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány és a központi támogatások, átengedett adók arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a kölcsön-visszatérülés és igénybevétel aránya nőtt évben évhez viszonyítva összességében 10,5 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a felhalmozási jellegű bevételek 3,4 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 16,1 %-kal, a pénzmaradvány 36,0 %-kal, a tárgyévi hitel 69,6 %-kal csökkentek, míg a saját bevételek 9,3 %-kal, az átvett pénzeszközök 46,8 %-kal, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 46,7 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel a költségvetés főösszegének a 34,3 %-a ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,9 %-ra teljesült Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az év során az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 25,4 %-a, az összes bevételnek pedig a 8,7 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 91,7 %-os. A évi teljesítés részletesen: Ft-ban Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen MINDÖSSZESEN Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Hatósági jogkörhöz kötött bevétel ezer Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

12 6 A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 4.sz., 4/a. sz., 4/b.sz. és az 5.sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 6.sz. mellékletben találhatók Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 91,7 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 94,0 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében alul teljesültek. Jelentősebb a bevételi lemaradás az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál (90,5 %), valamint a Szociális Szolgáltató Központnál (85,1 %). Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál a színházi bérletek és jegyek, illetve a mozi belépőjegyek bevételei maradtak el a tervezettől. A Szociális Szolgáltató Központnál az ellátást igénybevevők körének jövedelem szerinti összetétele év közben változott. Emiatt az ellátásokért fizetendő díjakból kevesebb bevétel realizálódott. Az ÁFA bevételek az intézményeknél összességében 83 %-ban teljesültek. Bevételkiesés azoknál az intézményeknél figyelhető meg, ahol az egyéb sajátos bevételeknél is lemaradás mutatkozott. Intézményi szinten kamatbevételekből 149 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (70 E Ft), a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál (20 E Ft) és a Szociális Szolgáltató Központnál (28 E Ft) realizálódott A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 91,6 %-ban teljesültek. A hatósági jogkörhöz kötött bevételek teljesülése 99,7 %-os, az egyéb sajátos bevételeké 99,0 %-os, az ÁFA bevételeké 103,0 %-os, míg a kamatbevételeké 73,0 %-os. A kamatbevételekből E Ft (73,0 %) bevétel realizálódott elsősorban a kötvény fel nem használt részéből ( E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,9 %-ra, E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 74,6 %-a, az összes forrásnak pedig a 25,6 %-a Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 108,3 %-ban teljesült, azaz E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 19,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 75,6 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A

13 7 helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (70,6 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ftban Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a - építményadó ,0 92,3 - vállalkozók kommunális adója ,1 - magánszemélyek kommunális adója ,2 103,3 - helyi iparűzési adó ,6 114,5 = állandó jelleggel végzett tevékenység után ,6 114,5 = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után idegenforgalmi adó ,1 170,9 Összesen: ,0 108, Személyi jövedelemadó A évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. Ebből a jövedelem differenciálódás mérséklése E Ft. Az év végi elszámoláskor ezen jogcímen E Ft visszafizetésünk keletkezett. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,8 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 14,8 %-a A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata E Ft. A tervezett előirányzat 97,3 %- ban realizálódott ( E Ft) Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen E Ft bevétel keletkezett (73,1 %). Bírságból 403 E Ft, míg pótlékból E Ft bevétel folyt be Környezetvédelmi bírságból a beszámolási időszakban 532 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: ÉRV Zrt. vízszennyezési bírság Magánszemélyek hulladékgazdálkodási bírsága Air Liquide Hungari Kft. hulladékgazdálkodási bírság 323 E Ft 149 E Ft 60 E Ft 2.6. Építésügyi bírságként 276 E Ft bevétel érkezett, mely magánszemélyek befizetése teljes egészében.

14 Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 100 %-os részletesen a következők szerint: Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások lakbérbevétele ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele lakbér behajthatatlan követelésből önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása TIMPANON Kft. általi bérbeadás Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás költségalapú bérlakás lakbérbevétele nyugdíjasház lakbérbevétele szociális bérlakás lakbérbevétele ifjúsági garzonház lakbérbevétel vízdíj behajtásból kamatbevétel kül- és belterületi földek lakás helyreállítás Összesen: A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 96,8 %-os (8.230 E Ft) Talajterhelési díj módosított előirányzata 180 E Ft, melynek a teljesülése 72,2 %- os. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A évi eredeti előirányzat E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,4 %-a Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata E Ft, mellyel szemben E Ft folyt be az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ftban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 9 9 felszerelések értékesítése - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék kezelési Önkormányzati Társulás földterület értékesítés - ingatlan értékesítés (föld nélkül) gépek, berendezések értékesítése 30

15 9 Összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata E Ft. A teljesülés 100,0 %-os ( E Ft) részletesen a következők szerint: Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások értékesítése önkormányzati lakások értékesítése (II. részlet) /2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 63 - sírhely-megváltás bevétele viziközmű üzemeltetésre átadás koncesszióból származó bevétel közterület használati díj Összesen: Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 540 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Kórház Informatika Kft. részesedés értékesítéséből (120 E Ft). 4. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában E Ft-tal E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást és a normatív kötött felhasználású támogatást és a vis maior tartalékot érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás (működési célú) Összesen: Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár az összes bevételnek a 22,3 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

16 10 A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,4 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,3 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen E Ft többletigényünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 9.sz. mellékletben találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %- ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának a 2,1 %-a, míg az összbevételnek a 0,5 %-a (10.sz. melléklet). Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ftban Módosított előirányzat Teljesítés - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljeskörű infrastrukturális felújítás saját forrás kiegészítés támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás helyi közlekedés normatív támogatása MINDÖSSZESEN: Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A tárgyévet megelőző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatnál a felhasználás megtörtént. (11.sz. melléklet). Normatív kötött felhasználású támogatásként E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése ( E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 33,0 %-a, az összbevételnek pedig a 7,4 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ftban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Szociális továbbképzés Közcélú foglalkoztatásra a teljesítés arányában igénybe vett támogatás pedagógus szakvizsga pedagógus pótlék Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása MINDÖSSZESEN:

17 11 Az év végi zárás során 31 E Ft igényünk keletkezett pedagógus pótlék jogcímnél. (12.sz. melléklet) Vis maior tartalékként E Ft bevételünk realizálódott Felsőbarcika városrész belvíz elleni védelmével kapcsolatosan. Egyéb központi támogatásként E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjaként E Ft, rövid lejáratú hitelek törlesztésére pedig E Ft. 5. Véglegesen átvett pénzeszközök A beszámolási időszakban összesen E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 40,3 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 15,6 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz E Ft, a felhalmozási célú E Ft, míg az előző évi pénzmaradvány átvétele E Ft Támogatásértékű működési bevétel évben E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 99,7 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Ságvári E. Gimnázium TÁMOP 315. pályázati támogatás átutalása Településőr programmal kapcsolatos támogatás átvétele CKÖ pályázati pénz a Munkaügyi Központtól a Wekerle programhoz kapcsolódóan Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása évi népszámlálás pénzügyi fedezete Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés HVI vezetői díjazására normatíva Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése CKÖ feladatalapú és normatív támogatás

18 12 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Wekerle program támogatása (CKÖ) CKÖ Ki Mit Tud? rendezvényre polgármesteri keretből pe.átvétel Ságvári Endre Gimnázium bankszámla egyenleg átvétele Lengyel Kisebbségi Önkormányzat normatív támogatása MINDÖSSZESEN: EU-s támogatásként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az intézmények vonatkozásában E Ft átvételére került sor. A Pollack Mihály Általános Iskolánál pedagógus továbbképzésre E Ft, a Ságvári Endre Gimnáziumnál E Ft a TÁMOP pályázathoz, az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál pedig 832 E Ft a TIOP pályázathoz. A Kohéziós Alap támogatása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódik ( E Ft). A Nemzeti Kulturális Alap az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központot E Ft támogatásban részesítette Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Ipari Területek fejlesztése A Ipari Területek fejlesztései C Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljes körű infrastrukturális felújítás Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja Keleti gyűjtőút kialakítása Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Napsugár Tagóvoda akadálymentesítése Mesevár Tagóvoda akadálymentesítése Dózsa Gy. Általános Iskola akadálymentesítése Sajóivánkai Óvoda fejlesztése Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja Egyházi ingatlan rendezés kártalanítással Jelzőrendszeres segítségnyújtás Tűzoltó szakfelszerelés beszerzéssel kapcsolatosan átvett pénzeszköz MINDÖSSZESEN: Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a Közkincs program -mal kapcsolatos kamattámogatás.

19 Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: Működésre átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen ARBORÉTUM Kft. támogatás visszautalása (polgármesteri keret és képviselői céltartalék) Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzá-járulása Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Magyar Kultúra napjára támogatás MINDÖSSZESEN: Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvodák az Oktatásért Közalapítványtól 451 E Ft-ot tehetséggondozó műhely működtetésére és táboroztatás támogatására vettek át. Az Ádám Jenő Általános Iskola 374 E Ft-ot a Wesselényi Sport Közalapítványtól szabadidősport támogatására, a Magyar Nemzeti Banktól 150 E Ft-ot utazási költség megtérítésére kapott. A Pollack Mihály Általános Iskola E Ft-ot a Nemzeti Sport Intézettől a Sport XXI. rendezvény és sportiskolai program támogatására, a Nemzeti Kultúráért Egyesülettől 180 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Gála lebonyolítására, a Közoktatási Közalapítványtól 400 E Ft-ot tehetséggondozó műhely támogatására vett át. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 625 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át E Ft-ot. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a Parázs Alapítványtól kapott E Ft-ot védőruha, felszerelés beszerzésre Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: Felhalmozásra átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése ARBORÉTUM Non-profit Kft fel nem használt támogatás LA elszámolás során átvett pénzeszköz 444 MINDÖSSZESEN: A Ságvári Endre Alapítvány a Ságvári Endre Gimnáziumot E Ft támogatásban részesítette sportpálya beruházás címén.

20 Előző évi pénzmaradvány átvétele a Polgármesteri Hivatalnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (4.536 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél E Ft összegben. 6. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (9.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben E Ft-ra módosult, a teljesülés 100 %-os. 7. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban megvalósult. 8. Finanszírozási bevételek A évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult március 31-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A beszámolási időszakban önkormányzatunk hitelt E Ft összegben vett igénybe, melyből E Ft visszafizetésre is került az előző évi hitelállománnyal együtt ( E Ft). Hitelállományunk a beszámolási időszak végén E Ft. III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi módosított költségvetése E Ft kiadást irányoz elő, melyből E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 64,2 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS Teljesítés () Teljesítés %-os megoszlása Teljesítés év év év év %-a összesen összesen összesen összesen - Működési kiadások ,4 74,1 89,5 - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,1 21,3 84,9 - Kamatkiadás ,4 3,1 122,9 - Működésre és felhalmozási célra ,1 0,4 269,0 nyújtott támogatás és kölcsön - Finanszírozási kiadások ,0 1,1-48,8 Összesen: ,0 100,0 92, évben évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások arányai csökkentek, míg a működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön, a kamatkiadások, valamint a finanszírozási kiadás aránya nőtt ben az összes kiadás 7,8 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben