1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. -a alapján az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: E Ft összes bevétellel, melyből E Ft intézményi működési bevétel E Ft sajátos működési bevétel E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel E Ft költségvetési támogatás, kiegészítés E Ft támogatásértékű működési bevétel E Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel E Ft működési célú pénzeszköz-átvétel E Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel E Ft előző évi pénzmaradvány átvétel E Ft működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft finanszírozási bevétel ebből: E Ft hitelek bevételei E Ft átfutó-függő bevétel E Ft összes kiadással, ebből E Ft működési kiadás, melyből E Ft személyi juttatás E Ft ebből: - szociális keret E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszköz-átadás E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft ellátottak pénzbeli juttatása E Ft előző évi pénzmaradvány átadás E Ft felhalmozási és tőkejellegű kiadás, ebből

2 E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadás E Ft egyéb beruházás E Ft lakástámogatás E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás E Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átadás E Ft pénzügyi befektetések kiadása E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai E Ft hitelek kamata E Ft működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ebből E Ft felhalmozási célú támogatás, kölcsön nyújtás E Ft finanszírozási kiadás ebből: E Ft - hitelek kiadása E Ft - befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása E Ft - átfutó, függő kiadás E Ft - bevétel-kiadás különbsége, valamint az elszámolást követően E Ft módosított pénzmaradvánnyal állapítja meg. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását részleteiben az alábbiakban határozza meg: /1/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi pénzügyi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ Kazincbarcika Városi Önkormányzatának évi bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza, a évi forráshiányt, bevételi többletet bevételek-kiadások egyenlegét a 3/a. sz. melléklet, a évi finanszírozási bevételeknek, kiadásoknak egyenlegét a 3/b. sz. melléklet, a évi forráshiányt és bevételi többletet pedig a 3/c. sz. melléklet. /4/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeinek és kiadásainak összevont eredeti előirányzatát a 4. sz. melléklet, a módosított előirányzatát a 4/a. sz. melléklet, teljesítését pedig a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

3 3 /6/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek évi bevételeit és kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. /7/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 7. sz. melléklet tartalmazza. /8/ A évi állami hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi feladatmutatóinak állományát a 9. sz. melléklet tartalmazza. /10/ A központosított előirányzatok elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza. /11/ A tárgyévet megelőző év kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /12/ A évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza. /13/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeit megillető kötött felhasználású előirányzat évi alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza. /14/ Kazincbarcika Város Önkormányzata által a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket a 14. sz. melléklet tartalmazza. /15/ A foglalkoztatottak létszámát és a személyi juttatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza. /16/ A szociális juttatások évi teljesítését a 16. sz. melléklet tartalmazza. /17/ A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek alakulását a 17.sz. melléklet tartalmazza. /18/ A ROMA Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek-kiadásainak alakulását a 18. sz. melléklet tartalmazza. /19/ A sporttámogatások évi alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /20/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat átadott pénzeszközeinek évi alakulását a 20. sz. melléklet, míg a civilszervezetek támogatását a 20/a.sz. melléklet tartalmazza. /21/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi támogatásértékű működési kiadásainak alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4 4 /22/ A évi céltartalék alakulását a 22. sz. melléklet tartalmazza. /23/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi hitelállományát a 23. sz. melléklet tartalmazza. /24/ Kazincbarcika Város Önkormányzatának hiteleit, tőkerészének törlesztéseit évben a 24. sz. melléklet tartalmazza. /25/ A évi felújítási feladatok teljesítését a 25. sz. melléklet tartalmazza. /26/ A évi felhalmozási jellegű kiadások alakulását a 26. sz. melléklet tartalmazza. /27/ Az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről szóló kimutatást a 27. sz. melléklet tartalmazza. /28/ Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 28. sz. melléklet tartalmazza. /29/ A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 29. sz. melléklet tartalmazza. /30/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi közvetett támogatásainak alakulását a 30. sz. melléklet tartalmazza. /31/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 31. sz. melléklet tartalmazza. /32/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi pénzforgalmának egyeztetését a 32. sz. melléklet tartalmazza. /33/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi letéti számla pénzforgalmát a 33. sz. melléklet tartalmazza. /34/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségvállalás alakulását a 34. sz. melléklet tartalmazza. /35/ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények évi vagyonának alakulását a 35. sz. melléklet tartalmazza. /36/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását a 36. sz. melléklet tartalmazza. /37/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat követelések állományának alakulását a 37. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 /38/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat eszközeinél elszámolt értékvesztést a 38. sz. melléklet tartalmazza. /39/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségek állományának alakulását a 39. sz. melléklet tartalmazza. /40/ A helyi (helyi kisebbség) önkormányzat adósságszolgálatának alakulását a 40. sz. melléklet tartalmazza. /41/ A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról és felhasználásáról szóló kimutatást a 41.sz. melléklet tartalmazza. /42/ A devizaszámla alakulását a 42.sz. melléklet tartalmazza. /43/ a kötvény felhasználását a 43.sz. melléklet tartalmazza. /44/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 44. sz. melléklet tartalmazza. /45/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 45. sz. melléklet tartalmazza. /46/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 46. sz. melléklet tartalmazza. /47/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 47. sz. melléklet tartalmazza. /48/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatását a 48. sz. melléklet tartalmazza. 3.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4..

6 6 /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet. /3/ Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 10/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 18/2011. (IV.21.), 22/2011. (VI.24.), 26/2011. (IX.23.), 35/2011. (XI.18.), 2/2012. (III.02.) és a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletek. Kazincbarcika, április 20. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna al jegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: április 20. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző

7 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról. Kazincbarcika, április 20.

8 2 I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 18-án fogadta el a város évi költségvetését, ami a beszámolási időszakban többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében július 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el valamennyi intézmény gazdálkodási és számviteli feladatait. Ezen túl augusztus 31-től a Ságvári Endre Gimnázium fenntartói joga átkerült a Szalézi Szent Ferenc Társasághoz (Don Bosco Szalézi Társasága). Az önkormányzat novemberében fogadta el az önkormányzat integrált település üzemeltetési rendszere koncepcióját, melynek következtében a közfeladatok ellátása január 1-től hat gazdasági társaság részvételével létrehozott vállalatcsoportban résztvevő társaságok útján kerül ellátásra ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma január 1-jén A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből ( fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2011. XII. 20-án) fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 596 fő. Járadék típusú ellátásban 352 fő, segély típusú ellátásban 22 fő, rendelkezésre állási támogatásban bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 894 fő részesült. A Képviselő-testület a város évi költségvetését E Ft forráshiány, finanszírozási hitel betervezésével fogadta el. A beszámolási időszakban összesen E Ft hitelt vettünk fel, melyből év közben E Ft visszafizetésre került, ebből E Ft az előző évi hitelállomány visszafizetése. Önkormányzatunk E Ft működési hitelállománnyal zárta a évet. A kiadások csökkentése miatt a hitelkeret igénybevételére teljes egészében nem került sor. Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra évben sem pályázhatott. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is az előző évet jellemző kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves

9 3 pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

10 4 II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege E Ft, mely az év során E Ft-tal E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az összes bevétel megoszlása: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Előirányzat Teljesí- Megoszlás Teljesítés eredeti módosított tés %-a %-a folyó évi működési bevétel ,9 101,0 felhalmozási és tőke jellegű ,8 34,1 bevétel a felhalmozásra átvett pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön ,1 100,0 pénzmaradvány ,5 100,0 forráshiány, hitel ,9 28,8 átfutó, függő bevételek ,2 MINDÖSSZESEN: ,0 80,1 Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (60,9 %) a meghatározó, mely évhez viszonyítva 4,9 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2010-ben és 2011-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Teljesítés () Teljesítés %-os Teljesítés megoszlása %-a év év év év Saját bevételek ,3 23,8 29,0 Központi támogatások, átenge ,9 29,4 27,6 dett adó Felhalmozási jellegű bevételek ,6 1,3 1,4 Átvett pénzeszközök ,8 9,5 15,6

11 5 Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és ,7 0,1 0,2 igénybevétel Pénzmaradvány ,0 35,7 25,5 Hitel ,4 2,6 0,9 Átfutó-függő bevétel ,2-2,4-0,2 MINDÖSSZESEN: ,5 100,0 100,0 Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány és a központi támogatások, átengedett adók arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a kölcsön-visszatérülés és igénybevétel aránya nőtt évben évhez viszonyítva összességében 10,5 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a felhalmozási jellegű bevételek 3,4 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 16,1 %-kal, a pénzmaradvány 36,0 %-kal, a tárgyévi hitel 69,6 %-kal csökkentek, míg a saját bevételek 9,3 %-kal, az átvett pénzeszközök 46,8 %-kal, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 46,7 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel a költségvetés főösszegének a 34,3 %-a ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,9 %-ra teljesült Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az év során az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 25,4 %-a, az összes bevételnek pedig a 8,7 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 91,7 %-os. A évi teljesítés részletesen: Ft-ban Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen MINDÖSSZESEN Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Hatósági jogkörhöz kötött bevétel ezer Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

12 6 A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 4.sz., 4/a. sz., 4/b.sz. és az 5.sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 6.sz. mellékletben találhatók Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 91,7 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 94,0 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében alul teljesültek. Jelentősebb a bevételi lemaradás az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál (90,5 %), valamint a Szociális Szolgáltató Központnál (85,1 %). Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál a színházi bérletek és jegyek, illetve a mozi belépőjegyek bevételei maradtak el a tervezettől. A Szociális Szolgáltató Központnál az ellátást igénybevevők körének jövedelem szerinti összetétele év közben változott. Emiatt az ellátásokért fizetendő díjakból kevesebb bevétel realizálódott. Az ÁFA bevételek az intézményeknél összességében 83 %-ban teljesültek. Bevételkiesés azoknál az intézményeknél figyelhető meg, ahol az egyéb sajátos bevételeknél is lemaradás mutatkozott. Intézményi szinten kamatbevételekből 149 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (70 E Ft), a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál (20 E Ft) és a Szociális Szolgáltató Központnál (28 E Ft) realizálódott A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 91,6 %-ban teljesültek. A hatósági jogkörhöz kötött bevételek teljesülése 99,7 %-os, az egyéb sajátos bevételeké 99,0 %-os, az ÁFA bevételeké 103,0 %-os, míg a kamatbevételeké 73,0 %-os. A kamatbevételekből E Ft (73,0 %) bevétel realizálódott elsősorban a kötvény fel nem használt részéből ( E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,9 %-ra, E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 74,6 %-a, az összes forrásnak pedig a 25,6 %-a Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 108,3 %-ban teljesült, azaz E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 19,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 75,6 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A

13 7 helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (70,6 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ftban Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a - építményadó ,0 92,3 - vállalkozók kommunális adója ,1 - magánszemélyek kommunális adója ,2 103,3 - helyi iparűzési adó ,6 114,5 = állandó jelleggel végzett tevékenység után ,6 114,5 = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után idegenforgalmi adó ,1 170,9 Összesen: ,0 108, Személyi jövedelemadó A évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. Ebből a jövedelem differenciálódás mérséklése E Ft. Az év végi elszámoláskor ezen jogcímen E Ft visszafizetésünk keletkezett. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,8 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 14,8 %-a A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata E Ft. A tervezett előirányzat 97,3 %- ban realizálódott ( E Ft) Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen E Ft bevétel keletkezett (73,1 %). Bírságból 403 E Ft, míg pótlékból E Ft bevétel folyt be Környezetvédelmi bírságból a beszámolási időszakban 532 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: ÉRV Zrt. vízszennyezési bírság Magánszemélyek hulladékgazdálkodási bírsága Air Liquide Hungari Kft. hulladékgazdálkodási bírság 323 E Ft 149 E Ft 60 E Ft 2.6. Építésügyi bírságként 276 E Ft bevétel érkezett, mely magánszemélyek befizetése teljes egészében.

14 Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 100 %-os részletesen a következők szerint: Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások lakbérbevétele ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele lakbér behajthatatlan követelésből önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása TIMPANON Kft. általi bérbeadás Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás költségalapú bérlakás lakbérbevétele nyugdíjasház lakbérbevétele szociális bérlakás lakbérbevétele ifjúsági garzonház lakbérbevétel vízdíj behajtásból kamatbevétel kül- és belterületi földek lakás helyreállítás Összesen: A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 96,8 %-os (8.230 E Ft) Talajterhelési díj módosított előirányzata 180 E Ft, melynek a teljesülése 72,2 %- os. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A évi eredeti előirányzat E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,4 %-a Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata E Ft, mellyel szemben E Ft folyt be az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ftban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 9 9 felszerelések értékesítése - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék kezelési Önkormányzati Társulás földterület értékesítés - ingatlan értékesítés (föld nélkül) gépek, berendezések értékesítése 30

15 9 Összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata E Ft. A teljesülés 100,0 %-os ( E Ft) részletesen a következők szerint: Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások értékesítése önkormányzati lakások értékesítése (II. részlet) /2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 63 - sírhely-megváltás bevétele viziközmű üzemeltetésre átadás koncesszióból származó bevétel közterület használati díj Összesen: Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 540 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Kórház Informatika Kft. részesedés értékesítéséből (120 E Ft). 4. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában E Ft-tal E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást és a normatív kötött felhasználású támogatást és a vis maior tartalékot érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás (működési célú) Összesen: Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár az összes bevételnek a 22,3 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

16 10 A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,4 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,3 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen E Ft többletigényünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 9.sz. mellékletben találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %- ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának a 2,1 %-a, míg az összbevételnek a 0,5 %-a (10.sz. melléklet). Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ftban Módosított előirányzat Teljesítés - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljeskörű infrastrukturális felújítás saját forrás kiegészítés támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás helyi közlekedés normatív támogatása MINDÖSSZESEN: Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A tárgyévet megelőző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatnál a felhasználás megtörtént. (11.sz. melléklet). Normatív kötött felhasználású támogatásként E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése ( E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 33,0 %-a, az összbevételnek pedig a 7,4 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ftban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Szociális továbbképzés Közcélú foglalkoztatásra a teljesítés arányában igénybe vett támogatás pedagógus szakvizsga pedagógus pótlék Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása MINDÖSSZESEN:

17 11 Az év végi zárás során 31 E Ft igényünk keletkezett pedagógus pótlék jogcímnél. (12.sz. melléklet) Vis maior tartalékként E Ft bevételünk realizálódott Felsőbarcika városrész belvíz elleni védelmével kapcsolatosan. Egyéb központi támogatásként E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjaként E Ft, rövid lejáratú hitelek törlesztésére pedig E Ft. 5. Véglegesen átvett pénzeszközök A beszámolási időszakban összesen E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 40,3 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 15,6 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz E Ft, a felhalmozási célú E Ft, míg az előző évi pénzmaradvány átvétele E Ft Támogatásértékű működési bevétel évben E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 99,7 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Ságvári E. Gimnázium TÁMOP 315. pályázati támogatás átutalása Településőr programmal kapcsolatos támogatás átvétele CKÖ pályázati pénz a Munkaügyi Központtól a Wekerle programhoz kapcsolódóan Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása évi népszámlálás pénzügyi fedezete Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés HVI vezetői díjazására normatíva Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése CKÖ feladatalapú és normatív támogatás

18 12 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Wekerle program támogatása (CKÖ) CKÖ Ki Mit Tud? rendezvényre polgármesteri keretből pe.átvétel Ságvári Endre Gimnázium bankszámla egyenleg átvétele Lengyel Kisebbségi Önkormányzat normatív támogatása MINDÖSSZESEN: EU-s támogatásként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az intézmények vonatkozásában E Ft átvételére került sor. A Pollack Mihály Általános Iskolánál pedagógus továbbképzésre E Ft, a Ságvári Endre Gimnáziumnál E Ft a TÁMOP pályázathoz, az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál pedig 832 E Ft a TIOP pályázathoz. A Kohéziós Alap támogatása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódik ( E Ft). A Nemzeti Kulturális Alap az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központot E Ft támogatásban részesítette Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Ipari Területek fejlesztése A Ipari Területek fejlesztései C Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljes körű infrastrukturális felújítás Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja Keleti gyűjtőút kialakítása Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Napsugár Tagóvoda akadálymentesítése Mesevár Tagóvoda akadálymentesítése Dózsa Gy. Általános Iskola akadálymentesítése Sajóivánkai Óvoda fejlesztése Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja Egyházi ingatlan rendezés kártalanítással Jelzőrendszeres segítségnyújtás Tűzoltó szakfelszerelés beszerzéssel kapcsolatosan átvett pénzeszköz MINDÖSSZESEN: Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a Közkincs program -mal kapcsolatos kamattámogatás.

19 Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: Működésre átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen ARBORÉTUM Kft. támogatás visszautalása (polgármesteri keret és képviselői céltartalék) Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzá-járulása Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Magyar Kultúra napjára támogatás MINDÖSSZESEN: Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvodák az Oktatásért Közalapítványtól 451 E Ft-ot tehetséggondozó műhely működtetésére és táboroztatás támogatására vettek át. Az Ádám Jenő Általános Iskola 374 E Ft-ot a Wesselényi Sport Közalapítványtól szabadidősport támogatására, a Magyar Nemzeti Banktól 150 E Ft-ot utazási költség megtérítésére kapott. A Pollack Mihály Általános Iskola E Ft-ot a Nemzeti Sport Intézettől a Sport XXI. rendezvény és sportiskolai program támogatására, a Nemzeti Kultúráért Egyesülettől 180 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Gála lebonyolítására, a Közoktatási Közalapítványtól 400 E Ft-ot tehetséggondozó műhely támogatására vett át. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 625 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át E Ft-ot. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a Parázs Alapítványtól kapott E Ft-ot védőruha, felszerelés beszerzésre Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: Felhalmozásra átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése ARBORÉTUM Non-profit Kft fel nem használt támogatás LA elszámolás során átvett pénzeszköz 444 MINDÖSSZESEN: A Ságvári Endre Alapítvány a Ságvári Endre Gimnáziumot E Ft támogatásban részesítette sportpálya beruházás címén.

20 Előző évi pénzmaradvány átvétele a Polgármesteri Hivatalnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (4.536 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél E Ft összegben. 6. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (9.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben E Ft-ra módosult, a teljesülés 100 %-os. 7. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban megvalósult. 8. Finanszírozási bevételek A évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult március 31-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A beszámolási időszakban önkormányzatunk hitelt E Ft összegben vett igénybe, melyből E Ft visszafizetésre is került az előző évi hitelállománnyal együtt ( E Ft). Hitelállományunk a beszámolási időszak végén E Ft. III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi módosított költségvetése E Ft kiadást irányoz elő, melyből E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 64,2 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS Teljesítés () Teljesítés %-os megoszlása Teljesítés év év év év %-a összesen összesen összesen összesen - Működési kiadások ,4 74,1 89,5 - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,1 21,3 84,9 - Kamatkiadás ,4 3,1 122,9 - Működésre és felhalmozási célra ,1 0,4 269,0 nyújtott támogatás és kölcsön - Finanszírozási kiadások ,0 1,1-48,8 Összesen: ,0 100,0 92, évben évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások arányai csökkentek, míg a működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön, a kamatkiadások, valamint a finanszírozási kiadás aránya nőtt ben az összes kiadás 7,8 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva.

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben