ulafjuogreg adzarab TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ulafjuogreg adzarab TARTALOM"

Átírás

1 ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 8 Múltidéz õ Mezõgazdaság Gyermeksarok Sulivilág Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 5. szám, május Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felel õs kiadó: Egyed József polgármester Szerkeszt õség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai el õkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZT ÕK: Önkormányzat Egyed József Beruházások és pályázatok A Gyergyóújfalu Község által megnyert pályázatok lassan kezdenek a konkrét megvalósítási stádiumhoz közeledni. Május hónapban lezárult a tekerõpataki turisztikai központ közbeszerzési eljárásának a folyamata, a nyertes cég már hozzá is látott a kivitelezési munkálatoknak. Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Múltidéz õ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina, Deák Csaba Marthy Attila Ezt a lehetőséget kihasználva az épületben a Polgármesteri Hivatal is berendez egy helyiséget saját költségén, ami a hivatal kihelyezett irodájaként fog működni. Ezzel párhuzamosan folynak az erdei és mezei utakra megnyert illetve euró értékű pályázatok közbeszerzési eljárásai. A pályázati pénzből felújításra váró erdei utak a következőek: Újfaluban a Gáborút, a Csicsaj, a Mélypatak, a Szobásza, a Csudáló; Kilyénfalván a Belekenyeres (Fagul Ingust II) míg Tekerőpatakon a Feketerez és a Súgó. A mezei utak közül Újfaluban és Kilyénfalván az Erdőlő-utat, Tekerőpatakon pedig a Kicsi-utat rehabilitálják. Az elmúlt hónapban ugyanakkor újabb két nagy jelentőségű pályázat került leadásra. A Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Program keretén belül elbírálásra vár a Csatornahálózat kibővítése Gyergyóújfalu Községben elnevezésű pályázat. Kedvező döntés esetén az egész község területén megvalósulhat a csatornahálózat kiépítése. Továbbá a Nemzeti Beruházási Alaphoz benyújtottunk egy a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon felújítására elkészített tervdokumentációt, ennek elbírálása folyamatban van. Sulivilág Gáll Katalin, Fodor Annamária Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Ép testben Horváth Nina, Czirják Kinga Tarkabarka Magazin Gál Katalin

3 IV. évfolyam, 5. szám, május ÖNKORMÁNYZAT / 3 Helyi Adók és Illetékek Osztálya E havi lapszámunkban a Könyvelõséghez tartozó Adó - hivatal kerül bemutatásra. Az osztály az Adóügyi Tör - vény könyv IX es helyi adók és illetékek fejezet, illetve a Helyi Tanácshatározatok által kivetett adónemek figyelembe vételével és követésével végzi széleskörû tevékenységét, mindössze három alkalmazottal. Sajgó Annamária Amunkaprogram 8-16 óra között van, ellenben az ügyfélfogadás 8 15:30 között zajlik, mivel ezt követi a kassza lezárása és a bevétel leadása a könyvelőségre a pénztárnoknak. Az osztályon dolgozók elsődleges feladata a helyi adók és illetékek, késedelmi kamatok, büntetések, pénzbírságok megállapítása, ellenőrzése, követése és azok begyűjtése. A havi inkasszó lejelentése és egyeztetése a könyvelőséggel, valamint a banki átutalások bevezetése és követése. Naprakész kimutatásokat, kimutatásokat készítenek a beszedett adók helyzetéről, illetve az adósok listájáról. Költségvetési kinnlevőségek követése és végrehajtása az érvényben lévő törvények betartásával, felszólítások kiküldése a kinnle - vőségek behajtása céljából. A fizetésképtelen, eltűnt adósok dokumentációjának követése és ellenőrzése, illetve azok helyzetének megoldása. Az adók és illetékek megállapításán és begyűjtésén kívül napi szinten a következő feladatokat látják el: járművek bejegyzése és nyilvántartása cégek adózandó javainak nyilvántartása és követése büntetések követése, azok jegyzőkönyveinek visszajelzése a rendőrséghez törvényszékek, bankok, rendőrségek és egyéb intézmények által igényelt adatok, illetve információk közlése, levelezése adóügyi bizonyítványok kiadása (banki intézményeknek, közjegyzőhöz (pályázatokhoz stb). Ezen tevékenységükről állandó beszámolót, tájékoztatót tartanak a vezetőség felé, idejében értesítik őket a létező problémákról és azok mielőbbi megoldására törekednek. Ugyanakkor együttműködnek a többi osztállyal, a hatékonyabb munka céljából. A es év végén az adók begyűjtése 85%- ban valósult meg. Gyergyóújfalu Község Helyi Adó és Illetékek Pénzügyi osztálya a 2011-es év elején folytatott tevékenysége során, a helyi költségvetés saját jövedelmének a bevételi oldala a következő állást mutatja. Folytatása 4. oldalon

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 3. oldalról A költségvetésben előirányzott éves bevétel: lej Az első negyedévre előirányzott bevétel: lej Az első negyedév bevétele: lej A fenti adatokat figyelembe véve, kitűnik, hogy az első negyedévben 107%-ban valósult meg az adók begyűjtése. A tavalyi évhez képest az idei év kezdése jobbnak bizonyult, és reméljük az elkövetkezendőkben így is marad. Az Önkormányzat tisztában van a ténnyel, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet minden egyes adófizető állampolgárnak nehézséget okoz kötelezettségei kifizetését illetően, de községünk jelentős bevételi forrása a helyi adók és illetékek a beruházások, fejlesztések megvalósítására. Céljaink elérése érdekében a falu közösségét arra biztatjuk, hogy próbálja időben befizetni a helyi adókat és illetékeket. Önkormányzati hírek Április május közötti idõ - szakban három alkalommal ülésezett a tanácstestület, ezen alkalmakkor a kö - vetkezõ tanácshatározatok kerültek elfogadásra: 15/2011 Határozat az üléselnök megválasztásáról a következő három hónapra 16/2011 Határozat a fogyatékos személyek gondozói számának megállapításáról a 2011-es évre 17/2011 Határozat a Gyergyóújfalu község közvagyonát képező javak leltárának kiegészítéséről 18/2011 Határozat a Polgármesteri Hivatal épületéből bizonyos felületnek nyilvános árverésen történő bérbeadásáról 19/2011 Határozat a 2011-es év közbeszerzési terv módosításának a jóváhagyásáról 20/2011 Határozat Gyergyóújfalu község csatornahálózatának kibővítése megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyásáról 21/2011 Határozat egyes Gyergyóújfalu község közvagyonában levő községi utak adminisztrálásának átadásáról a Regionális Fejlesztési és Tu risz - tikai Minisztérium felügyeletébe a Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Terv programban megvalósuló beruházás kivetelézési idejére 22/ Határozat a Gyergyóújfalu község Kultúrotthona épületének felújítása és modernizálása megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyásáról 23/2011 Határozat a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon épülete és a hozzátartozó terület áthelyezéséről a község közvagyonából a község magánvagyonába 24/2011 Határozat a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon épületének felújítása és modernizálása megnevezésű pályázat leadásáról A határozatok megtekinthetőek az Önkormányzat hivatalos weboldalán a

5 IV. évfolyam, 5. szám, május CIVIL FÓRUM / 5 Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Ha parancsol valaki, Járd ki lábam akkor is! A kilyénfalvi Csipkebogyó Kulturális Egyesület tánccsoportja újabb fellépéseken vett részt az elmúlt hónap folyamán. Gál Katalin Április 29-én került sor Gyergyószentmiklóson a Mérföldjáró Táncoscsizma néptáncelőadásra, a Hóvirág Néptáncegyüttes szervezésében. Erre az előadásra kaptak meghívást néptáncosaink, a serdülő generáció. Feladatuk a széki táncok előadása volt, ugyanis a különböző vidékek táncait mutatták be a rendezvényen. Folytatása 6. oldalon

6 6 / CIVIL FÓRUM IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 5. oldalról Így láthattunk sóvidéki, kalotaszegi, mezőségi, sárközi, felcsíki, szilágysági, boncidai táncokat valamint népi gyerekjátékokat is. A rendezvény felemelő hangulata újabb biztatás táncosainknak a folytatásra. Május 15-én került sor Remetén a VII. Ifjúsági Napok keretén belül szervezett Néptáncfesztiválra, amelyen ismét résztvett Egyesületünk serdülő tánccsoportja, az újfalvi Katorzsa, a borszéki, remetei, csomafalvi néptánccsoportok mellett. Itt is a széki táncrend néhány táncát mutatták be. A nap programja a következőképpen alakult: az érkezés és vendégfogadás után ünnepi szentmisén vettek részt a táncosok, majd következett a fesztivál. A táncok színes kavalkádja után ebéden gyűjtöttek erőt a résztvevők az újabb szórakozáshoz, ugyanis táncházzal zárult a

7 IV. évfolyam, 5. szám, május CIVIL FÓRUM / 7 nap. Örvendetes tény, hogy kis falunk fiataljai ilyen elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot. Táncukban benne van a lélek, a virtus, látszik, hogy imádnak táncolni. Falunk hírnevét öregbítik, méltán lehetünk rájuk büszkék! Természetesen nem feledkezhetünk meg a rengeteg háttérmunkáról sem! Köszönet érte azoknak, akik a közösség érdekeit a magukénál fontosabbnak tartják! Versenyen községünk tûzoltói Május 7-én, szombaton került sor a III. Szárhegyi Tûzoltónapokra. A rendezvényen tíz csapat vett részt, a környékbeliek mellett két magyarországi csapat is: Nagybajon és Ajak. Gál Katalin Rajtuk kívül versenyzett a megújult güdüci csapat, a házigazdák csapata valamint Kilyénfalva, Újfalu, Tekerőpatak, Borzont, Csomafalva és Alfalu önkéntes tűzoltói. Az élménydús rendezvényen a hagyományos versenyszámok voltak: staféta, gyorsszerelés, vizesszerelés. Örömünkre községünk csapatai az élmezőnyben végeztek. Az I. helyen holtversenyben Kilyénfalva és Újfalu Önkéntes Tűzoltócsapatai végeztek. A II. helyet Tekerőpatak szerezte meg, III. szintén holtversenyben Borzont és Csomafalva csapata. A kilyénfalvi és újfalvi csapatok a verseny különdíját is elhozták, a nagybajoni tűzoltóparancsnoktól serleget és díszoklevelet kaptak. Gratulálunk községünk lánglovagjainak, hogy ily sikeresen vettek részt e megmérettetésen is!

8 8 / HITÉLET IV. évfolyam, 5. szám, május Örvendjünk, mert van földi és égi édesanyánk Van jó Pásztorunk, Jézus Krisztus Tankó Géza Szabolcska Mihály református papköltőnek van egy szép verse, ami a földi édesanyáról szól. Mikor egy-egy romlott, Semmi embert látok, Aki magának is, Másnak is csak átok, Akinek soh sincsen egy Tiszta indulatja, Sirassátok meg szegényt, mert Nem volt édesanyja. Amikor a sors egy Nagy úrral hoz össze, Akitől akár egy Világ dőlhet össze, De jaj, föl nem éri, De könny meg nem látja, Sirassátok meg szegényt, mert Nem volt édesanyja. S ha mikor a szívünk Megtelik jósággal, A szemünk könnyűvel, Lelkünk imádsággal, Mikor egy-egy nemes Tettet viszünk végbe, Csókoljuk meg édesanyánk Lábanyomát érte. Május hónapban a jóság emberei köszöntik a földi édesanyákat. Hogy milyen is a földi édesanya? Egy egyszerű kis történet válaszol a kérdésünkre. Valahol az egyik nagy székely faluban haldoklik a fiatal édesanya. A falu lelkipásztora megáldoztatja és a betegek szentségével látja el. Az udvaron találkozik a fiatal édesanya kisfiával. Azt kérdezi tőle a kisgyermek: Pap bácsi, meggyógyul-e az édesanyám? A pap megmondta az igazságot. Az udvaron volt egy eperfa. Fiam, látod azt az eperfát? Mire lehullnak az eperfa levelei, a te édesanyád már nem él. A kisgyermek bement a szobába.. Cérnát vett a kezébe, és az eperfa leveleit próbálta viszszakötözni az ágakhoz, hogy az ő édesanyja meg ne haljon. Áldja meg az Isten a jó édesanyákat, akik szívük alatt hordoztak minket, akik bölcsőnket ringatták, akik karjukra vettek, akik jóságukkal és szeretetükkel minket felneveltek, és most is értünk imádkoznak. Minden jó édesanya gyermekeiben királyfit és királykisasszonyt lát. Igaza van Mécs László katolikus papköltőnek, amikor ezt írja szép versében: Hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá Foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Szintén május hónapban köszöntjük égi édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát. Földi édesanyánkat egyszer elveszítjük, de a Szűzanya mindig a mienk marad, ha mi is akarjuk. Szép egyházi énekünkben édesanyánknak valljuk: Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária. Gyimesfelsőlokon házszentelés alkalmával láttam egy szép Szűzanya szentképet. Hiányzott a családból az édesanya. Apa és fia fogadták Jézust. A Szűzanya a képen ölében tartotta a kicsi Jézust. A kép alsó részén ezt olvastam: Örüljünk, mert van édesanyánk! Örüljünk mi is, mert az Egyház szívében édesanyára találtunk a boldogságos Szűzanyában. Legyünk égi édesanyánknak hűséges gyermekei, kicsik és nagyok. Ha édesanyánkat, a boldogságos Szűzanyát szeretjük és tiszteljük, akkor jó úton járunk. A Szűzanya gyermeke nem veszhet el. Égi édesanyánk hordozta szíve alatt a világ Megváltóját, Jézus Krisztust. Jézus önmagát jó pásztornak mondta. A világi életben is találunk jó pásztorokat, tudományok, művészetek pásztorait ben két domonkos szerzetes, Julián és Bernát elindultak, hogy Ázsiában felkeressék a még ott maradt magyarokat. Küzdelmes volt az útjuk. Csak Julián barát maradt életben. Visszatért az örömhírrel, hogy a messzi Ázsiában élnek még magyar testvéreink. Julián barát e nagy áldozatával pásztor volt. Egy népnek, egy nemzetnek a pásztora ben Háromszék egyik falujából Kőrösi Csoma Sándor is elindult, hogy felkeresse a magyarok őshazáját. Indiában, Dardzsilingben halt meg. A sírja most is ott látható. Népének és történelmének volt pásztora. A hetvenes évek elején ugyancsak Háromszékről elindult egy fiatalember, Jakabos Ödön, aki már nem él. Egyetlen célja, követni a nagy utazót, Kőrösi Csoma Sándort, életútján. Hazatérve utazásáról, egy könyvet adott ki. Né - pének, népe kultúrájának, történelmének volt a pásztora ban egy öttagú expedíció tartott a Déli-sark felé. Még 20 km választotta el őket a céljuktól. Nem jutottak el a Déli-sarkig, mert élelem hiánya miatt éhen haltak. E hősök a tudomány pásztorai voltak ben felrobbant a Challanger amerikai űrrakéta, és az óceánba zuhant. Személyzete életét vesztette, egy közös célért, a világűr megismeréséért. A tudomány pásztorai, őrei voltak. Barátok, szerzetesek egy életen át másoltak régi könyveket. Kézirataik ránk maradtak. Munkájuk ma nagy kincs az emberiség számára. A tudomány pásztorai voltak. Szobrászok, festők, zeneszerzők, írók, költők egy életen át dolgoztak, és maradandó

9 IV. évfolyam, 5. szám, május HITÉLET / 9 értékű kincseket, szellemi kincseket hagytak az emberiségre. Ők a művészet és szépség pásztorai. Vegyünk egy példát a Szentírásból is. Salamon király idejében történt, hogy két rossz hírű nőnek gyereke született. Egy lakásban laktak, és egyiküknek meghalt a gyermeke. Titokban elvette barátnője élő gyermekét, a halott gyermeket pedig helyébe fektette. A király elé került az eset. Vágjátok kettőbe az élő gyermeket! -mondta a király. Úgy kell tenni! -mondta a csaló nő. Az édesanya kérte, hogy ne vágják kettőbe a gyerekét, inkább legyen egy mostoha anyáé. Ez az édesanya Isten ajándékának, a gyermeknek volt védője és pásztora. A keresztények életében is él egy pásztor, Jézus. Ő a pásztorok pásztora. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem juhaimat, és ők is ismernek engem, és juhaim hallgatnak szavamra. A jó pásztor a nyáj előtt jár, és törekszik, hogy jó legelőre vezesse nyáját. Jézus, a jó pásztor is ezt tette. Felkínálta nyájának, az embereknek, Isten üzenetét, tanítását. Nemcsak testileg táplálta őket a pusztában, hanem lelki táplálékukról is gondoskodott. Nemcsak testileg gyógyította őket, hanem lelkileg is. Elindult megkeresni a lelkileg sérült embert. A jó pásztor, amikor látja, hogy nyájából egy hiányzik, elindul megkeresni az elveszett bárányt, és jobban örül neki, mint a többi meglévőnek. Jézus, a jó pásztor különösen azokat az embereket kereste, akiket mások elkerültek. Kereste a bűnösöket. Máté ott ült a vámszedő asztalnál, és a pénz volt mindene. Nem találta lelke nyugalmát és békéjét, de Jézussal való találkozásakor Ő lett számára a legnagyobb kincs. Zakeust a jó pásztor lehívta a fügefáról, és asztalhoz ült vele. Szavaival bátorította: Ma üdvösség érkezett ebbe a házba! Megkereste a bűnös asszonyt, lelkéből kitépte a bűn forrásának gyökerét, és megbocsátott neki. Nemcsak Jézus kereste a bűnösöket, hanem ők is keresték Jézust. Érezték, hogy benne egy igazi megértőre, gyógyítóra, orvosra találtak, aki nem nézi le, hanem megérti őket. A jó pásztor még tovább ment, azokért, akiket keresett, azokért, akik Őt keresték, életét áldozta, meghalt értük a kereszten. Keresztje hirdeti az örök igazságot, Isten az ő fiában, Jézusban az emberiség legjobb és legbiztosabb pásztora, mivel életét áldozta juhaiért. A jó pásztor juhai Isten megváltott gyermekei, a nagycsaládban, Jézus egyházában pásztorok, családi szentélyek őrei és pásztorai, az emberi élet védői. A nagy társadalomban az igazságért küzdő igaz emberek és jó keresztények. Érdemes ilyen pásztorként leélni földi életünket a családban és a társadalomban is. Akkor életünk alkonyán nem üres szívvel és lélekkel kell megállnunk a jó pásztor, Jézus Krisztus előtt. Elsõáldozás Kilyénfalván Gál Katalin Kilyénfalván hagyományosan május elején kerül sor a III. osztályos tanulók első szent áldozására. Ebben az évben május 8-án került sor a bensőséges ünnepre. Kis falunkban öt gyerek vette először magához Krisztus testét. Őket Kolumbán Csilla hitoktató és Fejér Lajos plébános készítette fel éle - tük e nagy eseményére. Köszönjük mindannyiuknak a megható ünnepet!

10 10 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 5. szám, május A nagy háború keleti frontja nyarán az õs régi európai monarchiák, né - met, orosz és osztrák, egy olyan világháborúba ug - rottak bele, amely az egyik legvéresebb és legpusz - títóbb lett Európában. A keleti front statisztikái nagyon lehangolóak: több mint hárommillióan haltak meg a harcokban, több mint kilencmillióan sebesültek meg, és minden ország, amelyik részt vett a harcokban, elvesztette a kormányzási formáját. Elekes Dániel László Oroszország és az Osztrák- Magyar monarchia teljesen összeesnek. És egy ilyen konfliktusba indultak a katonák 1914-ben, egy azóta soha meg nem ismételt lelkesedéssel és magabiztossággal. Az első világháborús orosz hadsereg, mint egy hatalmas és rosszul felszerelt erő vált híressé, de 1914-ben igenis jól felszerelt és kiképzett katonákkal rendelkeztek. Az egyetlen probléma a szállítási infrastruktúra volt, ami nem volt képes ellátni a fronton harcoló csapatokat, de ami a felszerelést és a fegyvereket illeti, az orosz katonának legalább olyan minőségű fegyverei voltak, mint a németeknek és sokkal jobbak, mint az osztrák-magyaroknak. A 76,2 mm és 122 mm-es ágyúkat az oroszok még a második világháborúban is használták, sőt, még a nyolcvanas években is a Vörös Hadsereg felszerelésében voltak találhatóak. Ezzel szemben az osztrák-magyar hadsereg óriási hiányosságokkal küszködött az első világháborút megelőzően, nem beszélve a kozmopolita, vegyes származású katonáiról, kinek három negyede szláv származású volt. Ezért, még akkor is, ha a keleti standardok szerint elég jól felszerelt és ellátott volt, az osztrákmagyar hadseregnek volt a legroszszabb elképzelhető morálja. Az Osztrák-Magyar Monarchia valójában egy kisebb fajta Európai Unió volt, amit egy erős monarchia tartott össze. Ferenc József osztrák császár szintén viselte a magyar, a bohémiai, a galíciai, a lodomériai, horvát, szlavóniai és dalmáciai királyi címet. Az osztrák hadsereg ezért egy soknyelvű hadsereg volt, ahol a megrögzött nacionalista kilengések hat különböző etnikai származásból teljesen tönkretették a morált és a hatékonyságot. Az Osztrák Hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség valójában külön csapatok voltak, amelyek együtt próbáltak működni. 47%-ban szlávokból állt (csehek, lengyelek, ruténok, szerbek, horvátok), 29%- ban német nyelvet beszélő katonákból, 18%-ban magyarokból, 5%-ban románokból és 1%-ban olaszokból. Néhány nemzeti alakulat, mint a tiroli vadászok vagy a magyar huszárok, a világ bármelyik elit alakulatával fel vehette a harcot, de a legtöbb frontvonali egység egy nagyon összekevert, több nemzetiségből verbuvált csapatokból állt. A tisztek túlnyomó többsége osztrákokból és magyarokból állt, miközben a besorolt katonák nagyjából szlávok voltak, ezért minden katonának meg kellett tanítani 68

11 IV. évfolyam, 5. szám, május MÚLTIDÉZÕ / 11 szót, amelyek különböző parancsokat jelentettek, ez jelentősen nehezítette a kommunikációt a csatamezőn. Egyik esetben az osztrák tisztek angolul parancsoltak az ukrán kato - náknak, mivel ez volt az egyetlen nyelv, amit mind két rész megértett (a tisztek egyetemeken tanulták meg, miközben az ukránok, az Amerikába való kivándorlás reményében, elkezdték megtanulni az angol nyelvet). A felszerelés szempontjából, az osztrák-magyar katona jó minőségű fegyverekkel volt ellátva, mint a Mannlicher puska vagy a Škoda ágyú, akkor is ha a lőszer már hiányosabb volt, és az egyenruha is aránylag modern volt és a német stílust utánozta. A legnagyobb problémák a kommunikáció és a szállítás terén voltak, hisz az osztrák-magyar hadsereg rendelkezett a legkevesebb teherautóval és repülőgéppel az összes 1914-es évben harcoló hadsereg közül: 48 repülőgép, 10 léghajó, 85 pilóta és megfigyelő. Folytatása 12. oldalon

12 12 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 11. oldalról Gondokat okozott a tiszti kar is, egyrészt a tisztek hiánya miatt, másrészt a botrányok miatt ben egy Adolf Hofrichter nevű hadnagy egyszerűen megölte az előléptetési listán előtte található tiszteteket mérgezett szex pilulák segítségével ban pedig, Alfred Redl őrnagy eladta az összes osztrák haditerveket az oroszoknak, hogy pénzelni tudja a homoszexuális kilengéseit. Amikor a háború kitört, kevesebb tiszt állt rendelkezésre, mint amennyi szükséges lett volna, és ezeknek 40% elesett vagy fogságba került a harcok első hat hetében. Békeidőben az osztrákmagyar hadsereg körülbelül tisztből és besorolt katonából állt július 28-án, amikor az osztrák tüzérség bombázni kezdte Belgrádot, a sebtében mobilizált hadsereg elérte az embert, és ez a hadsereg kellett szembeszálljon a három millió orosz katonával, a fős szerb hadsereggel és még védje a román és olasz határokat is. Ahogyan már említettük, a Habsburg Birodalom katonájának semmi oka nem volt hűségesen, bátran és hősiesen harcolni, hisz a saját testvérei ellen harcolt. Ezért nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy a háború vége egy orosz farmon vagy gyárban fogja érni, semmint a saját egységében. Az alacsony morál és a harci szellem hiánya sok cseh egység tömeges megadásához vezetett. Ferenc József kénytelen volt hivatalosan is felszámolni a 28-as csehszlovák gyalogezredei miután ember átállt az oroszok oldalára a Kárpátokban a fúvószenekar ritmusában és lengetve a zászlókat. Több mint hadifoglyot soroltak be a Cseh Légióba, amely az orosz hadsereg kötelein belül harcolt. Az egész háború alatt kevesebb mint 1%-a a több mint 2 millió osztrák-magyar hadifogolynak szökött meg, annak ellenére, hogy kevés vagy semmilyen őrizet alatt voltak az orosz birodalom belsejében. De hát legtöbbjük inkább dolgozott a mezőgazdaságban semmint visszatérjen a harcmezőkre. Két ilyen eset volt: a későbbiekben híressé vált Josip Broz Tito főőrmester és Kun Béla hadnagy. De ezek voltak a szerencsések, hisz az egész háború alatt körülbelül császári katona vesztette életét és még két millió megsebesült. Fogarassy Mihály emlékezete Alábbi írásunkban az erdélyi egyházmegye egyik legna - gyobb püspökérõl, Gyergyó szülöttérõl, Fogarassy Mi - hályról emlékezünk meg szeptember 17-én szü - letett Gyergyószentmiklóson. Iskoláit szülõvárosában, Marosvásárhelyen és Csíksomlyón a ferencrendiek gimnáziumában végezte. Ifj. Sólyom István 1817-ben felvették a gyulafehérvári papneveldébe, ahol két évig filozófiai tanulmányokat folytatott. Teológiai képzésre a bécsi Pázmáneumban volt, ahol egy év alatt annyira elsajátította a német nyelvet, hogy másodéven pedagógiából és egyházjogból német nyelven tett vizsgát. Erdélybe való visszatérése után október 28-án misepappá szentelték, majd Nagyszebenben segédpapként és gimnáziumi tanárként működött ban ismét Bécsben találjuk, ahol teológiai doktorátust szerez. Ezt követően a gyulafehérvári papneveldében tanulmányi felügyelői és hittantanári pozíciót tölt be, püspöki szentszéki tanácsosnak is kinevezték ban a népiskolák felügyelete is az ő hatáskörébe került, ban pedig a gyulafehérvári káptalanhoz tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. Rövid idő múlva Bécsbe rendelték, ahol udvari káplán és a Szent Ágostonról elnevezett felsőbb papnevelő igazgatója lett ban a király nagyváradi székesegyházi kanonokká s az ottani királyi akadémia prodirectorává nevezte ki. Itt ő egy kézi könyvtárt állított föl az ifjúság számára, zene, ének, német és francia nyelvtanárokat tartott. Ezek mellett a váradi iskolai kerületben a fődirectori teendőket is teljesítette, a káptalant pedig a politikai téren úgy a megyei teremben, mint az országgyűléseken képviselte. A katolikus autonómia érdekében élénk tevékenységet fejtett ki. Nagyváradon írta az 1842 Karácsony előestéjén a Szent-István-Társulat alapszabályzatát és ismertette a püspökökkel és barátival, majd jó és olcsó könyvek kiadására Budapesten megalapította a Szent István Társulatot november 25-én erdélyi püspökké nevezték, egyúttal belső titkos tanácsossá emelték. Püspöki jelmondata: Békesség nektek! A Bécs és Magyarország illetve Erdély közötti feszült helyzetben végig az uralkodóházhoz volt lojális, ezért viszonya a helyi papsággal elég hűvös volt. Mint erdélyi püspök, legfőbb tevékenységet a hitélet emelésére, az iskolaügy, legfőképp a katolikus népiskolák felvirágoztatására irányozta ban a kolozsvári országgyűlésen az ott megjelent katolikusokkal újraindította az Erdélyi Római Katolikus Státus munkáját. Az általa létrehozott egyházmegyei segélyalap nevét hálás emlékezés

13 IV. évfolyam, 5. szám, május MÚLTIDÉZÕ / 13 tárgyává tette. A kolozsvári Szent József szemináriumot kitartó utánajárással rendeltetésének visszaszerezte, és saját költségén 80 főiskolai ifjú befogadására berendezte. Az I. vatikáni egyetemes zsinat (1869) alkalmából papjait összegyűjtötte, és őket összetartásra, a napi kérdésekben való együttes gondolkodásra buzdította. Pályázatot hirdetett Erdély egyháztörténelmének megírására jelentékeny pályadíj kilátásba helyezésével. Szívügyének tekintette a katolikus sajtót abban a meggyőződésben, hogy nemcsak a hivatalos tekintély, hanem a napilapok által terjesztett közvélemény is irányadó. Az elemi tanítói nyugdíjintézetet felkarolta és anyagilag is támogatta. Ötvenéves aranymiséje alkalmával százezer forint alapítványt tett le azzal a szándékkal, hogyha e tőke idővel nyolcszázezer forintra emelkedik, akkor ebből az összegből egy katolikus főiskola alapjait vessék meg. Szabályzatot adott ki az egyházi, iskolai és alapítványi vagyon megőrzéséről, átadásáról és leltározásáról. Nagyobb jótékonyságai s alapítványaiból: a nagyváradi akadémiánál 1000 váltóforintnyi alapítványt tett a jobb tanulók számára; a Gyulafehérvárt megtelepített irgalmas nővérek számára forinton zárdát, iskolahelyiségeket és templomot emelt; szülővárosában 27 ezer forinton leánynevelő intézetet építtetett, annak vezetését az irgalmas nővérekre bízván, 25 ezer forint tőkével és több ingatlannal javadalmazott. Születése helyén öt munkaképtelen szegény számára 3000 forinton menedékházat emeltetett, a szegények ellátására 8400 forint alapítványt tett, és az épület fenntartására ingatlanokat adományozott. Gyulafehérvárt a Pius Samaritanus-nak 7400 forinton vett és kibővített épületes telket adományozott; ugyanott iskolatelket vásárolt s elemi iskolát építtetett forint költségen; a papnevelő-épületet forint értékben kibővítette s a Thomistica philosophia előadására forint alapítvánnyal katedrát állított föl. A fiú- és leányifjúság nevelésének előmozdításában nem ismert mértéket. A státusgyűlés ismételten köszönetet mondott atyai gondosságáért. A fehérvári normális iskola alapításához, a leánynevelő építéséhez, a nagyszebeni szentferencrendi apácák nevelőintézete nagyobbításához, a gyergyószentmiklósi leánynevelő építéséhez nagy összegekkel járult hozzá. Ezeken kívül ide-oda sokat juttatott. Hasonló lelkesedéssel karolta fel a segélyre szoruló plébániák és egyházközségek ügyét. Egész sereg templom az ő bőkezűségének köszönheti létezését. Különösen Apanagyfalu és Vice érezték támogató és megtartó szeretetét. Szónoki képessége s tudományos készültsége általánosan ismert és elismert volt, számos megyegyűlésen és utóbb az pozsonyi országgyűlésen, mint a nagyváradi káptalan küldötte a katolikus érdekek védelmezői között ritka ékesszólásával tűnt ki. Több hittani értekezést írt, a többi között a Fasciculi Ecclesiastici c. folyóiratba (Pest, Praelectiones theologicae super opere: Das Leben Jesu von David Strauss); a Magyar Emléklapokba (I Nagyváradi közigazgatási terület conservatorának hivatalos jelentése); az Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt. A nagy püspököt mély bölcsesség, gondos és erélyes kormányzás és határtalan jótékonyság jellemezték május 1-jén szélütés érte, rá két évre, március 23-án hunyt el. A gyulafehérvári ferencesek templomában helyezték örök nyugalomra. Nevét általános iskola viseli Gyergyószentmiklóson. Forrás: Incze Dénes: Erdély katolikus nagyjai, Tipographic, Csíkszereda, (Wikipédia)

14 14 / MEZÕGAZDASÁG IV. évfolyam, 5. szám, május Mezõgazdasági hírek E havi számunkban ismé - telten közöljük a legel te - tési szabályzatot, amely - nek betartására kérünk minden községlakót. 1. CIKK. A Gyergyóújfalu községhez tartozó területeken a legeltetés a jelen szabályzat előírásainak betartásával történhet, függetlenül a terület tulajdonjogától. 2. CIKK. A legeltetési jog igénylésének szabályai: 1. A község tulajdonában lévő legelőkre az igénylő a polgármesteri hivatalnál kell jelentkezzen a következő iratokkal: a) kérés, amelyben jelzi az igényét, és kijelöli a legelőt b) a legeltetendő állatok tulajdonosainak névsora c) az állatfajok és állatlétszám táblázata 2. A magántulajdonban lévő legelőkre vagy mezőgazdasági területekre (kaszálók, parlagföldek) szükséges a tulajdonos írott jóváhagyása, melyet a polgármesteri hivatalnál iktattak. 3. CIKK. A legeltetési jog elnyerésének feltételei: 1. A község tulajdonában lévő legelőkre: a) a polgármesteri hivatal által kiadott szerződés a legelőről b) állategészségügyi igazolás a helyi körzeti állatorvostól, az idegen állatok számára pedig onnan, ahová iktatva vannak az állatok c) a főgazda, gazdák és a pásztor közötti megállapodás/szerződés 2. A magántulajdonban lévő legelőkre: a) a terület tulajdonosok névsora és az iktatott jóváhagyások b) a legeltetendő állatok tulajdonosainak névsora c) az állatfajok és állatlétszám táblázata d) állategészségügyi igazolás a helyi körzeti állatorvostól, az idegen állatok számára pedig onnan, ahová iktatva vannak az állatok 4. CIKK. A legeltetés megszervezésének feltételei: 1. Az állatlétszám megállapítása A legelők racionális használata érdekében szabályozni kell az állatok létszámát,melyek az adott területeken legelhetnek, mely 1 nagy állat egység/ha. A nagy állat egység meghatározása az Európai Unió által megszabott értékeknek megfelelően történik: bika, tehén és két évnél idősebb szarvasmarhák 1,0 ha 6 hónapnál idősebb lovak 1,0 ha

15 IV. évfolyam, 5. szám, május MEZÕGAZDASÁG / 15 6 hónap 2 év közötti szarvasmarhák 0,6 ha 6 hónapnál fiatalabb szarvasmarha 0,4 ha juhok 0,15 ha kecskék 0,15 ha A fenti értékeket, állatfejenként be kell szorozni az állatok számával és a kapott értéket el kell osztani az adott terület nagyságával (hektár). Pl: 1) 10 juh x 0,15 = 1,5 vagyis 10 juh = 1,5 ha, 10 ha = 10 két évnél idősebb szarvasmarha, vagy 17 drb 6 hónapnál fiatalabb szarvasmarha vagy 67 juh, kecske. A magántulajdonban lévő legelőkre a tulajdonosok vagy a főgazda kell igazolja, hogy elegendő terület áll rendelkezésükre. 2. A legeltetés szervezése A legeltetés megkezdése függ a növényzet fejlődésétől, a növények magassága cm kell legyen, tilos túl nedves talajon kezdeni a legeltetést, ugyanis később csökken a takarmány mennyiség. Ősszel a legeltetést egy hónappal a fagyok beállta előtt be kell fejezni. 3. A főgazda és a pásztorok kötelezettségei a) az állatokkal foglalkozó személyek egészségesek kell legyenek orvosi bizonylat b) tartsák be a növénytermesztési és állattenyésztési szabályokat, és végezzék el rendszeresen a kosárfordítást c) vigyázzanak az állatok egészségügyi állapotára, és ha a helyzet megköveteli intézkedjenek d) a pásztorkutyákat kötelező beoltani veszettség ellen e) tartsák be a kutyalétszámot: 3 kutya 100 szarvasmarha 8 kutya 500 juh, kecske f) tartsák napirenden az állatok és tulajdonosok nyilvántartását g) a legelőre engedett állatok benne kell legyenek a mezőgazdasági nyilvántartóban, a jelenlegi jogszabályok szerint h) kötelező hogy, az idegenből hozott állatoknak érvényes állategészségügyi igazolásuk legyen i) az állatokat csak egészségesen és féregtelenítve szabad elfogadni a legelőre 5. CIKK. Legeltetési szabályok a) a legeltetés csak szervezetten történhet b) a legeltetés csak az előjegyzett területeken történhet, magántulajdonban lévő területeken csak a tulajdonos beleegyezésével lehet, melyet a helyi polgármesteri hivatalnál iktattak c) tilos az egyedi legeltetés vagy a nem engedélyezett legeltetés, függetlenül a terület tulajdonjogától d) tilos a magánkaszálókon és a folyóvíz medrekben legeltetni e) a magántulajdonban lévő mezőgazdasági területeken (kaszálók, parlagföldek) a legeltetést csak a terület bekerítése után lehet megkezdeni f) a község területén a legeltetés április 24 október 25 között engedélyezett. Ezen időpontok változhatnak az időjárástól függően, 5 nappal a változás előtt hivatalosan értesítik az érintetteket g) a legeltetés szigorúan tilos az f pontnál megszabott időponton kívül h) tilos a nem engedélyezett apaállatok használata legelőkön 6. CIKK. 1. Tűzoltási szabályok a) a főgazda és a pásztorok kötelesek betartani a tűzvédelmi előírásokat és biztosítani a tűzoltási eszközöket b) a tűzvédelmi előírások betartása kötelező függetlenül a legelő tulajdonjogától c) mulasztásból származó tűzkárok esetében a felelősség a főgazdákat és a pásztorokat terheli a jelenlegi büntetőjogi szabályok szerint d) a nyílt tűz használata csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően történhet 2. Erdészeti szabályok a) tilos a fák levágása a legelőkön b) kötelező a nyaklók használata pásztorkutyáknál c) kötelező a veszettség elleni oltás a pásztorkutyáknál 3. Munkavédelmi szabályok a) kötelező betartani az általános munkavédelmi előírásokat b) tilos műtrágyás zsákok használata eső elleni védekezésben c) tilos viharos időben egyedülálló fa alá menekülni 4. Állategészségügyi szabályok a) a megelőző védőoltásokat az egész állomány kell kapjon b) a kezeléseknél a személyzet köteles segíteni c) a beteg állatokat el kell különíteni d) minden betegséget jelenteni kell a szakembernek 5. Környezetvédelmi előírások a) tilos a vízlelő helyek szenynyezése, és kötelező ezeknek a karbantartása b) tilos a növényzet károsítása a legelő túlterhelésével c) tilos a legeltetés és irtás a fiatal erdőkben d) tilos a gyújtogatás 6. Ellenőrzési szabályok a) a pásztorok kötelesek a nyilvántartást az ellenőrzésre felhatalmazott személyeknek átadni b) a pásztorok kötelesek az ellenőrzésre felhatalmazott személyeknek segíteni a helyzet felmérésében c) kötelező ismerni és betartani jelen szabályzat előírásait 7. CIKK. Büntetés és bírságolás 1. Azon állatok tulajdonosai, melyeket nem engedélyezett helyen találnak, kötelesek kifizetni az előidézett kárt és a 300 és 1000 lej közötti értékű büntetést 2. A jelenlegi szabályzat előírásainak be nem tartása kihágásnak minősül, és lej közötti büntetéssel jár. 3. A jelenlegi szabályzat előírásainak megfelelő kihágások megállapítása a polgármester, alpolgármester, a helyi tanács mezőgazdasági komisszió elnöke és a helyi rendőrség hatáskörébe tartozik. 8. CIKK. A jelenlegi szabályzat érvényes minden állatra, amelyik a gyergyóújfalvi területeken legel.

16 16 / GYERMEKSAROK IV. évfolyam, 5. szám, május De nehéz az iskolatáska A nyári vakáció közeledtével minden gyerek, akár kicsi, akár nagy, már csak a játékra, szórakozásra gondol leginkább. Egyre nehezebb az iskolára, a tanulásra koncentrálni, és ez gyakran meg is látszik a tanulmányi eredményeken. Gál Katalin Ehavi rovatunkban néhány tanulási módszert mutatok be, amelyeknek hasznát veheted a következő tanévben is. 1. A szó szerinti tanulás bizonyos estekben elkerülhetetlen tanulási forma (verseknél, szabályoknál, törvényeknél). Vigyázz, nem azonos a magolással! Míg magoláskor értelmezés nélküli bevésésről beszélünk, cél. A legelső teendő mindig a logikai lépések feltárása. Ezekből építhető fel a váz, amely segítségével összeáll a kép a tárgyalt eseményről. 3. A jegyzetelés, vázlatírás előnye, hogy nem igényel nagy áttekintést, segítség nélkül is boldogulsz vele. Fontos, hogy a két fogalom között különbséget tegyünk! A jegyzetelés nem azonos a vázlatírással. Vázlatról akkor beszélünk, ha Akkor használd e módszereket, amikor témazáró, összefoglaló ismeretellenőrzésre készülsz. Vigyázz, a jó eredményhez nem elégséges a leckék végén lévő összegzések lemásolása. Fontos, hogy értsd, amit leírsz, és támaszkodj az addigi ismereteidre. Ne magold be a leírt sorokat, hanem értelmezd őket! 4. A táblázat nemcsak matematika órán alkalmazható. Nagyon előnyös módszer, mert rengeteg fölösleges munka spórolható meg vele. Használható olyan témáknál, amikor növényekről, állatokról, országokról, fizikai fogalmakról, kémiai anyagokról tanulsz. A munka legnehezebb része a addig a szó szerinti tanulás esetében igenis tudatos folyamatról van szó. A versek, szabályok, törvények megtanulása segíti kitaposni az agy azon ösvényeit, melyek a pontos tanuláshoz szükségesek. 2. A folyamatrögzítés módszerét számtalan tantárgy esetében használjuk: fizika, kémia, történelem, földrajz. Ezekben az esetekben mindig valamilyen folyamat megértése a címszavak segítségével emeljük ki a lecke lényegét. A jegyzetelés ennél bővebb leírás, mert inkább mondatokból áll. Azt a formát válaszd, amely neked a legmegfelelőbb. Ha adott szavakkal könnyedén alkotsz értelmes, lényeget tartalmazó mondatokat, akkor csak vázlatot írj. Ha nehézséget okoz a fogalom mondatba foglalása, akkor inkább jegyzetelj. fejlécek kialakítása. Az első oszlopba az adott témakör szereplői kerülhetnek be, míg a fejlécet alkotó sorba a szempontokat ajánlatos felírni. Jó nagy lapot válassz a felírásra, nagy cellákat készíts, kis betűkkel írj, hogy sok minden beférjen. Majd a júliusi lapszámunkban tovább folytatjuk a tanulási módszerek boncolgatását, addig is mindannyiotoknak kellemes vakációt kívánok!

17 IV. évfolyam, 5. szám, május SULIVILÁG / 17 A VIII. osztályosok búcsúelõadása A tekerõpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola VIII. osztályos tanulói a péntek esti 8 órai kezdettel bemu - ta tott búcsúelõadá sukat tartották. A készülõ dést már pár héte elkezd tük. Megpróbálta minden ki kihozni magából a maxi - mumot, kisebb-nagyobb sikerrel. Bernád Bernadett Az előadás napján bár próbáltuk álcázni mindenki arcán ott volt a izgatottság. Mikor az előadás megkezdődött, már mindenki felszabadultabb volt. Először a Sulilove című jelenetet mutattuk be, majd ezt követte az Arany János támadása című jelenet. Továbbá a Piroska és a farkas az EU-ban című jelenet, majd ezek után a lányok énekeltek a kedves közönségnek. Ezt követően a Hanta tv stúdiójában bemutatott riportokat adtuk elő. Az előadást a lányok modern táncával zártuk be. De az estének ekkor korántsem volt vége. Az előadást buli is követte. Mindenki nagyon jól érezte magát.

18 18 / SULIVILÁG IV. évfolyam, 5. szám, május Év végi mûsor A tekerõpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola I-VIII osztályos tanulói bemutatták hagyományos év végi mõsorukat, május 6-án este. Kolumbán Csaba igazgató úr köszöntõ beszéddel üdvözölte a jelenlévõket. Fodor Annamária Íme a tartalmas és sok munkát igénylő műsorszámok a bemutatásuk sorrendjében: 1. Modern tánc VIII. osztály 2. A királykisasszony cipője jelenet I. osztály 3. Énekek gitárkísérettel VIII. osztály 4. Köszönöm, tündér jelenet és country tánc III. osztály 5. Lakásvásárlás jelenet VII. osztály 6. Hamupipőke jelenet II. osztály 7. Furulyások V.-VIII. osztály 8. Betelefonálós jelenet VII. osztály 9. A kiskondás mesejelenet IV. osztály 10. Sárközi leányos tánc V.-VIII. osztály 11. A székely asszony meg az ördög Népmese Albert Alfréd VII. osztályos tanuló 12. A fiú hazalátogatása jelenet VII. osztály 13. Az ellenőrző jelenet V. osztály 14. Hófehérke és a hét törpe - tréfás feldolgozása V. osztály 15. Népdalcsokor V.-VIII. osztály 16. Apaszigor jelenet VII. osztály 17. Pancinello - jelenet VI. osztály 18. Néptánc sóvidéki tánc V. VIII. osztály A változatos műsorest után fergeteges táncházzal szórakoztatta a táncolni vágyókat Mogyorós László táncoktató. Köszönjük a kollegák lelkes munkáját, valamint a szülők támogatását!

19 IV. évfolyam, 5. szám, május ÉP TESTBEN... / 19 Az idõjárás érzékenységrõl Gyakran hallani idõsebbektõl és fiataloktól is egyaránt, hogy érzik az idõjárás változásokat, a leirt tünetek nagyon változóak: a fejfájástól a csont és izületi fájdalomig terjednek, levertség, álmosság és hangulatváltozások. Dr. Kelemen Madarász Enikõ, családorvos Aföldfelszín feletti, csupán néhány kilométer vastagságú rétegben játszódnak le azon légköri folyamatok, melyek alapvetően meghatározzák élettani folyamatainkat. Mai világunkban ez a vékonyka réteg is veszélyben van. A globális felmelegedés folyamata során bizonyítottan egyre növekszik az extrém időjárási jelenségek gyakorisága, az emberek egyre hevesebb időjárási hatásoknak lesznek kitéve a jövőben. De sokakat már most is kínoz az időjárás. A légköri frontokhoz kapcsolódó változások, a nyomás, hőmérséklet és páratartalom ingadozások próbára teszik az emberi szervezet alkalmazkodóképességét. Az időjárás-érzékenység korunk civilizációs problémája. Szervezetünk alkalmazkodóképességét nem tartjuk edzésben, nyáron klimatizált helységekbe menekülünk a kánikula elől, télen befűtünk, párásítunk, és hosszan lehetne sorolni azon komfortérzet-növelő tevékenységeket, amiket nap, mint nap használunk, hogy kellemesebb környezetet teremtsünk, akár otthon, akár a munkahelyünkön. Ám amint kilépünk a szabad levegőre, az aktuális időjárási helyzet azonnali alkalmazkodást kíván szervezetünktől, heves tünetek jelentkezhetek, melyek akár napokig nem mutatnak enyhülést. A túlhajszolt, stresszes életmód is felelős a tünetek erősödéséért. A feszített munkatempó, a mozgásszegény életmód és a kevés alvás egyenes következménye lehet, hogy valaki erősebben kezd reagálni az időjárás-változásra. Így az érzékenység bármikor, bárkinél kialakulhat. Sokszor halljuk panaszkodni az idősebb embereket is, hogy az időjárás változást mennyire megérzik a csontjaikban, az ízületeikben. A korral az emberi szervezet alkalmazkodóképessége is jelentősen romlik, bár a gyerekek is rendkívül érzékenyek a környezet változására. Ez azzal magyarázható, hogy náluk még nem alakult ki a megfelelő alkalmazkodóképesség a légköri változásokhoz. A fronthatások persze leginkább a beteg, már amúgy is legyengült szervezetű embereket terhelik meg. Műtéti hegek, korábbi sérülések is fájdalmasak lehetnek egy-egy változás beálltakor, mivel ezek igen sérülékeny felületek maradnak, nem tudnak megfelelőképp alkalmazkodni a változásokhoz. Például adott nyomásváltozásnál kevésbé húzódnak össze, mint a környező szövetek, így máris megvan a fájdalom forrása. Láthatjuk tehát, hogy az időjárásváltozás a társadalom széles rétegét megviseli, megterhelő kicsiknek, nagyoknak, betegeknek és egészségeseknek egyaránt. A jó hír, hogy sokat tehetünk ennek elkerülése, valamint a fennálló tünetek enyhítése érdekében. Az időjárás hatása mindenkinél másként jelentkezik, hiszen nem vagyunk egyformák, így nagyon kevés az általános, mindenkire alkalmazható szabály. Sokkal inkább az jellemző, hogy az időjárás szervezetünkre gyakorolt hatásai az egyéni időjárás-érzékenységen keresztül jelennek meg. Vannak olyanok, akiket a hideg front, másokat a meleg fronthatás visel meg, lényegében mindenki ki tudja tapasztalni, hogyan reagál a szervezete adott időjárás viszonyokra.

20 20 / TARKABARKA MAGAZIN IV. évfolyam, 5. szám, május A helicobacter pylori fertõzés dr. Deák András, családorvos A kórokozó felfedezése és a betegség epidemiológiája: Marshall és Warren 1983-ban spirális alakú baktériumok jelenlétét észlelték gastritises betegek gyomornyálkahártya felszínén. A baktériumokat néhány jellemzőjük alapján ekkor még Campylobacter pylorinak nevezték, de később a ribosomák RNS szekvenciájának vizsgálata alapján tisztázódott, hogy a baktérium valójában nem Campylobacter, hanem egy különálló baktériumfaj, amely ettől kezdve a Helicobacter pylori (H.pylori) nevet kapta. Maga a baktérium, illetve a kórokozócsoport már több mint 100 éve ismert. Marshall és Warren újbóli leírásának valódi értéke a baktérium jelenléte és a chronicus gastritis, valamint az ulcus betegség közötti kapcsolat felismerésében rejlik. A H. pylori Gram-negatív, microaerophil, ívben enyhén meghajlított vagy spirálisan csavarodott mozgékony baktérium, hossza 2-3 um, átmérője 0,5-1 um. Általában 1-7 fejvégű ostorral rendelkezik, amelyeknek a kórokozó mozgásában van szerepük. A baktérium számos enzim termelésére képes, melyek közül az ureáz a pathomechanizmus egyik meghatározó tényezője. Az enzim a korábban sterilnek vélt gyomor-mucosa felszíni nyákrétegein belüli kolonizációt teszi lehetővé. A H. pylori a legelterjedtebb human gastrointestinalis fakultatív pathogen. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a H. pylori csak emberről-emberre terjed, állati vagy egyéb természeti reservoárt eddig nem találtak. Az epidemiológiai elemzések szerint a fertőzés útja fecoorális, és általában a kora gyermekkorban megtörténik. Jelentősek a különbségek a fejlődő országok és a fejlett országok H. pylori prevalenciája között. A fejlődő országokban a felnőtt lakosság százaléka fer - tőzött, a fejlett országokban ugyanakkor a 40 év alattiaknak csupán körülbelül 20 százaléka baktériumhordozó. Hazánkban a felnőttek H. pylori prevalenciája százalék közötti. Minél hosszabb a baktériumhordozás időtartama, annál nagyobb a későbbi gyomor és duodenum nyálkahártya elváltozások kockázata. Bár számos kórkép, így a chronicus aktív gastritis, fekélybetegség, Menetrier-gastritis, alacsony malignitású MALT-lymphoma (Mucosa Adherent Lymphoid Tissue), gyomorcarcinoma, továbbá a funkcionális dyspepsiák egy csoportja pathophysiológiailag megalapozottan összefüggésbe hozható a H. pylori fertőzéssel, mégsem állítható, hogy az infekció egyszerű ténye törvényszerűen valamely meghatározott kórkép fennállását is bizonyítaná. A H. pylori pathogenetikai szerepe: A H. pylori pathogenetikai szerepére vonatkozó ismeretek az úgynevezett klasszikus fekélybetegség vonatkozásában a legmegalapozottabbak. A nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) és a salicylsav készítmények által kiváltott fekélyek esetében a H. pylori additív kóroki szerepe jelenleg még nem teljesen tisztázott. A klasszikus pepticus fekélybetegség a gyomor elsősorban az antrumnyálkahártya chronicus gyulladásával járó folyamat. Ha a fekély a nyombélben van, akkor a bulbus duodeni mucosájának gyulladása is észlelhető. A pepticus fekélybetegséget a kiújulási hajlam jellemzi. Mind a gyulladásos folyamatok, mind a kiújulási hajlam vonatkozásában a H.pylori infekciónak tulajdonítanak szerepet. A szerteágazó adatok letisztulása után, a jelenlegi ismeretek alapján a H. pylorit a chronicus aktív B típusú (antrum predominans) gastritis kórokozójának tartják, és az úgynevezett genuin peptikus ulcusbetegség fő kóroki tényezőjének ismerik el. A H. pylori domináns szerepét a klasszikus pepticus fekély keletkezésében az alábbi adatok támogatják: a nyombélfekélyesek százaléka H. pylori pozitív, a gyomorfekélyesek százalékában észlelhető a baktérium a gyomornyálkahártyán a H. pylori prevalenciát követi a gastroduodenalis fekély prevalenciája. A fejlett országokban a pepticus ulcus incidenciájának csökkenése a H. pylori fertőzöttség csökkenésével párhuzamos a H. pylori eradikációja lényegesen csökkenti gyakorlatilag kivédi a fekélybetegség kiújulását szoros korreláció van a H. pylori okozta chronicus gastritis és a nyombélfekély között. A nyombélfekély 15-ször gyakrabban alakul ki a H. pylori pozitív chronicus antrumgastritises egyénekben, mint a H. pylori negatív, ép antrumnyálkahártyájú személyekben. A H. pylori fertőzötteknek ugyanakkor csak körülbelül százalékban alakul ki életútjuk során fekély, tehát hat fertőzöttből ötben nem manifesztálódik a kórkép. Mai értelmezés szerint a H. pylori fertőzés alapvető társkóroki faktornak, de nem szuverén kórokozónak tekinthető. Számos környezeti, életmódi és társagresszív mucosalis hatásnak, valamint a fertőzött egyén gyengült mucosalis védekezőképességének kell érvényesülnie a fekély kialakulásához. A H. pylori infekció mind az agresszív faktorokat, mind a mucosát védő tényezőket befolyásolja. A bak-

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 16 MÚLTIDÉZŐ 20 SPORT 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Csíkajnád HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2014 0 Csíkajnád Csíkszeredától 20 kilométernyi távolságra lévő 600 lelket számlálókis falu.több

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a felső emésztőrendszer panaszaihozés tüneteihez rendelhető kórformák (gastro-oesophagealis refluxbetegség, peptikus fekély és nemfekélyes diszpepszia)

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 3031/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2011. november 3-án, 19 órai kezdettel tartott rendkívüli Helyi Tanácsülés alkalmával került

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben