ulafjuogreg adzarab TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ulafjuogreg adzarab TARTALOM"

Átírás

1 ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 8 Múltidéz õ Mezõgazdaság Gyermeksarok Sulivilág Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 5. szám, május Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felel õs kiadó: Egyed József polgármester Szerkeszt õség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai el õkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZT ÕK: Önkormányzat Egyed József Beruházások és pályázatok A Gyergyóújfalu Község által megnyert pályázatok lassan kezdenek a konkrét megvalósítási stádiumhoz közeledni. Május hónapban lezárult a tekerõpataki turisztikai központ közbeszerzési eljárásának a folyamata, a nyertes cég már hozzá is látott a kivitelezési munkálatoknak. Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Múltidéz õ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina, Deák Csaba Marthy Attila Ezt a lehetőséget kihasználva az épületben a Polgármesteri Hivatal is berendez egy helyiséget saját költségén, ami a hivatal kihelyezett irodájaként fog működni. Ezzel párhuzamosan folynak az erdei és mezei utakra megnyert illetve euró értékű pályázatok közbeszerzési eljárásai. A pályázati pénzből felújításra váró erdei utak a következőek: Újfaluban a Gáborút, a Csicsaj, a Mélypatak, a Szobásza, a Csudáló; Kilyénfalván a Belekenyeres (Fagul Ingust II) míg Tekerőpatakon a Feketerez és a Súgó. A mezei utak közül Újfaluban és Kilyénfalván az Erdőlő-utat, Tekerőpatakon pedig a Kicsi-utat rehabilitálják. Az elmúlt hónapban ugyanakkor újabb két nagy jelentőségű pályázat került leadásra. A Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Program keretén belül elbírálásra vár a Csatornahálózat kibővítése Gyergyóújfalu Községben elnevezésű pályázat. Kedvező döntés esetén az egész község területén megvalósulhat a csatornahálózat kiépítése. Továbbá a Nemzeti Beruházási Alaphoz benyújtottunk egy a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon felújítására elkészített tervdokumentációt, ennek elbírálása folyamatban van. Sulivilág Gáll Katalin, Fodor Annamária Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Ép testben Horváth Nina, Czirják Kinga Tarkabarka Magazin Gál Katalin

3 IV. évfolyam, 5. szám, május ÖNKORMÁNYZAT / 3 Helyi Adók és Illetékek Osztálya E havi lapszámunkban a Könyvelõséghez tartozó Adó - hivatal kerül bemutatásra. Az osztály az Adóügyi Tör - vény könyv IX es helyi adók és illetékek fejezet, illetve a Helyi Tanácshatározatok által kivetett adónemek figyelembe vételével és követésével végzi széleskörû tevékenységét, mindössze három alkalmazottal. Sajgó Annamária Amunkaprogram 8-16 óra között van, ellenben az ügyfélfogadás 8 15:30 között zajlik, mivel ezt követi a kassza lezárása és a bevétel leadása a könyvelőségre a pénztárnoknak. Az osztályon dolgozók elsődleges feladata a helyi adók és illetékek, késedelmi kamatok, büntetések, pénzbírságok megállapítása, ellenőrzése, követése és azok begyűjtése. A havi inkasszó lejelentése és egyeztetése a könyvelőséggel, valamint a banki átutalások bevezetése és követése. Naprakész kimutatásokat, kimutatásokat készítenek a beszedett adók helyzetéről, illetve az adósok listájáról. Költségvetési kinnlevőségek követése és végrehajtása az érvényben lévő törvények betartásával, felszólítások kiküldése a kinnle - vőségek behajtása céljából. A fizetésképtelen, eltűnt adósok dokumentációjának követése és ellenőrzése, illetve azok helyzetének megoldása. Az adók és illetékek megállapításán és begyűjtésén kívül napi szinten a következő feladatokat látják el: járművek bejegyzése és nyilvántartása cégek adózandó javainak nyilvántartása és követése büntetések követése, azok jegyzőkönyveinek visszajelzése a rendőrséghez törvényszékek, bankok, rendőrségek és egyéb intézmények által igényelt adatok, illetve információk közlése, levelezése adóügyi bizonyítványok kiadása (banki intézményeknek, közjegyzőhöz (pályázatokhoz stb). Ezen tevékenységükről állandó beszámolót, tájékoztatót tartanak a vezetőség felé, idejében értesítik őket a létező problémákról és azok mielőbbi megoldására törekednek. Ugyanakkor együttműködnek a többi osztállyal, a hatékonyabb munka céljából. A es év végén az adók begyűjtése 85%- ban valósult meg. Gyergyóújfalu Község Helyi Adó és Illetékek Pénzügyi osztálya a 2011-es év elején folytatott tevékenysége során, a helyi költségvetés saját jövedelmének a bevételi oldala a következő állást mutatja. Folytatása 4. oldalon

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 3. oldalról A költségvetésben előirányzott éves bevétel: lej Az első negyedévre előirányzott bevétel: lej Az első negyedév bevétele: lej A fenti adatokat figyelembe véve, kitűnik, hogy az első negyedévben 107%-ban valósult meg az adók begyűjtése. A tavalyi évhez képest az idei év kezdése jobbnak bizonyult, és reméljük az elkövetkezendőkben így is marad. Az Önkormányzat tisztában van a ténnyel, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet minden egyes adófizető állampolgárnak nehézséget okoz kötelezettségei kifizetését illetően, de községünk jelentős bevételi forrása a helyi adók és illetékek a beruházások, fejlesztések megvalósítására. Céljaink elérése érdekében a falu közösségét arra biztatjuk, hogy próbálja időben befizetni a helyi adókat és illetékeket. Önkormányzati hírek Április május közötti idõ - szakban három alkalommal ülésezett a tanácstestület, ezen alkalmakkor a kö - vetkezõ tanácshatározatok kerültek elfogadásra: 15/2011 Határozat az üléselnök megválasztásáról a következő három hónapra 16/2011 Határozat a fogyatékos személyek gondozói számának megállapításáról a 2011-es évre 17/2011 Határozat a Gyergyóújfalu község közvagyonát képező javak leltárának kiegészítéséről 18/2011 Határozat a Polgármesteri Hivatal épületéből bizonyos felületnek nyilvános árverésen történő bérbeadásáról 19/2011 Határozat a 2011-es év közbeszerzési terv módosításának a jóváhagyásáról 20/2011 Határozat Gyergyóújfalu község csatornahálózatának kibővítése megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyásáról 21/2011 Határozat egyes Gyergyóújfalu község közvagyonában levő községi utak adminisztrálásának átadásáról a Regionális Fejlesztési és Tu risz - tikai Minisztérium felügyeletébe a Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Terv programban megvalósuló beruházás kivetelézési idejére 22/ Határozat a Gyergyóújfalu község Kultúrotthona épületének felújítása és modernizálása megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyásáról 23/2011 Határozat a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon épülete és a hozzátartozó terület áthelyezéséről a község közvagyonából a község magánvagyonába 24/2011 Határozat a Gyergyóújfalvi Kultúrotthon épületének felújítása és modernizálása megnevezésű pályázat leadásáról A határozatok megtekinthetőek az Önkormányzat hivatalos weboldalán a

5 IV. évfolyam, 5. szám, május CIVIL FÓRUM / 5 Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Ha parancsol valaki, Járd ki lábam akkor is! A kilyénfalvi Csipkebogyó Kulturális Egyesület tánccsoportja újabb fellépéseken vett részt az elmúlt hónap folyamán. Gál Katalin Április 29-én került sor Gyergyószentmiklóson a Mérföldjáró Táncoscsizma néptáncelőadásra, a Hóvirág Néptáncegyüttes szervezésében. Erre az előadásra kaptak meghívást néptáncosaink, a serdülő generáció. Feladatuk a széki táncok előadása volt, ugyanis a különböző vidékek táncait mutatták be a rendezvényen. Folytatása 6. oldalon

6 6 / CIVIL FÓRUM IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 5. oldalról Így láthattunk sóvidéki, kalotaszegi, mezőségi, sárközi, felcsíki, szilágysági, boncidai táncokat valamint népi gyerekjátékokat is. A rendezvény felemelő hangulata újabb biztatás táncosainknak a folytatásra. Május 15-én került sor Remetén a VII. Ifjúsági Napok keretén belül szervezett Néptáncfesztiválra, amelyen ismét résztvett Egyesületünk serdülő tánccsoportja, az újfalvi Katorzsa, a borszéki, remetei, csomafalvi néptánccsoportok mellett. Itt is a széki táncrend néhány táncát mutatták be. A nap programja a következőképpen alakult: az érkezés és vendégfogadás után ünnepi szentmisén vettek részt a táncosok, majd következett a fesztivál. A táncok színes kavalkádja után ebéden gyűjtöttek erőt a résztvevők az újabb szórakozáshoz, ugyanis táncházzal zárult a

7 IV. évfolyam, 5. szám, május CIVIL FÓRUM / 7 nap. Örvendetes tény, hogy kis falunk fiataljai ilyen elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot. Táncukban benne van a lélek, a virtus, látszik, hogy imádnak táncolni. Falunk hírnevét öregbítik, méltán lehetünk rájuk büszkék! Természetesen nem feledkezhetünk meg a rengeteg háttérmunkáról sem! Köszönet érte azoknak, akik a közösség érdekeit a magukénál fontosabbnak tartják! Versenyen községünk tûzoltói Május 7-én, szombaton került sor a III. Szárhegyi Tûzoltónapokra. A rendezvényen tíz csapat vett részt, a környékbeliek mellett két magyarországi csapat is: Nagybajon és Ajak. Gál Katalin Rajtuk kívül versenyzett a megújult güdüci csapat, a házigazdák csapata valamint Kilyénfalva, Újfalu, Tekerőpatak, Borzont, Csomafalva és Alfalu önkéntes tűzoltói. Az élménydús rendezvényen a hagyományos versenyszámok voltak: staféta, gyorsszerelés, vizesszerelés. Örömünkre községünk csapatai az élmezőnyben végeztek. Az I. helyen holtversenyben Kilyénfalva és Újfalu Önkéntes Tűzoltócsapatai végeztek. A II. helyet Tekerőpatak szerezte meg, III. szintén holtversenyben Borzont és Csomafalva csapata. A kilyénfalvi és újfalvi csapatok a verseny különdíját is elhozták, a nagybajoni tűzoltóparancsnoktól serleget és díszoklevelet kaptak. Gratulálunk községünk lánglovagjainak, hogy ily sikeresen vettek részt e megmérettetésen is!

8 8 / HITÉLET IV. évfolyam, 5. szám, május Örvendjünk, mert van földi és égi édesanyánk Van jó Pásztorunk, Jézus Krisztus Tankó Géza Szabolcska Mihály református papköltőnek van egy szép verse, ami a földi édesanyáról szól. Mikor egy-egy romlott, Semmi embert látok, Aki magának is, Másnak is csak átok, Akinek soh sincsen egy Tiszta indulatja, Sirassátok meg szegényt, mert Nem volt édesanyja. Amikor a sors egy Nagy úrral hoz össze, Akitől akár egy Világ dőlhet össze, De jaj, föl nem éri, De könny meg nem látja, Sirassátok meg szegényt, mert Nem volt édesanyja. S ha mikor a szívünk Megtelik jósággal, A szemünk könnyűvel, Lelkünk imádsággal, Mikor egy-egy nemes Tettet viszünk végbe, Csókoljuk meg édesanyánk Lábanyomát érte. Május hónapban a jóság emberei köszöntik a földi édesanyákat. Hogy milyen is a földi édesanya? Egy egyszerű kis történet válaszol a kérdésünkre. Valahol az egyik nagy székely faluban haldoklik a fiatal édesanya. A falu lelkipásztora megáldoztatja és a betegek szentségével látja el. Az udvaron találkozik a fiatal édesanya kisfiával. Azt kérdezi tőle a kisgyermek: Pap bácsi, meggyógyul-e az édesanyám? A pap megmondta az igazságot. Az udvaron volt egy eperfa. Fiam, látod azt az eperfát? Mire lehullnak az eperfa levelei, a te édesanyád már nem él. A kisgyermek bement a szobába.. Cérnát vett a kezébe, és az eperfa leveleit próbálta viszszakötözni az ágakhoz, hogy az ő édesanyja meg ne haljon. Áldja meg az Isten a jó édesanyákat, akik szívük alatt hordoztak minket, akik bölcsőnket ringatták, akik karjukra vettek, akik jóságukkal és szeretetükkel minket felneveltek, és most is értünk imádkoznak. Minden jó édesanya gyermekeiben királyfit és királykisasszonyt lát. Igaza van Mécs László katolikus papköltőnek, amikor ezt írja szép versében: Hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá Foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Szintén május hónapban köszöntjük égi édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát. Földi édesanyánkat egyszer elveszítjük, de a Szűzanya mindig a mienk marad, ha mi is akarjuk. Szép egyházi énekünkben édesanyánknak valljuk: Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária. Gyimesfelsőlokon házszentelés alkalmával láttam egy szép Szűzanya szentképet. Hiányzott a családból az édesanya. Apa és fia fogadták Jézust. A Szűzanya a képen ölében tartotta a kicsi Jézust. A kép alsó részén ezt olvastam: Örüljünk, mert van édesanyánk! Örüljünk mi is, mert az Egyház szívében édesanyára találtunk a boldogságos Szűzanyában. Legyünk égi édesanyánknak hűséges gyermekei, kicsik és nagyok. Ha édesanyánkat, a boldogságos Szűzanyát szeretjük és tiszteljük, akkor jó úton járunk. A Szűzanya gyermeke nem veszhet el. Égi édesanyánk hordozta szíve alatt a világ Megváltóját, Jézus Krisztust. Jézus önmagát jó pásztornak mondta. A világi életben is találunk jó pásztorokat, tudományok, művészetek pásztorait ben két domonkos szerzetes, Julián és Bernát elindultak, hogy Ázsiában felkeressék a még ott maradt magyarokat. Küzdelmes volt az útjuk. Csak Julián barát maradt életben. Visszatért az örömhírrel, hogy a messzi Ázsiában élnek még magyar testvéreink. Julián barát e nagy áldozatával pásztor volt. Egy népnek, egy nemzetnek a pásztora ben Háromszék egyik falujából Kőrösi Csoma Sándor is elindult, hogy felkeresse a magyarok őshazáját. Indiában, Dardzsilingben halt meg. A sírja most is ott látható. Népének és történelmének volt pásztora. A hetvenes évek elején ugyancsak Háromszékről elindult egy fiatalember, Jakabos Ödön, aki már nem él. Egyetlen célja, követni a nagy utazót, Kőrösi Csoma Sándort, életútján. Hazatérve utazásáról, egy könyvet adott ki. Né - pének, népe kultúrájának, történelmének volt a pásztora ban egy öttagú expedíció tartott a Déli-sark felé. Még 20 km választotta el őket a céljuktól. Nem jutottak el a Déli-sarkig, mert élelem hiánya miatt éhen haltak. E hősök a tudomány pásztorai voltak ben felrobbant a Challanger amerikai űrrakéta, és az óceánba zuhant. Személyzete életét vesztette, egy közös célért, a világűr megismeréséért. A tudomány pásztorai, őrei voltak. Barátok, szerzetesek egy életen át másoltak régi könyveket. Kézirataik ránk maradtak. Munkájuk ma nagy kincs az emberiség számára. A tudomány pásztorai voltak. Szobrászok, festők, zeneszerzők, írók, költők egy életen át dolgoztak, és maradandó

9 IV. évfolyam, 5. szám, május HITÉLET / 9 értékű kincseket, szellemi kincseket hagytak az emberiségre. Ők a művészet és szépség pásztorai. Vegyünk egy példát a Szentírásból is. Salamon király idejében történt, hogy két rossz hírű nőnek gyereke született. Egy lakásban laktak, és egyiküknek meghalt a gyermeke. Titokban elvette barátnője élő gyermekét, a halott gyermeket pedig helyébe fektette. A király elé került az eset. Vágjátok kettőbe az élő gyermeket! -mondta a király. Úgy kell tenni! -mondta a csaló nő. Az édesanya kérte, hogy ne vágják kettőbe a gyerekét, inkább legyen egy mostoha anyáé. Ez az édesanya Isten ajándékának, a gyermeknek volt védője és pásztora. A keresztények életében is él egy pásztor, Jézus. Ő a pásztorok pásztora. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem juhaimat, és ők is ismernek engem, és juhaim hallgatnak szavamra. A jó pásztor a nyáj előtt jár, és törekszik, hogy jó legelőre vezesse nyáját. Jézus, a jó pásztor is ezt tette. Felkínálta nyájának, az embereknek, Isten üzenetét, tanítását. Nemcsak testileg táplálta őket a pusztában, hanem lelki táplálékukról is gondoskodott. Nemcsak testileg gyógyította őket, hanem lelkileg is. Elindult megkeresni a lelkileg sérült embert. A jó pásztor, amikor látja, hogy nyájából egy hiányzik, elindul megkeresni az elveszett bárányt, és jobban örül neki, mint a többi meglévőnek. Jézus, a jó pásztor különösen azokat az embereket kereste, akiket mások elkerültek. Kereste a bűnösöket. Máté ott ült a vámszedő asztalnál, és a pénz volt mindene. Nem találta lelke nyugalmát és békéjét, de Jézussal való találkozásakor Ő lett számára a legnagyobb kincs. Zakeust a jó pásztor lehívta a fügefáról, és asztalhoz ült vele. Szavaival bátorította: Ma üdvösség érkezett ebbe a házba! Megkereste a bűnös asszonyt, lelkéből kitépte a bűn forrásának gyökerét, és megbocsátott neki. Nemcsak Jézus kereste a bűnösöket, hanem ők is keresték Jézust. Érezték, hogy benne egy igazi megértőre, gyógyítóra, orvosra találtak, aki nem nézi le, hanem megérti őket. A jó pásztor még tovább ment, azokért, akiket keresett, azokért, akik Őt keresték, életét áldozta, meghalt értük a kereszten. Keresztje hirdeti az örök igazságot, Isten az ő fiában, Jézusban az emberiség legjobb és legbiztosabb pásztora, mivel életét áldozta juhaiért. A jó pásztor juhai Isten megváltott gyermekei, a nagycsaládban, Jézus egyházában pásztorok, családi szentélyek őrei és pásztorai, az emberi élet védői. A nagy társadalomban az igazságért küzdő igaz emberek és jó keresztények. Érdemes ilyen pásztorként leélni földi életünket a családban és a társadalomban is. Akkor életünk alkonyán nem üres szívvel és lélekkel kell megállnunk a jó pásztor, Jézus Krisztus előtt. Elsõáldozás Kilyénfalván Gál Katalin Kilyénfalván hagyományosan május elején kerül sor a III. osztályos tanulók első szent áldozására. Ebben az évben május 8-án került sor a bensőséges ünnepre. Kis falunkban öt gyerek vette először magához Krisztus testét. Őket Kolumbán Csilla hitoktató és Fejér Lajos plébános készítette fel éle - tük e nagy eseményére. Köszönjük mindannyiuknak a megható ünnepet!

10 10 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 5. szám, május A nagy háború keleti frontja nyarán az õs régi európai monarchiák, né - met, orosz és osztrák, egy olyan világháborúba ug - rottak bele, amely az egyik legvéresebb és legpusz - títóbb lett Európában. A keleti front statisztikái nagyon lehangolóak: több mint hárommillióan haltak meg a harcokban, több mint kilencmillióan sebesültek meg, és minden ország, amelyik részt vett a harcokban, elvesztette a kormányzási formáját. Elekes Dániel László Oroszország és az Osztrák- Magyar monarchia teljesen összeesnek. És egy ilyen konfliktusba indultak a katonák 1914-ben, egy azóta soha meg nem ismételt lelkesedéssel és magabiztossággal. Az első világháborús orosz hadsereg, mint egy hatalmas és rosszul felszerelt erő vált híressé, de 1914-ben igenis jól felszerelt és kiképzett katonákkal rendelkeztek. Az egyetlen probléma a szállítási infrastruktúra volt, ami nem volt képes ellátni a fronton harcoló csapatokat, de ami a felszerelést és a fegyvereket illeti, az orosz katonának legalább olyan minőségű fegyverei voltak, mint a németeknek és sokkal jobbak, mint az osztrák-magyaroknak. A 76,2 mm és 122 mm-es ágyúkat az oroszok még a második világháborúban is használták, sőt, még a nyolcvanas években is a Vörös Hadsereg felszerelésében voltak találhatóak. Ezzel szemben az osztrák-magyar hadsereg óriási hiányosságokkal küszködött az első világháborút megelőzően, nem beszélve a kozmopolita, vegyes származású katonáiról, kinek három negyede szláv származású volt. Ezért, még akkor is, ha a keleti standardok szerint elég jól felszerelt és ellátott volt, az osztrákmagyar hadseregnek volt a legroszszabb elképzelhető morálja. Az Osztrák-Magyar Monarchia valójában egy kisebb fajta Európai Unió volt, amit egy erős monarchia tartott össze. Ferenc József osztrák császár szintén viselte a magyar, a bohémiai, a galíciai, a lodomériai, horvát, szlavóniai és dalmáciai királyi címet. Az osztrák hadsereg ezért egy soknyelvű hadsereg volt, ahol a megrögzött nacionalista kilengések hat különböző etnikai származásból teljesen tönkretették a morált és a hatékonyságot. Az Osztrák Hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség valójában külön csapatok voltak, amelyek együtt próbáltak működni. 47%-ban szlávokból állt (csehek, lengyelek, ruténok, szerbek, horvátok), 29%- ban német nyelvet beszélő katonákból, 18%-ban magyarokból, 5%-ban románokból és 1%-ban olaszokból. Néhány nemzeti alakulat, mint a tiroli vadászok vagy a magyar huszárok, a világ bármelyik elit alakulatával fel vehette a harcot, de a legtöbb frontvonali egység egy nagyon összekevert, több nemzetiségből verbuvált csapatokból állt. A tisztek túlnyomó többsége osztrákokból és magyarokból állt, miközben a besorolt katonák nagyjából szlávok voltak, ezért minden katonának meg kellett tanítani 68

11 IV. évfolyam, 5. szám, május MÚLTIDÉZÕ / 11 szót, amelyek különböző parancsokat jelentettek, ez jelentősen nehezítette a kommunikációt a csatamezőn. Egyik esetben az osztrák tisztek angolul parancsoltak az ukrán kato - náknak, mivel ez volt az egyetlen nyelv, amit mind két rész megértett (a tisztek egyetemeken tanulták meg, miközben az ukránok, az Amerikába való kivándorlás reményében, elkezdték megtanulni az angol nyelvet). A felszerelés szempontjából, az osztrák-magyar katona jó minőségű fegyverekkel volt ellátva, mint a Mannlicher puska vagy a Škoda ágyú, akkor is ha a lőszer már hiányosabb volt, és az egyenruha is aránylag modern volt és a német stílust utánozta. A legnagyobb problémák a kommunikáció és a szállítás terén voltak, hisz az osztrák-magyar hadsereg rendelkezett a legkevesebb teherautóval és repülőgéppel az összes 1914-es évben harcoló hadsereg közül: 48 repülőgép, 10 léghajó, 85 pilóta és megfigyelő. Folytatása 12. oldalon

12 12 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 5. szám, május Folytatás a 11. oldalról Gondokat okozott a tiszti kar is, egyrészt a tisztek hiánya miatt, másrészt a botrányok miatt ben egy Adolf Hofrichter nevű hadnagy egyszerűen megölte az előléptetési listán előtte található tiszteteket mérgezett szex pilulák segítségével ban pedig, Alfred Redl őrnagy eladta az összes osztrák haditerveket az oroszoknak, hogy pénzelni tudja a homoszexuális kilengéseit. Amikor a háború kitört, kevesebb tiszt állt rendelkezésre, mint amennyi szükséges lett volna, és ezeknek 40% elesett vagy fogságba került a harcok első hat hetében. Békeidőben az osztrákmagyar hadsereg körülbelül tisztből és besorolt katonából állt július 28-án, amikor az osztrák tüzérség bombázni kezdte Belgrádot, a sebtében mobilizált hadsereg elérte az embert, és ez a hadsereg kellett szembeszálljon a három millió orosz katonával, a fős szerb hadsereggel és még védje a román és olasz határokat is. Ahogyan már említettük, a Habsburg Birodalom katonájának semmi oka nem volt hűségesen, bátran és hősiesen harcolni, hisz a saját testvérei ellen harcolt. Ezért nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy a háború vége egy orosz farmon vagy gyárban fogja érni, semmint a saját egységében. Az alacsony morál és a harci szellem hiánya sok cseh egység tömeges megadásához vezetett. Ferenc József kénytelen volt hivatalosan is felszámolni a 28-as csehszlovák gyalogezredei miután ember átállt az oroszok oldalára a Kárpátokban a fúvószenekar ritmusában és lengetve a zászlókat. Több mint hadifoglyot soroltak be a Cseh Légióba, amely az orosz hadsereg kötelein belül harcolt. Az egész háború alatt kevesebb mint 1%-a a több mint 2 millió osztrák-magyar hadifogolynak szökött meg, annak ellenére, hogy kevés vagy semmilyen őrizet alatt voltak az orosz birodalom belsejében. De hát legtöbbjük inkább dolgozott a mezőgazdaságban semmint visszatérjen a harcmezőkre. Két ilyen eset volt: a későbbiekben híressé vált Josip Broz Tito főőrmester és Kun Béla hadnagy. De ezek voltak a szerencsések, hisz az egész háború alatt körülbelül császári katona vesztette életét és még két millió megsebesült. Fogarassy Mihály emlékezete Alábbi írásunkban az erdélyi egyházmegye egyik legna - gyobb püspökérõl, Gyergyó szülöttérõl, Fogarassy Mi - hályról emlékezünk meg szeptember 17-én szü - letett Gyergyószentmiklóson. Iskoláit szülõvárosában, Marosvásárhelyen és Csíksomlyón a ferencrendiek gimnáziumában végezte. Ifj. Sólyom István 1817-ben felvették a gyulafehérvári papneveldébe, ahol két évig filozófiai tanulmányokat folytatott. Teológiai képzésre a bécsi Pázmáneumban volt, ahol egy év alatt annyira elsajátította a német nyelvet, hogy másodéven pedagógiából és egyházjogból német nyelven tett vizsgát. Erdélybe való visszatérése után október 28-án misepappá szentelték, majd Nagyszebenben segédpapként és gimnáziumi tanárként működött ban ismét Bécsben találjuk, ahol teológiai doktorátust szerez. Ezt követően a gyulafehérvári papneveldében tanulmányi felügyelői és hittantanári pozíciót tölt be, püspöki szentszéki tanácsosnak is kinevezték ban a népiskolák felügyelete is az ő hatáskörébe került, ban pedig a gyulafehérvári káptalanhoz tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. Rövid idő múlva Bécsbe rendelték, ahol udvari káplán és a Szent Ágostonról elnevezett felsőbb papnevelő igazgatója lett ban a király nagyváradi székesegyházi kanonokká s az ottani királyi akadémia prodirectorává nevezte ki. Itt ő egy kézi könyvtárt állított föl az ifjúság számára, zene, ének, német és francia nyelvtanárokat tartott. Ezek mellett a váradi iskolai kerületben a fődirectori teendőket is teljesítette, a káptalant pedig a politikai téren úgy a megyei teremben, mint az országgyűléseken képviselte. A katolikus autonómia érdekében élénk tevékenységet fejtett ki. Nagyváradon írta az 1842 Karácsony előestéjén a Szent-István-Társulat alapszabályzatát és ismertette a püspökökkel és barátival, majd jó és olcsó könyvek kiadására Budapesten megalapította a Szent István Társulatot november 25-én erdélyi püspökké nevezték, egyúttal belső titkos tanácsossá emelték. Püspöki jelmondata: Békesség nektek! A Bécs és Magyarország illetve Erdély közötti feszült helyzetben végig az uralkodóházhoz volt lojális, ezért viszonya a helyi papsággal elég hűvös volt. Mint erdélyi püspök, legfőbb tevékenységet a hitélet emelésére, az iskolaügy, legfőképp a katolikus népiskolák felvirágoztatására irányozta ban a kolozsvári országgyűlésen az ott megjelent katolikusokkal újraindította az Erdélyi Római Katolikus Státus munkáját. Az általa létrehozott egyházmegyei segélyalap nevét hálás emlékezés

13 IV. évfolyam, 5. szám, május MÚLTIDÉZÕ / 13 tárgyává tette. A kolozsvári Szent József szemináriumot kitartó utánajárással rendeltetésének visszaszerezte, és saját költségén 80 főiskolai ifjú befogadására berendezte. Az I. vatikáni egyetemes zsinat (1869) alkalmából papjait összegyűjtötte, és őket összetartásra, a napi kérdésekben való együttes gondolkodásra buzdította. Pályázatot hirdetett Erdély egyháztörténelmének megírására jelentékeny pályadíj kilátásba helyezésével. Szívügyének tekintette a katolikus sajtót abban a meggyőződésben, hogy nemcsak a hivatalos tekintély, hanem a napilapok által terjesztett közvélemény is irányadó. Az elemi tanítói nyugdíjintézetet felkarolta és anyagilag is támogatta. Ötvenéves aranymiséje alkalmával százezer forint alapítványt tett le azzal a szándékkal, hogyha e tőke idővel nyolcszázezer forintra emelkedik, akkor ebből az összegből egy katolikus főiskola alapjait vessék meg. Szabályzatot adott ki az egyházi, iskolai és alapítványi vagyon megőrzéséről, átadásáról és leltározásáról. Nagyobb jótékonyságai s alapítványaiból: a nagyváradi akadémiánál 1000 váltóforintnyi alapítványt tett a jobb tanulók számára; a Gyulafehérvárt megtelepített irgalmas nővérek számára forinton zárdát, iskolahelyiségeket és templomot emelt; szülővárosában 27 ezer forinton leánynevelő intézetet építtetett, annak vezetését az irgalmas nővérekre bízván, 25 ezer forint tőkével és több ingatlannal javadalmazott. Születése helyén öt munkaképtelen szegény számára 3000 forinton menedékházat emeltetett, a szegények ellátására 8400 forint alapítványt tett, és az épület fenntartására ingatlanokat adományozott. Gyulafehérvárt a Pius Samaritanus-nak 7400 forinton vett és kibővített épületes telket adományozott; ugyanott iskolatelket vásárolt s elemi iskolát építtetett forint költségen; a papnevelő-épületet forint értékben kibővítette s a Thomistica philosophia előadására forint alapítvánnyal katedrát állított föl. A fiú- és leányifjúság nevelésének előmozdításában nem ismert mértéket. A státusgyűlés ismételten köszönetet mondott atyai gondosságáért. A fehérvári normális iskola alapításához, a leánynevelő építéséhez, a nagyszebeni szentferencrendi apácák nevelőintézete nagyobbításához, a gyergyószentmiklósi leánynevelő építéséhez nagy összegekkel járult hozzá. Ezeken kívül ide-oda sokat juttatott. Hasonló lelkesedéssel karolta fel a segélyre szoruló plébániák és egyházközségek ügyét. Egész sereg templom az ő bőkezűségének köszönheti létezését. Különösen Apanagyfalu és Vice érezték támogató és megtartó szeretetét. Szónoki képessége s tudományos készültsége általánosan ismert és elismert volt, számos megyegyűlésen és utóbb az pozsonyi országgyűlésen, mint a nagyváradi káptalan küldötte a katolikus érdekek védelmezői között ritka ékesszólásával tűnt ki. Több hittani értekezést írt, a többi között a Fasciculi Ecclesiastici c. folyóiratba (Pest, Praelectiones theologicae super opere: Das Leben Jesu von David Strauss); a Magyar Emléklapokba (I Nagyváradi közigazgatási terület conservatorának hivatalos jelentése); az Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt. A nagy püspököt mély bölcsesség, gondos és erélyes kormányzás és határtalan jótékonyság jellemezték május 1-jén szélütés érte, rá két évre, március 23-án hunyt el. A gyulafehérvári ferencesek templomában helyezték örök nyugalomra. Nevét általános iskola viseli Gyergyószentmiklóson. Forrás: Incze Dénes: Erdély katolikus nagyjai, Tipographic, Csíkszereda, (Wikipédia)

14 14 / MEZÕGAZDASÁG IV. évfolyam, 5. szám, május Mezõgazdasági hírek E havi számunkban ismé - telten közöljük a legel te - tési szabályzatot, amely - nek betartására kérünk minden községlakót. 1. CIKK. A Gyergyóújfalu községhez tartozó területeken a legeltetés a jelen szabályzat előírásainak betartásával történhet, függetlenül a terület tulajdonjogától. 2. CIKK. A legeltetési jog igénylésének szabályai: 1. A község tulajdonában lévő legelőkre az igénylő a polgármesteri hivatalnál kell jelentkezzen a következő iratokkal: a) kérés, amelyben jelzi az igényét, és kijelöli a legelőt b) a legeltetendő állatok tulajdonosainak névsora c) az állatfajok és állatlétszám táblázata 2. A magántulajdonban lévő legelőkre vagy mezőgazdasági területekre (kaszálók, parlagföldek) szükséges a tulajdonos írott jóváhagyása, melyet a polgármesteri hivatalnál iktattak. 3. CIKK. A legeltetési jog elnyerésének feltételei: 1. A község tulajdonában lévő legelőkre: a) a polgármesteri hivatal által kiadott szerződés a legelőről b) állategészségügyi igazolás a helyi körzeti állatorvostól, az idegen állatok számára pedig onnan, ahová iktatva vannak az állatok c) a főgazda, gazdák és a pásztor közötti megállapodás/szerződés 2. A magántulajdonban lévő legelőkre: a) a terület tulajdonosok névsora és az iktatott jóváhagyások b) a legeltetendő állatok tulajdonosainak névsora c) az állatfajok és állatlétszám táblázata d) állategészségügyi igazolás a helyi körzeti állatorvostól, az idegen állatok számára pedig onnan, ahová iktatva vannak az állatok 4. CIKK. A legeltetés megszervezésének feltételei: 1. Az állatlétszám megállapítása A legelők racionális használata érdekében szabályozni kell az állatok létszámát,melyek az adott területeken legelhetnek, mely 1 nagy állat egység/ha. A nagy állat egység meghatározása az Európai Unió által megszabott értékeknek megfelelően történik: bika, tehén és két évnél idősebb szarvasmarhák 1,0 ha 6 hónapnál idősebb lovak 1,0 ha

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. III. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2010. MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Civil fórum... 11 Múltidéz õ... 15 Gyermeksarok...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2011. JÚNIUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 7 Múltidéz õ... 9 Mezõgazdaság... 15

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum... 10 Múltidézõ... 14 Mezõgazdaság... 16 Gyermeksarok...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JANUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 3 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 12

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 7 Civil fórum... 9 Múltidéz õ... 14 Mez õgazdaság...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2. Múltidéző 8-11. Mezőgazdaság 17. Civil fórum 2-5. Sulivilág 12-15. Gyermeksarok 18-19. Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat / CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM 2012

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2009. FEBRUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2009. FEBRUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2009. FEBRUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 4 Civil fórum... 5 Múltidézõ... 7 Mezõgazdaság... 9 Gyermeksarok...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. III. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM, 2010. AUGUSZTUS TARTALOM Civil fórum... 2 Hitélet... 8 Múltidéz õ... 10 Mez õgazdaság... 14 Sulivilág...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2012. MÁRCIUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 6 Hitélet... 14 Múltidéz õ... 20 Mezõgazdaság...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2011. NOVEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 4 Hitélet... 10 Múltidéz õ... 14 Gyermeksarok...

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2009. NOVEMBER TARTALOM

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2009. NOVEMBER TARTALOM GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2009. NOVEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 4 Hitélet... 9 Civil fórum... 13 Múltidéz õ... 16 Mez õgazdaság...

Részletesebben

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 18 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 19 SPORT 22 MAGAZIN

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2-3. Múltidéző 7-9. Mezőgazdaság 18-19. Civil fórum 3-5. Sulivilág 10-13. Gyermeksarok 19-20. Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat Önkormányzat / CIVIL FÓRUM

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, 2011. JÚLIUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 4 Hitélet... 11 Múltidéz õ... 14 Gyermeksarok...

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Szecsői Tükör 2008 szeptember

Szecsői Tükör 2008 szeptember Tisztelt Ingatlantulajdonos! Kérjük azokat, akik az elmúlt időszakban a csatornaközmű társulás szerződések alkalmával a belépési szándéknyilatkozatot és a Fundamentás ajánlatot aláírták, de mindeddig nem

Részletesebben

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ 2012. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG pénzpiaci, majd a gazdasági válság sajnos nem állítható meg a A község határainál, ehhez nincsenek eszközeink, de hatását tudjuk mérsékelni. Ezek a nehézségek

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 23 KARÁCSONY 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben