TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14"

Átírás

1 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 16 MÚLTIDÉZŐ 20 SPORT 22 HÚSVÉT 24

2 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Tisztelt kápolnásfalvi lakosok! A2010-es esztendő nemzeti összetartozásunk törvényi kinyilatkoztatásának, a határokon átívelő nemzetegyesítés közjogi folyamata elindításának éve volt. A magyarországi politikai változások meghozták a magyar nemzetpolitika újjászületését, elhozták a már mindannyiunk által régóta várt lehetőséget, hogy valamennyien, az anyaország határain kívül élő magyarok, visszakaphassuk azt, amit jogtalanul elvesztettünk, elvettek tőlünk: magyar állampolgárságunkat, a magyar nemzethez való tartozásunk nemcsak nyelvi, kulturális, hanem közjogi értelemben való kiteljesedését is. Nem sokkal az újonnan megválasztott parlament alakuló ülése után a magyar Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely kimondja, hogy június negyedike, a trianoni békeszerződés aláírásának napja ezentúl minden évben a Nemzeti Összetartozás Napja lesz. Ezt követően került sor a magyar állampolgársági törvény módosítására, kiegészítésére, melynek értelmében minden, az anyaország határain kívül élő magyar ember egyszerűsített eljárás során visszakaphatja, kérvényezheti a magyar állampolgárságot. A nemzeti szétszakítottság, a kommunizmus nemzeti öntudatot megsemmisíteni akaró évtizedei, majd a közötti szociálliberális magyar kormányok nemzetáruló, nemzetgyalázó politikája után eljött az a történelmi időszak, lehetőség, mellyel minden erdélyi magyar embernek kötelessége élni: igényelni a magyar állampolgárságot, ismét erőssé tenni a magyar nemzetet az európai népek sorában. Meggyőződésem, hogy a magyar állampolgárság igénylésének folyamatában minden, a helyi közösséget vezető személynek, intézménynek, lehetőségei szerint, kötelessége segítséget, tájékoztatást nyújtani. Erre törekszünk mi is, a székelyudvarhelyi Állampolgársági Irodával együttműködve, mely a magyar állampolgárság megszerzésében teljes körű szolgáltatást nyújt a Csíkszeredai és Kolozsvári Konzulátus hatáskörébe tartozó igénylőknek. Az iroda segítséget nyújt az állampolgársági kérelmek megírásában, átnézésében, a fordítások elkészítésében és az iratcsomók (dossziék) összeállításában. Az Állampolgársági Iroda szolgáltatása ingyenes (beletartozik a kérelmek megírása és az iratcsomók összeállítása), csak a szükséges iratok magyar nyelvre történő hiteles fordítása jelent költséget az oda fordulóknak Az iroda ugyanakkor azon személyeknek, akik Magyarországon szeretnék beadni a magyar állampolgársági kérelmüket, szintén segíti, közvetíti az ügyintézést. Tisztelt polgártársaim! Úgy gondolom, erősen kell fognunk a felénk kinyújtott kezet, hisz a Trianon után eltelt, székely-magyar nemzetrészt sanyargató több mint kilenc évtizedet követően elérkezett az a pillanat, amikor ismét büszkék lehetünk magyarságunkra, bátran vállalhatjuk azt, részesei lehetünk (és lennünk kell!) a magyar nemzet lelki megújulásának, felemelkedésének. Benedek László, polgármester Kiadja: Kápolnásfalu Község Önkormányzata Felelős kiadó: Benedek László polgármester Szerkesztőség címe: Kápolnásfalu, Fő utca 352 szám, Tel.: Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Megjelenik negyedévenként ROVATSZERKESZTŐK: Önkormányzat: Benedek László, Both Lajos Közbirtokosság: Tamás Pál Egyház, civil szervezetek: Ferencz Sándor Kultúra: Ferencz Anna, Both Judith Óvoda, Iskola: Bálint Irma, Gáll Mária Múltidéző: Balázs Irénke Mezőgazdaság, állattenyésztés: dr. Kósa Csaba Attila Egészségügy, életmód: dr. Deák András, dr. Kósa Csaba Attila Sport: Both Lajos

3 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÖNKORMÁNYZAT 3 Állattartó gazdák figyelmébe Megkérünk minden állattartó gazdát, de legfőképp a pásztorokat, hogy a legeltetési szabályokat tartsák be, megtisztelve ezzel falutársaikat. Legeltetési szabályok: A vetéskertekben tilos a legeltetés egész évben. Május 20-a után és szeptember 15- e előtt tilos a legeltetés a Felszegi Tilalmas, Láz, Málnavész, Mihályfenyő, Szén-Homoród pataka környékén. Ugyanakkor tudni kell, hogy az Alszegi Tilalmas, Kislikat, Gödrös, Tanorrokhely, Felszegi Borvíz környékén az állatok felügyelettel történő legeltetése csakis október 15-e után engedélyezett. A határpásztori teendőket az idén is Márton József látja el. Erre a feladatra a meghirdetés után két jelentkező volt, a fent említett személy és Péter Gábor (Fábi Gabi). A határpásztor telefonszáma , probléma esetén őt kell hívni. Legeltetési kihágások esetén a bírságok a következők: 2 év feletti nagy állat után 40 lej/jószág 2 év alatti nagy állat esetében 20 lej/jószág juhnyáj esetében 300 lej. Péter József alpolgármester Tilos az avarégetés Nagyon fontos, hogy a tavalyról ottmaradt avart, mint a legelőkön, mint a magán kaszálókon ne gyújtsuk meg és hagyjuk felügyelet nélkül. Az idén is már sok alkalommal kellett az önkéntes tűzoltóknak kivonulniuk, és bizony komoly és nehéz munka árán tudták megfékezni a tüzet több helyen is. Avar égetés esetén az a veszély is fent áll, hogy egy ellenőrzés során elvágják a terület alapú támogatást. Péter József alpolgármester A tavaszi nagytakarítás és a sáncok takarítása Atavaszi takarításnál összegyűlt szemetet a megjelölt helyre vigye mindenki és ne a fűrészportárolóhoz, mert ezzel akadályozza a fűrészpor értékesítését. A sáncok takarítása nagyon fontos, mert a lehulló csapadék nem tud benne és bele folyni. Takarításnál ne az út szélére tegyük a kiszedett sarat, hanem bármilyen módon vigyük el a megfelelő helyre. Péter József alpolgármester A roma kisebbséggel kapcsolatos problémák megelőzése Egy másik, és talán a legnagyobb problémánk a roma kisebbség által a tavaszi nyári időszakban elkövetett garázdálkodások megelőzése. Éppen ezért, megkérünk minden lakost, amennyiben gyanús tevékenységet észlelnek a mezőgazdasági területeken, azonnal hívják a mezőőrt (Tel: ), vagy az alpolgármestert (Tel: ), illetve a rendőrséget (Tel: ). Ugyan akkor szeretnénk figyelmeztetni az egyedül élő időseket, hogy ne engedjék be a lakásaikba, portájukra se a helybéli romákat, se az ismeretlen személyeket, mivel könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. A Polgármesteri Szociális tájékoztató Hivatal a tavaszi munkálatok elvégzése után, idén is megszervezi a romák részvételével történő lakossági fórumot, amelyen ismertetésre kerülnek a romák által okozott leggyakoribb problémák és azok kiküszöbölésének lehetőségei. Erre a lakossági fórumra minél több résztvevő jelentkezését várjuk. Köszönöm megértésüket és kívánok Önöknek, a magam és a Polgármesteri Hivatal nevében is kegyelmekben gazdag, áldott Húsvétot. Péter József alpolgármester január 1-től módosultak a gyermeknevelési, a családi pótlék és a szociális segélyre vonatkozó törvények. Családi pótlékban azok a családok részesülhetnek, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 370 lejt, és eleget tesznek a 277/2010-es törvényben megszabott feltételeknek. A családi pótlékot félévente kell felújítani. Szociális segélyben azok az egyedülálló személyek, vagy családok részesülhetnek,akik a eleget tesznek a 276/2010-es törvény követelményeinek. Bővebb információkat kaphatnak a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Benedek Annamária, szociális referens

4 4 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Pénzügyi beszámoló a 2010-es évi költségvetésről 2010-ben Kápolnásfalu költségvetése lej volt a jövedelem felén. 1. A jövedelem összetevői: Jövedelmi adókból visszaosztott pénz: lej ÁFÁ-ból visszaosztott pénz: lej Állami támogatás: lej, amelyből : fűtés támogatásra: lej babakelengyére: 3000 lej 200 Eurós támogatás fiatal házasoknak: lej A község saját jövedelme: lej. 2. A költségek (kiadások) összege lej volt. Ezek a következőképpen oszlanak meg: 1. Helyi közigazgatás: lej 2. Szociális segélyben részesülők után fizetett egészség biztosítás: lej 3. Éjjeli őrség: lej 4. Tartalék alap: lej 5. Kriza János Általános Iskola: lej 6. Kultúra: lej, amelyből: könyvtár: lej kultúrotthon: lej sport támogatására: 700 lej parkosításra, futballpálya felújítására: lej 7. Szociális juttatások: lej szociális segély: lej fűtéspótlék: lej 200 Eurós támogatás a fiatal házasoknak: lej babakelengye pénz újszülötteknek: lej beteggondozók fizetése: lej intézetben nevelkedő gyermekeknek: lej Caritas-házi beteggondozásra: lej gyermekeknek karácsonyi csomagra: lej 8. Falufejlesztés és közvilágítás: lej 9. Utak javítása és karbantartása: lej 10. Egyéb kiadások (tűzvédelem, katasztrófavédelem ): lej A 2010-es év végén a forgóalapban 1.104,66 lej maradt. A 2011-es évi költségvetést február 11-én fogadta el a helyi tanács, amely lej a jövedelem felén és lej a költségek (kiadások) felén. A jövedelem összetevői: Jövedelmi adókból visszaosztott pénz: lej ÁFÁ-ból visszaosztott pénz: lej Állami támogatás: fűtéstámogatásra: lej A község saját jövedelme: lej. A költségek megoszlása: 1. Helyi közigazgatás: lej A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos tudnivalók 2. Éjjeli őrség: lej 3. Tartalékalap: lej 4. Kriza János Általános Iskola: lej 5. Kultúra: lej, amelyből: könyvtár: lej kultúrotthon: lej sport támogatására: lej futballpálya műgyepesítése az iskola udvarán: lej 6. Szociális juttatások: lej fűtéspótlék: lej beteggondozók fizetése: lej intézetben nevelkedő gyermekeknek: lej Caritas-házi beteggondozásra: lej 7. Falufejlesztés és közvilágítás: lej 8. Szennyvízcsatorna hálózat megépítésére pályázat: lej 9. Utak javítása és karbantartása: lej 10. Egyéb kiadások (tűzvédelem, katasztrófavédelem ): lej. Könyvelő: Lőrincz Mária-Melinda Ahelyi adók és illetékek befizetési határideje március 31 és szeptember 30. Az 50 lejnél kevesebb adók/illetékek befizetésének egy határideje van, március 31. A határidőre való be nem fizetés esetén havi 2 % -os késedelmi kamat számolnak az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően. (39/2010-es Sürgősségi Kormány Határozat). A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a hátrálék kifizetésének napjáig tart. Abban az esetben, ha az adófizető nem tesz eleget adófizetési kötelezettségének, a Polgármesteri Hivatal kényszer-végrehajtási eljárást kell elindítson (foglaljon). Az 571/ as adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az adófizetők kötelesek adónyilatkozatot benyújtani, az adóköteles javak megszerzésétől /elidegenítésétől számított 30 napon belül. Ez a kötelezettség érvényes az adó/illeték értékét módosító változások esetében is. Az épületek, területek vagy járművek elidegenítése csak a helyi költségvetés felé törlesztendő összes követelés kifizetése után történhet meg. Az adóügyi kötelezettségek kifizetésének igazolása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik, ennek hiányában az elidegenítési okiratok jogilag érvénytelenek. Fülei Éva, pénzügyi referens

5 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott viszontláthatnak engem Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, Ott viszontláthatnak engem. A hír érdekes dolog: valami olyan tájékoztatás, ismeret, adat, ami érdekel egyeseket, vagy többeket, esetleg sokakat. Egyik már tudja, de a másik még nem. Nagyon izgató, kellemes, bizsergető érzés továbbadni. Ha igazán általános érdeklődésre tarthat számot, és érdekes, fontos dolog, akkor nagyon gyorsan terjed. Képzeld... Nahát, ki hitte volna..., és már szárnyra is kapott. Nincs akadály, távolság! Értéküket, súlyukat tekintve a hírek igen eltérőek lehetnek: a jóízű, vagy szaftos pletykáktól, kacsáktól kezdve, üzleti, vagy egyéb javakkal kapcsolatos dolgok, de néha élet-halál kérdése lehet, hogy időben értesüljünk valamiről. Lehetnek jó vagy rossz hírek, szenzációk. Manapság sajnos az utóbbiak rendszeresen elborítanak bennünket: árvíz, földrengés, buszbaleset, robbantás..., meggyilkolták, megfagyott, elrabolták... Néha pozitív kicsengéssel: életben maradt...! Híradás volt annak idején az is, hogy Jézus holttestét nem találták az asszonyok a sírban, ahová temették, és később megjelent nekik Jézus, szólt hozzájuk, és arra kérte őket, hogy mondják meg a tanítványoknak, menjenek Galileába, ott találkozhatnak vele. A hír lényege persze az, hogy Ő föltámadt. Azért jött az emberek közé, hogy meghirdesse Isten Országának örömhírét, de megölték. Úgy látszott, hogy győztek az ellenséges erők: akkor és ott a farizeusok és zsidó főpapok hatalomféltése, meg nem értése, a felbőszített tömeg kegyetlensége. És lám, nem ezzel fejeződött be a dolog. Egy ezek fölött álló hatalom: az Isten jósága és szeretete egyszerűen túllépett minden rossz, sötét és gonosz erőn. Legyőzte a halált. És ez a hír ma is hír. Hiszen vannak, akik egyáltalán nem hallottak róla, mások nem hiszik el, s van, aki elvileg elhiszi, de az életében nem érvényesül ennek a hite. Manapság egyre inkább elönt minket a kétség, a pesszimizmus. Az életben nem érvényesül az igazság, és a jó szándék valahogy mindig alul marad. Általános az a vélemény, hogy az emberiségnek nincs jövője. Az önzés, pénz, az erőszak győz, s ez előbb-utóbb valami totális katasztrófához vezet, s még a ránk bízott föld is elpusztul. Pedig a hír igaz! Isten ma is szerető Atyánk. Saját képére teremtette az embert: mindenkiben ott él egy szikra az Isten szeretetéből. Csak az a kérdés, engedjük-e, hogy ez a szikra lángra lobbantsa az életünket? Hogyan lehet, hogyan érdemes ezt az életbevágóan fontos hírt továbbadni? Hát semmi esetre sem erőszakkal. Az ember választási lehetőségét Jézus maga is tiszteletben tartotta. Senkit sem kényszerített, még közvetve sem. Életével tanított. Nekünk is ez a dolgunk. Csak annak lehet hinni, akinek a szavai mögött az élete is ott áll. Élj úgy, hogy rákérdezzenek! És bizony az elég érdekes is manapság, ha valakit nem a pénz, a kényelemszeretet, az élvezet-, és hatalomvágy, a reklámok sugallta pazarlás mozgat, hanem egy másik értékrend. Az pedig igazán örömteli dolog, ha ez a "más értékrend" feltűnik, s netán vonzó lesz más számára. És ezzel már terjed is a HÍR. A feltámadás örömhíre segítsen minden keresztényt, hogy a húsvét fényét tovább tudja sugározni egész életével! Ezen gondolatokkal kívánok áldott húsvétot minden kedves hívemnek és jóakaratú embernek. Czikó László, plébános

6 6 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS A,,Szív embere II. János Pál pápa Életéből buzdítás, szeretet áradt. Emberi életünk legfőbb feladata az életszentségre való törekvés, vagyis földi feladataink hűséges teljesítése az evangélium tanítása szerint. A világi hívő küldetése csodálatos és sokféle. Nem ideákkal teli, illúziókban lévő világ, hanem a mindennapok megélése, a kis dolgok művészete. Az imádság Istennel való kapcsolatunk. A kéz, az imára összekulcsolt kéz munkája kinyitja Isten szívét. II. János Pál pápa nem szavakkal tanított, hanem életpéldával. A család fontosságát hangsúlyozva mondta Számos út közül a család az első és legfontosabb: egy olyan általános és különleges út, amely egyetlen és megismételhetetlen, mint ahogyan megismételhetetlen minden ember, olyan út, amelytől az emberi lét nem képes elszakadni. Ha a család hiányzik, a világra jövő személyben fájdalmas hiány támad, mely teherként kíséri egész életét. A család forrása az a szeretet, amellyel a Teremtő átöleli a teremtett világot. A család személyek együttese, a legkisebb társadalmi sejt (II. János Pál ) A fiatalok barátja. Ő kezdeményezte a világifjúsági találkozók létrejöttét. Szívügye volt a fiatalok élete. Ahogy mondta a fiatalság önmagában nagy gazdagság, szépség-. Hirdeti, hogy a hivatás több, mint a terv, mindenki azzá legyen, amivé önmaga, az emberek és Isten számára válnia kell. E hármas egységben kell gondolkodni és munkálkodni. Mindegyikünk szentté lehet. Isten legyen a szívünkben, a szemünk előtt, ebben van a szent élet titka. A szív embere volt, nemcsak odaadta életét Istennek, hanem teljesen odaadottá vált Isten számára. A szív a Szentírásban többet jelent a testünkben betöltött szerepénél. Az élet forrása az emberi személy annyit ér, amennyit a szíve. A szívünk tesz alkalmassá arra, hogy valóban átéljük korunk emberének örömeit, reményeit, nélkülözéseit, gondjait. Látogatásai alkalmával imádkozni ment, mégpedig együtt imádkozni azokkal, akiket épp felkeresett, felekezetre való tekintet nélkül, buzdítva a hitben való megmaradásra, az Isten és felebaráti szeretetben való közösségi imára. Mindenfelé békességet és kiengesztelődést hirdetett. Vallotta, hogy az imádság átalakítja egyéni életünket és a világ életét. Az imádság segítségével ismerhetjük meg Istent, így mutatkozik meg Isten jelenléte lelkünkben, így hallhatjuk meg hangját lelkiismeretünkben, így tudjuk ajándéka által személyes felelősségünket érvényesíteni saját életünkért és világunkért. Imádkoznunk kell, meg kell próbálnunk minél többet imádkozni, meg kell találnunk a helyet és az időt az imádságra, hiszen ez megszabadít a közömbösségtől, és érzékennyé tesz Isten és a lélek dolgaira. (II. János Pál pápa) Bárhol megjelent, vagy írásaiban buzdított, így bíztatott: NE FÉLJETEK! Hát ne féljünk Istennek tetsző életútra lépni. Hogy a világ is egy kicsit jobbá váljon. Imádkozzunk közbenjárásáért: népünkért, családjainkért, fiataljainkért és az egész bűnös világért! II. János Pál pápa boldoggá avatása május. 1-én lesz. Imádkozzunk! Jutka óvó néni

7 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 7 Léleképítés A léleképítés iskolája a szentgyónás és a szentáldozás A bűnbánat szentsége Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, hogy bűneidtől megtisztulj, akkor kell, ha halálos bűnbe estél. Az Anyaszentegyház 4. parancsolata szerint köteles vagy gyónni legalább egyszer egy évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, Nagyboldogasszony) alkalmával. Az isten tízparancsa 1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj. 2. Isten nevét hiába ne vedd. 3. Az Úr napját szenteld meg. 4. Atyádat és anyádat tiszteld. 5. Ne ölj. 6. Ne paráználkodjál. 7. Ne lopj. 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy.- 9. Felebarátod házastársát ne kívánd. 10. Mások tulajdonát ne kívánd. Az anyaszentegyház ötparancsa 1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmisén. 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. 4. Házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon neveld. 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Előkészület a szentgyónásra Mindenek előtt szállj magadba, és hívd segítségül a Szentlélek Úristent. Azután vizsgáld meg lelkiismeretedet. Ennek módja: olvasd el figyelemmel az alább következő Lelki tükröt, és minden kérdésnél kérdezd magadtól: elkövettem-e utolsó gyónásom óta? Tudtam-e (vagy legalább homályosan éreztem-e) akkor, hogy ez bűn lesz? ha nem, akkor nem követtél el bűnt, mert a bűn Isten parancsának tudatos megszegése, ám amit az ember nem tud, azt nem teszi szándékosan. Ha igen, akkor kérdezd magadtól: Akarattal követtem-e el? Ha nem akarattal követted el, akkor nem volt bűn, mert a bűn Isten parancsának szándékos megszegése. Ha tudtad (vagy homályosan érezted), hogy nagy (halálos) bűn lesz, és teljesen szándékosan követted el, akkor halálos bűn volt, és akkor azt is meg kell kérdezned magadtól: Hányszor követtem el? A Lelki tükörben vastagabb betűvel vannak szedve azok, amik rendesen halálos bűnök szoktak lenni. A bocsánatos bűnöket nem vagy köteles meggyónni, de okosan teszed, ha ezeket is meggyónod. A Lelki tükör természetszerűleg nem sorolhat fel minden bűnt, gyónd meg azt, amivel lelkiismereted vádol, ha nem is találod meg azt a Lelki tükörben. A Szentlélek segítségül hívása. Jöjj el Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint elkövettem őket, erősítsd meg akaratomat, hogy szívemből megbánjam, és őszintén meggyónjam őket, az elégtételt pontosan elvégezzem, és minden erőmből törekedjem megjavulni. Ámen. Lelki tükör. Mikor voltam utoljára gyónni? elmulasztottam-e a húsvéti szentgyónást, vagy szent áldozást?- Hanyagul készültem-e a gyónásra? Nevezetesen: elmulasztottam-e fölindítani magamban a bánatot és erős fogadást? Kihagytam-e akkor szándékosan súlyos bűnt? (ha igen, a gyónás érvénytelen volt, sőt szentségtörés és meg kell ismételni) Elfelejtettem-e akkor meggyónni valami súlyos bűnt? (ha igen, most kell azt meggyónni). Hanyagul végeztem-e a kapott elégtételt (penitenciát)? 1. Kötelességeim Isten iránt (I. III. parancsolat) Kételkedtem-e szándékkal hitigazságban? Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? Olvastam-e hitellenes könyvet, lapot vagy más írást? Van-e ilyen birtokomban? Beszéltem-e hitem ellen? Szégyelltem-e hitemet megvallani pl. keresztet vetni, templom előtt kalapot emelni, templomban letérdelni, társalgás közben megtámadott hitemnek védelmére kelni? Zúgolódtam-e Isten ellen? Kishitű, vagy vakmerően bízó voltam-e Istennel szemben? Elmulasztottam-e imádkozni reggel, este, evés előtt, evés után? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e az imádságban? Folytatás a 8. oldalon

8 8 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 7. oldalról Isten, a szentek és a szent dolgok nevét kimondtam-e a kellő tisztelet nélkül vagy szükség nélkül? Káromoltam-e Istent vagy szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követteme el (szentségek méltatlan vétele, szent személyek, helyek, dolgok súlyos meggyalázása által)? Esküdöztem-e könynyelműen, hamisan, bűnös dolgokra? Megszegtem-e eskümet? Vasár- és ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e ott? Vasár és ünnepnap kellő ok nélkül végeztem-e hosszabb időn át nehéztestű munkát? A szigorú böjtöt (hamvazószerdán és nagypénteken) megtartottam-e? Nagyböjt péntekein húseledelektől tartózkodtam-e? Az év többi péntekén végeztem-e valamilyen bűnbánati cselekedetet, (pl. húst nem eszem, vagy lemondok valamilyen édességről, dohányról, alkoholról, szórakozásról stb. vagy pedig keresztutat végzek) Hittem-e babonában? 2. Kötelességem magam és embertársam iránt: (IV-X. parancs) Kellő tisztelet nélkül voltam-e szülőim, elöljáróim, tanáraim iránt? Megtagadtam-e tőlük segítségemet? Szeretetlen voltam-e családom tagjai iránt? Elhanyagoltam-e kötelességeimet? Alkalmazottakkal szemben gőgös, követelőző, durva voltam-e? Mértéktelen voltam-e evésben, ivásban? Hiú voltam-e ruházkodásomban és viselkedésemben? Tettem-e? valamit egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem, vagy kioltsam? Okoztam-e másnak testi vagy lelki fájdalmat (bántalmaztam-e, bosszantottam-e mást?) Tettem-e kárt más éle - tében? Vigyáztam-e a közlekedésnél a magam és mások életére? Elhanyagoltam-e a köteles munkámat? Henyéltem-e? Elmulasztottam-e máson segíteni (alamizsnával is), mikor megtehettem volna? Tettem-e kárt más vagyonában: kb. mekkorát? pazaroltam-e? Eltulajdonítottam-e másét? Megcsaltam-e mást? Az így okozott kárt jóvá tettem-e? Tartozásomat megfizettem-e? Elmulasztottam-e meginteni a bűnösöket (ha volt reményem, hogy lesz foganatja)? A veszedelmes bűnösöket feljelentettem-e a törvényes elöljáróságnál? A csüggedőket és szomorkodókat vigasztalás nélkül hagytam-e (mikor segíthettem volna rajtuk)? Gyűlöltem-e mást? Ellenem vétőknek megbocsátani vonakodtam-e? Élőkért és holtakért imádkozni elmulasztottam-e? Kevésbé helyes cselekedettel oka voltam-e más bűnének (botránkoztatás)? Tanítottam-e, ingereltem-e, fölszólítottam-e mást bűnre? (ha igen, mire? ) Segítettem-e mást bűnben? (miben?) Gyanúsítottam-e mást kellő ok nélkül? Kibeszéltem-e másnak rejtett bűneit (megszólás)? Besúgtam-e valakinek, ami rosszat más róla mondott? Ráfogtam-e másra valami hibát (rágalmazást)? Szívesen hallgattam-e gyanúsításokat, rágalmazásokat, megszólásokat? Megvetettem-e, tiszteletlen szóval illettem-e mást? Hazudtam-e? képmutató voltam-e? Titkot kibeszéltem-e? elmulasztottam-e ígéreteimet pontosan megtartani? Szemérmetlen gondolatokat vagy gerjedelmeket (érzéseket) szándékkal kerestem-e? Beleegyeztem-e ilyenekbe? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszédet, éneklést? Hallgattam-e, írtam-e, olvastam e szemérmetlenséget? Van-e nálam ilyen olvasmány? Néztem-e szemérmetlen színi-vagy más előadást? Vétkezteme szemérmetlen érintéssel magamon vagy máson? Vétkeztem-e még valamivel a szent tisztaság ellen? A lelkiismeret-vizsgáláshoz A hét főbűn: (ezek önmagukban talán nem mindig halálos bűnök, de gyökereik sok súlyos bűnnek): 1. kevélység, 2. a fösvénység, 3. a bujaság, 4. az irigység, 5. a torkosság, 6. a harag, 7. a jóravaló restség. A Szentlélek elleni bűnök (ezek alapjában rendítik meg az Istenes életet): 1. aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában, 2. Aki kétségbe vonja Isten kegyelmét, 3. Aki a megismert igazság ellen tusakodik, 4. Aki irigyli mástól Isten kegyelmét, 5. Aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodik, 6. Aki mindhalálig nem bánja meg bűneit. Égbekiáltó bűnök (ezeknek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kért büntetést): 1. a szándékos gyilkosság, 2. a szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása, 3. a munkások bérének igazságtalan visszatartása. Idegen bűnök (melyekkel mások bűnét elősegítjük, vagy okozzuk s ez által bűntársak, bűnrészesek leszünk): 1. másnak bűnre tanácsot adni, 2. másnak bűnös dolgot parancsolni, 3. vétekben mással egyet érteni, 4. mást bűnre ingerelni, 5. másnak bűnös cselekedetét dicsérni, 6. másnak bűnét elhallgatni, 7. másnak bűnét elnézni, 8. mást bűnre segíteni, 9. másnak bűnét oltalmazni. Igen tanácsos a lelkiismeret vizsgálás a hivatás mulasztás szempontjából is. Ki vagyok, mi vagyok, hogyan teljesítettem hivatásbeli kötelességeimet? Nem éltem-e vissza (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli hatalmammal. Elmulasztottam-e, elhanyagoltam-e (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli tennivalómat? Komoly javuláshoz segíthet a jellemhibák alapos megvizsgálása: mik a fő bűneim, mik a szokásommá vált bűnök, hibák, gyarlóságok? Miben kell látnom gyakori bűneim gyökerét? Miben a leggyengébb erkölcsiségem? Mi ellen küzdök látszólag vagy valóban is hasztalanul? Mely bűnökbe esek minduntalan vissza? Régebbi gyónásaimat is vizsgálva melyek visszatérő bűneim? (léleképítés az imádságos könyvből). A Mária Rádió gyakran közvetíti a Medzsugorje-i Szűzanya üzeneteit, nagyon ajánlja, hogy a szentáldozáson minél gyakrabban részt kell venni, és havonta legalább egyszer szentgyónáshoz kell járulni. Ha valaki életgyónást szeretne végezni a lelki tükör ahhoz is eredményesen hozzásegítheti. Az életgyónás a kaláka gyóntatások idején könnyebben elvégezhető. Közzétette: Ferencz Sándor

9 KÁPOLNÁSI FORRÁS KULTÚRA 9 Kulturális tájékoztató A kedves olvasót röviden szeretném tájékoztatni azokról a kulturális eseményekről, amelyekre az év elejétől mostanig sor került. Január 30-án szerepeltek a környék táncosai: a máréfalvi, fenyédi, zetelaki és a helyi táncosok közös fellépésében, amelyet Kovács Imre máréfalvi táncoktató tanított be. Ezt a fellépést soksok próba előzte meg, hogy a táncolni vágyó fiataljaink méltóképpen vigyék tovább népi hagyományainkat. Községünkben, február 13-án vendégszerepelt a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza csoportja. Az előadáson örökzöld melódiák, nóták, operettbetétek, cigánydalok hangzottak el. Az előadás meghívottja Cseh Judit nótaénekes volt. Február 26-án került sor a Homoródmenti Népdalvetélkedőre Szentegyházán. A vetélkedőn iskoláskorú gyerekek képviselték községünket. Minden résztvevőnek 10 népdalt kellett betanulnia. Both Anita I. osztályos tanuló II. helyezést kapott. A tiszta gyerek hangokat öröm volt hallgatni. Már december hónap folyamán megkezdődtek a próbák a farsangi kosaras bálra. Ez alkalommal a 20. éves jubileumi előadásra került sor. Ez a farsangi előadás nosztalgia farsangként került bemutatásra, vagyis az elmúlt évek előadásaiból válogattuk ki a nyolc legjobbnak vélt darabot. Végül Benedek László szereplőnk betegsége miatt egy darab nem került bemutatásra. Az évek folyamán színjátszó csoportunk új szereplőkkel bővült. A régebbi szereplőink közül többen is visszatértek az idei farsangi szereplésre. Újra színpadon láthattuk Nagy (Both) Melindát, Deák Rékát, Péter Róbertet és György Salamont, akik már egy pár éve nem szerepeltek a farsangi bálon. A legtöbbször szereplő Péter József most is jelen volt a csoportban. Ezen a farsangon is szerepelt: Tamás Mária, Elekes Ibolya, Péter Gabriella, Kele Juliánna, Both Emil, Benedek Zoltán, Péter Ferenc, Péter Előd és Both Szabolcs. A jeleneteket Both Judit óvó néni tanította be, minden alkalommal, önzetlen szorgalommal és tenni akarással szolgálta a színjátszás fennmaradását. Az énekeket Péter Károly zenész tanította be és hangszeren kísérte. Az előadás mindkét este sikeres volt. A farsangi bálon, az előadás végén sor került az emléklapok kiosztására, amelyet a rendező és a szereplők vehettek át a színjátszás terüle-

10 10 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS tén kifejtett önzetlen tevékenységükért. Március 10-én könyvtárunkban Biblionet megnyitóra került sor. Bill & Melinda Gates Global Libraries Alapítvány kezdeményezte a közkönyvtár-fejlesztési programot, amelynek célja, a lakósságot ingyenes internet hozzáféréshez juttatni. A Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár megnyerte a pályázatot, amelynek köszönhetően, könyvtárunk kapott 4 számítógépet teljes felszereléssel, nyomtatót, lapolvasót és vetítőt vászonnal. Azoknak is akiknek nincs saját internet hozzáférése ez egy jó lehetőség, hogy megtanulják a számítógép használatát, és megismerhessék a világhálón terjesztett hasznos információkat. Az olvasás szeretete és az internet hasznos használata szorosan összekapcsolódik itt a könyvtárban. A felnőtt olvasók részére is, ha igénylik szívesen adok útbaigazítást a világhálón való böngészésben is vagy ahhoz, hogy külföldön lévő rokonaikkal kapcsolatot teremthessenek levelezés vagy csevegés formájában. Márciusban községünk vendége volt egy debreceni ifjúsági csoport, és 13-án, vasárnap este színvonalas műsort mutattak be. Mint minden évben 1990 óta az idén is megünnepeltük március 15-ét nemzeti ünnepünket. Az ünnepély szentmisével kezdődött és tovább is méltóságteljesen, meghitt hangulatban folytatódott a kultúrotthonban. Benedek László polgármester úr ünnepi beszédet mondott, majd Bálint Irma a Kriza János Általános Iskola igazgatója méltatta az ünnepünk fontosságát. Folytatásként a debreceniek szép előadásait és az iskolás gyermekeink szereplését követhettük figyelemmel. Majd kivonultunk a piactérre, ahol fúvószenekarunk tette még színvonalasabbá ünnepünket. A huszárok jelenléte külön színfoltja volt az eseményeknek. Az egyházi kórus szintén jelen volt felemelő énekeikkel. Az ünnepi emlékkoszorúk elhelyezése következett, majd a fúvószenekar kíséretével a himnuszok eléneklésével zárult az ünnepély. Március 25-én, a székelyudvarhelyi fúvószenekar rézkürtjeinek hangjától volt hangos a kultúrotthonunk. Fiatal fúvósunk Both Nándor a székelyudvarhelyi fúvószenekarban is játszik. Ennek az ismeretségnek kapcsán látogattak hozzánk az udvarhelyi fúvósok, és gazdag repertoárt mutattak be. Az udvarhelyi zenekar karmestere Gergely János jóvoltából községünk zenekarának tagjai, új fúvós rendruhákat kaptak április 3-án a szentegyházi Vigyorgók Színtársulat előadásában egyfelvonásos bohózatokat mutattak be. Április 8-án, pénteken a Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság és a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében, Őrangyal program Húsvét tájéki népi szokások délutánjára került sor a helyi kultúrotthonban. A találkozón résztvevők ismét megfogalmazhatták: Egymásért vagyunk, és ez hűen tükröződött a résztvevők hangulatában. A kultúra fontos szerepet tölt be éle - tünkben, de húsvét idején mégis úgy gondolom, hogy figyeljünk jobban a lelkiekre is. Boldog Húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! Ferencz Anna, könyvtáros-kultúrigazgató

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2011. MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 8 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 14

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 21 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 18 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 19 SPORT 22 MAGAZIN

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 23 KARÁCSONY 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 13 KÖZBIRTOKOSSÁG 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 22 KARÁCSONY, MOZAIK 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT Egyéves az újságunk Sokszor

Részletesebben

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ 2012. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG pénzpiaci, majd a gazdasági válság sajnos nem állítható meg a A község határainál, ehhez nincsenek eszközeink, de hatását tudjuk mérsékelni. Ezek a nehézségek

Részletesebben

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA UZONI HÍRLAP IX. évfolyam, 1. szám, Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia Húsvét

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 7 Civil fórum... 9 Múltidéz õ... 14 Mez õgazdaság...

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

AFili májusban egyhetes rendezvénysorozattal

AFili májusban egyhetes rendezvénysorozattal 2011.2. január 9., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 4. (6171.) Szám 16 oldal ára 1 lej A magyarság nyomában 2 Nőtt a légúti megbetegedések száma 3 Nagyobb adóteher 8 a tehergépkocsin Homoródszentpál

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek Megyei Itthon, Tolnában Napló 2008. február TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA X. ÉVFOLYAM 2. szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban Forintos búcsú Március 1-jével kivonja az

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

Böjte Csaba adventi gondolatai

Böjte Csaba adventi gondolatai Ára: 80 Ft XXIV. évfolyam 12. szám 2011. december SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Böjte Csaba adventi gondolatai Remek szegvári eredmények a Bushido Karate Europa Kupában arany érmes: Gojdár Kamilla, Gojdár

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Közeledik Krisztus Király, csendesen. Advent vasárnapjai egyre közelebb hozzák, és a meghittség

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben

Petőfi Sándor EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET...

Petőfi Sándor EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET... 2010. március KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Emlékezés Március 15-ére Az 1848 tavaszán kirobbant forradalom szele hamar elérte vidékünket. Az országos események híre váratlanul felbolygatta a csíki közéletet.

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2. Múltidéző 8-11. Mezőgazdaság 17. Civil fórum 2-5. Sulivilág 12-15. Gyermeksarok 18-19. Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat / CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM 2012

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK XXIII. évfolyam 2. szám Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2011. február 22. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FALUGYÛLÉS LESZ! Kedves lakitelekiek! Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el.

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. 2013. március 28. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. Tartalom A jel gondolatok húsvéthoz Iskolai szülői szervezet Önkormányzati tervek a költségvetés

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben