TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14"

Átírás

1 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 KULTÚRA 9 ÓVODA, ISKOLA 11 KÖZBIRTOKOSSÁG 13 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 14 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 16 MÚLTIDÉZŐ 20 SPORT 22 HÚSVÉT 24

2 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Tisztelt kápolnásfalvi lakosok! A2010-es esztendő nemzeti összetartozásunk törvényi kinyilatkoztatásának, a határokon átívelő nemzetegyesítés közjogi folyamata elindításának éve volt. A magyarországi politikai változások meghozták a magyar nemzetpolitika újjászületését, elhozták a már mindannyiunk által régóta várt lehetőséget, hogy valamennyien, az anyaország határain kívül élő magyarok, visszakaphassuk azt, amit jogtalanul elvesztettünk, elvettek tőlünk: magyar állampolgárságunkat, a magyar nemzethez való tartozásunk nemcsak nyelvi, kulturális, hanem közjogi értelemben való kiteljesedését is. Nem sokkal az újonnan megválasztott parlament alakuló ülése után a magyar Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely kimondja, hogy június negyedike, a trianoni békeszerződés aláírásának napja ezentúl minden évben a Nemzeti Összetartozás Napja lesz. Ezt követően került sor a magyar állampolgársági törvény módosítására, kiegészítésére, melynek értelmében minden, az anyaország határain kívül élő magyar ember egyszerűsített eljárás során visszakaphatja, kérvényezheti a magyar állampolgárságot. A nemzeti szétszakítottság, a kommunizmus nemzeti öntudatot megsemmisíteni akaró évtizedei, majd a közötti szociálliberális magyar kormányok nemzetáruló, nemzetgyalázó politikája után eljött az a történelmi időszak, lehetőség, mellyel minden erdélyi magyar embernek kötelessége élni: igényelni a magyar állampolgárságot, ismét erőssé tenni a magyar nemzetet az európai népek sorában. Meggyőződésem, hogy a magyar állampolgárság igénylésének folyamatában minden, a helyi közösséget vezető személynek, intézménynek, lehetőségei szerint, kötelessége segítséget, tájékoztatást nyújtani. Erre törekszünk mi is, a székelyudvarhelyi Állampolgársági Irodával együttműködve, mely a magyar állampolgárság megszerzésében teljes körű szolgáltatást nyújt a Csíkszeredai és Kolozsvári Konzulátus hatáskörébe tartozó igénylőknek. Az iroda segítséget nyújt az állampolgársági kérelmek megírásában, átnézésében, a fordítások elkészítésében és az iratcsomók (dossziék) összeállításában. Az Állampolgársági Iroda szolgáltatása ingyenes (beletartozik a kérelmek megírása és az iratcsomók összeállítása), csak a szükséges iratok magyar nyelvre történő hiteles fordítása jelent költséget az oda fordulóknak Az iroda ugyanakkor azon személyeknek, akik Magyarországon szeretnék beadni a magyar állampolgársági kérelmüket, szintén segíti, közvetíti az ügyintézést. Tisztelt polgártársaim! Úgy gondolom, erősen kell fognunk a felénk kinyújtott kezet, hisz a Trianon után eltelt, székely-magyar nemzetrészt sanyargató több mint kilenc évtizedet követően elérkezett az a pillanat, amikor ismét büszkék lehetünk magyarságunkra, bátran vállalhatjuk azt, részesei lehetünk (és lennünk kell!) a magyar nemzet lelki megújulásának, felemelkedésének. Benedek László, polgármester Kiadja: Kápolnásfalu Község Önkormányzata Felelős kiadó: Benedek László polgármester Szerkesztőség címe: Kápolnásfalu, Fő utca 352 szám, Tel.: Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Megjelenik negyedévenként ROVATSZERKESZTŐK: Önkormányzat: Benedek László, Both Lajos Közbirtokosság: Tamás Pál Egyház, civil szervezetek: Ferencz Sándor Kultúra: Ferencz Anna, Both Judith Óvoda, Iskola: Bálint Irma, Gáll Mária Múltidéző: Balázs Irénke Mezőgazdaság, állattenyésztés: dr. Kósa Csaba Attila Egészségügy, életmód: dr. Deák András, dr. Kósa Csaba Attila Sport: Both Lajos

3 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÖNKORMÁNYZAT 3 Állattartó gazdák figyelmébe Megkérünk minden állattartó gazdát, de legfőképp a pásztorokat, hogy a legeltetési szabályokat tartsák be, megtisztelve ezzel falutársaikat. Legeltetési szabályok: A vetéskertekben tilos a legeltetés egész évben. Május 20-a után és szeptember 15- e előtt tilos a legeltetés a Felszegi Tilalmas, Láz, Málnavész, Mihályfenyő, Szén-Homoród pataka környékén. Ugyanakkor tudni kell, hogy az Alszegi Tilalmas, Kislikat, Gödrös, Tanorrokhely, Felszegi Borvíz környékén az állatok felügyelettel történő legeltetése csakis október 15-e után engedélyezett. A határpásztori teendőket az idén is Márton József látja el. Erre a feladatra a meghirdetés után két jelentkező volt, a fent említett személy és Péter Gábor (Fábi Gabi). A határpásztor telefonszáma , probléma esetén őt kell hívni. Legeltetési kihágások esetén a bírságok a következők: 2 év feletti nagy állat után 40 lej/jószág 2 év alatti nagy állat esetében 20 lej/jószág juhnyáj esetében 300 lej. Péter József alpolgármester Tilos az avarégetés Nagyon fontos, hogy a tavalyról ottmaradt avart, mint a legelőkön, mint a magán kaszálókon ne gyújtsuk meg és hagyjuk felügyelet nélkül. Az idén is már sok alkalommal kellett az önkéntes tűzoltóknak kivonulniuk, és bizony komoly és nehéz munka árán tudták megfékezni a tüzet több helyen is. Avar égetés esetén az a veszély is fent áll, hogy egy ellenőrzés során elvágják a terület alapú támogatást. Péter József alpolgármester A tavaszi nagytakarítás és a sáncok takarítása Atavaszi takarításnál összegyűlt szemetet a megjelölt helyre vigye mindenki és ne a fűrészportárolóhoz, mert ezzel akadályozza a fűrészpor értékesítését. A sáncok takarítása nagyon fontos, mert a lehulló csapadék nem tud benne és bele folyni. Takarításnál ne az út szélére tegyük a kiszedett sarat, hanem bármilyen módon vigyük el a megfelelő helyre. Péter József alpolgármester A roma kisebbséggel kapcsolatos problémák megelőzése Egy másik, és talán a legnagyobb problémánk a roma kisebbség által a tavaszi nyári időszakban elkövetett garázdálkodások megelőzése. Éppen ezért, megkérünk minden lakost, amennyiben gyanús tevékenységet észlelnek a mezőgazdasági területeken, azonnal hívják a mezőőrt (Tel: ), vagy az alpolgármestert (Tel: ), illetve a rendőrséget (Tel: ). Ugyan akkor szeretnénk figyelmeztetni az egyedül élő időseket, hogy ne engedjék be a lakásaikba, portájukra se a helybéli romákat, se az ismeretlen személyeket, mivel könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. A Polgármesteri Szociális tájékoztató Hivatal a tavaszi munkálatok elvégzése után, idén is megszervezi a romák részvételével történő lakossági fórumot, amelyen ismertetésre kerülnek a romák által okozott leggyakoribb problémák és azok kiküszöbölésének lehetőségei. Erre a lakossági fórumra minél több résztvevő jelentkezését várjuk. Köszönöm megértésüket és kívánok Önöknek, a magam és a Polgármesteri Hivatal nevében is kegyelmekben gazdag, áldott Húsvétot. Péter József alpolgármester január 1-től módosultak a gyermeknevelési, a családi pótlék és a szociális segélyre vonatkozó törvények. Családi pótlékban azok a családok részesülhetnek, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 370 lejt, és eleget tesznek a 277/2010-es törvényben megszabott feltételeknek. A családi pótlékot félévente kell felújítani. Szociális segélyben azok az egyedülálló személyek, vagy családok részesülhetnek,akik a eleget tesznek a 276/2010-es törvény követelményeinek. Bővebb információkat kaphatnak a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Benedek Annamária, szociális referens

4 4 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS Pénzügyi beszámoló a 2010-es évi költségvetésről 2010-ben Kápolnásfalu költségvetése lej volt a jövedelem felén. 1. A jövedelem összetevői: Jövedelmi adókból visszaosztott pénz: lej ÁFÁ-ból visszaosztott pénz: lej Állami támogatás: lej, amelyből : fűtés támogatásra: lej babakelengyére: 3000 lej 200 Eurós támogatás fiatal házasoknak: lej A község saját jövedelme: lej. 2. A költségek (kiadások) összege lej volt. Ezek a következőképpen oszlanak meg: 1. Helyi közigazgatás: lej 2. Szociális segélyben részesülők után fizetett egészség biztosítás: lej 3. Éjjeli őrség: lej 4. Tartalék alap: lej 5. Kriza János Általános Iskola: lej 6. Kultúra: lej, amelyből: könyvtár: lej kultúrotthon: lej sport támogatására: 700 lej parkosításra, futballpálya felújítására: lej 7. Szociális juttatások: lej szociális segély: lej fűtéspótlék: lej 200 Eurós támogatás a fiatal házasoknak: lej babakelengye pénz újszülötteknek: lej beteggondozók fizetése: lej intézetben nevelkedő gyermekeknek: lej Caritas-házi beteggondozásra: lej gyermekeknek karácsonyi csomagra: lej 8. Falufejlesztés és közvilágítás: lej 9. Utak javítása és karbantartása: lej 10. Egyéb kiadások (tűzvédelem, katasztrófavédelem ): lej A 2010-es év végén a forgóalapban 1.104,66 lej maradt. A 2011-es évi költségvetést február 11-én fogadta el a helyi tanács, amely lej a jövedelem felén és lej a költségek (kiadások) felén. A jövedelem összetevői: Jövedelmi adókból visszaosztott pénz: lej ÁFÁ-ból visszaosztott pénz: lej Állami támogatás: fűtéstámogatásra: lej A község saját jövedelme: lej. A költségek megoszlása: 1. Helyi közigazgatás: lej A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos tudnivalók 2. Éjjeli őrség: lej 3. Tartalékalap: lej 4. Kriza János Általános Iskola: lej 5. Kultúra: lej, amelyből: könyvtár: lej kultúrotthon: lej sport támogatására: lej futballpálya műgyepesítése az iskola udvarán: lej 6. Szociális juttatások: lej fűtéspótlék: lej beteggondozók fizetése: lej intézetben nevelkedő gyermekeknek: lej Caritas-házi beteggondozásra: lej 7. Falufejlesztés és közvilágítás: lej 8. Szennyvízcsatorna hálózat megépítésére pályázat: lej 9. Utak javítása és karbantartása: lej 10. Egyéb kiadások (tűzvédelem, katasztrófavédelem ): lej. Könyvelő: Lőrincz Mária-Melinda Ahelyi adók és illetékek befizetési határideje március 31 és szeptember 30. Az 50 lejnél kevesebb adók/illetékek befizetésének egy határideje van, március 31. A határidőre való be nem fizetés esetén havi 2 % -os késedelmi kamat számolnak az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően. (39/2010-es Sürgősségi Kormány Határozat). A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a hátrálék kifizetésének napjáig tart. Abban az esetben, ha az adófizető nem tesz eleget adófizetési kötelezettségének, a Polgármesteri Hivatal kényszer-végrehajtási eljárást kell elindítson (foglaljon). Az 571/ as adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az adófizetők kötelesek adónyilatkozatot benyújtani, az adóköteles javak megszerzésétől /elidegenítésétől számított 30 napon belül. Ez a kötelezettség érvényes az adó/illeték értékét módosító változások esetében is. Az épületek, területek vagy járművek elidegenítése csak a helyi költségvetés felé törlesztendő összes követelés kifizetése után történhet meg. Az adóügyi kötelezettségek kifizetésének igazolása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik, ennek hiányában az elidegenítési okiratok jogilag érvénytelenek. Fülei Éva, pénzügyi referens

5 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 5 Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott viszontláthatnak engem Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, Ott viszontláthatnak engem. A hír érdekes dolog: valami olyan tájékoztatás, ismeret, adat, ami érdekel egyeseket, vagy többeket, esetleg sokakat. Egyik már tudja, de a másik még nem. Nagyon izgató, kellemes, bizsergető érzés továbbadni. Ha igazán általános érdeklődésre tarthat számot, és érdekes, fontos dolog, akkor nagyon gyorsan terjed. Képzeld... Nahát, ki hitte volna..., és már szárnyra is kapott. Nincs akadály, távolság! Értéküket, súlyukat tekintve a hírek igen eltérőek lehetnek: a jóízű, vagy szaftos pletykáktól, kacsáktól kezdve, üzleti, vagy egyéb javakkal kapcsolatos dolgok, de néha élet-halál kérdése lehet, hogy időben értesüljünk valamiről. Lehetnek jó vagy rossz hírek, szenzációk. Manapság sajnos az utóbbiak rendszeresen elborítanak bennünket: árvíz, földrengés, buszbaleset, robbantás..., meggyilkolták, megfagyott, elrabolták... Néha pozitív kicsengéssel: életben maradt...! Híradás volt annak idején az is, hogy Jézus holttestét nem találták az asszonyok a sírban, ahová temették, és később megjelent nekik Jézus, szólt hozzájuk, és arra kérte őket, hogy mondják meg a tanítványoknak, menjenek Galileába, ott találkozhatnak vele. A hír lényege persze az, hogy Ő föltámadt. Azért jött az emberek közé, hogy meghirdesse Isten Országának örömhírét, de megölték. Úgy látszott, hogy győztek az ellenséges erők: akkor és ott a farizeusok és zsidó főpapok hatalomféltése, meg nem értése, a felbőszített tömeg kegyetlensége. És lám, nem ezzel fejeződött be a dolog. Egy ezek fölött álló hatalom: az Isten jósága és szeretete egyszerűen túllépett minden rossz, sötét és gonosz erőn. Legyőzte a halált. És ez a hír ma is hír. Hiszen vannak, akik egyáltalán nem hallottak róla, mások nem hiszik el, s van, aki elvileg elhiszi, de az életében nem érvényesül ennek a hite. Manapság egyre inkább elönt minket a kétség, a pesszimizmus. Az életben nem érvényesül az igazság, és a jó szándék valahogy mindig alul marad. Általános az a vélemény, hogy az emberiségnek nincs jövője. Az önzés, pénz, az erőszak győz, s ez előbb-utóbb valami totális katasztrófához vezet, s még a ránk bízott föld is elpusztul. Pedig a hír igaz! Isten ma is szerető Atyánk. Saját képére teremtette az embert: mindenkiben ott él egy szikra az Isten szeretetéből. Csak az a kérdés, engedjük-e, hogy ez a szikra lángra lobbantsa az életünket? Hogyan lehet, hogyan érdemes ezt az életbevágóan fontos hírt továbbadni? Hát semmi esetre sem erőszakkal. Az ember választási lehetőségét Jézus maga is tiszteletben tartotta. Senkit sem kényszerített, még közvetve sem. Életével tanított. Nekünk is ez a dolgunk. Csak annak lehet hinni, akinek a szavai mögött az élete is ott áll. Élj úgy, hogy rákérdezzenek! És bizony az elég érdekes is manapság, ha valakit nem a pénz, a kényelemszeretet, az élvezet-, és hatalomvágy, a reklámok sugallta pazarlás mozgat, hanem egy másik értékrend. Az pedig igazán örömteli dolog, ha ez a "más értékrend" feltűnik, s netán vonzó lesz más számára. És ezzel már terjed is a HÍR. A feltámadás örömhíre segítsen minden keresztényt, hogy a húsvét fényét tovább tudja sugározni egész életével! Ezen gondolatokkal kívánok áldott húsvétot minden kedves hívemnek és jóakaratú embernek. Czikó László, plébános

6 6 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS A,,Szív embere II. János Pál pápa Életéből buzdítás, szeretet áradt. Emberi életünk legfőbb feladata az életszentségre való törekvés, vagyis földi feladataink hűséges teljesítése az evangélium tanítása szerint. A világi hívő küldetése csodálatos és sokféle. Nem ideákkal teli, illúziókban lévő világ, hanem a mindennapok megélése, a kis dolgok művészete. Az imádság Istennel való kapcsolatunk. A kéz, az imára összekulcsolt kéz munkája kinyitja Isten szívét. II. János Pál pápa nem szavakkal tanított, hanem életpéldával. A család fontosságát hangsúlyozva mondta Számos út közül a család az első és legfontosabb: egy olyan általános és különleges út, amely egyetlen és megismételhetetlen, mint ahogyan megismételhetetlen minden ember, olyan út, amelytől az emberi lét nem képes elszakadni. Ha a család hiányzik, a világra jövő személyben fájdalmas hiány támad, mely teherként kíséri egész életét. A család forrása az a szeretet, amellyel a Teremtő átöleli a teremtett világot. A család személyek együttese, a legkisebb társadalmi sejt (II. János Pál ) A fiatalok barátja. Ő kezdeményezte a világifjúsági találkozók létrejöttét. Szívügye volt a fiatalok élete. Ahogy mondta a fiatalság önmagában nagy gazdagság, szépség-. Hirdeti, hogy a hivatás több, mint a terv, mindenki azzá legyen, amivé önmaga, az emberek és Isten számára válnia kell. E hármas egységben kell gondolkodni és munkálkodni. Mindegyikünk szentté lehet. Isten legyen a szívünkben, a szemünk előtt, ebben van a szent élet titka. A szív embere volt, nemcsak odaadta életét Istennek, hanem teljesen odaadottá vált Isten számára. A szív a Szentírásban többet jelent a testünkben betöltött szerepénél. Az élet forrása az emberi személy annyit ér, amennyit a szíve. A szívünk tesz alkalmassá arra, hogy valóban átéljük korunk emberének örömeit, reményeit, nélkülözéseit, gondjait. Látogatásai alkalmával imádkozni ment, mégpedig együtt imádkozni azokkal, akiket épp felkeresett, felekezetre való tekintet nélkül, buzdítva a hitben való megmaradásra, az Isten és felebaráti szeretetben való közösségi imára. Mindenfelé békességet és kiengesztelődést hirdetett. Vallotta, hogy az imádság átalakítja egyéni életünket és a világ életét. Az imádság segítségével ismerhetjük meg Istent, így mutatkozik meg Isten jelenléte lelkünkben, így hallhatjuk meg hangját lelkiismeretünkben, így tudjuk ajándéka által személyes felelősségünket érvényesíteni saját életünkért és világunkért. Imádkoznunk kell, meg kell próbálnunk minél többet imádkozni, meg kell találnunk a helyet és az időt az imádságra, hiszen ez megszabadít a közömbösségtől, és érzékennyé tesz Isten és a lélek dolgaira. (II. János Pál pápa) Bárhol megjelent, vagy írásaiban buzdított, így bíztatott: NE FÉLJETEK! Hát ne féljünk Istennek tetsző életútra lépni. Hogy a világ is egy kicsit jobbá váljon. Imádkozzunk közbenjárásáért: népünkért, családjainkért, fiataljainkért és az egész bűnös világért! II. János Pál pápa boldoggá avatása május. 1-én lesz. Imádkozzunk! Jutka óvó néni

7 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 7 Léleképítés A léleképítés iskolája a szentgyónás és a szentáldozás A bűnbánat szentsége Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, hogy bűneidtől megtisztulj, akkor kell, ha halálos bűnbe estél. Az Anyaszentegyház 4. parancsolata szerint köteles vagy gyónni legalább egyszer egy évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, Nagyboldogasszony) alkalmával. Az isten tízparancsa 1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj. 2. Isten nevét hiába ne vedd. 3. Az Úr napját szenteld meg. 4. Atyádat és anyádat tiszteld. 5. Ne ölj. 6. Ne paráználkodjál. 7. Ne lopj. 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy.- 9. Felebarátod házastársát ne kívánd. 10. Mások tulajdonát ne kívánd. Az anyaszentegyház ötparancsa 1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmisén. 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. 4. Házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon neveld. 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Előkészület a szentgyónásra Mindenek előtt szállj magadba, és hívd segítségül a Szentlélek Úristent. Azután vizsgáld meg lelkiismeretedet. Ennek módja: olvasd el figyelemmel az alább következő Lelki tükröt, és minden kérdésnél kérdezd magadtól: elkövettem-e utolsó gyónásom óta? Tudtam-e (vagy legalább homályosan éreztem-e) akkor, hogy ez bűn lesz? ha nem, akkor nem követtél el bűnt, mert a bűn Isten parancsának tudatos megszegése, ám amit az ember nem tud, azt nem teszi szándékosan. Ha igen, akkor kérdezd magadtól: Akarattal követtem-e el? Ha nem akarattal követted el, akkor nem volt bűn, mert a bűn Isten parancsának szándékos megszegése. Ha tudtad (vagy homályosan érezted), hogy nagy (halálos) bűn lesz, és teljesen szándékosan követted el, akkor halálos bűn volt, és akkor azt is meg kell kérdezned magadtól: Hányszor követtem el? A Lelki tükörben vastagabb betűvel vannak szedve azok, amik rendesen halálos bűnök szoktak lenni. A bocsánatos bűnöket nem vagy köteles meggyónni, de okosan teszed, ha ezeket is meggyónod. A Lelki tükör természetszerűleg nem sorolhat fel minden bűnt, gyónd meg azt, amivel lelkiismereted vádol, ha nem is találod meg azt a Lelki tükörben. A Szentlélek segítségül hívása. Jöjj el Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint elkövettem őket, erősítsd meg akaratomat, hogy szívemből megbánjam, és őszintén meggyónjam őket, az elégtételt pontosan elvégezzem, és minden erőmből törekedjem megjavulni. Ámen. Lelki tükör. Mikor voltam utoljára gyónni? elmulasztottam-e a húsvéti szentgyónást, vagy szent áldozást?- Hanyagul készültem-e a gyónásra? Nevezetesen: elmulasztottam-e fölindítani magamban a bánatot és erős fogadást? Kihagytam-e akkor szándékosan súlyos bűnt? (ha igen, a gyónás érvénytelen volt, sőt szentségtörés és meg kell ismételni) Elfelejtettem-e akkor meggyónni valami súlyos bűnt? (ha igen, most kell azt meggyónni). Hanyagul végeztem-e a kapott elégtételt (penitenciát)? 1. Kötelességeim Isten iránt (I. III. parancsolat) Kételkedtem-e szándékkal hitigazságban? Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? Olvastam-e hitellenes könyvet, lapot vagy más írást? Van-e ilyen birtokomban? Beszéltem-e hitem ellen? Szégyelltem-e hitemet megvallani pl. keresztet vetni, templom előtt kalapot emelni, templomban letérdelni, társalgás közben megtámadott hitemnek védelmére kelni? Zúgolódtam-e Isten ellen? Kishitű, vagy vakmerően bízó voltam-e Istennel szemben? Elmulasztottam-e imádkozni reggel, este, evés előtt, evés után? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e az imádságban? Folytatás a 8. oldalon

8 8 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 7. oldalról Isten, a szentek és a szent dolgok nevét kimondtam-e a kellő tisztelet nélkül vagy szükség nélkül? Káromoltam-e Istent vagy szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követteme el (szentségek méltatlan vétele, szent személyek, helyek, dolgok súlyos meggyalázása által)? Esküdöztem-e könynyelműen, hamisan, bűnös dolgokra? Megszegtem-e eskümet? Vasár- és ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e ott? Vasár és ünnepnap kellő ok nélkül végeztem-e hosszabb időn át nehéztestű munkát? A szigorú böjtöt (hamvazószerdán és nagypénteken) megtartottam-e? Nagyböjt péntekein húseledelektől tartózkodtam-e? Az év többi péntekén végeztem-e valamilyen bűnbánati cselekedetet, (pl. húst nem eszem, vagy lemondok valamilyen édességről, dohányról, alkoholról, szórakozásról stb. vagy pedig keresztutat végzek) Hittem-e babonában? 2. Kötelességem magam és embertársam iránt: (IV-X. parancs) Kellő tisztelet nélkül voltam-e szülőim, elöljáróim, tanáraim iránt? Megtagadtam-e tőlük segítségemet? Szeretetlen voltam-e családom tagjai iránt? Elhanyagoltam-e kötelességeimet? Alkalmazottakkal szemben gőgös, követelőző, durva voltam-e? Mértéktelen voltam-e evésben, ivásban? Hiú voltam-e ruházkodásomban és viselkedésemben? Tettem-e? valamit egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem, vagy kioltsam? Okoztam-e másnak testi vagy lelki fájdalmat (bántalmaztam-e, bosszantottam-e mást?) Tettem-e kárt más éle - tében? Vigyáztam-e a közlekedésnél a magam és mások életére? Elhanyagoltam-e a köteles munkámat? Henyéltem-e? Elmulasztottam-e máson segíteni (alamizsnával is), mikor megtehettem volna? Tettem-e kárt más vagyonában: kb. mekkorát? pazaroltam-e? Eltulajdonítottam-e másét? Megcsaltam-e mást? Az így okozott kárt jóvá tettem-e? Tartozásomat megfizettem-e? Elmulasztottam-e meginteni a bűnösöket (ha volt reményem, hogy lesz foganatja)? A veszedelmes bűnösöket feljelentettem-e a törvényes elöljáróságnál? A csüggedőket és szomorkodókat vigasztalás nélkül hagytam-e (mikor segíthettem volna rajtuk)? Gyűlöltem-e mást? Ellenem vétőknek megbocsátani vonakodtam-e? Élőkért és holtakért imádkozni elmulasztottam-e? Kevésbé helyes cselekedettel oka voltam-e más bűnének (botránkoztatás)? Tanítottam-e, ingereltem-e, fölszólítottam-e mást bűnre? (ha igen, mire? ) Segítettem-e mást bűnben? (miben?) Gyanúsítottam-e mást kellő ok nélkül? Kibeszéltem-e másnak rejtett bűneit (megszólás)? Besúgtam-e valakinek, ami rosszat más róla mondott? Ráfogtam-e másra valami hibát (rágalmazást)? Szívesen hallgattam-e gyanúsításokat, rágalmazásokat, megszólásokat? Megvetettem-e, tiszteletlen szóval illettem-e mást? Hazudtam-e? képmutató voltam-e? Titkot kibeszéltem-e? elmulasztottam-e ígéreteimet pontosan megtartani? Szemérmetlen gondolatokat vagy gerjedelmeket (érzéseket) szándékkal kerestem-e? Beleegyeztem-e ilyenekbe? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszédet, éneklést? Hallgattam-e, írtam-e, olvastam e szemérmetlenséget? Van-e nálam ilyen olvasmány? Néztem-e szemérmetlen színi-vagy más előadást? Vétkezteme szemérmetlen érintéssel magamon vagy máson? Vétkeztem-e még valamivel a szent tisztaság ellen? A lelkiismeret-vizsgáláshoz A hét főbűn: (ezek önmagukban talán nem mindig halálos bűnök, de gyökereik sok súlyos bűnnek): 1. kevélység, 2. a fösvénység, 3. a bujaság, 4. az irigység, 5. a torkosság, 6. a harag, 7. a jóravaló restség. A Szentlélek elleni bűnök (ezek alapjában rendítik meg az Istenes életet): 1. aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában, 2. Aki kétségbe vonja Isten kegyelmét, 3. Aki a megismert igazság ellen tusakodik, 4. Aki irigyli mástól Isten kegyelmét, 5. Aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodik, 6. Aki mindhalálig nem bánja meg bűneit. Égbekiáltó bűnök (ezeknek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kért büntetést): 1. a szándékos gyilkosság, 2. a szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása, 3. a munkások bérének igazságtalan visszatartása. Idegen bűnök (melyekkel mások bűnét elősegítjük, vagy okozzuk s ez által bűntársak, bűnrészesek leszünk): 1. másnak bűnre tanácsot adni, 2. másnak bűnös dolgot parancsolni, 3. vétekben mással egyet érteni, 4. mást bűnre ingerelni, 5. másnak bűnös cselekedetét dicsérni, 6. másnak bűnét elhallgatni, 7. másnak bűnét elnézni, 8. mást bűnre segíteni, 9. másnak bűnét oltalmazni. Igen tanácsos a lelkiismeret vizsgálás a hivatás mulasztás szempontjából is. Ki vagyok, mi vagyok, hogyan teljesítettem hivatásbeli kötelességeimet? Nem éltem-e vissza (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli hatalmammal. Elmulasztottam-e, elhanyagoltam-e (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli tennivalómat? Komoly javuláshoz segíthet a jellemhibák alapos megvizsgálása: mik a fő bűneim, mik a szokásommá vált bűnök, hibák, gyarlóságok? Miben kell látnom gyakori bűneim gyökerét? Miben a leggyengébb erkölcsiségem? Mi ellen küzdök látszólag vagy valóban is hasztalanul? Mely bűnökbe esek minduntalan vissza? Régebbi gyónásaimat is vizsgálva melyek visszatérő bűneim? (léleképítés az imádságos könyvből). A Mária Rádió gyakran közvetíti a Medzsugorje-i Szűzanya üzeneteit, nagyon ajánlja, hogy a szentáldozáson minél gyakrabban részt kell venni, és havonta legalább egyszer szentgyónáshoz kell járulni. Ha valaki életgyónást szeretne végezni a lelki tükör ahhoz is eredményesen hozzásegítheti. Az életgyónás a kaláka gyóntatások idején könnyebben elvégezhető. Közzétette: Ferencz Sándor

9 KÁPOLNÁSI FORRÁS KULTÚRA 9 Kulturális tájékoztató A kedves olvasót röviden szeretném tájékoztatni azokról a kulturális eseményekről, amelyekre az év elejétől mostanig sor került. Január 30-án szerepeltek a környék táncosai: a máréfalvi, fenyédi, zetelaki és a helyi táncosok közös fellépésében, amelyet Kovács Imre máréfalvi táncoktató tanított be. Ezt a fellépést soksok próba előzte meg, hogy a táncolni vágyó fiataljaink méltóképpen vigyék tovább népi hagyományainkat. Községünkben, február 13-án vendégszerepelt a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza csoportja. Az előadáson örökzöld melódiák, nóták, operettbetétek, cigánydalok hangzottak el. Az előadás meghívottja Cseh Judit nótaénekes volt. Február 26-án került sor a Homoródmenti Népdalvetélkedőre Szentegyházán. A vetélkedőn iskoláskorú gyerekek képviselték községünket. Minden résztvevőnek 10 népdalt kellett betanulnia. Both Anita I. osztályos tanuló II. helyezést kapott. A tiszta gyerek hangokat öröm volt hallgatni. Már december hónap folyamán megkezdődtek a próbák a farsangi kosaras bálra. Ez alkalommal a 20. éves jubileumi előadásra került sor. Ez a farsangi előadás nosztalgia farsangként került bemutatásra, vagyis az elmúlt évek előadásaiból válogattuk ki a nyolc legjobbnak vélt darabot. Végül Benedek László szereplőnk betegsége miatt egy darab nem került bemutatásra. Az évek folyamán színjátszó csoportunk új szereplőkkel bővült. A régebbi szereplőink közül többen is visszatértek az idei farsangi szereplésre. Újra színpadon láthattuk Nagy (Both) Melindát, Deák Rékát, Péter Róbertet és György Salamont, akik már egy pár éve nem szerepeltek a farsangi bálon. A legtöbbször szereplő Péter József most is jelen volt a csoportban. Ezen a farsangon is szerepelt: Tamás Mária, Elekes Ibolya, Péter Gabriella, Kele Juliánna, Both Emil, Benedek Zoltán, Péter Ferenc, Péter Előd és Both Szabolcs. A jeleneteket Both Judit óvó néni tanította be, minden alkalommal, önzetlen szorgalommal és tenni akarással szolgálta a színjátszás fennmaradását. Az énekeket Péter Károly zenész tanította be és hangszeren kísérte. Az előadás mindkét este sikeres volt. A farsangi bálon, az előadás végén sor került az emléklapok kiosztására, amelyet a rendező és a szereplők vehettek át a színjátszás terüle-

10 10 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS tén kifejtett önzetlen tevékenységükért. Március 10-én könyvtárunkban Biblionet megnyitóra került sor. Bill & Melinda Gates Global Libraries Alapítvány kezdeményezte a közkönyvtár-fejlesztési programot, amelynek célja, a lakósságot ingyenes internet hozzáféréshez juttatni. A Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár megnyerte a pályázatot, amelynek köszönhetően, könyvtárunk kapott 4 számítógépet teljes felszereléssel, nyomtatót, lapolvasót és vetítőt vászonnal. Azoknak is akiknek nincs saját internet hozzáférése ez egy jó lehetőség, hogy megtanulják a számítógép használatát, és megismerhessék a világhálón terjesztett hasznos információkat. Az olvasás szeretete és az internet hasznos használata szorosan összekapcsolódik itt a könyvtárban. A felnőtt olvasók részére is, ha igénylik szívesen adok útbaigazítást a világhálón való böngészésben is vagy ahhoz, hogy külföldön lévő rokonaikkal kapcsolatot teremthessenek levelezés vagy csevegés formájában. Márciusban községünk vendége volt egy debreceni ifjúsági csoport, és 13-án, vasárnap este színvonalas műsort mutattak be. Mint minden évben 1990 óta az idén is megünnepeltük március 15-ét nemzeti ünnepünket. Az ünnepély szentmisével kezdődött és tovább is méltóságteljesen, meghitt hangulatban folytatódott a kultúrotthonban. Benedek László polgármester úr ünnepi beszédet mondott, majd Bálint Irma a Kriza János Általános Iskola igazgatója méltatta az ünnepünk fontosságát. Folytatásként a debreceniek szép előadásait és az iskolás gyermekeink szereplését követhettük figyelemmel. Majd kivonultunk a piactérre, ahol fúvószenekarunk tette még színvonalasabbá ünnepünket. A huszárok jelenléte külön színfoltja volt az eseményeknek. Az egyházi kórus szintén jelen volt felemelő énekeikkel. Az ünnepi emlékkoszorúk elhelyezése következett, majd a fúvószenekar kíséretével a himnuszok eléneklésével zárult az ünnepély. Március 25-én, a székelyudvarhelyi fúvószenekar rézkürtjeinek hangjától volt hangos a kultúrotthonunk. Fiatal fúvósunk Both Nándor a székelyudvarhelyi fúvószenekarban is játszik. Ennek az ismeretségnek kapcsán látogattak hozzánk az udvarhelyi fúvósok, és gazdag repertoárt mutattak be. Az udvarhelyi zenekar karmestere Gergely János jóvoltából községünk zenekarának tagjai, új fúvós rendruhákat kaptak április 3-án a szentegyházi Vigyorgók Színtársulat előadásában egyfelvonásos bohózatokat mutattak be. Április 8-án, pénteken a Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság és a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében, Őrangyal program Húsvét tájéki népi szokások délutánjára került sor a helyi kultúrotthonban. A találkozón résztvevők ismét megfogalmazhatták: Egymásért vagyunk, és ez hűen tükröződött a résztvevők hangulatában. A kultúra fontos szerepet tölt be éle - tünkben, de húsvét idején mégis úgy gondolom, hogy figyeljünk jobban a lelkiekre is. Boldog Húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! Ferencz Anna, könyvtáros-kultúrigazgató

11 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÓVODA, ISKOLA 11 Új korszak iskolánk életében Az új, függetlenül attól, hogy tárgy, hír vagy esemény, mindig érdekes és titkokat hordozó ben a hír, hogy iskolánk bekerült egy felújítási projektbe, kellemes és reményteljes volt. Aztán elkészült a terv, majd csend lett, semmi sem történt őszén viszont új hír érkezett: tavasszal indul a projekt. Ismét a reménykedés, hogy mégiscsak lesz felújított iskolánk április 1-én érkezett iskolánkba a minisztérium képviselője, a megyei projektvezető valamint a nyertes cég vezetője, és arról biztosítottak, hogy hamarosan indulnak a munkálatok. Ezzel a bejelentéssel iskolai életünk egy kicsit a feje tetejére állt: mikor kezdődik a munka, miért költözünk ki, hova költözünk, kik dolgoznak, meddig tart a munkálat... és még sorolhatnám azokat a kérdéseket, amelyek az utóbbi időben gyakran elhangzottak. Volt, amire tudtam válaszolni, volt aminek utána néztem, s van, amire nem tudhatom a választ. Ismereteim alapján most beszámolok iskolánk új korszakáról. Ezt a felújítási programot a tanügyminisztérium írta ki, vezeti le, és a szükséges pénzösszeget európai uniós finanszírozásból fedezik. A projekt tartalmazza az iskola teljes felújítását: a tetőszerkezet javítását valamint a tetőszigetelést, a nyílászárók kicserélését, a központi fűtés beszerelését, a falak javítását és meszelését, a padlózat kicserélését, a külső szigetelést és vakolást. Az új, iskolákra vonatkozó egészségügyi törvényeknek megfelelően, bizonyos belső átalakításokra és módosításokra is szükség van. Mindezen munkálatok azért szükségesek, mert az 1978-ban épített és átadott épületen soha nem volt nagyobb karbantartási munkálat elvégezve, és a jelenlegi törvények alapján az iskola belső szerkezete nem megfelelő az egészségügyi, munkavédelmi és tűzoltósági működési engedélyek megszerzéséhez. Ez az épület iskolának épült, jóllehet az óvoda is ebben az épületben működik. A felújítás során még jobban hangsúlyozódik az iskolajelleg, így óvodai csoportokat már nem lehet itt elhelyezni (a minisztérium álláspontja). Intézményünk egy óvodaépítési projektben is részt vesz, ahol már az épület tervezése folyik. Folytatás a 12. oldalon

12 12 ÓVODA, ISKOLA KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 11. oldalról Ahhoz a beruházáshoz is európai uniós támogatás társul, és reményeink szerint, ez a projekt is hamarosan elkezdődik. Gyakori kérdés, hogy mikor költözhetünk vissza a már felújított épületbe. Ez a projekt egy éves futamidőre tervezett, és csak bízni tudunk, hogy mindenki tartani tudja az ütemtervet: a minisztérium pénzügyileg, a vállalkozó munkálatilag, és, persze mi, idegileg és várakozással. Ugyanis nekünk csak ennyi a beleszólásunk ebbe a projektbe. Az iskolánk felújításának sikeréhez mi azzal tudunk hozzájárulni, hogy nem zavarjuk a munkálatokat (ha már elkezdődnek). Új korszak nyílt iskolánk életében: egy évig sok helyen működő iskolánk lesz. A felső tagozat a Sütő András Kultúrotthon épületének négy termében működik, az alsó tagozatos tanulók két magánházban, a tömbház lakrészeiben, valamint a régi cukrászda épületében tanulnak. Az óvodai csoportok a tömbházban rendezkedtek be, de két csoport hamarosan magánházba költözik. Ezennel megköszönöm Ferencz Lászlónak, Orbán Gyöngyvérnek, Lőrincz Annamáriának és György Mihálynak, hogy a rendelkezésünkre bocsátott lakásokkal teremgondjaink részben megoldódtak. A több helyen működő intézmény nem jelent (nem kell, hogy jelentsen) minőségi változást. Rajtunk, pedagógusokon, gyerekeken és szülőkön múlik, hogy minél kisebb veszteséggel vészeljük át ezt az időszakot. Megfelelő hozzáállással, jó döntések meghozatalával, teljes értékű iskolai életet élhetünk. Semmilyen iskolai tevékenységet vagy rendezvényt nem hagyunk ki, jól példázza ezt a húsvéti készülődés az osztályokban és csoportokban. Iskolánk ezentúl is az marad, ami volt, szellemiségében nem változott, gyerekeink továbbra is a Kriza János Általános Iskola tanulói, és ezen iskola munkaközössége nevében kívánok töretlen kitartást az elkövetkező évre. Bálint Mihályné iskolaigazgató

13 KÁPOLNÁSI FORRÁS KÖZBIRTOKOSSÁG 13 Közbirtokossági tájékoztató Tisztelt közbirtokossági tulajdonosok! Ismertetni szeretném a 2011 év elején elvégzett munkálatokat és költségeit: Kitermelés /kiosztás: Az idén kitermeltettünk gyérítésből származó 140,00 köbméter (mű-, tűzi-) fát, aminek értéke: 5.320,03 lej, kiosztásra került 112,36 köbméter műfa a es évekre visszamenőleg. A kitermelés jelenleg is folyamatban van és a csemeteültetés után folytatódik a lemaradt farészek kiosztása. Erdőápolási munkálatok: Felszabadító vágás: A 2011-es év során felszabadító tisztítást-, felszabadító vágást végeztettünk 66,90 hektáron, ,00 lej értékben. Csemeteültetés: Elkezdődtek a csemeteültetések, április elején elültettünk darab csemetét, 154 munkanap, a hó miatt még elültetésre vár 8500 darab csemete. Itt megköszönöm a falus feleknek, a tulajdonosoknak a hozzáállását, mivel elég sokan részt vettek az ültetésen, és sokan eleget tettek közmunka kötelezettségeiknek. Tavaszi kiállások-, és a legeltetésről, amit tudni kell: minden pásztornak és juhásznak jelentkeznie kell a Közbirtokosságnál minden pásztornak a vállalt álla - tok gazdáinak a pontos névsorát kötelessége lejelenteni a Közbirtokossághoz, június 1-ig. a gazdának egy nagyállat legeltetésére 1 hektár, juh legeltetésére 0,20 hektár legelőterülettel kell rendelkeznie, amely egymás közötti egyezséggel is megoldható, a Közbirtokosságnál lejelentve, az idegen helységből származó állatok után legeltetési illetéket kell fizetni. a pásztor az idegen helységből származó állatot legeltetésre csak a kiállás napján fogadhat el. A március 27-én tartott Közgyűlés során értesültünk, hogy a következő személyek, vállalták az idén a csordák őrzését: Alszegben: Balázs László Felszegben: Tifán Zoltán Borjúcsorda: Csíki Gergely A 2011-es évi Közgyűlésünk március 27-én volt érvényes, a Közgyűlés napirendjei a következők voltak: 1. A 2010-es évi pénzügyi -, és tevékenységi beszámoló 2. Tisztújítás es évi elfogadott Költségvetés ismertetése 4. Különfélék, hozzászólások A Vezetőtanács egy új taggal bővült, a tagok létszáma 29. A Vezetőtanács tagjai: Közbirtokossági elnök: Tamás Pál Tanácsosok: Both T. Imre, Péter Ferenc, Csiki Gábor, Both Béla, Both István, Lőrincz Emil, Lőrincz András, Balázs Mátyás, Ferencz János, Both D. István, Ferencz Vilmos, Lőrincz Lőrinc, Elekes Gábor Árpád, Ferencz Elek, Benedek Zoltán, Both Tibor, Péter József, Elekes Gábor, Both Ferenc, Both Lőrinc, Gedő Gábor, Gedő Károly, Lőrincz Domokos, Molnár Árpád, Orbán László, Lőrincz Endre, Péter Dávid, Benedek Gábor. A megválasztott Vezetőtanács tagjai megköszönik a közbirtokossági tulajdonosok bizalmát és Békés Húsvéti Ünnepeket kívánnak! Személyesen köszönöm a szíves törődését és aggódását, id. Benedek Sándor, Kápolnásfalu, 221 szám alatti lakosnak, hogy rendszeresen jelentget, kivizsgálásokat indít személyem ellen, a különböző hatóságoknál (Pénzügy, Rendőrség és egyéb hatóságok). Tamás Pál, közbirtokossági elnök

14 14 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS KÁPOLNÁSI FORRÁS Mezőgazdasági tájékoztató március elseje után megkezdődött a kérések elfogadása a területalapú támagatásra. Kápolnásfalu gazdái ebben az évben idejében letették ezeket a kéréseket, elkerülve ezzel, az utolsó napok kellemetlen sokadalmát. A területalapú támogatással kapcsolatba felmerült hibákra hívnám fel a lakosság figyelmét azért, hogy ellenőrzés esetén ne keljen izguljunk, hogy mi lesz! Ahhoz, hogy valaki területalapú támogatást kapjon legalább 1,00 ha mezőgazdasági területet kell megművelnie és a parcellák területe nagyobb kell legyen mint 0,30 ha. A mezőgazdasági parcellákat pontosan kell megjelölni, vagy berajzolni a térképre. A nagyon bokros, vagy erdős területek kiesnek a területalapú támogatásból. Kápolnásfalu gazdáinak nagyon sok a magas természeti értékű gyepterülete ezért igényelhető a 214-es kiírás: Agrár-környezetgazdálkodásra vonatkozó 1-es csomag: magas természeti értékű gyepterületek fenntartásának támogatása. Itt tudni kell, hogy ezeket, a gyepterületeket július elseje után lehet kaszálni, tilos a gyepterületek felégetése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül, ezeket a területeket nem lehet felszántani. Ezeket, a gyepterületeket, csak kevés mennyiségű trágyával szabad megtrágyázni. A talajerózió elkerüléséért az őszi betakarítások után a farm szántóterületének legalább 20 %-át be kell vetni őszi kultúrával, vagy szántatlan kell hagyni. Kapásnövények esetében a 12 %-nál nagyobb lejtésszögű területeknél a talajmunkálatokat a rétegvonalak (szintgörbék) mentén kell végezni. Nálunk a hegyvidéken az oldalakon kialakított agróteraszok megőrzése kötelező. A szántóterületek esetében is a tarlóégetés, illetve más növényi maradványok égetése csak az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges. Szántóterületek esetében, a letett kérésben, amilyen kultúrát írtunk, a területen is azt termeljük. Ezek lennének a leggyakoribb hibák, és ha ezeket a hibákat nem követjük el, esélyünk van a területalapú támogatásra. Továbbá az Udvarhelyi Híradó független információs napilap 2011 április 11-én megjelent A traktorok műszaki ellenőrzésére a helyszínre is kiszállnak című írásra hívnám fel a traktortulajdonosok figyelmét! A Román Autófelügyelet (RAR) csíkszeredai kirendeltségének szakemberei, laborautóval kimennek a községekbe is, elvégezni a traktor ellenőrzéseket kiszállási díj ellenében, ha van legalább tíz igénylő, persze erre az ellenőrzésre a traktorokat műszakilag rendbe kell hozni, hogy az ellenőrzésen hiba nélkül átmenjenek. A műszaki vizsgára jelentkezőknek előzetesen időpontot kell egyeztetni. Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség értesítése szerint azok a gazdák, akik tejkvótával rendelkeznek, április 1 május 16 között, éves nyilatkozatot kell letegyenek azért, hogy a tejkvóta érvényes maradjon. Amennyiben egy szabadeladási tejkvotával rendelkező gazda, egy kvótaév alatt nem értékesített nyerstejet vagy tejterméket, esetleg tejkvótáját átadta, kötelessége nyilatkozatban értesíteni a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséget. Elérhetőségek: , Orbán László, mezőgazdasági referens

15 KÁPOLNÁSI FORRÁS MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 15 Állatorvosi ismertető 1. Fülszámozás: január 1-től változott az európai uniós törvény, fizetéses lett minden. Az eddig működő fülszámozó cég mellett újabb törvények segítségével több új cég jelent meg, már nem az állategészségügyi igazgatóság a forgalmazó, hanem bárki, akinek állategészségügyi és egyébb engedélye megvan, lehet másodlagos forgalmazó. Ezért van, hogy a megyei igazgatóság pl.5 lejért nyomtatja ki a baromútleveleket (pasaport), vagy a cégek ajánlata értelmében fizetéses a fülszám, cégeknek még a munkálati díj is, amit ezeknek az állam nem támogat. A fülszám ára juhoknál (2o1o január 1 után születettek) kb.6-7 Ron az elektromos fülszámmal együtt,a szarvasmarháknak kb.2,5o plusz cégeknek 16,oo Ron munkadíj, +5 Ron pasaport. A sertéseknél a cégek narancssárga fülszámra jogosultak, a magánszemélyek szimpla sárga, áruk kb. 2,1o Ron. Tehát az én véleményem szerint nagyon sok állat fülszám nélkül marad sajnos törvénytelenül. 2. Elméletileg: Nincs a faluban (sőt a megyében sem) ló vérrákos (fertöző kevésvérűség) a legújabb laborvizsgálatok eredményéig. 3. Bárány: A törvény szerint csak hivatalosan engedélyezett vágópontokon lehet bárányt vágni, főleg eladásra. Gondolom, ez a házi vágást még nem akadályozza meg. 4. A Romániában uralkodó fejetlenség eredményeként még nincs évi programunk, ezért több mint bizonyos, hogy egy kis késéssel fogjuk tudni elvégezni a szarvasmarhaoltást, vérvételt. Elnézésüket kérjük! Viccek 1. Az állatorvos bekötetti a tehenet az iskolába és nekifog beondózni. A tevékenységet befejezi, és erre megkérdi a tehén: Doktor úr, hát a puszi hol marad? 2. Beteg az állatorvos. elmegy az emberorvoshoz, aki azt kérdi: Mi a baj kolléga? Hát így könnyű, mondja az állatorvos Dr. Kósa Csaba Attila, állatorvos

16 16 EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD KÁPOLNÁSI FORRÁS A helicobacter pylori fertőzés A kórokozó felfedezése és a betegség epidemiológiája: Marshall és Warren 1983-ban spirális alakú baktériumok jelenlétét észlelték gastritises betegek gyomornyálkahártya felszínén. A baktériumokat néhány jellemzőjük alapján ekkor még Campylobacter pylorinak nevezték, de később a ribosomák RNS szekvenciájának vizsgálata alapján tisztázódott, hogy a baktérium valójában nem Campylobacter, hanem egy különálló baktériumfaj, amely ettől kezdve a Helicobacter pylori (H.pylori) nevet kapta. Maga a baktérium, illetve a kórokozócsoport már több mint 100 éve ismert. Marshall és Warren újbóli leírásának valódi értéke a baktérium jelenléte és a chronicus gastritis, valamint az ulcus betegség közötti kapcsolat felismerésében rejlik. A H. pylori Gram-negatív, microaerophil, ívben enyhén meghajlított vagy spirálisan csavarodott mozgékony baktérium, hossza 2-3 um, átmérője 0,5-1 um. Általában 1-7 fejvégű ostorral rendelkezik, amelyeknek a kórokozó mozgásában van szerepük. A baktérium számos enzim termelésére képes, melyek közül az ureáz a pathomechanizmus egyik meghatározó tényezője. Az enzim a korábban sterilnek vélt gyomor-mucosa felszíni nyákrétegein belüli kolonizációt teszi lehetővé. A H. pylori a legelterjedtebb human gastrointestinalis fakultatív pathogen. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a H. pylori csak emberről-emberre terjed, állati vagy egyéb természeti reservoárt eddig nem találtak. Az epidemiológiai elemzések szerint a fertőzés útja feco-orális, és általában a kora gyermekkorban megtörténik. Jelentősek a különbségek a fejlődő országok és a fejlett országok H. pylori prevalenciája között. A fejlődő országokban a felnőtt lakosság százaléka fertőzött, a fejlett országokban ugyanakkor a 40 év alattiaknak csupán körülbelül 20 százaléka baktériumhordozó. Hazánkban a felnőttek H. pylori prevalenciája százalék közötti. Minél hosszabb a baktériumhordozás időtartama, annál nagyobb a későbbi gyomor és duodenum nyálkahártya elváltozások kockázata. Bár számos kórkép, így a chronicus aktív gastritis, fekélybetegség, Menetrier-gastritis, alacsony malignitású MALT-lymphoma (Mucosa Adherent Lymphoid Tissue), gyomorcarcinoma, továbbá a funkcionális dyspepsiák egy csoportja pathophysiológiailag megalapozottan összefüggésbe hozható a H. pylori fertőzéssel, mégsem állítható, hogy az infekció egyszerű ténye törvényszerűen valamely meghatározott kórkép fennállását is bizonyítaná. A H. pylori pathogenetikai szerepe: A H. pylori pathogenetikai szerepére vonatkozó ismeretek az úgynevezett klasszikus fekélybetegség vonatkozásában a legmegalapozottabbak. A nemsteroid gyulladásgátlók (NSAID) és a salicylsav készítmények által kiváltott fekélyek esetében a H. pylori additív kóroki szerepe jelenleg még nem teljesen tisztázott. A klasszikus pepticus fekélybetegség a gyomor elsősorban az antrumnyálkahártya chronicus gyulladásával járó folyamat. Ha a fekély a nyombélben van, akkor a bulbus duodeni mucosájának gyulladása is észlelhető. A pepticus fekélybetegséget a kiújulási hajlam jellemzi. Mind a gyulladásos folyamatok, mind a kiújulási hajlam vonatkozásában a H.pylori infekciónak tulajdonítanak szerepet. A szerteágazó adatok letisztulása után, a jelenlegi ismeretek alapján a H. pylorit a chronicus aktív B típusú (antrum predominans) gastritis kórokozójának tartják és az úgynevezett genuin peptikus ulcusbetegség fő kóroki tényezőjének ismerik el. A H. pylori domináns szerepét a klasszikus pepticus fekély keletkezésében az alábbi adatok támogatják: a nyombélfekélyesek százaléka H. pylori pozitív, a gyomorfekélyesek százalékában észlelhető a baktérium a gyomornyálkahártyán a H. pylori prevalenciát követi a gastroduodenalis fekély prevalenciája. A fejlett országokban a pepticus ulcus incidenciájának csökkenése a H. pylori fertőzöttség csökkenésével párhuzamos a H. pylori eradikációja lényegesen csökkenti gyakorlatilag kivédi a fekélybetegség kiújulását szoros korreláció van a H. pylori okozta chronicus gastritis és a nyombélfekély között. A nyombélfekély 15-ször gyakrabban alakul ki a H. pylori pozitív chronicus antrumgastritises egyénekben, mint a H. pylori negatív, ép antrumnyálkahártyájú személyekben. A H. pylori fertőzötteknek ugyanakkor csak körülbelül százalékban alakul ki életútjuk során fekély, tehát hat fertőzöttből ötben nem manifesztálódik a kórkép. Mai értelmezés szerint a H. pylori fertőzés alapvető társkóroki faktornak, de nem szuverén kórokozónak tekintheto. Számos környezeti, életmódi és társ-agresszív mucosalis hatásnak, valamint a fertőzött egyén gyengült mucosalis védekezőképességének kell érvényesülnie a fekély kialakulásához. A H. pylori infekció mind az agreszszív faktorokat, mind a mucosát védő tényezőket befolyásolja. A baktérium a mucosa felszíni nyákban kolonizálódik, megtapadását a virulencia és kolonizációs, valamint adherencia faktorok facilitálják. A baktérium által termelt urease enzim ureumból ammóniát és széndioxidot bont, ezzel a savas gyomormilioben a baktérium számára sajátos mikro-milio kialakulásához vezet, ami a túlélést biztosítja. A felszabaduló ammonia és a baktérium által termelt

17 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD 17 cytotoxinok lokálisan károsítják az epithelt, továbbá a cytokinek aktivizációja révén humorális és celluláris immunfolyamatok kezdődnek. Szabad gyökök is felszabadulnak, és végeredményként a mucosa gyulladása, sejtes infiltrációja következik be. A szöveti somatostatinszint csökkenése és a serum gastrinszint növekedése a gyomor sósav hypersecretióját okozza, aminek következtében a fokozott savtermelés, sósav kínálat, gyulladás és gastricus metaplasia kialakulását indukálja a duodenum bulbusában. Az összetett folyamatok következménye, különösen a virulensebbnek vélt CagA proteint is termelő H. pylori infekció esetén, nyombélfekély kialakulása lehet. Ha a pathogenetikai folyamat az egész gyomormucosára kiterjedt chronicus gyulladás és atrophia irányába tolódik el, akkor a sok évtizedes fertőzöttség fennállása után intestinalis metaplasia kialakulása, gyomorfekély, vagy a chronicus atrophia következményeként, gyomorcarcinoma kifejlődése lehet a fertőzés végállomása. Minden 300 H. pylori fertőzöttből 1-ben alakulhat ki az életút során gyomorrák, a baktérium pozitívitás a gyomorrák kockázatát 3-5-szörösre emeli a H. pylori negatívakhoz képest. A H. pylori kimutatása: A H. pylori fertőzés kimutatására szolgáló módszereknek a célokat tekintve három feladatnak is meg kell felelniük: Epidemiológiai célú vizsgálatok tünet- és panaszmentes egyénekben. Az infekció kimutatása egy konkrét, bizonyítottan fennálló kórképben (ulcus, MALT-lymphoma, erosiv gastritis stb.). 3.) A H. pylori elleni eradikációs kezelés eredményének vizsgálata. A diagnosztika módszerei két csoportba oszthatók: Invazív vizsgálatok, melyek a biopsziás minták vizsgálatával végezhetők el. Non-invazív eljárások, melyekhez nem szükséges endoscopia és biopsziás minta. A klinikai gyakorlat számára általános alapelv, hogy nem indokolt a diagnosztikus teszt, ha a pozitivitás kimutatását nem követi eradikációs kezelés.ez azt is jelenti, hogy olyan kórképekben, elváltozásokban, amelyekben az eradikációs kezelés szakmai értelme, haszna nem nyilvánvaló, a diagnosztikus aktivitás is indokolatlan (pl. szűrő jellegű tesztelés panaszmentes egyénekben). A H. pylori eradikáció indikációi: A H. pylori eradikációjának indikációs köre a kórokozó pathogenetikai szerepére vonatkozó ismeretek fejlődésével együtt változik, bővül. A szakemberek emiatt is indokoltnak látták az ismeretek rendszerezését, és előbb nemzeti, majd regionális és földrészenkénti konszenzus üléseket szerveztek a kérdés megtárgyalására. Folytatás a 18. oldalon

18 18 EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 17. oldalról A számos konszenzus ülés közül kiemelkedik az Európai Helicobacter Pylori Munkacsoport (EHPSG) 1996-os maastrichti értekezlete, amelynek ajánlásai jelenleg is útmutatóak, és világszerte a legtöbb szakember által elfogadottak. A Maastrichti Konszenzus Ülés javaslatai Az ülésen az eradikáció szempontjából szóba jövő kórképeket és az egyes kórképekre vonatkozóan mind az eradikáció indikációjának súlyát, mind a javaslat tudományos megalapozottságát osztályozták. Az eradikáció javallatának súlya alapján a kórképeket három csoportba sorolták, aszerint, hogy az eradikáció erősen javasolt, tanácsos, vagy bizonytalan indikációs fokozatú. A javaslatok tudományos megalapozottságát is osztályozták: kétségtelen, adatokkal támogatott, valamint kétséges megalapozottságú alkategóriákat képeztek. A fentiek alapján tehát az eradikációs kezelés mindenképpen elvégzendő az olyan kórképekben, amelyekben az eradikáció kétségtelen tudományos evidenciákkal támogatottan és erősen javasolt. Bár számos betegségben, így a nyombélfekélyben is nagy a valószínűsége a H. pylori pozitivitásnak, a fertőzöttség aránya elérheti a 90 százalékot is, az eradikációs kezelés megkezdése mégsem indokolt a baktérium jelenlétének igazolása nélkül. A maastrichti javaslat az eradikációs kezelést csak a bizonyított H. pylori pozitív esetekben kezdeményezi. A fekélybetegség a hatásos sav-szekréció gátlókkal (protonpumpa bénítók, H2-receptor gátlók) néhány hetes kezeléssel ugyan jó eredménnyel (90-95 százalék) gyógyítható, de abban az esetben, ha a baktérium eradikációja nem történik meg, a fekély fél-egy éven belül százalékos gyakorisággal recidivál. A H. pylori eradikációja csökkenti, majd megszünteti a chronicus activ antrum predominans gastritist a fekélybetegekben, a csökkenő szérum gastrin-szint, és az ezt lassan követő sósav hypersecretio mérséklődés a fekély recidiva kockázatát védi ki. A H. pylori eradikáció az úgynevezett sui generis peptikus fekélyekben (amelyek kiváltásában az NSAID kezelés nem vesz részt) a fekély végleges gyógyulásának, a kóros pathophysiológiai folyamat megszakadásának esélyét adja. A baktérium eradikációja nemcsak a hámhiány, a fekély gyógyulásának folyamatát gyorsítja, hanem a betegség teljes gyógyulását is biztosítja. A sikeresen eradikált betegekben a fekély-recidiva esélye még fenntartó kezelés nélkül is körülbelül 5-7 százalékra csökken, sőt egyes klinikai vizsgálatok szerint akár teljesen kivédhető a fekély relapsusa. Az eradikáció a fekélybetegség aktív és chronicus szakában is egyaránt erősen ajánlott akkor is, ha a korábban bizonyítottan aktív, de aktuálisan tünetmentes betegben a H. pylori tesztelés pozitív eredményt ad. Az ismert fekélybetegeket tehát célszerű szűrő jelleggel H. pylori fertőzöttség irányában vizsgálni, és pozitívitás esetén az eradikációt elvégezni. Az erosiv formájú, haemorrhagias gastritisben és a hypertrophiás gastritisekben az eradikáció után teljes szövettani regresszió remélhető. A funkcionális dyspepsia tünetcsoport pathophysiológiai háttere mindmáig bizonytalan. A motilitás zavara mellett felmerülhet a H. pylori okozta chronicus gastritis kóroki szerepe is. Újabb vizsgálatok azóta bizonyították, hogy egyéves követés után a H. pylori pozitív dyspepsiás betegeknek csupán

19 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD százaléka javul számottevően az eradikációt követően. Jelen álláspont szerint a funkcionális dyspepsia tünetcsoportban az eradikációs kezelés csak individualis alapon tanácsolható. A H. pylori fertőzés kezelése: Az ideális H. pylori eradikációs kezelés egyszerű, mellékhatás mentes, 100 százalékos hatékonyságú és olcsó lenne, jelenleg ilyen szer(ek) nem áll(nak) rendelkezésre. A H. pylori fertőzés kiirtása ma, kombinált antibiotikus kezeléssel az esetek 90 százalékában biztosítható. Sikeres az eradikáció, ha a H. pylori kimutatására szolgáló teszt(ek) a kezelés befejezése után 4 vagy több héttel is negatív eredményt mutatnak. Sikeres H. pylori eradikáció után az újrafertőződés a fejlett országokban és hazánkban is 1-3 százalék. A rendelkezésre álló sémák közül azt válasszuk, amely a terület ismert metronidazol és clarithromycin érzékenysége alapján várhatóan a leghatásosabb. Magyarországon a metronidazol rezisztencia magasabb, mint 30 százalék, de a clarithromycin rezisztencia kisebb, mint 15 százalék. Ennek alapján hazánkban ma az egyhetes protonpumpa gátló + clarithromycin + amoxicillin vagy a ranitidin-bizmut-citrát + clarithromycin + amoxicillin kombináció javasolt a H. pylori eradikálására. A savelválasztás gátlása, például protonpumpa gátlóval, emeli az intragastrikus ph értéket, és ez kedvez több antibiotikum, pl. a clarithromycin és az amoxicillin hatékonyságának. A másik hatékony és elterjedőben lévő kezelés a bizmut alapú eradikáció: ranitidin-bizmut-citrát + clarithromycin (2x500mg) és/vagy tinidazol (2x500 mg). A kezelés során általában kevés a mellékhatás, jó a betegek együttműködési készsége. Teendők a fekélybetegek H. pylori eradikációs kezelése után Az eradikációs kúra befejezése után az első kérdés az, hogy kell-e az eradikáció sikerét tesztelni, és ha igen, milyen módszerrel. A szakmai ajánlások többsége nem javasolja az eradikáció sikerének rutinszerű ellenőrzését akkor, ha a beteg teljesen panasz- és tünetmentes. A nyombélfekélyesek eradikációs kezelésének sikerességét UBTvel tanácsos elvégezni akkor, ha a fekély típusú dyspepsiás panaszok változatlanok maradnak az eradikáció után. Gyomorfekélyesekben az endoscopos ellenőrzés az eradikációs kúra után 4-6 héttel kötelező, sőt a fekély szanálódása esetén is körülbelül fél év múlva javasolt az ellenőrző endoscopia a biopsziás mintavétel megismétlése céljából. Az endoscopiák kapcsán mód van a H. pylori státusz ellenőrzésére is (gyors ureáz teszt, szövettan). Ha a fekélybetegekben az első eradikáció sikertelennek bizonyult, akkor más kombinációval újabb kúra indokolt. A második kúra sikertelensége esetén a baktérium tenyésztése és antibiotikum rezisztencia vizsgálata tanácsolható! A sikeres eradikációs kezelés a fekélybetegség teljes és végleges gyógyulásának esélyét teremti meg, de a pathophysiológiai folyamatok megváltozása, a nyálkahártya barrier restituciója és a savtermelés csökkenése időigényes, sokszor 1/2-1 éves folyamat. A mindennapi klinikai megfigyelések és tanulmányok egybehangzóan arra utalnak, hogy a sikeresen eradikált fekélybetegek körülbelül százalékában számíthatnak elhúzódó dyspepsiás panaszokra még akkor is, ha a fekély recidiva vagy újrafertőződés nem következik be. Ebből adódóan tanácsos az eradikációs kezelést követően 4-6 hétig terápiás dózisú savszekréció gátló kezelést adni, továbbá a betegek követésével individuálisan kiválasztani azokat, akik tartós, elhúzódó, fenntartó dózisú terápiát igényelnek. A tartós savszekréció gátlásra elsősorban a H2- receptor gátló szerek alkalmasak sikeres eradikáció után. A kezelés ilyenfajta individuális alapú kiterjesztése nem teszi feleslegessé és céltalanná a H. pylori eradikációt, hiszen a fennmaradó maradék panaszok hátterében már nem áll fekélybetegség, csupán a nyálkahártya restitució lassú kibontakozásáról van szó, és általában fél-1 év után a savszekréció gátlás teljesen el is hagyható.újabb adatok felvetik annak a lehetőségét, hogy a fekélybetegek sikeres eradikációja után növekszik a gastro-oesophagealis reflux betegek (GERB) száma. A kérdés még nem teljesen tisztázott, de annyi bizonyos, hogy a sikeresen eradikált fekélybetegek százalék-ban számíthatnak GERB tünetekre és az ilyen esetekben a panaszok teljes leküzdéséhez szükséges protonpumpa gátló dózis nagyobb lehet, mint a H. pylorit hordozó GERB betegek esetén.az eradikációt követő időszakban indokolt tehát a fekélybetegek panaszainak gondos elemzése és szükség esetén a megfelelő savszekréció gátlás átmeneti vagy tartós biztosítása is. Összefoglalás: A Helicobacter pylori (H. pylori) pathophisiológiai és klinikai jelentőségének felismerése gyökeresen megváltoztatta a felső gastrointestinum kórképeivel kapcsolatos korábbi szemléletet. A baktérium a gyomornyálkahártyát általában gyermekkorban kolonizálja és évtizedek múltán számos gastroduodenalis kórkép kialakulásáért tehető felelőssé. Mai ismeretek szerint a H. pylori az úgynevezett klasszikus fekélybetegség legfőbb kóroki faktora, jelenlétében mindig kialakul a gyomornyálkahártya chronikus aktív gastritise. A hazai felnőtt lakosok körülbelül százaléka baktériumhordozó, és minden hatodik fertőzöttben számíthatunk fekélybetegségre. Egyre valószínűbb a H. pylori és a gyomorrák közötti kapcsolat is. A kórokozó kimutatására endoscopos alapú invazív, és más, non-invazív tesztek is egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre. A H. pylori ellenes eradikációs kezelés csak bizonyított pozitivitás esetén indokolt. A baktériumot hordozó fekélybetegekben az eradikáció egyértelműen indikált. Az eradikációs kezelés jelenleg antibiotikum tartalmú gyógyszerkombinációkkal végezhető, melyek savszekréció gátló komponenseket is tartalmaznak. A fekélybetegek sikeres H. pylori eradikációja a fekély végleges gyógyulását ígéri. dr. Deák András, családorvos

20 20 MÚLTIDÉZŐ KÁPOLNÁSI FORRÁS A Magyar Királyi Csendõrség története a kezdetektõl a felszámolásig ( ) Újonnan induló soroza tunkban a Magyar Királyi Csendõrség történetét mutatjuk be. Annak az alakulatnak a történetét, amely felszámolása után 65 évvel is ellentmondásos érzéseket, érzelmeket vált ki. Mõködése ideje alatt szintén tetten érhetõ volt az ambivalencia: tagjai közé bekerülni jelentõs presztízsnövekedéssel járt, ugyanakkor a csendõrök iránt erõs ellenszenvvel viseltetett a társadalom nagy hányada. Acsendőrökkel kapcsolatos legendák mind a mai napig élnek Székelyföldön, így községünkben is számos igaz, vagy igaznak vélt történet kering szájról-szájra, amelyekben közös elem, hogy ahol a kakastollas magyar csendőr megjelent, ott az emberek jobbnak látták meghúzni magukat. Az 1881-ben felállított csendőrség jelszava: Híven, becsülettel, vitézül! istenfélelmet, hazaszeretetet és hivatástudatot tükröz. A testület a Magyar Királyság leghatékonyabb, legmegbízhatóbb rendvédelmi szerve lett. A korabeli Magyarország szegénysorban tengődő néprétegei számára a csendőrség egyet jelentett a hatalom érdekeit védő fegyveres erőszakkal, hisz a vidéki ember szemében e testület egy személyben a kormányt, az országot vezető politikai, gazdasági elitet testesítette meg. A közrend és közcsend védelmében eltöltött majd 65 éves időszak azonban nem az embe - rek elnyomásáról, hanem az ország törvényeinek betartatásáról, valamint az emberi élet és tulajdon védelméről szólt. A csendőrség bűnüldözési eredményei mind a mai napig lenyűgözőek. Írásunk első részében az alapítástól az 1919-es felbomlásig tárgyaljuk röviden a testület történetét. A csendőrség, francia eredetű szóval Európa számos országában létezett, létezik, szervezetileg részben a hadsereghez tartozó, katonai elvek alapján szervezett rendőri szerv, fő feladata a rendfenntartás. A kontinentális Európában francia hatásra kettős rendvédelmi struktúra alakult ki: a városok közbiztonságáért a különféle rendőrségek, a vidék közbiztonságáért a csendőr típusú szervezetek feleltek. A csendőrség testületére a gondosan válogatott, megbízható legénység, a példás szigorú, katonás fegyelem, és kettős, katonai polgári alárendeltség jellemző. A

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Elsőáldozási vizsgakérdések

Elsőáldozási vizsgakérdések 1. Mi a katolikus köszönés? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen 2. Milyen vallású vagy? Római katolikus keresztény. 3. Mikor lettél római katolikus keresztény? Amikor megkereszteltek. Elsőáldozási

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2011. MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 8 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 14

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2013. február 28. Németh András elnök I. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

JELENTÉS Könyvelt értékek és könyvelők száma Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei esetében 2013-2014

JELENTÉS Könyvelt értékek és könyvelők száma Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei esetében 2013-2014 HMTJ/22 (2014/08/6) Ikt.sz.: 16909/06.08.2014 JELENTÉS Könyvelt értékek és könyvelők száma Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei esetében 2013-2014 Előterjesztő: Hargita Megye Tanácsa Elemző

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a felső emésztőrendszer panaszaihozés tüneteihez rendelhető kórformák (gastro-oesophagealis refluxbetegség, peptikus fekély és nemfekélyes diszpepszia)

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 109/2014. (VIII. 7.) BVKt 110/2014. (VIII. 7.) BVKt 111/2014. (VIII. 7.)

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben