Összefoglaló a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és bõvítéseinek természetvédelmi kezelési tervével kapcsolatos egyeztetési eljárásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és bõvítéseinek természetvédelmi kezelési tervével kapcsolatos egyeztetési eljárásról"

Átírás

1 Összefoglaló a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és bõvítéseinek természetvédelmi kezelési tervével kapcsolatos egyeztetési eljárásról Összefoglalót készítette: Takács Gábor (Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Elõzmények A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel hozta létre a környezetvédelmi miniszter, majd a 20/2001. (IX. 21.) KöM rendelettel bõvítették a területét. A Tájvédelmi Körzet területe jelenleg 8271,8631 ha. Az elmúlt években több kezdeményezés történt a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett természeti területeinek bõvítésére. A védetté nyilvánítási javaslatok országos jelentõségû védett természeti terület kialakítását kezdeményezték, így a védetté nyilvánítás elõkészítését a természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 25. (4) bekezdése alapján a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság végezte el. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bõvítésének elõkészítésével párhuzamosan elkészítette az Igazgatóság a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és bõvítéseinek természetvédelmi kezelési tervét is. Egyeztetési eljárás ismertetése A természetvédelmi kezelési tervek készítésére és társadalmi egyeztetésére vonatkozó szabályokat a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001 (XII.28.) KöM rendelet (továbbiakban: a rendelet) határozza meg. A rendelet 2. (2) bekezdése értelmében a természetvédelmi kezelési terv dokumentáció három részbõl tevõdik össze: a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció, a részletes kezelési terv tervezete, továbbá a tervezési területet védetté nyilvánító jogszabály részét képezõ természetvédelmi kezelési kötelezettségeket összesítõ rész [a c) pont a továbbiakban: természetvédelmi kezelési terv] tervezete A rendelet a 3. -ban határozza meg a természetvédelmi kezelési tervek egyeztetésére vonatkozó eljárást. A rendelet 3. (1) bekezdése alapján az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv tervezetére vonatkozóan beszerzi a tervezési területtel érintett területi államigazgatási szervek, települési önkormányzatok, területi gazdasági kamarák, tulajdonosok, vagyonkezelõk, gazdasági tevékenységet folytatók véleményét, továbbá a (2) bekezdésben megállapítja, hogy a természetvédelmi kezelési terv tervezetével kapcsolatban a természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdekképviseleti szervezetek is jogosultak véleményt nyilvánítani. A vélemények megismerése érdekében a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 92 szervezetnek küldte meg írásban (ikt.sz.: /2006, december 5.) a természetvédelmi kezelési terv tervezetét, illetve a tervezet kifüggesztésre került az érintett 17 település önkormányzatának hirdetõtáblájára. A vélemények nyilvánítására a rendelet 3. (3) bekezdése értelmében a 3. (1) bekezdés a-c) pontjában említett szervezeteknek 30 napjuk volt. A rendelet 3. (5) bekezdése alapján a 3. (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 3. (2) bekezdésében említett

2 szervezeteknek/személyeknek a kifüggesztés utolsó napját követõen 45 napjuk van a véleményük kifejtésére. A rendelet 3. (4) bekezdése alapján a 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek véleményét a kezelési terv tervezetének véglegesítése során figyelembe kell venni, kivéve, ha az abban foglaltak a természetvédelmi célok megvalósításával ellentétesek. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni az eltérést egyeztetés útján megszüntetni. Az egyeztetés tényét, a képviselt álláspontokat és azok indokait, valamint az egyeztetés ellenére fennmaradt véleményeltérést a védetté nyilvánításról szóló jogszabálytervezet felterjesztésében rögzíteni kell. A Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a véleményeltérésrõl tájékoztatja a véleményeltérést fenntartó államigazgatási szerv minisztériumi szintû felettes szervét, mint a közigazgatási egyeztetésben részt vevõ központi államigazgatási szervet. A véleményeltérés feloldására jogalkotásra vonatkozó rendelkezések elõírásait kell megfelelõen alkalmazni. Beérkezett vélemények összefoglalása A természetvédelmi kezelési terv tervezete 90 szervezetnek (Gyõr-Moson-Sopron, Komárom és Veszprém megyei) került megküldésre és 17 önkormányzat hirdetõtáblájára került kifüggesztésre. A természetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatban február 7-ig 50 vélemény érkezett be, míg 40 szervezet semmilyen formában nem nyilvánított véleményt. A beérkezett vélemények közül 34 szervezet egyetért a természetvédelmi kezelési terv tervezetével. 11 szervezet tett valamilyen észrevételt. 5 szervezet megállapította, hogy nem rendelkezik illetékességgel a természetvédelmi kezelési tervet illetõen. Ezeket a szervezeteket a véleményt nem nyilvánított szervezetek között soroljuk fel, megjelölve, hogy véleményünk szerint miért illetékesek. A természetvédelmi kezelési tervvel egyetértésüket fejezték ki szervezetek: a következõ Bõny Község Önkormányzata Felpéc Község Önkormányzata Gyõrújbarát Község Önkormányzata Komárom Város Önkormányzata Pannonhalma Város Önkormányzata Ravazd Község Önkormányzata ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Gyõri Határõr Igazgatóság Gyõri Körzeti Földhivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás jogutódja) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatóság (Gyõr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat jogutódja)

3 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Nyugat-Magyarországi Területi Hivatal Nemzeti Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága (Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet jogutódja) Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokság Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúl Regionális Parancsnokság Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gyõr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara Észak-Dunántúli Gázszolgáltató ZRt. Gyõrszentiváni Földtulajdonosok VT Patrióta Honismereti és Faluvédõ Egyesület REFLEX Környezetvédõ Egyesület A természetvédelmi kezelési tervvel egyet nem egyetértõ, illetve észrevételt tett szervezetek: Sokorópátka Község Önkormányzata Megjegyzés: Sokorópátka-Kajárpéc közötti út építésére megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezünk. Szakhatósági hozzájárulást adott a T. Cím a június 7-én kelt 24-99/04. szám alatt, melyben a védett területen hozzájárult az út megvalósításához. Kérem, szíveskedjen a szakhatósági hozzájárulást továbbra is érvényben tartani. FHNPI válasza: A Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság helyett az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség mûködik, mint elsõfokú természetvédelmi hatóság. Az út tervezése és engedélyezése során õket kell megkeresni, mint szakhatóságot. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgazgatóság (Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága jogutódja) Véleményét telefonon fejtette ki, amely gyakorlatilag megegyezett a Szombathelyi Igazgatóság véleményével. Az észrevételeket Igazgatóságunk beépítette a véglegesített természetvédelmi kezelési tervbe. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága jogutódja) Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és bõvítéseinek természetvédelmi kezelési terv tervezetével fõ céljaiban egyetértek.

4 Észrevételként ugyanakkor megjegyzem, hogy ellentmondásosnak tartom az Erebeszigetek erdõrezervátum magterületként meghatározott területeire vonatkozó erdõkezelési elõírásokat. /2. Természetvédelmi stratégiák Terület és földhasználat c. részében, illetve a Erdõk kezelése Erebe-szigetekre vonatkozó része./ Ezekre tekintettel felmerül a kérdés: miért került erdõrezervátum magterületként kijelölésre a terület? FHNPI válasza: Az Erebe-szigetek erdõrezervátum státusát a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévõ egyes védett természeti területek erdõrezervátummá nyilvánításáról szóló 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet határozza meg. A természetvédelmi kezelési terv az erdõrezervátum státust nem kívánja vitatni. Egyetértek azzal, hogy biztosítani kell az erdõk használata során a természetes felújítás lehetõségét /3.2.4./, azonban szükségesnek tartom azt is a kezelési tervben megjegyezni, hogy a természetes felújításra kevésbé alkalmas fafajok, például KST állományok esetében lehetõség legyen az õshonos fafajjal, mesterséges úton megvalósuló felújításra is. FHNPI válasza: A természetvédelmi kezelési terv nem zárja ki az õshonos fafajjal történõ mesterséges felújítást, mindössze biztosítja a természetes felújítás priorítását. Amennyiben a természetes felújítás nem lehetséges, akkor az érintett erdõrészlet felújítását mesterségesen kell biztosítani. A holtfa biztosításának (mesterséges úton történõ?) elõírását /3.2.4./ feleslegesnek tartom, a gyakorlati tapasztalatok szerint a fenntartásra elõírt (és az erdészeti gyakorlatban is már régóta alkalmazott) hagyásfák ill. facsoportok egy-két éven belül amúgy is erõteljesen száradásnak indulnak! FHNPI válasza: A holtfára, illetve a holtfa mennyiségére vonatkozó elõírás átdolgozásra került (lásd. végleges természetvédelmi kezelési terv, illetve a KAEG Zrt.-vel folytatott egyeztetõ tárgyalás összefoglalóját.) A tájidegen és nem õshonos fafajok ültetésének megtiltása az erdõfelújítások esetében /3.2.4./ általánosságban kiköthetõ, a kivitelezés a gyakorlatban jelenleg kevésbé látszik biztosítottnak, még erdõgazdálkodó szervezeteknél is! A természetvédelmi hatóság egyedi engedélyével, a termõhelyi adottságoktól függõen legyen lehetõség esetenként nem õshonos fafajjal történõ felújításra, továbbá a 30 %-ot meghaladó, nem õshonos elegyítésre. A telepített erdészeti faültetvényekkel kapcsolatosan: felsorolt fafajokkal történõ új erdõtelepítés megtiltása még csak-csak kiköthetõ, és megvalósítható, de a már meglévõ állományok- különösen az akácosok - átalakításának elõírása a gyakorlati tapasztalatok alapján - mind a tulajdonosi körre, mind az aránytalan költségvonzatra is tekintettel - illuzórikus! Kihagyását javaslom a tervezetbõl. FHNPI válasza: A természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 33. (3) bekezdésének b) pontja alapján erdõfelújítást a termõhelynek megfelelõ õshonos fajokkal és - az (5) bekezdés a) pontja kivételével - természetes felújítási (fokozatos felújító vágás, szálalás, szálaló vágás) módszerekkel kell végezni. Az õshonos fafajjal történõ felújítás a Tájvédelmi Körzetben elsõsorban a kisalföldi meszes homokpuszta területén okoz problémát, a Pannonhalmi-dombság területén elsõsorban a magas költségek miatt valósítható meg nehezen a véghasználat utáni fafajcsere. A végleges természetvédelmi kezelési terv (lásd. melléklet) lehetõséget biztosít nem õshonos fafajok elegyfafajként történõ alkalmazására a természetvédelmi kezelõ és a természetvédelmi hatóság egyedi hozzájárulásával,

5 ugyanakkor természetvédelmi szempontból nem kívánatos, hogy a meglévõ tájidegen fafajú ültetvények hosszú távon fennmaradjanak. A Tájvédelmi Körzet területén elsõdleges cél a meglévõ tájidegen fafajú ültetvények természetközeli erdõvé történõ átalakítása, így korlátozás fenntartását indokoltnak tartjuk. Veszprém Megyei Földhivatal: A tervezet számú, a szántók kezelésérõl szóló fejezet 10. bekezdése szerint Szántó mûvelési ágú területeken a beállt gyepeket fenn kell tartani. Az ingatlan-nyilvántartás végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet 51. (1) bekezdés a) pontja szerint alrészletként kell nyilvántartani a 400m 2 -t meghaladó különbözõ mûvelési ágú területeket. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 23. (2) bekezdése szerint a földterületeket a természetbeni állapotnak megfelelõen kell nyilvántartani. Fentiekbõl következõen ha szántóterületekben megtalálható beállt gyepek területe a 400m 2 -t meghaladja az mûvelési ág váltásnak minõsül, ezért intézkedni kell a változás ingatlan-nyilvántartásban történõ feltüntetése ügyében. FHNPI válasza: A védett természeti területek esetében természetesen alkalmazni kell a fent idézett jogszabályokat. Ugyanakkor a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén számos olyan évek, évtizedek óta mûveletlen szántó mûvelési ágban lévõ terület van, amelyek az idõk folyamán visszagyepesedtek és ma már jelentõs természeti érték hordozói. Ezen területek esetében nagyon fontos, hogy az így kialakult gyepek továbbra is gyepek maradjanak. Az érintett pontot átfogalmaztuk, oly módon, hogy az mind a természetvédelmi, mind az ingatlan-nyilvántartás követelményeinek megfeleljen. Veszprém Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Egyetért a természetvédelmi kezelési tervvel. A kezelési terv betartásával az õshonos és védett fajok fenntartása, és további térnyerésük biztosítottnak látszik. A korlátozott gazdálkodási lehetõségekbõl eredõ esetleges károk kompenzációját szükségesnek tartjuk. FHNPI válasza: A természetvédelmi korlátozásokból eredõ károk kérdését a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza. Igazgatóságunknak ezen felül sem lehetõsége, sem joga nincs további kompenzációt biztosítani. Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara A kezelési tervvel kapcsolatban szükségesnek vélem megjegyezni, hogy annak véleményem szerint csak és kizárólag a természetvédelmi okból indokolt kötelezésekre kell szorítkoznia és a terület földhasználatának konkrét ismeretei alapján kell a megkövetelt gazdálkodási formákat meghatározni. Ennek megfelelõen ezen koncepcionális problémakör figyelembe véve az alábbiakban a legfontosabb problémakörökre irányítom a figyelmet, melynek átgondolását, illetve átdolgozását fontosnak tartom és csak ezt követõen vélem általunk támogathatónak a kezelési terv hatályba léptetését. FHNPI válasza: Egyetértünk azzal, hogy a természetvédelmi kezelési tervnek a természetvédelmi szempontból indokolt kötelezésekre kell szorítkoznia. Véleményünk szerint a természetvédelmi kezelési terv jelenleg is csak azokkal a

6 kérdésekkel foglalkozik, amelyek a Tájvédelmi Körzet védett természeti értékeinek fenntartása szempontjából fontosak. A 3. oldalon az ipar és az építés címszavaknál némi ellentmondást tapasztaltunk a fogalmazásban. Javaslom az egyértelmûsítést. FHNPI válasza: A megjelölt fejezet a természetvédelmi stratégiákat határozza meg. A két érintett bekezdésnél mi nem tapasztalunk ellentmondást. Ugyancsak itt a vízgazdálkodás címszó alatt a vizes területek ökológiai vízigényének biztosítását írja elõ kötelezõen. Formájáról nincs rendelkezés. A csatornák és vízfolyások féloldalas kezelésével a vízügyre megítélésem szerint indokolatlanul nagy (gazdasági) terhet rónánk, amit nem biztos, hogy teljesítenek. FHNPI válasza: A kifogásolt fejezet a természetvédelmi stratégiáknál található. Az elõírásoknál az ökológiai vízigény megjelenik mind a gyepeknél, mind azoknál az erdõknél, ahol a víz a fõ élõhely-alakító tényezõ. Ennél részletesebben egy jogszabályban nem célszerû a kérdést szabályozni, ugyanis az mindig helyfüggõ. A részletes elõírásokat a természetvédelmi hatóság adhatja meg a vízgazdálkodási tervek hatósági engedélyezi eljárásakor. A féloldalas kezelésre vonatkozó rész szintén csak a stratégiáknál jelenik meg, elõírás szinten nem szerepel a tervezetben. A pontnál a június 30-i idõpont erõsen idõjárásfüggõ, nem biztos, hogy betartható. FHNPI válasza: A megadott idõpontot úgy választottuk ki, hogy az többé-kevésbé független legyen az idõjárástól. A tervezési területen elõforduló Maculinea fajok tápnövénye a vérfû (Sanguisorba officinalis), amely többnyire július-augusztus folyamán virágzik. Amennyiben az élõhelyek kaszálása megtörténik június 30-ig, akkor a tápnövény jó eséllyel virágozhat a lepkék peterakási idõszakában. A pontban a vetésforgó kialakítására vonatkozó rendelkezést nem látom ebben a formában indokoltnak, hiszen számomra nem világos, hogy pl. a szárazborsó 7 évenkénti termeszthetõsége milyen hatással lehet a terület flórájára, illetve faunájára. Ugyanitt a szántókon betakarítatlan szegélyeket kell fennhagyni rendelkezés, lehet, hogy természetvédelmi szempontból fontos, azonban a termelõ megsérti a mûvelési kötelezettségét, amiért szankcióval sújthatják és gyomosodási problémákat is okoz. A táblák szélére vonatkozó 10 méteres sávot túlzottnak tartom, hiszen sok kis parcellánál ha ezt az elõírást betartják gyakorlatilag nem kezelhetik a táblát. Javaslom a tábla nagyságától függõen megállapítani a szegélyt, pl. 5 ha-os nagyság felett. A szántó mûvelési ágú területeken a beállt gyepek fenntartását csak abban az esetben tartom indokoltnak, ha annak növényi összetétele ezt indokolja. Tehát botanikai vizsgálathoz kellene kötni. A szántó mûvelési ágú területeken nem tartjuk indokoltnak és megkövetelhetõnek a belvizes foltok megtartását, hiszen többek között a jelenlegi területalapú támogatási rendszerek 15%-os mûveletlenül hagyott területrészek miatt szankciókat helyeznek kilátásba, illetve ha ezt a termelõ kiveszi az igénylésbõl, akkor a kiesés miatt kártalanításról kell gondoskodni, továbbá ez ellentmond a termõföldrõl szóló évi LV. tv. VI. fejezetében leírt földhasználói kötelezettségnek. FHNPI válasza: A szántókra vonatkozó elõírások elsõ 5 pontja megegyezik az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások

7 igényléséhez teljesítendõ Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Gazdálkodási Gyakorlat szántókra megfogalmazott elõírásaival. Ezek az elõírások egészültek ki a természetvédelmi szempontból fontos további elõírásokkal. A szegélyekre vonatkozó elõírásokat töröltük a tervezetbõl, mert a korábbi tervezet nem vette figyelembe a Tájvédelmi Körzet egyes területeinek jelenlegi táblaméretét. A beállt gyepekre vonatkozó elõírás a Veszprém Megyei Földhivatal észrevétele alapján már átdolgozásra került. A botanikai vizsgálatot nem tartjuk indokoltnak, mert védett természeti területen egy másodlagos gyep, függetlenül annak fajgazdagságától, természetvédelmi szempontból értékesebb, mint egy szántó. Amennyiben egy szántón 5-10 év alatt már kialakult egy gyep, akkor annak fenntartását kell támogatni és nem ismételt felszántását egy olyan idõszakban, amikor jelentõs túltermelés van szántóföldi kultúrákból. Amennyiben egy szántóterületen a belvizes foltok aránya meghaladja a 15%-ot, akkor az minden valószínûség szerint mélyfekvésû terület (ilyen szántók kizárólag a Holt-Rába mentén találhatók). Ebben az esetben az adott szántóföld belvízmentesítése csak a szomszédos gyepek kiszárítása mellett lehetséges, ami egyértelmûen természetvédelmi kárt okoz. A legelõterületeknél az 1 állategység/ha érték megkötését abban az esetben tartjuk elfogadhatónak, ha ezt tényleges felmérésen alapul, azaz szükséges ez az alul, vagy túllegeltetés elkerüléséhez, tehát általános követelményként ezt megfogalmazni túlzottnak tartjuk és környezetvédelmi szempontból sem indokolt. A nedves idõszak legeltetési tilalma ebben a formában nem értelmezhetõ. Feltételezzük, hogy ez az átnedvesedett talajállapotokra utal, amelynek ugyancsak inkább környezetvédelmi, mint természetvédelmi okát látjuk. A téli legeltetés tilalmát célszerû konkrétabban meghatározni, hiszen pl. ezen a télen majd minden húshasznú állatot jelenleg is legelõn tartanak a terület növényflórájának károsodása nélkül. Ismereteink szerint a nitrátérzékeny területen (jogszabálytervezetben foglaltak alapján) sem tiltott a téli legeltetés egy csökkentett állatállománnyal, pl. 1,2 állategység. E szabályozást sem tartjuk egyértelmûen természetvédelmi célból megfogalmazott korlátozásnak. FHNPI válasza: Az 1 állategység/ha nedves gyepek esetében megegyezik, míg száraz gyepek esetében meghaladja az agár-környezetgazdálkodási támogatások gyepes alapprogramjában meghatározott maximális mértéket. Véleményünk szerint ez az általános követelmény mind természetvédelmi, mind gyepgazdálkodási szempontból még elfogadható és nem túlzott. A nedves idõszakban/nedves talajon végzett legeltetés mind a szárazabb, mind az üde gyepek esetében komoly természetvédelmi problémát okoz. A taposás következtében sérülhet a gyökérzet, a kialakuló csupasz talajfelszínek pedig lehetõséget kínálnak az agresszív özönfajoknak (Solidago gigantea, Ambrosia elatior stb.) a megtelepedésre. A kérdéses bekezdést a tervezetben pontosítottuk. A téli legeltetés tilalma szerepel a gyepekre vonatkozó területalapú támogatások feltételei között is. A téli legeltetés természetvédelmi problematikája egyrészt jelentkezik a mostanihoz hasonló enyhe teleken, amikor a felázott talajon jelentõs taposási kár keletkezik, míg fagyos talajon a hóra jutó ürülék a hólével beszivároghat a talajvízbe és a környezõ felszíni vizekbe kerülhet, ami eutrófizációt okozhat.

8 A pontban az elegy fafajok ültetésének tilalmánál nem tudjuk értelmezni az engedékenységet az erdei fenyõ iránt, mely az erdész szakmai körök szerint egyértelmûen tájidegen ezen a területen. FHNPI válasza: Egyes, jelenleg erdõként mûvelt területeken az õshonos fafajjal történõ felújítás nem minden esetben valósítható meg. Az erdei fenyõ a tájidegen fafajok közül kizárólag azért fogadható el, mert nem válik invázív fafajjá és veszélyezteti a környezõ gyepterületeket. Ugyanakkor alkalmazásával teljesíthetõk az erdõtörvény felújításra vonatkozó elõírásai. Bakonyérmenti VT Nem ért egyet a természetvédelmi kezelési tervvel, azonban indoklást nem fûz hozzá. Emiatt érdemi választ nem áll módunkban adni. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság A védetté nyilvánításról szóló tárgyaláson kérte a teljes területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet. Igazgatóságunk felvette a kapcsolatot az illetékes ügyintézõvel és jelezte felé, hogy a természetvédelmi kezelési terv már megküldésre került az Igazgatóság részére. A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság telefonon jelezte, hogy amennyiben véleményét a véglegesített természetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatban fogja megadni. Honvédelmi Minisztérium HM Infrastrukturális Ügynökség A honvédelmi tárca részérõl a terület védetté nyilvánításával kapcsolatosan - kiképzési és erdészeti szempontok figyelembevételével a megindított eljárás során ezidáig megismert tényanyag ismeretében, érdemi döntést, - kizárólag további teljeskörû döntés elõkészítõ szakmai egyeztetés sorozat végrehajtását követõen -, áll módomban meghozni. A döntés elõkészítés érdekében, a KvVM Természetvédelmi Hivatallal évek óta folyamatos, hatékony együttmûködésünkre alapozva, ezen egyeztetés sorozat elsõ tárgyalásaként a HM Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. által január hónapban részvételre javasolt, a kidolgozásra került erdészeti üzemtervekkel kapcsolatos egyeztetõ tárgyalást jelölöm meg. A honvédelmi tárca részérõl, a lõtér védetté nyilvánításához, a HM Infrastrukturális Ügynökség Környezetvédelmi Osztálya, a kiképzési, erdészeti szakértõk részvételével lefolytatásra kerülõ egyeztetéseken, - az érdemi vagyonkezelõi döntés meghozatala érdekében támogatja azt a közös célkitûzést, melynek segítségével megõrizhetõ lõ- gyakorlótereink kiemelten jó természeti állapota, az elkészítésre kerülõ természetvédelmi kezelési terveken alapuló természetbarát katonai feladatvégrehajtással egyidejûleg. FHNPI válasza: A honvédelmi tárcával további egyeztetések szükségesek, ahogy korábban az Igazgatóság is jelezte. Az FHNPI kezdeményezni fogja a HM Infrastrukturális Ügynökségnél a természetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatos további egyeztetések lefolytatását. Kisalföldi Erdõgazdaság ZRt. A természetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatosan a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. részletes egyeztetést végzett. Az egyeztetésrõl készült összefoglaló jelen összefoglaló mellékletét képezi. Magyar Honvédség 12. Arrabona légvédelmi rakétadandár

9 A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bõvítése tárgyában az alakulat nem jogosult állás foglalni. FHNPI válasza: Igazgatóságunk az alakulat közvetlen megkeresésén kívül természetesen a HM Ingatlankezelési Hivatalt (jogutóda: HM Infrastrukturális Ügynökség) is megkereste. HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Gyõr közigazgatási területén a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésben lévõ területeken a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. több, mint 1000 hektár területen folytat erdõgazdálkodást az erdõ és természetvédelmi törvények elõírásait betartva. A gyõrszentiváni gyakorlótéren kialakult természeti értékek, élõhelyek a terület korábbi és jelenlegi használata során alakultak ki. A területen jelenlévõ katonai gyakorlatozás, illetve az általunk folytatott természetközeli erdõgazdálkodás egyaránt hozzájárult több évtized alatt a természeti értékek megõrzéséhez. A gyõrszentiváni gyakorlótér teljes védelem alá helyezésével várhatóan a területre másfajta kezelési terv lesz érvényes (amelynek részleteit nem ismerjük). A területek kezelési módjának megváltoztatása más erdõgazdálkodási módszereket is feltételez, amelyek megváltoztatják az eredeti élõhelyet (például a mesterségesen a területre behozott õshonos fafajok egészen más lágyszárú vegetációt, életközösséget eredményezhetnek, mint a védendõ jelenlegi). Bizonyos területek védelem alá helyezésével, helyi védettségû területek kialakításával, annak tervezett kezelésének egyeztetése esetén egyetértünk. Javaslatunk a részletes egyeztetés után közösen készített kezelési terv kidolgozása, például a gyakorlótér északi részén elhelyezkedõ növénytársulásokra, erdõterületekre vonatkozóan. A terület déli részének (fõként es tagok) védettség alá helyezésével az érvénybelépõ elõírások nem összeegyeztethetõek a nem õshonos fafajokból már megvalósított erdõtelepítéseink, illetve jövõben kivitelezendõ erdõtelepítések kezelésével, ezért ennek védetté nyilvánításával nem értünk egyet. FHNPI válasz: A gyõrszentiváni gyakorlótérre elkészült a természetvédelmi kezelési terv tervezete, amelyet korábbi levelünk mellékleteként megküldtünk. Az erdõk kezelésére vonatkozó elõírásokat a beérkezett észrevételek alapján módosítottuk. A véglegesített természetvédelmi kezelési terv tervezetét mellékelten megküldjük. Véleményünk szerint a területen folyó erdõgazdálkodási tevékenység összeegyeztethetõ a természetvédelmi érdekekkel és ez a terület erdészeti üzemtervi tárgyalásán egyértelmûen ki is derült. Kisebb konfliktusok természetesen lehetnek, de ezeket a korábban kialakult jó együttmûködés alapján megoldhatónak tartjuk. A gyõrszentiváni gyakorlótér területén olyan nagy mennyiségben fordulnak elõ védett természeti értékek, hogy a terület országos jelentõségû védett természeti területté nyilvánítása feltétlenül indokolt. A helyi jelentõségû védett természeti terület státus, különösen, ha az csak a terület egy részére terjed ki, nem biztosíthatja az itt elõforduló védett értékek megõrzését. A terület részleges védetté nyilvánításának nem látjuk értelmét, hiszen a teljes terület része a Natura 2000 hálózatnak és a védetté nyilvánítás ehhez képest nem jár jelentõs többlet elõírásokkal. A természetvédelmi kezelési tervrõl nem nyilatkoztak a következõ szervezetek: ÁNTSZ Gyõri-, Pannonhalmi-, Téti Városi Intézete (ÁNTSZ Gyõr-Moson- ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete helyett)

10 Bakony-Vad Kft. Dunapart VT E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt. Écs Község Önkormányzata Elõre HTSZ Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Gic Község Önkormányzata Gönyû Község Önkormányzata Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyõr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Gyõrszentiváni VT Hatosfa Vadászegylet Illak VT Kajárpéc Község Önkormányzata Kincstári Vagyoni Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Komáromi Körzeti Földhivatal Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. Gyõr- Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatósága Magyar Vagon és Gépgyár HE (Keresztúri Zoltán) Nádorvárosi HE (Sándor András) Nagyszentjános Község Önkormányzata Nyúl Község Önkormányzata Pápai Körzeti Földhivatal Rábaközi VT Sokoró Ökológiai Park Alapítvány Sopron Megyei Intézete helyett nyilatkozott) Tarjánpuszta Község Önkormányzata Tényõ Község Önkormányzata Téti Körzeti Földhivatal Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprémi Bányakapitányság Komárom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás Nyilatkozatában megállapítja, hogy a védetté nyilvánításban nem illetékes. A természetvédelmi kezelési tervrõl nem nyilatkozik, pedig a Tájvédelmi Körzet érinti Komárom-Esztergom megyét Komárom határában. Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet

11 Illetékesség hiányában nem kíván véleményt nyilvánítani, pedig a Tájvédelmi Körzet érinti Komárom-Esztergom megyét Komárom határában. Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara Illetékesség hiányában nem kíván véleményt nyilvánítani, pedig a Tájvédelmi Körzet érinti Komárom-Esztergom megyét Komárom határában. Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet Megállapítja, hogy a tervezett bõvítés nem érint veszprém megyei területet, így nem illetékes. Azonban a természetvédelmi kezelési terv tervezete érinti Veszprém megyét (Gic), így ennek tekintetében illetékes. Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Megállapítja, hogy a tervezett bõvítés nem érint veszprém megyei területet, így nem illetékes. Azonban a természetvédelmi kezelési terv tervezete érinti Veszprém megyét (Gic), így ennek tekintetében illetékes. Sarród, február 8. Az összefoglalót készítette: Takács Gábor Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tel: 30/ Mellékletek: Összefoglaló a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervének egyeztetésérõl (Kisalföldi Erdõgazdaság ZRt.)

kapcsolatos egyeztetési eljárásról

kapcsolatos egyeztetési eljárásról Összefoglaló a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bõvítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásról Összefoglalót készítette: Takács Gábor (Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Elõzmények A Pannonhalmi Tájvédelmi

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/384/2009. Tervezet a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/69127-14/2013 Tárgy: Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Szigetköz. A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha

Szigetköz. A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha Szigetköz erdőgazd gazdálkodásának jövőjeje A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha Miért fontos az erdők jövője? A vízfelületek nélküli terület

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemesgörzsöny község területére korábban rendezési terv ben készült.

Nemesgörzsöny község területére korábban rendezési terv ben készült. VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Nemesgörzsöny község területére korábban rendezési terv 1985- ben készült. A település kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése és a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt Nemesgörzsöny

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1519/2008. Tervezet az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december Az Ebergőci-láprét természetvédelmi

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (IX.11.)

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban A természet útmutatásának és az emberi cselekvésnek tudatos összehangolása szükséges. (Krutsch, 1942) A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban Czirok István osztályvezető

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, 57. -ának (2) bekezdésében, valamint 85. b) pontjában

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás. a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről

1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás. a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről Az állami tulajdonban és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok.docx Utolsó

Részletesebben