Mi Újság. Jóakarattal van kikövezve. Közösség, Lokalitás, Szabadság. Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi Újság. Jóakarattal van kikövezve. Közösség, Lokalitás, Szabadság. Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja."

Átírás

1 Közösség, Lokalitás, Szabadság Mi Újság 2013/2 december Jóakarattal van kikövezve MI újság? Be kell vallani, az újság nevének kiválasztása igen sok fejtörést okozott, amely akár kiválthat némi ellenreakciót is. Az első szám megjelenését követő olvasói visszajelzések (levélben és élőszóban) azonban megerősítették azt az előzetes véleményt, hogy szükség van egy helyi lapra. Itt engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjunk azon Tisztelt Olvasóknak, akik észrevételeikkel (problémák, javaslatok és ötletek felvetésével) hozzájárultak a második szám tartalmához. Csak bátorítani tudjuk Önöket, hogy a jövőben is írjanak nekünk. Mert a lap nem más céllal indult, hogy egy nyílt és közösségi fórum jöjjön létre, ahol szabadon megjelenhetnek a gondolatok és vélemények, de akár a kritikai hangok is. (Közösség. Lokalitás. Szabadság. Essék szó most e három értékről.) A közösség az egymás iránti, családi és szomszédsági szolidaritást feltételezi. A lokalitás a helyi értékeink megőrzőséért vállalt aktív cselekvést szorgalmazza, mind emberi, mind pedig környezeti (zöld tereink, kertjeink, helyi erőforrásaink) vonatkozásában, amely unokáinknak is jövőt biztosít (=fenntartható fejlődés). A szabadság pedig ott valósul meg, ha a nagy kérdésekben a társadalom széles rétegei (egyének és helyi közösségek) közös vállalkozásként vehetnek részt. De miféle közös vállalkozásról lehet itt szó? Nyilván nem olyasmiről, amit egy szűk réteg tudatosan, előzetesen kimunkálva a maga részére alakít ki. Hanem olyanról, amely, ha erőfeszítéseken alapul is, de tisztes megélhetést biztosít, és nem utolsósorban alkalmazza az egymás iránti jóakarat elvét. Pillanatnyilag kevesen vitatnák, hogy a magyar politikai közélet viselkedése ne lenne szélsőségesen megosztott (vagy ne öltene hisztérikus jelleget). Szinte egyetlen olyan vonatkoztatási pont sincs már, amire egységesen, és felhőtlenül igent tudna mondani Magyarország. Még a birkapörkölt sem tud osztatlan lelkesedést kiváltani honfitársainkból, pedig, ha valami, akkor a pörkölt igazi hungarikum. Bár az tény, hogy közéleti zsinórmértéknek nem túl magasztos választás a paprikáshús A két oldal (ez sajnos velejéig kultúránkba égett) minden erővel azon van, hogy a másikat kikapcsolja a játékból, egymást feketére mossa. És, hogy tisztességes ember inkább ne vegyen részt a közéletben, ne vállaljon közösségi szerepet. E folyamat rendkívüli károkkal jár a jóakaratú közösségekre nézve is. A két szemben álló oldal kölcsönösen ajkbiggyesztve beszél a másik oldal demokráciájáról vagy nemzeti beállítottságáról, és körülbelül úgy állítja Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja be a kérdést, hogy Magyarországon addig nem lesz igazi demokrácia vagy hazafias érzés, amíg a másik fél ki nem dől. (Egyet felejtenek el, hogy mindketten tagjai is lehetnének a demokratikus és nemzeti keretnek.) Jó és rossz hamis küzdelme zajlik. A magyar politikai elit a kulturált viselkedés (=példaadó magatartás) tekintetében kudarcot vallott az elmúlt 24 év leforgása alatt. Hisztérikus állapotba került és egyáltalán nem törekszik a másik fél jóakaratú megértésére. A szorongás és a valódi számonkéréstől való félelem, illetve az önvédelem állapotában van. Elnézést, ha egyes mondatok felindulást kelthetnek az Olvasóban. De, azt tapasztalhatjuk, hogy szinte eltűnt a közéleti diskurzus (leszűkült a politikára) és kevésbé esik szó a mindennapi életünket, kultúránkat, környezetünket stb. alakító ok-okozati összefüggésekről. Mintha cél lenne, hogy ne is értsük meg a világunkat, hogy ne is tudjuk kiszűrni a lényeges információkat. Az elitet ért kritika részben erről szól. A változás ellenben rajtunk is múlik, ha törekszünk az egymás iránti jóakarat és megértés belátására. Nem könynyű, de minden előremutató lépés erőfeszítések kis lépéseivel valósul meg. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Falusi Norbert

2 2 Mi Újság 2013/2 december Élet a régi Vacsi közben I. rész Digitális világunkban is helye van a régi fotóknak, a térképeknek, a memoároknak és a képeslapoknak. Mutatja mindezt az interneten gomba módra szaporodó blogok sokasága, melyek egy-egy város régi korát idézik fel. Nosztalgia vagy divathullám áll a múlt kutatásának a hátterében? Vagy éppen azt tapasztaljuk, hogy az apró darabokra töredezett társadalmunkban azok a tradicionális közösségek, mint a családi, a szomszédsági kapcsolatok szétestek, melyek korábban természetes közösséget, biztonságot jelentettek a számunkra. A múlt megjelenítéséhez mégis egyre többen és többen csatlakoznak. Elgondolkodtak-e már, hogy miért éppen úgy nevezték el utcájukat? Honnan ered városrészünk neve? A kérdések megválaszolásához vissza kell pörgetnünk az időkereket. Rossz szomszédság a török átok tartja a közmondás. Nehéz lenne bebizonyítani igazságtartalmát, de mindenesetre a töröktől kapta Kecskemét az első utcaneveit az 1500-as évek közepén. A török kori Kecskemétet sánccal és mély árokkal vették körül. A városnak több főkapuja volt: halasi, vásári, budai, kőrösi és csongrádi utcáknál. A nevek ismerősen csengenek. A török elvonulását követően a város gyors fejlődésnek indult. Az 1787-es összeírások szerint fő volt a kecskeméti lakos. A városvezetésnek új házhelyekről kellett gondoskodnia. Az új osztások szabályos utcahálózatot követeltek meg. A várost ekkor tizedekre osztották, de az utcanevek használata még nem volt jellemző, fontosabb volt a házszám vagy a szomszéd megjelölése ben jelentős változás következett be: a tizedeket névvel látták el (ekkor születik meg a Bethlenváros elnevezés), a házakat újra számozták, a név nélküli utcáknak nevet adtak, a régieket felülvizsgálták. Egy szellemes cikk így ír 1879-ben a kecskeméti utcák neveiről: Ha valaki meglát a postán egy ilyen levelet: N.N. Úrnak, Kecskeméten a Csirke utcában, a Tehén utcában, a Bika utcában, kétségkívül Ázsiában keresné Kecskemétet, ha nem tudná, hogy a magyarok Európába költöztek, s valami kis községnek gondolná, ha olyan hirös város nem volna. Hová vezet a köz? Szinte minden égtáj felé találunk egy-egy közt, a Hegedűs közt, a Vacsi közt, a Malomközt vagy a Talfáji közt. Hová vezet a köz? Mai városrészünk egykor gyümölcsösökkel, szőlőkkel tarkított mezőgazdasági külterület volt. Nem meglepő, hiszen Kecskemét mezőváros volt, amely kertészeti kultúrájával megtalálta az aranyhomok adottságainak megfelelő saját profilt. A köz tehát a várost és a külterületet kötötte össze, a városból a külső részekre vezető útféleséget jelölt. Később, ahogy a város terjeszkedett, úgy váltak e területek belterületté. Mára már csak egy-egy utca emlékeztet a valamikori lugasos utakra. Mire vezethető vissza a Vacsi vagy a Talfája elnevezés? Vacs a török időkben elpusztult községre utal, majd a későbbi pusztát a kecskemétiek évszázadokon át bérelték. A Talfája pedig az Árpádok korába megy vissza, amikor is Kecskemét mellett egy hatalmas tölgyerdő állt. A város nevét először említő évi oklevélben is megtalálható a Talfája közre utalás. Ferenc József császár korából ismert a mai Kada Elek utca elődje, a Talfái kis uttza ben a Kasza utcából Vacsi utca lesz (összekötve a Vacsi közzel), a Kistalfái utcából pedig Talfái utca. Kisvárosunk régi elnevezése közé tartozik a Malomköz az 1850-es évekből. A monarchia szétesését követően az egymást váltó politikai rendszerek sem hagyták figyelmen kívül az utca névtáblákat ben kerül elnevezésre a volt pénzügyminiszterről a Kerkápolyi Károly utca (ma Kerkápoly utca), amely az egykori állami gyermekmenhely és a (Kerkápolyi család által létrehozott) Bodor Zsuzsanna református leányotthon között keletkezett. Tomory Pál utca, a mohácsi csata pap hadvezéréről kapta nevét. Lorántfy Zsuzsanna, a magyar protestantizmus kimagasló női alakja emlékére nevezték el a mai Lorántfy Zsuzsanna utcát. Ugyanebben az évben vált belterületté a régi Voelker-telep és 21 utcáját, a Trianon által elszakított vármegyék emlékére neveztek el. A névbokorból mára csak négy maradt, kettő változatlan formában: Nyitra utca, Fogaras utca, kettő pedig -i képzővel gyarapodva: Tordai utca és Udvarhelyi utca. Az első kettő 1989-ben még Karikás Frigyes utca és Komjáth Aladár utca volt. Az 1945 utáni rendszerváltást gyorsan követi az utcaneveké is, az utcanévadást tíz éven keresztül kizárólag a politikai érdekek irányították (főként az 1919-es vörös Tanácsköztársaságot felelevenítve). Az 1960-as népszámlálásra készülődve ismét nagyobb arányú utcaelnevezésre került sor, immár kisebb hangsúly alá esik a politika (az 56-os forradalmi megtorlásokat lezáróan). A zömében személynévi eredetű utcanevek névadói között tudósok, művészek, feltalálók a meghatározók, mint pl.: Mikszáth Kálmán krt., Kacsóh Pongrác u. Ekkor jelenik meg a Ceglédi út is. Folytatás következik. A II. részben 1969-től követjük nyomon városrészünk utcáinak történetét. Ajánljuk továbbá figyelmükbe Erdélyi Erzsébet munkáit a kecskeméti utcanevek történetéről, melyek a kecskeméti könyvtárban megtalálhatóak. Ha Önnek van régi fotója városrészünkről és megosztaná a helyi lakosokkal a MI Újságonban, kérjük írjon nekünk. Cím: Aranyeső utca 8. (a Falusi cukrászatban leadható a levél).

3 Mi Újság 2013/2 december 3 SOKSZÍNŰ KISVÁROSUNK Soha nem tudni, hogy szomszédunkban esetleg egy író lakik, egy civil egyesület vezetője, egy zenész, egy jó asztalos, amelyből hiány van, egy képzőművész, egy kutyabarát vagy egy angol tanár, akire épp szükségünk lehet. SOKSZÍNŰ KISVÁROSUNK rovatunkban városrészünk polgáraival készítünk interjúkat, akiket az élet és a városrészhez kötődő dolgaikról faggatjuk. Ki ne hallott volna már Kőrösi Csoma Sándorról, a székely legényről, aki felkutatta a magyar őshazát, eljutott Tibetbe, majd megalkotta a világ első angol-tibeti szótárat. E történet nem Csoma Sándorról szól, hanem követőjéről Somlai Győzőről. Gyuri bácsi élete bővelkedik kalandokban. Ő gondozta Csoma Sándor hagyatékát, tibetit és angolt tanít, 56-ban gyermekként élte át a 8. kerületben a forradalmat, politikai okok miatt nem vették fel a budapesti gimnáziumba, Tibetben tanult jógát, Indiát bebarangolta, majd feleségével napjainkban a Vacsi közben él és jógát oktat. Édesanyja a kovászna megyei Felsőcsernátonból származik, cselédként dolgozott, majd a család Magyarországra került. Gyuri bácsi Budapesten született, a 8. kerületben nőtt fel. Amikor szülei dolgoztak, gyermekként a templomudvarban játszott, így hallhatta a latin nyelvű miséket (ekkor még természetes volt a latin az Isten házában). A Práter utcai általános iskolába járt, alsó tagozatos korában már megtanult latinul a kötelező orosz mellett. Gyermekként átélte az 56-os forradalmi eseményeket. Az iskolát januárig bezárták, ezért egy másik városrész iskolájába került, ahol németet is oktattak. Februártól ismét visszakerült a Práterbe, ahol az időközben érkezett lengyel származású angolt tanártól az angol nyelvvel ismerkedett meg. A nyelv szeretete, amely jó adag tehetséggel párosult, már kora gyermek éveiben állandóan jelen volt. Az út adott volt előtte. A tovább tanulását egy munkásőr torpedózta meg. A nyelvtehetség annak elle- Interjú Kőrösi Csoma Sándor nyomában Dr. Somlai György angol, tibeti tanár, világutazóval nére, hogy a legjobb felvételit írta, ki is értesítették levélben, mégsem nyert felvételt. Amire hivatkoztak: helyhiány. (Vélhetőleg édesapja vallásossága miatt utasították el.) Az életben nincsenek véletlenek, végül a tehetséges gyermek Cserháti pécsi püspök révén a bencésekhez került Győrbe. Szigorú, de rendkívül felkészült professzorok tanították. Itt tanított többek között Habsburg Ottó egykori magyar tanára, de Kodály Zoltán munkatársa és lelki vezetője, Nádasi Alfonz is. A tanulmányi kötelezettségek mellett a szabadidőt a sport és az önkéntes nyelvtanulás jelentette. tanulásában, klasszikus tudását a göröggel és a francia nyelvvel bővítette. Főiskolai tanulmányát a külkeren kezdte, emellett a buddhista misszióban tanult tibetit és mélyedt el a mesés keletben. Ligeti Lajos akadémikus vette pártfogásába. Munkát kapott az akadémiai könyvtárban, hogy Kőrösi Csoma Sándor írásos anyagjait gondozza tól az ELTE bölcsészkarán megkezdte egyetemi tanulmányait, ahol a buddhizmus mellett az iszlámban is elmerült. Kínait és szanszkritot tanul. Doktori értekezését egy századi indiai szent életrajzából írta. Hol találkozott Gyuri bácsi elsőként a keleti nyelvekkel? Gimnazistaként egyszer Pannonhalmára látogatott a könyvtárba, ahol a gazdag papi hagyatékok között lelt rá egy tibeti nyelvkönyvre. Így kezdődött minden. Édesanyja is támogatta, hiszen látta fiában, hogy tehetsége van a nyelvekhez. Két év győri gimnáziumi évek után Szentendrére került, itt érettségizett. Az iskola segítette a fiatal embert a nyelv- Tanár Úr, miben rejlik a nyugati és a keleti ember gondolkodásának valódi különbsége? Míg nyugaton a történések a fontosak, addig keleten a megvilágosodás felé vezető út határozza meg a gondolatokat és tetteket. A nyugati világot a mammon megfertőzte, ahová beteszi a lábát ott egyre több és több probléma születik. A pénz, a hatalom nagyúr lett. Elfelejtettük, hogy mindenki alapvetően jó, magunkban rejlik isten.

4 4 Mi Újság 2013/2 december Önmagunkat úgy kell el fogadni, hogy közben másokat tisztelünk. A keleti vallások megtanítottak egy másfajta gondolkodásra, a mások elfogadására. Ön jógázik és jógát is oktat. Igen, minden nap jógázom. Tibetben tanultam egy rimpocsétól, aki egy lelki vezető, úgy is mondhatjuk atya és tanár. A sok száz fajta jógából megtanultam néhányat, de a lényeg az ellazulás és a helyes légző gyakorlatok. Itt Gyuri megjegyezte, szeretné tovább adni e tudást, sajnos egyre kevesebben érdeklődnek a jóga iránt. Nyugaton a megfeszülés a lényeg, a nagy erőkifejtés. Ellenben a fontosabb az ellazulás lenne, vagyis tudatában lenni magamnak, amely megjavít és hozzájárul az emberi kapcsolatokhoz. Elfogadom az embereket körülöttem - zárta gondolatait Gyuri bácsi. Nem régen költöztek ide kedves feleségével a Vacsi közbe. Milyennek látják kisvárosunkat? Nyitottabbak az emberek, mint azt korábban tapasztaltuk más városokban. Készségesek a helyiek, ez egy Rózsadomb. Alapvetően minden megvan, város a városban. Egy dolog talán hiányzik, egy közösségi ház, ahol a helybéliek összejöhetnek. Egy ház előre mozdíthatná a közösségi életet. Nagyon szeretünk itt élni. KERTKULTÚRA a kert, a föld és ember kapcsolatának erősítése, az egészséges táplálkozásra való odafigyelés és a helyi közösséget erősítő találkozók népszerűsítése. Amikor Kertmagyarország eszméjét és nevét a magyar gondolkodásba belévetettem: voltaképp Magyarország elkecskemétiesítésére gondoltam fogalmazott a 30-as években Németh László. E gondolatok aktualitása abban ragadhatóak meg, hogy napjaink egyik legnagyobb társadalmi kihívása az élelmiszer-önrendelkezéshez és biztonságához való jog visszaszerzése. A magas beltartalmú táplálék helyett széles körben evidensé vált a multinacionális áruházak által kínált akciós dömpingárú, az agyonvegyszerezett és ismeretlen eredetű élelmiszer. Korunk embere fogyasztási szokásai révén szinte teljesen elszakadt az életet jelentő kerttől. KERTKULTÚRA rovatunk célja Régi új módszer a biointenzív Minél nagyobb hozam, minél kisebb termőterületen eddig ismerős a képlet, ez minden gazda álma. A lényeg: vegyszermentes, hosszú távon önfenntartó, zárt rendszer, a talaj folyamatos javítása, magas hozam. A nagytáblás gazdálkodás erre sehogy sem képes. A kiskertben mindez jó eséllyel megvalósítható. Csak ásni kell hozzá, jó mélyen. Interjú Molnár Zoltánnal, bio-őstermelővel Egyre többen termelnek saját kertjükben paradicsomot, paprikát, zöldségféléket. Miért érdemes saját kertet művelni? Öngondoskodásra tanít és mindenek előtt függetlenít. Tudjuk mit eszünk, hiszen az egyik legnagyobb veszély a túlvegyszerezett zöldség és gyümölcs. Ha mindezt közösségben tesszük, barátságokat szülhet. Egyben örömforrás, mert egyben jót és szépet is építünk. A biointenzív gazdálkodási módszer egy régi intenzív földművelési technika. Mégis miben új? Miért alkalmazzák egyre többen? Mindenek előtt olcsó az elkezdése, nem eszközigényes: ásó, gereblye, talicska és eltökéltség. A biointenzív módszer világszerte évezredek óta használt intenzív földművelési technikák rendszerbe szedését jelenti. Alapjait Alan Chandwick angol kertész fektette le, leginkább francia művelési technikákra alapozva. Követői tovább finomították a rendszert, nyolc alapvető termelési lépésre osztva a biointenzív gazdálkodás

5 Mi Újság 2013/2 december 5 folyamatát. Legnagyobb előnye amelyet egyre többre becsülnek a környezettudatosság szempontjából, hogy olcsó, a világon bárhol megvalósítható, ahol van termőföld és növények számára alkalmas klíma, és nem igényel bonyolult gépesítést vagy vegyszerek használatát. A gyomok napok alatt elteríthetik a kertet. Az egyetlen megoldás a gyomlálás, kézzel és kapával. Lehet ezt könnyebbé tenni? Amit legtöbben gaznak neveznek arra mi nem gyomnövényként tekintünk, hanem talajjavítóként. Nagyon fontos a komposztálás. A gyomnövényt talajtakarásra is használjuk. A talajt tovább gazdagítják és lazítják a földben hagyott gyökerek, például a lucerna nitrogénben gazdag vagy a rozs sűrű gyökérhálózata. Az intenzív műveléshez másfél méter széles és akár 5-6 méter hosszú ágyásokat ültetnek be fejlett, előnevelt palántákkal, egyenes sorok helyett három- vagy hatszögletű alakzatban. Így egyrészt négyszer annyi növény fér el ugyanakkora helyen, másrészt a sűrű kiültetés egyúttal élő mulcsot alkot, gyommentesen és nedvesen tartva a talajt. A forró, száraz nyári napok a konyhakertészek számára is rendkívül sok locsolással jár. Az állandó öntözés energia- és időigényes. Kevesebb vízzel jár a biointenzív módszer? 70%-al kevesebb vizet használunk, mint egy átlagos kertben. Az ültetés módja ezért fontos, hiszen a párolgást csökkentjük a talajtakarással és a talaj állandó tápanyagértékének növelésével. Növénytársítás, komposztálás, talajjavítás, mind segítik a terméshozam növekedését. Mennyivel nő az asztalra tehető termény? Duplájára is növelhetjük a terméshozamot, de a lényeg, hogy a beltartalom nő, magasabb az ásványi anyag. A talaj javítás mellett használhatunk csalánlevelet, pitypangot permetezésre (esővízben áztassuk, majd öntözzük a növények gyökérzetét). Ültessenek fát! Kérhetik az önkormányzat segítségét A helyi lakosok kérhetik az önkormányzat segítségét fásítás és zöldfelület-rendezési feladatokban. Nem kell egyebet tenniük, mint jelezni az önkormányzat főkertésze felé, ha lakókörnyezetükben fásítani, zöldíteni szeretnének. A város biztosítani tudja a lakóközösség részére a facsemetéket. Nincs eljárási díj, nem kell hivatalos beadványt sem kitölteni, csak egy levelet kell írniuk, hogy hol szeretnék fát telepíteni. Az önkormányzat ellenben arra kéri a lakosokat, hogy a fásítást követően viseljék gondját a növényeknek. A nyári száraz hónapok miatt különösen indokolt odafigyelni a rendszeres öntözésre. Személyes igénylés esetén forduljanak az önkormányzat hivatalához (Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 34. ajtó) vagy írjanak -t: Ha társasházban élnek, keressék a közös képviselőt. Melyik az a növény, amit ültessünk mindenképpen kertünkbe? A fűszernövények elengedhetetlenek, de emellett a répát, a gyökér féleségeket, a hagymát, illetve az édesburgonyát ajánlom. Utóbbi (matáta) egyben tájfajta és igen jól érzi magát a homokhátságon, szárazságtűrő. De a csicsóka is remek. Kvíz kérdés Melyik családba tartozik a csicsóka? Ide küldheti a megfejtést:

6 6 Mi Újság 2013/2 december Miként viszonyulunk ma az önkormányzatisághoz? Vajon tényleg csak annyit jelent, hogy befizetjük autónk után a gépjárműadót vagy sorban állást, hogy megkaphassuk az építési engedélyt? Beteljesíti-e mai formájában a helyi közösség autonómiához való jogát? Kikérik-e véleményünket a város jövőjét meghatározó fontos ügyekben? Beleszólhatunk-e a döntésekbe? Megfelelő-e a tájékoztatás? Az éremnek természetesen két oldala van, egyáltalán gyakoroljuk-e állampolgári jogainkat a helyi közügyek alakításában? Elektromos busz és járatcsökkentés vita ÖNKORMÁNYZAT A Vacsi és a Talfái köz lakosai jelenleg a 16-os és 9-es busszal utazhatnak a belvárosba és vissza. Mint ismert, a város elhatározta évekkel ezelőtt, hogy megújítja buszparkját és közösségi közlekedését, amely jelentősen érinti a városrész lakót is. Milyen szempontok jutnak érvényre? Környezetkímélés? Ütemes menetrend vagy egyre ritkábban járó buszok? Kérdések sokasága merült és fog felmerülni e nagyon fontos kérdésben. A kecskeméti önkormányzat az első körben huszonöt Mercedes hibrid buszt vásárolt pályázati forrásból egyenként 170 millió forintért idén tavasszal. A több mint négymilliárdos összköltségű beszerzéshez a városnak 356 millió forint önrészt kellett hozzátennie, és egy területet is vásárolt a buszok telephelye részére (elköltözne a belvárosból a buszpályaudvar). A hibrid buszokban a hagyományos motor mellett van egy elektromos motor is, amely üzemanyag-kímélőként rövid távon használható, a motor akkumulátorát pedig a jármű gyorsulásából és fékezéséből adódó energiák töltik. A tervek szerint a kecskeméti hibrid buszok a belvárosban elektromos, a körúton kívül azonban már dízel motorral járnának. A buszbeszerzés körül komoly vita alakult ki. A kecskeméti Lehet Más a Politika (LMP) frakciója azért bírálta a beszerzést, mert az előzetes tervekben villamos vagy trolibuszok szerepeltek, mivel ezek alapvetően környezetkímélők. Lehetőség nyílt volna továbbá olyan magyar fejlesztésű elektromos trolibuszok beállítására is, amelyek nem igénylik a felső-vezeték kiépítését. A kormánypárti városvezetés korábbi válasza szerint a kötött pályás - sín- és trolivezeték - közlekedés kivitelezésére Kecskemét nem alkalmas. Bár ilyen jellegű tanulmányokat sem a képviselők, sem a nyilvánosság nem látott. A kérdések sora ezzel nem zárult le. A zöld párt képviselői egy következő közgyűlési vitában azt kérdezték, hogy emelkedik-e majd a jegy- és bérletár, vagy esetleg csökken-e, illetve várható-e járatbővülés vagy csökkenés? Kecskeméten a Kunság Volán Zrt. jelenleg 54 busszal látja el a helyi tömegközlekedést, melynek többsége matuzsálemi korban van. Több mint felét ki kell vonni a forgalomból, mert a város célja (abszolút támogatandó), hogy tíz évesnél öregebb busz ne fusson az utakon. Felmerül a kérdés, miként oldja meg a város az üzemeltetést, amikor a mostani 54 buszhoz képest csak 25 új busz áll majd rendelkezésre? A hivatal válasza szerint a pontos vonalhálózatot a személyszállítási szerződés fogja tartalmazni, amelynek most zajlik a felülvizsgálata és 2014 tavaszán kerül majd a képviselő-testület elé. A Kunság Volán Zrt.-vel az év végén lejár a személyszállítási szerződés, a város ezt követően fog új pályázatot kiírni és azon dől el, hogy ezt a szolgáltatást ki fogja majd a jövőben végezni. A jegyárakra pedig nem lehet előzetes prognózist készíteni. Aszfalt alá kerül a Kacsóh Pongrác utca Aszfalt alá kerül a Kacsóh Pongrác utca miután a kecskeméti közgyűlés támogatta a lakossági önerős útépítésekre szánt összeg megemelését. A Vacsi közben egy, de város szerte több utca is megújul, hogy a helybéliek könnyebben tudjanak közlekedni mind gyalogosan, mind járműveikkel. A feltett kérdésekre adott válaszok egyelőre nem megnyugtatóak. Csak bízni lehet abban, hogy minimum biztosítva lesz a mostani járatszám, avagy nem kell tartani csökkenéstől. A buszközlekedés átalakításáról szóló vita vélhetőleg még nem zárult le. Folyt. köv.

7 Mi Újság 2013/2 december Pénzautomata nélkül a Vacsi köz Az utcai pénzfelvevő automata használata megkerülhetetlenné vált napjainkra, egy dolgozó ember legtöbb esetben ezen keresztül fér hozzá a fizetéséhez. Pénzügyeinket különböző banki tranzakciókon keresztül rendezzük, ha ennek díját minden kormányzati ígéret ellenére a lakosokra hárítja is a bank. A vacsi közi kisposta évek óta jelentősen megkönnyíti a városrész lakóinak életét, ahová közelsége miatt könnyedén átugorhatunk feladni csekkjeinket. Az ATM igénye nem véletlenül merül fel, a megfontolás hasonló, mint a posta. Ha valakinek azonnal szüksége van pénzre, de üres a pénztárcája és nem tud kártyával fizetni a fűszeresnél, előbb a belváros felé kell, hogy vegye az irányt. Az utazáshoz Az elcsatolt Miklovicsfalu a Széchenyi város kertvárosa A 2010-es önkormányzati képviselői választásokra a Miklovicsfalu néhány kertes házas utcáját érthetetlen módon a többnyire paneles Széchenyi városhoz csatolták. Napjaink szóhasználatában inkább Vacsi közként ismert városrész egyik legkorábban kiépített részét teszi ki ez a néhány utca. Az Aranyeső, a Fodros, a Gólya vagy a Sarló utca lakóközössége évtizedek óta ismeri egymást. Saját kezük munkájával is hozzá járultak ahhoz, hogy az egykori szeméttelep helyén ma egy játszótér, zöld park épüljön, a Guba park. Az itt élők évről-évre aktívan segítették a vacsi közi napok megszervezését is. A jó példák felsorolása folytatható, hiszen a Vacsi köz kulturálisan, történetében, szokásaiban és emberi minőségében összetartozik óta e lakosok közvetlen ügyeit nem a vacsi közi részönkormányzat látja el, bár gyakran mindmáig hozzá fordulnak kérdéssel, hanem a távolabbra eső, az egészen más jellegű problémákkal bíró 40 ezres Széchenyi város részönkormányzata. A helyi közösség fejlődését az szolgálná, ha a szabályozás felülvizsgálatra kerülne, és a vacsi köziek ismét egy városrészt alkothatnának. Elcsatolt utcák: Aranyeső utca Budaihegy tanya Fodros utca Gólya utca Kaptár utca Sarló utca Széna utca Vacsi köz 66-végig (páros) Vacsi köz 73-végig (páratlan) Széna utca: 7 választhatjuk az autót (benzinköltség), buszra szállhatunk (640 Ft oda-vissza a menetjegy) vagy környezetkímélően kerékpározhatunk és gyalogolhatunk a ráfordított idő ellenében. Arra a kérdésre, hogy miért nincs automata az a válasz: túl drága (telepítése meghaladja a 15 millió Ft-ot). Fura a válasz, míg nap mint nap bankolunk és fizetjük a különböző illetékeket, mégsem egyértelmű, hogy egy városrész lakóinak járna az ATM szolgáltatás. VIRCSAFT villanyoszlopok az utca közepén Megoldódni látszik az évek óta tartó villanyoszlop mizéria. A helyi lakosok 2010-ben aláírásgyűjtést szerveztek, hogy elkerüljön az út közepéről a villanyoszlop. Az egyébként homokos utca esős évszakban szinte járhatatlan, de az aszfaltozást nem lehet addig megkezdeni, míg a karók nem kerülnek az út szélére. A probléma évek óta húzódott, 2010 előtt a vacsi közi részönkormányzat feladatai között is szerepelt. Viaskodtak is az áramszolgáltatóval et követően, a Széna utcát a Széchenyi városhoz csatolták. A villanykarók ügye ezzel a Széchenyivárosi Részönkormányzatot kísérte tovább. Egy választási ciklus végül elegendőnek bizonyult, hogy a felek megállapodásra jussanak, és az áramszolgáltató is egy nagyot előre lépett. Hosszú évek után megoldódott.

8 8 Mi Újság 2013/2 december Modern mese a válásról gyerekeknek Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamosvezető-tündérek, satöbbi. De Csomótündér csak egyetlen egy van. Felmerülhet a kérdés: mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát, kérem szépen, csomóz. Gombolyít. Köt. Na de mit csomóz, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló, ami a Csomótündér csomóit kibonthatná. Az emberek ezt nevezik házasságnak. De mi történik, ha a Csomótündér tévedésből, nem a megfelelő cipőfűzőket köti össze? El lehet-e vágni a kibonthatatlan csomót? Országosan is egyedülálló vállalkozásba kezdett a kecskeméti Ciróka Bábszínház: tabutémákról, így a halálról, a válásról, az elmagányosodásról írt modern meséket tűznek műsorukra hatalmas sikerrel. Néha csodálkoznak a felnőttek, hogy már nem Manócska és Mazsola, illetve Vitéz László a főszereplő nálunk mondja Kiszely Ágnes, a kecskeméti Ciróka Bábszínház igazgatója. Az örök érvényű mesék mellett egyre inkább foglalkozunk korunk legfontosabb kérdéseivel is. Először az elmúlás témakörét dolgoztuk fel a Gabi és a repülő nagypapa című darab segítségével. Mivel a statisztikák szerint Magyarországon minden harmadik házasság válással végződik, szinte tálcán kínálkozott, hogy a középpontba állítsuk a családi egység felbomlását. Tabutéma ez, keveset beszélünk róla, pedig sok gyerek érintett benne. Felvetődik a kérdés: hogyan lehet ily komoly dolgokat megértetni a legifjabbakkal? Annyi bizonyos, hogy meseszerű történetek kellenek hozzá. Nagy kihívás úgy megírni egy darabot, hogy a halál vagy a válás szó ne szerepeljen benne ám a sorsfordító pillanatokat ki nem mondott gondolatokkal is be lehet mutatni. Mint a Csomótündér című darabban, melynek írója, Gimesi Dóra szürke és bánatos hétfő reggeleket, családi veszekedéseket fogalmazott meg a mese nyelvén, hogy a nézőtéren helyet foglaló iskolások megértsék szüleik boldogtalanságát. A cipőfűzőket összekötöző, majd szétvágó tündér abban segít nézőinek, hogy belássák: nem feltétlenül a királyfi (apa) és a királylány (anya) a hibás. Léteznek csomók, kötések, szerelmek, melyek nem tartanak örökké. Persze a végére kell valamiféle feloldás is, nem lehet szomorúan befejezni. Ezért találtak ki egy drámajátékot, amit az előadások után vagy a másnapi osztályfőnöki órán a látottak feldolgozására alkalmazhatnak a pedagógusok. Mint mondják, óriási a hatása: megnyílnak a gyerekek, kibeszélik magukból, ami a szívüket nyomja. (forrás: szabadfold.hu) Rendhagyó jótékonysági aukciót szerveztek Kecskeméten (2013. december 8-án), kettős céllal. A civil kezdeményezésű aukcióval a szervezők egyrészt szeretnék felhívni a figyelmet az autizmussal élők, családtagjaik és a velük foglalkozó szakemberek küzdelmes hétköznapjaira, valamint a Kecskeméten folyó kiemelkedő szakmai színvonalú munkára, az egyre hangsúlyosabban jelentkező problémákra. Másrészt az ötletet támogató 33 alkotó által ingyenesen felajánlott 46 képzőművészeti alkotás, valamint a helyszínen kapható kézműves termékek (babák, ékszerek, játékok, díszdobozok) értékesítéséből befolyó pénzösszeg teljes egészében Impresszum: MI Újság KÜLSŐ-BETHLEN VÁROS ÉS A VACSI KÖZ VÁROSRÉSZ LAPJA Példányszám: 2200 JÓTÉKONYSÁG Aukció: életszoba kialakítása Elérhetőség: Tel.: Szerkeszti: Falusi Norbert az Autisták Oktatásáért Alapítványé lesz. Az aukció és a vásár bevételét a kecskeméti Autizmus Centrum egy életszoba kialakítására fordítja. Ezen a szimulációs terepen olyan, számunkra hétköznapi élethelyzeteket lehetne gyakorolni, mint például a zuhanyzás, a mosogatás, az étel megmelegítése. A gondozottak ugyanis 21 éves korukban kikerülnek a köznevelésből, de a szociális rendszer nincs felkészülve a fogadásukra, így többnyire otthon kell maradniuk, gyakran valamelyik szülővel, akinek így munkahelyét fel kell adnia. A centrum szeretné elérni, hogy mire elérik ezt a kort, minél több hétköznapi életvezetési kompetencia még rutinszerűbbé váljon a fiatalok számára. Az aukció során közel 1 millió forint gyűlt össze e nemes célra. (forrás: baon.hu)

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Reménytelen, de nem komoly

Reménytelen, de nem komoly Csepeli György Reménytelen, de nem komoly A hazai rendszerváltás során játszódó politikai álarcosbál egyik emlékezetes pillanata volt, amikor 1998-ban a kőkemény liberálisból magát paternalista nemzeti

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05)

BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Helyzet ma A BKK ma állományban ~1612 olyan városi busz van, amely messze nem felel meg az Európában mindennapos

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu Iroda: Telephely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/b 2030 Érd, Fényező u 91. Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu FILOZÓFIÁNK

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam FÓLIÁk tánítók részére 2. félév 29. modul 2. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 3 2 1 1 30. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 365 Ft

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal Tanulói kérdőív Országos kompetenciamérés 0 Oktatási Hivatal Tisztelt Szülő, Kedves Tanuló! Az alábbiakban tájékoztatjuk a jelen kérdőív céljáról, kitöltési és kezelési módjáról, a benne szereplő adatok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014)

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) 2011. Székkutas településfejlesztési stratégiája (2010-2014) 1. Bevezetés "...igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

1. Vegyél vissza a flancból!

1. Vegyél vissza a flancból! www.vegyelvissza.hu 1. Vegyél vissza a flancból! Neked a divat mondja meg, ki vagy? Minden második vásárlás impulzusvásárlás. Hirtelen jött vágy és ötlet eredménye. Kétszer ad, aki gyorsan ad kétszer vesz,

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM

ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM A polgári társadalom fő hajtóereje a magánkezdeményezés, az innováció, az egyéni ambíció, a gyarapodás szándéka vagyonban, tudásban, műveltségben. Az egyén tudja: személyes és családi

Részletesebben

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok.

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. Előadó: Vágvölgyi Gusztáv IRE elnöke 1 Az Inspi-Ráció Egyesületről http://www.inspi-racio.hu/projektjeink/interreg I. A programban végzett

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.4 1.3 2.1 A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre Tárgyszavak: globális felmelegedés; klímaváltozás; kibocsátás; életmód. A Kormányközi Klímaváltozási Bizottság (IPCC) tizenegy

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. április INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben