Mi Újság. Jóakarattal van kikövezve. Közösség, Lokalitás, Szabadság. Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi Újság. Jóakarattal van kikövezve. Közösség, Lokalitás, Szabadság. Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja."

Átírás

1 Közösség, Lokalitás, Szabadság Mi Újság 2013/2 december Jóakarattal van kikövezve MI újság? Be kell vallani, az újság nevének kiválasztása igen sok fejtörést okozott, amely akár kiválthat némi ellenreakciót is. Az első szám megjelenését követő olvasói visszajelzések (levélben és élőszóban) azonban megerősítették azt az előzetes véleményt, hogy szükség van egy helyi lapra. Itt engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjunk azon Tisztelt Olvasóknak, akik észrevételeikkel (problémák, javaslatok és ötletek felvetésével) hozzájárultak a második szám tartalmához. Csak bátorítani tudjuk Önöket, hogy a jövőben is írjanak nekünk. Mert a lap nem más céllal indult, hogy egy nyílt és közösségi fórum jöjjön létre, ahol szabadon megjelenhetnek a gondolatok és vélemények, de akár a kritikai hangok is. (Közösség. Lokalitás. Szabadság. Essék szó most e három értékről.) A közösség az egymás iránti, családi és szomszédsági szolidaritást feltételezi. A lokalitás a helyi értékeink megőrzőséért vállalt aktív cselekvést szorgalmazza, mind emberi, mind pedig környezeti (zöld tereink, kertjeink, helyi erőforrásaink) vonatkozásában, amely unokáinknak is jövőt biztosít (=fenntartható fejlődés). A szabadság pedig ott valósul meg, ha a nagy kérdésekben a társadalom széles rétegei (egyének és helyi közösségek) közös vállalkozásként vehetnek részt. De miféle közös vállalkozásról lehet itt szó? Nyilván nem olyasmiről, amit egy szűk réteg tudatosan, előzetesen kimunkálva a maga részére alakít ki. Hanem olyanról, amely, ha erőfeszítéseken alapul is, de tisztes megélhetést biztosít, és nem utolsósorban alkalmazza az egymás iránti jóakarat elvét. Pillanatnyilag kevesen vitatnák, hogy a magyar politikai közélet viselkedése ne lenne szélsőségesen megosztott (vagy ne öltene hisztérikus jelleget). Szinte egyetlen olyan vonatkoztatási pont sincs már, amire egységesen, és felhőtlenül igent tudna mondani Magyarország. Még a birkapörkölt sem tud osztatlan lelkesedést kiváltani honfitársainkból, pedig, ha valami, akkor a pörkölt igazi hungarikum. Bár az tény, hogy közéleti zsinórmértéknek nem túl magasztos választás a paprikáshús A két oldal (ez sajnos velejéig kultúránkba égett) minden erővel azon van, hogy a másikat kikapcsolja a játékból, egymást feketére mossa. És, hogy tisztességes ember inkább ne vegyen részt a közéletben, ne vállaljon közösségi szerepet. E folyamat rendkívüli károkkal jár a jóakaratú közösségekre nézve is. A két szemben álló oldal kölcsönösen ajkbiggyesztve beszél a másik oldal demokráciájáról vagy nemzeti beállítottságáról, és körülbelül úgy állítja Külső-Bethlen város és a Vacsi köz városrész lapja be a kérdést, hogy Magyarországon addig nem lesz igazi demokrácia vagy hazafias érzés, amíg a másik fél ki nem dől. (Egyet felejtenek el, hogy mindketten tagjai is lehetnének a demokratikus és nemzeti keretnek.) Jó és rossz hamis küzdelme zajlik. A magyar politikai elit a kulturált viselkedés (=példaadó magatartás) tekintetében kudarcot vallott az elmúlt 24 év leforgása alatt. Hisztérikus állapotba került és egyáltalán nem törekszik a másik fél jóakaratú megértésére. A szorongás és a valódi számonkéréstől való félelem, illetve az önvédelem állapotában van. Elnézést, ha egyes mondatok felindulást kelthetnek az Olvasóban. De, azt tapasztalhatjuk, hogy szinte eltűnt a közéleti diskurzus (leszűkült a politikára) és kevésbé esik szó a mindennapi életünket, kultúránkat, környezetünket stb. alakító ok-okozati összefüggésekről. Mintha cél lenne, hogy ne is értsük meg a világunkat, hogy ne is tudjuk kiszűrni a lényeges információkat. Az elitet ért kritika részben erről szól. A változás ellenben rajtunk is múlik, ha törekszünk az egymás iránti jóakarat és megértés belátására. Nem könynyű, de minden előremutató lépés erőfeszítések kis lépéseivel valósul meg. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Falusi Norbert

2 2 Mi Újság 2013/2 december Élet a régi Vacsi közben I. rész Digitális világunkban is helye van a régi fotóknak, a térképeknek, a memoároknak és a képeslapoknak. Mutatja mindezt az interneten gomba módra szaporodó blogok sokasága, melyek egy-egy város régi korát idézik fel. Nosztalgia vagy divathullám áll a múlt kutatásának a hátterében? Vagy éppen azt tapasztaljuk, hogy az apró darabokra töredezett társadalmunkban azok a tradicionális közösségek, mint a családi, a szomszédsági kapcsolatok szétestek, melyek korábban természetes közösséget, biztonságot jelentettek a számunkra. A múlt megjelenítéséhez mégis egyre többen és többen csatlakoznak. Elgondolkodtak-e már, hogy miért éppen úgy nevezték el utcájukat? Honnan ered városrészünk neve? A kérdések megválaszolásához vissza kell pörgetnünk az időkereket. Rossz szomszédság a török átok tartja a közmondás. Nehéz lenne bebizonyítani igazságtartalmát, de mindenesetre a töröktől kapta Kecskemét az első utcaneveit az 1500-as évek közepén. A török kori Kecskemétet sánccal és mély árokkal vették körül. A városnak több főkapuja volt: halasi, vásári, budai, kőrösi és csongrádi utcáknál. A nevek ismerősen csengenek. A török elvonulását követően a város gyors fejlődésnek indult. Az 1787-es összeírások szerint fő volt a kecskeméti lakos. A városvezetésnek új házhelyekről kellett gondoskodnia. Az új osztások szabályos utcahálózatot követeltek meg. A várost ekkor tizedekre osztották, de az utcanevek használata még nem volt jellemző, fontosabb volt a házszám vagy a szomszéd megjelölése ben jelentős változás következett be: a tizedeket névvel látták el (ekkor születik meg a Bethlenváros elnevezés), a házakat újra számozták, a név nélküli utcáknak nevet adtak, a régieket felülvizsgálták. Egy szellemes cikk így ír 1879-ben a kecskeméti utcák neveiről: Ha valaki meglát a postán egy ilyen levelet: N.N. Úrnak, Kecskeméten a Csirke utcában, a Tehén utcában, a Bika utcában, kétségkívül Ázsiában keresné Kecskemétet, ha nem tudná, hogy a magyarok Európába költöztek, s valami kis községnek gondolná, ha olyan hirös város nem volna. Hová vezet a köz? Szinte minden égtáj felé találunk egy-egy közt, a Hegedűs közt, a Vacsi közt, a Malomközt vagy a Talfáji közt. Hová vezet a köz? Mai városrészünk egykor gyümölcsösökkel, szőlőkkel tarkított mezőgazdasági külterület volt. Nem meglepő, hiszen Kecskemét mezőváros volt, amely kertészeti kultúrájával megtalálta az aranyhomok adottságainak megfelelő saját profilt. A köz tehát a várost és a külterületet kötötte össze, a városból a külső részekre vezető útféleséget jelölt. Később, ahogy a város terjeszkedett, úgy váltak e területek belterületté. Mára már csak egy-egy utca emlékeztet a valamikori lugasos utakra. Mire vezethető vissza a Vacsi vagy a Talfája elnevezés? Vacs a török időkben elpusztult községre utal, majd a későbbi pusztát a kecskemétiek évszázadokon át bérelték. A Talfája pedig az Árpádok korába megy vissza, amikor is Kecskemét mellett egy hatalmas tölgyerdő állt. A város nevét először említő évi oklevélben is megtalálható a Talfája közre utalás. Ferenc József császár korából ismert a mai Kada Elek utca elődje, a Talfái kis uttza ben a Kasza utcából Vacsi utca lesz (összekötve a Vacsi közzel), a Kistalfái utcából pedig Talfái utca. Kisvárosunk régi elnevezése közé tartozik a Malomköz az 1850-es évekből. A monarchia szétesését követően az egymást váltó politikai rendszerek sem hagyták figyelmen kívül az utca névtáblákat ben kerül elnevezésre a volt pénzügyminiszterről a Kerkápolyi Károly utca (ma Kerkápoly utca), amely az egykori állami gyermekmenhely és a (Kerkápolyi család által létrehozott) Bodor Zsuzsanna református leányotthon között keletkezett. Tomory Pál utca, a mohácsi csata pap hadvezéréről kapta nevét. Lorántfy Zsuzsanna, a magyar protestantizmus kimagasló női alakja emlékére nevezték el a mai Lorántfy Zsuzsanna utcát. Ugyanebben az évben vált belterületté a régi Voelker-telep és 21 utcáját, a Trianon által elszakított vármegyék emlékére neveztek el. A névbokorból mára csak négy maradt, kettő változatlan formában: Nyitra utca, Fogaras utca, kettő pedig -i képzővel gyarapodva: Tordai utca és Udvarhelyi utca. Az első kettő 1989-ben még Karikás Frigyes utca és Komjáth Aladár utca volt. Az 1945 utáni rendszerváltást gyorsan követi az utcaneveké is, az utcanévadást tíz éven keresztül kizárólag a politikai érdekek irányították (főként az 1919-es vörös Tanácsköztársaságot felelevenítve). Az 1960-as népszámlálásra készülődve ismét nagyobb arányú utcaelnevezésre került sor, immár kisebb hangsúly alá esik a politika (az 56-os forradalmi megtorlásokat lezáróan). A zömében személynévi eredetű utcanevek névadói között tudósok, művészek, feltalálók a meghatározók, mint pl.: Mikszáth Kálmán krt., Kacsóh Pongrác u. Ekkor jelenik meg a Ceglédi út is. Folytatás következik. A II. részben 1969-től követjük nyomon városrészünk utcáinak történetét. Ajánljuk továbbá figyelmükbe Erdélyi Erzsébet munkáit a kecskeméti utcanevek történetéről, melyek a kecskeméti könyvtárban megtalálhatóak. Ha Önnek van régi fotója városrészünkről és megosztaná a helyi lakosokkal a MI Újságonban, kérjük írjon nekünk. Cím: Aranyeső utca 8. (a Falusi cukrászatban leadható a levél).

3 Mi Újság 2013/2 december 3 SOKSZÍNŰ KISVÁROSUNK Soha nem tudni, hogy szomszédunkban esetleg egy író lakik, egy civil egyesület vezetője, egy zenész, egy jó asztalos, amelyből hiány van, egy képzőművész, egy kutyabarát vagy egy angol tanár, akire épp szükségünk lehet. SOKSZÍNŰ KISVÁROSUNK rovatunkban városrészünk polgáraival készítünk interjúkat, akiket az élet és a városrészhez kötődő dolgaikról faggatjuk. Ki ne hallott volna már Kőrösi Csoma Sándorról, a székely legényről, aki felkutatta a magyar őshazát, eljutott Tibetbe, majd megalkotta a világ első angol-tibeti szótárat. E történet nem Csoma Sándorról szól, hanem követőjéről Somlai Győzőről. Gyuri bácsi élete bővelkedik kalandokban. Ő gondozta Csoma Sándor hagyatékát, tibetit és angolt tanít, 56-ban gyermekként élte át a 8. kerületben a forradalmat, politikai okok miatt nem vették fel a budapesti gimnáziumba, Tibetben tanult jógát, Indiát bebarangolta, majd feleségével napjainkban a Vacsi közben él és jógát oktat. Édesanyja a kovászna megyei Felsőcsernátonból származik, cselédként dolgozott, majd a család Magyarországra került. Gyuri bácsi Budapesten született, a 8. kerületben nőtt fel. Amikor szülei dolgoztak, gyermekként a templomudvarban játszott, így hallhatta a latin nyelvű miséket (ekkor még természetes volt a latin az Isten házában). A Práter utcai általános iskolába járt, alsó tagozatos korában már megtanult latinul a kötelező orosz mellett. Gyermekként átélte az 56-os forradalmi eseményeket. Az iskolát januárig bezárták, ezért egy másik városrész iskolájába került, ahol németet is oktattak. Februártól ismét visszakerült a Práterbe, ahol az időközben érkezett lengyel származású angolt tanártól az angol nyelvvel ismerkedett meg. A nyelv szeretete, amely jó adag tehetséggel párosult, már kora gyermek éveiben állandóan jelen volt. Az út adott volt előtte. A tovább tanulását egy munkásőr torpedózta meg. A nyelvtehetség annak elle- Interjú Kőrösi Csoma Sándor nyomában Dr. Somlai György angol, tibeti tanár, világutazóval nére, hogy a legjobb felvételit írta, ki is értesítették levélben, mégsem nyert felvételt. Amire hivatkoztak: helyhiány. (Vélhetőleg édesapja vallásossága miatt utasították el.) Az életben nincsenek véletlenek, végül a tehetséges gyermek Cserháti pécsi püspök révén a bencésekhez került Győrbe. Szigorú, de rendkívül felkészült professzorok tanították. Itt tanított többek között Habsburg Ottó egykori magyar tanára, de Kodály Zoltán munkatársa és lelki vezetője, Nádasi Alfonz is. A tanulmányi kötelezettségek mellett a szabadidőt a sport és az önkéntes nyelvtanulás jelentette. tanulásában, klasszikus tudását a göröggel és a francia nyelvvel bővítette. Főiskolai tanulmányát a külkeren kezdte, emellett a buddhista misszióban tanult tibetit és mélyedt el a mesés keletben. Ligeti Lajos akadémikus vette pártfogásába. Munkát kapott az akadémiai könyvtárban, hogy Kőrösi Csoma Sándor írásos anyagjait gondozza tól az ELTE bölcsészkarán megkezdte egyetemi tanulmányait, ahol a buddhizmus mellett az iszlámban is elmerült. Kínait és szanszkritot tanul. Doktori értekezését egy századi indiai szent életrajzából írta. Hol találkozott Gyuri bácsi elsőként a keleti nyelvekkel? Gimnazistaként egyszer Pannonhalmára látogatott a könyvtárba, ahol a gazdag papi hagyatékok között lelt rá egy tibeti nyelvkönyvre. Így kezdődött minden. Édesanyja is támogatta, hiszen látta fiában, hogy tehetsége van a nyelvekhez. Két év győri gimnáziumi évek után Szentendrére került, itt érettségizett. Az iskola segítette a fiatal embert a nyelv- Tanár Úr, miben rejlik a nyugati és a keleti ember gondolkodásának valódi különbsége? Míg nyugaton a történések a fontosak, addig keleten a megvilágosodás felé vezető út határozza meg a gondolatokat és tetteket. A nyugati világot a mammon megfertőzte, ahová beteszi a lábát ott egyre több és több probléma születik. A pénz, a hatalom nagyúr lett. Elfelejtettük, hogy mindenki alapvetően jó, magunkban rejlik isten.

4 4 Mi Újság 2013/2 december Önmagunkat úgy kell el fogadni, hogy közben másokat tisztelünk. A keleti vallások megtanítottak egy másfajta gondolkodásra, a mások elfogadására. Ön jógázik és jógát is oktat. Igen, minden nap jógázom. Tibetben tanultam egy rimpocsétól, aki egy lelki vezető, úgy is mondhatjuk atya és tanár. A sok száz fajta jógából megtanultam néhányat, de a lényeg az ellazulás és a helyes légző gyakorlatok. Itt Gyuri megjegyezte, szeretné tovább adni e tudást, sajnos egyre kevesebben érdeklődnek a jóga iránt. Nyugaton a megfeszülés a lényeg, a nagy erőkifejtés. Ellenben a fontosabb az ellazulás lenne, vagyis tudatában lenni magamnak, amely megjavít és hozzájárul az emberi kapcsolatokhoz. Elfogadom az embereket körülöttem - zárta gondolatait Gyuri bácsi. Nem régen költöztek ide kedves feleségével a Vacsi közbe. Milyennek látják kisvárosunkat? Nyitottabbak az emberek, mint azt korábban tapasztaltuk más városokban. Készségesek a helyiek, ez egy Rózsadomb. Alapvetően minden megvan, város a városban. Egy dolog talán hiányzik, egy közösségi ház, ahol a helybéliek összejöhetnek. Egy ház előre mozdíthatná a közösségi életet. Nagyon szeretünk itt élni. KERTKULTÚRA a kert, a föld és ember kapcsolatának erősítése, az egészséges táplálkozásra való odafigyelés és a helyi közösséget erősítő találkozók népszerűsítése. Amikor Kertmagyarország eszméjét és nevét a magyar gondolkodásba belévetettem: voltaképp Magyarország elkecskemétiesítésére gondoltam fogalmazott a 30-as években Németh László. E gondolatok aktualitása abban ragadhatóak meg, hogy napjaink egyik legnagyobb társadalmi kihívása az élelmiszer-önrendelkezéshez és biztonságához való jog visszaszerzése. A magas beltartalmú táplálék helyett széles körben evidensé vált a multinacionális áruházak által kínált akciós dömpingárú, az agyonvegyszerezett és ismeretlen eredetű élelmiszer. Korunk embere fogyasztási szokásai révén szinte teljesen elszakadt az életet jelentő kerttől. KERTKULTÚRA rovatunk célja Régi új módszer a biointenzív Minél nagyobb hozam, minél kisebb termőterületen eddig ismerős a képlet, ez minden gazda álma. A lényeg: vegyszermentes, hosszú távon önfenntartó, zárt rendszer, a talaj folyamatos javítása, magas hozam. A nagytáblás gazdálkodás erre sehogy sem képes. A kiskertben mindez jó eséllyel megvalósítható. Csak ásni kell hozzá, jó mélyen. Interjú Molnár Zoltánnal, bio-őstermelővel Egyre többen termelnek saját kertjükben paradicsomot, paprikát, zöldségféléket. Miért érdemes saját kertet művelni? Öngondoskodásra tanít és mindenek előtt függetlenít. Tudjuk mit eszünk, hiszen az egyik legnagyobb veszély a túlvegyszerezett zöldség és gyümölcs. Ha mindezt közösségben tesszük, barátságokat szülhet. Egyben örömforrás, mert egyben jót és szépet is építünk. A biointenzív gazdálkodási módszer egy régi intenzív földművelési technika. Mégis miben új? Miért alkalmazzák egyre többen? Mindenek előtt olcsó az elkezdése, nem eszközigényes: ásó, gereblye, talicska és eltökéltség. A biointenzív módszer világszerte évezredek óta használt intenzív földművelési technikák rendszerbe szedését jelenti. Alapjait Alan Chandwick angol kertész fektette le, leginkább francia művelési technikákra alapozva. Követői tovább finomították a rendszert, nyolc alapvető termelési lépésre osztva a biointenzív gazdálkodás

5 Mi Újság 2013/2 december 5 folyamatát. Legnagyobb előnye amelyet egyre többre becsülnek a környezettudatosság szempontjából, hogy olcsó, a világon bárhol megvalósítható, ahol van termőföld és növények számára alkalmas klíma, és nem igényel bonyolult gépesítést vagy vegyszerek használatát. A gyomok napok alatt elteríthetik a kertet. Az egyetlen megoldás a gyomlálás, kézzel és kapával. Lehet ezt könnyebbé tenni? Amit legtöbben gaznak neveznek arra mi nem gyomnövényként tekintünk, hanem talajjavítóként. Nagyon fontos a komposztálás. A gyomnövényt talajtakarásra is használjuk. A talajt tovább gazdagítják és lazítják a földben hagyott gyökerek, például a lucerna nitrogénben gazdag vagy a rozs sűrű gyökérhálózata. Az intenzív műveléshez másfél méter széles és akár 5-6 méter hosszú ágyásokat ültetnek be fejlett, előnevelt palántákkal, egyenes sorok helyett három- vagy hatszögletű alakzatban. Így egyrészt négyszer annyi növény fér el ugyanakkora helyen, másrészt a sűrű kiültetés egyúttal élő mulcsot alkot, gyommentesen és nedvesen tartva a talajt. A forró, száraz nyári napok a konyhakertészek számára is rendkívül sok locsolással jár. Az állandó öntözés energia- és időigényes. Kevesebb vízzel jár a biointenzív módszer? 70%-al kevesebb vizet használunk, mint egy átlagos kertben. Az ültetés módja ezért fontos, hiszen a párolgást csökkentjük a talajtakarással és a talaj állandó tápanyagértékének növelésével. Növénytársítás, komposztálás, talajjavítás, mind segítik a terméshozam növekedését. Mennyivel nő az asztalra tehető termény? Duplájára is növelhetjük a terméshozamot, de a lényeg, hogy a beltartalom nő, magasabb az ásványi anyag. A talaj javítás mellett használhatunk csalánlevelet, pitypangot permetezésre (esővízben áztassuk, majd öntözzük a növények gyökérzetét). Ültessenek fát! Kérhetik az önkormányzat segítségét A helyi lakosok kérhetik az önkormányzat segítségét fásítás és zöldfelület-rendezési feladatokban. Nem kell egyebet tenniük, mint jelezni az önkormányzat főkertésze felé, ha lakókörnyezetükben fásítani, zöldíteni szeretnének. A város biztosítani tudja a lakóközösség részére a facsemetéket. Nincs eljárási díj, nem kell hivatalos beadványt sem kitölteni, csak egy levelet kell írniuk, hogy hol szeretnék fát telepíteni. Az önkormányzat ellenben arra kéri a lakosokat, hogy a fásítást követően viseljék gondját a növényeknek. A nyári száraz hónapok miatt különösen indokolt odafigyelni a rendszeres öntözésre. Személyes igénylés esetén forduljanak az önkormányzat hivatalához (Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 34. ajtó) vagy írjanak -t: Ha társasházban élnek, keressék a közös képviselőt. Melyik az a növény, amit ültessünk mindenképpen kertünkbe? A fűszernövények elengedhetetlenek, de emellett a répát, a gyökér féleségeket, a hagymát, illetve az édesburgonyát ajánlom. Utóbbi (matáta) egyben tájfajta és igen jól érzi magát a homokhátságon, szárazságtűrő. De a csicsóka is remek. Kvíz kérdés Melyik családba tartozik a csicsóka? Ide küldheti a megfejtést:

6 6 Mi Újság 2013/2 december Miként viszonyulunk ma az önkormányzatisághoz? Vajon tényleg csak annyit jelent, hogy befizetjük autónk után a gépjárműadót vagy sorban állást, hogy megkaphassuk az építési engedélyt? Beteljesíti-e mai formájában a helyi közösség autonómiához való jogát? Kikérik-e véleményünket a város jövőjét meghatározó fontos ügyekben? Beleszólhatunk-e a döntésekbe? Megfelelő-e a tájékoztatás? Az éremnek természetesen két oldala van, egyáltalán gyakoroljuk-e állampolgári jogainkat a helyi közügyek alakításában? Elektromos busz és járatcsökkentés vita ÖNKORMÁNYZAT A Vacsi és a Talfái köz lakosai jelenleg a 16-os és 9-es busszal utazhatnak a belvárosba és vissza. Mint ismert, a város elhatározta évekkel ezelőtt, hogy megújítja buszparkját és közösségi közlekedését, amely jelentősen érinti a városrész lakót is. Milyen szempontok jutnak érvényre? Környezetkímélés? Ütemes menetrend vagy egyre ritkábban járó buszok? Kérdések sokasága merült és fog felmerülni e nagyon fontos kérdésben. A kecskeméti önkormányzat az első körben huszonöt Mercedes hibrid buszt vásárolt pályázati forrásból egyenként 170 millió forintért idén tavasszal. A több mint négymilliárdos összköltségű beszerzéshez a városnak 356 millió forint önrészt kellett hozzátennie, és egy területet is vásárolt a buszok telephelye részére (elköltözne a belvárosból a buszpályaudvar). A hibrid buszokban a hagyományos motor mellett van egy elektromos motor is, amely üzemanyag-kímélőként rövid távon használható, a motor akkumulátorát pedig a jármű gyorsulásából és fékezéséből adódó energiák töltik. A tervek szerint a kecskeméti hibrid buszok a belvárosban elektromos, a körúton kívül azonban már dízel motorral járnának. A buszbeszerzés körül komoly vita alakult ki. A kecskeméti Lehet Más a Politika (LMP) frakciója azért bírálta a beszerzést, mert az előzetes tervekben villamos vagy trolibuszok szerepeltek, mivel ezek alapvetően környezetkímélők. Lehetőség nyílt volna továbbá olyan magyar fejlesztésű elektromos trolibuszok beállítására is, amelyek nem igénylik a felső-vezeték kiépítését. A kormánypárti városvezetés korábbi válasza szerint a kötött pályás - sín- és trolivezeték - közlekedés kivitelezésére Kecskemét nem alkalmas. Bár ilyen jellegű tanulmányokat sem a képviselők, sem a nyilvánosság nem látott. A kérdések sora ezzel nem zárult le. A zöld párt képviselői egy következő közgyűlési vitában azt kérdezték, hogy emelkedik-e majd a jegy- és bérletár, vagy esetleg csökken-e, illetve várható-e járatbővülés vagy csökkenés? Kecskeméten a Kunság Volán Zrt. jelenleg 54 busszal látja el a helyi tömegközlekedést, melynek többsége matuzsálemi korban van. Több mint felét ki kell vonni a forgalomból, mert a város célja (abszolút támogatandó), hogy tíz évesnél öregebb busz ne fusson az utakon. Felmerül a kérdés, miként oldja meg a város az üzemeltetést, amikor a mostani 54 buszhoz képest csak 25 új busz áll majd rendelkezésre? A hivatal válasza szerint a pontos vonalhálózatot a személyszállítási szerződés fogja tartalmazni, amelynek most zajlik a felülvizsgálata és 2014 tavaszán kerül majd a képviselő-testület elé. A Kunság Volán Zrt.-vel az év végén lejár a személyszállítási szerződés, a város ezt követően fog új pályázatot kiírni és azon dől el, hogy ezt a szolgáltatást ki fogja majd a jövőben végezni. A jegyárakra pedig nem lehet előzetes prognózist készíteni. Aszfalt alá kerül a Kacsóh Pongrác utca Aszfalt alá kerül a Kacsóh Pongrác utca miután a kecskeméti közgyűlés támogatta a lakossági önerős útépítésekre szánt összeg megemelését. A Vacsi közben egy, de város szerte több utca is megújul, hogy a helybéliek könnyebben tudjanak közlekedni mind gyalogosan, mind járműveikkel. A feltett kérdésekre adott válaszok egyelőre nem megnyugtatóak. Csak bízni lehet abban, hogy minimum biztosítva lesz a mostani járatszám, avagy nem kell tartani csökkenéstől. A buszközlekedés átalakításáról szóló vita vélhetőleg még nem zárult le. Folyt. köv.

7 Mi Újság 2013/2 december Pénzautomata nélkül a Vacsi köz Az utcai pénzfelvevő automata használata megkerülhetetlenné vált napjainkra, egy dolgozó ember legtöbb esetben ezen keresztül fér hozzá a fizetéséhez. Pénzügyeinket különböző banki tranzakciókon keresztül rendezzük, ha ennek díját minden kormányzati ígéret ellenére a lakosokra hárítja is a bank. A vacsi közi kisposta évek óta jelentősen megkönnyíti a városrész lakóinak életét, ahová közelsége miatt könnyedén átugorhatunk feladni csekkjeinket. Az ATM igénye nem véletlenül merül fel, a megfontolás hasonló, mint a posta. Ha valakinek azonnal szüksége van pénzre, de üres a pénztárcája és nem tud kártyával fizetni a fűszeresnél, előbb a belváros felé kell, hogy vegye az irányt. Az utazáshoz Az elcsatolt Miklovicsfalu a Széchenyi város kertvárosa A 2010-es önkormányzati képviselői választásokra a Miklovicsfalu néhány kertes házas utcáját érthetetlen módon a többnyire paneles Széchenyi városhoz csatolták. Napjaink szóhasználatában inkább Vacsi közként ismert városrész egyik legkorábban kiépített részét teszi ki ez a néhány utca. Az Aranyeső, a Fodros, a Gólya vagy a Sarló utca lakóközössége évtizedek óta ismeri egymást. Saját kezük munkájával is hozzá járultak ahhoz, hogy az egykori szeméttelep helyén ma egy játszótér, zöld park épüljön, a Guba park. Az itt élők évről-évre aktívan segítették a vacsi közi napok megszervezését is. A jó példák felsorolása folytatható, hiszen a Vacsi köz kulturálisan, történetében, szokásaiban és emberi minőségében összetartozik óta e lakosok közvetlen ügyeit nem a vacsi közi részönkormányzat látja el, bár gyakran mindmáig hozzá fordulnak kérdéssel, hanem a távolabbra eső, az egészen más jellegű problémákkal bíró 40 ezres Széchenyi város részönkormányzata. A helyi közösség fejlődését az szolgálná, ha a szabályozás felülvizsgálatra kerülne, és a vacsi köziek ismét egy városrészt alkothatnának. Elcsatolt utcák: Aranyeső utca Budaihegy tanya Fodros utca Gólya utca Kaptár utca Sarló utca Széna utca Vacsi köz 66-végig (páros) Vacsi köz 73-végig (páratlan) Széna utca: 7 választhatjuk az autót (benzinköltség), buszra szállhatunk (640 Ft oda-vissza a menetjegy) vagy környezetkímélően kerékpározhatunk és gyalogolhatunk a ráfordított idő ellenében. Arra a kérdésre, hogy miért nincs automata az a válasz: túl drága (telepítése meghaladja a 15 millió Ft-ot). Fura a válasz, míg nap mint nap bankolunk és fizetjük a különböző illetékeket, mégsem egyértelmű, hogy egy városrész lakóinak járna az ATM szolgáltatás. VIRCSAFT villanyoszlopok az utca közepén Megoldódni látszik az évek óta tartó villanyoszlop mizéria. A helyi lakosok 2010-ben aláírásgyűjtést szerveztek, hogy elkerüljön az út közepéről a villanyoszlop. Az egyébként homokos utca esős évszakban szinte járhatatlan, de az aszfaltozást nem lehet addig megkezdeni, míg a karók nem kerülnek az út szélére. A probléma évek óta húzódott, 2010 előtt a vacsi közi részönkormányzat feladatai között is szerepelt. Viaskodtak is az áramszolgáltatóval et követően, a Széna utcát a Széchenyi városhoz csatolták. A villanykarók ügye ezzel a Széchenyivárosi Részönkormányzatot kísérte tovább. Egy választási ciklus végül elegendőnek bizonyult, hogy a felek megállapodásra jussanak, és az áramszolgáltató is egy nagyot előre lépett. Hosszú évek után megoldódott.

8 8 Mi Újság 2013/2 december Modern mese a válásról gyerekeknek Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamosvezető-tündérek, satöbbi. De Csomótündér csak egyetlen egy van. Felmerülhet a kérdés: mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát, kérem szépen, csomóz. Gombolyít. Köt. Na de mit csomóz, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló, ami a Csomótündér csomóit kibonthatná. Az emberek ezt nevezik házasságnak. De mi történik, ha a Csomótündér tévedésből, nem a megfelelő cipőfűzőket köti össze? El lehet-e vágni a kibonthatatlan csomót? Országosan is egyedülálló vállalkozásba kezdett a kecskeméti Ciróka Bábszínház: tabutémákról, így a halálról, a válásról, az elmagányosodásról írt modern meséket tűznek műsorukra hatalmas sikerrel. Néha csodálkoznak a felnőttek, hogy már nem Manócska és Mazsola, illetve Vitéz László a főszereplő nálunk mondja Kiszely Ágnes, a kecskeméti Ciróka Bábszínház igazgatója. Az örök érvényű mesék mellett egyre inkább foglalkozunk korunk legfontosabb kérdéseivel is. Először az elmúlás témakörét dolgoztuk fel a Gabi és a repülő nagypapa című darab segítségével. Mivel a statisztikák szerint Magyarországon minden harmadik házasság válással végződik, szinte tálcán kínálkozott, hogy a középpontba állítsuk a családi egység felbomlását. Tabutéma ez, keveset beszélünk róla, pedig sok gyerek érintett benne. Felvetődik a kérdés: hogyan lehet ily komoly dolgokat megértetni a legifjabbakkal? Annyi bizonyos, hogy meseszerű történetek kellenek hozzá. Nagy kihívás úgy megírni egy darabot, hogy a halál vagy a válás szó ne szerepeljen benne ám a sorsfordító pillanatokat ki nem mondott gondolatokkal is be lehet mutatni. Mint a Csomótündér című darabban, melynek írója, Gimesi Dóra szürke és bánatos hétfő reggeleket, családi veszekedéseket fogalmazott meg a mese nyelvén, hogy a nézőtéren helyet foglaló iskolások megértsék szüleik boldogtalanságát. A cipőfűzőket összekötöző, majd szétvágó tündér abban segít nézőinek, hogy belássák: nem feltétlenül a királyfi (apa) és a királylány (anya) a hibás. Léteznek csomók, kötések, szerelmek, melyek nem tartanak örökké. Persze a végére kell valamiféle feloldás is, nem lehet szomorúan befejezni. Ezért találtak ki egy drámajátékot, amit az előadások után vagy a másnapi osztályfőnöki órán a látottak feldolgozására alkalmazhatnak a pedagógusok. Mint mondják, óriási a hatása: megnyílnak a gyerekek, kibeszélik magukból, ami a szívüket nyomja. (forrás: szabadfold.hu) Rendhagyó jótékonysági aukciót szerveztek Kecskeméten (2013. december 8-án), kettős céllal. A civil kezdeményezésű aukcióval a szervezők egyrészt szeretnék felhívni a figyelmet az autizmussal élők, családtagjaik és a velük foglalkozó szakemberek küzdelmes hétköznapjaira, valamint a Kecskeméten folyó kiemelkedő szakmai színvonalú munkára, az egyre hangsúlyosabban jelentkező problémákra. Másrészt az ötletet támogató 33 alkotó által ingyenesen felajánlott 46 képzőművészeti alkotás, valamint a helyszínen kapható kézműves termékek (babák, ékszerek, játékok, díszdobozok) értékesítéséből befolyó pénzösszeg teljes egészében Impresszum: MI Újság KÜLSŐ-BETHLEN VÁROS ÉS A VACSI KÖZ VÁROSRÉSZ LAPJA Példányszám: 2200 JÓTÉKONYSÁG Aukció: életszoba kialakítása Elérhetőség: Tel.: Szerkeszti: Falusi Norbert az Autisták Oktatásáért Alapítványé lesz. Az aukció és a vásár bevételét a kecskeméti Autizmus Centrum egy életszoba kialakítására fordítja. Ezen a szimulációs terepen olyan, számunkra hétköznapi élethelyzeteket lehetne gyakorolni, mint például a zuhanyzás, a mosogatás, az étel megmelegítése. A gondozottak ugyanis 21 éves korukban kikerülnek a köznevelésből, de a szociális rendszer nincs felkészülve a fogadásukra, így többnyire otthon kell maradniuk, gyakran valamelyik szülővel, akinek így munkahelyét fel kell adnia. A centrum szeretné elérni, hogy mire elérik ezt a kort, minél több hétköznapi életvezetési kompetencia még rutinszerűbbé váljon a fiatalok számára. Az aukció során közel 1 millió forint gyűlt össze e nemes célra. (forrás: baon.hu)

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05)

BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Helyzet ma A BKK ma állományban ~1612 olyan városi busz van, amely messze nem felel meg az Európában mindennapos

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu Iroda: Telephely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/b 2030 Érd, Fényező u 91. Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu FILOZÓFIÁNK

Részletesebben

Reménytelen, de nem komoly

Reménytelen, de nem komoly Csepeli György Reménytelen, de nem komoly A hazai rendszerváltás során játszódó politikai álarcosbál egyik emlékezetes pillanata volt, amikor 1998-ban a kőkemény liberálisból magát paternalista nemzeti

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok.

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. Előadó: Vágvölgyi Gusztáv IRE elnöke 1 Az Inspi-Ráció Egyesületről http://www.inspi-racio.hu/projektjeink/interreg I. A programban végzett

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

1. Vegyél vissza a flancból!

1. Vegyél vissza a flancból! www.vegyelvissza.hu 1. Vegyél vissza a flancból! Neked a divat mondja meg, ki vagy? Minden második vásárlás impulzusvásárlás. Hirtelen jött vágy és ötlet eredménye. Kétszer ad, aki gyorsan ad kétszer vesz,

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014)

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) 2011. Székkutas településfejlesztési stratégiája (2010-2014) 1. Bevezetés "...igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok On-line kutatás a pedagógusok és szülők kommunikációjáról Lannert Judit 1 A kutatásról Majdnem 1500 fő (1469) válaszolt

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM

ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM A polgári társadalom fő hajtóereje a magánkezdeményezés, az innováció, az egyéni ambíció, a gyarapodás szándéka vagyonban, tudásban, műveltségben. Az egyén tudja: személyes és családi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA EDUCATIO PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA CSALÁD EDUCATIO 2002/3 CSALÁD A HÁZASSÁG ÉS CSALÁD VÁLTOZÁSAI Somlai Péter & 339 AZ EZREDFORDULÓ MAGYARORSZÁGÁN Tóth Olga A CSALÁD

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal Tanulói kérdőív Országos kompetenciamérés 0 Oktatási Hivatal Tisztelt Szülő, Kedves Tanuló! Az alábbiakban tájékoztatjuk a jelen kérdőív céljáról, kitöltési és kezelési módjáról, a benne szereplő adatok

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

0010. sz. felntt háziorvosi praxis

0010. sz. felntt háziorvosi praxis 0009. sz. felntt háziorvosi praxis BALASSI BÁLINT utca teljes BÓLYAI utca teljes BRIGADÉROS utca teljes CORVINA utca teljes CZOLLNER köz páratlan CSENGERY utca teljes DUGOVICS TITUSZ utca teljes FADRUSZ

Részletesebben

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.4 1.3 2.1 A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre Tárgyszavak: globális felmelegedés; klímaváltozás; kibocsátás; életmód. A Kormányközi Klímaváltozási Bizottság (IPCC) tizenegy

Részletesebben

Veszélyes Budapesti Buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05)

Veszélyes Budapesti Buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Veszélyes Budapesti Buszok Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Helyzet ma A BKV állományban ~692 darab olyan régi városi busz van, amelynek motorja az utastér alatt helyezkedik el. Ebből és konstrukciós

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben