Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete"

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete január december 31. Készült: Kaposvár, május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő... 1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmezőség alakulása... 6 II. Specifikus kiegészítések ) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok ) Általános előírások szerinti bemutatások ) Tételes bemutatások a mérleghez III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ) Általános előírások szerinti kiegészítések ) Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Tételes tájékoztató adatok V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás Értékvesztés alakulás Mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat-vállalás Betétbiztosítási és intézményvédelmi alapokban való részvétel Hátrasorolt kötelezettség bemutatás Tőkemegfelelés - ICAAP Kötelező tartalékolási kötelezettség Meg nem képzett céltartalék Cash -flow kimutatás Függővé tett kamat és más tételek bemutatása A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott eszközök Kereskedési könyv

3 Kiegészítő melléklet: A Hitelintézet a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Szt.) (1) bekezdésének megfelelően éves beszámolóját köteles közzétenni, valamint a 155. (2), (5) bekezdései alapján köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Ihárosi Istvánné főkönyvelő, pénzügy szakon, számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Hitelintézet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A beszámolási időszak: A Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet két jogelőd Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre január 31.-én. A DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet beolvadással egyesült a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettel, mely jogutód Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet elnevezéssel folytatja tevékenységét. A hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) engedélyével az alábbi tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktor tevékenységet is, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzváltási tevékenység 3

4 befektetési szolgáltatás közvetítése A 2001.évi CXX. tv. (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység Az üzleti tevékenység központja: Kaposvár, Berzsenyi. u. 44. sz. alatt van. Kirendeltségek: Barcs Gyékényes Kaposvár Kontrássy u.1,somogyjád Babócsa Hetes Kutas Somogyudvarhely Berzence Homokszentgyörgy Lakócsa Somogysárd Buzsák Igal Lengyeltóti Somogyszil Csokonyavisonta Kadarkút Nagybajom Somogyvár Csurgó Kaposmérő Nagyberki Szulok Csököly Kaposfő Öreglak Taszár Darány Kaposfüred Porrog Vízvár Gölle Kaposvár Berzsenyi u.44 Pusztakovácsi Zákány A Hitelintézetet 5 fős igazgatóság és 3 fős felügyelő-bizottság irányította. A testületek létszáma és személyi összetétele a beszámolási időszakban nem változott. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása én: Jogi személy: 18 Természetes személy tagok: 235 Taglétszám összesen: 252 A törvényi korlátot meghaladó közvetlen tulajdoni hányaddal egy tulajdonos illetve tulajdonosi csoport sem rendelkezett. A Hitelintézet jegyzett tőkéje e Ft., ebből a részjegy tőke e Ft. Taglétszám a törvényi követelményeknek megfelel. A Hitelintézet a számvitelről szóló évi C. törvényben és a 250/2000. sz. Kormányrendeletben előírt kötelező szabályzatokkal rendelkezik, azok folyamatos aktualizálásáról gondoskodott. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében több kiegészítő szabályzattal is rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. 4

5 A Takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: január 31. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: - havi, negyedéves mérlegkészítés a Felügyelet részére, éves beszámoló készítése. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: - A jelentős összegű hiba a mérlegfőösszeg 1 %-át meghaladó érték. - Megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét a saját tőke 10 % - ban limitáltuk. - A fajlagosan kis értékű eszközök a 100 ezer forint beszerzési érték alattiak. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, de költséghelyes kigyűjtést használ. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a tárgyhavi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. Alapvető cél a fizetőképesség biztosítása. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6..-a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7. sz. melléklet előírásainak figyelembevételével módosított Eszközök és Források értékelési szabályzatában meghatározásra került az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének szabályai. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. A 25 millió Ft és azt meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődően - alkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla hitelkeret le nem hívott része, ami a hitellel azonos minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 2 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 85 %. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést az ingatlanokra. 5

6 A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. A 250/2000. (XII.24.) sz. Kormány rendelet VII. fejezete határozza meg az átstrukturált hitelekre (követelésekre) vonatkozó szabályokat. A Takarékszövetkezet Számviteli Politikája tartalmazza az erre vonatkozó szabályozást. 3. Számviteli változások a.) A Hitelintézet a beszámolási időszakban számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit nem változtatta. b.) Olyan jellegű változás, mely érdemi módosítást eredményezne a gazdálkodás mérőszámaiban nem volt, így számszerűsítésük szükségtelen. 4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása A beszámolási időszakban külső és belső ellenőrzés jelentős összegű korrekciót eredményező hibát nem tárt fel, azok bemutatása nem indokolt. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmezőség alakulása A. Vagyoni helyzet alakulása: A Hitelintézet mérlegfőösszege december 31.-én e Ft. volt, december 31.-én e Ft. Az előző évhez képest bekövetkezett nagymértékű változást részben a volt Drávamenti Takarékszövetkezet január 31.-i beolvadása eredményezett, amely e Ft. eszköz oldali növekedés volt. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állomány változása és a mérleg-főösszeghez viszonyított alakulása: M e g n e v e z é s Mo Mo. Áll. Vált. Áll. Vált. 1. Pénzeszközök ,5% ,9% ,5% 2. Állampapírok ,3% ,5% ,8% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,0% ,0% ,7% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,3% ,7% ,4% 5. Egyéb értékpapírok, részvény, részesedés ,5% ,1% ,2% 6. Immateriális javak ,2% ,1% ,2% 7. Tárgyi eszközök ,3% ,0% ,8% 8. Saját részvény, egyéb eszközök ,6% ,7% ,3% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,4% ,0% ,4% E S Z K Ö Z Ö K ,6% A bázis időszakhoz viszonyítva az eszközcsoportokon belül bekövetkezett változást a i fúzió, jelentős összegben növelt. Az eszközállományon belül nagy arányban szerepelnek likvid eszközök, melyek elsősorban állampapírban és a bankközi betétben vannak elhelyez, ezek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva közel 70 % a beszámolási időszak végén. 6

7 Az eszközcsoportok közötti átrendeződés az állampapírok javára tőke és kockázatosság szempontjából kedvezően alakult. A működési terület jellegéből adódóan az ügyfelekkel szembeni követeléseken belül meghatározó az agrárhitelezés, amely az önálló vállalkozói és az őstermelői szektorra jellemző, valamint jelentős nagyságrendet képvisel a lakosság részére kihelyezett hitelállomány is. A hitelezés, mint a jövedelemtermelés elsődleges forrása a beszámolási időszakban kedvezőtlenül alakult, mivel csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva. Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés december 31.-én e Ft., melyet a mérlegben csökkentett a e Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport a mérleg-főösszeghez viszonyítva 25,7 % rész arányt képvisel, ami 6,6 %-os részarány csökkenést jelent a bázishoz képest. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Adatok ezer Ft.-ban M E G N E V E Z É S Mo Mo. Áll. Vált. Áll. Vált. 1.) Hitelintézetekkel szemb.i látra % 2.) Hitelintézetekkel szemb.i pü.i éb ,8% ,1% ,3% 3.) Hitelintézetekk szemb.i pü.i ét ,0% ,9% ,4% 4.) Hitelintézetekkel szemb.i befekt. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5.) Ügyfelekkel szemb.i pü.i éb ,7% ,0% ,4% 6.) Ügyfelekkel szemb.i pü.i ét ,6% ,0% ,4% 7.) Ügyfelekkel szemb.i bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% MÉRLEG 3+4. SORA ÖSSZ ,6% A fenti tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú követelések állománya nőtt, ennek ellenére a mérlegfőösszeghez viszonyított részaránya kis mértékben (0,37 %-kal) csökkent. A hosszú lejáratú követelések állománya az év során nyújtott alárendelt kölcsöntőke összegével nőtt. Az ügyfelekkel szembeni követelések állományában bekövetkezett változást nagymértékben a fúzióval beolvadó Takarékszövetkezet állományai növelték. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 60,5 %-ról 48,1 %-ra csökkent, ezzel arányosan az éven túli lejáratú követelések aránya nőtt. Az eszközállomány minősége A sajátos értékelési eljárás alá tartozó tételek minősítési kategóriánkénti bemutatása: a.) A takarékszövetkezet befektetési célú részesedései közül egy vagyoni érdekeltség Orient Informatikai Zrt. va., piaci megítélése miatt indokoltan a minősítése rossz, képzett értékvesztése 100 %. A többi részesedés problémamentes. A vagyoni érdekeltség állománya az év során a Takarékbanki részvény értékesítése miatt csökkent. Forgatási célú értékpapírok Diszkontkincstárjegyből és Magyar Államkötvényből tevődnek össze, minősítésük problémamentes. Az értékpapírok állománya és összetétele folyamatosan változik, a likviditási és jövedelmezőségi szempontok figyelembe vétele mellett. 7

8 Befektetési és forgatási célú értékpapírok Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány ÉV Állomány ÉV Állomány ÉV Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen b.) Követelés fejében, veszteség mérséklés céljából átvett eszközök állományának összetételében az előző időszakhoz viszonyítva csökkenés következett be, mivel a beszámolási időszakban értékesítésre került 3 ingatlan. Ennek ellenére az állományváltozás növekedést mutat, mivel a i fúzióval a beolvadó hitelintézet állományai nővelő hatással voltak a bázishoz képest. A 3 éven túl nyilvántartásban lévő ingatlanoknál jelentős állagromlás - értékbecslő által végzett értékelés alapján - nem következett be, ezért a nyilvántartási értékük az előző évivel azonos. Követelés fejében átvette eszközök Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány ÉV Állomány ÉV Állomány ÉV Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen c.) A minősített eszközökön belül legnagyobb súllyal, az ügyfelekkel (vállalkozói, lakossági hitel) szembeni követelésállomány szerepel, ennek bruttó összege december 31.-én e. Ft. volt én a bruttó hitelállomány e. Ft. Az alábbi táblázatban kimutatott állomány növekedés, összetett változást takar. A i fúzióval, több mint millió forinttal nőtt a bruttó hitelállomány. Az MNB Növekedési hitelprogram keretében elérhető forrás hatására nőtt a hitelezési aktivitás az év második felében, ezzel tovább nőtt a kihelyezett hitelállomány. A beszámolási időszakban a hitelállományra csökkentően hatott az év során értékesített követelések kivezetése, amely több mint 308 millió forint volt. Ügyfelekkel szembeni követelés elemzés minősítés (bruttó) Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Elt.+,- Áll. Vált. Problémamentes ,9% ,4% 1,5% Külön figyelendő ,1% ,6% 3,4% Átlag alatti ,2% ,6% -5,6% Kétes ,4% ,6% -0,8% Rossz ,4% ,8% 1,4% Mindösszesen xx

9 d.) A fúzió miatti állománynövekedés a nettó hitelállományra is hatással van. Ennek következtében a követelés állomány megoszlása, minősítési kategóriánként szintén jelentős változást mutat, ez a változás nem feltétlenül a portfólió romlását mutatja. A problémamentes állomány részaránya nettó értéken 86,3 %-ról 88,2 %-ra nőtt, a külön figyelendő minősítési kategóriában az állomány nőtt, amely a részarány növekedését is 3,8 %- kal növelte. Az átlag alatti kategóriánál 5,7 %-os részarány csökkenés mutatható ki, állományi szinten a csökkenés 147 millió forint. A kétes minősítési kategóriánál kismértékű 0,5 %-os csökkenés mutatható ki, összegében közel 27 millió forintnak felel meg. A rossz minősítésű kategória 0,4 %-os részarány növekedést mutat, amely összegében 75 millió forintnak felel meg. Ügyfelekkel szembeni követelés elemzés minősítés (nettó) Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo.% Mo.% Elt.+.- Változás Problémamentes ,3% ,2% 1,9% Külön figyelendő ,5% ,3% 3,8% Átlag alatti ,0% ,4% -5,7% Kétes ,4% ,0% -0,5% Rossz ,8% ,2% 0,4% Mindössz xx Eszköz portfólió minőség Előző év Tárgy év Nem probléma mentes követelés állomány ,09% Teljes követelés állomány Elszámolt értékvesztés aránya Előző év Tárgy év Elszámolt ÉV ,29% Nem probl. mentes köv.áll Mérlegfőösszeg arányos értékvesztés Előző év Tárgy év Elszámolt ÉV ,96% Összes eszköz ,55% 51,40% 3,21% e.) A minősítési kötelezettségek körébe tartozó követelés jellegű egyéb eszközök, egyéb aktív elszámolások e. Ft. és a vevőkkel szembeni követelés állományból 726 e. Ft kivételével problémamentesek. A kiemelt követelések rossz minősítési kategóriában 100 % értékvesztéssel vannak nyilvántartva. f.) Mérlegen kívüli tételek a nullás számlaosztályban nyilvántartott függő kötelezettségeket, szerződés alapján igénybe vehető hitelkereteket, és vállalt bankgaranciák és kezességből erednek. A mérlegen kívüli ügyletek állománya a beszámolási időszakban e. Ft. A minősítésük a kölcsönökkel azonos elbírálás alapján kerül értékelésre, így a minősített állományhoz e. Ft. összegű céltartalék párosul. 9

10 Mérlegen kívüli kötelezettségek Megnevezés 2012.XII XII.31. Változás Állomány CT Állomány CT Állomány CT Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Mind összesen Források A Hitelintézet forrásállományát 73,9 %-ban az ügyfelektől gyűjtött betétállomány teszi ki, így több mint 92 %-os az idegen források állománya. Strukturális változás a beszámolási időszakban nem történt. Az idegen és saját forrás mérlegfőösszeghez viszonyított arányában 0,9 %-os elmozdulás tapasztalható az előző időszakhoz viszonyítva, amely részben a beszámolási időszakban létre jött fúzió miatti állomány változás hatására következett be. Az idegen és saját forrás megoszlása Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Elt. Saját források ,7% ,6% 0,9% Idegen források ,3% ,4% -0,9% F O R R Á S O K xx Kötelezettségek szerkezetének alakulása: január 31-i fúzió során a beolvadó Takarékszövetkezet kötelezettség állománya millió forint összeggel növelte a befogadó Hitelintézet kötelezettségeit. A betétállományon belül folyamatos az átrendeződés, a beszámolási időszakban továbbra is meghatározó a látra szóló és a rövid lejáratú betétek aránya. A lejárati struktúrában bekövetkezett változás a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenését, a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedését eredményezte, amely a lejárati összhang és a likviditás szempontjából kedvező. Kötelezettségek szerkezetének alakulása Adatok ezer Ft.-ban Megnevezés Mo Mo. Áll. Vált. Áll.vált. 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% ,5% ,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,7% ,4% ,7% 3.) Egyéb rövid ,9% ,3% ,3% Rövid lejáratú kötelezettségek ,6% ,2% ,4% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,2% ,9% ,7% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,1% ,2% ,3% 6.) Egyéb hosszú ,0% ,7% ,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4% ,8% ,0% K Ö T E L E Z E T T S É G EK ,1% a. Saját tőke alakulása: 10

11 A mérlegben kimutatott saját tőke összetételét az alábbi táblázat szemlélteti összehasonlítva a bázis időszakkal: Megnevezés Változás e Ft. e Ft. e Ft. Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A változást jelentősen a beolvadó Takarékszövetkezet tőke elemei növelték, továbbá kedvező hatással van a Hitelintézet gazdálkodása során elért pozitív eredmény is a saját tőkére. A tőke elemek növekedésével a Hitelintézet tőke helyzete, stabilitása jelentősen javult, piaci versenyhelyzete kedvezőbb lett, amely az ügyfélkör színvonalasabb és teljesebb körű kiszolgálását biztosíthatja. B. Pénzügyi helyzet Megnevezés Változás e Ft. e Ft. e Ft. % Befektetett eszközök ,7 Készletek ,1 Saját tőke ,0 Céltartalék ,4 Össz. Kötelezettség ,1 Források összesen ,6 Stabilitás Előző év Tárgy év Saját tőke * ,61% 149,41% Befektetett eszk+készlet Eladósodottság mértéke Előző év Tárgy év Összes kötelezettség ,87% Saját tőke+céltartalék ,13% Adósság aránya Előző év Tárgy év Összes kötelezettség * ,88% Összes forrás ,96% Előző év Tárgy év Saját tőke *100 6,66% Mérlegfőösszeg ,57% 11

12 Tőkeáttétel Előző év Tárgy év Mérlegfőösszeg ,02% Saját tőke ,20% Hitel fedezetségi mutató Előző év Tárgy év Szav. tőke+értékveszt ,39% 21,29% Ügyf. Szemb. Követelés C. Jövedelmezőség A Hitelintézet adózás előtti eredménye e Ft., amely 3,6 %-kal magasabb az előző évitől. A referencia kamat változása meghatározó kamatpolitikánkban, melynek hatására egyes konstrukciók kamata automatikusan változik, mind az aktív, mind a passzív üzletágban. Ugyanakkor az állampapírok fix kamata eredményre gyakorolt hatása a beszámolási időszakban kedvezően alakult. S.sz. Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatjövedelem változás: Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. Fedezete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A beszámolási időszakban az eredmény alakulását kedvezően befolyásolta a pénzügyi műveletek nettó eredménye, mivel árfolyam nyereség realizálódott ebből az üzleti tevékenységből. 12

13 Jutalék eredményünk e. Ft., amely elsősorban pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységből, bankkártya üzletági tevékenységből, továbbá hitelezési tevékenység lebonyolításával kapcsolatos tevékenységből eredő bevételből tevődik össze. Az értékvesztés és céltartalék-képzés eredményre gyakorolt hatása kedvező, mivel a beszámolási időszakban közel314 millió forint került felszabadításra, a követelés értékesítés, megtérülés és ügyletminőség javulás folytán. Jövedelmezőség alakulásának mutató számai: S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 4,9% 2,3% -2,6% 2 Eszközarányos bevétel % 10,8% 8,7% -2,1% 3 Eszközarányos nyereség % 0,5% 0,2% -0,3% 4 Saját tőke arányos nyereség % 7,9% 2,6% -5,3% D. Fizetőképesség, likviditás: Tárgyév Rövid lejáratú Rövid lejáratú követelések kötelezettségek Pénzeszközök Hitelintézetekkel sz Állampapírok Takarékbetétek Ügyfelekkel sz.é.b Ügyfelekkel sz. egyéb Hitelint.-kel sz. é.b Egyéb Egyéb Likviditási mutató Előző év Tárgy év Rövid lej. követelés ,67% Rövid lej. kötelezettség ,97% Elsődleges likviditási ráta Előző év Tárgy év Összes likvid eszköz ,43% Rövid lej. kötelezettség ,81% Másodlagos likviditási ráta Előző év Tárgy év Összes likvid eszköz ,49% Összes eszköz ,74% 13

14 II. Specifikus kiegészítések 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1) Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tétel átrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2) Tételes bemutatások a mérleghez a.) Befektetett pénzügyi eszközök Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Hitelgarancia ZRt-nek 400 e Ft.-al, a Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Kft.-nek 400 e Ft.-al. MIB Zrt-nek e. Ft.-al és az AVHG Zrt.-nek 400 e. Ft.-al., valamint az Access Ingatlan befektetési Alapban e. Ft. Befektetési jeggyel rendelkezik én. Az ORIENT ZRt. va 500 e Ft részvényértéke 100 %-os értékvesztéssel ellentételezett, így az összes befektetés nettó értéke e Ft. A befektetések jövedelmet nem termelnek. b.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: Megnevezés Immateriális Beruh.i Ingatlanok Műszaki ber. Beruházások javak el. 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. 14

15 c.) Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása: Megnevezés Immat.jav. Ingatlanok Műszaki ber. Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b) degresszív c) telj.ar. d) egyéb (kis.é) Terven felüli écs TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs d.) Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés: Hiv Megnevezés Hitelint. szemb. egyéb követelés pü. E3b. szolg.ból Ügyfelekkel szemb. követelés pü. E4a. szolg.-ból Hitelint. szemb. meghat. időre lekötött, pü. szolg.ból adódó F1b. kötelezettség Ügyfelekkel szemb. kötelezettségek, F2ab. éven belüli lejáratú takarékbetét Ügyfelekkel szemb. kötelezettségek, F2ac. éventúli lejáratú takarékbetét F2bb. F2bc 3 hónapon belüli Lejárati esedékesség 3 hón túl -1 év között 1 éven túl - 5 év között 5 éven túl Összesen Ügyf.szemb.egyéb köt Ügyf.köt.pénzügyi szolg F7. Hátra sorolt kötelezettségek e.) Aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának bemutatása: hiv. Eltérés Aktív időbeli elhatárolás ,- Kapott kamatok nem esedékes Kapott kamatok esedékes Támogatás HEFOP Díjak, jutalékok (bevételek) elhatárolása a. Összes bevétel aktív időbeli elhatárolása Kiegyenlített következő évi költség b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C. halasztott ráfordítások

16 hiv. Passzív időbeli elhatárolás Eltérés+- 5a. bevételek passzív időbeli elhatárolása Fizetett kamatok Devizaárfolyam ktg Működési költségek b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c. halasztott bevételek A kamat bevételek és kamat ráfordítások időbeli elhatárolása jelentős növekedést mutat a bázis időszakhoz viszonyítva, amely az állománynövekedéssel arányosan nőtt. A ktg. számlák időbeli elhatárolása szintén növekedést eredményezett. f.) A társasági adó: A 2013 évi társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Adózás előtti eredmény: Sztv.sz Ft Kjtv.5..(2) bekezdés szer.csökkentő Ft Ta. Alapját kép.adózás előtti eredmény Ft TA Sorkód Társasági adó Adóalapot növelő tételek: ÉCS = Számviteli tv. Szerinti ÉCS Kivezetett TE nyilv Leírt követelések 7/ Adóévben követelésre. elszámolt ÉV Üdülő fenntartás Nyújtott támogatások Növelő összesen: Adóalapot csökkentő tételek: ÉCS = Társasági adó szerint TE kivez. TA.7..d) pont sz Lekötött tárgyévi tartalék Kapott osztalék Köv.értékesítés vissza írt ÉV Adott támogatás kedv Csökkentő összesen: Társasági adó alap: Társ. adó ( 10 %) Ált. Kock. CT. Számított Ta 19 %-a Társasági adó (számított)

17 Adószámlák Adónem Pénzügyi teljesítés Kötelezettség Különbözet Társasági adó Ált. Kock. CT. Számított Ta 19 % Összes adó: Eredmény felosztás: Ft.-ban e Ft.-ban Adózott eredmény: Általános tartalék 10 % Mérleg szerinti eredmény III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1) Általános előírások szerinti kiegészítések a.) Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak a bázis időszakhoz viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b.) Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatásban tétel átrendezés a bázis időszakhoz viszonyítva nem történt. c.) Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás nem történt. 2) Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a.) A rendkívüli bevétel és ráfordítás jogcímeinek bemutatása: Rendkívüli bevételként került elszámolásra a beszámolási időszakban e. Ft., amely ügyviteli szoftver beszerzésre kapott támogatás tárgyévre eső időarányos része, valamint a KÖT Biztosító által felosztott vagyonból véglegesen átadott 112 e. Ft. Rendkívüli ráfordításként elszámolt a beszámolási időszakban nyújtott támogatások összege 867 e. Ft. b.) Valutában elszámolt bevétel nem volt. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékadóról szóló évi LIX. törvény (Kjtv.) alapján számított különadó kötelezettségek bemutatása: 17

18 b. Hitelintézeti járadék bemutatása: Kjtv.: 4.. Állami támogatással érintett hitel kamat bevétel Elszámolt bevétel Támogatott lakáscélú hitelek kamat, és kamat jell. Bev Tám. hitelek számított bevétele (Széchenyi kártya) Összesen: Járadék alap A bevétel 5%-a, mint járadék c. Pénzügyi Szervezetek különadója: Kjtv.:4/A. A pénzügyi szervezetek különadó bemutatása: tárgy év Adóalap Mérlegfőösszeg (2009.évi) Bankközi hitelből követelés Hitelintézeti kötvény Hitelintézeti részvény Egyéb Csökkentő tételek össz: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója d. Hitelintézeti különadó bemutatása: Kjtv. 4/B.. A hitelintézetek különadójának bemutatása: Hiv:1329 Megnevezés Ezer Ft 01-02/35 Adózás előtti eredmény /36 Adózás előtti eredményt növelő tétel /37 Adóalap /38 A Hit.Int. Kjtv.4/A. (6)a) fizetendő különadó /39 A pü.i sz. különadójának módosított ö /40 Rendelkezés a pü.i sz. különadó összegének módosításaként jelentkező adótúlfizetés összegéről IV. Tájékoztató rész 1. Tételes tájékoztató adatok a.) Szövetkezetünk tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak. A beszámolási időszakot érintő e. Ft összegű díj befizetésre került. b.) A Hitelintézetnél közvetlen és közvetett többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. c.) Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai Név Lakóhely Illés András 8600 Siófok, Küszhegyi u. 17. Antal Katalin Ihárosi Istvánné 7626 Pécs Csillag u Barcs Szabadság u

19 A közgyűlés által választott könyvvizsgáló: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Budapest Vérhalom u Cégjegyzékszám: Kamarai szám: Könyvvizsgálója: Nagy József, Budaörs Láng u. 7. : kamarai tagsági száma: , pénzügyi minősítés: E /96 d.) A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a év után esedékes járandóságok összege Megnevezés Tiszteletdíj Hitelkeret Kölcsön Ügyvezető tisztségviselők e Ft. Igazgatóság e Ft. Felügyelő Bizottság e Ft e Ft. e.) Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai: Sor szám Állománycsoport Átl. stat.-i létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 01. Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi 04. Részmunkaidős fizikai Foglalkoztatott nyugdíjas 06. Állományon kívüliek Összesen: A Hitelintézet átlagos statisztikai állományi létszáma 124 fő, bérköltsége és a személyi jellegű egyéb kifizetés összege e Ft. fizetett járulék e Ft. összes személyi jellegű ráfordítás e Ft., V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések A Hitelintézet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül - volumenében jelentős - tevékenységeket nem végez. Jelentőségük inkább stratégiai, mint jövedelemtermelő. 1. Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás A Hitelintézet december 31.-én M Ft összegű szerződött hitelkeret állományt tartott nyilván, e Ft. összegben bankgaranciát biztosított december 31.-én az igénybe vétel 73 %-os, az igénybe vétel a szerződések fennállásának ideje alatt elérheti akár a 100 %-ot is. 19

20 a.) Tárgy időszaki céltartalék-képzés és felhasználás Takarékszövetkezetünk céltartalék képzése a szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történt. A céltartalék képzése az adózás előtti eredmény terhére történik a mérlegsorban szereplő jogcímekre. A tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás S.sz. Megnevezés Nyitó Képzés Felszabadítás Záró 01 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre KC. Függő és jövőbeni kötelezettségre Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok A Ktjv. 4/C.. (1) bekezdése alapján a már megképzett általános kockázati céltartalékot ( e. Ft.) december 31.-i forduló nappal eredménytartalékba vezette a Hitelintézet. 2. Értékvesztés alakulása: Ssz. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 01 Hitelintézetekkel szembeni követelés 0 02 Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 0 04 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv Értékpapírok, részesedések forg.i célra 0 06 Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) Egyéb követelés ÉRTÉKVESZTÉS összesen: Az értékvesztés és céltartalék állományváltozás a programba építve, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan növekedés és csökkenésként automatikusan rögződik a megfelelő főkönyvi számlákon. Az ügyfelekkel szembeni követelések esetében a táblázatban csökkenésként kimutatott összeg hitelből eredő kintlévőség megtérülése és a minősítés javulása miatt, valamint a beszámolási időszakban értékesített követelés állomány kivezetése kapcsán következett be. A követelés állomány értékvesztéssel lefedettsége 7,5 %, a bázis időszakhoz viszonyítva 0,5 %-os növekedést mutat. A fenti táblázat növekedés oszlopa a beszámolási időszakban képzett értékvesztés mértékén felül tartalmazza még a beolvadó Takarékszövetkezet értékvesztés állományát is több mint 954 millió forint összegben. Minősített mérlegtételek összehasonlítása: Előző időszak Tárgyidőszak Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs kulcshatás Problémamentes (A) ,0% ,0% 0 Külön figyelendő (B) ,5% ,1% Átlag alatti ( C ) ,5% ,5% Kétes (D ) ,2% ,7% Rossz ( E ) ,8% ,7% Összesen ,0% ,5%

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Készült: Kaposvár, 2012.01.31. Készítette: Antal Katalin ügyvezető 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben