KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet évi mérlegbeszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1

2 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése: Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti Magyarország országa A vállalakozás székhelye 6775 Kiszombor József Attila u. 1. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma 211.átlag fő 28,6 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve számításának nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a 211.december 31. beszámolási időszak: Az éves beszámolót Bajusz János Zoltánné főkönyvelő, pénzügyi szakon számon regisztrált, könyvelési szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt. ) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF ) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése hitel- és pénzkölcsön nyújtása pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása biztosítási ügynöki tevékenység követelés fejében átvett ingatlan bérbeadása 2

3 A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység központja Kiszombor József Attila u. 1 sz. alatt van. Kirendeltségek: 6775 Kiszombor, József A. u Makó, Úri u Földeák, Szent L. tér 8/A 6921 Maroslele, Szabadság tér 1 A takarékszövetkezetet 6 fős igazgatóság és 4 fős felügyelő-bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 21.XII XII.31. Fő Részjegy EFt Fő Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: Az Alapszabály szerint az alap részjegy összege 1 E Ft, egy tag által maximum 6 db jegyezhető. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, többször módosított 25/2 (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a takarékszövetkezet számviteli politikájával. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év február 29. 3

4 A zárlati munkák gyakorisága: havi, negyedéves, éves. A takarékszövetkezet jelentős összegű hibának tekinti, ha az önellenőrzéssel feltárt hiba összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni ha az ellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 2 százalékkal növeli vagy csökkenti. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, a tárgynegyedévi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben, a vagyoni értékű jogok leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 8. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 2.,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 397/27. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 25/2. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet 29. januárban elkészítette módosította az Eszköz-forrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. Az 5 E Ft és azt meg nem haladó lakossági, az 1.5 E Ft és az azt meg nem haladó vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődően- 4

5 alkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla hitel keret le nem hívott része, ami egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. 3. Számviteli változások A takarékszövetkezet az előző (21.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt változtatta. 4. Változások a számviteli becslésekben A számviteli becslések változásának természete és összege nem jelentős. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása nem volt. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a 211. évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 21 dec.31.i e Ft-ról e Ft-al emelkedett, elérte az e Ft-ot 211.dec.31.-én. 5

6 Ebből: a saját tőke növekedése a kötelezettség növekedése az átmenő passzívák csökkenése a céltartalék emelkedése eft eft eft 152 eft Megállapítható, hogy a növekedés döntő részben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonala emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források is bővültek. A takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megerősítette annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. a. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 21.XII.31. Mo. 211.XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,5% ,5%,% 2. Állampapírok ,9% ,5% 5,6% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,% ,9% -4,1% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,1% ,3% -1,8% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,1% 7 284,1%,% 6. Immateriális javak 1 18,% 362,%,% 7. Tárgyi eszközök ,3% ,2% -,1% 8. Saját részv.,egyéb eszközök 2 287,4% ,4%,% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,6% ,%,4% E S Z K Ö Z Ö K xx 6

7 A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezően alakult az eszközállomány összetétele, csökkent az ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni követelések aránya, ugyanakkor az állampapírok állománya nőtt. Az ügyfelekkel szembeni követelés 211.év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 21.XII.31. Mo. 211.XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,1% ,6% -4,5% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét.,%,%,% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef.,%,%,% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,5% ,8% 3,3% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,4% ,6% 1,2% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i,%,%,% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx! 7

8 A fentieket szemléltetik a következő diagramok: A 2.sz.tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 4,5 % -ponttal csökkentek. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány a takarékszövetkezetnél én eft volt, eft-al kevesebb az előző évinél. Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 21.XII.31. Mo. 211.XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,8% ,5% -8,3% Külön figyelendő ,3% ,6% 5,3% Átlag alatti ,8% ,3%,5% Kétes ,% ,% 2,% Rossz ,1% ,6%,5% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx 8

9 Portfolió elemzés minősítés (netto) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 21.XII.31. Mo.% 211.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % -5% Külön figyíelendő % % 5% Átlag alatti % % % Kétes % % % Rossz % % % Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami én e Ft volt, én pedig eft. A problémamentes állomány aránya e körben 67,8 %. c. Források Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 21.XII.31. Mo. 211.XII.31. Mo. Elt. Saját források ,7% ,8%,1% Idegen források ,3% ,2% -,1% F O R R Á S O K xx A táblázatból megállapítható, hogy változást nem mutat. a saját és idegen forrás arány jelentős A saját tőke üzleti éven belüli változása (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Jegyzett tőke emelés Tőketartalék Általános tartalék + Általános tartalék képzés

10 Eredménytartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés Értékelési tartalék + Vagyon értékelés Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 21.XII.31. Mo. 211.XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv.,%,%,% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,6% ,3% -2,3% 3.) Egyéb rövid ,1% ,1% 2,1% Rövid lejáratú kötelezettségek ,7% ,4% -,2% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú,%,%,% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú 7 243,2% 8 945,2%,% 6.) Egyéb hosszú 8 245,2% ,4%,2% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3% ,6%,2% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. d. Tőkemegfelelés-ICAAP A Takarékszövetkezet 28.-ban új tőkekövetelmény számítási módszerre tért át. A belső tőkekövetelmény számítás (icaap) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek 1

11 -megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, -a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, -megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CS-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % CS-a Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 25,9% 25,2% -,7% CS11-m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 25,6% 24,9% -,7% Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb! Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 5,%-al emelkedett, míg a kockázatokkal súlyozott kitettségi érték 3, %al. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 25,2 %. Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 21.XII XII.31. Index% 1 Jegyzett tőke (3A111) % 2 Tőketartalék (3A112) % 3 Eredménytartalék % 4 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon % 5 Általános tartalék % 6 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 7 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 8 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) 9 Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 11

12 1 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke ####### 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A22 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A51 ####### 19 Egyéb korrekciók +,- 2 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 19,12% 19,38%,26% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 15,93% 14,31% 23 TMM-SREP 15,93% 16,15% A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 14,31.%, az előirt 8 %-al szemben. A tőkepuffer számítás E Ft tőkét indukált. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége eft, ami 17,38 %-al alacsonyabb, mint a 21.évi. A nyereség csökkenése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők A tényező s.sz. Tényező megnevezése hatása az eredményre 1 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye 6 Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása

13 Általános KC képzés felhasználás 12/A különbözete 13 Értékvesztés egyéb részesed. 14 Értékvesztés visszaírása egyéb rész. Pénzügyi és befektetési szolg. eredm 15 alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A kamatkülönbözet csökkenése a betét tevékenység volumen növekedésének köszönhető. Kamatjövedelem változás elemzése Megnevzés 211. Kamatbevétel változása az előző évhez képest Kamatkiadás változása az előző évhez képest Kamatjövedelem változás: A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel % % Állampapírok % % Bankközi betétek % % Egyéb % 485 % Jutalékos bevételek % % Ebből: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét % % -bankkártya % % -valutaváltás % % -biztosítás % 2 53 % -bankgarancia % % -hitelekkel kapcs % % -home banking % % -egyéb 778 % 884 % 13

14 Jövedelmezőségi mutatószámok Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés adatok:%-ban Me. Előzőév Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 7,4% 5,3% -2,1% 2 Eszközarányos bevétel % 1,% 9,7% -,3% 3 Eszközarányos nyereség %,7%,5% -,2% 4 Saját tőke arányos nyereség % 11,3% 7,7% -3,6% A bevételarányos eredmény 2,1 %-ponttal, az eszközarányos bevétel,3 %- ponttal, az eszköz arányos nyereség,2 %-ponttal csökkent. A tőkearányos nyereség 3,6 %-ponttal romlott a fentiek következtében. f. Likviditás 211. évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 1 %-át számlapénzben kellett elhelyezni. Kötelező jegybanki tartalék teljesítése 14

15 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Immateriális Megnevezés Ingatlanok Műsz.i Ber.-ok javak b 1. Bruttó érték Nyító Növekedés ebből átsorolás Csökkenés - ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyító Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyító Növekedés Csökkenés Záró Beruh.i el. 15

16 Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása b.elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése Megnevezés Immat.jav. Ingatlanok Műsz.i ber Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b)degresszív c)telj.ar. d)egyéb (kis.é) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaíra 4. Elszámolt t.évi écs c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények Egyéb Kötvények Összesen: pénzügyi bef. 1. Nyitó mérleg sz.érték Befektetések az év folyamán 3. Forgóeszközből átsorolt - érték - időpont 4. Befektetett eszközből átsorolás -érték -időpont 5. Értékesítés -érték -időpont 6. Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek e Ft- 16

17 al,, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek 125 e Ft-al, a Tak-Invest Zrt-nek e Ft-al. d. Egyéb követelések Megnevezés Összeg Társasági adó Tárgyévi pénzügyi szervezetek különadó Hitelintézeti járadék Egyéb passzív elszámolás állami ktgvetéssel Költségvetési kiutalási igények 66 Belföldi vevők 275 Részjegy tőke évközi változása 5 Zálog pénztár elszámolása 21 Egyéb pénzügyi elszámolás 58 Bróker cégek elszámolása 19 Iparűzési adó 16 Összesen e. egyéb kötelezettségek Megnevezés Összeg Hitelintézeti járadék 2 Lakossági betétek kamatadója 4 9 SZJA 858 Szakképzési hozzájár. 282 Rehab.fogl.-i hozzájár. 348 Belföldi szállítók 1 8 Társadalombizt. kötelezettség nyugdíjbiztosítás Társadalombizt. köt. egbizt. 511 Magán nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelez. 5 Önkéntes nyugdíjpénztár 1 Munkáltató terhelő EHO 9 Alaprészjegy kifizetendő osztaléka Kilépett, törölt tagok részjegy-elszám GIRO-ból fogadott tételek Egyéb pü. szolgáltatás elszámolása 38 Megbízásos tevékenység elszámolása 556 Összesen

18 f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Az értékhelyesbítést az alábbiak szerint mutatjuk be: (Sztv. 49. ) A céltartalék-képzést az V.2. pontban ismertetjük. A takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez, a korábbi évek állományát e Ft-ot tart nyilván. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői : hiv. Megnevezés Eltérés +,- 13.a. Összsen bevételek aktív időbeli elhatárolása Értékpapirok kamat elhatárolása Nyújtott hitelekre, elhelyezett bankközi betétekre Egyéb kifizetésekre b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása egyéb kifizetésre C. halasztott ráfordítások 5a. bevételek passzív időbeli elhatárolása 5b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása kamat ráfordítás egyéb kifizetésre c. halasztott bevételek 18

19 A lekötött tartalék az alábbi jogcímeken szerepel Jogcím Összeg: Lekötött tartalék Közösségi alap 253 III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a. Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b. Az eredmény-kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem történt. c. Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás 21.évhez viszonyítva nem történt. 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a. A rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímeinek részletes bemutatása 29-ben Európai Unio-s vissza nem térítendő támogatást kaptunk számítástechnikai fejlesztésre. 211-ben az értékcsökkenés 5%-ának arányában elszámolt támogatás összege 394 e Ft én a Tak-Invest Kft részvénytársasággá alakult. A Kft-ben 5 E Ft értékű részvényünk volt, ami helyett a Zrt E Ft értékű részvényt adott. 19

20 b. Valutában elszámolt bevétel összege Ft. c. A pénzügyi szervezetek különadója és a hitelintézeti járadék bemutatása A pénzügíi szervezetek különadó bemutatása: Adóalap Mérlegfőösszeg (29.évi) Bankközi követelés Hitelintézeti kötvény Hitelintézeti részvény 5812 Egyéb 125 Csökkentő tételek össz: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója 5714 A 26.évi LIX. törvény alapján a Takarékszövetkezet a járadékfizetési kötelezettségét az alábbiakban állapította meg: ( ) Fkvi.szla Állami kamattámogatásaal érintett hitel kamatbevétel számlák Bevétel Ft kiegészítő kamattámogatású hitelek kamata %-a, mint járadék a számlán elszámolva 182 e. A társasági adóalapot módosító tételek A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Társasági adóalapot módosító tételek Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek Céltartalék képzés Értékcsökkenési leírás Jogerős határozattal megállapított bírságok 3 Elengedett követelés, reprezentáció 565 Adóalapot növelő tételek összesen: 4 7 2

21 Adóalapot csökkentő tételek: Céltartalék felszabadítás Értékcsökkenési leírás Osztalék MTB, TakInvest 485 Fejlesztési tartalék 2 Egyéb/pénzintézeti különadó Adóalapot csökkentő tételek összesen Adóalap: f) A hitelintézeti különadó bemutatása A hitelintézetek különadójának bemutatása: Ezer Hiv:1129 Megnevezés Ft 1-2/34 Adózás előtti eredmény /35 Adózás előtti eredményt növelő tétel 1-2/36 Adóalap /37 Különadó fizetési kötelezettség /38 A Tksz. Kjtv.4/A. (6)a) fiz.ő különadó /39 A pü.i sz.különadójának módosított ö. 1-2/4 Rendelkezés a pü.i sz. különadó összegének módosításaként jelentkező adótúlfizetés összegéről IV. Tájékoztató rész 1. Tételes tájékoztató adatok a.) Szövetkezetünk tagja az Országos Betétvédelmi Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük. b.) Részt veszünk a takarékszövetkezetek integrációjában. c.) A takarékszövetkezetnél többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. 21

22 d. Munkavállalók adatai S.sz. Állománycsoport Átl.stat.i létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 1. Teljes munkaidős szellemi 24, Teljes munkaidős fizikai 3. Részmunkaidős szellemi, Részmunkaidős fizikai 4, Foglalkoztatott nyugdíjas 6. Állományon kívülij 7. Összesen: 28, e. Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek (Sztv. 9. (3)c, (4) A takarékszövetkezet eft összegű folyószámla hitelt biztosított, amelyet a mérleg forduló napján nem vettek igénybe, de bármikor igénybe vehetik, a szerződés fennállásának ideje alatt. 21. Függő kötelezettségek Opciós ügyletek 2. Garanciavállalás 3. Kezességvállalás 4. Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 5.Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkredetivek 6. A hitelszerződés alapján még igénybevehető keretösszeg A harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplő vagyontárgyak 8. Nem valódi penziós ügyletek 9. Hiteligérvények 1. Kötelezettsségvállalásra vonatkozó igérvények 11. A forint- vagy devizaértékre szóló, a névérték összegében a lejáratig fennálló váltókezességvállalás 12. A továbbforgatott, eladott vagy az MNB-nél viszontleszámítoltatott váltó 13. A hitelintézettel mint váltóforgatmányossal szemben támasztott megtérítési igény 14. Egyéb (váltón kívüli) piacképes forgatható pénzokmányokon alapuló pénzkövetelések, amelyen a pénzügyi intézménnyel szemben megtérítési igény érvényesíthető 15. A le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 16. A hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozó ígéretek 17. A befektetési alapkezelők és a befektetési szolgáltatók által a hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéretek után vállalt garancia 22

23 18. Egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek [(Tv. 3. (8) 14.] 22. Jövőbeni kötelezettségek 1. Határidős adásvételi ügyletek 2. A swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek 3. Egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek [Tv. 3. (8) 15.p.)g f. Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai Név Lakóhely Balogh Jánosné 6775 Kiszombor Tisza u. 52. g. A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a 211.év után esedékes járandóságok összege Megnevezés Tiszteletdíj Előleg Kölcsön Ügyvezető tisztségviselők Felügyelő Bizottság 1 68 Igazgatóság 2 1 A könyvvizsgálat díja 211. üzleti évre 6 e Ft. V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések 1.)A Takarékszövetkezet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül kis volumenben biztosítási tevékenységet végez. 2.) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás S.sz. Megnevezés Nyító Képzés Felhasználás Záró Céltartalékl nyugdíjra és 1 végkielégítésre 2 KC. Függő és biztos jövőbeni kötelezetts Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék 5 Céltartalékok

24 3.) Értékvesztés alakulása Ssz. Megnevezés Nyító Növekedés Csökkenés Záró 1 Hitelintézetekkel szembeni követelés 2 Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 4 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv. 5 Értékpapírok, részesedések forg.i célra Értékpapírok, részesedések bef.i 6 célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) Egyéb követelés ÉRTÉKVESZTÉS összesen: Az egyéb követelések között kimutatott ÉV volt zálogházi tevékenység és egyéb vevők miatt van. A takarékszövetkezet én 1 db követelés fejében átvett ingatlant tart nyílván e Ft értékben, mely után 19. e Ft értékvesztést képzett. 4.) A mérleg fordulónapján fennálló, a Hpt ának (1) bekezdése szerint nagy kockázatvállalásnak minősülő eszköz tételek 5.) Betét biztosítási alapban és intézményvédelmi alapban való részvétel S.sz. Alap/intézmény megnevezése Hozzájárulás az alaphoz eft 1. Országos Betétbiztosítási Alap Intézményvédelmi Alap/OTIVA

25 6.) A hátrasorolt kötelezettség bemutatása A takarékszövetkezet hátrasorolt kötelezettségként a tagok által befizetett részjegyeket tartja nyilván a mérleg forduló napján e Ft értékben. 7.) Kiemelt mérlegtételek esedékesség szerint Adatok: ezer Ft-ban 8.) A mérleg eszköztételeiben szereplő, tőzsdén jegyzett értékpapírok 9.) Költség nemenkénti bontása Megnevezés 21.év 211.év nyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás I.-II.-III. Összesen

26 1.) Cash -flow kimutatás 1 sz. melléklet 11.) Függővé tett kamat és más tételek bemutatása 12.) Megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységet a takarékszövetkezet nem végez. 13.) A saját és idegen tulajdonú értékpapírok állomány adatai: Értékpapírok bemutatása Hiv. Megnevezés Nyomdailagelsz.házban Nyomdailagmás helyen Dematerializált Saját tulajdonú névértéken Saját tulajdonú könyv szerinti értéken Idegen tulajdonú ép. Névértéken 14.) Biztosítópénztárak részére a takarékszövetkezet vagyonkezelést nem végez. 15.) Pénzfeldolgozási tevékenységet a takarékszövetkezet nem végez. 16.) A Hpt. 75. (3) bek. szerint az általános tartalék képzése alól nem kértünk felmentést. 17.) Azonnali deviza adás-vételi ügyleteket a takarékszövetkezet nem kötött. 26

27 18.) Az immateriális javak részletezése (fajtánként) 19.) Készletek részletezése 2.) A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott eszközök, garancia- és kezességvállalások E Ft-ban 27

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben