Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A beruházások hatása a Sárvári Gyógyfürdő Kft pénzügyi-vagyoni helyzetére Belső konzulens: dr. Weisz Ágnes Külső konzulens: Muth Viktória Fitos Mihály Nappali tagozat Pénzügy és Számvitel szak Pénzügy szakirány 2012

3

4 NYILATKOZAT Alulírott Fitos Mihály büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, Január 4. Fitos Mihály Hallgató aláírása S.K.

5 TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS DOLGOZATOM TÉMÁJA ÉS CÉLJA A TÉMA INDOKLÁSA A BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE A BERUHÁZÁSOK JELLEMZŐI PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL A BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA A beruházások belső finanszírozásának módozatai: Finanszírozás forgalmi bevételekből Finanszírozás a vagyon átrendezéséből A beruházások külső finanszírozásának módozatai Finanszírozás bankhitellel Finanszírozás kötvény kibocsátásával A pótlólagos sajáttőke-bevonás Lízing A SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT BEMUTATÁSA A FÜRDŐ TÖRTÉNETE A fürdő gyógyvizei, hasznosítása, fejlesztése A fürdő díjai, elismerései A FÜRDŐ STRATÉGIÁJA A KFT BERUHÁZÁSAINAK ELEMZÉSE A FÜRDŐ NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGÉT NÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT A fejlesztések bemutatása, ütemezése A finanszírozás forrásai A bevételek és a költségek alakulásának vizsgálata a tervezetthez A beruházás költségeinek alakulása A beruházás költségeinek becslése Működési Költség Pénzügyi bevételek becslése A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MUTATÓI KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ BERUHÁZÁSOK A fejlesztések bemutatása, céljai A tervezett és a tényleges csökkenések összehasonlítása A BERUHÁZÁSOK HATÁSA A KFT PÉNZÜGYI-VAGYONI HELYZETÉRE A VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA... 42

6 5.1.1 Eszközösszetétel elemzése Forrásösszetétel elemzése Látogatószám, bevételek alakulása A Kft jövedelmezőségének elemzése A Kft likviditása PÉNZÜGYI, JÖVEDELMEZŐSÉGI HATÁSOK 6.A KFT TERVEZETT JÖVŐBENI BERUHÁZÁSAI KALANDPARK ÉPÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

7 1.Bevezetés 1.1 Dolgozatom témája és célja Dolgozatom témája a beruházások finanszírozása, a finanszírozás lehetséges módjai, a beruházás hatása a vállalkozás jövedelmezőségére, valamint vizsgálom a megtérülés időbeli lehetőségeit is egy adott cég szempontjából. Mindezt a Sárvári Gyógyfürdő Kft bemutatása révén, a gyógyfürdőben zajló beruházások és várható eredmények bemutatásával teszem meg egy megvalósuló projekt elemzése révén. 1.2 A téma indoklása A Sárvári Gyógyfürdő Kft. beruházásainak vizsgálatát részben személyes érintettség miatt választottam. Sárvár a gyógyfürdője révén dinamikusan fejlődő kisváros - a szülővárosom. Szinte a szemem előtt alakult ki a fürdő és vele együtt a város idegenforgalma. A fürdő az elmúlt évtizedben több elismerést, nívódíjat is kapott, tevékenysége, szolgáltatásainak köre pedig folyamatosan bővült. A folyamatos fejlesztés, a szolgáltatásokban a komplexitásra törekvés, a célcsoportok tudatos bővítése biztosítja a fürdő egész éves működését, a rendszeres vendégforgalmat, valamint a város hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét. A fürdő a város kft-je révén a város tulajdonában van. A Sárvár Gyógyfürdő Kft. a fürdő fenntartója és üzemeltetője. Stratégiájában a komplex szolgáltatások megőrzése és folyamatos fejlesztése mellett a fürdő egész éves színvonalas üzemeltetése és működtetése szerepel. A fürdő nemzetközi jelentőségét nemcsak megőrizni, hanem növelni is szeretné, ehhez pedig elengedhetetlen a szolgáltatások rendszeres fejlesztése, a minden igényt kielégítő színvonal javítása, a korszerű technikák és technológiák, valamint új élményelemek meghonosítása. Mindez folyamatos fejlesztést igényel. Fejlesztéseket pedig csak folyamatos beruházások révén tud megoldani, ehhez pedig 5

8 folyamatosan forrásokat, pályázati lehetőségeket is kell keresnie decemberében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségen aláírt pályázat révén egy szolgáltatásfejlesztési projekt kezdődött a Sárvári Gyógyfürdő Kft-nél. Dolgozatom gerince e projekt elemzése, a beruházás megtérülésének vizsgálata. Konkrét adatok csak évre vonatkozóan állnak rendelkezésemre, így a későbbiekre vonatkozóan becsült adatokkal számolok. Másrészt számomra a téma érdekes olyan szempontból is, hogy a beruházások hogyan, honnan, milyen módon finanszírozhatóak, mennyi idő alatt térül meg egy tervezett beruházás, milyen a megtérülési ráta mértéke, milyen hatással lesz a beruházás az adott cég pénzügyi, vagyoni helyzetére, és milyen hatása lesz a beruházásnak az adott környezetre, a városra, a helyi munkaerő-piacra. 6

9 2. A beruházások ismertetése 2.1 A beruházások jellemzői pénzügyi szempontból A beruházás fogalma: Azt a folyamatot, tevékenységet és az ennek eredményeképpen létrejött objektumot nevezzük beruházásnak, amely tőkefelhasználással, tőkelekötéssel jár, időt igényel, állandóan, de nem szükségszerűen ismétlődik, valamint egyértelmű hozamsorral jellemezhető. ( Ulbert, 1992 ) Egy beruházásnál alapvető kérdésekről kell dönteni, ami évekre meghatározza az egész vállalat tevékenységét, hiszen a tárgyi eszközök viszonylag hosszú élettartamúak. A vállalatok azért fektetnek be tőkét, hogy ezzel nagyobb bevételre tegyenek szert, valamint nagyobb vagyonuk legyen. Ahhoz, hogy a beruházásokat pénzügyi szempontból tudjuk vizsgálni, két dolgot fontos figyelembe vennünk, az egyik a beruházás célja, a másik pedig a beruházási javaslatok (projektek) közötti kapcsolat. A célok: - a cég bevételeinek növelése - a költségek csökkentése - a jogszabályoknak, hatósági eljárásoknak való megfelelés Ezek a célok mind pénzügyi kockázatosságuk, mind a döntéshez szükséges információk alapján eltérnek egymástól. A beruházási javaslatok (projektek) közötti kapcsolat: -független projektek -egymást kölcsönösen kizáró projektek -más beruházásoktól függő projektek A legtöbb beruházási javaslatra jellemző, hogy a beruházás révén képződő hozamok időben később jelentkeznek, és azok teljes bizonysággal nem ismertek. Ezáltal hosszú időre meghatározzák a vállalat műszaki-technológiai jellemzőit, gazdasági és pénzügyi helyzetét. A rossz beruházási döntések sok esetben visszafordíthatatlanok, vagy csak tetemes költségekkel korrigálhatók. Fontos jellemző továbbá a beruházásokra pénzügyi szempontból, hogy a megvalósulásuk nagy összegű kezdeti pénzkiáramlást (cash outflow) igényel, viszont pénzjövedelem csak később várható. A működési pénzáramokat figyelembe véve két 7

10 fajta beruházás létezik: konvencionális (természetes) beruházás, és a nem konvencionális beruházás. A konvencionális beruházás: a konvencionális beruházásoknál egy kezdő pénzáramlást követően az élettartamuk során pozitív nettó pénzáramlásokat eredményeznek. A nem konvencionális beruházásoknál pedig a kezdő pénzkiáramlást a becsült élettartam alatt különböző előjelű pénzáramlások követik. A beruházások pénzügyi értékelésénél csak a pénzáramlások (cash-flow-k) relevánsak. Cash Flow: egy időszak (pl. egy év) alatt ténylegesen befolyt és ténylegesen kifizetett pénzeszközök különbsége. Amikor egy beruházásnál megbecsüljük a teljesítményét, a számviteli eredmény helyett a működés során képződő nettó pénzáramlásokkal kell számolni. Ez az adózott eredmény és az amortizáció együttes összegével egyenlő. A pénzáramlásoknak három típusa van: - kezdő pénzáramlás - működési pénzáramlás - végső pénzáramlás A kezdő pénzáramlás a beruházás eldöntésétől a beruházás üzembe helyezéséig felmerült különböző költségeket foglalja magában. Főbb elemei: + az új eszköz eredeti bekerülési ára + tőkésíthető kiadások + nettó forgótőke szükséglet + meglévő erőforrások alternatíva költsége - régi eszközök értékesítéséből származó bevétel +/- adóhatás A működési pénzáramlás becslésekor azt számszerűsítjük, hogy a beruházás üzembe helyezése után a beruházás következtében hogyan váltakoznak a beruházás cash flow-i a beruházás tervezett élettartama alatt. A végső pénzáramlásánál azt becsüljük, hogy a beruházás befejezése után mekkora pénzösszeget nyerhetünk vissza az eredeti befektetésből. Minden beruházás megkezdésénél szükséges különféle számításokat végezni arra vonatkozóan, hogy a befektetett tőke milyen hatékonysággal, és időtartammal térül meg. Beruházási számítások: olyan eljárások, amelyekkel a beruházási javaslatok számszerűsíthető vállalati célok tükrében ítélhetők meg. Csak a vállalatok monetáris 8

11 (pénzben kifejezhető) céljaira vonatkoznak, a nem monetáris célokat figyelmen kívül hagyják. A számítások két nagy csoportba sorolhatók: 1. Statikus számítások- nem veszik figyelembe a pénz időértékét- nem komplikált számítások, ma már önmagukban nem használják, csak kiegészítő segédeljárásként. Ilyen eljárások: - a költség összehasonlítás - a nyereség összehasonlítás - rentabilitás számítás - megtérülési idő 2. Dinamikus számítások- figyelembe veszik a pénz időértékét Ide tartozik: - nettó jelenérték számítás (NPV) - belső kamatláb számítás (IRR) - jövedelmezőségi index (PI) 2.2 A beruházások finanszírozása A tőkeszerkezet több szempontból is a vállalkozás gazdálkodásának egyik legfontosabb jellemzője. Pillanatnyi állapota, változásainak iránya, sebessége mind a tulajdonosoknak (tulajdonosnak), mind a hitelezőknek kiemelt információ, és a potenciális befektetők számára is nagy jelentőséggel bír. A tőkeszerkezet megmutatja, hogy a vállalkozás eszközeit mennyiben finanszírozza a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott, illetve az adózás utáni eredményből visszahagyott saját tőke, és mennyiben finanszírozzák az idegen tőke elmei, a különféle kötelezettségek. Megítéléséhez többféle mutatót is használnak. Ezek közül az egyik legközismertebb a pénzügyi tőkeáttétel, amely az adósság arányát méri a forrásokon belül. Ha egy vállalkozás tőkéjét teljes egészében a tulajdonosok bocsátják ki rendelkezésre, akkor annak adózás utáni hozadéka-magától értetődően-kizárólag a tulajdonosokat illeti meg. A valóságban azonban a legtöbb cég finanszírozásában a kölcsönforrások is részt 9

12 vesznek. Ilyen esetben természetesen a működésből származó hozadékot az idegen tőkét rendelkezésre bocsátókkal, azaz a hitelezőkkel is meg kell osztani. ( dr Gyulai, 2009 ) Egy beruházás finanszírozásának kétfajta módja van. Az egyik, amikor egy vállalat belső forrásból finanszíroz egy beruházást, a másik pedig mikor ezt a forrást részben, vagy teljes egészében külső tőkével állítja elő A beruházások belső finanszírozásának módozatai: A finanszírozás lényegét tekintve a tőke megszerzésének folyamata. Ez a tőkeszerzés végbemehet pénzformában, vagy apporttal is, azaz a beruházáshoz szükséges anyagi javak (gépek, ingatlanok stb.) rendelkezésre bocsátásával. A belső finanszírozásnak két módját különböztethetjük meg: 1. a forgalmi bevételekből, ezen belül o a nyereség visszaforgatásából és o az értékcsökkenés realizálásából, illetve 2. a vagyon átrendezésével megvalósuló finanszírozást Finanszírozás forgalmi bevételekből A beruházásra fordítható bevételek nagyrészt a vállalkozás által előállított termékek, végzett szolgáltatások, és még a cég által eladott áruk forgalmazásából származik. Az ezekből származó bevétel, amely az eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele soron jelenik meg. Ha reálisan nézzük, nem az egész forgalmi bevétel áll rendelkezésre az új projekthez, hiszen abból fedezni kell a vásárolt anyagok és szolgáltatások, a beszerzett áruk ellenértékét, a béreket és azok járulékait, a különféle egyéb a gazdálkodáshoz szükséges kiadásokat. Ezeknek a bevételeknek kell fedezetet nyújtaniuk a központi költségvetéssel és a helyi önkormányzatokkal szembeni kötelezettségek (adók, vámok, illetékek) teljesítésére is, sőt az idegen tőkeforráshoz kapcsolódó tőketerhet (hitelkamat) azon részére, melyek kiegyenlítéséhez a pénzügyi műveletek bevételei nem biztosítanak forrást. A forgalmi bevételekből tehát csak annyi vehető figyelembe, amennyi visszatartott nyereség + az amortizáció. 10

13 A valódi önfinanszírozás legtipikusabb forrása a visszaforgatott nyereség. Ezen a címen képződő forrás több tényezőktől függ : - a vállalkozás adózás előtti eredményének tömegétől - az adózás előtti eredményt módosító tételektől - a nyereség adóztatás módjától - az igénybe vehető adókedvezményektől - az osztalékpolitikától Az egyik elengedhetetlen kelléke egy vállalat gyarapodásának, az önfinanszírozás, jelentősége különösen a kis- és középvállalkozásoknál kiugró, hiszen utóbbiak számára a beruházási hitelforrások nehezebben elérhetőek. A belső finanszírozás másik meghatározó forrása az amortizáció. A forrás nagysága ugyancsak több tényező függvénye: - a tárgyi eszközök bruttó értéke és annak változása - az egyes tárgyi eszközök feltételezett használati ideje - ebből adódó élettartama és maradványértéke - a tőkebefektetés visszanyerésének módszere Az értékcsökkenési leírás törvényen alapuló cégi számviteli politika. Ezzel kapcsolatban mindenképen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a képződő forrás nagysága nem vezethető le az említett jogszabályból, az értékcsökkenés, mint belső finanszírozási forrás valójában csak akkor áll a vállalkozás rendelkezésére, ha azt eladási árain keresztül a piacon érvényesíteni tudja. Hatással van ugyanakkor a képződő belső források nagyságára, hogy az amortizáció elszámolása összhangban áll-e a társasági adó törvényben szereplő amortizációs normákkal Finanszírozás a vagyon átrendezéséből A vagyon átrendezése kétféleképpen szolgálhat a belső finanszírozás forrásául: - egyrészt úgy, hogy a működéshez szükséges vagyont csökkentik, s ezzel tőkét szabadítanak fel - másrészt úgy, hogy az üzemeltetéshez nem szükséges, esetleg feleslegessé vált eszközöket értékesítik 11

14 Az ilyen jellegű források feltárásával is belső finanszírozási forráshoz juthat a vállalkozás, melyet további projektek megvalósítására fordíthat A beruházások külső finanszírozásának módozatai A vállalkozás meglévő tárgyi eszközeinek értéke a fizikai kopás és az erkölcsi avulás hatására a menedzsment beavatkozása nélkül fokozatosan csökken. Rendszeres megújításuk, pótlásuk a cég hosszú távú fennmaradásának egyik alapvető feltétele. Az esetek többségében azonban a tárgyi eszközök értékének szinten tartásának sem elegendő az erős piaci versenyben, bővülésre, fejlődésre, minőségi cserékre van szükség. Utóbbi célra az önfinanszírozásból képződő források ritkán elegendők, többnyire friss külső tőke bevonása válik szükségessé. (dr Gyulai, 2009) Ennek a finanszírozási formának négy alapvető formája van: - bankhitel - kötvénykibocsátás - a pótlólagos sajáttőke-bevonás (részesedés finanszírozás) - lízing Ellentétben a belső finanszírozásnál, ahol a források automatikusan állnak a vállalat rendelkezésére, ennél a finanszírozási módnál meg kell győzni a hitelezőket, hogy pénzüket biztonságban tudhatják, ha pedig a beruházás új tulajdonosok bevonását vonja maga után, őket is meg kell győzni arról, hogy befektetésük előnyös lesz Finanszírozás bankhitellel A belső finanszírozás hiánya miatt, illetve annak kiegészítésére igen gyakran bankhitelből igyekszik finanszírozni az elfogadott beruházást a vállalkozás. Hitelért többnyire számlavezető bankjához fordul, de természetesen más hitelintézeteket is felkereshet. A beruházási hitel jellemzően éven túli forrás, mellyel a vállalkozás jövőben képződő pénzjövedelmét előlegezi, hitelezi meg a bank. A hitelező a hitel törlesztését a jövőben 12

15 képződő cash-flow-ból várja. Természetesen a bank nem ellenőrzi, hogy az adós a beruházásból származó árbevételből törleszt-e. Ahhoz hogy egy vállalkozás hitelkérelmét pozitívan bírálja el a hitelintézet, nem elegendő hogy a hiteligénylő megfeleljen a hitelezés általános feltételeinek. A hitelkérelemhez mellékelt projekttervvel és az ahhoz tartozó megvalósíthatósági tanulmánnyal azt is valószínűsítenie kell, hogy a tervezett fejlesztés: - műszaki és pénzügyi szempontból egyaránt megalapozott, - a projekt megvalósulásával létrejövő kapacitások iránt valós piaci igény mutatkozik, - mindezek alapján a tervezett beruházás kellően hatékony és jövedelmező. Szinte az összes beruházási hitelkérelemnél a kötelező kritérium, hogy a vállalkozás saját forrással is részt vegyen a fejlesztésben. Fontosabb elbírálási szempontok közé tartozik a felajánlott fedezet minősége, és a befektetés várható megtérülési ideje. A bankhitellel történő finanszírozás sajátos esete az úgynevezett projektfinanszírozás. Erről a finanszírozási fajtáról akkor beszélünk, ha a finanszírozás tárgya nem egy meglévő eszköz pótlása, vagy bővítése, hanem egy teljesen új létesítmény létrehozása. Értékhatárt nehéz megadni, de jellemzően komoly tőkeszükséglet társul a projektfinanszírozás fogalmához, melyet gyakran csak több bankból álló alkalmi csoport (bankkonzorcium) képes finanszírozni. Az 1. táblázat a klasszikus beruházás hitelezése és a projektfinanszírozás közti különbségeket mutatja be: 1. táblázat: A beruházás hitelezése, és a projektfinanszírozás összehasonlítása Megnevezés Beruházás hitelezése Projektfinanszírozás A finanszírozás tárgya a meglévő vállalat, ill egy új, most induló annak bővülése létesítmény A hitelbírálat alapja a vállalat múltja, hitelcél a projekt jövője életképessége A törlesztés forrása a vállalat teljes jövőbeni jövedelme a projekt átadása utáni jövedelme A hitel fedezete a vállalat meglévő eszközei a projekt megvalósítása Forrás: dr Gyulai László Pénzügyi ismeretek során létrejövő eszközök 13

16 A táblázat alapján jól látható, hogy a projektfinanszírozás a résztvevő bankoknak magasabb kockázattal jár, amit csak fokoz, hogy az ötletgazdája-a vállalkozástöbbnyire csak % önerőt tud biztosítani a megvalósításához. Nem meglepő tehát, hogy projekfinanszírozási céllal drágábban lehet forráshoz jutni Finanszírozás kötvény kibocsátásával Eredményesen gazdálkodó, kellő ismeretséggel rendelkező nagyobb vállalkozások kölcsönforrás iránti igényükkel a tőkepiacot is felkereshetik kötvénykibocsájtás formájában. A kötvénykibocsátás útján szerzett forrás költsége a kötvény belső kamatlábával azonos. A kötvénykibocsátás szigorú engedélyekhez kötött, és jelentős költségekkel jár. A forrásköltség szempontjából az is fontos, hogy az értékpapír sokszor csak a névérték alatt, diszkonttal adható el, de törleszteni ilyenkor is a teljes névértéket kell. Egyértelmű hátránya a kötvénykibocsátásnak a bankhitellel szemben, hogy a feltételek változására kevésbé olyan rugalmas. Többnyire fix, vagy fixen változó kamatozású, míg a beruházási hitel kamata a piaci kamathoz alkalmazkodik A pótlólagos sajáttőke-bevonás Akkor jut egy vállalkozás ilyen forráshoz, ha a tulajdonosok tőkét emelnek, vagy új tulajdonostársakat vonnak be egy vállalkozásba. Mint minden más esetben, a tőkét rendelkezésre bocsátók egyrészt igényt tartanak az üzletmenettel kapcsolatos rendszeres tájékoztatásra, másrészt arra, hogy a vállalkozás döntéseire megfelelő befolyást gyakorolhassanak. Ez a finanszírozási forma részvénytársaságoknál új részvények kibocsátásával lehetséges, míg a többi társasági formában működő cégeknél értékpapír kibocsátásra nincs lehetőség. Nyilvános részvénytársaság tőkeemelése esetén a forrásköltség a tőkevisszaforgatás forrásköltségéhez képest legalább a kibocsátás és forgalmazás egy részvényre jutó ráfordításával magasabb. 14

17 Könnyebb helyzetben vannak az egyéb gazdasági társaságok, mert csak a társasági szerződés módosításával járó terhek drágítják ezt a fajta forrást. A részesedés finanszírozásnak kevésbé szabványos esetei is előfordulnak. Lehetséges, hogy a tőkét átadó a nyereségen osztozni akar, de a veszteséget csak bizonyos mértékig hajlandó viselni Lízing A lízing modern változata azt jelenti, hogy a vállalatok a termelőeszközöket nem vásárolják meg, hanem bérlik a lízingbeadótól. A különböző módozatok eltérése miatt a lízingre pontos, általános fogalmi meghatározás nehezen adható. Célszerű a jogszabályok által legprecízebben meghatározott pénzügyi lízing definíciójából kiindulni, és a többi módozatot ehhez viszonyítani. A pénzügyi lízing egy olyan pénzügyi szolgáltatás, melyben: - a lízingbeadó a lízingbevevő megbízása szerint - megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát, azzal a céllal, hogy azt - határozott időre - a lízingbevevő használatába és birtokába adja, aki ezért szerződés szerinti - lízingdíjat fizeti, illetve - jogot szerez arra, hogy a futamidő végén a szerződés szerinti maradványérték megfizetésével a lízingtárgy a tulajdonába kerüljön A futamidő kezdetével a lízingtárgy a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra, ő viseli a lízingtárgy kárveszélyét és a közvetlen költségeit, valamint jogosult annak hasznait szedni. Leggyakoribb lízingmódozatok: - a pénzügyi lízing - az operatív lízing - a szervizlízing, valamint - a visszlízing Az operatív lízing esetében jellemzően olyan eszközök igénybevételéről van szó, melyekre a bérbevevőnek csak rövidebb időre van szüksége, tehát sem a megvásárlás, sem a pénzügyi lízing nem lenne ésszerű. Az ügylet teljes kockázata a lízingbeadót terheli. 15

18 A szervizlízing általában nem önmagában, hanem valamelyik módozat kiegészítéseként, a lízingtárgyhoz kapcsolódó valamilyen többletszolgáltatás formájában jelenik meg, például szerviz biztosítása, betanítás. A visszlízing sajátos finanszírozási lehetőséget kínál a pénzügyi nehézségekkel küszködő vállalatok számára, ha azok üzleti kilátásai egyébként kedvezőek. Ebben az esetben a cég valamilyen ingó, vagy ingatlan vagyontárgyának értékesítésével bevételhez jut, amit helyzete rendezésére fordíthat. 3. A Sárvári Gyógyfürdő Kft bemutatása 3.1 A fürdő története A fürdő gyógyvizei, hasznosítása, fejlesztése A város tulajdonában lévő fürdő története hasonlít az ország sok fürdőjéhez: itt is kőolaj után kutató fúrásokat végeztek 1961-ben, és olaj helyett termálvizet találtak méteres mélységről 43 fokos alkáli hidrogénkarbonátos gyógyvíz tört a felszínre. A gyógyvíz az alkáli-hidrogénkarbonátos, nátriumkloridos gyógyvizek csoportjába tartozik, amely elsősorban idült mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmas, de rehabilitációs kúraként gyógyult csonttörések, ficamok, ízületi rándulások, izomzúzódások, hegesedéssel gyógyult sérülések után műtéti hegek fájdalmainak enyhítésére, kezelésére, illetve megszűntetésére is kiváló. A sportolással, tréninggel, fokozottabb izommunka igénybevételével járó megterhelést a gyógyfürdő rendszeres használata oldja. A vízfelszínről felszálló és belélegzett vízgőzök kedvezően hatnak a légúti panaszokra. A magas sótartalmú gyógyvíz biológiailag aktív nyomelemeket is tartalmaz, ezek fürdőzés közben, a bőrön keresztül felszívódva a nyirok- és a hajszálerek áramával a szervezet egész keringési rendszerébe bekerülnek. A fürdőzés megbízhatóan jótékony hatású a reumás és kopásos, meszesedéses jellegű degeneratív betegségekre. Nőgyógyászati megbetegedéseknél a krónikus gyulladásos panaszok megszüntetésére is nagyon hatékony, de a meddősség egyes eseteiben is eredményesen alkalmazható. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy néhány esetben azonban ellenjavallt a fürdőzés. Nem ajánlott koszorúér-betegség, cukorbetegség, 16

19 visszérbetegség, pajzsmirigy túlműködés, súlyos légzési elégtelenség előfordulásakor a víz használata. A gyógyfürdőben ezt a fajta gyógyvizet találhatjuk a medencékben ban Sárvár-Rábasömjénben, a 2005 méter mélységű furatból 83 fokos termálvíz tört elő, 500 liter/perc vízhozammal és kg/m 3 összes sótartalommal, a teljes oldott ásvány-anyagtartalma mg/l. Összetétele révén egyedülálló hazánkban és Európában. Világszerte is ritka, hogy egy területen kétféle gyógyvíz található, hazánkban Budapest rendelkezik még hasonló tulajdonságokkal. Az elvégzett orvosi vizsgálatok eredményei alapján az Egészségügyi Minisztérium gyógyvízzé nyilvánította 1974-ben és engedélyezte fürdősó kivonását és forgalmazását. A gyógyvízből bepárlással gyógykristály készíthető, ezért a területre egy kristálygyártó üzem épült 1986-ban. Azóta az üzem bezárt. A Fürdő az Apehtól a lefoglalt készletet felvásárolta és szolgáltatásai között végzi a Sárvári Termálkristály fürdőt. A fürdő fejlesztése: Az ezredforduló környékén a már teljesen korszerűtlen fürdő helyett egy új, a XXI. század igényeinek megfelelő, fürdő létrehozását tűzte ki célul a városvezetés és a kft, melyet nem a régi fürdő fejlesztésével kívántak megvalósítani, hanem egy teljesen új fürdő-komplexum megépítését határozták el. Ekkor került megvalósításra a jelenleg is működő Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő épületegyüttese, beleértve a medence- és pihenőtereket, a szauna-világot, a komplett gyógyászati, wellness és fitnesz részleget, a külső medencéket és épületeket valamint a kapcsolódó strandot és parkolókat. A létrejött objektum összterülete 62 ezer m 2, az épített terület m 2, a parkosított zöld terület 47 ezer m 2, a vízfelület m 2. A Széchenyi terv keretén belül került sor a nagyszabású fürdőfejlesztésre, mely két ütemben valósult meg. Az I. ütem (összköltségvetése 1,995 Mrd. Ft (50% állami támogatás a Széchenyi Terv turisztikai célelőirányzatából, 25% saját erő, 25% bankhitel) Az első ütemben a főépület kivitelezése történt meg, melyben egy 170 m 2 -es belső és egy 730 m 2 -es félig fedett gyógymedence, egy 750 m 2 -es élménymedence és egy 17

20 bébipancsoló épült, ezen kívül parkolók és az utak egy része készült el. A vendéglátóipari egységek, a fitness és szauna blokk szerkezetkész kialakítására is sor került. II. ütem (összköltségvetése Mrd Ft (melyből állami támogatás 49% a Széchenyi Terv turisztikai célelőirányzatából, 25% saját erő, 23 % bankhitel és 3% a Széchenyi Terv aktív foglalkoztatási célelőirányzatából) A második ütemben az m 2 -es külső strandmedence, egy 200 m 2 -es szabadtéri bébi- és gyermekmedence, a gyógyászati egység, fitness és szauna blokk, sportpályák, játszótér, a fürdő nyári bejárata, parkolók és a pavilonsor készült el. A fürdőben nagy hangsúlyt kapott a napjainkban egyre népszerűbb wellness és fitness jelleg, ezzel is megkülönböztetve a régió többi fürdőjétől. A beruházás egy év alatt valósult meg, a fürdő átadására december 1-én került sor. A beruházás előtt a régi fürdőben négy medence működött, összesen 790 m 2 vízfelülettel. A vízfelület a beruházást követően több mint négyszeresére bővült. Ez egyben minőségi fejlődést is jelentett, a régi elavult és korszerűtlen medencék bezárásra kerültek. A fejlesztés egyik célja volt, hogy nemzetközi szinten is versenyképes fürdő kerüljön kialakításra, aminek elengedhetetlen részét jelentette a műszaki színvonal, a higiénés viszonyok javítása. A medencék számának és a vízfelület nagyságának jelentős növekedése maga után vonta a fürdő befogadóképességének emelkedését is. A régi fürdőben a nyári befogadóképesség 326 fő volt, míg a téli csak 116 fő. Ez 2002 decemberétől 2600 főre illetve 850 főre emelkedett. A fürdő vendégforgalma a 2000 évi 117 ezerről 2003 évre 575 ezerre nőtt, amely aztán az újdonság varázs elmúlásával és a környéken sorra nyíló fürdők hatására némiképp visszaesett, de a vendégszám az elmúlt 4 évben folyamatosan emelkedik. A Gyógy- és Wellnessfürdő látogatószáma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2. táblázat: Látogatószám alakulása ig ( fő) 18

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat?

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Ha már tudja, hogy melyik időpont megfelelő Önnek 1. Hívjon minket telefonon a hét minden napján a 06-95-520-630-as számon, ahol munkatársaink várják hívását

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE Dr. Németh István elnök-vezérigazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. 2011. szeptember 15. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1957 szénhidrogén kutatófúrás - fúrásmélység: 1300 m 1962 fürdő megnyitása

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing Pénzügyi Szótár: Sheet Metál Technológia Kft. (Röv. cégnév: Smtech Kft.) www.smtech.hu office@smtech.hu 30/325-3428 Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Pénzügyi lízing Definíció

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A bánki Tó Hotel épületének bővítése, wellness szolgáltatások, sport- és szabadidőközpont kialakítása a projekt bemutatása

A bánki Tó Hotel épületének bővítése, wellness szolgáltatások, sport- és szabadidőközpont kialakítása a projekt bemutatása A bánki Tó Hotel épületének bővítése, wellness szolgáltatások, sport- és szabadidőközpont kialakítása a projekt bemutatása A fejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI

AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI HH NAGYERDŐ*** DEBRECEN Érvényes: 2013.10.01 12.22-ig.( kivéve őszi szünet) Ár: 7.245 Ft / fő / éj, a hét bármely napján, min. 2éj foglalással 2 éjszaka szállás félpanzióval (bőséges

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Szabadság és Reform Intézet

Szabadság és Reform Intézet Felsőoktatási PPP-k edina.berlinger@uni-corvinus.hu Szabadság és Reform Intézet Befektetés vagy Kifektetés? A magyar felsőoktatás jövője c. konferencia Téves eszmék a felsőoktatásban 1. Túl sok a diplomás.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

5. Szállodai beruházások napjainkban

5. Szállodai beruházások napjainkban 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció 2. Fejlesztések területei 3. Beruházások típusai 4. Megtérülési számítások 5. Szállodai beruházások napjainkban 6. Inspiráció

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben