KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI"

Átírás

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke

3 A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai

4 A vállalkozások termelési tényezői I. Elsődleges termelési tényezők 1.1. Természeti tényezők Föld Éghajlat 1.2. Népesség, munkaerő II. Tőketényezők 2.1. Termelt tőkejavak 2.2. Pénz, értékpapírok

5 Termelési tényezők termelésben betöltött funkcióik szerint lehetnek: 1. Természeti tényezők 2. Munka munkaerő tényezők 3. Tőkejavak 4. Vállalkozó 5. Közgazdasági tényezők, szabályozók 6. Különféle társadalmi közösségek 7. Információ

6 Vállalkozó szempontjából a termelési tényezők lehetnek: 1. Vállalkozótól független termelési tényezők 1. Természeti tényezők 2. Közgazdasági tényezők, szabályozók 3. Különféle társadalmi közösségek 4. Információ 2. Vállalkozótól függő termelési tényezők 1. Tőkejavak 2. Munkaerő

7 Idényszerűség hatása és következményei a gazdálkodásra: a termékek eltérő időben jelennek meg adott időben eltérő: kézierő-szükséglet jelentkezik, gépierő-szükséglet jelentkezik, különféle mennyiségű, minőségű anyagokat igényelnek időben különböző mennyiségű és minőségű termékeket bocsát ki az előzőekkel összefüggésben: éven belül változó mértékű a termelés tőkeigénye és ennek megtérülése

8 M unkaerőszükséglet alakulása Fő/hó N övényterm es Növénytermesztés ztés Á llattenyésztés Állattenyésztés I. II. III. IV. V. V I. V II. V III. IX. X. X I. X II. hónap

9 Tőke A tőkét maga a vállalkozó állítja elő saját szükségletei mérséklésével, hogy azt az anyagi javak további termeléséhez felhasználja. A tőke élettartama szerint beszélhetünk: Hosszú élettartamú tőkejavakról, - befektetett eszközökről Rövid élettartamú tőkejavakról, - forgóeszközökről

10 A tőke általános tulajdonságai 1. Fokozatosan elhasználódik, de javítható, pótolható 2. Inputjai, outputjai egyidejűleg jelennek meg 3. Pillanatnyi állománya mérhető 4. Az idő függvényében állománya növekszik, felhalmozódik 5. Sajátos formája a pénz és az értékpapír A pénz: - gazdasági folyamatok általános elszámolási és csere eszköze - a kereslet-kínálat közvetítője - a termelt tőkejáradék mellett önálló formát ölt

11 Kamat A kamat a várakozás díja, annak ellenértéke, hogy a pénz tulajdonosa a tőkéjét másnak átengedi, saját fogyasztását későbbre halasztja. A tőke kamata, hozadék rátája, % Termelési érték Termelési költség = Jövedelem Ft Ft = Ft Lekötött tőke Ft Tőke hozadékrátája % = Ft Ft x 100 = 16,7%

12 Erőforrások tulajdonságai 1. Az egyes erőforrások kombinálhatók 2. Az egyes erőforrások egymást helyettesíthetik 3. Az erőforrások mobilizálhatók szabaddá, likviddé tehetők 4. Az erőforrások időtállóak 5. Az erőforrások a termelésből kivonhatók, velük kapcsolatos döntéseink visszafordíthatók 6. Eltérő idő alatt térülnek meg 7. A különféle erőforrásokból eltérő mennyiséget vonunk be a termelésbe, illetve tartalékolunk

13 A tőkével kapcsolatos elvek 1. Jövedelmezőség elve 2. Likviditás elve 3. Biztonságra törekvés elve 4. Pénzügyi rugalmasság elve 5. Függetlenség elve

14 Állapítsa meg 100 millió Ft mai pénz értékét 3 év múlva, és azt, hogy 100 millió Ft 3 év múlva milyen jelenértékkel bír ma, ha a kamatláb 15%! Megoldás: A mai pénz jövőbeni értéke: = C o (1+r) n = 100 (1+0,15) 3 = 152,9 millió Ft Ahol: C o = 100 millió Ft a mai pénzösszeg r = 15% a kamatláb n = 3 az évek száma A jövőbeni pénz jelenértéke: C o ,75 n 3 (1 r ) (1 0,15 ) millió Ft

15 A tőke forrásai I. Saját forrás 1. Eredeti vagy pótlólagos hozzájárulásból - megtakarítások - ajándék, öröklés - nem az adott tevékenységből származó tőke 2. Jövedelem újbóli befektetése 3. Eszközök inflálódásából eredő növekedés Használatának előnyei: 1. Pénzügyi önállóság 2. Nem terhelik kamatköltségek 3. Nincs visszafizetési kötelezettség 4. Nagyobb a hitelképessége a vállalkozónak 5. Sikertelen gazdálkodás nehézségeit könnyebben tudja áthidalni a vállalkozó Csak saját forrás használata korlátozza a vállalkozás méretét

16 II. Idegen forrás 1. Hitelek 2. Társtulajdonosi tőkebevonás 3. Lízing bérlet Használatának hátrányai: 1. Visszafizetési kötelezettsége van 2. Kamattehar 3. A vállalkozás eladósodottságát növeli 4. Az idegen források tulajdonosai beleszólnak a gazdálkodásba

17 Megnevezés Külső-belső kamatláb, jövedelem alakulása Mennyisé g Belső tőke (saját) Külső tőke (idegen) Tőke eft Hitelkamat % - 10 Tőke jövedelem % Külső tőke költsége, kamata eft Saját tőke jövedelme eft Saját tőkére vetített jövedelmezőségi ráta % 20 -

18 Me.: Ft Az eladósodottság és a növekvő kockázat bemutatása Megnevezés Eladósodottsági arány 0,0 1,0 2,0 Saját tőke Hiteltőke Összes tőke A: összes eszköz jövedelmezőségének mutatója (16%) Összes tőke jövedelme Hitelköltség (12%) Saját tőke jövedelme Saját tőke jöv. mutatója 16% 20% 24% B: összes jövedelmezőségének mutatója (8%) Összes tőke jövedelme Hitelköltség (12%) Saját tőke jövedelme Saját tőke jöv. mutatója 8% 4% 0%

19 Példa az eladósodottság mértékére Megnevezés A B C Összes eszköz Ebből: - saját tőke hitel Me.: eft Tőkeszerkezet 100 : 0 50 : 50 33,3 : 66,6 Saját és idegen tőke aránya Eladósodottság mértéke, % - 1 : 1 1 :

20 Vállalkozás hitelfelvevő kapacitásának becslése egy évre vonatkozóan Me.: eft Vállalkozás árbevétele Termelés költségei Vállalkozás jövedelme Amortizáció összege Vállalkozás törlesztő kapacitás ebből: - eddig felhasznált kapacitás* rendelkezésre álló kapacitás Egy új 4 éves lejáratú, egyenletesen törlesztő hitel nagyságának maximális értéke (4 500 x 4) *pl.: korábbi hitelek visszafizetése

21 Mérlegelési szempontok hitelfelvételnél a kölcsön célja hírnév, vezetési képességek eredményes működés bizonyítása visszafizetési kapacitás vizsgálata biztosítékok

22 Hitelezési formák 1. Egyszeri kamat és hitel visszafizetése Ft hitelt vesz fel 1/2 évre (6 hónapra) Kamat 1 évre: 15% Kamatköltség = kölcsön tőke x kamatráta x évek száma Ft

23 2. Több részletben fizetendő kamat és tőketörlesztés alakulása Ft Törlesztési idő Kamat Tőke Összesen I. félév x 0,15 x 6/12 = II. félév x 0,15 x 6/12 = Összesen

24 3. Leszámítolási módszer A kamat rátájának megfelelően beépül a hitelbe Ft hitelt 1 évre veszi igénybe 15%-os kamatráta mellett = Ft a felvett hitel A tőke kamatrátája: : x 100 = 17,5% kamatráta

25 4. Hozzáadott kamatérték Ft hitelt 3 évre veszi fel ennek kamata 1 évre a tőke 15%-a havi egyenletes törlesztést vállalva Összes törlesztés: tőke + kamat ( x 3) = Ft Havi törlesztés: : 36 = Ft/hó Kamat% 2x kamatkölts ég x évi visszafize tés száma kölcsön tő ke x teljes visszafize tés száma 1 Kamat % 2x x x ,2%

26 Hiteltörlesztési lehetőségek - állandó részlettel (annuitásos törlesztés) A törlesztés eleinte kisebb, majd egyre nagyobb arányt képvisel a részletben. - csökkenő részlettel A hitelt nyújtó számára előnyös. - növekvő részlettel a hitelt igénybevevő számára előnyös.

27 Hiteltörlesztés állandó részletekkel Törlesztési faktor = ( 1 r ) r( 1 n r ) n 1 r = törlesztési időszakra (járadékközre) érvényes kamatláb

28 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Egyenletes törlesztés Félév Összesen Törlesztés ebből Félévenként lekötött tőke Tőke Kamat Értéke Kamata % Átlag lekötött tőke 250:4 = 62,5 Ft Átlag kamat 15:62,5 = 24%

29 Félév 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Összesen Törlesztés ebből Félévenként lekötött tőke Tőke Kamat Értéke Kamata % ,5 22,5 100,0 22, ,3 18,7 62,5 29, ,7 11,3 31,2 36, ,5 7,5 12,5 60, ,0 60,0 206,2 - Átlag lekötött tőke Degresszív törlesztés 206,2:4 = 51,5 Ft Átlag kamat 15:51,5 = 29,1%

30 Félév 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Összesen Törlesztés ebből Félévenként lekötött tőke Tőke Kamat Értéke Kamata % ,5 7,5 100,0 7, ,7 11,3 87,5 12, ,3 18,7 68,8 27, ,5 22,5 37,5 60, ,0 60,0 293,8 - Átlag lekötött tőke Progresszív törlesztés 293,8:4 = 73,4 Ft Átlag kamat 15:73,4 = 20,4%

31 a) Kiindulási adatok Megnevezés Lízingdíj számítása Mennyiség A változat B változat 1. Eszközérték* eft Lízingszorzó % Törlesztő részletek a lízingdíj %-ban - átadáskor % hónap múlva % hónap múlva % hónap múlva % hónap múlva % hónap múlva % hónap múlva % hónap múlva % maradvány érték ÁFA nélküli érték % 5 * 25% ÁFÁ-val növelve

32 b) Törlesztés alakulása Hó % eft A változat Díjrészlet Diszkont tényező Díjrészlet jelenlegi értéke Díjrészlet % eft B változat Diszkont tényező Díjrészletjel enlegi értéke , , ,0 0, , ,0 0, , ,5 0, , ,5 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,5 0, , ,5 0, ,3 5 77,5 0, , ,5 0, , ,5 0, ,6 Összesen , , , ,1

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A FÖLDJELZÁLOG-HITELEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN Készítette:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései Francsovics István A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék Témavezető: Dr. Módos Gyula Francsovics István 1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Mezőgazdasági Üzemtan I.

Mezőgazdasági Üzemtan I. Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu gtk.szie.hu 2007/2008 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk!

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk! E-Controlling Szakmai folyóirat 2014. május XIV. évfolyam 5. szám Szücs Tamás I.rész Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA VIZSGADOLGOZAT A GAZDASÁGI DÖNTÉSEK HATÁSA A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETRE CÍMŰ TANTÁRGYBÓL A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA Dunaújváros, 2002. június 24. Készítették:

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben