A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza működési költségeik. A több évet érintő, az évente többször felmerülő és a rendszeres kiadásoknak meg kell egyezniük a bevételekkel az intézmények fenntartása érdekében. A családi napközik költségeinek elemzése után mutatjuk be a javasolt intézményi rendszert, amely hosszú távon biztosít stabil működést. I. Családi napközi éves működésének költségtényezői A családi napközi éves működési költsége három fő tényezőből áll, ezek: 1. Személyi jellegű kifizetése, amely a családi napköziben dolgozó bérét és annak járulékait jelenti. 2. Dologi kiadások, amely három részre oszlik a költségtényező felmerülésének gyakorisága alapján, ezek: 2.1. Több évet érintő kiadások (amortizáció). Ide tartoznak azok a kiadások, amelyek 5, 8 vagy 10 évente merülnek fel. Például a családi napközi számára vásárolt hűtőszekrényt, vagy mosógépet általában 10 évente cserélik, vagy a gyermekek számára kialakított helyiségben a kezdeti felújítástól eltekintve a vizesblokk- és a fűtéscsere is átlagosan évente történik meg Évente egyszeri kiadások. Ehhez a költségtényezőhöz tartoznak azok a beruházások, amelyeket minden évben meg kell valósítania a családi napközinek. Például minden évben kell a napközit fejleszteni a gyerekek számára új játékok vásárlásával vonzóvá tenni, vagy az állagmegóvás érdekében az elromlott eszközöket megjavíttatni, kisebb felújítási munkákat végezni Rendszeres havi kiadások. Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a költségeket, amelyek minden hónapban vagy minden nap (étkezés) felmerülnek 3. Közvetett költségek. Az alaptevékenység ellátásához közvetlenül nem járulnak hozzá, azonban a folyamatos, üzletszerű működéshez elengedhetetlen költségek, mint például a rezsi, vagy bankköltség. A családi napközik éves működési költségének elemzésénél több intézményt vizsgáltunk meg és hasonlítottuk össze pénzügyi adataikat. A gazdasági analizálás során valamelyes különbség mutatkozott a családi napközik éves működési költségeikben, azonban nagyságrendi eltérések csak speciális esetekben voltak. Az intézmények kiadásai a gyermekek számától függ, ezért a következő táblázatban egy átlagos családi napközi mintáján szemléltetjük a költségek nagyságrendjét. Átlagosnak az a családi napközi tekinthető, amelyik 3 gyermekkel foglalkozik és egy gyermek 222 napot tölt a családi napköziben egy évben. Ez alapján egy átlagos családi napközi működési költségei egy évben: 1

2 Ssz Költségtételek Egység Egységek száma Egységköltség Összesen 1. Személyi jellegű kifizetések Nevelő bruttó bére hó járulékok hó Dologi kiadások Több évet érintő (am.) kiadások Nagy értékű eszköz beszerzése (pl.: bútor) év játszótér kialakítása év háztartási gépek (hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, pórszívó) év Építési költség (lakásfelújítás: vizesblokkcsere, fűtésrendszer felújítás) év Állagmegóvás: Tapétázás, parkettázás, festés év Évente egyszeri kiadások Játékok beszerzése év fenntartási, javítási költség év játszótér karbantartása év Rendszeres havi kiadások Étkezés nap Játékok (kis értékű, fogyóeszköz) hó Biztosítás (felelősség, eü. Stb.) hó Közvetett költségek Rezsi hó Tisztító-, takarítószerek hó Távközlési költségek hó Bank költség év Összesen Összesen Beruházási kiadások nélkül Összesen Beruházási és étkezési kiadások nélkül A fenti táblázat alapján egy átlagos családi napközi éves kiadása 2,3 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy egy gyermek közel 770 ezer Ft-ba kerül a családi napközi fenntartójának, ami havonta kb. 64 ezer Ft. Amennyiben nem számolunk a több évet érintő és az évente egyszer felmerülő jelentősebb kiadásokkal, akkor a családi napközi működési költsége egy évben 1,92 millió Ft. Ezt a költséget tovább redukálva az étkezési kiadásokkal, akkor egy gyermekre évente kb. 540 ezer Ft-ot kell fordítania az üzemeltetőnek, ami havi szinten 45 ezer Ft. Ez a 45 ezer Ft/gyermek tartalmazza a dolgozó bérét, annak járulékaival, a kis értékű játékeszközök beszerzését, a biztosítási kiadásokat és a működéshez feltétlen szükséges közvetett költségeket. Egy gyerekre eső éves teljes költség Egy gyerekre eső havi teljes költség Egy gyerekre eső napi teljes költség Egy gyerekre eső éves költség beruházások és étkezési kiadások nélkül Egy gyerekre eső havi költség beruházások és étkezési kiadások nélkül Egy gyerekre eső napi költség beruházások és étkezési kiadások nélkül

3 II. A családi napközi intézményének tervezett állami támogatási rendszere For-profit családi napköziknek ki nem fizetett támogatás, a normatíva 70 %-a Államkincstár Normatív állami támogatás Pályázati Alap 1. Családi napközik éves működési költségének és 2. Jelentős beruházásaik támogatására 3. Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása családi napközi fenntartásának finanszírozásához Pályázati támogatás Családi Napközi Étkezési hozzájárulás + kedvezményes szolgáltatási díj Szülő Önkormányzati hozzájárulás Támogatás A családi napköziknek meg nem fizetett önkormányzati hozzájárulás Helyi önkormányzat Szerződés kiegészítő támogatásra 3

4 A rendszer leírása a szereplők szempontjából 1. Államkincstár aspektusából Az állami végrehajtó szerv az eddigi gyakorlatnak megfelelően végzi tovább tevékenységét a családi napközi rendszer vonatkozásában egy eltéréstől eltekintve. Az Államkincstár továbbra is a non-profit gazdasági keretek között működő (egyesület, alapítvány stb.) családi napköziknek 100 %-ban juttatja a gyermekek után járó ún. normatívát, míg az egyéni vállalkozásban, betéti- vagy korlátolt felelősségű társasági formában működő (együttesen forprofit) családi napközik számára 30 % közvetlen normatívát juttat. A rendszer újdonsága, hogy a családi napköziknek járó, azonban jogszabályi okok miatt forprofit családi napközik számára nem lehívható normatíva 70 %-át is elérhetővé teszi a szereplők számára. Az Államkincstár a normatívának a fennmaradó 70 %-át egy pályázati alapban különíti el. A for-profit családi napközik ehhez az alaphoz nyújthatnak be igényt pályázat formájában, jelentősebb beruházásaik megvalósításához. Ez az ún. Pályázati alap 1. A családi napközik beruházásainak támogatásához. A szervezet építési beruházásai, játszótér fejlesztései, háztartási gépeinek, és bútorainak beszerzése tartozik ide. A támogatás tervezett mértéke Ft Ft közötti összeg, a támogatás tervezett intenzitása 70 %. A tervezett rendszerben a családi napközik finanszírozását az államkincstár és a helyi önkormányzat egyenlő mértékben vállalja. Egy átlagos 1 családi napköziben ez alapján az egy gyermekre jutó havi normatíva Ft. 2. Szülői aspektusból A gyermeknek családi napköziben történő elhelyezéséért kért díjat a szülő fizeti meg. Ez a díj viszont már egy kedvezményes díj, mivel a családi napközi állami normatívában részesül. A díj tartalmazza egyrészt a gyermek étkeztetési költségét és a költségeknek azt a részét, amelyet a normatíva ill. a pályázati úton kapott támogatás nem fedez. Amennyiben a szülők szociális és anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a gyermek elhelyezés díját ki tudják fizetni, akkor lehetőség van a helyi önkormányzattal szerződést kötni kiegészítő támogatásra. Ezt természetesen a helyi önkormányzat dönti el, a vagyoni helyzet és az életkörülmények felmérését követően. 3. Önkormányzati aspektusból Az önkormányzat az Államkincstár által egy gyermek után kifizetett normatívával megegyező mértékben járul hozzá a családi napközi rendszer fenntartásához. Amennyiben a szülő szociális és anyagi helyzete indokolja és szerződést köt az önkormányzattal kiegészítő támogatásra, úgy a helyi közhivatal adja a családi napközinek a gyermek után járó normatívát (ez egy átlagos családi napköziben egy gyermek után egy hónapban Ft). Amennyiben a szülő nem jogosult a kiegészítő támogatást igénybe venni, ill. mérsékelt kiegészítő támogatásban részesül, akkor az önkormányzat az egy gyermek után ki nem adott összeget az elkülönített Pályázati Alapba fizeti be. Ez a Pályázati Alap 2. pedig forrást biztosít más családi napköziknek, ez az ún. esélyegyenlőségi pályázati alap a családi napközik működésének támogatására. Ebből az alapból igényelhetnek központi forrást éves működésük biztosítására a hátrányos helyzetű családi napközik. A támogatás mértéke Ft Ft közötti összeg, amely vissza nem térítendő hozzájárulás az éves költségek függvényében van megállapítva. 1 Átlagosnak tekinthető egy 3 gyermeket foglalkoztató családi napközi, amelyben évente 1 gyerek 222 napot van bent. 4

5 Azok az önkormányzatok, amelyek hátrányos helyzetű térségekben vannak és nem tudnak elkülöníteni forrást a családi napközik finanszírozására, azok számára teremt lehetőséget a Pályázati Alap 3. pillére, ez az ún. hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázati úton való támogatása családi napközik működtetésének fenntartására. Az alap célja, hogy képessé tegye az önkormányzatokat arra, hogy az Államkincstári normatívával megegyező összeget a rendszerbe be tudják fizetni. 4. For-profit családi napközi aspektusából A gazdasági társaságként működő családi napközik működésük finanszírozásához a következő helyekről kapnak forrást: Államkincstártól az egy gyermek után járó normatíva 30 százalékát A szülőtől az étkezési hozzájárulást és anyagi helyzetétől függően a szolgáltatási díj fennmaradó részét Az önkormányzattól, amennyiben a szülő és az önkormányzat között létrejött a szerződés kiegészítő támogatásra, akkor a szerződéstől függően 0 Ft Ft közötti összeg. Beruházási Pályázati Alaptól sikeres pályázat esetén. Esélyegyenlőségi Pályázati Alaptól működési költségre sikeres pályázat esetén. 5. Non-profit családi napközi aspektusából A nem nyereség orientáltan működő családi napközik működésük finanszírozásához a következő helyekről kapnak forrást: Államkincstártól az egy gyermek után járó normatíva 100 százalékát A szülőtől az étkezési hozzájárulást és anyagi helyzetétől függően a szolgáltatási díj fennmaradó részét Az önkormányzattól, amennyiben a szülő és az önkormányzat között létrejött a szerződés kiegészítő támogatásra, akkor a szerződéstől függően 0 Ft Ft közötti összeg. Esélyegyenlőségi Pályázati Alaptól működési költségre sikeres pályázat esetén. Új elemek a rendszerben Egy Pályázati Alap létrehozása, amelyben 3 intézkedés van: o Pályázati alap a családi napközik beruházásainak támogatásához. Létrehozásának célja egyrészt az, hogy a családi napközik számára elkülönített forrás a célszervezetekhez jusson el. Másrészt az, hogy a családi napközik hosszú távon is igényes környezetet teremthessenek meg a gyermekek számára. o Esélyegyenlőségi pályázati alap a családi napközik működésének támogatására. Létrehozásának célja egyrészt az, hogy az önkormányzati hozzájárulás mértéke megegyezzen az Államkincstári normatíva összegével. Másrészt az, hogy a hátrányos területeken lévő, nehézségekkel küzdő családi napközik is tudják nyújtani szolgáltatásaikat. o Hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázati úton való támogatása családi napközik működtetésének fenntartására. Létrehozásának célja, hogy az elmaradott térségekben lévő önkormányzatok is fenntarthassanak családi napköziket. 5

6 A családi napközi intézményrendszerébe történő Államkincstári és önkormányzati hozzájárulás mértéke megegyező, 50% - 50%. Ez egy átlagos családi napközi esetében egy gyermekre egy hónapban Ft Ft. A rendszer figyelembe veszi a szülő és a helyi önkormányzat szociális, anyagi helyzetét és ehhez mérten járul hozzá a szolgáltatási díjhoz. Az új rendszer előnyei A családi napközi intézményrendszerébe történő Államkincstári és önkormányzati hozzájárulás mértéke megegyezik. A rendszer a szülőnek a szolgáltatási díjhoz való hozzájárulás mértékét a szociális és anyagi helyzetének figyelembe vételével állapítja meg. A helyi önkormányzatnak a rendszerhez való hozzájárulás mértékét a település hátrányos helyzetének figyelembe vételével állapítja meg. Továbbra is megkülönbözteti a rendszer a normatíva összegének megítélésénél a nonprofit és a for-profit családi napköziket. Reális alternatívát, megbízható jövedelmet kínál a munkaerő-piacról kiszorult, aktív korú, munkanélküli nőknek. A rendszer hosszú távon fenntartható a pályázati alapokkal, amelyek kiegészítő forrást biztosítanak a szervezeteknek mind a több évet érintő beruházásokhoz, mind az éves működéshez. Az átláthatóbb rendszernek és a biztosabbá váló jövedelemforrásnak köszönhetően várhatóan növekedni fog a családi napközik száma. Ez alapján több gyerek kerül szakértő nevelő környezetbe és több szülő tud munkát vállalni és visszakerülni a munkaerő-piacra. Az új rendszer hátránya Pályázati alapok létrehozásával járó többlet költség, ami új apparátus és mechanizmusok kiépítését jelenti. 6

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására Budapest Főváros*, kerület Kenyai ÓnhormányMilKfipviMHÍ.tcsmW ülése - 1 - Budapest,- SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 A

Részletesebben

Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1

Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1 TANULMÁNY Misetics Bálint Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1 A tanulmány célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a lakásszegénység és megþzethetőségi

Részletesebben