Felmérés Magyar nyelv (Mondatfajták) 3. osztály. kezdődik nyolc pontosan a órakor tanítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés Magyar nyelv (Mondatfajták) 3. osztály. kezdődik nyolc pontosan a órakor tanítás"

Átírás

1 1. Alkoss mondatot a szavakból! Felmérés Magyar nyelv (Mondatfajták) 3. osztály kezdődik nyolc pontosan a órakor tanítás 2. Bontsd álló egyenesekkel szavakra a következő tagolatlan szöveget! Írd le helyesen! őszvégéngyakranesikazesőbárcsakhullanamárahóvajonmeddigkellmégvárni 3. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Írd utána, hogy milyen mondatfajtára ismertél! Süniék bújócskáznak Hova tűnt Misi Mókus Bárcsak megtalálnánk Jaj, eleredt az eső Fussunk gyorsan haza 4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat kérdővé úgy, hogy e kérdőszócska szerepeljen benne! Marika könyvet vett. Gergely elolvasta a verset. Ottó zenét hallgat. 1

2 5. Fejezd be a mondatokat! Tedd ki az írásjeleket és írd mellé, hogy milyen mondatokat alkottál! Hű, de Miért De szeretnék Ne Menj 6. Peti így cselekszik: Erre kéri a húgát: Helyesen ír Pontosan olvas. Segít társainak. 7. Mit kívánhatnak a gyerekek? Írd a mondatok mellé! Ötösre felelek. Kaptam egy Legót. 8. Bővítsd a mondatot a kérdőszavak segítségével! Julcsi Kivel? Mikor? Hol? énekel. 2

3 Tanév végi felmérés Magyar nyelv 3. osztály 1. Másold le írott betűkkel a mondatokat! A TÖRÖK SEREG ELLEN DOBÓ ISTVÁN KATONÁI VÉDTÉK AZ EGRI VÁRAT. A HARCOK TÖRTÉNETÉT GÁRDONYI GÉZA ÍRTA MEG EGRI CSILLAGOK CÍMŰ REGÉNYÉBEN. 2. Csoportosítsd a szavakat szófajuk szerint! Csak a számát írd le! 1. szép 2. Szeged 3. gondolat 4. kimegy 5. jó 6. tulipán 7. tyúkok 8. esik 9. savanyú 10. van Főnév: Melléknév: Ige: 3. Írj példát a főnevek fajtáira! Írd be a hiányzó elnevezéseket! Köznév Megnevezés Példa Megnevezés Példa olló Személynév gondolati dolog élőlény neve Írj példát! Híres ember Cirmi -t-ragos főnév: többes számú főnév: összetett főnév: névelős főnév: 3

4 4. Milyen idejűek a felsorolt igék? jelen = 1 múlt = 2 jövő = x jön viselt rombolt állni fogtok kerestetek volt el fog aludni ugrik mentem olvadt majd alszik leszel 5. Húzd alá az igekötős igéket! beszél benéz felmegy felleg leemel kiállt, leng, rámáz, kiált, legyek 6. Írd az igék elé a személyes névmást, utána az ige számát és személyét! énekelsz megtanulták főzök zörögtök figyelte sietünk 7. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó toldalékkal vagy névelővel! Én írok levelet. Ők olvas a könyvet. Te nézed tévét. Ad a ceruzát. Ti vesztek cipőt. 8. Írd be az igék ellentétes párját! jön gyorsít nevet 9. Írd be a melléknevek ellentétes párját! szorgalmas gyors ügyes 10. Az egyik melléknévnek a rokon értelmű párját fokozd! alapfok középfok felsőfok 4

5 11. Tollbamondás: 5

6 Tudáspróba Magyar irodalom (Népköltészet) 4. osztály 1. Írj példát a népköltészeti műfajokra! 4 Verses alkotás: Próza: 2. A mesék mely műfajába tartoznak ezek a mesék? 5 Almát szemétért A bugyuta ember A kisnyúl A kiskondás Az ember a legerősebb 3. Igaz, vagy hamis? 7 A népköltészeti alkotás szájról szájra terjed. Szerzője ismert. Szerzője ismert. Szövege állandó. Egyéni alkotás. Nyomtatásban terjed. Összegyűjtötték. Több ember és egy korszak alkotása. 6

7 5. Írj két mesegyűjtőt! 2 6. Válaszolj! Melyik az a mese, 4 amelyik egy mozzanatot ismétel? amelyik az emberi butaságot teszi nevetségessé? amelyikben varázserejű tárgyak, személyek szerepelnek? ahol az állatok emberi tulajdonsággal vannak felruházva? 7. Mi a monda? Írj egy mondacímet! 3 8. Mik a népdalok jellemzői? Fejezd be az állításokat! 3 Kifejezi a Együtt keletkezett a Gyakran szól a 9. Mit tudsz az Óperenciás tengerről? Fejezd be a közmondásokat! 4 Jótett helyébe, Nem esett messze az Bolond lyukból Szebb a tiszta, mint 7

8 11. Szólás vagy közmondás? 8 Köhög a bolha. Ki ma szegény, holnap gazdag lehet. Veri a mellét. Ésszel él az ember. Nem mind arany, ami fénylik Fogához veri a garast. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Nagyot mond. 12. Magyarázd meg! 9 kullogott ipa alamizsna atyafiság vackor kopó véka lúdvérc miszlikbe 12. Írd le a választott népdal 1. versszakát! 5 / /50 8

9 Felmérés Magyar nyelv (4. osztály) 1. Csoportosítsd a szövegrészlet szavait! (14p) Vásárba indult három kereskedő. Nagy sötét erdőn vezetett az útjuk. Egyszerre beesteledett. Olyan sötétség ereszkedett le, hogy az orrukig sem láttak. Ige: Főnév: Melléknév: Számnév: 2. Húzd alá az igekötős igéket! (4p) Folyóparton ők megállnak, megitatnak, meg is hálnak, Hogy majd reggel virradattal, hazatérnek a csapattal. 3. Írd be az igék fajtáját, módját, idejét, számát és személyét! (10p) Mit fejez ki? Mód Idő Szám/ szem. Írunk cselekv. kij. jel. T/1 Jártatok Nézek öntözni fognak rajzolnál vettem volna voltunk ömleni fog vagytok síeltetek lenne 9

10 4. Válaszolj egy szóval! Mit tennél, ha.? hosszú út után elfáradnál friss vízre találnál? nehéz csomagot cipelnél? új ruhát kapnál? finom ebéddel várnának? rosszat követnél el? (6p) 5. Alakítsd át az igéket úgy, hogy csak a megadott tulajdonságuk változzon! (5p) megyek feltételes mód szánkóztatok jövő idő úsztál volna kijelentő mód volnék múlt idő olvasna többes szám 6. Pótold a hiányzó toldalékokat, igekötőket! (11p) Ha lenne pénzem, sok mindent venn. Én 7 órakor indulok az iskolá. megyek a boltba. Ők is megszámol a pontokat. Ha én is jól tanul, is venné a gimnáziumba. Tegnap mozi voltunk. Elvesze az ellenőrzőm. A barátom tollát kértem. Jövőre te is tanulni történelmet. /50 10

11 Felmérés Magyar nyelv (Magánhangzók) 2. osztály 1. Mely hangokat nevezzük magánhangzóknak? (2) 2. Sorold fel a hosszú magánhangzókat! (7) 3. Karikázd be a szavakban a magánhangzókat! (5) Budaörs Körös Szeged Várpalota Sűlysáp 4. Fejezd be a szabályokat! (18) A szóvégi i mindig. Kivétel: A szóvégi ó mindig. Kivétel: A szóvégi ú ű legtöbbször. Kivételek: 5. Pótold az ékezeteket! (10) Szeretnek egy szoke haju, kek szemu, piros arcu babat. A gitaron hurok vannak. Gyujtom a szep belyegeket. Csikos a polom. Borbol van a taskam. 11

12 6. Számozással állítsd betűrendbe a balatoni üdülőhelyek neveit! (8) Kenese Almádi Zánka Badacsony Alsóörs Szemes Ábrahámhegy Fűzfő 12

13 Gyakorló anyag a közmondások és szólások tanításához 4. osztály 1. Helyettesítsd a kiemelt szavakat rokon értelmű szóval úgy, hogy egy ismert közmondást kapj! Egyszer volt Budán ebvásár! Nem mind arany, ami világít! Mindenhol remek, de legjobb otthon. Lassan menj, tovább érsz! Ha megdobnak kaviccsal, dobd vissza kenyérrel! Sok lúd disznót győz. 2. Párosítsd a szétvágott közmondásokat! I. 1.) Nincsen rózsa a.) kell cégér 2.) Jóból is megárt b.) úgy arat. 3.) Lassú víz c.) tövis nélkül. 4.) Könnyű Katát d.) holtig tanul. 5.) A jó bornak is e.) a sok. 6.) A jó pap is f.) partot mos. 7.) Ki mint vet, g.) táncba vinni. II. 1.) Minden kezdet a.) a másik egy híján húsz. 2.) Nem zörög a haraszt b.) nehéz. 3.) Olcsó húsnak c.) az anyja sem érti a szavát. 4.) Néma gyereknek d.) ha a szél nem fújja. 5.) Nem enged e.) maga esik bele. 6.) Az egyik tizenkilenc, f.) híg a leve. 7.) Aki másnak vermet ás g.) a 48-ból. 13

14 2. Fejezd be a szóláshasonlatokat állatnevekkel! Alszik, mint a Ugrál, mint a Lop, mint a Gyáva, mint a Fürge, mint a Lassú, mint a Bátor, mint a Talpára esik, mint a Éhes, mint a Szorgalmas, mint a Kezes, mint a Hűséges, mint a 4. Mi a szólás eleje? mint borjú az új kapura. szó a ház elejit! érte a kezét. a feje lágyára mint a nyárfalevél. tücsköt- bogarat 5. Keresd a kakukktojást! Melyik kitalált, mesebeli lény? a.) csér, unikornis, leguán, cickány, póling b.) sellő, kivi, hermelin, pele, gnú c.) nyérc, okapi, pegazus, tobzoska, boa d.) rája, tarantella, tatu, főnix, tukán e.) szurikáta, kakadu, mongúz, emu, griffmadár f.) mopsz, tarajos gőte, kentaur, gibbon, muflon g.) szfinx, jégmadár, dingó, albatrosz, dromedár 14

15 6. Állatkereső Írd be a közmondások, szólások hiányzó állatneveit! A kezdőbetűket összeolvasva egy újabb állatot kapsz. I. 1. nő a hasadba! (Ne igyál olyan sokat!) 2. Harcol, mint az (Hősiesen, bátran küzd) 3. Szemtelen, mint a piaci (Nagyon pimasz) 4. Mintha futkosnának rajta. (Bizsergést, zsibbadást érez) 5. Sovány, mint az (kutya) (Feltűnően cingár) A 6. állat: a II. 1. Meglapul, mint a az avar alatt. (Sunyi módon hallgat, lapít) 2. Olyan, mint az ázott (Bőrig ázott, csuromvizes) 3. Magával hordja a házát, mint a (Semmije sincs, csak ami rajta van) 4. Hegyes szarvú letörik a szarvát. (Aki visszaél a hatalmával, azt ártalmatlanítani kell) 5. bízza a káposztát. A (Arra bíz valamit, aki épp e dolog megszerzésén fáradozik) 6. állat: 15

16 7. A négy kifejezés közül 3 ugyanazt fejezi ki. Melyik a kakukktojás? a. legény a talpán a. alszik, mint a bunda b. állja a sarat b. megalszik a tej a szájában c. nyeregben érzi magát c. az igazak álmát alussza d. megállja a helyét d. húzza a lóbőrt a. a fogához veri a garast a. nyoma vész b. takarékos b. bottal üthetik a nyomát c. nem fűlik hozzá a foga c. köddé válik d. megnézi, hova teszi a pénzt d. könyökén jön ki 8. Egészítsd ki számokkal az alábbi szólásokat, közmondásokat! Olyan arcot vág, mint aki -ig se tud számolni. (Ártatlan arcot vág) egy tucat. (Olyan, mint a többi, nem különleges) gyékényen árul. (Jól megvan vele) 9. Egészítsd ki színekkel az alábbi szólásokat, közmondásokat! Kimutatja a foga jét. (elárulja a rossz szándékát) Leissza magát a földig. (Lerészegedik) Nem mind ami fénylik. (Nem minden értékes, ami annak látszik) Ritka, mint a holló. (Csak elvétve akad.) 16

17 Fogalmazási ismeretek 3. osztály 1. Mit tudsz a szövegről? (3) 2. Milyen a jó cím? (8) Adj címet a vízről tartott környezetismeret óráról szóló fogalmazásnak! Ügyelj a cím helyesírásáról tanultakra is! Utaljon az eseményre: Utaljon a szereplőkre: Utaljon a helyszínre: Egy szó legyen: Felkiáltó mondat legyen: 3. Írd le az anyaggyűjtés módjait! (4) 4. Egészítsd ki! (2) Fogalmazáskor mindent mondj el, ami a téma szempontjából. Kerüld a gondolatokat! 17

18 5. Hogy kerülheted el a szóismétlést? Írj rá példát! (6) A róka egy mély üregbe esett. A medve ki akarta húzni a rókát a mély üregből. Elhagyással: Rokonértelművel: Utalószóval: 6. Milyen rendet követünk fogalmazásunkban? (2) Számozd meg az esemény sorrendjében a mondatokat! Ezért elvitte az orvoshoz Édesanyja magas lázat mért neki. Gyógyulása után a fiú örömmel ment újra iskolába. A doktor bácsi szigorú fekvést, és gyógyszereket írt fel. /25 18

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 3. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Fábián Márta A kiadvány KHF/4415-12/2008. engedélyszámon 2008.10.21. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Vissza a mondatokig!

Vissza a mondatokig! Vissza a mondatokig! Ismét együtt! Ismételjünk! Meséljetek csoportban egy történetet a fejezetnyitó képről! Mindegyikőtök egy-egy mondattal folytassa tovább az eseményeket! 1. a) Olvasd el a szöveget!

Részletesebben

OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára

OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Pálné Juhász Edit OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Kilencedik kiadás CELLDÖMÖLK, 2004 B/4-re: AP 116/9 Lektorálta MÉSZÁROS LAJOSNÉ Illusztrálta BÁRÁNY ZSUZSA Szerkesztette ESZTERGÁLYOS JENÔ A kiadó minden

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С. Magyar nyelv tankönyv a magyar tannyelvű általános oktatási rendszerű tanintézetek

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25.

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY név:... iskola:... Az aranytojó madár Élt valaha régen egy gazdag ember. Ott csalta a szegényeket ahol

Részletesebben

CSENGŐ-BONGÓ SZAVAINK

CSENGŐ-BONGÓ SZAVAINK BAKA JUDIT CSENGŐ-BONGÓ SZAVAINK Válogatás a nyelvi játékokat, fejtörőket és tréfákat tartalmazó kötetből A válogatás alapjául a szerző azonos című kötete szolgált Az Őrszavak folyóiratban megjelenő részleteket

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

HORVATH KATALIN, KOLOZSVÄRI ILONA

HORVATH KATALIN, KOLOZSVÄRI ILONA HORVATH KATALIN, KOLOZSVÄRI ILONA 4. OSZTALY 2., javitott kiadäs Jövähagyta Ukrajna Közoktatäsi Miniszteriuma KIJEV UNGVAR OSZVITA TANKÖNYVKIADÖ 1993 BBK 81.2BH-992 H80 A könyv szerzöi: Horváth Katalin

Részletesebben

Szövegértési gyakorlatok az 1 4. évfolyam számára

Szövegértési gyakorlatok az 1 4. évfolyam számára A szerző bemutatta szekciófoglalkozás keretében 2005. október 15-én, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata által szervezett őszi szakmai napon. Tóth Beatrix Szövegértési gyakorlatok az

Részletesebben

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv felsõsöknek Tankönyv 5. osztályosoknak Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az elektronikus szöveg Új kérdés Hogyan kell értelmezni egy elektronikus

Részletesebben