Házirend Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013"

Átírás

1 Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket az anyanyelvi nevelést és kommunikációt kiemelten kezelő Kazinczy Körúti Óvodában. Gyermekeink nevelése közös felelősségünk. Az óvodai élet örömeihez, eredményességéhez, zavartalanságához néhány alapvető szabály betartása mindannyiunk számára fontos. Bízunk benne, hogy a Házirend segít az eligazodásban, a megértésben, valamint a szülői jogok és kötelességek megismerésében. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az óvoda neve: címe: 2100, Kazinczy krt. 32. Telefon/fax: 06/28/ Az óvoda nyitva tartási ideje: Naponta óráig Az óvoda fenntartója: Város Önkormányzata Az óvoda vezetője: Szerdi Ildikó Fogadóóra: Szerda óráig A vezető helyettes fogadóórája: Szerda óráig A gyermekvédelmi felelős fogadóórája: Csütörtök óráig Az óvoda gyermekorvosának telefonszáma: 06/28/ Az óvoda védőnőjének telefonszáma: 06/28/

2 1. Az óvodai felvétel eljárásrendje Az óvoda körzete Az Alapító Okiratban, valamint város honlapján megjelent utcanévjegyzékben felsorolt területen állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekeit vesszük fel elsősorban. A felvétel szabályai Az óvodába a nevelési évben folyamatosan lehet jelentkezni. A beiratkozás idejét a város jegyzője jelöli ki, ez általában május első hete 8 17 óra között. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcímkártyát, a gyermek oltási könyvét és TAJ számát igazoló kártyát hozzák magukkal. Az óvodába történő jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév. Elvárásaink az óvodába kerülő gyermekkel szemben: o Szobatisztaság, ágytisztaság; o Részben önálló étkezés: a kanál, pohár használata; o A kötelező védőoltások megléte. A gyermek felvételének időpontja a beiratkozást követő szeptember első napja. Túljelentkezés esetén a városi koordinációs bizottság javaslata alapján dönt az óvodavezető a felvételről, illetve elutasításról. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik: o Betöltötték az 5. életévüket; o Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek; o Mindkét szülő dolgozik; o A felvételi körzetben laknak. A sajátos nevelési igényű gyermekeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság, illetve az Országos Beszédvizsgáló Bizottság javaslata alapján vesszük fel. A felvételi bizottság javaslata alapján meghozott határozatról a szülőket írásban értesítjük. Elutasítás esetén a szülőt jogorvoslati lehetőség illeti meg: 15 napon belül a beadványt az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki továbbítja a Közigazgatási és Szociális Iroda vezetője részére. Felvétel esetén a gyermek 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással kezdheti meg az óvodába járást. 2. A nevelési év rendje Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31- ig, a szorgalmi időszak szeptember 15-től május 31-ig tart. Nyáron az óvoda 4 hétig zárva tart. Ennek idejét a jegyző értesítése alapján februárban a csoportok hirdetőtábláin tudatjuk a szülőkkel. A zárás ideje alatt a jegyző által kijelölt óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akiknek elhelyezését a szülők másképpen nem tudják megoldani. Évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk. Ezeket értekezletekre, továbbképzésekre fordítjuk. Az óvoda éves munkatervében a tervezett hónapot megjelöljük, a pontos napjáról 7 nappal előbb a csoportok hirdetőtábláin értesítjük a Szülőket. A nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet tartunk a kiscsoportban. 2

3 3. Az óvoda napirendje Általános napirend A gyermekeket tól összevont csoportban fogadjuk órától, ill tól már saját csoportszobájukban játszhatnak. Kérjük, legkésőbb ig érkezzenek meg a gyermekek! ig folyamatosan tízóraizhatnak. Kérjük, hogy a korán érkező gyermekek otthon reggelizzenek! Nem tartjuk etikusnak, ha a gyermek otthonról szendvicset, kakaós csigát, stb. hoz, mert a többi gyermek sóvárogva nézi. Kivétel ez alól az ételallergiás gyermek, akinek betegségét orvosi vélemény igazolja. A délelőtti játékidőben zajlanak az anyanyelvi játékok, egyéb kezdeményezések, a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő fejlesztő foglalkozások. Fontosnak tartjuk, hogy legkésőbb ig érkezzenek meg az óvodába, hogy a gyermeknek jusson elegendő ideje legfejlesztőbb kedvelt tevékenységére, a játékra. Délelőtt az időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem!) 1-2 órát a szabad levegőn játszanak, esetleg sétálnak. Déltől ebédelünk. Az orvosi igazolással rendelkező gyermekek betegségüknek megfelelő diétás ételt kapnak. 13 órától készülődünk a pihenéshez. Mosakodás, WC-használat, fogmosás után mesehallgatás, altatódal hangolja rá a gyermekeket az alvásra. Ezért kérjük, hogy a félnapos gyerekeket 13 óráig vigyék el az óvodából, ne zavarják meg a mesélés, mesehallgatás hangulatát. 15 órától folyamatosan ébrednek, öltöznek, készülődnek az uzsonnázáshoz a gyerekek, majd uzsonnáznak. Az uzsonnát nem igénylő gyermekeket 15 órakor kérjük elvinni. Az uzsonna elfogyasztása után szabadon játszhatnak hazamenetelig tól, illetve 17 órától összevont csoportban játszhatnak. Ha a szülő megérkezik, vegye át a gyermeket, s köszönjenek el az óvodapedagógustól. Kérjük a kedves szülőket a zárás pontos betartására! Ha valamilyen váratlan ok miatt nem tudnak időben ideérni, kérjük legkésőbb ig telefonon értesítsék az óvodát. Az intézmény kapuját tól 15 óráig biztonsági okokból zárva tartjuk. Szolgáltatások A nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek az óvodában logopédiai ellátásban részesülnek. Súlyos esetben fiatalabb korú gyermekeket is fogad a logopédus lehetőség szerint. A felmérés óvodánkban, májusban, vagy szeptember elején történik. A beilleszkedési gondokkal, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segíti. Az ellátást az óvoda és a szülő is kérheti. A fejlesztésre az egyeztetett időpontban a szülő viszi a gyermekét. 4. Védő - óvó előírások A gyerekek átadása átvétele A gyermeket érkezéskor átöltöztetés után minden esetben át kell adni óvónőjének, ill. az ügyeletet tartó összevont csoport óvónőjének. Kérjük, fontos mondanivalójukat nagyon röviden közöljék, hogy ne zavarják meg a csoport tevékenységét. Szeretnénk, ha hazamenetelkor sem vonnák el a gyermekekkel foglalkozó óvónő figyelmét. 3

4 Nap közben a szülő előzetes bejelentés alapján, vagy rendkívüli esetben viheti el gyermekét az óvodából. A gyermeket a szülő, nagyszülő, valamint a szülő által írásban előre megnevezett, illetve bemutatott felnőtt viheti el az óvodából. 14 év alatti testvér csak a szülő írásbeli engedélye alapján jöhet óvodás testvéréért. Csak a szülő írásos kérelmére mehet haza egyedül a gyermek az óvodából. Beteg gyermek Beteg gyermeket az óvodába hozni nem szabad! Ha a gyermek az óvodában megbetegszik, a szülőt az általa megadott telefonszámon értesítjük, s szükség esetén megkezdjük a lázcsillapítást. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek óvodába, e nélkül az ÁNTSZ rendelkezése értelmében az óvónő köteles megtagadni a gyermek átvételét a többiek egészségének megóvása érdekében. Csak a nem fertőző betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek beadására vállalkozunk (pl. allergia, asztma) antibiotikumos kezelést igénylő gyermeknek otthon kell maradnia! Ha a családban fertőző megbetegedés fordul elő (skarlát, májgyulladás, stb.) kérjük, értesítsék az óvodát. A tájékoztatás formái, módja Óvodánkról, a gyermekek óvodai életéről a szülők folyamatosan tájékozódhatnak. Megismerhetik a pedagógiai programot (PP, a szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ). A gyermekük fejlődéséről rendszeresen kérhetnek és kérjenek tájékoztatást óvónőitől. Az óvoda és a család kapcsolattartási formái o Tájékoztató szülői értekezlet június harmadik hetében; o Csoport szülői értekezletek évente három alakalommal; o Fogadóórák előzetes egyeztetés alapján havonta egy alkalommal; o Családlátogatások; o Értesítések a folyosói, valamint az öltözői hirdetőtáblán; o Nyilvános ünnepek; o Rendezvények, kirándulások; o Egy-egy óvodai délelőtt megtekintése előzetes egyeztetés alapján; (Nyílt nap) o Véleményt nyilváníthatnak szóban, illetve évente egyszer elégedettségi kérdőíven; o Egy-egy korcsoport gyermekeinek 70%-át érintő kérdések megvitatására meghívjuk a szülők képviselőit. Kérjük éljenek a lehetőségekkel! A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyerek saját óvodapedagógusától kérhető. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen kell megoldani a helyzetet. A közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre, nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Gyermekvédelem Gyermekvédelmi felelősünk a csoportban fogadóóráján kívül is megkereshető időpont egyeztetésre. 4

5 A FORRÁS Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa kéthavonta ügyeletet tart óvodánkban, pontos időbeosztása a hirdetőtáblán megtalálható. A FORRÁS címe: 2100, Tessedik S. u. 4. Telefonszáma: 06/28/ Baleset megelőzés A gyerekek a nevelési év elején, illetve szükség szerint ismétlődően ismerkednek a testi épségük védelmét szolgáló szabályokkal. Séták során gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. Kérjük a tisztelt szülőket, neveljék Önök is gyermeküket arra, hogy tanuljon meg magára vigyázni! Ha nap közben az óvodában baleset éri a gyermeket, szükség esetén elsősegélynyújtás után értesítjük a szülőt és orvoshoz visszük a gyereket. Javasoljuk minden gyermek számára a kiegészítő balesetbiztosítás megkötését. Szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás, stb., megkezdése előtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat: Veszélyforrás Megelőzés Elvárt magatartásforma Világítótestek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat; Csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használható A gyermek ne nyúljon hozzá Csúszós szőnyegek, vagy sarkai Szőnyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet szőnyeg, vagy sarka A teremben szaladgálni csak az óvodapedagógus által vezetett foglalkozásokon lehet Csúszós burkolat Felmosás után nem tartózkodhat gyermek a helyiségben Ne menjen be a felmosott helyiségbe Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Éles vagy törékeny eszközök Csak óvodapedagógusi felügyelet mellet használható Ülve, felügyelet mellett használják Forró étel Tisztítószerek hatása Fertőzés Leeső, elmozduló tárgyak Tálalás csak megfelelő hőmérsékleten történhet A gyermekek számára nem elérhetően, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat Rendszeres fertőtlenítés Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Takarítás közben a gyermek ne menjen a helyiségbe Csak a saját holmijukat használják Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem lehet 5

6 Nem megfelelő ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket, melyek felakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak, lecseréljük Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak, jelezzék Balesetveszélyes tornaszerek Rendszeres felülvizsgálat; Csak az óvodapedagógus irányítása mellett használható Óvodapedagógusi felügyelet nélkül ne használja Egyedül maradt gyermek Elesés kőburkolaton Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosókon, öltöző előterében nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Leesés magas tárgyakról Elcsúszás kaviccsal szórt betonon Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztán tartás Óvodapedagógusi felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Beton rendszeres seprése Megfelelő számú kísérő, páros sorok, életkornak megfelelő távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelő számú kísérő, elegendő férőhely biztosítása A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása A kavicsot ne hordják szilárd burkolatra Tartsák be az óvodapedagógus által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvodapedagógus által ismertetett szabályokat ismertetett szabályokat Behozható dolgok korlátozása, a bejelentés szabályai Ékszerek (fülbevaló nyaklánc, gyűrű) viselése balesetveszélyt okozhat, elveszítésükért felelősséget nem tudunk vállalni! Olyan otthoni játékszereket, amelyekhez a gyermek nagyon ragaszkodik, elveszítése, meghibásodása a gyermeknek szomorúságot okozna, kérjük, ne hozzanak óvodába! Az óvodába való beszokást, illetve az elalvást segítő puha plüss játékot, alvókát behozhatnak. Ezeket nap közben az öltözői zsákban, vagy a csoportszoba egy elkülönített szekrényében tároljuk. Ha alvókát hoztak, erről szóljanak az óvónőnek. Kérjük, ne hozzanak cukrot, rágógumit az óvodába! Bicikli, roller használatához nincs elegendő tér, sima felület, ezért kérjük, ne hozzák be. Télen jellel ellátott szánkót behozhatnak, melyet az óvoda belső udvarában lehet elhelyezni. 6

7 A gyermekek öltözéke Olyan öltözéket javaslunk, amely kényelmes, nem kell játék közben nagyon vigyázni rá. A réteges öltöztetés lehetővé teszi a nap közbeni hőmérsékletváltozásoknak megfelelő ruhacserét. A benti cipő legyen kényelmes, tartsa jól a gyermek bokáját és ne csússzon, hogy biztonságosan tudjon benne a gyermek mozogni. Kérjük, hogy a gyermekek magatartására negatívan ható, agresszióra utaló, vagy másokban félelmet keltő (pl. halálfejes) ruházatot kerüljék! Az öltözői vállfás ruhazsákban minden napra kérünk pótruhát: zoknit, trikót, pólót, nadrágot, pulóvert. Kérjük, hogy minden ruhába, cipőbe rajzolják bele gyermekük jelét, így a cserék elkerülhetők. Tornához rövid ujjú pólót, rövidnadrágot, gumitalpú cipőt használunk, melyet az öltözőben külön zsákban kérünk tárolni. Az ágyneműt háromhetente adjuk haza mosásra. Élelmezésbiztonsági előírások A névnapokon, születésnapokon az ünnepelt a köszöntése után gyümölccsel, rostos gyümölcslével, süteménnyel megkínálja társait. A behozott édességből (cukrászati süti, torta szállítási igazolással) ételmintát teszünk el. Élelmiszer az öltözőszekrényekben nem tárolható! Egészségügyi felügyelet és ellátás Gyermekeink az óvodában belgyógyászati vizsgálatban részesülnek évente kétszer, melyet gyermekorvosunk végez el. A védőnő nyomon követi a testi fejlődést: o a súly- és magasságmérés eredményét rögzíti az óvodások egészségügyi törzslapján; o látásvizsgálatot, műszeres hallásvizsgálatot végez; o ellenőrzi a fejtetvességet. Fejtetű fertőződés esetén javasoljuk a családtagok kezelését is elvégezni. Kérjük, a gyermek haját a serkéktől is tisztítsák meg. Ismétlődés esetén további intézkedés megtétele érdekében értesítjük a helyi ÁNTSZ-t. Fogászati szűrésre évente egyszer visszük a gyerekeket. Aki nem igényli a csoportos ellátást, kérjük, jelezze a gyermek óvónőjének. Az ortopéd szakorvos évente egyszer szűri a gyerekeket, s javaslatot tesz a gyógytornára, gyógyúszásra. Helyiségek használata A szabályozás gyermekeink egészségének megóvása érdekében történik. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó személy a gyermek érkezésekor az átöltöztetés és az óvodapedagógusnak felügyeletre átadás időtartama alatt. Ugyanez a szabály vonatkozik a gyermek elvitelére. Kérjük, hogy a benntartózkodás idejét ne nyújtsák meg se reggel se délután! Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. 7

8 A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idő alatt a szülők és hozzátartozók csak a folyosókon és csoportszobákban (váltócipőben) tartózkodhatnak, egyéb helyiségek használata egészségügyi okokból nem lehetséges. Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani, illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külső helyszínen tartózkodnak, ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozói kíséretet elfogadunk, de mindig az óvodapedagógus irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külső helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 9 gyermekre 1 felnőtt kísérőt kell biztosítani. A csoportszobába kinti cipővel ne menjenek be, mert a gyermekek kezükkel, ruhájukkal a szennyeződéseket felszedhetik. Kérjük, ne menjenek be a gyermekmosdókba és a tálalókonyhába! Egyéb tudnivalók KÉRJÜK, HOGY ÉRKEZÉSKOR ÉS TÁVOZÁSKOR GYERMEKEINK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN A KAPUKAT KALLANTYÚZZÁK, ÉS AZ AJTÓKAT CSUKJÁK BE! Évenként egyszer bomba- és tűzriadót tartunk: ilyenkor a megszólaló sziréna hangjára fegyelmezetten, a kijelölt útvonalon mindenki rövid időn belül elhagyja az épületet. Ha a szülő ig nem jelezte késését, a zárós óvónő vigyáz az itt maradó gyermekre a szülő megérkezéséig. Ha ez ismétlődően előfordul, értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. 5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok Minden távolmaradást kérünk - lehetőleg előre - bejelenteni! A térítési díj jóváírását csak akkor igényelhetjük a KALÓRIÁ-tól, ha tudunk a gyermek hiányzásának okáról, a hiányzás várható időtartamáról. A távolmaradás lehetséges esetei, igazolása A gyermek hiányozhat betegség miatt. Gyógyulás után csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Családi okokból: A szülő előre jelzi a hiányzás okát, időtartamát. Ekkor a szülő aláírásával igazolja a hiányzást a csoport nyilvántartási füzetében. A távolmaradás kérelmezése, engedélyezése A nagycsoportos (5. életévet betöltött) gyermekek 7 napnál többet nem hiányozhatnak. Ha ez mégis előfordul, az óvoda vezetője kétszeri felszólítás után köteles értesíteni a város jegyzőjét. 10 napnál hosszabb előre bejelentett hiányzást az óvoda vezetője engedélyezhet. Nagycsoportos korú gyermek a nevelési év szorgalmi időszakában 30 napnál többet nem hiányozhat. 8

9 Középső és kiscsoportos gyermek 10 napnál hosszabb igazolatlan hiányzása esetén kétszeri felszólítás után az óvodai elhelyezés megszűnik, kivéve a hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeket. Az optimális testi értelmi szociális fejlődést a rendszeres óvodába járás biztosítja, ezért indokolatlanul ne tartsák otthon a gyermekeket. 6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az óvodai nevelés minden 3. Évet betöltött gyermek számára ingyenes. Az óvodai étkezés befizetésének és visszafizetésének szabályai Az étkezési díj befizetése a KALÓRIA Kht. által kiállított csekken havonta előre történik. A befizetés határideje az aktuális hónap 15-e. Kérjük ennek pontos betartását, mert hátralék esetén a gyermek a következő hónaptól nem étkezhet. A befizetés elmulasztását a városi rendelet értelmében a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelentenünk kell. Az óvó nénik már 13-án kérik Önöktől a csekk bemutatását, nyilvántartják a befizetett összeget és a befizetés időpontját. A hiányzás bejelentése egyben az étkezés lemondását is jelenti, melyet a következő naptól tudunk figyelembe venni. A bejelentést kérjük 9 óráig megtenni, csak így áll módunkban a főzőkonyhát időben értesíteni. A hiányzás miatti túlfizetés jóváírását a következő havi díj számításánál veszi figyelembe a KALÓRIA. Óvodai jogviszony megszűnése esetén az Ft-on felüli túlfizetés összegét a KALÓRIA postán a megadott lakcímre küldi. Kedvezmények A térítési díj befizetéséhez kedvezmény jár az alábbi esetekben (normatív kedvezmények): Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (GYVT) részesül, az étkezés ingyenes. Ehhez a szülőnek a Közigazgatási és Szociális Iroda által kiadott normatív nyilatkozatot kell kitöltenie, valamint a határozat másolatot a gyermekvédelmi felelősnek át kell adnia; Ha a családban 3 vagy több eltartott gyermek van, a normatív támogatás mértéke a kitöltött nyilatkozat alapján a térítési díj 50%- a; Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezmény adható. Ehhez a normatív nyilatkozat nyomtatvány kitöltése szükséges, valamint szakértői vélemény/igazolás az emelt összegű családi pótlékról. A fenntartó szociális alapon étkezési támogatást nyújt, ha a gödöllői állandó lakóhellyel rendelkező család jövedelmi és vagyoni helyzete miatt arra rászorult: 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; 50%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át; 9

10 A rászorultsági kedvezmény igényléséhez a nyomtatványok kitöltésén túl mindkét szülő jövedelemigazolása is szükséges. A kedvezmények igénylése folyamatos. Az igénylést a Közigazgatási és Szociális Irodán kell benyújtani. A családban történt változásokat (további gyermek születése, új kereső belépése, lakcímváltozás, keresők számának csökkenése) mielőbb jelentsék be. A változás figyelembe vétele a bejelentést követő hó 1. napjától lehetséges. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit a 149/1997. (IX. 10.) Korm rendelet alapján óvodáztatási támogatás illeti meg. Feltételei: A gyermeket legkésőbb a 4. életéve betöltéséig beíratták az óvodába; A gyermek naponta 6 órán át az óvodában tartózkodik; A gyermek a nevelési évben a munkanapok számának 25 %-ánál többet nem hiányzott. Önköltséges szolgáltatások Gyógyúszásban vehetnek részt azok a nagycsoportos korú gyermekek, akiket az ortopéd szakorvos kiszűrt. A FUT Alapítvány szervezésében hétfő délelőttönként 2 óvónő kíséretével vesznek részt azok a gyerekek, akiknek szülője igényli az úszást. A tandíj összegét 4 hónapra előre kell befizetni (októbertől január végéig). Különjáratú autóbusszal utazunk, díja szintén előre fizetendő. Hiányzás miatti visszatérítésre a kötött díjak miatt a tandíjból s a buszköltségből nincs lehetőségünk. Az úszáshoz szükséges eszközök: Vízhatlan papucs; Fürdőruha; Úszósapka (lehetőleg gumi); Úszógumi (formája kör alakú, mérete akkora, hogy a gyermek törzse ne csússzon ki belőle) Nagyméretű pamuttörülköző. Szülő kísérőt is szívesen fogadunk, aki az egész csoport segítségére lehet a gyermekek szárításában. A gyógytorna térítésmentes. A foglalkozásokat szakképzett gyógytestnevelő az óvodában tartja hetente egy alkalommal és óra között. A gyógytornához külön felszerelés nem szükséges. Kirándulásokra, moziba, bábszínházba, koncertre is visszük a gyermekeket. Bábszínházi előadásokat az óvodában is szervezünk, melyek önköltségesek. Ezek maximális költségeiről a csoportok szülői közösségei döntenek a nevelési év első szülői értekezletén. Csoportonként gyümölcsnapok segítik az egészséges étrend alakítását. Ezek szervezési megoldásait szintén az első szülői értekezleten döntik el a szülők. 10

11 A személyi higiéné alakításához kérünk: papír zsebkendőt, fogmosó felszerelést, szalvétát, WC-papírt. 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje Az óvodai elhelyezés megszűnik ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; Fizetési hátralék esetén, a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után kivéve, ha a gyermeket nem gyámhatósági intézkedés következtében vettük fel, nem hátrányos helyzetű, és nem 5. életévet betöltött; A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, A gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról kivéve, ha a gyermeket nem gyámhatósági intézkedés következtében vettük fel, nem hátrányos helyzetű, és nem 5. életévet betöltött; Az elhelyezés megszűnhet akkor is, ha kiderül, hogy a gyermek nem óvodaérett. Ennek a döntésnek a meghozatalában a szülővel együtt külső szakemberek (gyermekorvos, pszichológus) is részt vesznek. Az ellátás megszüntetése iránti kérelmet az óvodavezető részére kell benyújtani. Nagycsoportos korú gyermek esetében a fogadó óvoda nevét, címét is közölni kell a szükséges dokumentálás érdekében Távozás előtt az étkezési díjhátralékot kérjük, szíveskedjenek rendezni! A gyermek egészségügyi törzslapját az óvoda védőnőjétől kell elkérni, aki a gyermekorvosi rendelő egészséges tanácsadójában található meg. Megszűnik a jogviszony, ha a gyermek megkezdi az iskolai tanulmányait. Ilyenkor az egészségügyi törzslapot az óvoda védőnője átadja az iskolai védőnőnek. A beiskolázás eljárásrendje Tankötelessé válik az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig 6. életévét betölti, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, az óvodavezető vagy a szülő kezdeményezésére a Szakértői Bizottság dönt. A beiskolázás folyamatában együttműködünk a szülővel, s ha szükséges, a szakszolgálatokkal is (Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság). Vitás esetekben a szülő és az óvoda egyaránt kérheti az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól. A szülő az óvoda által kitöltött Óvodai szakvélemény nyomtatvánnyal, a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, valamint az egyik szülő személyi igazolványával, lakcímkártyájával írathatja be gyermekét a lakókörzete szerinti iskolába. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, a gyermekenként vezetett személyiséglapon megfigyeléseik alapján. 11

12 A személyiséglapot a szülő az óvodában a fogadóórákon megtekintheti, tartalmát megbeszélheti a csoport óvónőivel, különös tekintettel az iskolaérettségre. A tartalom megismerését aláírásával igazolja. A lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportban dolgozó pedagógusok szakmai véleménye alapján állapítja meg a nevelőtestület. Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel-, tárgy- vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. 8. Az óvoda hagyományai Tavasszal és ősszel csoportonként az egész családot várjuk az óvoda udvarán szalonnasütésre, beszélgetésre. Kirándulásokat szervezünk a nagycsoportosoknak: állatkertbe, arborétumba, vadasparkba, repülőtérre. December 6-án jön a Mikulás. Ajándékot hoz a gyerekeknek, melyet a szülők közös munkadélutánon készítenek el. A nagycsoportosok betlehemes játékát az óvodai karácsonyi ünnepen minden csoport megtekinti. Február utolsó péntekén farsangolunk a gyerekekkel. Ilyenkor a szülők is bejöhetnek a csoportokba. Felnőtt bált (alapítványi) is szervezünk, melynek bevételét a gyermekekre fordítjuk. Anyák napján ünnepi műsorral, ajándékkal köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Jó hangulatú hagyományunk, s a gyermekek által mindig várva-várt rendezvényünk a Gyermeknap, melyet az óvoda udvarán délelőtt rendezünk. Apák napján a szülők, nagyszülők, testvérek közös játékos sportdélutánon vesznek részt az óvoda udvarán. Nyerni is lehet, zsákbamacskás ajándék is van, de legfőbb cél a vidám, tartalmas együttjátszás, mely emlékezetes ünneppé teszi e napot. Csoportonként mesedramatizálásból, énekes körjátékokból, dalokból, versekből összeállított évzáró műsorral zárjuk a nevelési év szorgalmi időszakát. Időnként (ősszel és tavasszal) szülői segítséggel rendezzük óvodánk udvarát: takarítunk, játékokat javítunk, festünk, mázolunk. 9. Fakultatív hit- és vallásoktatás A szülők kérésére lehetőséget (helyet, időt) biztosítunk az óvodában a hités vallásoktatásra. 12

13 Igényüket - a jelentkezők aláírásával ellátva - az óvoda vezetőjének írásban kell benyújtaniuk. A foglalkozásokra helyet a nagycsoportban tudunk biztosítani és óra között. 10. A Házirend nyilvánossága A Házirendet minden szülő a felvételkor megkapja, az átvételt aláírásával igazolja. Egy-egy példányt minden gyermeköltözőben kifüggesztünk. A Házirendet az évnyitó szülői értekezleten szóban is ismertetjük. Egy fűzött példányát az óvoda könyvtárában elhelyezzük. A Házirend tartalmáról a szülő kérésére tájékoztatást az óvodavezető, valamint az általa megbízott óvodapedagógus adhat. 13

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Készítette: Véleményezte: Elfogadta: Hatálya: Érvényessége: Szerdi Ildikó óvodavezető Az óvoda Szülői Közössége Az óvoda nevelőtestülete Kiterjed minden gyermekre, szülőre, hozzátartozóra, az intézmény minden dolgozójára az óvoda területén, valamint az óvodán kívül szervezett óvodai programokra. Az elfogadás, illetve a jóváhagyás napjától a következő módosításig. Felülvizsgálata: Minden nevelési év kezdetén; Jogszabályi változások esetén; Szülői, illetve nevelőtestületi kezdeményezésre Módosítása: Jogszabályváltozás; Nevelőtestületi kérés (50% + 1 fő); Szülői javaslat; Ha a felülvizsgálat szükségessé teszi.,. szeptember 1. A Házirendet az SZK véleményezte, az adott pontokban egyetértett. 14

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND Szeretettel köszöntjük a Brunszvik Teréz Óvodában. Célunk, hogy a házirend segítsen eligazodni és megérteni

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülık!

HÁZIREND. Kedves Szülık! HÁZIREND Kedves Szülık! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük apróságával a Maroshegyi Óvodában. Szeretnénk, ha együttmőködésünk a következı években a kölcsönös bizalomra

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA HÁZIREND 2014 1 A házirend tartalma Általános tudnivalók 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Tisztelettel köszöntjük Önöket és Gyermeküket a Dombóvári Gyermekvilág Óvodáiban

Tisztelettel köszöntjük Önöket és Gyermeküket a Dombóvári Gyermekvilág Óvodáiban Tisztelettel köszöntjük Önöket és Gyermeküket a Dombóvári Gyermekvilág Óvodáiban Az elkövetkező óvodás évek alatt arra törekszünk, hogy olyan emberi kapcsolatrendszer alakuljon ki, amelyből merít a gyermek,

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

A házirend a gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével készült.

A házirend a gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével készült. Tisztelt Szülők! Örömmel és szeretettel köszöntjük Önöket a Felsővárosi Óvodában. Megtisztelő számunkra, hogy az elkövetkező évek során részt vállalhatunk gyermekük nevelésében. Közös munkánk során, azonos

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND 2013 1 Walla József Óvoda 2045 Törökbálint, Baross u. 27. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 032959 Készítette: Szikora Ildikó intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT 2009.08.28

ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT 2009.08.28 ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT 2009.08.28 1 HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Áfonyáskert Óvodában!...Tagóvodájában! Az

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben