Házirend Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013"

Átírás

1 Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket az anyanyelvi nevelést és kommunikációt kiemelten kezelő Kazinczy Körúti Óvodában. Gyermekeink nevelése közös felelősségünk. Az óvodai élet örömeihez, eredményességéhez, zavartalanságához néhány alapvető szabály betartása mindannyiunk számára fontos. Bízunk benne, hogy a Házirend segít az eligazodásban, a megértésben, valamint a szülői jogok és kötelességek megismerésében. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az óvoda neve: címe: 2100, Kazinczy krt. 32. Telefon/fax: 06/28/ Az óvoda nyitva tartási ideje: Naponta óráig Az óvoda fenntartója: Város Önkormányzata Az óvoda vezetője: Szerdi Ildikó Fogadóóra: Szerda óráig A vezető helyettes fogadóórája: Szerda óráig A gyermekvédelmi felelős fogadóórája: Csütörtök óráig Az óvoda gyermekorvosának telefonszáma: 06/28/ Az óvoda védőnőjének telefonszáma: 06/28/

2 1. Az óvodai felvétel eljárásrendje Az óvoda körzete Az Alapító Okiratban, valamint város honlapján megjelent utcanévjegyzékben felsorolt területen állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekeit vesszük fel elsősorban. A felvétel szabályai Az óvodába a nevelési évben folyamatosan lehet jelentkezni. A beiratkozás idejét a város jegyzője jelöli ki, ez általában május első hete 8 17 óra között. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcímkártyát, a gyermek oltási könyvét és TAJ számát igazoló kártyát hozzák magukkal. Az óvodába történő jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév. Elvárásaink az óvodába kerülő gyermekkel szemben: o Szobatisztaság, ágytisztaság; o Részben önálló étkezés: a kanál, pohár használata; o A kötelező védőoltások megléte. A gyermek felvételének időpontja a beiratkozást követő szeptember első napja. Túljelentkezés esetén a városi koordinációs bizottság javaslata alapján dönt az óvodavezető a felvételről, illetve elutasításról. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik: o Betöltötték az 5. életévüket; o Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek; o Mindkét szülő dolgozik; o A felvételi körzetben laknak. A sajátos nevelési igényű gyermekeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság, illetve az Országos Beszédvizsgáló Bizottság javaslata alapján vesszük fel. A felvételi bizottság javaslata alapján meghozott határozatról a szülőket írásban értesítjük. Elutasítás esetén a szülőt jogorvoslati lehetőség illeti meg: 15 napon belül a beadványt az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki továbbítja a Közigazgatási és Szociális Iroda vezetője részére. Felvétel esetén a gyermek 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással kezdheti meg az óvodába járást. 2. A nevelési év rendje Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31- ig, a szorgalmi időszak szeptember 15-től május 31-ig tart. Nyáron az óvoda 4 hétig zárva tart. Ennek idejét a jegyző értesítése alapján februárban a csoportok hirdetőtábláin tudatjuk a szülőkkel. A zárás ideje alatt a jegyző által kijelölt óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akiknek elhelyezését a szülők másképpen nem tudják megoldani. Évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk. Ezeket értekezletekre, továbbképzésekre fordítjuk. Az óvoda éves munkatervében a tervezett hónapot megjelöljük, a pontos napjáról 7 nappal előbb a csoportok hirdetőtábláin értesítjük a Szülőket. A nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet tartunk a kiscsoportban. 2

3 3. Az óvoda napirendje Általános napirend A gyermekeket tól összevont csoportban fogadjuk órától, ill tól már saját csoportszobájukban játszhatnak. Kérjük, legkésőbb ig érkezzenek meg a gyermekek! ig folyamatosan tízóraizhatnak. Kérjük, hogy a korán érkező gyermekek otthon reggelizzenek! Nem tartjuk etikusnak, ha a gyermek otthonról szendvicset, kakaós csigát, stb. hoz, mert a többi gyermek sóvárogva nézi. Kivétel ez alól az ételallergiás gyermek, akinek betegségét orvosi vélemény igazolja. A délelőtti játékidőben zajlanak az anyanyelvi játékok, egyéb kezdeményezések, a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő fejlesztő foglalkozások. Fontosnak tartjuk, hogy legkésőbb ig érkezzenek meg az óvodába, hogy a gyermeknek jusson elegendő ideje legfejlesztőbb kedvelt tevékenységére, a játékra. Délelőtt az időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem!) 1-2 órát a szabad levegőn játszanak, esetleg sétálnak. Déltől ebédelünk. Az orvosi igazolással rendelkező gyermekek betegségüknek megfelelő diétás ételt kapnak. 13 órától készülődünk a pihenéshez. Mosakodás, WC-használat, fogmosás után mesehallgatás, altatódal hangolja rá a gyermekeket az alvásra. Ezért kérjük, hogy a félnapos gyerekeket 13 óráig vigyék el az óvodából, ne zavarják meg a mesélés, mesehallgatás hangulatát. 15 órától folyamatosan ébrednek, öltöznek, készülődnek az uzsonnázáshoz a gyerekek, majd uzsonnáznak. Az uzsonnát nem igénylő gyermekeket 15 órakor kérjük elvinni. Az uzsonna elfogyasztása után szabadon játszhatnak hazamenetelig tól, illetve 17 órától összevont csoportban játszhatnak. Ha a szülő megérkezik, vegye át a gyermeket, s köszönjenek el az óvodapedagógustól. Kérjük a kedves szülőket a zárás pontos betartására! Ha valamilyen váratlan ok miatt nem tudnak időben ideérni, kérjük legkésőbb ig telefonon értesítsék az óvodát. Az intézmény kapuját tól 15 óráig biztonsági okokból zárva tartjuk. Szolgáltatások A nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek az óvodában logopédiai ellátásban részesülnek. Súlyos esetben fiatalabb korú gyermekeket is fogad a logopédus lehetőség szerint. A felmérés óvodánkban, májusban, vagy szeptember elején történik. A beilleszkedési gondokkal, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segíti. Az ellátást az óvoda és a szülő is kérheti. A fejlesztésre az egyeztetett időpontban a szülő viszi a gyermekét. 4. Védő - óvó előírások A gyerekek átadása átvétele A gyermeket érkezéskor átöltöztetés után minden esetben át kell adni óvónőjének, ill. az ügyeletet tartó összevont csoport óvónőjének. Kérjük, fontos mondanivalójukat nagyon röviden közöljék, hogy ne zavarják meg a csoport tevékenységét. Szeretnénk, ha hazamenetelkor sem vonnák el a gyermekekkel foglalkozó óvónő figyelmét. 3

4 Nap közben a szülő előzetes bejelentés alapján, vagy rendkívüli esetben viheti el gyermekét az óvodából. A gyermeket a szülő, nagyszülő, valamint a szülő által írásban előre megnevezett, illetve bemutatott felnőtt viheti el az óvodából. 14 év alatti testvér csak a szülő írásbeli engedélye alapján jöhet óvodás testvéréért. Csak a szülő írásos kérelmére mehet haza egyedül a gyermek az óvodából. Beteg gyermek Beteg gyermeket az óvodába hozni nem szabad! Ha a gyermek az óvodában megbetegszik, a szülőt az általa megadott telefonszámon értesítjük, s szükség esetén megkezdjük a lázcsillapítást. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek óvodába, e nélkül az ÁNTSZ rendelkezése értelmében az óvónő köteles megtagadni a gyermek átvételét a többiek egészségének megóvása érdekében. Csak a nem fertőző betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek beadására vállalkozunk (pl. allergia, asztma) antibiotikumos kezelést igénylő gyermeknek otthon kell maradnia! Ha a családban fertőző megbetegedés fordul elő (skarlát, májgyulladás, stb.) kérjük, értesítsék az óvodát. A tájékoztatás formái, módja Óvodánkról, a gyermekek óvodai életéről a szülők folyamatosan tájékozódhatnak. Megismerhetik a pedagógiai programot (PP, a szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ). A gyermekük fejlődéséről rendszeresen kérhetnek és kérjenek tájékoztatást óvónőitől. Az óvoda és a család kapcsolattartási formái o Tájékoztató szülői értekezlet június harmadik hetében; o Csoport szülői értekezletek évente három alakalommal; o Fogadóórák előzetes egyeztetés alapján havonta egy alkalommal; o Családlátogatások; o Értesítések a folyosói, valamint az öltözői hirdetőtáblán; o Nyilvános ünnepek; o Rendezvények, kirándulások; o Egy-egy óvodai délelőtt megtekintése előzetes egyeztetés alapján; (Nyílt nap) o Véleményt nyilváníthatnak szóban, illetve évente egyszer elégedettségi kérdőíven; o Egy-egy korcsoport gyermekeinek 70%-át érintő kérdések megvitatására meghívjuk a szülők képviselőit. Kérjük éljenek a lehetőségekkel! A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyerek saját óvodapedagógusától kérhető. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen kell megoldani a helyzetet. A közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre, nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Gyermekvédelem Gyermekvédelmi felelősünk a csoportban fogadóóráján kívül is megkereshető időpont egyeztetésre. 4

5 A FORRÁS Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa kéthavonta ügyeletet tart óvodánkban, pontos időbeosztása a hirdetőtáblán megtalálható. A FORRÁS címe: 2100, Tessedik S. u. 4. Telefonszáma: 06/28/ Baleset megelőzés A gyerekek a nevelési év elején, illetve szükség szerint ismétlődően ismerkednek a testi épségük védelmét szolgáló szabályokkal. Séták során gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. Kérjük a tisztelt szülőket, neveljék Önök is gyermeküket arra, hogy tanuljon meg magára vigyázni! Ha nap közben az óvodában baleset éri a gyermeket, szükség esetén elsősegélynyújtás után értesítjük a szülőt és orvoshoz visszük a gyereket. Javasoljuk minden gyermek számára a kiegészítő balesetbiztosítás megkötését. Szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás, stb., megkezdése előtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat: Veszélyforrás Megelőzés Elvárt magatartásforma Világítótestek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat; Csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használható A gyermek ne nyúljon hozzá Csúszós szőnyegek, vagy sarkai Szőnyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet szőnyeg, vagy sarka A teremben szaladgálni csak az óvodapedagógus által vezetett foglalkozásokon lehet Csúszós burkolat Felmosás után nem tartózkodhat gyermek a helyiségben Ne menjen be a felmosott helyiségbe Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Éles vagy törékeny eszközök Csak óvodapedagógusi felügyelet mellet használható Ülve, felügyelet mellett használják Forró étel Tisztítószerek hatása Fertőzés Leeső, elmozduló tárgyak Tálalás csak megfelelő hőmérsékleten történhet A gyermekek számára nem elérhetően, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat Rendszeres fertőtlenítés Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Takarítás közben a gyermek ne menjen a helyiségbe Csak a saját holmijukat használják Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem lehet 5

6 Nem megfelelő ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket, melyek felakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak, lecseréljük Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak, jelezzék Balesetveszélyes tornaszerek Rendszeres felülvizsgálat; Csak az óvodapedagógus irányítása mellett használható Óvodapedagógusi felügyelet nélkül ne használja Egyedül maradt gyermek Elesés kőburkolaton Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosókon, öltöző előterében nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Leesés magas tárgyakról Elcsúszás kaviccsal szórt betonon Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztán tartás Óvodapedagógusi felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Beton rendszeres seprése Megfelelő számú kísérő, páros sorok, életkornak megfelelő távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelő számú kísérő, elegendő férőhely biztosítása A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása A kavicsot ne hordják szilárd burkolatra Tartsák be az óvodapedagógus által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvodapedagógus által ismertetett szabályokat ismertetett szabályokat Behozható dolgok korlátozása, a bejelentés szabályai Ékszerek (fülbevaló nyaklánc, gyűrű) viselése balesetveszélyt okozhat, elveszítésükért felelősséget nem tudunk vállalni! Olyan otthoni játékszereket, amelyekhez a gyermek nagyon ragaszkodik, elveszítése, meghibásodása a gyermeknek szomorúságot okozna, kérjük, ne hozzanak óvodába! Az óvodába való beszokást, illetve az elalvást segítő puha plüss játékot, alvókát behozhatnak. Ezeket nap közben az öltözői zsákban, vagy a csoportszoba egy elkülönített szekrényében tároljuk. Ha alvókát hoztak, erről szóljanak az óvónőnek. Kérjük, ne hozzanak cukrot, rágógumit az óvodába! Bicikli, roller használatához nincs elegendő tér, sima felület, ezért kérjük, ne hozzák be. Télen jellel ellátott szánkót behozhatnak, melyet az óvoda belső udvarában lehet elhelyezni. 6

7 A gyermekek öltözéke Olyan öltözéket javaslunk, amely kényelmes, nem kell játék közben nagyon vigyázni rá. A réteges öltöztetés lehetővé teszi a nap közbeni hőmérsékletváltozásoknak megfelelő ruhacserét. A benti cipő legyen kényelmes, tartsa jól a gyermek bokáját és ne csússzon, hogy biztonságosan tudjon benne a gyermek mozogni. Kérjük, hogy a gyermekek magatartására negatívan ható, agresszióra utaló, vagy másokban félelmet keltő (pl. halálfejes) ruházatot kerüljék! Az öltözői vállfás ruhazsákban minden napra kérünk pótruhát: zoknit, trikót, pólót, nadrágot, pulóvert. Kérjük, hogy minden ruhába, cipőbe rajzolják bele gyermekük jelét, így a cserék elkerülhetők. Tornához rövid ujjú pólót, rövidnadrágot, gumitalpú cipőt használunk, melyet az öltözőben külön zsákban kérünk tárolni. Az ágyneműt háromhetente adjuk haza mosásra. Élelmezésbiztonsági előírások A névnapokon, születésnapokon az ünnepelt a köszöntése után gyümölccsel, rostos gyümölcslével, süteménnyel megkínálja társait. A behozott édességből (cukrászati süti, torta szállítási igazolással) ételmintát teszünk el. Élelmiszer az öltözőszekrényekben nem tárolható! Egészségügyi felügyelet és ellátás Gyermekeink az óvodában belgyógyászati vizsgálatban részesülnek évente kétszer, melyet gyermekorvosunk végez el. A védőnő nyomon követi a testi fejlődést: o a súly- és magasságmérés eredményét rögzíti az óvodások egészségügyi törzslapján; o látásvizsgálatot, műszeres hallásvizsgálatot végez; o ellenőrzi a fejtetvességet. Fejtetű fertőződés esetén javasoljuk a családtagok kezelését is elvégezni. Kérjük, a gyermek haját a serkéktől is tisztítsák meg. Ismétlődés esetén további intézkedés megtétele érdekében értesítjük a helyi ÁNTSZ-t. Fogászati szűrésre évente egyszer visszük a gyerekeket. Aki nem igényli a csoportos ellátást, kérjük, jelezze a gyermek óvónőjének. Az ortopéd szakorvos évente egyszer szűri a gyerekeket, s javaslatot tesz a gyógytornára, gyógyúszásra. Helyiségek használata A szabályozás gyermekeink egészségének megóvása érdekében történik. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó személy a gyermek érkezésekor az átöltöztetés és az óvodapedagógusnak felügyeletre átadás időtartama alatt. Ugyanez a szabály vonatkozik a gyermek elvitelére. Kérjük, hogy a benntartózkodás idejét ne nyújtsák meg se reggel se délután! Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. 7

8 A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idő alatt a szülők és hozzátartozók csak a folyosókon és csoportszobákban (váltócipőben) tartózkodhatnak, egyéb helyiségek használata egészségügyi okokból nem lehetséges. Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani, illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külső helyszínen tartózkodnak, ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozói kíséretet elfogadunk, de mindig az óvodapedagógus irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külső helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 9 gyermekre 1 felnőtt kísérőt kell biztosítani. A csoportszobába kinti cipővel ne menjenek be, mert a gyermekek kezükkel, ruhájukkal a szennyeződéseket felszedhetik. Kérjük, ne menjenek be a gyermekmosdókba és a tálalókonyhába! Egyéb tudnivalók KÉRJÜK, HOGY ÉRKEZÉSKOR ÉS TÁVOZÁSKOR GYERMEKEINK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN A KAPUKAT KALLANTYÚZZÁK, ÉS AZ AJTÓKAT CSUKJÁK BE! Évenként egyszer bomba- és tűzriadót tartunk: ilyenkor a megszólaló sziréna hangjára fegyelmezetten, a kijelölt útvonalon mindenki rövid időn belül elhagyja az épületet. Ha a szülő ig nem jelezte késését, a zárós óvónő vigyáz az itt maradó gyermekre a szülő megérkezéséig. Ha ez ismétlődően előfordul, értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. 5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok Minden távolmaradást kérünk - lehetőleg előre - bejelenteni! A térítési díj jóváírását csak akkor igényelhetjük a KALÓRIÁ-tól, ha tudunk a gyermek hiányzásának okáról, a hiányzás várható időtartamáról. A távolmaradás lehetséges esetei, igazolása A gyermek hiányozhat betegség miatt. Gyógyulás után csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Családi okokból: A szülő előre jelzi a hiányzás okát, időtartamát. Ekkor a szülő aláírásával igazolja a hiányzást a csoport nyilvántartási füzetében. A távolmaradás kérelmezése, engedélyezése A nagycsoportos (5. életévet betöltött) gyermekek 7 napnál többet nem hiányozhatnak. Ha ez mégis előfordul, az óvoda vezetője kétszeri felszólítás után köteles értesíteni a város jegyzőjét. 10 napnál hosszabb előre bejelentett hiányzást az óvoda vezetője engedélyezhet. Nagycsoportos korú gyermek a nevelési év szorgalmi időszakában 30 napnál többet nem hiányozhat. 8

9 Középső és kiscsoportos gyermek 10 napnál hosszabb igazolatlan hiányzása esetén kétszeri felszólítás után az óvodai elhelyezés megszűnik, kivéve a hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeket. Az optimális testi értelmi szociális fejlődést a rendszeres óvodába járás biztosítja, ezért indokolatlanul ne tartsák otthon a gyermekeket. 6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az óvodai nevelés minden 3. Évet betöltött gyermek számára ingyenes. Az óvodai étkezés befizetésének és visszafizetésének szabályai Az étkezési díj befizetése a KALÓRIA Kht. által kiállított csekken havonta előre történik. A befizetés határideje az aktuális hónap 15-e. Kérjük ennek pontos betartását, mert hátralék esetén a gyermek a következő hónaptól nem étkezhet. A befizetés elmulasztását a városi rendelet értelmében a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelentenünk kell. Az óvó nénik már 13-án kérik Önöktől a csekk bemutatását, nyilvántartják a befizetett összeget és a befizetés időpontját. A hiányzás bejelentése egyben az étkezés lemondását is jelenti, melyet a következő naptól tudunk figyelembe venni. A bejelentést kérjük 9 óráig megtenni, csak így áll módunkban a főzőkonyhát időben értesíteni. A hiányzás miatti túlfizetés jóváírását a következő havi díj számításánál veszi figyelembe a KALÓRIA. Óvodai jogviszony megszűnése esetén az Ft-on felüli túlfizetés összegét a KALÓRIA postán a megadott lakcímre küldi. Kedvezmények A térítési díj befizetéséhez kedvezmény jár az alábbi esetekben (normatív kedvezmények): Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (GYVT) részesül, az étkezés ingyenes. Ehhez a szülőnek a Közigazgatási és Szociális Iroda által kiadott normatív nyilatkozatot kell kitöltenie, valamint a határozat másolatot a gyermekvédelmi felelősnek át kell adnia; Ha a családban 3 vagy több eltartott gyermek van, a normatív támogatás mértéke a kitöltött nyilatkozat alapján a térítési díj 50%- a; Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezmény adható. Ehhez a normatív nyilatkozat nyomtatvány kitöltése szükséges, valamint szakértői vélemény/igazolás az emelt összegű családi pótlékról. A fenntartó szociális alapon étkezési támogatást nyújt, ha a gödöllői állandó lakóhellyel rendelkező család jövedelmi és vagyoni helyzete miatt arra rászorult: 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; 50%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át; 9

10 A rászorultsági kedvezmény igényléséhez a nyomtatványok kitöltésén túl mindkét szülő jövedelemigazolása is szükséges. A kedvezmények igénylése folyamatos. Az igénylést a Közigazgatási és Szociális Irodán kell benyújtani. A családban történt változásokat (további gyermek születése, új kereső belépése, lakcímváltozás, keresők számának csökkenése) mielőbb jelentsék be. A változás figyelembe vétele a bejelentést követő hó 1. napjától lehetséges. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit a 149/1997. (IX. 10.) Korm rendelet alapján óvodáztatási támogatás illeti meg. Feltételei: A gyermeket legkésőbb a 4. életéve betöltéséig beíratták az óvodába; A gyermek naponta 6 órán át az óvodában tartózkodik; A gyermek a nevelési évben a munkanapok számának 25 %-ánál többet nem hiányzott. Önköltséges szolgáltatások Gyógyúszásban vehetnek részt azok a nagycsoportos korú gyermekek, akiket az ortopéd szakorvos kiszűrt. A FUT Alapítvány szervezésében hétfő délelőttönként 2 óvónő kíséretével vesznek részt azok a gyerekek, akiknek szülője igényli az úszást. A tandíj összegét 4 hónapra előre kell befizetni (októbertől január végéig). Különjáratú autóbusszal utazunk, díja szintén előre fizetendő. Hiányzás miatti visszatérítésre a kötött díjak miatt a tandíjból s a buszköltségből nincs lehetőségünk. Az úszáshoz szükséges eszközök: Vízhatlan papucs; Fürdőruha; Úszósapka (lehetőleg gumi); Úszógumi (formája kör alakú, mérete akkora, hogy a gyermek törzse ne csússzon ki belőle) Nagyméretű pamuttörülköző. Szülő kísérőt is szívesen fogadunk, aki az egész csoport segítségére lehet a gyermekek szárításában. A gyógytorna térítésmentes. A foglalkozásokat szakképzett gyógytestnevelő az óvodában tartja hetente egy alkalommal és óra között. A gyógytornához külön felszerelés nem szükséges. Kirándulásokra, moziba, bábszínházba, koncertre is visszük a gyermekeket. Bábszínházi előadásokat az óvodában is szervezünk, melyek önköltségesek. Ezek maximális költségeiről a csoportok szülői közösségei döntenek a nevelési év első szülői értekezletén. Csoportonként gyümölcsnapok segítik az egészséges étrend alakítását. Ezek szervezési megoldásait szintén az első szülői értekezleten döntik el a szülők. 10

11 A személyi higiéné alakításához kérünk: papír zsebkendőt, fogmosó felszerelést, szalvétát, WC-papírt. 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje Az óvodai elhelyezés megszűnik ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; Fizetési hátralék esetén, a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után kivéve, ha a gyermeket nem gyámhatósági intézkedés következtében vettük fel, nem hátrányos helyzetű, és nem 5. életévet betöltött; A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, A gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról kivéve, ha a gyermeket nem gyámhatósági intézkedés következtében vettük fel, nem hátrányos helyzetű, és nem 5. életévet betöltött; Az elhelyezés megszűnhet akkor is, ha kiderül, hogy a gyermek nem óvodaérett. Ennek a döntésnek a meghozatalában a szülővel együtt külső szakemberek (gyermekorvos, pszichológus) is részt vesznek. Az ellátás megszüntetése iránti kérelmet az óvodavezető részére kell benyújtani. Nagycsoportos korú gyermek esetében a fogadó óvoda nevét, címét is közölni kell a szükséges dokumentálás érdekében Távozás előtt az étkezési díjhátralékot kérjük, szíveskedjenek rendezni! A gyermek egészségügyi törzslapját az óvoda védőnőjétől kell elkérni, aki a gyermekorvosi rendelő egészséges tanácsadójában található meg. Megszűnik a jogviszony, ha a gyermek megkezdi az iskolai tanulmányait. Ilyenkor az egészségügyi törzslapot az óvoda védőnője átadja az iskolai védőnőnek. A beiskolázás eljárásrendje Tankötelessé válik az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig 6. életévét betölti, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, az óvodavezető vagy a szülő kezdeményezésére a Szakértői Bizottság dönt. A beiskolázás folyamatában együttműködünk a szülővel, s ha szükséges, a szakszolgálatokkal is (Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság). Vitás esetekben a szülő és az óvoda egyaránt kérheti az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól. A szülő az óvoda által kitöltött Óvodai szakvélemény nyomtatvánnyal, a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, valamint az egyik szülő személyi igazolványával, lakcímkártyájával írathatja be gyermekét a lakókörzete szerinti iskolába. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, a gyermekenként vezetett személyiséglapon megfigyeléseik alapján. 11

12 A személyiséglapot a szülő az óvodában a fogadóórákon megtekintheti, tartalmát megbeszélheti a csoport óvónőivel, különös tekintettel az iskolaérettségre. A tartalom megismerését aláírásával igazolja. A lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportban dolgozó pedagógusok szakmai véleménye alapján állapítja meg a nevelőtestület. Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel-, tárgy- vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. 8. Az óvoda hagyományai Tavasszal és ősszel csoportonként az egész családot várjuk az óvoda udvarán szalonnasütésre, beszélgetésre. Kirándulásokat szervezünk a nagycsoportosoknak: állatkertbe, arborétumba, vadasparkba, repülőtérre. December 6-án jön a Mikulás. Ajándékot hoz a gyerekeknek, melyet a szülők közös munkadélutánon készítenek el. A nagycsoportosok betlehemes játékát az óvodai karácsonyi ünnepen minden csoport megtekinti. Február utolsó péntekén farsangolunk a gyerekekkel. Ilyenkor a szülők is bejöhetnek a csoportokba. Felnőtt bált (alapítványi) is szervezünk, melynek bevételét a gyermekekre fordítjuk. Anyák napján ünnepi műsorral, ajándékkal köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Jó hangulatú hagyományunk, s a gyermekek által mindig várva-várt rendezvényünk a Gyermeknap, melyet az óvoda udvarán délelőtt rendezünk. Apák napján a szülők, nagyszülők, testvérek közös játékos sportdélutánon vesznek részt az óvoda udvarán. Nyerni is lehet, zsákbamacskás ajándék is van, de legfőbb cél a vidám, tartalmas együttjátszás, mely emlékezetes ünneppé teszi e napot. Csoportonként mesedramatizálásból, énekes körjátékokból, dalokból, versekből összeállított évzáró műsorral zárjuk a nevelési év szorgalmi időszakát. Időnként (ősszel és tavasszal) szülői segítséggel rendezzük óvodánk udvarát: takarítunk, játékokat javítunk, festünk, mázolunk. 9. Fakultatív hit- és vallásoktatás A szülők kérésére lehetőséget (helyet, időt) biztosítunk az óvodában a hités vallásoktatásra. 12

13 Igényüket - a jelentkezők aláírásával ellátva - az óvoda vezetőjének írásban kell benyújtaniuk. A foglalkozásokra helyet a nagycsoportban tudunk biztosítani és óra között. 10. A Házirend nyilvánossága A Házirendet minden szülő a felvételkor megkapja, az átvételt aláírásával igazolja. Egy-egy példányt minden gyermeköltözőben kifüggesztünk. A Házirendet az évnyitó szülői értekezleten szóban is ismertetjük. Egy fűzött példányát az óvoda könyvtárában elhelyezzük. A Házirend tartalmáról a szülő kérésére tájékoztatást az óvodavezető, valamint az általa megbízott óvodapedagógus adhat. 13

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Készítette: Véleményezte: Elfogadta: Hatálya: Érvényessége: Szerdi Ildikó óvodavezető Az óvoda Szülői Közössége Az óvoda nevelőtestülete Kiterjed minden gyermekre, szülőre, hozzátartozóra, az intézmény minden dolgozójára az óvoda területén, valamint az óvodán kívül szervezett óvodai programokra. Az elfogadás, illetve a jóváhagyás napjától a következő módosításig. Felülvizsgálata: Minden nevelési év kezdetén; Jogszabályi változások esetén; Szülői, illetve nevelőtestületi kezdeményezésre Módosítása: Jogszabályváltozás; Nevelőtestületi kérés (50% + 1 fő); Szülői javaslat; Ha a felülvizsgálat szükségessé teszi.,. szeptember 1. A Házirendet az SZK véleményezte, az adott pontokban egyetértett. 14

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalabéri Kastélykert óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalabéri Kastélykert óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalabéri Kastélykert óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA HÁZIREND KÉSZÍTETTE: VILÁGOS CSABÁNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ HATÁLYBA LÉP 1 TARTALOM I. Az óvoda adatai.. 4 II. A házirend jogszabályi háttere 4 III. A házirend hatálya.. 5 IV. Az

Részletesebben

HÁZIREND. A nevelési év rendje:

HÁZIREND. A nevelési év rendje: HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában! A házirendben foglaltak betartása kötelező érvényű a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

HÁZIREND. Tiszakürti Óvoda. Készítette: Tóth Krisztina Megbízott óvodavezető. Hatálybalépés időpontja:

HÁZIREND. Tiszakürti Óvoda. Készítette: Tóth Krisztina Megbízott óvodavezető. Hatálybalépés időpontja: HÁZIREND Tiszakürti Óvoda Készítette: Tóth Krisztina Megbízott óvodavezető Hatálybalépés időpontja: 2016.09.01. 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tiszakürti Óvodában. Az elkövetkező években közös

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Terézvárosi Önkormányzati Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon:

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ

HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND 2014. HÉVÍZ, 2014. JÚLIUS 1. KÉSZÍTETTE: PÉTERNÉ BAKOS MARIANNA ÓVODAVEZETŐ HÁZIREND Szeretettel köszöntjük a Brunszvik Teréz Óvodában. Célunk, hogy a házirend segítsen eligazodni és megérteni

Részletesebben