FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-án (csütörtökön) 14, órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előadó: Polgármester Véleményező:Pénzügyi Bizottság 2) Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi feladat-ellátási, valamint költségtervéről Előadó: Ügyvezető Véleményező:Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 3) Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft 215. évi feladat-ellátási, valamint költségtervéről Előadó: Ügyvezető Véleményező:Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 4) Előterjesztés az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód folyószámlahitel felvételéről Előadó: Ügyvezető Véleményező: Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 5) Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság 6) Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság, Humán Bizottság 7) Előterjesztés az adórendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 8) Előterjesztés a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló 21/24. (VIII. 3.) rendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

2 9) Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének helyi szabályairól szóló 9/26. (III.31.) rendelete módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság 1) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/214 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság 11) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari tevékenység helyi szabályairól szóló 7/24. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Közszolgáltató Véleményező: Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Előterjesztés a helyi autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról Előadó: Közszolgáltató Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 13) 14) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 215. évi költségvetési koncepciójáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság 15) Előterjesztés ingatlanok térítésmentes vagyonkezelésébe történő felajánlásról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 16) Behajthatatlan követelések kivezetése Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17) Javaslat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215. évi munkatervére Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3 Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, 214. december 12. Hidvégi József Polgármester

4 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 1/141-1/214 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 12/214. (XI.25.) PB határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Petőfi Sportegyesület részére Ft; a NIKÉ Sportegyesület részére Ft ; a Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület részére 4..- Ft; a Fonyódi Utánpótlás Egyesület részére 25. Ft-t; a Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület részére 25. Ft-t vissza nem térítendő támogatást állapított meg, melynek forrását az Önkormányzat 214. évi költségvetése biztosítja a Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása keret terhére. Elszámolási megtörtént. Támogatási szerződések megkötésére kerültek. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztéseket megtárgyalta, a Balatoni Vasúti Régió-Fonyódi Polgárőrsége, a Fonyódi Diáksport Egyesület Karate Szakosztálya, dr. Vida János támogatási kérelmét nem támogatja. A döntésről hozó kérelem kiküldésre került. 2) A 185/214. (XI.27.) KT határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban 214. december január 4. közötti 7 munkanapra, 215. december 21. december 31. között 8 munkanapra igazgatási szünetet rendel el. Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idején a halasztást nem tűrő ügyek (különösen anyakönyvi igazgatás területén) határidőben történő intézéséről gondoskodjon. Felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, továbbá a lakosság 214. december 15-ig történő tájékoztatására az elrendelt igazgatási szünetről. A lakosság tájékoztatásra kerül az igazgatási szünet elrendeléséről. 3) A 187/214. (XI.27.) Zárt határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 215-ös évre a következő pályázókat részesíti, a nevük mellett feltüntetett összegű A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban: Név Varga Erika Adrienn Támogatás összege 6..-Ft

5 Bogdán Dorottya Lilla 5..-Ft Antal Zsófia Ágnes 5..-Ft Antal Ágnes Jozefa 5..-Ft Zsinkai Ádám Soma 3.5.-Ft Aczél Viktória 4..-Ft Györei Brigitta 4.5.-Ft Tóth Kamilla 3.5.-Ft Koszics Fanni 3.5.-Ft Reichert Pálma 2.5.-Ft Ternácz Annamária 6..-Ft Emődi Loretta 2.5.-Ft Zalay Hedvig 2.5.-Ft Mezriczky Bence 2.5.-Ft Földi Ádám 2.5.-Ft A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a kitöltött bírálati lapokat határidőre a Támogatáskezelő címére küldje meg. Polgármester által aláírt bírálati lapok megküldésre kerültek a Támogatáskezelőnek. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 215-ös évre a következő pályázókat részesíti, a nevük mellett feltüntetett összegű B típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban: Név Támogatás összege Földi Bálint 2.5.-Ft Ternácz András 3.5.-Ft A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a kitöltött bírálati lapokat határidőre a Támogatáskezelő címére küldje meg. Polgármester által aláírt bírálati lapok megküldésre kerültek a Támogatáskezelőnek. 4) A 188/214. (XI.27.) Zárt határozatával Fonyód település Önkormányzatának képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy Kőszegi Krisztina (név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szabó Hajnalka), Kajetán Henrik (név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szabó Szilvia ) Fonyód település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Polgármester által a pályázat és a jelen határozat a kiválasztott középiskola részére megküldésre került.

6 - Részt vettem a/az: Képviselő-testület és Bizottságai ülésén, Fonyódi Rendőrkapitányság járási közbiztonsági egyeztető fórumon, Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának tisztújító ülésén, Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tisztújító ülésén, Fonyódi Múzeum rendkívüli ülésén, A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása című projekt Balatonföldvári lakossági fórumán Somogy megyei polgármesterek és jegyzők találkozóján, Siófokon Fonyódi Turisztikai Egyesület elnökségi ülésén A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása című projekt zamárdi lakossági fórumán A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása című projekt siófoki lakossági fórumán - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel, - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 4 fő részére szülési segélyt állapítottam meg, 1 fő esetében méltányossági közgyógyellátást utasítottam el, 17 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg.

7 Beszámoló pályázatokról 214. december Megvalósítási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés Érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés 3. OVI-FOCI program 213/14 OVI-FOCI 4. ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés a Balaton partján 5. TÁMOP / "Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban 6. DDOP-2.1.1/D Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein 7. Támogatási szerződés száma Összköltség támogatási % önerő , , DDOP2.1.1/D , DDOP-4.1.1/A-2f-21-6 DDOPFonyód Városközpont 4.1.1/A-2ffunkcióbővítő integrált fejlesztése , LEADER Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása P-R-27/214 VIII. Fonyódi Sörfesztivál Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése Összesen: Árop-1.A P-TF-31/ támogatás

8 Döntésre váró pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Térfigyelő rendszer kiépítése Helyi közösségi közlekedés támogatása KEOP /N KEOP /F Támogatási szerződés száma Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban Összesen: Összköltség támogatás önerő támogatási % Beadásra váró pályázatok Fenntartási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Támogatási szerződés száma Összköltség 2. P-TF-67/213 Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése BFT-SZ75/ DDOP /D-2f-29-7 A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása DDOP2.1.1/D-2f támogatás önerő támogatási %

9 4. TEUT/29/DD-6 Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása 1439U CÉDE/29/DD-3/b Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és D urnafülkék építése DDOP Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése DDOP , TIOP / Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése TIOP / TEUT/28/DD-6 Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 47 fm h) 14378U ÁTBP-23-LA Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse eredetileg , és 7% Összesen: , ,

10 Adatok eft-ban 213. dec. 31. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 213. december 31-től 214. jan. 214.febr. 214.márc. 214.ápr. 214.máj. 214.jún aug szept nov dec. 9. Foly.szla.hitel f. (k:8.) - kamata Kötvény - kamata 3,49% Éven belüli hitel - kamata Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft. -VÜSZ Kft. - Konyha Kft. KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk KINTLÉVŐSÉGEK:

11 Tárgyévi hátralék: - bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból helyi adókból Előző évek hátraléka: - bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból helyi adókból - ebből: felszámolás alatt lévő adós hátraléka Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kft-nek kölcs kamata havi 3,49% Eü. Kft-nek tagi kölcsön Adószámlán Költségvetési számlán -ebből hitelkeret -ebből saját forrás Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy EGYENLEG: +/- (eft) Eltérés bázishoz: +/(eft) bázis: 213. december 31.

12 Határozati javaslat: /214. (XII.18.) KT Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: 214. december 18. Felelős: polgármester Fonyód, 214. december 9. Hidvégi József s.k. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Vissza a napirendhez

13 Fonyód, 214. december 8. Iktatószám: 398 / 214 ELŐTERJESZTÉS a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi feladat-ellátási valamint költségtervéről Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Város Képviselő-testülete 214. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 215. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni. Az általunk elkészített költségtervet az I. sz. Melléklet tartalmazza. Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja. Takács Róbert ügyvezető igazgató Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft

14 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 215. évi költségvetése

15 Sor szám Költséghely Központi igazgatás Zöldterület gazdálkodás Erdőkezelés Közterületek Piacüzemeltetés Strandüzemeltetés Hulladékszállítás Parkolóhelyek Önkormányzati utak Csapadékvíz-elvezetés Kilátók Telephely Önkormányzati épületek Miseta Ernő Általános Iskola és Panoráma étterem Óvoda Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Gimnázium Kollégium Öregek otthona FOKI+ Múzeum Harkányi üdülő Zeneiskola Kripta villa Művelődési Központ Vigadótér Gépjárművek Rendezvények Tér és díszvilágítás Önkormányzati szolgáltatás Egyszerűsített foglalkoztatottak bérktge Szállásadás Pénzügyi igazgatás Sportcsarnok és létesítményei Temető üzemeltetése Összesen(1+.+24) személyi jelledologi jellegű gű kiadás kiadás bevétel Mindösszesen Önkormányzati működési támogatás

16 Pályázat DDOP Pályázati támogatás 76 Vissza a napirendhez Fonyód Konyha

17 Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 864 Fonyód, Fő u. 19. Telefon: ELŐTERJESZTÉS a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi feladat-ellátási valamint költségtervéről Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Város Képviselő-testület 214. évi munkatervének eleget téve, elkészítettünk a 215. évi feladat-ellátási valamint költségtervet. Az általunk elkészített költségtervet az I. sz. Melléklet tartalmazza. Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja. Iváncsicsné Perusza Ditta Ügyvezető

18

19 Vissza a napirendhez

20 H-864 Fonyód, Szent István u. 27. Tel/ fax: 85/56 97, Fax:85/ Központi Ügyeleti Szolgálat: 85/ igazgató: Dr. Tripkovics Zsolt Mihály sebész főorvos 53/117(3)-977(3) Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztés az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód folyószámlahitel felvételéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött 2 millió forintos folyószámla hitelszerződése 215. január 3-án lejár. Gyógyintézetünk biztonságos működéséhez továbbra is szükséges a folyószámlahitel igénybevételének lehetősége. A bank az előző évi változatlan tartalmú szerződés megkötéséhez a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló határozatát kéri, valamint kéri a szerződés megkötéshez szükséges Komfortlevél önkormányzat általi elfogadását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a hitelkeret szerződés aláírására. Határozati javaslat: 1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft Fonyód 2 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződését meghosszabbítása 216. január 4-ig a Raiffeisen Bank Zrt.vel. A hitel fedezete az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód költségvetése. A Képviselő-testület felhatalmazza az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód ügyvezetőjét a hitelkeret szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tripkovics Zsolt Mihály ügyvezető 2) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt. részére Komfortlevelet ad ki 216. január 4-ig, amellyel biztosítja a bankot afelől, hogy az adós Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód a törlesztés esedékességekor még az Önkormányzat 1%-os tulajdonú gazdasági társasága lesz, és mindent megtesz az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód fizetőképességének fenntartásáért. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Komfortlevél aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Tisztelettel Dr. Tripkovics Zsolt Mihály

21

22 Vissza a napirendhez

23 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: /214 Ügyintéző: Perusza Ferencné ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratát Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/214. (VI.26.) számú határozatával, 214. július 1-i hatállyal fogadta el. Az Alapító Okirat módosítása szükségessé vált az alábbi okok miatt: 1) Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/214. (XI. 27.) számú határozatában az intézmény funkciói közé felvette a muzeális feladatok ellátását is, így a 864 Fonyód, Bartók B. u. 3. szám alatti Közérdekű muzeális gyűjtemény épülete az intézmény telephelyévé válik az alábbiak szerint: A FOKI szervezeti egységeinek elnevezése és címe: Kulturális Központ (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Könyvtár (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Muzeális Gyűjtemény (864 Fonyód, Bartók B. u. 3.) 2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv) 7. (4) és 71. (2) bekezdése értelmében az érdekeltségnövelő támogatásra, könyvtári dokumentumok vásárlására, valamint a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének és működtetésének fejlesztését segítő központi (szakmai) szolgáltatások igénybevételére kizárólag azon nyilvános könyvtárak pályázhatnak, amelyek szerepelnek a Kultv 54. (2) és a 12/214. (IV.8.) Korm. rendelet alapján meghatározott Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében: A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. (1) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit és ellátja a nyilvános könyvtár Kultv. 55. (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatait... A Fonyódi Kulturális Intézmények könyvtári egysége a fenti kritériumoknak megfelel, egy kivételével:

24 A Kultv 54. (1) bekezdésének h) pontja szerint az intézmény elnevezésében meg kell, hogy jelenjen a könyvtár kifejezés. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az összevont, egy szervezetben működő kulturális intézményünk elnevezésének alábbi megváltoztatásához hozzájáruljon: Az intézmény teljes neve: Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény. Az intézmény rövid neve: Fonyódi Kulturális Intézmények 3) Az alapító okirat jelen módosításának további oka, hogy a legutóbbi módosítása során adminisztratív hiba történt a 12. pontban. A Fonyódi Kulturális Intézmények egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát, Módosító Okiratát a fent említett változtatásokkal elkészítettük, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Felkérem a Jogi és a Humán Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat 1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Kulturális Intézmények 14/214. (VI.26.) határozatával kiadott alapító okiratát 215. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1. A költségvetési szerv neve: Fonyódi Kulturális Intézmények szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 1. A költségvetési szerv teljes neve: Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény. 2. Az alapító okiratban új pontban (2. pont) szerepel: 2. A költségvetési szerv rövid neve: Fonyódi Kulturális Intézmények. 3. Az alapító okiratban új pontban (4. pont) szerepel: 4. Szervezeti egységeinek elnevezése és címe: Kulturális Központ (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Könyvtár (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Muzeális Gyűjtemény (864 Fonyód, Bartók B. u. 3.) 4. Az alapító okirat 12. Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 864 Fonyód, Ady Endre u. 17. hrsz Fonyód, Bartók B. u. 3. hrsz

25 szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 14. Az alapító okirat Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 864 Fonyód, Ady Endre u. 17. hrsz Fonyód, Bartók B. u. 3. hrsz Fonyód, Vigadó tér, 8248/6 hrsz. 5. Az alapító okirat Záradék: A Fonyódi Kulturális Intézmények alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/214 (VI.26.) számú határozatával 214. július 1-i hatállyal hagyta jóvá. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: A Fonyódi Kulturális Intézmények alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete /214. (...) számú határozatával 215. január 1-i hatállyal hagyta jóvá. Felkéri a jegyzőt, hogy a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratát, valamint az Alapító Okiratot Módosító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére. Határidő: 214. december 31. Felelős: jegyző Fonyód, 215. december 18. Hidvégi József polgármester

26 Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratát Módosító Okirat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Kulturális Intézmények 214. július 1-jén kiadott, 14/214 (VI.26.). számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1. A költségvetési szerv neve: Fonyódi Kulturális Intézmények szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 1. A költségvetési szerv teljes neve: Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény. 2. Az alapító okiratban új pontban (2. pont) szerepel: 2. A költségvetési szerv rövid neve: Fonyódi Kulturális Intézmények. 3. Az alapító okiratban új pontban (4. pont) szerepel: 4. Szervezeti egységeinek elnevezése és címe: Kulturális Központ (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Könyvtár (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Muzeális Gyűjtemény (864 Fonyód, Bartók B. u. 3.) 4. Az alapító okirat 12. Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 864 Fonyód, Ady Endre u. 17. hrsz Fonyód, Bartók B. u. 3. hrsz szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 14. Az alapító okirat Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 864 Fonyód, Ady Endre u. 17. hrsz Fonyód, Bartók B. u. 3. hrsz Fonyód, Vigadó tér, 8248/6 hrsz. 5. Az alapító okirat Záradék: A Fonyódi Kulturális Intézmények alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/214 (VI.26.) számú határozatával 214. július 1-i hatállyal hagyta jóvá. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: A Fonyódi Kulturális Intézmények alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete /214. (...) számú határozatával 215. január 1-i hatállyal hagyta jóvá.

27 Felkéri a jegyzőt, hogy a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratát, valamint az Alapító Okiratot Módosító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére. Határidő: 214. december 31. Felelős: jegyző A módosítás oka: A nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek való megfelelés a Kultv. 54. (1) bekezdése értelmében. Adminisztratív hiba. Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a. / 214 (XII. 18.) számú határozatával jóváhagyta. Hitelesítés: Fonyód, 214. Hidvégi József polgármester Dr. Széll Attila jegyző

28 Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okirata 1. Költségvetési szerv neve: 2. Költségvetési szerv rövid neve: 3. Székhelye: 4. Szervezeti egységeinek elnevezése és címe Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló %C3%A1rakr%C3%B3l* - foot1az évi CXL. törvény alapján lát el könyvtári, közösségi-művelődési és muzeális gyűjteményi tevékenységet. 6. Szakmai alaptevékenysége, szakágazati besorolása 7. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése Fonyódi Kulturális Intézmények 864 Fonyód, Ady Endre u. 17. Kulturális Központ (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Könyvtár (864 Fonyód, Ady E. u. 17.) Muzeális Gyűjtemény (864 Fonyód, Bartók B. u. 3.) 8292 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más, nem közfeladat ellátására szolgáló ingatlanok hasznosítása) 823 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 8242 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 8243 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 8244 Könyvtári szolgáltatások 8261 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 8262 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 8263 Múzeumi kiállítási tevékenység 8264 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 8291 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/2010.(XII.15.), 21/2011(XII.15.), 19/2012.(XI.29.) rendeletei egységes

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek......8. oldal 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról....8.oldal

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.), 21/2011(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben