JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Johanidesz Károly Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünk alkalmából megjelent képviselő-társaimat, dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és meghívott vendégeinket: a Családsegítő Központ vezetőjét, Hargitai Tündét, pénzügyi irodavezetőnket, Horváthné Zakor Tündét, Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferenst és Szántiné Molnár Erzsébetet, a belső ellenőrünket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

2 2 /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném javasolni, hogy próbáljunk egy olyan napirendi sorrendet kialakítani, hogy ne nagyon tartsuk fenn a meghívott vendégeket. Kezdhetnénk a meghívón szereplő 1. napirendi ponttal. Utána a 4. és 5. napirendi pontot, és az aktuális ügyekből a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tárgyalnánk, ha ez így megfelel. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Egy javaslatot tennék; jelentősen érintheti a költségvetést az aktuális ügyekből a háziorvosi ügyelet. Azt vegyük előre, amíg a Tünde itt van, hogy tudjon róla. A gyermek háziorvosi ügyeletről szóló tájékoztatót. Az aktuális ügyekből én szerettem volna még előbbre venni ezen kívül a település virágosítására vonatkozó javaslatot, amíg a Tünde itt van. Egy lakó jelezte, hogy szólni kíván, az aktuális ügyek keretén belül javasolom meghallgatni. Amennyiben a javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 48/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

3 3 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 6.) Javaslat a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 8.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök évi gyakorlásáról. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 9.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Cseh Tamás jegyző 10.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Lakossági bejelentés b.) Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatban. c.) Tájékoztatás a Séd-Sárvízi Malomcsatornán tervezett munkálatokról. d.) Javaslat a Kihívás Napja versenyben való részvételre. e.) Képviselői felvetések, javaslatok.

4 4 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester / Beszámoló, rendelet-tervezet. FEUVE beszámoló, ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Meg szeretném kérdezni a Tündét, hogy az írásos anyagot szóban szeretnéd-e kiegészíteni? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Talán abban, hogy a Polgármester úrral, meg az érintettekkel egyeztettük a évből a pénzmaradványt, az alapján állítottuk össze, illetve a képviselő-testületi döntések alapján az áthúzódók lettek figyelembe véve. Berhidával a társulási megállapodásokból adódóan az elszámolás következtében összesen ezer Ft körüli pénzeszköz visszautalásra fog kerülni, ha mindkét önkormányzat elfogadja a zárszámadását. Ezt is pályázati tartalékba beszéltük meg a polgármester úrral, így a pályázati tartalékban lesz egy kis összeg, hogy előfinanszírozzuk a Leader kultúrparkból hátralévő beruházás megvalósítását a Tulipán Haus Kft. felé. A szöveges beszámolóhoz én is csak egy-két dolgot jegyeztem fel magamnak. A beszámoló elején - úgy gondolom - már az is örvendetes tény, hogy az önkormányzati feladatellátásunkat zökkenőmentesen tudtuk biztosítani. A közszolgáltatások körében nem merült fel probléma. Talán lehet olyan visszhang vagy vélemény, hogy ezeket a tényeket, akár az iskola és óvoda eszközbeszerzésre, intézmény működtetésre, közút-, közterület fenntartásra, közvilágításra gondolva, ezt sajnos nem mindig értékelik a helyiek úgy, ahogy ez elvárható lenne. Gondolok itt arra, hogy ez szinte hétköznapi dolognak tűnik, pedig ezért is elég keményen meg kell dolgozni, akár nekünk, akár a pénzügyi iroda tagjainak. A működési bevételekkel kapcsolatban: az adóbevételek a tavalyi évben is nagyon

5 5 szépen realizálódtak. A tavalyi évben jelentősnek mondható kamatbevétel ezer Ft -, attól tartok, az idén nem fogjuk ezt az összeget elérni, sajnos. Hiszen eléggé meg van kötve a kezünk, és nem nagyon van módunk arra, hogy lekötött betétet nyissunk a számlavezető pénzintézetünknél. Ahogy a Tünde említette, egyeztettünk a zárszámadás elkészítése előtt. Úgy gondolom, hogy ez is teljes, konkrét képet mutat a működés költségeinél, hogy a 100 % kiadási szintet el sem érték akár a személyi juttatások, a járulékok, illetve a dologi kiadások. Mindenképpen egy meggondolt gazdálkodásra enged következtetni. A szociális támogatások tekintetében itt is látható, hogy magasabbak a kiadások az előző évhez képest. Rajtunk kívül álló okokból, de érezhetően nő akár a munkanélküliség, akár bármilyen más szociális ellátás igénybevétele. Én is mindenképpen megemlítettem volna az elszámolás után visszautalt, kialakult ezer Ft-os többletbevételt, amely realizálódik a költségvetésünkben a bevételi oldalon, és akkor talán tényleg nem lesz gond a Leader kultúrpark esetleges további kiadásainak megelőlegezése. Röviden és tömören én ennyit szerettem volna itt mondani, illetve még gyorsan megemlíteném azt, amiről már több testületi ülésen beszéltünk, hogy a zárszámadás keretében a pénzmaradvány terhére 100 ezer Ft külön lett csoportosítva a játszótéri eszközök karbantartására. Tündével megbeszéltem, hogy ezen a héten az erről szóló testületi döntést megvárjuk, és utána neki tudunk ugrani ezen eszközök karbantartásának. Én magával a szöveges beszámolóval kapcsolatban nem szerettem volna többet mondani. Nektek lenne-e kérdésetek vagy hozzászólásotok? Johanidesz Károly érkezett 16 óra 10 perckor Magával a zárszámadási rendelettel kapcsolatban kérdésetek vagy hozzászólásotok lenne? A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) készült írásos anyagot a Jegyző úr szeretné-e kiegészíteni? Azt a két mondatot tenném hozzá, amit a berhidai bizottságnál is, hogy ha nem is oly gyakran, de itt is előfordulnak külső ellenőrző szervek, a különböző tevékenységeket vizsgálni, és ezek általában jó, pozitív eredménnyel szoktak zárulni. Ennek az alapja az kell legyen, hogy a belső folyamatok megfelelően szabályozottak és kézben tartottak. Azt gondolom, hogy ezt tükrözi az anyag. Ez az alapja, kiindulópontja annak, hogy akár

6 6 az Állami Számvevőszék, akár bármilyen külső ellenőrző hatóság, ami a folyamatokhoz kapcsolódik, ellenőrzést végez, annak jó eredménye legyen. Ehhez az kell, hogy belül megfelelő kontrollok legyenek, és azt gondolom, hogy ez jól működik. Nagyjából ezt tükrözi vissza a beszámoló kicsit bonyolultabban. Két rövid megjegyzést fűznék hozzá. Jegyző úr biztos jobban tudja, napra készebben látja ennek a működését, illetve a minőségét, de biztos vagyok benne, hogy itt ebben az anyagban olvasható volt, hogy valóban jól működtethető maga a rendszer. Mindenképpen kiemelném, - ahogy itt leírva is van, de nem szeretnék szó nélkül elmenni mellette, - hogy maga a rendszer semmiképpen nem tudna jól működni az alkalmazottak megfelelő hozzáállása és hozzáértése nélkül, amit ezúton is - úgy gondolom - a testületünk nevében köszönhetünk a körjegyzőségen dolgozóknak. Illetve még azt a részt emelném ki, hogy a polgármester és az intézményvezetők túlszabályozottnak tartanak egy-két rendszert, illetve folyamatot, de - úgy gondolom, hogy saját nevemben mondva - ezt is rugalmasan tudjuk kezelni, akár a pénzügyi oldalát, akár bármelyik más részét. Ameddig el lehet menni. A rugalmasságot úgy gondoltam, hogy én nem tartom nyűgnek vagy problémának, hogy egy utalványrendeletet vagy bármi mást három-négy helyen kell aláírni. Esetleg nektek lenne a FEUVE beszámolóval kapcsolatban kérdésetek vagy észrevételetek? Ha nincs, áttérünk a évi éves belső ellenőrzési jelentésre, melyet Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr készített el nekünk. Kérdezem, hogy az írásos anyaghoz bármi kiegészítéssel szeretnél-e élni? Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Tartalmazza az anyag, amit a törvény, kormányrendelet, a jogszabályok előírnak. Ezen kívül szerintem megfelelő volt Vilonyán a gazdálkodás. Minden területet ellenőriztem, különösebb hibát nem találtam.

7 7 Úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzés munkafolyamata, ha nem is napi szinten, de azért bizonyos időközönként visszatér a testület elé, elfogadva az éves ütemtervet, illetve a jelentést. A leírtak alapján én is úgy gondolom, hogy nincs semmiféle gond. Viszont meg szeretném kérdezni kíváncsiságból, hogyha nem minden az előírásoknak megfelelő lenne, milyen szankciókat vonna maga után? A belső ellenőr a mi ellenőrünk. Lehetne a mi alkalmazottunk is, én így jobbnak tartom, hogy így egy kicsit kívül is van, meg belül is van, objektívebben tudja megnézni a dolgokat. Ő nem egy hatóság, Ő leírja, milyen problémákat talált, javaslatot tesz a megszüntetésre, jelzi a problémákat. Erre intézkedési terv készül, ami rendezi, hogy a kifogásolt problémákat hogyan lehet megszüntetni. Tehát visszapattan a testülethez, illetve ami a hivatalt érinti, a hivatalhoz, hogy mit kell másképp tenni, hogy ezek a hibák ne forduljanak elő. Tehát nekünk ad a belső ellenőrzés igazából segítséget. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Olyan szintű hiba nem volt, ami kifele tovább kellett volna, hogy menjen, tehát akár kormányhivatal, akár rendőrség felé. Ez a két másik. Azért mondtam, hogy jogszabály szerint készül, mert azt, hogy mi legyen egy éves beszámolóban, előírja a 370-es kormányrendelet. Plusz vannak még hozzá korábbi - Pénzügyminisztérium adta még ki - különböző standardok, hogy mi szerint kell ezeket elkészíteni. A most testület elé került anyag a legújabb - a decemberében elfogadott Kormányrendeletet alapján készült, annak megfelelő tagolásban amely nem sokban tér el a korábbitól -. Nagyon minimális változtatás van benne, tulajdonképpen hasonlót tartalmaz, mint az előző évi. A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban lenne kérdésetek vagy hozzászólásotok? Én megköszönném az eddigi munkádat. Hasonló jelentéseket várunk a továbbiakban is. Én csak aggódok. Nagyon jól működik a dolog, de ha megszűnik a kistérség, akkor hogyan fogjuk tudni megoldani a feladatainkat többek között a belső ellenőrzést -, az majd a jövő év kérdése.

8 8 Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: A következő évre nem tudom, hogy én nyújtom-e be a tervet és beszámolót, mert december 31-ével, a járások felállásával együtt - leírták, hogy - megszűnnek a kistérségi társulások. Én bízom benne, hogy Erzsikét nem veszítjük el. A formát kell megtalálni. Előre gondolkodunk mi is, mert nem csak ez, hanem van több szociális, egyéb olyan feladat, amit a többcélú társulás ellát, amit továbbra is el kell látni, és egyedül nem megy. Tehát valamilyen társulási módon ezeket a feladatokat a kistérség továbbra is próbálja együtt ellátni. Úgy gondolom, hogy Berhidán úgy állnak hozzá a képviselő-testület tagjai, a polgármester is, hogyha kell, akkor gesztorként bevállalja, de nem lehet magára hagyni a kistelepüléseket. Egy belső ellenőrt hogy tudna Vilonya alkalmazni, akár megbízásos alapon is. Úgy gondolom, mindenképpen mindent el kell követni, ami emberileg lehetséges, hogy az együtt ellátott feladatokat valamilyen formában a jövőben is együtt lássák el ezek a települések. Merthogy hivatalosan annyi történt, hogy az új önkormányzati törvény hatályon kívül helyezi december 31-ei hatállyal a többcélú társulásokról szóló törvényt és szóbeli kiegészítés annyi hangzott el, ami várható törvényileg, hogy megmarad a többcélú társulás, de csak területfejlesztési feladatokra. Kvázi inkább a megyei önkormányzatokhoz tendál. Tehát az összes, amiért a kistérség létrejött, a területfejlesztésen kívül, oktatásügyben, valamilyen közös feladatellátás, egészségügyi, szociális területen, és amilyen apropóból ez most felmerült, a belső ellenőrzés. Ezt valamilyen módon ki kell találni, hogyan lehet továbbra is közösen ellátni. Én mindenképpen örülnék, ha megtalálnánk azt a formát, hogy az Erzsike továbbra is tudná segíteni a munkánkat. Reméljük, lesz rá lehetőségünk és módunk. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Ez nem elsősorban rajtam múlik. Nagyon bizonytalan. Ha közel fél éven belül látja a munkájának a végét, az nem túl egészséges. Hozzátársul az, hogy a társulás megszűnésével nemcsak az én munkahelyem szabadul fel, hanem sok más emberé is, mert a járások kialakításával várhatóan létszám-módosítások is lesznek.

9 9 Éppen ma volt határidős egy teljes felmérés arról, hogy mit, hogyan, hány fővel, milyen bérért látunk el a hivatalban. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ágazatonként, munkakörre. Egyet lehet látni, hogy a szabálysértés már most átkerült a kormányhivatalhoz. Megjelent a törvénymódosítás és tételesen tartalmazza, hogy honnan hány létszámot, státust kell átadni a kormányhivatalnak. Minket nem érint, a kistérségben Várpalotán viszont egy fő létszámot, státust át kell adni a kormányhivatalnak. Most még minket nem érint, de előrevetíti, hogy milyen módon lesznek a járások felállítva. Nagy valószínűséggel, elsősorban a járási székhely apparátusát fogja érinteni az, hogy hány létszámot kell átadni. Ahányat át kell adni, abból kormánytisztviselő lesz, nem önkormányzati köztisztviselő. Viszont a nagyobb baj azzal lesz, akit nem adunk át. Mert ott kell végiggondolni, hogy a megmaradó feladatokra hány embernek tudunk majd munkát adni, ami kiesik. Abszolút még csak következtetni sem tudunk, hogy lesz. Biztos, hogy az év vége nem a karácsony jegyében fog nálunk eltelni, hanem azon kell gondolkodni, hogy az új rendszerben a feladatokat, és számomra is az a legfontosabb, hogy az embereket hogyan tudjuk tovább ellátni, és a Tündének úgy kell majd hozzáállni, hogy igazából a költségvetési számokat nem fogjuk akkor még látni. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Karácsony körül talán, hogyha megjelenik a költségvetési törvény. Még csak számolni sem tudunk, mert hogy mi lesz a különbség a normatív finanszírozás meg a feladatfinanszírozás között, arról is csak sejtéseink vannak. Egy ténykérdés, hogy nem lesz több összességében az önkormányzati szférára a költségvetésben, mint idén volt. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A költségvetési törvény karácsony előtt egy nappal szokott megjelenni átlagosan, de az összes többi kapcsolódó törvénymódosítás, kormányrendelet-módosítás, egyéb, azok közül most is egy csomó december 31-én jelent meg. Nem fogjuk látni előbb, mint

10 10 januárban. De nekünk azt, hogy kivel mi lesz január 1-jén, azt legkésőbb december 1-jén látnunk kell. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Akkor meg még biztos, hogy adatok hiányában leszünk. Ezért mondtam, hogy kockázatot kell valamilyen szinten bevállalnunk, annak az is az ára, hogy amikor tisztán látunk, mondjuk február-március körül, akkor kell meghozni azt a nehéz döntést, amit mondjuk decemberben kockázatot vállalva nem hoztunk meg. Ezt végigélték a minisztériumok, végigélték megyei szinten a kormányhivatalok eddig, most sor került az önkormányzati szférára. Ezt a nagy változást meg-, át-, és ha lehet túl kell élni. Esetleg az Erzsikétől szeretnétek még valamit kérdezni? Ha nem, szeretnélek megkérdezni benneteket, ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 49/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a zárszámadással kapcsolatos feladatok értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, finanszírozási, pénzellátási problémák nem merültek fel. Az intézményi működtetésnél a szinten tartásra törekedett.

11 11 3.) A takarékos gazdálkodás miatt képződött pénzmaradvány lehetőséget nyújt a Leader pályázat finanszírozására. 4.) A kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósítása érdekében továbbra is a kiadások ésszerű mérséklésére és a pályázati, pénzügyi lehetőségek kihasználására van szükség. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról /A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Ha a FEUVE beszámolót elfogadjátok a melléklet szerint, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

12 12 50/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A FEUVE beszámolót elfogadja. 2.) A FEUVE jól szolgálta a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét, a hibák menet közbeni feltárását és kiküszöbölését. Ezért a FEUVE kialakított rendszerén lényegi módosítás nem indokolt. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Végül, de nem utolsó sorban, ha a évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentést a melléklet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 51/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a évi belső ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és a következő döntést hozta: 1.) A önkormányzat évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

13 13 2.) A belső ellenőrzésről szóló jelentésből kitűnik, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény nem fordult elő. A gazdálkodás jól szabályozott, a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása megfelelő. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr 16 óra 25 perckor távozott. 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amíg itt van a Tünde, folytassuk a virágosítással. 100 ezer Ft-ot javaslok rá. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Jó, mert az eredetei költségvetésben parkfenntartásra beterveztem 200 ezret, a fele a virágosítás, a másik fele meg marad a többi parkfenntartási feladatra. Virágokat abból a pénzből szoktak venni. Ez pályázat amúgy? Nem. Minden évben szoktunk rá költeni.

14 14 Olyan szinten pályázat, hogy a megyei önkormányzat szokta kiírni minden évben, és díjazza. Tavaly is első díjat kaptak. Gyakorlatilag egy települési verseny, hogy ki a szebb. Kardos Sándor képviselő: Pénzzel nem jár, szóbeli vállveregetés szokott lenni a díj. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogyha ezt a 100 ezer Ft-os elkülönítést a település virágosítására elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 52/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a település virágosításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település virágosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A településkép javítása, a lakókörnyezet szebbé tétele érdekében virágok, virágföld és tápoldat vásárlását határozza el. 2.) A beszerzésre költségvetéséből ,- Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetésben figyelembe kell venni. Határidő: május 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Roland Kálmánné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

15 15 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Dr. Gál Zsuzsanna a Várpalotai Kistérség vezetője keresett meg engem telefonon, hogy mivel eddig a PalotaHosp Kft. látta el az ügyeleti feladatokat, és közbeszerzés után egy másik cég lesz ennek az ellátója. Ahogy átnézte az ellátási szerződést, egy mondat erejéig rábukkant Vilonyára. Mindenképpen szeretné, hogy ezt a témát rendezzük, illetve zárjuk rövidre. Mindenki tudja, hogy Vilonya külön háziorvost foglalkoztat, illetve megbízási díjat fizet Dr. Kohányi Gábornak, hogy Veszprémben lásson el ügyeletet, hogy a vilonyai lakosok Veszprémbe tudjanak járni ügyeletre. A megkeresés lényege az lenne, hogyha esetleg Vilonya azt szeretné, hogy a gyermek háziorvosi ügyeletet a Generál Medicina Kft. ellássa, akkor ez éves szinten durván 20 ezer Ft-os költség lenne. 111 gyermekről van szó. Problémát az okoz, hogy gyermekorvosi körzet szempontjából a vilonyai gyerekeket berhidai orvos látja el, ő megy be a gyermekorvosi ügyeletbe Várpalotára, és miután az ő körzete Vilonyára is kiterjed, emiatt el kell, hogy lássa a vilonyai gyermekekre vonatkozóan is az ügyeletet, mert erre szól a működési engedély. Abból lett a kalamajka, hogy a doktornő, aki ezzel a céggel szerződésben ellátja a berhidai gyermekorvosi ügyeletet Várpalotán, hozzá tartozik körzetileg Vilonya is, mint gyermekorvosi körzet, és így gyakorlatilag együtt mozog a működési engedéllyel. Ha viszont igénybe veszi ezt a gyermekorvosi ügyeleti ellátást, akkor a szerződés szerint minden településnek ellátott gyermekenként ennyit kell befizetni. Maradhat a jelenlegi felállás, ha nekünk a helyzet megfelelő, nincs különösebb teendőnk. Én beszéltem a hölggyel, dr Gál Zsuzsannával, kérdeztem tőle, hogyha esetlegesen nem vesszük igénybe ezt a szolgáltatást, ugyanúgy hordhatjuk-e a gyerekeket Veszprémbe? Azt mondta, hogy természetesen, ennek semmi kizáró oka nincs, mivel Veszprémben a felnőtt ügyeletet ellátja egy általunk megbízott orvos. Úgy gondolom, hogy ez többletkiadás is lenne. Ha be is vállalnánk ennek a költségét, nem hiszem, hogy bárki Várpalotára vinné ügyeletre a gyermeket. Tassi Lászlóné képviselő: Biztos, hogy nem.

16 16 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ne a pénz legyen az akadálya, azt megoldom, csak egyáltalán mi a szándék? Végeztünk a Zsuzsával számításokat. Jelen pillanatban a Veszprémi Kistérségbe fizet be az önkormányzat, pluszba fizeti a megbízási szerződés szerint az orvost, ami 540 ezer Ft egy évben. 40 ezer Ft havonta, plusz az orvosi ügyelet. A másik alternatíva szerint pedig Ft. Tehát, ha úgy döntene a képviselőtestület, hogy a felnőtt és gyerek is megy a várpalotai ügyeletre, akkor ez az önkormányzatnak mindösszesen 113 ezer Ft-ba kerülne, szemben a közel egymillióhoz. Érdemes ebből a szempontból végiggondolni, pláne ebben a mai költségvetési helyzetben. Ha már felajánlották, hogy módosítják a közbeszerzési szerződést. Itt áll egy megszokás az állampolgárok részéről, hogy Veszprémbe menjenek, ami egyrészt megszokott, másrészt jobbminőségű ügyeleti ellátást nyújt, közel egymillió forintért. Másik oldalon áll egy ismeretlen cég, át kell szokni a lakosságnak, hogy Várpalotára megy, viszont az önkormányzat szempontjából egyötöde sincs a költsége. Még egy szempont Várpalota mellett, hogy járásilag is Várpalotához fog tartozni nagy valószínűséggel Vilonya. Ez az egészségügyi ellátást nem, csak a hivatali feladatokat érinti, de nem tudhatjuk, hogyan lesz majd az egészségügy átalakítva. Nem tartom valószínűnek, hogy az alapellátást elvinnék, de nem tartom kizártnak, hogy az ügyeleti rendszerben változás lesz. Volt már próbálkozás, hogy egy az egyben átvenné a Mentőszolgálat állami finanszírozással. Ha a területi ellátási kötelezettség Várpalota járásra vonatkozik, abban a pillanatban a várpalotai mentőszolgálat látná el Vilonyát. Nehéz döntés ez is, mert ez is olyan, amit a lakossággal meg kell értetni. Az egy dolog, hogy van X összeg, amivel az önkormányzat rendelkezik, elbírja, mert eddig is elbírta, hogy kifizessen ennyi összeget, de a másik oldalon most csökkentjük a gyermekvédelmi ellátásokat, csökkentettük a szociális ellátásokat, és lehet sorolni, hogy min kellett már eddig is megfogni a pénzt, hányszor kellett a Sanyinak eddig is nehéz szívvel nemet mondani, ha ilyen-olyan igények érkeznek. Amire nemet kell mondani, mert nincs rá pénz. Ugyanakkor itt meg négyszer annyi pénzt kifizet az önkormányzat, míg egy másik feladat-ellátási lehetőségre lenne megoldás. Ezeket a dolgokat kell mérlegelni. Egyébként ez az összeg, amire a TB finanszírozáson felül tart igényt a közbeszerzési eljárásban nyertes cég. A PalotaHosppal az volt a gond, hogy olyan alacsony volt a többi céghez képest az

17 17 orvosoknak fizetett ügyeleti díj, hogy lázadoztak az orvosok és nem tudta Palota felé sem teljesíteni a cég a kötelezettségeit. Palotának elege lett, és azt mondta, ővele nem akar együtt dolgozni a továbbiakban. Viszont csak ilyen feltételekkel volt jelentkező, hogy azt az ügyeleti díjat közelítse legalább a többi szolgáltatóéhoz, mert való igaz, - tavaly készült ilyen felmérés - van, ahol kétszerese is az ügyeleti díj. A megyében a legalacsonyabb volt, amit az ügyeletért fizettek, de ennyi jött ki a TB finanszírozásból. Akkor fordultak a térség önkormányzataihoz, hogy vállalnák-e a hozzájárulást. A térségi tanácsülésen az 50 forintot lealkudták maximum 20-ra. Így is lett kiírva a pályázat. A nyertes ennyit kér pluszban. Ettől bonyolult a dolog, hogy marad minden a régiben, vagy változtat az önkormányzat. Kardos Sándor képviselő: Bármennyire is bonyolult, azon múlik a történet, hogyan fogadná a lakosság, mert itt megszokták, hogy felszállnak a buszra - nagyon sűrűn járnak Veszprémbe buszok - és hamar beér, nem kell átszállni. Várpalotára legtöbb esetben csak átszállással lehet elmenni. Berhidán át kell szállni, esetleg várni, visszafelé ugyanúgy. Akinek nincs autója, természetesen. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ha meggyőzzük a lakosságot, hogy ne induljon el busszal ügyeletre Palotára. Körbeadjuk azt a telefonszámot, amin az ügyeletet lehet kihívni. Szokjanak rá arra, hogyha beteg valaki, akkor a várpalotai ügyletet hívja ki. Ugyanúgy kijön az orvos és ellátja. Ennek általában az a feltétele, hogy a beteg mozgásképtelen legyen. Egy influenza miatt nem fog kimenni hozzá az ügyelet. Tassi Lászlóné képviselő: Egyből azt mondják; ha be tud jönni, akkor jöjjön. Mindegyik azt mondja, az az első. Pénzügyileg egyértelmű lenne a dolog, csak más szempontok is vannak. Kardos Sándor képviselő: Véleményem szerint nincs miről beszélni.

18 18 Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mi van akkor, ha most döntünk az egyik mellett, és mégse válik be? Akkor mikor lehet váltani, vagy esetleg visszamenni? A Gál Zsuzsa meg tudja küldeni ben, hogy mi vonatkozik a felmondásra. Úgy gondolom, hogy a Jegyző úrnak teljes mértékben igaza van abban, hogy mérlegelni kell. Azt hiszem, hogy eddig is jóhiszeműen próbálta a képviselő-testület mérlegelni a lakosság javára, hiszen - ahogy a Sanyi is mondta - ez teljes mértékben megszokott, bevált. Sőt nem is lehetne más mód, mint Veszprém felé orientálódni. Mérlegelnünk kell nekünk is, mint képviselő-testületi tagoknak a gazdaságosság szempontját figyelembe véve. Az is igaz, hogy egyáltalán nem látunk még tisztán, sajnos. Azt sem tudjuk, hogy a járási rendszer mit hoz majd magával, az egészségügy átszervezése miket hoz magával, említhetném akár az oktatás átszervezését, habár az most nem érinti konkrétan ezt a témát. Én a telefonban ezzel a hölggyel konkrétan a gyermek háziorvosi ellátásról beszéltem. Persze, mert ott megvan a körzet, a működési engedélye a doktornőnek kiterjed Vilonyára. Nekem a felnőtt háziorvosi ellátást nem említette. Magyarul, ha most valamelyik vilonyai szülő Palotára viszi a gyermekét ügyeletre, nem tagadhatnák meg az ellátást, merthogy bent van a rendszerben a doktornő. A működési engedélye szerint Vilonyán is ő az orvos. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Mi lenne, ha visszatérnének rá? Ha a közbeszerzési szerződést most lehet módosítani, akkor pár hónap múlva is lehet.

19 19 Én is ezt javasolnám. A felnőttek miatt írta, hogy lehetne módosítani. Szerződést kell módosítani és a társulásnak jóvá kell hagynia. Utána jönne a cég működési engedélyének módosítása. Kardos Sándor képviselő: Azt hiszem, hogy erről beszélni kell egy hónap múlva a közmeghallgatáson. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Egyébként erről most kell döntenünk? A gyermek háziorvosi ügyeletről igen. Emiatt most lehetőség nyílt végiggondolni az egészet, a felnőtt háziorvosi ügyeletet is. Lehet, hogy 3 vagy 4 hónap múlva, vagy decemberben azt mondják, hogy elment ez a hajó. Kardos Sándor képviselő: Itt is egy olyan lehetőség, hogy pénzt lehet spórolni. Azért van rá most lehetőség, mert valószínűleg - többek között emiatt - még nem került kiadásra a működési engedélye a cégnek. Sokszor ez a lakossági megszokás nagy kolonc is lehet. Látjuk, mert az, hogy a nyugdíjban valamit változtatni kellett, az nyilvánvaló. Bármelyik kormánynak változtatni kellett volna, megmondták, hogy ez így finanszírozhatatlan, és semmiféle kölcsönöket nem adnak, ha ezeket a nagy ellátórendszereket nem reformálják meg. Ezt húsz éve kérik számon Magyarországon. Ennek ellenére mindenkiben az merült fel, hogy elveszik, csökkentik, megadóztatják. Nagyon nehéz megélni minden területen azt, hogyha elérem egy szintet, hogy ebből visszább kerüljek. De ha nem lépi meg,

20 20 hosszútávon - akár a kormányról beszélünk, akár az önkormányzatról - ez egyre nagyobb terhet tesz rá. Kardos Sándor képviselő: Majdnem 900 ezer Ft nyereség lenne egy évre. Nem lenne kérdés a kérdés, ha az lenne pl. a különbség, hogy 10 %-kal az egyik olcsóbb. Itt azért jelentős különbség van. Én még mindig azt javasolnám - amit a Tünde mondott -, hogy térjünk vissza rá a későbbiekben. Két döntést hozhat most a testület a gyermekorvosi ügyeletre; azt mondja, hogy nem járul hozzá, amivel különösebb probléma nem lesz, mert eddig is így volt. Nem fogadják a gyerekeket Várpalotán az ügyeleten, Veszprémbe kell vinni őket. Ha azt mondja, hogy ezt a 20 ezer Ft-ot átadja a kistérségnek, akkor a szülő viheti az egyik szerződés alapján Veszprémbe is a gyereket, a másik szerződés alapján meg viheti Palotára is. Kinek mi a jobb? Erre mondta a Tünde, hogy ilyen döntésnél az a 20 ezer Ft életveszélyes gondot nem okozhat. Ha azt mondaná a testület, hogy köszönjük szépen, nem vesszük igénybe a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatos szolgáltatást, akkor teljes körűen kizárnánk magunkat a későbbiekben? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Meg kellene kérdezni a Gál Zsuzsától. Információhiányt érzek. Hogy a közbeszerzési szerződés jelen pillanatban milyen stádiumban áll, és a későbbiekben milyen lehetőség van a módosítására? Alá van írva a szerződés és május 1-jétől az új szolgáltató látja el az ügyeletet.

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére 159/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel nincs. Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke 2. melléklet a /2010.(VI.30.) rendelethez 9.melléklet a 7/2007.(III.30.) rendelethez Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben