JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Johanidesz Károly Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünk alkalmából megjelent képviselő-társaimat, dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és meghívott vendégeinket: a Családsegítő Központ vezetőjét, Hargitai Tündét, pénzügyi irodavezetőnket, Horváthné Zakor Tündét, Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferenst és Szántiné Molnár Erzsébetet, a belső ellenőrünket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

2 2 /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném javasolni, hogy próbáljunk egy olyan napirendi sorrendet kialakítani, hogy ne nagyon tartsuk fenn a meghívott vendégeket. Kezdhetnénk a meghívón szereplő 1. napirendi ponttal. Utána a 4. és 5. napirendi pontot, és az aktuális ügyekből a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tárgyalnánk, ha ez így megfelel. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Egy javaslatot tennék; jelentősen érintheti a költségvetést az aktuális ügyekből a háziorvosi ügyelet. Azt vegyük előre, amíg a Tünde itt van, hogy tudjon róla. A gyermek háziorvosi ügyeletről szóló tájékoztatót. Az aktuális ügyekből én szerettem volna még előbbre venni ezen kívül a település virágosítására vonatkozó javaslatot, amíg a Tünde itt van. Egy lakó jelezte, hogy szólni kíván, az aktuális ügyek keretén belül javasolom meghallgatni. Amennyiben a javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 48/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

3 3 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 6.) Javaslat a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 8.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök évi gyakorlásáról. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 9.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Cseh Tamás jegyző 10.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Lakossági bejelentés b.) Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatban. c.) Tájékoztatás a Séd-Sárvízi Malomcsatornán tervezett munkálatokról. d.) Javaslat a Kihívás Napja versenyben való részvételre. e.) Képviselői felvetések, javaslatok.

4 4 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester / Beszámoló, rendelet-tervezet. FEUVE beszámoló, ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Meg szeretném kérdezni a Tündét, hogy az írásos anyagot szóban szeretnéd-e kiegészíteni? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Talán abban, hogy a Polgármester úrral, meg az érintettekkel egyeztettük a évből a pénzmaradványt, az alapján állítottuk össze, illetve a képviselő-testületi döntések alapján az áthúzódók lettek figyelembe véve. Berhidával a társulási megállapodásokból adódóan az elszámolás következtében összesen ezer Ft körüli pénzeszköz visszautalásra fog kerülni, ha mindkét önkormányzat elfogadja a zárszámadását. Ezt is pályázati tartalékba beszéltük meg a polgármester úrral, így a pályázati tartalékban lesz egy kis összeg, hogy előfinanszírozzuk a Leader kultúrparkból hátralévő beruházás megvalósítását a Tulipán Haus Kft. felé. A szöveges beszámolóhoz én is csak egy-két dolgot jegyeztem fel magamnak. A beszámoló elején - úgy gondolom - már az is örvendetes tény, hogy az önkormányzati feladatellátásunkat zökkenőmentesen tudtuk biztosítani. A közszolgáltatások körében nem merült fel probléma. Talán lehet olyan visszhang vagy vélemény, hogy ezeket a tényeket, akár az iskola és óvoda eszközbeszerzésre, intézmény működtetésre, közút-, közterület fenntartásra, közvilágításra gondolva, ezt sajnos nem mindig értékelik a helyiek úgy, ahogy ez elvárható lenne. Gondolok itt arra, hogy ez szinte hétköznapi dolognak tűnik, pedig ezért is elég keményen meg kell dolgozni, akár nekünk, akár a pénzügyi iroda tagjainak. A működési bevételekkel kapcsolatban: az adóbevételek a tavalyi évben is nagyon

5 5 szépen realizálódtak. A tavalyi évben jelentősnek mondható kamatbevétel ezer Ft -, attól tartok, az idén nem fogjuk ezt az összeget elérni, sajnos. Hiszen eléggé meg van kötve a kezünk, és nem nagyon van módunk arra, hogy lekötött betétet nyissunk a számlavezető pénzintézetünknél. Ahogy a Tünde említette, egyeztettünk a zárszámadás elkészítése előtt. Úgy gondolom, hogy ez is teljes, konkrét képet mutat a működés költségeinél, hogy a 100 % kiadási szintet el sem érték akár a személyi juttatások, a járulékok, illetve a dologi kiadások. Mindenképpen egy meggondolt gazdálkodásra enged következtetni. A szociális támogatások tekintetében itt is látható, hogy magasabbak a kiadások az előző évhez képest. Rajtunk kívül álló okokból, de érezhetően nő akár a munkanélküliség, akár bármilyen más szociális ellátás igénybevétele. Én is mindenképpen megemlítettem volna az elszámolás után visszautalt, kialakult ezer Ft-os többletbevételt, amely realizálódik a költségvetésünkben a bevételi oldalon, és akkor talán tényleg nem lesz gond a Leader kultúrpark esetleges további kiadásainak megelőlegezése. Röviden és tömören én ennyit szerettem volna itt mondani, illetve még gyorsan megemlíteném azt, amiről már több testületi ülésen beszéltünk, hogy a zárszámadás keretében a pénzmaradvány terhére 100 ezer Ft külön lett csoportosítva a játszótéri eszközök karbantartására. Tündével megbeszéltem, hogy ezen a héten az erről szóló testületi döntést megvárjuk, és utána neki tudunk ugrani ezen eszközök karbantartásának. Én magával a szöveges beszámolóval kapcsolatban nem szerettem volna többet mondani. Nektek lenne-e kérdésetek vagy hozzászólásotok? Johanidesz Károly érkezett 16 óra 10 perckor Magával a zárszámadási rendelettel kapcsolatban kérdésetek vagy hozzászólásotok lenne? A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) készült írásos anyagot a Jegyző úr szeretné-e kiegészíteni? Azt a két mondatot tenném hozzá, amit a berhidai bizottságnál is, hogy ha nem is oly gyakran, de itt is előfordulnak külső ellenőrző szervek, a különböző tevékenységeket vizsgálni, és ezek általában jó, pozitív eredménnyel szoktak zárulni. Ennek az alapja az kell legyen, hogy a belső folyamatok megfelelően szabályozottak és kézben tartottak. Azt gondolom, hogy ezt tükrözi az anyag. Ez az alapja, kiindulópontja annak, hogy akár

6 6 az Állami Számvevőszék, akár bármilyen külső ellenőrző hatóság, ami a folyamatokhoz kapcsolódik, ellenőrzést végez, annak jó eredménye legyen. Ehhez az kell, hogy belül megfelelő kontrollok legyenek, és azt gondolom, hogy ez jól működik. Nagyjából ezt tükrözi vissza a beszámoló kicsit bonyolultabban. Két rövid megjegyzést fűznék hozzá. Jegyző úr biztos jobban tudja, napra készebben látja ennek a működését, illetve a minőségét, de biztos vagyok benne, hogy itt ebben az anyagban olvasható volt, hogy valóban jól működtethető maga a rendszer. Mindenképpen kiemelném, - ahogy itt leírva is van, de nem szeretnék szó nélkül elmenni mellette, - hogy maga a rendszer semmiképpen nem tudna jól működni az alkalmazottak megfelelő hozzáállása és hozzáértése nélkül, amit ezúton is - úgy gondolom - a testületünk nevében köszönhetünk a körjegyzőségen dolgozóknak. Illetve még azt a részt emelném ki, hogy a polgármester és az intézményvezetők túlszabályozottnak tartanak egy-két rendszert, illetve folyamatot, de - úgy gondolom, hogy saját nevemben mondva - ezt is rugalmasan tudjuk kezelni, akár a pénzügyi oldalát, akár bármelyik más részét. Ameddig el lehet menni. A rugalmasságot úgy gondoltam, hogy én nem tartom nyűgnek vagy problémának, hogy egy utalványrendeletet vagy bármi mást három-négy helyen kell aláírni. Esetleg nektek lenne a FEUVE beszámolóval kapcsolatban kérdésetek vagy észrevételetek? Ha nincs, áttérünk a évi éves belső ellenőrzési jelentésre, melyet Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr készített el nekünk. Kérdezem, hogy az írásos anyaghoz bármi kiegészítéssel szeretnél-e élni? Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Tartalmazza az anyag, amit a törvény, kormányrendelet, a jogszabályok előírnak. Ezen kívül szerintem megfelelő volt Vilonyán a gazdálkodás. Minden területet ellenőriztem, különösebb hibát nem találtam.

7 7 Úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzés munkafolyamata, ha nem is napi szinten, de azért bizonyos időközönként visszatér a testület elé, elfogadva az éves ütemtervet, illetve a jelentést. A leírtak alapján én is úgy gondolom, hogy nincs semmiféle gond. Viszont meg szeretném kérdezni kíváncsiságból, hogyha nem minden az előírásoknak megfelelő lenne, milyen szankciókat vonna maga után? A belső ellenőr a mi ellenőrünk. Lehetne a mi alkalmazottunk is, én így jobbnak tartom, hogy így egy kicsit kívül is van, meg belül is van, objektívebben tudja megnézni a dolgokat. Ő nem egy hatóság, Ő leírja, milyen problémákat talált, javaslatot tesz a megszüntetésre, jelzi a problémákat. Erre intézkedési terv készül, ami rendezi, hogy a kifogásolt problémákat hogyan lehet megszüntetni. Tehát visszapattan a testülethez, illetve ami a hivatalt érinti, a hivatalhoz, hogy mit kell másképp tenni, hogy ezek a hibák ne forduljanak elő. Tehát nekünk ad a belső ellenőrzés igazából segítséget. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Olyan szintű hiba nem volt, ami kifele tovább kellett volna, hogy menjen, tehát akár kormányhivatal, akár rendőrség felé. Ez a két másik. Azért mondtam, hogy jogszabály szerint készül, mert azt, hogy mi legyen egy éves beszámolóban, előírja a 370-es kormányrendelet. Plusz vannak még hozzá korábbi - Pénzügyminisztérium adta még ki - különböző standardok, hogy mi szerint kell ezeket elkészíteni. A most testület elé került anyag a legújabb - a decemberében elfogadott Kormányrendeletet alapján készült, annak megfelelő tagolásban amely nem sokban tér el a korábbitól -. Nagyon minimális változtatás van benne, tulajdonképpen hasonlót tartalmaz, mint az előző évi. A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban lenne kérdésetek vagy hozzászólásotok? Én megköszönném az eddigi munkádat. Hasonló jelentéseket várunk a továbbiakban is. Én csak aggódok. Nagyon jól működik a dolog, de ha megszűnik a kistérség, akkor hogyan fogjuk tudni megoldani a feladatainkat többek között a belső ellenőrzést -, az majd a jövő év kérdése.

8 8 Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: A következő évre nem tudom, hogy én nyújtom-e be a tervet és beszámolót, mert december 31-ével, a járások felállásával együtt - leírták, hogy - megszűnnek a kistérségi társulások. Én bízom benne, hogy Erzsikét nem veszítjük el. A formát kell megtalálni. Előre gondolkodunk mi is, mert nem csak ez, hanem van több szociális, egyéb olyan feladat, amit a többcélú társulás ellát, amit továbbra is el kell látni, és egyedül nem megy. Tehát valamilyen társulási módon ezeket a feladatokat a kistérség továbbra is próbálja együtt ellátni. Úgy gondolom, hogy Berhidán úgy állnak hozzá a képviselő-testület tagjai, a polgármester is, hogyha kell, akkor gesztorként bevállalja, de nem lehet magára hagyni a kistelepüléseket. Egy belső ellenőrt hogy tudna Vilonya alkalmazni, akár megbízásos alapon is. Úgy gondolom, mindenképpen mindent el kell követni, ami emberileg lehetséges, hogy az együtt ellátott feladatokat valamilyen formában a jövőben is együtt lássák el ezek a települések. Merthogy hivatalosan annyi történt, hogy az új önkormányzati törvény hatályon kívül helyezi december 31-ei hatállyal a többcélú társulásokról szóló törvényt és szóbeli kiegészítés annyi hangzott el, ami várható törvényileg, hogy megmarad a többcélú társulás, de csak területfejlesztési feladatokra. Kvázi inkább a megyei önkormányzatokhoz tendál. Tehát az összes, amiért a kistérség létrejött, a területfejlesztésen kívül, oktatásügyben, valamilyen közös feladatellátás, egészségügyi, szociális területen, és amilyen apropóból ez most felmerült, a belső ellenőrzés. Ezt valamilyen módon ki kell találni, hogyan lehet továbbra is közösen ellátni. Én mindenképpen örülnék, ha megtalálnánk azt a formát, hogy az Erzsike továbbra is tudná segíteni a munkánkat. Reméljük, lesz rá lehetőségünk és módunk. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Ez nem elsősorban rajtam múlik. Nagyon bizonytalan. Ha közel fél éven belül látja a munkájának a végét, az nem túl egészséges. Hozzátársul az, hogy a társulás megszűnésével nemcsak az én munkahelyem szabadul fel, hanem sok más emberé is, mert a járások kialakításával várhatóan létszám-módosítások is lesznek.

9 9 Éppen ma volt határidős egy teljes felmérés arról, hogy mit, hogyan, hány fővel, milyen bérért látunk el a hivatalban. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ágazatonként, munkakörre. Egyet lehet látni, hogy a szabálysértés már most átkerült a kormányhivatalhoz. Megjelent a törvénymódosítás és tételesen tartalmazza, hogy honnan hány létszámot, státust kell átadni a kormányhivatalnak. Minket nem érint, a kistérségben Várpalotán viszont egy fő létszámot, státust át kell adni a kormányhivatalnak. Most még minket nem érint, de előrevetíti, hogy milyen módon lesznek a járások felállítva. Nagy valószínűséggel, elsősorban a járási székhely apparátusát fogja érinteni az, hogy hány létszámot kell átadni. Ahányat át kell adni, abból kormánytisztviselő lesz, nem önkormányzati köztisztviselő. Viszont a nagyobb baj azzal lesz, akit nem adunk át. Mert ott kell végiggondolni, hogy a megmaradó feladatokra hány embernek tudunk majd munkát adni, ami kiesik. Abszolút még csak következtetni sem tudunk, hogy lesz. Biztos, hogy az év vége nem a karácsony jegyében fog nálunk eltelni, hanem azon kell gondolkodni, hogy az új rendszerben a feladatokat, és számomra is az a legfontosabb, hogy az embereket hogyan tudjuk tovább ellátni, és a Tündének úgy kell majd hozzáállni, hogy igazából a költségvetési számokat nem fogjuk akkor még látni. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Karácsony körül talán, hogyha megjelenik a költségvetési törvény. Még csak számolni sem tudunk, mert hogy mi lesz a különbség a normatív finanszírozás meg a feladatfinanszírozás között, arról is csak sejtéseink vannak. Egy ténykérdés, hogy nem lesz több összességében az önkormányzati szférára a költségvetésben, mint idén volt. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A költségvetési törvény karácsony előtt egy nappal szokott megjelenni átlagosan, de az összes többi kapcsolódó törvénymódosítás, kormányrendelet-módosítás, egyéb, azok közül most is egy csomó december 31-én jelent meg. Nem fogjuk látni előbb, mint

10 10 januárban. De nekünk azt, hogy kivel mi lesz január 1-jén, azt legkésőbb december 1-jén látnunk kell. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Akkor meg még biztos, hogy adatok hiányában leszünk. Ezért mondtam, hogy kockázatot kell valamilyen szinten bevállalnunk, annak az is az ára, hogy amikor tisztán látunk, mondjuk február-március körül, akkor kell meghozni azt a nehéz döntést, amit mondjuk decemberben kockázatot vállalva nem hoztunk meg. Ezt végigélték a minisztériumok, végigélték megyei szinten a kormányhivatalok eddig, most sor került az önkormányzati szférára. Ezt a nagy változást meg-, át-, és ha lehet túl kell élni. Esetleg az Erzsikétől szeretnétek még valamit kérdezni? Ha nem, szeretnélek megkérdezni benneteket, ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 49/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a zárszámadással kapcsolatos feladatok értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, finanszírozási, pénzellátási problémák nem merültek fel. Az intézményi működtetésnél a szinten tartásra törekedett.

11 11 3.) A takarékos gazdálkodás miatt képződött pénzmaradvány lehetőséget nyújt a Leader pályázat finanszírozására. 4.) A kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósítása érdekében továbbra is a kiadások ésszerű mérséklésére és a pályázati, pénzügyi lehetőségek kihasználására van szükség. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról /A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Ha a FEUVE beszámolót elfogadjátok a melléklet szerint, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

12 12 50/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A FEUVE beszámolót elfogadja. 2.) A FEUVE jól szolgálta a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét, a hibák menet közbeni feltárását és kiküszöbölését. Ezért a FEUVE kialakított rendszerén lényegi módosítás nem indokolt. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Végül, de nem utolsó sorban, ha a évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentést a melléklet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 51/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a évi belső ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és a következő döntést hozta: 1.) A önkormányzat évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

13 13 2.) A belső ellenőrzésről szóló jelentésből kitűnik, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény nem fordult elő. A gazdálkodás jól szabályozott, a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása megfelelő. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr 16 óra 25 perckor távozott. 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amíg itt van a Tünde, folytassuk a virágosítással. 100 ezer Ft-ot javaslok rá. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Jó, mert az eredetei költségvetésben parkfenntartásra beterveztem 200 ezret, a fele a virágosítás, a másik fele meg marad a többi parkfenntartási feladatra. Virágokat abból a pénzből szoktak venni. Ez pályázat amúgy? Nem. Minden évben szoktunk rá költeni.

14 14 Olyan szinten pályázat, hogy a megyei önkormányzat szokta kiírni minden évben, és díjazza. Tavaly is első díjat kaptak. Gyakorlatilag egy települési verseny, hogy ki a szebb. Kardos Sándor képviselő: Pénzzel nem jár, szóbeli vállveregetés szokott lenni a díj. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogyha ezt a 100 ezer Ft-os elkülönítést a település virágosítására elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 52/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a település virágosításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település virágosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A településkép javítása, a lakókörnyezet szebbé tétele érdekében virágok, virágföld és tápoldat vásárlását határozza el. 2.) A beszerzésre költségvetéséből ,- Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetésben figyelembe kell venni. Határidő: május 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Roland Kálmánné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

15 15 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Dr. Gál Zsuzsanna a Várpalotai Kistérség vezetője keresett meg engem telefonon, hogy mivel eddig a PalotaHosp Kft. látta el az ügyeleti feladatokat, és közbeszerzés után egy másik cég lesz ennek az ellátója. Ahogy átnézte az ellátási szerződést, egy mondat erejéig rábukkant Vilonyára. Mindenképpen szeretné, hogy ezt a témát rendezzük, illetve zárjuk rövidre. Mindenki tudja, hogy Vilonya külön háziorvost foglalkoztat, illetve megbízási díjat fizet Dr. Kohányi Gábornak, hogy Veszprémben lásson el ügyeletet, hogy a vilonyai lakosok Veszprémbe tudjanak járni ügyeletre. A megkeresés lényege az lenne, hogyha esetleg Vilonya azt szeretné, hogy a gyermek háziorvosi ügyeletet a Generál Medicina Kft. ellássa, akkor ez éves szinten durván 20 ezer Ft-os költség lenne. 111 gyermekről van szó. Problémát az okoz, hogy gyermekorvosi körzet szempontjából a vilonyai gyerekeket berhidai orvos látja el, ő megy be a gyermekorvosi ügyeletbe Várpalotára, és miután az ő körzete Vilonyára is kiterjed, emiatt el kell, hogy lássa a vilonyai gyermekekre vonatkozóan is az ügyeletet, mert erre szól a működési engedély. Abból lett a kalamajka, hogy a doktornő, aki ezzel a céggel szerződésben ellátja a berhidai gyermekorvosi ügyeletet Várpalotán, hozzá tartozik körzetileg Vilonya is, mint gyermekorvosi körzet, és így gyakorlatilag együtt mozog a működési engedéllyel. Ha viszont igénybe veszi ezt a gyermekorvosi ügyeleti ellátást, akkor a szerződés szerint minden településnek ellátott gyermekenként ennyit kell befizetni. Maradhat a jelenlegi felállás, ha nekünk a helyzet megfelelő, nincs különösebb teendőnk. Én beszéltem a hölggyel, dr Gál Zsuzsannával, kérdeztem tőle, hogyha esetlegesen nem vesszük igénybe ezt a szolgáltatást, ugyanúgy hordhatjuk-e a gyerekeket Veszprémbe? Azt mondta, hogy természetesen, ennek semmi kizáró oka nincs, mivel Veszprémben a felnőtt ügyeletet ellátja egy általunk megbízott orvos. Úgy gondolom, hogy ez többletkiadás is lenne. Ha be is vállalnánk ennek a költségét, nem hiszem, hogy bárki Várpalotára vinné ügyeletre a gyermeket. Tassi Lászlóné képviselő: Biztos, hogy nem.

16 16 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ne a pénz legyen az akadálya, azt megoldom, csak egyáltalán mi a szándék? Végeztünk a Zsuzsával számításokat. Jelen pillanatban a Veszprémi Kistérségbe fizet be az önkormányzat, pluszba fizeti a megbízási szerződés szerint az orvost, ami 540 ezer Ft egy évben. 40 ezer Ft havonta, plusz az orvosi ügyelet. A másik alternatíva szerint pedig Ft. Tehát, ha úgy döntene a képviselőtestület, hogy a felnőtt és gyerek is megy a várpalotai ügyeletre, akkor ez az önkormányzatnak mindösszesen 113 ezer Ft-ba kerülne, szemben a közel egymillióhoz. Érdemes ebből a szempontból végiggondolni, pláne ebben a mai költségvetési helyzetben. Ha már felajánlották, hogy módosítják a közbeszerzési szerződést. Itt áll egy megszokás az állampolgárok részéről, hogy Veszprémbe menjenek, ami egyrészt megszokott, másrészt jobbminőségű ügyeleti ellátást nyújt, közel egymillió forintért. Másik oldalon áll egy ismeretlen cég, át kell szokni a lakosságnak, hogy Várpalotára megy, viszont az önkormányzat szempontjából egyötöde sincs a költsége. Még egy szempont Várpalota mellett, hogy járásilag is Várpalotához fog tartozni nagy valószínűséggel Vilonya. Ez az egészségügyi ellátást nem, csak a hivatali feladatokat érinti, de nem tudhatjuk, hogyan lesz majd az egészségügy átalakítva. Nem tartom valószínűnek, hogy az alapellátást elvinnék, de nem tartom kizártnak, hogy az ügyeleti rendszerben változás lesz. Volt már próbálkozás, hogy egy az egyben átvenné a Mentőszolgálat állami finanszírozással. Ha a területi ellátási kötelezettség Várpalota járásra vonatkozik, abban a pillanatban a várpalotai mentőszolgálat látná el Vilonyát. Nehéz döntés ez is, mert ez is olyan, amit a lakossággal meg kell értetni. Az egy dolog, hogy van X összeg, amivel az önkormányzat rendelkezik, elbírja, mert eddig is elbírta, hogy kifizessen ennyi összeget, de a másik oldalon most csökkentjük a gyermekvédelmi ellátásokat, csökkentettük a szociális ellátásokat, és lehet sorolni, hogy min kellett már eddig is megfogni a pénzt, hányszor kellett a Sanyinak eddig is nehéz szívvel nemet mondani, ha ilyen-olyan igények érkeznek. Amire nemet kell mondani, mert nincs rá pénz. Ugyanakkor itt meg négyszer annyi pénzt kifizet az önkormányzat, míg egy másik feladat-ellátási lehetőségre lenne megoldás. Ezeket a dolgokat kell mérlegelni. Egyébként ez az összeg, amire a TB finanszírozáson felül tart igényt a közbeszerzési eljárásban nyertes cég. A PalotaHosppal az volt a gond, hogy olyan alacsony volt a többi céghez képest az

17 17 orvosoknak fizetett ügyeleti díj, hogy lázadoztak az orvosok és nem tudta Palota felé sem teljesíteni a cég a kötelezettségeit. Palotának elege lett, és azt mondta, ővele nem akar együtt dolgozni a továbbiakban. Viszont csak ilyen feltételekkel volt jelentkező, hogy azt az ügyeleti díjat közelítse legalább a többi szolgáltatóéhoz, mert való igaz, - tavaly készült ilyen felmérés - van, ahol kétszerese is az ügyeleti díj. A megyében a legalacsonyabb volt, amit az ügyeletért fizettek, de ennyi jött ki a TB finanszírozásból. Akkor fordultak a térség önkormányzataihoz, hogy vállalnák-e a hozzájárulást. A térségi tanácsülésen az 50 forintot lealkudták maximum 20-ra. Így is lett kiírva a pályázat. A nyertes ennyit kér pluszban. Ettől bonyolult a dolog, hogy marad minden a régiben, vagy változtat az önkormányzat. Kardos Sándor képviselő: Bármennyire is bonyolult, azon múlik a történet, hogyan fogadná a lakosság, mert itt megszokták, hogy felszállnak a buszra - nagyon sűrűn járnak Veszprémbe buszok - és hamar beér, nem kell átszállni. Várpalotára legtöbb esetben csak átszállással lehet elmenni. Berhidán át kell szállni, esetleg várni, visszafelé ugyanúgy. Akinek nincs autója, természetesen. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ha meggyőzzük a lakosságot, hogy ne induljon el busszal ügyeletre Palotára. Körbeadjuk azt a telefonszámot, amin az ügyeletet lehet kihívni. Szokjanak rá arra, hogyha beteg valaki, akkor a várpalotai ügyletet hívja ki. Ugyanúgy kijön az orvos és ellátja. Ennek általában az a feltétele, hogy a beteg mozgásképtelen legyen. Egy influenza miatt nem fog kimenni hozzá az ügyelet. Tassi Lászlóné képviselő: Egyből azt mondják; ha be tud jönni, akkor jöjjön. Mindegyik azt mondja, az az első. Pénzügyileg egyértelmű lenne a dolog, csak más szempontok is vannak. Kardos Sándor képviselő: Véleményem szerint nincs miről beszélni.

18 18 Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mi van akkor, ha most döntünk az egyik mellett, és mégse válik be? Akkor mikor lehet váltani, vagy esetleg visszamenni? A Gál Zsuzsa meg tudja küldeni ben, hogy mi vonatkozik a felmondásra. Úgy gondolom, hogy a Jegyző úrnak teljes mértékben igaza van abban, hogy mérlegelni kell. Azt hiszem, hogy eddig is jóhiszeműen próbálta a képviselő-testület mérlegelni a lakosság javára, hiszen - ahogy a Sanyi is mondta - ez teljes mértékben megszokott, bevált. Sőt nem is lehetne más mód, mint Veszprém felé orientálódni. Mérlegelnünk kell nekünk is, mint képviselő-testületi tagoknak a gazdaságosság szempontját figyelembe véve. Az is igaz, hogy egyáltalán nem látunk még tisztán, sajnos. Azt sem tudjuk, hogy a járási rendszer mit hoz majd magával, az egészségügy átszervezése miket hoz magával, említhetném akár az oktatás átszervezését, habár az most nem érinti konkrétan ezt a témát. Én a telefonban ezzel a hölggyel konkrétan a gyermek háziorvosi ellátásról beszéltem. Persze, mert ott megvan a körzet, a működési engedélye a doktornőnek kiterjed Vilonyára. Nekem a felnőtt háziorvosi ellátást nem említette. Magyarul, ha most valamelyik vilonyai szülő Palotára viszi a gyermekét ügyeletre, nem tagadhatnák meg az ellátást, merthogy bent van a rendszerben a doktornő. A működési engedélye szerint Vilonyán is ő az orvos. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Mi lenne, ha visszatérnének rá? Ha a közbeszerzési szerződést most lehet módosítani, akkor pár hónap múlva is lehet.

19 19 Én is ezt javasolnám. A felnőttek miatt írta, hogy lehetne módosítani. Szerződést kell módosítani és a társulásnak jóvá kell hagynia. Utána jönne a cég működési engedélyének módosítása. Kardos Sándor képviselő: Azt hiszem, hogy erről beszélni kell egy hónap múlva a közmeghallgatáson. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Egyébként erről most kell döntenünk? A gyermek háziorvosi ügyeletről igen. Emiatt most lehetőség nyílt végiggondolni az egészet, a felnőtt háziorvosi ügyeletet is. Lehet, hogy 3 vagy 4 hónap múlva, vagy decemberben azt mondják, hogy elment ez a hajó. Kardos Sándor képviselő: Itt is egy olyan lehetőség, hogy pénzt lehet spórolni. Azért van rá most lehetőség, mert valószínűleg - többek között emiatt - még nem került kiadásra a működési engedélye a cégnek. Sokszor ez a lakossági megszokás nagy kolonc is lehet. Látjuk, mert az, hogy a nyugdíjban valamit változtatni kellett, az nyilvánvaló. Bármelyik kormánynak változtatni kellett volna, megmondták, hogy ez így finanszírozhatatlan, és semmiféle kölcsönöket nem adnak, ha ezeket a nagy ellátórendszereket nem reformálják meg. Ezt húsz éve kérik számon Magyarországon. Ennek ellenére mindenkiben az merült fel, hogy elveszik, csökkentik, megadóztatják. Nagyon nehéz megélni minden területen azt, hogyha elérem egy szintet, hogy ebből visszább kerüljek. De ha nem lépi meg,

20 20 hosszútávon - akár a kormányról beszélünk, akár az önkormányzatról - ez egyre nagyobb terhet tesz rá. Kardos Sándor képviselő: Majdnem 900 ezer Ft nyereség lenne egy évre. Nem lenne kérdés a kérdés, ha az lenne pl. a különbség, hogy 10 %-kal az egyik olcsóbb. Itt azért jelentős különbség van. Én még mindig azt javasolnám - amit a Tünde mondott -, hogy térjünk vissza rá a későbbiekben. Két döntést hozhat most a testület a gyermekorvosi ügyeletre; azt mondja, hogy nem járul hozzá, amivel különösebb probléma nem lesz, mert eddig is így volt. Nem fogadják a gyerekeket Várpalotán az ügyeleten, Veszprémbe kell vinni őket. Ha azt mondja, hogy ezt a 20 ezer Ft-ot átadja a kistérségnek, akkor a szülő viheti az egyik szerződés alapján Veszprémbe is a gyereket, a másik szerződés alapján meg viheti Palotára is. Kinek mi a jobb? Erre mondta a Tünde, hogy ilyen döntésnél az a 20 ezer Ft életveszélyes gondot nem okozhat. Ha azt mondaná a testület, hogy köszönjük szépen, nem vesszük igénybe a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatos szolgáltatást, akkor teljes körűen kizárnánk magunkat a későbbiekben? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Meg kellene kérdezni a Gál Zsuzsától. Információhiányt érzek. Hogy a közbeszerzési szerződés jelen pillanatban milyen stádiumban áll, és a későbbiekben milyen lehetőség van a módosítására? Alá van írva a szerződés és május 1-jétől az új szolgáltató látja el az ügyeletet.

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Bak-Bocfölde-Sárhida július 04-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Bocfölde-Sárhida július 04-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. október 29. IV. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29. napján 9 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke 2. melléklet a /2010.(VI.30.) rendelethez 9.melléklet a 7/2007.(III.30.) rendelethez Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 16-án 18,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) határozatai: 161-163 TÁRGYSOROZATA 1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda belső

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére 159/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel nincs. Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének november 20-án órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének november 20-án órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. november 20-án 15.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Zajk, Deák F. u. 11. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZETEMBER 3-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZETEMBER 3-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-11/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. SZETEMBER 3-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 233, 234, 235, 236, 237/2009. (IX. 03.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben