JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Johanidesz Károly Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünk alkalmából megjelent képviselő-társaimat, dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és meghívott vendégeinket: a Családsegítő Központ vezetőjét, Hargitai Tündét, pénzügyi irodavezetőnket, Horváthné Zakor Tündét, Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferenst és Szántiné Molnár Erzsébetet, a belső ellenőrünket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

2 2 /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném javasolni, hogy próbáljunk egy olyan napirendi sorrendet kialakítani, hogy ne nagyon tartsuk fenn a meghívott vendégeket. Kezdhetnénk a meghívón szereplő 1. napirendi ponttal. Utána a 4. és 5. napirendi pontot, és az aktuális ügyekből a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tárgyalnánk, ha ez így megfelel. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Egy javaslatot tennék; jelentősen érintheti a költségvetést az aktuális ügyekből a háziorvosi ügyelet. Azt vegyük előre, amíg a Tünde itt van, hogy tudjon róla. A gyermek háziorvosi ügyeletről szóló tájékoztatót. Az aktuális ügyekből én szerettem volna még előbbre venni ezen kívül a település virágosítására vonatkozó javaslatot, amíg a Tünde itt van. Egy lakó jelezte, hogy szólni kíván, az aktuális ügyek keretén belül javasolom meghallgatni. Amennyiben a javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 48/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

3 3 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanügy-igazgatási ellenőrzéséről. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 6.) Javaslat a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 8.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök évi gyakorlásáról. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 9.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Cseh Tamás jegyző 10.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Lakossági bejelentés b.) Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatban. c.) Tájékoztatás a Séd-Sárvízi Malomcsatornán tervezett munkálatokról. d.) Javaslat a Kihívás Napja versenyben való részvételre. e.) Képviselői felvetések, javaslatok.

4 4 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester / Beszámoló, rendelet-tervezet. FEUVE beszámoló, ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Meg szeretném kérdezni a Tündét, hogy az írásos anyagot szóban szeretnéd-e kiegészíteni? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Talán abban, hogy a Polgármester úrral, meg az érintettekkel egyeztettük a évből a pénzmaradványt, az alapján állítottuk össze, illetve a képviselő-testületi döntések alapján az áthúzódók lettek figyelembe véve. Berhidával a társulási megállapodásokból adódóan az elszámolás következtében összesen ezer Ft körüli pénzeszköz visszautalásra fog kerülni, ha mindkét önkormányzat elfogadja a zárszámadását. Ezt is pályázati tartalékba beszéltük meg a polgármester úrral, így a pályázati tartalékban lesz egy kis összeg, hogy előfinanszírozzuk a Leader kultúrparkból hátralévő beruházás megvalósítását a Tulipán Haus Kft. felé. A szöveges beszámolóhoz én is csak egy-két dolgot jegyeztem fel magamnak. A beszámoló elején - úgy gondolom - már az is örvendetes tény, hogy az önkormányzati feladatellátásunkat zökkenőmentesen tudtuk biztosítani. A közszolgáltatások körében nem merült fel probléma. Talán lehet olyan visszhang vagy vélemény, hogy ezeket a tényeket, akár az iskola és óvoda eszközbeszerzésre, intézmény működtetésre, közút-, közterület fenntartásra, közvilágításra gondolva, ezt sajnos nem mindig értékelik a helyiek úgy, ahogy ez elvárható lenne. Gondolok itt arra, hogy ez szinte hétköznapi dolognak tűnik, pedig ezért is elég keményen meg kell dolgozni, akár nekünk, akár a pénzügyi iroda tagjainak. A működési bevételekkel kapcsolatban: az adóbevételek a tavalyi évben is nagyon

5 5 szépen realizálódtak. A tavalyi évben jelentősnek mondható kamatbevétel ezer Ft -, attól tartok, az idén nem fogjuk ezt az összeget elérni, sajnos. Hiszen eléggé meg van kötve a kezünk, és nem nagyon van módunk arra, hogy lekötött betétet nyissunk a számlavezető pénzintézetünknél. Ahogy a Tünde említette, egyeztettünk a zárszámadás elkészítése előtt. Úgy gondolom, hogy ez is teljes, konkrét képet mutat a működés költségeinél, hogy a 100 % kiadási szintet el sem érték akár a személyi juttatások, a járulékok, illetve a dologi kiadások. Mindenképpen egy meggondolt gazdálkodásra enged következtetni. A szociális támogatások tekintetében itt is látható, hogy magasabbak a kiadások az előző évhez képest. Rajtunk kívül álló okokból, de érezhetően nő akár a munkanélküliség, akár bármilyen más szociális ellátás igénybevétele. Én is mindenképpen megemlítettem volna az elszámolás után visszautalt, kialakult ezer Ft-os többletbevételt, amely realizálódik a költségvetésünkben a bevételi oldalon, és akkor talán tényleg nem lesz gond a Leader kultúrpark esetleges további kiadásainak megelőlegezése. Röviden és tömören én ennyit szerettem volna itt mondani, illetve még gyorsan megemlíteném azt, amiről már több testületi ülésen beszéltünk, hogy a zárszámadás keretében a pénzmaradvány terhére 100 ezer Ft külön lett csoportosítva a játszótéri eszközök karbantartására. Tündével megbeszéltem, hogy ezen a héten az erről szóló testületi döntést megvárjuk, és utána neki tudunk ugrani ezen eszközök karbantartásának. Én magával a szöveges beszámolóval kapcsolatban nem szerettem volna többet mondani. Nektek lenne-e kérdésetek vagy hozzászólásotok? Johanidesz Károly érkezett 16 óra 10 perckor Magával a zárszámadási rendelettel kapcsolatban kérdésetek vagy hozzászólásotok lenne? A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) készült írásos anyagot a Jegyző úr szeretné-e kiegészíteni? Azt a két mondatot tenném hozzá, amit a berhidai bizottságnál is, hogy ha nem is oly gyakran, de itt is előfordulnak külső ellenőrző szervek, a különböző tevékenységeket vizsgálni, és ezek általában jó, pozitív eredménnyel szoktak zárulni. Ennek az alapja az kell legyen, hogy a belső folyamatok megfelelően szabályozottak és kézben tartottak. Azt gondolom, hogy ezt tükrözi az anyag. Ez az alapja, kiindulópontja annak, hogy akár

6 6 az Állami Számvevőszék, akár bármilyen külső ellenőrző hatóság, ami a folyamatokhoz kapcsolódik, ellenőrzést végez, annak jó eredménye legyen. Ehhez az kell, hogy belül megfelelő kontrollok legyenek, és azt gondolom, hogy ez jól működik. Nagyjából ezt tükrözi vissza a beszámoló kicsit bonyolultabban. Két rövid megjegyzést fűznék hozzá. Jegyző úr biztos jobban tudja, napra készebben látja ennek a működését, illetve a minőségét, de biztos vagyok benne, hogy itt ebben az anyagban olvasható volt, hogy valóban jól működtethető maga a rendszer. Mindenképpen kiemelném, - ahogy itt leírva is van, de nem szeretnék szó nélkül elmenni mellette, - hogy maga a rendszer semmiképpen nem tudna jól működni az alkalmazottak megfelelő hozzáállása és hozzáértése nélkül, amit ezúton is - úgy gondolom - a testületünk nevében köszönhetünk a körjegyzőségen dolgozóknak. Illetve még azt a részt emelném ki, hogy a polgármester és az intézményvezetők túlszabályozottnak tartanak egy-két rendszert, illetve folyamatot, de - úgy gondolom, hogy saját nevemben mondva - ezt is rugalmasan tudjuk kezelni, akár a pénzügyi oldalát, akár bármelyik más részét. Ameddig el lehet menni. A rugalmasságot úgy gondoltam, hogy én nem tartom nyűgnek vagy problémának, hogy egy utalványrendeletet vagy bármi mást három-négy helyen kell aláírni. Esetleg nektek lenne a FEUVE beszámolóval kapcsolatban kérdésetek vagy észrevételetek? Ha nincs, áttérünk a évi éves belső ellenőrzési jelentésre, melyet Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr készített el nekünk. Kérdezem, hogy az írásos anyaghoz bármi kiegészítéssel szeretnél-e élni? Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Tartalmazza az anyag, amit a törvény, kormányrendelet, a jogszabályok előírnak. Ezen kívül szerintem megfelelő volt Vilonyán a gazdálkodás. Minden területet ellenőriztem, különösebb hibát nem találtam.

7 7 Úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzés munkafolyamata, ha nem is napi szinten, de azért bizonyos időközönként visszatér a testület elé, elfogadva az éves ütemtervet, illetve a jelentést. A leírtak alapján én is úgy gondolom, hogy nincs semmiféle gond. Viszont meg szeretném kérdezni kíváncsiságból, hogyha nem minden az előírásoknak megfelelő lenne, milyen szankciókat vonna maga után? A belső ellenőr a mi ellenőrünk. Lehetne a mi alkalmazottunk is, én így jobbnak tartom, hogy így egy kicsit kívül is van, meg belül is van, objektívebben tudja megnézni a dolgokat. Ő nem egy hatóság, Ő leírja, milyen problémákat talált, javaslatot tesz a megszüntetésre, jelzi a problémákat. Erre intézkedési terv készül, ami rendezi, hogy a kifogásolt problémákat hogyan lehet megszüntetni. Tehát visszapattan a testülethez, illetve ami a hivatalt érinti, a hivatalhoz, hogy mit kell másképp tenni, hogy ezek a hibák ne forduljanak elő. Tehát nekünk ad a belső ellenőrzés igazából segítséget. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Olyan szintű hiba nem volt, ami kifele tovább kellett volna, hogy menjen, tehát akár kormányhivatal, akár rendőrség felé. Ez a két másik. Azért mondtam, hogy jogszabály szerint készül, mert azt, hogy mi legyen egy éves beszámolóban, előírja a 370-es kormányrendelet. Plusz vannak még hozzá korábbi - Pénzügyminisztérium adta még ki - különböző standardok, hogy mi szerint kell ezeket elkészíteni. A most testület elé került anyag a legújabb - a decemberében elfogadott Kormányrendeletet alapján készült, annak megfelelő tagolásban amely nem sokban tér el a korábbitól -. Nagyon minimális változtatás van benne, tulajdonképpen hasonlót tartalmaz, mint az előző évi. A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban lenne kérdésetek vagy hozzászólásotok? Én megköszönném az eddigi munkádat. Hasonló jelentéseket várunk a továbbiakban is. Én csak aggódok. Nagyon jól működik a dolog, de ha megszűnik a kistérség, akkor hogyan fogjuk tudni megoldani a feladatainkat többek között a belső ellenőrzést -, az majd a jövő év kérdése.

8 8 Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: A következő évre nem tudom, hogy én nyújtom-e be a tervet és beszámolót, mert december 31-ével, a járások felállásával együtt - leírták, hogy - megszűnnek a kistérségi társulások. Én bízom benne, hogy Erzsikét nem veszítjük el. A formát kell megtalálni. Előre gondolkodunk mi is, mert nem csak ez, hanem van több szociális, egyéb olyan feladat, amit a többcélú társulás ellát, amit továbbra is el kell látni, és egyedül nem megy. Tehát valamilyen társulási módon ezeket a feladatokat a kistérség továbbra is próbálja együtt ellátni. Úgy gondolom, hogy Berhidán úgy állnak hozzá a képviselő-testület tagjai, a polgármester is, hogyha kell, akkor gesztorként bevállalja, de nem lehet magára hagyni a kistelepüléseket. Egy belső ellenőrt hogy tudna Vilonya alkalmazni, akár megbízásos alapon is. Úgy gondolom, mindenképpen mindent el kell követni, ami emberileg lehetséges, hogy az együtt ellátott feladatokat valamilyen formában a jövőben is együtt lássák el ezek a települések. Merthogy hivatalosan annyi történt, hogy az új önkormányzati törvény hatályon kívül helyezi december 31-ei hatállyal a többcélú társulásokról szóló törvényt és szóbeli kiegészítés annyi hangzott el, ami várható törvényileg, hogy megmarad a többcélú társulás, de csak területfejlesztési feladatokra. Kvázi inkább a megyei önkormányzatokhoz tendál. Tehát az összes, amiért a kistérség létrejött, a területfejlesztésen kívül, oktatásügyben, valamilyen közös feladatellátás, egészségügyi, szociális területen, és amilyen apropóból ez most felmerült, a belső ellenőrzés. Ezt valamilyen módon ki kell találni, hogyan lehet továbbra is közösen ellátni. Én mindenképpen örülnék, ha megtalálnánk azt a formát, hogy az Erzsike továbbra is tudná segíteni a munkánkat. Reméljük, lesz rá lehetőségünk és módunk. Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr: Ez nem elsősorban rajtam múlik. Nagyon bizonytalan. Ha közel fél éven belül látja a munkájának a végét, az nem túl egészséges. Hozzátársul az, hogy a társulás megszűnésével nemcsak az én munkahelyem szabadul fel, hanem sok más emberé is, mert a járások kialakításával várhatóan létszám-módosítások is lesznek.

9 9 Éppen ma volt határidős egy teljes felmérés arról, hogy mit, hogyan, hány fővel, milyen bérért látunk el a hivatalban. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ágazatonként, munkakörre. Egyet lehet látni, hogy a szabálysértés már most átkerült a kormányhivatalhoz. Megjelent a törvénymódosítás és tételesen tartalmazza, hogy honnan hány létszámot, státust kell átadni a kormányhivatalnak. Minket nem érint, a kistérségben Várpalotán viszont egy fő létszámot, státust át kell adni a kormányhivatalnak. Most még minket nem érint, de előrevetíti, hogy milyen módon lesznek a járások felállítva. Nagy valószínűséggel, elsősorban a járási székhely apparátusát fogja érinteni az, hogy hány létszámot kell átadni. Ahányat át kell adni, abból kormánytisztviselő lesz, nem önkormányzati köztisztviselő. Viszont a nagyobb baj azzal lesz, akit nem adunk át. Mert ott kell végiggondolni, hogy a megmaradó feladatokra hány embernek tudunk majd munkát adni, ami kiesik. Abszolút még csak következtetni sem tudunk, hogy lesz. Biztos, hogy az év vége nem a karácsony jegyében fog nálunk eltelni, hanem azon kell gondolkodni, hogy az új rendszerben a feladatokat, és számomra is az a legfontosabb, hogy az embereket hogyan tudjuk tovább ellátni, és a Tündének úgy kell majd hozzáállni, hogy igazából a költségvetési számokat nem fogjuk akkor még látni. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Karácsony körül talán, hogyha megjelenik a költségvetési törvény. Még csak számolni sem tudunk, mert hogy mi lesz a különbség a normatív finanszírozás meg a feladatfinanszírozás között, arról is csak sejtéseink vannak. Egy ténykérdés, hogy nem lesz több összességében az önkormányzati szférára a költségvetésben, mint idén volt. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A költségvetési törvény karácsony előtt egy nappal szokott megjelenni átlagosan, de az összes többi kapcsolódó törvénymódosítás, kormányrendelet-módosítás, egyéb, azok közül most is egy csomó december 31-én jelent meg. Nem fogjuk látni előbb, mint

10 10 januárban. De nekünk azt, hogy kivel mi lesz január 1-jén, azt legkésőbb december 1-jén látnunk kell. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Akkor meg még biztos, hogy adatok hiányában leszünk. Ezért mondtam, hogy kockázatot kell valamilyen szinten bevállalnunk, annak az is az ára, hogy amikor tisztán látunk, mondjuk február-március körül, akkor kell meghozni azt a nehéz döntést, amit mondjuk decemberben kockázatot vállalva nem hoztunk meg. Ezt végigélték a minisztériumok, végigélték megyei szinten a kormányhivatalok eddig, most sor került az önkormányzati szférára. Ezt a nagy változást meg-, át-, és ha lehet túl kell élni. Esetleg az Erzsikétől szeretnétek még valamit kérdezni? Ha nem, szeretnélek megkérdezni benneteket, ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 49/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a zárszámadással kapcsolatos feladatok értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, finanszírozási, pénzellátási problémák nem merültek fel. Az intézményi működtetésnél a szinten tartásra törekedett.

11 11 3.) A takarékos gazdálkodás miatt képződött pénzmaradvány lehetőséget nyújt a Leader pályázat finanszírozására. 4.) A kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósítása érdekében továbbra is a kiadások ésszerű mérséklésére és a pályázati, pénzügyi lehetőségek kihasználására van szükség. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha a évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról /A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Ha a FEUVE beszámolót elfogadjátok a melléklet szerint, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

12 12 50/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A FEUVE beszámolót elfogadja. 2.) A FEUVE jól szolgálta a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét, a hibák menet közbeni feltárását és kiküszöbölését. Ezért a FEUVE kialakított rendszerén lényegi módosítás nem indokolt. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Végül, de nem utolsó sorban, ha a évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentést a melléklet szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 51/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a évi belső ellenőrzésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és a következő döntést hozta: 1.) A önkormányzat évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

13 13 2.) A belső ellenőrzésről szóló jelentésből kitűnik, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény nem fordult elő. A gazdálkodás jól szabályozott, a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása megfelelő. Határidő: április 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr 16 óra 25 perckor távozott. 2.) Javaslat a település virágosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amíg itt van a Tünde, folytassuk a virágosítással. 100 ezer Ft-ot javaslok rá. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Jó, mert az eredetei költségvetésben parkfenntartásra beterveztem 200 ezret, a fele a virágosítás, a másik fele meg marad a többi parkfenntartási feladatra. Virágokat abból a pénzből szoktak venni. Ez pályázat amúgy? Nem. Minden évben szoktunk rá költeni.

14 14 Olyan szinten pályázat, hogy a megyei önkormányzat szokta kiírni minden évben, és díjazza. Tavaly is első díjat kaptak. Gyakorlatilag egy települési verseny, hogy ki a szebb. Kardos Sándor képviselő: Pénzzel nem jár, szóbeli vállveregetés szokott lenni a díj. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogyha ezt a 100 ezer Ft-os elkülönítést a település virágosítására elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 52/2012. (IV. 23.) Kt. határozat: a település virágosításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település virágosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A településkép javítása, a lakókörnyezet szebbé tétele érdekében virágok, virágföld és tápoldat vásárlását határozza el. 2.) A beszerzésre költségvetéséből ,- Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetésben figyelembe kell venni. Határidő: május 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Roland Kálmánné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 3.) Tájékoztatás a gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Előadó: Fésüs Sándor polgármester

15 15 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Dr. Gál Zsuzsanna a Várpalotai Kistérség vezetője keresett meg engem telefonon, hogy mivel eddig a PalotaHosp Kft. látta el az ügyeleti feladatokat, és közbeszerzés után egy másik cég lesz ennek az ellátója. Ahogy átnézte az ellátási szerződést, egy mondat erejéig rábukkant Vilonyára. Mindenképpen szeretné, hogy ezt a témát rendezzük, illetve zárjuk rövidre. Mindenki tudja, hogy Vilonya külön háziorvost foglalkoztat, illetve megbízási díjat fizet Dr. Kohányi Gábornak, hogy Veszprémben lásson el ügyeletet, hogy a vilonyai lakosok Veszprémbe tudjanak járni ügyeletre. A megkeresés lényege az lenne, hogyha esetleg Vilonya azt szeretné, hogy a gyermek háziorvosi ügyeletet a Generál Medicina Kft. ellássa, akkor ez éves szinten durván 20 ezer Ft-os költség lenne. 111 gyermekről van szó. Problémát az okoz, hogy gyermekorvosi körzet szempontjából a vilonyai gyerekeket berhidai orvos látja el, ő megy be a gyermekorvosi ügyeletbe Várpalotára, és miután az ő körzete Vilonyára is kiterjed, emiatt el kell, hogy lássa a vilonyai gyermekekre vonatkozóan is az ügyeletet, mert erre szól a működési engedély. Abból lett a kalamajka, hogy a doktornő, aki ezzel a céggel szerződésben ellátja a berhidai gyermekorvosi ügyeletet Várpalotán, hozzá tartozik körzetileg Vilonya is, mint gyermekorvosi körzet, és így gyakorlatilag együtt mozog a működési engedéllyel. Ha viszont igénybe veszi ezt a gyermekorvosi ügyeleti ellátást, akkor a szerződés szerint minden településnek ellátott gyermekenként ennyit kell befizetni. Maradhat a jelenlegi felállás, ha nekünk a helyzet megfelelő, nincs különösebb teendőnk. Én beszéltem a hölggyel, dr Gál Zsuzsannával, kérdeztem tőle, hogyha esetlegesen nem vesszük igénybe ezt a szolgáltatást, ugyanúgy hordhatjuk-e a gyerekeket Veszprémbe? Azt mondta, hogy természetesen, ennek semmi kizáró oka nincs, mivel Veszprémben a felnőtt ügyeletet ellátja egy általunk megbízott orvos. Úgy gondolom, hogy ez többletkiadás is lenne. Ha be is vállalnánk ennek a költségét, nem hiszem, hogy bárki Várpalotára vinné ügyeletre a gyermeket. Tassi Lászlóné képviselő: Biztos, hogy nem.

16 16 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ne a pénz legyen az akadálya, azt megoldom, csak egyáltalán mi a szándék? Végeztünk a Zsuzsával számításokat. Jelen pillanatban a Veszprémi Kistérségbe fizet be az önkormányzat, pluszba fizeti a megbízási szerződés szerint az orvost, ami 540 ezer Ft egy évben. 40 ezer Ft havonta, plusz az orvosi ügyelet. A másik alternatíva szerint pedig Ft. Tehát, ha úgy döntene a képviselőtestület, hogy a felnőtt és gyerek is megy a várpalotai ügyeletre, akkor ez az önkormányzatnak mindösszesen 113 ezer Ft-ba kerülne, szemben a közel egymillióhoz. Érdemes ebből a szempontból végiggondolni, pláne ebben a mai költségvetési helyzetben. Ha már felajánlották, hogy módosítják a közbeszerzési szerződést. Itt áll egy megszokás az állampolgárok részéről, hogy Veszprémbe menjenek, ami egyrészt megszokott, másrészt jobbminőségű ügyeleti ellátást nyújt, közel egymillió forintért. Másik oldalon áll egy ismeretlen cég, át kell szokni a lakosságnak, hogy Várpalotára megy, viszont az önkormányzat szempontjából egyötöde sincs a költsége. Még egy szempont Várpalota mellett, hogy járásilag is Várpalotához fog tartozni nagy valószínűséggel Vilonya. Ez az egészségügyi ellátást nem, csak a hivatali feladatokat érinti, de nem tudhatjuk, hogyan lesz majd az egészségügy átalakítva. Nem tartom valószínűnek, hogy az alapellátást elvinnék, de nem tartom kizártnak, hogy az ügyeleti rendszerben változás lesz. Volt már próbálkozás, hogy egy az egyben átvenné a Mentőszolgálat állami finanszírozással. Ha a területi ellátási kötelezettség Várpalota járásra vonatkozik, abban a pillanatban a várpalotai mentőszolgálat látná el Vilonyát. Nehéz döntés ez is, mert ez is olyan, amit a lakossággal meg kell értetni. Az egy dolog, hogy van X összeg, amivel az önkormányzat rendelkezik, elbírja, mert eddig is elbírta, hogy kifizessen ennyi összeget, de a másik oldalon most csökkentjük a gyermekvédelmi ellátásokat, csökkentettük a szociális ellátásokat, és lehet sorolni, hogy min kellett már eddig is megfogni a pénzt, hányszor kellett a Sanyinak eddig is nehéz szívvel nemet mondani, ha ilyen-olyan igények érkeznek. Amire nemet kell mondani, mert nincs rá pénz. Ugyanakkor itt meg négyszer annyi pénzt kifizet az önkormányzat, míg egy másik feladat-ellátási lehetőségre lenne megoldás. Ezeket a dolgokat kell mérlegelni. Egyébként ez az összeg, amire a TB finanszírozáson felül tart igényt a közbeszerzési eljárásban nyertes cég. A PalotaHosppal az volt a gond, hogy olyan alacsony volt a többi céghez képest az

17 17 orvosoknak fizetett ügyeleti díj, hogy lázadoztak az orvosok és nem tudta Palota felé sem teljesíteni a cég a kötelezettségeit. Palotának elege lett, és azt mondta, ővele nem akar együtt dolgozni a továbbiakban. Viszont csak ilyen feltételekkel volt jelentkező, hogy azt az ügyeleti díjat közelítse legalább a többi szolgáltatóéhoz, mert való igaz, - tavaly készült ilyen felmérés - van, ahol kétszerese is az ügyeleti díj. A megyében a legalacsonyabb volt, amit az ügyeletért fizettek, de ennyi jött ki a TB finanszírozásból. Akkor fordultak a térség önkormányzataihoz, hogy vállalnák-e a hozzájárulást. A térségi tanácsülésen az 50 forintot lealkudták maximum 20-ra. Így is lett kiírva a pályázat. A nyertes ennyit kér pluszban. Ettől bonyolult a dolog, hogy marad minden a régiben, vagy változtat az önkormányzat. Kardos Sándor képviselő: Bármennyire is bonyolult, azon múlik a történet, hogyan fogadná a lakosság, mert itt megszokták, hogy felszállnak a buszra - nagyon sűrűn járnak Veszprémbe buszok - és hamar beér, nem kell átszállni. Várpalotára legtöbb esetben csak átszállással lehet elmenni. Berhidán át kell szállni, esetleg várni, visszafelé ugyanúgy. Akinek nincs autója, természetesen. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ha meggyőzzük a lakosságot, hogy ne induljon el busszal ügyeletre Palotára. Körbeadjuk azt a telefonszámot, amin az ügyeletet lehet kihívni. Szokjanak rá arra, hogyha beteg valaki, akkor a várpalotai ügyletet hívja ki. Ugyanúgy kijön az orvos és ellátja. Ennek általában az a feltétele, hogy a beteg mozgásképtelen legyen. Egy influenza miatt nem fog kimenni hozzá az ügyelet. Tassi Lászlóné képviselő: Egyből azt mondják; ha be tud jönni, akkor jöjjön. Mindegyik azt mondja, az az első. Pénzügyileg egyértelmű lenne a dolog, csak más szempontok is vannak. Kardos Sándor képviselő: Véleményem szerint nincs miről beszélni.

18 18 Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mi van akkor, ha most döntünk az egyik mellett, és mégse válik be? Akkor mikor lehet váltani, vagy esetleg visszamenni? A Gál Zsuzsa meg tudja küldeni ben, hogy mi vonatkozik a felmondásra. Úgy gondolom, hogy a Jegyző úrnak teljes mértékben igaza van abban, hogy mérlegelni kell. Azt hiszem, hogy eddig is jóhiszeműen próbálta a képviselő-testület mérlegelni a lakosság javára, hiszen - ahogy a Sanyi is mondta - ez teljes mértékben megszokott, bevált. Sőt nem is lehetne más mód, mint Veszprém felé orientálódni. Mérlegelnünk kell nekünk is, mint képviselő-testületi tagoknak a gazdaságosság szempontját figyelembe véve. Az is igaz, hogy egyáltalán nem látunk még tisztán, sajnos. Azt sem tudjuk, hogy a járási rendszer mit hoz majd magával, az egészségügy átszervezése miket hoz magával, említhetném akár az oktatás átszervezését, habár az most nem érinti konkrétan ezt a témát. Én a telefonban ezzel a hölggyel konkrétan a gyermek háziorvosi ellátásról beszéltem. Persze, mert ott megvan a körzet, a működési engedélye a doktornőnek kiterjed Vilonyára. Nekem a felnőtt háziorvosi ellátást nem említette. Magyarul, ha most valamelyik vilonyai szülő Palotára viszi a gyermekét ügyeletre, nem tagadhatnák meg az ellátást, merthogy bent van a rendszerben a doktornő. A működési engedélye szerint Vilonyán is ő az orvos. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Mi lenne, ha visszatérnének rá? Ha a közbeszerzési szerződést most lehet módosítani, akkor pár hónap múlva is lehet.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. december 19-én 14,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 30-án du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben