A naiv emberismeret és a pszichológia helye a közoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A naiv emberismeret és a pszichológia helye a közoktatásban"

Átírás

1 A naiv emberismeret és a pszichológia helye a közoktatásban Előadás az MTA I. (II., IX.) osztályának A tudományos ismeretátadás szerepe az oktatásban c. ülésén november 10 Pléh Csaba EKF Pszichológiai Tanszéke és CEU Department of Cognitive Science

2 Három alapkérdés A pszichológia intézményes helye az oktatásban Mi is az a naiv emberismeret? Hogy jeleníthető meg az irodalomban és a nyelvtanban?

3 A sors

4 A pszichológia sorsa a 19. század vége Felvidékről terjed. Logika, Pszichológia Kornis Gyula 20. sz. közepe Sokaknak gyanús Túl modernizációs Túl naturalista közoktatásban

5 1956 után visszakerül Lénárd Ferenc Séra, Oláh, Komlósi

6 Aztán elkezd kihalni Sok vita a helyéről. Nem lesz tárgy Nincs tanári képesítés A NATban nincs valódi helye Ember és társadalomban Önismeret, társas élet történelem; erkölcstan, etika; honés népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia. Életkorismertetés és krízisek 7 említés, 213 oldalban Közben megjelenik iskolapszichológus Szakközép Fakultációk Veres Pálné Pannonhalma Gárdonyi Géza

7 Mit tegyünk? Háromféle pszichológia Én szintű Szupraperszonális Szubperszonális Pszichológusok bevonása a tankönyv értékelésbe Iskolapszichológus szerepének növelése a gondokra Fakultáció,önképzőkör Naiv pszichológia kibontása pl. a magyar tanításában

8 A naiv emberismeret mai fogalma Mindnyájan élünk naiv pszichológiával Egymás viselkedését Vágyakat és Vélekedéseket tulajdonítva értelmezzük Ez egyben tulajdonító elmélet: másokhoz is Ez tesz emberré Az ember jó pszichológus, gyenge fizikus Ehhez képest a tudományos egy sajátos metaismeret Ez teremt hidat perszonális és szupraperszonális között

9 A másik ember és a ToM a mai pszichológiában Másoknak gondolat tulajdonítás Ez evolúciósan igen kései Egyedfejlődésileg: kulcs a nyelv kialakulásában és a gondolkozás keletkezésében. Pl. szótanulás Magasabb szintjei: a színlelés megértése, az irónia, a csavarok a kommunikációban Érzelmi és gondolati beleélés elválik

10 Dennett felfogása A naiv pszichológia abban az értelemben instrumentalista, ahogy a legvadabb realisták is megengednék: az embereknek tényleg vannak vélekedéseik és vágyaik a népi pszichológia által képviselt változatában ugyanúgy, ahogy a Földnek van Egyenlítője.

11 Elemi gondolatolvasástól a nyelvig Tomasello Tekintet olvasás Meggyőzés A P Hit B P Közös figyelem Becsapás A P Hit 0 B Q Szótanulás

12 A természetes pedagógia Gergely György s Csibra Gergely Rámutató támpontokon át tanítás Az önkény felismerése Elvárjuk, hogy tanít a környezet

13 Néhány példa a nyelvből erre Tudatelmélet és szintaxis Mi mellett állhatnak hogy-os szerkezetek? perceptuális, pszichológiai és verba dicendi főigék: Látom, hogy esik az eső. Tudom, hogy fáradt vagy, Észrevettem, hogy szeretsz. Mondom, hogy nem szeret. * Futom, hogy szeretsz.

14 ToM szintjei és a nyelv: az evolúciótól az iróniáig Milyen jól nézel ki! Szószerint és irónikusan A társalgás játékai és a közös tudás Szószerintiség és cselek a drámában Hány szint van Othello, Desdemona, Jago és a közönség között?

15 Aktuális tagolás és a Másik Adott-Új szerződés Clark és Clark 1977 Az Adott info hallgató orientált Az Új info beszélő orientált Modell arról, mi jár a partner fejében Ember

16 Pszichológia az irodalomban Az irodalmi szöveg sajátosságai Írói és hős nézőpont viszonya Szempontváltások Elbeszélési hagyományok A hős szempontjából vett rekonstrukció Az író szempontjának megtalálása

17 Okok és Indokok rendszere Leesett a tintatartó. Miért? Feri lelökte a tintatartót, Miért? Fizikai események: oki modell Emberi események: Célok és Indokok Ezeket azonosítjuk a megértés során

18 Két megismerési mód: Jerome Bruner Megismerési Narratív Elméleti Szerveződés Szövegbeli megfelelő Eszménye Beágyazottság idői, szekvenciális, cselekvéses történet: szándékos teleológia egyediség, epizódok kontextus: személyi társas és időtlen, kategorikus, alárendelő leírás: viszonyok személytelen érvényesség hierarchia Kontextusmentes ségre törekszik

19 Az irodalmi racionalitás: Az irodalom mint megismerési mód A régi regényírók az élet különös, kaotikus anyagából az egyszerű és világos racionalizmus szálát igyekeztek kibontani; optikájukban a cselekvést racionálisan megragadható indok szüli, majd a cselekvés új cselekvést vált ki. A kaland nem egyéb, mint cselekedetek világos oksági láncolata. (Milan Kundera: A regény művészete. 1992, 78. lap, Réz Pál fordítása.)

20 David Lodge az elbeszélő mintázatokról Az európai kultúrában a a regényirodalom megjelenésével új fordulatot vesz a narratív típusú önreflexió kibontakozása. Individualizáljuk az eleve meglévő narratív személyiségfogalmat. Egy regényben három különböző sík van. A külső cselekvések szintje, a belső tervek szintje és az érzések szintje. E három szint egymásra való reflexiója adja meg a klasszikus irodalom sajátos egységét.

21 A hagyományos és az új: Hősök nélkül Válságok Felbomlás az emlékekben (Proust) Felbomlás egy tudatáramba (Joyce) Szereplfelbomlás (Musil) A szándékos cselekvés mint gond (Gide) Csak a viselkedéses vázat mutatjuk be (Hemingway)

22 Az evolúciós eredet Brian Boyd Mire jó a művészet? Pinker:semmire Miller: Sebeok, Boyd mellék udvarlás gyakorlás, játék

23 Boyd: a művészet EVO értelmezése Játék, mely fejleszt. Reprezentáció gyakorlás Növeli a művész státuszát Együttműködést segít Fejleszti a kreativitást

24 Mi következik ebből az evo irodalomra? Egyetemes emberi vonások keresése. L. Mme Bovary ováriumai A hely, a kor beemelése. Mi Anna Karenina tragédiája? Egyének sorsa, mint minta. A fejlődésregények. A történet egyedisége, meglepetés értéke

25 Az Odüsszeia elemzése Általában Vágy-Vélekedés pszichológia ToM: tudatelmélet, gondolattulajdonítás Emberi szövetség Mozgatóőerők Példák Kitartó hazatérés és kaland együtt Becsapások pl.báránybőr A kérők, a csapat Kötődés, bosszú

26 Dunbar a fikciós gondolattulajdonítási szintek és az írás-olvasás 4 szintig megy: Karenyin azt hiszi, hogy Anna hű. 1. Anna tudja, hogy Karenyin azt hiszi, hogy Anna hű. 2. Vera kétli, hogy Anna tudja, hogy Karenyin azt hiszi, hogy Anna hű. 3. Ivan azt hirdeti, hogy Vera kétli, hogy Anna tudja, hogy Karenyin azt hiszi, hogy Anna hű. 4.

27 Szóval merre a pszichológiával Mindez nem akarja elvenni sem a nyelvtan, sem a sztori örömét a közoktatásban? Csak új kereteket ad az elemzéshez Kulturális játékok A hasznot hozó öröm forrását keressük Újra pszichológia tanárszak is De mi érdekli a diákokat? Agyászat: BIO Individuum: BIO Szex: BIO Társas élet: gyakorlatok Kutatás: Önképzőkör

Pléh Csaba A természet és a lélek

Pléh Csaba A természet és a lélek Pléh Csaba A természet és a lélek Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A természet és a lélek: Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A kötet megjelenését a

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott

Részletesebben

Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával

Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával A PSZICHOLÓGIA MINT A NEVELÉS ESZMEI HIVATKOZÁSI KERETE Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával kapcsolatban a mára politikatörténeti okokból sokunk szemében diszkreditálttá vált

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Három nagy frankofón kutatóról szeretnék elsőként beszélni. Mivel most éppen

Három nagy frankofón kutatóról szeretnék elsőként beszélni. Mivel most éppen Pléh Csaba pszichológus, EKF Pszichológiai Tanszéke akadémikus, az MTA tagja A pszichológia és a pedagógia klasszikus és új kapcsolatai 1 Tanulmányomban először néhány múltbeli dolgot fogok érinteni, mert

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével *

A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével * Pléh CsAbA A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével * Az eggyel ezelőtti századforduló táján a korabeli pozitivista pszichológiával szembeni elégedetlenség

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Alternatív emberképek a mai pszichológiában *

Alternatív emberképek a mai pszichológiában * Világosság 2006/5. Bölcsészet Pléh Csaba Alternatív emberképek a mai pszichológiában * Kérdésfeltevésemnek már a címe is állásfoglalást tartalmaz, hiszen egyszerre sugallja azt, hogy a pszichológiának

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Előítéletek Kiss Szabolcs Jakab Zoltán AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Mindannyian elmeolvasók vagyunk. A hétköznapi életben a társas interakciók során állandóan lelki állapotokat

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Dr. Kollár Csaba Bevezető gondolatok a marketing narratív megközelítéséhez

Dr. Kollár Csaba Bevezető gondolatok a marketing narratív megközelítéséhez Dr. Kollár Csaba Bevezető gondolatok a marketing narratív megközelítéséhez Mottók 1. Életünk legnagyobb részét olyan világban éljük, amely a narratív eszközöknek és szabályoknak megfelelően épül fel. [Jerome

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám 135 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám Fôszerkesztô: CSÁNYI VILMOS E szám vendégszerkesztôje: PLÉH CSABA Vezetô szerkesztô: SZENTGYÖRGYI

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben