BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY A BELSPED TEAM LOGISTIC ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: KISARI ÁGNES BUDAPEST,

2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szakdolgozatom készítéséhez odaadó, hatékony segítséget nyújtottak. Belső konzulensemnek: Áts Júlia főiskolai docens Külső konzulensemnek: Hegyi Hunor A BELSPED TEAM LOGISTIC Zrt. dolgozóinak 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A szállítmányozás rövid története Mi a különbség a szállítmányozás és fuvarozás között? Mi is a gyűjtőszállítmányozás? A gyűjtőforgalom feltételei A gyűjtőszállítmányozás folyamata A gyűjtőforgalom sajátosságai A gyűjtőforgalom előnyei, hátrányai A magyar áruszállítási teljesítmény alakulása 2006 és 2010 között A magyar kis-és közepes nagyságú fuvarozó cégek általános helyzete A hazai logisztikai teljesítmény értékelése Belsped Team Logistic Zrt. bemutatása A vállalat jelene A vállalat történeti áttekintése A vállalat szerkezeti felépítése A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységének bemutatása Belföldi szállítmányozás Nemzetközi szállítmányozás Légi szállítmányozás Gyűjtő szállítmányozás Konténer forgalom Raktári tevékenység, vámraktározás Teljes körű vámügyintézés Speciális szolgáltatások A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységének folyamata Külkereskedelmi kapcsolatok és hatásaik Németország Svédország Dánia Egyesült Királyság Olaszország Megbízások alakulása, főbb partnerek A cég árbevételének alakulása A BTL helyzetelemzése a SWOT analízis módszerével A Belsped Team Logistic Zrt. vállalati teljesítményét befolyásoló tényező értékelése, észrevételek, javaslatok Marketing tanácsadás, marketing logisztika Az akvirálás, mint a profitnövelés egyik lehetősége Az ISO 9001 Minőségirányítási rendszer bevezetésének előnyei A partner- és kooperatív kapcsolatok menedzselése és fejlesztése Javaslatok a cég pénzügyi gazdálkodásához kontrollálására, tervezhetőségére Szakmai szervezeti tagságából származó előnyök

4 13.7 Felelős vállalat, felelős logisztika, mint a versenyképesség távlati forrása Uniós pályázatok a logisztikában Befejezés Irodalomjegyzék

5 Ábrajegyzék 1.ábra: A szállítmányozói és fuvarozói gyűjtőforgalom összehasonlítása 2.ábra: A gyűjtőszállítmányozás folyamata 3.ábra: A belföldi szállított árutömeg árutonna szerinti megoszlása 4.ábra: A nemzetközi szállított árutömeg árutonna szerinti megoszlása 5.ábra: A belföldi szállított árutömeg közlekedési ág szerinti megoszlása 6.ábra: A nemzetközi szállított árutömeg közlekedési ág szerinti megoszlása 7.ábra: Magyarország export és import megoszlása termékcsoportok szerint 8.ábra: A cég szerkezeti felépítése 9.ábra: Budapest teherforgalmi zónái és célforgalmas úthálózata 10. ábra: A forgalom országonkénti megoszlása 11. ábra: Árbevétel alakulása a 2007-es bázisévhez viszonyítva 12. ábra: A cég SWOT elemzése 5

6 1. Bevezetés Szakdolgozatomban a Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységének elemző vizsgálatát végzem. Én január eleje óta dolgozom a cégnél. Megpályáztam a meghirdetett logisztikai ügyintéző munkakört. A cégnél töltött első két hónap alatt sikerült a cég teljes tevékenységi körét megismerni. Egyre több észrevételem, javaslatom fogalmazódott meg a cég működésével kapcsolatban. Ekkor határoztam el, hogy a cég elemzéséből szeretném írni a szakdolgozatomat. Szándékomat az ügyvezető igazgatóasszonnyal közöltem, aki helyeselte döntésemet. Biztosított arról, hogy minden rendelkezésre álló adattal segíti munkámat, annál is inkább, mert egy friss elemző vizsgálat hasznos lesz a cégnek. Segít a távlati célok megfogalmazásában, valamint a heti rendszerességgel tartott meetingeken észrevételeimet, javaslataimat a kollektívával ismertetjük, értékeljük, megvitatjuk. A Belsped Team Logistic Zrt. (rövidítve BTL) mintegy 70 éves szakmai múlttal rendelkező szállítmányozó és egyben fuvarozó vállalkozás. Dolgozatomat a szállítmányozás rövid történetével indítom. Majd mindjárt a következő részben ismertetem a szállítmányozás és fuvarozás közötti különbséget. Mivel a cég fő tevékenységének a gyűjtőszállítmányozás tekinthető, ezért ennek elméleti bemutatása következik. A cég kettős funkciójából adódóan, működését, üzletfejlesztését alapvetően befolyásolja a magyar fuvarozási piac általános helyzete. Ezt a belföldi és nemzetközi áruszállítás árutömegének összehasonlításával illetve a közlekedési ágak közötti megoszlásuk bemutatásával kezdem. Mivel a kis-közép, de még a nagy logisztikai cégek gazdasági helyzetét is alapvetően meghatározza Magyarország külgazdasági kapcsolatrendszere, az export és import aránya, ezért ezeket a mutatókat grafikus ábrázolásban is megjelenítettem. Részletesen elemzem a kis-és közepes méretű logisztikai vállalkozások nehézségeit, a többi EU-s konkurenciával szembeni hátrányait. A hazai logisztika teljesítményének LPI (Logistic Performance Index) szerinti besorolása híven tükrözi a felvetett problémákat. Dolgozatom második nagyobb egységében bemutatom a Belsped Team Logistic Zrt.-t. A vállalat jelenével kezdtem, de fontosnak tartom a - fellelhető forrásadatok alapján 6

7 általam összeállított- teljes cégtörténet ismertetését is. Hiszen a múltból erednek a jelen tevékenység tradíciói, a kollektíva összetartásának gyökerei. Ezt követi a vállalati szervezeti felépítése, majd a cég tevékenységi területeinek részletes bemutatása. A területek ismertetésénél mindenütt feltüntetem, hogy az adott feladatkörben a cég milyen funkcióban, milyen felelősségi körrel látja el a szolgáltatást. A fuvarszervezés folyamatát az ajánlatkéréstől a számla kiállításáig részletesen ismertetem, mert ezzel is hangsúlyozni kívánom, hogy a cég üzleti fejlődése szempontjából a profi fuvarszervezés alapvető fontosságú. A cég külkereskedelmi kapcsolatrendszerének bemutatása előtt fontosnak találtam ismertetni Magyarország általános külgazdasági kapcsolatait, azokkal az országokkal, amelyek a BTL legfontosabb partnerországai. Az elmúlt 10 év külgazdasági eredményeit ismertetem, sok esetben utalok a jelenlegi gazdasági válság hatásaira. Ezt követően elemzem a es megbízások alakulását, majd a cég utolsó 3 évének árbevételi tendenciáit. A dolgozat harmadik nagy egységében a BTL helyzetelemzését vizsgálom a SWOT analízis módszerével. Az analízis szempontjain végighaladva ismertetem a BTL erősségét, gyengeségét, a cég előtt álló lehetőségeket és veszélyeket. Mindezek alapján megadom a cég tevékenységének értékelését, mindazokat az észrevételeket és javaslatokat, ami szerintem és az áttekintett szakirodalom szerint szükséges a BTL üzletfejlesztéséhez. A felsorolt lehetőségek ismertetésénél törekedtem a cég belső sajátosságait és a külső körülményeket együttesen feltárni. Elemzem a marketing tanácsadás fontosságát, bemutatom a Marketing Reform program bevezetésének menetét, mely a cég számára helyes marketing logisztikát eredményezhet. Ezt követően részletesen ismertetem az akvirálást, mint a cég profitnövelésének egyik legcélravezetőbb lehetőségét. A régi partnerkapcsolatok megtartása, az új vevőkör bővítése- a versenyképesség- szempontjából az ISO 9001:2000 Minőségirányítási Rendszer bevezetése, hatékony működtetése alapvető fontosságú. A költségek tervezhetősége, a cég pillanatnyi pénzügyi helyzetének pontos ismerete elengedhetetlen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az utolsó szempontok között, de korántsem utolsó sorban a szakmai tagságból származó előnyökre és a logisztikai Uniós pályázati lehetőségekre hívom fel a figyelmet. 7

8 2. A szállítmányozás rövid története A szállítmányozás gyökerei visszanyúlnak az ókorba. Már Babilonban volt olyan kereskedő réteg, aki saját költségére, rizikójára küldeményt küldött a Vörös-tengeren át. A szállítmányozó fogalmának kialakulása Észak-Olaszország tartományaiban kezdődött. A speditőr szó maga is olasz eredetű, a spedire küldeni szóból származik. Lényeges változás a szállítmányozásban a XIX. században következett be, amikor a gazdasági életben jelentős változások történtek. A gőzgép feltalálása magával hozta a vasutak kiépítését, mely forradalmasította a fuvarozást. A fuvarozási feladatok sokrétűsége miatt újabb és gyorsabb szállítási útvonalakat kellett keresni, amit a kereskedők egyedül már nem tudtak megtalálni. Így újabb szállítmányozó cégekre volt szükség, akik újabb területeket kapcsoltak be a szállítmányozásba, így alakultak ki a nagyobb fuvarozó, átrakó és raktározó cégek. Magyarországon 1920-ig főleg a nagy külföldi cégek leányvállalatai dolgoztak, de volt néhány kisebb magyar tulajdonú cég is. A közúti teherforgalom kialakulása a két világháború közé tehető.a Masped Magyar Általános Szállítmányozási Vállalatot ban alapították meg. A külkereskedelmet államosították, nagyobb külkereskedelmi vállalatokat hoztak létre, melyeket különböző áruk kereskedelmére szakosítottak. Ezeknek a vállalatoknak azonban előírták a MASPED igénybevételét. A Magyar Szállítmányozók Egyesülete 1989-ben jött létre. Alapító tagok voltak: MASPED, Raabersped, Voláncamion, Hungarocargo, Technosped. A rendszerváltás idején gyökeres változást eredményezett a monopóliumok megszűnése. Elegendő tőkével, bármilyen szakmai előélet nélkül lehetett szállítmányozói vagy fuvarozói tevékenységet kezdeni, akár egy kamionnal is. 1 Az EU csatlakozás után 4 évvel társas és egyéni logisztikai szolgáltató vállalkozást regisztráltak Magyarországon, mely 2004-hez képest az egyéni vállalkozásoknál 44.6%-os csökkenést jelentett. Ugyanezen időszakban a társas vállalkozások számának közel 21,6 %-kal emelkedett. 1 Erdélyi Kálmán, Nikischer József, Dr. Tátrai Anna: Nemzetközi szállítmányozás I. (Magyar Közlekedési Kiadó 2002) 6-7. oldal 8

9 A vállalkozások 75%-a fuvarozó, jóval több, mint 10 %-a szállítmányozó, postai futárszolgáltatást végzők pedig a piac kb. 6%-át adják. A KSH adatai szerint a regisztrált vállalkozások, mintegy háromnegyede működik ténylegesen. A logisztikai szolgáltató piacnak a vizsgált időszakban átlagosan 28,5 %-át adták a közúti fuvarozók, 23,3%- át a szállítmányozók, 14,3 %-át a vasúti szállítás, 8,5%-át a szállítást segítő tevékenységek és 9,6%-át a postai és futárpostai tevékenységek. 2 A közúti fuvarozásban az EU-csatlakozás óta jelentősen nőtt a verseny. A logisztika területén kiemelkedő teljesítményt ért el a Waberer s, MASPED csoport, DELOG, Révész, BI-KA, és Horváth Rudolf. A vasúti áruszállítást a MÁV CARGO Zrt. és a GySEV uralta. A kialakult piaci helyzetre alapvető befolyást gyakorolt a négy jelentős privatizáció: - a MÁV CARGO-é, melyet a Rail Cargo Ausztria vett meg - a Malévé, mely részben a Vnyesekonombank tulajdona. A magyar állam ben 95%-os tulajdonjoggal visszavásárolta a Vnyesekonombank pedig hitelezővé minősült. - Budapest Airport-é (75 évre bérbe adott), mely jelenleg a Hotchiefé - Budapesti Szabadkikötőjé, melynek többségi tulajdonosa a Waberer s Holding Zrt Mi a különbség a szállítmányozás és fuvarozás között? A köznapi életben gyakran összekeveredik ez a két kifejezés, sokszor a köztük lévő különbség nem teljesen szembetűnő. Szakmai szempontból fontos e kettő megkülönböztetése. A szállítmányozás egy szellemi tevékenység, ahol a szállítmányozó mintegy közvetítői szerepkört lát el. Kiterjedt partnerhálózata segítségével megszervezi az adott áru szállításának módját, továbbá biztosítja a szükséges feltételeket, miközben végig a megbízó érdekeit képviseli.. 2 Gecse Gergely: Loginfo. Magyar Logisztikai Egyesület évfolyam 2. szám oldal. 9

10 A fuvarozás tevékenysége viszont maga a kiszállítási művelet, az áru helyváltoztatása. A kiszállítás a legtöbbször saját tehergépkocsival történik. A két tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. A szállítmányozás fogalma a PTK XLIII. fejezet 514. (1) és (2): a szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni. A szerződés a megbízás elfogadásával jön létre. A fuvarozás fogalmát a PTK. XLI 488. (1) és (2): a fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. A szerződés a fuvarozás elvállalásával jön létre. Jogszabály kimondhatja, hogy a küldemény átvétele jelenti a fuvarozás elvállalását. A 489 (1): ha a szerződő felek a fuvarozásról fuvarlevelet állítanak ki, a fuvarlevél bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, illetőleg a küldemény átvételét. A szállítmányozás jogszabályi rögzítése az ig terjed. A felek jogait és kötelezettségeit meghatározó jogszabályok közül kiemelném az 516. (1) (2), mely szerint a szállítmányozó a fuvarozást maga is elláthatja, és más szállítmányozó közreműködését is igénybe veheti; a további szállítmányozók a megbízóval nem kerülnek jogviszonyba. A szállítmányozó az általa választott más szállítmányozó tevékenységéért közvetlenül felel; ha azonban a más szállítmányozó igénybevételére a megbízó adott utasítást, a szállítmányozók közvetlenül felelnek a megbízónak. Fontosak még az Egyéb Rendelkezések, különösen az 521. (3) pontja, mely szerint a szállítmányozó szerződéseire és más jogcselekményeire a bizomány, a küldemény kezelésére, megóvására és továbbítására pedig a fuvarozás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A fuvarozás jogszabályi hátterét a ig tartalmazza. A fuvaroztatónak az adott fuvarozási feladat megszervezéséhez megfelelő fuvarpiaci információkkal, jogszabályi ismeretekkel kell rendelkeznie. Cége érdekeit szem előtt tartva költségminimalizálásra és magas színvonalú komplex vevőkiszolgálásra törekszik. Így az ellátási és elosztási anyagforgalom biztosításának módja saját gépkocsi vagy külső szolgáltató bevonása- az adott cég vezetésének stratégiai döntésétől függ. Számos 10

11 nagyvállalat saját logisztikai szervezeti egységgel rendelkezik. A rendszeres áruszállítási igényekre keretszerződéseket köt, a logisztika két, fent ismertetett alapelvének érvényre juttatásával. Az esetek túlnyomó többségében szállítmányozó cégeket bíznak meg, akik kiterjedt partnerkapcsolataik révén sok, ismert minden szempontból megbízható, a feladó elvárásait maximálisan teljesítő fuvarozói körrel rendelkeznek. Ebből adódóan kedvező alkupozícióban vannak. További előny, hogy nem teljes rakomány esetén a gyűjtőforgalom szervezéséhez is a legtöbb fuvarpiaci információval és rutinnal rendelkeznek. A fuvaroztatónak az elektronikus fuvarbörzék igénybevételével fuvarozók keresésére, versenyeztetésére is lehetőségük van. A szállítmányozói és fuvarozói gyűjtőforgalom összehasonlítását az alábbi táblázatban foglaltam össze. 1.ábra Szempontok Szállítmányozói gyűjtő Fuvarozói gyűjtő forgalom rendszeres eseti fuvareszköz megrakása gyűjtőpont fuvarozónként külön fuvareszköz kirakása gyűjtőpont címzetteknél fuvarokmány gyűjtő CMR+ rakjegyzék tételenként külön CMR fuvarköltség díjszabás szerint megállapodás szerint fajlagos fuvarköltség magasabb alacsonyabb fuvarozási idő hosszabb a kezelési idő miatt rövidebb tervezhetőség jó alig Forrás: Logisztikai Funkciók óravázlat 4. Mi is a gyűjtőszállítmányozás? A kereskedelemben gyakran előfordul, hogy olyan árukat kell fuvarozni, melyek nem tesznek ki egy fuvareszközt. Ilyenkor a fuvarozó csak nagyon magas díj ellenében vállalja a fuvarozást. Ugyanakkor, ha a fuvaroztató beleegyezik abba, hogy áruját más árujával együtt fuvarozzák, akkor a díj sokkal alacsonyabb lehet. Ezen elképzelés indokolta a gyűjtőforgalom elterjedését. A gyűjtőforgalom tehát azonos irányba feladott, egy fuvareszközt megtölteni nem képes áruk továbbítása céljából szervezett összetett 11

12 tevékenység, mely magas fokú szervezettséget, és széles körű adminisztrációs tevékenységet igényel. A gyűjtőforgalmat úgy szokták emlegetni, mint a szállítmányozói tevékenység klasszikus formáját, melynek kezdete időben egybeesik a szállítmányozás kialakulásával. A gyűjtőszállítmányozás létrejötte egy német vasúti díjszabás változására vezethető vissza, ahol a darabárut elkezdték megkülönböztetni a kocsirakománytól. A speditőrök összegyűjtötték a különböző feladóktól származó darabárukat, és az egyirányú tételekből kocsirakományt képeztek. A kocsirakomány fuvardíja lényegesen alacsonyabb volt, mint a darabárué. A vasúti gyűjtőszállítmányozás a hatvanas évekig élte fénykorát, majd a közúti fuvarozás előtérbe kerülésével hamarosan csökkent a jelentősége. 4.1 A gyűjtőforgalom feltételei A megfelelő árumennyiség: mivel a gyűjtőforgalomnak magas az állandó költsége, csak akkor lehet gyűjtőforgalmat szervezni, ha elegendő árumennyiség áll rendelkezésre. A megfelelő raktár: szükség van egy raktárra, ahol a járat indítása előtt és érkezése után az árukat tárolni lehet. A raktárnak a megbízók által jól hozzáférhető helyen kell lenni. A külföldi gyűjtőpont: a gyűjtőpontot egy olyan helyen kell létrehozni, ahol sok kis mennyiségű árufeladásra van igény. Kétféle gyűjtőpont létezik. Az egyik közlekedési csomópontban létesített gyűjtőpont, mely kikötőkben, fővárosokban, határok közelében található. Ennek legnagyobb előnye, hogy a kiegészítő fuvarozók számára jól hozzáférhető, hátránya viszonyt, hogy a megbízótól távol vannak. A másik típusú külföldi gyűjtőpont, mely a megbízók közelében található. Ennek előnye, hogy a kisebb a feladó és a címzett közötti távolság, ugyanakkor nehezebb a megfelelő árumennyiséget összegyűjteni a kevés számú közeli megbízó miatt. A külföldi speditőr partner: fontos, hogy jó kapcsolatai legyenek, mind a helyi fuvarozókkal, mind a hatóságokkal. Még ennél is fontosabb, hogy felelős magatartású, megbízható legyen, továbbá, hogy kedvező díjtétellel dolgozzon. 12

13 4.2 A gyűjtőszállítmányozás folyamata A gyűjtőszállítmányozás folyamatát, szereplőit az 2. ábra szemlélteti. 2.ábra eladó (feladó) fuvarozó indító gyűjtőspeditőr (szállítmányozó) fuvarozó fogadó gyűjtőspeditőr ( szállítmányozó) fuvarozó vevő (címzett) Forrás: Erdélyi Kálmán, Nikischer József, Dr. Tátrai Anna: Nemzetközi szállítmányozás I. (Magyar Közlekedési Kiadó 2002) 102. oldal Ebben a folyamatban három fuvarozó és két szállítmányozó vesz részt, ugyanakkor napjainkban egyre gyakoribb megoldás, hogy a szállítmányozó fuvarozóként is fellép, azaz az indító gyűjtőszállítmányozó végzi az áru befuvarozását az eladótól gyűjtőraktárába vagy a fogadó gyűjtőszállítmányozó szállítja ki az árut a címzettnek. Az indító gyűjtő speditőr az eladó áruját bejuttatja a saját raktárába. A küldemény betárolásakor az árut egy ún. betárolási jeggyel látják el, mely tartalmazza az áru helyét a raktárban. Az áru a raktárban marad a következő gyűjtőjárat indításáig, ez idő alatt gondoskodni kell a küldemény állagának megóvásától. Majd a gyűjtőfuvar összeállítása következik. Azok a küldemények kerülnek egy fuvareszközbe, melynek rendeltetési helyei azonosak, vagy közel esnek egymáshoz. Az áruk fuvareszközbe való berakása során több szempontot is figyelembe kell venni. Az árukat úgy kell a kocsira rakni, hogy a rakfelület egyformán terhelődjön, illetve figyelni kell még az engedélyezett terhelhetőségre. Veszélyes áruk nem rakhatók egymásra. A két gyűjtőpont közötti fuvarozást olyan fuvareszközzel kell megoldani, melynek kapacitása gazdaságosan kihasznált, így költséget lehet megtakarítani. A küldemény megérkezése után a fogadó speditőr rövid ideig tárolja az árut a raktárába, végül pedig eljuttatja a címzettnek. 4.3 A gyűjtőforgalom sajátosságai Nem minden áruból lehet gyűjtőforgalmat képezni. Olyan árukat érdemes szállítani, mely darabáru, más küldeményekkel együtt összerakható, nem túl nagyméretű, nem nagy értékű. Az értékes áruknál gondot jelenthet, hogy a többi áruval egy raktérbe kerül, így nincs rá mód, hogy a fuvarozó felügyelje az árut. Romlandó árut, élő állatot sem tanácsos gyűjtőforgalomban szállítani, hiszen a járatok menetrend szerint, általában 13

14 hetente egy alkalommal indulnak. További probléma az állatok elkülönítése a gyűjtőjáratú fuvareszközön nem megoldható. Vannak olyan veszélyes áruk, melyeket egyáltalán nem lehet gyűjtőforgalomba továbbítani. A veszélyes áruk szállítására EU irányelvek, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás (ADR) előírásai vonatkoznak. 4.4 A gyűjtőforgalom előnyei és hátrányai A kedvező díjtételű fuvarozás feltétele a jól kihasznált fuvareszköz kapacitás. Minél több árut fuvaroznak egyszerre, az egységi árura eső díj annál kisebb lesz. A gyűjtőforgalom előnye az is, hogy a díjak rögzítettek, így nem függnek az aktuális piaci helyzettől. A menetrendszerűségnek köszönhetően, az indulási időpontok előre ismertek, így a megbízók előre tervezhetik árufeladásukat. A szállítmányozó kapcsolatai megkönnyítik a gyors és olcsó fuvarozást. Fontos szempont, hogy az árut két gyűjtőpont között nem rakják át, így csökken az árusérülés veszélye. Nem minden áru fuvarozható gyűjtőforgalomba, kizárt áruk például a veszélyes, gyorsan romló, nagy értékű küldemények. A menetrendszerűség gátolja a sürgős továbbítást. 5. A magyar áruszállítási teljesítmény alakulása 2006 és 2010 között A magyar árufuvarozás belföldi és nemzetközi áruszállításának árutonna szerinti megoszlását a ábra mutatja. 3. ábra Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 14

15 Az 3. ábrán látható, hogy a vizsgált időszakban, 2007-ben volt a legnagyobb a belföldi áruszállítás mennyisége. A 2009-es év mennyiségén már látszanak a 2008 októberében bekövetkezett válság jelei. A belföldön szállított árutömeg csökkenése ben tovább folytatódott. A 2010-es érték már csak mintegy 75 %-a os évnek, illetve 86 %-a a 2009-es évinek. Ugyanezen időszak nemzetközi forgalomban szállított mennyiségeit a 4. sz. ábrán tüntettem fel. Itt is a rekord év a 2007-es év, ami korrelációban van azzal, hogy a magyar külkereskedelemben is ez az év számított rekordnak. A gazdasági válság hatását, a visszaesett nemzetközi fuvarforgalmat híven tükrözi a 2009-es év adata. A 2007-es évre vonatkoztatva ez a visszaesés 15 %, ami megegyezik az egyes iparágak átlagos termelés visszaesésével. A 2010-es évben a belföldi forgalomhoz hasonlítva a nemzetközi forgalom biztatóbban alakult. Ezen a területen már egy 10%-os növekedés történt, ami jelzi, hogy egyes nyugat-európai országokban a termelés elsősorban, ami Magyarországnak a legfontosabb Németországban - belendült. 4.ábra Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 15

16 A magyar árufuvarozás belföldi és nemzetközi árutömegének közlekedési ágak szerinti megoszlását az ábra mutatja. 5.ábra Belföldi szállított árutömeg közlekedési ág szerinti megoszlása vasúti közúti csővezetékes vízi Forrás: Központi Statisztikai Hivatal A belföldi áruszállítás közlekedési ágak szerinti megoszlásából látható, hogy a vizsgált időszakban a közúton történt áruszállítás mennyisége, mintegy 20-szorosa a vasúti áruszállításnak. A magyarországi vasúti áruszállítás háttérbe szorulásának több oka van. A vasúti szállítás lassúsága mellett fontos tényező a magyar vasúti hálózat elavult szerkezete, a MÁV rugalmatlansága, sok esetben megbízhatatlansága. A belföldi vasúti áruszállítás rangsorához az is hozzájárul, hogy egy útirányba nehéz több vagonnyi árutömeget összeszedni. Az amúgy is hosszabb vasúti menetidőhöz még hozzájárul, hogy sokszor a célállomáson teherautókba kell átrakodni az árut, majd ezt követően érkezik meg a címzetthez. Ez utóbbi szállítás önmaga egy külön közúti fuvarszervezést igényel. Ez a kombinált áruszállítás tehát sokszor nem tud versenyképes lenni egy csak közúti fuvarozással. A gazdasági válság hatására a bekövetkezett termelés visszaesés a raktári készletek minimalizálására kényszerítette a termelő cégeket, így előtérbe kerültek a kisebb tételű közúti szállítások. Nyugat- Európa nemzetközi vasúti hálózatára és a külföldi vasúti társaságokra a fenti megállapítások nem általánosítható. A szállított árutömeg alapján, a vasúton szállított árutömeg 2006 és 2008 között 2-1,5 szerese a közútinak. A nemzetközi szállításban a 2008-as gazdasági válság hatása nemcsak az árutömeg csökkenésében mutatkozik meg, hanem a közlekedési ágak közötti árumegoszlás arányában is. 16

17 6. ábra Nemzetközi áruszállítás- árutonna közlekedési ág szerinti megoszlása közúti vasúti csővezetékes vízi Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Általánosan lecsökkent a termelési és a fogyasztási volumen, így a kisebb árumennyiségek számára a közút kedvezőbbnek bizonyult. Ez a körülmény, a vasúton szállított árumennyiség csökkenésével egy időben a közúti szállítás volumenének növekedését eredményezte. Végül a 2009-es évben a vasúti és közúti áruszállítás már szinte azonos volumenű. A 2010-es évben már érezhető a kilábalási tendencia, ami a vasúti szállításnak szerzett árutömeg növekedést. A csővezetékes - és vízi szállítás helyzete a belföldi (5. ábra) és a nemzetközi (6. ábra) fuvarozásban a vizsgált időszakban szignifikáns változást nem mutatott. Talán azt érdemes megemlíteni, hogy 2010-ben a nemzetközi szállításban a vízi szállítás mennyisége az előző évekhez képest növekedett. Remélhetőleg ez a növekedés a további években is folytatódik, hiszen a környezetbarát vízi áruszállítás növekedése, talán csökkentené a magyarországi közúti tranzitforgalom okozta növekvő levegőszennyezettséget és útkárosodást. A magyar export és import termékcsoport szerinti megoszlását 2006 és 2010 között a 7. ábrán mutatom be. A magyarországi behozatal és kivitel termékcsoportok szerinti megoszlásában a vizsgált időszakban számottevő változás nem történt. A gépek és berendezések aránya mindkét esetben a teljes termékcsoport %- át teszi ki. A gépipari termékeken belülnemzetközi összehasonlításban is- magas a high tech termékek aránya. Ezek exportja 17

18 Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel minden évben meghaladta az import mértékét. A válság hatása a 2009-es évben egyértelműen kimutatható. A 2010-ben induló kilábalást is jól tükrözik a 2010-es év adatai. A feldolgozott termékek esetén között a behozatal egyértelműen nagyobb volt, mint a kivitel. A 2009-es és 2010-es adatok szerint közel azonos volt az export és import mennyiség. Bíztató adat, hogy 2010-ben a kivitel már meghaladta a 2007-es év kiviteli értékét. 7. ábra Magyarország export és import megoszlása termékcsoportok szerint Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az energiahordozók és nyersanyagok csoportjait tekintve, nincs jelentős változás a vizsgált időszakban. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek esetén a 2009-es és 2010 es években már egyértelmű kiviteli aktívum mutatható ki. 6. A magyar kis-és közepes nagyságú fuvarozó cégek általános helyzete Magyarországon napjainkban körülbelül cég foglalkozik közúti fuvarozással, melynek döntő többsége kis-és középvállalkozás. Ezt a tevékenységet körülbelül haszongépjárművel, járművenként átlagosan 1,5 alkalmazottal végzik. 3 A cégek közül 8000 vállalkozás nemzetközi fuvarozással is foglalkozik, járművel

19 Az elmúlt években viszonylag változatlan számú géppark mellett a járművek tonnakapacitása 20%-kal nőtt, ami abból adódott, hogy a cégek egyre inkább nagyobb méretű teherautókat üzemeltetnek, mint korábban. A 2008-as gazdasági válság hatására Európában és természetesen Magyarországon is tovább csökkent az úton lévő teherautók kihasználtsága. A válság alatt a nemzetközi forgalomban a teherautók 25 %-a üresen futott, hazánkban pedig az átlagos kapacitás kihasználtság csak 50 % körül mozgott.. A közúti szállítási piac 2008 őszétől folyamatosan szűkült. Először az építőipari megrendelések terén jelentkezett a visszaesés, itt 30 %-os csökkenés volt tapasztalható. A gépiparban az export 22%-kal, az import 32%-kal mérséklődött, a kereskedelemben pedig 49%-kal esett vissza a forgalom. Tény, hogy a közép-európai térségben a magyar fuvarozókra hárulnak a legnagyobb adóterhek. Például még egy szlovák cég 100 egységnyi pénzből 33 egységnyi adót fizet, addig egy magyar cég a 100 egységből 73 egységet 4. Ugyanakkor a magyar fuvarozók kilométerenként euro centes önköltséggel működnek a szomszédos országok 55 euro centjével szemben. Így a szlovák-, cseh-, lengyel-cégek a magyarországi vállalatoknak könnyen tudnak kedvezőbb árajánlatot adni, ezáltal biztos üzletet szerezni. A közúti fuvarozás helyzetének javítására a magyar fuvarozók versenyképességének növelésére 9 pontos mértéktartó javaslatcsomagot juttatott el a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete a szakminisztériumhoz. Az eredetileg pontos csomag helyett 2010 november 18-án a XII. Nemzetközi Közlekedési Konferencián csupán 9 intézkedést kértek sürgősen) 5 Ezek az alábbiak kereskedelmi gázolajár alkalmazása. Ezt már a parlament el is fogadta. biodízel jövedéki adójának csökkentése vámkezelési szabályok áttekintése, módosítása gépjárműadó mértékének csökkentése az átírási illeték átgondolása az új haszongépjárművek forgalomba helyezésének egyszerűsítése a szakképzett gépkocsivezetők utánpótlása (szakképzés támogatása ( os-javaslat-az-mkfe-tl-a-koezuti-fuvarozas-elenkitesere&catid=76:hazai-vonatkozasuhirek&itemid=113 19

20 Magyarországon a jelenleg érvényes autópályadíj tételek az EU országokhoz képest jóval alacsonyabbak. A tranzitáló külföldi fuvarozó cégeknek ez jóval kisebb költséget okoz, mint a hazai fuvarozóknak. A tranzitforgalom okozta fokozott útkárosítás, valamint tetemes levegő szennyezettség növekedésből keletkező károk költségeit a befolyt összeg nem fedezi. Itt jegyzem meg, hogy Magyarország 2011 júniusáig kapott haladékot a levegő szállópor határérték túllépés megszüntetésére. A határidő letelte után tetemes bírságot kell fizetnünk a fenti határérték túllépés miatt. A levegő szállópor tartalmának legnagyobb része a közlekedésből származik. Még a legkorszerűbb tehergépjármű szennyezőanyag kibocsátása is legalább 10 szerese a személygépkocsi kibocsátásának. A Magyarországon több mint 1 millió tranzitállást hajtanak végre a külföldi kamionok. Ezért a logisztika területén is be kellene vezetni a szennyező fizet elvet. 7. A hazai logisztikai teljesítmény értékelése Végül, de messze nem utolsó sorban szeretnék néhány mondatot szánni az LPI-re (Logistics Performance Index). Ez egy logisztikai teljesítménymutató, mely 150 ország logisztikai versenyképességét mutatja. Egy multidimenzionális értékelés, melyben egy ötfokozatú mutatóval (1 a legrosszabb, 5 a legjobb) mérik a logisztikai teljesítményt. A logisztikai teljesítmény értéke a következő mutatókból áll össze: vámengedélyeztetési folyamat hatékonysága a kereskedelem és a közlekedés közötti infrastruktúra minősége a küldemények versenyképes áron történő legegyszerűbb szállítása logisztikai szolgáltatások versenyképessége és minősége méri azon szállítmányok gyakoriságát, melyek a megállapodásban rögzített időpontban (késés nélkül) érkeznek a címzetthez. Az LPI mutató, ami a Világbank megbízásából 2 évente készül, 150 országot rangsorol. Célja, hogy segítsen az országok előtt álló lehetőségek és feladatok összehangolásában, ami logisztikai teljesítményének növekedéséhez vezethet. A 2010-es év rangtáblázatának elején 1-es sorszámmal Németország áll. Teljesítménye, mint viszonyítási alap: 100 %. A rangsorban Magyarország az 52. helyen áll, mintegy 63.8 %- os teljesítménnyel. A Nyugat-európai országok és Olaszország az első 22 helyet 20

21 foglalja el. Csehország a 26. illetve Szlovákia a 38. helyen áll. Magyarország után Európában már csak a balkáni országok (54.;57), Románia (59.) és Bulgária (63.) áll 6. Nagyon elgondolkodtató ez a rangsor, főleg ha összevetjük a 2007-es listával. Magyarország 2007-ben a 35. helyen állt, Csehország a 38. Szlovákia pedig az 50. helyen 7. Az ellentétes tendenciák talán a magyarországi, csehországi és szlovákiai gazdasági mutatók eltérő alakulásával magyarázhatók. 8. A Belsped Team Logistic Zrt bemutatása 8.1 A vállalat jelene A Belsped Team Logistic Zrt teljes mértékben magyar tulajdonban lévő szállítmányozó és logisztikai tevékenységet folytató vállalkozás. A cég komplex logisztikai szolgáltatást nyújt ügyfelei számára, ami kiterjed a fuvarozás, raktározás, valamint áruelosztás teljes folyamatára Magyarországon és Európában egyaránt. Az alaptevékenységnek számító belföldi és nemzetközi közúti szállítmányozás mellett széleskörű globális partnerkapcsolatai révén felkészülten, kedvező költségek mellett szolgálja ki ügyfeleit, háztól-házig lebonyolítva szállítási feladatait. A cég, több mint egy évtizedes tradícióval rendelkezik az európai export és import irányú gyűjtőáruk és részrakományok célba juttatása terén. Gyűjtőkamionjai heti rendszerességgel indulnak Európa számos országába, mind például Németországba, Svédországba, Dániába, Nagy-Britanniába, Norvégiába, Olaszországba, Szlovéniába, Lettországba és Litvániába. Saját gépkocsiparkja mellett válogatott, megbízható alvállalkozói csapat biztosítja a folyamatos minőségi fuvarozói hátteret. A Belsped Team Logistic Zrt. raktározási logisztikai tevékenységét jól felszerelt, modern budapesti raktárában végzi, amelynek elhelyezkedése tökéletes a city-logisztikai munka ellátásához. A cég telephelyén a nemzetközi forgalom támogatására vámügynökséget működtet. A Belseped Team Logistic Zrt. megalakulásától 2008-ig töretlenül fejlődött és bővült. Mára már 25 munkatárs dolgozik a cégnél, akik kivétel nélkül jól képzett, elkötelezett, több nyelven beszélő szakemberek

22 A cég TIR szállítmányozói és fuvarozói felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet a Generali-Providencia Biztosító Rt.-nél kötött, értéke 15 millió Ft. A Belsped Team Logistic Zrt. tagja a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületének (NIT), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, a Külgazdasági Szövetségnek, valamint az IATA-nak. A tevékenységeit a Magyar Általános Szállítmányozói Feltételek (MÁSZF) szerint végzi. Az abban külön nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó szabályai, valamint a Belsped Team Logistic Zrt. Üzleti Feltételei az irányadóak. Ebben pontosan meghatározza a díjait, információt ad a számlázási kérdésekről illetve minőségi előírásairól, amellyel munkáját végzi. A cég telephelye a Dél-Pesti üzleti Parkban a IX. kerület Táblás utca szám alatt található. 8.2 A vállalat történeti áttekintése A BTL elődjének a BELSPED vállalat tekinthető. Mint Budapest egyik legtekintélyesebb fuvarozó cégének múltja a két világháború közötti időszakig vezethető vissza. Kezdetben szállító eszköze csupán a szekér volt. Az 50-es évek elején - több hasonló profilú vállalattal együtt- beolvadt a FŐSPED-be, annak egyik üzemegységét alkotva. A Fővárosi Szállítási Vállalat (FŐSPED) a 40-es évek végén alakult, mint első számú fővárosi szállítmányozó nagyvállalat. A megalapítás után nem sokkal, a nagyvállalaton belül üzemigazgatóságokat hoztak létre. Egyik ilyen üzemigazgatóság a FŐSPED TEHERTAXI lett. Az üzemegység a tehertaxizást gyorsaságával és pontosságával a személyi taxi vállalatokhoz hasonló színvonalon teljesítette. A Főspedbe beolvadt Belsped kis teherbírású gépkocsikkal való tehertaxi-fuvarozást, lakossági költöztetést, tartós fogyasztási cikkek házhoz szállítását végezte. Emellett számos fontos közületi szállítási feladatot is ellátott. Az Országos Széchényi Könyvtár sok millió darabból álló, felbecsülhetetlen értékű könyvállományának átköltöztetését a Budai Várba a Belsped végezte. A rendkívüli feladat magas színvonalú elvégzéséért a cég kormányszintű elismerést kapott. A rendszerváltás idején a cég kivált a Fősped szervezetéből, és ismét Belped néven, önálló vállalatként folytatta működését. Az országban végbemenő kedvező gazdasági változások hatására új logisztikai üzletágak alakultak ki. Így az új Belsped bérautó szolgáltatást, belföldi-és nemzetközi szállítmányozást, külföldi költöztetést vállalt. Ekkor kezdte meg a cég a nemzetközi gyűjtőszállítmányozást. A Belsped 1992-ben 22

23 részvénytársasággá alakult, Belsped Szállímányozó és Fuvarozó Rt. néven. Tevékenységi körét közraktározási és vámügynöki szolgáltatással bővítette, majd két nyereséges év után (1994-ben) sor került a cég privatizációjára. Az új vezetőség a meglévő üzletágak továbbfejlesztése mellett egy logisztikai hálózat kialakítását tervezte. A cégen belül 1995-től légi szállítmányozási osztály is alakult, mely helyileg a ferihegyi repülőtér területén volt. Ezt követően 1998-ban újabb változás következett be a cég történetében: a tulajdonosok egy része kivált, és új céget alapított Belsped Team Logistic Kft.-néven, amely ugyan nem lett jogutódja a Belsped Szállítmányozó és Fuvarozó Rt.- nek, de folytatta az Rt beli tevékenységét. Megalakulása után tíz évvel a Belsped Team Logistic Kft átalakult Belsped Team Logistic Zrt.-vé. A folyamatos fejlődés, a logisztikai tevékenységekben elért sikerek után a BTL 2007 novemberében egy utazási irodát hozott létre, mely önálló üzletágként Belsped Travel néven szerepel. A Belsped Travel működési engedéllyel rendelkező regisztrált utazási iroda, nemzetközi utazásszervezési joggal, élén nagy szakmai múlttal rendelkező irodavezetővel. Célkitűzése, hogy olyan optimálisan és hatékonyan szervezze meg az ügyfelei üzleti és magánjellegű utazásait, hogy a luxus igényektől a költségérzékeny utakig egyaránt kínáljon lehetőségeket. Az utazási üzletág a stabil kapcsolatok kiépítésére, hosszú távú együttműködésre és sikeres üzletvitelre törekszik. Minőségi garanciákat a legnagyobb hazai utazási irodákat tömörítő MUISZ szervezeti tagsággal, Iparkamarai tagsággal, valamint nagy nemzetközi szövetségekben való részvétellel erősíti. Jelenleg két irodát működtet. Az egyik a központi telephelyen a Táblás utcai telephelyen, a másikat pedig a frekventált helyen lévő V. kerületben a Balassi Bálint utca 2/b alatt. 23

24 Az utazási iroda az idegenforgalom valamennyi szerteágazó szolgáltatásával áll magánszemélyek és vállalkozások rendelkezésére: utazásközvetítés: a cégnek közel 50 utazásszervezési irodával van jól működő kapcsolata betegség, baleset, poggyász biztosítások kötése (AXA Biztosító, QBE Atlasz Biztosító, EUB Biztosító és Euro Mondial). menetjegy-értékesítés (repülőjegy, vonatjegy, autóbuszjegy, hajójegy), személygépkocsi kölcsönzés belföldön és külföldön egyaránt repülőjegy és szállásfoglalások intézése vízumügyintézés belföldi és külföldi üzleti utak lebonyolítása diákok utaztatása, kirándulások szervezése céges és magán rendezvények megszervezése külföldi koncertekre és sporteseményekre jegyek biztosítása. 8.3 A vállalat szerkezeti felépítése A Belsped Team Logistic Zrt.-nél jelenleg 25 fő dolgozik. A céghez tartozó utazási iroda (Belsped Travel) alkalmazottainak száma 4. Mindkét üzletágat az ügyvezető igazgató irányítja. A logisztikai üzletágat külön szállítmányozási és logisztikai igazgató vezeti. Mindkét üzletág pénzügyeit a pénzügyi csoport végzi, mely közvetlenül az ügyvezető igazgatóhoz tartozik. A szállítmányozási és logisztikai igazgató alatt helyezkedik el a fuvarozási- és raktározási részleg. A fuvarozás nemzetközi és belföldi egységekre tagozódik. A nemzetközi fuvarozás 6 divízióra (skandináv országok, Németország, Olaszország, Baltikum és Anglia, Csehország és Szlovákia, Görögország, Törökország, Románia) tagozódik. A logisztikai üzletághoz szervesen kapcsolódik a vámügyintézés. 24

25 A cég szerkezeti felépítését a 8. ábrán szemléltetem. 8.ábra Ügyvezető Igazgató Utazási Üzletág Logisztikai Üzletág Pénzügy Menetjegy értékesítés Beutazás Biztosítás Szállítmányozási és logisztikai igazgató Vámügyintézés Fuvarozás Raktározás Nemzetközi Belföldi Skandináv országok Baltikum és Anglia Németország Csehország és Szlovákia Olaszország Görögország, Törökország, Románia Forrás: Belsped Team Logistic Zrt. 8.4 A Belsped Team Logistic Zrt tevékenységének bemutatás Ebben a fejezetben mutatom be részletesen a cég főbb tevékenységeit, a belföldi szállítmányozást, a nemzetközi szállítmányozást, gyűjtő szállítmányozást, konténeres forgalmat, a raktári tevékenységet, és a speciális szolgáltatásokat Belföldi szállítmányozás A BTL-nél a belföldi szállítmányozás alapvetően két szolgáltatási feladatkört foglal magába. Ezek közül a döntő volumenű az importból beérkező gyűjtőszállítmány árutömegének a címzettek telephelyére történő kiszállítása, illetve a feladóktól beérkező áruk exportra induló gyűjtőjárathoz való csatlakoztatása. A hazai beszűkült piac lehetőségek miatt viszonylag kevesebb az egy-egy termelő, kereskedelmi cég általi megbízás, mely napi szintű belföldi szállítmányozás. Ez 25

26 utóbbiakból adódó feladatokra és kötelezettségekre az éves keretszerződés pontjai az irányadóak. A BTL a partnercégek közötti keretszerződésekben szállítmányozó. Ha saját gépkocsival végzi a fuvarozást fuvarozói felelősséggel bír, míg ha alvállalkozót von be a feladat teljesítésére szállítmányozói felelősség terheli. Egy megbízható logisztikai cég alapfeladata a jogszabályok által előírt fuvarokmányok maradéktalan biztosítása. A belföldi árufuvarozást végző gépkocsi csak fuvarlevéllel vehet részt a fuvarozásban a KÁSZ, és az ezt szabályozó 2/1991. (I. 29.) Korm. rendelettel módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. -ának értelmében. 8 A belföldi szállítmányozásban nem kötelező formális fuvarlevél használata, fuvarlevélként bármely olyan okmány alkalmazható, ami a következő adatokat tartalmazza: a felek megnevezése és címe az árura vonatkozó adatok (az áru mennyisége, származása, veszélyes áru esetében az ADR által előírt adatok illetve feltételek) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye és ideje a fizetésre és annak módjára megállapodott feltételek A megbízónak pontos információval kell szolgálnia az áru jellegéről, tömegéről és terjedelméről, a felvétel helyéről és időpontjáról. A veszélyes áruk fuvarozásánál elengedhetetlen az ADR-es jogszabályok pontos, naprakész ismerete. A jelenleg érvényben lévő, 2011-es ADR jogszabály változásait is figyelembe kell venni. Ez a jogszabályváltozás kihangsúlyozza a szállítmányozó felelősségét, ugyanis a szállítmányozónak/ fuvarozónak meg kell győződnie arról, hogy a feladó a szállítás előtt a szállítandó veszélyes árura vonatkozóan, az ADR-ben előírt minden információt átadott. Továbbá pontosította és kiterjesztette a berakó fogalmát. A kirakóra vonatkozó fogalom új. A felelősségi kör bővült az utóbbi két szereplő felelősségével. 9 8 Dr. Magyari István: Szállítmányozási ismeretek. Kézirat

27 A belföldi szállítmányozásnál a raktározásnak jelentős szerepe van. Az esetek többségében külföldről érkező árut nem fuvarozzák direkt a címzett telephelyére, hanem beszállítják a raktárba, és a belföldi autó szállítja tovább az árut. Ugyanez fordítva is igaz, amikor a küldeményt először befuvarozzák a budapesti raktárba, és a nemzetközi autó innen viszi tovább. A BTL alvállalkozó fuvarozói körét folyamatosan bővíti, így biztosítja a megbízók egyedi igényeinek minőségi kiszolgálását Nemzetközi szállítmányozás A cég hetente indít 24 tonnás, 3,5 tonnás és 1,5 tonnás gépjárműveket Magyarországról Európa országaiba és vissza. Ilyenkor komplett rakományok és részrakományok fuvarozása történik, mely saját gépkocsival illetve megbízható alvállalkozók bevonásával szállítmányozói funkcióval valósul meg. A normál kereskedelmi áruk mellett vállalja az ADR-es, hűtést igénylő áruk, különleges, illetve túlméretes áruk továbbítását is. A nemzetközi szállítmányozás egy igen összetett feladat, mely mélyreható tájékozottságot igényel az áru megbízótól való felvételétől a címzettnek való kiszolgáltatásig. A nemzetközi területen megkülönböztetetten fontos a fuvarokmányok precíz, előírás szerinti kitöltése, hiszen a gyakorlatban az adott fuvar nyereségének jó része, rámehet a nemzetközi közúti ellenőrzések során tapasztalt nem megfelelőségek miatti szankciókra, bírságokra. A nemzetközi közúti fuvarozás okmánya a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road). A CMR szárazföldi típusú fuvarokmány. A CMR számos feladatot tölt be. Először is igazolja a feladó részére, hogy a fuvarozó átvette az árut azzal a kötelezettséggel, hogy elfuvarozza és kiszolgáltatja a címzettnek. Ugyanakkor igazolja a fuvarozó számára is, hogy az árut ki adta át fuvarozásra, kinek kell kiszolgáltatni. A fuvarlevél kitöltése a fuvaroztató feladata. A fuvarlevelet 3 eredeti példányban állítják ki, és azokat a feladó és a fuvarozó aláírja. A magyarországi gyakorlatban igazgatási célokra további három, így összesen 6 példányt állítanak ki. A fuvarlevél magyar-, angol- és német-nyelvű rovatokat tartalmaz. 27

28 A fuvarlevél első, piros színű példánya- mely a feladónál marad-igazolja a fuvarozási szerződés megkötését illetve a fuvarozó részéről az áru átvételét. A második, zöld színű példány a fuvarozóé, mely végig kíséri az árut. Ezen át a példányon ismeri el a címzett, hogy átvette az árut. A harmadik, kék színű példány az átvevőé, melyen ellenőrizheti a küldemény tartalmát illetve mennyiségét. A CMR fuvarlevél tartalma: a feladó (neve, címe, országa) az átvevő (neve, címe, országa) az áru kiszolgáltatási helye (helység, ország) az áru átvételének helye és időpontja (helység, ország, időpont) mellékelt okmányok (áruszámla, EV, származást igazoló okmány, veszélyes áru esetében veszélyes áru nyilatkozat) az árudarabok száma, jele, sorszám az áru megnevezése,csomagolás módja az áru bruttó súlya, térfogata, statisztikai száma a feladó rendelkezései (vám-és egyéb hivatalos kezelés) visszatérítés fuvardíj fizetési rendelkezések a fuvarozó neve, címe országa további fuvarozók (név, cím, ország) a fuvarozó fenntartásai és bejegyzései fizetendő (feladó, pénznem, átvevő) különleges megállapodások kiállítás helye és időpontja a feladó aláírása és bélyegzője a fuvarozó aláírása és bélyegzője az áru átvételének időpontja és az átvevő aláírása és bélyegzője járműre vonatkozó adatok (jármű rendszáma, típusa, raksúlya) Erdélyi Kálmán, Nikischer József, Dr. Tátrai Anna: Nemzetközi szállítmányozás I. (Magyar Közlekedési Kiadó 2002) oldal 28

29 Ezen felül szükség esetén a fuvarlevélre rávezethető: az átrakás tilalma, az utánvét összege, a feladó által vállalt költségek, az értékbevallás, a feladónak a fuvarozó számára adott rendelkezése az áru biztosítása ügyében, valamint a megegyezés szerinti fuvarozási határidő Légi szállítmányozás A Belsped Team Logistic Zrt decemberétől a cargo eladásokkal csatlakozott a magyarországi CASS-hoz, és egyben tagja lett a IATA kereskedelmi szervezetnek. A IATA egyik feladata a légi közlekedési kódok meghatározása, és karbantartása. Nyilvántartása az alábbiak szerint alakul: -3 betűs helyszínkód -2 betűs légitársaságkód - könyvelési kód, mely a légitársaságok dokumentumainak számozása. A légi szállítmányozást speditőrként végezik. A BTL célja, hogy a légitársaságokkal és ügynökségekkel napi szintű kommunikációs és gyors, kiterjedt információs kapcsolatrendszert működtessen. Az export, import szállítmányok lebonyolításakor a CCS rendszert használják. A CCS rendszer a légi fuvarozásban használt okmánytartalom egy egyszerűbb- iparági szinten elfogadott - elektronikus adatbázisra épül. A rendszer használata a légi fuvarozás valamennyi szereplőjének (feladó, címzett, speditőr, légitársaság, vámhivatal) igen előnyös, mert folyamatosan nyomon követhető az áru útja. A rendszer versenyhelyzetet teremt a speditőrök és a légitársaságok között, így az ügyfelek előnyös alkupozícióba kerülnek, mely jelentős ár illetve költség csökkenést eredményezhet részükre. A vámhivatal gyorsabb, és pontosabb információkhoz jut és így hatékonyan tudja végezni a vámkezeléseket, valamint a biztonsági átvilágításokat. A Belsped Team Logistic Zrt korábbi hagyományai, partnerkapcsolatai alapján e rövid idő alatt is jelentős megrendeléseket kapott. A május között Münchenben megrendezésre kerülő speditőrök találkozója nagy lehetőséget nyújt új partnerkapcsolatok megalapozására és a meglévő speditőri, légitársasági együttműködések bővítésére. 29

30 8.4.4 Gyűjtő szállítmányozás A gyűjtő szállítmányozás alkotja a vállalat fő tevékenységét. Európa egész területén mindegy 18 partnercéggel, kiterjedt ügynöki hálózattal együttműködve szervezi meg a legoptimálisabb megoldásokat. A gyűjtőszállítmányozás terén, szállítmányozóként lép fel. Ennek megfelelően nemzetközi partnerkapcsolataival egyedi, konkrét, éves keretszerződést köt.a cég feladatköre- a minél teljesebb körű kiszolgálás érdekében- az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: A feladó partner által begyűjtött, a BTL telephelyére eljutatott áru raktározása, komissiózása, vámkezelése, a címzett értesítése az áru érkezéséről. Végezetül a cég elvégzi a címzett telephelyére történő árukiszállítást. Mind import mind export relációba heti rendszerességgel indulnak kamionok Németországba, Dániába, Svédországba, Olaszországba, Szlovéniába és Nagy- Britanniába. Gyűjtő szállítmányozásnál egy CMR fuvarlevelet állítanak ki, de ehhez csatolni kell a rakjegyzéket. A rakjegyzék árunemenként és címzettenként részletezi a küldemény tartalmát. A fuvarokmányon az áru megnevezése gyűjtőáru, a melléklet pedig rakjegyzék Konténerforgalom Az FCL, LCL rakományok valamint gyűjtőáru továbbítását tengeren túli relációkban a BTL kikötői ügynökségei, valamint különböző hajóstársaságokon keresztül szervezi. Az ehhez tartozó adminisztratív tevékenységet, mint például a vámkezelést, hajóraklevél kiállítását illet házhoz szállítást is biztosít. A legjelentősebb forgalmat a következő kikötőkben bonyolítja: Hamburg, Bréma, Rotterdam, Koppenhága, Gdynia Raktári tevékenység, vámraktározás A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamat rendszerben. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei, amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészletet gyűjtenek, majd tovább adják. A raktározás tehát, valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú, technikai-és munka-erőigényű alrendszere, amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiszolgálását végzi. 30

31 A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények, amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. Befogadóképességük, valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki- és betárolást 11. A cég raktára a 1097 Budapest, Táblás utca (Dél-Pesti Üzleti Parkban található) a Lágymányosi Híd pesti hídfőjének közelében. Kiváló fekvésének köszönhetően mind az M5-ös, mint az M1-es autópálya, valamint a belváros is percek alatt megközelíthető. A cég telephelye a 12 tonnás korlátozás alá nem esik, így célforgalomba behajtható. 12 A raktár fekvése tökéletes a city-logisztika tevékenység lebonyolítására. Így eleget tud tenni a city-logisztika főbb célkitűzéseinek, mint például növeli az egy járattal fuvarozandó küldemények számát, a járattervezés során jobban kihasználja a járművek kapacitását. A Belsped Team Logistic Zrt. korszerű raktárral rendelkezik. A raktár területe 750 m 2, melynek hasznos raktere 680 m 2. Valamennyi rakodási magasságú és felépítményű gépjármű fogadására és kiszolgálására alkalmas. A raktár rugalmasan járul hozzá a partnerek igényeinek kielégítéséhez, reggel 8-tól délután fél 5-ig van nyitva, előzetes egyeztetés esetén természetesen a további nyitva tartás is biztosított. A raktári tevékenység magába foglalja az áruk be-és kitárolását, a megrendelések előkészítését. A raktár árukészlete számítógépes nyilvántartás alapján követhető nyomon. A számítógépes készletnyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: az árura vonatkozó adatok (áru megnevezése, tömege) a beérkezésre vonatkozó adatok (beérkezés dátuma, mennyisége, beérkezés helye) kiadásra vonatkozó adatok (kiadás dátuma) A készletnyilvántartás lehetőséget biztosít az árumozgások folyamatos nyomon követésére, így a megbízókat folyamatosan tájékoztatni lehet. 11 Dr. Prezenszki József Logisztika 1(Bevezető fejezetek) Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, oldal 12 pdf 31

32 A raktározásnak alapvetően 4 feladata van: 1. árubeszállítás, 2. tárolás, 3. komissiózás, 4. kitárolás a címzetthez. Az árut miután targonca segítségével leszedték a fuvareszközről betárolják a raktárba. A beérkezett áru azonosításra kerül, majd a kijelölt helyen hosszabb-rövidebb ideig szakszerűen tárolják. A tárolási idő alatt biztosítani kell az áru védelmet. Az áru nem sérülhet meg, nem keveredhet el. A tárolt árukészlet után a megrendelőnek napi tárolási díjat számít fel a BTL, mely az ügyfél számláján külön raktározási díjként szerepel. A számlához mellékletként csatolják a havi árukészlet mozgását, változását. A komissiózás lényege, hogy a raktárban tárolt áruválasztékból összeállítják a megrendelés szerinti választékot. A komissiózás a raktározás kritikus folyamata, mivel a legtöbb élőmunka ráfordítást igényli. A komissiózás lehet egylépcsős és kétlépcsős. Az egylépcsős komissiózásnál a tárolási készletekből a megrendelőnként összeállított kiállítási jegyzék alapján történik a teljesítés. A kétlépcsős komissiózásnál a kiszedési ciklusok számának csökkentésére a tárolási készletből az ún. gyűjtőjegyzék alapján történik az árugyűjtés. A gyűjtőjegyzék több megrendelő azonos cikkelemekre vonatkozó megrendelését tartalmazza. E tételekből egy második lépcsőben történik a megrendelésenkénti szétválogatás. 13 A BTL-nél a komissiózás egylépcsős változata működik. A komissiózás helye szerint pedig a statikus módszert alkalmazzák. A megbízó igényeitől függően a cég átcsomagolási és címkézési feladatokat is ellát. 13 Halászné Sípos Erzsébet: Logisztika-Logisztika Fejlesztési Központ, Budapest, Magyar Világ Kiadó

33 Az árukiszállítás magába foglalja az áru fuvareszközbe történő berakását, valamint a címzetthez történő eljuttatását. A cég elsőrendű feladatának tekinti, hogy ügyfeleihez az általa raktározott árukészlet igényelt mennyisége minél hamarabb és sérülésmentesen megérkezzen. A vámraktározás lényege, hogy a harmadik országból érkező árukat (nem Európai Uniós tagállam) az Áfa és egyéb termékimporthoz tartozó terhek megfizetése nélkül lehet raktározni. A BTL a raktár épületében elkülönített vámáru raktáregység található, ahol a megbízó a vámáruját elhelyezi, és a megbízók utasításai szerint a cég elvégzi a vámkezelést Teljes körű vámügyintézés Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után a vámügyi szabályozások megváltoztak, új rendeletek léptek életbe. A csatlakozást követően a vámunió következtében valamennyi harmadik országból behozott, vagy oda kivitt áru tekintetében a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni. A csatlakozás következménye, hogy az Unión belül áruk áramlása szabad lett, így a Magyarországra érkező áruk 90% a belföldi határt átlépve, nem igényelnek semmilyen vámkezelést. A cég teljes jogú vámügynökségként a következő szolgáltatásokat vállalja: teljes körű vámügyintézés, reexpediálás, intrastat ügyintézés, VPID szám bekérése, átmeneti megőrzés, vámáru továbbítás TC 32 kezességgel, vámbefizetés. A vámügyintézés magába foglalja az export vámkezelés ügyintézését, ezen belül is az export vámokmányok elkészítését, vámkezelését, fuvarokmányok kitöltését (TIR- CARNET), származási bizonyítvány EUR1 okmány kitöltését, export engedélyek ügyintézését, illetve export visszatérítés ügyintézését. Az import vámkezelés esetében biztosítja az import vámokmányok elkészítését, a vámtarifaszám meghatározását, ellenőrzését, előzetes vámkalkuláció készítést, import engedélyek ügyintézését illetve vámkezelést. Ezen szolgáltatásokon túl biztosítja az elkészült vámhatározat ellenőrzését, utólagos helyesbítését, módosítását, az eseteges fellebbezések kezelését, a korábbi vámkezelések felülvizsgálatát valamint a vámtanácsadást. 33

34 8.4.8 Speciális szolgáltatások A speciális szolgáltatások nyújtásához tartozik a túlsúlyos, túlméretes áruk szállítmányozása, a csomag-és futárküldő szolgáltatás, valamint a behajtási engedélyek beszerzése. Túlsúlyos, túlméretes áruk szállítmányozása Ezek olyan eszközök, melyeknek a szállítmányozása különleges kezelést igényel. Ilyen áruk lehetnek a munkagépek, tartályok, rudak, csövek, elemek fűtőberendezések, alkatrészek. Csomag-és futárküldő szolgáltatás A cég csomag-és poggyászküldő szolgáltatást biztosít Magyarország és az Egyesült Királyság között. Hetente, péntekenként kamion indul a budapesti raktárból, ami szerdára érkezik a London melletti Basildonba. Egyedi igények esetén a cég biztosítja a küldeménynek lakásról való beszállítását is a raktárba, illetve a küldemény kiszállítását a címzetthez. A feladandó csomagra 50 kg súlyhatárig sem méret, sem darabszám korlátozás nem vonatkozik. A feladónak gondoskodnia kell a küldemény megfelelő csomagolásáról. Ugyanakkor a cég szívesen ad tájékoztatást, gyakorlati tanácsot a különleges küldemények (bútor, hangszer, sporteszköz, szerszám) célszerű csomagolásáról. A feladás előtt a megbízónak egy listát kell küldenie a csomag tartalmáról, amit mellékelni kell a csomagkísérő okmányokhoz. A csomag nem tartalmazhat dohányárut, alkoholt, romlandó terméket, veszélyes (mérgező, gyúlékony) anyagokat. A futárküldő szolgáltatás esetében leginkább levelek, kis csomagok, ajándékok kiszállításáról van szó Budapesten és környékén. 34

35 2009. január 1-jén életbe lépett az új rendelet, mely a 80/2008 (XII. 30.) Főv. Kgy. Rendelet szerint Budapest területére-néhány főbb útvonal kivételével- csak behajtási engedéllyel hajthatnak be a tehergépkocsik. Ezeknek a behajtási engedélyeknek az ügyintézését illetve kiadását kizárólag a Parking Kft. végzi. A jármű rendszámára vonatkozó engedélyek elkészítése 3 napba telik, és csak személyesen vehető át a budapesti ügyfélszolgálaton. A cég vállalja a behajtási engedélyek igénylésének, átvételének ügyintézését, természetesen a Parking Kft. feltételeit és előírásait alapul véve. 9.ábra Forrás: Parking Kft. 8.5.A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységének folyamata Ebben a részben bemutatatom a Belsped Team Logistic Zrt.-nél zajló folyamatokat az ajánlat kéréstől a számla kiegyenlítéséig. A folyamat bemutatásával egyidejűleg törekszem rámutatni azokra a problémákra, hiányosságokra, melyek a fuvarozási folyamat során gyakran felmerülnek. Az ajánlatkérése történhet ben. Az új ügyfeleknek nagy könnyebbséget jelent, hogy a honlap megtekintésekor az árajánlatkérés menüpont adatainak megadásával direkt árajánlatot kérhetnek. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Az ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: az ajánlatkérő adatai (cégnév, ügyintéző neve, elérhetőség, adószám, cím, telefon-és faxszám) a felrakás adatai (ország, irányítószám, város, felrakás ideje) a lerakás adatai (ország, irányítószám, város, lerakás ideje) az áru adatai (megnevezés, tömeg, colli száma, típusa, méretek cm-ben, esetleges speciális igény) Az ajánlatkérés szerkezetét tekintve lehet egyszerű szállítmányozási feladat, illetve bonyolultabb logisztikai fuvarszervezés. 35

36 Az ajánlat elfogadása után az ügyfél elküldi a megbízást. A megbízásnak tartalmaznia kell a megbízó nevét, címét, az ügyintéző nevét, elérhetőségét (telefonszámát és címét). Az igényelt logisztikai szolgáltatás problémamentes teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges az alábbi adatok megadása: az áru pontos megnevezése, Az áru mennyiségének (súlyának és méreteinek) megadása, hiszen ettől függ, milyen fuvareszköz alkalmas a szállításra. Fontos tudni, hogy egymásra rakhatóak-e az áruk. Ha palettán van az áru, akkor a paletta méretét is meg kell adni, hiszen az EUR palettán (80cm x 120cm) kívül, van még angol paletta, (100cm x 120cm) és egyedi méretek is előfordulnak. Az áru csomagolási módjának ismerete is elengedhetetlen, hiszen ettől függ a rakodás módja. Speciális vagy veszélyes anyagok szállításánál a megbízó köteles minden információt megadni a szállítmányozónak. Ebben az esetben az ún. Biztonsági Adatlap (MSDS) átadása a fuvarozási okmány részét kell, hogy képezze. Az áru felrakás-és lerakás pontos helye és ideje. Ez annál is inkább fontos adat, hiszen a fuvar szervezésekor figyelembe kell venni a raktárak nyitvatartási idejét. Jelentős költségnövekedés származik abból az emberi hibából, hogy a címzett raktára már bezárt, mire az áru megérkezik. Az esetek többségében ez az áru újbóli kiszállítását eredményezi. A megbízás érkezhet telefonon, ben, vagy faxon, de minden megbízást véglegesen írásban kell rögzíteni az esetleges későbbi reklamációk miatt. A megbízás a visszaigazolás elküldése után lesz érvényes. A megbízást egy számítógépes rendszerben az ún. Fuvarsys Rendszerbe rögzítik. A megbízás egy pozíciószámot kap, mely exportnál, (1) importnál (2) számjeggyel kezdődik, utána következik az év, majd a megbízás sorszáma. A számítógépes rögzítés mellett minden egyes megbízást egy irattartóba, ún. köntösbe is lefűznek. A 36

37 köntösre ráírják a pozíciószámot, a megbízó nevét, az áru colli számát, súlyát, a felvétel-és lerakás helyét valamint idejét. A köntösnek tartalmaznia kell a szállítmányozás teljes dokumentációját (a fuvarmegbízást, a megbízás visszaigazolását, a fuvarozással kapcsolatos további levelezést, a fuvarokmányok másolatát, az esetleges vámokmányokat). A fuvarozás teljesítését követően kiállított számla harmadik példányát is a köntösbe kell lefűzni. A megbízás visszaigazolás után kezdődik az igazi logisztikai munka. Az árajánlatban megadott egységnyi fuvardíj milyen módon realizálható. Belföldi szállítmányozás esetén fuvarszervezőnek elsőként azt kell eldönteni, hogy saját autóval vagy alvállalkozóval fogja teljesíteni a szolgáltatást. A cég üzletpolitikájának megfelelően a saját gépkocsiparkja maximális kihasználtságára törekszik, ezért a saját autóval való szállítás mindenképpen elsőbbséget élvez. Ez az elv a gyakorlatban akkor valósítható meg, ha a fuvarozási útiránnyal egyező régióba a saját gépkocsi teherkapacitását teljesen kitöltő árumennyiség gyűlik össze. Ellenkező esetben alvállalkozók bevonása szükséges. A cég megbízóhatóságának és eredményes múltjának köszönhetően, Magyarország valamennyi régiójában mintegy alvállalkozóval szoros együttműködés alakult ki. Amennyiben a meglévő alvállalkozói kör nem tud szabad kapacitást biztosítani, akkor az adott megbízás felkerül egy internetes fuvarbörzére, ún. TimoCom-ra. A fuvarszervező az árajánlat adattartalmával azonos információt felteszi a TimoCom weboldalára. Rövid idő elteltével a szabad gépjármű kapacitással rendelkező fuvarozók telefonkapcsolatba lépnek a fuvarszervezővel. Eközben a fuvarszervező a rendszeren belül önmaga is rákereshet a megfelelő fuvarozóra. Ezután veszi kezdetét az alku. Természetesen mindenki a saját nyereségét próbálja növelni. Az esetek többségében az árban megállapodás születik. Ezt követően a fuvarszervező már küldi is a megbízást az alvállalkozó részére. A megbízás adattartalma meg kell, hogy egyezzen a feladó által megadottal. A TimoCom rendszer használata számos előnnyel jár. Legnagyobb előnye a fuvarszervezés gyorsasága (stressz mentessége). A hatékonyabb útvonaltervezéssel, jobb fuvareszköz kihasználással, (üzemanyag megtakarítással) nagyobb profitot lehet realizálni. 37

38 Továbbá lehetőséget biztosít új partner kapcsolatok kialakítására és ezáltal új, ismeretlen régióban piacbővítési lehetőséget teremt. A rendszernek előnyei mellett bizony hátrányai is vannak. Azzal együtt, hogy kizárólag olyan fuvarozó és szállítmányozó szakcég regisztrálhat, akinek legalább fél éves a cégbírósági bejegyzése, sokuknak nincs megfelelő jártassága, nem kontrollálható a megbízhatósága. Ezzel indokolható, hogy sok feladó a megbízásban kiköti, hogy a fuvar a TimoCom rendszerből választott alvállalkozónak nem adható át. A rendszerbe zömében azok az ajánlatok kerülnek fel, ahol a feladó vagy a címzett (vagy mindkettő) távoli régiókban, a fő közlekedési csomópontoktól távol eső településen található. Itt kell megjegyezni, hogy hátrányt jelent a rendszer használatakor, hogy a már elkelt fuvarokat a fuvarszervezők a telefonos megállapodást követően nem törlik a rendszerből, így a többiek néha felesleges köröket futnak. Miután az alvállalkozó a megbízást visszaigazolta, az alvállalkozó adatai, illetve a fuvardíj rögzítésre kerül a Fuvarsys Rendszerben. A fuvarszervező feladata a továbbiakban már csak a fuvarozás során esetlegesen felmerülő problémák megoldása. Az egyik leggyakrabban előforduló probléma a közúti torlódások miatti késedelem, mely a címzett raktár nyitvatartási idején túli érkezést eredményezi. A gépjármű műszaki meghibásodása vagy közúti balesete (havária) meghiúsult fuvart is eredményezhet. A megbízó hibájából származó téves adatszolgáltatás szintén késleltetheti a fuvarérkezésének előre várható időpontját. Ilyen, és minden más esetben az alvállalkozó köteles azonnal értesíteni a fuvarszervezőt. A szolgáltatás sikeres befejezését követően az alvállalkozó köteles a leigazolt szállítólevelet és a számlát mielőbb megküldeni. A leigazolt szállítólevél beérkezése után a fuvarszervező kiállítja a számlát, csatolja hozzá az eredeti (leigazolt) szállítólevelet. Utóbbi dokumentumok másod példányát lefűzi a köntösbe. 38

39 9. Külkereskedelmi kapcsolatok és hatásaik Magyarország külkereskedelmi kapcsolatrendszere és ennek változásai jelentősen befolyásolják valamennyi külkereskedelemmel foglalkozó cég tevékenységét, alapvető célkitűzéseit. Ezek a hatások különösen gyorsan jelentkeznek a fuvarozó-és szállítmányozó szakcégeknél. A megváltozott piaci helyzethez való alkalmazkodás - különösen a kis-és középvállalkozó cégek számára- likviditásuk alapfeltétele. Magyarország - zömében EU tagállamokkal folytatott - külkereskedelmi kapcsolatainak bemutatása után a Belsped Team Logistic Zrt. EU-s kapcsolatrendszerét ismertetem. Már ebben a fejezetben megteszem észrevételeimet, javaslataimat a BTL tevékenységével kapcsolatban. A magyar külkereskedelmi termékforgalom az elmúlt 20 év alatt folyamatosan bővült. Az Európai Unióhoz történő csatlakozástól 2008-ig az EU-val folytatott külkereskedelmet magyar exporttöbblet jellemzi. A 2003 és 2010 közötti import az EU 27-kkel M Euróról M Euróra növekedett. Százalékos megoszlásban 2010-ben a magyar import 67,9%-a az EU 27-ek országaiból jött. A 2003 és 2010 közötti export az EU M Euróról M Euróra növekedett. Százalékos megoszlásban 2010-ben a magyar export 77,3 %-a az EU 27-ek országaival bonyolódott le Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere Németország. Mind az exportot, mind az importot illetően első helyen áll. A magyar exportnak 2006-ban 29,4 %-a irányult Németországba, és a magyar import 27,4%-a származott Németországból. A kétoldalú külkereskedelmi volumen 31,9 Mrd. Euró volt, miközben Magyarországról, Németországról irányuló export volumene kevéssel meghaladta a Németországból Magyarországra irányuló import volumenét

40 Németország külkereskedelmi partnereinek ranglistáján Magyarország 2006-ban, mint származási ország a németországi importból a 17. helyet, illetve, mint export célország a 15. helyet foglalta el. Magyarországon a közvetlen külföldi befektetések rangsorában is Németország áll az első helyen. A 2006 végi befektetések összértéke 14.7 Mrd Euró volt. 15 Ez a magyarországi összes külföldi közvetlen befektetések 29 %- át teszi ki. Ezzel Magyarország a német befektetők első számú célországa Közép-és Kelet-Európában. Ez a magyar gazdaság számára önmagában is egy nagyon jelentős eredmény, hiszen Németország Európa legnagyobb felvevő és beszerzési piaca. Világszinten vezető technológiákkal, kiváló infrastruktúrával, magas szakképzettségi szinttel, kiemelkedő munkateljesítménnyel jellemezhető. A szoros gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően egyre több magyar vállalkozás fektet be Németországban. A németországi magyar befektetések összege 2005 végén 74 millió Euró volt. A Magyarországon tevékenykedő német vállalkozások köre a kis-és középvállalkozásokon túl egészen a nagy nemzetközi konszernekig terjed. Legnagyobb számban a középméretű vállalatok vannak jelen Magyarországon. Németországból jött vállalatok elsősorban az autó-és gépgyártás területén tevékenykednek (győri Audi Hungária Motor Kft., General Motors Powertrain Magyarország Kft.-Opel szentgotthárdi gyára, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary-kecskeméti gyára). Az ipar és a szolgáltatás területén további olyan nagy befektetők találhatók, mint például: Bosch, Siemens, SAP, Linde, EON, Deutsche Telekom, Allianz. A német befektetők tőkéjük mellett műszaki tudásukkal, menedzselési ismereteikkel, oktatás iránti elkötelezettségükkel (győri Audi) jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság modern, az európai piacon is versenyképes piacgazdasággá vált /Aussenwirtschaftsfoerderung.html 40

41 A német-magyar gazdasági kapcsolatoknak jelentős szerepe van abban, hogy a 2008-as gazdasági világválságból Magyarország is kifelé halad. A bíztató németországi gazdasági növekedési ütem közvetlen hatása a magyarországi külkereskedelmi forgalmat is fellendítette. Ez nagymértékben hozzájárul a magyar költségvetési hiány csökkenéséhez, valamint Magyarország kedvezőbb adóskategóriába sorolásához. 9.2 Svédország Magyarország a svéd exportban a 13., az importban pedig a 15. helyet foglalja el az EU 27-ek között. A kétoldalú külkereskedelmi forgalom egyenlegét 2002-ig hagyományosan svéd aktívum jellemezte ben a magyar export megugrásának eredményeként több mint 1 milliárd eurós aktívumot értünk el. Az ezt követő években az export többletünk fokozatosan csökkent, majd 2007-ben a JAS Gripen harci repülőgép vásárlások miatt jelentős export deficitünk alakult ki. Számos svéd nagyvállalat Magyarországon regionális központot hozott létre. az eddigi magyarországi svéd befektetések értéke összességében 1,3-1,4 milliárd euróra tehető 16. A Skanska (legnagyobb svéd építőipari cég) a budapesti irodaingatlan komplexus létrehozásával 5 év alatt 300 millió Eurót fektetett be Magyarországon. A Tetra Pak 2006-ban Budaörsön létrehozott részlege kelet-közép európai regionális központtá fejlődött. A további legnagyobb svéd befektető cégek az alábbiak. Electrolux (háztartási gépgyártás), IKEA (bútorgyártás), Ericsson (telekommunikáció) Volvo (teher-és autóbusz szerviz), H & M (ruházati áruházlánc). Fontos megemlíteni, hogy a Ericsson és az AstraZeneca. Svédország Magyarországra hozta oktatási és K+F tevékenységének egy részét is. 9.3 Dánia Dánia részaránya a teljes magyar kivitelben és a behozatalban is 0,7 százalék (540 millió Euró volt 2007-ben

42 A nemzetközi gazdasági válság miatt 2009-ben csökkent a magyar-dán kétoldalú kereskedelmi forgalom, a magyar külkereskedelmi többlet azonban továbbra is megmaradt. Magyarország Dánia behozatalában 0,6 százalékos, kivitelében 0,5 százalékos részarányt képvisel. A magyar statisztikai adatok szerint 15,8 százalékkal maradt el a magyar export a 2008-as évtől. A Dániából származó magyar behozatal 24,2 százalékkal csökkent. 18 Dánia vezető vállalatai 2007-ben mutattak fokozott aktivitást a magyarországi befektetések terén. Ebben az évben készült el a Coloplast új nyírbátori gyáregységének első üteme, jelentőst bővítést hajtott végre az Invitel, a Grundfos átadta új székesfehérvári gyárát. Legjelentősebb dán befektetési cégek a következők: Grundfos (gépgyártás), Brdr. Hartman (csomagolóanyag gyártás), Velux (ablakgyártás) Lego (játékgyártás, COWI (műszaki tanácsadás), JYSK (bútor, lakástextil áruházlánc). A dán piac előnye, hogy a magyar termékek széles skálája (ágazati) korlátozás nélkül kivihető. Jelenleg a dán piac a magyar vállalkozások számára nem jelent vonzó befektetési lehetőséget. 9.4 Egyesült Királyság Az Egyesült Királyság a világ ötödik legnagyobb gazdasága, második legnagyobb tőkeexport - és importőre, az egyik legjelentősebb pénzügyi központ. Termékforgalma a világkereskedelem 6 százalékát teszi ki. 19 A közötti időszakban Magyarország importja millió Ft-ról millió Ft-ra csökkent. Ugyanezen időszak magyarországi exportja millió Ft-ról millió Ft-ra növekedett. Tehát a külkereskedelmi termékforgalmunk egyenlege a legnagyobb aktivitást az Egyesült Királysággal mutatja

43 A magyar kivitel túlnyomó részét a Magyarországon megtelepedett multinacionális cégek, illetve a brit tulajdonú termelővállalatok termékei adják. A KKV szektor szerepe csak a bútoriparban számottevő. Több mint 500 brit érdekeltségű vállalat működik Magyarországon, zömmel a szolgáltató szektorban. A legnagyobb brit befektetők a TESCO, a British American Tobacco, az Unilever, Shell, Provident. 9.5 Olaszország Olaszország a magyar áruk második legnagyobb külső felvevőpiaca. A teljes magyar export 5,5 %- a áramlik az országba. Import esetén ez az arány 4,5%. 20 A legjelentősebb export termékek a gépek, gépi berendezések, feldolgozott termékek. Behozatalban a feldolgozott termékek a meghatározók. A legnagyobb befektetők közé tartoznak a Radici-csoport (textilipar, csomagolóanyagok), a Ferruzi csoport (cukor és növényolajipar), AGIP (üzemanyag), Bracco (gyógyszeripar), Generali (biztosítás). 10. Megbízások alakulása, főbb partnerek A BTL-nek, - mint ahogy a cég tevékenységének a bemutatásakor említettem- fő profilja a gyűjtőszállítmányozás. A cég főbb megbízói olyan nemzetközi cégek, melyekkel szorosan együttműködve döntő részt gyűjtőszállítmányozást végez. A teljes ügyfélkörével szerződéses jogviszonyban áll, melyben a fuvardíjak egy évre rögzítettek. A megállapodás értelmében ezek a díjtételek évenkénti felülvizsgálatra kerülnek. A kölcsönösen kialkudott új fuvardíjak a meglévő szerződés mellékletében kerülnek rögzítésre

44 A 2010-es évben a megbízások száma összesen volt. A 2010-es megbízások országonkénti megoszlását következő ábrával szemléltetem 10. ábra Forrás: Belsped Team Logistic Zrt. Mint ahogy a fenti ábra mutatja, a BTL a legtöbb megbízást Németországból kapja. Ez valahol természetes is, hiszen Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere Németország. A legfőbb német partnercég telephelye Hamburgban van, így kiváló lehetősége van arra, hogy a tengeren túlról érkező áruforgalomból gyűjtőjáratokat szervezzen. Ennek eredményeként heti 2-3 alkalommal érkezik a BTL - hez gyűjtőkamion. Mind import mind export relációban heti rendszerességgel indulnak kamionok Németországba, Dániába, Svédországba, Olaszországba, Baltikumba és Nagy- Britanniába. A BTL, mint legtöbb esetben fogadó speditőr, a telephelyére érkező külföldi gyűjtőszállítmányt a feladó által megadott belföldi címzetteknek kiszállítja. Ezen felül a cégnek számos hazai szállítmányozásra vonatkozó szerződése illetve megbízása van. 11. A cég árbevételének alakulása A Belsped Team Logistic Zrt árbevételének alakulását a közötti időszakban a 11. ábrán mutatom be. 44

45 A 2007-es évet, mint bázisévet 100 % -nak tekintve, a 2008-as évben csupán januárban és februárban sikerült ezt a szintet meghaladni. A kiugró áprilisi teljesítmény (133,21%) után, májusban egy drasztikus, mintegy 50%-os árbevétel csökkenés következett be. Az ezt követő két nyári hónapban sikerült a közel 100%-ot elérni. Augusztusban ismét árbevétel csökkenési tendencia mutatkozott, mely szeptemberben már 73%-os árbevételt mutatott. A 2008-as októberi gazdasági válság hatásaként a cég árbevétele novemberben már csak 64,56 %, mely decemberre a szeptemberi szintig javult. A 2009-es év januári bíztató emelkedése után, februárban az előző év mélypontjával azonos árbevétele volt a cégnek. Ezt követően szeptemberig egy fokozatos, viszonylag lassú,- a bázisévet meghaladó- árbevétel növekedés figyelhető meg egészen az év végéig. A 2010-es év januári 106,09%-os értéke után februárban majdnem rekord 131,13%-os árbevétel volt. Majd márciusra ez 93,87%-ra leesett, és egészen októberig 80% körüli értéken mozgott. A novemberi 107,39%-os emelkedés decemberre már 89,45%-ra ismét visszaesett. Az árbevétel legnagyobb hányadát a nemzetközi gyűjtőfuvarok adják. A magyar gazdaság helyzete, külgazdasága, a nemzetközi környezet hatásai jelentősen befolyásolják a logisztikai cégek helyzetét, a kis cégeket pedig különösen érzékenyen érinti. Ugyan a 2008-as válság szinte azonnal éreztette hatását a BTL novemberi árbevételében, de 2009 márciusától már sikerült tartani, kissé növelni a 2007-es szintet. Gazdasági elemzők szerint a hazai külgazdaság 2007-ben rekordévet zárt, a BTL es árbevétele cég szintű rekordnak minősül. Az a tény, hogy 2009-ben márciustól az év végéig a 2007-es szint feletti árbevételt lehetett hozni, a cég rendkívüli rugalmasságával, a változáshoz való azonnali alkalmazkodásával magyarázható. A 2010-es évben a válság elhúzódó hatásait még fokozta a súlyosan leromlott magyar gazdasági helyzet. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az ország életét, a vállalkozások működését, a politikai, társadalmi és gazdasági helyzet alapvetően meghatározza. Nagyrészt ezzel magyarázható a BTL 2010-es árbevételi grafikonja. A nagyrészt 80% körül stagnáló árbevételi értékekből minden negyedévben egy-egy különböző mértékű (februárban és novemberben kiugró) csúcs látható, mely egy-egy nagyobb volumenű ún. eseti megbízás bevételéből származik. Ezek az üzleti lehetőségek személyes kontaktuson alapuló partnerkapcsolatokból, pályázatokból adódtak. 45

46 Árbevétel alakulása a 2007-es bázisévhez viszonyítva 11. ábra 140,00% 131,13% 133,21% 122,36% 118,25% 116,11% 100,00% 106,09% 87,74% 89,40% 109,29% 100,09% 93,87% 95,52% 88,56% 79,91% 110,09% 106,87% 98,64% 89,88% 96,71% 97,94% 100,35% 79,99% 80,85% 80,50% 84,05% 81,88% 77,91% 77,87% 72,93% 107,39% 89,45% 72,40% 60,00% Január Február 64,88% Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November 64,56% December Forrás: Belsped Team Logistic Zrt. 12. A BTL helyzetelemzése a SWOT analízis módszerével A SWOT elemzési módszer segítségével a vállalatok megtervezhetik stratégiai alapelveiket, elemezhetik külső és belső körülményeiket, a rendelkezésre álló erőforrásaikat, kialakíthatják közép-és hosszú távú célkitűzéseiket. Az alapos elemzésnek azért van nagy jelentősége, mert segítségével a cég és a külső környezet kapcsolata átvilágítható, és ezáltal a cég életképessége feltérképezhető. Meghatározhatóak a stratégiailag legfontosabb feladatok. A SWOT elemzés során azokat az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket kell számba venni, amelyek egyértelműen kapcsolatban állnak a cég stratégiájával. 46

47 12.ábra Forrás: saját készítés A cég vezetősége és a munkatársak között az információ áramlása gyors és hatékony. Ez a kis létszám, a magas fokú szakmai szakképzettség mellett, a nagyfokú felelősségérzetnek és a jó problémamegoldó képességnek köszönhető. A BTL-nek nagy előnye, hogy egy ügyintéző,- aki több nyelven beszélő, széles körű logisztikai jártassággal rendelkező szakember- irányítja az egész folyamatot. Szoros kapcsolatot tart fenn az ügyféllel, így a szolgáltatásnak egyedi jelleget biztosít. Mindezek eredményeként egy magasabb- a cég megbízhatóságát reprezentálókiszolgálási színvonalat nyújt a megbízónak. 47

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Előadó: Borszéki György PANAC Taggyűlés, 2008.09.04. A cégcsoport teljesítménye Alapítás éve 1949 Tulajdonos PSA Peugeot Citroen (100%) Globális hálózat

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

XIV. MLBKT Kongresszus

XIV. MLBKT Kongresszus XIV. MLBKT Kongresszus Az ellátási lánc stratégiai kapcsolatainak hazai fejlesztési lehetőségei egy, az Észak- Alföldi régión belül kialakított logisztikai klaszter példáján keresztül Balatonalmádi, 2006.

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria Kovács Imre CEO, az Igazgatóság elnöke www.railcargo.hu 2012.06.25. ezer tonna A gabonatermés alakulása Magyarországon Gabonatermés 2009-2012

Részletesebben

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek?

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek? TÉRKÉPEK BTB 1407 H A LOGISZTIKÁBAN A logisztikában elengedhetetlen a helyes irány, a legjobb útvonalak ismerete, ha a küldeményeket pontosan célba szeretnék juttatni. A Stiefel megbízható és pontos térképei

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Sajátosságok a kínai logisztikában

Sajátosságok a kínai logisztikában Sajátosságok a kínai logisztikában Szabó Zoltán ügyvezető A Ghibli Kft. 1996-ban alapított magyar tulajdonú cég. Több mint 1400 aktív megbízó 7500 m 2 modern raktárbázis Budapesten Kiterjedt európai kapcsolatok

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála: 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben