NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh."

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A ÉVRE VÁLLALT FELADATMUTATÓ VALAMINT A ÉV SORÁN KAPOTT MŰKÖDÉSI / SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBÓL ÁTCSOPORTOSÍTANI KÍVÁNT FELHALMOZÁS ÖSSZEGÉNEK IGÉNYBEJELENTÉSÉRŐL Tisztelt Fenntartók! A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tkr.) 12. (1) bekezdése értelmében a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a fenntartó a finanszírozási időszakon belül minden év szeptember 30-áig köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (továbbiakban: NRSZH) a következő évre vállalt feladatmutatót. A hivatkozott jogszabályhely alapján kérjük a évre vállalt feladatmutatójukat az 1. számú melléklet kitöltésével - Fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve - és postai úton történő visszaküldésével bejelenteni szíveskedjenek. Felhívjuk a fenntartók figyelmét arra, hogy amennyiben több szolgáltatást is működtetnek, abban az esetben a évre vállalt feladatmutatót szerződésenként, külön- külön adatlapon kell benyújtani! Kérjük, hogy a kitöltött és hitelesített adatlapokat az alábbi címre a megadott határidő betartásával szíveskedjenek megküldeni: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály Pályáztatási és Finanszírozási Osztály 1071 Budapest Damjanich utca 48. A Hivatal az ellátások területi lefedettségére, az ellátás iránti igényre, az ellátások színvonalára, a szolgáltatások esetlegesen megváltozott kötelező személyi és tárgyi feltételeire, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel a bizottság javaslatának kikérését követően - ajánlatot tesz a fenntartónak a következő évi működési támogatás összegére, támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások esetén a következő évre meghatározandó feladatmutatóra, továbbá szükség esetén az ellátási terület módosítására. A Hivatal és a fenntartó a feltételekről egyeztethet. Az egyeztetés lefolytatását a fenntartó az ajánlat tárhelyre érkezését követő 5 napon belül, a javaslatainak egyidejű megküldésével kezdeményezheti a Hivatalnál, mely alapján a Hivatal a kezdeményezés beérkezését követő 5 napon belül köteles értesíteni a fenntartót, hogy kíván-e egyeztetést lefolytatni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Szociális foglalkoztatás esetében a évre vonatkozóan a későbbiek folyamán külön tájékoztatás kerül megküldésre. Kérjük, hogy ezen ellátásokra vonatkozóan ne tegyenek igénybejelentést.

2 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) számú melléklet Beküldendő: A fenntartó által aláírt, hitelesített, kinyomtatott példány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály Pályáztatási és Finanszírozási Osztálya részére, 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti postacímre. Határidő: a postára adás határideje szeptember 30. BEJELENTÉSI IGÉNY ÉVRE VÁLLALT FELADATMUTATÓRA Finanszírozási szerződés száma: Fenntartó neve: Fenntartó címe (amelyre az ajánlattétel érkezését kéri): Adatszolgáltató neve és elérhetősége: Szolgáltató / intézmény neve: Az igénylés finanszírozását érintő időszak: év Támogató szolgáltatás évre vállalt feladatmutató (összesen) Érték Ebből: szállító szolgáltatásra vállalt feladatmutató Ebből: személyi segítésre vállalt feladatmutató Szolgáltatás típusa (kérjük, aláhúzással jelölje): - Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás évre vállalt feladatmutató Érték Kelt:, év hó napján. Fenntartó képviseletében cégszerűen aláíró személy/személyek P.H.

3 A év során kapott működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból átcsoportosítani kívánt felhalmozás összegének igénybejelentéséhez A Tkr. 1. (2) bekezdése h) pontjának értelmében a támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, krízisközpont valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a fenntartó részére nyújtott működési támogatás a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz adott állami támogatás. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglakoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet 1 (2) bekezdése alapján a szociális foglalkoztatási támogatás a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez, vagy fejlesztéséhez ezen belül az f.) pontban részletezett költségekre használható fel. A minisztériumi előirányzatok esetén a működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból a felhalmozásra fordított összeget a finanszírozási / támogatási szerződés erre irányuló módosítása alapján lehet elszámolni. A jóváhagyott felhalmozásra fordítható összeg szerződésmódosítás keretében kerül rögzítésre. A szerződésben rögzítésre került összeget a év folyamán kizárólag felhalmozásra lehet fordítani, amelyet számlákkal és bizonylatokkal alá kell támasztani a helyszíni ellenőrzés során. Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként kerül felhasználásra, vagy csak részben kerül elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak kamattal terhelve vissza kell fizetnie. Az elektronikus igénybejelentő lapon kérjük feltüntetni azt az összeget, amelyet a év során kapott működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatási összegből felhalmozásra kívánnak fordítani. Az igénybejelentés során kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy a teljes évi működési támogatás maximum 30%-át kérhetik átcsoportosítani. Ha nem kívánnak élni a felhalmozási célú átcsoportosítással, akkor nullásként szükséges kitölteni és véglegesíteni a felületet. Felhalmozási célú támogatásként azokat a kiadásokat szükséges feltüntetni, amiből tárgyi eszköz keletkezik a mérlegben, vagy meglévő tárgyi eszközének az értéke növekszik, amit később amortizáció formájában számol el költségként. Az igénybejelentés során célszerű a szervezet gazdasági vezetőjével egyeztetni. Kérjük a táblázat pontos összeggel történő kitöltését, melynek során vegyék figyelembe a év végéig megjelenő igényüket is. Minden szerződésre külön adatlapot kérünk kitölteni. Az elszámolások során a Magyar Államkincstár külön fogja vizsgálni a felhalmozások elszámolását. A évi finanszírozási illetve támogatási szerződésben foglalt működési / foglalkoztatási támogatásból felhalmozásra átcsoportosított összeget a tárgyévben, azaz évben fel kell használniuk. Beküldési határidő: szeptember 30. A felhalmozásra átcsoportosítani kívánt összeget a https://pkr.nrszh.hu/pkr/fooldal.xhtml honlapon, a Hivatal elektronikus pályázatkezelő felületén tudják megtenni.

4 A honlap megnyitását követően a legfelső menüsorban található Felhalmozások menüpontra szükséges lépni. A fenntartó a menüpontba történő belépést követően a szolgáltatás típusánál tudja kiválasztani az adott ellátást, melyre rákattintva megjelennek az adott ellátási típushoz tartozó szerződésszámok. A kívánt szerződésszám kiválasztását követően a Felhalmozás funkciógombra kell lépni, amelynek megnyomását követően megjelenik az igénybejelentő lap. A felhalmozásra átcsoportosítani kívánt összeget szerződésenként szükséges rögzíteni.

5 Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak felhalmozási célú kiadásra átcsoportosítani a felületet az alábbiak szerint töltsék ki: Az igénybejelentő személyére vonatkozó adatok kitöltését követően a Nem igényel szövegrész melletti négyzetbe szükséges belekattintatni, amelyet követően a rendszer automatikusan beemeli a 0-t. Amennyiben szeretne a működési támogatásból felhalmozásra átcsoportosítani akkor azt az alábbiak szerint teheti meg. A rögzítés során kérjük, folyamatosan írják az összeget, mert a Mentést követően a rendszer automatikusan ezres csoportosításba rendezi azt. Az igénybejelentő lap kitöltését követően a Mentés majd a Véglegesítés funkciógombra szükséges kattintatni

6 A véglegesítés után ismételten a nyitólap jelenik meg, ahol az igény-bejelentőlap megnyithatóvá és nyomtathatóvá válik. Az igénybejelentő lapot az elektronikus felületen történő véglegesítést követően nem kérjük postai úton megküldeni a Hivatal részére. Technikai vagy szakmai kérdések esetén kérjük, hogy az ellátási területhez tartozó munkatársakat keressék az alábbi elektronikus elérhetőségen: A év során kapott működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból átcsoportosítani kívánt felhalmozás összegének igénybejelentéséhez kapcsolódó elektronikus elérhetőségek NRSZH Szociális Főosztály Ellátási típus Név, beosztás cím Telefon Általános szakmai kérdések Általános technikai kérdések Támogató szolgáltatás Közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális foglalkoztatás Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont Farkasné Farkas Gyöngyi Főosztályvezetőhelyettes Obreczán-Köller Zsófia Velkei Mariann Nagy Annamária Szász-Beluczki Bernadett Balázs Boglárka Csernai Erika Takács Péter 06/ / / / / / / / Budai Annamária 06/ Budavári - Sepsi Szilvia 06/ Utcai szociális munka Szerző Zsuzsanna 06/ További sikeres szakmai munkát kívánunk! Budapest, szeptember Kiss Györgyi főosztályvezető sk

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ a finanszírozási/támogatási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Utcai szociális szolgálatok pályázati finanszírozása Farkasné Farkas Gyöngyi mb. főosztályvezető, NRSZH Hajléktalan ellátás

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A támogatás feltételei

1. A támogatás feltételei A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelete a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására. (A pályázat kódja: FV-I-13) Pályázati Útmutató

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására. (A pályázat kódja: FV-I-13) Pályázati Útmutató Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) Pályázati Útmutató 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató 2012. szeptember 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) Tartalomjegyzék 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők:

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők: ÚTMUTATÓ a 2012. január 1-jétől központi költségvetési szervként működő megyei önkormányzati intézmények kincstári nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedésekhez, valamint a 2012. január hónapban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben