ENELFA E NtrEprENEurship by E-LEarNiNg For adults VáLLaLkozási ismeretek FELNôttEk részére E-LEarNiNg útján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENELFA E NtrEprENEurship by E-LEarNiNg For adults VáLLaLkozási ismeretek FELNôttEk részére E-LEarNiNg útján"

Átírás

1 ENELFA E Ntrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnôttek részére e-learning útján

2 1. Alapinformációk Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: HU1-LEO Fôpályázó: Budapesti Gazdasági Fôiskola A projekt futamideje: 24 (27) hónap Partnerországok: Magyarország, Románia, Franciaország, Belgium, Finnország A projekt összköltsége: EUR Az EU támogatás aránya: 75% Honlap: Partneri kör: ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnôttek részére e-learning útján Kapcsolat: MADARASINÉ Dr. SZIRMAI Andrea, szakmai vezetô Tel: VARGA László, koordinátor Tel: Dr. SOMOGYI Aliz, Továbbképzési és Szakképzési Központ, igazgató Tel: Budapesti Gazdasági Fôiskola Mrs MADARASINÉ Dr. SZIRMAI Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mr ELEK Csaba Ecole de Management de Normandie Mrs Clotilde NICOLLE Universitatea Babeş-Bolyai Mrs Adriana TIRON-TUDOR Asociaţia Patronilor Şi Meseriaşilor Cluj Mr Augustin FENEŞAN New Mind S. A. Ir Bernard DONNAY CESIM OY Ms CSAPÓ Mónika Budapest Business School Budapest, Közép-Magyarország, Hungary Budapest Chamber of Commerce & Industry Budapest, Közép-Magyarország, Hungary Ecole de Management de Normandie Caen Le Havre Basse, Normandie, France Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Nord Est, Romania Employers And Craftsmen Association Cluj-Napoca, Nord Est, Romania New Mind S. A. Rixensart Brabant, Wallon, Belgium CESIM OY Helsinki, Etelä-Suomi, Finland

3 2. ENELFA a pályázat háttér, az innováció transzfer típusa, várt eredmények és hatások A vállalkozásismereti képzés az európai szakképzésfejlesztés fô irányvonala, amely az EU Oktatásügyi és Kulturális Fôigazgatóság és a Vállalkozáspolitikai Fôigazgatóság prioritásainak is a fókuszában helyezkedik el. Azt, hogy ez az ágazati és egyúttal földrajzi helyváltoztatás egy kiemelkedô innovatív francia intézménybôl a magyarországi és romániai vállalkozóképzés két jelentôs szereplôjére irányul, az a különbség indokolja, amely a nagy lélekszámú európai országok két csoportja között tapasztalható egy új vállalkozói szemlélet kialakítása terén. Ugyanakkor az ágazati és földrajzi áthelyezésen túl az innovatív tananyag átadásával azon know-how átültetésére is sor kerül, melyet az Ecole de Management de Normandie (Caen, Franciaország) dolgozott ki az infokommunikációs technológián alapuló pedagógiai megközelítés terén. Ezeket az eredményeket ráadásul megsokszorozza, hogy a konzorcium nem oktatási intézményei a felnôtt lakosság különbözô célcsoportjait is képes bevonni. A projekt fontos részét képezi majd a Budapesti Gazdasági Fôiskola (BGF) azon projektjeinek, melyek a KKV-k részére kívánnak gyakorlásra tervezett virtuális környezetet kialakítani. A projekt az egész életen át tartó tanulás nagyobb méretû csoportját, a kevés gazdasági ismerettel rendelkezô felnôttek rétegét célozza meg szolgáltatásaival. Mindezek mellett különbséget fog tenni a más-más tanulmányi háttérrel rendelkezô alcsoportok között, melyeknek eltérô tananyagra és változatos pedagógiai megközelítésre lehet szükségük. Ezek a csoportok mindezidáig csak korlátozott mértékben szembesültek a vállalkozással járó kihívásokkal, de a változó gazdasági- és társadalmi környezet hatására a vállalkozás központi helyet fog kapni az életükben. Ezt az igényt a jelenlegi pénzügyi- és gazdasági zavar csak tovább fokozza. A vállalkozások 99%-a KKV az EU-n belül, ami a magánszektorban lévô munkahelyek 2/3-át öleli fel. A kis cégek valójában a gazdaság óriásai, hiszen ôk adják az új munkahelyek 80%-át (Vállalkozáspolitikai Fôigazgatóság). A KKV-k európai gazdaságban betöltött központi helyének elismerésére megvan a politikai szándék (lásd Kisvállalkozási Törvényt). A vállalkozói létet, hatalmas gazdasági jelentôsége ellenére sem szívesen választják (a lakosság 60%-a állítja, hogy soha nem merült fel benne, hogy saját vállalkozásba fogjon). A Leonardo projekt Magyarországon és Romániában helyi szinten segíteni fog ennek a trendnek a megfordításában és kialakítja a megfelelô gondolkodásmódot a korábban már említett nagyobb célcsoportok szintjén. Mindez tökéletes összhangban áll a magyar és a román kormány kifejezett szándékaival. A BGF nemzetközi együttmûködések keretében többnyelvû közös mesterfokú online oktatási programot dolgozott ki. Mindezt szabványos e-learning keretek között végezték. Ezúttal a projekt változatosabb termékeket fog nyújtani: melyek egyrészrôl helyszínre adaptált és a célcsoportokhoz igazított (szint + pedagógiai módszer) KKV alapismereteket tartalmazó kutatás alapú oktatási modulok, másrészrôl vállalkozói készségek fejlesztését célzó web 2.0-ás technikák és üzleti játékok, melyek vonzóbbá kívánják tenni ezt a szemléletmódot a célcsoportok számára. A módszert átadó konzorciumtag tapasztalata garantálja a sikert. Meghatározott feladatok ellátására erôs szakoktatási profillal rendelkezô KKV szövetségeket hívtak meg a konzorciumba. A próbaképzések során a pedagógiai tevékenységet úgy értékeljük, hogy a felnôtt célcsoportok két alcsoportjából mintát veszünk, továbbá a valós életben nyújtott hatékonyságot mérjük. A finn alvállalkozónak sok tapasztalata van az online tudásmérésben, így a pilot kurzusok végén ô értékeli majd a tanulók eredményeit. Ezen kívül, egy hivatásos értékelôt is meghívott a konzorcium. A projekt elôreláthatóan hatással lesz az oktatási intézmények szervezeti felépítésére és munkatársaira, valamint a két célcsoport vállalkozási gondolkodásmódjára. A projekt a partnerek korábbi tapasztalataira épül. A magas fokon kidolgozott e-tartalom kialakításának módszertanát a módszert átadó tag állította össze és tesztelte. A projekt a speciális célcsoportokra szabott, web 2.0 technikákat is felhasználó, képességfejlesztô oktatási módszerek kidolgozásának új megközelítéseit kívánja mint innovációt átadni. A web alapú üzleti játékok, melyek megkönnyítik a tartalom megértését és feldolgozását, és amelyek mérik a tanulók eredményeit szintén lényegi elemek. A projekt módszertanát a módszert átadó EM Normandie és a CESIM OY biztosítja.

4 A Munkaprogram egyértelmû. A munkaterhek kiegyenlített megosztása mellett három fejlesztési munkaprogram foglalkozik az egyes részekkel (oktatók képzése, IKT (infokommunikációs technológiai) képességfejlesztési tréningek és ICT struktúrafejlesztés, 30 modul lefordítása és adaptációja, pilot tréningek online hallgatói értékeléssel). Megközelítôleg az egyes kedvezményezett országokból 18 tanár és 18 szakértô, azaz összesen 36-an dolgoznak majd a fejlesztésen és a felzárkóztatáson. A módszert átadó tag mindkét fogadó országból két technikust képez ki. A pilot kurzusokat és a pedagógiai tevékenységeket a kedvezményezett partnerek szervezik, melyek során 4 x 50 tanulónak adják le az oktatási anyagot, személyre szabott tanítási módszerrel. Az adaptálást igénylô kurzusok tartalma az adott célcsoport számára szükséges valamennyi alapvetô KKV ismeretet átfogja. A tartalom adaptálását gyakorlati kutatás fogja segíteni, mely hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmat a célcsoportokhoz tudják igazítani. Az IKT alapú pedagógiát szintén a lakossághoz igazítják: a web alapú eszközöket a partnerek szakértôi választják ki és alkalmazzák a módszert átadó irányításával. Az értékelés módjáról a projekt kezdetén fognak közösen megállapodni annak érdekében, hogy az eredményeket pontosan fel lehessen jegyezni. New Mind S. A. a konzorcium tagja, de nem vesz részt a fejlesztési munkacsomagokban; tekintettel arra, hogy kimagasló szakértelmû minôségbiztosítási csoportról van szó, New Mind S. A. biztosítja a folyamatos belsô minôségbiztosítást. A nem oktatási intézmény partnereket értékelôként is bevonják majd, így ôk alkotják a minôségbiztosítási stratégia másik elemét. A módszertan fontos eleme lesz a hallgatók tanulmányi eredményének online mérése, melyet a CESIM OY végez. 3. ENELFA a projekt megvalósítása célok, célcsoportok, termékek/eredmények, események A projekt célja: A projekt célja egy 30 modulból álló, változtatható összetételû, e-learning alapú vállalkozási ismeretek kurzus átvétele, átdolgozása a hazai viszonyoknak megfelelôen. Az adaptáció kétirányú, egyrészt módszertani, mely az oktatók e-learning tananyagfejlesztés, a technikai munkatársak e-learning keretrendszerek kialakítása, mûködtetése képzését tartalmazza, másrészt, tartalmi adaptáció, mely az e-learning tananyagok, illetve gyakorlatorientált üzleti szimulációs játékok átvételét jelenti. Hosszabb távú célok: e-learning képzések változatos kínálata moduláris rendszerben, kapcsolódó szolgáltatásokkal; új vállalkozói szemlélet kialakítása; vállalkozások versenyképességének fejlesztése. A projekt alapja: A jó gyakorlatok egy neves francia üzleti iskolától (EM Normandie) kerültek átvételre. Indokoltsága: A vállalkozásismereti képzés az európai szakképzésfejlesztés fô irányvonala. Az induló kis- és középvállalkozások magas csôdrátája alátámasztja, hogy a vállalkozások körében szükség van a vállalkozói készségek fejlesztésére, az alapvetô vállalkozási ismeretek elsajátítására, új vállalkozói szemlélet kialakítására. Célcsoport: vállalkozók, akik kizárólag saját tapasztalataik alapján gazdálkodnak, elméleti és rendszerezett tudás nélkül; kezdô vállalkozók gazdasági ismeretek fejlesztésére; leendô vállalkozók, kevés gazdasági ismerettel rendelkezô felnôttek, középiskolákból kikerülôk; orvosok, ügyvédek, egyéb szakmák képviselôi, hogy rálátásuk legyen az alapvetô gazdálkodási kérdésekre; BA hallgatók nappali és távoktatásos oktatási rendben.

5 Kiemelt termékek/eredmények: 30 e-learning modul vállalkozás alapításához, újraindításához, mûködtetéshez kapcsolódó modulok (videó anyagok, interaktív tananyagelemek, önellenôrzô kérdések, összefoglaló jegyzetek, tudásfelmérés - önellenôrzô kérdések és gazdasági szimulációs szoftver (hotel/panzió vezetését szimuláló szoftver, az elsajátított ismeretek gyakorlatban történô alkalmazásának felmérésére). Kurzustervek modulkombinációk a rendelkezésre álló tananyagok kombinálásával (pl. pénzügyi, számviteli, vállalkozásindítás). Online demó bemutató a képzési anyagok felépítését, tartalmát, alkalmazását bemutató disszeminációs anyag. Adaptált módszertani tudás 14 oktató, 2 technikus, 2 kamarai szakértô kiképzésével, új, e-learning fejlesztôi szervezeti egységek kialakítása Erôssége: Idôben és térben rugalmas e-learning tananyag, mely kiegészíthetô kontaktórákkal, online tutorálással. A tananyag moduláris felépítése lehetôvé teszi igény szerinti modul összetételû kurzusok kialakítását. A projekt eseményei: Partnertalálkozók Projektindító partnertalálkozó november 30. december 1. Caen (Franciaország); Második találkozó november 6-8. Budapest; Harmadik találkozó április 3-5. Kolozsvár (Románia); Záró partnertalálkozó október (tervezett idôpont) Budapest; Módszertani képzés Tanulmányutak Elsô tanulmányút december 1-2. Caen; Második (extra) tanulmányút június 3-7. Caen; Oktatói képzések Oktatói tréning EM Normandie május Budapest; Oktatói tréning EM Normandie május Kolozsvár; Oktatói tréning CESIM OY december 10. Budapest; Oktatói tréning CESIM OY december 12. Kolozsvár; Disszeminációs események, workshopok BGF workshop november 6-8. Budapest; BKIK workshop november 29. Budapest; APM workshop november 27. Kolozsvár; BBU workshop április 3. Kolozsvár; Próbaképzések BGF próbaképzés március-június Budapest; BKIK próbaképzés május-augusztus Budapest; BBIU próbaképzés május-augusztus Kolozsvár; APM próbaképzés július-szeptember Kolozsvár; További tervezett programok: Kamarai workshopok, kamarai rendezvényeken történô megjelenés (Business Expo - Budapest) Projektzáró konferencia

6 4. ENELFA eredmények és termékek A képzés formája: A projekt 2013 végén zárul, az e-learning tananyagok a projektzárás után a résztvevôk egyedi hozzáférésével egy Moodle alapú weboldalon, Interneten keresztül lesznek elérhetôk mindkét célországban. Az alkalmazott információs technikák könnyû hozzáférést és élvezetes egyéni tanulást tesznek lehetôvé. Az üzleti szimulációs játék az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására biztosít lehetôséget. A modulok egyrészt a vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztését, másrészt ún. transzverzális készségek, pl. a csapatmunka, tárgyalási technikák, pénz- és idômenedzsment, önismeret, ill. önfejlesztés kialakítását tûzik ki célul. Az aktuális képzésekrôl a kapcsolattartók elérhetôségein, illetve a fôiskola honlapján lehet tájékozódni. A képzés óraszáma: Az egyes modulok elvégzése (a tananyag elsajátítása, önellenôrzô feladatok, stb.) 2-4 órát igényel a hallgatók elôzetes tudása és számítógépes felhasználói ismereti szintjétôl függôen. A szimulációs szoftver alkalmazása kb. 20 óra alatt teljesíthetô (6 szimulációs körrel számolva) képzett tananyagfejlesztô oktató Magyarországon és Romániában 30 modul adaptációja több mint résztvevô a próbaképzéseken személyre szabható képzési program interaktív, egyéni tanulás e-learning és üzleti szimuláció egyedi kombinációja a képzôintézmények és a munka világát képviselô szervezetek együttmûködése A képzés elvégzésekor megszerezhetô bizonyítvány/tanúsítvány: Magyarországon a BGF és a BKIK, közös oklevele, látogatási igazolása szerezhetô meg, megjelölve az elvégzett modulokat és az üzleti szimulációt.

7 Képzési árak: A vállalkozók, leendô vállalkozók számára a képzés költségtérítéses lesz. A képzés a tervek szerint modulonként, modulcsoportonként is elérhetô lesz különbözô szintû oktatói háttértámogatás és kiegészítô szolgáltatások mellett (kontaktórák, online tutorálás, stb.) Az árak ennek megfelelôen differenciálódnak. A fôiskola hallgatói számára, a különbözô képzésekbe beépítve, a modulok ingyenesen lesznek elérhetôk. Alkalmazási tapasztalatok/eddigi résztvevôk: Az alkalmazási tapasztalatok az eddig a próbaképzésekre korlátozódnak. A próbaképzések résztvevôinek visszajelzései alapvetôen pozitívak a tartalom, az oktatási felület felhasználóbarát jellege, a használat egyszerûsége, az oktatási anyagok használhatósága kapcsán. A képzésben elérhetô 30 modul: Vállalkozásalapítás és újraindítás 30 leckében 1. Munkaerô toborzás és kiválasztás 2. A vállalkozó személyiségének jellemzôi 3. A motiváció és a vállalkozó karaktere 4. A vállalkozásalapítás különbözô szakaszai 5. A vevôpotenciál elemzése 6. A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén 7. A kínálat pozícionálása 8. Kommunikációs terv 10 lépésben 9. Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása 10. A vevôpotenciál bôvítése állami megrendelések révén 11. Stratégiai figyelôrendszer létrehozása 12. Üzleti szerzôdések 13. A vállalkozások adózásának megismerése 14. A legmegfelelôbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása 15. A fejlesztés (innováció) finanszírozása 16. A mérleg megértése és olvasása 17. Az eredménykimutatás megértése és olvasása 18. A számviteli logika megértése 19. A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései 20. Az ÁFA mûködésének megértése 21. Értékcsökkenés 22. Az önköltség meghatározása 23. Készletek optimalizálása 24. Forgótôke menedzsment 25. Pénzügyi tervezés 26. Pénzügyi menedzsment 27. Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével 28. Az üzleti terv készítése 29. Kereskedelmi diagnózis felállítása 30. Pénzügyi diagnózis felállítása Kurzustervek modulcsoportok A 30 tananyag teljes egészében vagy érdeklôdési körtôl, tudáshiánytól függôen egyes modulokra vagy modulcsoportokra fókuszálva is elvégezhetô. A tananyagokon tetszôleges sorrendben lehet haladni, bár ajánlott a bevezetô jellegû, alapvetôen vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos témákkal kezdeni, és csak ezt követôen foglalkozni a pénzügyi-számviteli jellegû tananyagokkal.

8 A modulok különbözô összetételû kurzusokban kerülnek meghirdetésre: a 30 modul egyben; téma specifikus modulcsoportok (pl. pénzügyi, számviteli, vállalkozásalapítás kurzusok); modulonként szabadon választhatóan. I. Általános vállalkozási ismeretek 4. A vállalkozásalapítás különbözô szakaszai 2. A vállalkozó személyiségének jellemzôi 3. A motiváció és a vállalkozó karaktere 14. A legmegfelelôbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása II. Számviteli ismeretek 18. A számviteli logika megértése 17. Az eredménykimutatás megértése és olvasása 16. A mérleg megértése és olvasása 19. A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései 20. Az ÁFA mûködésének megértése 21. Értékcsökkenés 22. Az önköltség meghatározása III. Pénzügyi ismeretek 13. A vállalkozások adózásának megismerése 20. Az ÁFA mûködésének megértése 25. Pénzügyi tervezés 26. Pénzügyi menedzsment 27. Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével 30. Pénzügyi diagnózis felállítása IV. Kereskedelmi ismeretek 9. Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása 11. Stratégiai figyelôrendszer létrehozása 12. Üzleti szerzôdések 29. Kereskedelmi diagnózis felállítása 23. Készletek optimalizálása 24. Forgótôke menedzsment V. Marketing ismeretek 5. A vevôpotenciál elemzése 6. A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén 7. A kínálat pozícionálása 10. A vevôpotenciál bôvítése állami megrendelések révén VI. Egyéb ismeretek 1. Munkaerô toborzás és kiválasztás 8. Kommunikációs terv 10 lépésben 15. A fejlesztés (innováció) finanszírozása 28. Az üzleti terv készítése

9 A záró konferencia tervezett programja Partnertalálkozóval egybekötött projektzáró workshop/konferencia Budapest Fô téma: e-learning módszertani innováció átvétele, új oktatási módszerek az ENELFA projekt eredményeire alapozva Célcsoportok: oktatók, e-learning / b-learning oktatási szakértôk Témák: - az ENELFA projekt háttere, oktatás-módszertani innovációk szükségessége (e-learning / b-learning, e-tananyag fejlesztés); - e-learning módszertani innováció átvétele / e-tananyagok adaptációja; - a modulfejlesztés eredményei e-tananyag bemutatók (magyar és román nyelvû képzési anyagok); - üzleti szimulációk (business games) és beépítése az e-learning képzési programokba; - tervezett képzési programok (kurzusleírások) Magyarországon és Romániában a tananyagok értékesítése, piacosításra vonatkozó elképzelések; - jövôbeni fejlesztések, együttmûködések; A BKIK és az APM által megrendezésre kerülô projektzáró workshopok tervezett programja Tervezett idôpont és helyszín: november (Budapest és Kolozsvár) hasonlóan a 2012 novemberében megrendezett workshopokhoz Fô téma: a félnapos program során bemutatásra kerülnek a vállalkozásmenedzsment témában kidolgozott képzési programok, ill. adaptált tananyagok, valamint a tananyagok értékesítésére vonatkozó elképzelések Célcsoportok: a) vállalkozók, kezdô-, ill. jövôbeni vállalkozók, kkv-k, kamarai, vállalkozói szervezetek képviselôi, szakértôi; b) oktatók, trénerek, tanácsadók; Témák: - az ENELFA projekt háttere, oktatási innovációk, szemléletváltás szükségessége a vállalkozóknál, a kkv-knél; - bemutató-promóciós anyagok / e-tananyag bemutatók a tananyagfejlesztés eredményei; - üzleti szimulációk (business games) és beépítése az e-learning képzési programokba; - tervezett képzési programok (kurzusleírások) a tananyagok értékesítése, piacosításra vonatkozó elképzelések; - jövôbeni fejlesztések, együttmûködések további új oktatási módszerek kutatása, innovációk átvétele;

10 Summary of the project: Entrepreneurship education is in the mainstream of European vocational training development and is on the crossroad of priorities of DG Education and Culture and DG Enterprise and Industry. The gap between the two parts of Europe in creating a new entrepreneurial mindset in large populations justifies this sectoral as well as geographical transfer from an outstanding innovative French institution to two main players of entrepreneurship education in Hungary and Romania. Beyond this sectoral and geographical transfer another kind of transfer was offered: the transfer of innovative curricula is accompanied by the transposition of the know-how worked out by Ecole de Management de Normandie (Caen, France) in the field of ICT based pedagogical approaches. On top of these the results of the transfers are multiplied by the non education institutions of the consortium having large outreach to the adult population s different target groups. The project is an important element of a chain of projects of the promoter Budapest Business School (BBS) aimed at the development of a virtual training environment for SMEs. This project extends its services to a major group, part of the lifelong learning cycle: adults with low level economic education. Also the project differentiates between sub groups with different education background who may need different learning contents and also varied pedagogical approaches. So far these groups have been exposed to the challenges of entrepreneurship in a limited way only but the changing economic and social environment means that entrepreneurship will be central in their life. This need is emphasised by the current financial and economic turmoil. 99% of businesses in the EU are SME s, i.e. 2/3 of all private sector jobs. Small firms are, in fact, the real giants of our economy, accounting for 80% of the new jobs created (DG Enterprise). There is a political will to recognise the central role of SME s in the EU economy (see Small Business Act). But, despite its huge economic importance, entrepreneurship is not a preferred career option (60% of the citizens say that setting up their own business has never even occurred to them). Our Leonardo da Vinci project helps reverse this trend on the local basis in Hungary and Romania and set the right mindset at the levels of the mentioned large target groups. This is in perfect conformity with the explicit priorities of the Hungarian and Romanian governments. BBS, in the frame of international co-operations worked out joint online curricula on Master level in multilingual settings. These activities carried out in standard e-learning frames. Now the project diversifies the output and offer: on one side research-based learning modules covering basic knowledge on SMEs localized on and tailored to (level + pedagogy) the target groups and on the other side the project produced an other output facilitating the development of entrepreneurial skill groups by using Web2.0 techniques and business games in order to make the approach more attractive for the target groups. The experience of the transfer deliverer member of the consortium is a token of the success. SME federations with strong vocational education profile were invited to the consortium with well defined special tasks. During pilot trainings the pedagogical activities have been validated by samples of 2 strands of the adult target population and usefulness in real life situations have been measured. The Finnish sub contractor CESIM OY (Helsinki) has a strong experience in online knowledge assessment and so evaluated the student achievements at the end of the pilot courses. A professional evaluator was also invited to the consortium. Impacts on the structure and staff of the education institution members as well as on the two target groups entrepreneurial mindset were foreseeable. The Work Programme was very clear. Three development work packages dealt with the different strands (training of trainers, ICT skill development trainings and ICT structure development, adaptation and translation of 30 modules, pilot trainings with student online evaluation) with a well balanced share of workload. 18 teachers - experts were working for the development and coaching from each beneficiary country, giving a total of 36. Two technicians from each receiver country were trained by the transfer deliverer. Pilot courses and pedagogic activities were organised by the beneficiary partners, exposing 4 x 50 students to the training material and the tailored pedagogical activities.

11 The adapted course contents cover most of the basic needs of SME s needed for the special target group. This content adaptation was underpinned by applied research helping the content to be tailored to the target groups. The ICT based pedagogy was also adapted to the population: the selection and implementation of web-based tools were done by the partners experts but led by the transfer deliverer. Results and products trained e-curriculum developer trainer in Hungary and Romania adaptation of 30 modules in the field of Entrepreneurship more than participants at the pilot trainings special, personalised study programmes interactive, individual study special combination of e-learning and business simulations cooperation of business schools and the representatives of the world of labour II. Summary in English ENELFA general information Leonardo da Vinci Innovation Transfer project Project number: HU1-LEO Main beneficiary: Budapest Business School Project duration: 24 (27) months Partner countries: Hungary, Romania, France, Belgium, Finland Total budget: EUR Proportion of the EU grant: 75% Website: Contact: Mrs. Andrea SZIRMAI MADARASINÉ, Ph.D, professional coordinator Tel.: Mr. László VARGA, project manager and coordinator Tel.: Mrs. Aliz SOMOGYI, Ph.D, Centre for Further and Professional Training, director Tel.: Partners: Budapest Business School (Budapest, Centre-Hungary), Hungary Budapest Chamber of Commerce & Industry (Budapest, Centre-Hungary), Hungary Ecole de Management de Normandie (Caen Le Havre, Basse Normandie), France Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca, Nord Est), Romania Employers And Craftsmen Association (Cluj-Napoca, Nord Est), Romania New Mind S. A. (Rixensart, Brabant Wallon), Belgium CESIM OY (Helsinki, Etelä-Suomi), Finland

12 Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project HU1-LEO / LLP-LdV-TOI-2011-HU-018 ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzô nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetô felelôssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt 2011-1-HU1-LEO05-03632 ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK ADAPTYKES címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása ADAPTYKES - Adaptation of trainings based up on the Finnish Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Részletesebben

Finnországi képzési programok alkalmazása magyarországi és romániai KKV-k számára

Finnországi képzési programok alkalmazása magyarországi és romániai KKV-k számára Finnországi képzési programok alkalmazása magyarországi és romániai KKV-k számára Az "ADAPTYKES" nemzetközi projekt tapasztalatai Dr. Kerekes Kinga egyetemi adjunktus Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

Részletesebben

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults LLP-LdV-TOI-011-HU-018 10.01.014 1 ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults http://www.bgf.hu/projektek/enelfa the ETDU at Budapest Business School A. Madarasi-Szirmai L. Varga P. Soltész Status:

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults R2 Unit at BBS for e-learning course development and management 10.01.201 1 ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults http://www.bgf.hu/projektek/enelfa R2 Unit at BBS for e-learning course development

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Családi írás- és olvasásfejlesztés

Családi írás- és olvasásfejlesztés Literacy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3 Agreement N. 2013-3669 Project N. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR Családi írás- és olvasásfejlesztés hátrányos helyzetű roma közösségekben Eredmények, tapasztalatok,

Részletesebben

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: 2011-1-HU1-LEO05-03632 Főpályázó:

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására 7.2. Praktiker Magyarország Videó: CSR a piacon Rövid összefoglalás: A Praktiker Magyarország Kft. a németországi székhelyű Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ

TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ Insight Project 2015 1 Tartalom Tanári Szakmai Gyakorlati Program mentori útmutató... 1 Bevezetés... 3 A Tanári Szakmai Gyakorlat... 4 A mentor... 6 Miért

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet E-mail: jarosievitz@gdf.com SEK Budapest Óvoda Ált. Isk. és Gimn. (1021 Bp. Hűvösvölgyi út 131.) és Gábor Dénes Főiskola (1119 Bp., Mérnök u. 39.)

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése Leonardo da Vinci innovációtranszfer projekt Dr. Balázs Katalin, projektvezető Szent István Egyetem MKK-KTI

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Organizational framework. Szervezeti keretek. Insight LLP project Project Reg. Number: HU1-LEO

Organizational framework. Szervezeti keretek. Insight LLP project Project Reg. Number: HU1-LEO Organizational framework Szervezeti keretek Insight LLP project Project Reg. Number: 2013-1-HU1-LEO05-09611 1 Közreműködő partnerek core partners: Városlődi Villa Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása

Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása SAGE Senior citizens participate in creating their lives Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása SAGE Projekt SAGE Oktatás Oktatási Anyag Résztvevők Online Oktatás: Moodle Platform Teszt oktatás szervezése

Részletesebben

SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN

SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN http://scientix.eu SCIENTIX, közösség a természettudományos oktatásért Európában SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN The work presented in this document is supported by the European Commission

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére

Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére REGIONAL Comparative Analysis of Regional Policies for Adult Learning www.regionalproject.eu This project has been funded with support

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

W.A.S.T.E. PROJEKT HÍRLEVÉL

W.A.S.T.E. PROJEKT HÍRLEVÉL A hulladék nem szemét. 1.oldal W.A.S.T.E. PROJEKT HÍRLEVÉL 2. Évfolyam, 1. szám, 2010. március 3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS FELDOLGOZÓIPAR A FELNŐTTOKTATÁSBAN Tartalom: Tartalomjegyzék...1 Résztvevők...2

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

2013&1&HU1&LEO05&09615!

2013&1&HU1&LEO05&09615! Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program!

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük!

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük! 201. május HÍRLEVÉL 4. kiadás Üdvözöljük! Ön az ECOVOC projekt negyedik hírlevelét olvassa. Két éves projektünkben azt a célt tűztük ki, hogy az agrároktatásban roktatásban hiánypótló szakképzési tananyagot

Részletesebben

MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN

MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN Insight LLP project Project Reg. Number: 2013-1-HU1-LEO05-09611 2015 1 Közreműködő partnerek core partners: Városlődi Villa Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása Dr Boór Ferenc 1, Dr. Mikó Balázs 2 1 Bevezető A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén.

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

ADAPTYKES. A finn Munkahely-fejlesztési Programra (TYKES) alapozott képzések adaptációja

ADAPTYKES. A finn Munkahely-fejlesztési Programra (TYKES) alapozott képzések adaptációja ADAPTYKES A finn Munkahely-fejlesztési Programra (TYKES) alapozott képzések adaptációja Leonardo da Vinci Innováció Transzfer Projekt 2012-1-HU1-LEO05-05847 1 ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ munkaszakaszban tervezett és megvalósított feladatok hozzásegítettek bennünket a megfelelõ szervezeti keretek kialakításához,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER INTÉZMÉNYRENDSZER -2011 2011-2014 2014- LEGFONTOSABB PROJEKTEK Hazai projekt Nemzetközi projektek 2011-16 Klaszterfejlesztés

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály A kompetenciaalapú tanárképzés és a tanári kompetenciák szerepe a pedagógusok szakmai életútjában Falus Iván TEMPUS 2010. december 6. A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Sexual Education for Adults with Disabilities

Sexual Education for Adults with Disabilities Sexual Education for Adults with Disabilities Tool 9 Handbooks Megelőző nevelés The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek - Community Media Applications and Participation A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek A projektpartnerek: University of Education Freiburg, Germany (project coordination) University of Sunderland,

Részletesebben

A hat résztvevő intézmény oktatói hátterének összehasonlító elemzése Összefoglalás

A hat résztvevő intézmény oktatói hátterének összehasonlító elemzése Összefoglalás BAREFOOT - Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training, Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Nr. Barefoot trainer- WP 2 Kutatás A hat résztvevő intézmény oktatói hátterének

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben