E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 996/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat részvétele "A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és a Dél-Dunántúl területén" című nemzetközi projektben (geo) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter, Területfejlesztési tanácsadó MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság Költségvetési Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja Baranya megye természeti adottságainak környezetkímélő hasznosítását. Ezen értékek közül kiemelkedik a geotermikus energiakészlet. Meghirdetésre került a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program ( ). A program a horvát és magyar fél közös stratégiai-tervezési munkáján alapszik. A támogatás révén juttatott pénzeszköz segítséget nyújt egyrészt a közösségi vívmányok átvételéhez és támogatja azok végrehajtását, másrészt segíti a közösség közös politikájának végrehajtását, az ezekben való részvételre való felkészülést. A támogatás az alábbi öt komponensen keresztül kerül végrehajtásra: - az átmenet segítése és intézményépítés, - határon átnyúló együttműködés, - regionális fejlesztés, - humánerőforrás fejlesztés, - vidékfejlesztés. A fenti komponensekhez kötődően meghirdetésre került euró közösségi támogatás nyújtása az Együttműködő gazdaság és a közösségeken belüli emberi erőforrások fejlesztése című tevékenységekre. Ezen belül Az összekapcsolódó kutatások fejlesztése és innovációk című területre euró támogatási keret áll rendelkezésre. A fenti keretre a Somogy Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács, illetve az Eszéki Tudományegyetem partnerségi együttműködés keretében a Somogy Megyei Önkormányzat gesztorságában A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén megnevezésű projektet kíván pályázatként benyújtani az IPA pályázati alapjára. A projekt tartalma: a.) Pályázati forrás megnevezése: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, Közös kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) című prioritás. b.) Igényelhető támogatás mértéke: 85% a horvát partnerek részéről, 95% a magyar partnerek részéről. c.) Pályázat benyújtásának határideje: június 23. d.) Pályázat rövid szakmai összefoglalója: A Dráva medence egyedülálló paraméterekkel rendelkezik a geotermikus energiakészletekhez való hozzáférés lehetősége tekintetében. Az adottságok azonban igen kis mértékben kerültek feltérképezésre, hiszen a Dráva-medence területének

3 3 meghatározó részén csak az eddig megvalósult szénhidrogén-kutatási célú geofizikai és fúrásos kutatások nyújtanak támpontot. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények túlnyomóan 40 évnél idősebbek és abban az időben nem fektettek különösebb hangsúlyt a Dráva folyótól északra és délre fekvő terület rétegtani ismeretanyagának párhuzamosítására. A kutatási folyamat lépcsőzetes felépítése az alábbi: (1) Első lépcső a geológiai ismeretesség felmérése mind a magyarországi, mind a horvátországi tágabb területen, a bármilyen céllal eddig végzett földtani, geofizikai és hidrogeológiai kutatások eredményeinek összegyűjtése (screening). (2) Mindezek értelmezése a gyakorlati geotermika szempontjából. (3) Az értelmezett ismeretanyag alapján állást foglalni arról, hogy szükséges-e, és ha igen, milyen további (főleg geofizikai) kutatásokat kell elvégezni. (4) Második lépcső: meglevő, vagy a további kutatás eredményei alapján azoknak a területrészeknek kijelölése a medencén belül, ahol a körülmények a legkedvezőbbeknek látszanak a mélységi hőenergia kinyeréséhez. (5) A kijelölt területrészeken egy-egy célra-orientált kutatófúrás lemélyítése. (6) Harmadik lépcső: kedvező eredmények esetén a termelő fúrások megtervezése és lemélyítése. (7) Az így nyert energia hasznosítási módozatainak műszaki és gazdasági megtervezése. (8) A hőenergiát hasznosító létesítmények megtervezése és felépítése. A partnerségi megállapodás, a kutatási koncepció rövid változata, valamint a tervezett költségvetés az előterjesztés 1-3. számú mellékleteiben találhatóak. A projekt költségvetésének és forrásainak főbb elemei 1000 Ft-ban 270 HUF/EURO árfolyamon. Megnevezés Somogy Megyei Önkorm. Baranya Megyei Önkorm. Zala Megyei Tervf.Tan. Pécsi Tud.egyetem Eszéki Tud.egyetem Össz. Előkészítésfordítás Kutatás Mo-n Kutatás Horvátorsz. Közbesz Tolmácsolás Menedzsm Nyilvánosság Utazás-szállás Adminisztráció ÖSSZESEN: Saját erő Saját erő euróban A fentiek alapján a Baranya Megyei Önkormányzatnak maximum 6860 eurónyi forint saját erőt kell biztosítani.

4 4 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat részvételét a Somogy Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett megvalósuló - a A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén megnevezésű projektben, továbbá pályázat benyújtását az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a projekt megvalósításához saját erőként maximum 6860 euró ( Ft, 270 Ft/Euro árfolyam mellett) saját erőt biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendeletében elkülönített önkormányzati pályázati keret terhére. Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét - a határozat melléklete szerinti - partnerségi megállapodás, valamint a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: június 23. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Pécs, június 12. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

5 1.számú melléklet Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Partnerségi Megállapodás 1 Projekt címe Mozaikszó A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és a Dél-Dunántúl területén 1. A Fő Kedvezményezetti elvvel összhangban, a Fő Kedvezményezett és a Projekt Partnerek (együttesen: a Projekt Résztvevők) kijelentik, hogy közösen fejlesztették és fogadták el a projekt jelentkezés tartalmát, melyet a Fő Kedvezményezett nyújtott be a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Szakmai Titkárságához, és felvállalják a jó partnerség teljesítésének alapelveit a projekt végrehajtása érdekében. 2. A Projekt Résztvevők egyetértenek a partnerség szervezeti felépítésében, elfogadva a Fő Kedvezményezett pozícióját. 3. Minden Projekt Résztvevő ismeri a benyújtott Jelentkezési Lap tartalmát és annak mellékleteit és értik a project végrehajtásában vállalt szerepüket. 4. Minden Projekt Résztvevő elolvasta a Támogatási Szerződés mintát és megértette, mi az adott kötelezettsége abban az esetben, ha a projekt közösségi támogatásban (és állami hozzájárulásban) részesül. A Projekt Partnerek felhatalmazzák a Fő Kedvezményezettet az Irányító Hatósággal kötött Támogatási Szerződés aláírására és a projekt partnerség képviseletére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program program végrehajtási struktúrájával kapcsolatos minden esetben, a program végrehajtással összefüggésben. 5. Arra az esetre, ha a projekt támogatást nyer, a Projekt Részvevők egyetértésben, közösen írják alá a Partnerségi Megállapodást, mely 1 A Partnerségi Megállapodást ki kell nyomtatni, lepecsételni és a Projekt Résztvevő szervezetek, azaz a Fő Kedvezményezett és a Projekt Partnerek jogilag felhatalmazott képviselői által aláírni. Társult Partnerek opcionálisan aláírhatják a megállapodást. Minden aláírásnak ugyanazon a dokumentumon kell szerepelnie. Fénymásolat nem elfogadható. 1

6 tartalmazza a világosan meghatározott partner szintű célokat és felelősségeket, és magában foglalja, inter alia (többek között), azokat az intézkedéseket, melyek garantálják a projekthez kihelyezett támogatás helytálló pénzügyi kezelését, beleértve az indokolatlanul kifizetett összegek visszaszerzésének elintézését is. A Fő Kedvezményezett köteles rendszeresen konzultálni Projekt Partnereivel és a projekt előrehaladásáról tájékoztatni őket. Minden Projekt Partnernek kapnia kell minden projekt jelentésről mind szakmai, mind pénzügyi másolatot. 6. A Projekt Résztvevők a Partnerségi Megállapodásban szabályozzák a projektben megvásárolni tervezett felszerelések tulajdonjogát és a szellemi tulajdonjogokat. 7. Minden Projekt Résztvevő ismeri a Közösségi és nemzeti szintű alkalmazandó törvényeket az állami támogatással kapcsolatban. A Projekt Résztvevők kijelentik, értik és egyetértenek a teljes projekt költségvetés csökkentésével az állami támogatással kapcsolatos törvényhozás alkalmazásának eredményeként. Minden Projekt Résztvevő megérti, hogy ebben az esetben a sikeres projektjük az állami támogatásra vonatkozó szabályzat hatálya alá esik, kisebb adományozási mértéket eredményezve, a Támogatási Szerződés csak akkor írható alá, ha hajlandóak és képesek fedezni saját forrásokból a hiányzó összegeket. 8. Minden Projekt Résztvevő ismeri a projekt költségek alkalmasságának számítására és vizsgálatára alkalmazott Közösségi és nemzeti szintű szabályozásokat, beleértve a Jelentkezési Útmutatóban foglalt szabályzatot. A Projekt Résztvevők tudatában vannak annak a ténynek, hogy a projekt végrehajtása során végzett ellenőrzések csak akkor ítélik megfelelőnek a projekt költségeket, ha azok összhangban vannak az alkalmassági követelményekkel, a megfelelő dokumentumokkal megalapozottak, és a projekt érdekében merültek fel, ahogy az a Támogatási Szerződésben és a Jelentkezési Lapon szerepel, illetve elfogadott a Közös Monitoring Bizottság által. 9. Minden Projekt Résztvevő érti és egyetért a benyújtott projekt költségvetés lehetséges csökkentésével, a Közös Monitoring Bizottság döntésének eredményeképpen, ebben az esetben nincs összhang a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program ot irányító szabályzattal, illetve a Közösségi és a nemzeti szintű törvényhozással. 10. Minden Projekt Résztvevő érti, hogy a projekt tevékenységek általuk végrehajtott elő finanszírozása szükséges és a támogatás kifizetése időszakos visszatérítéssel történik. 11. Minden Projekt Résztvevő kötelezi magát a projekt sikeres szakmai és pénzügyi végrehajtására a Közösségi és a nemzeti szintű rendelkezések, alapelvek és eszmék figyelembe vételével és követésével, hasonlóan a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program szabályzatára vonatkozóan, és a Fő Kedvezményezett tevékeny 2

7 támogatásával a projekt partnerséggel kapcsolatos saját kötelezettségei teljesítésében. 12. A projekt lényeges változtatási javaslatairól (például: tevékenységek, Projekt Partnerek stb.) minden Projekt Résztvevőnek meg kell egyeznie mielőtt azok benyújtásra kerülnek a program végrehajtási struktúrákhoz. Ebben az esetben nem szükséges megállapodást kötni, a Fő Kedvezményezettnek jeleznie kell ezt, változtatást nyújt be elfogadásra. Igazolás Hely: Pécs Dátum: június 23. A Fő Kedvezményezett nevében Szervezet neve Somogy Megyei Önkormányzat Jogilag felhatalmazott képviselő neve Bélyegző és aláírás A Projekt Partner nevében Szervezet neve Baranya Megyei Önkormányzat Jogilag felhatalmazott képviselő neve Bélyegző és aláírás A Projekt Partner nevében Szervezet neve Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 3

8 Jogilag felhatalmazott képviselő neve Bélyegző és aláírás A Projekt Partner nevében Szervezet neve Pécsi Tudományegyetem Jogilag felhatalmazott képviselő neve Bélyegző és aláírás A Projekt Partner nevében Szervezet neve Eszéki Tudományegyetem Jogilag felhatalmazott képviselő neve Bélyegző és aláírás 4

9 2. számú melléklet A projekt koncepció tervezett tartalmi elemei: A DRÁVA - MEDENCE GEOTERMIKUS ENERGIAKÉSZLETÉNEK FELMÉRÉSE ÉSZAK-SZLAVÓNIA ÉS DÉL-DUNÁNTÚL TERÜLETÉN c. NEMZETKÖZI PROJEKT A geotermikus energia-készletek csak olyan helyzetben gazdaságosan hozzáférhetők, ha azokat vagy szubvulkáni-vulkáni működés hozza felszín közelbe (ilyenek ma az összes geotermikus erőművek), vagy ha vékony litoszféra segíti elérhető közelségbe jutni a Föld belső melegét. Jelenleg a földi hőenergia felszínre juttatása mélyfúrásokban feláramló, nagynyomású víz, vagy vízgőz segítségével történik. Ma már eredmények vannak azonban annak más módon történő felszínre juttatásában is. Az előbbi esetben kedvező geológiai viszonyok közt, nagy készletű, jó vízleadó-képességű és kellő utánpótlással rendelkező víztartók feltárására van szükség, a második esetben ez a feltétel nem döntő. A Kárpát-medencében csak a vékony litoszféra által szállított, nagymélységű kutakkal feltárható és kitermelhető geotermikus hő nyerésére van esély. A vékony litoszféra az Alföld, Dráva medence és a Kisalföld területét jellemzi, Európában úgyszólván egyedülálló paraméterekkel. Különösen az Alföld és a Dráva-medence ilyen. Az Alföld lehetőségei a már eddig lemélyült több-ezer szénhidrogén- és hévízfeltáró fúrásnak köszönhetően többé-kevésbé ismertnek mondhatók, azonban a Magyarország és Horvátország közt megoszló Drávamedence területe közel sem ennyire megkutatott. Éppen e medence legmélyebb, m. mélységű részei, amelyek főleg a Dráva folyó mentén helyezkednek el és geotermikus szempontból a legkedvezőbbek lehetnek, a legkevésbé ismertek és csak nemzetközi együttműködésben válhatnak azzá. Fontos szem előtt tartani azt a szakmai alap-igazságot, hogy a termálvíz a mélységi víztartó kőzettel együttesen képez geológiai objektumot, amelynek megkutatására kialakult földtani és geofizikai kutatási módszerek léteznek. A Dráva-medence olyan terület, ahol csak ezek szakszerű, szabályszerű alkalmazásával érhető el eredmény. A szabályszerűség a kutatási folyamat lépcsőzetes felépítésének betartását jelenti. Azaz: (1) Első lépcső a geológiai ismeretesség felmérése mind a magyarországi, mind a horvátországi tágabb területen, a bármilyen céllal eddig végzett földtani, geofizikai és hidrogeológiai kutatások eredményeinek összegyűjtése (screening). (2) Mindezek értelmezése a gyakorlati geotermika szempontjából. (3) Az értelmezett ismeretanyag alapján állást foglalni arról, hogy szükséges-e, és ha igen, milyen további (főleg geofizikai) kutatásokat kell elvégezni. (4) Második lépcső: meglevő, vagy a további kutatás eredményei alapján azoknak a területrészeknek kijelölése a medencén belül, ahol a körülmények a legkedvezőbbeknek látszanak a mélységi hőenergia kinyeréséhez. (5) A kijelölt területrészeken egy-egy, célra-orientált kutatófúrás lemélyítése. (6) Harmadik lépcső: kedvező eredmények esetén a termelő fúrások megtervezése és lemélyítése.

10 (7) Az így nyert energia hasznosítási módozatainak műszaki és gazdasági megtervezése. (8) A hőenergiát hasznosító létesítmények megtervezése és felépítése. A Dráva-medence területén, a tágabb értelemben vett Villányi-hegység déli előterétől és Szigetvártól eltekintve (ha az országos gravitációs, földmágneses, stb. felmérést nem számítjuk), a screeninghez nagyobb mélységre vonatkozóan a magyar és a horvát oldalon egyaránt, csak az eddig megvalósult szénhidrogénkutatási célú geofizikai és fúrásos kutatások nyújtanak támpontot. (Főleg e fúrások melléktermékei a területen ismert termálvizek, gyógyvizek is.) Azt is fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények túlnyomóan 40 évnél idősebbek és abban az időben nem fektettek különösebb hangsúlyt a Dráva folyótól északra és délre fekvő terület rétegtani ismeretanyagának párhuzamosítására. A harmadidőszak előtti medencealjzat nem régen készült nagy méretarányú, közös térképén és az abból szerkesztett egyetlen regionális földtani szelvényen kívül nincsenek elfogadható minőségű geotraverzek sem a két szegmens közt. Különösen a potenciális forróvíz-tartó medenceüledékekre, vagy a mezozóos mély-karsztokra nincsenek ilyenek! E projekthez felhasználható újabb eredményekkel csak az e század elején, nemzetközi együttműködésben készült Európa Geotermikus Atlasza, (amely1:1, méretarányú) valamint az ehhez készült részletesebb, különböző mélységi szintekre szerkesztett hőmérsékleti térképek, továbbá a már említett közös medencealjzat térkép szolgálnak. Azonban éppen a fúrások egyenlőtlen eloszlása miatt ezek is inkább csak tájékoztató jellegűek. E projekt szerteágazó követelményrendszere igen gondos közös tervezést, a megvalósításban szoros együttműködést és feltehetően mindkét oldalon több intézmény, vagy cég bevonását a kutatómunkába, valamint egységes, határozott irányítást és ellenőrzést követel. Szeged, április 18 Dr.Szederkényi Tibor s.k. ny. egyetemi tanár

11 Tervezett költségvetés 3. számú melléklet SMÖ BMÖ ZMTFT PTE HR Kontroll Előkészítés - MSB Előkészítés - fordítás Kutatás - HU Kutatás - HR Közbeszerzés Fordítás, tolmácsolás Management - belső Management - külső Nyilvánosság 0 Cikk TV Könyv Nyitó Záró Könyvbemutató WS Kiállítási installáció Honlap Utazás, szállás, ellátás Adminisztráció Mindösszesen: Saját erő: Saját erő Euroban (270 HUF/EUR)

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2010. június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta,

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Javaslat A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről A Kormány, az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben