E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 904-4/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: "A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" című projekttel kapcsolatos döntések (regeszetmuz) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály vezetője Balázs Sarolta Beruházási csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 29-i ülésén a 62/2008.(V.29.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújt be az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program második elbírálási szakaszára a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága november 27-én értesítette az önkormányzatot, hogy a Projekt Döntőbizottság pályázatunkat kedvezően bírálta el. A Projekt Döntőbizottság arról is értesítette a megyei önkormányzatot, hogy a projekt összköltségvetését 410 ezer euróval csökkentette. A megyei önkormányzat közgyűlése decemberében áttekintette a projekt összköltségvetésének csökkentéséből adódó helyzetet és a 137/2008. (XII.18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Programba benyújtott a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása című pályázatának önrészét Ft-tal, azaz euróval Br Ft-ról Ft-ra megnöveli és egyben felkérte a közgyűlés elnökét, hogy az önrész növelésének összegét a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át május 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Program harmadik és egyben utolsó fordulójára benyújtott pályázatot a donor államok támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatás általános feltételeit un. támogatási ajánlatban foglalták össze. Az angol nyelvű támogatási ajánlat magyar nyelvű fordítása az előterjesztés melléklete. Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatást vár a támogatási ajánlat elfogadásával kapcsolatos döntésről. Az NFÜ arról is értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázatban szereplő installáció, nyilvánosság, szakmai partnerek sorokon a költségeket csökkentették. A évi költségvetési rendelet következő módosításáig a projekt költségvetés csökkentését illetve az ebből eredő önrész módosítás nagyságrendjét kidolgozzuk és a közgyűlés elé terjesztjük.

3 3 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási ajánlatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és az ajánlat elfogadásáról szóló levél aláírására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. Határidő: Felelős: Azonnal dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a támogatás elfogadásával, a program megvalósításhoz szükséges önrész növelésének fedezetét a BMÖ évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy rendelet céltartalékában az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére elkülönített, kötelezettségekkel nem terhelt szabad felhasználású keretéből biztosítja. A közgyűlés felkéri Elnökét, hogy ennek összegét a évi költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze a közgyűlés elé. Határidő: Felelős: A évi költségvetési rendelet soron következő módosítása dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke május 19. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

4 Ms Brigitta Mikulás Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Melléklet Tárgy: HU0124 számú támogatási kérelem a Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal felruházása Kedves Mikulás asszony, Megtiszteltetés számomra tájékoztatni arról, hogy a Pénzügyi Mechanizmus Bizottság pozitív döntést hozott a HU0124 számú támogatási kérelem alapján - a "Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal felruházása" -ról április 30-án. Ez a levél Támogatási Ajánló Levélnek minősül az EEA Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló Szabályok és Eljárások 4.7 szakasza alapján. Ez a levél majd szerves részét képezi a támogatási megállapodásnak, mint annak I. melléklete. Az ajánlat tárgyát képező rendelkezések, korlátozások és feltételek az alábbiak. A támogatás általános leírása A támogatás nem haladhatja meg a EUR összeget A becslések szerint a projekt elszámolható költsége EUR. A projekt teljes becsült költsége ~ EUR A támogatási arány nem haladhatja meg a befejezett projekt összes, elszámolható költségének a 72,04 százalékát. A jogosultság (elszámolható költségek felmerülésének) első napja április 30., hacsak a Támogatási Ajánló Levél nem határoz meg egy másik dátumot vagy módszert. A becsült időtartam: 24 hónap A támogathatóság utolsó dátuma április 30. Előleg: a támogatás 0 százaléka Off-set eljárás: nem alkalmazható A projekt összefoglalója A projekt célja, a pécsi Régészeti Múzeum renoválása azzal az általános célkitűzéssel, hogy megőrizze és fejlessze az európai kulturális örökséget Magyarországon. Hivatkozva a január 8-i keltezésű kérelemre és a későbbi levelezésre a Kapcsolattartó Közreműködő Szervezettel. A befejezett projektnek tartalmaznia kell a következő tevékenységeket és eredményeket: - az építési munkák; - berendezések beszerzése és felszerelése (beleértve IT), - kiállítások tervezése és szervezése; - belső és külső projekt menedzsment, műszaki felügyelet és nyilvánosság.

5 A Projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat. A Közreműködő Szervezettel biztosítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat legalább a támogatható költség 27,96 százalékát biztosítja. A projekt konkrét feltételei A támogatást a következő általános feltételekkel ítélik meg konkrétan erre a projektre: a) A projekt finanszírozása állami támogatásnak minősül az EC Szerződés 87 cikke szerint. Ugyanakkor a Kapcsolattartási Pont megállapította, hogy a projekt a bejelentett és jóváhagyott "Kulturális támogatás a Norvég Alapokból támogatási programok közé tartozik. A támogatás száma: N 540/2008) (még nem tették közzé). Ezért a projekt úgy tűnik, hogy mentesül a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás teljesíti az említett program feltételeit. A Kapcsolattartási Pontnak biztosítani a kell a megfelelőséget az említett rendszer követelményeinek. b) A Projekt Végrehajtó számára nem megengedett az előlegfizetés a projekten belül. c) A "Részletes Támogathatóság Céltartalékok - kiadások" rendelkezései ellenére csak a közvetlenül a beruházáshoz kapcsolódó kiadások elszámolhatóak. A nyilvánosság költségei, az általános és egyéb költségek nem támogathatóak. d) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó az egész ingatlant megfelelően biztosítja a károk ellen, mint tűz, lopás és egyéb általában biztosítható események, a projekt végrehajtása során és még legalább a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követő 10 évig. e) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a rekonstrukció, építés során megmaradt vagy a kivont anyagok újrahasznosításra vagy környezetbarát módon kezelésre, raktározásra kerülnek, melynek a dokumentációját a Projekt Időközi előrehaladási Jelentések részeként csatolni kell. f) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a rekonstrukcióval érintett vagyon a Projekt Végrehajtó tulajdonában marad a projekten belül és az általános célkitűzésnek és a célnak megfelelően kerülnek hasznosításra legalább a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követő 10 évig. g) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a megvásárolt eszközök, berendezések a Projekt Végrehajtó tulajdonában maradnak és a projekt átfogó célját szolgálják a Projekt Végrehajtó közreműködésével a projekt végrehajtását és az eszközök megvásárlását követően legalább 5 évig az IT (Információs Technológia) eszközök esetében, valamint a legalább 5 évig a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követően az egyéb eszközök esetében. h) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó a projekten belül megvásárolt eszközöket a vagyonbiztosításának keretében biztosítja a veszteségek ellen, mint a tűz, a lopás és egyéb általánosan biztosítható események a projekt végrehajtása során, az eszközök megvásárlását követően legalább 5 évig az IT (Információs Technológia) eszközök esetében, valamint a legalább 5 évig a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követően az egyéb eszközök esetében.. A következő feltételeknek kell teljesülniük az első folyósításhoz: Nem alkalmazható A következő feltételeket teljesíteni kell a projekt befejezését megelőzően: Nem alkalmazható A projekt befejezése után a Közreműködő Szervezetnek jelenteni kell a következő konkrét befejezés utáni kötelezettségek teljesüléséről:

6 A Kapcsolattartási Pont biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó létrehoz egy alapot a projekt során rekonstruált ingatlan karbantartására, amelynek megfelelő legkisebb éves összeg a projekt teljes költségvetésének 1 százaléka. A vissza nem térítendő támogatások és támogatási arány csökkentésére került sor az alábbiak szerint és a következő indoklással: A teljes projekt elszámolható költségeinek csökkentése a nyilvánossághoz kapcsolódó költségekkel (EUR ), mivel ezek nem támogathatóak "a kulturális támogatás a norvég alapokból" jóváhagyott programja szerint. Továbbá, a múzeumi installáció költségei túlzottnak tekinthetőek, ezért EUR-val történő csökkentésére került sor. Továbbá, a: a Norwegian Crafts Development NHU (EUR ), a Porta Speciosa (EUR 2.105), Norvég örökségvédelmi hivatal (EUR ) együttműködésére elkülönített összeg is csökken. Ezeket a tevékenységeket nem tekinthetők az projekt középpontjának és nem felel meg a közbeszerzési jogszabályoknak. Az elszámolható költségek teljes csökkenése EUR. A támogatás összegét csökkenteni kell. Egyéb: A támogatási ajánlat megjegyzései vagy észrevételei az Európai Bizottság átvilágítási folyamatának megfelelőek. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottsága visszatarthatja akár 5%-át a támogatott projekt becsült költségének a Projekt Zárójelentéséig az elfogadott támogatási megállapodás 3.5 cikke alapján. A Projekt végrehajtásához kapcsolódó információk A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal közzé teszi a támogatás végrehajtására vonatkozó szabályokat és eljárásokat az EEA Finanszírozási Mechanizmus szerint, a felek között megkötött támogatási megállapodást, valamint minden iránymutatást és útmutatót, valamint a fentiekben részletezett feltételeket is. A szabályok és feltételek teljesítésének elmulasztása először a támogatás kifizetésének felfüggesztéséhez vezethet. A Közreműködő Szervezet, ugyanúgy mint a pályázó köteles elfogadni ezt az ajánlatot és a támogatási feltételeket, ezen levél dátumához képest négy héten belül. A Projekt Végrehajtási Terv kitöltött elektronikus változatát meg kell küldeni az FMO-nak legkésőbb a Támogatási Ajánlat elfogadásáról küldött levél időpontjában. A Támogatási Megállapodást ezen levél dátumát követő három hónapon belül kell aláírni. A Támogatási Megállapodás aláírásával a Közreműködő Szervezet formálisan is megerősíti az ajánlat elfogadását, beleértve annak feltételeit is. A fizetési követeléseket meg kell küldeni a Finanszírozási Mechanizmus Hivatalnak, ha a támogatási megállapodás aláírásra került és minden előzetes kifizetési feltétel teljesült. A kifizetés folyósítása a Pénzügyminisztérium által a Magyar Köztársaság - NAO Iroda IBAN Bankszámlaszám / BIC-kód: HU / MANEHUHB számlájára. A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal részéről a projekt feladat menedzsere Matus Minarilc A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal várakozással tekint az Önökkel folytatott munka és a Támogatási Megállapodás gyors aláírása elé. Tisztelettel: Stine Andresen Igazgató Finanszírozási Mechanizmus Iroda

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program keretében megjelenő pályázati felhívásokra, illetve támogatott

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 5087-1/2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 1/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C3 2013 kiírás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben