Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2."

Átírás

1 2.1. számú függelék Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2. fejezetéhez 1

2 1. Integrált Roma Foglalkoztatási Program Az intézkedés/projekt neve Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program Tagállam Magyarország A kezdeményezés végső célja Az Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program célja a Pest megyében élő, halmozottan hátrányos helyzetű roma munkanélküliek és a velük azonos élethelyzetben lévő nem roma munkanélküliek felzárkóztatása, munkaerő-piaci és társadalmi integrálása és ezzel élethelyzetük tartós megváltoztatása. A program keretében megvalósuló szakmai, szervezeti és pénzügyi integráció az egyes szervezetek elkülönült beavatkozásai helyett egy hatékony, az egyén komplex fejlesztését megvalósító programot eredményez. A kísérleti program célja, hogy a roma kisebbség szervezeteinek közreműködésével olyan program valósuljon meg, amely a szakmai célok mellett a roma kultúra és identitás tudat elmélyítését is szolgálja, és figyelembe véve a roma foglalkoztatás problémájának nagyságát, országos elterjesztésre is alkalmas. Fő eredmények 8 helyszínen 652 fő bevonása közülük 284 fő nő. Felzárkóztató képzésen részt vett 95 fő Szakképzést szerzett 216 fő Elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon 370 fő 6 hónapon túl megtartotta állását az elhelyezkedettek 21%-a Pozitív élethelyzet változás, megvalósult integráció és a program társadalmi támogatottsága. Célzott kedvezményezettek Szakmapolitikai irány A lakosság általában Társadalmi kirekesztődés X Gyerekek Egészségügy Egyszülős családok Tartós ápolás, gondozás, Munkanélküliek X Kormányzás Idősebb emberek Fiatalok Területi jelleg Fogyatékossággal élő emberek Bevándorlók / Menekültek Országos Etnikai kisebbséghez tartozók X Regionális 1 X Hajléktalanok Sajátos betegséggel, Végrehajtó szerv rendellenességgel küszködők Egyéb [mégpedig:] Pest Megyei Munkaügyi Központ A kezdeményezés környezete/háttere A roma lakosság létszámát országosan ezerre, Pest megyében mintegy 70 ezer főre becsülik. Magyarországon a rendszerváltást követően megjelenő munkanélküliség a roma lakosságot tömegesen érintette. Körükben a munkanélküliség mellett halmozottan jelentkeznek az alacsony iskolázottság, az életvezetés, az egészségügyi helyzet, szociális körülmények, a társadalmi beilleszkedés problémái. A 1 A program országos kiterjesztésre alkalmas. A pest megyei tapasztalatok alapján Szolnok megyében már megvalósult. 2

3 korábbi programokkal szemben, amelyek általában csak a foglalkoztatásra, vagy a problémakör egyegy szegmensére koncentráltak, a komplex program valamennyi probléma egyidejű megoldását tűzte ki célul, ez a program egyik meghatározó jellemzője. A kezdeményezés részletei 1. Specifikus célok A cél eléréséhez két folyamat-ciklusból álló programot dolgoztunk ki: - Az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés és tartós megmaradás. - A program tartós élethelyzet változást eredményezzen. - A program keretében a roma identitás és a roma kultúra ismerete növekedjék. - A roma kisebbség szervezeteinek aktív közreműködésével valósuljon meg. - A program társadalmi támogatottságát szervezet integráció megvalósításával és társadalmi párbeszéddel biztosítani kell. - Országos kiterjesztésre alkalmas legyen. 2. Hogyan kívánta elérni a kezdeményezés ezeket a célokat? - Komplex, az egyénre szabott személyiségfejlesztésre épül. - Olyan foglalkoztatási kombinációikat alkalmaz (képzés, foglalkoztatás, humánszolgáltatások), ami a célok megvalósulását lehetővé teszi. - A program nyitott, tehát a programból az egyén felkészültségétől és a munkaerő-piaci viszonyoktól függően kikerül, és helyére új ügyfél kerülhet. - Széleskörű szervezeti együttműködés keretében valósul meg (roma szervezetek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, államigazgatási intézmények, egyház) - A programban való részvétel nem jelentett megélhetési kockázatot a résztvevők számára. - A roma kultúra és identitást elősegítő eseményekre is sor került (író-olvasó találkozó) 3. Mi (volt) a kezdeményezés megvalósításának időkerete? A kísérleti program időkerete 2 év volt (2002. január december), amely kiegészült a programba vonás és a program kifutás (képzések befejeződése, elhelyezkedés nyomon követése) időszakával ig. Mivel azonban a program egyik jelentős újszerűsége, hogy a résztvevők felkészültségüktől, elért állapotuktól függően folyamatosan kerülnek ki-, illetve be a programba, ezáltal a program egyik legnagyobb értéke, hogy nem szükségszerűen zárt ciklusú, hanem határozatlan ideig folyamatosan működhet és ez alatt fogad és kibocsát résztvevőket. Monitorozás és értékelés Eredmények Hogyan monitorozzák/monitorozták, értékelik/értékelték a projektet? Helyi monitorozás: térségenkénti értékelés folyt évente 1-2 alkalommal. Szakmai beszámoltatás havonta, amely a program folyamatára és a kibocsátottak nyomon-követésének tapasztalatára is kiterjedt. A program egészéről beszámoló a megyei társadalmi egyeztető fórumon, 4 alkalommal (program kezdetén, végén és 2 alkalommal program közben). Országos szintű testület előtt beszámoló értékelés 2 alkalommal. 1. Milyen mértékben érték el a célokat? Programterv Számszerű cél Megvalósulás Teljesülés 3

4 (fő) (fő) (%) Programba vonás Szakképzetség megszerzése Munkába helyezés Az elhelyezkedettek 21%-a tartós munkaviszonyt létesített (6 hónapon túl sikerült megtartania állását). 2. Milyen akadályokkal/kockázatokkal szembesültek a kezdeményezés megvalósítása során? - Célcsoport alulmotiváltsága - A résztvevők vártnál alacsonyabb tudásszintje, kulturális korlátai (pl. férfiak és nők együtt tanulási problémája). - Munkáltatók bizalmatlansága. - A nagyszámú programelem összehangolása, koordinálása. 3. Hogyan kezelték ezeket az akadályokat és kockázatokat? - Motivációs tréningek a kisebbségi szervezetek közreműködésével. - Szintre hozó, felzárkóztató képzések, felvilágosítás, tanácsadás. - A munkáltatók személyes megkeresése, pozitív tapasztalatok ismertetése. - A program-működtető szervezetek és a munkaügyi szervezet szoros együttműködése. 4. Felmerültek-e nem várt előnyök/gyengeségek? Előnyök: - A vártnál nagyobb aktivitás volt tapasztalható a közreműködő szervezetek részéről. - A program keretében olyan elemek is megjelentek, amelyekkel a tervezéskor nem számoltunk (pl. közösség fejlesztő piknik) - A program ideje alatt a helyi társadalmi megítélés folyamatosan pozitív irányban változott. - Gyermekintézményekben a programba vontak gyerekeinek magatartása, közösségi beilleszkedése jelentősen pozitív irányba változott. Gyengeségek: - Működési, elszámolási nehézségek jelentkeztek. - Aktivitási, munkafegyelmi problémák, - Csoporton belüli belső konfliktusok, lemorzsolódás. - A programban dolgozók felkészítését késve kezdtük meg, előfordult közöttük is lemorzsolódás. 2. Tanoda program Az intézkedés/projekt neve Tanoda programok támogatása Tagállam A kezdeményezés végső célja A hátrányos helyzetű, különösen roma fiatalok továbbtanulási, ezáltal munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása a tanodában szervezett tanórán kívüli foglalkozások rendszerében. A roma tanulók iskolai eredményességének javítása oly módon, hogy a program révén a 4

5 sikereiket integrált környezetben, a közoktatási intézményekben éljék meg. A roma tanulók mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak. A már eredményesen működő tanoda programok fejlesztése, programkínálatuk, szolgáltatásaik bővítése és elterjesztése. A jó gyakorlatok, tapasztalatok átadásának biztosítása az újonnan induló tanodákkal való együttműködés (társulás) során, a programadaptáció támogatásával. Fő eredmények Célzott kedvezményezettek Szakmapolitikai irány A lakosság általában Társadalmi kirekesztődés x Gyerekek x Egészségügy Egyszülős családok Tartós ápolás, gondozás, Munkanélküliek Kormányzás Idősebb emberek Fiatalok Területi jelleg Fogyatékossággal élő emberek Bevándorlók / Menekültek Országos x Etnikai kisebbséghez tartozók x Regionális Hajléktalanok Sajátos betegséggel, Végrehajtó szerv rendellenességgel küszködők Egyéb [mégpedig:] A pályázat kiemelt célcsoportját jelentik a roma tanulók. Másodlagos célcsoportként a szülők, pedagógusok, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kapcsolódó egészségügyi, szociális, adminisztratív területeken dolgozó szakemberek, helyi döntéshozók, a közoktatási intézmények fenntartóinak képviselői. Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság; Foglalkoztatási Hivatal; Magyar Államkincstár A kezdeményezés környezete/háttere A pedagógiai kutatások számos alkalommal egyértelműen kimutatták, hogy a készségek, képességek fejlettsége szoros kapcsolatban áll a tanulók családi kulturális hátterével, és kiemelten érinti a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma családokat. Ennek magasabb szinteken történő megoldásának egyik eszköze a tanodák beindítása. A program célja a szociális helyzetük miatt halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók számára hozzáférhető, eredményesen működő tanoda típusú (extrakurrikuláris) programok megvalósítása, elsősorban a hátrányos helyzetű régiókban. A felzárkóztatás nem iskolai keretek között zajlik, de az iskolával szorosan együttműködve, amely nem korlátozódik csupán tanulmányi segítségre, hanem fontos eleme a tanulók egyénre szabott személyiségfejlesztése is. A program megvalósítása pályázatos formában a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, az Európai Szociális Alap forrásainak támogatásával történik. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 24/2003. III. 4. Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 5

6 meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben megnevezett településeken kívánják a pályázati programot megvalósítani. A kezdeményezés részletei 1. Specifikus célok A tanoda működési területén a programban érintett hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódási arányának csökkentése, megakadályozása Érettségit adó intézményben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók arányának növelése A programban résztvevő tanulók iskolai sikerességének elősegítése A programban résztvevő tanárok hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos kompetenciáinak a kiszélesítése 2. Hogyan kívánta elérni a kezdeményezés ezeket a célokat? A szükséges tárgyi, infrastrukturális környezet kialakításával, a tanodás diákok kiválasztása, és standardizált tudásszint-felmérés készítése, Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, egyéni, esetleg mikrocsoportos fejlesztési egységek rendszeresítése. A szülőkkel történő kapcsolattartás/konzultáció közvetlenebb, mint az iskolai keretek között, így hatékonyabb lehet motiválni a gyermekeket az iskolai sikeresség érdekében. 3. Mi (volt) a kezdeményezés megvalósításának időkerete? I. Nemzeti Fejlesztési Terv Egy-egy tanoda programjának megvalósítsa hónapig tart. Monitorozás és értékelés Eredmények Hogyan monitorozzák/monitorozták, értékelik/értékelték a projektet? A nyertes pályázatokat formai, jogosultsági, szabályossági, szakmai és pénzügyi értékelés után választják ki az előértékelők. A támogatottak listája a legmagasabb pontszámot elért pályázatok közül kerül ki. A közreműködő szervezet (OMAI) szakmailag kvalifikált szakértői a negyedévente beadott projekt előrehaladási jelentést véleményezik, esetleg szakmai látogatást tesznek a kedvezményezetteknél, amely során a felmerült a szakmai problémák megoldására javaslatot tesznek. 1. Milyen mértékben érték el a célokat? A 2004-es évben első pályázati kiírásból 23 tanodát támogattak, amelyek több mint a fele eredményesen pályázott a 2005-ös kiírásra. A szakmai lezárások megtörténtek, a pénzügyi-szakmai néhány esetében még folyamatban van. A 2006-os esztendőben 46 tanoda jutott uniós támogatáshoz. 2. Milyen akadályokkal/kockázatokkal szembesültek a kezdeményezés megvalósítása 6

7 során? A pályázatos formából adódóan az utófinanszírozás problémát jelent a pályázók egy része számára. A jelentések elkészítése a kedvezményezetteknek komoly adminisztratív terhet jelentett. A hatékonyan működő projekt-menedzsmenthez szükséges humánerőforrás nem állt, áll a tanodák rendelkezésére. 3. Hogyan kezelték ezeket az akadályokat és kockázatokat? A megfelelő szakemberek képzése folyamatban van, a jó gyakorlatokat beépítik az új projektekbe. 4. Felmerültek-e nem várt előnyök/gyengeségek? A Kedvezményezettek nem minden esetben mérik fel a támogatási szerződésben vállalt 5 éves projekt fenntarthatóságot a futamidő után. 3. Kártyás fogyasztásmérő program Az intézkedés/projekt neve Az előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérő készülékek elterjesztésének programja Tagállam Magyarország A kezdeményezés végső célja Az általános adósságkezelési szolgáltatást Magyarországon elsősorban a családsegítő központok nyújtják. Ennek keretében többféle szolgáltatás igénybe vételére van lehetőség: az adóssággal rendelkező, ellátásban részesülő családok az anyagi támogatás (adósságcsökkentési támogatás) mellett az adósságkezelési tanácsadás során segítséget kapnak a megfelelő gazdálkodáshoz, jövedelmük beosztásához, a kapott támogatás hatékony felhasználásához. Az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladatellátási feltétele adósságkezelői tanfolyamot végzett személy alkalmazása. Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra. Fontos elem, hogy az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodás adósságkezelési megállapodás kerül megkötésre. Az ebben foglaltak betartását a rendszeres (legalább havonta egy) személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a tanácsadó; szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. Az adósságkezelési szolgáltatás keretében július 1-től rendszerszerűen igényelhetőek a kártyás készülékek. A kártyás fogyasztásmérők programjának lényege, hogy az előrefizetős (kártyás) készülékek használatával megakadályozható a közüzemi tartozás felhalmozódása, elkerülhetővé válik a szolgáltatás megszüntetése. A modellkísérleti program célja a jövedelmi helyzetük miatt lakásfenntartási költségeiket fedezni nem, vagy nehezen tudó lakossági rétegek számára korlátozott, de folyamatos közüzemi villamosenergiafogyasztás biztosítása a szociális rászorultság alapú támogatási rendszeren keresztül: az előrefizetős mérőkészülék beszerzésének és felszerelésének a támogatása (az áramszolgáltatókkal közös finanszírozásban), hozzájárulás a villamosenergia-fogyasztáshoz (évi 1320 kwh 7

8 fogyasztónként), illetve az adóssággal rendelkező családok esetén áramdíj-tartozást csökkentő támogatás nyújtása. Fő eredmények A modellkísérleti program 2005-ben kezdődött és szeptemberében zárult. A résztvevő 1084 háztartás döntő többsége a program lejártát követően is tovább kívánja használni a kártyás készüléket. A kedvezményezettek tudatosabban és takarékosabban fogyasztanak, kontrollálni tudják fogyasztásukat. A legnagyobb területet ellátó áramszolgáltató által nyilvántartott hátralék összege a program indulását követően 6,2 millió Ft volt, júniusában pedig már csak 2,4 millió Ft; ez jelentős, közel 62 %-os csökkenést jelent. A vitathatatlan előnyök és pozitív tapasztalatok indokolták a program folytatását, illetve a támogatás rendszerszerűvé tételét: július 1-től a rászoruló családok adósságkezelési szolgáltatás keretében igényelhetik a kártyás órákat (a készüléket nyújtó önkormányzatok a beszerzési és felszerelési költségek 90 %-át a központi költségvetésből visszaigényelhetik), Cél a program kiterjesztése az előfizetéses gázfogyasztásmérő készülékekre is, az ezzel kapcsolatos előkészületek megkezdődtek. Ezen felül több szakmai javaslat kerül kidolgozásra, az elterjesztés egyéb irányokból és területeken történő elősegítésére (pl. szociális bérlakások). Célzott kedvezményezettek A lakosság általában Gyerekek Egyszülős családok Munkanélküliek Idősebb emberek Fiatalok Fogyatékossággal élő emberek Bevándorlók / Menekültek Etnikai kisebbséghez tartozók Hajléktalanok Sajátos betegséggel, rendellenességgel küszködők Egyéb [mégpedig:] A kezdeményezés környezete/háttere Szakmapolitikai irány Társadalmi kirekesztődés Egészségügy Tartós ápolás, gondozás, Kormányzás Területi jelleg Országos Regionális Végrehajtó szerv Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2003-ban a közüzemi díjtartozások adatai a következőképpen alakultak: a hátralékos családok száma áram esetében 336 ezer (7,1%), gáz esetében 68 ezer (2,2%). Az adósságállomány összege áram esetében 4179 millió Ft, gáznál 1860 millió Ft. A 1048/2004. (V. 14.) Korm. határozat 3. pontja írta elő, hogy az áramszolgáltatás kikapcsolásának, valamint a díjhátralék-tartozások újbóli felhalmozódásának megakadályozása érdekében önálló programot kell indítani az ún. előrefizetős fogyasztásmérő készülékek elterjesztésére. Ennek alapján kezdődtek meg az előkészítő tárgyalások 2005 elején az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Energia Hivatal és az áramszolgáltatók képviselőinek részvételével. Ezek eredményeként indult meg a program a szociális tárca és a szolgáltatók közös finanszírozásában. Helyi szinten a szociális tárca által kiírt pályázaton nyertes összesen 31 adósságkezelési tanácsadó szolgálat a minisztériummal kötött szerződés alapján bonyolította le a programmal kapcsolatos feladatokat (családok kiválasztása, a mérőkészülékek felszerelési időpontjának egyeztetése, a havi támogatott energia mennyiség rendelkezésre bocsátása, stb.). A nyertes szolgáltatók előre rögzített kritériumok alapján saját ügyfélkörükből választották ki a programban részt vevő összesen 1084 családot. 8

9 A programban való részvétel sem a fogyasztók, sem pedig a tanácsadó szervezetek részéről önrészt nem igényelt. A kezdeményezés részletei 1. Specifikus célok Konkrét cél volt egyrészt a programban résztvevő háztartásoknak közvetlen támogatás nyújtása, közvetetten és hosszú távon a fogyasztói attitűdök megváltoztatása, másrészt az előrefizetős fogyasztásmérő készülékek működtetésére, lakossági fogadtatására vonatkozó tapasztalatok összegyűjtése, ezen innovatív eszköz gyakorlatban történő bevezetése és elterjesztése érdekében (modell-jelleg). 2. Hogyan kívánta elérni a kezdeményezés ezeket a célokat? A modellkísérletben azok a családok vehettek részt, akik akkor vagy korábban adósságkezelési szolgáltatásban részesültek, vagy ahol a szolgáltatást már kikapcsolták, és vállalták a programban való részvételt. Országszerte 1084 háztartásban kerültek felszerelésre a kártyás fogyasztásmérők, megakadályozva a fogyasztók aránytalan és pazarló fogyasztását, a hátralék felhalmozását. Egy család a program egy éves időtartama alatt átlagosan 200 ezer Ft támogatásban részesült. 3. Mi (volt) a kezdeményezés megvalósításának időkerete? A modellkísérleti program egy év időtartamú volt: szeptember szeptember között zajlott. Ezt követően beépült az általános adósságkezelési szolgáltatás rendszerébe. Monitorozás és értékelés Hogyan monitorozzák/monitorozták, értékelik/értékelték a projektet? A megbízott menedzserszervezet közreműködésével folyamatos a kapcsolattartás és a kommunikáció a 31 adósságkezelési tanácsadó szervezettel, amelyek rendszeres írásos szakmai és pénzügyi beszámolókban adnak számot munkájukról. A projekt végeztével zárótanulmány készül, felhasználva a fogyasztók, az áramszolgáltatók, a menedzserszervezet és a tárca képviselőinek tapasztalatait. Eredmények 1. Milyen mértékben érték el a célokat? A program teljes mértékben megfelelt az előzetes várakozásoknak: az érintett háztartások anyagi helyzete a közel 200 ezer Ft-os támogatás révén javult, növekedett az adósságcsapdából történő kikerülés esélye. A kedvezményezettek tudatosabban és takarékosabban fogyasztanak, az adósságállomány jelentős csökkenése figyelhető meg. 2. Milyen akadályokkal/kockázatokkal szembesültek a kezdeményezés megvalósítása során? Nem volt jelentősebb akadály vagy kockázat. 3. Hogyan kezelték ezeket az akadályokat és kockázatokat? 9

10 A program során felmerült kisebb nehézségeket gyorsan sikerült áthidalni, köszönhetően a szereplők hatékony kommunikációjának és együttműködésének. 4. Felmerültek-e nem várt előnyök/gyengeségek? Az adósságállomány ilyen mértékű csökkenése nem várt előnyként említhető. 4. Jóvá-Tett-Hely Az intézkedés/projekt neve Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató Tagállam Magyarország A kezdeményezés végső célja Egy komplex bűnmegelőzési feladatkörrel rendelkező speciális nappali intézmény közösségi foglalkoztató létrehozása Budapesten pártfogó felügyelet alatt álló, büntetés-végrehajtási intézetből szabadult, javítóintézetből elbocsátott, vagy a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe még be nem került, de kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorúak és fiatal felnőttek számára. Az intézmény a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működik. A közösségi foglalkoztató célja a célcsoport körében előforduló leggyakoribb bűnelkövetési, bűnismétlési kockázatok kezelése és a célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése. Fő eredmények januártól október végéig: 1267 fő 4251 alkalommal, januártól augusztusig 1061 fő 3756 alkalommal vett részt a foglalkoztató programjain. Az intézmény jelenleg a fővárosban működik, előkészületek folynak hasonló intézmény létrehozására Miskolcon 2006 végéig. Az intézmény a pártfogó felügyelet során külön magatartási szabályaként előírható csoportos foglalkozásokat működtet, amelyek elősegítik a célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javulását és társadalmi integrációját, pl. munkaerő-piaci tréning, önismereti-agressziókezelő tréning, drámacsoport, életvezetési tréning, indulati kontroll csoport. Az intézmény emellett széles körű információs szolgáltatásokat nyújt: munkaügyi tanácsadás, iskolakeresésben nyújtott támogatás. Egyéb szolgáltatásai: pszichiátriai tanácsadás, szabadidős programok, ingyenesen internet hozzáférés. Célzott kedvezményezettek Szakmapolitikai irány A lakosság általában Társadalmi kirekesztődés X Gyerekek Egészségügy Egyszülős családok Tartós ápolás, gondozás, Munkanélküliek Kormányzás Idősebb emberek Fiatalok X Területi jelleg Fogyatékossággal élő emberek Bevándorlók / Menekültek Országos Etnikai kisebbséghez tartozók Regionális X Hajléktalanok Sajátos betegséggel, rendellenességgel küszködők Végrehajtó szerv 10

11 Egyéb [mégpedig:] Igazságügyi Hivatal A kezdeményezés környezete/háttere A közösségi foglalkoztató a Fővárosi Igazságügyi Hivatal háttérintézménye. Az első ilyen jellegű intézmény az országban, mely kísérleti jelleggel jött létre és egy évig bűnmegelőzési modellprojektként működött (az Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázati támogatásával). A projekt befejezését követően a foglalkoztató az Igazságügyi Hivatal költségvetéséből működik. A közösségi foglalkoztató feladata az alternatív szankcióként funkcionáló csoportos foglalkozások végrehajtása, a bűnelkövetők társadalmi integrációjának elősegítése, és a helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet közvetítése. Az intézmény sajátossága, hogy a közösségi bűnmegelőzés modelljének megfelelően programjainak nagy részét civil szervezetekkel együttműködésben valósítja meg. A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató elsődleges célcsoportját a pártfogó felügyelet alatt álló, büntetés-végrehajtási intézetből szabadult, javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak, illetve fiatal felnőttek alkotják. Az intézmény szolgáltatásainak egy részét olyan fiataloknak is ajánljuk, akik a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe még nem kerültek be, de kriminálisan veszélyeztetettnek számítanak. A fiatalokon kívül hozzátartozóikat is igyekszünk programjainkba bevonni. A pártfogó felügyelők tevékenységének célja, hogy az elkövető ellenőrzésével és támogatásával elősegítsék a bűnismétlés megelőzését, az elkövetők társadalmi integrációját. Ennek érdekében feltárják a bűnismétlés kockázatait és meghatározzák, hogy a kockázat tényezők hatásait miként lehetne enyhíteni. A szolgáltatások és programok specifikusan a kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében leggyakrabban előforduló bűnismétlési kockázatok (szocializációs, tanulmányi deficit, munkába állás nehézségei, szabadidő hasznos eltöltésének hiánya) kezelésére irányulnak. A helyreállító igazságszolgáltatás alapelveinek megfelelően a pártfogó felügyelői munka lényege, hogy az elkövetőt a bűncselekmény következményeivel való szembesülésre és az általa okozott sérelem jóvátételére késztesse. A Jóvá-Tett-Helyen szervezett foglalkozások a fiatalokat aktív megbánásra, az okozott károk, sérelmek jóvátételére ösztönzik. A programok látogatásának előírását a pártfogó felügyelők ún. külön magatartási szabályként javasolhatják az ügyészség, illetve a bíróság számára. Az alternatív szankcióként javasolt programok támogatják a fiatalok személyiségének pozitív irányban történő fejlődését, a társadalmi- és magánéletben való boldogulását, hozzájárulva ezzel a bűnelkövetés elkerüléséhez. A közösségi foglalkoztató a csoportos foglalkozásokkal, a társadalmi integrációt segítő programokkal kiegészíti az egyéni esetkezelést és hatékonyabbá teszi a bűnismétlés megelőzését szolgáló pártfogó felügyelői munkát. A kezdeményezés részletei 1. Specifikus célok A pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható programok, elsősorban csoportos foglalkozások, szociális készségfejlesztő tréningek végrehajtásának biztosítása. A helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazása, pl. jóvátételi konferencia alkalmazása. A helyreállító igazságszolgáltatás középpontjában hagyományos büntető igazságszolgáltatással szemben a sértett áll, a helyreállító igazságszolgáltatás célja a bűncselekmény által okozott károk, sérelmek helyreállítása és jóvátétele. A különféle 11

12 helyreállító igazságszolgáltatási eszközök, pl. a mediáció a bűnelkövetőt arra késztetik, hogy ne passzív elszenvedője legyen a kiszabott büntetésnek, hanem szembesüljön tette következményeivel és lehetőség szerint tegye jóvá az okozott sérelmeket. A pártfogó felügyelői munka támogató funkciójának elősegítése. 2. Hogyan kívánta elérni a kezdeményezés ezeket a célokat? Magas szintű szakmai tapasztalatokkal rendelkező pályázat partnerekkel való együttműködés. Speciálisan a célcsoport körében előforduló bűnismétlési kockázatok kezelésére irányuló, a fiatalok igényeit figyelembevevő programok kialakítása. Kapcsolatépítés a projekt során a társintézményekkel, civil szervezetekkel. A foglalkoztató rendszeresen biztosít csoportos foglalkozásokat, szociális készségfejlesztő tréningeket, munkaügyi tanácsadást, tanulássegítést (korrepetálást, iskolakeresésben segítségnyújtást), szabadidős foglalkozásokat, internet hozzáférést. 3. Mi (volt) a kezdeményezés megvalósításának időkerete? A közösségi foglalkoztató novemberétől októberéig bűnmegelőzési modellprojektként működött novembere óta az intézmény az Igazságügyi Hivatal költségvetéséből, a Fővárosi Igazságügyi Hivatal háttérintézményeként működik. Monitorozás és értékelés Eredmények Hogyan monitorozzák/monitorozták, értékelik/értékelték a projektet? Statisztikai adatgyűjtéssel, regisztrációs adatlapok segítségével. Folyamatos visszajelzés biztosított a pártfogó felügyelők, a csoportvezetők részéről. A csoportos foglalkozások értékelése tesztekkel, felméréssel. 1. Milyen mértékben érték el a célokat? Az első év végére az intézmény ügyfélforgalma elérte a tervezett létszámot (átlagosan ügyfél naponta). 2. Milyen akadályokkal/kockázatokkal szembesültek a kezdeményezés megvalósítása során? Kezdetben alacsony ügyfélforgalom, érdeklődés hiánya. A pártfogó felügyelők aktivitásának hiánya. 3. Hogyan kezelték ezeket az akadályokat és kockázatokat? A programok fejlesztésével, a pártfogó felügyelők erőteljesebb bevonásával, széleskörű kapcsolatépítéssel a társintézményekkel, civil szervezetekkel. Szakmai team megbeszélésekkel. 12

13 4. Felmerültek-e nem várt előnyök/gyengeségek? Gyengeség: együttműködési nehézségek a pályázati partnerekkel. Előnyök: széleskörű kapcsolatépítés a társintézményekkel, civil szervezetekkel. Média megjelenés lehetősége, sikeres részvétel külső rendezvényeken, pl. a Szenvedélyek Napján, Sziget Fesztiválon. 13

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Gyerekesély Program 2014-2020 Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Szegénységi mutatók Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027 A projekt bemutatása Kitekintés Ifjúsági Garancia Rendszer I. Ifjúsági Garancia Rendszer:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben