Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kunfehértó Község Képviselı-testületének 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete a Községi évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 11. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község ának évi költségvetésének módosításáról a következıket rendeli el: A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A Képviselı-testület az beleértve a költségvetési szerveit is 2013.évre költségvetésének a.) bevételi fıösszegét Ft-ban b.) kiadási fıösszegét Ft-ban állapítja meg évi Költségvetési folyó bevételi elıirányzatok összege: eft évi Költségvetési folyó kiadási elıirányzatok összege: eft évi Finanszírozási kiadási elıirányzat (Tartalékok): eft évi Költségvetési hiány összege: 0 eft Ezen belül: Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai tekintetében - a mőködési célú Ft - pénzforgalom nélküli Ft - a mőködési célú Ft - finanszírozási célú Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelı járulékok Ft - dologi Ft - egyéb folyó Ft - szociálpolitikai juttatás Ft

2 2 - pénzeszköz átadások,tám.értékő Ft - a felhalmozási célú Ft - a felhalmozási célú Ft felhalmozási hiány Ft a on belül: - beruházások Ft - felújítások Ft A felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat a mőködési bevételének felhasználásával gondoskodik. Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a mőködési célú Ft - a mőködési célú Ft - finanszírozási célú 0 Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelı járulékok Ft - dologi Ft - támogatásértékő mőködési Ft - a felhalmozási célú Ft A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: Az költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselı-testület: Kunfehértó Község a I. Mőködési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelı járulékok eft Dologi eft folyó 048 eft Szociálpolitikai juttatás 150 eft Támogatásértékő mőködési eft II. : Beruházási ÁFA-val Felújítások eft eft eft III. Pénzforgalom nélküli : eft - általános tartalék 481 eft - céltartalék eft IV. Finanszírozási : eft

3 3 Költségvetési : eft I. Mőködési : eft II. : III. Pénzforgalom nélküli : eft eft Költségvetési : eft Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Mőködési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelı járulékok eft Dologi eft Pénzmaradvány átadás eft mőködési célú 273 eft Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások e Ft II. 148 eft - beruházások 148 eft Költségvetési : eft I. Mőködési : 500 eft II. i finanszírozási támogatás: eft III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Költségvetési : eft Önállóan mőködı költségvetési szervek Mővelıdési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mőködési célú bevétel 800 eft célú bevétel ---- i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 015 eft Bevétel : 1486 eft célú kiadás Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások 353 eft 1133 eft eft

4 4 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : 721 eft eft 956 eft 79 eft 1486 eft Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Mőködési célú bevétel 562 eft i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Bevétel : eft célú kiadás Beruházási ÁFA-val Felújítások Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : eft 203 eft eft eft eft eft eft 1772 eft 85 eft eft 3. (1) A R. sz. melléklete helyébe jelen rendelet sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.4. sz. melléklete lép. (4) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (5) A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.8. sz. melléklete lép. 4. (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. (2) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A R. 15., 16., 17., 18., 19., 20. -ainak számozása 14., 15., 16., 17., 18., 19. -ra módosul Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kunfehértó, november 5. (: Harnóczi Sándor :) (: Csupity Zoltán :) polgármester címzetes fıjegyzı

5 5 Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 5 (2) bekezdése alapján a rendelet november 6-án kihirdetésre került. (: Csupity Zoltán :) címzetes fıjegyzı

6 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ( ) ezer Ft-ban melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat előirányzat PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési Személyi jutttások Közhatalmi Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési célú támogatás ÁH-n belülről Dologi és folyó Működési célú átvett pénzeszköz Szociálpolitikai juttatások ok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatás értékű 0 0 Módosított előirányzat F II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ II. 7. célú támogatás ÁH-n belülről célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások felhalmozási III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 4421 hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel célú pénzmaradvány igénybevétel FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú Működési célú célú célú

7 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési 2. melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a eft-ban t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTÁS ( ) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

8 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások MÓDOSÍTÁS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Működési Működési Dologi 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

9 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés

10 5. Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés Mind MÓDOSÍTÁS ( ) eft-ban INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Intézmény finanszírozás eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 6. Mind

11 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatás értékű ellátottak pénzbeli juttatása beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK intézmény finanszírozási céltartalék általános tartalék Kiadások nál foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 16 fő

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú szociálpolitikai ellátások beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő

13 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 12 fő

14 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTÁS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 1 fő

15 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál /A melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Intézmények önk.-i finanszírozása Tartalékok oldal

16 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

17 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat 3.8./B melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás - 4. Megbízási díjak - 5. Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások - 7. Közfoglalkoztatás - 8. Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás - 1 Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık - 2 Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál - Tartalékok 3. oldal

18 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése - 3 Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

19 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat 3.8./C melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál Tartalékok 5. oldal

20 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

21 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.hatálya alá tartozó eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Polgármesteri Hivatal 10,5 1 11,5 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Összesen 10,5 1 11, ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 42,5

22 Az és Intézményeinek évi fejlesztési elıirányzatának módosítása ( ) 5. melléklet a 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Ssz. A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosítás Módosított elıirányzat BERUHÁZÁSOK I. Kunfehértó Község a Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Szippantó autó lízingdíja Főnyíró kistraktor Térfigyelı kamerarendszer kiépítés inf.fejlesztés Színpad létesítés Erdei F. téren Fogorvosi rendelı felszerelés vásárlása Közmő csatornázások kiépítése a tóparton Szennyvízelvezetés és tisztítás fejleszt II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Könyvelı program vásárlása Nyomtató vásárlása Számítógép vásárlás (2 db) Belterületi kamerarendszer telep., bıv III. Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás IV. Mővelıdési Ház és Könyvtár Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásból nagy teljesítményő hangfalak beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelı tám

23 2 FELÚJÍTÁSOK I. Kunfehértó Község a Villamos hálózat felújítása (kemping) Kemping faház fürdı felújítása Tóparti kút javítása Kmb. Szolgálati lakás felújítása Kemping faház fürdı felújítása Kemping sátras fürdı felújítása Kemping sütögetı tetı felújítása Tóparti kút javítása Kmb. Szolgálati lakás felújítása Kemping vizesblokk és sütögetı felújítása II. Napközi Otthonos Óvoda Óvoda főtéskorszerősítése és akadálymentesítése FEJLESZTÉSI ELİIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

24 Kunfehértó Község a 10/2013.( ) önkormányzati rendeletének szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselı-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Kunfehértó Község a Az mőködési célú támogatása e Ft-tal emelkedik, mivel központi támogatást kaptunk az óvoda mőködtetésének támogatásához (18 e FT), a pedagógusok munkáját segítık bértámogatásához (544 e Ft), az óvodánál prémium évek programban résztvevı dolgozó bértámogatásához (1 528 e FT), mely összegeket az Óvoda intézményfinanszírozásként kap meg. További támogatást kaptunk a nyári gyermekétkeztetésre (285 e FT) valamint szerkezetátalakítási tartalék címen (331 e Ft), az utóbbit szociális gyermekjóléti, illetve a tanyagondnoki szolgálat feladataihoz lehet felhasználni. Bérkompenzációhoz is kaptunk támogatást (2 604 e Ft), melynek egy része (1 775 e Ft) az intézményeket érinti, ezt finanszírozásként kapják meg, másik része (829 e Ft) az nál marad. 2. Az felhalmozási célú támogatása e Ft-tal emelkedik, melybıl e Ft-ot BM önerı biztosítása címen kaptunk a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztési pályázathoz. A fennmaradó 153 e Ft-ot a Mővelıdési Ház és Könyvtár kapja intézményfinanszírozásként, ami két részbıl tevıdik össze, egyrészt 91 e Ft-ot kaptunk a Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra másrészt 62 e Ft-ot a Könyvtári érdekeltségnövelı pályázatra. 3. Az mőködési többletbevétele ( e Ft) az elızetes testületi döntések (78/2013.(IX.17.)Kt.sz., 84/2013.(X.14.)Kt.sz.) megvalósításául szolgál. Innen lesz fedezete a belterületi kamerarendszer bıvítésének, a pályázati alap létrehozásának, a Kmb. szolgálati lakás felújításának, a Kemping faház és sátras fürdı felújításának, a színpad létesítésének az Erdei F. téren valamint a fogorvosi rendelı eszközvásárlásának, a Tóparti kút javításának valamint az Óvoda főtéskorszerősítésének és akadálymentesítésének. 4. Az évi pénzmaradványának ( e Ft) kötelezettséggel terhelt részén felül a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a szabad pénzmaradvány fedezetet nyújt az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére, az nál az átszervezés költségeire, az informatikai fejlesztésére, közmőcsatornázásra a tóparton, Kemping sütögetı tetıfelújítására, Kemping faház fürdı felújítására, az EMC szerzıdés szerinti járandóságának kiegészítésére, valamint a 68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. értelmében a Kunfehértóért Közalapítvány és a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete támogatására. 5. Három testületi döntés, a 30/2013.(III.26.)Kt.sz. az Aqua Contruct Zrt. tervezési feladatairól és a Napközi Otthonos Óvoda elavult számítógépének cseréjérıl. A 44/2013.(V.10)Kt.sz. a Kunfehértó Díszpolgára kitüntetéshez tárgyjutalom adományozásáról. Valamint a 73/2013.(IX.03.)Kt.sz. a KEOP pályázathoz szennyvíz ártalmatlanítás gravitációs mőszaki megoldására vonatkozó CBA elkészítésérıl. Elıbbiekre a évi tartalék nyújt fedezetet e Ft összegben. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, e Ft-ot a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a létszámfejlesztésre (800 e Ft), a bérkompenzációra (978 e Ft), valamint a belterületi kamerarendszer kiépítésére (500 eft).

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete 1 Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Községi 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei és kiadásai Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő terjesztés az 2013. évi költségvetésének I. f.évi alakulásáról (Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Kunfehértó Község Képviselő-testülete az

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított állami támogatások Egyéb működési célú

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 2/2015.(III.05.) Alap A 2015. év i k öltségvetés megállapításáról Módosított rendelet

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben