Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kunfehértó Község Képviselı-testületének 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete a Községi évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 11. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község ának évi költségvetésének módosításáról a következıket rendeli el: A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A Képviselı-testület az beleértve a költségvetési szerveit is 2013.évre költségvetésének a.) bevételi fıösszegét Ft-ban b.) kiadási fıösszegét Ft-ban állapítja meg évi Költségvetési folyó bevételi elıirányzatok összege: eft évi Költségvetési folyó kiadási elıirányzatok összege: eft évi Finanszírozási kiadási elıirányzat (Tartalékok): eft évi Költségvetési hiány összege: 0 eft Ezen belül: Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai tekintetében - a mőködési célú Ft - pénzforgalom nélküli Ft - a mőködési célú Ft - finanszírozási célú Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelı járulékok Ft - dologi Ft - egyéb folyó Ft - szociálpolitikai juttatás Ft

2 2 - pénzeszköz átadások,tám.értékő Ft - a felhalmozási célú Ft - a felhalmozási célú Ft felhalmozási hiány Ft a on belül: - beruházások Ft - felújítások Ft A felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat a mőködési bevételének felhasználásával gondoskodik. Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a mőködési célú Ft - a mőködési célú Ft - finanszírozási célú 0 Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelı járulékok Ft - dologi Ft - támogatásértékő mőködési Ft - a felhalmozási célú Ft A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: Az költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselı-testület: Kunfehértó Község a I. Mőködési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelı járulékok eft Dologi eft folyó 048 eft Szociálpolitikai juttatás 150 eft Támogatásértékő mőködési eft II. : Beruházási ÁFA-val Felújítások eft eft eft III. Pénzforgalom nélküli : eft - általános tartalék 481 eft - céltartalék eft IV. Finanszírozási : eft

3 3 Költségvetési : eft I. Mőködési : eft II. : III. Pénzforgalom nélküli : eft eft Költségvetési : eft Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Mőködési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelı járulékok eft Dologi eft Pénzmaradvány átadás eft mőködési célú 273 eft Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások e Ft II. 148 eft - beruházások 148 eft Költségvetési : eft I. Mőködési : 500 eft II. i finanszírozási támogatás: eft III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Költségvetési : eft Önállóan mőködı költségvetési szervek Mővelıdési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mőködési célú bevétel 800 eft célú bevétel ---- i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 015 eft Bevétel : 1486 eft célú kiadás Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások 353 eft 1133 eft eft

4 4 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : 721 eft eft 956 eft 79 eft 1486 eft Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Mőködési célú bevétel 562 eft i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Bevétel : eft célú kiadás Beruházási ÁFA-val Felújítások Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : eft 203 eft eft eft eft eft eft 1772 eft 85 eft eft 3. (1) A R. sz. melléklete helyébe jelen rendelet sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.4. sz. melléklete lép. (4) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (5) A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.8. sz. melléklete lép. 4. (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. (2) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A R. 15., 16., 17., 18., 19., 20. -ainak számozása 14., 15., 16., 17., 18., 19. -ra módosul Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kunfehértó, november 5. (: Harnóczi Sándor :) (: Csupity Zoltán :) polgármester címzetes fıjegyzı

5 5 Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 5 (2) bekezdése alapján a rendelet november 6-án kihirdetésre került. (: Csupity Zoltán :) címzetes fıjegyzı

6 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ( ) ezer Ft-ban melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat előirányzat PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési Személyi jutttások Közhatalmi Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési célú támogatás ÁH-n belülről Dologi és folyó Működési célú átvett pénzeszköz Szociálpolitikai juttatások ok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatás értékű 0 0 Módosított előirányzat F II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ II. 7. célú támogatás ÁH-n belülről célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások felhalmozási III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 4421 hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel célú pénzmaradvány igénybevétel FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú Működési célú célú célú

7 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési 2. melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a eft-ban t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTÁS ( ) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

8 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások MÓDOSÍTÁS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Működési Működési Dologi 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

9 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés

10 5. Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés Mind MÓDOSÍTÁS ( ) eft-ban INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ( ) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Intézmény finanszírozás eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 6. Mind

11 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatás értékű ellátottak pénzbeli juttatása beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK intézmény finanszírozási céltartalék általános tartalék Kiadások nál foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 16 fő

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú szociálpolitikai ellátások beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő

13 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( ) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 12 fő

14 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTÁS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 1 fő

15 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál /A melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Intézmények önk.-i finanszírozása Tartalékok oldal

16 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

17 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat 3.8./B melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás - 4. Megbízási díjak - 5. Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások - 7. Közfoglalkoztatás - 8. Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás - 1 Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık - 2 Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál - Tartalékok 3. oldal

18 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése - 3 Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

19 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti elıirányzat 3.8./C melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál Tartalékok 5. oldal

20 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

21 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.hatálya alá tartozó eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Polgármesteri Hivatal 10,5 1 11,5 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Összesen 10,5 1 11, ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 42,5

22 Az és Intézményeinek évi fejlesztési elıirányzatának módosítása ( ) 5. melléklet a 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Ssz. A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosítás Módosított elıirányzat BERUHÁZÁSOK I. Kunfehértó Község a Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Szippantó autó lízingdíja Főnyíró kistraktor Térfigyelı kamerarendszer kiépítés inf.fejlesztés Színpad létesítés Erdei F. téren Fogorvosi rendelı felszerelés vásárlása Közmő csatornázások kiépítése a tóparton Szennyvízelvezetés és tisztítás fejleszt II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Könyvelı program vásárlása Nyomtató vásárlása Számítógép vásárlás (2 db) Belterületi kamerarendszer telep., bıv III. Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás IV. Mővelıdési Ház és Könyvtár Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásból nagy teljesítményő hangfalak beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelı tám

23 2 FELÚJÍTÁSOK I. Kunfehértó Község a Villamos hálózat felújítása (kemping) Kemping faház fürdı felújítása Tóparti kút javítása Kmb. Szolgálati lakás felújítása Kemping faház fürdı felújítása Kemping sátras fürdı felújítása Kemping sütögetı tetı felújítása Tóparti kút javítása Kmb. Szolgálati lakás felújítása Kemping vizesblokk és sütögetı felújítása II. Napközi Otthonos Óvoda Óvoda főtéskorszerősítése és akadálymentesítése FEJLESZTÉSI ELİIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

24 Kunfehértó Község a 10/2013.( ) önkormányzati rendeletének szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselı-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Kunfehértó Község a Az mőködési célú támogatása e Ft-tal emelkedik, mivel központi támogatást kaptunk az óvoda mőködtetésének támogatásához (18 e FT), a pedagógusok munkáját segítık bértámogatásához (544 e Ft), az óvodánál prémium évek programban résztvevı dolgozó bértámogatásához (1 528 e FT), mely összegeket az Óvoda intézményfinanszírozásként kap meg. További támogatást kaptunk a nyári gyermekétkeztetésre (285 e FT) valamint szerkezetátalakítási tartalék címen (331 e Ft), az utóbbit szociális gyermekjóléti, illetve a tanyagondnoki szolgálat feladataihoz lehet felhasználni. Bérkompenzációhoz is kaptunk támogatást (2 604 e Ft), melynek egy része (1 775 e Ft) az intézményeket érinti, ezt finanszírozásként kapják meg, másik része (829 e Ft) az nál marad. 2. Az felhalmozási célú támogatása e Ft-tal emelkedik, melybıl e Ft-ot BM önerı biztosítása címen kaptunk a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztési pályázathoz. A fennmaradó 153 e Ft-ot a Mővelıdési Ház és Könyvtár kapja intézményfinanszírozásként, ami két részbıl tevıdik össze, egyrészt 91 e Ft-ot kaptunk a Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra másrészt 62 e Ft-ot a Könyvtári érdekeltségnövelı pályázatra. 3. Az mőködési többletbevétele ( e Ft) az elızetes testületi döntések (78/2013.(IX.17.)Kt.sz., 84/2013.(X.14.)Kt.sz.) megvalósításául szolgál. Innen lesz fedezete a belterületi kamerarendszer bıvítésének, a pályázati alap létrehozásának, a Kmb. szolgálati lakás felújításának, a Kemping faház és sátras fürdı felújításának, a színpad létesítésének az Erdei F. téren valamint a fogorvosi rendelı eszközvásárlásának, a Tóparti kút javításának valamint az Óvoda főtéskorszerősítésének és akadálymentesítésének. 4. Az évi pénzmaradványának ( e Ft) kötelezettséggel terhelt részén felül a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a szabad pénzmaradvány fedezetet nyújt az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére, az nál az átszervezés költségeire, az informatikai fejlesztésére, közmőcsatornázásra a tóparton, Kemping sütögetı tetıfelújítására, Kemping faház fürdı felújítására, az EMC szerzıdés szerinti járandóságának kiegészítésére, valamint a 68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. értelmében a Kunfehértóért Közalapítvány és a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete támogatására. 5. Három testületi döntés, a 30/2013.(III.26.)Kt.sz. az Aqua Contruct Zrt. tervezési feladatairól és a Napközi Otthonos Óvoda elavult számítógépének cseréjérıl. A 44/2013.(V.10)Kt.sz. a Kunfehértó Díszpolgára kitüntetéshez tárgyjutalom adományozásáról. Valamint a 73/2013.(IX.03.)Kt.sz. a KEOP pályázathoz szennyvíz ártalmatlanítás gravitációs mőszaki megoldására vonatkozó CBA elkészítésérıl. Elıbbiekre a évi tartalék nyújt fedezetet e Ft összegben. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, e Ft-ot a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a létszámfejlesztésre (800 e Ft), a bérkompenzációra (978 e Ft), valamint a belterületi kamerarendszer kiépítésére (500 eft).

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben