J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán a bizottság tagjai Hanó Miklós alpolgármester Gojdárné Dr.Balázs Katalin a Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport osztályvezető-helyettese Benkő Mátyásné a Vagyonkezelési Csoport főmunkatársa 1. és 2. napirendeknél: Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatója 3. és 4. napirendeknél: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt ügyvezető igazgatója napirendeknél: Márton László a Vagyonkezelési Csoport főmunkatársa Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét. Javasolta a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását, kiegészítve az Őr u. 14. szám alatti ingatlan vételárának részletfizetéssel való kiegyenlítés kérelem véleményezésével. Javasolta továbbá a és 8. napirendi pontok zárt ülés keretében történő megtárgyalását. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft előterjesztései: a.) Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba b.) Innovációs Központ Zöldségüzeme bérbeadásának jóváhagyása 2. Ipari parki telek beépítési határidő meghosszabbítására vonatkozó telektulajdonosi kérelem 3. Békéscsabai Városi Sportcsarnok üzemeltetése (zárt ülés) 4. Andrássy út I.8. és Aradi u. 12/3. szám alatti lakások részleges felújítása 5. A 668 hrsz-ú, Kaszaper, Kossuth u. 42. szám alatti ingatlan értékesítése (zárt ülés) 6. Elővételi jog gyakorlása a volt Körös Kazángyártó és Gépipari Kft telephelyén (zárt ülés) 7. Az 502/2006. (IX.14.) sz. közgy. határozat végrehajtása (zárt ülés) 8. Méltányossági kérelem (zárt ülés) 9. Földterületek vásárlása utcaszélesítés miatt 10. Az Őr u. 14. sz. alatti ingatlan vételárának részletfizetéssel való kiegyenlítésére benyújtott kérelem véleményezése

2 2 1./ Napirend: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft előterjesztései: a.) Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba Sztankó János ügyvezető igazgató a napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a Bizottságot a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft tevékenységéről: A Kft-t az önkormányzat 1993-ban alapította, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaként működik. Feladata: a kezdő kisvállalkozások segítésére létrehozott inkubátorház működtetése, az ipari park megvalósítása 19 ha nagyságú területen, melynek 82 %-a értékesítésre került, ami fő foglalkoztatását jelenti, valamint a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ működtetése, melynek kolbászüzemi része 10 évre szóló bérleti szerződéssel hasznosul, a zöldségüzem részének hasznosítása a közel jövő feladata. Ezt követően ismertette az inkubátorházban megüresedett helyiségek hasznosítására megkötött bérleti szerződések tartalmát az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként. A Kft Beszerzési Szabályzata értelmében a megkötött bérleti szerződésekről tájékoztatási kötelezettsége van a Bizottság felé. A Bizottság állásfoglalása 7 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Inkubátorházába 1 db 18,7 m2-es műhely helyiség bérbevételére a Németh 99 Bt-vel október 9-től, valamint 79,2 m2- nagyságú műhely és iroda helyiség bérbevételére a MO-Mechatronika Bt-vel november 6-tól a bérleti szerződés megkötésre került. b.) Innovációs Központ Zöldségüzeme bérbeadásának jóváhagyása Baji Lajos: Az Innovációs Központ Zöldségüzeme 180 millió Ft pályázati pénz felhasználásával valósult meg. Az ingatlan egybeni hasznosítása volt az eredeti elképzelés és ez lenne a célszerű, ezért az előterjesztés szerinti részbeni hasznosításra vonatkozó bérleti szerződés kerüljön az azonnali felmondás lehetőségével és szabályaival kiegészítésre. Élelmiszer forgalmazását végzőkkel szemben szigorú szakhatósági pl. közegészségügyi elvárások vannak, mosdóhelyiség nélkül a bérleti szerződés 6. pontjában foglaltaknak a bérlő nem fog megfelelni. A bérleti szerződés határozatlan időre szól, így kéri kijavítani a címben szereplő határozott időtartam megjelölést. Sztankó János ügyvezető igazgató reagálása: A bérbeadó részéről a felmondás szabályait a szerződés 4. pontja részletesen tartalmazza, a mosdóhelyiség használata biztosítva van a bérlőnek a bérelt terület melletti helyiségekben.

3 3 A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2006.(XI.6.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Bizottsága jóváhagyja a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Zöldségüzemének részleges bérletére vonatkozó, a vagyonhasznosító Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft által mellékelten bemutatott október 31-én létrejött szerződést a BALTIMPEX Bt-vel. A Bizottság egyetért a bérlemény határozatlan idejű, ideiglenes hasznosításával és további tájékoztatást kér a bérleti szerződés feltételeiben kezdeményezett változások, illetve új bérlő jelentkezése esetén. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: azonnal A Bizottság a fenti határozatot a 481/2004. (IX.23.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vagyonhasznosítási szerződés 2. pontja alapján hozta. 2./ Napirend: Ipari parki telek beépítési határidő meghosszabbítására vonatkozó telektulajdonosi kérelem (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja az alábbi határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a DRÓT-FON Kft kérelmét a 20525/17 hrsz-ú telekre vonatkozó beépítési határidő további 2 évvel történő, december 17-ig szóló meghosszabbítására. Az Önkormányzat az adásvételi szerződés 9. pontjában foglaltak szerinti feltételekkel visszavásárolja az ingatlant. A visszavásárlás lebonyolításával a Közgyűlés megbízza a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t, a végrehajtásra felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. A Bizottság felkérte Sztankó Jánost, a Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 20525/17 hrsz-ú telek visszavásárlását követően az ingatlan értékesítésére Ft/m2 eladási árra tegyen javaslatot a Közgyűlésnek. Amennyiben a terület értékesítése áprilisig nem valósul meg, úgy tegyen javaslatot a terület önkormányzati hasznosítására (pl. inkubátorház megvalósításának lehetőségére). A 3./ napirend tárgyalását a Bizottság zárt üléséről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

4 4 4./ Napirend: Andrássy út I.8. és Aradi u. 12/3. szám alatti lakások részleges felújítása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2006. (XI.6.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út I.8. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújítását. A Bizottság a munka elvégzésével a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-t bízza meg. A lakás részleges felújítására legfeljebb bruttó Ft fordítható, melyet a lakásalap terhére kell elszámolni. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: december 31. A Bizottság a fenti határozatot a 14/2003. (IV.24.) sz. önkormányzati rendeletben (SZMSZ) biztosított döntési hatáskörben hozta. Az Aradi u. 12. szám alatti, 3 sz. lakás felújítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2006. (XI.6.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Aradi u. 12/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújítását. A Bizottság a munka elvégzésével a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-t bízza meg. A lakás részleges felújítására legfeljebb bruttó Ft fordítható, melyet a lakásalap terhére kell elszámolni. A Bizottság kötelezi a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-t, hogy amennyiben a bérlővel szemben érvényesíthetők a lakás felújításának költségei, úgy a befolyt összeget át kell utalni a lakásalapba. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: december 31.

5 5 A Bizottság a fenti határozatot a 14/2003. (IV.24.) sz. önkormányzati rendeletben (SZMSZ) biztosított döntési hatáskörben hozta. Az 5./ 6./ 7./ és 8./ napirendek tárgyalását a Bizottság zárt üléséről készített jegyzőkönyv tartalmazza. 9./ Napirend: Földterületek vásárlása utcaszélesítés miatt (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Baji Lajos: Utcaszélesítés érdekében két földterület megvételére vonatkozó javaslat szerepel az előterjesztésben. A 0522/76 hrsz-ú ingatlan megvételét nem javasolja több mint l millió forint összegért, a terület mezőgazdasági hasznosítású. A hrsz-ú ingatlan megvétele Ft összegért elfogadható. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A 0522/76 hrsz-ú ingatlan megvásárlására javasolt bruttó5.500 Ft/m2 ár magas, alacsonyabb összegben való megvételére tegyen a Bizottság javaslatot. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a 0522/76 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat 50 %-os, Ft áron vásárolja meg. - A javaslatot a Bizottság 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő Ft áron való megvásárlási javaslatot. - A javaslatot a Bizottság 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el. A fentiek figyelembevételével a Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utcaszélesítés érdekében a békéscsabai 0522/76 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg bruttó Ft vételáron. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú, 800 m2 területű telekingatlant. A felajánlott vételár bruttó Ft, amely megállapításánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés megvalósítása a teljes ingatlan megvásárlását szükségessé teszi. 3. A 2. pontban írt kártalanítási összeg pénzügyi fedezete az általános tartalék. 4. Az Önkormányzat által megvásárolt ingatlan felépítmény-, élőnövény-, és építménymentes birtokbaadása az eladó kötelezettsége. Az adásvételi eljárási és ügyvédi költséget az Önkormányzat viseli. Az adásvételi szerződés hatályba lépését követően a megvásárolt ingatlant a törzsvagyon forgalomképtelen vagyonkörbe fel kell venni és ennek megfelelően a vagyonrendelet mellékletét módosítani kell.

6 6 10./ Napirend: Az Őr u. 14. sz. alatti ingatlan vételárának részletfizetéssel való kiegyenlítésére benyújtott kérelem véleményezése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Fodor Lajos a bizottság elnöke: Galisz Virág és Gergely a helyben kiosztott kérelemmel kereste meg az önkormányzatot. A kérelem lényege, hogy az Őr u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant árverésen vásárolták meg, a szerződéskötésre és a vételár kifizetésére nyitva álló határidő november 10. E határidő meghosszabbítását kérik november 20-ára.. Az ingatlan magas összegű felújítási költségére tekintettel a vevők részletfizetést kérnek oly módon, hogy az ingatlan vételárát november 30-ig egyenlítik ki, hat egyenlő részletben. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Galisz Virág és Galisz Gergely Békéscsaba, Széchenyi út 7. I.6. szám alatti lakosok, (mint árverési vevők) kérelmét megismerve és az összes körülményt mérlegelve a 3237/1/A/16 hrsz-ú, Békéscsaba, Őr u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 498/2006. (IX.14.) határozatának1./ pontjában foglalt szerződéskötési határidőt és a fizetési feltételt az alábbiak szerint módosítja: A szerződéskötésre nyitva álló idő: november 20. napja. A vételárat a befizetett árverési előleg beszámításával november 30. napjáig, 6 egyenlő részben fizethetik meg a vevők. Az adásvételi szerződés aláírásával Hanó Miklós alpolgármestert, ellenjegyzésével Dr. Nagy Mátyás jegyzőt bízza meg a Közgyűlés. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Fodor Lajos a bizottság elnöke A jegyzőkönyvet készítette: Krattinger Mártonné

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről iktató szám: 6238-14/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 25. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Határozat száma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Minősített többség Tárgy: Vagyontárgyak elidegenítése a vagyonértékesítési bevételek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben