Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 5.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban Kapják: példányt Regionális Államigazgatási Hivatal Kirendeltsége, Nyíregyháza 5. példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: Jármi --- Papos --- Határozat: Jármi /2012 (IX.5.) Papos /2012 (IX.5.) Tárgysorozat 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, szeptember 5. Győrfiné Papp Judit polgármester Illés Béla polgármester

2 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 5.-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey u. 14. szám/ Jelen vannak: Jármi Község Képviselő-testülete Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Horváth László képviselő Maklári Zsolt képviselő Sarka Attila képviselő Összesen: 5 fő Papos Község Képviselő-testülete Illés Béla polgármester Kósa Csaba alpolgármester Lévainé Kiss Kornélia képviselő Összesen: 3 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin körjegyző Meghívott: Kovács István műszaki ellenőr Szabó Gábor tervező Szilvai Sándor kivitelező Lakosság részéről jelen van --- fő. Győrfiné Papp Judit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy az ülésről együttes jegyzőkönyv készüljön. Győrfiné Papp Judit polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Koós Csaba Levente alpolgármestert és Lévainé Kiss Kornélia képviselőt javasolja. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúlag elfogadta. Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja, hogy 2./ napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása és 3./ Egyebek napirendi pontban kerüljenek megtárgyalásra az egyéb kérdések. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Papos Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

3 Napirend 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről szóló előterjesztés képviselőtársaim megkapták. Szilvai Sándor: A tervben és a költségvetésben nem szerepelt munkálatokat a mellékelt kimutatás tartalmazza. Szabó Gábor: A projekt tervezésekor készült egy költségvetés. A feltételek teljesüléséhez költségeket kellett csökkentenünk a kiviteli tervben. Az első kalkulációban 22 millió 900 ezer forint szerepelt, ezzel szemben a vállalkozási szerződésben 17 millió Ft szerepelt. 5-6 millió Ft tartalék nem szerepelt. Igyekeztünk a 17 millió Ft-os megvalósítást tartani. A vállalkozási szerződés szerint a kivitelezőnek nincs lehetősége arra, hogy utólag érvényesítse a pótmunkákat. Szilvai Sándor: A költségvetés a tervvel együtt készült, mindig azon csattan a probléma, aki a folyamat végén van. Szabó Gábor: A közbeszerzési eljárásban lehetőség van kérdések feltevésére, észrevételre. A közbeszerzési eljárásban észrevételt kellett volna tenni arra vonatkozóan, hogy hiányos a költségvetés. Valóban vannak olyan munkák, melyek indokoltak voltak. A munkálatok alatt is lehetett volna a költségvetésben nem szereplő tételekre vonatkozóan jelzéseket tenni, a többlet munkákra vonatkozóan. Az első közbeszerzési kiíráskor minden szerepelt a tervekben, majd második közbeszerzéskor a műszaki tartalom csökkentésre került. A közbeszerzési kiírástól eltérő munkát nem lehet elvégezni, javaslatot lehet rá tenni. Mindák Katalin körjegyző: A pótmunka igényt előre kell jelezni.

4 Szilvai Sándor: A pótmunka a költségvetésben és a kiviteli tervben nem szerepelt, a tűzfal kidőlhetett volna. Szabó Gábor: A kivitelezés közben a vállalkozó adhatott volna ajánlatot a munkák elvégzésére, ha merült fel ilyen munka és az önkormányzat dönthetett volna. Mindák Katalin körjegyző: Olyan munkát, ami nincs tervezve nem kell elvégezni, csak ha van rá forrás. Szilvai Sándor: Ha ezeket a munkákat nem végezzük el, akkor a munkát nem tudtuk volna befejezni. Kovács István: Az első közbeszerzés után jeleztem, de a második körben azt a választ kaptam, hogy kiküszöbölésre került. Pótmunkában ezek nem szerepelnek, azért vált szükségessé, hogy a tető elkészüljön. Mindák Katalin körjegyző: A vállalkozói szerződés 6.6 pontja szerint: Ha a Megrendelő részéről olyan pótmunka igény merül fel, amelynek elvégzése műszakilag nem feltétlenül szükséges a létesítmény rendeltetésszerű használatához, akkor a Vállalkozó az igény közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve megállapodás (amely történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. Illés Béla polgármester: Az önkormányzatok anyagi helyzete nem teszi lehetővé az igény teljesítését. Ami a tervben nem szerepelt, miért kellett elvégezni? A szűkös költségvetés miatt került csökkentésre a műszaki tartalom, mellyel 5 millió Ft-ot sikerült lefaragni. Mindák Katalin körjegyző: Nem lehet jogszerűen további összeget kifizetni a munkáért. Kovács István: Kimaradt a hőszigetelés, nincs villámhárító sem az épületen. Győrfiné Papp Judit polgármester: A vállalkozó tudta, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre a megvalósításhoz. A vállalkozónak volt ideje eldönteni, hogy ennyiből meg tudja-e valósítani a beruházást vagy nem. Szabó Gábor: Voltak olyan feladatok melyeket előre nem láttunk, például a tűzfal állapota. Győrfiné Papp Judit polgármester: A pótmunkákról árajánlatot kellett volna készíteni és külön szerződést kellett volna kötni rá, amennyiben a képviselő-testületek jóváhagyják a munka elvégzését. Így egy másik vállalkozó is be tudta volna vállalni a feladatokat, hogy majd a végén követeléssel él. Nem szeretnénk törvénytelenséget elkövetni, azért van a közbeszerzés, hogy minden jogszabályi kötelezettségnek megfeleljünk és a szerződés egyértelműen tartalmazza mindazokat a paramétereket, amelyek biztosítékot nyújtanak a vállalkozó és a megrendelő részére is az adott munkák megfelelő színvonalú elvégzésére, valamint a kivitelés során felmerülő problémák megoldására. Szilvai Sándor: Korrekt munkát végeztünk. Szabó Gábor: Ezt nem vitatja senki.

5 Sarka Attila képviselő: Köszönjük szépen az elvégzett munkát. Maklári Zsolt képviselő: Köszönjük a kivitelező szép munkáját. Az első és a második közbeszerzésnél senki nem nézte meg az iskolát. Meghatározott költségvetéssel kell megcsinálni a beruházást. A tűzfalat mindenképpen meg kellett csinálni. Ezt jelezni kellett volna. Vita nem volt a pályázat elnyerésekor. Nem látok esélyt a benyújtott igény kifizetésére. Kovács István: A tetőszerkezeten párazárás nincs, olyan lesz a hatása, mintha beázna a tető. Illés Béla polgármester: 5 millió Ft-ból a lapostető szigetelés meg lett volna. Győrfiné Papp Judit polgármester: A szerződés nem ad lehetőséget a képviselőtestületnek a pótmunkák utólagos kifizetésére. Mindák Katalin körjegyző: A pótmunkát külön megállapodásban kellett volna rögzíteni. Szilvai Sándor: Cégtársammal megbeszélem, és döntünk a követelés érvényesítéséről. A munkát tisztességesen elvégeztük. Kósa Csaba alpolgármester: A kivitelező igényes munkát végzett, több munkát kihagyhatott volna. A többletmunkát a szerződés alapján el kellett végezni, ha vesztesége van, akkor is. A pótmunkákat menet közben kellett volna jelezni. Törvénytelenséget nem követhetünk el. Horváth László képviselő: 5 millió Ft-ot még egy 50 millió Ft-os beruházásnál is soknak találnám, ráadásul ennek az igénynek utólag kell kiderülnie. Győrfiné Papp Judit polgármester: Javasom, hogy a vitát zárjuk le. Megérkezett Varga Lajos képviselő. Jármi Község Önkormányzata képviselőtestületének létszáma 6 fő. 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alaptó okiratának módosításáról szóló előterjesztést képviselő-társaim megkapták. Megkérem Jegyző Asszonyt, az előterjesztés ismertetésére. Mindák Katalin Körjegyző: Az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának a következő módosításait kellene a képviselő-testületeknek jóváhagynia: - Alapító okirat 6. pontjában szerepel: Jármi Község Önkormányzata, Papos Község Önkormányzat, Őr Község Önkormányzata, melyet módosítani kellene az alábbiakra:

6 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzata Képviselő testülete. - Alapító okirat 10. pontjában fel van tüntetve a szakágazati besorolása az intézménynek alapfokú oktatás, óvodai nevelés. A pontos megnevezés alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével), óvodai nevelés erre kellene módosítani a szakágazati besorolást. - A Bibó István Általános Iskolai Tagintézményt érinti a takarítási szakfeladatok számának módosítása. Kérem a fenti módosítások jóváhagyását. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a JÁRMI-PAPOS-ŐR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Az intézmény neve: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 2.) Székhelye: 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca ) Telephelyei: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u.02.

7 ) Az alapító szervek neve: székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 5.) Az alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szervek neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 6.) Az intézményt irányító szerv neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 7.) Közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (1) - (2), valamint a 26. (5) bekezdésében meghatározott feladatok: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az általános iskolában a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 8.) Az intézmény Alapfokú oktatás, nevelés; óvodai nevelés alaptevékenysége 9.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, óvodai és általános iskolai intézményegységgel 10.) Az intézmény szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

8 ) Az intézmény működési területe: 12.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: 13.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: 14.) Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: 15.) Az intézmény képviseletére jogosultak: 16.) Az intézmény évfolyamainak száma: 17.) Az intézménybe felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: Óvodai nevelés Jármi Község, Őr Község és Papos Község közigazgatási területe Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Őr Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg A megbízás, felmentés fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Jármi Község Polgármestere gyakorolja Foglalkoztatásuk, közalkalmazotti jogviszonyban, munka törvénykönyv alapján, polgári (megbízásos) jogviszonyban történik Az intézmény mindenkori vezetője Óvoda 3 évfolyam Általános iskola 1-8 évfolyam Székhely intézmény: általános iskola 200 fő Jármi Óvodai Tagintézmény 50 fő Paposi Óvodai Tagintézmény 33 fő Bibó István Általános Iskolai Tagintézmény192 fő 18) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 19.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása tagintézményenként: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan,

9 fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2.

10 Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az ötödik életév betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében iskolai életmódra való felkészítés, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvoda nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása

11 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások (általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása a település lakosainak.) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési és könyvtári feladatok (Iskolai és Községi Könyvtár működtetése) Takarítás 20.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Jármi 481 hrsz alatt nyilvántartott belterületi ingatlan teljes vonatkozásában földhasználati jog illeti meg Papos Község Önkormányzatát. A rajta található 3-8 osztály képzését szolgáló iskolaépület, tornaterem, valamit az ebédlő termei Jármi Község önkormányzatának tulajdonát képezi 62 % tulajdoni hányadban, illetve Papos Község Önkormányzatának tulajdonát képezi 38 % tulajdoni hányadban. A Jármi 229. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan Jármi Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a rajta lévő 1-2 osztály képzését szolgáló épületekkel

12 A Jármi 228. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található óvoda épülettel A Papos 5. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található Óvoda épülettel. Őr Község Önkormányzat tulajdonát képező az őri 406/1 és a 406/2 helyrajzi számú ingatlan az általános iskolai épületekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel.. A külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések. 21.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: A Jármi 481 hrsz alatti ingatlan esetében. Jármi Község Önkormányzatát, a rajta lévő épületek esetében Jármi és Papos Község önkormányzatait illeti meg tulajdoni hányadaik arányában. A Jármi 228 és 229 hrsz alatti ingatlanok felett Jármi Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. A Paposi 5 hrsz alatti ingatlan felett Papos Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. Az Őri 406/1 és a 406/2 hrsz. alatti ingatlan felett Őr Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. 22.) Jelen alapító okirat szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Jármi-Papos, május 31. napján kelt 124/2011. (V. 31. ) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Záradék: a Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2012.(IX.5.) határozatával módosított 92/2012.(V.31.) határozatával, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2012.(IX.5.) határozatával módosított 28/2012.(V.30.) határozatával, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2012(IX.5.) határozatával módosított 98/2012.(V.31.) határozatával hagyta jóvá. Illés Béla polgármester szavazásra teszi a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13 Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a JÁRMI-PAPOS-ŐR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Az intézmény neve: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 2.) Székhelye: 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca ) Telephelyei: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u ) Az alapító szervek neve: székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 5.) Az alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szervek neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4.

14 ) Az intézményt irányító szerv neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 7.) Közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (1) - (2), valamint a 26. (5) bekezdésében meghatározott feladatok: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az általános iskolában a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 8.) Az intézmény Alapfokú oktatás, nevelés; óvodai nevelés alaptevékenysége 9.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, óvodai és általános iskolai intézményegységgel 10.) Az intézmény szakágazati besorolása: 11.) Az intézmény működési területe: 12.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: 13.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Óvodai nevelés Jármi Község, Őr Község és Papos Község közigazgatási területe Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Őr Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg A megbízás, felmentés fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Jármi

15 Község Polgármestere gyakorolja 14.) Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: 15.) Az intézmény képviseletére jogosultak: 16.) Az intézmény évfolyamainak száma: 17.) Az intézménybe felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: Foglalkoztatásuk, közalkalmazotti jogviszonyban, munka törvénykönyv alapján, polgári (megbízásos) jogviszonyban történik Az intézmény mindenkori vezetője Óvoda 3 évfolyam Általános iskola 1-8 évfolyam Székhely intézmény: általános iskola 200 fő Jármi Óvodai Tagintézmény 50 fő Paposi Óvodai Tagintézmény 33 fő Bibó István Általános Iskolai Tagintézmény192 fő 18) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 19.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása tagintézményenként: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

16 (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az ötödik életév betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében iskolai életmódra való felkészítés, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos

17 rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvoda nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

18 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások (általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása a település lakosainak.) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési és könyvtári feladatok (Iskolai és Községi Könyvtár működtetése) Takarítás 20.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Jármi 481 hrsz alatt nyilvántartott belterületi ingatlan teljes vonatkozásában földhasználati jog illeti meg Papos Község Önkormányzatát. A rajta található 3-8 osztály képzését szolgáló iskolaépület, tornaterem, valamit az ebédlő termei Jármi Község önkormányzatának tulajdonát képezi 62 % tulajdoni hányadban, illetve Papos Község Önkormányzatának tulajdonát képezi 38 % tulajdoni hányadban. A Jármi 229. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan Jármi Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a rajta lévő 1-2 osztály képzését szolgáló épületekkel A Jármi 228. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található óvoda épülettel A Papos 5. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található Óvoda épülettel. Őr Község Önkormányzat tulajdonát képező az őri 406/1 és a 406/2 helyrajzi számú ingatlan az általános iskolai épületekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel.. A külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések. 21.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: A Jármi 481 hrsz alatti ingatlan esetében. Jármi Község Önkormányzatát, a rajta lévő épületek esetében Jármi és Papos Község önkormányzatait illeti meg tulajdoni hányadaik arányában. A Jármi 228 és 229 hrsz alatti ingatlanok felett Jármi Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. A Paposi 5 hrsz alatti ingatlan felett Papos Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. Az Őri 406/1 és a 406/2 hrsz. alatti ingatlan felett Őr Község Önkormányzata

19 jogosult rendelkezni. 22.) Jelen alapító okirat szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Jármi-Papos, május 31. napján kelt 124/2011. (V. 31. ) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Záradék: a Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2012.(IX.5.) határozatával módosított 92/2012.(V.31.) határozatával, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2012.(IX.5.) határozatával módosított 28/2012.(V.30.) határozatával, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2012(IX.5.) határozatával módosított 98/2012.(V.31.) határozatával hagyta jóvá. 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 3.1. Étkezési utalványok Győrfiné Papp Judit polgármester: Javaslom a közalkalmazottak étkezési utalványának kifizetését. Kérem a képviselő-testületek döntését, hogy negyedévente vagy havonkénti ütemezésben kerüljön kifizetésre. Illés Béla polgármester: Minden település fizesse a saját dolgozóját. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalvány havonkénti juttatását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület: Erzsébet utalvány juttatásáról Úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalványból szeptember hónaptól havonta 5000 Ft értékben juttat a dolgozóknak.

20 Illés Béla polgármester szavazásra teszi a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalvány havonkénti juttatását. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a Erzsébet utalvány juttatásáról A Képviselő-testület: Úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalványból szeptember hónaptól havonta 5000 Ft értékben juttat a dolgozóknak. 3.2 Intézményi étkeztetés Győrfiné Papp Judit polgármester: A Két-Negi Kft. szerződése augusztus végén lejár. Javaslom, hogy december 31.-ig kerüljön meghosszabbításra a megállapodás. Nem ismert még, hogy jövőre az állam vagy az önkormányzat feladata lesz-e az intézményi étkeztetés, valamint a finanszírozás módja és összege sem. Varga Lajos képviselő: Négy hónapra nincs értelme pályázatot kiírni. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a Két-Negi Kft.-vel az intézményi gyermekétkeztetésre kötött szerződés meghosszabbítását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a a Két-Negi Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben