Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 5.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban Kapják: példányt Regionális Államigazgatási Hivatal Kirendeltsége, Nyíregyháza 5. példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: Jármi --- Papos --- Határozat: Jármi /2012 (IX.5.) Papos /2012 (IX.5.) Tárgysorozat 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, szeptember 5. Győrfiné Papp Judit polgármester Illés Béla polgármester

2 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 5.-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey u. 14. szám/ Jelen vannak: Jármi Község Képviselő-testülete Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Horváth László képviselő Maklári Zsolt képviselő Sarka Attila képviselő Összesen: 5 fő Papos Község Képviselő-testülete Illés Béla polgármester Kósa Csaba alpolgármester Lévainé Kiss Kornélia képviselő Összesen: 3 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin körjegyző Meghívott: Kovács István műszaki ellenőr Szabó Gábor tervező Szilvai Sándor kivitelező Lakosság részéről jelen van --- fő. Győrfiné Papp Judit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy az ülésről együttes jegyzőkönyv készüljön. Győrfiné Papp Judit polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Koós Csaba Levente alpolgármestert és Lévainé Kiss Kornélia képviselőt javasolja. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúlag elfogadta. Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja, hogy 2./ napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása és 3./ Egyebek napirendi pontban kerüljenek megtárgyalásra az egyéb kérdések. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Papos Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

3 Napirend 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 1. tsp.: Döntés a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel felújítás kivitelezői többletigényéről szóló előterjesztés képviselőtársaim megkapták. Szilvai Sándor: A tervben és a költségvetésben nem szerepelt munkálatokat a mellékelt kimutatás tartalmazza. Szabó Gábor: A projekt tervezésekor készült egy költségvetés. A feltételek teljesüléséhez költségeket kellett csökkentenünk a kiviteli tervben. Az első kalkulációban 22 millió 900 ezer forint szerepelt, ezzel szemben a vállalkozási szerződésben 17 millió Ft szerepelt. 5-6 millió Ft tartalék nem szerepelt. Igyekeztünk a 17 millió Ft-os megvalósítást tartani. A vállalkozási szerződés szerint a kivitelezőnek nincs lehetősége arra, hogy utólag érvényesítse a pótmunkákat. Szilvai Sándor: A költségvetés a tervvel együtt készült, mindig azon csattan a probléma, aki a folyamat végén van. Szabó Gábor: A közbeszerzési eljárásban lehetőség van kérdések feltevésére, észrevételre. A közbeszerzési eljárásban észrevételt kellett volna tenni arra vonatkozóan, hogy hiányos a költségvetés. Valóban vannak olyan munkák, melyek indokoltak voltak. A munkálatok alatt is lehetett volna a költségvetésben nem szereplő tételekre vonatkozóan jelzéseket tenni, a többlet munkákra vonatkozóan. Az első közbeszerzési kiíráskor minden szerepelt a tervekben, majd második közbeszerzéskor a műszaki tartalom csökkentésre került. A közbeszerzési kiírástól eltérő munkát nem lehet elvégezni, javaslatot lehet rá tenni. Mindák Katalin körjegyző: A pótmunka igényt előre kell jelezni.

4 Szilvai Sándor: A pótmunka a költségvetésben és a kiviteli tervben nem szerepelt, a tűzfal kidőlhetett volna. Szabó Gábor: A kivitelezés közben a vállalkozó adhatott volna ajánlatot a munkák elvégzésére, ha merült fel ilyen munka és az önkormányzat dönthetett volna. Mindák Katalin körjegyző: Olyan munkát, ami nincs tervezve nem kell elvégezni, csak ha van rá forrás. Szilvai Sándor: Ha ezeket a munkákat nem végezzük el, akkor a munkát nem tudtuk volna befejezni. Kovács István: Az első közbeszerzés után jeleztem, de a második körben azt a választ kaptam, hogy kiküszöbölésre került. Pótmunkában ezek nem szerepelnek, azért vált szükségessé, hogy a tető elkészüljön. Mindák Katalin körjegyző: A vállalkozói szerződés 6.6 pontja szerint: Ha a Megrendelő részéről olyan pótmunka igény merül fel, amelynek elvégzése műszakilag nem feltétlenül szükséges a létesítmény rendeltetésszerű használatához, akkor a Vállalkozó az igény közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve megállapodás (amely történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. Illés Béla polgármester: Az önkormányzatok anyagi helyzete nem teszi lehetővé az igény teljesítését. Ami a tervben nem szerepelt, miért kellett elvégezni? A szűkös költségvetés miatt került csökkentésre a műszaki tartalom, mellyel 5 millió Ft-ot sikerült lefaragni. Mindák Katalin körjegyző: Nem lehet jogszerűen további összeget kifizetni a munkáért. Kovács István: Kimaradt a hőszigetelés, nincs villámhárító sem az épületen. Győrfiné Papp Judit polgármester: A vállalkozó tudta, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre a megvalósításhoz. A vállalkozónak volt ideje eldönteni, hogy ennyiből meg tudja-e valósítani a beruházást vagy nem. Szabó Gábor: Voltak olyan feladatok melyeket előre nem láttunk, például a tűzfal állapota. Győrfiné Papp Judit polgármester: A pótmunkákról árajánlatot kellett volna készíteni és külön szerződést kellett volna kötni rá, amennyiben a képviselő-testületek jóváhagyják a munka elvégzését. Így egy másik vállalkozó is be tudta volna vállalni a feladatokat, hogy majd a végén követeléssel él. Nem szeretnénk törvénytelenséget elkövetni, azért van a közbeszerzés, hogy minden jogszabályi kötelezettségnek megfeleljünk és a szerződés egyértelműen tartalmazza mindazokat a paramétereket, amelyek biztosítékot nyújtanak a vállalkozó és a megrendelő részére is az adott munkák megfelelő színvonalú elvégzésére, valamint a kivitelés során felmerülő problémák megoldására. Szilvai Sándor: Korrekt munkát végeztünk. Szabó Gábor: Ezt nem vitatja senki.

5 Sarka Attila képviselő: Köszönjük szépen az elvégzett munkát. Maklári Zsolt képviselő: Köszönjük a kivitelező szép munkáját. Az első és a második közbeszerzésnél senki nem nézte meg az iskolát. Meghatározott költségvetéssel kell megcsinálni a beruházást. A tűzfalat mindenképpen meg kellett csinálni. Ezt jelezni kellett volna. Vita nem volt a pályázat elnyerésekor. Nem látok esélyt a benyújtott igény kifizetésére. Kovács István: A tetőszerkezeten párazárás nincs, olyan lesz a hatása, mintha beázna a tető. Illés Béla polgármester: 5 millió Ft-ból a lapostető szigetelés meg lett volna. Győrfiné Papp Judit polgármester: A szerződés nem ad lehetőséget a képviselőtestületnek a pótmunkák utólagos kifizetésére. Mindák Katalin körjegyző: A pótmunkát külön megállapodásban kellett volna rögzíteni. Szilvai Sándor: Cégtársammal megbeszélem, és döntünk a követelés érvényesítéséről. A munkát tisztességesen elvégeztük. Kósa Csaba alpolgármester: A kivitelező igényes munkát végzett, több munkát kihagyhatott volna. A többletmunkát a szerződés alapján el kellett végezni, ha vesztesége van, akkor is. A pótmunkákat menet közben kellett volna jelezni. Törvénytelenséget nem követhetünk el. Horváth László képviselő: 5 millió Ft-ot még egy 50 millió Ft-os beruházásnál is soknak találnám, ráadásul ennek az igénynek utólag kell kiderülnie. Győrfiné Papp Judit polgármester: Javasom, hogy a vitát zárjuk le. Megérkezett Varga Lajos képviselő. Jármi Község Önkormányzata képviselőtestületének létszáma 6 fő. 2. tsp.: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása. Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alaptó okiratának módosításáról szóló előterjesztést képviselő-társaim megkapták. Megkérem Jegyző Asszonyt, az előterjesztés ismertetésére. Mindák Katalin Körjegyző: Az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának a következő módosításait kellene a képviselő-testületeknek jóváhagynia: - Alapító okirat 6. pontjában szerepel: Jármi Község Önkormányzata, Papos Község Önkormányzat, Őr Község Önkormányzata, melyet módosítani kellene az alábbiakra:

6 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzata Képviselő testülete. - Alapító okirat 10. pontjában fel van tüntetve a szakágazati besorolása az intézménynek alapfokú oktatás, óvodai nevelés. A pontos megnevezés alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével), óvodai nevelés erre kellene módosítani a szakágazati besorolást. - A Bibó István Általános Iskolai Tagintézményt érinti a takarítási szakfeladatok számának módosítása. Kérem a fenti módosítások jóváhagyását. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a JÁRMI-PAPOS-ŐR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Az intézmény neve: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 2.) Székhelye: 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca ) Telephelyei: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u.02.

7 ) Az alapító szervek neve: székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 5.) Az alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szervek neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 6.) Az intézményt irányító szerv neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 7.) Közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (1) - (2), valamint a 26. (5) bekezdésében meghatározott feladatok: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az általános iskolában a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 8.) Az intézmény Alapfokú oktatás, nevelés; óvodai nevelés alaptevékenysége 9.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, óvodai és általános iskolai intézményegységgel 10.) Az intézmény szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

8 ) Az intézmény működési területe: 12.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: 13.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: 14.) Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: 15.) Az intézmény képviseletére jogosultak: 16.) Az intézmény évfolyamainak száma: 17.) Az intézménybe felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: Óvodai nevelés Jármi Község, Őr Község és Papos Község közigazgatási területe Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Őr Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg A megbízás, felmentés fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Jármi Község Polgármestere gyakorolja Foglalkoztatásuk, közalkalmazotti jogviszonyban, munka törvénykönyv alapján, polgári (megbízásos) jogviszonyban történik Az intézmény mindenkori vezetője Óvoda 3 évfolyam Általános iskola 1-8 évfolyam Székhely intézmény: általános iskola 200 fő Jármi Óvodai Tagintézmény 50 fő Paposi Óvodai Tagintézmény 33 fő Bibó István Általános Iskolai Tagintézmény192 fő 18) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 19.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása tagintézményenként: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan,

9 fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2.

10 Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az ötödik életév betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében iskolai életmódra való felkészítés, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvoda nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása

11 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások (általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása a település lakosainak.) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési és könyvtári feladatok (Iskolai és Községi Könyvtár működtetése) Takarítás 20.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Jármi 481 hrsz alatt nyilvántartott belterületi ingatlan teljes vonatkozásában földhasználati jog illeti meg Papos Község Önkormányzatát. A rajta található 3-8 osztály képzését szolgáló iskolaépület, tornaterem, valamit az ebédlő termei Jármi Község önkormányzatának tulajdonát képezi 62 % tulajdoni hányadban, illetve Papos Község Önkormányzatának tulajdonát képezi 38 % tulajdoni hányadban. A Jármi 229. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan Jármi Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a rajta lévő 1-2 osztály képzését szolgáló épületekkel

12 A Jármi 228. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található óvoda épülettel A Papos 5. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található Óvoda épülettel. Őr Község Önkormányzat tulajdonát képező az őri 406/1 és a 406/2 helyrajzi számú ingatlan az általános iskolai épületekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel.. A külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések. 21.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: A Jármi 481 hrsz alatti ingatlan esetében. Jármi Község Önkormányzatát, a rajta lévő épületek esetében Jármi és Papos Község önkormányzatait illeti meg tulajdoni hányadaik arányában. A Jármi 228 és 229 hrsz alatti ingatlanok felett Jármi Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. A Paposi 5 hrsz alatti ingatlan felett Papos Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. Az Őri 406/1 és a 406/2 hrsz. alatti ingatlan felett Őr Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. 22.) Jelen alapító okirat szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Jármi-Papos, május 31. napján kelt 124/2011. (V. 31. ) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Záradék: a Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2012.(IX.5.) határozatával módosított 92/2012.(V.31.) határozatával, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2012.(IX.5.) határozatával módosított 28/2012.(V.30.) határozatával, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2012(IX.5.) határozatával módosított 98/2012.(V.31.) határozatával hagyta jóvá. Illés Béla polgármester szavazásra teszi a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13 Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a JÁRMI-PAPOS-ŐR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Az intézmény neve: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 2.) Székhelye: 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca ) Telephelyei: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca 2. Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u ) Az alapító szervek neve: székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 5.) Az alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szervek neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4.

14 ) Az intézményt irányító szerv neve, székhelye: Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14. Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4336 Őr, Kossuth u. 2. Papos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4338 Papos, Ságvári Endre utca 4. 7.) Közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (1) - (2), valamint a 26. (5) bekezdésében meghatározott feladatok: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az általános iskolában a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 8.) Az intézmény Alapfokú oktatás, nevelés; óvodai nevelés alaptevékenysége 9.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, óvodai és általános iskolai intézményegységgel 10.) Az intézmény szakágazati besorolása: 11.) Az intézmény működési területe: 12.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: 13.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Óvodai nevelés Jármi Község, Őr Község és Papos Község közigazgatási területe Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Őr Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg A megbízás, felmentés fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Jármi

15 Község Polgármestere gyakorolja 14.) Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: 15.) Az intézmény képviseletére jogosultak: 16.) Az intézmény évfolyamainak száma: 17.) Az intézménybe felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: Foglalkoztatásuk, közalkalmazotti jogviszonyban, munka törvénykönyv alapján, polgári (megbízásos) jogviszonyban történik Az intézmény mindenkori vezetője Óvoda 3 évfolyam Általános iskola 1-8 évfolyam Székhely intézmény: általános iskola 200 fő Jármi Óvodai Tagintézmény 50 fő Paposi Óvodai Tagintézmény 33 fő Bibó István Általános Iskolai Tagintézmény192 fő 18) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 19.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása tagintézményenként: Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 4337 Jármi, Petőfi Sándor utca Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

16 (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Jármi Óvodai Tagintézménye 4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 16. Paposi Óvodai Tagintézménye 4338 Papos, Arany utca Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az ötödik életév betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében iskolai életmódra való felkészítés, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos

17 rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvoda nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Bibó István Általános Iskolai Tagintézménye 4336 Őr, Arany János u Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató fejlesztése, nevelése és oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszerv, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetés halmozottan, fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

18 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások (általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása a település lakosainak.) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési és könyvtári feladatok (Iskolai és Községi Könyvtár működtetése) Takarítás 20.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Jármi 481 hrsz alatt nyilvántartott belterületi ingatlan teljes vonatkozásában földhasználati jog illeti meg Papos Község Önkormányzatát. A rajta található 3-8 osztály képzését szolgáló iskolaépület, tornaterem, valamit az ebédlő termei Jármi Község önkormányzatának tulajdonát képezi 62 % tulajdoni hányadban, illetve Papos Község Önkormányzatának tulajdonát képezi 38 % tulajdoni hányadban. A Jármi 229. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan Jármi Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a rajta lévő 1-2 osztály képzését szolgáló épületekkel A Jármi 228. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található óvoda épülettel A Papos 5. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, a rajta található Óvoda épülettel. Őr Község Önkormányzat tulajdonát képező az őri 406/1 és a 406/2 helyrajzi számú ingatlan az általános iskolai épületekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel.. A külön vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések. 21.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: A Jármi 481 hrsz alatti ingatlan esetében. Jármi Község Önkormányzatát, a rajta lévő épületek esetében Jármi és Papos Község önkormányzatait illeti meg tulajdoni hányadaik arányában. A Jármi 228 és 229 hrsz alatti ingatlanok felett Jármi Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. A Paposi 5 hrsz alatti ingatlan felett Papos Község Önkormányzata jogosult rendelkezni. Az Őri 406/1 és a 406/2 hrsz. alatti ingatlan felett Őr Község Önkormányzata

19 jogosult rendelkezni. 22.) Jelen alapító okirat szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Jármi-Papos, május 31. napján kelt 124/2011. (V. 31. ) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Záradék: a Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2012.(IX.5.) határozatával módosított 92/2012.(V.31.) határozatával, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2012.(IX.5.) határozatával módosított 28/2012.(V.30.) határozatával, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2012(IX.5.) határozatával módosított 98/2012.(V.31.) határozatával hagyta jóvá. 3. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 3.1. Étkezési utalványok Győrfiné Papp Judit polgármester: Javaslom a közalkalmazottak étkezési utalványának kifizetését. Kérem a képviselő-testületek döntését, hogy negyedévente vagy havonkénti ütemezésben kerüljön kifizetésre. Illés Béla polgármester: Minden település fizesse a saját dolgozóját. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalvány havonkénti juttatását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület: Erzsébet utalvány juttatásáról Úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalványból szeptember hónaptól havonta 5000 Ft értékben juttat a dolgozóknak.

20 Illés Béla polgármester szavazásra teszi a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalvány havonkénti juttatását. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a Erzsébet utalvány juttatásáról A Képviselő-testület: Úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére betervezett Erzsébet utalványból szeptember hónaptól havonta 5000 Ft értékben juttat a dolgozóknak. 3.2 Intézményi étkeztetés Győrfiné Papp Judit polgármester: A Két-Negi Kft. szerződése augusztus végén lejár. Javaslom, hogy december 31.-ig kerüljön meghosszabbításra a megállapodás. Nem ismert még, hogy jövőre az állam vagy az önkormányzat feladata lesz-e az intézményi étkeztetés, valamint a finanszírozás módja és összege sem. Varga Lajos képviselő: Négy hónapra nincs értelme pályázatot kiírni. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a Két-Negi Kft.-vel az intézményi gyermekétkeztetésre kötött szerződés meghosszabbítását. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2012. (IX.5.) h a t á r o z a t a a Két-Negi Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítása

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 24.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 24.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 1 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 24.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben